REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560100130681 Indumati - W/O ರಾಜಶೇಖರ ಬಲ್ಲುರ ಜೆNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100130705 Jyoti - S/O ಮಾರುತಿ ಬಲ್ಲೂರ ಜೆNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100130810 Sumangala - W/O ನಾಗನಾಥ ಪಾಟೀಲ ೧೦೦ ಮುಸ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100130895 Prabhavati - W/O ಮಹಾದೇವ ಪಾಟಿಲ ಮುಸ್ತಾಪುNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100131033 Aruna - S/O ರಾಜಪ್ಪಾ ೨/೧೯ ನಿಯರ್ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100131111 Siddamma - S/O: ಬಸವರಾಜ ಪಾಟೀಲ್ #14 1ನೇ ಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100131715 Sunita - S/O ಗುಂಡಪ್ಪ ೨೨೧ ಔರಾದ ರೋಡ ಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100131791 Pooja - C/O ಸೋಮಶೇಕರ್ 74 , ಕೌಡಗಾಂವPHH(NK) / NCS------120000000-
560100131805 Chandrakala - W/O ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಕೌಡಗಾಂವPHH(NK) / NCS------120000000-
560100131821 ಶಬಾನಾ - W/O ಸಲಿಂ ಕೌಡಗಾಂವ PHH(NK) / NCS------150000000-
560100131890 Sangeeta - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಕಾಶೀನಾಥ 1PHH(NK) / NCSBiometric****328221/05/2022FPS****328221/05/202212008000021/05/2022
560100131910 Saru Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಉತ್ತಮ ತಾ ಔರಾದPHH(NK) / NCS------60000000-
560100131942 Lalita Bai - W/O ಗಣಪತಿ ಕೌಡಗಾಂವ್ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100131966 Savita - W/O ಅಮರ ಕೆ. ಕೌಡಗಾಂವ PHH(NK) / NCS------90000000-
560100131976 Pushapamma - W/O ಗುರುನಾಥ್ ಕೌಡಗಾಂವ PHH(NK) / NCS------90000000-
560100131980 ಸವಿತಾ - W/O ರತಿಕಂತ್ ೧೯೧ ಕೌಡಗಾಂವ PHH(NK) / NCS------90000000-
560100131981 Mahadevi - W/O ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಕೌಡಗಾಂವ್ PHH(NK) / NCS------90000000-
560100131985 Ambika - W/O ಅನಿಲಕುಮಾರ ಕೌಡಗಾಂವ PHH(NK) / NCS------150000000-
560100131987 Rekukabai - W/O ಅನಿಲಕುಮಾರ ಕೌಡಗಾಂವ PHH(NK) / NCS------150000000-
560100132005 Ramabai - S/O ರಘುನಾಥ ಕೌಡಗಾವ ಔರಾದ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100132019 ಅಶ್ವಿನಿ - W/O ಸತೀಶ್ ಕೌಡಗಾಂವ ಔರಾದ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560100132020 Laxmi Bai - W/O ಕಲ್ಯಾಣರಾವ ಕೌಡಗಾಂವ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100132021 Sanjana - S/O ಕಲ್ಯಾಣರಾವ ಕೌಡಗಾಂವ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100132059 Laxmi - S/O ನರಸಪ್ಪಾ ಕೌಡಗಾಂವ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100132060 Aruna - W/O ಬಮಗೊಂಡ 01 ಕೌಡಗಾಂವ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100132076 Jyoti - W/O ಸಂಜಕುಮಾರ್ ಕೌಡಗಾಂವ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100132078 ಮಲ್ನ್ಬೀ - S/O ಮೆಹತಾಬಸಾಬ ಕೌಡಗಾಂವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100132092 Lalitha Bai - W/O ಧನರಾಜ್ ಕೌಡಗಾ೦ವ PHH(NK) / NCS------210000000-
560100132094 Sharanamma - W/O ಹಾವಪ್ಪಾ . . . . PHH(NK) / NCS------60000000-
560100132103 Jagadevi - W/O ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಕೌಡಗಾಂPHH(NK) / NCS------90000000-
560100132104 Parvati - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಉಮಾಕಾಂತ PHH(NK) / NCS------180000000-
