REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560100130873 Kaveri - W/O ಸಂತೋಷ # 54 . . .NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100131062 Kashemma - S/O ಸಂಗಪ್ಪ ಔರಾದNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100131137 Komal - W/O ಇಮಾನವೆಲ್ ವಡಗಾಂವ ದೇ ಔNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100131144 Ningamma - W/O ಮಾಣಿಕ ೨೭೩ ಔರಾದ ಬಿ ವಡಗNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100131145 Tukkamma - W/O ತುಕಾರಾಮ ವಡಗಾಂವ್ ಔರಾದNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100132471 Surekha - W/O ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಔರಾದ ಬಿ PHH(NK) / NCSBiometric****155922/05/2022FPS****155922/05/20226004000022/05/2022
560100132487 Chandrakala - S/O ಬಾಬು ವಡಗಾಂವ ದೇ PHH(NK) / NCSBiometric****155918/05/2022FPS****155918/05/20226004000018/05/2022
560100132488 Asma - W/O ರಫೀಕ 134 - PHH(NK) / NCSBiometric****155918/05/2022FPS****155918/05/20229006000018/05/2022
560100132589 ಮಂಗಲಾ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕಾಶಿನಾಥ #165 PHH(NK) / NCSBiometric****155919/05/2022FPS****155919/05/20229006000019/05/2022
560100132693 Savitra - S/O ಕಾಶೀನಾಥ ಖೀರಾ ನಾಯಕ ತPHH(NK) / NCSBiometric****155920/05/2022FPS****155920/05/20226004000020/05/2022
560100132757 Rabana Begum - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ # 130 PHH(NK) / NCSBiometric****155918/05/2022FPS****155918/05/2022150010000018/05/2022
560100133103 Renuka - W/O ನಂದಕುಮಾರ ವಡಗಾವ ತಾ. ಔರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100133187 Jai Mangala - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCSBiometric****155922/05/2022FPS****155922/05/2022150010000022/05/2022
560100133199 Nagmani - S/O ಗಣಪತಿ ಔರಾದ್ ಬಿ PHH(NK) / NCSBiometric****155921/05/2022FPS****155921/05/202212008000021/05/2022
560100133265 Anita - W/O ಭೀಮಣ್ಣ ವಡಗಾಂವ ದೇ PHH(NK) / NCSBiometric****155919/05/2022FPS****155919/05/2022180012000019/05/2022
560100133270 Sunita - S/O ಶಿವರಾಜ ಔರಾದ ಬಿ PHH(NK) / NCSBiometric****155919/05/2022FPS****155919/05/20226004000019/05/2022
560100133286 Mannubai - W/O ವೆಂಕಟ ವಡಗಾಂವ ಢಾಕು ತPHH(NK) / NCSBiometric****155920/05/2022FPS****155920/05/202212008000020/05/2022
560100133379 Sunita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಜೈವಂತ PHH(NK) / NCSBiometric****155919/05/2022FPS****155919/05/20226004000019/05/2022
560100133486 Rukhasana - W/O ಅಜಿಮ ಔರಾದ ಬಿ PHH(NK) / NCSBiometric****155921/05/2022FPS****155921/05/2022150010000021/05/2022
560100133565 Mangala - W/O ಸಂಜುಕುಮಾರ - - ಬರಗ್ಯಾನ ತPHH(NK) / NCS------60000000-
560100133607 Jyoti - S/O ಘಾಳೆಪ್ಪಾ ವಡಗಾಂವ ದೇ PHH(NK) / NCSBiometric****155920/05/2022FPS****155920/05/20226004000020/05/2022
560100133643 Sona Bai - W/O ಬಾಬುರಾವ್ ವಡಗಾಂವ ದೇ PHH(NK) / NCSBiometric****155921/05/2022FPS****155921/05/20223002000021/05/2022
560100133644 Jagdevi - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಭೀಮಶೆಟ್ಟಿ ವಡಗಾಂPHH(NK) / NCS------90000000-
560100133646 Bhoomika - W/O ಗೌತಮ ವಾಡಗಾಂವ ಡಿ ತಾಲೂಕPHH(NK) / NCSBiometric****155918/05/2022FPS****155918/05/20226004000018/05/2022
560100133660 Marunabai - W/O ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಔರಾದ ಬಿ ಬರ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100133672 Laxmibai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸೋಪನ 999 PHH(NK) / NCSBiometric****155918/05/2022FPS****155918/05/2022150010000018/05/2022
560100133682 Jyoti - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪ್ರಭು ಬರಗ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****155920/05/2022FPS****155920/05/20226004000020/05/2022
