REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560100131824 Anitha - S/O ಜೈವಂತ ೧೧೧ ಕಂದಗೂಳ PHH(NK) / NCS------150000000-
560100131825 Rekha - S/O ಜೈವಂತ ೧೧೧ ಕಂದಗುಳ PHH(NK) / NCS------180000000-
560100131826 Ashwini - S/O ಶಂಕರ ಕಂದಗೂಳ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100131836 Sujata - S/O ಶಂಕರ ಕಂದಗೂಳ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100131870 Reshmabai - W/O ವೈಜಿನಾಥ ಔರಾದ (ಬಿ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100131871 Usha - S/O ಘರ್ಯಪ್ಪ ೧೧೫ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100131872 Umadevi - S/O ಮಾರುತಿ ೧೨೪ ಕಂಡ್ಗೊಅಲ್ ಜPHH(NK) / NCS------150000000-
560100131879 Savitri - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮೊಗಲಪ್ಪ ಕಂದಗುPHH(NK) / NCS------120000000-
560100131884 Reshma - W/O: ಸಂಜು ಕಂದಗೂಳು PHH(NK) / NCS------60000000-
560100131885 Nandini - S/O ಶಂಕರ ಕಂದಗೂಳ PHH(NK) / NCS------180000000-
560100131886 Bayamma - S/O ಶಾಯಪ್ಪಾ ೧೨೭ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100131887 Nagamma - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ತುಕಾರಾಮ -PHH(NK) / NCS------120000000-
560100131888 Jaishri - S/O ವಿಠಲ್ ಗೋಂಡಾ ಕಂದಗೂಳ್ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100131889 Pavitra - S/O ಶಂಕರ ೪೪ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100131904 Tejamma - S/O ನಾಗಪ್ಪ ೪೬ ಕಂದಗೂಳ PHH(NK) / NCS------180000000-
560100131977 Muktamma - W/O ಗೋವಿಂದ ಔರಾದ ಬಿ PHH(NK) / NCS------150000000-
560100132075 Asha Rani - S/O ಶಿವರಾಜ್ ಕಂದಗುಳ ಗ್ರಾಮPHH(NK) / NCS------120000000-
560100132223 ಪ್ರೇಮದಾ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ತುಕಾರಾಮ 117 - -PHH(NK) / NCS------120000000-
560100132297 Gangamma - S/O ಶಿವರಾಮ ೪೮ ಔರಾದ ಬಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100132298 Laxmi Bai - S/O ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ ಕಂದಗೊಳ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100132299 Pralhad Rao - S/O ಶಂಕರ ರಾವ್ ಕಂದಗೂಳ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100132303 Gangamma - W/O ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ಕಂದಗೂಳ್ PHH(NK) / NCS------30000000-
560100132306 Kavita - W/O ಹಣಮಂತ PHH(NK) / NCS------150000000-
560100132320 Thukamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಜಪ್ಪ 44/ - - PHH(NK) / NCS------120000000-
560100132739 Kushalabai - W/O ಗೋವಿಂದರಾವ್ ಕಂದಗೂಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100132958 Shalini - S/O ಶೇಷರಾವ ೧೬ ಔರಾದ (ಬಿ) PHH(NK) / NCS------120000000-
560100133223 Jagdevi - S/O ರಾಮಚಂದ್ರ ೧-೯೯/೧ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100133504 Umabai - S/O ಮಾಣಿಕರಾವ ಸಾಂಗಡೆ ಕಂದಗPHH(NK) / NCS------120000000-
560100133556 Shantamma - W/O ಶರಣಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100133737 Sapana - W/O ಸಂತೋಷ 999 ಸೀ ಸೀ ರೂಡ್ PHH(NK) / NCS------90000000-
560100133827 Archana - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಲಾಸ ಸೋರಳ್ಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560100133842 Mallamma - W/O ದಿಲೀಪ್ 11 ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಮಹದPHH(NK) / NCS------120000000-
560100133862 Vimalbai Karbari - W/O ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಕಾರಬಾರಿ ೯೦ PHH(NK) / NCS------150000000-
560100133872 Deepali - S/O ಅಂಗದರಾವ ಕೊಂಡಾಪುರೆ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100133873 Sumitrabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾದುರಾವ್ 28 - ಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100133876 Sulochana - S/O ಪಂಡರಿನಾಥ ೮೦ ಔರಾದ ಬಿ PHH(NK) / NCS------90000000-