560100132106 Srishila - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಸವರಾಜ ಕೌಡಗಾಂPHH(NK) / NCS------60000000-
560100132108 Ratanamma - S/O ತುಕಾರಾಮ ಕೌಡಗಾವ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100132112 Parvati - W/O ದತ್ತಾತ್ರಿ ಕೌಡಗಾಂವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100132113 Laxmibai - S/O ಅಮ್ಬ್ರುತ್ ಕೌಡಗಾಂವ PHH(NK) / NCS------150000000-
560100132116 Shashikala - W/O ಗುರುನಾಥ ಕೌಡಗಾಂವ PHH(NK) / NCS------30000000-
560100132144 Kavita - W/O ಹನುಮಂತ ಕೌಡಗಾಂವ PHH(NK) / NCS------180000000-
560100132151 Vimala Bai - S/O ಮಹಾಂತಯ್ಯಾ ಕೌಡಗಾಂವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100132152 Sangamma - W/O ವಿಶ್ವನಾಥ 61 ಕೌಡಗಾಂವ PHH(NK) / NCS------90000000-
560100132160 Sridevi - W/O ಶಾಂತಕುಮಾರ ೫೨ ಕೌಡಗಾಂವ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100132167 Surekha - S/O ಹಣಮಂತ ಕೌಡಗಾಂವ PHH(NK) / NCS------90000000-
560100132178 Anita - S/O ಮಾರುತೆಪ್ಪಾ ಕೌಡಗಾಂವ PHH(NK) / NCS------150000000-
560100132183 Sujata - S/O ಬಸ್ವಣಪ್ಪಾ ೬೩ PHH(NK) / NCS------180000000-
560100132187 Renuka - S/O ರಮೇಶ್ ಕೌಡಗಾವ PHH(NK) / NCSBiometric****447821/05/2022FPS****447821/05/20229006000021/05/2022
560100132189 Umadevi - W/O ಸಂತೋಷ್ ಕೌಡಗಾವ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100132190 Munnamma - S/O ವೈಜಿನಾಥ್ ಕೌಡಗಾಂವ PHH(NK) / NCS------150000000-
560100132195 Sugamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಭಿಮರಾವ ಬಂಡೇನೊರ PHH(NK) / NCS------90000000-
560100132222 Sultan Bi - S/O ಮೊದ್ದೀನ್ ಸಾಬ ಕೌಡಗಾಂವPHH(NK) / NCS------90000000-
560100132227 Sunita - S/O ಭಿಮಗೊಂಡಾ ಕೌಡಗಾವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100132235 Anita - W/O ರವಿಕಾಂತ ಕೌಡಗಾವ PHH(NK) / NCSBiometric****229520/05/2022FPS****229520/05/20226004000020/05/2022
560100132240 Muktabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಮಶೆಟ್ಟಿ 43 PHH(NK) / NCS------150000000-
560100132250 Gangubai - W/O: ನಾಗುರಾಮ ಕೌಡಗಾಂವ ತಾ ಔPHH(NK) / NCS------60000000-
560100132251 Laximbai - S/O: ನಾಗುರಾವ ಕೌಡಗಾಂವ ತಾ ಔPHH(NK) / NCS------120000000-
560100132255 Gangamma - W/O ಭೀಮಣ್ಣಾ ಕೌಡಗಾಂವ PHH(NK) / NCS------180000000-
560100132256 Jijabai - S/O ಗಣಪತರಾವ್ ಕೌಡಗಾಂವ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100132270 Pooja - W/O ಅಶೋಕ ೩೧ ಕೌಡಗಾಂವ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100132276 Mamita - W/O ಏಮಾನವೇಲ್ . . . . PHH(NK) / NCS------60000000-
560100132302 Jagadevi - W/O ಬಾಲಾಜಿ ಕೌಡ್ಗವನ್ ತಾಲೂಕ ಔರPHH(NK) / NCS------90000000-
560100132313 ಪೂಜಾ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾರುತಿ ಬಂಡೇನೊರ PHH(NK) / NCS------90000000-
560100132398 Suman - W/O: ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ #104 2ನೇ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100132401 Chandrakala - W/O: ಚಂದ್ರಕಾಂತ #30 1ನೇ ಕ್ರಾಸPHH(NK) / NCS------120000000-
560100132411 Sangeeta - W/O ಸಂತೋಷ ಬಲ್ಲೂರ ಜೆ PHH(NK) / NCS------30000000-
560100132426 Shoba - #111 1ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಮುಸ್ತಾಪುರ ಅPHH(NK) / NCS------120000000-
