REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560100130834 Sarsawati - S/O ಅಮೃತ್ ೧೨೨ ಚಟ್ನಾಳNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100131125 Savitri - S/O ದಿನಕರ ಚಟ್ನಾಳ ತಾ ಔರಾದ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100131719 Suvarna - W/O ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ 15 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಟೆಂPHH(NK) / NCS------120000000-
560100131770 Anjali - W/O ಅನಿಲಕುಮಾರ . . ತಕ್ ಔರದ PHH(NK) / NCSBiometric****045320/05/2022FPS****045320/05/20226004000020/05/2022
560100131820 Maulan Bee - S/O ಪ್ಯಾರುಸಾಬ ಚಟ್ನಾಳ PHH(NK) / NCSBiometric****045320/05/2022FPS****045320/05/20226004000020/05/2022
560100131822 Isabegam - W/O ಶೈಖ್ ಖಮರ #999 ಜಮ ಮಸ್ಜಿದ PHH(NK) / NCSBiometric****045319/05/2022FPS****045319/05/20229006000019/05/2022
560100131866 Karuna - S/O ಬಂಡೆಪ್ಪಾ ಪಾಟೀಲ 7/ಏ ನಿಯರ್PHH(NK) / NCSBiometric****440416/05/2022FPS****440416/05/20229006000016/05/2022
560100131944 Nagamani - W/O ಪಾಂಡುರಂಗ ೭೫ ಚಟ್ನಳ PHH(NK) / NCSBiometric****045319/05/2022FPS****045319/05/20226004000019/05/2022
560100131958 Pooja - D/O ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಔರಾದ್ ಬಿ PHH(NK) / NCSBiometric****045319/05/2022FPS****045319/05/202212008000019/05/2022
560100131959 Kaveri - W/O ಸಂಗಮೇಶ ೨೮/೨ PHH(NK) / NCSBiometric****045319/05/2022FPS****045319/05/2022150010000019/05/2022
560100131961 Jyoti - W/O ಶಿವಕಾಂತ್ ಔರಾದ್ ಬಿ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100131969 Sangita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನಾಗೇಶ್ 49 ತಾ-ಔPHH(NK) / NCSBiometric****045320/05/2022FPS****045320/05/20226004000020/05/2022
560100131975 Mahananda - W/O ರವಿ ಚಟ್ನಳ PHH(NK) / NCSBiometric****045320/05/2022FPS****045320/05/20226004000020/05/2022
560100131997 Jyoti - W/O ಸುಂದರ ರಾಜ್ PHH(NK) / NCSBiometric****045320/05/2022FPS****045320/05/20229006000020/05/2022
560100132002 Malashree - S/O ಹಣಮಂತ್ ಚಟನಾಳ PHH(NK) / NCSBiometric****045320/05/2022FPS****045320/05/20226004000020/05/2022
560100132003 Surekha - W/O ಶಿವಕುಮಾರ PHH(NK) / NCSBiometric****045320/05/2022FPS****045320/05/20226004000020/05/2022
560100132004 Mamata - W/O ಮಹೇಶ ೬೪ PHH(NK) / NCSBiometric****045319/05/2022FPS****045319/05/202212008000019/05/2022
560100132007 Umadevi - W/O ನಿಲಕಂಠ ಚಟ್ನಾಳ PHH(NK) / NCSBiometric****045320/05/2022FPS****045320/05/20226004000020/05/2022
560100132008 Kavitha - S/O ಕಂಟೆಪ್ಪ ೨೮/೨ಎ ಚಟ್ನಾಳ PHH(NK) / NCSBiometric****045320/05/2022FPS****045320/05/20226004000020/05/2022
560100132009 Laxmi Bai - W/O ದತ್ತಾತ್ರಿ ಪಾಟೀಲ್ ೦೭ PHH(NK) / NCSBiometric****045320/05/2022FPS****045320/05/202212008000020/05/2022
560100132010 Bhageshri - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ PHH(NK) / NCSBiometric****045320/05/2022FPS****045320/05/20226004000020/05/2022
560100132011 Pinku - S/O ಸುಭಾಷರಾವ ೧೨೦ ಚಟ್ನಳ PHH(NK) / NCS------150000000-
560100132043 Shantamma - W/O ಶಾಂತಕುಮಾರ ೪೭ ಚಟ್ನಾಳ PHH(NK) / NCSBiometric****045319/05/2022FPS****045319/05/20226004000019/05/2022
560100132087 Syed Mehatab Bi - W/O ಸಯೆದ್ ರಹಿಮೊದ್ದೀನ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100132193 Sunita - W/O ಝರೇಪ್ಪಾ ೧೩೧ ಚಟ್ನಾಳ AAY(NK) / NCS------200000000-
560100132194 Bhagyashree - W/O ದೇವರಾಜ ೧೨೬ PHH(NK) / NCS------90000000-
560100132197 Gundamma - W/O ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ ೧೭/೨ PHH(NK) / NCSBiometric****045320/05/2022FPS****045320/05/20226004000020/05/2022
560100132219 Sagunabai - W/O: ಗೋಪಿನಾಥ ಚಟ್ನಳ ತಂಡಾ PHH(NK) / NCS------150000000-
560100132237 Jagadevi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದತ್ತಾತ್ರಿ PHH(NK) / NCSBiometric****045320/05/2022FPS****045320/05/202212008000020/05/2022
560100132242 Ananda - W/O ಪ್ರಶಾಂತ ಚಟ್ನಾಳ ತಾ. ಔರPHH(NK) / NCS------90000000-
560100132264 Laxmi - W/O ರಾಜಕುಮಾರ . . ತಕ್ ಔರಾದ PHH(NK) / NCSBiometric****045320/05/2022FPS****045320/05/20226004000020/05/2022
560100132281 Guramma - W/O ಶಂಕರಯ್ಯ ಚಟ್ನಾಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****045320/05/2022FPS****045320/05/20223002000020/05/2022
560100132282 Mangala - W/O ನಾಗಯ್ಯ ಚಟ್ನಾಲ್ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100132300 Jana Bai - W/O ಸಂಜು ಚಟ್ನಾಳ ತಾಂಡಾ PHH(NK) / NCSBiometric****362524/05/2022FPS****362524/05/202212008000024/05/2022
560100132309 Savita - W/O ಮಹಾದೇವ 54 ನೆಯರ ಹನುಮಾನ್ ಟPHH(NK) / NCS------60000000-
560100132314 Nagamma - W/O ಸುಭಾಷ ಎಸ.ಸಿ ವಾರ್ಡ್ PHH(NK) / NCSBiometric****045320/05/2022FPS****045320/05/2022150010000020/05/2022
560100132322 Premala - S/O ವೀರಶೆಟ್ಟಿ ಚಟನಾಳ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100133715 Laxmi - W/O ಚನ್ನಪ್ಪಾ ಕಾಂಬಳೆ ೭೧೪ ಜPHH(NK) / NCS------60000000-
560100136354 Sundramma - W/O ಸ್ವಾಮಿದಾಸ ಚಟ್ನಾಳ PHH(NK) / NCSBiometric****045319/05/2022FPS****045319/05/20226004000019/05/2022
560100136380 Lalita - W/O ಕಾಶೀನಾಥ್ ೧೩೪ ಚಟ್ನಾಳ PHH(NK) / NCSBiometric****045319/05/2022FPS****045319/05/20229006000019/05/2022
560100136410 Parvati - W/O ಮೌನೇಶ ಚಟ್ನಳ PHH(NK) / NCSBiometric****045320/05/2022FPS****045320/05/202212008000020/05/2022
560100136411 Laxmi - W/O ಧನರಾಜ ೧೨೦ ಚಟ್ನಳ PHH(NK) / NCSBiometric****045320/05/2022FPS****045320/05/20229006000020/05/2022
560100136442 Sapna - W/O ಈರಯ್ಯಾ ಸ್ವಾಮಿ ೩೧ ಚಟ್ನPHH(NK) / NCSBiometric****045320/05/2022FPS****045320/05/202212008000020/05/2022
