REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560100132457 Radhika - S/O: ಕೊಂಡೀಬಾ ಖಂಡಕೇರಿ PHH(NK) / NCSBiometric****498622/05/2022FPS****498622/05/20226004000022/05/2022
560100132459 ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ವೆಂಕಟರಾವ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100132470 Savita - W/O: ಕಾಶೀನಾಥ ಲಸ್ಕರ ನಾಯಕ ತPHH(NK) / NCSBiometric****698613/05/2022FPS****698613/05/202212008000013/05/2022
560100132499 Laximbai - W/O: ಬಳಿರಾಮ ಖಂಡೆಕೇರಿ ತಾ ಔPHH(NK) / NCSBiometric****498622/05/2022FPS****498622/05/202212008000022/05/2022
560100132717 Sangeeta - W/O: ಭಗವಾನNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100132916 ಸಗುನಾಬಾಯ - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ದೇವಜಿ PHH(NK) / NCSBiometric****498626/05/2022FPS****498626/05/2022150010000026/05/2022
560100132982 Asha - W/O: ಬಾಲಾಜಿ ಖಂಡೆಖೇರಿ ತಾಂಡPHH(NK) / NCSBiometric****698626/05/2022FPS****698626/05/202212008000026/05/2022
560100133011 Shantabai - W/O ರಾಜೇಂದ್ರ ಖಂಡೇಖೇರಿ ತಾ PHH(NK) / NCSBiometric****498626/05/2022FPS****498626/05/202212008000026/05/2022
560100133016 Piplabai - W/O: ವಿಜಯಕುಮಾರ ಖಂಡೆಖೇರಿ ತPHH(NK) / NCSBiometric****498626/05/2022FPS****498626/05/202212008000026/05/2022
560100133087 Sunita - S/O: ಶಂಕರ ರಾವ PHH(NK) / NCSBiometric****498622/05/2022FPS****498622/05/20229006000022/05/2022
560100133328 Sunita - W/O ಸಂತೋಷ ಭಂಡಾರೆ ಹುಲ್ಯಾಳ PHH(NK) / NCSBiometric****698619/05/2022FPS****698619/05/20226004000019/05/2022
560100133437 Vanita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ತಾನಾಜಿ PHH(NK) / NCSBiometric****498622/05/2022FPS****498622/05/20226004000022/05/2022
560100133451 Sushilabai - W/O: ನಾರಾಯಣ PHH(NK) / NCS------90000000-
560100133466 Yasodha - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಅನಿಲ ಜಾಧವ ಧನಸಿಂPHH(NK) / NCS------60000000-
560100133606 M.Chandrakala - W/O ಶಂಕರ . . PHH(NK) / NCS------60000000-
560100133890 Lakshmibai - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಸಂಜು ಖಂಡೇಕೇರಿ ತPHH(NK) / NCS------150000000-
560100133945 Sangeeta - W/O: ಸಂಗ್ರಾಮ ಖಂಡಿಕೇರಿ ಮುಂಗನಾಳ PHH(NK) / NCSBiometric****498622/05/2022FPS****498622/05/20229006000022/05/2022
560100133946 Chandrakala - W/O ರಾಮ್ #98 ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹPHH(NK) / NCSBiometric****698617/05/2022FPS****698617/05/202212008000017/05/2022
560100134005 Anita - S/O: ಬಾಬುರಾವ್ ಖಂದಿಖೇರಿ ತಾPHH(NK) / NCSBiometric****498622/05/2022FPS****498622/05/20226004000022/05/2022
560100134259 ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ - S/O: ಕೊಂಡೀಬಾ ಖಂಡಕೇರಿ PHH(NK) / NCSBiometric****498622/05/2022FPS****498622/05/202212008000022/05/2022
560100134561 Radhika - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಶಂಕರ ರೋಡ್ಡPHH(NK) / NCSBiometric****712229/05/2022FPS****712229/05/20229006000029/05/2022
560100134712 Sheela - W/O: ಬಾಲಾಜಿ PHH(NK) / NCSBiometric****498622/05/2022FPS****498622/05/2022150010000022/05/2022
560100134978 Kavita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವೈಜೀನಾಥ ಖಂಡೆಖPHH(NK) / NCSBiometric****498626/05/2022FPS****498626/05/202212008000026/05/2022
560100135246 Yashoda - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಫುಲುಸಿಂಗ್ PHH(NK) / NCSBiometric****498626/05/2022FPS****498626/05/202212008000026/05/2022
560100135278 Sangeeta - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾಣಿಕ ರಾಠೋಡ ಭPHH(NK) / NCSBiometric****498626/05/2022FPS****498626/05/20226004000026/05/2022
560100135301 Renuka - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಶೇಷರಾವ PHH(NK) / NCSBiometric****498626/05/2022FPS****498626/05/202212008000026/05/2022
560100135331 Yashoda - W/O ತಾನಾಜಿ ಖಂಡೇಖೇರಿ ತಾ ಔರPHH(NK) / NCSBiometric****498626/05/2022FPS****498626/05/20226004000026/05/2022
560100135374 Sangeeta - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕಮಲಾಕರ ಖಂಡೆಖೇPHH(NK) / NCS------60000000-
560100135380 Anith Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ತಿರುಪತಿ ಧನಸಿಂPHH(NK) / NCS------150000000-
560100135382 Shobha - W/O: ಸತೀಷ ಖಂಡೆಕೇರಿ ತಾ ಔರದPHH(NK) / NCSBiometric****498622/05/2022FPS****498622/05/202212008000022/05/2022
560100135413 Dynanabai - W/O: ವಿಟ್ಠಲ್ ರಾವ PHH(NK) / NCS------180000000-
560100135480 Sulochana - S/O: ಕಾಶೀನಾಥ್ PHH(NK) / NCS------90000000-
