REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560100130990 Sharubai Jadhav - W/O ರಾಮ ರಾವ್ ಜಾಧವ್ ಹಸ್ಸಿNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100132444 Jijabai - S/O: ದೇವಿದಾಸ್ ರಾಮಾಜಿ ನಾಯ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560100132629 ಅಶ್ವಿನಿ - W/O ಅನಿಲ 58 ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100132793 Shakuntala - W/O ಸುರೇಶ ಜಾಧವ ಹಸ್ಸಿಖೇರ ತPHH(NK) / NCS------120000000-
560100132992 Jayapradha - W/O ರಮೇಶ - - ಥಾವರಾ ನಾಯಕ ತಾಂPHH(NK) / NCS------60000000-
560100133377 ಸುನಿತಾ - W/O: ನವನಾಥ ಹಸ್ಸಿಖೇರಿ ತಾ ಔPHH(NK) / NCS------90000000-
560100133826 Kavita - W/O: ವೆಂಕಟ ಠಾವರಾ ನಾಯ್ಕ ತಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100133868 Archana - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ತುಕಾರಾಮ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100134022 Sunita - ಕೇರ್ ಆಫ್: ರಾಮ ಆಡೇ ಹಸ್ಸಿಖೇPHH(NK) / NCS------60000000-
560100134629 Muktthabai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಠಲರಾವ PHH(NK) / NCS------150000000-
560100134777 Anjana - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನರಸಿಂಗ್ #73 PHH(NK) / NCS------60000000-
560100135143 Sony - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಚಿನ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ PHH(NK) / NCS------30000000-
560100135308 Shantabai - S/O: ಗಣಪತಿ ಮೆಹೆತ್ರೆ ಹಸ್ಸಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560100135431 Mahananda - W/O: ಪ್ರಕಾಶ್ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100135586 Maronbai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾರುತಿ ಜಾಧವ್ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100135633 Anita - W/O ಧನಾಜಿ ಠಾವರಾನಾಯ್ಕತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100135671 Kavita - ಕೇರ್ ಆಫ್: ರಘುನಾಥ ಆಡೇ 108 ಹPHH(NK) / NCS------120000000-
560100135888 Anita - W/O: ಸಂಜುಕುಮಾರ ಹಸ್ಸಿಖೇರಿ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100136315 Saru Bai - W/O: ರಘುನಾಥ ಜಾಧವ ರಾಮಜೀ ನಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100136827 Sarubai - W/O: ತುಳಸೀರಾಮ ಮೆಹತ್ರೆ ಹಸ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560100137739 Mahadevi - W/O: ಪ್ರಕಾಶ ರಾಠೋಡ ಹಸಿಖೇರಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100137754 Ashabai - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಅಮೃತರಾವ್ ಜಾಧವ ಹNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100137803 Balika - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಬಾಲಾಜಿ ಜಾಧವ ಹಾಸPHH(NK) / NCS------120000000-
560100138743 Sunita - W/O ರಂಗರಾವ್ ಜಾಧವ ಹಸ್ಸಿಖೆರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100139007 Lalitha - W/O ನರಸಿಂಗ ಹಸ್ಸಖೆರಾ ತಾ ಔರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100139107 Laxmibai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅನೀಲ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ PHH(NK) / NCS------90000000-
560100139110 Sonali - S/O: ಧೊಂಡೀಬಾ ಗಾಯ್ಕವಾಡ ಹಸ್PHH(NK) / NCS------90000000-
560100139196 Sridevi - S/O ಮಾಧವರಾವ 2 . . . ಹಸ್ಸಿಕPHH(NK) / NCS------90000000-
560100140302 Pinka Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಾಸುದೇವ 157ಬಿ ಮಹಾPHH(NK) / NCSBiometric****221422/05/2022FPS****221422/05/2022150010000022/05/2022
560100140389 Vandana - W/O: ಗುಂಡಪ್ಪ ತೋಕರ ಕೋಳ್ಲಿ PHH(NK) / NCS------150000000-
560100140390 Sushilabai - W/O: ಬಾಪುರಾವ 29 ಹಸ್ಸಿಕೇರಾ ಅಂNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100140468 Laxmibai - W/O ಬಾಲಾಜಿ ಹಸ್ಸಿಖೇರ ತಾ. ಔPHH(NK) / NCS------60000000-
560100140738 Champabai - W/O ಗಣಪತರಾವ ಹಸ್ಸಿಖೇರ ತಾ ಔPHH(NK) / NCS------60000000-