560100133683 Sumitra Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಘುನಾಥ ಖೆರನಾಯೇಕ ತPHH(NK) / NCSBiometric****155920/05/2022FPS****155920/05/20226004000020/05/2022
560100133691 Lalita - W/O ವಿನೋದ 1 ಲಾಲು ತಾಂಡಾ ವಡಗಾಂPHH(NK) / NCSBiometric****155921/05/2022FPS****155921/05/20226004000021/05/2022
560100133692 Heerbai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಜು ಬರಗ್ಯಾಣ PHH(NK) / NCSBiometric****155921/05/2022FPS****155921/05/20229006000021/05/2022
560100133693 Saveeta Rathod - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ತುಳಸೀರಾಮ ಲಾಲುPHH(NK) / NCSBiometric****155921/05/2022FPS****155921/05/20226004000021/05/2022
560100133713 Surekha - S/O ಮಾಣಿಕಪ್ಪ ವಡಗಾಂವ ಡಿ PHH(NK) / NCSBiometric****155919/05/2022FPS****155919/05/20226004000019/05/2022
560100133716 Shilpa Hede - W/O ರವಿಕಾಂತ ಹೆಡೆ ವಡಗಾಂವ ದPHH(NK) / NCSBiometric****155921/05/2022FPS****155921/05/20229006000021/05/2022
560100133731 Anju Bai - W/O ಸುಭಾಷ ವಡಗಾವ (ಡಿ) ತಾ ಔPHH(NK) / NCSBiometric****155920/05/2022FPS****155920/05/2022150010000020/05/2022
560100133750 Lalita - W/O ಓಂಕಾರ್ . . ಪುನಾ ತಾಂಡಾ PHH(NK) / NCSBiometric****155920/05/2022FPS****155920/05/2022150010000020/05/2022
560100133787 Sampadabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಜಯಕುಮಾರ ಬೀಬPHH(NK) / NCSBiometric****155920/05/2022FPS****155920/05/20226004000020/05/2022
560100133807 Tukkamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನಾಗಪ್ಪಾ 156 PHH(NK) / NCSBiometric****155918/05/2022FPS****155918/05/2022150010000018/05/2022
560100133810 Sonabai - W/O ರಮೇಶ್ ಜಾಧವ ವಡಗಾವ (ಡಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****155919/05/2022FPS****155919/05/20226004000019/05/2022
560100133833 Savita - W/O ಸಂಜುಕುಮಾರ ತಾಲೂಕ ಔರಾದ್PHH(NK) / NCSBiometric****155919/05/2022FPS****155919/05/20226004000019/05/2022
560100133844 Pooja - W/O ಪ್ರಕಾಶ ವಡಗಾಂವ (ಡಿ) ತಾPHH(NK) / NCSBiometric****155918/05/2022FPS****155918/05/20226004000018/05/2022
560100133846 Zaremma - D/O ಬಾಳಪ್ಪ ಸೊರಹಳ್ಳಿ PHH(NK) / NCS------90000000-
560100133847 Swati - S/O ಮಾರುದ್ರಪ್ಪಾ ವಡಗಾಂವ (PHH(NK) / NCSBiometric****155920/05/2022FPS****155920/05/202212008000020/05/2022
560100133851 Santhoshi - W/O ಸಾಮಸನ 1 ಬೊರ್ಗಿ (ಜೆ) ತPHH(NK) / NCS------60000000-
560100133852 Tulasamma - W/O ಮಾರುತಿ ವಡಗಾಂವ ದೇ PHH(NK) / NCSBiometric****155918/05/2022FPS****155918/05/2022150010000018/05/2022
560100133854 Sonabai - S/O ಕಿಶನ ವಡಗಾವ (ಡಿ) ತಾ ಔರPHH(NK) / NCSBiometric****155919/05/2022FPS****155919/05/20226004000019/05/2022
560100133864 Jyoti Bai - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಸುನೀಲ್ ವಡೇನಬಂಗ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560100133865 Shevanta - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ತುಕಾರಾಮ ಧಾಕು PHH(NK) / NCSBiometric****155919/05/2022FPS****155919/05/20226004000019/05/2022
560100133866 Sharda Bai - W/O ಗಣಪತಿ ವಾಡೆ ಬಂಗ ತಂಡಾ PHH(NK) / NCSBiometric****155919/05/2022FPS****155919/05/20226004000019/05/2022
560100133896 Kavita - W/O ಹಣಮಂತ ೩೧೯/ಅ ೨ನೆ ವಾರ್ಡ್ PHH(NK) / NCSBiometric****155918/05/2022FPS****155918/05/202212008000018/05/2022
560100133910 Mamitabai - S/O ತುಳಸಿರಾಮ ಶಂಕರ ತಾಂಡಾ PHH(NK) / NCSBiometric****155919/05/2022FPS****155919/05/20226004000019/05/2022
560100133923 Kavita - W/O ಪ್ರಭು ವಡಗಾಂವ ದೇಶಮುಖ PHH(NK) / NCSBiometric****155920/05/2022FPS****155920/05/202212008000020/05/2022
560100133928 Ambika - W/O ಭಾರಯ್ಯ ಮಟ್ಪತಿ - - PHH(NK) / NCSBiometric****155919/05/2022FPS****155919/05/20229006000019/05/2022
