REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560100130702 Laximi - W/O: ಜ್ಞಾನೋಬಾ ಏಕಂಬಾ ತಾ ಔರNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100130718 Komal - W/O ಶಾಮರಾವ ಎಕಂಬಾ ತಾ ಔರಾದ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100130733 Sulochana - W/O: ಸಂಜಿವನ್ ದೊಪರ ವಾಡಿNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100130839 Suvarna - W/O ದೀಲಿಪಕುಮಾರ್ ಜಾಧವNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100130974 Shobha Vati - W/O: ಸಂಜೀವ ಔರಾದ್ ಎಕಂಬಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100131099 Sunanda - W/O ದಿಲೀಪ್ ಬಿರಾದಾರ ಎಕಂಬಾ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100131698 Anusayabai - W/O: ವಿಶ್ವನಾಥ ಜಾಧವ ಎಕಂಬಾ ಎಕಂಬಾNPHH(NK) / NCS------50000000-
560100131699 Meerabai - W/O ಭಗವಂತ ಘೋರವಾಡೆ . . . ಏಕNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100131772 Surekha - W/O: ಸುರೇಶ ಏಕಂಬಾ ತಾ ಔರಾದ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100132357 Padamani Bai - W/O: ವಿಶ್ವನಾಥ ಎಕಂಬಾ ತಾಲೂಕNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100132404 Mangal - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನರಸಿಂಗ ಜಮಾಲಪುPHH(NK) / NCS------30000000-
560100132406 Anjali - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರವಿ ದೆವಕತ್ತೇ 121 PHH(NK) / NCS------120000000-
560100134590 Meena - W/O ಯುವರಾಜ 116 . PHH(NK) / NCSBiometric****271122/05/2022FPS****271122/05/20226004000022/05/2022
560100135111 Laleeta - S/O ರಾಮಶೆಟ್ಟಿ ಬಲ್ಲೂರ ಜೆ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100135257 Rekha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಲಾಜಿ ಎಕಂಬಾ PHH(NK) / NCSBiometric****282218/05/2022FPS****282218/05/20229006000018/05/2022
560100135339 Rajeshri - W/O: ಮಹೇಶ ಏಕಂಬಾ ತಾ ಔರಾದ PHH(NK) / NCSBiometric****282213/05/2022FPS****282213/05/20226004000013/05/2022
560100135866 Anita - W/O: ರಾಮರಾವ ಏಕಂಬಾ ತಾ ಔರಾದPHH(NK) / NCS------180000000-
560100136789 Vineetha - W/O ಸೋಮನಾಥ 94/ಟೀ . ಎಕಂಬಾ ಎಕಂNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100137383 Kashibai - S/O: ಚಂದರ ರಾವ PHH(NK) / NCSBiometric****271122/05/2022FPS****271122/05/20229006000022/05/2022
560100137561 Sojarbai - S/O: ವಿಠಲ ರಾವ ಜಮಾಲಪುರ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100137816 Chandrakala - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂದೀಪ ಜಮಾಲಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****745519/05/2022FPS****745519/05/202212008000019/05/2022
560100137847 Sharanamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾದವ ರಾವ ಎಕಂಬಾ ಎಕಂPHH(NK) / NCSBiometric****282218/05/2022FPS****282218/05/2022150010000018/05/2022
