REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560100132559 Radhika - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಹಣುಮಂತರಾವ್ 48 PHH(NK) / NCS------120000000-
560100132600 Rukmini - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಲಾಜಿ 00 PHH(NK) / NCSBiometric****271122/05/2022FPS****271122/05/202212008000022/05/2022
560100132770 Ujwala - W/O: ಗಣಪತ ದುಡುಕನಾಲ್ ತಾ ಔರPHH(NK) / NCSBiometric****514120/05/2022FPS****514120/05/20226004000020/05/2022
560100132778 Anita - W/O: ಪಾಂಡುರಂಗ PHH(NK) / NCSBiometric****271122/05/2022FPS****271122/05/20226004000022/05/2022
560100133179 Sangeeta - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಶಿವರಾಜ ದುಡುಕನಳ PHH(NK) / NCSBiometric****271122/05/2022FPS****271122/05/2022150010000022/05/2022
560100133322 Arati - W/O ಜ್ಞಾನೋಬಾ ದುಡುಕನಾಳ ತಾ PHH(NK) / NCSBiometric****271122/05/2022FPS****271122/05/20226004000022/05/2022
560100133994 Savita - W/O: ಬಾಬುರಾವ PHH(NK) / NCSBiometric****271122/05/2022FPS****271122/05/202212008000022/05/2022
560100134791 Ramabai - W/O ಪಂಡರಿ ಜಮಾಲಪುರ ತಾ. ಔರಾPHH(NK) / NCSBiometric****729220/05/2022FPS****729220/05/202212008000020/05/2022
560100135225 Muktabai - W/O: ಡೆವಿದಾಸ್ ಬಿರಾದಾರ 100ಬಾ PHH(NK) / NCSBiometric****271122/05/2022FPS****271122/05/20229006000022/05/2022
560100135228 Renuka - W/O ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಚಲವಾ 43 ಸರ್PHH(NK) / NCSBiometric****372820/05/2022FPS****372820/05/20229006000020/05/2022
560100135232 Shashikala - W/O: ಉಮಾಕಾಂತ ಧುಡುಕನಾಳ ತಾ PHH(NK) / NCSBiometric****271122/05/2022FPS****271122/05/20226004000022/05/2022
560100135330 Surekha - W/O: ಬಾಲಾಜಿ ಧುಡುಕನಾಳ ತಾ ಔPHH(NK) / NCSBiometric****271122/05/2022FPS****271122/05/20229006000022/05/2022
560100135532 Ganpatrao - S/O: ಗಣಪತರಾವ PHH(NK) / NCSBiometric****271122/05/2022FPS****271122/05/202212008000022/05/2022
560100135704 Shobha - W/O: ಬಸವರಾಜ ದುಡುಕನಾಲ್ ತಾ PHH(NK) / NCSBiometric****271122/05/2022FPS****271122/05/20226004000022/05/2022
560100135723 Bhagyeshree - W/O: ಪ್ರಶಾಂತ PHH(NK) / NCSBiometric****271122/05/2022FPS****271122/05/202212008000022/05/2022
560100135907 Anusaya - W/O: ವೀಲಾಸರಾವ PHH(NK) / NCSBiometric****271123/05/2022FPS****271123/05/2022150010000023/05/2022
560100135992 Ujvala - W/O ಸಂತೋಷ 87 . PHH(NK) / NCSBiometric****271122/05/2022FPS****271122/05/20226004000022/05/2022
560100136157 Sulochana - W/O: ಶ್ರೀರಂಗ PHH(NK) / NCSBiometric****271122/05/2022FPS****271122/05/202212008000022/05/2022
560100136835 Suhsila Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶೇಷರಾವ 33 PHH(NK) / NCSBiometric****271122/05/2022FPS****271122/05/202212008000022/05/2022
560100136853 Vimala Bai - W/O: ಪಂಡರಿನಾಥNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100137579 Panchubai - W/O: ಶಿವಾಜಿ ದೇಗಾವೆ PHH(NK) / NCSBiometric****271122/05/2022FPS****271122/05/20229006000022/05/2022
560100138426 Jai Shree - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಂಕುಶ ದುಡುಕನಾPHH(NK) / NCSBiometric****271122/05/2022FPS****271122/05/202212008000022/05/2022
560100138427 Jyoti - W/O ನರಸಿಂಗ ದುಡುಕನಾಳ ತಾ ಔರPHH(NK) / NCSBiometric****271123/05/2022FPS****271123/05/20226004000023/05/2022
560100138582 Ashwini - W/O ಅನಿಲ . . ತಾ ಔರಾದ್(ಬೀ) ದPHH(NK) / NCSBiometric****271121/05/2022FPS****271121/05/20229006000021/05/2022
560100138712 Sangita - D/O: ವೀರಪ್ಪ ಮೆತ್ರೆ ದುಡಕನಾಳ ಎಕಂPHH(NK) / NCSBiometric****271123/05/2022FPS****271123/05/20229006000023/05/2022
560100138735 Lakshmibai - S/O: ಗಣಪತರಾವ್ ದುಡಕನಾಳ ಎಕಂಬಾ ಅಂPHH(NK) / NCSBiometric****271122/05/2022FPS****271122/05/20226004000022/05/2022
560100138797 Savita - ಕೇರ್ ಆಫ್: ವೆಂಕಟ ದುಡುಕನಾಳ PHH(NK) / NCSBiometric****271122/05/2022FPS****271122/05/202212008000022/05/2022
560100139074 Seema - W/O ಭಗವಂತ ದುಡಕನಾಳ ದುಡಕನಾಳ ದPHH(NK) / NCSBiometric****899126/05/2022FPS****899126/05/202212008000026/05/2022
560100139612 Roopa - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದಯಾನಂದ ದುಡಕನಾAAY(NK) / NCSBiometric****271122/05/2022FPS****271122/05/2022200015000022/05/2022
560100139616 Meerabai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾಧಗೊಂಡಾ ಲPHH(NK) / NCSBiometric****271122/05/2022FPS****271122/05/2022180012000022/05/2022
560100140114 Anita - D/O ಭೀಮ ದುಡುಕನಾಳ ತಾ. ಔರಾದPHH(NK) / NCSBiometric****271122/05/2022FPS****271122/05/202212008000022/05/2022
560100140387 Sunita - W/O: ಶಾಂತಕುಮಾರ ದುದುಕನಾಲ್ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100140592 Mangalabai - S/O: ಬಸಲ್ಲಿಂಗಪ್ಪಾ ಧುಡುಕನಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100140649 Shalubai - W/O: ಅಭಂಗರಾವ್ ಗಣೇಶಪುರ (ಏ)PHH(NK) / NCSBiometric****929523/05/2022FPS****929523/05/20229006000023/05/2022
