REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560100130763 Anusuya - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಮೇಶ 48NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100130764 Mahananda - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂತೋಷ ಚೋಪಡNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100130890 Varsha - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ನಾಮದೇವರಾವ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100131068 Mahananda - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಜೀವ್ 118 ವಂಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100131087 Sunita - S/O: ಶೇಷರಾವ ವನಮಾರ್ಪಳ್ಳಿ ಬಾದಲಗಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100131208 Ratnamma - W/O ರಾಜಕುಮಾರ ವನಮಾಪಳ್ಲಿ ತಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100132492 Sangamma - W/O: ಅಶೋಕ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100132620 Laxmi Bai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾರುತಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100132821 Rukminibai - S/O: ಮಹದಗೊಂಡ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100133148 Latha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರವಿಕಾಂತ ವಾಘಮಾರೆ 1PHH(NK) / NCS------60000000-
560100133500 Renuka - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂಜೀವ ಕುಮಾರ 114 PHH(NK) / NCS------120000000-
560100133559 Jyothi - S/O: ವಿಠಲರಾವ್ PHH(NK) / NCS------150000000-
560100133676 Parvati - ವನಮಾರಪಳ್ಲಿ ತಾ. ಔರಾದ ಬೀ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100133734 Ashwini - W/O ಝರೇಪಾ ವಾಘಮಾರೆ ವನಮಾರಪಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560100133749 Archana - S/O: ಹಣಮಂತ ಗೊಂಡ PHH(NK) / NCS------150000000-
560100133956 Sunita - W/O ಮಾರೋತಿ ಚಂದಾಪುರೆ ವನಮಾರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100134108 Minaxi - W/O: ನಾಗನಥ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100134212 Shantabai - W/O: ಕಾಶೀನಾಥ್ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100134661 Ratnamalla - W/O: ಸಂಜೀವ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100135030 Bapurao - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಣಬಾ PHH(NK) / NCS------30000000-
560100135088 Vijaylaximi - W/O: ಸಾಗಮೇಶ PHH(NK) / NCS------90000000-
560100135244 Shantama - W/O: ರೇವಣಯ ಸೋಮಿ PHH(NK) / NCS------150000000-
560100135477 Mahananda - W/O: ರಜಿಂದರ್ PHH(NK) / NCS------150000000-
560100135483 Sachin - S/O: ಬಾಬುರಾವ ಪಾಟೀಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100135579 Suman - W/O: ತಾನಾಜಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100135622 Sangeeta - W/O: ಬರತ್ ರಾವ PHH(NK) / NCS------90000000-
560100135637 Savita - W/O ಮಧುಕರ 00 ವಂಮರಪಳ್ಲಿ PHH(NK) / NCS------90000000-
560100135638 Kavita - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಬುರಾವ #PHH(NK) / NCS------60000000-
560100135654 Savita Tanaji Kotgyale - W/O ತಾನಾಜಿ ಕೋಟಗ್ಯಾಳೆ ವನಮಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100135660 Renuka - W/O: ಗೋಪಾಲ್ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100135688 Sakubai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಸಾಧು 0 PHH(NK) / NCS------60000000-
560100135691 Mahananda - S/O: ಹಮಮತ್ಗೊಂಡ PHH(NK) / NCS------180000000-
560100135713 Vithhabai - S/O: ಗಣಪತ್ ರಾವ್ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100135757 Padminibai - W/O ಉಮಾಕಾಂತ ಬಿರಾದಾರ ವನಮಾರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100135877 Shalu Bai - W/O: ದಿಗಂಬರ ರಾವ ವನಮಾರ್ಪಳ್ಳಿ ಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100136001 Reshma Ratikanth Tonape - ಕೇರ್ ಆಫ್: ರತಿಕಾಂತ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100136069 Jyothi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಉತ್ತಮ್ ವನಮಾರಪPHH(NK) / NCS------60000000-
560100136094 Lalita - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಸೂರ್ಯಕಾಂತ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100136117 Ratna Bai - W/O: ಮಗರಾಜ್ PHH(NK) / NCS------210000000-
560100136195 Parvati - S/O ಬಸವರಾಜ ವನಮಾರಪಳ್ಲಿ ತಾ.PHH(NK) / NCS------150000000-
560100136269 Mahadevi - W/O ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ರೋಡ್ಡೆವಾಡ ವನPHH(NK) / NCS------60000000-
560100136292 Renuka - W/O ನಾಗನಾಥ ವನಮಾರಪಳ್ಲಿ ತಾ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100136548 Sunita - W/O: ಗೋವಿಂದ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100136722 Archana - W/O ತಾನಾಜಿ ವನಮಾರಪಳ್ಲಿ ತಾ.NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100136856 Laximi Bai - W/O: ಬಸ್ಪಣಪ್ಪ PHH(NK) / NCS------90000000-
560100137029 Laxmibai - W/O: ರಾಮ PHH(NK) / NCS------90000000-
560100137205 Sarojna - W/O: ಸುನೀಲ್ PHH(NK) / NCS------90000000-
560100137535 Gayabai - W/O: ಬಸವರಾಜ್ PHH(NK) / NCS------150000000-
560100137687 Gangamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾರುತಿ 330 PHH(NK) / NCS------60000000-