560100138077 Prabhavatibai - W/O: ಪ್ರಕಾಶರಾವ ಏಕಂಬಾ ತಾ ಔNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100138155 Sheelabai - W/O: ಅನಂದ ಏಕಂಬಾ ತಾ ಔರಾದ ಎNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100138157 Sakhubai - S/O: ಟೋಪಾ ಏಕಂಬಾ ಔರಾದ್ ತಾ PHH(NK) / NCSBiometric****282218/05/2022FPS****282218/05/20229006000018/05/2022
560100138174 Anushabai - W/O: ತುಳಸೀರಾಮ ಔರಾದ್ ಎಕಂಬಾ PHH(NK) / NCS------30000000-
560100138175 Anita - S/O ವಿಶ್ವಾಸರಾವ ಪಾಟಿಲ ಎಕಂಬPHH(NK) / NCS------60000000-
560100138176 Vanita - W/O: ರಾಜು ಏಕಂಬಾ ಔರಾದ್ ತಾ PHH(NK) / NCSBiometric****282213/05/2022FPS****282213/05/2022150010000013/05/2022
560100138182 Kevalabai - W/O: ಗುರುನಾಥ ಏಕಂಬಾ ತಾ ಔರಾPHH(NK) / NCSBiometric****901620/05/2022FPS****901620/05/202212008000020/05/2022
560100138183 Vimal - W/O ರಘುನಾಥ ಎಕಂಬಾ ತಾ ಔರಾದ PHH(NK) / NCSBiometric****282225/05/2022FPS****282225/05/20226004000025/05/2022
560100138184 Lataa - D/O: ಅಂಗದರಾವ ಏಕಂಬಾ ತಾ ಔರಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560100138185 Sunita - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಧನಸಿಂಗ ಜಾಧPHH(NK) / NCSBiometric****119621/05/2022FPS****119621/05/2022150010000021/05/2022
560100138186 Shalubai - W/O: ದಿಲೀಪ ತೋಳಾ ತಾಂಡ ಏಕಂಬPHH(NK) / NCS------120000000-
560100138187 Munnabai - W/O ಅರುಣ ಎಕಂಬಾ ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100138192 Sunita - W/O: ಬಾಲಾಜಿ ಎಕಂಬಾ ತೋಳಾ ತಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100138194 Apasharbee - W/O ಪಾಶಾ ಸಾಬ ಎಕಂಬಾ ತಾ ಔರಾPHH(NK) / NCSBiometric****282217/05/2022FPS****282217/05/20223002000017/05/2022
560100138196 Geeta - W/O ಧನಾಜಿ ವಾಡಿಕರ ಎಕಂಬಾ ತಾPHH(NK) / NCSBiometric****282217/05/2022FPS****282217/05/2022150010000017/05/2022
560100138197 ನಿರ್ಮಲಾ - S/O: ವೈಜೀನಾಥ ಏಕಂಬಾ ಔರಾದ್ PHH(NK) / NCSBiometric****282223/05/2022FPS****282223/05/202212008000023/05/2022
560100138215 Laxmi Bai - W/O: ವೆಂಕಟ ಏಕಂಬಾ ಔರಾದ್ ತಾPHH(NK) / NCSBiometric****282213/05/2022FPS****282213/05/2022150010000013/05/2022
560100138216 Gaya Bai - W/O ಮಾರುತಿ ಅಟ ಪೋಸ್ಟ್ ಏಕಂಬPHH(NK) / NCSBiometric****282213/05/2022FPS****282213/05/2022180012000013/05/2022
560100138250 Sarasvati - S/O: ಗ್ಯಾನೋಬಾ ಏಕಂಬಾ ಎಕಂಬಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100138253 Mudrikaa - S/O ವಾಮನರಾವ ಜಾನಕೆ ಎಕಂಬಾ ತPHH(NK) / NCSBiometric****282217/05/2022FPS****282217/05/20229006000017/05/2022
560100138254 Savita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸತೀಶ ಎಕಂಬಾ ತಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100138280 Priyanka - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಲಾಜಿ ರಾಠAAY(NK) / NCSBiometric****282225/05/2022FPS****282225/05/2022200015000025/05/2022