560100134384 Jyoti - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ವೈಜಿನಾಥ PHH(NK) / NCSBiometric****155918/05/2022FPS****155918/05/20229006000018/05/2022
560100134385 Laximbai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮೋತಿರಾಮ ಬೀಬ ನPHH(NK) / NCSBiometric****155919/05/2022FPS****155919/05/202212008000019/05/2022
560100134411 Sunita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಉಮಾಕಾಂತ ಬರಗ್ಯPHH(NK) / NCSBiometric****155918/05/2022FPS****155918/05/20226004000018/05/2022
560100134437 Subhangini - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಸಪ್ಪ PHH(NK) / NCSBiometric****155919/05/2022FPS****155919/05/20229006000019/05/2022
560100134448 Laxmi - W/O ಇರಯ್ಯಾ ೩೧೯/೧ ವಡಗಾಂವ (PHH(NK) / NCSBiometric****155918/05/2022FPS****155918/05/2022150010000018/05/2022
560100134467 Shoba - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪಂಡರಿ PHH(NK) / NCSBiometric****155918/05/2022FPS****155918/05/20226004000018/05/2022
560100134470 Amina Begum - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಮೀರಸಾಬ್ 134 PHH(NK) / NCSBiometric****155918/05/2022FPS****155918/05/202212008000018/05/2022
560100134482 Anju - W/O ಲಕ್ಷ್ಮನ ಸಿಂಗ್ ವಡಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****155918/05/2022FPS****155918/05/202212008000018/05/2022
560100134558 Meerabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಘಾಳಗೊಂಡ PHH(NK) / NCSBiometric****155919/05/2022FPS****155919/05/20229006000019/05/2022
560100134605 Balamani - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವರಾಜ 233 PHH(NK) / NCS------60000000-
560100134618 Samnabai - W/O ದೇವಿದಾಸ 1 ಬರಗ್ಯಾನ ತಾಂಡ ವPHH(NK) / NCSBiometric****155921/05/2022FPS****155921/05/20229006000021/05/2022
560100134620 Jyothi Bai - W/O ಸೋಮನಾಥ 999 ವಾಡಗಾಂವ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****155921/05/2022FPS****155921/05/202212008000021/05/2022
560100134632 Shobha - W/O ರಾಜಕುಮಾರ 189 ಹನುಮಾನ್ ಟೆಂPHH(NK) / NCSBiometric****155919/05/2022FPS****155919/05/20229006000019/05/2022
560100134694 Nilavathi - W/O ಶಿವರಾಮ ವಡಗಾಂವ ದೇ ಶಂPHH(NK) / NCSBiometric****155920/05/2022FPS****155920/05/2022150010000020/05/2022
560100134699 Rekha - W/O ರಮೇಶ್ ಔರಾದ ಬಿ PHH(NK) / NCSBiometric****155920/05/2022FPS****155920/05/20226004000020/05/2022
560100134741 Laxmbai - W/O ಭವರಾವ ವಡಗಾಂವ (ಡಿ) PHH(NK) / NCSBiometric****155918/05/2022FPS****155918/05/20229006000018/05/2022
560100134747 Akshata - W/O ಪಂಚಯ್ಯ 184 ವಾಡಗಾಂವ (ಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****155918/05/2022FPS****155918/05/20226004000018/05/2022
560100134771 Kavita - W/O ಲಕ್ಷ್ಮಣ ವಡಗಾಂವ. ಔರಾದ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560100134775 Renuka - W/O ದೇವಿದಾಸ ಜಾಧವ ವಡಗಾಂವ ತPHH(NK) / NCSBiometric****155919/05/2022FPS****155919/05/20226004000019/05/2022
560100134803 Sridevi - W/O ಬೀರಪ್ಪ ಐ-226/ಏ PHH(NK) / NCSBiometric****329913/05/2022FPS****329913/05/20229006000013/05/2022
560100134842 Jan Bai - S/O ತುಕಾರಾಮ #356 ವಡಗಾಂವ(ಡಿ) PHH(NK) / NCSBiometric****155923/05/2022FPS****155923/05/20226004000023/05/2022
560100134844 Renuka - S/O ಹರಿಚಂದರ್ ವಡಗಾಂವ (ದೇ)PHH(NK) / NCSBiometric****812324/05/2022FPS****812324/05/2022150010000024/05/2022
560100135028 Renuka - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪ್ರಭು ಬೀಬ ನಾಯPHH(NK) / NCSBiometric****155920/05/2022FPS****155920/05/20226004000020/05/2022
560100135076 Tulasabai - W/O ಏಕನಾಥ್ ವರಗ್ಯಾನ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****155919/05/2022FPS****155919/05/202212008000019/05/2022