560100135506 Parvati - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ತಾರಾನಾಥ ಖಂಡೆಖPHH(NK) / NCSBiometric****498626/05/2022FPS****498626/05/20226004000026/05/2022
560100135510 Jyotabai - W/O: ನಾಮದೇವ ಖಂಡೆಖೇರಿ ತಾಂಡPHH(NK) / NCSBiometric****498626/05/2022FPS****498626/05/2022180012000026/05/2022
560100135517 Ashwini - W/O ಬಾಲಾಜಿ ಖಂಡೇಖೇರಿ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100135519 Sunita - W/O: ಸುನೀಲ ಖಂಡೆಖೇರಿ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****498626/05/2022FPS****498626/05/20226004000026/05/2022
560100135520 Neelabai - W/O: ಸಂಜುಕುಮಾರ ಖಂಡೆಖೇರಿ ತPHH(NK) / NCSBiometric****498626/05/2022FPS****498626/05/20226004000026/05/2022
560100135522 Maronabai - W/O: ಪ್ರಕಾಶ ಖಂಡೆಖೇರಿ ತಾಂಡPHH(NK) / NCSBiometric****498626/05/2022FPS****498626/05/20229006000026/05/2022
560100135821 Sunanda - W/O ವಸಂತ ಕುದರೆ ಖಂಡೆಖೆರಿ ತPHH(NK) / NCSBiometric****498622/05/2022FPS****498622/05/20226004000022/05/2022
560100136253 Anuradha - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಲಕ್ಷ್ಮಣ PHH(NK) / NCSBiometric****498622/05/2022FPS****498622/05/20229006000022/05/2022
560100136471 ಉಜೆಲಾ ಬಾಯಿ - W/O: ತಾನಾಜಿ ಖಣ್ಡೆಕೇರಿ ತಾ PHH(NK) / NCSBiometric****498622/05/2022FPS****498622/05/202212008000022/05/2022
560100136758 Ashabai - W/O: ಹರಿ ಖಂಡಕೇರಿ ಖಂಡಿಕೇರಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100137027 Kaushabai - W/O ಮೋತಿರಾಮ ಖಂಡೇಖೇರಿ ತಾ ಔPHH(NK) / NCSBiometric****498622/05/2022FPS****498622/05/20229006000022/05/2022
560100137123 Laxmi Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಬು ರಾವ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100137373 Sunita - W/O: ನಾಮದೇವ್ ಖಂದಿಕೇರೀ ಡತಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100137486 Anusayabai - W/O: ವಿಠಲರಾವ್ ಖಂಡಕೇರಿ PHH(NK) / NCSBiometric****498622/05/2022FPS****498622/05/20229006000022/05/2022
560100137499 Laxmi Bai - W/O: ನಾಮದೇವ್ ರಾವ್ ಖಂದಿಖೇರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100137576 Vithabai - W/O: ಪುಡಲೀಕರಾವ ಖಂಡೀಕೇರೀ ತPHH(NK) / NCSBiometric****498622/05/2022FPS****498622/05/20229006000022/05/2022
560100137743 Radha - W/O: ಅನಿಲ ಕುಮಾರ್ ಖಂದಿಖೇರಿPHH(NK) / NCSBiometric****498622/05/2022FPS****498622/05/20229006000022/05/2022
560100137793 Kisubai - W/O: ಪಂಢರಿ PHH(NK) / NCSBiometric****498622/05/2022FPS****498622/05/20229006000022/05/2022
560100137852 Baburao - W/O ಶಿಕೆಂದರ ಪವಾರ ಹೂಲ್ಯಾಳ PHH(NK) / NCSBiometric****698627/05/2022FPS****698627/05/202212008000027/05/2022
560100138382 Kausiya - W/O ಹಣಮಂತ 103 ಔರಾದ್ ಖಂಡಿಕೇರಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560100138667 Yashoda - W/O: ಬಾಲಾಜಿ ಖಂಡೆಖೇರಿ ತಾಂಡPHH(NK) / NCSBiometric****498626/05/2022FPS****498626/05/2022150010000026/05/2022
560100138861 Manisha - W/O: ಗೋವಿಂದ ಖಂಡಕೇರಿ ಖಂಡಿಕPHH(NK) / NCS------120000000-
560100138921 Shilpa - S/O: ಮಾರುತಿರಾವ್ ಖಂಡೆಕೇರಿ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100138955 Kavita - W/O ಮಾರುತಿ ಆಲಗುಜೆ ಖಂಡೇಖೇರPHH(NK) / NCSBiometric****498622/05/2022FPS****498622/05/2022150010000022/05/2022
560100139001 Gayabai - S/O: ಮಾರುತಿ ಖಂದಿಖೇರಿ ತಾಲೂNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100139187 Rangamma - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂಜು ಪಾಂಚಾPHH(NK) / NCSBiometric****498622/05/2022FPS****498622/05/20226004000022/05/2022
560100139242 Jeejabai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಕಾಶೀನಾಥ PHH(NK) / NCSBiometric****969228/05/2022FPS****969228/05/20229006000028/05/2022
560100139249 Kusumabayi - W/O ರಮೇಶ 63 . . ಖಂಡೆಕೇರಿ, PHH(NK) / NCSBiometric****498622/05/2022FPS****498622/05/2022150010000022/05/2022
560100139470 Jyoti - W/O ಬಾಲಾಜಿ ಖಂಡೇಖೇರಿ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****498626/05/2022FPS****498626/05/202212008000026/05/2022
560100140527 Trishala - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಗೌತಮ ಖಂಡೇಖೇರಿPHH(NK) / NCSBiometric****498622/05/2022FPS****498622/05/202212008000022/05/2022
560100140685 Laxmi Bai - W/O ಭಗವಂತ ಜಾಧವ ಖಂಡೆಖೆರಿ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100140737 Renooka - W/O ರಮೇಶ ಖಂಡೆಕೇರಿ ತಾ. ಔರಾPHH(NK) / NCSBiometric****650328/05/2022FPS****650328/05/20226004000028/05/2022
560100140810 Varsha - W/O ತುಕಾರಾಮ ಹುಲ್ಲಾಳೆ ಖಂಡೇPHH(NK) / NCS------60000000-