560100140831 Gayabai - W/O ಸಂಜೀವ ಹಸ್ಸಿಖೇರ ತಾ ಔರಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100140949 Devakabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಹರಿಚಂದ್ರ ಹಸಿಖNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100141466 Mamta - W/O: ಸಂಜು ಕುಮಾರ ಹಸ್ಸ್ಿಖೇರPHH(NK) / NCS------150000000-
560100141484 Sarika - W/O: ಸುನೀಲ್ 125 ಹಸ್ಸಿಕೇರಿ ಅಂPHH(NK) / NCS------120000000-
560100141537 Phatabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಕ್ರು 124 ರಾಮಜPHH(NK) / NCS------60000000-
560100143436 ಶಂಕರ - ಮು.ಹಸೀಕೆರಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560100143437 ಧೋಂಡಿಬಾ - ಮು.ಹಸ್ಸಿಕೇರಾ ಪೊ/ ಮುಧೋಳ ಬಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560100143438 gayabai - ಮು.ಹಸಿಕೇರಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100143439 ಗುಂಡಪ್ಪಾ - ಹಸ್ಸಿಕೇರಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100143440 ಅಭಂಗ ರಾವ - ಹಸ್ಸಿಕೇರಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100143441 sunita - ಮು.ಹಸೀಕೆರಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100143442 ಲಕ್ಷ್ಮಣ - ಹಸಿಖೆರಾ .AAY(NK) / NCS------200000000-
560100143443 Sunita - ಹಸ್ಸೀಖೆರಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100143444 ಕಾಶಿರಾಮ - ಹಸ್ಸಿಕೇರಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100143445 ನಾಗನಾಥ - ಮು.ಹಸೀಕೆರಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100143446 ಬಾಪುರಾವ - ಮು.ಹಸೀಕೆರಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100143447 Konda bai - ಮು.ಹಸ್ಸಿಕೇರಾ ಪೊ. ಮುಧೋಳ ತಾ| ಔAAY(NK) / NCS------200000000-
560100143448 ಸುನೀಲ - ಮು.ಹಸೀಕೆರಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100143449 ಮಾಣಿಕ - ಮು.ಹಸೀಕೆರಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560100143450 kalawati - ಮು.ಹಸೀಕೆರಾPHH(NK) / NCS------210000000-
560100143451 ರಸಿಕಾಬಾಯಿ - ಮು. ಹಸ್ಸಿಖೇರಾ ಪೊ. ಮುಧೋಳ ಬಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560100143452 ಪಂಡರಿ - ಮು.ಹಸೀಕೆರಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100143453 ಪದ್ಮಿಣಿ - ಮು.ಹಸೀಕೆರಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560100143454 ಸೊಪಾನ - ಮು.ಹಸೀಕೇರಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560100143455 ಸುಭಾಷ್‌ - ಮು. ಹಸ್ಸಿಖೇರಾ ಪೊ. ಮುಧೋಳ ಬಿ ತAAY(NK) / NCS------200000000-
560100143456 Shantabai - ಮು.ಹಸೀಕೆರಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100143457 ರೂಪಲಾ - ಮು : ಥವರಾ ನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ಹಸ್ಸಿಖೇರಾPHH(NK) / NCSBiometric****254719/05/2022FPS****254719/05/20226004000019/05/2022
560100143458 ಜಿಜಾ ಬಾಯಿ - ಮು.ಹಸಿಖೇರಾ ತಾಂಡಾ ಪೋ. ಮುಧೋಳ (ಬಿAAY(NK) / NCSBiometric****254719/05/2022FPS****254719/05/2022200015000019/05/2022
560100143459 ಬೈಜಾಬಾಯಿ - ಸಾ|| ಹಸ್ಸಿಖೇರಾ ತಾ| ಔರಾದ ಬಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560100143460 Parvatibai - ಹಾಸ್ಸಿಖೇರಾ ರಾಮಜಿ ನಾಯಿಕ ತಾಂಡಾ ತAAY(NK) / NCS------200000000-
560100143461 ಚಂದುಬಾಯಿ - ಮು : ಥವರಾ ನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ಹಸ್ಸಿಖೇರಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100143462 ಬಾಜಿ ರಾವ - ಮು.ಹಸಿಖೇರಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100143463 ವಿಠೋಬಾ - ಮು.ಹಸೀಕೆರಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100143464 Wachalabai - ಮು.ಹಸೀಖೇರಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100150961 Rukminbai - ಮು.ಹಸೀಕೆರಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560100150962 ರಾಮ - ಹಸ್ಸಿಕೇರಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560100150963 ವಿಠಲ - ಮು.ಹಸೀಕೆರಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100150964 Kashi Bai - ಮು.ಹಸಿಕೆರಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100150965 ಶಾವುಬಾಯಿ - ಮು.ಹಸೀಖೇರಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100150966 ಲತಾ ಬಾಯಿ - ಮು.ಹಸೀಖೇರಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100150967 ಕಮಲಾಕರ - ಹಸೀಕೆರಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100150968 ವೆಂಕಟ ರಾವ - ಹಸಿಖೆರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100150969 ಭಹು ರಾವ - ಮು.ಹಸೀಕೆರಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100150970 Kamlabai - ಮು.ಹಸೀಕೆರಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100150971 ಭುಜನ್ಗರಾವ - ಹಸೀಕೆರಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100150972 ವಿನಾಯಕ - ಮು.ಹಸೀಕೆರಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100150973 ಬಾಲ ಗಿರ - ಮು. ಹಸ್ಸಿಕೇರಾ ಪೊ. ಮುಧೋಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560100150974 Kambalbai - ಮು.ಹಸೀಕೆರಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100150975 ಲತಾಬಾಯಿ - ಮು.ಹಸೀಕೆರಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100150976 ನೇತಾಜಿ ತಂದೆ ಕಾಶೀರಾಮ - ಮು.ಹಸೀಕೆರಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100150977 ಶಾಂತ ಬಾಯಿ - ಮು.ಹಸೀಕೆರಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100150978 ಹೌಶ್ಯಾ ಬಾಯಿ - ಮು.ಹಸೀಕೆರಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560100150979 Chandrabai - ಮು.ಹಸ್ಸಿಕೇರಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560100150980 Padminbai - ಮು : ಹಸೀಕೇರಿ ತಾ : ಔರಾದ (ಬಾ) ಜೀPHH(NK) / NCS------150000000-
560100150981 ವಿಠಲ - ಮು.ಹಸೀಕೆರಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560100150982 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿ - ಮು.ಹಸೀಕೆರಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100150983 ಭೀಮ ರಾವ - ಸಾ : ಥವರಾ ನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ಹಸ್ಸಿಖೇರಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100150984 ರಘುನಾಥ - ಸಾ : ಥವರಾ ನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ಹಸ್ಸಿಖೇರಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100150985 ಪಂಡರಿ - ಮು : ಧವರಾ ನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ಹಸ್ಸಿಖೇರಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100150986 ಶಿವಾಜಿ - ಮು : ಥವರಾ ನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ಹಸ್ಸಿಖೇರಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100150987 ಮಾಣಿಕ - ಸಾ : ಥವರಾ ನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ಹಸ್ಸಿಖೇರಾPHH(NK) / NCSBiometric****254719/05/2022FPS****254719/05/20226004000019/05/2022
560100150988 Sheshabai - ಮು : ಥವರಾ ನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ಹಸ್ಸಿಖೇರಾPHH(NK) / NCSBiometric****254719/05/2022FPS****254719/05/20229006000019/05/2022
560100150989 Panubai - ಸಾ : ಥವರಾ ನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ಹಸ್ಸಿಖೇರಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100150990 laxmi bai - ಮು.ಹಸೀಖೆರಾ ತಾಂಡ ಪೋ. ಮುಧೋಳ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560100150991 ಬಾಬು - ಮು.ಹಸಿಖೇರಾ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100150992 Laxmibai - ಮು : ಥವರಾ ನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ಹಸ್ಸಿಖೇರಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100150993 ಶಂಕರ - ಹಾಸಿಖೇರಾ ಥಾವರಾ ನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ತಾ ಔPHH(NK) / NCS------90000000-
560100150994 Shobha - ಮು : ಥವರಾ ನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ಹಸ್ಸಿಖೇರಾPHH(NK) / NCSBiometric****254719/05/2022FPS****254719/05/2022150010000019/05/2022
560100150995 ಶಿವಾಜಿ - ಮು : ಥವರಾ ನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ಹಸ್ಸಿಖೇರಾPHH(NK) / NCSBiometric****254719/05/2022FPS****254719/05/20226004000019/05/2022