560100141191 Vachalabai - S/O: ಕೃಷ್ಣಾಜಿ ದುಡುಕನಾಳ ತಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100141207 Kavita - W/O: ಪ್ರಕಾಶ ದುಡಕನಾಳ ಎಕಂಬಾ ಅಂಚೆPHH(NK) / NCSBiometric****271122/05/2022FPS****271122/05/2022150010000022/05/2022
560100141493 Vijaymala - S/O: ಗುಂಡಪ್ಪ ದುಡಕನಾಳ ಎಕಂಬಾ ಅಂಚNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100141502 Rani - W/O ಶಾಮವೇಲ ದುಡುಕನಾಳ ತಾ. ಔPHH(NK) / NCSBiometric****271123/05/2022FPS****271123/05/2022150010000023/05/2022
560100142103 Anushaya - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಹಣಮಂತರಾವ ದPHH(NK) / NCSBiometric****271122/05/2022FPS****271122/05/2022180012000022/05/2022
560100142129 Devata - D/O: ವಾಮನರಾವ ಧುಡುಕನಾಲ ತಾ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100142177 Laxmibai - W/O: ದೇವಿದಾಸ ಧುಡುಕನಾಳ ತಾ PHH(NK) / NCSBiometric****271122/05/2022FPS****271122/05/20229006000022/05/2022
560100143503 ಮಹಾದು - ದುಡುಕನಾಳ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****271122/05/2022FPS****271122/05/2022200015000022/05/2022
560100143504 bhagirat - ದುಡುಕನಾಳ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560100143505 ಶೀವಮ್ಮ - ದುಡುಕನಾಳ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****271122/05/2022FPS****271122/05/2022200015000022/05/2022
560100143506 maruti - ದುಡುಕನಾಳ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560100143507 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ - ಬಾದಲಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ(ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****271122/05/2022FPS****271122/05/2022200015000022/05/2022
560100143508 ಮೈನಾ ಬಾಯಿ - ದುಡುಕನಾಳ ತಾ ಔರಾದ(ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****271122/05/2022FPS****271122/05/2022200015000022/05/2022
560100143509 ಶ್ರೀರಂಗ - ದುಡಕನಾಳ ತಾ// ಔರಾದ(ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****271122/05/2022FPS****271122/05/2022200015000022/05/2022
560100143510 Mallamma - ದುಡಕನಾಳ ತಾ//ಔರಾದ(ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****271122/05/2022FPS****271122/05/2022200015000022/05/2022
560100143511 ಶೇಷ ಬಾಯಿ - ಸಾ|| ದುಡಕನಾಳ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿ ಜಿ||AAY(NK) / NCSBiometric****271126/05/2022FPS****271126/05/2022200015000026/05/2022
560100143512 ಮಾರುತಿ - ದುಡುಕನಾಳ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****271122/05/2022FPS****271122/05/2022200015000022/05/2022
560100143513 KONDA BAI - ಸಾ|| ದುಡಕನಾಳ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560100143514 sanga bai - ದುಡುಕನಾಳ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560100143515 ಸಕು ಬಾಯಿ - ದುಡಕನಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****271128/05/2022FPS****271128/05/20226004000028/05/2022
560100143516 ಶಾಂತ ಬಾಯಿ - ಸಾ|| ದುಡಕನಾಳ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿAAY(NK) / NCSBiometric****271123/05/2022FPS****271123/05/2022200015000023/05/2022
560100143517 ಮಾಧು - ಸಾ|| ದುಡಕನಾಳ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿ ಜಿ||PHH(NK) / NCSBiometric****271122/05/2022FPS****271122/05/20229006000022/05/2022
560100143518 ಆಂಬಾದಾಸ - ಸಾ|| ದುಡಕನಾಳ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿAAY(NK) / NCSBiometric****271123/05/2022FPS****271123/05/2022200015000023/05/2022
560100143519 ಶಾಂತ ಬಾಯಿ - ಸಾ|| ದುಡಕನಾಳ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿAAY(NK) / NCSBiometric****271123/05/2022FPS****271123/05/2022200015000023/05/2022
560100143520 ಸೊಪನ ರಾವ - ಸಾ|| ದುಡಕನಾಳ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿAAY(NK) / NCSBiometric****271123/05/2022FPS****271123/05/2022200015000023/05/2022
560100143521 ನಿವರ್ತಿ - ಸಾ|| ದುಡಕನಾಳ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿAAY(NK) / NCSBiometric****271123/05/2022FPS****271123/05/2022200015000023/05/2022
560100143522 ಪಂಡರಿ - ದುಡಕನಾಳ ತಾ//ಔರಾದ(ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****271123/05/2022FPS****271123/05/2022200015000023/05/2022
560100143523 Kamalabai - ದುಡುಕನಾಳ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****271122/05/2022FPS****271122/05/2022200015000022/05/2022
560100143524 ಸಂಗಯ್ಯಾ - ದುಡುಕನಾಳ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****271122/05/2022FPS****271122/05/2022200015000022/05/2022
560100151205 ಏಕನಾಥ ರಾವ - ದುಡುಕನಾಳ ತಾ ಔರಾದ (ಬಿ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100151206 ಮಾಣಿಕ ರಾವ - ಸಾ|| ದುಡಕನಾಳ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿ ಜಿ||PHH(NK) / NCSBiometric****271122/05/2022FPS****271122/05/20226004000022/05/2022