560100135105 Lalaitha Bai - W/O ರಾಜು ಔರಾದ ಬಿ ಕೇರಾರ PHH(NK) / NCSBiometric****155919/05/2022FPS****155919/05/2022150010000019/05/2022
560100135126 Shantu Bai - W/O ಸುಭಾಸ ಖೆರನಾಯಕ ತಾಂಡಾ PHH(NK) / NCSBiometric****155920/05/2022FPS****155920/05/2022180012000020/05/2022
560100135129 Bhagya Sri - W/O ರಾಜಕುಮಾರ್ ವಡಗಾಂವ (ದೇPHH(NK) / NCSBiometric****155918/05/2022FPS****155918/05/20226004000018/05/2022
560100135133 Sangeeta - W/O: ರಾಜೀಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCSBiometric****155918/05/2022FPS****155918/05/202212008000018/05/2022
560100135185 Ananda - S/O ವೀರಶೇಟ್ಟಿ ವಡಗಾಂವ ದೇ PHH(NK) / NCSBiometric****155921/05/2022FPS****155921/05/202212008000021/05/2022
560100135189 Anita - W/O ಅರ್ಜುನ್ ವಡಗಾಂವ (ದೇ) PHH(NK) / NCSBiometric****155923/05/2022FPS****155923/05/20226004000023/05/2022
560100135466 Taisin Begum - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಮೀಉಲ್ಲ 262 PHH(NK) / NCSBiometric****155919/05/2022FPS****155919/05/2022150010000019/05/2022
560100135604 Shantabai - W/O ಸಿವಾಜಿ ಔರಾದ ಬಿ PHH(NK) / NCSBiometric****155919/05/2022FPS****155919/05/20229006000019/05/2022
560100135623 Shantamma - S/O ಹಣಮಂತ್ ರಾವ್ ೬೫ ವಲ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560100135695 Anusha Bai - W/O ಶಿವರಾಮ ಶಂಕರ ತಾಂಡ PHH(NK) / NCSBiometric****155919/05/2022FPS****155919/05/202212008000019/05/2022
560100135705 Ashalata - W/O ಪ್ರಕಾಶ್ ವಡಗಾಂವ ದೇ PHH(NK) / NCSBiometric****155919/05/2022FPS****155919/05/202212008000019/05/2022
560100135712 Swaroopa Rani - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಚಂದ್ರಕಾ0ತ PHH(NK) / NCSBiometric****155919/05/2022FPS****155919/05/20226004000019/05/2022
560100135779 Subba Bai - W/O ಗಣಪತಿ ಜಾಧವ ೪೩೫ ವಡಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****155918/05/2022FPS****155918/05/202212008000018/05/2022
560100135790 Ambamma - W/O ಲಕ್ಷ್ಮಿಣ್ ವಡಗಾಂವ ದೇ PHH(NK) / NCSBiometric****155918/05/2022FPS****155918/05/20223002000018/05/2022
560100135851 Sangeeta - W/O ಮಿಟ್ಟುರಾಮ 470 ಬೀಬಾ ನಾಯಕ PHH(NK) / NCSBiometric****155919/05/2022FPS****155919/05/20229006000019/05/2022
560100135985 Anitha - S/O ದಶರಥ್ ವಡಗಾಂವ ದೇ PHH(NK) / NCSBiometric****155918/05/2022FPS****155918/05/2022180012000018/05/2022
560100136095 Ashwini - W/O ಶರಣಪ್ಪ ಔರಾದ್ ಬಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100136106 Renuka Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪ್ರಭು ವಡಗಾಂವ ಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****155918/05/2022FPS****155918/05/20226004000018/05/2022
560100136128 Soni - W/O ರಾಜಕುಮಾರ , , , , PHH(NK) / NCSBiometric****155919/05/2022FPS****155919/05/20229006000019/05/2022
560100136130 Anitabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪರಶುರಾಮ ಬಾರಗ್PHH(NK) / NCSBiometric****155919/05/2022FPS****155919/05/20226004000019/05/2022
560100136190 Karuna - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪ್ರಭು 204 PHH(NK) / NCSBiometric****155919/05/2022FPS****155919/05/202212008000019/05/2022
560100136229 Parvathi - W/O ಶಿವಾನಂದ . . ವಾಡಗವನ್ ಡಿ AAY(NK) / NCSBiometric****155922/05/2022FPS****155922/05/2022200015000022/05/2022
560100136239 Padmavathi - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಶಂಕರ್ 122PHH(NK) / NCSBiometric****155920/05/2022FPS****155920/05/2022150010000020/05/2022
560100136243 Geetha - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಹಣಮಂತ 48 PHH(NK) / NCSBiometric****155920/05/2022FPS****155920/05/2022150010000020/05/2022
