REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560100130658 Surekha - S/O: ಹುಲ್ಲಪ್ಪ ನಾರಾಯಣಪುರNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100130728 Anjum Begum - S/O ಅಕ್ಬರಸಾಬ್ 42 ನಾರಾಯಣಪುರ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100130734 Savita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪ್ರಕಾಶ ಡೋಳೆ 126 NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100130737 Afreen Begum - ಅನ್ವರ್ ಮಿಯ 27 ನಾರಾಯನ್ಪುರ ಬದNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100130766 Lata - W/O: ಪ್ರಕಾಶ ಬೇಂದ್ರೆ 1-73 ನNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100130832 Meenakshi - S/O: ಹುಳ್ಳಪ್ಪಾ 148 ದೆಗಲೂರ ರೋNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100131163 Priyanka - W/O ಬೀ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ . . . . ನNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100131776 Ashok - S/O ಬಸಪ್ಪ 1/80 - ಮಮದಾಪುರ ಮೊಹNPHH(NK) / NCS------50000000-
560100133422 Jyoti - W/O ಇಮಾನವೆಲ ನಾರಯಣಪುರ ತಾ ಔPHH(NK) / NCS------30000000-
560100133476 Kavita - W/O: ಗೌತಮ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100134900 Pratibhavati - W/O: ಜಗನಾಥ PHH(NK) / NCSBiometric****306215/05/2022FPS****306215/05/20226004000015/05/2022
560100135124 Shenas - W/O: ಅಸದ್ 57 ದೆಗಲೂರ ರೋಡ ನಾರಾPHH(NK) / NCSBiometric****900723/05/2022FPS****900723/05/20226004000023/05/2022
560100135501 Sunitha - S/O: ಶರಣಪ್ಪಾ ರಕ್ಷಾಳ್ಳೇ 16 PHH(NK) / NCS------120000000-
560100135926 Jyoti - W/O ಸಂತೋಷ 106 . . . PHH(NK) / NCSBiometric****900724/05/2022FPS****900724/05/20229006000024/05/2022
560100136003 Mangala - W/O ಹಣುಮಂತ 2/144 ಬುಧ ಮಂದಿರ ಹPHH(NK) / NCSBiometric****306215/05/2022FPS****306215/05/20226004000015/05/2022
560100136537 Reshma Begum - W/O: ಎಸ್ ಕೆ ಇಸಾಕಮೀಯ್ಯ 39 ದೆಗNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100136720 Sudharani - W/O ಹಣಮಂತ PHH(NK) / NCSBiometric****001516/05/2022FPS****001516/05/20226004000016/05/2022
560100136721 Vidyavati - S/O: ಮುರಗೆಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCSBiometric****001516/05/2022FPS****001516/05/202212008000016/05/2022
560100136733 Sujata - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದೇವಿದಾಸ ನಾರಾಯNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100137168 Sofiya Begum - W/O ಸೈಯದ್ ಅಲೀಂ ಅನ್ಸಾರಿ ಒಪ್ಪ ಜPHH(NK) / NCSBiometric****671027/05/2022FPS****671027/05/20229006000027/05/2022
560100137517 Kalavati - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100138120 Laxmibai - W/O ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣಪುರ ತಾ ಔPHH(NK) / NCSBiometric****900723/05/2022FPS****900723/05/202212008000023/05/2022
560100138133 ರಾಣಿ - W/O ರಾಜಶೇಖರ 84 . . . ನಾರಯPHH(NK) / NCSBiometric****900724/05/2022FPS****900724/05/20226004000024/05/2022
560100138211 ಶಾಂತಮ್ಮಾ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಬು ನಾರಾಯಣಪೂPHH(NK) / NCSBiometric****900723/05/2022FPS****900723/05/202212008000023/05/2022
560100138245 Mahabuda Bi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಾಮಾಶೋದಿನ . . .PHH(NK) / NCSBiometric****900723/05/2022FPS****900723/05/2022180012000023/05/2022
560100138344 Shaheen Begam - W/O ಮ್ ಡ ಇಸ್ಮೈಲ್ ೨೭ ನಾರಾಯPHH(NK) / NCSBiometric****900725/05/2022FPS****900725/05/202212008000025/05/2022
560100138535 Bhagyavati - S/O ಗಣಪತಿ ನಾರಾಯಣಪೂರ ತಾ ಔರPHH(NK) / NCSBiometric****900724/05/2022FPS****900724/05/20226004000024/05/2022
560100138581 Anita - W/O ಅನಿಲಕುಮಾರ 1/109 . . ತಾPHH(NK) / NCSBiometric****900724/05/2022FPS****900724/05/20226004000024/05/2022
560100138602 Sangita - W/O: ಶಾಲೀವಾಣ ನಾರಾಯಣಪುರ ತಾPHH(NK) / NCSBiometric****900724/05/2022FPS****900724/05/20229006000024/05/2022
560100138898 Mallamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಗಣಪತಿ ನಾರಾಯಣಪPHH(NK) / NCSBiometric****900723/05/2022FPS****900723/05/202212008000023/05/2022
560100138937 Laxmi - S/O: ಲಾಲಪ್ಪಾ ನಾರಾಯಣಪುರ ತಾPHH(NK) / NCSBiometric****945316/05/2022FPS****945316/05/20226004000016/05/2022
560100139010 Thejamma - W/O ವಿಠಲ ನಾರಾಯನಪುರ ತಾ ಔರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100139163 Suryakala - W/O ಯಾದಲಿ ನಾರಾಯಣಪುರ ತಾ ಔರPHH(NK) / NCSBiometric****900724/05/2022FPS****900724/05/20229006000024/05/2022