560100137837 Vimaiabai - W/O: ಕಾಶಿ ನಾಥ್ ವನಮಾರ್ಪಳ್ಳಿ ಬಾದPHH(NK) / NCS------120000000-
560100137848 Rukminibai - W/O: ಗಂಗಾಧರ ವನಮಾರ್ಪಳ್ಳಿ ಬಾದಲಗಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100139276 Anita - W/O ಸಂಜಯ್ ದೇಶಮುಖ # 2/115 , NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100140077 Vachlabai - W/O: ಮಾಧವರಾವ್ ವನಮಾರ್ಪಳ್ಳಿ ಅಂಚNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100140258 Shubhangi - W/O ಸಚಿನ ಬಿರಾದರ . . ತಾ ಔರಾದPHH(NK) / NCS------90000000-
560100140590 Padmini Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಘಳಪ್ಪಾ ವನಮಾರಪPHH(NK) / NCS------240000000-
560100141273 Sunith - W/O: ನಾಗಣಾಥ ವನಮಾರ್ಪಳ್ಳಿ ಬಾದಲಗಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100141315 Laxmibai - C/O ವಾರೇಪ್ಪ ವನಮಾರಪಳ್ಳಿ ತಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100141457 Kamal Bai - W/O: ಶೆಷೇರವ್ ವನಮಾರ್ಪಳ್ಳಿ ಬಾದಲಗPHH(NK) / NCS------60000000-
560100141591 Subhangi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಗಜಾನಾಂದ ವನಮಾರPHH(NK) / NCS------90000000-
560100141709 ರಾಜಕುಮಾರ - W/O ರಾಜಕುಮಾರ ವನಮಾರಪಳ್ಳಿ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100141803 Laxmi Bai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ನಾಗಪ್ಪಾ #PHH(NK) / NCS------150000000-
560100142100 Janabai - W/O: ನರಸಿಂಗರಾವ ವನಮಾರ್ಪಳ್ಳಿ ಅಂPHH(NK) / NCS------90000000-
560100142266 Shantama - S/O: ಪುಂಡಲೀಕರಾವ ವನಮಾರ್ಪಳ್ಳಿ ಅPHH(NK) / NCS------60000000-
560100143177 ಮಾದಯ್ಯ ಮಾಹಾಂತಯ್ಯ - ವನಮಾರಪಳ್ಳಿ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560100143178 kamla bai rajendra - ವನಮಾರಪಲ್ಲೀ ತಾ//ಔರಾದ(ಬಿ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560100143179 ಆಣೆಪ್ಪಾ ಹಾವಪ್ಪಾ - ವನಮಾರಪಳೀ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560100143180 laxmi bai gangadhar - ವನಮಾರಪಳ್ಳಿ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560100143181 ಶ್ರೀಮಂತ - ವನಮಾರಪಳ್ಳಿ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿ ಜಿ|| ಬPHH(NK) / NCS------120000000-
560100143182 ಶಿವಾಜಿ - ವನಮಾರಪಲ್ಲೀ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560100143183 Mukta Bai - ವನಮಾರಪಳೀ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------150000000-
560100143184 Bhuma Bai - ವನಮಾರಪಳೀ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------180000000-
560100143185 Shardabai - ವನಮಾರಪಳ್ಳಿ ತಾ//ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------180000000-
560100143186 govind gonda - ವನಮಾರಪಳೀ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560100143187 sojar bai malla gond - ವನಮಾರಪಳೀ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560100143188 govind gonda shivram gond - ವನಮಾರಪಲ್ಲೀ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560100143189 ಪಾಂಡು ರಂಗ ಬಳರಾಮ - ವನಮಾರಪಳೀ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560100143190 Jaishree - ಸಾ|| ವನಮಾರಪಲ್ಲೀ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560100143191 ಸೊಪನ ರಾವ - ವನಮಾರಪಲ್ಲೀPHH(NK) / NCS------90000000-
560100143192 ಈಶ್ವರ ಗೊಂಡ ಜ್ಞಾನ ಗೊಂಡ - ವನಮಾರಪಲ್ಲೀ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560100143193 ಕಾಶಿನಾಥ ವಿಶ್ವನಾಥ - ವನಮಾರಪಲ್ಲೀ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560100143194 ಬೀಮ ವಾಮನ - ವನಮಾರಪಳ್ಳಿ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560100143195 Sumitra - ಸಾ|| ವನಮಾರಪಲ್ಲೀ ತಾ| ಔರಾದ ಬಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560100143196 Nagamma - ವನಮಾರಪಳೀ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------150000000-
560100143197 ಶಂಕರ ನರಸಪ್ಪಾ - ವನಮಾರಪಳ್ಳಿ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560100143198 ವಿದ್ಯಾವತಿ ಮಾಣಿಕ - ವನಮಾರಪಳ್ಳಿ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560100143199 ಗೋಮಾ ಜೀ ಮರೆಪ್ಪಾ - ವನಮಾರಪಲ್ಲೀ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560100143200 PARIYAG BAI sangappa - ವನಮಾರಪಳೀ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560100143202 sundar bai - ವನಮಾರಪಲ್ಲೀ ತಾ// ಔರಾದ(ಬಿ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560100143203 ಕಾಶಿನಾಥ - ವನಮಾರಪಳ್ಳಿ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿ ಜಿ|| ಬPHH(NK) / NCS------90000000-
560100143204 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮನ್ನಾ - ವನಮಾರಪಳ್ಳಿ ತಾ//ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560100143205 Padmini Bai - ಸಾ|| ವನಮಾರಪಳ್ಳೀ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560100143206 ಚಂದರ - ಸಾ|| ವನ್ನಮಾರಪಳ್ಳಿ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560100143207 ಬಂಡೆಪ್ಪಾ - ವನಮಾರಪಳೀPHH(NK) / NCS------90000000-
560100143208 hula bai - ವನಮಾರಪಳೀ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560100143209 ಸೀತರಾಮ - ವನಮಾರಪಳೀ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560100143418 ಚಂದರ ಬಾಯಿ - ಖಂಡಿಕೇರಿ ತಾ.ಔರಾಧ(ಬಾ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560100150250 ಮಷ್ಣಾಜಿ - ವನಮಾರಪಳ್ಳಿ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560100150251 ವಿಠಲ ರಾವ - ವನಮಾರಪಳೀ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560100150252 Sushilabai - ವನಮಾರಪಳ್ಳಿ ತಾ//ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560100150253 sangita - ವನಮಾರಪಳ್ಳಿ ತಾ//ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------150000000-