560100136444 Kaveri - W/O ಗುರುನಾಥ್ ಚಟ್ನಾಳ ಔರಾದPHH(NK) / NCSBiometric****045320/05/2022FPS****045320/05/2022150010000020/05/2022
560100136450 Nagamma - W/O ಬೀರಪ್ಪಾ ಚಟ್ನಾಳ PHH(NK) / NCSBiometric****045319/05/2022FPS****045319/05/20229006000019/05/2022
560100136452 Vimala Bai - S/O ಶಾಮರಾವ ೭/೧NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100136458 Rekha - S/O ವಿಠಲ ಗಡಮುರಕೆ ಚಟ್ನಾಳ PHH(NK) / NCSBiometric****045320/05/2022FPS****045320/05/20226004000020/05/2022
560100136467 Noorjaha - W/O ಜಹಾಂಗೀರ ೩೪ ಚಟ್ನಾಳ ಔರಾPHH(NK) / NCSBiometric****045320/05/2022FPS****045320/05/202212008000020/05/2022
560100136596 Vimalabai - W/O ಬಸವರಾಜ ಭಂಡೆ ೬೪ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100136652 Rukmani Bai - W/O ರಾಜುಕುಮಾರ ೭/೨ ಚಟ್ನಾಳ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100136698 Megharaj - S/O ಮಾಧುರಾವ ೫೭ ಚಟ್ನಾಳ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100138142 Sudharani - S/O ಅಮೃತ ಅಲೂರೆ ಚಟ್ನಾಳ ಚಟPHH(NK) / NCSBiometric****045320/05/2022FPS****045320/05/20229006000020/05/2022
560100138386 Parbati - W/O ಮಾರುತಿ ಕೋಳಿ ೧/೧೭೩/೧೮ PHH(NK) / NCS------90000000-
560100138878 Tejamma - W/O ಬಂಡೆಪ್ಪ ಸಂತಪುರ ಸಂತಪುPHH(NK) / NCSBiometric****937318/05/2022FPS****937318/05/202212008000018/05/2022
560100142333 ಕಲ್ಲಯ್ಯಾ - ಕಲ್ಲಯ್ಯಾ ತಂದೆ ಗುಂಡಯ್ಯಾ ಗ್ರಾಮ ಚAAY(NK) / NCSBiometric****045320/05/2022FPS****045320/05/2022200015000020/05/2022
560100142334 ಮಾರುತಿ - ಮಾರುತಿ ತಂದೆ ರಾಮಗೊಂಡ ಗ್ರಾಮ ಚಟನಾPHH(NK) / NCSBiometric****045319/05/2022FPS****045319/05/20226004000019/05/2022
560100142335 ಲಕ್ಷ್ಮಣ - ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತಂದೆ ಶಂಕ್ರಪ್ಪಾ ಗ್ರಾಮ ಚAAY(NK) / NCSBiometric****045320/05/2022FPS****045320/05/2022200015000020/05/2022
560100142336 Chandramma - ಚಂದ್ರಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಮೊಗಲಪ್ಪಾ ಗ್ರಾಮ ಚAAY(NK) / NCS------200000000-
560100142337 Surekha - ಶಿವಾಜಿ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕ ಗ್ರಾಂ ಚಾಟಾನಾAAY(NK) / NCSBiometric****045320/05/2022FPS****045320/05/2022200015000020/05/2022
560100142339 ಲಲಿತಾ ಬಾಯಿ - ಲಲಿತಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಗ್ರಾಮ ಚಟAAY(NK) / NCSBiometric****045320/05/2022FPS****045320/05/2022200015000020/05/2022
560100142340 ಗುಂಡಪ್ಪಾ - ಗುಂಡಪ್ಪಾ ತಂದೆ ತುಕಾರಾಮ ಗ್ರಾಮ ಚಟAAY(NK) / NCSBiometric****045320/05/2022FPS****045320/05/2022200015000020/05/2022
560100142341 padma vati - ಶಂಕರ ತಂದೆ ಮಾದಪ್ಪಾ ಚಟನಾಳ ಗ್ರಾಮ AAY(NK) / NCS------200000000-
560100142342 ಪಾರಮ್ಮ - ಪಾರಮ್ಮಾ ಗಂಡ ರಾಮಣ್ಣಾ ಚಾಟಾನಾಳ ಗ್AAY(NK) / NCSBiometric****045319/05/2022FPS****045319/05/2022200015000019/05/2022
560100142343 ಮೈಬುಬ - ಮೈಬುಬ ತಂದೆ ಮಸ್ತಾನ ಸಾಬ ಗ್ರಾಮ ಚಟPHH(NK) / NCSBiometric****045320/05/2022FPS****045320/05/20226004000020/05/2022
560100142344 ಪುಡ್ಲೀಕ - ಪುಂಡಲಿಕ ತಂದೆ ಕಾಶೆಪ್ಪಾ ಗ್ರಾಮ ಚಟAAY(NK) / NCSBiometric****045320/05/2022FPS****045320/05/2022200015000020/05/2022
560100142345 ಆಂಬಾದಾಸ - ಅಂಬಾದಾಸ ತಂದೆ ಕಾಶಪ್ಪಾ ಗ್ರಾಮ ಚಟನAAY(NK) / NCSBiometric****045320/05/2022FPS****045320/05/2022200015000020/05/2022
560100142346 Ismail Bee - ಚಟ್ನಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560100142347 Kamala Bai - ಚಟ್ನಾಳ ಔರಾದ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****045319/05/2022FPS****045319/05/202212008000019/05/2022
560100142348 ಶೀದೆವಿ - ಚಟ್ನಾಳ ಔರಾದ ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****045320/05/2022FPS****045320/05/2022200015000020/05/2022
560100142349 ಶಂಕರ - ಶಂಕರ ತಂದೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಗ್ರಾಮ ಚಾಟಾನAAY(NK) / NCSBiometric****045320/05/2022FPS****045320/05/2022200015000020/05/2022
560100142350 susilama - ಸುಶಿಲಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಮಾಣಿಕರಾವ ಬಂಡೆ ಚಟPHH(NK) / NCSBiometric****045320/05/2022FPS****045320/05/20223002000020/05/2022
560100142351 ಬಂಡೆಪ್ಪಾ - ಚಟ್ನಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****045320/05/2022FPS****045320/05/2022200015000020/05/2022
560100142352 ಬಸಪ್ಪಾ - ಚಟ್ನಾಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560100142353 Shobhawati - ಚಟ್ನಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560100142354 ಸುಶಿಲಾ - ಸುಶಿಲಾ ಗಂಡ ವಿಲಾಸ ಗ್ರಾಮ ಚಾಟಾನಾಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100142355 susilamma - ಸುಶುಲಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಹಾವಪ್ಪ ಗ್ರಾಮ ಚಾಟPHH(NK) / NCS------30000000-
560100142356 Aminabee - ಅಮಿನಾಬಿ ಗಂಡ ಜಾನಿಮಿಯ್ಯಾ ಗ್ರಾಮ ಚAAY(NK) / NCSBiometric****045319/05/2022FPS****045319/05/2022200015000019/05/2022
560100142357 ಸುಬಾಷ್‌ - ಸುಭಾಷ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪಾ ಗ್ರಾಮ ಚಟನಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****945317/05/2022FPS****945317/05/2022200015000017/05/2022
560100148007 ಇಸುಬ ಪಟೇಲ - ಯುಸುಫ ತಂದೆ ಇಸ್ಮಾಯಿಲಸಾಬ ಗ್ರಾಂ ಚPHH(NK) / NCSBiometric****045320/05/2022FPS****045320/05/20229006000020/05/2022
560100148008 ಶಿವ ರಾಜ - ಶಿವರಾಜ ತಂದೆ ಮಾದಪ್ಪಾ ಗ್ರಾಮ ಚಾಟಾPHH(NK) / NCSBiometric****045319/05/2022FPS****045319/05/20229006000019/05/2022
560100148009 ನಾಗಶೆಟಿ - ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ ತಂದೆ ಮಾದಪ್ಪಾ ಗ್ರಾಮ ಚNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100148010 ವಿಶ್ವನಾಥ - ವಿಶ್ವನಾಥ ತಂದೆ ಹಾವಗಿರಾವ ಗ್ರಾಮ ಚPHH(NK) / NCSBiometric****045320/05/2022FPS****045320/05/202212008000020/05/2022