560100139976 Inthaja Bi - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಮುಸ್ತಫಾ 30 ನಾರಾಯPHH(NK) / NCSBiometric****900724/05/2022FPS****900724/05/20226004000024/05/2022
560100140595 Deepali - W/O ಸೂರ್ಯಕಾಂತ . . ನಾರಾಯಣಪPHH(NK) / NCSBiometric****900724/05/2022FPS****900724/05/20226004000024/05/2022
560100140687 Geeta - W/O: ಅಪ್ಪಾರಾವ ನಾರಯಣಪುರ ಬಾದಲಗಾಂPHH(NK) / NCSBiometric****900723/05/2022FPS****900723/05/20229006000023/05/2022
560100140918 Ahemadabe - S/O ಅಲಿಸಾಬ್ ನಾರಾಯನ್ಪುರ ನಾರಾಯPHH(NK) / NCS------60000000-
560100141204 Jubeda Be - S/O ಎಮಡಿ. ಅಹಮದ್ ಹುಸೇನ್ ನಾPHH(NK) / NCSBiometric****900724/05/2022FPS****900724/05/202212008000024/05/2022
560100141342 Shivnanda - W/O: ನಾಗಯ್ಯ ನಾರಾಯಣಪುರ ತಾ PHH(NK) / NCSBiometric****900724/05/2022FPS****900724/05/20226004000024/05/2022
560100141343 Nafisa Begam - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಇಸಾಕ PHH(NK) / NCSBiometric****900724/05/2022FPS****900724/05/202212008000024/05/2022
560100141817 Saraswati - W/O: ಕಲೈಣರಾವ 1-86 ನಾರಾಯಣಪುPHH(NK) / NCS------30000000-
560100143325 Jai Sika - ನಾರಾಯಣಪೂರ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****900724/05/2022FPS****900724/05/202212008000024/05/2022
560100143326 ಲಾಲಪ್ಪಾ - ನಾರಾಯಣಪುರ ತಾ//ಔರಾದ(ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****900724/05/2022FPS****900724/05/2022200015000024/05/2022
560100143327 peramavati - ನಾರಾಯಣಪುರ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ. ಬAAY(NK) / NCSBiometric****900724/05/2022FPS****900724/05/2022200015000024/05/2022
560100143328 Gori Bi - ನಾರಾಲಯಣಪೂರ ತಾ/ ಔರಾದ(ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****900724/05/2022FPS****900724/05/20223002000024/05/2022
560100143329 Zaheda Bee - ನಾರಾಯಣಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****900724/05/2022FPS****900724/05/2022210014000024/05/2022
560100143330 ಪಾಶಾ ಮಿಯ್ಯಾ - ನಾರಾಯಣಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****900724/05/2022FPS****900724/05/20226004000024/05/2022
560100143331 Asha Bi - ನಾರಾಯಣಪೂರ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಾ) ಜಿ: ಬೀದAAY(NK) / NCSBiometric****900724/05/2022FPS****900724/05/2022200015000024/05/2022
560100143332 ಶಾಲಿವಾನ್‌ - ನಾರಾಯಣಪೂರ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560100143333 Laxmibai - ನಾರಾಯಣಪೂರ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****900725/05/2022FPS****900725/05/2022150010000025/05/2022
560100143334 Kavita - ನಾರಾಯಣಪೂರ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****900724/05/2022FPS****900724/05/2022200015000024/05/2022
560100143335 vana mala - ನಾರಾಯಣಪೂರ ತಾ ಔರಾದ(ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****900724/05/2022FPS****900724/05/20229006000024/05/2022
560100143336 Sulochana - ನಾರಾಯಣಪೂರ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****900723/05/2022FPS****900723/05/2022200015000023/05/2022
560100143337 Sitamma - ಸಾ|| ನಾರಾಯಣಪೂರ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿAAY(NK) / NCSBiometric****900724/05/2022FPS****900724/05/2022200015000024/05/2022
560100143338 ರಾಜ ಬಾಯಿ - ನಾರಾಯಣಪೂರ ತಾ/ಔರಾದ(ಬ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560100143339 Jayamma - ನರಾಯಣಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****900724/05/2022FPS****900724/05/2022200015000024/05/2022
560100143340 ಶಿವ ರಾಮ - ನಾರಾಯಣಪೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560100143341 ಅಂಜನಾ ಬಾಯಿ - ನಾರಾಯಣಪುರ ತಾ//ಔರಾದ(ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****900725/05/2022FPS****900725/05/2022200015000025/05/2022
560100143342 shesha bai - ನಾರಾಯಣಪೂರ ತಾ//ಔರಾದ(ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****900723/05/2022FPS****900723/05/2022200015000023/05/2022
560100143343 ಹಮಿದ - ನಾರಾಯಣಪುರ ತಾ// ಔರಾದ(ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****900725/05/2022FPS****900725/05/20229006000025/05/2022
560100143344 ratnamma - ನಾರಾಯಣಪೂರ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560100143345 hamida bi - ನಾರಾಯಣಪೂರ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****900723/05/2022FPS****900723/05/2022200015000023/05/2022
560100143346 ಮಾಹಾದೇವಿ ಗಂಡ ಕಂಟೆಪ್ಪಾ - ಸಾ||ನಾರಾಯಣಪೂರ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿ ಜಿ|AAY(NK) / NCS------200000000-
