REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560100132391 Rita - W/O ಅಬ್ರಾಂ ಜೋಶಿ 54 ಹನುಮಾನ್ ಟPHH(NK) / NCS------60000000-
560100132480 Shalini - W/O ಅಬ್ರಹಾ0 46 ಸೀ ಸೀ ರೋಡ್ PHH(NK) / NCSBiometric****702123/05/2022FPS****702123/05/20226004000023/05/2022
560100132595 Jagdevi - W/O: ತಾನಾಜಿ ಬೋರಳ ಔರಾದ್ (ತPHH(NK) / NCSBiometric****702121/05/2022FPS****702121/05/20223002000021/05/2022
560100132809 ಸಂಗೀತಾ - W/O: ಪ್ರವೀಣ ಬೋರಳ ಔರಾದ್ (ತPHH(NK) / NCSBiometric****702121/05/2022FPS****702121/05/20229006000021/05/2022
560100132836 Varsha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಏಕನಾಥ 1/95 ಬೊರPHH(NK) / NCSBiometric****702121/05/2022FPS****702121/05/202212008000021/05/2022
560100133722 Renuka - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನಾಗೇಶ ಬೋರಾಳ ತPHH(NK) / NCS------90000000-
560100133848 Surekha - S/O ಕೇಶವರಾವ ಸಂತಪುರ PHH(NK) / NCSBiometric****702123/05/2022FPS****702123/05/20226004000023/05/2022
560100134055 Pooja - W/O: ಪ್ರದೀಪ ಬೋರಳ ಔರಾದ್(ತಾPHH(NK) / NCSBiometric****702121/05/2022FPS****702121/05/20226004000021/05/2022
560100134069 Sangeeta - W/O ಸಂಭಾಜಿ ಮಚಕುರಿ 1/113 ಬೌಧ PHH(NK) / NCSBiometric****702121/05/2022FPS****702121/05/202212008000021/05/2022
560100134970 Kalpana - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಅಶೋಕ 1/128 ಬೋರಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****702122/05/2022FPS****702122/05/20229006000022/05/2022
560100135290 Tukkammka - W/O: ಹನಮಂತ 1\95 PHH(NK) / NCSBiometric****702121/05/2022FPS****702121/05/20229006000021/05/2022
560100135319 Mangala - W/O: ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬೋರಳ PHH(NK) / NCSBiometric****702121/05/2022FPS****702121/05/202212008000021/05/2022
560100135349 Supriya - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸತೀಶ #20 PHH(NK) / NCS------60000000-
560100135384 Sunita - W/O ದಾವಿದ ೪೮ ಸಂತಪುರ PHH(NK) / NCSBiometric****702123/05/2022FPS****702123/05/20226004000023/05/2022
560100135647 Goutami - W/O ನಿರಂಜನ್ ಡಿಗೆ ೪೨ ಸಂತಪುPHH(NK) / NCSBiometric****702124/05/2022FPS****702124/05/2022180012000024/05/2022
560100135651 Sangita - W/O ಗ್ಯನೆಶ್ವರ ಸಂತಪುರ PHH(NK) / NCSBiometric****702123/05/2022FPS****702123/05/202212008000023/05/2022
560100135744 Satyawati - W/O ಅನೀಲ ನಾಗುರೆ ಕಪ್ಪಿಕೇರಿPHH(NK) / NCSBiometric****702123/05/2022FPS****702123/05/20226004000023/05/2022
560100135956 Parvati - W/O: ಉಮಾಕಾಂತ ಬೋರಳ ಔರಾದ್ (PHH(NK) / NCSBiometric****702121/05/2022FPS****702121/05/20226004000021/05/2022
560100136109 Shridevi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಲೋಕಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100136417 ಸೋನು - W/O ಧನರಾಜ ಬೋರಳ ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****702122/05/2022FPS****702122/05/20226004000022/05/2022
560100136489 Sarojana - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಭಕ್ತಿವಾನ್ ಕಪ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100136588 Suvarna - S/O ಕಾಶೆಪ್ಪಾ ಬಿಜಲವಾಡೆ ಕಪNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100137020 Mangala - W/O ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾವ್ ಪಾಟೀಲ ೧೦ PHH(NK) / NCSBiometric****702123/05/2022FPS****702123/05/20226004000023/05/2022
560100137073 Ratnamma - W/O ಶರಣಪ್ಪಾ ಗೊಂಡ ಸಂತಪುರ PHH(NK) / NCSBiometric****702123/05/2022FPS****702123/05/202212008000023/05/2022
560100137078 Vachalabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಜಿರಾವ್ 131 NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100137529 Sunita - W/O ಬಸವರಾಜ ಸಂತಪುರ PHH(NK) / NCSBiometric****702123/05/2022FPS****702123/05/202212008000023/05/2022
560100138088 Shital - W/O ಅಂಕುಶ 1/83 . . . ಬೊರಳ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100138364 Savita - W/O ಪ್ರದೀಪಕುಮಾರ ಬೋರಳ ತಾ. AAY(NK) / NCSBiometric****702122/05/2022FPS****702122/05/2022200015000022/05/2022
560100138368 Mahadevi Mulage - W/O ಹಣಮಂತರಾವ್ ಮುಲಗೆ ೧೭೬ ಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100138380 Ranjana - S/O: ಸಮ್ರಾತ ರಾವ ಔರಾದ್ ಬೋರಳPHH(NK) / NCSBiometric****702121/05/2022FPS****702121/05/2022150010000021/05/2022
560100138587 Nirmala - W/O ಈರಯ್ಯ 1/4 ಬೋರಳ ಬೊರಳ ಮುಂಗPHH(NK) / NCSBiometric****054612/05/2022FPS****054612/05/20229006000012/05/2022
560100138591 Jaishri - W/O: ಪಂಡರಿ ಬೋರಳ ಔರಾದ್ (ತಾPHH(NK) / NCSBiometric****702124/05/2022FPS****702124/05/202212008000024/05/2022
560100138595 Shashikala - W/O ಗುಲಶಾಂತ . . . . ಬೊರಳ ಮPHH(NK) / NCS------60000000-
560100138604 Chaya - S/O: ವಾಮನ್ ರಾವ್ ಬೋರಳ(ತಾ)ಔPHH(NK) / NCSBiometric****702122/05/2022FPS****702122/05/202212008000022/05/2022
560100138655 Shreedevi - W/O: ಗೌತಮ ಬೋರಳ ಔರಾದ್ ತಾ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****702121/05/2022FPS****702121/05/202212008000021/05/2022
560100138661 Jayashree - S/O ಶಿವರಾಜ್ # ೧೩ ಔರಾದ್ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100138885 Ambika - W/O ಸಂದೀಪ 01 ಬೋರಾಳ ಬೊರಳ ಮುಂಗPHH(NK) / NCSBiometric****702122/05/2022FPS****702122/05/202212008000022/05/2022
560100138935 Susilabai - W/O: ಹನಮಂತರಾವ ಬೊರಳ ಮುಂಗನಾಳ ಅಂಚPHH(NK) / NCSBiometric****702121/05/2022FPS****702121/05/20226004000021/05/2022
560100139083 Muktabai - S/O: ದೇವರಾವ ಬೋರಳ(ತಾ)ಔರಾದ್PHH(NK) / NCSBiometric****702121/05/2022FPS****702121/05/20226004000021/05/2022
560100140216 Mangala - W/O ಬಜರಂಗ ೧/೧೯ಎ ಔರಾದ್ ಬಿ PHH(NK) / NCSBiometric****702121/05/2022FPS****702121/05/202212008000021/05/2022
560100140261 Dropathibai - W/O ಪವನ್ ಪಾಟೀಲ . . . . ಬೊರPHH(NK) / NCSBiometric****702121/05/2022FPS****702121/05/202212008000021/05/2022
560100140268 Tulsabai - C/O ರಘುನಾಥರಾವ 1/11ಈ ಬೋರಳ, ತಾPHH(NK) / NCSBiometric****702123/05/2022FPS****702123/05/202212008000023/05/2022
560100140340 Sudeshana - W/O ಕೃಷ್ಣ 0 . ಪೋಸ್ಟ್ ಮುಂಗನಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100140344 Shilpa - S/O: ಬಾಬುರಾವ 1/95ಡಿ ಬೋರಳ(ತPHH(NK) / NCSBiometric****702121/05/2022FPS****702121/05/20226004000021/05/2022
560100140346 Yashoda - S/O: ದಿಗಂಬರ ಔರಾದ್ ಬೋರಳ ಬೊರPHH(NK) / NCSBiometric****702122/05/2022FPS****702122/05/202212008000022/05/2022
560100140408 Manisha - W/O ಕಾಲಿದಾಸ ಬೋರಳ ತಾ ಔರಾದ್PHH(NK) / NCSBiometric****702123/05/2022FPS****702123/05/2022150010000023/05/2022
560100140521 Lata - W/O: ಬಾಲಾಜಿ ಬೋರಳ ತಾ ಔರಾದ PHH(NK) / NCSBiometric****702121/05/2022FPS****702121/05/202212008000021/05/2022
560100140798 Gyana Bai - W/O ಭೀಮರಾವ್ ೧/೧೭೨ ಔರಾದ್ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****702122/05/2022FPS****702122/05/2022150010000022/05/2022
560100140809 Rama Bai - W/O: ವಿಜಯ ಕುಮಾರ ಬೋರಲ್ ತಾ PHH(NK) / NCSBiometric****702121/05/2022FPS****702121/05/202212008000021/05/2022
560100140892 Laxmi - W/O: ರಮೇಶ ಬೋರಳ ಔರಾದ್(ತಾ) PHH(NK) / NCSBiometric****702122/05/2022FPS****702122/05/202212008000022/05/2022
560100140919 Pralabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಬುರಾವ ಪಾಂಢರೆ PHH(NK) / NCSBiometric****702121/05/2022FPS****702121/05/20226004000021/05/2022
