REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560100130735 Nagamma - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಬಾಬುರಾವ್ #2/91 ಎNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100132430 Mahananda - W/O: ಸೂರ್ಯಕಾಂತ 1/237 PHH(NK) / NCSBiometric****106519/05/2022FPS****106519/05/202212008000019/05/2022
560100132576 Humera - W/O: ಸಲೀಮ ಪಾಶಾ 1/231 ಕೊಳೂರPHH(NK) / NCSBiometric****106519/05/2022FPS****106519/05/20226004000019/05/2022
560100132794 Paramma - W/O: ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕೊಳೂರ ತಾ ಔರಾPHH(NK) / NCSBiometric****106519/05/2022FPS****106519/05/202212008000019/05/2022
560100132808 Mahadevi - W/O: ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100132849 Shilpaa - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಈರಪ್ಪಾ ಕೊಳ್PHH(NK) / NCSBiometric****909920/05/2022FPS****909920/05/20226004000020/05/2022
560100132887 Sukirata - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಯೆಶಪ್ಪಾ 129 PHH(NK) / NCSBiometric****377321/05/2022FPS****377321/05/20229006000021/05/2022
560100132966 Soni - W/O ಬೀರಗೊಂಡ 1 ಕೊಳ್ಳೂರ ತಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****106518/05/2022FPS****106518/05/20226004000018/05/2022
560100133070 Shaluka - W/O: ಎೆಶಪ್ಪ PHH(NK) / NCSBiometric****377319/05/2022FPS****377319/05/20229006000019/05/2022
560100133532 Jagdevi - S/O: ಈರಪ್ಪ 1/22 ಕೊಳೂರ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100134000 Susela - W/O: ಸಂಜು ಎಕಲಾರ ತಾಂಡಾ PHH(NK) / NCSBiometric****765018/05/2022FPS****765018/05/2022180012000018/05/2022
560100134026 Laxmibai - D/O: ರಾಮ್ಮಣ್ಣ ಕೊಳೂರ ತಾ ಔರPHH(NK) / NCSBiometric****106518/05/2022FPS****106518/05/202212008000018/05/2022
560100134429 Laxmibai - W/O ರಾಮಣ್ಣಾ ಕೋಳುರ ತಾ. ಔರಾPHH(NK) / NCSBiometric****106518/05/2022FPS****106518/05/20226004000018/05/2022
560100134501 Swati - W/O: ಸೂರ್ಯಕಾಂತ 1/243 ಕೊಳೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100134567 Radhika - S/O: ಶೆಷೇರವ್ ಕೊಳೂರ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100134774 Shobha - W/O ತುಳಸೀರಾಮ 106 ಬರದಾಪುರ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100135051 Sonabai - S/O: ಅಂಬರೆಣ್ಣ 1/43 ಕೊಳೂರ PHH(NK) / NCSBiometric****106518/05/2022FPS****106518/05/20226004000018/05/2022
560100135233 Sarswati - W/O: ದತ್ತಪ್ಪ ಕೊಳೂರ PHH(NK) / NCSBiometric****106518/05/2022FPS****106518/05/20229006000018/05/2022
560100135252 Zarinabegam - W/O: ಮೊಹಿಜಪಾಷ ಕೊಳೂರ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100135269 Pooja - S/O: ಕಾಶೀನಾಥ 1/144 ಕೊಳೂರ PHH(NK) / NCSBiometric****106518/05/2022FPS****106518/05/20226004000018/05/2022
560100135286 Laxmi - ಕೇರ್ ಆಫ್: ರಾಜಕುಮಾರ ಹೊನಶೆಟ್ಟಿ PHH(NK) / NCSBiometric****106519/05/2022FPS****106519/05/2022150010000019/05/2022
560100135312 Sunita - W/O ವಿಠಲ ರಾಠೋಡ್ ೨-೧೦೬ ಎಕಲPHH(NK) / NCSBiometric****765018/05/2022FPS****765018/05/20229006000018/05/2022
560100135313 Sarubai - W/O ರಾಮಚಂದ್ರ ರಾಠೋಡ್ ಏಕಲಾPHH(NK) / NCSBiometric****765018/05/2022FPS****765018/05/20229006000018/05/2022
560100135345 Jagadevi - W/O: ಜೀವರಾಜ್ ಕೊಳೂರ PHH(NK) / NCSBiometric****106519/05/2022FPS****106519/05/20226004000019/05/2022
560100135406 Renuka - W/O: ವೈಜಿನಾತ ಕೊಳೂರ PHH(NK) / NCS------90000000-
560100135487 Roopa - W/O: ಸೂಯ್ರೇಕಾಂತ ಕೊಳೂರ PHH(NK) / NCSBiometric****106519/05/2022FPS****106519/05/20226004000019/05/2022
560100135686 Sujata - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನರಸಪ್ಪಾ 1/143 PHH(NK) / NCSBiometric****909921/05/2022FPS****909921/05/20229006000021/05/2022
560100135852 Savita - W/O ಗೋಪಾಲ ಎಕಲಾರ ತಾಂಡಾ ತಾ.PHH(NK) / NCSBiometric****765018/05/2022FPS****765018/05/202212008000018/05/2022
560100135921 Reshamabee - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಮೊಹಿನಪಾಶಾ ಕೋಳುರPHH(NK) / NCSBiometric****909921/05/2022FPS****909921/05/2022180012000021/05/2022
560100135950 Sujata - W/O: ಶೈಲೇಶ ಬರದಾಪುರ ತಾ ಔರಾPHH(NK) / NCSBiometric****377319/05/2022FPS****377319/05/2022150010000019/05/2022
560100135951 Asha Begum - W/O: ಅಲೀಂ ಪಾಶಾ 1/170 ಕೊಳೂರPHH(NK) / NCSBiometric****106518/05/2022FPS****106518/05/202212008000018/05/2022
560100135964 ಸರಸ್ವತಿ - W/O: ಶೈಲೇಶ PHH(NK) / NCSBiometric****377319/05/2022FPS****377319/05/2022150010000019/05/2022
560100135999 Arati - W/O: ರಾಜಕುಮಾರ್ ಕೊಳೂರ ತಾ ಔPHH(NK) / NCSBiometric****106518/05/2022FPS****106518/05/2022150010000018/05/2022
560100136329 Pavitra - W/O ಧನರಾಜ 1/158 . . ಕೊಳ್ಳೂNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100137028 Chandrammaa - W/O: ಶೇಷರಾವ್ ಕೊಳೂರ PHH(NK) / NCSBiometric****106518/05/2022FPS****106518/05/20226004000018/05/2022
560100138209 Revamma - S/O: ರಾಮಣ್ಣಾ ಕೊಲ್ಲೂರ್ ತಾ PHH(NK) / NCSBiometric****909924/05/2022FPS****909924/05/20226004000024/05/2022
560100138803 Sundramma - W/O ಮಾಣಿಕ 1/233 ಬಿ ಕೊಳ್ಳೂರ PHH(NK) / NCSBiometric****106518/05/2022FPS****106518/05/20223002000018/05/2022
560100140197 Nirmala - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂಗಶೇಟಿ ಕಲ್ಲೂರ ಕೊಳAAY(NK) / NCSBiometric****071820/05/2022FPS****071820/05/2022200015000020/05/2022
560100141468 Sapna - W/O ನರಸಪ್ಪ ಕೊಲ್ಲೂರ್ ಕೊಲ್ಲೂರ್PHH(NK) / NCSBiometric****106519/05/2022FPS****106519/05/20226004000019/05/2022
560100143465 ರಹಿಮ ಸಾಬ - ಕೋಳ್ಳುರು ತಾ:ಔರಾದ (ಬಾ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560100143466 ಶಂಕರ - ತುಳಜಾಪೂರ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ: ಭೀದPHH(NK) / NCSBiometric****106518/05/2022FPS****106518/05/20226004000018/05/2022
560100143467 Savita - ಮು.ಕೋಳ್ಳುರAAY(NK) / NCSBiometric****909921/05/2022FPS****909921/05/2022200015000021/05/2022
560100143468 ಅಮ್ರತ - ಕೋಳ್ಳೂರುAAY(NK) / NCSBiometric****106519/05/2022FPS****106519/05/2022200015000019/05/2022
560100143469 bhimanna - ಸಾ|| ಕೊಳ್ಳುರ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿ ಜಿ||PHH(NK) / NCS------30000000-
560100143470 hameeda be - ಕೊಳ್ಳುರ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ. ಬೀದAAY(NK) / NCSBiometric****106518/05/2022FPS****106518/05/2022200015000018/05/2022
560100143471 ಪದ್ಮ ಬಾಯಿ - ಕೋಳ್ಳುರುAAY(NK) / NCSBiometric****106519/05/2022FPS****106519/05/2022200015000019/05/2022
560100143472 Satyamma - ಮು.ಪೋ. ಕೋಳ್ಳುರAAY(NK) / NCSBiometric****106518/05/2022FPS****106518/05/2022200015000018/05/2022
560100143473 ಶಿವಾಜಿ - ಸಾ|| ಕೋಳ್ಳುರ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿ ಜಿ||PHH(NK) / NCSBiometric****106519/05/2022FPS****106519/05/20226004000019/05/2022
560100143476 tulasamma - ಕೋಳ್ಳೂರ ತಾ.ಔರಾದ ಜಿಲ್ಲಾ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****106519/05/2022FPS****106519/05/20223002000019/05/2022
560100143477 ಸುಬ್ಬಮ - ಬರದಾಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****106518/05/2022FPS****106518/05/2022200015000018/05/2022
560100143479 Bhagyavathi - ಕೊಳ್ಳುರ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ. ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****106519/05/2022FPS****106519/05/2022200015000019/05/2022