560100150254 ಅರ್ಜುನ - ವನಮಾರಪಳೀ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------150000000-
560100150255 ಗಣಪತ್ ರಾವ - ವನಮಾರಪಳ್ಳಿ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560100150256 hulappa - ವನಮಾರಪಳೀ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560100150257 guja bai - ವನಮರಪಳ್ಳ ತಾ ಔರಾದ(ಬಿ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560100150259 ಗುಂಡಮ್ಮ - ವನಮಾರಪಳೀ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------150000000-
560100150260 Indu Bai - ಸಾ|| ವನಮಾರಪಳೀ ತಾ|| ಔರಾದ ಬೀPHH(NK) / NCS------180000000-
560100150261 ಜನಾರ್ದನ - ವನಮಾರಪಳೀ ತಾ//ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560100150262 ಗೋದಾವರಿ - ವನಮಾರಪಳ್ಳ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560100150263 ಸಾಧು - ವನಮಾರಪಳ್ಳಿ ತಾ//ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560100150264 vachala bai - ಸಾ|| ವನಮಾರಪಳೀ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560100150265 Paryagbai Manikrao - ವನಮಾರಪಳೀ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560100150266 ಪಾಂಡು ರಂಗ - ವನಮಾರಪಳೀ ಔರಾದ(ಬಿ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560100150267 ಮಾಧವ ರಾವ - ವನಮಾರಪಳೀ ತಾ//ಔರಾದ(ಬಿ)PHH(NK) / NCS------150000000-
560100150268 Sangeetabai - ವನಮಾರಪಳೀ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------150000000-
560100150269 ಭಗವಂತ ರಾವ - ಸಾ|| ವನಮಾರಪಳ್ಳಿ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560100150270 ಗುಣವಂಥ ರಾವ - ಸಾ|| ವನಮಾರಪಳ್ಳಿ ತಾ|| ಔರಾದ(ಬಿ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560100150271 ಕಂಟೆಪ್ಪಾ - ಸಾ|| ವನಮಾರಪಳೀ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560100150272 ಕಮಲಾ ಬಾಯಿ - ವನಮಾರಪಳೀ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560100150273 Lalitabai - ವನಮಾರಪಳೀ ತಾ|| ಔಋಆದ ಬಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560100150274 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮನ್‌ ರಾವ - ವನಮಾರಪಳೀ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560100150275 ಮಚಂದ್ರ - ವನಮಾರಪಳೀ ತಾ// ಔರಾದ(ಬಿ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560100150276 ವಿಜಯ ಕುಮಾರ್‌ - ವನಮಾರಪಳೀ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560100150277 ವೈಜಿ ನಾಥ - ವನಮಾರಪಳೀ ತಾ ಔರಾದ(ಬಿ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560100150278 Parabathabai Wo Raghunath - ಸಾ|| ವನಮಾರಪಳೀ ತಾ|| ಔರಾದ ಬೀPHH(NK) / NCS------60000000-
560100150279 ಶೋಭಾವತಿ - ವನಮಾರಪಳ್ಳಿ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560100150280 ದೇವಿದಾಸ - ವನಮಾರಪಳ್ಳಿ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿ ಜಿ|| ಬPHH(NK) / NCS------120000000-
560100150281 ರವಿಕಾಂತ - ವನಮಾರಪಳೀ ತಾ ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560100150282 Laximi Bai - ವನಮಾರಪಳೀ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------180000000-
560100150283 tejemma - ವನಮಾರಪಳೀ ತಾ//ಔರಾದ(ಬಿ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560100150284 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಂ ಅಮ್ರತರಾವ - ಸಾ|| ವನಮಾರಪಳೀ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿPHH(NK) / NCS------210000000-
560100150285 ಶ್ರೀಪತ್‌ ರಾವ - ಸಾ||ವನಮಾರಪಳೀ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560100150286 ವೈಜೀನಾಥ - ವನಮಾರಪಳೀ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560100150287 ವಿಠಲ ಗೊಂಡ - ವನಮಾರಪಳೀ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560100150288 ಹಣಮಂತ ಗೊಂಡ - ಸಾ|| ವನಮಾರಪಳೀ ತಾ|| ಔರಾರಾ ಬಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560100150289 gujemma - ಸಾ|| ವನಮಾರಪಳೀ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560100150290 ರಾಮ ಗುಂಡಾ - ವನಮಾರಪಳೀ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------150000000-
560100150291 ಶೆಶಿ ರಾವ ಗುಂಡಾ - ಸಾ|| ವನಮಾರಪಳೀ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560100150292 ವೈಜಿ ನಾಥ - ವನಮಾರಪಳೀ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560100150293 ಕಲಾವತಿ - ಸಾ|| ವನಮಾರಪಳ್ಳಿ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560100150294 sharanamma - ಸಾ| ವನಮ಻ರಪಳ್ಳಿ ತಾ| ಔರಾದ ಬಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560100150295 ಬಾಬಾ ಗೊಂಡಾ - ವನಮಾರಪಳೀ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560100150296 ಮಾರುತಿ - ವನಮಾರಪಳ್ಳೀPHH(NK) / NCS------30000000-
560100150297 ವಚಲಾ ಬಾಯಿ - ವನಮಾರಪಳೀ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560100150298 ರಘುನಾಥ - ಬಾದಲಗಾಂವ ತಾ// ಔರಾದ(ಬಿ)PHH(NK) / NCS------150000000-
560100150299 ನಿರ್ಮಲಾ - ವನಮರಪಳ್ಳಿ ತಾ// ಔರಾದ(ಬಿ)PHH(NK) / NCS------180000000-
560100150300 ambika - ವನಮರಪಳ್ಳಿ ತಾ/ಔರಾದ(ಬಿ)PHH(NK) / NCS------150000000-
560100150301 ನಾಮದೇವ ತಂ ತುಕಾರಾಮ - ಸಾ|| ವನಮಾರಪಳ್ಳಿ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿ ಜPHH(NK) / NCS------120000000-