560100143347 ಸರು ಬಾಯಿ - ನಾರಾಯಣಪೂರ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ:ಬೀದAAY(NK) / NCSBiometric****900724/05/2022FPS****900724/05/2022200015000024/05/2022
560100143348 veerappa - ನಾರಾಯಣಪೂರ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560100143349 ಗಂಗಮ್ಮ - ನಾರಾಯಣಪೂರ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಾ)ಜಿ: ಭೀದAAY(NK) / NCSBiometric****900725/05/2022FPS****900725/05/2022200015000025/05/2022
560100143350 ಶಿವ ಬಾಯಿ - ನಾರಾಯಣಪೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100150696 Parvati - ನಾರಾಯಣಪೂರ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ:ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****900723/05/2022FPS****900723/05/202212008000023/05/2022
560100150697 ಮೇಹಬುಬ ಸಾಬ - ನಾರಾಯಣಪೂರ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ:ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****900723/05/2022FPS****900723/05/20229006000023/05/2022
560100150698 ಅಯೂಬ್ - ನಾರಾಯಣಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****900724/05/2022FPS****900724/05/2022200015000024/05/2022
560100150699 naseema - ನಾರಾಯಣಪೂರ ತಾ// ಔರಾದ (ಬ)PHH(NK) / NCSBiometric****900724/05/2022FPS****900724/05/2022150010000024/05/2022
560100150700 ಅಕ್ಬರ ತಂ ಮಹಮದಸಾಬ - ನಾರಾಯಣಪೂರ ತಾ ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****900723/05/2022FPS****900723/05/20226004000023/05/2022
560100150701 Hasina Be - ನಾರಾಯಣಪೂರ ತಾ//ಔರಾದ(ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****900724/05/2022FPS****900724/05/2022180012000024/05/2022
560100150702 ಮುಂತಾಜ - ನಾರಾಯಣಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****900724/05/2022FPS****900724/05/20229006000024/05/2022
560100150703 Vandanabai - ನಾರಾಯಣಪೂರ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****900724/05/2022FPS****900724/05/20229006000024/05/2022
560100150704 ಸಿದ್ರಾಮ - ನಾರಾಯಣಪೂರ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ: ಬೀPHH(NK) / NCS------90000000-
560100150705 Sayamma - ನಾರಾಯಣಪೂರ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****900723/05/2022FPS****900723/05/202212008000023/05/2022
560100150706 MANGALA - ನಾರಾಯಣಪೂರ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ. ಬPHH(NK) / NCSBiometric****499224/05/2022FPS****499224/05/2022150010000024/05/2022
560100150707 BHARATI BAI - ನಾರಾಯಣಪೂರ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****900724/05/2022FPS****900724/05/20229006000024/05/2022
560100150708 ಸರಸ್ವತಿ - ನಾರಾಯಣಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****900724/05/2022FPS****900724/05/20223002000024/05/2022
560100150709 ಗಂಗಾ ಬಾಯಿ - ನಾರಾಯಣಪೂರ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ: ಬೀPHH(NK) / NCS------90000000-
560100150710 ಅಮರೇಶ್‌ - ನಾರಾಯಣಪೂರ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100150711 ದೇವಿದಾಸ - ನಾರಾಯಣಪೂರ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****900724/05/2022FPS****900724/05/2022200015000024/05/2022
560100150712 ಉಮಾಕಾಂತ - ನಾರಾಯಣಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****900723/05/2022FPS****900723/05/202212008000023/05/2022
560100150713 ಗುರುನಾಥ - ಸಾ|| ನಾರಾಯಣಪೂರ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿ ಜಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560100150714 ತೇಜಮ್ಮ - ನಾರಾಯಣಪೂರ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****900724/05/2022FPS****900724/05/202212008000024/05/2022
560100150715 Mahadevi - ನಾರಾಯಣಪೂರ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ: ಬೀPHH(NK) / NCSBiometric****900724/05/2022FPS****900724/05/2022150010000024/05/2022
560100150716 abhishekh - ನಾರಾಯಣಪೂರ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560100150717 ಬಾಬು - ನಾರಾಯಣಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****900723/05/2022FPS****900723/05/20226004000023/05/2022
560100150718 Suryakala - ನಾರಾಯಣಪೂರ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಾ)PHH(NK) / NCSBiometric****900723/05/2022FPS****900723/05/2022150010000023/05/2022
560100150719 ಹುಲಪ್ಪ - ನಾರಾಯಣಪೂರ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಾ)ಜಿ: ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****900723/05/2022FPS****900723/05/20223002000023/05/2022
560100150720 Paramma - ಸಾ|| ನಾರಾಯಣಪುರ ತಾ| ಔರಾದ ಬಿ ಜಿ|AAY(NK) / NCSBiometric****900723/05/2022FPS****900723/05/2022200015000023/05/2022