560100150996 Lakshimi Bai - ಮು : ಥವರಾ ನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ಹಸ್ಸಿಖೇರಾPHH(NK) / NCSBiometric****254719/05/2022FPS****254719/05/20229006000019/05/2022
560100150997 ಅನಶಾ ಬಾಯಿ - ಮು : ಥವರಾ ನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ಹಸ್ಸಿಖೇರಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100150998 ಬಾಬು - ಹಸಿಕೇರಿ ತಾಮಡಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100150999 ದೇವಿದಾಸ - ಸಾ|| ಹಸ್ಸಿಖೇರಾ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560100151000 ಸೋಮಲಾಬಾಯಿ - ಸಾ| ಹಸ್ಸಿಖೇರಾ ತಾಂಡಾ ತಾ|| ಔರಾದ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100151001 Vimalabai - ಸಾ|| ಹಸ್ಸಿಖೇರಾ ತಾಂಡಾ ತಾ|| ಔರಾದPHH(NK) / NCS------90000000-
560100151002 ಮುಕ್ತಾಬಾಯಿ - ಹಸೀಕೆರಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100151003 ದೇವದಾಸ - ಮುಧೊಳ ಬಿ.PHH(NK) / NCS------60000000-
560100151004 ಸುಶೀಲಾ ಬಾಯಿ - ಮು.ಹಸೀಕೆರಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100151005 Phulabai - ಮು.ಹಸಿಖೇರಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560100151006 Suryakanth Mule - ಮು.ಹಸ್ಸಿಕೇರಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100151007 Bhamavati - ಮು.ಮುಧೋಳ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560100151008 keshva - ಹಸೀಕೆರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100151009 ಗೋವಿಂದ - ಮು.ಹಸೀಕೆರಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100151010 ಹರಿದೇವ - ಮು.ಹಸಿಖೇರಾ ಪೋ.ಮುಧೋಳ (ಬಿ) ತಾ. ಔPHH(NK) / NCS------120000000-
560100151011 Komal - ಮು.ಹಸಿಖೇರಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100151012 ಬಾಳುಬಾಯಿ ಗಂ. ಕಾಶಿರಾಮ ಜಾದವ - ಹಸಿಖೇರಾ ಥಾವರಾ ನಾಯಕ ಥಾಂಢಾ ಪೊ:ಮAAY(NK) / NCS------200000000-
560100151013 ಮಾಹಾದೇವ - ಮು.ಹಸೀಕೆರಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100151014 ವೆಂಕಟ್ - ಸಾ : ಹಸ್ಸಿಖೇರಾ ತಾ : ಔರಾದ (ಬಾ) PHH(NK) / NCS------30000000-
560100151015 ಗನಾಪತಿ - ಮು.ಹಸೀಕೆರಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100151016 ಸಂಜಿವ - ಸಾ : ಥಾವರಾ ನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ಹಸ್ಸಿಖೇPHH(NK) / NCSBiometric****254719/05/2022FPS****254719/05/2022180012000019/05/2022
560100151017 ವಿನಾಯಕ - ಸಾ : ಥವರಾ ನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ಹಸ್ಸಿಖೇರಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100151018 ಶೇಷಬಾಯಿ - ಸಾ : ಹಸಿಖೇರಾ ತಾ : ಔರಾದ (ಬಾ) ಜೀPHH(NK) / NCS------60000000-
560100151019 ದಿಗಂಬರ - ಮು.ಹಸೀಕೆರಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100151020 ಸೀತರಾಮ - ಮು.ಹಸೀಕೆರಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100151021 ಉದ್ದವ ರಾವ - ಮು.,ಹಸ್ಸಿಖೇರಾ ಪೊ. ಮುಧೋಳ ಬಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560100151022 ಸುಖದೇವ್‌ - ಮು.ಹಸೀಕೆರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100151023 triveni - ಮು.ಹಸೀಕೆರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100151024 ಸುವಲಾಬಾಯಿ - ಹಸ್ಸಿಕೇರಾ ತಾಂಡಾ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100151025 gunwant - ಹಸೀಕೆರಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100151026 ಸುನಿತಾ - ಮು. ಹಸ್ಸಿಖೇರಾ ಪೊ. ಮುಧೋಳ ಬಿ ತPHH(NK) / NCS------90000000-
560100151027 ಮಾಧವರಾವ್‌ - ಮು,ಹಸೀಕೆರಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100151028 Tejubai - ಮು.ಹಸೀಖೇರಾ ತಾ : ಔರಾದ (ಬಾ) ಜೀ :PHH(NK) / NCS------60000000-
560100151029 ಶಿ ಪತಿ - ಮು.ಹಸಿಖೆರಾ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****254719/05/2022FPS****254719/05/20229006000019/05/2022
560100151030 ಮಾಧವ ರಾವ - ಮು.ಹಸಿಖೇರಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560100151031 Jyoti - ಸಾ : ಹಸ್ಸಿಖೇರಾ ತಾ : ಔರಾದ (ಬಿ)ಜPHH(NK) / NCS------90000000-