560100132441 ಉಜ್ಜಲ - W/O ದಿಗಂಬರ ೯೫ ಬಲ್ಲೂರ ಜೆ PHH(NK) / NCS------90000000-
560100132447 Padmini - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ರಮೇಶ PHH(NK) / NCS------150000000-
560100132476 Vaishali - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಸವರಾಜ ಬಲೂರ (PHH(NK) / NCS------60000000-
560100132504 Sarswati - S/O ಮಾರುತಿ ಬಲ್ಲುರ ಜೆ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100132624 Sevanthabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಭರತ ಏಚ್‌ ನ 108 NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100132644 Basavasri - W/O: ಶಿವಕುಮಾರ್ #26 1ನೇ ಕ್ರಾಸPHH(NK) / NCS------150000000-
560100132655 Aruna - S/O ಹಣಮಂತ ಬಲ್ಲುರ ಜೆ PHH(NK) / NCS------90000000-
560100132994 Ambika - W/O ರುಬೆನ್ ಸಾಗರ ಏಚ್‌ ನ 89 - PHH(NK) / NCS------150000000-
560100133012 ಗೋದಾವರಿ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರೇವಣಪ್ಪ PHH(NK) / NCS------150000000-
560100133061 Geeta - S/O ಹಣಮಂತ್ ಬಲ್ಲೂರ ಜೆ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100133093 Laxmibai - W/O ಗುರುಪಾದಯ್ಯ ಬಲ್ಲುರ ಜೆ PHH(NK) / NCSBiometric****227925/05/2022FPS****227925/05/2022150010000025/05/2022
560100133176 Mahananda - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ನಾಗೇಂದ್ರ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100133180 Renuka - W/O ಪ್ರಕಾಶ ತಾ ಔರಾದ್ ಬೀ ಬPHH(NK) / NCS------60000000-
560100133194 Mangala - W/O ಭೀಮ ರಾವ ಬಲ್ಲುರ್ ಜೆ PHH(NK) / NCS------180000000-
560100133209 Vidhyvathi - W/O ಮಲಶೀಟ್ಟಿ ಕೌಡಗಾಂವ್ PHH(NK) / NCS------90000000-
560100133458 Rekha - S/O: ಮಣಿಕ #52 2ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಮುPHH(NK) / NCS------90000000-
560100133461 Archana - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅನಿಲಕುಮಾರ #111 PHH(NK) / NCS------60000000-
560100133471 Sonu - W/O: ನಾಮದೇವ #97 ಮುಸ್ತಾಪುರ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100133474 Anita Metre - W/O ಸುನೀಲ 54 ನಿಯರ ಚರ್ಚ ತಾ ಔPHH(NK) / NCS------60000000-
560100133487 Sunandha - W/O: ಪ್ರಕಾಶ್ #88 ಮುಸ್ತಾಪುರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100133488 Lakshmi Bai - W/O: ಭೀಮರಾವ್ 2ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಮುPHH(NK) / NCS------60000000-
560100133498 Shobha - W/O: ದೇವೇಂದರ್ #30 1ನೇ ಕ್ರಾಸ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560100133506 Bhagyavathi - W/O: ಸಂತೋಷ ಬೋರಲೆ # 1 ನೇ ಕ್ರಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100133515 Shilpa - S/O: ಲಾಲಪ್ಪ ಚಿಮಕೋಂಡೆ #44 ಮPHH(NK) / NCS------60000000-
560100133525 Archana - W/O ಅಕ್ಷಯ ಮುಸ್ತಾಪುರ ತಾ ಔರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100133526 Chandrakala - W/O: ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ರಾವ್ #127 1ನೇ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100133568 ಶ್ರೀದೇವಿ - W/O ರಾಜಕುಮಾರ ಬಲ್ಲುರ ಜೆ PHH(NK) / NCSBiometric****227925/05/2022FPS****227925/05/20229006000025/05/2022
560100133580 Rukminibai - W/O: ವಿಠಲ್ #123 1ನೇ ಕ್ರಾಸ್ PHH(NK) / NCS------90000000-
560100133581 Arati - W/O ರಮೇಶ 13 ನಿಯರ ಹನುಮಾನ್ ಟೆಂPHH(NK) / NCS------60000000-