560100150721 Sharnamma Ganapati - ನಾರಾಯಣಪೂರ ತಾ ಔರಾದ ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****915826/05/2022FPS****915826/05/2022210014000026/05/2022
560100150722 ಲಾಲಪ್ಪಾ - ನಾರಾಯಣಪೂರ ತಾ// ಔರಾದ(ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****900724/05/2022FPS****900724/05/20226004000024/05/2022
560100150723 ಮಾರುತಿ - ನಾರಾಯಣಪೂರ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****900723/05/2022FPS****900723/05/2022180012000023/05/2022
560100150724 ವಿಮಲ ಬಾಯಿ - ನಾರಾಯಣಪೂರ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ :ಬೀPHH(NK) / NCSBiometric****900724/05/2022FPS****900724/05/2022180012000024/05/2022
560100150725 Gundamma - ನಾರಾಯಣಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****900723/05/2022FPS****900723/05/20226004000023/05/2022
560100150726 Chinnamma - ನಾರಾಯಣಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****900724/05/2022FPS****900724/05/20226004000024/05/2022
560100150727 Zarubai - ನಾರಾಯಣಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****900724/05/2022FPS****900724/05/202212008000024/05/2022
560100150728 Rukamma - ನಾರಾಯಣಪೂರ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****900725/05/2022FPS****900725/05/2022200015000025/05/2022
560100150729 kamla bai - ನಾರಾಯಣಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****900724/05/2022FPS****900724/05/2022200015000024/05/2022
560100150730 ಅರವಿಂದ - ನಾರಾಯಣಪೂರ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****900723/05/2022FPS****900723/05/20226004000023/05/2022
560100150731 ಹಣಮಂತ - ನಾರಾಯಣಪೂರ ತಾ//ಔರಾದ(ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****900723/05/2022FPS****900723/05/202212008000023/05/2022
560100150732 saraswati - ನಾರಾಯಣಪೂರ ತಾ//ಔರಾದ(ಬಿ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560100150733 ಸುಭಾಷ - ನಾರಾಯಣಪೂರ ತಾ//ಔರಾದ(ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****900725/05/2022FPS****900725/05/202212008000025/05/2022
560100150734 ಮಲ್ಲಮ್ಮಾ - ನಾರಾಯಣಪೂರ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****900723/05/2022FPS****900723/05/20226004000023/05/2022
560100150735 sunita - ನಾರಾಯಣಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****900724/05/2022FPS****900724/05/2022150010000024/05/2022
560100150736 Salimabi - ನಾರಾಯಣಪೂರ ತಾ//ಔರಾದ(ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****900723/05/2022FPS****900723/05/2022210014000023/05/2022
560100150737 ಕಾಮಶೆಟ್ಟಿ - ನಾರಾಯಣಪೂರ ತಾ//ಔರಾದ(ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****900724/05/2022FPS****900724/05/20229006000024/05/2022
560100150738 ಸವಿತಾ - ನಾರಾಯಣಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****900724/05/2022FPS****900724/05/2022150010000024/05/2022
560100150739 Kallamma - ನಾರಾಯಣಪೂರ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****900723/05/2022FPS****900723/05/2022150010000023/05/2022
560100150740 ಮಹಾನಂದಾ - ನಾರಾಯಣಪೂರ ತಾ: ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****900723/05/2022FPS****900723/05/202212008000023/05/2022
560100150741 Mahananda - ನಾರಾಯಣಪೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100150742 ವಿಠಲ ರಾವ - ನಾರಾಯಣಪೂರ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100150743 ಪ್ರೇಮಲತಾ - ನಾರಾಯಣಪೂರ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****900725/05/2022FPS****900725/05/202212008000025/05/2022
560100150744 ಸುರೇಖಾ - ನಾರಾಯಣಪೂರ ತಾ//ಔರಾದ(ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****900724/05/2022FPS****900724/05/202212008000024/05/2022
560100150745 ಇಂದುಮತಿ - ನಾರಾಯಣಪೂರ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****900723/05/2022FPS****900723/05/202212008000023/05/2022
560100150746 ಬಾಬು ರಾವ - ನಾರಾಯಣಪೂರ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****900723/05/2022FPS****900723/05/20226004000023/05/2022
560100150747 ರತ್ನಮ್ಮ - ನಾರಾಯಣಪೂರ ತಾ//ಔರಾದ(ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****900724/05/2022FPS****900724/05/2022180012000024/05/2022
560100150749 Shusalamma - ನಾರಾಯಣಪೂರ ತಾ ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------210000000-
560100150750 ಲಕ್ಷಮಿಬಾಯಿ - ನಾರಾಯಣಪೂರ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****900724/05/2022FPS****900724/05/20226004000024/05/2022