560100143480 Shobhavati - ಕೊಳ್ಳುರ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ. ಬೀದAAY(NK) / NCSBiometric****106519/05/2022FPS****106519/05/2022200015000019/05/2022
560100143481 radha bai - ಕೋಳ್ಳರು ತಾ:ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ :ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****106519/05/2022FPS****106519/05/2022200015000019/05/2022
560100143482 Ismail Bi - ಕೊಳ್ಳುರ ತಾ. ಔರಾದ (ಭಿ) ಜಿ. ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****106519/05/2022FPS****106519/05/20223002000019/05/2022
560100143483 ವೈಜೀನಾಥ - ಕೋಳ್ಳುರು ತಾ:ಔರಾದ (ಬಾ)ಜಿ: ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****106519/05/2022FPS****106519/05/2022200015000019/05/2022
560100143484 ಶೋಬಾ ವತಿ - ಕೊಳ್ಳುರAAY(NK) / NCSBiometric****106518/05/2022FPS****106518/05/2022200015000018/05/2022
560100143485 khaja be - ಮು.ಕೋಳ್ಳುರAAY(NK) / NCSBiometric****106518/05/2022FPS****106518/05/2022200015000018/05/2022
560100143486 ಕಾಶಿನಾಥ - ಕೋಳ್ಳುರುAAY(NK) / NCSBiometric****106519/05/2022FPS****106519/05/2022200015000019/05/2022
560100143487 ravi - ಕೋಳೂರ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****909921/05/2022FPS****909921/05/2022200015000021/05/2022
560100143488 ಶಂಕರ - ಕೋಳ್ಳುರುPHH(NK) / NCSBiometric****106519/05/2022FPS****106519/05/20226004000019/05/2022
560100143489 imam be - ಸಾ|| ಕೋಳ್ಳುರ ತಾ|| ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿPHH(NK) / NCSBiometric****106518/05/2022FPS****106518/05/20229006000018/05/2022
560100143490 ಸರು ಬಾಯಿ - ಕೋಳ್ಳೂರು ತಾ:ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ :ಬೀದAAY(NK) / NCSBiometric****106518/05/2022FPS****106518/05/2022200015000018/05/2022
560100143491 ದತ್ತಪ್ಪ - ಸಾ|| ಕೋಳ್ಳುರ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿAAY(NK) / NCSBiometric****106518/05/2022FPS****106518/05/2022200015000018/05/2022
560100143492 ಗುಂಡಪ್ಪಾ - ಮು.ಕೋಳ್ಳುರAAY(NK) / NCSBiometric****909921/05/2022FPS****909921/05/2022200015000021/05/2022
560100143493 ಶಿವಪ್ಪಾ - ಸಾ| ಕೊಳ್ಳುರ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****106519/05/2022FPS****106519/05/20229006000019/05/2022
560100143494 Rukminibai - ಕೊಳ್ಳುರ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ. ಬೀದAAY(NK) / NCSBiometric****106519/05/2022FPS****106519/05/2022200015000019/05/2022
560100143495 ರಘುನಾಥ್‌ - ಕೋಳ್ಳುರುAAY(NK) / NCSBiometric****106519/05/2022FPS****106519/05/2022200015000019/05/2022
560100143496 ಹಣಮಂತ - ಕೋಳ್ಳುರುAAY(NK) / NCSBiometric****106518/05/2022FPS****106518/05/2022200015000018/05/2022
560100143497 gopal - ಕೋಳ್ಳುರು ತಾ:ಔರಾದ (ಬಾ)AAY(NK) / NCSBiometric****106519/05/2022FPS****106519/05/2022200015000019/05/2022
560100143498 Hanmagouda - ಕೋಳ್ಳುರುAAY(NK) / NCSBiometric****909921/05/2022FPS****909921/05/2022200015000021/05/2022
560100143499 ಕೊಂಡಿ ಬಾ - ಮು.ಪೋ.ಕೋಳ್ಳುರ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) PHH(NK) / NCSBiometric****909924/05/2022FPS****909924/05/20223002000024/05/2022
560100143500 ಮೊಹಿನ್‌ - ಕೊಳ್ಳುರ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ. ಬೀದAAY(NK) / NCSBiometric****106518/05/2022FPS****106518/05/2022200015000018/05/2022
560100143501 padmini bai - ಸಾ|| ಕೋಳ್ಳೋರ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿ ಜೀ||AAY(NK) / NCSBiometric****106519/05/2022FPS****106519/05/2022200015000019/05/2022
560100143502 ವನಿತಾ - ಕೋಳ್ಳುರುAAY(NK) / NCSBiometric****106518/05/2022FPS****106518/05/2022200015000018/05/2022
560100151033 bijana be - ಕೊಳ್ಳುರ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ. ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****106518/05/2022FPS****106518/05/20223002000018/05/2022
560100151034 mavlan sab - ಕೊಳ್ಳುರ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ. ಬೀAAY(NK) / NCSBiometric****106518/05/2022FPS****106518/05/2022200015000018/05/2022
560100151035 ವೈಜೀನಾಥ - ಕೋಳ್ಳೂರುPHH(NK) / NCSBiometric****106518/05/2022FPS****106518/05/20226004000018/05/2022
560100151036 ಮನ್ಮಥಪ್ಪಾ - ಸಾ|| ಕೋಳ್ಳುರ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****106519/05/2022FPS****106519/05/2022150010000019/05/2022
560100151037 ghalemma - ಮು,ಕೋಳ್ಳುರPHH(NK) / NCSBiometric****909926/05/2022FPS****909926/05/20223002000026/05/2022
560100151038 ಮಾರುತಿ - ಕೊಳ್ಳೋರ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****106518/05/2022FPS****106518/05/20226004000018/05/2022
560100151039 lalita bai - ಕೊಳ್ಳುರPHH(NK) / NCSBiometric****106518/05/2022FPS****106518/05/20226004000018/05/2022
560100151040 ಸುಶೀಲಾ ಬಾಯಿ - ಕೋಳ್ಳುರುPHH(NK) / NCSBiometric****106522/05/2022FPS****106522/05/20226004000022/05/2022
560100151041 ಬಾಬು ರಾವ - ಕೋಳ್ಳೂರು ತಾ:ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ: ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****909922/05/2022FPS****909922/05/20229006000022/05/2022
560100151042 ಹಾವಯ್ಯ - ಕೋಳ್ಳರುPHH(NK) / NCSBiometric****106518/05/2022FPS****106518/05/20226004000018/05/2022
560100151044 ಅಹೆಮ್ಮದ ಹಸೇನ್‌ - ಸಾ|| ಕೊಳ್ಳುರ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿ ಜಿ| PHH(NK) / NCSBiometric****106518/05/2022FPS****106518/05/20223002000018/05/2022
560100151046 ಗುರಪ್ಪಾ - ಸಾ|| ಕೋಳ್ಳುರ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿ ಜಿ||PHH(NK) / NCS------90000000-
560100151047 ನಾಗನಾಥ - ಮು.ಪೋ.ಕೋಳ್ಳುರ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿAAY(NK) / NCSBiometric****106518/05/2022FPS****106518/05/2022200015000018/05/2022
560100151048 Gouramma - ಸಾ|ಕೂಳ್ಳೂರ್ ತಾ| ಔರಾದ ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****106519/05/2022FPS****106519/05/20226004000019/05/2022
560100151049 ವಿಜಯ ಕುಮಾರ - ಮು.ಕೋಳ್ಳುರPHH(NK) / NCSBiometric****106518/05/2022FPS****106518/05/20229006000018/05/2022
560100151050 ಅಶೋಕ - ಸಾ|| ಕೋಳ್ಳುರ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****106519/05/2022FPS****106519/05/20229006000019/05/2022
560100151051 ನರಸಪ್ಪಾ - ಸಾ|| ಕೋಳ್ಳುರ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿ ಜಿ||PHH(NK) / NCSBiometric****106518/05/2022FPS****106518/05/20226004000018/05/2022
560100151052 ಶಂಕರ - ಕೋಳ್ಳುರುPHH(NK) / NCSBiometric****106519/05/2022FPS****106519/05/20226004000019/05/2022
560100151053 ಈರಪ್ಪ - ಕೋಳ್ಳುರುPHH(NK) / NCSBiometric****106518/05/2022FPS****106518/05/202212008000018/05/2022
560100151054 ಎಲ್ಲಪ್ಪ - ಸಾ|| ಕೋಳ್ಳುರ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****106519/05/2022FPS****106519/05/2022180012000019/05/2022
560100151055 ಪಂಡರಿ - ಕೊಳ್ಳುರPHH(NK) / NCSBiometric****106518/05/2022FPS****106518/05/2022180012000018/05/2022
560100151056 Niranjamma - ಕೊಳ್ಳುರPHH(NK) / NCSBiometric****106519/05/2022FPS****106519/05/2022150010000019/05/2022
560100151057 ಗಣಪತಿ - ಕೋಳ್ಳುರು ತಾ:ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ: ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****106519/05/2022FPS****106519/05/20229006000019/05/2022