560100133603 Anitha - W/O: ಸುಧಾಕರ #108 ಮುಸ್ತಾಪುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560100133625 Malamma - W/O ರಾಜಕುಮಾರ #40 ಸರಕಾರಿ.ಪ್ರೈPHH(NK) / NCS------150000000-
560100133639 Jaiyashree - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದತ್ತಾತ್ರಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100133681 Priyanka - W/O: ಸಂಜಯ ಬಲ್ಲುರ PHH(NK) / NCSBiometric****894121/05/2022FPS****894121/05/20229006000021/05/2022
560100133739 Kalavati - S/O ಅಶೋಕುಮಾರ ಔರಾದ ಬಿ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100133740 ಸುನೀತಾ - W/O ಸೋಮಶೇಕರ್ # 25 . ಬಲ್ಲೂರ PHH(NK) / NCSBiometric****496418/05/2022FPS****496418/05/202212008000018/05/2022
560100133747 Sukita - W/O ಮಹದೇವ ಬಲ್ಲೂರ ಜೆ PHH(NK) / NCS------150000000-
560100133752 Kavita - W/O ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಲ್ಲೂರ ಜೆ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100133755 Sunita - W/O ವೈಜಿನಾಥ ಬಲ್ಲೂರ ಜೆ PHH(NK) / NCS------150000000-
560100133791 Vidyavati - W/O ಗಂಗಶೆಟ್ಟಿ ಬಲ್ಲೂರ ಜೆ PHH(NK) / NCS------90000000-
560100133799 Ganpati - S/O ಹಣಮಂತ್ ಬಲ್ಲೂರ ಜೆ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100133870 Savita - W/O ಅಂಬಾದಾಸ . ಮುಸ್ತಾಪುರ ಮುಸPHH(NK) / NCS------120000000-
560100133911 Maheshwari - S/O ಪಂಚಯ್ಯಾ ಸ್ವಾಮಿ ಬಲ್ಲೂPHH(NK) / NCSBiometric****549819/05/2022FPS****549819/05/202212008000019/05/2022
560100133915 Saraswati - W/O ಧನರಾಜ್ ಬಲ್ಲುರ್ ಜೆ PHH(NK) / NCS------150000000-
560100134144 Shobha Methre - W/O ಶಂಕರ 56 ಚರ್ಚ್ ಮುಸ್ತಾಪುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560100134154 Sumana Bai - W/O: ಶಾಂತಕುಮಾರ್ #148 1ನೇ ಕ್ರPHH(NK) / NCS------150000000-
560100134205 Jyoti - W/O: ಕಾಶೀನಾಥ್ #35 2ನೇ ಕ್ರಾಸ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560100134311 Jaishree - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಜ ಕುಮಾರ ಏಚ್‌ ನ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100134509 Bhagyajyoti - S/O ಬಸವರಾಜ ಬಲ್ಲುರ ಜೆ PHH(NK) / NCSBiometric****372821/05/2022FPS****372821/05/20226004000021/05/2022
560100134556 Ashadevi - W/O ಮಕ್ತುಮ ಬಲ್ಲೂರ PHH(NK) / NCS------150000000-
560100134604 Ademma - W/O ಭೀಮ ರಾವ ಬಲ್ಲೂರ ಜೆ PHH(NK) / NCS------30000000-
560100134613 Pushpavati - S/O ಮನೋಹರ ಔರಾದ ಬಿ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100134940 Vijayasuma - W/O ಸಚಿನ ಏಚ್‌ ನ 30 - PHH(NK) / NCS------60000000-
560100134946 Sunitha - W/O: ಮಾರುತಿ #86 1ನೇ ಕ್ರಾಸ್ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100134951 Lalita - W/O: ನಾಗಗೊಂಡ ಮೆತ್ರೆ #86 1ನೇ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100134961 Sangeeta - W/O: ಶಿವರಾಜ್ 2ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಮುPHH(NK) / NCS------120000000-
560100134995 Indumati - W/O: ಸುಭಾಷ್ 1ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಮುಸPHH(NK) / NCS------90000000-
560100135013 Laxmi Bai - W/O ಜಗನ್ನಾಥ್ ಬಲ್ಲೂರ ಜೆ PHH(NK) / NCS------150000000-
560100135097 Mangala - W/O ರಾಮ್ ರಾವ್ ಬಲ್ಲೂರ ಜೆ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100135118 Prabhavati - S/O ಕಾಶೀನಾಥ್ ಬಲ್ಲೂರ ಜೆ PHH(NK) / NCS------90000000-