560100151207 Kamalbai - ದುಡುಕನಾಳ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****271122/05/2022FPS****271122/05/20226004000022/05/2022
560100151208 Archna - ದುಡುಕನಾಳ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****271122/05/2022FPS****271122/05/202212008000022/05/2022
560100151209 ವಾಮನ್‌ - ದುಡುಕನಾಳ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****271122/05/2022FPS****271122/05/20229006000022/05/2022
560100151210 ಬಾಬು ರಾವ - ದುಡುಕನಾಳ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****271122/05/2022FPS****271122/05/20229006000022/05/2022
560100151211 ಬಾಪು ರಾವ - ದುಡಕನಾಳ ತಾ//ಔರಾದ(ಬಿ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100151212 Lalita - ದುಡಕನಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****271122/05/2022FPS****271122/05/20229206000022/05/2022
560100151213 ಪಾರಾ ಬಾಯಿ - ದುಡಕನಾಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560100151214 ಗೋವಿಂದ - ದುಡಕನಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****271122/05/2022FPS****271122/05/20229006000022/05/2022
560100151215 ನಿರ್ಮಲಾ - ದುಡಕನಾಳ ತಾ// ಔರಾದ(ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****271122/05/2022FPS****271122/05/20226004000022/05/2022
560100151216 ಸೋನು ಬಾಯಿ - ದುಡಕನಾಳ ತಾ//ಔರಾದ(ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****271122/05/2022FPS****271122/05/2022180012000022/05/2022
560100151217 Laxmibai - ದುಡಕನಾಳ ತಾ ಔರಾದ(ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****271122/05/2022FPS****271122/05/202212008000022/05/2022
560100151218 ANAPURNA - ಬಾದಲಗಾಂವ ತಾ//ಔರಾದ(ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****271122/05/2022FPS****271122/05/20223002000022/05/2022
560100151219 ವಿಜಯ ಕುಮಾರ - ದುಡುಕನಾಳ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560100151220 ಪ್ರಭು - ದುಡಕನಾಳ ತಾ//ಔರಾದ(ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****271122/05/2022FPS****271122/05/20229006000022/05/2022
560100151221 bhama bai - ದುಡಕನಾಳ ತಾ ಔರಾದ(ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****271122/05/2022FPS****271122/05/202212008000022/05/2022
560100151222 ಸುರೆಕಾಂತ್‌ - ದುಡುಕನಾಳ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****271122/05/2022FPS****271122/05/202212008000022/05/2022
560100151223 ಶೀಲಾ ಬಾಯಿ - ದಡುಕನಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****271122/05/2022FPS****271122/05/20226004000022/05/2022
560100151224 ಶರಣ್‌ಪ್ಪಾ - ಬಾದಲಗಾಂವAAY(NK) / NCSBiometric****271122/05/2022FPS****271122/05/2022200015000022/05/2022
560100151225 ಗುಜಾ ಬಾಯಿ - ದುಡುಕನಾಳ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****271122/05/2022FPS****271122/05/20229006000022/05/2022
560100151226 Parvatibai - ದುಡುಕನಾಳ ತಾ//ಔರಾದ(ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****271122/05/2022FPS****271122/05/2022180012000022/05/2022
560100151227 ಮಹಾದು - ದುಡನಾಳ ತಾ//ಔರಾದ(ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****271122/05/2022FPS****271122/05/20226004000022/05/2022
560100151228 Lakshmibai - ದುಡುಕನಾಳ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560100151229 ಕೆರಬಾ - ದುಡಕನಾಳ ತಾ//ಔರಾದ(ಬಿ)PHH(NK) / NCS------180000000-
560100151230 kevala bai - ದುಡುಕನಾಳ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****271122/05/2022FPS****271122/05/20226004000022/05/2022
560100151231 ಲಕ್ಷ್ಮಣ - ದುಡಕನಾಳ ತಾ ಔರಾದ(ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****271122/05/2022FPS****271122/05/20226004000022/05/2022
560100151232 ಬಾಬು ರಾವ - ದುಡುಕನಾಳ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****271122/05/2022FPS****271122/05/20226004000022/05/2022
560100151233 sarasvati - ದುಡುಕನಾಳ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****271122/05/2022FPS****271122/05/20226004000022/05/2022
560100151234 Vithabai - ದುಡುಕನಾಳ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****271122/05/2022FPS****271122/05/2022180012000022/05/2022
560100151235 Lalitabai - ದುಡುಕನಾಳ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ. ಬೀPHH(NK) / NCSBiometric****271123/05/2022FPS****271123/05/2022150010000023/05/2022
560100151236 ರಮೇಶ - ಸಾ|| ದುಡಕನಾಳ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿ ಜಿ||PHH(NK) / NCS------120000000-
560100151237 ಬಾನುದಾಸ - ಸಾ|| ದುಡಕನಾಳ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****271122/05/2022FPS****271122/05/202212008000022/05/2022
560100151238 ಶಂಕರ - ದುಡಕನಾಳ ತಾ//ಔರಾದ(ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****271122/05/2022FPS****271122/05/2022150010000022/05/2022
560100151239 ಮಾರುತಿ - ದುಡಕನಾಳ ತಾ ಔರಾದ(ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****271122/05/2022FPS****271122/05/20229006000022/05/2022