560100148012 ಪ್ರಭು ಶಟ್ಟಿ - ಪ್ರಭುಶೆಟ್ಟಿ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪಾ ಗ್ರಾಮPHH(NK) / NCSBiometric****045320/05/2022FPS****045320/05/20226004000020/05/2022
560100148013 ಮಹಾದೇವಿ - ಮಹಾದೇವಿ ಗಂಡ ಶರಣಪ್ಪಾ ಬಂಡೆ ಚಟ್ನಾPHH(NK) / NCSBiometric****045320/05/2022FPS****045320/05/20229006000020/05/2022
560100148014 ಗುರಯ್ಯಾ - ಗುರಯ್ಯಾ ತಂದೆ ಗುಂಡಯ್ಯಾ ಗ್ರಾಮ ಚಟPHH(NK) / NCSBiometric****045320/05/2022FPS****045320/05/202212008000020/05/2022
560100148015 ಅಮ್ರುತ - ಅಬೃತ ತಂದೆ ವಿರಭದ್ರಪ್ಪಾ ಗ್ರಾಮ ಚಟPHH(NK) / NCSBiometric****045319/05/2022FPS****045319/05/2022180012000019/05/2022
560100148016 ತೆಜಮ್ಮಾ - ತೆಜಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಅಬೃತ ಗ್ರಾಮ ಚಟನಾಳ ಪPHH(NK) / NCSBiometric****045320/05/2022FPS****045320/05/20226004000020/05/2022
560100148017 sanjun kumra - ಚೆಟ್ನಾಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560100148019 ರಿಯಾನಬಿ - ರಶಿದಮಿಯ್ಯಾ ತಂದೆ ಹುಸೆನಸಾಬ ಚಟ್ನಳPHH(NK) / NCSBiometric****045320/05/2022FPS****045320/05/2022150010000020/05/2022
560100148020 Sangamma - ಬಾಲಣ್ಣಾ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪಾ ಗ್ರಾಮ ಚಟನPHH(NK) / NCSBiometric****045319/05/2022FPS****045319/05/202212008000019/05/2022
560100148021 nagamma - ಕಂಟೆಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ಗ್ರಾಮ ಚPHH(NK) / NCSBiometric****045319/05/2022FPS****045319/05/2022150010000019/05/2022
560100148023 ಶರಣಪ್ಪ - ಚಟ್ನಾಳPHH(NK) / NCS------180000000-
560100148024 ನರಸಮ್ಮ - ಚಟ್ನಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****045319/05/2022FPS****045319/05/2022150010000019/05/2022
560100148025 Kamalamma - ಚಟ್ನಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****045319/05/2022FPS****045319/05/202212008000019/05/2022
560100148026 ನರಸಪ್ಪಾ - ನರಸಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಬಾಳಪ್ಪಾ ಗ್ರಾಮ ಚಟನPHH(NK) / NCSBiometric****045319/05/2022FPS****045319/05/20226004000019/05/2022
560100148027 ಹಣಮಂತ - ಹಣಮಂತ ತಂದೆ ಬಾಳಪ್ಪಾ ಗ್ರಾಮ ಚಟನಾಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560100148028 Ambika - ಶಿವರಾಜ ತಂದೆ ಹಣಮಂತ ಗ್ರಾಮ ಚಟನಾಳ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100148029 Laxmi - ರಾಜಕುಮಾರ ತಂದೆ ಹಣಮಂತ ಗ್ರಾಮ ಚಟನಾPHH(NK) / NCSBiometric****045320/05/2022FPS****045320/05/2022210014000020/05/2022
560100148030 ಶಭೋದ್ದಿನ - ಚಟ್ನಾಳ ಔರಾದ ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****045320/05/2022FPS****045320/05/2022200015000020/05/2022
560100148031 ನೀಸಾರ - ನೀಸಾರ ತಂದೆ ನದಿಮಸಾಬ ಗ್ರಾಮ ಚಟನಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****045319/05/2022FPS****045319/05/20223002000019/05/2022
560100148032 ಗಂಗ ರಾಮ - ಗಂಗಾರಾಮ ತಂದೆ ಶೆಂಕ್ರೆಪ್ಪಾ ಗ್ರಾಮAAY(NK) / NCSBiometric****045320/05/2022FPS****045320/05/2022200015000020/05/2022
560100148035 ಸುಭಾಷ್‌ ತಂದೆ ಮೋನಪ್ಪಾ - ಸುಭಾಷ್ ತಂದೆ ಮಾದಪ್ಪಾ ಗ್ರಾಮ ಚಟನಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100148038 SHOBHA VATI - ಬಾಳಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಹಣಮಂತ ಗ್ರಾಮ ಚಟನಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560100148040 Vachalabai - ಕಾಶಿನಾಥ ತಂದೆ ಹಣಮಂತ ಗ್ರಾಮ ಚಾಟಾನNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100148041 Nagamma - ಅಬೃತ ತಂದೆ ಗಂಗಾರಾವ ಗ್ರಾಮ ಚಟನಾಳ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100148042 ನೂರಜ - ಸಾ|| ಚಟ್ನಾಳ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿ ಜಿ|| PHH(NK) / NCSBiometric****045320/05/2022FPS****045320/05/20223002000020/05/2022
560100148043 ಪಾಂಡುರಂಗ - ಪಾಂಡುರಂಗ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕ ಗ್ರಾಮ ಚಟನಾPHH(NK) / NCSBiometric****045320/05/2022FPS****045320/05/202212008000020/05/2022
560100148044 ರತ್ನಮ್ಮ - ಬಾಬು ತಂದೆ ಭೀಮಪ್ಪಾ ಗ್ರಾಮ ಚಟನಾಳ PHH(NK) / NCSBiometric****045320/05/2022FPS****045320/05/2022150010000020/05/2022
560100148045 ನಿರ್ಮಲಾ - ನಿಮಱಲಾ ಗಂಡ ಅಂಬೃತ ಗ್ರಾಮ ಚಾಟಾನಾಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560100148046 ಶಾಮ ರಾವ - ಶಾಮರಾವ ತಂದೆ ನರಸಿಂಗರಾವ ಗ್ರಾಮ ಚಾPHH(NK) / NCSBiometric****045319/05/2022FPS****045319/05/20229006000019/05/2022
560100148050 Pinakvati - ಚಟ್ನಾಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100148052 Mallama - ಶಂಕರ ತಂದೆ ಗುರಪ್ಪಾ ಗ್ರಾಮ ಚಾಟಾನಾPHH(NK) / NCSBiometric****045320/05/2022FPS****045320/05/20226004000020/05/2022
560100148053 ರಾಜಕುಮಾರ - ಚಾಟಾನಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****045319/05/2022FPS****045319/05/20229006000019/05/2022
560100148054 ವೀರಶೇಟಿ - ಚಟ್ನಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****045320/05/2022FPS****045320/05/2022200015000020/05/2022
560100148055 ಶೋಭಾ ವತಿ - ಚಟ್ನಾಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560100148056 Laxmibai - ರಾಜಕುಮಾರ ತಂದೆ ಹಣಮಂತರಾಯ ಮನೆ ಮಣಣPHH(NK) / NCSBiometric****045319/05/2022FPS****045319/05/2022180012000019/05/2022
560100148057 ಗುಂಡಪ್ಪಾ - ಚಾಟ್ನಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****045319/05/2022FPS****045319/05/20226004000019/05/2022
560100148058 ಗಣಪತಿ - ಗಣಪತಿ ತಂದೆ ಕಾಶೆಪ್ಪಾ ಗ್ರಾಮ ಚಾಟಾPHH(NK) / NCSBiometric****045320/05/2022FPS****045320/05/20229006000020/05/2022
560100148059 ಸರಸ್ವತಿ - ಚಂದ್ರಕಾಂತ ತಂದೆ ಗಣಪತಿರಾವ ಗ್ರಾಮ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100148060 bhart bai - ಗುಂಡಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ಗ್ರಾಮ ಚPHH(NK) / NCSBiometric****045320/05/2022FPS****045320/05/20226004000020/05/2022
560100148061 ಅಮ್ರತ - ಅಮೃತ ತಂದೆ ಮಲಶೆಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮ ಚಾಟಾನPHH(NK) / NCSBiometric****045319/05/2022FPS****045319/05/20226004000019/05/2022