560100138302 Laxmibai - S/O ನರಸಿಂಗ #37 / ತಾ ಔರಾದ(ಬೀPHH(NK) / NCSBiometric****282218/05/2022FPS****282218/05/202212008000018/05/2022
560100138305 Gangabai - S/O: ನಾಮದೇವರಾವ್ ಏಕಂಬಾ ಔರಾPHH(NK) / NCSBiometric****282220/05/2022FPS****282220/05/20229006000020/05/2022
560100138341 Pushpa Bai - W/O: ಗಣಪತ್ ರಾವ್ ಎಕಂಬಾ ತಾಲNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100138348 Sangeeta - W/O: ರಾಮ ಏಕಂಬಾ ಔರಾದ ತಾ ಎಕPHH(NK) / NCS------150000000-
560100138357 Lata - S/O: ಮೋತಿರಾಮ್ ಏಕಂಬಾ ಔರಾದ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100138389 Rajabayi - W/O ಭಗವಂತ 62 . . ಏಕಂಬಾ, ತಾPHH(NK) / NCSBiometric****282220/05/2022FPS****282220/05/20226004000020/05/2022
560100138403 Shilpa - W/O ನಾಮದೇವ ಎಕಂಬಾ ತಾ ಔರಾದ PHH(NK) / NCSBiometric****282224/05/2022FPS****282224/05/20226004000024/05/2022
560100138405 Najma Begum - W/O ಜಿಲಾನಿ ಎಕಂಬಾ ತಾ. ಔರಾದPHH(NK) / NCS------60000000-
560100138412 Laxmi Bai - S/O: ನಾರಾಯಣ ಏಕಂಬಾ ಔರಾದ್ ತPHH(NK) / NCSBiometric****282213/05/2022FPS****282213/05/20229006000013/05/2022
560100138425 Panchubai - W/O ಬಾಬುರಾವ ಪವಾರ ಎಕಂಬಾ ತಾPHH(NK) / NCSBiometric****282214/05/2022FPS****282214/05/20229006000014/05/2022
560100138432 Sunita - W/O ಶಿಕಂದರ್ ಎಕಂಬಾ ತಾ ಔರಾದPHH(NK) / NCSBiometric****861119/05/2022FPS****861119/05/20229006000019/05/2022
560100138442 Shobhabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಲಾಜಿ ರಾಠೋಡ PHH(NK) / NCS------90000000-
560100138482 Laxmibai - W/O ಹಣಮಂತ ಕಾಸಲೆ ಎಕಂಬಾ ತಾ PHH(NK) / NCSBiometric****282213/05/2022FPS****282213/05/20226004000013/05/2022
560100138483 Shantabai - S/O ದಶರತ ಏಕಂಬಾ ತಾ. ಔರಾದ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****282217/05/2022FPS****282217/05/2022150010000017/05/2022
560100138484 Rekha - W/O ಸುರೇಶ ಅಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಏಕಂಬPHH(NK) / NCS------120000000-
560100138504 Jyoti - W/O ಗೊರಖ 74 . . ಏಕಂಬಾ,ತಾ.ಔPHH(NK) / NCS------60000000-
560100138509 Nirmala - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮರೋತಿರಾವ್ ಮಲ್ಕಾಪುರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100138541 Shilabai - W/O: ಮಾಧವರಾವ ಏಕಂಬಾ ಔರಾದ್ PHH(NK) / NCSBiometric****282217/05/2022FPS****282217/05/20226004000017/05/2022
560100138553 Rambhaa Bai - W/O: ಅರ್ಜುನ ಔರಾದ್ ಎಕಂಬಾ ಎಕPHH(NK) / NCS------120000000-
560100138570 Jagdevi - W/O: ಪರಮೇಶ್ವರ ಹೆಡೆ ಏಕಂಬಾ PHH(NK) / NCS------90000000-
560100138590 Radhaa Bai - S/O: ದಿಗಂಬರ ರಾವ 397 ಏಕಂಬಾ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100138650 Sheshabai - S/O ಬಾಬುರಾವ ಚವ್ಹಾಣ ಎಕಂಬಾ PHH(NK) / NCS------90000000-