560100150302 ಲಕ್ಷ್ಮಣ - ವನಮಾರಪಳ್ಳಿ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560100150303 ಮನೋಹರ - ವನಮಾರಪಳೀ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------150000000-
560100150304 Sarubai - ವನಮಾರಪಳ್ಳಿ ತಾ//ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------240000000-
560100150305 ಶಿವಾಜಿ - ವನಮಾರಪಳೀ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560100150306 saru bai - ವನಮಾರಪಳೀ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------150000000-
560100150307 ಮಾರುತಿ - ವನಮಾರಪಳೀ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560100150308 ಶೆಶಿ ರಾವ - ವನಮಾರಪಲ್ಲಿ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿ ಜಿ ಬೀದPHH(NK) / NCS------90000000-
560100150309 Sojar Bai - ವನಮಾರಪಳೀ ತಾ ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------210000000-
560100150310 ವಿಜಯ ಕುಮಾರ್‌ - ವನಮಾರಪಳ್ಳಿ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560100150311 ಸಂಜು - ಸಾ|| ವನಮಾರಪಳೀ ತಾ|| ಔರಾದೆ ಬಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560100150312 ಸೊಪನಾ - ವನಮಾರಪಳ್ಳಿ ಪೊ: ಬಾದಲಗಾಂವ ತಾ:ಔPHH(NK) / NCS------60000000-
560100150313 Parvati - ವನಮಾರಪಳೀ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100150314 ರಮೇಶ - ಸಾ| ವನಮಾರಪಳೀ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560100150315 ರುಸತಮಬಾಬ - ವನಮಾರಪಳ್ಳಿ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560100150316 ಬಸ್ವಣಪ್ಪ - ವನಮಾರಪಳೀ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560100150317 ಲಕ್ಷ್ಮಮನ - ಸಾ|| ವನಮಾರಪಳೀ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560100150318 ಮಲ್ಲಾರಿ - ವನಮಾರಪಳೀ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560100150319 ಅಮ್ರತ - ಸಾ|| ವನಮಾರಪಳ್ಳಿ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560100150320 ಬಾಬು - ವನಮಾರಪಳೀ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560100150321 ಅಶೋಕ - ವನಮಾರಪಳೀ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560100150322 ಸಾಂಭಾಜಿ - ಸಾ||ವನಮಾರಪಳೀ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560100150323 ಸೋಪಾನ - ವನಮಾರಪಳ್ಳಿ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560100150324 gundamma - ವನಮಾರಪಲ್ಲೀ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿ ಜಿ|| ಬPHH(NK) / NCS------30000000-
560100150325 ನಾಗನಾಥ - ವನಮಾರಪಳ್ಳಿ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560100150326 ಮಹಾದು - ವನಮಾರಪಳೀ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560100150327 jaya bai - ವನಮಾರಪಳೀ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560100150329 Rajabai - ವನಮಾರಪಳೀ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------180000000-
560100150330 ಬಳಿ ರಾಮ - ವನಮಾರಪಳೀ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560100150331 ಸುರ್ಯಕಾಂತ - ವನಮಾರಪಳ್ಳಿ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560100150332 ಸುಭಾಷ್‌ - ವನಮಾರಪಳೀ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------150000000-
560100150333 ಮಾಧವ - ಸಾ||ವನಮಾರಪಳೀ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560100150334 ಪುಂಡಲೀಕ - ವನಮಾರಪಳೀ ಔರಾದ(ಬಿ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560100150335 ವಿಶ್ವ ನಾಥ - ವನಮಾರಪಳೀ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------150000000-
560100150336 ಸಂಬಾಜಿ - ವನಮಾರಪಳೀ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560100150337 ಸೂರ್ಯ ಕಾಂತ - ವನಮಾರಪಳೀ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560100150338 ಪ್ರಭಾತ ರಾವ - ವನಮಾರಪಳ್ಳಿ ತಾ//ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560100150339 Kondabai - ಸಾ|| ವನಮಾರಪಳ್ಳಿ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560100150340 ರಾಧಾಬಾಯಿ - ವನಮಾರಪಲ್ಲೀPHH(NK) / NCS------180000000-
560100150341 Sahntamma - ವನಮಾರಪಳೀ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560100150342 ನರಸಿಂಗ - ಸಾ|| ವನಮಾರಪಳ್ಳಿ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560100150343 ಪಾರ್ವತಿ ಬಾಯಿ - ವನಮಾರಪಳ್ಳೀ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560100150344 ಕಾಶಾ ಬಾಯಿ - ಸಾ|| ವನಮಾರಪಳ್ಳಿ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿ ಜPHH(NK) / NCS------90000000-
560100150345 ಶಾಲುಕಾ ಬಾಯಿ - ವನಮಾರಪಳೀ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560100150346 ಕೇರಾ ಬಾಯಿ - ವನಮಾರಪಳ್ಳಿ ತಾ//ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------150000000-
560100150347 ಮಾರುತಿ - ಸಾ|| ವನಮಾರಪಳ್ಳಿ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560100150348 ರಾಜೇಂದ್ರ - ವನಮಾರಪಳೀ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------150000000-
560100150349 Tejamma - ಸಾ| ವನಮಾರಪಳ್ಳೀ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560100165673 ದಿಗಂಬರ - ಸಾ|| ವನಮಾರಪಲ್ಲಿ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100165675 ಶಶಿಕಲಾಬಾಯಿ - ವನಮಾರಪಳೀ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100165676 ಸಂಜು ಕುಮಾರ್‌ - ವನಮಾರಪಳ್ಳಿ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100165677 ಹುಲಪ್ಪ - ವನಮಾರಪಲ್ಲೀNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100165678 ರಮೇಶ - ವನಮಾರಪಳ್ಳಿ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100165679 ಪುಂಡಾ - ವನಮರಪಳ್ಳಿ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100170315 Umadevi - ವನಮಾರಪಲ್ಲಿ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬPHH(NK) / NCS------150000000-