560100151240 Chandrabai - ದುಡುಕನಾಳ ತಾ ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100151241 ಚಂದ್ರಕಲಾ - ದುಡುಕನಾಳ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****805721/05/2022FPS****805721/05/20223002000021/05/2022
560100151242 ಗುಂಡನ ರಾವ - ಸಾ||ದುಡಕನಾಳ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****271123/05/2022FPS****271123/05/20226004000023/05/2022
560100151243 ನರಸಿಂಗ್‌ ರಾವ - ದುಡುಕನಾಳ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****271122/05/2022FPS****271122/05/2022200015000022/05/2022
560100151244 ಕಲ್ಲುಬಾಯಿ - ದುಡಕನಾಳ ತಾ//ಔರಾದ(ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****271122/05/2022FPS****271122/05/202212008000022/05/2022
560100151245 ಶೋಬಾ - ದುಡುಕನಾಳ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****271122/05/2022FPS****271122/05/202212008000022/05/2022
560100151246 Jaishree - ದುಡಕನಾಳ ತಾ//ಔರಾದ(ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****271122/05/2022FPS****271122/05/2022180012000022/05/2022
560100151247 ಸುಭಿದ್ರಾ ಬಾಯಿ - ದುಡುಕನಾಳ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****271123/05/2022FPS****271123/05/20229006000023/05/2022
560100151248 ಪದ್ಮ ಬಾಯಿ - ದುಡುಕನಾಳ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****271122/05/2022FPS****271122/05/2022180012000022/05/2022
560100151249 ಶಿವಾಜಿ - ದುಡಕನಾಳ ತಾ//ಔರಾದPHH(NK) / NCSBiometric****271122/05/2022FPS****271122/05/202212008000022/05/2022
560100151250 Suvarna - ದುಡಕನಾಳ ತಾ//ಔರಾದ(ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****271123/05/2022FPS****271123/05/202212008000023/05/2022
560100151251 ಸಾವಿತ್ರಿ - ದುಡುಕನಾಳ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****271122/05/2022FPS****271122/05/20226004000022/05/2022
560100151252 kevaalabai - ದುಡಕನಾಳ ತಾ //ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****271122/05/2022FPS****271122/05/2022150010000022/05/2022
560100151253 Laxmibai - ದುಡುಕನಾಳ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****271122/05/2022FPS****271122/05/202212008000022/05/2022
560100151254 Laxmibai - ದುಡುಕನಾಳ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****271122/05/2022FPS****271122/05/2022180012000022/05/2022
560100151255 Manyabai - ದುಡಕನಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****271122/05/2022FPS****271122/05/202212008000022/05/2022
560100151256 ನಾಮದೇವ - ಬಾದಲಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ(ಬಿ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560100151257 Subhidrabai - ಸಾ|| ದುಡಕನಾಳ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿ ಜಿ||PHH(NK) / NCSBiometric****271123/05/2022FPS****271123/05/202212008000023/05/2022
560100151258 Tejerao - ಸಾ|| ದುಡಕನಾಳ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****271123/05/2022FPS****271123/05/20229006000023/05/2022
560100151259 ಶಿವಾಜಿ ರಾವ - ದುಡಕನಾಳ ತಾ//ಔರಾದ(ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****271122/05/2022FPS****271122/05/202212008000022/05/2022
560100151260 raghunath - ಸಾ : ದುಡಕನಾಳ ತಾ : ಔರಾದ (ಬಾ) ಜೀAAY(NK) / NCS------200000000-
560100151261 ಬಸಪ್ಪ - ದುಡುಕನಾಳ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100151262 ಮಾರುತಿ - ಸಾ|| ದುಡಕನಾಳ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560100151263 ಅನೀತಾ ಬಾಯಿ - ಸಾ|| ದುಡಕನಾಳ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****271128/05/2022FPS****271128/05/202212008000028/05/2022
560100151264 ಗಣಪತಿ - ಸಾ|| ದುಡಕನಾಳ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****271122/05/2022FPS****271122/05/2022150010000022/05/2022
560100151265 ನೀಲಕಂಠ - ದುಡುಕನಾಳ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------150000000-
560100151266 ಬಾಬು - ಸಾ|| ದುಡಕನಾಳ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****271122/05/2022FPS****271122/05/2022180012000022/05/2022
560100151267 laxman - ಸಾ|| ದುಡಕನಾಳ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****271122/05/2022FPS****271122/05/20223002000022/05/2022
560100151268 Mangala - ಸಾ|| ದುಡುಕನಾಳ ತಾ||ಔರಾದ ಬಿ ಜಿ||PHH(NK) / NCSBiometric****271122/05/2022FPS****271122/05/2022150010000022/05/2022
560100151269 ಶಂಕರ - ಸಾ|| ದುಡಕನಾಳ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿ ಜಿ||PHH(NK) / NCSBiometric****271122/05/2022FPS****271122/05/2022180012000022/05/2022
560100151270 ಶೋಬಾ ಬಾಯಿ - ಸಾ|| ದುಡಕನಾಳ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****271122/05/2022FPS****271122/05/202212008000022/05/2022
560100151272 ಮಾರುತಿ - ದುಡುಕನಾಳ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****271123/05/2022FPS****271123/05/20229006000023/05/2022
