REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560100130999 Ranjanabai - W/O: ಮಾಧವರಾವ ಸಂಗೆಕರ ಮುಂಗನNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100131072 Manisha - S/O: ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾವ ಮಹಾಡೊಣಗಾಂವ ತನNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100133129 Nandumati - W/O ಜನಾರ್ಧನ 96 ಮುಂಗನಾಳ PHH(NK) / NCSBiometric****639119/05/2022FPS****639119/05/20229006000019/05/2022
560100135396 Sakubai - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಧನರಾಜ ಆಡೇ ಲಚಮನ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100135430 Chandrakala - S/O: ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಮುಂಗನಾಳ್ ತಾ PHH(NK) / NCSBiometric****639118/05/2022FPS****639118/05/202212008000018/05/2022
560100136276 Savita - W/O ಮಹಾದೇವ ಭೋಸಲೆ ಮುಂಗನಾಳ PHH(NK) / NCSBiometric****079721/05/2022FPS****079721/05/20226004000021/05/2022
560100137434 ರೇಖಾ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಮೃತ 58 PHH(NK) / NCS------120000000-
560100137826 Priyankabai - S/O: ಪರಶುರಾಂ ರಾಠೋಡ ಮಹಾಡೊಣಗಾಂವ PHH(NK) / NCSBiometric****221422/05/2022FPS****221422/05/20229006000022/05/2022
560100137853 Kalpana - W/O: ಅಂಕುಶ ಚೌಹಾನ್ ಮಹಾಡೊಣಗPHH(NK) / NCS------150000000-
560100137862 Laximi - W/O: ರಾಜು ಮಾನಸಿಂಗ ತಂಡಾ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100138166 Menika - W/O ಸುನಿಲಕುಮಾರ #205 ವಿಹಾರ ಟವPHH(NK) / NCS------60000000-
560100138169 Gujabai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಫುಲಸಿಂಗ ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****200424/05/2022FPS****200424/05/202212008000024/05/2022
560100138278 Laxmibai - W/O: ವಿನೋದ್ ಮಹಾಡೊಂಗಾವ ತಾ PHH(NK) / NCSBiometric****200424/05/2022FPS****200424/05/20226004000024/05/2022
560100138279 Babita - W/O ಭೀಮ ಮಹಾಡೋಣಗಾವ ತಾ ಔರಾದPHH(NK) / NCS------120000000-
560100138450 Lalita - W/O: ಸಂಜಯ ಗೋವಿಂದ ತಾಂಡಾ ಮಹAAY(NK) / NCSBiometric****200423/05/2022FPS****200423/05/2022200015000023/05/2022
560100138456 Hemabai - ಕೇರ್ ಆಫ್: ದೇವಿದಾಷ ಆಡ್ಡೇ ಫPHH(NK) / NCSBiometric****200423/05/2022FPS****200423/05/20226004000023/05/2022
560100138473 Parubai - W/O: ಫೂಲಸಿಂಗ್ ರಾಠೋಡ್ ಮಹಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****221422/05/2022FPS****221422/05/20226004000022/05/2022
560100138514 Usha - W/O: ಸಂತೋಷ ಮಹಾಡೊಂಗಾವ ತಾ ಔPHH(NK) / NCSBiometric****200424/05/2022FPS****200424/05/20226004000024/05/2022
560100138610 Arunabai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ನೀಲಕಂಠರಾವ PHH(NK) / NCSBiometric****200423/05/2022FPS****200423/05/2022150010000023/05/2022
560100138617 Manjula - W/O ಸತ್ಯಪಾಲ ಮಹಾಡೋಣಗಾಂವ ತಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100138625 Jijabai - W/O: ನಾಮದೇವ್ ಫುಲ್ಸಿಂಗ್ ತಾPHH(NK) / NCSBiometric****221422/05/2022FPS****221422/05/2022150010000022/05/2022
560100138674 Janabai - W/O ಸಚಿನ್ ರಾಠೋಡ್ ಮಹಾಡೋಣಗಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100138716 Sujata - W/O: ಲಕ್ಷುಮಂ ಜಾಧವೆ ರಾಮಣ ತPHH(NK) / NCS------60000000-
560100138740 Dhamashila - W/O: ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ 107 ಮಹಾಡೊಣPHH(NK) / NCSBiometric****200423/05/2022FPS****200423/05/202212008000023/05/2022
560100138828 Jaishree - W/O: ಪರಶುರಾಂ ಜಾಧವ ಮಹಾಡೊಣಗಾಂವ ತPHH(NK) / NCSBiometric****200424/05/2022FPS****200424/05/202212008000024/05/2022
560100138854 Mudrika Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶ್ರೀಪತರಾವ ಮುಂPHH(NK) / NCSBiometric****639118/05/2022FPS****639118/05/20226004000018/05/2022
560100139036 Savita - W/O ಆಂಕೋಶ ಜಾಧವ್ ಮಹಾಡೋಣಗಾವPHH(NK) / NCSBiometric****200424/05/2022FPS****200424/05/20226004000024/05/2022