560100136265 Anita - D/O ರಾಜಕುಮಾರ ವಡಗಾಂವ ತಾ. ಔPHH(NK) / NCSBiometric****155919/05/2022FPS****155919/05/202212008000019/05/2022
560100136802 Shantamma - W/O: ಬಾಬು 384 ಹಾಲಕಂಮಟೆ ಮಂದಿರNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100136950 Bhurabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಬೀಬPHH(NK) / NCSBiometric****155919/05/2022FPS****155919/05/202212008000019/05/2022
560100137177 Hemalabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾರುತಿ ಬರ್ಗೇನPHH(NK) / NCSBiometric****155919/05/2022FPS****155919/05/20229006000019/05/2022
560100137242 Shevanta - W/O ಠವರಾ ವಡಗಾಂವ (ದೇ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100137286 Kavita - W/O ಸಂಗಶೆಟ್ಟಿ ಔರಾದ ಬಿ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****155922/05/2022FPS****155922/05/2022180012000022/05/2022
560100137305 Ashabee - S/O ಇಸ್ಮಾಯಿಲ ಶೇಖ 261 ಸರಕಾರಿ,PHH(NK) / NCSBiometric****155918/05/2022FPS****155918/05/2022180012000018/05/2022
560100137334 Nagamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂಗಪ್ಪ PHH(NK) / NCSBiometric****155918/05/2022FPS****155918/05/202212008000018/05/2022
560100137367 Janabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ತುಕಾರಾಮ ಬಾರಗ್PHH(NK) / NCSBiometric****155921/05/2022FPS****155921/05/20229006000021/05/2022
560100137396 Kalavati - W/O ವಿಶ್ವನಾಥ್ ವಡಗಾಂವ ದೇಶPHH(NK) / NCSBiometric****155919/05/2022FPS****155919/05/202212008000019/05/2022
560100137452 Malanbai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಖೇರು ಶಂಕರ ತಂಡPHH(NK) / NCSBiometric****155919/05/2022FPS****155919/05/20229006000019/05/2022
560100137468 Shevanth - W/O ರಾಜಕುಮಾರ್ ವಡಗಾಂವ್ ದೇPHH(NK) / NCS------60000000-
560100137475 Sarubai - S/O ಶಂಕರ ೭೯ ಬಲ್ಲುರ್ ಜನವಾಡPHH(NK) / NCS------90000000-
560100137493 Parubai - D/O ತುಳಸಿರಾಮ ಶಂಕರ ತಾಂಡಾ PHH(NK) / NCSBiometric****155919/05/2022FPS****155919/05/202212008000019/05/2022
560100137505 Sangamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವರಾಜ PHH(NK) / NCSBiometric****155919/05/2022FPS****155919/05/20226004000019/05/2022
560100137525 Kasturbai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಹಾವಪ್ಪಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100137528 Narasamma - W/O ನಿಂಗಪ್ಪಾ ವಡಗಾಂವ ದೇ PHH(NK) / NCSBiometric****155918/05/2022FPS****155918/05/202212008000018/05/2022
560100137540 Chinnamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕಾಶೀನಾಥ PHH(NK) / NCS------90000000-
560100137575 Nirmala - W/O ಸಂಗಪ್ಪಾ ವಡಗಾಂವ ದೇ PHH(NK) / NCSBiometric****155918/05/2022FPS****155918/05/20226004000018/05/2022
560100137630 Akkamahadevi - D/O ಕಾಶೀನಾಥ್ ವಡಗಾಂವ PHH(NK) / NCSBiometric****155920/05/2022FPS****155920/05/20226004000020/05/2022
560100137657 Mahadevi - W/O ಮೊತಿರಮ ಢಾಕು ತಾಂಡಾ PHH(NK) / NCSBiometric****155920/05/2022FPS****155920/05/20229006000020/05/2022
560100137762 Savitra - W/O ಸಂಜೀವನ್ ತಾಲೂಕ ಔರಾದ್ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****155919/05/2022FPS****155919/05/202212008000019/05/2022
560100137764 Sheshikala - W/O ವೀರಶೆಟ್ಟಿ ೧೦೪ಅ ಔರಾದ (NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100137823 Sushila - W/O ವಿಶ್ವನಾಥ್ ವಡಗಾಂವ ದೇ PHH(NK) / NCSBiometric****155921/05/2022FPS****155921/05/20226004000021/05/2022
560100138490 Gundamma - S/O ಕಂಟೆಪ್ಪ ವಡಗಾಂವ (ದೇ) PHH(NK) / NCSBiometric****155919/05/2022FPS****155919/05/20226004000019/05/2022
560100138776 Laxmibai - S/O ಶರಣಪ್ಪಾ 156 ವಡಗಾಂವ(ಡಿ) PHH(NK) / NCSBiometric****329917/05/2022FPS****329917/05/202212008000017/05/2022