560100141272 Vimalabai - W/O ಇಂದ್ರಜೀತ ಖಂಡೆಖೇರಿ ತಾ PHH(NK) / NCSBiometric****498622/05/2022FPS****498622/05/2022150010000022/05/2022
560100141363 Pooja - W/O ವಿಜಯಕುಮಾರ . . ಖಂಡೆಕೇರಿ PHH(NK) / NCSBiometric****498626/05/2022FPS****498626/05/202212008000026/05/2022
560100143410 Gundamma - ಖಂಡಿಕೇರಿPHH(NK) / NCSBiometric****498622/05/2022FPS****498622/05/20223002000022/05/2022
560100143411 ರಾಚಪ್ಪ - ಖಂಡಿಕೇರಿ ತಾ.ಔರಾದ(ಬಾ)AAY(NK) / NCSBiometric****498622/05/2022FPS****498622/05/2022200015000022/05/2022
560100143412 padmini bai - ಖಂಡಿಕೇರಿ ತಾ.ಔರಾದ(ಬಾ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560100143413 Yamunabai - ಖಂಡೆಕೇರಿ ತಾ.ಔರಾದ(ಬಾ)PHH(NK) / NCSBiometric****498626/05/2022FPS****498626/05/2022150010000026/05/2022
560100143414 ಮಷ್ಣಾ ಜೀ - ಖಂಡಿಕೇರಿAAY(NK) / NCSBiometric****498622/05/2022FPS****498622/05/2022200015000022/05/2022
560100143415 triveni bai - ಖಂದೆರೆರಿ ತಾ.ಔರಾದ(ಬಾ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560100143416 ಗುಂಡಪ್ಪಾ - ಖಂಡಿಕೇರಿ ತಾ.ಔರಾದ(ಬಾ)PHH(NK) / NCSBiometric****498622/05/2022FPS****498622/05/20229006000022/05/2022
560100143417 ಮಾಣಿಕ ರಾವ - ಮು .ಖಂಡಿಕೇರಿ ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ)PHH(NK) / NCSBiometric****498622/05/2022FPS****498622/05/20229006000022/05/2022
560100143419 radha bai - ಖಂಡಿಕೇರಿAAY(NK) / NCSBiometric****498622/05/2022FPS****498622/05/2022200015000022/05/2022
560100143420 ಗೋವಿಂದ ರಾವ - ಖಂಡಿಕೇರಿ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ. ಬೀPHH(NK) / NCSBiometric****498622/05/2022FPS****498622/05/20223002000022/05/2022
560100143421 ರಮಾಬಾಯಿ - ಖಂಡಿಕೇರಿPHH(NK) / NCSBiometric****498622/05/2022FPS****498622/05/20226004000022/05/2022
560100143422 ಠಾವರಾ - ಮು. ಖಂಡೆಕೆರಿ ತಾ.ಔರಾದ(ಬಾ)PHH(NK) / NCSBiometric****498626/05/2022FPS****498626/05/20223002000026/05/2022
560100143423 ಸುಭಾಷ್‌ - ಮು.ಖಂಡೆಕೆರಿ ತಾ.ಔರಾದ(ಬಾ)AAY(NK) / NCSBiometric****498626/05/2022FPS****498626/05/2022200015000026/05/2022
560100143424 ಪ್ರಭು - ಖಂಡಿಕೇರಿPHH(NK) / NCSBiometric****498626/05/2022FPS****498626/05/202212008000026/05/2022
560100143425 ಜೀಜಾಬಾಯಿ - ಖಂಡಿಕೇರಿ ತಾ.ಔರಾಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****498626/05/2022FPS****498626/05/20226004000026/05/2022
560100143426 ಚಂದರ - ಖಂಡಿಕೇರಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560100143427 ಬಾಲಾಜಿ ತಂ ಗೋವಿಂದರಾವ - ಖಂಡಿಕೇರಿ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ. ಬೀPHH(NK) / NCS------90000000-
560100143428 ಶಂಕರ - ಖಂಡಿಕೇರಿ ತಾ.ಔರಾದ(ಬಾ)PHH(NK) / NCSBiometric****498622/05/2022FPS****498622/05/20226004000022/05/2022
560100143429 ಚಂದ್ರ ಬಾಯಿ - ಖಂಡಿಕೇರಿ ತಾ.ಔರಾದ(ಬಾ)PHH(NK) / NCSBiometric****498622/05/2022FPS****498622/05/20229006000022/05/2022
560100143430 ಶಿವಾಜಿ - ಖಂಡಿಕೇರಿ ತಾ.ಔರಾಧ(ಬಾ)PHH(NK) / NCSBiometric****498622/05/2022FPS****498622/05/20229006000022/05/2022
560100143431 Rukminibai - ಖಂಡಿಕೇರಿ ತಾ.ಔರಾದ(ಬಾ)PHH(NK) / NCSBiometric****498622/05/2022FPS****498622/05/20223002000022/05/2022
560100143432 ರುಕ್ಮಿಣಿಬಾಯಿ - ಖಂಡೆಕೇರಿPHH(NK) / NCSBiometric****498622/05/2022FPS****498622/05/2022150010000022/05/2022
560100143433 ಜಳಬಾ ಮಷ್ಣಾ - ಖಂಡಿಕೇರಿ ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560100143434 ಚಂದ್ರ ಬಾಯಿ - ಖಂಡಿಕೇರಿ ತಾ.ಔರಾದ(ಬಾ)AAY(NK) / NCSBiometric****498626/05/2022FPS****498626/05/2022200015000026/05/2022
560100143435 ಪಂಡರಿ ಕೆರಬಾ - ಖಂಡಿಕೇರಿ ತಾ.ಔರಾಧ(ಬಾ)PHH(NK) / NCSBiometric****498622/05/2022FPS****498622/05/2022180012000022/05/2022
560100165740 REnuka - ಖಂಡಿಕೇರಾ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****698626/05/2022FPS****698626/05/2022150010000026/05/2022
560100165750 ಪಂಡರಿ - ಖಂಡಿಕೇರಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100173211 Hanmanth s/o masnaji - ಗೋದಾವರಿ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100173222 Narayan s/o Shenker - ಖಂಡೆಖೆರಿ ಎಕಂಬಾ ಪಂ. ತಾ. ಔರಾದ (ಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100173316 Bhagabai w/o Madhavrao - ಖಂಡೆಖೆರಿ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬೀದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100173363 Govind s/o Marutirao - ಖಂಢೆಖೇರಿ ತಾ:ಔರಾದ ಬಾ ಜೀ ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100173460 Vaishalabai w/o Milindkumar - ಖಂಡಕೆರಿ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ:ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100174591 Vimalabai w/o Gangaram - ತಾ ಔರಾದ ಬಿ ಜಿ ಬಿದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100174663 Shankar rao s/o Pandurang - ಖಂಡೆಖೆರಿ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬಿದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100174736 Manohar S/o Vithalrao - ಎಕಂಬಾ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100175629 SHANKUNTALA - ಖಂಡಿಕೇರಿPHH(NK) / NCSBiometric****498622/05/2022FPS****498622/05/2022150010000022/05/2022