560100140978 Rekha - W/O ನಾಮದೇವ ಬೋರಳ ತಾ. ಔರಾದ PHH(NK) / NCSBiometric****702121/05/2022FPS****702121/05/20229006000021/05/2022
560100141049 Mallamma - C/O ಪ್ರಭು 1/172 ಬೋರಳ ಬೊರಳ ಅPHH(NK) / NCSBiometric****765018/05/2022FPS****765018/05/20226004000018/05/2022
560100141057 Saraswati - C/O ನಿವರ್ತಿರಾವ ಬೋರಳ ತಾ. ಔPHH(NK) / NCSBiometric****702121/05/2022FPS****702121/05/20226004000021/05/2022
560100141284 Lalita - S/O: ಜಗನಾಥ ಬೋರಳ ತಾ ಔರಾದ್ PHH(NK) / NCSBiometric****702121/05/2022FPS****702121/05/202212008000021/05/2022
560100141416 Preeti - D/O: ಶಿವರಾಜ 1/174 ಬೋರಳ್ ತಾPHH(NK) / NCSBiometric****702124/05/2022FPS****702124/05/20223002000024/05/2022
560100141455 Garummaa - W/O: ಕಾಶೀನಾಥ ಬೊರಳ ಮುಂಗನಾಳ ಅಂಚೆPHH(NK) / NCSBiometric****702121/05/2022FPS****702121/05/20226004000021/05/2022
560100141459 Kalavati - W/O ಸೋಪಾನರಾವ ಬೋರಳ ತಾ ಔರಾದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100141487 Shobha - S/O: ದಿಗಂಬರ ಔರಾದ್ ಬೋರಳ ಬೊರPHH(NK) / NCS------90000000-
560100141503 Rekha - W/O ನಾಗೇಂದ್ರ #28 ಹನುಮಾನ್ ಟೆಂPHH(NK) / NCSBiometric****702121/05/2022FPS****702121/05/20229006000021/05/2022
560100141513 Mahadevi - W/O ಗೋಪಿನಾಥ ಬೋರಳ ತಾ. ಔರಾದPHH(NK) / NCSBiometric****980724/05/2022FPS****980724/05/20229006000024/05/2022
560100141555 Shilpa - S/O: ತುಕಾರಾಮ ಔರಾದ್ ಬೊರಳ ಅಂPHH(NK) / NCSBiometric****702122/05/2022FPS****702122/05/20226004000022/05/2022
560100141617 Sunita - W/O: ದಿಲೀಪ ಬೋರಳ ತಾ ಔರಾದ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****702121/05/2022FPS****702121/05/20226004000021/05/2022
560100141618 Kaveri - W/O ರಾಜೇಂದ್ರ . . . ಬೋರಾಳ, NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100141620 Anita - W/O ಚಂದ್ರಕಾಂತ #00 . ತಾ ಔರಾದPHH(NK) / NCSBiometric****702121/05/2022FPS****702121/05/20226004000021/05/2022
560100141669 Bhagyashree Kudle - W/O ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕೂಡಲೇ ಬೋರಳ PHH(NK) / NCSBiometric****702123/05/2022FPS****702123/05/20226004000023/05/2022
560100141671 Kamalabai - W/O ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಔರಾದ್ ಬಿ PHH(NK) / NCSBiometric****702123/05/2022FPS****702123/05/20229006000023/05/2022
560100141728 Sulochana - W/O ಜಗನಾಥ್ ೨ ಸಂತಪುರ ಕಪ್ಪೆPHH(NK) / NCSBiometric****702121/05/2022FPS****702121/05/20229006000021/05/2022
560100141741 Savita - S/O: ಪುಂಡಲಿಕ ಬೋರಳ ಔರಾದ್ ತPHH(NK) / NCSBiometric****702123/05/2022FPS****702123/05/202212008000023/05/2022
560100141804 Jyoti - W/O: ನ್ಯಾನೋಬಾ ಬೋರಳ ಔರಾದ್ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100142034 Mahadevi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸುಭಾಷ ಬೋರಳ ತಾPHH(NK) / NCSBiometric****702121/05/2022FPS****702121/05/202212008000021/05/2022
560100142058 Anuradha - S/O: ವಿಶ್ವನಾಥ ಬೊರಳ ಮುಂಗನಾಳ ಅಂಚPHH(NK) / NCSBiometric****702123/05/2022FPS****702123/05/20226004000023/05/2022
560100143164 basamma - ಮನೆ ಸಂ 60 ಕಪ್ಪೆಕೆರಿ ತಾ:ಔರಾದ AAY(NK) / NCSBiometric****702123/05/2022FPS****702123/05/2022200015000023/05/2022
560100143165 ನಾಗೆಂದ್ರ - ಮನೆ ನಂ 40 ಗ್ರಾಮ ಕಪ್ಪೆಕೆರಿ ತಾ:ಔNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100143166 Vachala - ಮನೆ ಸಂ 38 ಕಪ್ಪೆಕೆರಿ ತಾ:ಔರಾದ ಜAAY(NK) / NCSBiometric****702123/05/2022FPS****702123/05/2022200015000023/05/2022
560100143167 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿ - ಮನೆ ನಂ 14ಗ್ರಾಮ ಕಪ್ಪೆಕೆರಿ ತಾ:ಔAAY(NK) / NCSBiometric****702123/05/2022FPS****702123/05/2022200015000023/05/2022
560100143168 ಕೌಶಾ ಬಾಯಿ - ಮನೆ ಸಂ 28 ಕಪ್ಪೆಕೆರಿ ತಾ:ಔರಾದ ಜPHH(NK) / NCSBiometric****702123/05/2022FPS****702123/05/20223002000023/05/2022
560100143169 ಪಂಡರಿ - ಮನೆ ನಂ 9/1 ಕಪ್ಪೆಕೆರಿ ಗ್ರಾಮ ತಾ:PHH(NK) / NCSBiometric****702123/05/2022FPS****702123/05/20226004000023/05/2022
560100143170 ಶ್ರೀಮಂತ - ಗ್ರಾಮ:ಮನೆ ಸಂ 81 ಕಪ್ಪೆಕೆರಿ ತಾ:AAY(NK) / NCSBiometric****702123/05/2022FPS****702123/05/2022200015000023/05/2022
560100143171 ಯೆಸು - ಮನೆ ನಂ80 ಗ್ರಾಮ ಕಪ್ಪೆಕೆರಿ ತಾ:ಔರAAY(NK) / NCSBiometric****702123/05/2022FPS****702123/05/2022200015000023/05/2022
560100143172 sarasvathi - ಗ್ರಾಮ:ಮನೆ ಸಂ 84 ಕಪ್ಪೆಕೆರಿ ತಾAAY(NK) / NCSBiometric****702123/05/2022FPS****702123/05/2022200015000023/05/2022
560100143173 ದಯಾನಂದ - ಮನೆ ಸಂ 54 ಕಪ್ಪೆಕೆರಿ ತಾ:ಔರಾದ ಜAAY(NK) / NCSBiometric****702122/05/2022FPS****702122/05/2022200015000022/05/2022
560100143174 ತಾರಾಬಾಯಿ - ಮನೆ ನಂ 71 ಗ್ರಾಮ ಕಪ್ಪೆಕೆರಿ ತಾ: PHH(NK) / NCSBiometric****702123/05/2022FPS****702123/05/20229006000023/05/2022
560100143175 ಸತ್ಯಾವತಿ - ಮನೆ ನಂ 82 ಗ್ರಾಮ ಕಪ್ಪೆಕೆರಿ ತಾ:ಔAAY(NK) / NCS------200000000-
560100143176 ಕೇಶವ ರಾವ - ಗ್ರಾಮ: ಮನೆ ಸಂ 67 ಜೋನ್ನೆಕೆರಿ ತAAY(NK) / NCSBiometric****702123/05/2022FPS****702123/05/2022200015000023/05/2022
560100144137 Godavari - ಬೋರಳ ತಾ ಔರಾದ ಜಿಲ್ಲಾ ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****702121/05/2022FPS****702121/05/2022200015000021/05/2022
560100144138 ಸುಭಾಷ್‌ - ಬೋರಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100144139 lakshimi bai - ಬೋರಳAAY(NK) / NCSBiometric****702122/05/2022FPS****702122/05/2022200015000022/05/2022
560100144140 ದೇವೆಂದ್ರ - ಬೋರಳAAY(NK) / NCSBiometric****702121/05/2022FPS****702121/05/2022200015000021/05/2022
560100144141 Anusha Bai - ಸಾ|| ಬೋರಾಳ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿ ಜಿ|| ಬAAY(NK) / NCSBiometric****702121/05/2022FPS****702121/05/2022200015000021/05/2022
560100144142 gangama - ಬೋರಳPHH(NK) / NCSBiometric****702121/05/2022FPS****702121/05/20229006000021/05/2022
560100144143 Ghalemma - ಬೋರಳ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ: ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****702121/05/2022FPS****702121/05/2022200015000021/05/2022
560100144144 ತಾನಾಜಿ - ಬೋರಳ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಾ)AAY(NK) / NCSBiometric****702121/05/2022FPS****702121/05/2022200015000021/05/2022
560100144145 ನಾಗ ನಾಥ - ಬೋರಳ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ: ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****702121/05/2022FPS****702121/05/2022200015000021/05/2022
560100144146 ಸೊಪನಾ ರಾವ - ಮು.ಬೋರಳAAY(NK) / NCSBiometric****702121/05/2022FPS****702121/05/2022200015000021/05/2022
560100144147 .shanthamma - ಬೋರಳAAY(NK) / NCSBiometric****702121/05/2022FPS****702121/05/2022200015000021/05/2022
560100144148 ಮಾರುತಿ - ಬೋರಳ ತಾ.ಔರಾದ ಜಿಲ್ಲಾ ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****702121/05/2022FPS****702121/05/2022200015000021/05/2022
560100144149 Vimlabai W/o Narsappa - ಬೋರಳ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಾ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560100144150 vanchala bai - ಸಾ|| ಬೋರಾಳ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿ ಜಿ|| ಬAAY(NK) / NCSBiometric****702121/05/2022FPS****702121/05/2022200015000021/05/2022