560100150751 ತಾಜೋದ್ದಿನ - ನಾರಾಯಣಪೂರ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****900724/05/2022FPS****900724/05/20226004000024/05/2022
560100150752 ಮಹಾದೇವಿ - ನಾರಾಯಣಪೂರ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****900723/05/2022FPS****900723/05/20226004000023/05/2022
560100150753 Rehana Begam - ನಾರಾಯಣಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****900725/05/2022FPS****900725/05/2022150010000025/05/2022
560100150754 savita - ನಾರಾಯಣಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****900723/05/2022FPS****900723/05/2022150010000023/05/2022
560100150755 Shantamma - ನಾರಾಯಣಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****900725/05/2022FPS****900725/05/2022210014000025/05/2022
560100150756 chandramma - ನಾರಾಯಣಪೂರ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****900725/05/2022FPS****900725/05/20229006000025/05/2022
560100150757 ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ - ನಾರಾಯಣಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****900724/05/2022FPS****900724/05/20229006000024/05/2022
560100150758 rashida begum - ನಾರಾಯಣಪುರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100150759 Anita - ನಾರಾಯಣಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****406419/05/2022FPS****406419/05/20229006000019/05/2022
560100150760 ರತ್ನಮ್ಮ - ನಾರಾಯಣಪೂರ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****900723/05/2022FPS****900723/05/20229006000023/05/2022
560100150761 Kalavati - ನಾರಾಯಣಪೂರ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ: ಬೀPHH(NK) / NCSBiometric****900724/05/2022FPS****900724/05/2022180012000024/05/2022
560100150762 ಸರುಬಾಯಿ - ನಾರಾಯಣಪುರ ತಾ//ಔರಾದ(ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****900724/05/2022FPS****900724/05/20226004000024/05/2022
560100150763 Vimalabai - ನಾರಾಯಣಪೂರ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****900723/05/2022FPS****900723/05/20223002000023/05/2022
560100165713 ಸೈಯದ್‌ ಇಸಾಕ - ಮು.ನಾರಾಯಣಪೂರ ಪೊ. ಬಾದಲಗಾಂವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100165714 ವಿಠಲ - ಸಾ\\ನಾರಾಯಣಪೂರ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100165716 ಸರಸ್ವತಿ - ನಾರಾಯಣಪೂರ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100165717 ಗೋವಿಂದ ರಾವ - ನಾರಾಯಣಪೂರ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ: ಬೀNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100165718 ಅಶೋಕ - ನಾರಾಯಣಪೂರ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100165719 ಬಾಬುರಾವ ತಂ ಗುಂಡಪ್ಪಾ - ನಾರಾಯಣಪೂರ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100165720 ಸೈಯದ ಸಲಿಮ ಸಾಬ - ನಾರಾಯಣಪೂರ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100165721 ಸುಭಾಷ - ನಾರಾಯಣಪೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100165722 ಪಾರ್ವತಿ - ನಾರಾಯಣಪೂರ ತಾ//ಔರಾದ(ಬಿ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100165723 ವೈಜನಾಥ - ನಾರಾಯಣಪೂರ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100165724 ಪ್ರೆಮಲಾ - ನಾರಾಯಣಪೂರ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100165725 ಅಜೀಮೊದ್ದೀನ್‌ - ನಾರಾಯಣಪೂರ ತಾ: ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ: ಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100165726 ಶಹೀದಾ ಬೇಗಂ - ನಾರಾಯಣಪೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100165727 ಶಿವರಾಜ - ನಾರಾಯಣಪೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100165728 ಮನಮಾದ ಅಪ್ಪಾ - ನಾರಾಯಣಪೂರ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100165729 Babu - ನಾರಾಯಣಪೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169907 Abedabee Abdulsab - ಸಾ:ನಾರಾಯಣಪೂರ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದPHH(NK) / NCS------30000000-
560100170143 Mahadevi - ಸಾ:ನಾರಾಯಣಪುರ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****900725/05/2022FPS****900725/05/20229006000025/05/2022
560100170154 ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಗಂಡ ಮಾರುತಿ - ನಾರಾಯಣಪೂರ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬೀPHH(NK) / NCSBiometric****900725/05/2022FPS****900725/05/2022150010000025/05/2022
560100170382 ಮಯೋಜೋದ್ದಿನ - ನಾರಾಯಣಪೂರ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ;ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****900724/05/2022FPS****900724/05/2022240016000024/05/2022