560100148062 gundamma - ಗುಂಡಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಗುಣವಂತ ಗ್ರಾಮ ಚಾಟಾPHH(NK) / NCSBiometric****045320/05/2022FPS****045320/05/20229006000020/05/2022
560100148063 ಅಮ್ರತ - ಅಮೃತ ತಂದೆ ಹಾವಗಿವಾರ ಗ್ರಾಮ ಚಾಟಾನPHH(NK) / NCSBiometric****045320/05/2022FPS****045320/05/202212008000020/05/2022
560100148064 Nirmala - ಚಟ್ನಾಳ ಔರಾದ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****045320/05/2022FPS****045320/05/20226004000020/05/2022
560100148066 ವೈಜಿನಾಥ - ವೈಜಿನಾಥ ತಂದೆ ಶಂಕರ ಗ್ರಾಮ ಚಾಟಾನಾPHH(NK) / NCSBiometric****045320/05/2022FPS****045320/05/20229006000020/05/2022
560100148067 ಹಣಮಂತ - ಹಣಮಂತ ತಂದೆ ತುಕಾರಾಮ ಗ್ರಾಮ ಚಾಟಾನPHH(NK) / NCS------60000000-
560100148068 ಶರಣಪ್ಪ - ಶರಣಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಶೆಖಪ್ಪಾ ಚೆಟ್ನಾಳ ಗPHH(NK) / NCSBiometric****045319/05/2022FPS****045319/05/20223002000019/05/2022
560100148069 ಲಲಿತಾ - ಅಂಮೃತ ತಂದೆ ಅಪ್ಪಾರಾವ ಚಾಟಾನಾಳ ಗ್PHH(NK) / NCSBiometric****045320/05/2022FPS****045320/05/20229006000020/05/2022
560100148070 ಗಣಪತಿ - ಗಣಪತಿ ತಂದೆ ಶೆಕಪ್ಪಾ ಗ್ರಾಮ ಚಾಟಾನPHH(NK) / NCSBiometric****045320/05/2022FPS****045320/05/20229006000020/05/2022
560100148071 ಅಪ್ಪಾ ರಾವ - ಅಪ್ಪಾರಾವ ತಂದೆ ಗುಂಡಪ್ಪಾ ಚಾಟಾನಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560100148072 Lakshmibai - ರತ್ನಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಶೇಕಪ್ಪಾ ಗ್ರಾಮ ಚಾAAY(NK) / NCSBiometric****045319/05/2022FPS****045319/05/2022200015000019/05/2022
560100148073 Shilavati - ರಾಜಪ್ಪಾ ತಂದೆ ರತ್ನಪ್ಪಾ ಗ್ರಾಮ ಚಾPHH(NK) / NCSBiometric****045319/05/2022FPS****045319/05/2022180012000019/05/2022
560100148074 ಅಮೃತ - ಅಮೃತ ತಂದೆ ವಿಠಲ ಗ್ರಾಮ ಚಾಟಾನಾಳ PHH(NK) / NCSBiometric****045320/05/2022FPS****045320/05/2022150010000020/05/2022
560100148075 ಧುಳಮ್ಮ - ಚಟ್ನಾಳ ಔರಾದ ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****045320/05/2022FPS****045320/05/2022200015000020/05/2022
560100148076 Bharat Bai - ಹಣಮಂತ ತಂದೆ ರಾಮಪ್ಪಾ ಗ್ರಾಮ ಚಾಟಾನPHH(NK) / NCSBiometric****045319/05/2022FPS****045319/05/2022180012000019/05/2022
560100148077 ಸುಭಾಷ್‌ - ಸುಭಾಷ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕ ಗ್ರಾಮ ಚಾಟಾನಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****045320/05/2022FPS****045320/05/202212008000020/05/2022
560100148078 Nirmala - ರವಿಂದ್ರ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕ ಗ್ರಾಮ ಚಾಟಾನPHH(NK) / NCSBiometric****045319/05/2022FPS****045319/05/2022150010000019/05/2022
560100148079 Saraswati - ಹಣಮಂತ ತಂದೆ ಗುಂಡಪ್ಪಾ ಗ್ರಾಮ ಚಾಟಾPHH(NK) / NCSBiometric****045320/05/2022FPS****045320/05/2022150010000020/05/2022
560100148080 Shanta Bai - ಜ್ಞಾನದೇವ ತಂದೆ ತುಕಾರಾಮ ಗ್ರಾಮ ಚಾPHH(NK) / NCSBiometric****045319/05/2022FPS****045319/05/20229006000019/05/2022
560100148081 ಕರಿಮಾ ಬಿ - ಮೈನೊದ್ದಿನ ತಂದೆ ಇಸ್ಮಾಯಲ್ ಸಾಬ ಗ್PHH(NK) / NCSBiometric****045320/05/2022FPS****045320/05/2022150010000020/05/2022
560100148082 SHANTAMMA - ಶರಣಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಸಾಂಬಪ್ಪಾ ಗ್ರಾಮ ಚಾPHH(NK) / NCSBiometric****045319/05/2022FPS****045319/05/202212008000019/05/2022
560100148083 ದಶರಥ - ದಶರಥ ತಂದೆ ಘಾಳೆಪ್ಪಾ ಗ್ರಾಮ ಚಾಟಾನPHH(NK) / NCSBiometric****045320/05/2022FPS****045320/05/20226004000020/05/2022
560100148084 ಸರಸ್ವತಿ - ಪಿರಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಶೇಖಪ್ಪಾ ಗ್ರಾಮ ಚಾಟNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100148085 ಶಂಕರ - ಶಂಕರ ತಂದೆ ಬಸಪ್ಪಾ ಗ್ರಾಮ ಚಾಟಾನಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****045320/05/2022FPS****045320/05/202212008000020/05/2022
560100148086 Rangamma - ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ಗ್ರಾಮ PHH(NK) / NCSBiometric****045320/05/2022FPS****045320/05/2022150010000020/05/2022
560100148087 ಮುತಮ್ಮಾ - ತುಳಸಿರಾಮ ತಂದೆ ಹಣಮಂತ ಗ್ರಾಮ ಚಾಟಾPHH(NK) / NCSBiometric****045320/05/2022FPS****045320/05/2022150010000020/05/2022
560100148088 ಹುಲೆಪ್ಪಾ - ಹುಲೆಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಹಣಮಂತ ಗ್ರಾಮ ಚಾಟಾPHH(NK) / NCSBiometric****045320/05/2022FPS****045320/05/2022150010000020/05/2022
560100148089 ನಾಗ ನಾಥ - ನಾಗನಾಥ ತಂದೆ ಪುಂಡಲಿಕ ಗ್ರಾಮ ಚಾಟಾPHH(NK) / NCSBiometric****045319/05/2022FPS****045319/05/202212008000019/05/2022
560100148090 ಶಿವ ರಾಮ - ಶಿವರಾಮ ತಂದೆ ಬಸಪ್ಪಾ ಗ್ರಾಂ ಚಾಟಾನPHH(NK) / NCSBiometric****045319/05/2022FPS****045319/05/20223002000019/05/2022
560100148091 Maheshwari - ಮಧುಕರ ತಂದೆ ತುಕಾರಾಮ ಗ್ರಾಮ ಚಾಟಾನPHH(NK) / NCSBiometric****045319/05/2022FPS****045319/05/20229006000019/05/2022
560100148092 ಲೋಚನಬಾಯಿ - ರಾಜಕುಮಾರ ತಂದೆ ಶಿವರಾಮ ಗ್ರಾಮ ಚಾಟPHH(NK) / NCSBiometric****045319/05/2022FPS****045319/05/2022150010000019/05/2022
560100148093 sunita - ಬುಧಾ ತಂದೆ ಶಂಕರ ಗ್ರಾಮ ಚಾಟಾನಾಳ ತPHH(NK) / NCSBiometric****045319/05/2022FPS****045319/05/2022180012000019/05/2022
560100148094 ನವ ನಾಥ - ನವನಾಥ ತಂದೆ ಸಂಗ್ರಾಮ ಗ್ರಾಮ ಚಾಟಾನPHH(NK) / NCSBiometric****045320/05/2022FPS****045320/05/2022150010000020/05/2022
560100148095 ಗಣಪತಿ - ಗಣಪತಿ ಗಂಡ ಮಾರುತೆಪ್ಪಾ ಗ್ರಾಮ ಚಾಟPHH(NK) / NCSBiometric****045320/05/2022FPS****045320/05/20226004000020/05/2022
560100148096 ಸಂಜು ಕುಮಾರ - ಚಟ್ನಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560100148097 Balamma - ಚಾಟಾನಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****045319/05/2022FPS****045319/05/20229006000019/05/2022
560100148098 Sangamma - ಜಗನಾಥ ತಂದೆ ಶಿವರಾಯ ಗ್ರಾಮ ಚಾಟಾನಾPHH(NK) / NCSBiometric****045319/05/2022FPS****045319/05/2022150010000019/05/2022