560100175633 ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ - ಖಂಡಿಕೇರಿAAY(NK) / NCSBiometric****498622/05/2022FPS****498622/05/2022200015000022/05/2022
560100175646 Meerabai - ಖಂಡಿಕೇರಿ ತಾಂಡPHH(NK) / NCSBiometric****498626/05/2022FPS****498626/05/2022150010000026/05/2022
560100175650 ದಾನಜಿ - ಖಂಡಿಕೇರಿ ತಾ:ಔರದ (ಬಾ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560100175655 ಹಣಮಂತರಾ - ಖಂಡಿಕೇರಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560100175691 Shalu Bai - ಖಂಡಿಕೇರಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560100175698 ದೀಪಿಕಾ ಬಾಯಿ - ಖಂಡಿಕೇರಿ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಾ)PHH(NK) / NCSBiometric****498622/05/2022FPS****498622/05/2022180012000022/05/2022
560100175709 ವಾಮನ್‌ ಚೌಹಾನ - ಲಾಲಸಿಂಗ ನಾಯಕ ತಾಂಡ ಖಂಡೆಕೇರಿPHH(NK) / NCSBiometric****498626/05/2022FPS****498626/05/2022150010000026/05/2022
560100177944 ರಾಮಚಂದ್ರ - ಖಂಡಿಕೇರಿPHH(NK) / NCSBiometric****498622/05/2022FPS****498622/05/20229006000022/05/2022
560100177949 Ratnabai - ಖಂಡಿಕೇರಿPHH(NK) / NCSBiometric****698626/05/2022FPS****698626/05/20226004000026/05/2022
560100177953 ರಾಜಿಂದರ ಜಾಧವ - ಖಂಡಿಕೇರಿPHH(NK) / NCSBiometric****498626/05/2022FPS****498626/05/2022180012000026/05/2022
560100177956 ಸಂತೊಷ ಚೌಹಾನ - ಲಾಲಸಿಂಗ ನಾಯಕ ತಾಂಡ ಖಂಡಿಕೇರಿPHH(NK) / NCSBiometric****498626/05/2022FPS****498626/05/2022150010000026/05/2022
560100177969 ಶಾಲುಕಾ ಬಾಯಿ - ಖಂಡಿಕೇರಿ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560100177976 ತುಳಾಸಿರಾಮ ಮೋರೆ - ಖಂಡಿಕೇರಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100177994 Nagmani - ಖಂಡಿಕೇರಿPHH(NK) / NCSBiometric****498622/05/2022FPS****498622/05/20229006000022/05/2022
560100177999 MUDRIKA BAI - ಖಂಡಿಕೇರಿPHH(NK) / NCSBiometric****498622/05/2022FPS****498622/05/2022180012000022/05/2022
560100178009 Kavitha - ಖಂಡಿಕೇರಿPHH(NK) / NCSBiometric****498622/05/2022FPS****498622/05/2022150010000022/05/2022
560100178016 ಮಾಧವರಾವ್‌ - ಖಂಡಿಕೇರಿPHH(NK) / NCSBiometric****498622/05/2022FPS****498622/05/202212008000022/05/2022
560100178018 YENKA BAI - ಖಂಡಿಕೇರಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100178024 Prema - ಖಂಡಿಕೇರಿPHH(NK) / NCSBiometric****698626/05/2022FPS****698626/05/2022150010000026/05/2022
560100178027 ವಿಠಲ - ಖಂಡಿಕೇರಿPHH(NK) / NCSBiometric****498622/05/2022FPS****498622/05/2022150010000022/05/2022
560100178031 SHIVAJI - ಖಂಡಿಕೇರಿPHH(NK) / NCSBiometric****498622/05/2022FPS****498622/05/20223002000022/05/2022
560100178034 ANASABAI - ಖಂಡಿಕೇರಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560100178037 ಭರತ ಬಾಯ - ಖಂಡಿಕೇರಿPHH(NK) / NCSBiometric****729225/05/2022FPS****729225/05/20226004000025/05/2022
560100178043 ಉಮಾಕಾಂತ - ಖಂಡಿಕೇರಿ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****498622/05/2022FPS****498622/05/20226004000022/05/2022
560100178045 ಗನಾಪತಿ - ಖಂಡಿಕೇರಿ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****498622/05/2022FPS****498622/05/20226004000022/05/2022
560100178048 ಬಾಲಾಜಿ - ಖಂಡಿಕೇರಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560100178052 SHESHERAO - ಖಂಡಿಕೇರಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560100178059 ಪ್ರಭು ರಾಠೋಡ - ಲಾಲಸಿಂಗ ತಾಂಡ ಖಂಡಿಕೇರಿPHH(NK) / NCSBiometric****498626/05/2022FPS****498626/05/2022150010000026/05/2022
560100178063 ವೆಂಕಟ - ಖಂಡಿಕೇರಿPHH(NK) / NCSBiometric****498622/05/2022FPS****498622/05/20229006000022/05/2022
560100178067 Parubai - ಖಂಡಿಕೇರಿPHH(NK) / NCSBiometric****498626/05/2022FPS****498626/05/2022180012000026/05/2022
560100178071 Rekha - ಖಂಡಿಕೇರಿPHH(NK) / NCSBiometric****573728/05/2022FPS****573728/05/20229006000028/05/2022
560100178074 ದ್ಯಾನೇಶ್ವರ - ಖಂಡಿಕೇರಿPHH(NK) / NCSBiometric****498622/05/2022FPS****498622/05/20229006000022/05/2022
560100178083 ಭಗವಾನ - ಖಂಡಿಕೇರಿPHH(NK) / NCSBiometric****498622/05/2022FPS****498622/05/202212008000022/05/2022