560100135369 Anita - W/O ಯೆಶ್ವಂತ - - ಅಂಗನವಡಿ ಹPHH(NK) / NCS------90000000-
560100135387 Ahailybhai - W/O: ಹನುಮಂತ ರಾವ್ #30 2ನೇ ಕ್ರPHH(NK) / NCS------90000000-
560100135399 Pooja - W/O: ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ರಾವ್ 1ನೇ ಕ್ರಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100135403 Shoba - W/O: ಗಂಗ್ ಶೆಟ್ಟಿ #22 1ನೇ ಕ್ರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100135449 Archana - W/O: ಬಾಲಾಜಿ #21 1ನೇ ಕ್ರಾಸ್ PHH(NK) / NCS------180000000-
560100135496 Swati - W/O ದತ್ತಾತ್ರಿ ಬಲ್ಲುರ ಜ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100135516 Anita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಿದ್ರಾಮ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100135533 Pranitha - W/O: ಉಮಾಕಾಂತ್ ಪಾಟಿಲ್ #89 1ನೇNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100135536 Pdmavati - W/O ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬಲ್ಲೂರ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100135581 Savita - W/O ಅನಿಲಕುಮಾರ ಬಲ್ಲೂರ ಜೆ PHH(NK) / NCS------150000000-
560100135583 Nirmala - W/O ಮಧುಕರ ರಾವ 0 ಎಸ್‌.ಸೀ ವಾರ್PHH(NK) / NCS------30000000-
560100135668 Bhageshri - S/O ಶಂಕರ ರಾವ ಬಲ್ಲೂರ ಜೆ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100135696 Rekha - W/O ರಮೇಶ ಬಲ್ಲುರ್ ಜೆ PHH(NK) / NCS------150000000-
560100135698 Shobha - S/O ಚೆನ್ನಯ್ಯಾ ಸ್ವಾಮಿ ಬಲ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560100135736 Jayasri - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾದಪ್ಪ ಚಿಲPHH(NK) / NCS------60000000-
560100135823 Fareen Naaz - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಬ್ದುಲ ಸಾಬ ತಕPHH(NK) / NCS------120000000-
560100135976 Kasturbai - W/O: ಚನ್ನಬಸಪ್ಪಾ 4/2 ಔರಾದ ರೋಡPHH(NK) / NCS------120000000-
560100135978 ಸಾರೀಕಾ - W/O: ರಾಜಕುಮಾರ #17 1ನೇ ಕ್ರಾಸ್PHH(NK) / NCS------90000000-
560100135984 Renuka - W/O: ಅಂಬದಾಸ್ #98 1ನೇ ಕ್ರಾಸ್ PHH(NK) / NCS------150000000-
560100135991 Rajubai - W/O: ಮಾರುತಿ #106 1ನೇ ಕ್ರಾಸ್ PHH(NK) / NCS------150000000-
560100135996 ಸಂತೋಷಿ - S/O: ಲಾಲಪ್ಪ #44 1ನೇ ಕ್ರಾಸ್ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100136007 Rukmini Bai - W/O: ಪುಂಡಲಿಕ #97 1 ನೇ ಕ್ರಾಸ್PHH(NK) / NCS------90000000-
560100136098 Kaveri - W/O ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಲ್ಲೂರ ಜೆ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100136148 ಪೂಜಾ ಮೆತ್ರೆ - S/O: ಮಾರುತಿ 86 ಮುಸ್ತಾಪುರ PHH(NK) / NCSBiometric****590524/05/2022FPS****590524/05/202212008000024/05/2022
560100136155 Shilapa - W/O ಪ್ರಭು ಬಲ್ಲೂರ ಜೆ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100136177 Amrapalika - S/O ಮನೋಹರ ೫೪ ಬಲ್ಲೂರ ಜೆ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100136179 Vijaykumar - S/O: ಮಾರುತಿ ಬಲುರ್ ತಾಲೂಕಾ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100136350 Shridevi - S/O: ಚಂದ್ರಪ್ಪ #110 ಮುಸ್ತಾಪPHH(NK) / NCS------60000000-
560100136447 Suvarna - W/O ರಘುನಾಥ # 77 , ಕೌಡಗಾಂವ PHH(NK) / NCS------90000000-