560100151058 ಜಗನ್ನಾಥ್‌ - ಕೋಳ್ಳುರು ತಾ:ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ: ಬೀದAAY(NK) / NCSBiometric****106518/05/2022FPS****106518/05/2022200015000018/05/2022
560100151059 ಶಾಂತಮ್ಮಾ - ಕೋಳ್ಳೂರು ತಾ:ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****106519/05/2022FPS****106519/05/20229006000019/05/2022
560100151060 ಬಸಪ್ಪ - ಕೋಳ್ಳುರುNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100151061 ರಾಮಣ್ಣಾ - ಕೊಳ್ಳುರPHH(NK) / NCSBiometric****106519/05/2022FPS****106519/05/20223002000019/05/2022
560100151062 ಬಸವ ರಾಜ - ಕೋಳ್ಳುರುPHH(NK) / NCSBiometric****106519/05/2022FPS****106519/05/202212008000019/05/2022
560100151063 Laxmibai - ಕೊಳ್ಳುರPHH(NK) / NCSBiometric****106519/05/2022FPS****106519/05/2022180012000019/05/2022
560100151064 ಜಿತಪ್ಪಾ - ಕೊಳ್ಳುರPHH(NK) / NCSBiometric****106518/05/2022FPS****106518/05/2022150010000018/05/2022
560100151065 ಹಣಮಂತ - ಕೊಳ್ಳುರ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ. ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****106519/05/2022FPS****106519/05/20226004000019/05/2022
560100151066 ಪ್ರಭು - ಕೊಳ್ಳುರ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ. ಬೀದAAY(NK) / NCSBiometric****106519/05/2022FPS****106519/05/2022200015000019/05/2022
560100151067 ರಾಮಣ್ಣಾ - ಕೋಳ್ಳುರುPHH(NK) / NCSBiometric****106519/05/2022FPS****106519/05/20229006000019/05/2022
560100151068 ಶಿವರಾಜ - ಕೋಳ್ಳುರು ತಾ:ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ: ಬೀPHH(NK) / NCSBiometric****106519/05/2022FPS****106519/05/2022150010000019/05/2022
560100151069 ಶಂಕರ - ಸಾ|| ಕೋಳ್ಳುರ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿ ಜಿ||PHH(NK) / NCSBiometric****106519/05/2022FPS****106519/05/202212008000019/05/2022
560100151070 ರಸಿದ ಸಾಹೆಬ - ಸಾ|| ಕೋಳ್ಳುರ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿ ಜಿ||AAY(NK) / NCSBiometric****909923/05/2022FPS****909923/05/2022200015000023/05/2022
560100151071 ರಾಮಣ್ಣಾ - ಕೊಳ್ಳುರ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ. ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****106519/05/2022FPS****106519/05/20229006000019/05/2022
560100151072 ನೀಲಮ್ಮ - ಸಾ||ಕೊಳ್ಳುರ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560100151073 ಅಂಬ್ರಣ್ಣ - ಕೊಳ್ಳುರ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ. ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****106518/05/2022FPS****106518/05/20226004000018/05/2022
560100151074 shesha bai - ಕೋಳ್ಳೂರ ತಾ.ಔರಾದ ಜಿಲ್ಲಾ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****106518/05/2022FPS****106518/05/20229006000018/05/2022
560100151075 ಬಾಲಾಜಿ - ಕೋಳ್ಳುರು ತಾ:ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ: ಬೀದPHH(NK) / NCS------120000000-
560100151076 Gangamma - ಕೋಳ್ಳೂರ ತಾ.ಔರಾದ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿದರPHH(NK) / NCSBiometric****106519/05/2022FPS****106519/05/20226004000019/05/2022
560100151077 ಪಾಷಾ - ಕೋಳ್ಳುರುPHH(NK) / NCSBiometric****106518/05/2022FPS****106518/05/20223002000018/05/2022
560100151079 ಅರ್ಜುನ - ಕೋಳ್ಳುರು ತಾ:ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ :ಭೀದPHH(NK) / NCSBiometric****909925/05/2022FPS****909925/05/20229006000025/05/2022
560100151080 Kallamma - ಕೋಳ್ಳುರುPHH(NK) / NCSBiometric****909920/05/2022FPS****909920/05/2022150010000020/05/2022
560100151081 ಬಾಯಮ್ಮ - ಕೋಳ್ಳುರುAAY(NK) / NCSBiometric****106518/05/2022FPS****106518/05/2022200015000018/05/2022
560100151082 Archana - ಮು.ಕೋಳ್ಳುರPHH(NK) / NCS------90000000-
560100151083 ವಿಶ್ವ ನಾಥ - ಸಾ|| ಕೋಳ್ಳುರ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿ ಜಿ||PHH(NK) / NCSBiometric****106518/05/2022FPS****106518/05/20229006000018/05/2022
560100151084 ಪ್ರಕಾಶ - ಮು.ಕೋಳ್ಳುರAAY(NK) / NCSBiometric****909924/05/2022FPS****909924/05/2022200015000024/05/2022
560100151085 ಚಿನ್ನು ಮಿಯ್ಯಾ - ಕೋಳ್ಳುರು ತಾ:ಔರಾದ (ಬಾ)AAY(NK) / NCSBiometric****106519/05/2022FPS****106519/05/2022200015000019/05/2022
560100151086 ಮಾರುತಿ - ಮು.ಕೋಳ್ಳುರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100151087 Sridevi - ಕೊಳ್ಳುರ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ. ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****377321/05/2022FPS****377321/05/20229006000021/05/2022
560100151088 ಚಾಂದ ಪಾಷಾ - ಕೋಳ್ಳುರುAAY(NK) / NCSBiometric****106518/05/2022FPS****106518/05/2022200015000018/05/2022
560100151089 ಶಿವಪ್ಪಾ - ಕೋಳ್ಳೂರ ತಾ.ಔರಾದ ಜಿಲ್ಲಾ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****106522/05/2022FPS****106522/05/20229006000022/05/2022
560100151090 ವಿರಶೆಟ - ಕೊಳ್ಳುರPHH(NK) / NCSBiometric****106518/05/2022FPS****106518/05/20226004000018/05/2022
560100151091 ಕಲ್ಲಯ್ಯ - ಸಾ|| ಕೋಳ್ಳುರ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿ ಜಿ||AAY(NK) / NCSBiometric****909920/05/2022FPS****909920/05/2022200015000020/05/2022
560100151092 ಪಿರಪ್ಪ - ಕೋಳ್ಳೂರ ತಾ.ಔರಾದ ಜಿಲ್ಲಾ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****909920/05/2022FPS****909920/05/20229006000020/05/2022
560100151093 bhadrunisa - ಕೊಳ್ಳುರ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ. ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****106518/05/2022FPS****106518/05/202212008000018/05/2022
560100151094 Sushila Bai - ಕೊಳ್ಳುರPHH(NK) / NCSBiometric****106518/05/2022FPS****106518/05/202212008000018/05/2022
560100151095 laxmi - ಸಾ|| ಕೋಳ್ಳುರ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿ ಜಿ||PHH(NK) / NCSBiometric****106519/05/2022FPS****106519/05/202212008000019/05/2022
560100151096 ಪಾರ್ವತಿ - ಕೋಳ್ಳೂರ ತಾ.ಔರಾದ ಜಿಲ್ಲಾ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****909924/05/2022FPS****909924/05/202212008000024/05/2022
560100151097 ಮಾರುತಿ - ಕೋಳ್ಳುರುPHH(NK) / NCSBiometric****106518/05/2022FPS****106518/05/202212008000018/05/2022
560100151098 laxmana - ಸಾ|ಕೂಳ್ಳೂರ್ ತಾ|ಔರಾದ ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****377321/05/2022FPS****377321/05/20223002000021/05/2022
560100151099 ನಾಗಪ್ಪ - ಕೋಳ್ಳುರುPHH(NK) / NCSBiometric****106518/05/2022FPS****106518/05/20223002000018/05/2022
560100151100 Laxmi Bai - ಸಾ|| ಕೊಳ್ಳುರ ತಾ\\ ಔರಾದ ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****106518/05/2022FPS****106518/05/2022180012000018/05/2022
560100151101 ಕಂಟೇಪ್ಪಾ - ಕೋಳ್ಳುರುPHH(NK) / NCSBiometric****106518/05/2022FPS****106518/05/20226004000018/05/2022
560100151102 ಹಣಮಂತ - ಕೋಳ್ಳುರುPHH(NK) / NCSBiometric****106522/05/2022FPS****106522/05/20229006000022/05/2022
560100151103 ದನರಾಜ - ಕೋಳ್ಳುರುPHH(NK) / NCS------30000000-
560100151104 ಶಿರೋಮಣಿ - ಕೋಳ್ಳುರುPHH(NK) / NCSBiometric****106519/05/2022FPS****106519/05/2022180012000019/05/2022
560100151105 chandramma - ಮು.ಕೋಳ್ಳುರPHH(NK) / NCSBiometric****106519/05/2022FPS****106519/05/20226004000019/05/2022
560100151106 laxmi bai - ಕೋಳ್ಳುರುAAY(NK) / NCSBiometric****106519/05/2022FPS****106519/05/2022200015000019/05/2022