560100170355 Premala Dadarao - ವನಮಾರಪಳ್ಳಿ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100170356 Narshing Apparao - ವನಮಾರಪಳ್ಳಿ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560100170358 Ashwini - ವನಮಾರಪಳ್ಳಿ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100170359 Kalpana - ವನಮಾರಪಳ್ಳಿ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100170361 Govind Balvantrao - ವನಮಾರಪಳ್ಳಿ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560100170362 Maruti Babugunda - ವನಮಾರಪಳ್ಳಿ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100170973 Madhurao S/o Pandurang - ವನಮಾರಪಳ್ಳಿ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100170989 Baburao S/o Pandurang - ವನಮಾರಪಳ್ಳಿ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100170995 Vijaykumar Bhavrao - ವನಮಾರಪಳ್ಳಿ ರ\ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100171005 Umakanth S/o Babugond - ವನಮಾರಪಳ್ಳಿ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100171009 Madukar S/o Baburao - ವನಮರಪಳ್ಳಿ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100171028 Dyanoba S/o Dattatri - ವನಮಾರಪಳ್ಳಿ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100171037 Venkat S/o Dattatri - ವನಮಾರಪಳ್ಳಿ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100171116 Vamanrao S/o Dattatri - ವನಮಾರಪಳ್ಳಿ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100171122 Dattatri S/o Eshwarao - ವನಮಾರಪಳ್ಳಿ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100172760 Ravikanth - ವನಮಾರಪಳ್ಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100172768 Parvati - ವನಮಾರಪಳ್ಳಿ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬಿದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100172852 ಜನಾಬಾಯಿ ಪಂಡರಿ - ವನಮಾರಪಳ್ಳಿ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100173417 Priti sunil - ವಾಮಾರಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560100173615 Adeppa Shankargonda - ವನಮಾರಪಲ್ಲಿ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಾ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------150000000-
560100174487 Baburao Vithalrao - ವನಮಾರಪಲಿ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಾ) ಜೀ ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100176470 Rukminbai Hanmanthgonda - ವನಮಾರಪಳ್ಳಿ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ:ಬೀದPHH(NK) / NCS------150000000-
560100176498 ಸಂಜಿವ ಬಾಬುರಾವ ಬಿರಾದಾರ - ವನಮಾರಪಳ್ಳಿ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100176503 Jaishira - ವನಮಾರಪಳ್ಳಿ ತಾ||ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ||ಬPHH(NK) / NCS------60000000-
560100176510 Jaishila Narshingrao - ವನಮಾರಪಲೀ ತಾ: ಔರಾದ (ಬಾ) ಜೀ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100176648 Balaji S/o Ram - ವನಮಾರಪಳ್ಳಿ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದPHH(NK) / NCS------30000000-
560100176709 Sunita - ವನಮಾರಪಲ್ಲಿ ತಾ.ಔರಾದ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100176710 Mahanada - ವನಮಾರಲ್ಲಿ ತಾ||ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ|| ಬೀPHH(NK) / NCS------180000000-
560100176804 Mahanand - ವನಮಾರಪಳ್ಳಿ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------150000000-
560100176814 Prabhu S/o Basappa - ತುಳಜಾಪೂರ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100180513 ಕೆರಬಾ - ವನಮಾರಪಳ್ಳಿ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬPHH(NK) / NCS------30000000-
560100180542 ಬಾಬು ನರಸಿಂಗ್‌ - ವನಮಾರಪಲ್ಲೀ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬPHH(NK) / NCS------30000000-
560100180550 ನಿವರ್ತಿ ಮರೆಪ್ಪಾ - ವನಮಾರಪಲ್ಲೀ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬPHH(NK) / NCS------60000000-
560100180561 namdev maruti - ವನಮಾರಪಲ್ಲೀ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬPHH(NK) / NCS------30000000-
560100181675 ದತ್ತಾತ್ರಿ ವೈಜಿನಾಥ - ವನಮಾರಪಳ್ಳಿ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ:ಬೀPHH(NK) / NCS------120000000-
560100181687 Gangamma Niladhar - ವನಮಾರಪಳ್ಳಿ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದPHH(NK) / NCS------60000000-
560100181774 Shridevi - ವನಮಾರಪಲೀ ತಾ: ಔರಾದ (ಬಾ) ಜೀ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------150000000-
560100181783 Sopan Vithalrao - ವನಮಾರಪಲ್ಲಿ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬPHH(NK) / NCS------90000000-
560100182407 CHEMPA BAI - ವನಮಾರಪಳ್ಳಿ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬPHH(NK) / NCS------150000000-
560100182431 ನಾಗನಾಥ - ವನಮಾರಪಳ್ಳಿ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬPHH(NK) / NCS------150000000-
560100182461 ಸುರೇಖಾ - ವನಮಾರಪಳ್ಳಿ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದPHH(NK) / NCS------120000000-