560100144151 Amrapali - ಸಾ|| ಬೋರಾಳ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿ ಜಿ|| ಬPHH(NK) / NCSBiometric****702121/05/2022FPS****702121/05/2022150010000021/05/2022
560100144152 ಮಹಬೂಬಿ - ಸಾ|| ಬೋರಾಳ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿ ಜಿ|| ಬAAY(NK) / NCSBiometric****702121/05/2022FPS****702121/05/2022200015000021/05/2022
560100144153 ದೇವಿದಾಸ - ಬೋರಳ ತಾ.ಔರಾದ ಜಿಲ್ಲಾ ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****702122/05/2022FPS****702122/05/2022200015000022/05/2022
560100144154 ಧೋಂಡಿಬಾ - ಬೋರಳ ತಾ.ಔರಾದ ಜಿಲ್ಲಾ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****702121/05/2022FPS****702121/05/202212008000021/05/2022
560100144155 Laxmibai - ಸಾ|| ಬೋರಾಳ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560100144156 ಯಮುನ ಬಾಯಿ - ಸಾ|| ಬೋರಾಳ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿAAY(NK) / NCSBiometric****702121/05/2022FPS****702121/05/2022200015000021/05/2022
560100144157 ವಿಮಲಾ ಬಾಯಿ - ಬೋರಳAAY(NK) / NCSBiometric****702122/05/2022FPS****702122/05/2022200015000022/05/2022
560100144158 ವಿಶ್ವನಾಥ - ಸಾ|| ಬೋರಾಳ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿ ಜಿ|| ಬAAY(NK) / NCSBiometric****702121/05/2022FPS****702121/05/2022200015000021/05/2022
560100144159 ಗಂಗಮ್ಮ - ಬೋರಾಳ ತಾ: ಔರಾದೆ (ಬಾ)AAY(NK) / NCSBiometric****702122/05/2022FPS****702122/05/2022200015000022/05/2022
560100144160 ಗಣಪತಿ - ಸಾ|| ಬೋರಾಳ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿAAY(NK) / NCSBiometric****702121/05/2022FPS****702121/05/2022200015000021/05/2022
560100144161 ಸಂಜು - ಸಾ|| ಬೋರಾಳ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿ ಜಿ|| ಬAAY(NK) / NCSBiometric****702122/05/2022FPS****702122/05/2022200015000022/05/2022
560100144162 ಧರ್ಮ ನಿಂದೇಶ - ಸಾ|| ಬೂರಾಳ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿ ಜಿ|| ಬPHH(NK) / NCSBiometric****702121/05/2022FPS****702121/05/202212008000021/05/2022
560100144163 Vanita - ಸಾ|| ಬೋರಾಳ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿAAY(NK) / NCSBiometric****702121/05/2022FPS****702121/05/2022200015000021/05/2022
560100144164 ಜನಾ ಬಾಯಿ - ಮು.ಬೋರಳ ಪೋ. ಮುಂಗನಾಳ ತಾ. ಔರಾದPHH(NK) / NCSBiometric****702121/05/2022FPS****702121/05/20223002000021/05/2022
560100144165 ಆನುಷಾ ಬಾಯಿ - ಸಾ|| ಬೋರಾಳ ತಾ||ಔರಾದ ಬಿ ಜಿ|| ಬೀAAY(NK) / NCSBiometric****702121/05/2022FPS****702121/05/2022200015000021/05/2022
560100144166 Siddamma - ಬೋರಳAAY(NK) / NCSBiometric****702121/05/2022FPS****702121/05/2022200015000021/05/2022
560100144167 ಏಕನಾತ - ಬೋರಳ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ: ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****702122/05/2022FPS****702122/05/2022200015000022/05/2022
560100144168 Rajiya Begam - ಬೋರಳ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ. ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****702122/05/2022FPS****702122/05/2022200015000022/05/2022
560100144169 Narsabai - ಬೋರಳAAY(NK) / NCSBiometric****702122/05/2022FPS****702122/05/2022200015000022/05/2022
560100144170 sheranamma - ಬೋರಳPHH(NK) / NCSBiometric****702121/05/2022FPS****702121/05/20229006000021/05/2022
560100144172 ಮಾರುತಿ - ಬೋರಳ ತಾ.ಔರಾದ ಜಿಲ್ಲಾ ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****702121/05/2022FPS****702121/05/2022200015000021/05/2022
560100144173 ಮಾರುತಿ - ಬೊರಾಳ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****702121/05/2022FPS****702121/05/2022200015000021/05/2022
560100144174 gundamma - ಬೋರಳ ತಾ.ಔರಾದ ಜಿಲ್ಲಾ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****702121/05/2022FPS****702121/05/20223002000021/05/2022
560100144175 ಹಣಮಂತ` - ಬೋರಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560100144176 ಚಂದ್ರಪ್ಪ - ಬೊರಾಳ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****702122/05/2022FPS****702122/05/2022200015000022/05/2022
560100144177 Kavita - ಸಾ|| ಬೋರಾಳ ತಾ| ಔರಾದ ಬಿAAY(NK) / NCSBiometric****702121/05/2022FPS****702121/05/2022200015000021/05/2022
560100144178 ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ - ಬೋರಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560100144179 ಹಣಮಂತ - ಬೋರಳ ತಾ.ಔರಾದ ಜಿಲ್ಲಾ ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****702121/05/2022FPS****702121/05/2022200015000021/05/2022
560100144180 ಬಾಬು - ಬೋರಲಾPHH(NK) / NCSBiometric****702121/05/2022FPS****702121/05/20226004000021/05/2022
560100144181 Latabai - ಬೋರಳAAY(NK) / NCSBiometric****702122/05/2022FPS****702122/05/2022200015000022/05/2022
560100144182 Meerabai - ಬೋರಳAAY(NK) / NCSBiometric****702121/05/2022FPS****702121/05/2022200015000021/05/2022
560100144183 ವೆಂಕಟ್ - ಬೊರಾಳ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ. ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****702124/05/2022FPS****702124/05/2022200015000024/05/2022
560100144184 ಮುಕಿಂದ - ಬೋರಳPHH(NK) / NCSBiometric****702121/05/2022FPS****702121/05/20223002000021/05/2022
560100144185 ರಾಮಪ್ಪಾ - ಬೋರಳPHH(NK) / NCSBiometric****702121/05/2022FPS****702121/05/20226004000021/05/2022
560100146051 ಜನಾಬಾಯಿ - ಖತಗಾಂವ ತಾ.ಔರದ. ಜಿ. ಬಿದರPHH(NK) / NCSBiometric****040621/05/2022FPS****040621/05/20226004000021/05/2022
560100150221 ವಿಶ್ವನಾಥ - ಕಪ್ಪೀಕೇರಿ ತಾ.ಔರಾದ ಜಿಲ್ಲಾ ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****702123/05/2022FPS****702123/05/2022200015000023/05/2022
560100150222 ಸುಭಾಷ - ಗ್ರಾಮ ಮನೆ ಸಂ 52 ಕಪ್ಪೆಕೆರಿ ತಾ:PHH(NK) / NCSBiometric****702123/05/2022FPS****702123/05/20229006000023/05/2022
560100150223 ನಾಗಶೇಟ್ಟಿ - ಗ್ರಾಮ:ಮನೆ ಸಂ 59 ಕಪ್ಪೆಕೆರಿ ತಾ:PHH(NK) / NCSBiometric****702123/05/2022FPS****702123/05/2022180012000023/05/2022
560100150224 ಶಾಂತಯ್ಯ - ಮನೆ ನಂ ಗ್ರಾಮ ಕಪ್ಪೆಕೆರಿ ತಾ:PHH(NK) / NCSBiometric****702123/05/2022FPS****702123/05/20229006000023/05/2022
560100150225 ಕಾಶಪ್ಪಾ - ಮನೆ ನಂ 33 ಗ್ರಾಮ ಕಪ್ಪೆಕೆರಿ ತಾ:ಔAAY(NK) / NCSBiometric****702123/05/2022FPS****702123/05/2022200015000023/05/2022
560100150226 ಹಾವಯ್ಯ - ಮನೆ ಸಂ 54 ಕಪ್ಪೆಕೆರಿ ತಾ:ಔರಾದ PHH(NK) / NCSBiometric****702123/05/2022FPS****702123/05/20226004000023/05/2022
560100150227 ಕಾಶೆಪ್ಪಾ - ಕಾಶೆಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಮಾದಪ್ಪಾ ಗ್ರಾಮ ಕಪPHH(NK) / NCSBiometric****702123/05/2022FPS****702123/05/20226004000023/05/2022
560100150228 ವೈಜಿನಾಥ - ಮನೆ ಸಂ 46 ಕಪ್ಪೆಕೆರಿ ತಾ:ಔರಾದ ಜAAY(NK) / NCSBiometric****702123/05/2022FPS****702123/05/2022200015000023/05/2022
560100150229 ಗುರಮ್ಮಾ - ಮು:ಮನೆ ಸಂಖ್ಯೆ11 ಕಪ್ಪೆಕೆರಿ ತಾ:ಔPHH(NK) / NCSBiometric****702123/05/2022FPS****702123/05/20226004000023/05/2022
560100150230 ನಾಗಪ್ಪ - ಮನೆ ನಂ 32 ಗ್ರಾಮ ಕಪ್ಪೆಕೆರಿ ತಾ: AAY(NK) / NCSBiometric****702123/05/2022FPS****702123/05/2022200015000023/05/2022
560100150231 sharnamma - ಮನೆ ನಂ 34 ಗ್ರಾಮ ಕಪ್ಪೆಕೆರಿ ತಾ:ಔAAY(NK) / NCSBiometric****702123/05/2022FPS****702123/05/2022200015000023/05/2022
560100150232 ಶ್ರಿರಂಗ - ಮನೆ ನಂ 26 ಗ್ರಾಮ ಕಪ್ಪೆಕೆರಿ ತಾ: PHH(NK) / NCSBiometric****702123/05/2022FPS****702123/05/202212008000023/05/2022