560100136521 Nagamma - W/O: ಪೀರಪ್ಪ 3ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಮುಸNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100136526 Rukmini Bai - W/O: ಜಗನ್ನಾಥ ಹೆಡಗಾಪುರಿ #62 1NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100136540 Vaishali - W/O ಪ್ರದೀಪ #117 ಗಣೇಶ ಟೆಂಪಲ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100136618 Shanaaz Begum - W/O ಬಶೀರ್ ಸಾಬ ಕೌಡಗಾಂವ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100136630 Anita - W/O ಸತೀಶ ಕೌಡಗಾಂವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100136737 ಆಪ್ಪಾ ರಾವ - W/O ಅಪ್ಪಾರಾವ್ ಕೌಡಗಾವ ಔರPHH(NK) / NCS------150000000-
560100136992 Sushilamma - S/O: ನರಸಿಂಗ್ ಹೊನಳೆ #68 ಮುಸPHH(NK) / NCS------120000000-
560100136993 ಭಾರತಬಾಯಿ - S/O ರಾಮಗೊಂಡಾ #76 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಟೆಂPHH(NK) / NCS------90000000-
560100136994 Lalita - W/O: ತಾನಜಿ #150 2ನೇ ಕ್ರಾಸ್ PHH(NK) / NCS------90000000-
560100137007 Gundamma - W/O: ಕಿಶನ್ ರಾವ್ #81 2ನೇ ಕ್ರಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100137013 Seena Bai - W/O: ಮಾರುತಿ ದೂಳಗಂಡೇ #51 1ನೇ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100137014 Sarajabai - W/O: ಶೇಶರಾವ್ #143 1ನೇ ಕ್ರಾಸ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560100137049 Shobha - W/O: ನರಸಿಂಗ್ ರಾವ್ 1ನೇ ಕ್ರಾಸPHH(NK) / NCS------120000000-
560100137063 Sullemma - W/O: ಪಾಂಡುರಂಗ #64 1ನೇ ಕ್ರಾಸ್PHH(NK) / NCS------90000000-
560100137117 Chinnamma - W/O: ವೀರಶೆಟ್ಟಿ #14 3ನೇ ಕ್ರಾಸPHH(NK) / NCS------90000000-
560100137139 Lakshmi Bai - W/O: ವಿಶ್ವನಾಥ #15 ಮೇನ್ ರೋಡ್ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100137229 Sharanamma - W/O ಶಂಕ್ರೇಪ್ಪಾ ಬಲ್ಲೂರ ಜೆPHH(NK) / NCSBiometric****227925/05/2022FPS****227925/05/2022150010000025/05/2022
560100137303 Susilamma - W/O ಕಲ್ಯಾಣ ರಾವ ಬಲ್ಲುರ ಜೆPHH(NK) / NCS------60000000-
560100137385 Jijabai - W/O ಮಲ್ಲಶೆಟ್ಟಿ ಬಲ್ಲೂರ ಜೆPHH(NK) / NCS------90000000-
560100137407 Nuraja Bee - W/O ಮಹಿನ ಪಾಶಾ ಬಲ್ಲೂರ ಜೆPHH(NK) / NCS------90000000-
560100137432 Mallamma - S/O ಷಣ್ಮುಖಪ್ಪಾ ಬಲ್ಲೂರ ಜೆPHH(NK) / NCS------120000000-
560100137436 Ratika - S/O ಗುಂಡಪ್ಪ ಬಲ್ಲೂರ ಜೆ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100137485 Shridevi - S/O ಮಾರುತೇಪ್ಪಾ ಬಲ್ಲುರ್ ಜPHH(NK) / NCS------120000000-
560100137509 Usharani - W/O ಮಹದೇವ #23 ನಿಯರ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100137521 Malamma - S/O ಹಣಮಂತ ರಾವ ಪಾಟೀಲ ಬಲ್ಲPHH(NK) / NCS------60000000-
560100137565 Chandrakala - W/O: ಹನುಮಂತ ರಾವ್ #91 1ನೇ ಕ್ರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100138244 Sridevi - W/O: ಬಸಪ್ಪ ಬೊಗಳೆ #32 1ನೇ ಕ್ರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100138290 ಲಕ್ಷ್ಮಿ - W/O ಭಾಸ್ಕರ ಮುಸ್ತಾಪುರ ಬೀದರ ಮPHH(NK) / NCS------120000000-
560100138323 Rangamma - W/O ಮಳಪ್ಪಾ ಕೌಡಗಾಂವ್ ಕೌಡಗPHH(NK) / NCS------90000000-
560100138895 Sudharani - W/O: ಗೋರಖನಾಥ ಕೌಡಗಾಂವ ತಾ ಔPHH(NK) / NCS------120000000-
560100138928 Aswini - W/O ಮಲ್ಲಪ್ಪ - ನಿಯರ್ ಗೊವೆರ್ಮೆPHH(NK) / NCS------60000000-
560100139038 Sangeeta - W/O ವಿಜಯಕುಮಾರ . . . . ಬಲ್ಲPHH(NK) / NCS------90000000-
560100139168 Shantabayi - S/O: ರಾಮ್ ರಾವ್ 1ನೇ ಕ್ರಾಸ್ PHH(NK) / NCS------90000000-