560100138843 Mahadevi - W/O ನಾಮದೇವ ವಾಡೆನ ಬಾಂಗ ತಾPHH(NK) / NCSBiometric****155921/05/2022FPS****155921/05/2022150010000021/05/2022
560100138946 Saraswati - W/O ಮಲ್ಲಪ್ಪ 123 - ವಡಗಾಂವ -NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100138974 Rukmni - W/O ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ವಡಗಾಂವ (ಡಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****155918/05/2022FPS****155918/05/202212008000018/05/2022
560100138978 Parvati - W/O ತಿಪ್ಪನ್ನಾ ಔರಾದ (ಬಿ) PHH(NK) / NCSBiometric****155920/05/2022FPS****155920/05/2022150010000020/05/2022
560100139181 Sushilamma - W/O ಬಸಗೊಂಡ 124 ವಡಗಾಂವ (ಡಿ) PHH(NK) / NCSBiometric****155918/05/2022FPS****155918/05/202212008000018/05/2022
560100139848 Saku Bai - W/O ಸುಭಾಷ್ ವಡಗಾಂವ (ದೇ ಔರPHH(NK) / NCSBiometric****155919/05/2022FPS****155919/05/2022150010000019/05/2022
560100139849 Dhumlabai - W/O ಗಣಪತಿ # 435 . . . ವಡಗಾPHH(NK) / NCSBiometric****155921/05/2022FPS****155921/05/202212008000021/05/2022
560100139850 Renukabai - W/O ರಾಜು ವಡಗಾಂವ(ಡಿ) ಔರಾದ ವಡಗNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100139851 Anita - W/O ಸುನೀಲ . . ಡಾಕು ತಾಂಡ . PHH(NK) / NCSBiometric****155919/05/2022FPS****155919/05/20226004000019/05/2022
560100139852 Gangubai - W/O ವಿಠಲ ಔರಾದ (ಬಿ) ಢಾಕುPHH(NK) / NCSBiometric****155919/05/2022FPS****155919/05/20226004000019/05/2022
560100140540 Sapna - S/O ಮಾದಪ್ಪ ಗಂಗಾ ವಡಗಾಂವ ಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****155918/05/2022FPS****155918/05/202212008000018/05/2022
560100140612 Basappa - S/O ಬಸವರಾಜ . . . . ವಡಗಾಂವ PHH(NK) / NCSBiometric****155918/05/2022FPS****155918/05/20223002000018/05/2022
560100140615 Saraswati - S/O ಕಲ್ಲಪ್ಪ ವಡಗಾಂವ ದೇ ಔರPHH(NK) / NCSBiometric****155919/05/2022FPS****155919/05/2022150010000019/05/2022
560100140616 Nagamma - D/O ಬಸಪ್ಪಾ # 85 . . . ವಡಗಾPHH(NK) / NCSBiometric****155918/05/2022FPS****155918/05/20226004000018/05/2022
560100140641 Devla Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಮಚಂದ್ರ ಚಂದ್PHH(NK) / NCSBiometric****155921/05/2022FPS****155921/05/20226004000021/05/2022
560100140957 Bhagirathi - W/O ವೀರಪ್ಪಾ ೧೫೪ ವಡಗಾಂವ (ದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100141038 Anushabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಲಕ್ಷಿಣ್ ಬಾರಗಯPHH(NK) / NCSBiometric****155919/05/2022FPS****155919/05/202212008000019/05/2022
560100141067 Tabbasum Begum - S/O ಬಿಕ್ಕುಮಿಯ್ಯ ವಡಗಾಂವ ದPHH(NK) / NCSBiometric****155920/05/2022FPS****155920/05/202212008000020/05/2022
560100141068 Jagadevi - W/O ಈರಪ್ಪ . . . . ವಡಗಾಂವ ದPHH(NK) / NCSBiometric****155918/05/2022FPS****155918/05/20226004000018/05/2022
560100141082 Sailaja - W/O ಪ್ರಕಾಶ್ 165 . ತಾ.ಔರಾದ್ PHH(NK) / NCSBiometric****155919/05/2022FPS****155919/05/202212008000019/05/2022
560100141193 Ratna Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪೋಮ ಶಂಕರ ತಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****155920/05/2022FPS****155920/05/20226004000020/05/2022
560100141231 Vanitha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಗೋರಕನಾಥ . . ಖೆರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100141453 Shaheen Begum - W/O ಶೈಕ್ ಅಮಜದ ವಡಗಾಂವ ದೇಶಮುಖ ಅPHH(NK) / NCSBiometric****155918/05/2022FPS****155918/05/2022150010000018/05/2022
560100141463 Sangeeta - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಪ್ರೇಮಸಿಂಗ ಚವ್ಹಾಣ PHH(NK) / NCSBiometric****155920/05/2022FPS****155920/05/2022180012000020/05/2022
560100141517 Shashikala - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಜಪ್ಪಾ ವಡಗಾಂವ ದೇಶPHH(NK) / NCSBiometric****155918/05/2022FPS****155918/05/20229006000018/05/2022