560100139040 Laxmibai - W/O: ದೇವಿದಾಸ್ ಮಹಾಡೊಂಗಾವ ತNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100139073 Sunita - W/O ತಾನಾಜಿ ಚವ್ಹಾಣ ಮಹಾಡೋಣಗPHH(NK) / NCSBiometric****591023/05/2022FPS****591023/05/202212008000023/05/2022
560100139262 ಅರ್ಚನಾ - W/O: ಚಂದ್ರ ಹರ 87 ಮಹಾಡೊಣಗಾಂವ PHH(NK) / NCSBiometric****221422/05/2022FPS****221422/05/202212008000022/05/2022
560100139924 Manusha - S/O: ಸಿದ್ದರಾಮ ಮುಂಗನಾಳ ಮುಂಗನಾಳ PHH(NK) / NCSBiometric****639119/05/2022FPS****639119/05/2022150010000019/05/2022
560100140241 Sujatha - W/O ಸಂತೋಷ ಪಾಟೀಲ . . ತಾ ಔರಾದPHH(NK) / NCSBiometric****200424/05/2022FPS****200424/05/20229006000024/05/2022
560100140244 Supriya - W/O ಪಂಡರಿನಾಥ 21 - ಮಹಾಡೊಣಗಾಂವPHH(NK) / NCS------120000000-
560100140264 Tayabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸುನೀಲ ಮಹಾಡೋಣಗPHH(NK) / NCSBiometric****221422/05/2022FPS****221422/05/2022150010000022/05/2022
560100140288 Yeshodhabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಕಯಕುಮಾರ್ #154 ಮPHH(NK) / NCSBiometric****200423/05/2022FPS****200423/05/202212008000023/05/2022
560100140303 Suguna - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಉಮಾಜಿ ಫುಲಸಿಂಗPHH(NK) / NCSBiometric****200423/05/2022FPS****200423/05/202212008000023/05/2022
560100140308 Gangabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಭಾನುದಾಸ್ 53 ಮಹಾಡೊNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100140419 Shalubayi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸುಭಾಶ 139ಏ ಮಹಾಡೊಣPHH(NK) / NCSBiometric****200423/05/2022FPS****200423/05/202212008000023/05/2022
560100140582 Shamkabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂಜೀವ ಭೊಜು ತಾPHH(NK) / NCSBiometric****221422/05/2022FPS****221422/05/202212008000022/05/2022
560100140659 Sapna - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಡೆವಿದಾಸ ಕಂದಗುಳೆ PHH(NK) / NCS------90000000-
560100140706 Shanthabayi - W/O ಮೋತಿರಾಮ ರಮಣಾ ತಾಂಡಾ ಮಹNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100140767 Jaina Bai - S/O: ಎಮ್. ಜೀ 2 ಮಹಾಡೊಣಗಾಂವ ತಾPHH(NK) / NCSBiometric****200423/05/2022FPS****200423/05/20226004000023/05/2022
560100140800 Surekha Rathod - W/O: ಬಂಡೂ ರಾಠೋಡ ನಾಮಾನಾಯ್ಕPHH(NK) / NCSBiometric****454614/05/2022FPS****454614/05/202212080000014/05/2022
560100140828 Anitha - W/O: ಅಭಂಗ ರಾಠೋಡ ನಾಮಾನಾಯ್ಕPHH(NK) / NCSBiometric****221422/05/2022FPS****221422/05/202212008000022/05/2022
560100140871 Chhagunabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದೇವಿದಾಸ ಮಹಾಡೋPHH(NK) / NCSBiometric****221422/05/2022FPS****221422/05/2022210014000022/05/2022
560100140913 Meerabai - S/O ರಘುನಾಥ್ #12 . ಮಹಾಡೊಣಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****221422/05/2022FPS****221422/05/202212008000022/05/2022
560100141274 Laxmi Bai - W/O: ಚಂದ್ರ ಕಾಂತ ಮಹಾಡೊಣಗಾಂವ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100141458 Lalitabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸುಭಾಷ 195 ಪಾಂಡPHH(NK) / NCSBiometric****200423/05/2022FPS****200423/05/202212008000023/05/2022
560100141477 Sujata - C/O ಗೋವಿಂದರಾವ ಹಂಗರಗೆ #37 ಮಹಾPHH(NK) / NCSBiometric****221422/05/2022FPS****221422/05/202212008000022/05/2022
560100141525 Neelabai - S/O: ಶಂಕರ ರಾಠೋಡ್ ಮಹಾದವಂಗವPHH(NK) / NCS------60000000-
560100142166 Rathan Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕೀಶನ ರಾವ ಮಹಾಡೊಣಗಾಂPHH(NK) / NCSBiometric****221422/05/2022FPS****221422/05/20229006000022/05/2022
560100147818 Lalitabai - ಮಹಾಡೊಣಗಾವAAY(NK) / NCSBiometric****221422/05/2022FPS****221422/05/2022200015000022/05/2022
560100147819 ಶಿವಾಜಿ - ಮಹಾಡೊಣಗಾಂವAAY(NK) / NCSBiometric****200424/05/2022FPS****200424/05/2022200015000024/05/2022