560100139179 Parvati - W/O ಶಿವಕುಮಾರ ಬಲ್ಲೂರ ಜೆ ತಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100139253 Sangeetha - W/O: ಸುಭಾಷ ಕೌಡಗಾಂವ ತಾ ಔರಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560100139573 Shantamma - W/O ಪ್ರಭು # 12 ಏಟೀ . ಬಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100140008 Gayatri - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶೆಂಕರೇಪ್ಪ ಅಂಬರಪ್ಪನPHH(NK) / NCSBiometric****227925/05/2022FPS****227925/05/2022150010000025/05/2022
560100140572 Sujata - W/O ಹಣಮಂತ್ ರಾವ್ ಕೌಡಗಾಂವ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100140577 Jaishree - W/O ಬಸವರಾಜ್ 00 - ಕೌಡಗಾಂವ ಕೌಡPHH(NK) / NCS------60000000-
560100140618 Yernalle Ashwini - W/O ಏರಣಲ್ಲೇ ಸಂದೀಪ್ 50 ಶ್ರೀ ಸPHH(NK) / NCS------120000000-
560100140967 Sushilamma - S/O ಶಿವರಾಮ್ ಬಲ್ಲೂರ ಜೆ ಕೌPHH(NK) / NCS------90000000-
560100141021 Laxmibai - W/O ರಾಜಕುಮಾರ್ ಕೌಡಗಾಂವ ಔರPHH(NK) / NCS------210000000-
560100141074 Nirmala - W/O ವಾಮನರಾವ ಕೌಡಗಾಂವ ಔರಾದPHH(NK) / NCS------150000000-
560100141095 Godavari - W/O: ಪಂಡಿತ ರಾವ್ #120 1ನೇ ಕ್ರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100141126 Panchasheela - W/O ರಘುನಾಥ ಕೌಡಗಾಂವ ಔರಾದ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100141141 Sinabai - S/O: ಧೊಂಡೀಬಾ #36 2ನೇ ಕ್ರಾಸ್ PHH(NK) / NCS------90000000-
560100141312 Nagamma - W/O ರಾಮಶೆಟ್ಟಿ ಬಲ್ಲುರ ಜ ಔPHH(NK) / NCSBiometric****447822/05/2022FPS****447822/05/2022180012000022/05/2022
560100141339 Mahadevi - W/O ಶರಣಪ್ಪ ಕೌಡಗಾಂವ್ ಕೌಡಗNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100141462 Gujamma - W/O: ರಘುನಾಥ ಕೌಡಗಾಂವ ತಾ ಔರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100141535 Vijaylakshmi - W/O ಓಂಕಾರ್ ಸ್ವಾಮಿ ಕೌಡಗಾಂPHH(NK) / NCS------120000000-
560100141672 Anita - S/O ಮಾಣಿಕ ಕೌಡಗಾವ ಔರಾದ (ಬPHH(NK) / NCS------60000000-
560100141696 Guramma - W/O ಮಲ್ಲಶೆಟ್ಟಿ . . . . ಕೌಡPHH(NK) / NCS------60000000-
560100141697 Surekha - W/O ಚಂದ್ರಚೆಖರ್ ೮೧ ಔರದ ರೋಡ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100141767 Umavati - W/O ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಕೌಡಗಾಂPHH(NK) / NCS------90000000-
560100142061 Vimala Bai - W/O ಬಾಪು ರಾವ್ ಕೌಡಗಾಂವ್ ಕPHH(NK) / NCS------120000000-
560100142087 Siddmma - W/O ವಿಜಯಕುಮಾರ ಬಲ್ಲೂರ ಜೆ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100142276 Shobha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರೇವಣಪ್ಪ 75 ಬಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCSBiometric****227925/05/2022FPS****227925/05/20226004000025/05/2022
560100142423 chandramma - ಕೌಡಗಾಂವAAY(NK) / NCS------200000000-
560100142424 Laxmibai - ಕೌಡಗಾಂವAAY(NK) / NCS------200000000-
560100142425 ಮೋದಿನ್‌ ಸಾಬ - ಕೌಡಗಾಂವAAY(NK) / NCS------200000000-
560100142427 jitappa - ಕೌಡಗಾಂವPHH(NK) / NCS------30000000-
560100142428 Surekha - ಕೌಡಗಾಂವAAY(NK) / NCS------200000000-
560100142429 punnamma - ಕೌಡಗಾಂವAAY(NK) / NCS------200000000-
560100142430 ಮಾರುತಿ - ಕೌಡಗಾಂವAAY(NK) / NCS------200000000-
560100142431 ದೇವಿದಾಸ - ಕೌಡಗಾಂವAAY(NK) / NCS------200000000-
560100142432 ಸುಶಿಲಮ್ಮ - ಕೌಡಗಾಂವPHH(NK) / NCS------30000000-
560100142433 ಪ್ರಕಾಶ - ಕೌಡಗಾಂವAAY(NK) / NCS------200000000-