560100151273 manohar - ದುಡುಕನಾಳ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560100151274 Savita - ದುಡುಕನಾಳ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****271122/05/2022FPS****271122/05/2022200015000022/05/2022
560100151275 ಪಂಡರಿ - ದುಡುಕನಾಳ ತಾ//ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****271122/05/2022FPS****271122/05/20229006000022/05/2022
560100151276 ಸರು ಬಾಯಿ - ದುಡಕನಾಳ ತಾ// ಔರಾದ(ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****271123/05/2022FPS****271123/05/2022200015000023/05/2022
560100151277 ಭಾಗು ಬಾಯಿ - ದುಡಕನಾಳ ತಾ//ಔರಾದ(ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****271122/05/2022FPS****271122/05/2022200015000022/05/2022
560100151278 Mahananda - ಸಾ|| ದುಡಕನಾಳ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****271122/05/2022FPS****271122/05/202212008000022/05/2022
560100151279 Laximbai - ಸಾ|| ದುಡಕನಾಳ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿ ಜಿ||PHH(NK) / NCSBiometric****271122/05/2022FPS****271122/05/2022210014000022/05/2022
560100151280 ಮಂಗಲಾ - ಸಾ|| ದುಡಕನಾಳ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560100151281 ಸುಧಾಕರ - ದುಡುಕನಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****271122/05/2022FPS****271122/05/202212008000022/05/2022
560100151282 Bhagya shree - ದುಡಕನಾಳ ತಾ//ಔರಾದ(ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****271123/05/2022FPS****271123/05/20229006000023/05/2022
560100151283 ಧೋಂಡಿ ಬಾ - ದುಡುಕನಾಳ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****271122/05/2022FPS****271122/05/2022180012000022/05/2022
560100151284 ಈರಪ್ಪಾ - ದುಡುಕನಾಳ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100151285 ನೀಲಕಂಠ - ದುಡುಕನಾಳ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****271122/05/2022FPS****271122/05/2022150010000022/05/2022
560100165773 ರಂಗ ರಾವ - ದುಡಕನಾಳ ತಾ/ಔರಾದ(ಬಿ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100165774 vimala bai - ಸಾ|| ದುಡಕನಾಳ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100165775 Anupriya - ಸಾ|| ದುಡಕನಾಳ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100165777 ದಾದಾ ರಾವ - ಸಾ|| ದುಡಕನಾಳ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿ ಜಿ| NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100165778 ವೆಂಕಟ ರಾವ - ದುಡುಕನಾಳ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100165779 ಬಾಬು ರಾವ - ದುಡುಕನಾಳ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100165780 bapu rao - ದುಡುಕನಾಳ ತಾ ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100165781 ಬಾಬು ರಾವ - ದುಡುಕನಾಳ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100171926 Vachalabai Shrirang - ದುಡುಕನಾಳ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****271122/05/2022FPS****271122/05/2022200015000022/05/2022
560100171974 Sumanbai - ದುಡುಕನಾಳ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****271122/05/2022FPS****271122/05/2022180012000022/05/2022
560100171987 Mathurabai - ದುಡಕನಾಳ ತ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****271122/05/2022FPS****271122/05/2022200015000022/05/2022
560100172035 ಸುಲೋಚನಬಾಯಿ - ಸಾ:ದುಡಕನಾಳ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100172151 Mahadhavrao Lalappa - ದುಡುಕನಾಳ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****271122/05/2022FPS****271122/05/2022150010000022/05/2022
560100172157 Baburao Lalappa - ದುಡುಕನಾಳ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100172160 Shivappa Virbhadarapp - ದುಡುಕನಾಳ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****271122/05/2022FPS****271122/05/2022180012000022/05/2022
560100172162 Kavita Dilip - ದುಡುಕನಾಳ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****271122/05/2022FPS****271122/05/20229006000022/05/2022
560100172181 Lakshimbai Mothiram - ದುಡುಕನಾಳ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****271122/05/2022FPS****271122/05/202212008000022/05/2022
560100172193 Anusaya - ದುಡುಕನಾಳ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****271122/05/2022FPS****271122/05/202212008000022/05/2022
560100172208 Panchapula - ದುಡುಕನಾಳ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ;ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****271122/05/2022FPS****271122/05/202212008000022/05/2022
560100172265 Murlidhar Vaijinath - ದುಡುಕನಾಳ ತಾ:ಔರಾದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100172352 Keraba Ganpatrao - ದುಡಕನಾಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100172355 Kamlabai Vaijinath - ದುಡುಕನಾಳ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****271122/05/2022FPS****271122/05/20223002000022/05/2022
