REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560100130982 Ashwini - W/O ಪ್ರಕಾಶ್ 52 ಬೀದರ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100131079 Pooja - W/O: ಸಂಜೀವ ಕುಮಾರ್ #107 ಬೇಲNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100131707 Devala Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮೋತಿರಾಮ್ ಆಲೂರ ಕPHH(NK) / NCS------30000000-
560100131708 Anita - W/O ನನುಸಿಂಗ್ ಆಲೂರ (ಕೆ) ತಾಂಡಾ PHH(NK) / NCS------150000000-
560100131713 Zima Bai - ಮಿಟ್ಟುರಾಮ 172 ಆಲೂರ .ಕೆ ದಾಮಲಾPHH(NK) / NCSBiometric****650329/05/2022FPS****650329/05/2022180012000029/05/2022
560100131717 Lata - W/O: ಪ್ರಕಾಶ ಜಾಧವ ಭಿಕ್ಕು ರಾಠPHH(NK) / NCS------90000000-
560100131792 Dhroupati - S/O: ಸಂಗ್ರಾಮ್ ಭಾಲಕೆ ಆಲೂರ PHH(NK) / NCSBiometric****777725/05/2022FPS****777725/05/2022150010000025/05/2022
560100131794 ಅನುರಾಧಾ - W/O ರಾಜಕುಮಾರ #49 ಬಸವಣ್ಣ ಟೆಂಪPHH(NK) / NCS------120000000-
560100131880 Renuka - W/O ಶರಣಪ್ಪ ಆಲೂರ (ಕೆ) PHH(NK) / NCSBiometric****969229/05/2022FPS****969229/05/20226004000029/05/2022
560100131881 Saraswati - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಠಲ 137 ಆಲೂರುPHH(NK) / NCSBiometric****713628/05/2022FPS****713628/05/20229006000028/05/2022
560100131902 Jaishree - S/O ಮಾದಪ್ಪ . , ಆಲೂರು ಕೆ ಔರಾPHH(NK) / NCSBiometric****969229/05/2022FPS****969229/05/202212008000029/05/2022
560100131908 Jeejabai - W/O: ನೊರಾ ಪವಾರ ಆಲೂರ ಕೇ ಬನPHH(NK) / NCS------60000000-
560100131934 Kaveri - W/O: ಯೇಸುದಾಸ್ ದೊಡಮನಿ ಆಲೂರPHH(NK) / NCSBiometric****969228/05/2022FPS****969228/05/20226004000028/05/2022
560100131936 Sudharani - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವರಯಾ #6PHH(NK) / NCSBiometric****969229/05/2022FPS****969229/05/20226004000029/05/2022
560100131951 Kaveri - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಂಡೆಪ್ಪ #90 - ಆPHH(NK) / NCSBiometric****713629/05/2022FPS****713629/05/202212008000029/05/2022
560100131953 Bhagyashree - W/O ರಮೇಶ . . . . PHH(NK) / NCSBiometric****969229/05/2022FPS****969229/05/20226004000029/05/2022
560100131960 Rangamma - W/O: ದಿಗಂಬರಸಿಂಗ ರಾಜಪುತ ಆಲPHH(NK) / NCS------120000000-
560100131968 Laxmi - S/O: ಮಲಗೊಂಡ ಕಾಳೆ ಆಲೂರ ಬಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100131970 Shobhawati - S/O: ವಿಠಲ ಬಸಗೊಂಡಾ ಆಲೂರ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****969229/05/2022FPS****969229/05/20226004000029/05/2022
560100131971 Vithabai - S/O: ಮಾದ್ದಗೊಂಡ ಬಸಗೊಂಡ ಆಲೂPHH(NK) / NCSBiometric****969229/05/2022FPS****969229/05/2022150010000029/05/2022
560100131979 Latabai - S/O: ಶಂಕರ ರಾಠೋಡ ಆಲೂರ ಕೆ ಲPHH(NK) / NCS------120000000-
560100131982 Malamma - W/O: ಮಲಶೆಟ್ಟಿ ಬಿರಾದರ ಆಲೂರPHH(NK) / NCSBiometric****969229/05/2022FPS****969229/05/20226004000029/05/2022
560100131990 Nirmala - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಗಣಪತ ರಾವ PHH(NK) / NCSBiometric****713628/05/2022FPS****713628/05/202212008000028/05/2022
560100131995 ರಾಧಿಕಾ - W/O: ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಟೋಕ್ರಿ ಕೋಳಿ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100131999 ಮಾಹಾದೇವಿ - S/O: ಶಿವಕುಮಾರ ಬಿರಾದಾರ ಆಲೂPHH(NK) / NCSBiometric****969229/05/2022FPS****969229/05/20226004000029/05/2022
560100132014 Rekha - S/O: ಗುಂಡಪ್ಪ 10 ಆಲೂರ (2ಬಿ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560100132088 Shashikala - ಕೇರ್ ಆಫ್: ರಮೇಶ 1-12 ಬೆಲೋರ್ ರPHH(NK) / NCSBiometric****707716/05/2022FPS****707716/05/20229006000016/05/2022
560100132101 Shantabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದೇವರಾವ ಆಲೂರು PHH(NK) / NCS------60000000-
560100132109 Laxmibai - W/O: ತುಳಸಿರಶ್ಮ್ ಜಾಧವ್ ಆಲೂPHH(NK) / NCS------90000000-