560100178086 ಭೀಮರಾವ್‌ - ಖಂಡಿಕೇರಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560100178095 ANITHA - ಖಂಡಿಕೇರಿPHH(NK) / NCSBiometric****498626/05/2022FPS****498626/05/2022150010000026/05/2022
560100178101 PANDARI - ಖಂಡಿಕೇರಿPHH(NK) / NCSBiometric****498622/05/2022FPS****498622/05/20223002000022/05/2022
560100180579 ಕಾಶಿನಾಥ - ಖಂಡಿಕೇರಿ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಾ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560100180589 ಚಂದ್ರಕಾಂತ - ಖಂಡಿಕೇರಿ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಾ)PHH(NK) / NCSBiometric****498622/05/2022FPS****498622/05/202212008000022/05/2022
560100180594 rukmani bai - ಖಂಡಿಕೇರಿ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಾ)PHH(NK) / NCSBiometric****498626/05/2022FPS****498626/05/2022180012000026/05/2022
560100180596 ನಿರ್ಮಲಾ - ಮು.ಖೇಂಡೆಕೆರಿ ಭೀಮಲಾ ನಾಯಿಕ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****498626/05/2022FPS****498626/05/20229006000026/05/2022
560100180600 nivrutti - ಖಂಡಿಕೇರಿ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100180606 ಬಾಬು - ಖಂಡಿಕೇರಿ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****498626/05/2022FPS****498626/05/2022200015000026/05/2022
560100180608 sona bai - ಖಂಡಿಕೇರಿ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ:ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560100180610 ಬಾಲಾಜಿ - ಖಂಡಿಕೇರಿ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100180614 pundlik - ಖಂಡಿಕೇರಿ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****498622/05/2022FPS****498622/05/20223002000022/05/2022
560100180616 ಲಗಮಾ - ಖಂಡಿಕೇರಿ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****498622/05/2022FPS****498622/05/20226004000022/05/2022
560100180619 ಕೋಂಡಿಬಾ - ಖಂಡೆಕೆರಿ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****498622/05/2022FPS****498622/05/20226004000022/05/2022
560100180622 Laxmibai - ಖಂಡಿಕೇರಿ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****498622/05/2022FPS****498622/05/20229006000022/05/2022
560100180623 Padmini Bai - ಖಂಡಿಕೇರಿ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****698622/05/2022FPS****698622/05/2022180012000022/05/2022
560100180627 ತುಳಸಾ ಬಾಯಿ - ಖಂಡಿಕೇರಿ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****498622/05/2022FPS****498622/05/202212008000022/05/2022
560100180629 ವಿಶ್ವನಾಥ - ಖಂಡಿಕೇರಿ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560100180634 ಸಂಜೀವ - ಖಂಡಿಕೇರಿ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------150000000-
560100180641 ದೇವಿದಾಸ - ಖಂಡಿಕೇರಿ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****498622/05/2022FPS****498622/05/20229006000022/05/2022
560100180642 govind - ಖಂಡಿಕೇರಿ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಾ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560100180647 ಪ್ರಯಾಗಬಾಯಿ - ಖಂಡಿಕೇರಿ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****498626/05/2022FPS****498626/05/20226004000026/05/2022
560100180650 ಶಂಕರ - ಖಂಡಿಕೇರಿ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಾ)AAY(NK) / NCSBiometric****498626/05/2022FPS****498626/05/2022200015000026/05/2022
560100180653 Chabubai - ಖಂಡಿಕೇರಿ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****498622/05/2022FPS****498622/05/202212008000022/05/2022
560100180657 baga bai - ಖಂಡಿಕೇರಿ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100180660 ವಾಲುಬಾಯಿ - ಖಂಡಿಕೇರಿ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ:ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100180663 ಸೊಪನ - ಖಂಡಿಕೇರಿ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ:ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****498622/05/2022FPS****498622/05/2022200015000022/05/2022
560100180667 raja bai - ಖಂಡೇಕೆರಿ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****498626/05/2022FPS****498626/05/202212008000026/05/2022
560100180669 ಸುಂದರಮ್ಮ - ಖಂಡಿಕೇರಿ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಾ)PHH(NK) / NCSBiometric****498622/05/2022FPS****498622/05/202212008000022/05/2022
560100180673 ರಾಮ ರಾವ - ಖಂಡಿಕೇರಿ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560100180676 ಅಭಂಗ ರಾವ - ಖಂಡಿಕೇರಿ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಾ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****498622/05/2022FPS****498622/05/20229006000022/05/2022