560100142434 endu mati - ಕೌಡಗಾಂವPHH(NK) / NCS------30000000-
560100142435 ಹಾವಪ್ಪ - ಕೌಡಗಾಂವAAY(NK) / NCS------200000000-
560100142436 ಗಣಪತಿ - ಕೌಡಗಾಂವAAY(NK) / NCS------200000000-
560100142437 dropati - ಕೌಡಗಾಂವPHH(NK) / NCS------30000000-
560100142438 ಪಾರ್ವತಿ - ಕೌಡಗಾಂವAAY(NK) / NCS------200000000-
560100142439 Shridevi - ಕೌಡಗಾಂವ್AAY(NK) / NCS------200000000-
560100142440 ಬಾಬು - ಕೌಠಾ(ಬಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560100142441 ಮಹಾದೇವಿ - ಕೌಡಗಾಂವAAY(NK) / NCS------200000000-
560100142442 ರಘು ನಾಥ - ಕೌಡಗಾಂವAAY(NK) / NCS------200000000-
560100142443 ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ - ಕೌಡಗಾಂವAAY(NK) / NCS------200000000-
560100142444 ಮಾರುತಿ - ಕೌಡಗಾಂವAAY(NK) / NCS------200000000-
560100142445 ಮಾರುತಿ - ಕೌಡಗಾಂವAAY(NK) / NCS------200000000-
560100142446 ಅಮ್ರತ - ಕೌಡಗಾಂವAAY(NK) / NCS------200000000-
560100142447 sangeeta - ಕೌಡಗಾಂವPHH(NK) / NCS------150000000-
560100142448 Rekhamma - ಕೌಡಗಾಂವPHH(NK) / NCS------90000000-
560100142451 ರಘು ನಾಥ - ಕೌಡಗಾಂವAAY(NK) / NCS------200000000-
560100142452 Siddamma - ಕೌಡಗಾಂವPHH(NK) / NCS------120000000-
560100142453 Kashi Bai - ಕೌಡಗಾಂವAAY(NK) / NCS------200000000-
560100142454 shushil - ಕೌಡಗಾಂವAAY(NK) / NCS------200000000-
560100142455 Tukkamma - ಕೌಡಗಾಂವAAY(NK) / NCS------200000000-
560100142456 ಲಕ್ಷ್ಮಣ - ಕೌಡಗಾಂವAAY(NK) / NCS------200000000-
560100142457 JAGADEVI - ಕೌಡಗಾಂವPHH(NK) / NCS------30000000-
560100142458 ನಾಗಪ್ಪಾ - ಕೌಡಗಾಂವAAY(NK) / NCS------200000000-
560100142459 ಜಗನಾಥ - ಕೌಡಗಾಂವAAY(NK) / NCS------200000000-
560100142460 Sarsvati - ಕೌಡಗಾಂವAAY(NK) / NCS------200000000-
560100142461 LAKSHMI bai - ಕೌಡಗಾಂವ್PHH(NK) / NCS------90000000-
560100142462 Sreedevi - ಕೌಡಗಾಂವAAY(NK) / NCS------200000000-
560100142463 ರತ್ನಮ್ಮ - ಕೌಡಗಾಂವPHH(NK) / NCS------150000000-
560100142464 Siddamma - ಕೌಡಗಾಂವAAY(NK) / NCS------200000000-
560100142465 Sangamma - ಕೌಡಗಾಂವPHH(NK) / NCS------90000000-
560100142466 Bhagirathi - ಕೌಡಗಾಂವPHH(NK) / NCS------150000000-
560100142467 ನಾಗಶೇಟ್ಟಿ - ಕೌಡಗಾಂವAAY(NK) / NCS------200000000-
560100142468 Kamalamma - ಕೌಡಗಾಂವPHH(NK) / NCS------120000000-
560100142469 ಬಸವರಾಜ - ಕೌಡಗಾಂವ್AAY(NK) / NCS------200000000-
560100142471 Lakshimi bai - ಬಲ್ಲೂರಾ (ಜೆ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560100142472 ಕಾಶಿನಾಥ - ಬಲ್ಲೂರ(ಜೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****227925/05/2022FPS****227925/05/20226004000025/05/2022
560100142473 Prabhavati - ಬಲ್ಲೂರಾ (ಜೆ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560100142474 ಶೆಶಿಕಲಾ - ಬಲ್ಲೂರ (ಜೆ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560100142476 ಅಂಜನಾ - ಬಲ್ಲೂರ (ಜೆ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560100142477 ಖಾಜಾ ಮಿಯ್ಯಾ - ಬಲ್ಲೂರ (ಜೆ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560100142479 ಮಾರುತಿ - ಬಲ್ಲೂರಾ (ಜೆ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560100142480 Sushilamma - ಬಲ್ಲೂರ (ಜೆ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560100142481 Gangamma - ಬಲ್ಲೂರ (ಜೆ)PHH(NK) / NCS------3000000