560100141540 Kavita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಜಯಕುಮಾರ ಚವಾನ್ PHH(NK) / NCSBiometric****155919/05/2022FPS****155919/05/2022150010000019/05/2022
560100141592 Surekha - W/O ರಾಜಕುಮಾರ 160 ವಡಗಾಂವ ಡಿ PHH(NK) / NCSBiometric****155919/05/2022FPS****155919/05/2022150010000019/05/2022
560100141654 Safiya Begum - ಲೇಟ್ ಎಮ್ ಡಿ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ 22 ನಿಚPHH(NK) / NCSBiometric****155921/05/2022FPS****155921/05/2022150010000021/05/2022
560100141679 Anisa Begum - W/O ಸಾದಕ್ ಅಲಿ ವಡಗಾಂವ ದೇ PHH(NK) / NCSBiometric****155918/05/2022FPS****155918/05/20226004000018/05/2022
560100141685 Suvarna - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಓಂಕಾರ್ ಸ್ವಾಮಿ ವಡಗಾPHH(NK) / NCSBiometric****155921/05/2022FPS****155921/05/20229006000021/05/2022
560100141722 Narasmma - W/O ಶಂಕರ ವಡಗಾಂವ (ದೆ) ಔರಾPHH(NK) / NCSBiometric****155921/05/2022FPS****155921/05/20226004000021/05/2022
560100141734 Bharat Bai - C/O ನರಸಪ್ಪ ವಡಗಾಂವ ಡಿ ಔರಾPHH(NK) / NCSBiometric****155918/05/2022FPS****155918/05/20229006000018/05/2022
560100141740 Kamalabai - W/O ಗಣಪತಿ ವಡಗಾಂವ (ಡಿ) ಖPHH(NK) / NCSBiometric****155920/05/2022FPS****155920/05/202212008000020/05/2022
560100141746 Rajammaa - S/O ವಿಶ್ವನಾಥ ಔರಾದ ಬಿ ವಡಗPHH(NK) / NCS------90000000-
560100141769 Pooja - W/O ಶಿವರಾಂ - ವಾಡಗವನ್ ಡಿ - PHH(NK) / NCSBiometric****155921/05/2022FPS****155921/05/20226004000021/05/2022
560100141772 Sonali - W/O ದೌಲತಸಿಂಗ 266 ವಡಗಾಂವ (ಡಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****155918/05/2022FPS****155918/05/20226004000018/05/2022
560100141782 Sangeeta - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂತೋಷ ವಡಗಾಂವ ದೇಶಮುPHH(NK) / NCSBiometric****155919/05/2022FPS****155919/05/2022150010000019/05/2022
560100142005 Laxmibai - W/O ಕಿಶನ್ ಪವರ್ ೧೪೫ ವಡಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****155919/05/2022FPS****155919/05/202212008000019/05/2022
560100142713 Mohinmiyya - ವಡಗಾಂವ(ಡಿ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100142714 ಕಮಳಮ್ಮ - ವಡಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****155919/05/2022FPS****155919/05/20223002000019/05/2022
560100142715 sugarabi - ವಡಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****155919/05/2022FPS****155919/05/20223002000019/05/2022
560100142716 ಬಾಬು ಮಿಯ್ಯಾ - ವಡಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****155918/05/2022FPS****155918/05/20223002000018/05/2022
560100142717 Kalpana - ವಡಗಾಂವ (ಡಿ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100142718 ಶಾಂತಕುಮಾರ್‌ - ವಡಗಾಂವ(ಡಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****155921/05/2022FPS****155921/05/202212008000021/05/2022
560100142720 ಶಾಮವೆಲ್‌ - ವಡಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****155918/05/2022FPS****155918/05/20229006000018/05/2022
560100142721 ನಶಿರಮಿಯ್ಯಾ - ವಡಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****155918/05/2022FPS****155918/05/2022180012000018/05/2022
560100142722 ಸಂಗಮ್‌ - ವಡಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****155919/05/2022FPS****155919/05/20226004000019/05/2022
560100142724 Basamma - ವಡಗಾಂವ (ಡಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****155919/05/2022FPS****155919/05/2022150010000019/05/2022
560100142725 kamala bhai - ವಡಗಾಂವPHH(NK) / NCS------30000000-
560100142726 Sharada Bai - ವಡಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****155919/05/2022FPS****155919/05/202212008000019/05/2022