560100180677 ಸರಸ್ವತಿ - ಖಂಡಿಕೇರಿ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಾ)PHH(NK) / NCSBiometric****498622/05/2022FPS****498622/05/202212008000022/05/2022
560100180681 ನರಸಿಂಗ - ಖಂಡಿಕೇರಿ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****498622/05/2022FPS****498622/05/202212008000022/05/2022
560100180683 Prayagabai - ಖಂಡಿಕೇರಿ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಾ)PHH(NK) / NCS------150000000-
560100180686 ವೆಂಕಟ್ - ಖಂಡಿಕೇರಿ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****498622/05/2022FPS****498622/05/20226004000022/05/2022
560100180690 ದಿಗಂಬರ - ಖಂಡಿಕೇರಿ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560100180692 ನಾಮದೇವ - ಖಂಡಿಕೇರಿ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------150000000-
560100180698 ಗೋವಿಂದ - ಖಂಡಿಕೇರಿ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100180700 ನರಸಿಂಗ ರಾವ - ಖಂಡಿಕೇರಿ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100180703 ಸೊಪನ - ಖಂಡಿಕೇರಿ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****498622/05/2022FPS****498622/05/20223002000022/05/2022
560100180707 ಮೊಹನ - ಖಂಡಿಕೇರಿ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ:ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****498622/05/2022FPS****498622/05/2022200015000022/05/2022
560100180708 ಶಂಕರ - ಖಂಡಿಕೇರಿ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100180712 ಪಂಡರಿ - ಖಂಡಿಕೇರಿ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****498626/05/2022FPS****498626/05/20226004000026/05/2022
560100180727 ಲಲುಬಾಯಿ - ಖಂಡಿಕೇರಿ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100180741 kamala bai - ಖಂಡಿಕೇರಿ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಾ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560100180747 ಮೋತಿ ರಾಮ - ಖಂಡಿಕೇರಿ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****498626/05/2022FPS****498626/05/20229006000026/05/2022
560100180754 ರತ್ನ ಬಾಯಿ - ಖಂಡಿಕೇರಿ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ:ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****498622/05/2022FPS****498622/05/2022200015000022/05/2022
560100180766 ವಿಠಲ - ಖಂಡಿಕೇರಿ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****498622/05/2022FPS****498622/05/202212008000022/05/2022
560100180768 sheshikala - ಖಂಡಿಕೇರಿ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****498622/05/2022FPS****498622/05/20229006000022/05/2022
560100180774 ಶಿವಾಜಿ - ಖಂಡಿಕೇರಿ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ:ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****498626/05/2022FPS****498626/05/2022200015000026/05/2022
560100180779 ಚಂಪಾ ಬಾಯಿ - ಖಂಡಿಕೇರಿ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಾ) ಜೀ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560100180784 Shantabai - ಖಂಡಿಕೇರಿ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****498622/05/2022FPS****498622/05/202212008000022/05/2022
560100180792 ತುಕಾರಾಮ್‌ - ಖಂಡಿಕೇರಿ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ:ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100180799 ವಿಠಲ - ಖಂಡಿಕೇರಿ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****498626/05/2022FPS****498626/05/20229006000026/05/2022
560100180803 Lalita - ಖಂಡಿಕೇರಿ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100180804 maruna - ಖಂಡಿಕೇರಿ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****498626/05/2022FPS****498626/05/202212008000026/05/2022
560100180809 ಮಾರುತಿ - ಖಂಡಿಕೇರಿ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****498622/05/2022FPS****498622/05/202212008000022/05/2022
560100180810 ಶೇಷ ರಾವ - ಖಂಡಿಕೇರಿ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಾ)PHH(NK) / NCSBiometric****498626/05/2022FPS****498626/05/20226004000026/05/2022
560100180812 mukta bai - ಖಂಡಿಕೇರಿ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****498626/05/2022FPS****498626/05/20226004000026/05/2022
560100180813 ಝರೆಪ್ಪಾ - ಖಂಡಿಕೇರಿ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ:ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****498622/05/2022FPS****498622/05/2022200015000022/05/2022
560100180815 ವೆಂಕಟ್ - ಖಂಡಿಕೇರಿ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****498622/05/2022FPS****498622/05/202212008000022/05/2022
560100180824 ಸಂಗೀತಾ - ಖಂಡಿಕೇರಿ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****498622/05/2022FPS****498622/05/2022150010000022/05/2022