560100138654 Sumitra - W/O ಗಣಪತಿ ಅಟ ಪೋಸ್ಟ್ ಏಕಂಬಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100138662 Rasikabai - S/O: ಬಳವಂತ್ ರಾವ ಏಕಂಬಾ ತಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****282213/05/2022FPS****282213/05/20229006000013/05/2022
560100138670 Changona - W/O ರಮೇಶ ರಾಠೋಡ ಎಕಂಬಾ ತಾಂಡPHH(NK) / NCSBiometric****282214/05/2022FPS****282214/05/2022150010000014/05/2022
560100138680 Suman - W/O: ಅಂಕುಶ ಅಡೆ 509 ಉದಗೀರ ರಸ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560100138693 Sonabai - W/O ವಿಜಯಕುಮಾರ ಎಕಂಬಾ ತಾ. ಔPHH(NK) / NCSBiometric****282214/05/2022FPS****282214/05/202212008000014/05/2022
560100138720 Reshma - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ನಾಮದೇವ PHH(NK) / NCSBiometric****282213/05/2022FPS****282213/05/20226004000013/05/2022
560100138723 Lalubai - S/O: ಮಧುಕರ ಔರಾದ ಎಕಂಬಾ ಎಕಂಬPHH(NK) / NCS------90000000-
560100138725 ಪೂಜಾ - S/O ಕಾಶೀರಾಮ #84 . ತಾ ಔರಾದ(ಬPHH(NK) / NCSBiometric****282213/05/2022FPS****282213/05/202212008000013/05/2022
560100138726 Rukminbai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಜು ಬಿರಾದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100138734 Bhimabai - S/O: ಕಿಶನ ಏಕಂಬಾ ತಾ ಔರಾದ ಎPHH(NK) / NCS------60000000-
560100138737 Latta - W/O ಉತ್ತಮ್ 511,ಜೀ.ಪೀ.ಎಸPHH(NK) / NCS------120000000-
560100138760 Gangaabai - W/O: ವಿಷಂಬರ ಏಕಂಬಾ ಎಕಂಬಾ ಎPHH(NK) / NCSBiometric****282218/05/2022FPS****282218/05/20223002000018/05/2022
560100138800 Shanta - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಅರವಿಂದ ಏಕಂಬಾ ತಾPHH(NK) / NCSBiometric****282217/05/2022FPS****282217/05/20226004000017/05/2022
560100138801 Lalubai - W/O: ಶೆಷೇರಾವ ಏಕಂಬಾ ತಾ ಔರಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100138802 Vimal - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಗೋವಿಂದ PHH(NK) / NCSBiometric****282213/05/2022FPS****282213/05/20229006000013/05/2022
560100138805 Savita - W/O: ಮಾದುಕರ ಏಕಂಬ ತಾ ಔರಾದ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100138812 Lalita - ಕೇರ್ ಆಫ್: ದಿಲೀಪ್ ರಾಠೋಡ ರಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100138813 Madhuri - W/O ದಿನೇಶ ವಡಗಾವೆ ಎಕಂಬಾ ತಾAAY(NK) / NCSBiometric****282224/05/2022FPS****282224/05/2022200015000024/05/2022
560100138816 Sushilabai Bhanudasrao Patil - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಭಾನುದಾಸರಾವ ಪಾಟಿಲ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100138829 Renuka - W/O ನಾಗನಾಥ ಎಕಂಬಾ ತತಾ. ಔರಾPHH(NK) / NCSBiometric****282220/05/2022FPS****282220/05/202212008000020/05/2022