560100148100 chinamma - ಪಂಡಿತರಾವ ತಂದೆ ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮ PHH(NK) / NCSBiometric****045319/05/2022FPS****045319/05/20226004000019/05/2022
560100148101 ಶಿವ ರಾಜ - ಶಿವರಾಜ ತಂದೆ ದತ್ತಾತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಚಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100148102 ಅಮ್ರುತ - ಅಬೃತ ತಂದೆ ಮನ್ಮಥಯ್ಯಾ ಗ್ರಾಮ ಚಾಟಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100148103 ರಾಜ ಕುಮಾರ - ರಾಜಕುಮಾರ ತಂದೆ ಸೋಮನಾಥ ಗ್ರಾಮ ಚಾಟAAY(NK) / NCSBiometric****045320/05/2022FPS****045320/05/2022200015000020/05/2022
560100148104 ಇಸುಬ್‌ ಮಿಯ್ಯಾ - ಇಸುಬಮಿಯ್ಯಾ ತಂದೆ ಇಸ್ಮಾಯಿಲಸಾಬ ಗ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560100148105 ನಜೀರ ಸಾಬ - ನಜಿರಸಾಬ ತಂದೆ ರಸುಲಸಾಬ ಗ್ರಾಮ ಚಟನPHH(NK) / NCSBiometric****045320/05/2022FPS****045320/05/20223002000020/05/2022
560100148106 begam bi - ರಹಿಮಾನ ಸಾಬ ತಂದೆ ಚಾಂದಸಾಬ ಗ್ರಾಮ PHH(NK) / NCSBiometric****045320/05/2022FPS****045320/05/20226004000020/05/2022
560100148107 ನಾಗ ಶಟ್ಟಿ - ನಾಗಶಟ್ಟಿ ತಂದೆ ಬಸಪ್ಪಾ ಗ್ರಾಮ ಚಟನPHH(NK) / NCSBiometric****045320/05/2022FPS****045320/05/20229006000020/05/2022
560100148108 ಬಸವರಾಜ - ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಸಿದ್ರಾಮ ಗ್ರಾಮ ಚಟನಾPHH(NK) / NCSBiometric****045320/05/2022FPS****045320/05/202212008000020/05/2022
560100148109 savita - ರತಿಕಾಂತ ತಂದೆ ಮಾರುತೆಪ್ಪಾ ಗ್ರಾಮ PHH(NK) / NCS------30000000-
560100148111 ರುಕ್ಮಿಣಿ ಬಾಯಿ - ಚಟ್ನಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560100148112 shivamma - ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪಾ ಗ್ರAAY(NK) / NCSBiometric****045320/05/2022FPS****045320/05/2022200015000020/05/2022
560100148114 Shantamma - ಚಟ್ನಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****045320/05/2022FPS****045320/05/20226004000020/05/2022
560100148115 ಇಂದು ಮತಿ - ಚಟ್ನಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****045320/05/2022FPS****045320/05/20229006000020/05/2022
560100148116 ಅಫಜಲ್‌ ಮಿಯ್ಯಾ - ಅಫಜಲ ಮಿಯ್ಯಾ ತಂದೆ ಜಾನಿಮಿಯ್ಯಾ ಚಟPHH(NK) / NCSBiometric****045320/05/2022FPS****045320/05/20229006000020/05/2022
560100148117 ತುಳಸಿರಾಮ - ತುಳಸಿರಾಮ ತಂದೆ ಮಾರುತೆಪ್ಪಾ ಗ್ರಾಮPHH(NK) / NCSBiometric****045320/05/2022FPS****045320/05/20229006000020/05/2022
560100148118 ರಿಜವಾನಾಬೆಗಂ - ಅನಸರಸಾಬ ತಂದೆ ಜಾನಿಸಾಬ ಗ್ರಾಮ ಚೆಟPHH(NK) / NCSBiometric****045319/05/2022FPS****045319/05/2022150010000019/05/2022
560100148119 Godavari - ಶಿವರಾಜ ತಂದೆ ರಾಮಣ್ಣಾ ಮನೆ ನಂ 193PHH(NK) / NCSBiometric****045319/05/2022FPS****045319/05/202212008000019/05/2022
560100148120 ಹಣಮಂತ - ಚಟ್ನಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****045320/05/2022FPS****045320/05/20229006000020/05/2022
560100148121 pushpavati - ಚಟ್ನಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****045319/05/2022FPS****045319/05/20229006000019/05/2022
560100165400 ಪುಂಡಲೀಕ ರಾವ - ಪುಂಡಲಿಕರಾವ ತಂದೆ ಮಾದಪ್ಪಾ ಗ್ರಾಮ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169937 ಶ್ರೀದೇವಿ - ಚಟ್ನಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560100169958 Supriya - ಚಟ್ನಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****045320/05/2022FPS****045320/05/202212008000020/05/2022
560100170401 ರಾಜಾಬಾಯಿ ಪ್ರಭು - ಚಟ್ನಾಳ ತಾ:ಔರಾದ9ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****045319/05/2022FPS****045319/05/20229006000019/05/2022
560100170403 Shridevi - ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಂದಿರ ಚಟ್ನಾಳ ತಾ:ಔರಾದ(ಬPHH(NK) / NCSBiometric****045320/05/2022FPS****045320/05/20223002000020/05/2022
560100170405 ಶಾರಮ್ಮಾ - ಚಟ್ನಾಳ ತಾ:ಔರಾದ9ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****045320/05/2022FPS****045320/05/202212008000020/05/2022
560100170406 Karunna /Shomanath - ಚಟ್ನಾಳ ತಾ:ಔರಾದ9ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****045320/05/2022FPS****045320/05/202212008000020/05/2022
560100170721 Dhanraj /Gunawanth - ಚಟ್ನಾಳ ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****045320/05/2022FPS****045320/05/20226004000020/05/2022
560100170843 Hanamanth /Mahadappa - ಟ್ರಾಪೋರಷನ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100170896 Shakuntala - ಛಟನಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****045319/05/2022FPS****045319/05/202212008000019/05/2022
560100170921 Shushilamma /Gangashety - ಚಟನಾಲPHH(NK) / NCS------30000000-
560100171008 Vital/Havagerao - ಚಟನಾಳ ತಾ:ಔರಾದPHH(NK) / NCSBiometric****045320/05/2022FPS****045320/05/202212008000020/05/2022
560100171241 Pintamma - ಚೆಟ್ನಾಳ ತ:ಔರಾಧ(ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****045319/05/2022FPS****045319/05/2022150010000019/05/2022
560100171293 Savithra /Maruthi - ಚಟ್ನಾಳ ತಾ: ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------150000000-
560100171307 Zarubai - ಚಟ್ನಾಳ ತಾ: ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ: ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****045320/05/2022FPS****045320/05/2022200015000020/05/2022
560100171366 Sabera - ಚಟ್ನಾಳ ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****045319/05/2022FPS****045319/05/202212008000019/05/2022