560100150233 ವಿಠಲ ರಾವ - ಮನೆ ಸಂ 9 ಗ್ರಾಮ ಕಪ್ಪೆಕೆರಿ ತಾ:ಔPHH(NK) / NCSBiometric****702123/05/2022FPS****702123/05/20223002000023/05/2022
560100150234 chingu bai - ಮನೆ ಸಂ 13 ಗ್ರಾಮ ಕಪ್ಪೆಕೆರಿ ತಾ:NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100150235 ರಘುನಾಥ - ಮನೆ ನಂ 5ಗ್ರಾಮ ಕಪ್ಪೆಕೆರಿ ತಾ:ಔರಾPHH(NK) / NCSBiometric****702123/05/2022FPS****702123/05/20229006000023/05/2022
560100150236 ನವನಾಥ - ಮನೆ ನಂ 5 ಗ್ರಾಮ ಕಪ್ಪೆಕೆರಿ ತಾ:ಔರPHH(NK) / NCSBiometric****702123/05/2022FPS****702123/05/20229006000023/05/2022
560100150237 ಗುರುದಾಸ್‌ - ಗ್ರಾಮ:ಮನೆ ಸಂ 80 ಕಪ್ಪೆಕೆರಿ ತಾ:PHH(NK) / NCSBiometric****702123/05/2022FPS****702123/05/202212008000023/05/2022
560100150238 ದೇವಿಂದ್ರ - ಮನೆ ನಂ71ಗ್ರಾಮ ಕಪ್ಪೆಕೆರಿ ತಾ:ಔAAY(NK) / NCSBiometric****702123/05/2022FPS****702123/05/2022200015000023/05/2022
560100150239 ಶಾಂತಮ್ಮಾ - ಮನೆ ನಂ 85 ಗ್ರಾಮ ಕಪ್ಪೆಕೆರಿ ತಾ:ಔPHH(NK) / NCSBiometric****702123/05/2022FPS****702123/05/202212008000023/05/2022
560100150240 ಶಾಂತಕುಮಾರ - ಗ್ರಾಮ:79 ಕಪ್ಪೆಕೆರಿ ತಾ:ಔರಾದ ಜPHH(NK) / NCS------30000000-
560100150241 ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ - ಮು:ಮನೆ ಸಂ 47 ಕಪ್ಪೆಕೆರಿ ತಾ:ಔರಾAAY(NK) / NCSBiometric****702123/05/2022FPS****702123/05/2022200015000023/05/2022
560100150242 ಬಾಲಾಜಿ - ಗ್ರಾಮ:ಮನೆ ಸಂ 36 ಕಪ್ಪೆಕೆರಿ ತಾ:PHH(NK) / NCSBiometric****702123/05/2022FPS****702123/05/202212008000023/05/2022
560100150243 Renuka - ಮನೆ ನಂ 68/1 ಕಪ್ಪೆಕೆರಿ ಗ್ರಾಮ ತಾPHH(NK) / NCSBiometric****702123/05/2022FPS****702123/05/202212008000023/05/2022
560100150244 ಮಧುಕರ - ಮನೆ ಸಂ 62 ಕಪ್ಪೆಕೆರಿ ತಾ:ಔರಾದ PHH(NK) / NCSBiometric****702123/05/2022FPS****702123/05/202212008000023/05/2022
560100150245 ಪಾಂಡು ರಂಗ - ಮನೆ ನಂ 30 ಕಪ್ಪೆಕೆರಿ ತಾ ಔರಾದ ಜಿPHH(NK) / NCSBiometric****702123/05/2022FPS****702123/05/202212008000023/05/2022
560100150246 ಹಣಮಂತ ರಾವ - ಮನೆ ನಂ 30 ಗ್ರಾಮ ಕಪ್ಪೆಕೆರಿ ತಾ :NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100150247 ಲಕ್ಷ್ಮಿಣ - ಮನೆ ಸಂ 18 ಕಪ್ಪೆಕೆರಿ ತಾ:ಔರದ ಜPHH(NK) / NCSBiometric****702123/05/2022FPS****702123/05/20229006000023/05/2022
560100150248 ಸುಕೀತಾ - ಮು:ಕಪ್ಪೆಕೆರಿ ತಾ:ಔರಾದ ಜಿ:ಬೀದರ AAY(NK) / NCSBiometric****702123/05/2022FPS****702123/05/2022200015000023/05/2022
560100150249 ಧೋಂಡಿಬಾ - ಮನೆ.ನಂ 7 ಕಪ್ಪೆಕೆರಿ ಗ್ರಾಮ ತಾ:ಔರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100153101 RUKMANI - ಬೋರಳAAY(NK) / NCSBiometric****702121/05/2022FPS****702121/05/2022200015000021/05/2022
560100153102 ನಿವೃತಿ ರಾವ - ಬೋರಳ ತಾ.ಔರಾದ ಜಿಲ್ಲಾ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****702122/05/2022FPS****702122/05/20226004000022/05/2022
560100153103 Laxmibai - ಬೋರಳ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ. ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****702122/05/2022FPS****702122/05/2022200015000022/05/2022
560100153104 ಕಲಪ್ಪಾ - ಬೋರಳ ತಾ.ಔರಾದ ಜಿಲ್ಲಾ ಬೀದೆರPHH(NK) / NCSBiometric****702121/05/2022FPS****702121/05/20229006000021/05/2022
560100153105 ಮಾಧವರಾವ್‌ - ಬೋರಲಾ ತಾ// ಔರಾದPHH(NK) / NCSBiometric****702122/05/2022FPS****702122/05/20226004000022/05/2022
560100153106 ಸುಂದರ ಬಾಯಿ - ಬೋರಳPHH(NK) / NCSBiometric****702121/05/2022FPS****702121/05/20226004000021/05/2022
560100153107 Chandra Bai - ಬೋರಳPHH(NK) / NCSBiometric****702121/05/2022FPS****702121/05/2022210014000021/05/2022
560100153108 CHANDRA BAI - ಬೊರಾಳ ತಾ// ಔರಾದ ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****702121/05/2022FPS****702121/05/20223002000021/05/2022
560100153109 SUMAN BAI - ಬೋರಳAAY(NK) / NCSBiometric****702121/05/2022FPS****702121/05/2022200015000021/05/2022
560100153110 ದಸರಥ - ಬೋರಳ ತಾ.ಔರಾದ ಜಿಲ್ಲಾ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****702121/05/2022FPS****702121/05/20226004000021/05/2022
560100153111 ರಾಮ ರಾವ - ಬೋರಳPHH(NK) / NCSBiometric****702121/05/2022FPS****702121/05/20223002000021/05/2022
560100153112 ಶೇಷಾಬಾಯಿ - ಬೊರಳAAY(NK) / NCSBiometric****702121/05/2022FPS****702121/05/2022200015000021/05/2022
560100153113 ಕುಶಾಬಾಯಿ - ಬೋರಳ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ. ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****702124/05/2022FPS****702124/05/20226004000024/05/2022
560100153114 Vanitabai - ಬೋರಳ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ :ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100153115 ಯಾದವ - ಸಾ|| ಬೋರಾಳ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****702121/05/2022FPS****702121/05/20229006000021/05/2022
560100153116 ಶಿವಾಜಿ - ಬೋರಳ ತಾ.ಔರಾದ ಜಿಲ್ಲಾ ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100153117 Hanamavva - ಸಾ|| ಬೋರಾಳ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560100153118 Ratna Bai - ಎಕಲಾರ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ. ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****702122/05/2022FPS****702122/05/2022180012000022/05/2022
560100153119 ಮಾಣಿಕ - ಬೋರಳ ತಾ.ಔರಾದ ಜಿಲ್ಲಾ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****702121/05/2022FPS****702121/05/2022150010000021/05/2022
560100153120 ಮುಕ್ತ ಬಾಯಿ - ಬೋರಳPHH(NK) / NCSBiometric****702124/05/2022FPS****702124/05/20226004000024/05/2022
560100153121 GUJA BAI - ಬೋರಳ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಾ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560100153122 ನರಸಿಂಗ್‌ - ಬೋರಳPHH(NK) / NCSBiometric****702121/05/2022FPS****702121/05/20226004000021/05/2022
560100153123 ಸಂಗ್ರಮ - ಬೋರಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560100153124 ಪರಮೆಶ್ವರ - ಬೋರಳPHH(NK) / NCSBiometric****702121/05/2022FPS****702121/05/20229006000021/05/2022
560100153125 ನಿವ್ರತ್ತಿ - ಬೋರಾಳ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****702121/05/2022FPS****702121/05/2022200015000021/05/2022
560100153126 shantha bai - ಬೋರಳPHH(NK) / NCSBiometric****702121/05/2022FPS****702121/05/20226004000021/05/2022
560100153127 ಶಿವಾಜಿ - ಬೊರಳPHH(NK) / NCSBiometric****702121/05/2022FPS****702121/05/2022150010000021/05/2022
560100153128 ಸೂರ್ಯ ಕಾಂತ - ಮು.ಬೋರಳ ಪೋ. ಮುಂಗನಾಳ ತಾ:ಔರಾದ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100153129 ಗಂಗಾಬಾಯಿ - ಸಾ|| ಬೋರಾಳ ತಾ|| ಔರಾದ(ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****702121/05/2022FPS****702121/05/2022150010000021/05/2022
560100153131 ಶ್ರೀರಂಗ ರಾವ - ಸಾ|| ಬೋರಾಳ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****702121/05/2022FPS****702121/05/2022180012000021/05/2022
560100153132 ವಿಶ್ವನಾಥ - ಸಾ|| ಬೋರಾಳ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****702121/05/2022FPS****702121/05/20226004000021/05/2022
560100153133 Ambika - ಬೋರಳ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಾ)PHH(NK) / NCSBiometric****702121/05/2022FPS****702121/05/20229006000021/05/2022
560100153134 ಸುನಿತಾ - ಮು.ಬೋರಾಳ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ)PHH(NK) / NCSBiometric****702122/05/2022FPS****702122/05/202212008000022/05/2022
560100153135 ರಾಘು ನಾಥ - ಬೋರಳ ತಾ.ಔರಾದ ಜಿಲ್ಲಾ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****702121/05/2022FPS****702121/05/202212008000021/05/2022