560100133877 Surekha - S/O ಬಹುರಾವ 69/ಬಿ - ಸೋರಳ್ಳಿ PHH(NK) / NCS------210000000-
560100133878 Shilpa - S/O ಯಶವಂತ ರಾವ್ ಕಂದಗೂಳ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100133880 Umavati - S/O ಮನೋಹರ ಔರದ ಬಿ PHH(NK) / NCS------90000000-
560100134734 Sushilabai - S/O ದಿಗಂಬರ್ ಕಂದಗೂಳ PHH(NK) / NCS------90000000-
560100134735 Suman - W/O ಸುಭಾಷರಾವ ಔರಾದ (ಬಿ) PHH(NK) / NCS------90000000-
560100134736 Pranita - S/O ಕೇಶವ್ ರಾವ್ ಕಂದಗೂಳ ೮PHH(NK) / NCS------60000000-
560100134737 Sunita - S/O ಪಂಢರಿನಾಥ ಪಾಟೀಲ ೮೦ ಔರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100135343 Latifa - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಸುಭಾನ್ ಸಾಬPHH(NK) / NCS------90000000-
560100135814 Shivaji Rao - S/O ಬಳಿರಾಮ ೯೮ ಕಂದಗೂಳ PHH(NK) / NCS------30000000-
560100136113 Pooja - S/O ಪಂಡರಿನಾಥ ಕಂದಗೊಳ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100136149 Sonabai - S/O ರಾಮರಾವ ೨೧/೧ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100136213 Radhabai - S/O ರಾಜೇಂದ್ರ ೧೮ ಔರಾದ ಬಿ PHH(NK) / NCS------90000000-
560100136232 Laxmi Bai - W/O ದತ್ತುರಾವ PHH(NK) / NCS------90000000-
560100136233 Laxmibai - S/O ಮಾರುತಿರಾವ್ ಕಂದಗೂಳ್ PHH(NK) / NCS------90000000-
560100136267 Mahananda - W/O ದೀಲಿಪ್ 00 - - - ಕಂದಗೋಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560100136473 Tukkamma - ಹ,ನ 44 . , ಕಂದಗೋಳ ಕುಶನೂರ್ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100136589 Meerabai - S/O ಮನೋಹರ್ ಕಂದಗೊಳ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100136889 Chandrabai - S/O ವಿಠಲರಾವ್ ೬೯ ಬ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100136991 Chandrakala - S/O ಸಾದೋಬಾ ಕಂದಗೊಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100137150 Padmini Bai - S/O ಗೋಪಾಳ ರಾವ ಕಂದಗೂಳ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100137322 Rajeshree - W/O ಪಾಂಡುರಂಗ ೯೧/೧ ಕಂದಗೂಳ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100137353 Gundamma - S/O ತುಳಸಿರಾಮ PHH(NK) / NCS------90000000-
560100137444 Panchubai - W/O ಪ್ರಕಾಶ್ ಕಂದಗೂಳ PHH(NK) / NCS------90000000-
560100137669 Shantabai - S/O ತುಕಾರಾಮ ೧-೯೩ ಔರಾದ ಬಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100137671 Sugunabai - W/O ಯಾಧವರಾವ ೧-೯೭ ಔರಾದ ಬಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100137672 Narsa Bai - S/O ಮಾಣಿಕರಾವ ಕಂದಗೂಳ ಸೂರಹಳ್ಳಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100137674 Jijabai - S/O ಸಾದೊಬಾ ಕಂದಗೊಳ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100137676 Renukabai - S/O ರಾಮರಾವ್ ಕಂದಗೂಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100137677 Mainavati - S/O ಭೀಮರಾವ ಕಂದಗೂಳ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100137681 Nanda Bai - S/O ಗೋವಿಂದ್ ರಾವ್ ಕಂದಗೂಳ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100138190 Sarita - W/O ಬಾಲಾಜಿ ೮೦ ಔರಾದ ಬಿ ಕಂದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100138600 Jaheda Begam - W/O ಸುಖಾನ ಸಾಬ ಕಂದಗೂಳ ಔರಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100138657 Mahananda - ಕಣಿಕನಾಥ ಕಂದಗುಳ ಹಳ್ಳಿ ಔರಾದ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560100138899 Sharadabai - W/O ಶರಣಪ್ಪಾ ೧-೧೩೦ ಕಂದಗೂಳ PHH(NK) / NCS------210000000-
560100138923 Sulochanabai - D/O ವಿನಾಯಕ ಔರಾದ (ಬಿ) ಕಂPHH(NK) / NCS------150000000-