560100151032 ವಿಠಲ - ಮು.ಹಸೀಕೆರಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100165756 indu bai - ಹಸೀಕೆರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100165761 ನಾಗುರಾವ್‌ - ಹಸೀಕೆರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100170933 Anita W/o Sanjukumar - ಹಸ್ಸೀಖೆರಾ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100170940 Dhanaji S/o Hanumanth - ಮು : ಮುಧೋಳ (ಬಿ) ತಾ : ಔರಾದ (ಬಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100170957 Renuka - ಸಾ:ಹಸ್ಸಿಖೆರಾ ತಾ:ಔರಾದPHH(NK) / NCS------90000000-
560100170963 ಓಂಕಲಾ - ಸಾ:ಹಸಿಖೆರಾ ತಾ:ಔರಾದPHH(NK) / NCS------120000000-
560100170985 Sunanda - ಸಾ:ಹಸ್ಸಿಖೆರಾ ತಾ:ಔರಾದPHH(NK) / NCS------120000000-
560100171407 ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ - ಹೋಸಿಕೇರಿ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ: ಬೀದPHH(NK) / NCS------90000000-
560100171454 ಸುನಿತಾ - ಸಾ:ಹಸ್ಸಿಖೆರಾ ತಾ:ಔರಾದPHH(NK) / NCS------150000000-
560100171490 ಸಗುನಾ - ಹದಿಕೇರಾ ತಾ: ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100171512 ಮತುರಾಬಾಯಿ - ಹದಿಕೇರಾ ತಾ: ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------180000000-
560100171573 Shivaji S/o Vit halrao - ಹಸ್ಸೀಕೇರಾ ತಾ; ಔರಾದ ಜಿ ;ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100171608 Lakshmibai - ಸಾ:ಹಸ್ಸಿಖೆರಾ ತಾ:ಔರಾದPHH(NK) / NCS------150000000-
560100171622 Suman - ಸಾ:ಹಸಿಕೆರಾ ತಾ:ಔರಾದ ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------150000000-
560100171637 Anita - ಹಸ್ಸೀಕೇರಾ ತಾ; ಔರಾದ ಜಿ; ಬೀದರPHH(NK) / NCS------150000000-
560100171724 ಕೆರುಬಾಯಿ - ಸಾ:ಹಸ್ಸಿಖೆರಾ ತಾ:ಔರಾದPHH(NK) / NCS------120000000-
560100171729 Havagirao S/o Anneppa - ಸಾ:ಹಸ್ಸಿಕೇರಾ ತಾ:ಔರಾದ ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100171748 Mahadevi W/o Prakash - ಸಾ:ಹಸ್ಸೀಖೆರಾ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100171762 ಚಾಗೋನಬಾಯಾ - ಸಾ:ಹಸ್ಸಿಖೆರಾ ತಾ:ಔರಾದ ಜೀ : ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100172332 Arun S/o Subhash Patil - ಮು : ಹಸ್ಸಿಖೇರಾ ತಾ : ಔರಾದ (ಬಿ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100172333 Dhamodhar S/o Bapurao - ಮು : ಹಸ್ಸಿಖೇರಾ ತಾ : ಔರಾದ (ಬಿ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100172470 Dadarao S/o Govindrao - ಹಸ್ಸಿಕೇರಾ ತಾ ಔರಾದ ಜಿ ಬೀದ ರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100172559 Maronabai W/o Namdevrao - ಮು : ಥವರಾ ನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ಹಸ್ಸಿಖೇರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100172565 Vimalabai W/o Shivaji - ಥವರಾನಾಯಕ ತಾಂಡ ತಾ ಔರಾದ ಜಿ. ಬೀದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100173366 Jeejabai - ಹಸ್ಸಿಖೇರಾ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100173371 ಅಂಜನಾ - ಹಸ್ಸಿಖೇರಾ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100173508 Gayabai - ಸಾ:ಹಸ್ಸಿಕೇರಾ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100174411 Balavanth S/o Harichendra - ರಾಮಜಿ ನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ತಾಃಔರಾದ(ಬಿ) ಜNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100174624 ಅಂಜನಬಾಯಿ - ಹಸ್ಸಿಖೆರಾ ತಾ|ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ|ಬೀದPHH(NK) / NCS------120000000-
560100176629 Sarubai - ಮು : ಹಸ್ಸಿಖೇರಾ ಥವರಾ ತಾಂಡಾ ತಾ PHH(NK) / NCSBiometric****254719/05/2022FPS****254719/05/2022180012000019/05/2022
560100176781 Kartikala W/o Trimukh - ಮು : ಹಸ್ಸಿಖೇರಾ ತಾ : ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------150000000-