560100132156 Babita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಧುರಾವ್ ಆಲೂPHH(NK) / NCS------60000000-
560100132182 Sarnamma - W/O: ಘಾಳಗೊಂಡ ಅಲ್ಲೂರ (ಕೆ) PHH(NK) / NCSBiometric****969229/05/2022FPS****969229/05/20226004000029/05/2022
560100132196 Kalamma - W/O: ಘಾಳೆಪ್ಪಾ ಆಲೂರ ಕೆ PHH(NK) / NCS------30000000-
560100132198 Heena Begum - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಎಸ ಕೇ ಸಿದ್ದಿಕ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100132199 Marunabai - S/O: ಧಾವಜಿ ರಾಠೋಡ ಆಲೂರ ಕೇ PHH(NK) / NCSBiometric****969229/05/2022FPS****969229/05/20229006000029/05/2022
560100132200 Indumati - W/O ಸಂಗಪ್ಪಾ . . ತಾ ಔರಾದ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100132201 Shardabai F - S/O: ಭೀಮ್ಲಾ ರಾಠೋಡ ಆಲೂರ ಕೇPHH(NK) / NCSBiometric****969229/05/2022FPS****969229/05/20229006000029/05/2022
560100132202 Ramijabegam - W/O ಮಹಿಮುದಸಾಬ . . . . PHH(NK) / NCSBiometric****969229/05/2022FPS****969229/05/2022150010000029/05/2022
560100132203 Swaroopa - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ರೇವಣಯ್ಯ #PHH(NK) / NCS------60000000-
560100132205 Ushabayi - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ನರಸಿಂಗರಾವ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560100132206 Kamalabayi - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಪ್ರಭತ್ತರಾವPHH(NK) / NCS------90000000-
560100132207 Savitha - W/O: ಮಾರುತಿ 41 ಆಲೂರು (ಬಿ) PHH(NK) / NCS------120000000-
560100132209 Gangamma - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಝರಗೊಂಡಾ PHH(NK) / NCSBiometric****969228/05/2022FPS****969228/05/20229006000028/05/2022
560100132210 Virabasappa - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವರಾಯNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100132215 Shantabai - W/O: ಧಾರಾಸಿಂಗ್ ಪವಾರ ಆಲೂರ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100132217 Panchasheel - S/O: ಪುಂಡಲಿಕ ಕಾಂಬಳೆ ಆಲೂರ PHH(NK) / NCSBiometric****969228/05/2022FPS****969228/05/20226004000028/05/2022
560100132218 Yashodhabai - W/O: ರೂಪಸಿಂಗ್ ಪವರ 206 ಆಲೂರPHH(NK) / NCSBiometric****650328/05/2022FPS****650328/05/2022180012000028/05/2022
560100132228 ರೇಣುಕಾ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪ್ರಕಾಶ ಏಚ್‌ ನ 67 PHH(NK) / NCSBiometric****969229/05/2022FPS****969229/05/20229006000029/05/2022
560100132230 Savitabai - S/O: ಜಯರಾಮ ರಾಠೋಡ ಆಲೂರ ಕೇ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100132246 Laximbai - W/O: ತುಳಸಿರಾಮ ರಾಠೋಡ ಆಲೂರ PHH(NK) / NCS------30000000-
560100132247 Vimalabai - W/O: ಲಾಲು ರಾಠೋಡ್ ಆಲೂರ ಕೆ PHH(NK) / NCS------30000000-
560100132273 Vijaylaxmi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪ್ರಕಾಶ ಆಲೂರು PHH(NK) / NCSBiometric****969229/05/2022FPS****969229/05/20226004000029/05/2022
560100132278 Premila - W/O: ಶಾಂತಕುಮಾರ್ 16 PHH(NK) / NCSBiometric****969228/05/2022FPS****969228/05/2022150010000028/05/2022
560100132316 ಸಕುಬಾಯಿ - W/O: ರಮೇಶ ಜಾಧವ ಆಲೂರ ಕೆ ವಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560100132319 Bhagyavati - W/O: ಪಂಡರಿ 31 ಆಲೂರ (ಬಿ) PHH(NK) / NCSBiometric****969228/05/2022FPS****969228/05/202212008000028/05/2022
560100132382 Chandrakala - S/O ಶಿವರಾಜ ೧೩೬ PHH(NK) / NCSBiometric****969228/05/2022FPS****969228/05/202212008000028/05/2022
560100132527 Renuka - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮೇಘೆರಾಜು PHH(NK) / NCSBiometric****969228/05/2022FPS****969228/05/2022150010000028/05/2022
560100132684 Sushila - W/O ಅಪ್ಪಾರಾವ PHH(NK) / NCSBiometric****969228/05/2022FPS****969228/05/20229006000028/05/2022