560100172362 Kalibai Ramrao - ದುಡಕನಾಳ ತಾ:ಔರಾದ ಜೀ:ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100172364 Mahadu Khandgonda - ದುಡುಕನಾಳ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****271122/05/2022FPS****271122/05/20226004000022/05/2022
560100172367 Manjusha - ದುಡುಕನಾಳ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100172369 ಲಲಿತಾ - ದುಡುಕನಾಳ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****271123/05/2022FPS****271123/05/202212008000023/05/2022
560100172370 Kalubai Hulgonda - ದುಡುಕನಾಳ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****271122/05/2022FPS****271122/05/20226004000022/05/2022
560100172371 Manikrao Devrao Kumparse - ದುಡುಕನಾಳ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ;ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100172382 Bapurao S/o. Kishanrao - ಸಾ:ದುಡಕನಾಳ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100172393 Mahadhavrao Arjunrao - ದುಡುಕನಾಳ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100172436 Mahananda Sangappa - ದುಡುಕನಾಳ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****271122/05/2022FPS****271122/05/202212008000022/05/2022
560100172442 Kondiba Kentabaro - ದುಡಕನಾಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100172724 Kishanrao Mahadhavrao - ದುಡುಕನಾಳ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****271123/05/2022FPS****271123/05/2022150010000023/05/2022
560100172744 Sumanbai - ದುಡುಕನಾಳ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****271122/05/2022FPS****271122/05/202212008000022/05/2022
560100172899 Dhanaji Gangaram - ದುಡಕನಾಳ ತಾ|ಔರಾದ(ಬಾ)ಜ|ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100172924 Baburao Basligayya - ದುಡುಕನಾಳ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****271122/05/2022FPS****271122/05/20226004000022/05/2022
560100173163 Balaji Mohanrao - ದುಡಕನಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****271122/05/2022FPS****271122/05/20229006000022/05/2022
560100173517 Jagnath Mallikarjun - ದೂದೊಕನಾಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100173522 Nagnath Mallikarjun - ದುಡಕನಾಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100173527 Manmat Mallikarjun - ದುಡುಕನಾಳ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****271122/05/2022FPS****271122/05/202212008000022/05/2022
560100173688 Tukaram Hanmanth - ದುಡಕನಾಳ ತಾ: ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿಲ್ಲೆ :NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100174096 Shivaji Vithalrao - ದುಡಕನಾಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100174169 Devidash Vithalrao - ದುಡಕನಾಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100174423 Namdev S/o.Gundaji - ಸಾ:ದುಡಕನಾಳ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100175177 Jagdevi - ದುಡಕನಾಳ ತಾ//ಔರಾದ(ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****271122/05/2022FPS****271122/05/2022150010000022/05/2022
560100180640 Padminbai - ದುಡಕನಾಳ ತಾ/ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿಲ್ಲೆ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****271122/05/2022FPS****271122/05/2022180012000022/05/2022
560100180649 MALANBAI - ದುಡಕನಳ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****271122/05/2022FPS****271122/05/202212008000022/05/2022
560100180675 Jyoti - ದುಡಕನಾಲ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****271122/05/2022FPS****271122/05/2022200015000022/05/2022
560100181888 nagabai Jaidip - ದುಡಕನಾಳ ತಾ.ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿಲ್ಲೆ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****271122/05/2022FPS****271122/05/2022150010000022/05/2022
560100181921 ತಾನಾಜಿರಾವ್‌ - ದುಡಕನಾಳ ತಾ//ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿಲ್ಲೆ:ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****271123/05/2022FPS****271123/05/202212008000023/05/2022
560100181991 Mukatta - ದುಡಕನಾಳ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****271122/05/2022FPS****271122/05/202212008000022/05/2022
560100182128 ಗುರಪ್ಪ - ದುಡಕನಾಳ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****271122/05/2022FPS****271122/05/2022150010000022/05/2022
560100182149 ಅಂಶಾಬಾಯಿ - ದುಡಕನಾಳ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****271122/05/2022FPS****271122/05/20226004000022/05/2022
560100182180 ಪರಬತಬಾಯ - ದುಡುಕನಾಳ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****271122/05/2022FPS****271122/05/2022150010000022/05/2022
560100182675 ಹವಷಾಬಾಯಿ - ದುಡಕನಾಳ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****271122/05/2022FPS****271122/05/20229006000022/05/2022
560100182715 PANDARI - ದುಢುಕನಾಳ ತಾ.ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿಲ್ಲೆ:ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****271122/05/2022FPS****271122/05/20223002000022/05/2022