560100182512 Lalita Bai - ವನಮಾರಪಳ್ಳಿ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬPHH(NK) / NCS------150000000-
560100182827 ಗುರನಾಥ - ವನಮಾರಪಳ್ಳಿ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬPHH(NK) / NCS------150000000-
560100182828 ವಿಠಲ - ವನಮಾರಪಳ್ಳಿ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬPHH(NK) / NCS------120000000-
560100182830 ಬಾಲಾಜಿ - ವನಮಾರಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560100182925 ಶ್ರಿ ಪತಿ - ವನಮಾರಪಳ್ಳಿ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬPHH(NK) / NCS------120000000-
560100182980 SARU BAI - ವನಮಾರಪಳ್ಳಿ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬPHH(NK) / NCSBiometric****514116/05/2022FPS****514116/05/20223002000016/05/2022
560100183020 ಗೋರಖನಾಥ ಕೋಟ್ಟಗೇಳೆ - ವನಮಾರಪಳ್ಳಿ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬPHH(NK) / NCS------120000000-
560100183021 Balikabai - ವನಮಾರಪಳ್ಳಿ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬPHH(NK) / NCS------150000000-
560100183225 ಹುಲಗೊಂಡಾ - ವನಮಾರಪಳ್ಳಿ ತಾ. ಔರಾಧ (ಬಾ) ಜಿ. ಬPHH(NK) / NCS------120000000-
560100183268 Shobha - ವನಮಾರಪಳ್ಳಿ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬPHH(NK) / NCS------60000000-
560100183295 GANGA BAI - ವನಮಾರಪಳ್ಳಿ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬPHH(NK) / NCS------150000000-
560100183308 Laximibai - ವನಮಾರಪಳ್ಳಿ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬPHH(NK) / NCS------120000000-
560100183323 ಸುಧಾಮ್‌ - ವನಮಾರಪಳ್ಳಿ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬPHH(NK) / NCS------60000000-
560100183826 ಚಂದ್ರಕಾಂತ - ವನಮಾರಪಳ್ಳಿ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬPHH(NK) / NCS------120000000-
560100183857 Champabai - ವನಮಾರಪಳ್ಳಿ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬPHH(NK) / NCS------90000000-
560100183874 ರಮಾರಾವ್‌ - ವನಮಾರಪಳ್ಳಿ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬPHH(NK) / NCS------120000000-
560100183959 ಅಂಬಿಕಾ - ವನಮಾರಪಳ್ಳಿ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬPHH(NK) / NCS------120000000-
560100184052 ದಾನಜಿ - ವನಮಾರಪಳ್ಳಿ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬPHH(NK) / NCS------90000000-
560100184113 ಸಂಜು - ವನಮಾರಪಳ್ಳಿ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬPHH(NK) / NCS------90000000-
560100184500 ನರಸಗೊಂಡಾ - ವನಮಾರಪಳ್ಳಿ ತಾ; ಔರಾದ ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100184503 ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಗಂ ಧೋಂದಿಬಾ - ವನಮಾರಪಳ್ಳಿ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬPHH(NK) / NCS------120000000-
560100184504 ಶಿವಕುಮಾರ - ವನಮಾರಪಳ್ಳಿ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬPHH(NK) / NCS------120000000-
560100184520 ಭವುರಾವ - ವನಮಾರಪಳ್ಳಿ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬPHH(NK) / NCS------120000000-
560100184521 ಅನಿಲ - ವನಮಾರಪಳ್ಳಿ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬPHH(NK) / NCS------120000000-
560100184631 ಮಾರುತಿ - ವನಮಾರಪಳ್ಳಿ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬPHH(NK) / NCS------90000000-
560100184633 ದಿಗಂಬರ - ವನಮಾರಪಳ್ಳಿ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬPHH(NK) / NCS------60000000-
560100184816 ಸಂತೊಷ್ - ವನಮಾರಪಳ್ಳಿ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬPHH(NK) / NCS------120000000-
560100184817 BALAJI - ವನಮಾರಪಳ್ಳಿ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬPHH(NK) / NCS------30000000-
560100184819 Ratna Bai - ವನಮಾರಪಳ್ಳಿ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100184821 ಲಕ್ಷಣ ಕೋಳಿ - ವನಮಾರಪಳ್ಳಿ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560100184822 Lalita - ವನಮಾರಪಳ್ಳಿ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬPHH(NK) / NCS------150000000-
560100185568 Govind Narsgonda - ಸಾ/ವನಮರಪಳ್ಳಿ ತಾ/ಔರಾದ(ಬಿ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100185575 Baburao S/O Ramchandrarao - ವನಮರಪಳ್ಳಿ ತಾ.ಔರಾದ ಜಿಲ್ಲೆ:ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100185675 Ganpati Babarao - ವನಮರಪಳೀ ಔರಾದ ಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100185734 UMAKANT S/O BABARAO - ವನಮಾರಪಳ್ಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100185750 Kalpana - ವನಮರಪಳ್ಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100185751 BALAJI S/O DIGAMBARRAO - ಮು. ಬಾದಲಗಾಂವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100185752 Swati W/o Umakanth - ಮು.ವನಮಾರಪಳ್ಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100185753 Dashrath S/o Shankargonda - ಮು.ವನಮಾರಪಳ್ಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100185754 Vandana W/o Narsing - ಮು.ವನಮಾರಪಳ್ಳಿ ಪೂ. ಬಾದಲಗಾಂವ ತNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100185755 Maroti Namdevrao - ಮರಪ್ಪಳಿ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100186132 Digambar S/o Rama Koli - ಮು: ವನಮಾರಪಳ್ಳಿ ಪೋ: ಬಾದಲಗಾಂವ ತಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100186251 Pushpa - ವನಮರಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560100186274 Zingrabai - ಮು.ವನಮಾರಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560100186337 Devidash Balavantrao - ವನಮರಪಳ್ಲಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560100186352 ಸಂದಿಪ ತಂದೆ ವಾಮನರಾವ - ವನಮರಪಳ್ಳಿ ತಾ ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100186381 Nagnath S/o Keraba - ವನಮಾರಪಳ್ಳಿ ತಾ|| ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560100186521 Sanjana Waghamare - ವನಮರಪಳ್ಳಿ ತಾ ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100186616 ಕವಿತಾ ಗಂಡ ವೆಂಕಟರಾವ - ವನಮಾರಪಳ್ಳಿ ತಾ ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ ಬೀದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100186617 Anita W/O Vijaykumar - ವನಮರಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560100186618 Renuka W/o Govind - ವನಮರಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560100186619 Anand S/o Balajirao - ವನಮರಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560100186621 Sushila Bai - ವನಮರಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560100186622 Kashibai Baburao - ವನಮರಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560100186623 Sunita - ವನಮರಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560100186624 YADEV CHOPDE S/O SOPANRAO - ವನಮಾರಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560100186625 Padmini Bai - ವನಮರಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560100186626 Parbatbai W/o Uttamrao - ವನಮರಪಳ್ಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100186627 Mudrikabai - ವನಮರಪಳ್ಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100186832 Mangala - ಬಾಬುಗೋಂಡಾ 48 ವನಮಾರ್ಪಳ್ಳಿ ವನNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100188017 Sulyabai - ಪಾಂಡುರಂಗ 99 ವನಮಾರಪಳ್ಳಿ ವನಮಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560100188018 Anuja - ಸಂತೋಷ 96 ಮಹಾದೇವ ಮಂದಿರ ಹತ್ತಿರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100188019 Anjanabayi - ವಿಠ್ಠಲ 2-120 ವನಮಾರ್ಪಳ್ಳಿ ವನPHH(NK) / NCS------90000000-
560100188020 Meena - ನವನಾಥ 2-121 ವನಮಾರ್ಪಳ್ಳಿ ವನPHH(NK) / NCS------120000000-
560100188021 Vandana - ಸುನಿಲಕುಮಾರ 4-57 ವನಮಾರ್ಪಳ್ಳಿ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100188022 Narsabai - ಬಾಲಾಜಿ 1-143 ವನಮಾರ್ಪಳ್ಳಿ ವನPHH(NK) / NCS------120000000-
560100188023 ನಿರ್ಮಲಾ - ಜನಾರಧನ 62 ವನಮಾರ್ಪಳ್ಳಿ ವನಮಾರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100188024 Sunita - ಭವರಾವ 2-104 ವನಮಾರ್ಪಳ್ಳಿ ವನಮPHH(NK) / NCS------150000000-
560100188025 Shashikala - ವಿಶ್ವನಾಥ 2-171 ವನಮಾರ್ಪಳ್ಳಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100188026 Jagadevi - ರಾಜೇಶ 10 ವನಮಾರ್ಪಳ್ಳಿ ವನಮಾರ್PHH(NK) / NCS------90000000-
560100188027 Sunita - ಸುನೀಲಕುಮಾರ 2-171 ವನಮಾರ್ಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560100188028 Kusumabai - ಶಂಕರ 2/142 ವನಮಾರ್ಪಳ್ಳಿ ವನಮಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100188029 SEEMABAI VITHAL - ಮಾರುತಿ 2-121 ವನಮಾರ್ಪಳ್ಳಿ ವನPHH(NK) / NCS------120000000-
560100188030 ವಯಶಾಲಿ ವೀಲಾಸ - ವೀಲಾಸ 2-189 ವನಮಾರ್ಪಳ್ಳಿ ವನಮPHH(NK) / NCS------60000000-
560100189505 Meera sudam - ವನಮಾರಪಳ್ಳಿ 4/62 ವನಮಾರ್ಪಳ್ಳಿ PHH(NK) / NCS------150000000-
560100189646 rani - ರಾಜಕುಮಾರ 171 ವನಮಾರ್ಪಳ್ಳಿ ವನPHH(NK) / NCS------90000000-
560100189647 Sulochana - ಬಂಡೆಪ್ಪಾ 1/11 ವನಮಾರ್ಪಳ್ಳಿ ವPHH(NK) / NCS------90000000-
560100189648 Archanabayi - ಮಧುಕರ 2-137 ವನಮಾರ್ಪಳ್ಳಿ ವನಮPHH(NK) / NCS------90000000-
560100189649 Vidyavati - ಶಿವರಾಜ 22 ವನಮಾರ್ಪಳ್ಲಿ ವನಮಾರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100189650 Swathi - ಮಾರುತಿ 4/44 ವನಮಾರ್ಪಳ್ಳಿ ವನಮPHH(NK) / NCS------150000000-
560100189651 Savita - ರಾಮ 158 ವನಮಾರ್ಪಳ್ಳಿ ವನಮಾರ್ಪPHH(NK) / NCS------120000000-
560100189652 ರಾಹುಬಾಯಿ ಕಿಶನರಾವ - ಕಿಶನರಾವ 4-173 ಬಾದಲಗಾಂವ ಬಾದಲPHH(NK) / NCS------60000000-
560100189653 Shantabai - ಧನಾಜಿ 4-73 ವನಮಾರ್ಪಳ್ಳಿ ವನಮಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560100189654 BALIKA RAMGONDA - ಈಶ್ವರಗೋಂಡಾ 76 ವನಮಾರ್ಪಳ್ಳಿ ವPHH(NK) / NCS------150000000-
560100189655 Suvarta - ಚಂದ್ರಕಾಂತ 141 ವನಮಾರ್ಪಳ್ಳಿ ವPHH(NK) / NCS------150000000-
560100189656 Shaluka - ಪಂಢರಿ 156 ವನಮಾರ್ಪಳ್ಳಿ ವನಮಾರPHH(NK) / NCS------150000000-
560100189657 Sangithabayi - ಖಂಡೆರಾವ 2-103 ವನಮಾರ್ಪಳ್ಳಿ ವPHH(NK) / NCS------120000000-
560100189658 Rahubayi - ಪಂಢರಿನಾಥ 2-106 ವನಮಾರ್ಪಳ್ಳಿ PHH(NK) / NCS------90000000-
560100189659 SHITAL KAMALAKR - ಬಾಬುರಾವ 2-137 ವನಮಾರ್ಪಳ್ಳಿ ವPHH(NK) / NCS------60000000-
560100189660 Shekunthala - ತೆಜೆರಾವ 2-103 ವನಮಾರ್ಪಳ್ಳಿ ವPHH(NK) / NCS------90000000-
560100189661 GANGABAI MARUTI - ಭಿಮಗೊಂಡಾ 1-92 ವನಮಾರ್ಪಳ್ಳಿ ವPHH(NK) / NCS------90000000-
560100189662 Sharda Bai - ಬಾಲಾಜಿ 1/182 ವನಮಾರ್ಪಳ್ಳಿ ವನPHH(NK) / NCS------150000000-
560100189663 ಗಾಯಬಾಯಿ - ವೌಜಿನಾಥ 1-63 ವನಮಾರ್ಪಳ್ಳಿ ವನPHH(NK) / NCS------150000000-