560100139343 ಸವಿತಾ ಬಾಯಿ - W/O ಪಾಂಡುರಂಗ್ ಕಂದಗೊಳ ಔರPHH(NK) / NCS------150000000-
560100139531 Nagamma - W/O ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಕಂದಗೂಳ್ ಔರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100140097 Megha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪ್ರವೀಣ ಕಂದಗೋಳ ಕುಶನPHH(NK) / NCS------60000000-
560100141415 Ahilyabai - W/O ವೆಂಕಟರಾವ ೨೯ ಕಂದಗೂಳ್ ಔNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100141597 Panchu Bai - W/O ಅಂಗದ ರಾವ್ ಕಂದಗೂಳ ಔರಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100141694 Shashikala - W/O ಪಂಡರಿನಾಥ್ ೬೯ ಕಂದಗೂಳ ಔPHH(NK) / NCS------60000000-
560100141832 Jaishree Bai - D/O ಪ್ರಲ್ಹಾದರಾವ ಕಾರಭಾರಿ # 86 PHH(NK) / NCS------30000000-
560100141835 Shilabai - W/O ಕಾಶಿರಾಮ ಕಂದಗೊಳ ಔರಾದ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100142387 ಶಂಕರ ಗೀರ - ಕಂಡ್ಗುಲ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560100142388 vandan bai - ಕಂಡ್ಗುಲ್PHH(NK) / NCS------30000000-
560100142389 rihana - ಮು ಕಂದಗೂಳ ತಾಲ್ಲೂಕ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100142390 shabera bi - ಕಂಡ್ಗುಲ್AAY(NK) / NCS------200000000-
560100142391 rukasan begm - ಜಂಬಗಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560100142392 sugara bi - ಕಂದಗುಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560100142393 ಸೂರ್ಯಕಾಂತ - ಕಂಡ್ಗುಲ್AAY(NK) / NCS------200000000-
560100142394 Narasamma - ಮು ಕಂದಗೂಳ ತಾ ಔರಾದ ಜೀ ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560100142395 ಆಂಬ್ರುತ - ಮು ಕಂದಗೂಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560100142396 Biban bee - ಕಂದಗೋಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560100142397 mstan bi - ಕಂಡ್ಗುಲ್AAY(NK) / NCS------200000000-
560100142398 ಗೌಶಾ ಬಿ - ಕಂಡ್ಗುಲ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560100142400 Sunita - ಮು ಕಂದಗೂಳ ತಾ ಔರಾದ ಜೀ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100142401 ಲಕ್ಷ್ಮಣ - ಕಂದಗೂಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560100142402 ಮುಕಿಂದ - ಕಂಡ್ಗುಲ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560100142403 ರಾಮ - ಕಂಡ್ಗುಲ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560100142404 ಸುಭಾಷ - ಕಂಡ್ಗುಲ್AAY(NK) / NCS------200000000-
560100142405 Parvati - ಕಂಡ್ಗುಲ್AAY(NK) / NCS------200000000-
560100142406 ಶರಣಪ್ಪ - ಕಂದಗೂಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560100142407 ಶಿವರಾಮ - ಕಂಡ್ಗುಲ್PHH(NK) / NCS------30000000-
560100142408 jharemma - ಕಂಡ್ಗುಲ್PHH(NK) / NCS------30000000-
560100142409 ಅಂಬಪ್ಪಾ - ಕಂಡ್ಗುಲ್AAY(NK) / NCS------200000000-
560100142410 ಝರೆಪ್ಪಾ - ಕಂಡ್ಗುಲ್PHH(NK) / NCS------30000000-
560100142411 ಗಿನ್ನಪ್ಪಾ - ಕಂಡ್ಗುಲ್AAY(NK) / NCS------200000000-
560100142412 ಜೈವಂತ್‌ - ಕಂಡ್ಗುಲ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560100142413 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿ - ಕಂಡ್ಗುಲ್AAY(NK) / NCS------200000000-
560100142415 GUJAMMA - ಕಂಡ್ಗುಲ್PHH(NK) / NCS------30000000-
560100142416 ಪಾರಮ್ಮಾ - ಕಂಡ್ಗುಲ್AAY(NK) / NCS------200000000-
560100142417 ರಸುಲಶಾ - ಕಂದಗೂಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560100142418 ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ - ಕಂದಗೂಳ ತಾ.ಔರಾದ ಜಿ.ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100142419 ಶಿವರಾಮ - ಕಂಡ್ಗುಲ್AAY(NK) / NCS------200000000-
560100142420 saidamma - ಮು ಕಂದಗೂಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560100142421 ಮಾಣಿಕ - ಕಂಡ್ಗುಲ್PHH(NK) / NCS------30000000-