560100182742 DADARAO - ದುಡಕನಾಳ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****271122/05/2022FPS****271122/05/20223002000022/05/2022
560100182825 Shalubai - ದುಢುಕನಾಳ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****271122/05/2022FPS****271122/05/20229006000022/05/2022
560100182826 Sangamma - ದುಢುಕನಾಳ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****271122/05/2022FPS****271122/05/20229006000022/05/2022
560100183007 ಭಾರತಬಾಯಿ - ದುಡಕನಾಳ ತಾ.ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿಲ್ಲೆ:ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100183143 ವಿಠ್ಠಲ್‌ - ದುಡಕನಾಳ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬೀದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560100183613 ಅಂಜನಾ ಬಾಯಿ - ದುಡಕನಾಳ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬಿದರPHH(NK) / NCSBiometric****271122/05/2022FPS****271122/05/2022150010000022/05/2022
560100183617 Radhabai - ದುಡಕನಾಳ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿಲ್ಲೆ:ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****271122/05/2022FPS****271122/05/2022180012000022/05/2022
560100183670 ವೀಶ್ವನಾಥ ಖಾನಾಪುರೆ - ದುಢುಕನಾಳ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****271122/05/2022FPS****271122/05/20229006000022/05/2022
560100183673 ಅರ್ಜುನ - ದುಡಕನಾಳ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****271122/05/2022FPS****271122/05/20229006000022/05/2022
560100184176 ಹಣಮಂತ - ದುಡಕನಾಳ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****271122/05/2022FPS****271122/05/202212008000022/05/2022
560100184177 ರಾಘುನಾಥ್‌ - ದುಡಕನಾಳ ತಾ//ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿಲ್ಲೆ:ಬೀPHH(NK) / NCSBiometric****271123/05/2022FPS****271123/05/2022180012000023/05/2022
560100184179 Sevanthabai - ದುಡಕನಾಳ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****271122/05/2022FPS****271122/05/202212008000022/05/2022
560100184835 Gaybai - ದುಡುಕನಾಳ ತಾ//ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿಲ್ಲೆ:ಬೀPHH(NK) / NCSBiometric****271123/05/2022FPS****271123/05/202212008000023/05/2022
560100187509 ಕಸ್ತೂರಬಾಯಿ ಶಿವಾಜಿ - ಶ್ರೀಪತರಾವ 32 ದುಡಕನಾಳ ದುಡಕನಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100187606 Shridevi - ದುಡುಕನಾಳ 126 ದುಡಕನಾಳ ದುಡಕನಾPHH(NK) / NCSBiometric****271122/05/2022FPS****271122/05/202212008000022/05/2022
560100187607 Sangamma - ದುಡಕನಾಳ ದುಡಕನಾಳ ದುಡಕನಾಳ ಔರಾPHH(NK) / NCSBiometric****271122/05/2022FPS****271122/05/20229006000022/05/2022
560100187638 ಚಂದ್ರಕಲಾ - ಲಕ್ಷ್ಮಣರಾವ 39 ದುಡಕನಾಳ ದುಡಕನPHH(NK) / NCSBiometric****271122/05/2022FPS****271122/05/20229006000022/05/2022
560100187689 Shinabayi - ಶಿನಾಬಾಯಿ ಗಂ ಯಾದವರಾವ 2-106 ದPHH(NK) / NCSBiometric****271122/05/2022FPS****271122/05/20226004000022/05/2022
560100187743 Shilabayi - ಶಿವಾಜಿರಾವ 1-97 ದುಡಕನಾಳ ದುಡಕPHH(NK) / NCS------30000000-
560100187781 Chebubai - ಛಬಾಬಾಯಿ ಪ್ರಹಲಾದ 41 ದುಡಕನಾಳ PHH(NK) / NCSBiometric****271122/05/2022FPS****271122/05/20229006000022/05/2022
560100187788 Rukminibayi - ಕೊಂಡಿಬಾರಾವ 32 ದುಡಕನಾಳ ದುಡಕನPHH(NK) / NCSBiometric****271122/05/2022FPS****271122/05/20226004000022/05/2022
560100187790 Mainabayi - ಭೀಮರಾವ 6 ಹನುಮಾನ ಮಂದಿರ ಹತ್ತಿPHH(NK) / NCSBiometric****271122/05/2022FPS****271122/05/20229006000022/05/2022
560100187791 Surekha - ನಾಮದೇವ 106 ಚರ್ಚ ಹತ್ತಿರ ದುಡಕPHH(NK) / NCSBiometric****271122/05/2022FPS****271122/05/2022180012000022/05/2022
560100187792 Sarubai - ಶಂಕರೇಪ್ಪಾ 1-50 ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕPHH(NK) / NCSBiometric****271122/05/2022FPS****271122/05/20226004000022/05/2022
560100187793 Mhadevi - ನಾಗನಾಥ 4 7 ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಹತ್PHH(NK) / NCSBiometric****271122/05/2022FPS****271122/05/202212008000022/05/2022
560100187794 ಸಂಗೀತಾ - ದುಡುಕನಾಳ 4/36 ದುಡಕನಾಳ ದುಡಕನPHH(NK) / NCSBiometric****271122/05/2022FPS****271122/05/202212008000022/05/2022
560100187800 Vasanti - ದುಡುಕನಾಳ 1-99/1 ದುಡಕನಾಳ ದುಡPHH(NK) / NCSBiometric****271122/05/2022FPS****271122/05/20226004000022/05/2022
560100187801 Sheelabai - ಸೂರ್ಯಕಾಂತ 2-106 ದುಡಕನಾಳ ದುಡPHH(NK) / NCSBiometric****271122/05/2022FPS****271122/05/20229006000022/05/2022
560100188055 Sunitha - ನರಸಿಂಗರಾವ 75 ದುಡಕನಾಳ ದುಡಕನಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100188057 Padmini Bai - ಮಾರುತಿ 77 ದುಡಕನಾಳ ದುಡಕನಾಳ PHH(NK) / NCSBiometric****271122/05/2022FPS****271122/05/20229006000022/05/2022
560100188593 SACHIN SHIVAJIRAV - ಸಚಿನ 84 ದುಡಕನಾಳ ದುಡಕನಾಳ ದುNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100188594 Nagarabayi - ಮಾಣಿಕರಾವ 89 ದುಡಕನಾಳ ದುಡಕನಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****271122/05/2022FPS****271122/05/202212008000022/05/2022