560100147820 saku bai - ಮಹಾಡೊಣಗಾಂವAAY(NK) / NCSBiometric****221422/05/2022FPS****221422/05/2022200015000022/05/2022
560100147821 Anushabai - ಮಹಾಡೋಣಗಾಂವAAY(NK) / NCSBiometric****200423/05/2022FPS****200423/05/2022200015000023/05/2022
560100147822 ಮಾಣಿಕ ರಾವ - ಮಹಾಡೋಣಗಾಂವ ತಾ: ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****200423/05/2022FPS****200423/05/2022200015000023/05/2022
560100147823 kashibai - ಮಹಾಡೊಣಗಾವAAY(NK) / NCSBiometric****221422/05/2022FPS****221422/05/2022200015000022/05/2022
560100147824 ಅಮೃತ - ಮಾಹಾಡೋಣಗಾಂವವ ತಾ ಔರಾದ (ಬಿ) ಜPHH(NK) / NCSBiometric****221422/05/2022FPS****221422/05/20226004000022/05/2022
560100147825 Ganga Bai - ಮಹಾಡೊಣಗಾಂವAAY(NK) / NCSBiometric****221422/05/2022FPS****221422/05/2022200015000022/05/2022
560100147826 sundra bai - ಮು.ಮಾಹಾಡೋನಗಾಂವPHH(NK) / NCS------30000000-
560100147827 ಸುಭಾಷ್‌ - ಮಹಾಡೊಣಗಾಂವAAY(NK) / NCS------200000000-
560100147828 kamala bai - ಮಹಾಡೊಣಗಾವ ತಾ ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100147829 ಸಂಜಿವ ರಾವ - ಮಹಾಡೋಣಗಾಂವAAY(NK) / NCS------200000000-
560100147830 ಮಾರುತಿ - ಮಹಾಡೊಣಗಾವAAY(NK) / NCSBiometric****221422/05/2022FPS****221422/05/2022200015000022/05/2022
560100147831 .dhanaji - ಮಹಾಡೊಣಗಾವAAY(NK) / NCS------200000000-
560100147832 Kalavathi - ಮಹಾಡೊಣಗಾಂವAAY(NK) / NCSBiometric****221422/05/2022FPS****221422/05/2022200015000022/05/2022
560100147833 jimma bai - ಮಾಹಾಡೋಣಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****200424/05/2022FPS****200424/05/20229006000024/05/2022
560100147834 ಕೀಶನ - ಮಾಹಾಡೋಣಗಾಂವ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿPHH(NK) / NCSBiometric****200423/05/2022FPS****200423/05/20226004000023/05/2022
560100147835 ದಿಲೀಪ - ಮಹಾಡೊಣಗಾಂವ ತಾಂಡಾ ತಾ|| ಔರಾದ (ಬಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560100147836 ಗಮಣಾ ಬಾಯಿ - ಮಾನಸಿಂಗ ತಾಂಡಾ ತಾ ಔರಾದ (ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****200424/05/2022FPS****200424/05/2022200015000024/05/2022
560100147837 ಶೋಭಾ - ಮಹಾಡೋಣಗಾಂವAAY(NK) / NCSBiometric****200423/05/2022FPS****200423/05/2022200015000023/05/2022
560100147838 ನಾರಾಯಣ - ಮಾಹಾಡೋಣಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ (ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****221422/05/2022FPS****221422/05/2022200015000022/05/2022
560100147839 ಮಾರುತಿ - ಮಾಹಾಡೋಣಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ ಬೀPHH(NK) / NCSBiometric****200423/05/2022FPS****200423/05/20226004000023/05/2022
560100147840 ಸುರೇಖಾ - ಮಹಾಡೊಣಗಾಂವ ತಾಂಡಾ ತಾ|| ಔರಾದ (ಬಿAAY(NK) / NCSBiometric****200423/05/2022FPS****200423/05/2022200015000023/05/2022
560100147841 Alukabayi - ಮಹಾ ಡೊಣಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ (ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****200424/05/2022FPS****200424/05/2022200015000024/05/2022
560100147842 shanu bhai - ಡೊಣಗಾಂವ ತಾಂಡಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100164630 teja bai - ಮಹಾಡೊಣಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****221422/05/2022FPS****221422/05/20226004000022/05/2022
560100164631 Kamalabai - ಮಹಾಡೊಣಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****221422/05/2022FPS****221422/05/20229006000022/05/2022
560100164632 ಶಾಮರಾವ್‌ - ಮಹಾ ಡೊಣಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****200424/05/2022FPS****200424/05/202212008000024/05/2022
560100164633 ಮಾಮನರಾವ್‌ - ಮಹಾಡೋಂಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****200423/05/2022FPS****200423/05/20223002000023/05/2022
560100164634 ನಾಮದೇವ - ಮಹಾಡೋಣಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****221422/05/2022FPS****221422/05/2022180012000022/05/2022