560100151107 ನರಸಮ್ಮ - ಸಾ|| ಕೋಳ್ಳುರ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****909919/05/2022FPS****909919/05/202212008000019/05/2022
560100151108 ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ - ಕೊಳ್ಳುರ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ. ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****106519/05/2022FPS****106519/05/202212008000019/05/2022
560100151109 ಖಾಜಾ ಸಾಹೆಬ - ಸಾ|| ಕೋಳ್ಳುರ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿ ಜಿ||PHH(NK) / NCSBiometric****106519/05/2022FPS****106519/05/2022150010000019/05/2022
560100151110 ಶಂಕರ - ಕೋಳ್ಳರುPHH(NK) / NCSBiometric****106519/05/2022FPS****106519/05/202212008000019/05/2022
560100151111 Eshwarabai W/o Kashinath - ಸಾ|| ಕೋಳ್ಳುರ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿAAY(NK) / NCSBiometric****106518/05/2022FPS****106518/05/2022200015000018/05/2022
560100151112 ರತ್ನಮ್ಮ - ಕೊಳ್ಳುರ ತಾ// ಔರಾದPHH(NK) / NCSBiometric****106518/05/2022FPS****106518/05/20223002000018/05/2022
560100151113 saraswati - ಕೊಳ್ಳುರPHH(NK) / NCSBiometric****909921/05/2022FPS****909921/05/202212008000021/05/2022
560100151114 Indumati - ಕೋಳ್ಳುರುPHH(NK) / NCSBiometric****106519/05/2022FPS****106519/05/2022150010000019/05/2022
560100151115 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿ - ಮು.ಪೋ.ಕೋಳ್ಳುರ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) AAY(NK) / NCSBiometric****106518/05/2022FPS****106518/05/2022200015000018/05/2022
560100151116 Kamblabai - ಮು.ಪೋ.ಕೊಳ್ಳುರ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿPHH(NK) / NCSBiometric****106519/05/2022FPS****106519/05/20226004000019/05/2022
560100151117 Rukmini Bai - ಸಾ|| ಕೋಳ್ಳುರ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿ ಜಿ||PHH(NK) / NCSBiometric****106518/05/2022FPS****106518/05/2022180012000018/05/2022
560100151118 ನರಸಪ್ಪಾ - ಸಾ|| ಕೋಳ್ಳೋರ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****106518/05/2022FPS****106518/05/20226004000018/05/2022
560100151119 ಮೊಗಲಪ್ಪ - ಮು.ಪೋ.ಕೋಳ್ಳುರ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) PHH(NK) / NCS------30000000-
560100151120 Parvati - ಕೋಳ್ಳೂರ ತಾ.ಔರಾದ ಜಿಲ್ಲಾ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****377319/05/2022FPS****377319/05/20226004000019/05/2022
560100151121 ಅಮೃತಪ್ಪ - ಸಾ|| ಕೊಳ್ಳುರ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****106518/05/2022FPS****106518/05/20226004000018/05/2022
560100151122 ಭದ್ರಯ್ಯ - ಕೋಳ್ಳುರು ತಾ:ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ: ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****106518/05/2022FPS****106518/05/20229006000018/05/2022
560100151123 ಶಿರಾಜ ಪಾಷಾ - ಕೊಳ್ಳುರ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ. ಬೀPHH(NK) / NCSBiometric****106518/05/2022FPS****106518/05/202212008000018/05/2022
560100151124 mahadevi - ಕೋಳ್ಳುರುPHH(NK) / NCSBiometric****909922/05/2022FPS****909922/05/202212008000022/05/2022
560100151125 ಸುನಿತಾ - ಸಾ|| ಕೋಳ್ಳುರ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿ ಜಿ||PHH(NK) / NCSBiometric****106519/05/2022FPS****106519/05/2022150010000019/05/2022
560100151126 ಬಸಯ್ಯ - ಕೋಳ್ಳೂರ ತಾ.ಔರಾದ ಜಿಲ್ಲಾ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****106518/05/2022FPS****106518/05/20226004000018/05/2022
560100151127 ನಾಗಪ್ಪ - ಸಾ|| ಕೋಳ್ಳುರ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿ ಜಿ||PHH(NK) / NCSBiometric****106519/05/2022FPS****106519/05/20226004000019/05/2022
560100151128 ಮಹಿಬುಬ ಸಾಹೆಬ - ಮು.ಪೂ.ಕೋಳ್ಳುರ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) PHH(NK) / NCSBiometric****106519/05/2022FPS****106519/05/20226004000019/05/2022
560100151129 ಶರಣಪ್ಪ - ಕೋಳ್ಳುರು ತಾ:ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ: ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****106519/05/2022FPS****106519/05/202212008000019/05/2022
560100151130 Sheshamma - ಕೊಳ್ಳುರ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ. ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****909920/05/2022FPS****909920/05/20229006000020/05/2022
560100151131 ಶೇಕ ಅಹಮದ್‌ - ಸಾ|| ಕೋಳ್ಳುರ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿ ಜಿ||PHH(NK) / NCSBiometric****106519/05/2022FPS****106519/05/20223002000019/05/2022
560100151132 Ramavva - ಕೋಳ್ಳೂರ ತಾ.ಔರಾದ ಜಿಲ್ಲಾ ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100151133 kavita - ಎಕಲಾರ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ. ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****106519/05/2022FPS****106519/05/20229006000019/05/2022
560100151134 ಸರಸ್ವತಿ - ಕೋಳ್ಳೂರPHH(NK) / NCSBiometric****106519/05/2022FPS****106519/05/20226004000019/05/2022
560100151135 ಬಸಯ್ಯ - ಕೋಳ್ಳುರುPHH(NK) / NCSBiometric****106519/05/2022FPS****106519/05/20229006000019/05/2022
560100151136 ಮಹಮ್ಮದ - ಕೊಳ್ಳುರPHH(NK) / NCSBiometric****909921/05/2022FPS****909921/05/20226004000021/05/2022
560100151137 ಮರುತಿ - ಕೋಳ್ಳುರುAAY(NK) / NCSBiometric****909921/05/2022FPS****909921/05/2022200015000021/05/2022
560100151138 Anusayya - ಕೋಳ್ಳುರುPHH(NK) / NCSBiometric****909921/05/2022FPS****909921/05/20229006000021/05/2022
560100151139 Jahirabee - ಕೊಳ್ಳುರ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ. ಬೀದPHH(NK) / NCS------60000000-
560100151140 Ushalata - ಮು.ಪೋ.ಕೋಳ್ಳುರ ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿAAY(NK) / NCSBiometric****106519/05/2022FPS****106519/05/2022200015000019/05/2022
560100151141 ಕಮಲಾ ಬಾಯಿ - ಕೊಳ್ಳೂರುAAY(NK) / NCSBiometric****909922/05/2022FPS****909922/05/2022200015000022/05/2022
560100151142 ಘಾಳೆಪ್ಪಾ - ಸಾ|| ಕೋಳ್ಳುರ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿAAY(NK) / NCSBiometric****909922/05/2022FPS****909922/05/2022200015000022/05/2022
560100151143 ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ - ಕೋಳ್ಳುರುPHH(NK) / NCSBiometric****106519/05/2022FPS****106519/05/20226004000019/05/2022
560100151144 ಶ್ರಿ ಪತ ರಾವ - ಕೋಳ್ಳರುPHH(NK) / NCSBiometric****909921/05/2022FPS****909921/05/20226004000021/05/2022
560100151145 ತುಕರಾಮ - ಕೊಳ್ಳುರ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ. ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****106519/05/2022FPS****106519/05/20229006000019/05/2022
560100151146 ಲಲಿತಾ ಬಾಯಿ - ಕೋಳ್ಳರುPHH(NK) / NCSBiometric****106518/05/2022FPS****106518/05/20229006000018/05/2022
560100151147 ದನರಾಜ - ಕೋಳ್ಳರುPHH(NK) / NCSBiometric****106518/05/2022FPS****106518/05/20229006000018/05/2022
560100151148 ರುಕ್ಮಮ್ಮ - ಕೋಳ್ಳೂರ ತಾ.ಔರಾದ ಜಿಲ್ಲಾ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****106518/05/2022FPS****106518/05/202212008000018/05/2022
560100151149 ಲಕ್ಷ್ಮಿ - ಕೋಳ್ಳರು ತಾ:ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****106518/05/2022FPS****106518/05/2022150010000018/05/2022