560100138907 Sharda - W/O: ಹನುಮಂತ ಪಾಟೀಲ್ ಎಕಂಬಾ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100138908 Sarjabai - W/O ಪಾಂಡುರಂಗ ಅಟ ಪೋಸ್ಟ್ ಏಕPHH(NK) / NCSBiometric****282213/05/2022FPS****282213/05/20226004000013/05/2022
560100138916 Vanita - S/O: ಶವಾಜಿ ರಾವ ಏಕಂಬಾ ಔರಾದPHH(NK) / NCS------120000000-
560100138920 Kalawati - S/O: ರಾಮಣ್ಣಾ ಏಕಂಬಾ ಔರಾದ ತPHH(NK) / NCSBiometric****282213/05/2022FPS****282213/05/202212008000013/05/2022
560100138927 Gayabai - W/O: ಪುಂಡಲೀಕರಾವ ಏಕಂಬಾ ತಾ PHH(NK) / NCSBiometric****282214/05/2022FPS****282214/05/20223002000014/05/2022
560100138934 Laxmibai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಚಂದರ PHH(NK) / NCSBiometric****282214/05/2022FPS****282214/05/20229006000014/05/2022
560100138981 Kambal Bai - S/O ಖಂಡೆರಾವ ಎಕಂಬಾ ತಾ ಔರಾದPHH(NK) / NCSBiometric****282217/05/2022FPS****282217/05/202212008000017/05/2022
560100138995 Surekha - W/O: ಧನರಾಜ ಏಕಂಬಾ ತಾ ಔರಾದ PHH(NK) / NCSBiometric****282218/05/2022FPS****282218/05/20226004000018/05/2022
560100138996 Lata - S/O: ಮಾರುತಿ ಎಕಂಬಾ ಎಕಂಬಾ ಎPHH(NK) / NCS------120000000-
560100139014 Ujwala - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಸತೀಷ PHH(NK) / NCSBiometric****282217/05/2022FPS****282217/05/202212008000017/05/2022
560100139015 Anita - S/O ನರಸಿಂಗ ಎಕಂಬಾ ತಾ ಔರಾದ PHH(NK) / NCSBiometric****282218/05/2022FPS****282218/05/202212008000018/05/2022
560100139016 Sangabai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂತೋಷ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100139017 Janabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದಿಲೀಪ ಉಪಾಸೇ ಏNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100139041 Usha - S/O: ಭೀಮರಾವ್ ಏಕಂಬಾ ತಾ ಔರಾPHH(NK) / NCSBiometric****282213/05/2022FPS****282213/05/20226004000013/05/2022
560100139042 Manisha - W/O ರಮೇಶ ಎಕಂಬಾ ತಾ ಔರದ ಬಿ PHH(NK) / NCSBiometric****282214/05/2022FPS****282214/05/20229006000014/05/2022
560100139060 Sunita - S/O ರೇಖಾ ಸೇವಾದಾಸ ನಗರ ಎಕಂಬPHH(NK) / NCS------90000000-
560100139097 Pooja - S/O ಗುರಣ್ಣಾ . . ತಾ ಔರಾದ್(ಬೀPHH(NK) / NCS------120000000-
560100139098 Sarasvati - S/O: ದಾದಾರಾವ ಔರಾದ್ ಎಕಂಬಾ ಎPHH(NK) / NCSBiometric****282211/05/2022FPS****282211/05/20226004000011/05/2022
560100139102 Mukatabai - W/O: ನಾರಾಯೇಣ್ ಏಕಂಬಾ ತಾ ಔರPHH(NK) / NCSBiometric****282217/05/2022FPS****282217/05/2022150010000017/05/2022
560100139106 Panchubai - S/O: ನಾಮದೇವ ರಾವ್ ಏಕಂಬಾ ಔರPHH(NK) / NCSBiometric****282213/05/2022FPS****282213/05/202212008000013/05/2022