560100177964 ಸುವರ್ನಾ - ಮು : ಹಸ್ಸಿಖೇರಾ ತಾ : ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560100180671 ತಾನಾಜಿ - ಮು : ಹಸ್ಸಿಖೇರಾ ತಾ : ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560100181484 Sulochana - ಹಸ್ಸಿಕೇರಾ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100181518 Rekha - ಮು : ಮುಧೋಳ (ಬಿ) ತಾ : ಔರಾದ (ಬಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100181528 Sandeep S/o Ravan - ಮು : ಹಸ್ಸಿಖೇರಾ ತಾ : ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560100181529 Balaji S/o Abhangarao - ಮು : ಹಸ್ಸಿಖೇರಾ ತಾ : ಔರಾದ (ಬಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560100181540 ಸಕುಬಾಯಿ ಗಂ.ತಾನಾಜಿ - ಮು : ಹಸ್ಸಿಖೇರಾ ತಾ ; ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****254719/05/2022FPS****254719/05/2022150010000019/05/2022
560100181666 Anusaya - ಮು :ಹಸ್ಸಿಖೇರಾ ತಾ : ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------150000000-
560100181865 ಪದ್ಮಾವತಿ - ಮು : ಹಸ್ಸಿಖೇರಾ ತಾ : ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560100181866 Archena W/o Gopal Biradar - ಮು : ಹಸ್ಸಿಖೇರಾ ತಾ : ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560100181885 Shakuntala - ಮು : ಹಸ್ಸಿಖೇರಾ ತಾ : ಔರಾದ (ಬಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560100182195 ಸಂಗೀತಾ - ಮು : ಹಸ್ಸಿಖೇರಾ ತಾ : ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560100182203 ಲಲಿತಾ ಗಂ. ಶಿವಾಜಿರಾವ ಪಾಟೀಲ - ಮು : ಹಸ್ಸಿಖೇರಾ ತಾ : ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560100182204 ಸಂಗ್ರಾಮ ಮೂಳ್ಳೆ - ಮು : ಹಸ್ಸಿಕೇರಿ ತಾ : ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560100182219 ಪ್ರಣಿತಾ - ಮು : ಹಸ್ಸಿಖೇರಾ ತಾ : ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560100182220 Pholabai - ಮು : ಹಸ್ಸಿಖೇರಾ ತಾ : ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****254719/05/2022FPS****254719/05/2022180012000019/05/2022
560100182229 Chandrakala - ಮು : ಹಸ್ಸಿಖೇರಾ ತಾ : ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560100182231 ಕವಿತಾ - ಮು : ಹಸ್ಸಿಖೇರಾ ತಾ : ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------150000000-
560100182368 ಸೊನಬಾಯಿ - ಮು : ಹಸ್ಸಿಖೇರಾ ತಾ : ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560100182376 Sulubai - ಮು : ಹಸ್ಸಿಕೇರಿ ಥವರಾ ತಾಂಡಾ ತಾ PHH(NK) / NCSBiometric****254719/05/2022FPS****254719/05/2022150010000019/05/2022
560100182413 NIVRATI - ಮು : ಹಸ್ಸಿಖೇರಾ ತಾ : ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560100182414 ವಿಲಾಸ - ಮು : ಹಸ್ಸಿಖೇರಾ ತಾ : ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560100182561 ಪ್ರೇಮಲಾ - ಮು : ಹಸ್ಸಿಖೇರಾ ಥಾವರಾ ತಾಂಡಾ ತಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560100182563 ಸುನಿಲ ಪಾಟೀಲ - ಮು : ಹಸ್ಸಿಕೇರಿ ತಾ : ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------150000000-
560100182565 ಫುಲುಬಾಯಿ - ಮು : ಹಸ್ಸಿಖೇರಾ ತಾ : ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560100182591 Archana - ಮು : ಹಸ್ಸಿಖೇರಾ ತಾ : ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560100182593 Sangeeta - ಮು : ಹಸ್ಸಿಖೇರಾ ತಾ : ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560100182595 ಸಂಗೀತಾ - ಮು : ಹಸ್ಸಿಖೇರಾ ತಾ : ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560100182642 ಮೀರಾಬಾಯಿ - ಮು : ಹಸ್ಸಿಕೇರಿ ಥವರಾ ತಾಂಡ ತಾ :PHH(NK) / NCSBiometric****254719/05/2022FPS****254719/05/202212008000019/05/2022
560100182643 ಪ್ರಯಾಗ ಬಾಯಿ - ಹಸ್ಸಿಕೇರಿ ತಾ : ಔರಾದ (ಬಿ) ಜೀ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100182920 Sarubai - ಮು : ಹಸ್ಸಿಖೇರಾ ತಾ : ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560100183556 ಛಾಯಾಬಾಯಿ - ಮು : ಹಸ್ಸಿಖೇರಾ ತಾ : ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------150000000-
560100183643 ಸುಲೋಚನಾ - ಮು : ಹಸ್ಸಿಕೇರಾ ತಾ : ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560100183852 SANTOSH - ಮು : ಹಸ್ಸಿಖೇರಾ ತಾ : ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560100183860 ಫೂಲೂ ಬಾಯಿ - ಮು : ಹಸ್ಸಿಕೇರಿ ತಾ : ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560100183873 ವಿನಾಯಕ ಜಾಧವ - ಮು : ಹಸ್ಸಿಖೇರಾ ಧವರಾ ತಾಂಡಾ ತಾ PHH(NK) / NCS------30000000-