560100170383 Thohida Sultana - ನಾರಾಯಣಪೂರ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****900723/05/2022FPS****900723/05/2022180012000023/05/2022
560100170384 Shabhiya Begum - ನಾರಾಯಣಪೂರ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****900723/05/2022FPS****900723/05/2022210014000023/05/2022
560100170591 Laxmi - ನಾರಾಯಣಪೂರ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ;ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****729226/05/2022FPS****729226/05/202212008000026/05/2022
560100170960 Vaijinath S/o Veerappa - ನಾರಾಯಣಪೂರ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100170998 Kashinath Chandar - ವನಮಾರಪಲೀ ತಾ: ಔರಾದ (ಬಾ) ಜೀ ಬೀದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100171117 Khaisar - ನಾರಾಯಣಪುರ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****671027/05/2022FPS****671027/05/2022180012000027/05/2022
560100171212 Kallappa s/o Ganpati - ಮುಸ್ತಾಪೂರ ತಾ:ಔರಾದ ಜಿ:ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100171982 Tamijabee Nijamodin - ನಾರಾಯಣಪೂರ ತಾಃಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿಃಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100171994 Rajashree - ನಾರಾಯಣಪೂರ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****900724/05/2022FPS****900724/05/202212008000024/05/2022
560100173121 Phatrusab Mersab - ನಾರಾಯಣಪೂರ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100173182 Ismail Mahemudsab - ನಾರಾಯಣಪುರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100173218 Zulekha Begum - ಸಾ:ನಾರಾಯಣಪೂರ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****671027/05/2022FPS****671027/05/2022210014000027/05/2022
560100173365 Md Zangir Mainoden - ನಾರಾಯಣಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****900725/05/2022FPS****900725/05/20226004000025/05/2022
560100173393 Indumati Baswaraj - ನಾರಾಯಣಪೂರ ತಾ,ಔರಾದ ಬಾ ಜಿ,ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100173623 Anilkumar Kallyanrao - ನಾರಾಯಣಪೂರ ತಾ. ಔರಾದ ಜಿ. ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100173860 Shaluka Vithal - ಸಾ,ಮಮದಾಪುರ ತಾ,ಔರಾದ ಬಾ ಜಿ,ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100174055 Mangala - ನಾರಾಯಣಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****900724/05/2022FPS****900724/05/202212008000024/05/2022
560100174066 Bismillabe Akhil - ಸಾ,ನಾರಾಯಣಪೂರ ತಾ,ಔರಾದ ಬಾ ಜಿ,ಬೀದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100174090 Baasamma sunilkumar - ನಾರಾಯಣಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****900723/05/2022FPS****900723/05/202212008000023/05/2022
560100174219 Anilkumar Mahadappa - ನಾರಾಯಣಪುರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100175086 Pallavi - ನರಾಯನಪೂರಾPHH(NK) / NCSBiometric****900723/05/2022FPS****900723/05/202212008000023/05/2022
560100175779 Subhadrabai - ನಾರಾಯಣಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****900725/05/2022FPS****900725/05/2022150010000025/05/2022
560100177024 ಸರಸ್ವತಿ - ನಾರಾಯಣಪೂರ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****900723/05/2022FPS****900723/05/20229006000023/05/2022
560100177034 ತೇಜಾ ರಾವ - ನಾರಾಯಣಪೂರ ತಾ ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬಿದPHH(NK) / NCSBiometric****900723/05/2022FPS****900723/05/202212008000023/05/2022
560100177043 ಪ್ರಬಿನ ಬೆಗಂ - ನಾರಾಯಣಪುರ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬೀPHH(NK) / NCSBiometric****900723/05/2022FPS****900723/05/2022150010000023/05/2022
560100177066 chandramma - ನಾರಾಯಣಪುರ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560100177094 Rukminibai - ನಾರಾಯಣಪೂರ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬೀPHH(NK) / NCSBiometric****900725/05/2022FPS****900725/05/20223002000025/05/2022
560100177114 ಸಂಜುಕುಮಾರ - ನಾರಾಯಣಪೂರ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬೀPHH(NK) / NCSBiometric****900725/05/2022FPS****900725/05/2022150010000025/05/2022
560100177122 ಕಾತಿನಾಥ - ನಾರಾಯಣಪೂರ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬೀPHH(NK) / NCSBiometric****499226/05/2022FPS****499226/05/2022150010000026/05/2022
560100177132 ಅಶೋಕ ಹುಗ್ಗೆ - ನಾರಾಯಣಪೂರ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬೀPHH(NK) / NCSBiometric****900724/05/2022FPS****900724/05/202212008000024/05/2022