560100164635 ತಾತೆರಾವ - ಮಹಾಡೋಣಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****221422/05/2022FPS****221422/05/2022150010000022/05/2022
560100164636 Daulatha Bai - ಮಹಾಡೊಣಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****221422/05/2022FPS****221422/05/2022240016000022/05/2022
560100164637 Ravita - ಮಹಾಡೋಣಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****200424/05/2022FPS****200424/05/202212008000024/05/2022
560100164638 Prayagbai - ಮಹಾಡೊಣಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****200424/05/2022FPS****200424/05/2022180012000024/05/2022
560100164639 ಚಂದ್ರಕಾಂತ - ಮಹಾಡೊಣಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****200423/05/2022FPS****200423/05/202212008000023/05/2022
560100164640 Narasabai - ಮಹಾಡೊಣಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****200423/05/2022FPS****200423/05/2022180012000023/05/2022
560100164641 ಪಾಂಡು - ಮಹಾಡೊಣಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****200424/05/2022FPS****200424/05/20226004000024/05/2022
560100164642 Sunita - ಮಹಾಡೊಣಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****221422/05/2022FPS****221422/05/202212008000022/05/2022
560100164643 ದಸರತ - ಮಹಾಡೊಣಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****221422/05/2022FPS****221422/05/20223002000022/05/2022
560100164644 ಭವರಾವ - ಮಹಾಡೋಣಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****200424/05/2022FPS****200424/05/20229006000024/05/2022
560100164645 Shilpa - ಪಂಡರಿPHH(NK) / NCSBiometric****221422/05/2022FPS****221422/05/202212008000022/05/2022
560100164646 ಗಣಪತಿ - ಮಾಹಾಡೋಣಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ ಬೀAAY(NK) / NCS------200000000-
560100164647 ಭೀಮಾ - ಮಾಹಾಡೋಣಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ ಬೀAAY(NK) / NCS------200000000-
560100164648 ಗೋವಿಂದರಾವ್‌ - ಮಹಾಡೊಣಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****221422/05/2022FPS****221422/05/20226004000022/05/2022
560100164649 Sulochana - ಮಹಾಡೋಣಗಾಂವ ತಾ: ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****221422/05/2022FPS****221422/05/20226004000022/05/2022
560100164650 ಅಂಕುಶ - ಮಾಹಾಡೋಣಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ (ಬ) ಜPHH(NK) / NCS------150000000-
560100164651 ಲಹು - ಮಾಹಾಡೋಣಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ (ಬಿ) PHH(NK) / NCSBiometric****221422/05/2022FPS****221422/05/202212008000022/05/2022
560100164652 ರಾಮಾ ದಾಸ - ಮಾಹಾಡೋಣಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****200423/05/2022FPS****200423/05/20226004000023/05/2022
560100164653 Chandrabai - ಮಾಹಾಡೋಣಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****221422/05/2022FPS****221422/05/202212008000022/05/2022
560100164654 ಕೊಂಡಾಬಾಯಿ - ಮಹಾಡೊಣಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****221422/05/2022FPS****221422/05/20226004000022/05/2022
560100164655 Rupabai - ಮಹಾಡೋನಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****221422/05/2022FPS****221422/05/2022150010000022/05/2022
560100164656 ಗಂಗದಾರ್‌ - ಮಹಾಡೋಣಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****200423/05/2022FPS****200423/05/202212008000023/05/2022
560100164657 Shobha - ಮಹಾಡೋಣಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****200424/05/2022FPS****200424/05/2022150010000024/05/2022
560100164658 Niramlabai - ಮಹಾಡೊಣಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****200424/05/2022FPS****200424/05/20229006000024/05/2022
560100164659 Bharathbai - ಮಹಾಡೋಣಗಾಂವ್PHH(NK) / NCSBiometric****221422/05/2022FPS****221422/05/2022150010000022/05/2022