560100180828 ಕೀಶನ - ಖಂಡಿಕೇರಿ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****498622/05/2022FPS****498622/05/20229006000022/05/2022
560100180831 Kashibai - ಖಂಡಿಕೇರಿ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****498622/05/2022FPS****498622/05/202212008000022/05/2022
560100180832 ಪದ್ಮಿಣಿ ಬಾಯಿ - ಖಂಡಿಕೇರಿ ತಾ:ಔರಾದ ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****498622/05/2022FPS****498622/05/202212008000022/05/2022
560100180838 ಜ್ಞಾನಂಬಾ - ಖಂಡಿಕೇರಿ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560100180839 ರಾಮಲಾಲ - ಖಂಡಿಕೇರಿ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****498626/05/2022FPS****498626/05/202212008000026/05/2022
560100181889 ಸೋಪಾನ - ಖಂಡಿಕೇರಿPHH(NK) / NCSBiometric****498622/05/2022FPS****498622/05/202212008000022/05/2022
560100182127 Bhagyashree - ಖಂಡಿಕೇರಿPHH(NK) / NCSBiometric****498622/05/2022FPS****498622/05/2022150010000022/05/2022
560100182148 ಗನಾಪತಿ - ಖಂಡಿಕೇರಿ ತಾ ಔರಾದ ಬಾ ಜೀ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****498622/05/2022FPS****498622/05/20229006000022/05/2022
560100182179 Kambalabai - ಖಂಡಿಕೇರಿ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****498626/05/2022FPS****498626/05/20229006000026/05/2022
560100183139 Shekabai - ಲಾಲಸಿಂಗ ನಾಯಕ ತಾಂಡ ಖಂಡಿಕೇರಿ ತಾ:PHH(NK) / NCSBiometric****498626/05/2022FPS****498626/05/2022150010000026/05/2022
560100183667 ನ್ಯಾನೋಬಾ - ಖಂಡಿಕೇರಿPHH(NK) / NCSBiometric****498622/05/2022FPS****498622/05/20229006000022/05/2022
560100184005 ರಮೇಶ ಚವಾನ್‌ - ಖಂಡಿಕೇರಿPHH(NK) / NCSBiometric****498626/05/2022FPS****498626/05/20229006000026/05/2022
560100184855 Hanmanth - ಖಂಡಿಕೇರಾ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಾ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560100185439 Rukminbai - ಖಂಡಿಕೇರಿPHH(NK) / NCSBiometric****498622/05/2022FPS****498622/05/2022180012000022/05/2022
560100185986 Vimalabai w/o Vinayak - ಮು .ಖಂಡೆಕೆರಿ ತಾ.ಔರಾದ(ಬಾ)PHH(NK) / NCSBiometric****498626/05/2022FPS****498626/05/20226004000026/05/2022
560100185988 Vithal S/o Ganapathi - ಖಂಡೆಕೇರಿ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ. ಬPHH(NK) / NCSBiometric****498626/05/2022FPS****498626/05/2022180012000026/05/2022
560100185989 ಕಮಶೀಲ - ಖಂಡೇಕೇರಿPHH(NK) / NCSBiometric****498622/05/2022FPS****498622/05/2022150010000022/05/2022
560100185990 SUNDRABAI W/O KEVALLA - ಖಂಡೇಕೇರಿPHH(NK) / NCSBiometric****498626/05/2022FPS****498626/05/20223002000026/05/2022
560100185993 Laxmibai W/ol Prabhurao - ಖಂಡೇಕೇರಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560100185994 Sukhubai w/o Devala - ಮು .ಖಂಡೆಕೆರಿ ತಾಂಡಾ ತಾ . ಔರಾದ(ಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100185996 Mashna S/o Dhondiba - ಖಂಡೇಕೇರಿ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ. ಬPHH(NK) / NCSBiometric****498622/05/2022FPS****498622/05/20226004000022/05/2022
560100185997 Meerabai W/o Tanaji - ಖಂಡೇಕೇರಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560100185998 Narshing S/o Bhagvatrao - ಖಂಡೇಕೇರಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560100185999 Kamalabai W/o Tulsiram - ಖಂಡೇಕೇರಿPHH(NK) / NCSBiometric****498622/05/2022FPS****498622/05/20226004000022/05/2022
560100186000 ಗೋದಾವರಿ ಗಂಡ ಹಣಮಂತ - ಖಂಡೇಕೆರಿPHH(NK) / NCSBiometric****498622/05/2022FPS****498622/05/202212008000022/05/2022
560100186001 Jijabai W/o Mareppa - ಖಂಡೇಕೆರಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100187123 Janabai - ನಾರಾಯಣ 11 ಖಂಡೆಕೇರಿ ಖಂಡೆಕೇರಿPHH(NK) / NCSBiometric****498622/05/2022FPS****498622/05/202212008000022/05/2022
560100187124 ಕೋಂಡಾಬಾಯಿ - ಸಂಜೀವ 101 ಖಂಡೆಕೇರಿ ಖಂಡೆಕೇPHH(NK) / NCSBiometric****498622/05/2022FPS****498622/05/20229006000022/05/2022
560100187136 ಶೇಷಾಬಾಯಿ - ನಿಲಖಂಠ 86 ಖಂಡೆಕೇರಿ ಖಂಡೆಕೇರಿPHH(NK) / NCSBiometric****498622/05/2022FPS****498622/05/2022180012000022/05/2022
560100187273 Vimalabayi - ಗಂಗಾರಾಮ 52 ಹನುಮಾನ ಮಂದಿರ ಹತ್ತPHH(NK) / NCSBiometric****498622/05/2022FPS****498622/05/20226004000022/05/2022
560100187276 Renuka - ತುಕಾರಾಮ 58 ಖಂಡೇಕೇರಿ ಖಂಡೇಕPHH(NK) / NCS------90000000-
560100187393 Sangeeta - ತುಕಾರಾಮ 47 ಖಂಡೇಕೇರಿ ಖಂಡೇಕೇPHH(NK) / NCSBiometric****498622/05/2022FPS****498622/05/202212008000022/05/2022
560100187394 Shridevi - ಭಗವತ 33 ಖಂಡೆಕೇರಿ ಖಂಡೆಕೇರಿ PHH(NK) / NCS------180000000-