560100153136 Kalavati - ಬೋರಳPHH(NK) / NCSBiometric****702121/05/2022FPS****702121/05/2022150010000021/05/2022
560100153137 ಗಣಪತಿ - ಬೋರಳPHH(NK) / NCSBiometric****702121/05/2022FPS****702121/05/202212008000021/05/2022
560100153138 Indubai - ಬೋರಳ ತಾ.ಔರಾದ ಜಿಲ್ಲಾ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****702121/05/2022FPS****702121/05/20226004000021/05/2022
560100153139 ಸುಮನ್ ಬಾಯಿ - ಬೋರಳ ತಾ.ಔರಾದ ಜಿಲ್ಲಾ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****702124/05/2022FPS****702124/05/20229006000024/05/2022
560100153140 Sunita - ಬೋರಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560100153141 ಗಣಪತಿ - ಬೋರಳ ತಾ:ಔರಾದAAY(NK) / NCSBiometric****702121/05/2022FPS****702121/05/2022200015000021/05/2022
560100153142 ರೊಹಿದಾಸ - ಬೋರಳAAY(NK) / NCSBiometric****702122/05/2022FPS****702122/05/2022200015000022/05/2022
560100153143 ಕಮಲಾ ಬಾಯಿ - ಬೋರಳ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****702122/05/2022FPS****702122/05/202212008000022/05/2022
560100153144 ಮಾರುತಿ - ಬೋರಳ ತಾ.ಔರಾದ ಜಿಲ್ಲಾ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****702121/05/2022FPS****702121/05/2022180012000021/05/2022
560100153145 ಶಿವಾಜಿ - ಸಾ|| ಬೋರಾಳ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿ ಜಿ|| ಬPHH(NK) / NCS------30000000-
560100153146 ಮನೋಹರ - ಬೋರಳPHH(NK) / NCSBiometric****702122/05/2022FPS****702122/05/20229006000022/05/2022
560100153147 Bhagarath - ಸಾ|| ಬೋರಾಳ ತಾ||ಔರಾದ ಬಿ ಜಿ|| ಬೀPHH(NK) / NCSBiometric****702121/05/2022FPS****702121/05/20229006000021/05/2022
560100153148 ಯೇಸುದಾಸ - ಬೋರಳPHH(NK) / NCSBiometric****702122/05/2022FPS****702122/05/2022150010000022/05/2022
560100153149 ಪ್ರಕಾಶ - ಸಾ|| ಬೋರಾಳ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****702122/05/2022FPS****702122/05/2022210014000022/05/2022
560100153150 Samudrabai - ಸಾ|| ಬೋರಾಳ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿ ಜಿ|| ಬPHH(NK) / NCSBiometric****702122/05/2022FPS****702122/05/2022150010000022/05/2022
560100153151 ಬಾಲಾಜಿ - ಬೋರಾಳ ತಾ: ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****702121/05/2022FPS****702121/05/2022150010000021/05/2022
560100153152 Nagamma - ಬೋರಳAAY(NK) / NCSBiometric****702121/05/2022FPS****702121/05/2022200015000021/05/2022
560100153153 KAMLA BAI - ಬೋರಳPHH(NK) / NCSBiometric****702121/05/2022FPS****702121/05/2022180012000021/05/2022
560100153154 ತುಳಸಿ ರಾಮ ನಾಗಗೊಂಡಾ - ಸಾ|| ಬೋರಾಳ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****702121/05/2022FPS****702121/05/20229006000021/05/2022
560100153155 ಶರದಾ ಬಾಯಿ - ಮು.ಬೋರಳ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ)PHH(NK) / NCSBiometric****702121/05/2022FPS****702121/05/202212008000021/05/2022
560100153156 RAHU BAI - ಸಾ| ಬೋರಳ ತಾ| ಔರಾದ ಬಿ ಜಿ| ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****702121/05/2022FPS****702121/05/202212008000021/05/2022
560100153157 Kasturibai - ಬೋರಳ ತಾ.ಔರಾದ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿದರPHH(NK) / NCSBiometric****702121/05/2022FPS****702121/05/2022150010000021/05/2022
560100153158 ಶಂಕರ ಗುಂಡಾ - ಬೋರಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****702123/05/2022FPS****702123/05/202212008000023/05/2022
560100153159 Prabhavathi - ಸಾ|| ಬೋರಾಳ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿAAY(NK) / NCSBiometric****702124/05/2022FPS****702124/05/2022200015000024/05/2022
560100153160 Laximibai - ಬೋರಳ ತಾ.ಔರಾದ ಜಿಲ್ಲಾ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****702122/05/2022FPS****702122/05/202212008000022/05/2022
560100153161 Chandrakala - ಬೋರಳPHH(NK) / NCSBiometric****702122/05/2022FPS****702122/05/2022150010000022/05/2022
560100153162 ವಿಮಲಬಾಯಿ - ಬೋರಳ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಾ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560100153163 ಮಲ್ಲಿಜಕಾರ್ಜುನ - ಬೋರಳ ತಾ.ಔರಾದ ಜಿಲ್ಲಾ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****702123/05/2022FPS****702123/05/20226004000023/05/2022
560100153164 paryaga bai - ಮು.ಬೋರಳPHH(NK) / NCSBiometric****702121/05/2022FPS****702121/05/20223002000021/05/2022
560100153165 ಸುಮಿತ್ರಾ ಬಾಯಿ - ಬೋರಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100153166 ಗೋರಖ ನಾಥ - ಬೋರಳ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಾ)PHH(NK) / NCSBiometric****702121/05/2022FPS****702121/05/202212008000021/05/2022
560100153167 ಗುಂಡಪ್ಪಾ - ಬೋರಳ ತಾ.ಔರಾದ ಜಿಲ್ಲಾ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****702122/05/2022FPS****702122/05/20226004000022/05/2022
560100153168 Sangeeta - ಬೋರಳ ತಾ.ಔರಾದ ಜಿಲ್ಲಾ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****702124/05/2022FPS****702124/05/20226004000024/05/2022
560100153169 ಗುಂಡಪ್ಪಾ - ಬೋರಳ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****702121/05/2022FPS****702121/05/2022150010000021/05/2022
560100153170 ತುಳಸಿ ಬಾಯಿ - ಬೋರಳ ತಾ.ಔರಾದ ಜಿಲ್ಲಾ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****702121/05/2022FPS****702121/05/20223002000021/05/2022
560100153171 Sukhbashani - ಬೋರಳ ತಾ. ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****702122/05/2022FPS****702122/05/202212008000022/05/2022
560100153172 ಪಾರ್ವತಿ - ಬೋರಳ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560100153173 ದೇವಿದಾಸ - ಬೋರಳ ತಾ.ಔರಾದ ಜಿಲ್ಲಾ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****702121/05/2022FPS****702121/05/202212008000021/05/2022
560100153174 rukmini bai - ಬೋರಳPHH(NK) / NCSBiometric****702122/05/2022FPS****702122/05/20226004000022/05/2022
560100153175 ಸರಸ್ಢತಿ - ಬೋರಳ ತಾ.ಔರಾದ ಜಿಲ್ಲಾ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****702121/05/2022FPS****702121/05/202212008000021/05/2022
560100153176 ನವನಾಥ - ಸಾ|| ಬೋರಾಳ ತಾ|| ಔರಾದ(ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****702121/05/2022FPS****702121/05/202212008000021/05/2022
560100153177 ಗ್ಯಾನ ಬಾಯಿ - ಸಾ|| ಬೋರಾಳ ತಾ| ಔರಾದ(ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****702122/05/2022FPS****702122/05/2022150010000022/05/2022
560100153178 ಲಕ್ಷ್ಮಿ - ಬೋರಳPHH(NK) / NCSBiometric****702121/05/2022FPS****702121/05/2022180012000021/05/2022
560100153179 ವೈಜ್ಯನಾಥ್‌ - ಮು.ಬೋರಳPHH(NK) / NCSBiometric****702121/05/2022FPS****702121/05/2022180012000021/05/2022
560100153180 ಮಾಣಿಕ - ಸಾ|| ಬೋರಳ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿ ಜಿ|| ಬೀPHH(NK) / NCSBiometric****702121/05/2022FPS****702121/05/20229006000021/05/2022
560100153181 ಗಣಪತಿ - ಸಾ| ಬೋರಾಳ ತಾ| ಔರಾದ (ಬ)ಜಿ|| ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****702122/05/2022FPS****702122/05/2022150010000022/05/2022
560100153182 ರಾಹುಬಾಯಿ - ಬೋರಳ ತಾ.ಔರಾದ ಜಿಲ್ಲಾ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100153184 Bhagyavathi - ಬೋರಳ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****702121/05/2022FPS****702121/05/2022180012000021/05/2022