560100188595 ರುಕ್ಮಿಣಬಾಯಿ - ದುಡುಕನಾಳ 4/35 ದುಡಕನಾಳ ದುಡಕನPHH(NK) / NCSBiometric****271122/05/2022FPS****271122/05/2022180012000022/05/2022
560100188680 Rekha - ಧನಾಜಿ 32 ದುಡಕನಾಳ ದುಡಕನಾಳ ದPHH(NK) / NCSBiometric****271122/05/2022FPS****271122/05/2022150010000022/05/2022
560100188978 Mukatabai - ನಿವರ್ತಿ 32 ದುಡಕನಾಳ ದುಡಕನಾಳ PHH(NK) / NCSBiometric****271122/05/2022FPS****271122/05/20229006000022/05/2022
560100189415 Archana - ಸುಭಾಷ 86 ದುಡುಕನಾಳ ದುಡಕನಾಳ PHH(NK) / NCSBiometric****271122/05/2022FPS****271122/05/202212008000022/05/2022
560100189419 Shobhabayi - ನರಸಿಂಗ 66 ದುಡಕನಾಳ ದುಡಕನಾಳ PHH(NK) / NCSBiometric****271122/05/2022FPS****271122/05/202212008000022/05/2022
560100194910 Padmavati - C/O ಬಾಲಾಜಿ ಕುಂಪರ್ಶೆ ದುಡುಕNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100195994 Gayabai - W/O: ಬಾಬುರಾವ ದೊಡಕನಾಳ ತಾಲೂPHH(NK) / NCSBiometric****271122/05/2022FPS****271122/05/20226004000022/05/2022
560100196029 Kavita - W/O ಸಂಜಯ ದುಡುಕನಾಲ ತಾ ಔರಾದPHH(NK) / NCSBiometric****271122/05/2022FPS****271122/05/202212008000022/05/2022
560100196288 Sunandabai - W/O: ಬಾಲಾಜಿ ಜಮಾಲಪುರ ತಾ ಔರPHH(NK) / NCSBiometric****729220/05/2022FPS****729220/05/20229006000020/05/2022
560100196374 Sunita - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾರುತಿ PHH(NK) / NCSBiometric****271123/05/2022FPS****271123/05/202212008000023/05/2022
560100196381 Bharatbai - W/O: ಮಾಧವರಾವ ಧುಡುಕನಾಳ ತಾ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100196509 Meerabai - W/O: ಗೋವಿಂದರಾವ ಮಚಕುರಿ ದುಡಕನಾಳ PHH(NK) / NCSBiometric****271122/05/2022FPS****271122/05/202212008000022/05/2022
560100196543 Ravina - W/O ಧನರಾಜ 0 , ಪೋಸ್ಟ್ ಏಕಂಬಾ PHH(NK) / NCSBiometric****271123/05/2022FPS****271123/05/20226004000023/05/2022
560100197098 Shital - C/O ಶಿವಾಜಿ ದುಡುಕನಾಳ ತಾ. ಔPHH(NK) / NCSBiometric****271122/05/2022FPS****271122/05/20226004000022/05/2022
560100197182 Laxmibai - S/O: ಮಣೀಕರಾವ ಧುಡುಕನಾಳ ತಾ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100197245 Kamalabai - S/O ಹನುಮಂತ ೧೦೦ ಉದ್ಗಿರ್ ರೋಡ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100197457 Sushilabai - S/O: ನರಸಿಂಗರಾವ್ ಗಣೇಶಪುರ (PHH(NK) / NCSBiometric****929520/05/2022FPS****929520/05/20229006000020/05/2022
560100197929 Solochana - C/O ಮಾರುತಿ ದುಡುಕನಾಳ ತಾ. ಔPHH(NK) / NCSBiometric****271122/05/2022FPS****271122/05/202212008000022/05/2022
560100198182 Surekha - W/O: ಬಾಲಾಜಿ ಧುಡುಕನಾಳ ತಾ ಔPHH(NK) / NCSBiometric****271122/05/2022FPS****271122/05/20229206000022/05/2022
560100198226 Jayashree - W/O ಜ್ಞಾನೋಬಾ ದುಡುಕನಾಳ ತಾ.PHH(NK) / NCSBiometric****271123/05/2022FPS****271123/05/202212208000023/05/2022
560100198283 Mahadevi - C/O ಹುಲ್ಲಾರಾಮ 115 ದುಡುಕನಾಳ, PHH(NK) / NCSBiometric****271122/05/2022FPS****271122/05/20226204000022/05/2022
560100198392 Aruna - W/O ತಾನಾಜಿ 71 . ತಾ ಔರಾದ(ಬೀ)PHH(NK) / NCSBiometric****271122/05/2022FPS****271122/05/20229206000022/05/2022
560100199116 Sangeeta - ಕೇರ್ ಆಫ್: ರಾಜು ದುಡುಕನಾಳ ತPHH(NK) / NCSBiometric****271122/05/2022FPS****271122/05/20229006000022/05/2022
560100199119 Kusum Bai - ಶಿವಾಜಿ 71 ದುಡುಕನಾಲ್ ಔರಾದ್ PHH(NK) / NCSBiometric****271122/05/2022FPS****271122/05/202212008000022/05/2022
560100199384 Laxmi - S/O: ಶರಣಪ್ಪ ದೂಡುಕನಳ ತಾ ಔರPHH(NK) / NCSBiometric****215519/05/2022FPS****215519/05/20226004000019/05/2022
560100200005 Youraj - C/O ಸ್ವರೂಪ್ರಾವ ದುಡುಕನಾಳ ತNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100200524 Kamalabai - C/O ಯುವರಾಜ ದುಡುಕನಾಳ ತಾ. ಔPHH(NK) / NCSBiometric****271122/05/2022FPS****271122/05/2022152010000022/05/2022
560100200888 Navnath - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ದಶರತ PHH(NK) / NCSBiometric****271122/05/2022FPS****271122/05/20226204000022/05/2022
560100200920 Sangeeta - S/O ಕೊಂಡಿಬಾ ದುಡುಕನಾಳ ತಾ ಔNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100201024 Sumanbai - C/O ಗಣಪತ ರಾವ 91ಏ . ದುಡುಕನಳ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100201040 Sarika - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಲಾಜಿ ದುಡುಕನPHH(NK) / NCSBiometric****271122/05/2022FPS****271122/05/20226204000022/05/2022
560100201846 Mallamma - W/O ಮಹಾದಪ್ಪಾ ನಾರಾಯಣಪುರ ತಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100202088 Nilofar - ಗಂಡ ಶಕೀಲ ಖಾನ ಪಟೇಲ ಹೋಕ್ರಾಣಾ ತಾ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100202107 Laxmibai - ಕೇರ್ ಆಫ್: ವಾಮನ ಕಾಳಾಪಟ್ಟಿ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100202961 Chandrakalabai - W/O: ಬಾಬುರಾವ ಧುಡುಕನಾಳ ತಾ PHH(NK) / NCSBiometric****271122/05/2022FPS****271122/05/20226204000022/05/2022
Top