560100132738 Soni - W/O ಗುರಪ್ಪಾ ಏಚ್‌ ನ 115 - PHH(NK) / NCS------60000000-
560100132998 Arati - S/O ಗುರಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCSBiometric****969228/05/2022FPS****969228/05/202212008000028/05/2022
560100132999 Shridevi - W/O ಹುಲೆಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCSBiometric****969228/05/2022FPS****969228/05/20226004000028/05/2022
560100133080 Sujata - W/O ಮಚಂದ್ರAAY(NK) / NCSBiometric****969228/05/2022FPS****969228/05/2022200015000028/05/2022
560100133157 Parwati - S/O ಕಾಶೀನಾಥ ೯೪ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100133434 Parwati - W/O ಶಿವರಾಜ PHH(NK) / NCSBiometric****969228/05/2022FPS****969228/05/202212008000028/05/2022
560100133595 Sunita - W/O ವೈಜಿನಾಥ PHH(NK) / NCSBiometric****969228/05/2022FPS****969228/05/20226004000028/05/2022
560100133610 Gangamma - W/O ಬಸವರಾಜNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100133621 Rekha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂಜಿವಕುಮಾರ 101 PHH(NK) / NCSBiometric****969228/05/2022FPS****969228/05/20226004000028/05/2022
560100133686 Renuka - W/O ಗುಣವಂತ ಬೇಲೂರ (ಎನ್) ತಾPHH(NK) / NCSBiometric****969228/05/2022FPS****969228/05/20226004000028/05/2022
560100133728 Jagadevi - W/O ತುಕಾರಾಮ 57 . ಬೇಲೂರ ಎನ್‌PHH(NK) / NCSBiometric****969228/05/2022FPS****969228/05/20226004000028/05/2022
560100133745 Sunita - W/O ಮಾತೇಶ ೧೦೫ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100133832 ESODHA - S/O: ಸಂಗಪ್ಪಾ ದೊಡ್ಡೋಮನಿ ಆಲPHH(NK) / NCSBiometric****969228/05/2022FPS****969228/05/20226004000028/05/2022
560100133935 Sunita - W/O ಕಾಶೀನಾಥAAY(NK) / NCS------200000000-
560100133936 Shridevi - W/O ರಾಜಪ್ಪಾ ೧೧೮ PHH(NK) / NCSBiometric****969228/05/2022FPS****969228/05/202212008000028/05/2022
560100133938 Anuradha - W/O ಅಂಬಾದಾಸ ಬೇಲೂರ್ ಎನ್ ಕುಶನೂರPHH(NK) / NCSBiometric****969228/05/2022FPS****969228/05/20226004000028/05/2022
560100133942 Radhika - W/O ಜಗನಾಥ ೨೦ ಬೇಲೂರ್ ಎನ್ ಕುಶನPHH(NK) / NCS------60000000-
560100134109 Jagadevi - W/O ಬಾಬುರಾವ PHH(NK) / NCS------90000000-
560100134339 Kavita - W/O ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಪಾಟೀಲ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100135488 Laxmi Bai - W/O ಶ್ರಿಪತರಾವ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100135521 Shakuntala - S/O ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCSBiometric****969228/05/2022FPS****969228/05/202212008000028/05/2022
560100135578 Jyoti - W/O ನಂದುಕುಮಾರ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100135789 Mahananda - W/O ರಾಮಶೆಟ್ಟಿ PHH(NK) / NCSBiometric****969228/05/2022FPS****969228/05/20226004000028/05/2022
560100135869 Ranjana - ಕೇರ್ ಆಫ್: ದೆವಿದಾಸ ಬೇಲೂರ (PHH(NK) / NCSBiometric****969228/05/2022FPS****969228/05/20226004000028/05/2022
560100135986 Lalita - W/O ರಮೇಶNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100136162 Asha - W/O ರವಿಕಾಂತ 77/ಏ . . . PHH(NK) / NCSBiometric****969228/05/2022FPS****969228/05/202212008000028/05/2022
560100136440 Kondabai - S/O: ದತಾಜಿರಾವ ಮಾಲಿ ಪಾಟೀಲ 10 NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100136546 Shardhabai - W/O: ಪ್ರಭು ಪವಾರ ಆಲೂರ ಕೇ ಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100136561 Sangeeta - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಲಿಂಗಶೆಟ್ಟಿ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100136616 Vaishali - S/O: ನರಸಿಂಗ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100136638 Sonabai - S/O: ಧನಾಜಿ ರಾಠೋಡ ಆಲೂರ (ಕೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100136650 Laxmi Bai - W/O ಗಣಪತಿ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100136709 Mahananda - W/O ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪಾ ಆಲೂರ (NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100136778 Premalata - W/O: ಶಂಕರಎಪ್ಪ 18/ಕೇ ಆಲೂರ ಕೆ ಕNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100136845 Paramma - W/O ಬಂಡೆಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCSBiometric****969228/05/2022FPS****969228/05/202212008000028/05/2022