560100142422 ರಘುನಾಥ - ಕಂಡ್ಗುಲ್AAY(NK) / NCS------200000000-
560100148199 kallamma - ಕಂಡ್ಗುಲ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560100148200 ಗಂಗಾ ರಾಮ - ಮಮತಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100148201 Kashtur Bai - H.NO. 115, KANDGUL, TQ AURAD, PHH(NK) / NCS------90000000-
560100148202 Nilamma - ಕಂಡ್ಗುಲ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560100148203 ತೇಜಮ್ಮ - ಮು ಕಂದಗೂಳ ತಾ ಔರಾದ ಜ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100148204 ಬಸ ಗೋಂಡಾ - ಮು ಕಂದಗೂಳ ತಾ ಔರಾರ ಜೀ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100148205 Zaynab Bee - ಮು ಕಂದಗೂಳ ತಾ ಔರಾದ ಜೀ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------180000000-
560100148206 ಗಣಪತಿ - ಮು ಕಂದಗೂಳ ತಾ ಔರಾದ ಜೀ ಬಿದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100148207 ಶಿವ ರಾಮ - ಕಂಡ್ಗುಲ್PHH(NK) / NCS------90000000-
560100148208 ಬಾಬು ಮಾರುತಿ - ಮು ಕಂದಗೂಳ ತಾ ಔರಾದ ಜೀ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560100148209 ಛಬು ಬಾಯಿ - ಮು ಕಂದಗೂಳ ತಲ್ಲೂಕ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100148210 Ameer Bee - ಕಂಡ್ಗುಲ್PHH(NK) / NCS------180000000-
560100148211 ಪರಮೇ ಶ್ವರ - ಮು ಕಂದಗೂಳ ತಾ ಔರಾದ ಜೀ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100148212 ಜ್ಯೋತಿ - ಕಂಡ್ಗುಲ್PHH(NK) / NCS------90000000-
560100148213 ದತ್ತಾತ್ರೇಯ - ಕಂಡ್ಗುಲ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560100148214 ವಸಂತ - ಕಂಡ್ಗುಲ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560100148215 sofiya bagum - R/O ಕಂದಗೊಳ ತಾ/ ಔರಾದ ಜೀ/ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100148216 ರಾಮರಾವ್‌ - ಮು ಕಂದಗೂಳ ತಾ ಔರಾದ ಜೀ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100148217 anusuya - ಕಂದಗೂಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560100148218 ಹರಿಬಾ - ಕಂಡ್ಗುಲ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560100148219 ಚಿನ್ನಮ್ಮಾ - ಮು ಕಂದಗೂಳ ತಲ್ಲೂಕ ಔರಾದ ಬಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560100148220 Radhika - ಕಂಡ್ಗುಲ್PHH(NK) / NCS------90000000-
560100148221 Narasamma - ಕಂಡ್ಗುಲ್PHH(NK) / NCS------180000000-
560100148222 bhumavva - ಮು ಕಂದಗೂಳ ತಾಲ್ಲೂಕ ಔರಾದ ಬಾ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100148223 ನಾಗಪ್ಪಾ - ಕಂಡ್ಗುಲ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560100148224 ತುಕರಮ - ಕಂಡ್ಗುಲ್PHH(NK) / NCS------90000000-
560100148225 Rukmini - ಕಂಡ್ಗುಲ್PHH(NK) / NCS------150000000-
560100148226 ಕಾಶೆಪ್ಪಾ - ಕಂಡ್ಗುಲ್AAY(NK) / NCS------200000000-
560100148227 ಶರಣ್‌ಪ್ಪಾ - ಕಂಡ್ಗುಲ್PHH(NK) / NCS------30000000-
560100148228 ಪಾಂಡು - ಕಂಡ್ಗುಲ್PHH(NK) / NCS------30000000-
560100148229 Sarswati - ಕಂದಗೂಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560100148230 Sharanamma - ಕಂಡ್ಗುಲ್PHH(NK) / NCS------150000000-
560100148231 Chinamma - ಕಂಡ್ಗುಲ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560100148232 Chandrakala - ಕಂಡ್ಗುಲ್AAY(NK) / NCS------200000000-
560100148233 ಇಸ್ಮಾಯಿಲ - ಕಂಡ್ಗುಲ್PHH(NK) / NCS------90000000-
560100148234 laxman - ಕಂಡ್ಗುಲ್PHH(NK) / NCS------30000000-
560100148235 ನಾಗಣ್ಣ - ಕಂಡ್ಗುಲ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560100148236 ಕಂಟೆಪ್ಪಾ - ಕಂಡ್ಗುಲ್AAY(NK) / NCS------200000000-
560100148237 ರಮೇಶ - ಕಂಡ್ಗುಲ್PHH(NK) / NCS------30000000-
560100148238 shadul - ಕಂಡ್ಗುಲ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560100148239 ಬಸಪ್ಪಾ - ಕಂಡ್ಗುಲ್PHH(NK) / NCS------180000000-