560100139165 Ujwala - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಬಾಬುರಾವ್ ಆಡ್ಡೇ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100139171 Mumtajbee - S/O: ಮೋಹಮದ್ ಸಾಬ್ ಏಕಂಬಾ ಔರPHH(NK) / NCSBiometric****282217/05/2022FPS****282217/05/2022150010000017/05/2022
560100139176 Anjanaa Bai - W/O: ವಂಕಟರಾವ ಔರಾದ್ ಎಕಂಬಾ ಎPHH(NK) / NCSBiometric****282217/05/2022FPS****282217/05/20226004000017/05/2022
560100139244 Sangeeta - S/O: ಮಾರುತಿ ಏಕಂಬಾ ತಾ ಔರಾದPHH(NK) / NCS------60000000-
560100139250 Koushalyaa - S/O ಭೀಮರಾವ #108 . ತಾ ಔರಾದ್(PHH(NK) / NCSBiometric****282213/05/2022FPS****282213/05/20226004000013/05/2022
560100139267 Meenakshi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದೀಲಿಪ ಸೋಮೆ ಏಕNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100139268 Radha - W/O ರಮೆಶರಾವ ವಾಸರೆ ಎಕಂಬಾ ತNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100139637 Vaishali - S/O ಗಣಪತರಾವ ಅಟ ಪೋಸ್ಟ್ ಏಕಂNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100139940 Annapurna - S/O ಮಾಧವರಾವ್ ಬಾಲೂರೆ ಎಕಂಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100140009 Jyoti - W/O ದಿನೇಶ ಸೂರನರ ಎಕಂಬಾ ತಾ PHH(NK) / NCSBiometric****282220/05/2022FPS****282220/05/20226004000020/05/2022
560100140019 Ratnabai - W/O: ಸೋಪಾನರಾವ ಏಕಂಬಾ ತಾ ಔರPHH(NK) / NCSBiometric****282217/05/2022FPS****282217/05/20226004000017/05/2022
560100140037 Sukanya - W/O: ಸಂತೋಷ ಎಕಂಬಾ ತಾ ಔರಾದ್PHH(NK) / NCSBiometric****282217/05/2022FPS****282217/05/20226004000017/05/2022
560100140038 Anushabai - W/O ಪಾಂಡುರಂಗ ವಾಡಿಕರ ಅಟ್ ಪNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100140076 Sunita - W/O: ಅಶೋಕ ಏಕಂಬಾ ತಾ ಔರಾದ ಎPHH(NK) / NCSBiometric****282218/05/2022FPS****282218/05/202212008000018/05/2022
560100140092 Sharda - W/O ಸತೀಶ ಎಕಂಬಾ ತಾ ಔರಾದ ಬಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560100140094 Rangu Bai - W/O: ವೈಜೀನಾಥ ಏಕಂಬಾ ಔರಾದ್ PHH(NK) / NCS------90000000-
560100140117 Kavita - W/O: ತುಕಾರಾಮ ಏಕಂಬಾ ಔರಾದ್ PHH(NK) / NCSBiometric****282213/05/2022FPS****282213/05/202212008000013/05/2022
560100140173 Rajabai - W/O: ರಾಮರಾವ ಏಕಂಬಾ ತಾ ಔರಾದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100140174 Pooja - S/O: ಮಾರುತಿ ರಾವ್ ಏಕಂಬಾ ಔರPHH(NK) / NCSBiometric****282213/05/2022FPS****282213/05/20229006000013/05/2022
560100140176 Mangala - W/O: ಮಸ್ನಾಜಿ ಏಕಂಬಾ ತಾ ಔರಾPHH(NK) / NCSBiometric****282218/05/2022FPS****282218/05/202212008000018/05/2022
560100140181 Jyoti - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಜಯಕುಮಾರ PHH(NK) / NCSBiometric****282215/05/2022FPS****282215/05/202212008000015/05/2022
560100140199 Sunita - W/O ರವಿ ಅಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಏಕಂಬಾ PHH(NK) / NCSBiometric****282213/05/2022FPS****282213/05/20226004000013/05/2022