560100183893 Kavitha - ಮು : ಹಸ್ಸಿಖೇರಾ ಥವರಾ ತಾಂಡಾ ತಾ PHH(NK) / NCS------150000000-
560100184025 ರೂಪಾ - ಮು : ಹಸ್ಸಿಖೇರಾ ತಾ : ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560100184029 ಸಕು ಬಾಯಿ - ಮು : ಹಸ್ಸಿಖೇರಾ ಥವರಾ ತಾಂಡಾ ತಾ PHH(NK) / NCSBiometric****254719/05/2022FPS****254719/05/2022150010000019/05/2022
560100184100 ಸಂಗಿತಾ - ಮು : ಹಸ್ಸಿಕೇರಿ ತಾ : ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560100184347 Kalavati - ಮು : ಹಸ್ಸಿಖೇರಾ ಧವರಾ ತಾಂಡಾ ತಾ PHH(NK) / NCS------180000000-
560100184356 Vimlabai - ಮು : ಹಸ್ಸಿಕೇರಿ ತಾ : ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------150000000-
560100184361 ವೆಕಂ - ಸಾ : ಹಸ್ಸಿಕೇರಿ ತಾ : ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------150000000-
560100184436 ರಾವಣ - ಮು : ಹಸ್ಸಿಖೇರಾ ತಾ : ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560100184600 ಮನಹೋ - ಮು : ಹಸ್ಸಿಖೇರಾ ತಾ : ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560100185017 ಲಕ್ಷಣ - ಮು : ಹಸ್ಸಿಖೇರಾ ತಾ : ಔರಾದ (ಬಿ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100185267 ಸಜುಬಾಯಿ - ಮು : ಹಸ್ಸಿಖೇರಾ ಥವರಾ ತಾಂಡಾ ತಾ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100185714 Govind S/o Harishchandra Jadha - ಮು : ಹಸ್ಸಿಖೇರಾ ರಾಮಜಿ ತಾಂಡಾ ತಾ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100186122 ಸಾಮಕಾಬಾಯಿ - ಮು : ಥವರಾ ನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ಹಸ್ಸಿಖೇರಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560100186123 Ankosh Narayan - ಹಾಸಿಖೇರಾ ಥಾವರಾ ನಾಯಕ ತಾಂಢಾ ತಾ ಔPHH(NK) / NCSBiometric****254719/05/2022FPS****254719/05/20226004000019/05/2022
560100186124 Kavitabai - ಸಾ : ಥವರಾ ನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ಹಸ್ಸಿಖೇರಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560100186146 Shantabai W/o Maruti Jadhav - ಮು : ಹಸ್ಸಿಖೇರಾ ಥವರಾ ನಾಯಕ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100186179 Rayabai - ಸಾ : ಧವರಾ ನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ಹಸ್ಸಿಖೇರಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100186259 Bapurao S/o Shivaji jadhav - ಹಸಿಕೆರಾ ಥಾವರಾ ನಾಯಿಕ ಥಾಂಡಾ ತಾ||PHH(NK) / NCSBiometric****254719/05/2022FPS****254719/05/2022150010000019/05/2022
560100186348 Renuka W/o Shivaji Jadhav - ಮು : ರಾಮಜಿ ನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ಹಸ್ಸಿಖೇರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100187420 ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ - ಹಸ್ಸಿಕೇರಿ 70 ಹಸ್ಸಿಕೇರಿ ಹಸ್ಸNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100187480 Jyoti - ಸೂರ್ಯಾಕಾಂತ ಮುಳೆ 36 ಹಸ್ಸಿಖೇರಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100187646 ಅನುಸಯಾಬಾಯಿ - ವಿಠಲರಾವ ಕುರನಾಳೆ ಹಸ್ಸಿಖೇರಾ 63PHH(NK) / NCS------60000000-
560100187795 Sarita - ಹಸ್ಸಿಖೇರಾ 29 ಹಸ್ಸಿಕೇರಿ ಹಸ್ಸPHH(NK) / NCS------120000000-
560100187797 Sunuta - ಬಾಪುರಾವ ಬೋರಗಾವೆ ಹಸ್ಸಿಖೇರಾ 29 PHH(NK) / NCS------150000000-
560100188716 Bharati W/o Shivaji - ತುಳಸಿರಾಮ ಸಿವರಾಮ ಮೆತ್ರೆ 48 ಹಸNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100190318 ಲಕ್ಷ್ಮಿ - ಲಕ್ಷ್ಮೀಣರಾವ ವಿಠಲರಾವ ಕುರನಾಳೆ 6PHH(NK) / NCS------150000000-
560100190319 Pinka W/o Sandeep Surywanshi - ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಬಂಡೆಪ್ಪಾ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ PHH(NK) / NCS------30000000-