560100171798 Chitramma W/o Santosh - ಮುಧೋಳ ಬಿ ತಾ ಔರಾದ ಜಿ ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100171861 Kamalabai W/o Govind - ಥಾವರಾ ನಾಯ್ಕ ತಾಂಡಾ ಹಸ್ಸಿಕೇರಾ ತಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100172273 Hanmreddy gundreddy - ವಲ್ಲೆಪುರ ತಾ: ಔರಾದ ಜಿ: ಬೀರದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100172495 Kalappa S/o Sharnappa - ಖೇಡ ತಾಃಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿಃಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100172572 Maruti S/o Rupala Rathod - ಮು : ಥಾವರಾ ನಾಯಕ ತಂಡಾ ಹಸ್ಸಿಖೇರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100172637 Dilip / Shankar - ಚಟ್ನಾಳ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****045320/05/2022FPS****045320/05/20226004000020/05/2022
560100172782 Shivand /Vijinath - ಚಟ್ನಾಳ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಾ) ಜಿ;ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****045320/05/2022FPS****045320/05/20223002000020/05/2022
560100172790 Sangamma /Vijinath - ಚಟ್ನಾಳ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****045320/05/2022FPS****045320/05/20223002000020/05/2022
560100172793 ಅನುರಾಧ - ಚಟ್ನಾಳ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****045320/05/2022FPS****045320/05/20226004000020/05/2022
560100172803 Dilip /Basvaraj - ಚಟ್ನಾಳ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****045319/05/2022FPS****045319/05/202212008000019/05/2022
560100172896 ಅನೀತಾ ಸುಧಾಕರ - ಚಟ್ನಾಳ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****045320/05/2022FPS****045320/05/20229006000020/05/2022
560100173701 Pandharinath / Madurao - ಚಟ್ನಾಳ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100174081 Jaganath / Mogalappa - ಚೆಂತಾಲPHH(NK) / NCS------60000000-
560100174101 Amadbi / Minodin - ಚೆಟನಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****888724/05/2022FPS****888724/05/2022210014000024/05/2022
560100174103 Sangamesh - ಚೆಟನಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****045319/05/2022FPS****045319/05/202212008000019/05/2022
560100174208 Vijayakumar / Basappa - ಚೆತ್ನಾಲ್AAY(NK) / NCSBiometric****045320/05/2022FPS****045320/05/2022200015000020/05/2022
560100174216 Shivaraj /Basappa - ಚಿಂತಾಲPHH(NK) / NCS------30000000-
560100174220 Narsappa / Mareppa - ಚೆಟನಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560100174992 ಖುತೀಜಾ ಬೀ ಗಂ ದಾವೂದ - ಚಟನಾಳ ತಾ ಔರಾದ(ಬಾ)ಜಿ ಬೀದರ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560100176630 Devidash S/O Ganpathi - ಚಟ್ಟನಾಳ ತಾ ಔರಾದ (ಬಾ)ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****362524/05/2022FPS****362524/05/20223002000024/05/2022
560100176634 GANPATI S/O HARICHANDAR - ಚಟ್ಟನಾಳ ತಾ ಔರಾದ(ಬಾ)ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****362524/05/2022FPS****362524/05/20223002000024/05/2022
560100176654 Namdev S/o Ganapthi - ಚಟ್ಟನಾಳ ತಾ ಔರಾದ (ಬಾ)ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****362524/05/2022FPS****362524/05/20229006000024/05/2022
560100180868 ನಿರ್ಮಲಾ - ಚಟ್ನಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****045320/05/2022FPS****045320/05/20226004000020/05/2022
560100180889 Vidyavati - ಚಾಟಾನಾಳ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬಿದರPHH(NK) / NCSBiometric****045320/05/2022FPS****045320/05/20226004000020/05/2022
560100180904 Shaheen - chatnal tq aurad b dist bidarPHH(NK) / NCSBiometric****381124/05/2022FPS****381124/05/20229006000024/05/2022
560100181507 Shekh Mahamad S/o Sabar Miyya - ಮು : ಮುಧೋಳ (ಬಿ) ತಾ : ಔರಾದ (ಬಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100181670 ತಸಲ್ಲೀಮ ಬೀ - ಚಂಟನಾಳ ತಾ ಔರಾದ(ಬಾ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560100181690 ಅಕ್ತರಬಿ - ಚೆಟ್ನಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****045320/05/2022FPS****045320/05/2022150010000020/05/2022
560100181702 MAHAMD BEE W/O MASTAN SHET - ಚಂಟನಾಳ ತಾ ಔರಾದ(ಬಾ)ಜಿ ಬೀದರ್PHH(NK) / NCS------30000000-
560100181703 NASARODDIN S/O MAHEBOOB SHA - ಚಂಟನಾಳ ತಾ ಔರಾದ(ಬಾ) ಜಿ ಬೀದರ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560100181999 ಕೀಶನ - ಚಟ್ನಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****362524/05/2022FPS****362524/05/20229006000024/05/2022
560100182000 Iramma - ಚಟ್ನಾಳ ತಾ ಔರಾದ ಬಿ ಜಿ ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100182118 Shabana - ಚಟ್ನಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****045320/05/2022FPS****045320/05/2022150010000020/05/2022
560100182120 Khajabi - ಚಟ್ನಾಳ ತಾ. ಔರಾದ ಜೀ. ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100182137 ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ - ಚಟ್ನಾಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560100182532 Laxmibai - W/O ಗಣಪತರಾವ ಚಟ್ನಾಳ ಔರಾದPHH(NK) / NCSBiometric****045320/05/2022FPS****045320/05/20223002000020/05/2022
560100182550 Paramma - ಚಟ್ನಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****045320/05/2022FPS****045320/05/202212008000020/05/2022
560100183517 Sangeeta - ಚಟ್ನಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****301921/05/2022FPS****301921/05/202212008000021/05/2022
560100183522 Laxmi Bai - ಚಟ್ನಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****045320/05/2022FPS****045320/05/20229006000020/05/2022
560100183691 ಧನರಾಜ - ಚಟ್ನಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****045320/05/2022FPS****045320/05/20229006000020/05/2022
560100183695 Vidhavati - ಚಟ್ನಾಳ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****045320/05/2022FPS****045320/05/20223002000020/05/2022
560100183904 ಭರತ್ ಬಾಯಿ - ಚಟ್ನಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****045320/05/2022FPS****045320/05/202212008000020/05/2022