560100148240 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿ - ಕಡ್ಗುಲ್PHH(NK) / NCS------210000000-
560100148241 Ratnamma - ಕಂಡ್ಗುಲ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560100148242 Girijamma - ಕಂಡ್ಗುಲ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560100148243 ವಿಠಲ - ಕಂಡ್ಗುಲ್PHH(NK) / NCS------30000000-
560100148244 ದಶರಥ್‌ - ಕಂಡ್ಗುಲ್PHH(NK) / NCS------90000000-
560100148245 ಇಸ್ಮಾಯಿಲ - ಕಂಡ್ಗುಲ್PHH(NK) / NCS------90000000-
560100148246 ಪುಂಡಲಿಕ - ಕಂಡ್ಗುಲ್AAY(NK) / NCS------200000000-
560100148247 ವೈಜೀನಾಥ - ಕಂಡ್ಗುಲ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560100148248 Mahida Begum - ಕಂಡ್ಗುಲ್AAY(NK) / NCS------200000000-
560100148249 Rabiyabegam - H NO 171 ಕಂದಗೂಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560100148250 ರಾಜೇಂದ್ರ - ಕಂಡ್ಗುಲ್PHH(NK) / NCS------90000000-
560100148251 ವಿಶ್ವನಾಥ - ಮು ಕಂದಗೂಳ ತಾ ಔರಾದ ಜೀ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560100148252 savitri bai - ಕಂಡ್ಗುಲ್PHH(NK) / NCS------30000000-
560100148253 ಶರಣಪ್ಪಾ - ಮು ಕಂದಗೂಳ ತಾ ಔರಾದ ಜೀ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100148254 ಗಣಪತಿ - ಮು ಕಂದಗೂಳ ತಾ ಔರಾದ ಜೀ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560100148255 Saraswati - ಮು ಕಂದಗೂಳ ತಾ ಔರಾದ ಜೀ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------150000000-
560100148256 Yanabai - ಕಂಡ್ಗುಲ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560100148257 ಸುರೆಖಾ - ಕಂಡ್ಗುಲ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560100148259 ಹಮೀದ ಖಾ - ಕಂದಗೂಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560100148260 ಹಸಿನಾ ಬೀ - ಕಂದಗೂಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560100148261 ಶರಣಮ್ಮ - ಕಂದಗೂಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560100148262 Chandrabai - ಕಂದಗೂಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100148264 ಬಸ್ಸಯ್ಯ - ಮು ಕಂದಗೂಳ ತಾ ಔರಾದ ಜೀ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100148265 Kubirabi - ಮು ಕಂದಗೂಳ ತಾ ಔರಾದ ಜೀ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560100148266 maruti - ಕಂದಗೂಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560100148267 ಕಾಶಿನಾಥ - ಕಂದಗೂಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560100148268 ಪಾಂಡು - ಮು ಕಂದಗೂಳ ತಾ ಔರಾದ ಜೀ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100148269 nagamma - ಕಂದಗೂಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560100148270 ಗೊವಿಂದ - ಕಂಡ್ಗುಲ್PHH(NK) / NCS------30000000-
560100148271 ಸುಬಾಶ ಭಿಮಗೊಂಡ - ಮು ಕಂದಗೂಳ ತಾ ಔರಾದ ಜೀ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------150000000-
560100148272 ಸುಲ್ತಾನ ಸಾಬ - Kandagul ಕಂದಗೂಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560100148273 ಖಲಿಲ - ಕಂದಗೋಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560100148274 ಪ್ರಶಾಂತ - ಕಂಡ್ಗುಲ್PHH(NK) / NCS------90000000-
560100148275 ಸುಬಾಷ್‌ - KANDGUL, TQ AURAD, DIST ಬೀದರ್PHH(NK) / NCS------150000000-
560100148276 Rihana Begam - ಕಂಡ್ಗುಲ್PHH(NK) / NCS------150000000-
560100165404 ಸುಶಿಲಾ ಬಾಯಿ - ಕಂದಗೂಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100165407 ಕಾಶಿನಾಥ ತಂದೆ ನಾಮದೇವರಾವ - ಮು ಕಂದಗೂಳ ತಾಲ್ಲೂಕ ಔರಾದ ಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100165408 ಶಾಂತಮ್ಮಾ - ಕಂದಗೂಳ ತಾ ಔರಾದ ಜೀ ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100165409 Shivaji - ಕಂದಗೂಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100165411 ವಿಶ್ವನಾಥ ಪಾಟೀಲ - ಮು ಕಂದಗೂಳ ತಾಲ್ಲೂಕ ಔರಾದ ಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100173681 ಸಂಜೀವಕುಮಾರ ತಂ/ ರಾಮಚಂದ್ರರಾವ - ಕಂದಗೂಳ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಾ) ಜಿ:ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100173746 Laxmi Bai - ಮು ಕುಂದಗಲ ಪೊ ಸೊರಳ್ಳಿ ತಾ|ಔರಾದ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100173788 Venkatrao Govindrao - ಮು ಕುಂದಗಲ ಪೊ ಸೊರಳ್ಳಿ ತಾ|ಔರಾದPHH(NK) / NCS------120000000-