560100140220 Parbat Bai - S/O: ಕಾಲು ಏಕಂಬಾ ತಾ ಔರಾದ್ PHH(NK) / NCSBiometric****282213/05/2022FPS****282213/05/20226004000013/05/2022
560100140230 Prabhavati - S/O: ಗ್ಯಾನೋಬಾರಾವ ಎಕಂಬಾ ಔರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100140237 Jijabai - S/O: ಅತ್ಮರಾಮ ವಾಡೀಕರ ನಿಯರ ಉದPHH(NK) / NCS------150000000-
560100140256 Shobha - W/O ಜೀವನ್ ಕಾಸಲೆ ಎಕಂಬಾ ತಾ PHH(NK) / NCS------30000000-
560100140279 Sumnabai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಅಶೋಕರಾವ ಜಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100140280 Samala - S/O: ವೈಜೀನಾತ ರಾವ್ ಏಕಂಬಾ ತPHH(NK) / NCSBiometric****282217/05/2022FPS****282217/05/202212008000017/05/2022
560100140307 Radha - W/O ಸಂತೋಷ ಸೋಲಾಂಕರ . . . ಏಕPHH(NK) / NCSBiometric****282218/05/2022FPS****282218/05/20226004000018/05/2022
560100140337 Sarubai - W/O: ಖಂಡೇರಾವ್ ಏಕಂಬಾ ತಾ ಔರPHH(NK) / NCSBiometric****282213/05/2022FPS****282213/05/20226004000013/05/2022
560100140338 Shaardaabai - W/O: ಪಂಧರಿ ಔರಾದ ಎಕಂಬಾ ಎಕಂಬPHH(NK) / NCS------90000000-
560100140339 Sundar Bai - W/O: ಗೋವಿಂದ ರಾವ್ ಏಕಂಬಾ ಔರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100140355 Meerabai - S/O: ವೆಂಕಟರಾವ ಏಕಂಬಾ ತಾ ಔರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100140356 Babita - W/O ರವಿ ರಾಠೋಡ ಎಕಂಬಾ ತಾ. ಔPHH(NK) / NCSBiometric****282213/05/2022FPS****282213/05/20226004000013/05/2022
560100140357 Mangala - W/O ಸಚಿನ #156 ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ PHH(NK) / NCSBiometric****282213/05/2022FPS****282213/05/20226004000013/05/2022
560100140358 Vaishali - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಗೋಪಾಳ ಎಕಂಬಾ ತPHH(NK) / NCS------60000000-
560100140368 Ganga Bai - S/O: ಧರ್ಮಾ ಏಕಂಬಾ ತಾಲೂಕ ಔರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100140378 Nilabai - W/O ಬಾಲಾಜಿ ಎಕಂಬಾ ತಾ ಔರಾದ PHH(NK) / NCSBiometric****282218/05/2022FPS****282218/05/20226004000018/05/2022
560100140388 Kavita - S/O: ಸುಭಾಸರಾವ ಸೂರನರ ಉದಗೀರ ರAAY(NK) / NCSBiometric****282225/05/2022FPS****282225/05/2022200015000025/05/2022
560100140405 Shantabai - W/O ಯಾದವ ರಾವ ಅಟ್ ಪೊಸ್ಟ ಏಕPHH(NK) / NCSBiometric****282213/05/2022FPS****282213/05/20223002000013/05/2022
560100140406 Lakshimibai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಭಗವಂತ ದೇವಕತ್ತೇ PHH(NK) / NCSBiometric****282215/05/2022FPS****282215/05/202212008000015/05/2022
560100140420 Laxmibai - W/O: ಬಾಲಾಜಿ ಎಕಂಬಾ ಔರಾದ್ ತAAY(NK) / NCS------200000000-
560100140421 Janaabai - S/O: ವಿಠಲರಾವ್ ಏಕಂಬಾ ತಾ ಔರPHH(NK) / NCS------150000000-
560100140467 Sonu - W/O ಜ್ಞಾನೋಬಾ ಅಟ್ ಪೊಸ್ಟ ಏಕPHH(NK) / NCSBiometric****282214/05/2022