560100184007 ರವಿ - ಚಟ್ನಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****045320/05/2022FPS****045320/05/20229006000020/05/2022
560100184008 Sunita - ಚಟ್ನಾಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560100184018 ಬಸವರಾಜ - ಚಟ್ನಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****045320/05/2022FPS****045320/05/20229006000020/05/2022
560100184359 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿ - ಚಟ್ನಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****045320/05/2022FPS****045320/05/20226004000020/05/2022
560100184360 ಶ್ರೀದೇವಿ - ಚಟ್ನಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****045320/05/2022FPS****045320/05/2022200015000020/05/2022
560100184394 ಭಾಸ್ಕರ - ಚಟ್ನಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****045320/05/2022FPS****045320/05/20226004000020/05/2022
560100184396 ಸೈಯದ ವೈನೊದ್ದಿನ್‌ - ಚಟ್ನಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****045319/05/2022FPS****045319/05/20229006000019/05/2022
560100184445 Vachalabai - ಚಟ್ನಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****045320/05/2022FPS****045320/05/20223002000020/05/2022
560100184446 ಹಣಮಂತ ಸ್ವಾಮ - ಚಟ್ನಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****045319/05/2022FPS****045319/05/20226004000019/05/2022
560100184454 Savitri - ಚಟ್ನಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560100184456 Sangeeta - ಚಟ್ನಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****045319/05/2022FPS****045319/05/202212008000019/05/2022
560100184481 LAKSHMI - ಚಟ್ನಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****045320/05/2022FPS****045320/05/2022150010000020/05/2022
560100184499 ಅರುಣಾ - ಚಟ್ನಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****045320/05/2022FPS****045320/05/2022180012000020/05/2022
560100184501 ಬಾಲಾಜಿ - ಚಟ್ನಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****045319/05/2022FPS****045319/05/20229006000019/05/2022
560100184665 ಸಂತೋಷ್ - ಚಟ್ನಾಳ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****045320/05/2022FPS****045320/05/20223002000020/05/2022
560100184666 ರೇಖಮ್ಮ - ಚಟನಳPHH(NK) / NCSBiometric****045319/05/2022FPS****045319/05/20229006000019/05/2022
560100184669 ಬಸಪ್ಪಾ ಕುಂಬಾರ - ಚಟ್ನಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****045319/05/2022FPS****045319/05/20229006000019/05/2022
560100184715 ಸುರ್ಯಾಕಂತ ಮುಲಗೆ - ಚಟ್ನಾಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560100184765 Siddamma - ಚಟ್ನಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560100184766 ತಾಜೋದ್ದಿನ - ಚಟ್ನಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560100184767 Jaishree - ಚಟ್ನಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****045319/05/2022FPS****045319/05/2022150010000019/05/2022
560100184768 ಶೆಶಾರಾವ್‌ - ಚಟ್ನಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****045320/05/2022FPS****045320/05/20229006000020/05/2022
560100184769 Chandramma - ಚಟ್ನಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****045319/05/2022FPS****045319/05/2022180012000019/05/2022
560100185129 ಬಂಡೆಪ್ಪಾ - ಚಟ್ನಾಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560100185171 Renuka - ಚಾಟಾನಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****045319/05/2022FPS****045319/05/2022150010000019/05/2022
560100185173 SHAKUNTHALA - ಚಟ್ನಾಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560100185455 KAMALABAI - ಚಟ್ನಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****045320/05/2022FPS****045320/05/20226004000020/05/2022
560100186930 Sugandabai W/o Manik - ಮಾಣಿಕ ತಂದೆ ಮರೆಪ್ಪಾ 186 ಚಟPHH(NK) / NCS------30000000-
560100187363 Shivamma - ರಾಮಣ್ಣಾ 270 ಚಟ್ನಾಳ ಚಟನಾಳ ಚPHH(NK) / NCSBiometric****045320/05/2022FPS****045320/05/2022150010000020/05/2022
560100189566 Sunita - ಸುನೀತಾ ಗಂಡ ನಾಗರಾಜ 219 ಚಟPHH(NK) / NCSBiometric****045320/05/2022FPS****045320/05/20226004000020/05/2022
560100189567 Reshma - ವಿನೋದ ತಂದೆ ರತ್ನಪ್ಪಾ 255 ಚಟ್PHH(NK) / NCSBiometric****045320/05/2022FPS****045320/05/202212008000020/05/2022
560100189786 Anita W/o Omkar - ಶೆಂಕ್ರೇಪ್ಪಾ 21 ಚಟ್ನಾಳ ಚಟನಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****045320/05/2022FPS****045320/05/202212008000020/05/2022
560100189787 Mahadevi W/o Sangram - ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ 221/2 ಚಟ್ನಾಳ ಚಟನಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****045320/05/2022FPS****045320/05/20223002000020/05/2022
560100189788 Savita - ರಘುನಾಥ 154 ಚಟ್ನಾಳ ಚಟನಾಳ ಚಟPHH(NK) / NCS------120000000-
560100189789 Renuka - ಶರಣಪ್ಪಾ 128 ಚಟ್ನಾಳ ಚಟನಾಳ ಚPHH(NK) / NCSBiometric****299922/05/2022FPS****299922/05/202212008000022/05/2022
560100189790 Bipasha W/o Muneer - ಮುನಿರ ತಂದೆ ರಹಿಮಾನಸಾಬ 59 ಚಟPHH(NK) / NCSBiometric****045319/05/2022FPS****045319/05/20229006000019/05/2022
560100189791 Sangeeta W/o Kalaynrao - ಕಲ್ಯಾಣರಾವ ತಂದೆ ಸಂಗ್ರಾಮ 59PHH(NK) / NCSBiometric****045320/05/2022FPS****045320/05/202212008000020/05/2022
560100189792 Sainasha Begam - ಜಮೀರಮಿಯ್ಯಾ ತಂದೆ ಶಾಬೋದ್ದಿನ PHH(NK) / NCSBiometric****045320/05/2022FPS****045320/05/2022180012000020/05/2022
560100189793 Sangeeta - ಶರಣಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಬಾಬು 191 ಚಟ್PHH(NK) / NCSBiometric****045320/05/2022FPS****045320/05/2022150010000020/05/2022