560100174207 Swati - ಮು ಕಂದಗುಲ್ ಪೊ ಸೊರಳ್ಳಿ ತಾ|ಔರಾದPHH(NK) / NCS------120000000-
560100174461 Basappa Shanker - ಎಟ, ಕಂದಗುಳ ಪೋಸ್ಟ ಸರೋಳ್ಲೀ ತಾ/ಔರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100174488 Jyoti - ಕಂದಗೂಳ ಅಂಚೆ ಸೂರಲ್ಲಿ ತಾ|ಔರಾದ PHH(NK) / NCS------90000000-
560100174521 Kashinath Maruthi - ಕಂದಗುಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100174597 Datturao Maruthirao - ಕಂದಗೂಳ ಅಂಚೆ : ಸೂರಲ್ಲಿ ತಾ|ಔರಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100174697 Ambadas Kanthappa - ಕಂದಗುಳ ಅಂಚೆ ಸೊರಳ್ಳಿ ತಾ|ಔರಾದ ಜPHH(NK) / NCS------60000000-
560100174726 Jagadevi - ಕಂದಗುಳ ಅಂಚೆ ಸೊರಳ್ಳಿ ತಾ|ಔರಾದ PHH(NK) / NCS------150000000-
560100174766 devidas jattappa - ಮು:ಕಂದಗುಳ ಪೋಸ್ಟ :ಸೋರಹಳ್ಳಿ ತಾ:PHH(NK) / NCS------60000000-
560100174774 Muktha Bai - ಕಂದಗೂಳ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100174791 Shivjirao Venkatrao - ಎಟ.ಕಂದಗುಳ ಪೋಸ್ಟ ಸರೋಳೀ ತಾ/ಔರದ PHH(NK) / NCS------30000000-
560100174796 Bhimappa chandappa - ಕಂದಗೂಳ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100174802 Shivkumar Subhas - ಮು:ಕಂದಗುಳ ಪೋಸ್ಟ:ಸೋರಹಳ್ಳಿ ತಾ:PHH(NK) / NCS------60000000-
560100174808 Satish Gurunath - ಕಂದಗುಳ ಅಂಚೆ ಸೊರಹಳ್ಳಿ ತಾ| ಔರಾದ PHH(NK) / NCSBiometric****237621/05/2022FPS****237621/05/20229060000021/05/2022
560100174815 Jagnath Chandarappa - ಮು:ಕಂದಗುಳ ಪೋಸ್ಟ :ಸೋರಹಳ್ಳಿ ತಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100174818 Padmavati - ಮು:ಕಂದಗುಳ ಪೋಸ್ಟ ಸೋರಹಳ್ಳಿ ತಾ:ಔPHH(NK) / NCS------120000000-
560100174825 ನಿರ್ಮಲಾ - ಕಂದಗೂಳ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100174828 ನಾಗಪ್ಪಾ ಬಾಬಪ್ಪಾ - ಕಂದಗೂಳ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------150000000-
560100174865 Bhmrao Vamanrao - ಎಟ,ಕಂದಗುಳ ಪೋಸ್ಟ ಸೋರಳ್ಳೀ ತಾ/ ಔರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100174866 Mahadevappa Subhashrao - ಕಂದಗೂಳ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100174876 Anita - ಕಂದಗುಳ ಻ಂಚೆ.ಸೊರಹಳ್ಳಿ ತಾ| ಔರಾದ PHH(NK) / NCS------180000000-
560100174969 Rukmini - ಕದಗೋಳ ಪೊ ಸೋರಲ್ಲಿ ತಾ| ಔರಾದ ಜಿ| PHH(NK) / NCS------120000000-
560100174970 Baliram Gundgonda - ಕುಂದಗಲ ಪೊಸ್ಟ ಸೂರಳ್ಳಿ ತಾ.ಔರಾದ ಜAAY(NK) / NCS------200000000-
560100175015 Rajkumar shanker - ಮು|ಕಂದಗುಳ ಅಂಚೆ: ಸೂರ್ ಹಳ್ಳಿ ತಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100175310 Kousar Begam - ಎಟ.ಕಂದಗುಳ ಪೋಸ್ಟ ಸಾರೋಳ್ಳೀ ತಾ/ಔರPHH(NK) / NCS------210000000-
560100175351 ಶೋಭಾ ಬಾಯಿ - ಕಂದಗುಳ್ ಪೋ ಸೊರಹಳ್ಳಿ ತಾ/ಔರಾದ ಜAAY(NK) / NCS------200000000-
560100175381 Rsulkha Ajijkha - ಕಂದಗುಳ ಪೊಸ್ಟ ಸೋರಾಳ್ಳಿ ತಾ,ಔರಾದ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100178721 ಅಶೋಕ - ಕಂದಗೂಳ ತಾ: ಔರಾದ (ಬಿ ) ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100178726 ಮಾರುತಿ - ಕಂದಗೂಳ ತಾ ಔರಾದ (ಬಾ ) ಜಿಲ್ಲಾ PHH(NK) / NCS------30000000-