560100151150 SHARANAPPA - ಸಾ|| ಕೋಳ್ಳುರ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿ ಜಿ||NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100151151 ಶಿವ ರಾಜ - ಕೋಳ್ಳರು ತಾ.ಔರಾದ ಜಿಲ್ಲಾ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****106518/05/2022FPS****106518/05/202212008000018/05/2022
560100151152 pinta mma - ಕೋಳ್ಳರು ತಾ| ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ| ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****106518/05/2022FPS****106518/05/2022200015000018/05/2022
560100151153 Bharathabai - ಸಾ||ಕೋಳ್ಳರು ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿ ಜಿ||PHH(NK) / NCSBiometric****106519/05/2022FPS****106519/05/2022150010000019/05/2022
560100151154 ನೀಲಕಂಠ ಯ್ಯ - ಕೋಳ್ಳರುPHH(NK) / NCSBiometric****909920/05/2022FPS****909920/05/2022150010000020/05/2022
560100151155 Vachalabai - ಕೋಳ್ಳರುAAY(NK) / NCSBiometric****106519/05/2022FPS****106519/05/2022200015000019/05/2022
560100151156 ಹಣಮಂತ ಗುಂಡಾ - ಕೋಳ್ಳರು ತಾ. ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ. ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****106518/05/2022FPS****106518/05/20226004000018/05/2022
560100151157 ಮೈನುದ್ದಿನ - ಕೋಳ್ಳರುPHH(NK) / NCSBiometric****106518/05/2022FPS****106518/05/2022150010000018/05/2022
560100151158 ಬಂಡಯ್ಯ - ಸಾ|| ಕೋಳ್ಳರು ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****909925/05/2022FPS****909925/05/20229006000025/05/2022
560100151159 Shobhavati - ಕೋಳ್ಳರು ತಾ. ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ. ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****106519/05/2022FPS****106519/05/20229006000019/05/2022
560100151160 Laxmi Bai - ಕೋಳ್ಳರುPHH(NK) / NCSBiometric****106518/05/2022FPS****106518/05/202212008000018/05/2022
560100151161 ಈರಮ್ಮ - ಕೋಳ್ಳರು ತಾ. ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ. ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****106519/05/2022FPS****106519/05/20229006000019/05/2022
560100151162 Mangaladevi - ಕೋಳ್ಳರುPHH(NK) / NCSBiometric****106518/05/2022FPS****106518/05/20229006000018/05/2022
560100151163 ಲಕ್ಷಿಮಿಬಾಯಿ - ಕೋಳ್ಳರು ತಾ,ಔರಾದ ಜಿಲ್ಲಾ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****106518/05/2022FPS****106518/05/20226004000018/05/2022
560100151164 ಬಸಪ್ಪ - ಸಾ|| ಕೋಳ್ಳುರ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿ ಜಿ||AAY(NK) / NCSBiometric****106518/05/2022FPS****106518/05/2022200015000018/05/2022
560100151165 ಮಾರುತಿ - ಕೊಳ್ಳುರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100151166 ಲಕ್ಷ್ಮಣ - ಕೋಳ್ಳರುPHH(NK) / NCSBiometric****106518/05/2022FPS****106518/05/20226004000018/05/2022
560100151167 ಇಬ್ರಾಯಿಮ್‌ ಸಾಬ - ಕೋಳ್ಳರುPHH(NK) / NCSBiometric****106518/05/2022FPS****106518/05/2022150010000018/05/2022
560100151168 ಗೊವಿಂದ ಗುಂಡಾ - ಕೋಳ್ಳರುAAY(NK) / NCSBiometric****106518/05/2022FPS****106518/05/2022200015000018/05/2022
560100151169 nagamma - ಕೋಳ್ಳರುPHH(NK) / NCSBiometric****106518/05/2022FPS****106518/05/20223002000018/05/2022
560100151170 Surekha - ಕೋಳ್ಳರುPHH(NK) / NCS------60000000-
560100151171 ಚಾಂದ ಪಾಶ - ಕೋಳ್ಳರುPHH(NK) / NCSBiometric****106519/05/2022FPS****106519/05/2022150010000019/05/2022
560100151172 ಗುಂಡಪ್ಪಾ - ಕೋಳ್ಳರು ತಾ.ಔರಾದ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****106518/05/2022FPS****106518/05/20229006000018/05/2022
560100151173 ನಾಗಪ್ಪ - ಕೋಳ್ಳರುAAY(NK) / NCSBiometric****106518/05/2022FPS****106518/05/2022200015000018/05/2022
560100151175 Anuhsaya Bai - ಕೋಳ್ಳರು ತಾ. ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ. ಬೀದAAY(NK) / NCSBiometric****106518/05/2022FPS****106518/05/2022200015000018/05/2022
560100151176 ದೋಳಪ್ಪ - ಕೋಳ್ಳರುPHH(NK) / NCSBiometric****106519/05/2022FPS****106519/05/202212008000019/05/2022
560100151177 ವಿಠಲ - ಕೋಳ್ಳರು ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****106518/05/2022FPS****106518/05/20229006000018/05/2022
560100151178 Shushilabai - ಕೋಳ್ಳುರುAAY(NK) / NCSBiometric****106518/05/2022FPS****106518/05/2022200015000018/05/2022
560100151179 ಲಷ್ಮಣ - ಕೋಳ್ಳುರು ತಾ:ಔರಾದ (ಬಾ)PHH(NK) / NCSBiometric****106518/05/2022FPS****106518/05/20226004000018/05/2022
560100151180 ಮಾರುತಿ - ಕೋಳ್ಳರುPHH(NK) / NCSBiometric****106519/05/2022FPS****106519/05/20223002000019/05/2022
560100151181 ಕಾಮ ಗುಂಡಾ - ಕೋಳ್ಳುರುAAY(NK) / NCSBiometric****106519/05/2022FPS****106519/05/2022200015000019/05/2022
560100151182 Rizwana Begum - ಕೊಳ್ಳುರ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ. ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****106518/05/2022FPS****106518/05/2022150010000018/05/2022
560100151183 ಬಸವರಾಜ - ಕೋಳ್ಳುರು ತಾ:ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ: ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****106519/05/2022FPS****106519/05/20229006000019/05/2022
560100151184 ಬಂಡೆಪ್ಪಾ - ಸಾ|| ಕೋಳ್ಳುರ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿ ಜಿ||PHH(NK) / NCSBiometric****106518/05/2022FPS****106518/05/202212008000018/05/2022
560100151185 ಜಹಾಂಗಿರ ಸಾಬ - ಕೊಳ್ಳುರ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ. ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****106518/05/2022FPS****106518/05/202212008000018/05/2022
560100151186 Godavari - ಕೋಳ್ಳೂರ ತಾ. ಔರಾದ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿದರPHH(NK) / NCSBiometric****909919/05/2022FPS****909919/05/202212008000019/05/2022
560100151187 ಹುಸೆನ - ಕೊಳ್ಳುರ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ. ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****106519/05/2022FPS****106519/05/2022150010000019/05/2022
560100151188 ಶಿವಾಜಿ - ಮು.ಪೋ. ಕೋಳ್ಳುರ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ)PHH(NK) / NCSBiometric****106519/05/2022FPS****106519/05/2022150010000019/05/2022
560100151189 Varsha Bai - ಕೋಳ್ಳೂರ ತಾ.ಔರಾದ ಜಿಲ್ಲಾ ಬೀದೆರPHH(NK) / NCSBiometric****106518/05/2022FPS****106518/05/202212008000018/05/2022
560100151190 ರಫೀಕ - ಕೊಳ್ಳುರ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ. ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****349224/05/2022FPS****349224/05/20229006000024/05/2022
560100151191 ಖುತಬೊದ್ದಿನ - ಕೊಳ್ಳುರ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ. ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****106518/05/2022FPS****106518/05/20229006000018/05/2022
560100151192 ಶರಿಫೂದ್ದಿನ - ಸಾ|| ಕೋಳ್ಳುರ ತಾ|| ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560100151193 Kaphiya - ಕೊಳ್ಳುರPHH(NK) / NCSBiometric****106518/05/2022FPS****106518/05/2022210014000018/05/2022
560100151194 ವಿಠಲ - ಸಾ|| ಕೋಳ್ಳುರ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****106519/05/2022FPS****106519/05/202212008000019/05/2022
560100151195 Jaishila - ಕೋಳ್ಳುರು ತಾ:ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ: ಬೀPHH(NK) / NCSBiometric****106518/05/2022FPS****106518/05/2022150010000018/05/2022
560100151196 ಹವಾ ಗೊಂಡ - ಕೋಳ್ಳುರು ತಾ:ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ:ಭೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****106518/05/2022FPS****106518/05/20226004000018/05/2022