560100142727 basamma - ವಡಗಾಂವPHH(NK) / NCS------90000000-
560100142728 Sangeeta - ವಡಗಾಂವ್PHH(NK) / NCSBiometric****155918/05/2022FPS****155918/05/2022150010000018/05/2022
560100142729 Rajiya - ವಡಗಾಂವ್AAY(NK) / NCSBiometric****155918/05/2022FPS****155918/05/2022200015000018/05/2022
560100142730 ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ - ವಡಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****155918/05/2022FPS****155918/05/20229006000018/05/2022
560100142731 ಶಂಕರಯ್ಯ - ವಡಗಾಂವ್PHH(NK) / NCSBiometric****155919/05/2022FPS****155919/05/202212008000019/05/2022
560100142732 ಬಸಪ್ಪಾ - ವಾಡಾ ಗಾಂವ್AAY(NK) / NCSBiometric****155918/05/2022FPS****155918/05/2022200015000018/05/2022
560100142733 ಮಲ್ಲಯ್ಮಾ ತಂದೆ ಮನ್ಮಥಯ್ಯಾ - ವಡಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****155919/05/2022FPS****155919/05/20226004000019/05/2022
560100142734 ನಾಗಪ್ಪಾ - ವಡಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****155918/05/2022FPS****155918/05/20226004000018/05/2022
560100142735 ಶಿವ ರಾಮ - ವಡಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****155920/05/2022FPS****155920/05/20226004000020/05/2022
560100142736 ಮಾರುತೆಪ್ಪ - ವಡಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****155919/05/2022FPS****155919/05/20226004000019/05/2022
560100142737 ದೆವ ರಾಯ - ವಡಗಾಂವ್PHH(NK) / NCSBiometric****155919/05/2022FPS****155919/05/20229006000019/05/2022
560100142738 ಮಾದಪ್ಪಾ - ವಡಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****155918/05/2022FPS****155918/05/202212008000018/05/2022
560100142739 ಮಷ್ಣಪ್ಪ - ವಡಗಾಂವ(ಡಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****155919/05/2022FPS****155919/05/202212008000019/05/2022
560100142740 Tejamma - ವಡಗಾಂವ್PHH(NK) / NCSBiometric****155918/05/2022FPS****155918/05/2022210014000018/05/2022
560100142741 laxmi bai - ವಡಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****155919/05/2022FPS****155919/05/20223002000019/05/2022
560100142742 ಬಸಪ್ಪಾ - ವಡಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****155919/05/2022FPS****155919/05/202212008000019/05/2022
560100142743 ಶಾರದ ಬಾಯಿ - ವಡಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****155919/05/2022FPS****155919/05/20226004000019/05/2022
560100142744 basamma - ವಾಡಾ ಗಾಂವ್PHH(NK) / NCS------30000000-
560100142745 ತುಕರಮ - ವಡಗಾಂವ (w)PHH(NK) / NCSBiometric****155919/05/2022FPS****155919/05/20226004000019/05/2022
560100142746 ಲಕ್ಷ್ಮಿ - ವಡಗಾಂವ (ಡಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****155918/05/2022FPS****155918/05/20226004000018/05/2022
560100142747 ತುಕರಮ - ವಡಗಾಂವ (ಡಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****155918/05/2022FPS****155918/05/2022150010000018/05/2022
560100142748 ಲಕ್ಷಿಮ ಭಾಯಿ - ವಡಗಾಂವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100142749 ಶರಣಪ್ಪ - ವಡಗಾಂವPHH(NK) / NCS------30000000-
560100142750 Rahimat Bee - ವಡಗಾಂವ (ಡಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****155918/05/2022FPS****155918/05/2022150010000018/05/2022
560100142751 ನಾಮದೇವ - ವಡಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****155918/05/2022FPS****155918/05/202212008000018/05/2022
560100142752 ಮೇಘಾ - ವಡಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****155919/05/2022FPS****155919/05/20229006000019/05/2022
560100142753 Laxmibai - ವಡಗಾಂವ್PHH(NK) / NCSBiometric****155920/05/2022FPS****155920/05/202212008000020/05/2022
560100142754 GANGAMMA - ವಡಗಾಂವ (ಡಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****155919/05/2022FPS****155919/05/20226