560100136922 Shantabai - W/O ವೈಜಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCSBiometric****969228/05/2022FPS****969228/05/20226004000028/05/2022
560100137418 Laxmi - W/O ವೀರಶೆಟ್ಟಿ ೧೦೫NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100137455 Nagamma - W/O ಶಿವಮೂರ್ತೆಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCSBiometric****969228/05/2022FPS****969228/05/202212008000028/05/2022
560100137627 Usha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಾಂತ ಕುಮಾರ ಏಚ್‌ ಎNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100137790 Paramma - W/O ಗಣಪತಿ ೯೧ PHH(NK) / NCSBiometric****969228/05/2022FPS****969228/05/202212008000028/05/2022
560100138080 Nilofar Begam - S/O: ರಜಾಕ್ ಮಿಯ್ಯಾ ಇನಾಮದಾರ 38-NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100138719 Shankrappa - S/O ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬೇಲೂರ(ಎನ್) ಔರಾದ(NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100140226 Suman - W/O ಶಿವರಾಜ್ - ಆಲೂರ ಕೇ ವಿಠPHH(NK) / NCS------60000000-
560100140235 Kavitha - S/O ಶಂಕರ ಆಲೂರ (ಕೇ) ತಾ. ಔರPHH(NK) / NCSBiometric****969229/05/2022FPS****969229/05/202212008000029/05/2022
560100140251 Meerabai - S/O ರೂಪಲಾ ರಾಠೋಡ್ ಆಲೂರ (ಕೆPHH(NK) / NCS------120000000-
560100140750 Mahadevi - W/O ಶಿವಾಜಿ #140 ವಡಗಾಂವ ರೋಡ್ PHH(NK) / NCS------150000000-
560100140753 Meerabai - W/O: ದಿಗಂಬರ ಚವ್ಹಾಣ ಆಲೂರ ಕPHH(NK) / NCS------120000000-
560100140755 Sonabai - W/O ವಾಮನರಾವ ಆಲೂರ (ಕೇ) ತಾ.PHH(NK) / NCS------60000000-
560100140952 Rajabai - S/O: ದೇವಿದಾಸ ಚವ್ಹಾಣ ಆಲೂರ PHH(NK) / NCS------90000000-
560100141039 Padmavati - W/O ಘಾಳೆಪ್ಪಾ # 73 . ಆಲೂರ (ಕPHH(NK) / NCSBiometric****969228/05/2022FPS****969228/05/20223002000028/05/2022
560100141069 Kavita - W/O ಶಿವಕುಮಾರ ಪವಾರ್ . . ಔರಾದPHH(NK) / NCS------90000000-
560100141188 Shanta Bai - W/O ನಾರಾಯಣರಾವ 52 ಆಲೂರು (ಬಿ) PHH(NK) / NCS------30000000-
560100141266 Mathurabai - S/O: ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರಾವ 44 ಆಲೂರು PHH(NK) / NCS------30000000-
560100141514 Sampavati - C/O ಅನಿಲ ಬಿರಾದಾರ , , ಹನುಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100141563 Laxmi - W/O ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬೇಲೂರ ಎNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100141598 Hanamavva - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ನರಸಪ್ಪಾ ಏNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100141613 Sharubai - W/O: ಕೇಶವರಾಮ್ ಜಾಧವ ಆಲೂರ ಕPHH(NK) / NCS------120000000-
560100141658 Kavita - W/O ಶೆಷಿರಾವ . . ಬನ್ಸಿ ನಾಯಕ PHH(NK) / NCS------150000000-
560100141691 Anita - D/O ಶಿವರಾಜ ಬೇಲೂರ(ಎನ) ಅಂಚೆPHH(NK) / NCSBiometric****969228/05/2022FPS****969228/05/20226004000028/05/2022
560100141718 Indubai - W/O ಪುಂಡಲಿಕ ಬೇಲೂರ(ಎನ) ಅಂಚೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100141802 Jagadevi - W/O: ಸಂತೋಷ ಜ್ಯಾಬಾ ಆಲೂರ ಕೇPHH(NK) / NCSBiometric****969229/05/2022FPS****969229/05/202212008000029/05/2022
560100141861 Sharanamma - S/O ಚನ್ನಪ್ಪಾ ಬೇಲೂರ ಕುಶನೂNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100142057 Chandrakala - W/O ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸಂತಪೂರ PHH(NK) / NCS------150000000-