560100151197 Sushila bayi - ಕೋಳ್ಳೂರ ತಾ ಔರಾದ ಜಿಲ್ಲಾ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****909926/05/2022FPS****909926/05/20223002000026/05/2022
560100151198 ಗೊವಿಂದ ಗೂಂಡ - ಕೊಳ್ಳುರ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ. ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****106518/05/2022FPS****106518/05/202212008000018/05/2022
560100151199 ಸೂಯ್ರಕಾಂತ - ಕೊಳ್ಳುರPHH(NK) / NCSBiometric****106522/05/2022FPS****106522/05/20229006000022/05/2022
560100151200 ಗೋವಿಂದ - ಕೋಳ್ಳುರುPHH(NK) / NCSBiometric****106519/05/2022FPS****106519/05/202212008000019/05/2022
560100151201 ಸುಭಾಷ - ಸಾ||ಕೊಳ್ಳುರ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿ ಜಿ|| PHH(NK) / NCSBiometric****106518/05/2022FPS****106518/05/20229006000018/05/2022
560100151202 ಪ್ರಭಾವತಿ ಗಂಡ ಪ್ರಕಾಶ - ಮು: ಕೊಳ್ಳುರ ಪೋ ಕೊಳ್ಳುರ ತಾ: ಔPHH(NK) / NCSBiometric****106519/05/2022FPS****106519/05/20229006000019/05/2022
560100151203 Lakshmi Bai - ಕೋಳ್ಳೂರ ತಾ.ಔರಾದ ಜಿಲ್ಲಾ ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****106518/05/2022FPS****106518/05/2022200015000018/05/2022
560100151204 ಮಾರುತಿ - ಕೋಳ್ಳುರು ತಾ:ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ: ಬೀದAAY(NK) / NCSBiometric****106519/05/2022FPS****106519/05/2022200015000019/05/2022
560100165765 ರಾವ - ಸಾ|| ಕೊಳ್ಳುರ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿ ಜಿ||NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100165767 ವಿಠಲ ರಾವ - ಕೋಳ್ಳೂರ ತಾ.ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿಲ್ಲಾ ಬೀNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100165768 ನಜೀರ ಮಿಯ್ಯಾ - ಸಾ|| ಕೊಳ್ಳುರ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿ ಜಿ||NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100165769 ಸೀಲರ ಸಾಬ - ಕೊಳ್ಳುರ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ. ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100165770 ಸುಬ್ಬಮ - ಕೋಳ್ಳರುNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100165771 ಶರಣ್ಣಾಮ್ಮ - ಕೋಳ್ಳರುNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100170334 Tulasamma - ಕೋಳುರ ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ)ಜಿ. ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****106519/05/2022FPS****106519/05/2022150010000019/05/2022
560100171142 Farida Begam - ಕೋಳ್ಳುರ ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****106518/05/2022FPS****106518/05/2022180012000018/05/2022
560100171145 ಗಣಪತಿ ತ: ಕಾಶಿನಾಥ - ಕೋಳ್ಳುರ ತಾ: ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ: ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****106519/05/2022FPS****106519/05/2022200015000019/05/2022
560100171155 Pandarinath Manikrao - ಕೊಳ್ಳುರ ತಾ: ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****106519/05/2022FPS****106519/05/2022150010000019/05/2022
560100171268 Mahamadrafi Chinnusab - ಕೋಳ್ಳುರPHH(NK) / NCSBiometric****106519/05/2022FPS****106519/05/20226004000019/05/2022
560100171306 Sharanappa Hanamanth - ಕೋಳ್ಳುರ ತಾ: ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****106518/05/2022FPS****106518/05/20229006000018/05/2022
560100171320 Jairam S/o Hanamanth - ಕೊಳ್ಳುರ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100171322 Chandramma Sangappa - ಕೋಳ್ಳುರ ತಾ: ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****106519/05/2022FPS****106519/05/202212008000019/05/2022
560100171339 Mainoddin Najirsab - ಕೊಳುರPHH(NK) / NCSBiometric****909920/05/2022FPS****909920/05/202212008000020/05/2022
560100171523 Balaji Manik Sonar - ಕೊಳ್ಳುರ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100171542 Vijayakumar Shivaram - ಕೊಳುರ ತಾ:ಔರಾದ ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****106518/05/2022FPS****106518/05/2022150010000018/05/2022
560100171838 Hanamant Khandhganda - ಬೋರಾಳ ತಾಃಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿಃಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100171916 Ravindra Mallappa - ಸಾ:ಕೊಳ್ಳುರ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ:ಬಿದPHH(NK) / NCSBiometric****106519/05/2022FPS****106519/05/20226004000019/05/2022
560100171917 Bhimanna Shivappa - ಕೊಳ್ಳುರ ತಾ:ಔರಾಧ ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****106518/05/2022FPS****106518/05/2022150010000018/05/2022
560100171928 Sangamma Mashnagonda - ಕೊಳ್ಳುರ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ:ಬಿದರPHH(NK) / NCSBiometric****106519/05/2022FPS****106519/05/20223002000019/05/2022
560100171933 Narasappa Shivappa - ಕೋಳುರPHH(NK) / NCSBiometric****909925/05/2022FPS****909925/05/20226004000025/05/2022
560100171938 Mahadevi Ramgonda - ಕೋಳುರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100173668 Nagashetty Vaijinath - ಕೋಳ್ಳುರ ತಾ,ಔರಾದ ಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100174666 Yadorao Balappa - ಕೊಳ್ಳೂರPHH(NK) / NCSBiometric****909920/05/2022FPS****909920/05/202212008000020/05/2022
560100175286 Sangeeta - ಕೊಳ್ಳುರPHH(NK) / NCSBiometric****106518/05/2022FPS****106518/05/2022150010000018/05/2022
560100175479 ಚಂದ್ರಮ್ಮ - ಕೊಳ್ಳುರ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****106519/05/2022FPS****106519/05/2022180012000019/05/2022
560100175488 ಪ್ರಥ್ವಿ ರಾಜ - ಕೊಳ್ಳೂರ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****106519/05/2022FPS****106519/05/202212008000019/05/2022
560100175493 ನಾಗನಾಥ ರಾಖಲ - ಕೊಳ್ಳೂರ ತಾ. ಔರಾದ ಜಿ. ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****106518/05/2022FPS****106518/05/2022180012000018/05/2022
560100175499 basappa - ಕೊಳ್ಳುರ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560100175508 ಸಂತೊಷ್ - ಕೊಳ್ಳೂರ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****106518/05/2022FPS****106518/05/20223002000018/05/2022
560100175511 sofiya - ಕೋಳ್ಳರು ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****106518/05/2022FPS****106518/05/2022200015000018/05/2022
560100175516 ವೀಶ್ವನಾಥ ಕಳ್ಸೆ - ಕೊಳ್ಳೂರ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****106518/05/2022FPS****106518/05/20226004000018/05/2022
560100175522 CHENGALEVA - ಕೊಳ್ಳೂರ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****106519/05/2022FPS****106519/05/20223002000019/05/2022
560100175527 kastur bai - ಕೋಳ್ಳರು ತಾ; ಔರಾದ ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****106519/05/2022FPS****106519/05/20223002000019/05/2022
560100175531 SHANTAMMA RAJAPPA - ಕೊಳ್ಳುರ ತಾ. ಔರಾದ ಜಿ. ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****106518/05/2022FPS****106518/05/202212008000018/05/2022
560100175536 ಸೈಯದ - ಕೋಳ್ಳರು ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬಿದರPHH(NK) / NCSBiometric****909923/05/2022FPS****909923/05/20226004000023/05/2022
560100175541 SHANTAMMA - ಕೊಳ್ಳೂರ ತಾ. ಔರಾದ ಜಿ. ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****106518/05/2022FPS****106518/05/202212008000018/05/2022