560100153185 ಶಕುಂತಲಾ - ಬೋರಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100153186 ಜಗನಾಥ - ಬೋರಳ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಾ)AAY(NK) / NCSBiometric****702121/05/2022FPS****702121/05/2022200015000021/05/2022
560100153187 Savita Bai - ಬೋರಳ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****702121/05/2022FPS****702121/05/20226004000021/05/2022
560100153188 ಅಮೃತ ರಾವ - ಬೋರಳPHH(NK) / NCSBiometric****702121/05/2022FPS****702121/05/20226004000021/05/2022
560100153189 chandravva - ಬೊರಾಳ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****702122/05/2022FPS****702122/05/20223002000022/05/2022
560100153190 ಬಸ್ವರಾಜ - ಬೋರಳ ತಾ: ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****702122/05/2022FPS****702122/05/20229006000022/05/2022
560100153191 Narsabai - ಬೋರಳPHH(NK) / NCSBiometric****702121/05/2022FPS****702121/05/2022150010000021/05/2022
560100153192 anjan bai - ಬೋರಳPHH(NK) / NCSBiometric****702121/05/2022FPS****702121/05/20223002000021/05/2022
560100153193 ಪ್ರಕಾಶ - ಸಾ|| ಬೋರಾಳ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****702121/05/2022FPS****702121/05/202212008000021/05/2022
560100153194 ಶೋಭಾ ಬಾಯಿ - ಮು.ಬೋರಳ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬAAY(NK) / NCSBiometric****702121/05/2022FPS****702121/05/2022200015000021/05/2022
560100153195 indira bai - ಸಾ|| ಬೋರಾಳ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560100153196 ವಿಮಲ ಬಾಯಿ - ಬೋರಳ ತಾ.ಔರಾದ ಜಿಲ್ಲಾ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****702122/05/2022FPS****702122/05/202212008000022/05/2022
560100153197 ನರಸಿಂಗ್‌ ರಾವ - ಬೋರಳ ತಾ.ಔರಾದ ಜಿಲ್ಲಾ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100153198 monhar - ಬೋರಳ ತಾ.ಔರಾದ ಜಿಲ್ಲಾ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100153199 ವಿಠಲ - ಬೋರಳ ತಾಔರಾದ ಜಿಲ್ಲಾ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****702121/05/2022FPS****702121/05/202212008000021/05/2022
560100153200 Tulasabai - ಬೋರಳ ತಾ.ಔರಾದ ಜಿಲ್ಲಾ ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****702121/05/2022FPS****702121/05/2022200015000021/05/2022
560100153201 gundamma - ಮು.ಬೋರಾಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560100153202 nagappa - ಸಾ||PHH(NK) / NCS------30000000-
560100153203 ವೈಜನಾಥ - ಬೋರಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560100153204 ಪ್ರಕಾಶ - ಸಾ|| ಬೋರಾಳ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿ ಜಿ|| ಬPHH(NK) / NCSBiometric****702121/05/2022FPS****702121/05/20229006000021/05/2022
560100153205 subhas - ಬೋರಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560100153206 ಜಯಬಾಯಿ - ಬೋರಳPHH(NK) / NCSBiometric****702123/05/2022FPS****702123/05/2022150010000023/05/2022
560100153207 rukmini bai - ಬೋರಳ ತಾ.ಔರಾದ ಜಿಲ್ಲಾ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****702123/05/2022FPS****702123/05/20229006000023/05/2022
560100153208 ಸುಶೀಲಮ್ಮ - ಬೋರಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100153209 venkat - ಬೋರಳ ತಾ.ಔರಾದ ಜಿಲ್ಲಾ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100153210 Bharatibai - ಬೋರಳ ತಾ.ಔರಾದ ಜಿಲ್ಲಾ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****702121/05/2022FPS****702121/05/20229006000021/05/2022
560100153211 Anita - ಬೋರಳPHH(NK) / NCSBiometric****702121/05/2022FPS****702121/05/2022150010000021/05/2022
560100153212 ಕೋಂಡಿ ಬಾ - ಬೋರಳPHH(NK) / NCSBiometric****702121/05/2022FPS****702121/05/20229006000021/05/2022
560100153213 Manemma - ಮು.ಬೋರಳAAY(NK) / NCSBiometric****702121/05/2022FPS****702121/05/2022200015000021/05/2022
560100153214 ರಘುನಾಥ - ಬೋರಳ ತಾ.ಔರಾದ ಜಿಲ್ಲಾ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100153215 Anusayabai - ಸಾ||ಬೋರಳ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿ ಜಿ|| ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****702121/05/2022FPS****702121/05/20229006000021/05/2022
560100153216 ಧನರಾಜ - ಬೋರಳ ತಾ.ಔರಾದ ಜಿಲ್ಲಾ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****702121/05/2022FPS****702121/05/202212008000021/05/2022
560100153217 Chandrakala - ಸಾ|| ಬೋರಾಳ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿ ಜಿ|| ಬPHH(NK) / NCSBiometric****702124/05/2022FPS****702124/05/20226004000024/05/2022
560100153218 ಅಭಂಗ ರಾವ - ಸಾ|| ಬೋರಾಳ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿ ಜಿ|| ಬPHH(NK) / NCSBiometric****702121/05/2022FPS****702121/05/20226004000021/05/2022
560100153219 Sheshikala - ಮು.ಬೋರಳPHH(NK) / NCSBiometric****702121/05/2022FPS****702121/05/202212008000021/05/2022
560100153220 ದಶರಥ - ಬೋರಳ ತಾ.ಔರಾದ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿದರPHH(NK) / NCSBiometric****702121/05/2022FPS****702121/05/20223002000021/05/2022
560100153221 ಗೊವಿಂದ ರಾವ - ಸಾ| ಬೋರಾಳ ತಾ| ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ| ಬೀAAY(NK) / NCSBiometric****702121/05/2022FPS****702121/05/2022200015000021/05/2022
560100153222 shobha - ಬೋರಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****702121/05/2022FPS****702121/05/20229006000021/05/2022
560100153223 ಶಂಕರ - ಬೋರಳ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ. ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****702123/05/2022FPS****702123/05/2022150010000023/05/2022
560100153224 ಸಂಜಯ - ಬೋರಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****702122/05/2022FPS****702122/05/2022150010000022/05/2022
560100153225 ಲಕ್ಷ್ಮಣ - ಸಾ|| ಬೋರಾಳ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****702122/05/2022FPS****702122/05/2022180012000022/05/2022
560100153226 ಶೋಭಾ - ಬೋರಳ ತಾ.ಔರಾದ ಜಿಲ್ಲಾ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****702121/05/2022FPS****702121/05/202212008000021/05/2022
560100153227 ಘಾಳೆಪ್ಪಾ - ಸಾ|| ಬೊರಾಳ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****702121/05/2022FPS****702121/05/20223002000021/05/2022
560100153228 ತುಳಸಿರಾಮ - ಸಾ|| ಬೋರಾಳ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****702121/05/2022FPS****702121/05/202212008000021/05/2022
560100153229 Meera - ಬೋರಳPHH(NK) / NCSBiometric****702123/05/2022FPS****702123/05/202212008000023/05/2022
560100153230 ಪಂಡರಿ ಮಾಧವರಾವ - ಸಾ|| ಬೋರಾಳ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿAAY(NK) / NCSBiometric****702121/05/2022FPS****702121/05/2022200015000021/05/2022
560100153231 ಲಕ್ಷ್ಮಣ - ಎಕಲಾರ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****702121/05/2022FPS****702121/05/2022180012000021/05/2022
560100153232 Kamalabai - ಸಾ|| ಬೋರಾಳ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****702123/05/2022FPS****702123/05/20223002000023/05/2022
560100153233 ವೈಜಿನಾಥ - ಸಾ| ಬೋರಾಳ ತಾ|| ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ|| NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100153234 ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ - ಬೋರಳ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****702121/05/2022FPS****702121/05/20226004000021/05/2022