560100187395 Krishanabayi - ಮಾರುತಿ 77 ಖಂಡೆಕೇರಿ ಖಂಡೆಕೇರಿPHH(NK) / NCSBiometric****498622/05/2022FPS****498622/05/202212008000022/05/2022
560100187405 Babita - ಕರತಾರಸಿಂಗ 128 ಖಂಡೆಕೇರಿ ಖಂಡೆPHH(NK) / NCSBiometric****650928/05/2022FPS****650928/05/20226004000028/05/2022
560100187690 ಸುರೇಖಾ - ಚಂದರ 126 ಖಂಡೆಕೇರಿ ತಾಂಡಾ ಖಂಡPHH(NK) / NCS------120000000-
560100187705 Jaishira - ಸಂಜು 109 ಖಂಡೆಕೇರಿ ಖಂಡೆಕೇರಿ PHH(NK) / NCSBiometric****498626/05/2022FPS****498626/05/2022150010000026/05/2022
560100187836 ಪದ್ಮಿಣಬಾಯಿ ತೋಟಾವಾರ - ಮಾಹಾದವರಾವ 50 ಖಂಡೆಕೇರಿ ಹನುಮಾನPHH(NK) / NCSBiometric****498622/05/2022FPS****498622/05/20226004000022/05/2022
560100189364 Laxmibai - ನೌವನಾಥ 77 ಖಂಡೆಕೇರಿ ಖಂಡೆಕೇರಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560100190436 Chandrakala - ವಿಜಯಕುಮಾರ 126 ಖಂಡೆಕೇರಿ ಖಂಡೆPHH(NK) / NCS------120000000-
560100192680 Nagarbai - W/O ಭಾಉರಾವ ಖಂಡೇಖೇರಿ ತಾ ಔರNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100194025 Shevantabai - S/O: ರಾಮರಾವ ಹುಲಿಯಳ ಹುಲಿಯಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100195245 Gyanoba - ಹೂಲ್ಲಯಾಳ ಹೂಲ್ಲಯಾಳ ಹೂಲ್ಲಯಾಳNPHH(NK) / NCS------50000000-
560100195528 Sandhya - C/O ಸುನೀಲ ರಾಠೋಡ ಅಂಬರ ನಾಯ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100196030 Rekha - W/O ಮನೋಹರ ಖಂಡೆಖೇರಿ ತಾ ಔರಾPHH(NK) / NCSBiometric****792320/05/2022FPS****792320/05/2022150010000020/05/2022
560100197147 Jotabai - W/O: ಸುರೇಶ ಖಂಡಿಕೇರೀ ತಾಲೂಕPHH(NK) / NCSBiometric****498626/05/2022FPS****498626/05/2022121208000026/05/2022
560100197716 Saraswati - W/O ಗಣಪತಿ ಖಂಡೆಖೇರಿ ತಾ. ಔರPHH(NK) / NCSBiometric****498622/05/2022FPS****498622/05/202212008000022/05/2022
560100197937 Anita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ 92 ಹುಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****413427/05/2022FPS****413427/05/20226004000027/05/2022
560100198021 Anjana - W/O: ಗನಪತಿ ಪಾಟಿಲ್ ಖಂಡಿಕೇರPHH(NK) / NCSBiometric****498622/05/2022FPS****498622/05/20229006000022/05/2022
560100198107 Rukminbai - ಖಂಡೀಕೇರೀ ತಾ ಔರದ ಖಂಡಿಕೇರಿ ಅಂಚೆPHH(NK) / NCSBiometric****498622/05/2022FPS****498622/05/20226204000022/05/2022
560100198387 Savita - C/O ಗೋಪಾಲರಾವ್ ಬಿರಾದಾರ ಖಂಡPHH(NK) / NCS------150000000-
560100198612 Asha - W/O ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಖಂಡೆಕೇರಿ ತಾPHH(NK) / NCSBiometric****498622/05/2022FPS****498622/05/20226204000022/05/2022
560100198613 Shilpa - W/O ಬಾಲಾಜಿ ಖಂಡೆಖೇರಿ ತಾ ಔರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100198974 Ambika - C/O ಭಾವು ಸಾಹೇಬ 2 ಖಂಡಿಕೇರಿ, ತPHH(NK) / NCS------90000000-
560100199148 Kashibai - S/O: ಆಂಕೋಶ ಹುಳಿಯಾಳ ಔರಾದ ತNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100199303 Vitta Bai - W/O: ಭಗವಂತ ಖಣ್ಡೆಕೇರಿ ತಾ ಔPHH(NK) / NCSBiometric****498622/05/2022FPS****498622/05/20229206000022/05/2022
560100199679 Padminibai - S/O: ನಾರಾಯಣರಾವ ಖಂಡಿಕೇರಿ ಅಂಚೆPHH(NK) / NCS------90000000-
560100200056 Lalita - W/O: ವಿಠಲ ಖಣ್ಡೆಕೇರಿ ತಾ ಔರPHH(NK) / NCSBiometric****498622/05/2022FPS****498622/05/202212008000022/05/2022
560100200072 Sangeeta - W/O: ಸುನೀಲ ಬಿರಾದಾರ ಖಂಡಿಕೇರಿ ಅPHH(NK) / NCSBiometric****498622/05/2022FPS****498622/05/20229006000022/05/2022
560100200463 Ambika - W/O ವಿಠಲ ಹುಲಿಯಾಳ ತಾ ಔರಾದ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560100200464 Vilas - C/O ವೀಲಾಸ ಖಂಡೆಕೇರಿ ತಾ. ಔರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100200678 Madha Bai - D/O ಮಾಧವ ಖಂಡೆಕೇರಿ ತಾ. ಔರಾPHH(NK) / NCSBiometric****498622/05/2022FPS****498622/05/2022150010000022/05/2022
560100200777 Sushilabai - S/O: ಶಂಕರೇಪ್ಪಾ ಖಂಡಿಕೇರಿ ಅಂಚೆPHH(NK) / NCSBiometric****498622/05/2022FPS****498622/05/20226004000022/05/2022
560100201236 Vijaylaxmi - C/O ರಾಜಕುಮಾರ್ ಹುಲ್ಯಾಳೆ 87 ಖಂNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100201398 Radhika Biradar - C/O ರಾವಸಾಬ ಖಂಡಿಖೇರಿ ಖಂಡಿಖೇರಿNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100201558 Kambala Bai - W/O: ಶಿವಾಜಿ ಖಂಡೆಖೇರಿ ತಂಡಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100201955 Vanitha - W/O ತ್ರಿಮುಖ ನಂದಿಬಿಜಲಗಾಂವ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100203114 Vimal Bai - W/O: ಶಂಕರ ಖಂದಿಕೇರೀ ತಾಲೂಕ PHH(NK) / NCSBiometric****498622/05/2022FPS****498622/05/20226204000022/05/2022
560100203291 Mashnaji - C/O ಮಸ್ನಾಜಿ ಖಂಡಿಕೇರಿ ತಾ. PHH(NK) / NCSBiometric****498622/05/2022FPS****498622/05/20229006000022/05/2022
Top