560100175553 Anisfattema - ಕೊಳ್ಳೂರ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****909925/05/2022FPS****909925/05/2022150010000025/05/2022
560100175555 ಗುಂಡಮ್ಮ ಇರಕರ - ಕೊಳ್ಳೂರ ತಾ.ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿಲ್ಲೆ:ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****106519/05/2022FPS****106519/05/20229006000019/05/2022
560100175560 rajappa - ಕೋಳ್ಳರು ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****909920/05/2022FPS****909920/05/20223002000020/05/2022
560100175569 ಸುರ್ಯಾಕಾಂತ - ಕೊಳ್ಳೂರ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****106519/05/2022FPS****106519/05/20226004000019/05/2022
560100175572 ಕವಿತಾ - ಕೊಳ್ಳೂರ ತಾ. ಔರಾದ ಜೀ.ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****106518/05/2022FPS****106518/05/2022150010000018/05/2022
560100175576 ಚಂದ್ರ - ಕೊಳ್ಳೂರ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬೀದAAY(NK) / NCSBiometric****106519/05/2022FPS****106519/05/2022200015000019/05/2022
560100175581 NAGAMMA - ಕೊಳ್ಳೂರ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****106518/05/2022FPS****106518/05/2022200015000018/05/2022
560100175585 Sangeeta - ಕೊಳ್ಳೂರ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****106518/05/2022FPS****106518/05/20226004000018/05/2022
560100175589 ಬಸಪ್ಪಾ ಮತ್ರೆ - ಕೊಳ್ಳೂರ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ)ಜಿ. ಬಿದರPHH(NK) / NCSBiometric****106519/05/2022FPS****106519/05/20226004000019/05/2022
560100175594 ಸಂಜುಕುಮಾರ - ಕೊಳ್ಳುರ ತಾ. ಔರಾದ ಜಿ. ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****909919/05/2022FPS****909919/05/2022200015000019/05/2022
560100176566 Sunita - ಕೋಳ್ಳುರ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬೀದದPHH(NK) / NCS------60000000-
560100176598 Raju Laximan - ಕೊಳ್ಳುರ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100176636 Mahadevi - ಕೋಳ್ಳರು ತಾ:ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****106518/05/2022FPS****106518/05/202212008000018/05/2022
560100176789 Ravi Erayya swammy - ಕೋಳೂರ ತಾ : ಔರಾದ ಬಾ ಜೀ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100176794 Shivaraya Sangappa - ಕೊಳೂರ ತಾ : ಔರಾದ ಬಾ ಜೀ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****106519/05/2022FPS****106519/05/20223002000019/05/2022
560100176799 ಗೀತಾ - ಕೊಳ್ಳುರ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****909920/05/2022FPS****909920/05/202212008000020/05/2022
560100176801 Basappa Bhimanna - ಕೊಳ್ಳುರ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100176802 Suryakant Ramanna - ಕೊಳ್ಳೂರ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****106518/05/2022FPS****106518/05/20229006000018/05/2022
560100176809 Vasant Amrutrao - ಕೋಳುರ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****106519/05/2022FPS****106519/05/20226004000019/05/2022
560100176812 Mahadevi - ಕೊಳ್ಳುರ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100176820 Rasulsab Fatrusab - ಕೊಳ್ಳುರ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100176824 Ramesh Maruti - ಕಳ್ಳುರ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100176825 Sanjukumar Manikrao - ಕೊಳ್ಳುರ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100180603 Bandemmaa - ಕೋಳ್ಳರು ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬಿದರPHH(NK) / NCSBiometric****106519/05/2022FPS****106519/05/20226004000019/05/2022
560100180609 Nagamma - ಕೊಳ್ಳುರ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****106519/05/2022FPS****106519/05/20226004000019/05/2022
560100180613 ರಾಜಪ್ಪ - ಕೋಳ್ಳರು ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****765029/05/2022FPS****765029/05/2022200015000029/05/2022
560100181505 Sobhavati - ಕೋಳ್ಳುರ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****106518/05/2022FPS****106518/05/2022150010000018/05/2022
560100181520 Rosnabee W/o Mahamad asraf - ಕೂಳ್ಳುರ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****106518/05/2022FPS****106518/05/202212008000018/05/2022
560100181522 Subbamma S/o Vaijinath - ಕೂಳ್ಳುರ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಾ)PHH(NK) / NCSBiometric****106519/05/2022FPS****106519/05/20229006000019/05/2022
560100181545 Naganath S/o Maruti Sutar - ಕೋಳ್ಳುರ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100181566 Kashinath Yellappa - ಕುಳ್ಳುರ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****106519/05/2022FPS****106519/05/2022150010000019/05/2022
560100181576 ಸೊಮನಾಥ ಹಾವಯ್ಯಾ - ಕೊಳ್ಳುರ ತಾ. ಔರಾ ದ(ಬಾ) ಜಿ. ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100181603 Kamalabai W/o Hanamant - ಕುಳ್ಳುರ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಾ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560100182633 Shilavati - ಕೊಳ್ಳೂರ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****106519/05/2022FPS****106519/05/2022150010000019/05/2022
560100182969 ಶೋಭಾಬಾಯಿ - ಕೊಳ್ಳೂರ ತಾ: ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****106522/05/2022FPS****106522/05/202212008000022/05/2022
560100183126 ಮಾರುತಿ - ಕೊಳ್ಳೂರ ತಾ. ಔರಾದ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****909923/05/2022FPS****909923/05/2022180012000023/05/2022
560100183196 Renuka - ಕೊಳ್ಳೂರ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****909920/05/2022FPS****909920/05/2022180012000020/05/2022
560100183431 REETA - ಕೊಳ್ಳೂರPHH(NK) / NCSBiometric****106519/05/2022FPS****106519/05/2022210014000019/05/2022
560100183439 RATNAM - ಕೊಳ್ಳೂರ ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****106523/05/2022FPS****106523/05/20229006000023/05/2022
560100183495 Nagu Bai - ಕೊಳ್ಳೂರ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100184217 ಸಂಗಪ್ಪಾ ಸಾಕರೆ - ಕೊಳ್ಳೂರ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****106518/05/2022FPS****106518/05/2022200015000018/05/2022
560100184266 ಕಾಶಿಬಾಯಿ ವರಮ - ಕೊಳ್ಳೂರ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100184833 Savita - ಕೊಳ್ಳೂರ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****729221/05/2022FPS****729221/05/2022180012000021/05/2022
560100184834 ಪಾರವತಿ - ಕೊಳ್ಳೂರ ತಾ ಔರಾದ (ಬಾ)ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****106519/05/2022FPS****106519/05/20229006000019/05/2022
560100186230 Narsappa S/o Maruti - ಕೋಳ್ಳುರು ತಾ:ಔರಾ (ಬಾ) ಜಿ: ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100186647 Jai Ambika - ಕೋಳ್ಳುರುPHH(NK) / NCSBiometric****106518/05/2022FPS****106518/05/202212008000018/05/2022
560100187007 Sulochana - ವಿಜಯಕೂಮಾರ 191 ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕೋNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100187030 Anita - ಸುಭಾಷ 1/17 ಹನುಮಾನ ಮಂದಿರ ಹತ್ತAAY(NK) / NCSBiometric****106519/05/2022FPS****106519/05/2022200015000019/05/2022
560100187141 ನಿರ್ಮಲಾಬಾಯಿ ಗಂ ವೀರಶೆಟ್ಟಿ - ವೀರಶೇಟ್ಟಿ 104 ತೇರೆದ ಬಾವಿ ಹತ್PHH(NK) / NCSBiometric****909923/05/2022FPS****909923/05/202212008000023/05/2022