560100153235 Chandramma - ಸಾ|| ಬೋರಾಳ ತಾ| ಔರಾದ ಬಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560100153236 ಮುಕ್ತಾ ಬಾಯಿ - ಸಾ|| ಬೋರಾಳ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****702121/05/2022FPS****702121/05/20229006000021/05/2022
560100153237 ಚಂದ್ರಮಾ - ಸಾ|| ಬೋರಾಳ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****702122/05/2022FPS****702122/05/20226004000022/05/2022
560100153238 ಬುದ್ದಶೀಲಾ - ಬೋರಳ ತಾ: ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ: ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****702121/05/2022FPS****702121/05/2022200015000021/05/2022
560100153239 ಅಶೋಕ - ಸಾ|| ಬೋರಾಳ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560100153241 ಭಗವಂತ ರಾವ - ಸಾ|| ಬೋರಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****702121/05/2022FPS****702121/05/20226004000021/05/2022
560100153242 ವಿಜಯಕುಮಾರ - ಬೋರಳ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ :ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****702121/05/2022FPS****702121/05/2022210014000021/05/2022
560100153243 ಸುನಿತಾ - ಬೋರಳPHH(NK) / NCSBiometric****702121/05/2022FPS****702121/05/20229006000021/05/2022
560100153244 Chatura - ಬೋರಳ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಾ)PHH(NK) / NCSBiometric****702122/05/2022FPS****702122/05/202212008000022/05/2022
560100153245 ರವಿಂದ್ರ - ಬೋರಳPHH(NK) / NCSBiometric****702122/05/2022FPS****702122/05/20229006000022/05/2022
560100153246 ಚಂದ್ರಮ್ಮ - ಸಾ|| ಬೋರಾಳ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****702121/05/2022FPS****702121/05/20223002000021/05/2022
560100153247 ರಾಜು - ಮು.ಬೋರಾಳ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ)PHH(NK) / NCSBiometric****702121/05/2022FPS****702121/05/20226004000021/05/2022
560100153248 ಭಾರತ - ಬೋರಳPHH(NK) / NCSBiometric****702121/05/2022FPS****702121/05/2022180012000021/05/2022
560100153249 Gousabegum - ಬೋರಳ ತಾ.ಔರಾದ ಜಿಲ್ಲಾ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560100153250 Hannu sab - ಬೋರಳ ತಾ.ಔರಾದ ಜಿಲ್ಲಾ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100153251 Reshma - ಬೋರಳPHH(NK) / NCSBiometric****702121/05/2022FPS****702121/05/2022150010000021/05/2022
560100153252 ಗಂಗಮ್ಮಾ - ಬೋರಳ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಾ0 ಜಿ: ಬಿದರPHH(NK) / NCSBiometric****702122/05/2022FPS****702122/05/20226004000022/05/2022
560100153253 ಸಂಜು - ಬೋರಳPHH(NK) / NCSBiometric****702121/05/2022FPS****702121/05/2022150010000021/05/2022
560100153254 ಲಾಲಪ್ಪಾ - ಬೋರಳ ತಾ.ಔರಾದ ಜಿಲ್ಲಾ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100165867 ದತ್ತಾತ್ರಿ - ಸಾ|ಬೂರಳ ತಾ|ಔರಾದ ಬಿ ಜಿ|ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100165868 ಗಣಪತ್ ರಾವ - ಬೋರಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100165871 ಧನ ರಾಜ - ಬೊರಳ ತಾ.ಔರಾದ ಜಿಲ್ಲಾ ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100165873 ಮಹಾದೇವಿ - ಬೋರಾಳ ತಾ. ಔರಾದ ಜಿ. ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100170216 ಮಷ್ಣಪ್ಪಾ - ಬೋರಾಳ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ ) ಜಿ. ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****702122/05/2022FPS****702122/05/2022180012000022/05/2022
560100170217 ಜ್ಞಾನಪ್ಪ - ಬೊರಳ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****702121/05/2022FPS****702121/05/20229006000021/05/2022
560100170219 ಶಿವಾಜಿ ಕೋಳ್ಳಿ - ಬೋರಾಳ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ)ಜಿ. ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100170220 ನಾಗೇಂದ್ರ ಪಾಂಡರೆ - ಬೋರಾಳ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****702123/05/2022FPS****702123/05/2022150010000023/05/2022
560100170221 KASHIBAI - ಬೋರಾಳ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100170222 Gayabai - ಬೋರಾಳ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****702121/05/2022FPS****702121/05/20229006000021/05/2022
560100170223 ದೇವಿದಾಸ ಬೀರಾದರ - ಬೋರಾಳ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****702122/05/2022FPS****702122/05/2022200015000022/05/2022
560100170224 Kaveri - ಬೋರಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****702122/05/2022FPS****702122/05/2022150010000022/05/2022
560100170225 ಗಣಪತ್ ರಾವ - ಕಪ್ಪೆಕೆರಿ ತಾ:ಔರಾದ ಜಿ:ಬೀದರ 585PHH(NK) / NCS------30000000-
560100170226 Kamalabai - ಬೋರಾಳ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬಿದರPHH(NK) / NCSBiometric****702121/05/2022FPS****702121/05/20229006000021/05/2022
560100170227 Sangita - ಬೋರಾಳ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****702124/05/2022FPS****702124/05/2022200015000024/05/2022
560100170228 SHESHA BAI - ಬೋರಾಳ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100170229 Pushpavati - ಕಪ್ಪೆಕೆರಿ ತಾ:ಔರಾದ ಜಿ:ಬೀದರ 58PHH(NK) / NCSBiometric****702123/05/2022FPS****702123/05/2022150010000023/05/2022
560100170569 Chandrakant Hanamagonda - ಬೋರಾಳ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****702121/05/2022FPS****702121/05/20226004000021/05/2022
560100170571 Havabai Havappa - ಬೋರಾಳ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100170588 Narsamma - ಬೋರಾಳ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100170810 Dilip S/o Pandurang - ಕಪ್ಪೇಕೇರಿ ತಾ: ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ: ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****702123/05/2022FPS****702123/05/20229006000023/05/2022
560100170827 Baburao S/o Bhimarao - ಸಾ:ಕಪ್ಪೆಖೆರಿ ತಾ:ಔರಾದPHH(NK) / NCS------30000000-
560100170855 Veerashetty S/o Baswaraj - ಸಾ:ಕಪ್ಪೆಕೇರಿ ತಾ;ಔರಾದPHH(NK) / NCSBiometric****702123/05/2022FPS****702123/05/202212008000023/05/2022
560100170861 Shivakumar S/o Baswaraj - ಕಪ್ಪಿಕೇರಿ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100170964 Predeep S/o Shankarao - ಕಪ್ಪೆಕೇರಿ ತಾ: ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ; ಬೀPHH(NK) / NCS------30000000-
560100170997 ಸಿದ್ದಮ್ಮ ಮಡಿವಾಳಪ್ಪಾ - ಕಪ್ಪೇಕೆರಿ ತಾ: ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ: ಬೀPHH(NK) / NCSBiometric****702123/05/2022FPS****702123/05/20229006000023/05/2022
560100171131 Shakuntala W/o Devidas - ಕಪ್ಪಿಕೇರಿ ತಾ: ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ: ಬೀPHH(NK) / NCSBiometric****702123/05/2022FPS****702123/05/20226004000023/05/2022
560100171324 Mahadevi Dhanraj - ಬೋರಾಳ ತಾ;ಔರಾದ(ಬಿ0 ಜಿ:ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100171333 Rajkumar S/o Dastgonda - ಎಕಲಾರ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100171371 Daniel S/o Mallikarjun Joshi - ಗ್ರಾಮ: ಕಪ್ಪೆಕೆರಿ ಮನೆ ಸಂ 71/1 ಚPHH(NK) / NCSBiometric****702123/05/2022FPS****702123/05/20226004000023/05/2022
560100171373 Devappa S/o Mallikarjun Joshi - ಗ್ರಾಮ:ಕಪ್ಪೆಕೆರಿ ಮನೆ ಸಂ 71/1 ಚರPHH(NK) / NCSBiometric****702123/05/2022FPS****702123/05/20229006000023/05/2022
560100171576 Sangita - ಬೋರೂಳ ತಾ:ಔರಾದPHH(NK) / NCSBiometric****702121/05/2022FPS****702121/05/2022150010000021/05/2022