560100142178 ಶಿಲ್ಪಾ - C/O ಮಹೇಂದ್ರಸಿಂಗ ಜಾಧವ ವಿಠಲPHH(NK) / NCS------60000000-
560100142216 Sujatha - W/O ಭೀಮಗೊಂಡಹ 111 ಆಲೂರು ಕೇ -PHH(NK) / NCS------120000000-
560100142999 ಗ್ತಾನಪ್ಪಾ - ಬೇಲೂರ (ಏನ್) ಔರಾದ ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560100143000 ಬೀಮಣ್ಣಾ ತಂದೆ ಹವಗೋಂಡ - ಬೇಲೂರ (ಏನ್) ಔರಾದ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****969228/05/2022FPS****969228/05/20226004000028/05/2022
560100143001 ಬಾಬು - ಬೇಲೂರ (ಏನ್ ) ಔರಾದ ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560100143002 ಲಕ್ಷ್ಮಿ - ಬೇಲೂರ(ಏನ್) ಔರಾದ ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560100143003 ಮಾರುತಿ - ಬೇಲೂರ (ಏನ್) ಔರಾದ ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****969228/05/2022FPS****969228/05/2022200015000028/05/2022
560100143004 ತುಕರಾಮ - ಬೇಲೂರ (ಏನ್ ) ಔರಾದ ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****969228/05/2022FPS****969228/05/2022200015000028/05/2022
560100143005 ಮಾರುತಿ - ಬೇಲೂರ (ಏನ್ ) ಔರಾದ ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****969228/05/2022FPS****969228/05/2022200015000028/05/2022
560100143006 Akshata - ಬೇಲೂರ (ಏನ್) ಔರಾದ ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560100143007 ನರಸಮ್ಮಾ - ಬೇಲೂರ (ಏನ್) ಔರಾದ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****969228/05/2022FPS****969228/05/20229006000028/05/2022
560100143008 Doropati bai - ಬೇಲೂರ (ಏನ್ ) ಔರಾದ ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560100143009 ಬಸಪ್ಪಾ - ಬೇಲೂರ (ಏನ್) ಔರಾದ ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****969228/05/2022FPS****969228/05/2022200015000028/05/2022
560100143010 Mahebub Sab - ಬೇಲೂರ (ಏನ್) ಔರಾದ ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100143011 ಶರಣಪ್ಪ - ಬೇಲೂರ (ಏನ್)ಔರಾದ ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****969228/05/2022FPS****969228/05/2022200015000028/05/2022
560100143012 ಪಂಡಿತ - ಬೇಲೂರ (ಏನ್) ಔರಾದ ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****078020/05/2022FPS****078020/05/2022200015000020/05/2022
560100143013 sarojani - ಬೇಲೂರ (ಏನ್) ಔರಾದ ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****969228/05/2022FPS****969228/05/2022200015000028/05/2022
560100143014 ಶರಣಪ್ಪ - ಬೇಲೂರ (ಏನ್) ಔರಾದ ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560100143015 ಚಂದ್ರಮ್ಮ - ಬೇಲೂರ (ಏನ್) ಔರಾದ ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****969228/05/2022FPS****969228/05/2022200015000028/05/2022
560100143016 ಅಮ್ರುತ - ಬೇಲೂರ (ಏನ್) ಔರಾದ ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****969228/05/2022FPS****969228/05/2022200015000028/05/2022
560100143017 ತೇಜಮ್ಮ - ಬೇಲೂರ (ಏನ್) ಔರಾದ ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****969228/05/2022FPS****969228/05/2022200015000028/05/2022
560100143018 ಗುಜಮ್ಮ - ಬೇಲೂರ (ಏನ್) ಔರಾದ ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****969228/05/2022FPS****969228/05/2022200015000028/05/2022
560100143019 ರಾಮಣ್ಣಾ - ಬೇಲೂರ (ಏನ್) ಔರಾದ ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560100143020 ಮೊಗಲಪ್ಪ - ಬೇಲೂರ (ಏನ್) ಔರಾದ ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****969228/05/2022FPS****969228/05/2022200015000028/05/2022
560100143021 ರಾಜಪ್ಪಾ - ಬೇಲೂರ (ಏನ್) ಔರಾದ ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****969228/05/2022FPS****969228/05/2022200015000028/05/2022
560100143022 ಗಂಗಮ್ಮ - ಬೇಲೂರ (ಏನ್) ಔರಾದ ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560100143023 Saraswati - ಬೇಲೂರ (ಏನ್ ) ಔರಾದ ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560100143024 ದಶರಥ - ಬೇಲೂರ (ಏನ್) ಔರಾದ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560100143025 Shobhavati - ಬೇಲೂರ (ಏನ್) ಔರಾದ ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****969228/05/2022FPS****969228/05/2022200015000028/05/2022