560100179090 ಆಮೀನಾ ಬೆಗಂ - ಕಂದಗೂಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560100179100 ತುಳಿಸಿರಾಮ - ಕಂದಗೂಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560100179112 ಕಾಶಿರಾಮ್‌ - ಮು:ಕಂದಗೂಳ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿಲ್ಲಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100179119 Urmila - ಕಂದಗೂಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560100179131 ವೆಂಕಟರಾವ್‌ - ಕಂದಗೂಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560100179144 ಆರ್ಜುನ - ಕಂದಗೂಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560100180697 munamma - ಮು ಕಂದಗೂಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560100180709 ಸುಭಾಷ - ಮು: ಕಂದಗೂಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560100181489 Santosh Vithalgond - ಮು:ಕಂದಗೂಳ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿಲ್ಲPHH(NK) / NCS------60000000-
560100181688 Mutamma Basavaraj - ಮು:ಕಂದಗೂಳ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಾ ) ಜಿಲ್PHH(NK) / NCS------30000000-
560100181712 Kamla bai - ಮು:ಕಂದಗೂಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560100181713 Salim - ಮು:ಕಂದಗೂಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560100181738 Sainash - ಮು:ಕಂದಗೂಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560100181740 Sangita - ಮು:ಕಂದಗೂಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560100181747 Laxmibai W/o. Veershetty - ಕಂದಗೂಳ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜPHH(NK) / NCS------60000000-
560100181749 Alika - ಮು:ಕಂದಗೂಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560100181762 Kalidas - ಮು:ಕಂದಗೂಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560100181778 Vishnu vithalrao - ಮು: ಕಂದಗೂಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560100181790 Narayan - ಮು: ಕಂದಗುಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560100181797 Datturao Mahanrao - ಮು:ಕಂದಗೂಳ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಾ) ಜಿಲ್ಲಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100181820 Ramadash - ಮು:ಕಂದಗೂಳPHH(NK) / NCS------180000000-
560100181988 Laxami - ಕಂದಗೂಳ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿಲ್ಲಾ:ಬPHH(NK) / NCS------30000000-
560100182097 Sangamma - ಕಂದಗೂಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560100182745 Shridevi - ಕಂದಗೂಳ ತಾ ಔರಾದ ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------150000000-
560100183081 ರಾಮ - ಮು:ಕಂದಗೂಳ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿಲ್ಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100183424 Sunita - ಕಂದಗೂಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560100185727 Surendra - ಮು ಕಂದಗೂಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100185805 Vachelabai - H,NO 103 KANDGOL TQ AURAD DISTPHH(NK) / NCS------120000000-
560100185806 Subidrabai - ಮು ಕಂದಗೂಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560100185807 Gorakhanath - ಮು ಕಂದಗೂಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560100185808 Suresh - ಮು ಕಂದಗೂಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100185809 Ravindar - ಮು ಕಂದಗೂಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560100185810 Babu Ganpathi - ಮು:ಕಂದಗೂಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560100185811 Hanipabegum - ಮು ಕಂದಗೂಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560100187515 Chandrakala - ವಿನಾಯಕ 91 ಕಂದಗೂಳ ಕಂದಗೋಳ ಹನPHH(NK) / NCS------90000000-
560100190276 Annapurna Bai - ಸ್ವಾತಿ 107 ಕಂದಗೂಳ ಜಂಬಗಿ ಬಿ PHH(NK) / NCS------150000000-
560100190494 SArawati - ಖುಶೇಪ್ಪಾ 30 ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಂದPHH(NK) / NCS------120000000-