560100171822 Ramesh Sangram - ಬೋರಾಳ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****702123/05/2022FPS****702123/05/20229006000023/05/2022
560100171873 Maruti Narasingrao - ಬೋರಾಳ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****702122/05/2022FPS****702122/05/20229006000022/05/2022
560100171878 Shivakumar Kallappa - ಬೋರಾಳ ತಾ ಔರಾದ ಜಿ ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100171884 ಅಂಬಿಕಾ - ಬೋರಾಳ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****702116/05/2022FPS****702116/05/202212008000016/05/2022
560100171888 Samrat Nivartirao - ಬೋರಾಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100171931 Sakubai - ಸಾ:ಬೊರಳ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಾ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****702123/05/2022FPS****702123/05/2022150010000023/05/2022
560100173200 Vijenath / Maruthi - ಶೆಂಬೆಳ್ಳಿ ತಾ,ಔರಾದ ಬಾ ಜಿ, ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100173538 Gayabai Basagonda - ಬೋರಾಳ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****702123/05/2022FPS****702123/05/20223002000023/05/2022
560100174813 Shivaraj Lalappa - ಬೋರಳ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****702121/05/2022FPS****702121/05/20223002000021/05/2022
560100174868 Surendra Ramappa - ಬೊರಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560100175423 MARUTI BAROLE - ಬೋರಾಳ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100175441 ಹಣಮಂತ ಕೋಳ್ಳಿ - ಬೋರಾಳ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100175450 Shanta Bai - ಬೋರಾಳ ತಾ: ಔರಾದ ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****702122/05/2022FPS****702122/05/2022150010000022/05/2022
560100175464 ಶಾಮರಾವ್‌ ಬೀರಾದರ - ಬೋರಾಳ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬಿದರPHH(NK) / NCSBiometric****702121/05/2022FPS****702121/05/2022150010000021/05/2022
560100175481 ರಮೇಶ - ಕಪ್ಪಿಕೇರಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560100175486 Laximibai - ಬೋರಾಳ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****702122/05/2022FPS****702122/05/202212008000022/05/2022
560100175498 ಪಾಂಡುರಂಗಾ ಪಾಟೀಲ - ಬೋರಾಳ ತಾ:ಔರಾದ ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****702122/05/2022FPS****702122/05/20226004000022/05/2022
560100175506 Satyabhama - ಬೋರಾಳ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****702123/05/2022FPS****702123/05/2022150010000023/05/2022
560100175514 Vimalabai - ಬೋರಾಳ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****702124/05/2022FPS****702124/05/202212008000024/05/2022
560100175520 ರಂಗಮ್ಮಾ - ಬೋರಳ ತಾ; ಔರಾದ ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100175542 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿ - ಕಪ್ಪಿಕೇರಿ ತಾ:ಔರಾದ ಜಿ:ಬೀದರ 585PHH(NK) / NCSBiometric****702123/05/2022FPS****702123/05/202212008000023/05/2022
560100175548 Archanaa - ಬೋರಾಳ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ)ಜಿ. ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****702122/05/2022FPS****702122/05/2022150010000022/05/2022
560100175559 ಮಹಾದೇವ ಪಂಚಾಳ - ಬೋರಾಳ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬೀದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560100175564 ರೆವಣ್ಣಪ್ಪ - ಗ್ರಾಮ:ಕಪ್ಪಿಕೇರಿ ತಾ:ಔರಾದ ಜಿ:ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****702123/05/2022FPS****702123/05/202212008000023/05/2022
560100175566 Sulu Bai - ಬೋರಲಾ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****702121/05/2022FPS****702121/05/202212008000021/05/2022
560100175575 ದಿಲಿಪ - ಬೊರಳ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ)ಜಿ. ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****702121/05/2022FPS****702121/05/202212008000021/05/2022
560100175592 ತುಕಾರಾಮ್‌ ಶಕ್ಕು - ಬೋರಾಳ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****702121/05/2022FPS****702121/05/202212008000021/05/2022
560100175600 ವಿದ್ಯಾವತಿ - ಕಪ್ಪಿಕೇರಿ ತಾ:ಔರಾದ ಜಿ:ಬೀದರ 585PHH(NK) / NCSBiometric****702123/05/2022FPS****702123/05/20229006000023/05/2022
560100175608 ರೇಖಾ ಛತ್ರೆ - ಗ್ರಾಮ:ಕಪ್ಪಿಕೇರಿ ತಾ:ಔರಾದ ಜಿ:ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****702123/05/2022FPS****702123/05/202212008000023/05/2022
560100175609 Jagdevi - ಬೋರಾಳ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****702121/05/2022FPS****702121/05/202212008000021/05/2022
560100175612 Rajabai - ಬೋರಳ ತಾ ಔರದ ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****702121/05/2022FPS****702121/05/20229006000021/05/2022
560100175618 ಪಂಡರಿ ಬೀರಾದರ - ಬೋರಾಳ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****702121/05/2022FPS****702121/05/20229006000021/05/2022
560100175645 JEJABAI MACHAKURI - ಬೋರಾಳ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100175662 RAJENDRA - ಕಪ್ಪಿಕೇರಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560100175663 Sumitra - ಬೋರಾಳ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****702121/05/2022FPS****702121/05/2022200015000021/05/2022
560100175666 ಓಂಕಾರ - ಕಪ್ಪಿಕೇರಿ ತಾ:ಔರಾದ ಜಿ:ಬೀದರ 585PHH(NK) / NCS------30000000-
560100175671 PANDRINATHA - ಬೋರಾಳ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****702122/05/2022FPS****702122/05/20223002000022/05/2022
560100175676 SHAKUNTALA - ಬೋರಾಳ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100175681 ಸರಸ್ವತಿ - ಕಪ್ಪಿಕೇರಿ ತಾ:ಔರಾದ ಜಿ:ಬೀದರ 585NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100175690 ಗೋವಿಂದ ಬೀರಾದರ - ಬೋರಾಳ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****702121/05/2022FPS****702121/05/20226004000021/05/2022
560100175703 ದತ್ತು - ಕಪ್ಪಿಕೇರಿPHH(NK) / NCSBiometric****702123/05/2022FPS****702123/05/20226004000023/05/2022
560100175708 Mahadappa - ಬೊರಳ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100175714 ಕಂಡಬಾ - ಬೋರಾಳ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****702121/05/2022FPS****702121/05/202212008000021/05/2022
560100175717 ಜ್ಞಾನಿ ತಂ.ಅರ್ಜುನ - ಕಪ್ಪಿಕೇರಿ ತಾ:ಔರಾದ ಜಿ:ಬೀದರ 585PHH(NK) / NCSBiometric****702123/05/2022FPS****702123/05/20226004000023/05/2022
560100175725 ಶಿರಿ ಪತಿ - ಕಪ್ಪಿಕೇರಿ ತಾ:ಔರಾದ ಜಿ ಬೀದರ 585PHH(NK) / NCSBiometric****702123/05/2022FPS****702123/05/20229006000023/05/2022
560100175731 ನರಹರಿ - ಕಪ್ಪಿಕೇರಿ ತಾ:ಔರಾದ ಜಿ:ಬೀದರ 585PHH(NK) / NCSBiometric****702123/05/2022FPS****702123/05/2022150010000023/05/2022
560100175737 ರವೀಂದ್ರ - ಕಪ್ಪಿಕೇರಿ ತಾ:ಔರಾದ ಜಿ:ಬೀದರ 585PHH(NK) / NCSBiometric****702123/05/2022FPS****702123/05/2022150010000023/05/2022
560100178079 ಉಷಾ ಬಂಡೆ - ಕಪ್ಪಿಕೇರಿ ತಾ:ಔರಾದ ಜಿ:ಬೀದರ 585PHH(NK) / NCSBiometric****702123/05/2022FPS****702123/05/202212008000023/05/2022
560100180036 ಗುಂಡಪ್ಪಾ ಕೋಲ್ಡೆ - ಬೋರಾಳ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100180039 ಶಾಂತಿನಾಥ ಬೀರಾದರ - ಬೋರಾಳ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬೀದರNPHH(NK) / NCS-----