560100143026 ತುಕರಾಮ - ಬೇಲೂರ (ಏನ್) ಔರಾದ ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****969228/05/2022FPS****969228/05/2022200015000028/05/2022
560100143027 Lobhawati - ಬೇಲುರ(ಎನ್)ಔರಾದ ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100143028 jayamma - ಬೇಲೂರ (ಏನ್) ಔರಾದ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****969228/05/2022FPS****969228/05/20223002000028/05/2022
560100143029 gangamma - ಬೇಲೂರ (ಏನ್)ಔರಾದ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100143030 gangu bai - ಬೇಲೂರ (ಏನ್ ) ಔರಾದ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100143031 ತುಕರಾಮ - ಬೇಲೂರ (ಏನ್)ಔರಾದ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100143032 ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ - ಆಲೂರ (ಕೆ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560100143033 ವಿಠಲ - ಆಲೂರ (ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****713629/05/2022FPS****713629/05/20226004000029/05/2022
560100143034 ಸಿದ್ರಮ - ಆಲೂರ (ಕೆ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560100143035 JAMUNA BAI - ಆಲೂರ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560100143036 Laxmibai - ಅಲ್ಲುರ ಕAAY(NK) / NCS------200000000-
560100143039 ಕಮಲಾ ಬಾಯಿ - ಅಲ್ಲುರ ಕAAY(NK) / NCS------200000000-
560100143040 ಶಂಕರ - ಅಲ್ಲುರ ಕAAY(NK) / NCS------200000000-
560100143043 Hazrat Bee - ಆಲೂರ (ಕೆ)AAY(NK) / NCSBiometric****969229/05/2022FPS****969229/05/2022200015000029/05/2022
560100143044 Bijan Bee - ಆಲೂರ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560100143045 ಜಯ ಸಿಂಗ - ಆಲೂರ (ಕೆ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560100143046 ದಿಗಂಬರ - ಅಲ್ಲುರ ಕAAY(NK) / NCS------200000000-
560100143047 ಸೊನಾ ಬಾಯಿ - ಅಲ್ಲುರ ಕAAY(NK) / NCS------200000000-
560100143048 ಪುಂಡಲೀಕ - ಅಲ್ಲುರ ಕAAY(NK) / NCS------200000000-
560100143050 ಲಲಿತ - ಅಲ್ಲುರ ಕAAY(NK) / NCS------200000000-
560100143052 ಘಮಶಶ ಬಾಯಿ - ಆಲೂರ (ಕೆ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560100143053 ಸಾವಿತ್ರಾ - ಅಲ್ಲುರ ಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100143054 Vita bai - ಆಲೂರ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560100143055 Pundalika - ಆಲೂರ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560100143056 ಸತ್ಯಮ್ಮಾ - ಅಲುರ.(ಕೆ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560100143057 ಮೊಗಲಪ್ಪಾ - ಆಲೂರ (ಕೆ)AAY(NK) / NCSBiometric****969229/05/2022FPS****969229/05/2022200015000029/05/2022
560100143058 ಬಾಬು - ಆಲೂರ (ಕೆ)AAY(NK) / NCSBiometric****969229/05/2022FPS****969229/05/2022200015000029/05/2022
560100143060 Laxmibai - ಅಲ್ಲುರ ಕAAY(NK) / NCS------200000000-
560100143061 ಬಸಪ್ಪಾ - ಆಲೂರ (ಕೆ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560100143062 DASHRATH - ಆಲೂರ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560100143063 ತುಕಾರಾಮ - ಆಲೂರ (ಕೆ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560100143065 ಸುಶಿಲಮಾ - ಆಲೂರ (ಕೆ)AAY(NK) / NCSBiometric****969229/05/2022FPS****969229/05/2022200015000029/05/2022
560100143066 ಹಣಮಂತ - ಅಲ್ಲುರ ಕAAY(NK) / NCSBiometric****969229/05/2022FPS****969229/05/2022200015000029/05/2022
560100143067 Kashamma - ಅಲ್ಲುರ ಕAAY(NK) / NCS------200000000-
560100143068 ಭವ ರಾವ - ಆಲೂರ (ಕೆ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560100143069 Chithramma - ಆಲೂರ (ಕೆ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560100143070 ಏಕ ನಾಥ - ಆಲೂರ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560100143071 ಶಾಂತಮ್ಮಾ - ಆಲೂರ (ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****969229/05/2022FPS****969229/05/20226004000029/05/2022
