You are here : Laws >> Circulars
Ciruclars

2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯ-ವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರಾಟಗಾರರ ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಗೆ ರೂ. 87/- ರಿಂದ ರೂ. 100/- ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿರುವ ಕುರಿತು.