560100189664 SHESHABAI NARAYNRAO - ನಾರಾಯಣರಾವ 131 ವನಮಾರ್ಪಳ್ಳಿ ವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100189665 Lata Bai - ಶೀವಾಜಿರಾವ 1-131 ವನಮಾರ್ಪಳ್ಳಿ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100189666 Chandra Bai - ಪುಂಡಲಿಕ 155 ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಹತ್ತPHH(NK) / NCS------60000000-
560100189667 Bhimabai - ರಾಮದಾಸ 2-183 ವನಮಾರ್ಪಳ್ಳಿ ವPHH(NK) / NCS------120000000-
560100189668 MANGALABI BAI BABURAO - ಕ್ರಷ್ಣಾಜಿ 1-44 ವನಮಾರ್ಪಳ್ಳಿ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100189669 Mahadevi - ಬಸಲಿಂಗಪ್ಪಾ 1-97 ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100189670 Mallamma - ಶ್ರಾವಣ 1-92 ವನಮಾರ್ಪಳ್ಳಿ ವನPHH(NK) / NCS------30000000-
560100189671 HANUMANTH GONDA RAJENDRA - ರಾಜೆಂದ್ರ 1/74 ವನಮಾರ್ಪಳ್ಳಿ ವPHH(NK) / NCS------30000000-
560100189672 Shobha Bai - ರಾಜೆಂದ್ರ 1-74 ವನಮಾರ್ಪಳ್ಳಿ PHH(NK) / NCS------150000000-
560100189673 Chandra Bai - ಮಡೆಳಪ್ಪಾ 25 ವನಮಾರ್ಪಳ್ಳಿ ವನಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100189674 Savitra - ನಾಗನಾಥ 24 ವನಮಾರ್ಪಳ್ಳಿ ವನಮಾರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100190376 Urmilabai - ನಾಗನಾಥ 2-135 ಬಾದಲಗಾಂವ ಬಾದಲಗNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100190477 Nivartabai W/o Pandurang - ಪಾಂಡುರಂಗ 122 ವನಮಾರಪಳ್ಳಿ ವನಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100190478 Indra Bai - ರಾಮರಾವ 143 ವನಮಾರ್ಪಳ್ಳಿ ವನಮಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100190479 Ambika - ರಾಜಗೊಂಡ 54 ವನಮಾರಪಳ್ಳಿ ವನಮಾರPHH(NK) / NCS------150000000-
560100190480 Gayabai - ಈಶ್ವರರಾವ 2 ವನಮಾರ್ಪಳ್ಳಿ ವನಮಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100190516 Sangitha - ವಿಠೋಬಾ 74 ವನಮಾರ್ಪಳ್ಳಿ ವನಮಾರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100190517 Sarubai - ಬಸವಣಪ್ಪಾ 89 ವನಮಾರಪಲ್ಲಿ ವನಮಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100190518 Pratibha - ಗಂಗಾಧರ 210 ವನಮಾರ್ಪಳ್ಳಿ ವನಮಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100190519 Laxmibai W/o Tukaram - ತುಕಾರಾಮ 149 ವನಮಾರ್ಪಳ್ಳಿ ವನಮPHH(NK) / NCS------120000000-
560100190520 Sulochana Bai - ಸೋಪಾನರಾವ 2 ವನಮಾರ್ಪಳ್ಳಿ ವನಮಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100190521 Shobhabai - ಜ್ಞಾನೋಬಾ 109 ವನಮಾರ್ಪಳ್ಳಿ ವನPHH(NK) / NCS------210000000-
560100190596 ಚಂದ್ರಕಲಾ ಗಂ ಮಾಣಿಕರಾವ - ಮಾಣಿಕರಾವ 103 ವನಮಾರ್ಪಳ್ಳಿ ವನPHH(NK) / NCS------150000000-
560100193141 Laxmibai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಗಣಪತರಾವ ವನಮಾರNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100196143 Anuradha - W/O ರೋಹಿದಾಸ ವನಮಾಪಳ್ಲಿ ತಾ PHH(NK) / NCS------90000000-
560100196378 Malashri - ಕೇರ್ ಆಫ್: ರಾಮಾ ವನಮಾರಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560100196758 Banu - S/O ವೈಜೀನಾಥ ವಾಘ್ಮರೆ ವಂಮರಪPHH(NK) / NCS------60000000-
560100196879 Sujata - C/O ಉಮೇಶ್ ಪಾಟೀಲ್ 01/2 ವನಮಾರಪPHH(NK) / NCS------60000000-
560100196979 Renuka - W/O ನರಸಿಂಗ ವನಮಾರಪಳ್ಳಿ ತಾ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100196989 Pooja - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಸಂಗಮೇಶ #34 ವನಮಾರPHH(NK) / NCS------90000000-
560100197352 Meera - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಲಾಜಿ ಜಗದPHH(NK) / NCS------120000000-
560100197833 Shakuntala - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ತಾನಾಜಿ ಮೂಡೆ ವPHH(NK) / NCS------90000000-
560100198000 Laxmibai - S/O: ಭೀಂಸನ್ ವನಮಾರ್ಪಳ್ಳಿ ಅಂಚೆPHH(NK) / NCS------60000000-
560100199117 Jyothi - C/O ಶಿವಾಜಿ ವಂಮರಪಳ್ಲಿ ವಂಮರಪಳ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560100199205 Pooja - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಅನಿಲಕುಮಾರ ವನಮಾರPHH(NK) / NCS------150000000-
560100199299 Laxmibai - C/O ಪ್ರಕಾಶ ವನಮಾರಪಳ್ಳಿ ತಾ.PHH(NK) / NCS------60000000-
560100200534 Laxmibai - W/O: ಮಾಧವರಾವ ವನಮಾರ್ಪಳ್ಳಿ ಅಂಚೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100200541 Vachalabai - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಭವರಾವ ವನಮಾರಪಳ್ಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560100200855 Iramma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶರಣಪ್ಪಾ ಏಚ್‌ ನ 50NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100201291 Meenatai Guru - D/O ರುಸ್ತುಂಬುವಾ ವನಮಾರಪಳ್ಲPHH(NK) / NCS------60000000-
560100202806 Bhagyashree - W/O ರಾಮರಾವ 113 . . . ವನಮಾರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100202923 Kaveri - W/O ಆಕಾಶ ವನಮಾರಪಳ್ಲಿ ತಾ ಔರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100202947 Shridevi - W/O ಮಹಾದೇವ ವನಮಾರಪಳ್ಲಿ ತಾ.PHH(NK) / NCS------120000000-
560100203038 Sangita - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಗೊರಖ ಕಪ್ಪೆಕೇರಿ PHH(NK) / NCSBiometric****702123/05/2022FPS****702123/05/20229206000023/05/2022
560100203059 Anjana Bai - W/O ಜಯವಂತರಾವ ವಂಮರಪಳ್ಲಿ ತಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100203263 Yogina Bai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಶಂಕರ 148 PHH(NK) / NCS------150000000-
560100203654 Shekuntala - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಸದಾನಂದ #44 ಸುಂಧಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
Top