560100143072 laxmi bai - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****969228/05/2022FPS****969228/05/20223002000028/05/2022
560100143073 ಮಾಣಿಕ - ಆಲೂರ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560100143074 Hanama Bai - ಆಲೂರ (ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****969228/05/2022FPS****969228/05/2022200015000028/05/2022
560100143075 ಲಕ್ಷೀಮಬಾಯಿ - ಆಲೂರ (ಬಿ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100143076 ಚನದ್ರಮ್ಮಾ - ಆಲೂರ (ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****969228/05/2022FPS****969228/05/2022200015000028/05/2022
560100143077 Siddamma - ಆಲೂರ (ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****969228/05/2022FPS****969228/05/2022200015000028/05/2022
560100143078 Ujwalabai - ಆಲೂರ (ಬಿ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100143079 ಸಂಗ್ರಾಮ - ಆಲೂರ (ಬಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560100149906 Vimala - ಬೇಲೂರ (ಏನ) ಔರಾದ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****969228/05/2022FPS****969228/05/2022150010000028/05/2022
560100149907 ಅಂಬೃತ - ಬೇಲೂರ (ಏನ್) ಔರಾದ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****969228/05/2022FPS****969228/05/20226004000028/05/2022
560100149908 endumati - ಬೇಲೂರ (ಏನ್) ಔರಾದ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100149909 ಶೀವಮ್ಮ - ಬೇಲೂರ (ಏನ್)ಔರಾದ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****969228/05/2022FPS****969228/05/20223002000028/05/2022
560100149910 ಪುತಳಾ ಬಾಯಿ - ಬೇಲುರ ಎನ್ ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****969228/05/2022FPS****969228/05/20229006000028/05/2022
560100149911 ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ - ಬೇಲೂರ (ಏನ) ಔರಾದ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****969228/05/2022FPS****969228/05/20226004000028/05/2022
560100149912 ಶರಣಪ್ಪ - ಬೇಲೂರ (ಏನ) ಔರಾದ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****969228/05/2022FPS****969228/05/2022180012000028/05/2022
560100149913 ಬಾಬುಮಿಯ್ಯಾ - ಬೇಲೂರ (ಏನ್) ಔರಾದ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100149914 ಶಂಕರ - ಬೇಲೂರ (ಏನ್) ಔರಾದ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560100149915 Shobhavati - ಬೇಲೂರ (ಏನ್) ಔರಾದ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****969228/05/2022FPS****969228/05/2022150010000028/05/2022
560100149916 ಭಾರತಿಬಾಯಿ - ಬೇಲೂರ (ಏನ್)ಔರಾದ ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****969228/05/2022FPS****969228/05/2022200015000028/05/2022
560100149918 ರಾಜಪ್ಪಾ - ಬೇಲೂರ (ಏನ್) ಔರಾದ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****969228/05/2022FPS****969228/05/202212008000028/05/2022
560100149919 ಶರಣಪ್ಪ - ಬೇಲೂರ (ಏನ) ಔರಾದ ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****969228/05/2022FPS****969228/05/2022200015000028/05/2022
560100149920 UMADEVI - ಬೇಲೂರ (ಏನ್) ಔರಾದ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****969228/05/2022FPS****969228/05/20223002000028/05/2022
560100149921 Pushpavati - ಬೇಲೂರ (ಏನ್) ಔರಾದ ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560100149922 ಪಾರಮ್ಮ - ಬೇಲೂರ (ಏನ್) ಔರಾದ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****969228/05/2022FPS****969228/05/20226004000028/05/2022
560100149923 Sheshamma - ಬೇಲೂರ (ಏನ) ಔರಾದ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****969228/05/2022FPS****969228/05/20229006000028/05/2022