560100190497 Shobha - ಸಂತೋಷ 03 ಕಂದಗೂಳ ಕಂದಗೋಳ ಲಕ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560100190498 Archana - ಲಕ್ಷ್ಮಣ --- ಕಂದಗೂಳ ಕಂದಗೋಳ PHH(NK) / NCS------30000000-
560100190499 Rasikabai - ನಾಗನಾಥರಾವ 116 ಯನಗುಂದಾ ಯನಗುಂPHH(NK) / NCSBiometric****203620/05/2022FPS****203620/05/20223002000020/05/2022
560100190500 ಉಷಾ - ಉಷಾ 84 ಕಂದಗೂಳ ಜಂಬಗಿ ಬಿ ರಸ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560100190501 Radhika - ಜಿತೇಂದ್ರ H NO 65/A ಕಂದಗೋಳ ಕಂPHH(NK) / NCS------120000000-
560100190506 Shyabirabi - ನಯಿಮ ಖಾನ 188 ಕಂದಗೂಳ ಜಂಬಗಿ ಬPHH(NK) / NCS------30000000-
560100190508 Tejamma - ಮು ಕಂದಗೂಳ ಮು ಕಂದಗೂಳ ಮು ಕಂದಗೂPHH(NK) / NCS------60000000-
560100190509 ಸಂಗೀತಾಬಾಯಿ - ರಾಜೇಂದ್ರ 107 ಕಂದಗೋಳ ಕಂದಗೋಳ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100195193 Padma - S/O ಕಾಶೀನಾಥ ವಾಡೇಕಾರ - - ಸೋರNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100197177 Manikamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾರುತಿ ಕಂದಗುಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560100197247 Hannusab - C/O ಮಹ್ಮದಸಾಬ ಕಂದಗುಳ ತಾ. ಔPHH(NK) / NCS------30000000-
560100197406 Afreen Begum - W/O ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಫಿ . . . . ಕPHH(NK) / NCS------90000000-
560100197428 Mahadevi - W/O ಕಲಗೊಂಡ ಔರಾದ (ಬಿ) ಕಂದPHH(NK) / NCSBiometric****650324/05/2022FPS****650324/05/202212008000024/05/2022
560100197744 M Babitha - ಗೋರಕನಾಥ ಬೀ ಕಂದಗುಳ ಹಳ್ಳಿ ಔರNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100198101 Karima - S/O ಸುಲ್ತಾನ #64 - ಕಂದಗೊಳ -PHH(NK) / NCS------60000000-
560100198178 Pooja Patil - W/O ಶ್ರೀರಂಗ ಪ್ಯಾಟಿಲ್ - ಕಂದಗೊPHH(NK) / NCS------90000000-
560100198695 Anuradha - W/O ರಾಜಕುಮಾರ #10 ಕಂದಗುಳ ತPHH(NK) / NCS------120000000-
560100199265 Shobha Bai - W/O ಬಾಲಾಜಿ 87 - - - ಕಂದಗೋಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560100199612 Shivaleela - W/O ಅಮರ ಕಂದಗೋಳ ಔರಾದ(ಬಿ) ಕಂದಗPHH(NK) / NCS------60000000-
560100199615 Anusaya - C/O ಸಂತೋಷ 11 ಕಂದಗೋಳ ಅಂPHH(NK) / NCS------60000000-
560100199752 Sumanbai - S/O ಭಾವರಾವ ೭೨ ಕಂದಗೂಳ ಔರಾದNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100199876 Kavita - W/O ಕಾಶೆಪ್ಪಾ ೧-೧೪೯ ಔರಾದ ಬPHH(NK) / NCS------150000000-
560100199897 Surekha - W/O ನಾಗಪ್ಪಾ ೩೮ ಕಂದಗೂಳ ಔರಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560100200921 Renuka - W/O ಸತೀಶ ೧-೮೮ ಔರಾದ (ಬಿ) ಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100201277 Tukamma - D/O ಶಂಕರ ಕಂದಗುಳ ಔರಾದ್ (ಬPHH(NK) / NCS------120000000-
560100201372 Saraswati - C/O ಅರ್ಜುನರಾವ #12 ಚಟನಾಳ ತಾ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100202192 Kavita - C/O ಲಕ್ಷ್ಮಣ 999 ಗಾಂಧಿನಗರ ಮೇಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100202562 Sharada Bai - W/O ಕಿಶನ್ ರಾವ ೧೦೪/೧ ಕಂದಗೋಳ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100202564 Ambika - ಕೇರ್ ಆಫ್: ನಿತೀಶ್ 1-100/ಬಿ . PHH(NK) / NCS------60000000-
560100202826 Farheen Begum - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಎಮ್‌ಡಿ ಹುಸ್ಸೈನ 64 ಕPHH(NK) / NCS------90000000-
560100202920 Ujwala - S/O ರಾಮ್ ರಾವ್ . . . . ಕಂದಗPHH(NK) / NCS------90000000-
560100202963 Ambika - S/O ಬಸಗೊಂಡ 44/ಏ . ವಾಟರ ಟ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560100203318 Shital - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಪ್ರವೀಣ 16 ಕಂದಗೋಳ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100203504 Shantabai - W/O ಬಾಬುರಾವ್ ಕಂದಗೊಳ ಔರಾದPHH(NK) / NCS------120000000-
560100203649 Balaji - S/O ಬಂಡೆಪ್ಪ ಪಾಟೀಲ್ ೭/ಎ ಚಟNPHH(NK) / NCS------50000000-
Top