560100193877 Swati - C/O ಸಂಗಮೇಶ . . . . ಜೊನ್ನೆಕNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100196496 Shobha - S/O ನಾಗಶೇಟ್ಟಿ ಚಟನಾಳ ತಾ ಔರPHH(NK) / NCS------90000000-
560100196942 Malashree - W/O ಮಾದಪ್ಪಾ 72 ಎಸ್‌ಸಿ ವಾರ್ಡ್ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100197084 Fatimabegam - W/O ನಿಶಬ್ ಮಿಯಾ . . . . ಚಟನPHH(NK) / NCSBiometric****045320/05/2022FPS****045320/05/20226004000020/05/2022
560100197778 Chandrakala - W/O ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಮುಚಳಂಬೆ ೩೭ PHH(NK) / NCSBiometric****045320/05/2022FPS****045320/05/20229006000020/05/2022
560100197786 Jakirabegum - W/O ಸತ್ತರ್ಮಿಯಾ . . . . ಚಟನPHH(NK) / NCSBiometric****045320/05/2022FPS****045320/05/2022150010000020/05/2022
560100197815 Shakuntala - W/O ಪುಂಡಲಿಕ ರಾವ ಚಟ್ನಾಳ ತಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100197880 Ashwini - S/O ನಾಗರಾಜ . . . . ಚಟನಾಳ PHH(NK) / NCSBiometric****045320/05/2022FPS****045320/05/20229006000020/05/2022
560100198185 Sulochana - S/O ಸಿದ್ರಾಮ ಕುಡ್ಲೆ ೪೨ ಚಟ್PHH(NK) / NCSBiometric****045319/05/2022FPS****045319/05/20221515010000019/05/2022
560100198262 Ambika - S/O ಭೂಮಣ್ಣಾ ೭೩ ಚಟ್ನಾಳ ಔರಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100198335 Arunabai - W/O ದಿಲೀಪ ಚಟನಾಳ ಔರಾದ ಅಂPHH(NK) / NCSBiometric****045320/05/2022FPS****045320/05/2022150010000020/05/2022
560100198575 Kousar Begum - W/O ವಾಹಿದ್ ಮಿಯ್ಯ ೭೦ ಚಟ್ನಳPHH(NK) / NCSBiometric****045320/05/2022FPS****045320/05/2022150010000020/05/2022
560100198867 Nirmala - W/O ಸಂಜೀವಕುಮಾರ ೦೧ ಚಟ್ನಾಳ ಅಂPHH(NK) / NCSBiometric****045319/05/2022FPS****045319/05/20229006000019/05/2022
560100198914 Mangala - W/O ಶಿವಕುಮಾರ ಮುಚಳಂಬೆ ೩೭ ಚPHH(NK) / NCSBiometric****045320/05/2022FPS****045320/05/20229906000020/05/2022
560100198923 Kavita - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾರುತೇಪ್ಪ PHH(NK) / NCSBiometric****045319/05/2022FPS****045319/05/20229906000019/05/2022
560100198925 Shilpa - S/O ಗಣಪತಿ ಚಟ್ನಾಳ ಚಟ್ನಾಳ PHH(NK) / NCSBiometric****045320/05/2022FPS****045320/05/20226604000020/05/2022
560100199022 Padmasri - W/O ಸತೀಶ್ ಸಂತಪೂರ ಜೊನ್ನಿಕPHH(NK) / NCSBiometric****937317/05/2022FPS****937317/05/2022150010000017/05/2022
560100199159 Sony - S/O ಪಂಡರಿನಾಥ್ ೫೭ ಚಟ್ನಾಳ ಔPHH(NK) / NCSBiometric****045320/05/2022FPS****045320/05/202212008000020/05/2022
560100199168 Jayshree - W/O ರಾಜಕುಮಾರ ಚಟ್ನಳ್ ಔರಾದPHH(NK) / NCSBiometric****045320/05/2022FPS****045320/05/2022150010000020/05/2022
560100199255 Harshala - C/O ಸದಾನಂದ . . . . ಚಟನಾಳ PHH(NK) / NCSBiometric****045320/05/2022FPS****045320/05/20226004000020/05/2022
560100199541 Haseena Bi - C/O ಖಾಜಾ ಮೈನೋದ್ದಿನ . . . .PHH(NK) / NCS------60000000-
560100200375 Preethi - S/O ರತ್ನಪ್ಪ ಚಟನಳ್ಳ ಔರಾದ PHH(NK) / NCSBiometric****045319/05/2022FPS****045319/05/20226004000019/05/2022
560100200876 Ramabai - C/O ಸಂಜೀವ . . . . ಚಟನಾಳ ಅPHH(NK) / NCSBiometric****045320/05/2022FPS****045320/05/20229006000020/05/2022
560100200951 Gouramma - W/O ಸಂಜೀವಕುಮಾರ ೧೩೪/ಹ ಚಟ್ನಾಳ PHH(NK) / NCSBiometric****045320/05/2022FPS****045320/05/202212008000020/05/2022
560100201406 Chandramma - W/O ಸಂಗ್ರಾಮ್ ೩೯/೧ ಚಟ್ನಳ ೧NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100201526 Lalitha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂಜಿವಕುಮಾರ ತಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100201599 Etha Bai - W/O ನಾಗಪ್ಪಾ ಚಟ್ನಳ ಔರಾದ್ PHH(NK) / NCSBiometric****045319/05/2022FPS****045319/05/20229906000019/05/2022
560100201822 Bhageshwari Ramesh Babne - S/O ಮಹಾರುದ್ರಪ್ಪಾ ೧ ಹನುಮಾನNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100201959 Jyoti - S/O ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಗ್ ವಡಗಾಂವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100202114 Madhavi - ಕೇರ್ ಆಫ್: ರಾಕೇಶ ದೇಶಮುಖ 51/1 NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100202126 Kavita - W/O ಸಂತೋಷ್ ವಡಗಗಾಂವ ಡಿ ಔರNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100202131 Jyoti - C/O ಧನರಾಜ #1/3/2 ಜೋನ್ನಿಕೇರಿ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100202430 Laxmibai - W/O ಅಶೋಕ . . . . ಚಟನಾಳ ಅಂPHH(NK) / NCSBiometric****045320/05/2022FPS****045320/05/202212008000020/05/2022
560100202435 Kavita - W/O ಸಂತೋಷ ಕುಮಾರ ೪೪/೩ ಚಟ್ನಾಳ PHH(NK) / NCSBiometric****045320/05/2022FPS****045320/05/202212008000020/05/2022
560100202628 Geeta - C/O ಪ್ರಭು . . . . ಚಟನಾಳ ಅPHH(NK) / NCSBiometric****045320/05/2022FPS****045320/05/20226604000020/05/2022
560100203007 Kavitha - W/O ಬಸವರಾಜ . . . . ಚಟನಾಳ PHH(NK) / NCSBiometric****045320/05/2022FPS****045320/05/20226004000020/05/2022
560100203100 Manohar - S/O ಬಾಳಪ್ಪಾ ೧೩೪,ಎ ಚಟ್ನಾಳ PHH(NK) / NCSBiometric****045320/05/2022FPS****045320/05/20226004000020/05/2022
560100203200 Anupavati - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಹದೇವ . . . . PHH(NK) / NCSBiometric****045320/05/2022FPS****045320/05/20226004000020/05/2022
560100203389 Shobhawati - ಗಂಡ ಅಮೃತ,45,ಮೌನೇಶ್ವರ್ ಟೆಂಪಲ ಹತPHH(NK) / NCSBiometric****045320/05/2022FPS****045320/05/20226004000020/05/2022
560100203428 Gautama - W/O: ಪ್ರದೀಪ ಮಸೂರೆ ಚಟನಾಳ ಅಂಚೆPHH(NK) / NCSBiometric****045319/05/2022FPS****045319/05/20226604000019/05/2022
560100203565 Shridevi - W/O ಬಾಲಾಜಿ ೭/ಎ ಚಟ್ನಳ ಔರಾದPHH(NK) / NCSBiometric****045319/05/2022FPS****045319/05/20229906000019/05/2022
560100203605 Shakuntala - C/O ಗೋಪಾಲರೆಡ್ಡಿ 13ಡಿ ಉಜನಿ NPHH(NK) / NCS------100000000-
Top