560100149924 mamida bee - ಬೇಲೂರ (ಏನ್) ಔರಾದ ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****969228/05/2022FPS****969228/05/2022200015000028/05/2022
560100149925 ಈರಣ್ಣಾ - ಬೇಲೂರ (ಏನ್) ಔರಾದ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****969228/05/2022FPS****969228/05/2022150010000028/05/2022
560100149926 ಶ್ಶಿದೇವಿ - ಬೇಲೂರ (ಏನ್) ಔರಾದ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****969228/05/2022FPS****969228/05/202212008000028/05/2022
560100149927 ಶಕುಂತಲ - ಬೇಲೂರ (ಏನ್) ಔರಾದ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****969228/05/2022FPS****969228/05/202212008000028/05/2022
560100149928 ನಾರಾಯಣ - ಬೇಲೂರ (ಏನ್) ಔರಾದ ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****969228/05/2022FPS****969228/05/2022200015000028/05/2022
560100149929 ಮಹಿಬೂಬ - ಬೇಲೂರ (ಏನ್) ಔರಾದ ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560100149930 ಗೌಶ ಮಿಯಾ - ಬೇಲೂರ (ಏನ್)ಔರಾದ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****969228/05/2022FPS****969228/05/2022150010000028/05/2022
560100149931 Amina Bi - ಬೇಲೂರ (ಏನ್) ಔರಾದ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------210000000-
560100149932 ಅನಿತಾ - ಬೇಲೂರ (ಏನ್) ಔರಾದ ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560100149933 ಸಂಜುಕುಮಾರ - ಬೇಲೂರ (ಏನ್) ಔರಾದ ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560100149934 ಸಂಗಪ್ಪ - ಬೇಲೂರ (ಏನ್) ಔರಾದ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****969228/05/2022FPS****969228/05/20229006000028/05/2022
560100149935 Jagadevi - ಬೇಲೂರ (ಏನ್) ಔರಾದ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****969228/05/2022FPS****969228/05/2022150010000028/05/2022
560100149936 ರಾಜಕುಮಾರ - ಬೇಲೂರ (ಏನ್) ಔರಾದ ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****969228/05/2022FPS****969228/05/2022200015000028/05/2022
560100149938 ಚನ್ನಾಪ್ಪಾ - ಬೇಲೂರ (ಏನ್) ಔರಾದ ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560100149939 ಮಾರುತಿ - ಬೇಲೂರ (ಏನ್) ಔರಾದ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100149940 ಕಸ್ತೂರಿ ಬಾಯಿ - ಬೇಲೂರ (ಏನ್) ಔರಾದ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100149941 ಮಾರುತಿ - ಬೇಲೂರ (ಏನ್) ಔರಾದ ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560100149942 ಮಾಧು ರಾವ - ಬೇಲೂರ(ಏನ್) ಔರಾದ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****969228/05/2022FPS****969228/05/20223002000028/05/2022
560100149943 Dasharath - ಬೇಲೂರ (ಏನ್) ಔರಾದ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100149944 ಕೋಂಡಿಬಾ - ಬೇಲೂರ (ಏನ್) ಔರಾದ ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****969228/05/2022FPS****969228/05/2022200015000028/05/2022
560100149945 ವೀರಶೆಟ್ಟಿ - ಬೇಲೂರ (ಏನ್) ಔರಾದ ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560100149946 ಜಗನಾಥ - ಬೇಲೂರ (ಏನ್) ಔರಾದ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****969228/05/2022FPS****969228/05/2022150010000028/05/2022
560100149947 gangu bayi - ಬೇಲೂರ (ಏನ್) ಔರಾದ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****969228/05/2022FPS****969228/05/2022210014000028/05/2022
560100149948 ನಾಗಮ್ಮ - ಬೇಲೂರ (ಏನ್) ಔರಾದ ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****969228/05/2022FPS****969228/05/2022200015000028/05/2022
560100149949 Mallamma - ಬೇಲೂರ (ಏನ್) ಔರಾದ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****713629/05/2022FPS****713629/05/2022150010000029/05/2022
560100149950 ರಂಗಮ್ಮಾ - ಬೇಲೂರPHH(NK) / NCSBiometric****969228/05/2022FPS****969228/05/20229006000028/05/2022
560100149951 susila bayi - ಬೇಲೂರ (ಏನ) ಔರಾದ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100149952 Mahadevi - ಬೇಲೂರ (ಏನ್) ಔರಾದ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560100149953