560100190417 Kavita w/o Beerappa Mhetre - ಗಣಪತಿ ಬೀರಪ್ಪಾ ಮೆಹೆತ್ರೆ 51 ಔರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100190421 Ranjana - ಭವರಾವ ಗೋವಿಂದರಾವ ಜಾಧವ 9999 ರಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560100190422 Sundrabai - ಉಮರಾವ ತಂ ಗೋವಿಂದರಾವ ಬಿರಾದರ 66 PHH(NK) / NCS------60000000-
560100190423 Lalita - ಬಾಲಾಜಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಜಾದವ 112 ಥವರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100190424 Suvarna - ಶೇಶಿಕಾಂತ ನರಸಿಂಗರಾವ ಪಾಟೀಲ 32 PHH(NK) / NCS------120000000-
560100190425 Gaya Bai - ಗೋಪಾಳ ಮಾಧವರಾವ ಬಿರಾದರ 30 ಹಸ್ಸPHH(NK) / NCS------120000000-
560100190426 Surekha W/o Govind - ಮಾಧವರಾವ ಗ್ಯಾನೋಬಾ ಬಿರಾದರ 30 ಹPHH(NK) / NCS------150000000-
560100190427 Chandramma - ವಿಶ್ವನಾಥ ಭುಜಂಗರಾವ ಧೋಂಡಿಪುರಗೆ PHH(NK) / NCS------30000000-
560100190539 Sheshikala - ಲಕ್ಷ್ಮೀಣರಾವ ಅಣೇಪ್ಪಾ ದೋಂಡಿಹಿಪರ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560100196290 Shital - W/O ಗೌತಮ ಹಸ್ಸಿಖೇರ ತಾ ಔರಾದPHH(NK) / NCSBiometric****901620/05/2022FPS****901620/05/20226004000020/05/2022
560100196390 Kanchan - ಭಜರಂಗ ಬೀರಾದಾರ 18 ಔರಾದ ಬಾ ಹPHH(NK) / NCS------90000000-
560100197331 Rasikabai - S/O ಹಣಮಂತ ಹಸ್ಸಿಕೇರ ತಾ. ಔರPHH(NK) / NCS------150000000-
560100197511 Chandramma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಲಗೊಂಡಾ 51 ಹಸ್PHH(NK) / NCS------90000000-
560100197628 Umabai - W/O ಅಶೋಕ 36 ಸ್ಕೂಲ್ ಹತ್ತಿರ ಅPHH(NK) / NCS------60000000-
560100197629 Santoshi - W/O ಬಾಲಾಜಿ ಮೂಳೆ ಹಸ್ಸಿಖೇರ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100197851 Mallamma - W/O ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ಹಸ್ಸಿಕೇರಿ ತಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100198166 Manisha - W/O ಜ್ಞಾನೆಶ್ವರ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಹPHH(NK) / NCS------90000000-
560100198213 Mukatabai - W/O: ವಚು 58 ಥಾವರಾ ನಾಯಕ ಥಾಂPHH(NK) / NCS------60000000-
560100198390 Anitha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವಾಜಿ ಹಸ್ಸಿಕPHH(NK) / NCS------60000000-
560100198513 Kavita - W/O ಬಸವರಾಜ ಬಿರಾದಾರ . . ಹಸಿಖPHH(NK) / NCS------60000000-
560100198514 Dhondage Sarika - W/O ರಾಮ ಧೊಂಡಗೆ ಹಸ್ಸಿಖೇರ ತPHH(NK) / NCS------60000000-
560100198515 Padminbai - W/O: ಲಕ್ಷಿಮಣ ಹಸ್ಸಿಖೇರಾ ಮುPHH(NK) / NCS------150000000-
560100198577 Sunita - W/O ವಿನಾಯಕ ಹಸ್ಸಿಖೇರಾ ತಾ ಔPHH(NK) / NCS------120000000-
560100198975 Anitha - W/O ಗೋವಿಂದ 86 ಹಸ್ಸಿಖೆರಾ ಹಸ್ಸPHH(NK) / NCS------60000000-
560100199624 Meera Bai - W/O ರಾಮ್ ಜಾಧವ್ ಹಸ್ಸೀಕೇರಾ PHH(NK) / NCSBiometric****254719/05/2022FPS****254719/05/20226004000019/05/2022
560100199761 Ushabai - S/O: ಕಿಶನ ಹಸ್ಸಿಖೇರಾ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100199872 Radhika - W/O ರಾಹುಲ್ 99 ಹನುಮಾನ್ ಟೆಂಪಲ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560100199882 Dhanaraj - S/O ಗಣಪತಿ 51,ಹಸ್ಸಿಖೇರ ತಾ NPHH(NK) / NCS------50000000-
560100199939 Ujwala - C/O ಸುಧಾಕರ ಬಿರಾದಾರ 67 ಹಸ್ಸಿಖPHH(NK) / NCS------60000000-
560100200041 Pirabai - D/O ಮಸನಾ ಹಸ್ಸಿಕೇರಿ ಹಸ್ಸಿಕೇರಿNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100200515 Chandrabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕಾಶೀರಾಮ 101 ಹಸ್ಸಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100200563 Lalitha - S/O: ದೇವಿದಾಸ್ ರಾಠೋಡ್ ರಂಜಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560100201626 SHILPA VENKAT JADHAV - D/O ವೆಂಕಟ #102 ಹನುಮಾನ ಗುಡಿ ಹNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100201936 Shilpa - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕಪಿಲಕುಮಾರ್ ದಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100203587 Varsha - W/O ಸಂದೀಪ ಹಸ್ಸಿಕೇರಾ ತಾ ಔರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100203664 Sheelabai Biradar - W/O: ರಮೇಶ ಬಿರಾದಾರ ವನಮಾರಪಳNPHH(NK) / NCS------100000000-
Top