560100187321 Anita - ಬಸವರಾಜ 277 ಎಸ್.ಟಿ ವಾರ್ಡ ಹತ್ತPHH(NK) / NCSBiometric****106518/05/2022FPS****106518/05/2022180012000018/05/2022
560100188292 Mahadevi - ಮಷ್ಣಾಜಿ 1/61 ಕೋಳ್ಳೂರ ಕಲ್ಲೂರAAY(NK) / NCSBiometric****106519/05/2022FPS****106519/05/2022200015000019/05/2022
560100188293 Savitra - ತಿಪ್ಪಗೋಂಡಾ 138 ಮೇನ ರೋಡ ಹತ್ತಿPHH(NK) / NCSBiometric****106518/05/2022FPS****106518/05/20226004000018/05/2022
560100188299 Shivaji s/o Shankar - ಶಿವಾಜಿ 257 ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರ ಕಲ್ಲPHH(NK) / NCS------30000000-
560100188300 Radha bai - ಸೂರ್ಯಕಾಂತ 95 ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮಂದಿರ ಹPHH(NK) / NCSBiometric****106518/05/2022FPS****106518/05/20226004000018/05/2022
560100188301 Laxmi Bai - ಮಾರುತಿ 1/80 ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮಂದಿರ ಹPHH(NK) / NCS------30000000-
560100188304 Shobhavati - ಹಣಮಂತ 13 ಹನುಮಾನ ಮಂದಿರ ಹತ್ತಿರPHH(NK) / NCSBiometric****106519/05/2022FPS****106519/05/20229006000019/05/2022
560100188305 Mallamma - ಅರುಣಕುಮಾರ 1/44 ಉಪಾರ ಗಲ್ಲಿ AAY(NK) / NCSBiometric****106519/05/2022FPS****106519/05/2022200015000019/05/2022
560100188307 Shobhavati - ಅರ್ಜುನ 23 ಹನುಮಾನ ಮಂದಿರ ಹತ್ತಿPHH(NK) / NCSBiometric****106518/05/2022FPS****106518/05/20229006000018/05/2022
560100188308 Laximbai - ವೀಠಲ ಚೆಂದಾ 150 ಎಸ್ ಟಿ ಗಲ್ಲಿ PHH(NK) / NCSBiometric****106518/05/2022FPS****106518/05/2022180012000018/05/2022
560100188309 Pooja - ಮಹೇಶ 39 ಎಸ್ ಟಿ ಗಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCSBiometric****909922/05/2022FPS****909922/05/202212008000022/05/2022
560100188310 Jagadevi - ಶೇಷರಾವ 38 ಮೇನ ರೋಡ ಹತ್ತಿರ ಕಲPHH(NK) / NCSBiometric****106519/05/2022FPS****106519/05/20229006000019/05/2022
560100188311 Anushabai - ಧನರಾಜ 204 ಮೇನ ರೋಡ ಹತ್ತಿರ ಕೋPHH(NK) / NCSBiometric****106518/05/2022FPS****106518/05/202212008000018/05/2022
560100188312 Laxmibai - ಸಂಜಯ 2/19 ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರPHH(NK) / NCSBiometric****106518/05/2022FPS****106518/05/2022180012000018/05/2022
560100188314 Gauramma - ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ 57 ಬಮಗೊಂಡೆಶ್ವರ PHH(NK) / NCSBiometric****106519/05/2022FPS****106519/05/20226004000019/05/2022
560100188315 Anita - ರಮೇಶ 244 ಕೊಳ್ಳೂರ ಕಲ್ಲೂರ ಕೊPHH(NK) / NCSBiometric****106519/05/2022FPS****106519/05/2022150010000019/05/2022
560100188465 Manjula - ನರಸಪ್ಪಾ 215 ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಹತ್ತPHH(NK) / NCSBiometric****106519/05/2022FPS****106519/05/202212008000019/05/2022
560100188466 SumanBai - ಎಲ್ಲಪ್ಪಾ 1/246 ಎಮ್.ಐ. ಟ್ಯಾಂಕPHH(NK) / NCSBiometric****909921/05/2022FPS****909921/05/2022150010000021/05/2022
560100188467 Sonamma Wo Suryakanth - ಸುರ್ಯಕಾಂತ 225 ಹನುಮಾನ ಮಂದಿರ PHH(NK) / NCSBiometric****909920/05/2022FPS****909920/05/2022150010000020/05/2022
560100188468 ನಿರ್ಮಲಾ ಗಂಡ ಸಂಜುಕುಮಾರ - ಸಂಜುಕುಮಾರ 154 ಬಾವಿ ಹತ್ತಿರ PHH(NK) / NCSBiometric****106519/05/2022FPS****106519/05/202212008000019/05/2022
560100188469 Surekha - ಸೂಯ೵ಕಾಂತ 1/7 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಂದಿರ ಹNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100188470 Umadevi - ಮಲ್ಲಿಕಾರಜುನ 1-93 ಕಲ್ಲೂರ ಕಲ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100188567 Sarubai - ದತ್ತಪ್ಪಾ 75 ಕೊಳ್ಳುರ ಕೊಳ್ಳುರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100190381 Qairunnisa Begum - ಶೇಖ ಘುಡುಸಾಬ 64/1 ಮೇನ ರೋಡ ಹತ್PHH(NK) / NCSBiometric****909925/05/2022FPS****909925/05/20223002000025/05/2022
560100190382 Mahadevi - ರಾಮಗೊಂಡ 0 ಕೊಳ್ಳುರ ಕೊಳ್ಳುರ PHH(NK) / NCSBiometric****106518/05/2022FPS****106518/05/20226004000018/05/2022
560100190383 Kavitha W/o Nagashetty - ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ ಕೋಳ್ಳುರ ಕೋಳ್ಳುರ ಕೋNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100190385 Nagamma - ರೇವಣಪ್ಪಾ 171 ಕೊಳ್ಳುರ ಕೊಳ್ಳುPHH(NK) / NCSBiometric****909920/05/2022FPS****909920/05/2022180012000020/05/2022
560100190386 Pooja - ಬಸವರಾಜ 116 ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಲ್ಲPHH(NK) / NCSBiometric****106519/05/2022FPS****106519/05/20226004000019/05/2022
560100196425 Shesha Bai - S/O: ಬೀರಗೊಂಡ ಕೊಳೂರ್ ತಾ ಔರPHH(NK) / NCSBiometric****106518/05/2022FPS****106518/05/20229006000018/05/2022
560100196427 Rijvanabegum - S/O ಮುಲ್ಲಾ ಚಾಂದಸಾಬ 1/201 ಕೊಳPHH(NK) / NCSBiometric****106519/05/2022FPS****106519/05/2022180012000019/05/2022
560100196433 Shardabai - W/O: ಶಂಕರ್ ಕೊಳೂರ ತಾ ಔರಾದ್PHH(NK) / NCSBiometric****106518/05/2022FPS****106518/05/202212008000018/05/2022
560100196436 Sunita - W/O: ಶಿವಕುಮಾರ್ 1/109 ಕೊಳೂರPHH(NK) / NCSBiometric****909920/05/2022FPS****909920/05/202212008000020/05/2022
560100196443 Malashree - W/O ಸಂಜುಕುಮಾರ 1-159 ಕೊಳ್ಲೂರ PHH(NK) / NCSBiometric****106518/05/2022FPS****106518/05/20229006000018/05/2022
560100196714 Savita - ಕೇರ್ ಆಫ್: ನರಸಪ್ಪಾ 1/250 ಕೋPHH(NK) / NCSBiometric****106519/05/2022FPS****106519/05/20226004000019/05/2022
560100196717 Yasamin Begum - W/O: ಶೇಪುದ್ದೀನ್ 253 ಕೊಳೂರ PHH(NK) / NCSBiometric****106518/05/2022FPS****106518/05/202212008000018/05/2022
560100196797 Asma Begum - C/O ಅಕ್ಬರ್ ಪಾಶಾ 0 ಕೊಲ್ಲೂರ್, PHH(NK) / NCS------60000000-
560100196799 Taisin Begam - C/O ಅನ್ವರ್ ಪಾಶಾ 01 ಕೊಳ್ಳುರ್,PHH(NK) / NCS------60000000-
560100196804 Saida Bee - W/O: ಸಿಲಾರ್ ಸಾಬ 212 ಕೊಳೂರ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100197236 Sudha - W/O ಮಹೇಶ # 1/142 , , ತಾ, ಔPHH(NK) / NCSBiometric****106519/05/2022FPS****106519/05/20226004000019/05/2022
560100199335 Jagdevi - C/O ಶರಣಪ್ಪಾ 1/123 ಕೊಳ್ಳೂರ PHH(NK) / NCSBiometric****909920/05/2022FPS****909920/05/20226004000020/05/2022
560100199879 Pooja D K - W/O ಅಮರ ಡಿ ಕೆ # 1/123 . ತಾ.PHH(NK) / NCSBiometric****909920/05/2022FPS****909920/05/20226204000020/05/2022
560100200527 Surekha - W/O: ಗಣಪತಿ 1-42 ಕೊಳೂರ ಕಲ್ಲPHH(NK) / NCSBiometric****106519/05/2022FPS****106519/05/20229206000019/05/2022
560100200809 Shaheen Begam - W/O ನಯುಮ ಸೌದಾಗರ ೧/೬೫ಬ ಕೊಳ್ಳುNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100200895 Pooja - C/O ಪ್ರಕಾಶ್ ಏಕಲಾರ ತಾ. ಔರಾPHH(NK) / NCSBiometric****231717/05/2022FPS****231717/05/20226204000017/05/2022
560100201025 Shruti - C/O ನಾಗಶೇಟ್ಟಿ #1/126 ಕೊಳ್ಳುರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100201156 Mahanada - W/O: ರಮೇಶ ಎಕಲಾರ ಏಕ್ಲೊರ ಅPHH(NK) / NCSBiometric****765016/05/2022FPS****765016/05/20226204000016/05/2022
560100201281 Sonabai - S/O: ಗುರಪ್ಪಾ ಔರಾದ್ ಕಲ್ಲೂರ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100202177 Surekhabai - ಕೇರ್ ಆಫ್: ನಾರಾಯಣರಾವ ಚವಾಣ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100202567 Laxmibai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕೊಳೂರPHH(NK) / NCSBiometric****106519/05/2022FPS****106519/05/202212208000019/05/2022
560100203266 Anita - S/O: ಭದ್ರಯ್ಯ ಕೊಳೂರ ಕಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCSBiometric****106518/05/2022FPS****106518/05/20229206000018/05/2022
Top