560100177140 SUMITRABAI - ನಾರಾಯಣಪೂರ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬೀNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100177154 Shabana Begam - ನಾರಾಯಣಪೂರ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬೀPHH(NK) / NCSBiometric****900723/05/2022FPS****900723/05/2022180012000023/05/2022
560100177162 Vidyavathi - ನಾರಾಯಣಪುರ ತಾ. ಔರಾದ ಜಿ. ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****900725/05/2022FPS****900725/05/2022150010000025/05/2022
560100177169 kavita - ನಾರಾಯಣಪೂರ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿಲ್ಲೆ:ಬೀPHH(NK) / NCSBiometric****499224/05/2022FPS****499224/05/202212008000024/05/2022
560100177192 naseema begam - ನಾರಾಯಣಪೂರ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬೀPHH(NK) / NCSBiometric****900723/05/2022FPS****900723/05/2022150010000023/05/2022
560100177201 Tayyaba Begum - ನಾರಾಯಣಪೂರ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬೀPHH(NK) / NCSBiometric****900724/05/2022FPS****900724/05/202212008000024/05/2022
560100177210 ನಾಗನಾಥ - ನಾರಾಯಣಪುರ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬೀPHH(NK) / NCSBiometric****900723/05/2022FPS****900723/05/20226004000023/05/2022
560100177223 ಗುಣವಂತರಾವ - ನಾರಾಯಣಪುರ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬೀPHH(NK) / NCSBiometric****900724/05/2022FPS****900724/05/202212008000024/05/2022
560100181901 Roopvati - ನಾರಾಯಣಪುರ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100183002 Nusrat Shekh - ನಾರಾಯಣಪೂರ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****900724/05/2022FPS****900724/05/2022210014000024/05/2022
560100184404 JAMIR - ನಾರಾಯಣಪೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100184717 Shilparani - W/O ಚಂದ್ರಕಾಂತ ನಾರಾಯಣಪುರ ತPHH(NK) / NCSBiometric****900725/05/2022FPS****900725/05/20226004000025/05/2022
560100185747 BASAWARAJ BABURAO - ನಾರಾಯಣಪೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100185748 Syed Iliyas S/o Syed Isaq - ಮು.ನಾರಾಯಣಪೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100185749 A MATIN PASHA S/O A HUSEN - ಮು.ನಾರಾಯಣಪುರ ತಾ: ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ:NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100186085 Khalil S/o Ajmoddin - ನಾರಾಯಣಪೂರ ತಾ: ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ: ಬೀPHH(NK) / NCS------60000000-
560100186095 Ismailsab S/o Gulabsab - ನಾರಾಯಣಪೂರ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ:ಬೀದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100186098 ಸಂಗೀತಾ ಗಂಡ ಭೀಮಶಾ - ನಾರಾಯಣಪೂರ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ: ಬೀPHH(NK) / NCSBiometric****900723/05/2022FPS****900723/05/20229006000023/05/2022
560100186116 Tabbasum Sultana - ನಾರಾಯಣಪೂರ ತಾ:ಔರಾದPHH(NK) / NCSBiometric****900724/05/2022FPS****900724/05/20226004000024/05/2022
560100186205 ಜಹೆದಾಬಿ - ನಾರಾಯಣಪೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100186403 Anita - ಸಾ|| ನಾರಾಯಣಪುರ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿ ಜಿPHH(NK) / NCSBiometric****900724/05/2022FPS****900724/05/202212008000024/05/2022
560100186475 Irfana Begam - ನಾರಾಯಣಪೂರ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ. ಬPHH(NK) / NCSBiometric****900724/05/2022FPS****900724/05/2022210014000024/05/2022
560100186519 Nurajaha - ಮು: ನಾರಾಯಣಪೂರ ಪೋ: ಬಾದಲಗಾಂವPHH(NK) / NCS------210000000-
560100186573 Meerabai - ಮು.ನಾರಾಯಣಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****900723/05/2022FPS****900723/05/20223002000023/05/2022
560100186614 Mahadevi W/o Basayya - ನಾರಾಯಾಣಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****900723/05/2022FPS****900723/05/20229006000023/05/2022
560100186615 Gurnath S/o Ramsetty - ನಾರಾಯಣಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****900723/05/2022FPS****900723/05/2022150010000023/05/2022
560100186633 Malekafatima Begum - ಮು:ನಾರಾಯಣಪೂರ ಪೋ: ಬಾದಲಗಾಂವ ತಾ: PHH(NK) / NCSBiometric****900723/05/2022FPS****900723/05/20229006000023/05/2022
560100186634 Firdhos - ನಾರಾಯಣಪೂರ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ. ಬPHH(NK) / NCSBiometric****900724/05/2022FPS****900724/05/2022150010000024/05/2022
560100186876 Chandrabai - ಪ್ರಕಾಶ 1/60 ನಾರಯಣಪುರ ನಾರಯಣಪPHH(NK) / NCSBiometric****900723/05/2022FPS****900723/05/202212008000023/05/2022
560100186887 Mukthabai - ಹುಲರಾಮ 60 ನಾರಯಣಪುರ ನಾರಯಣಪುರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100187148 Basavshri - ಸುರೆಶ 2/126 ನಾರಯಣಪುರ ನಾರಯಣಪPHH(NK) / NCSBiometric****900725/05/2022FPS****900725/05/20223002000025/05/2022
560100187332 ಮೀನಾಕ್ಷಿ - ವನಮಾರಪಳ್ಳಿ 19 ನಾರಯಣಪುರ ನಾರಯPHH(NK) / NCSBiometric****900725/05/2022FPS****900725/05/202212008000025/05/2022
560100187719 Anitha - ಬಸವರಾಜ 111 ನಾರಯಣಪುರ ನಾರಯಣಪುNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100188711 Yasin Begam - ಯುನುಸಮಿಯಾ 156 ನಾರಾಯಣಪುರ ನPHH(NK) / NCSBiometric****900723/05/2022FPS****900723/05/2022150010000023/05/2022
560100188717 Farheenbegum W/o Althaph - ನಾರಾಯಣಪುರ 2-158 ನಾರಾಯಣಪುರ ನPHH(NK) / NCSBiometric****900724/05/2022FPS****900724/05/20229006000024/05/2022
560100188720 Jyoti - ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ 83 ನಾರಯಣಪುರ ನPHH(NK) / NCSBiometric****900724/05/2022FPS****900724/05/202212008000024/05/2022
560100188753 Aminabi - ರಹಮಾನಸಾಬ 40 ನಾರಯಣಪುರ ನಾರಯಣಪPHH(NK) / NCSBiometric****900724/05/2022FPS****900724/05/20223002000024/05/2022
560100188768 Bismilla - ಅಖಿಲ 112 ನಾರಯಣಪುರ ನಾರಯಣಪುರ PHH(NK) / NCSBiometric****900724/05/2022FPS****900724/05/202212008000024/05/2022
560100188769 Ranjana - ದೀಲಿಪ 160 ನಾರಯಣಪುರ ನಾರಯಣಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****900723/05/2022FPS****900723/05/202212008000023/05/2022
560100188770 Shesha Bai - ಶೇಷಬಾಯಿ ಅಮರೇಶ 1-113 ನಾರಯಣಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****900724/05/2022FPS****900724/05/2022210014000024/05/2022
560100188771 Hasinabee - ಎಮ್ ಡಿ ಸಲೀಮ್ 10 ನಾರಯಣಪುರ PHH(NK) / NCSBiometric****900723/05/2022FPS****900723/05/202212008000023/05/2022
560100188772 Savita - ಸಂಗಯ್ಯ 1-138 ನಾರಯಣಪುರ ನಾರಯಣPHH(NK) / NCSBiometric****900725/05/2022FPS****900725/05/20229006000025/05/2022
560100189314 Shivraj - ಬಸವರಾಜ 136 ನಾರಯಣಪುರ ನಾರಯಣಪುPHH(NK) / NCS------30000000-
560100189771 Pharajanabegam - ನಾರಯಣಪುರ 28 ನಾರಯಣಪುರ ನಾರಯಣಪNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100190240 Mahadevi - ವೀರಶೆಟ್ಟಿ 84 ನಾರಯಣಪುರ ನಾರಯಣPHH(NK) / NCSBiometric****900724/05/2022FPS****900724/05/202212008000024/05/2022
560100192831 Sunilkumar - S/O ಕಲ್ಯಾಣರಾವ # 76 , , ತಾ.NPHH(NK) / NCS------50000000-
560100195049 Chandrammaa - S/O: ವಿಶ್ವನಾಥಪ್ಪಾ ಕಸ್ತೂರೆ ನಾರಯNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100196510 Farhana Begum - W/O ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಾಹೆದ ನಾರಯಣಪುರ PHH(NK) / NCSBiometric****900724/05/2022FPS****900724/05/20226004000024/05/2022
560100196513 Preethi - W/O ರಾಜಕುಮಾರ ನಾರಾಯಣಪುರ ತಾPHH(NK) / NCSBiometric****900724/05/2022FPS****900724/05/20226004000024/05/2022
560100196863 Paryagbai - C/O ವೆಂಕಟ ನಾರಾಯಣಪೂರ ತಾ. ಔPHH(NK) / NCS------60000000-
560100197212 Padmavati - C/O ಮಾರುತೇಪ್ಪ 83/1 ನರಾಯಂಪುರ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100199054 Soni - S/O: ಗಂಪತಿ 157 ದೇಗಲುರ ರೋಡ ನಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100199680 Priyanka - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಜೈರಾಜ ನಾರಾಯಣಪPHH(NK) / NCSBiometric****900723/05/2022FPS****900723/05/202212008000023/05/2022
560100200153 Rajasri - C/O ರಾಮದಾಸ 2-193 ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಹPHH(NK) / NCSBiometric****900725/05/2022FPS****900725/05/20226004000025/05/2022
560100200271 Renuka - W/O ಉತ್ತಮ ನಾರಾಯಣಪುರ ತಾ ಔರPHH(NK) / NCSBiometric****900725/05/2022FPS****900725/05/20226004000025/05/2022
560100201262 Eshrat Begum - W/O: ಅಲೀಮ 38 ನಾರಾಯಣಪುರ ನಾರNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100201371 Butul Begum - C/O ಮುಸ್ತಫಾ ನಾರಾಯಣಪುರ ತಾ.NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100202744 Jaishree - W/O ಬಸವರಾಜ್ ನಾರಾಯನ್ಪುರ ನಾರಾಯPHH(NK) / NCSBiometric****900723/05/2022FPS****900723/05/20229006000023/05/2022
560100203106 Ashvini - ಕೇರ್ ಆಫ್: ದತ್ತಾತ್ರಿ #52 ನಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100203108 Komal - W/O ಪ್ರೇಮಕುಮಾರ 01 , ನಾರಯಣಪುರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100203119 Sandhyarani - W/O ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ರೂಪಾ 1/54 , .PHH(NK) / NCSBiometric****306215/05/2022FPS****306215/05/20226004000015/05/2022
560100203588 Renuka - S/O: ಮಲಪ್ಪಾ ನಾರಾಯಣಪುರ ತಾ PHH(NK) / NCSBiometric****900724/05/2022FPS****900724/05/20226004000024/05/2022
Top