560100164660 ಗೊವಿಂದರಾವ - ಮಹಾಡೊಣಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****221422/05/2022FPS****221422/05/20226004000022/05/2022
560100164661 ಗೊವಿಂದ - ಮಹಾಡೊಣಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****221422/05/2022FPS****221422/05/2022150010000022/05/2022
560100164662 sumanabai - ಮಹಾಡೋಣಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****221422/05/2022FPS****221422/05/202212008000022/05/2022
560100164663 ಗೊವಿಂದರಾವ - ಮಹಾಡೋಂಗಾಂವPHH(NK) / NCS------30000000-
560100164664 Laxmibai - ಮಹಾಡೋಣಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****200423/05/2022FPS****200423/05/202212008000023/05/2022
560100164665 ಸುಧಾಕರ - ಮುಂಗನಾಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560100164666 ಬಾಬುರಾವ - ಮಹಾಡೋಣಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****221422/05/2022FPS****221422/05/202212008000022/05/2022
560100164667 ಶ್ರಿನಿವಾಸ್ - ಮಹಾಡೊಣಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****221422/05/2022FPS****221422/05/202212008000022/05/2022
560100164668 ನರಸಿಂಗ್‌ - ಮಹಾಡೊಣಗಾಂವAAY(NK) / NCS------200000000-
560100164669 ಸಂಭಾ - ಮಹಾಡೊಣಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****221422/05/2022FPS****221422/05/202212008000022/05/2022
560100164671 ಶಾಮ್‌ರಾವ - ಮಹಾಡೊಂಗಾಂವPHH(NK) / NCS------30000000-
560100164672 ಅಶೋಕ - ಮಹಾಡೋಣಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****221422/05/2022FPS****221422/05/20226004000022/05/2022
560100164673 ಮಾರುತಿ - ಮಹಾಡೊಣಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****221422/05/2022FPS****221422/05/2022180012000022/05/2022
560100164674 ಸೊನಾಬಾಯಿ - ಮಹಾಡೋಣಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****221422/05/2022FPS****221422/05/2022150010000022/05/2022
560100164675 ಸಂಬಾಜಿ - ಮಹಾಡೋಣಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****221422/05/2022FPS****221422/05/20226004000022/05/2022
560100164676 ಶ್ರವಣ - ಮಹಾಡೊಣಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****221422/05/2022FPS****221422/05/20226004000022/05/2022
560100164677 Vidya Vathi - ಮಾಹಾಡೋಣಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ ಬೀPHH(NK) / NCSBiometric****221422/05/2022FPS****221422/05/2022180012000022/05/2022
560100164678 Thuka Bai - ಮಹಾಡೊಣಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****200423/05/2022FPS****200423/05/20229006000023/05/2022
560100164679 ಪಂಚ ಶೀಲ - ಮಹಾಡೋಣಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****221422/05/2022FPS****221422/05/202212008000022/05/2022
560100164680 Rangamma - ಮಹಾಡೊಣಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****221422/05/2022FPS****221422/05/2022180012000022/05/2022
560100164681 ಕೆಶವ - ಮಹಾಡೊಣಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****200423/05/2022FPS****200423/05/2022180012000023/05/2022
560100164682 Sangeeta - ಮಹಾಡೊಣಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****611818/05/2022FPS****611818/05/20223002000018/05/2022
560100164683 ಹಣಮಂತ - ಮಹಾಡೊಣಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****221422/05/2022FPS****221422/05/2022180012000022/05/2022
560100164684 ಮಂಗಲ - ಮಹಾಡೋಂಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****221422/05/2022FPS****221422/05/202212008000022/05/2022
560100164685 Shaubai - ಮಹಾಡೊಣಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****221422/05/2022FPS****221422/05/202212008000022/05/2022
560100164686 ದಯಾನಂದಾ - ಮಹಾಡೊಣಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****221422/05/2022FPS****221422/05/20226004000022/05/2022
560100164687 ಸೊಪಾನ - ಮು.ಮಾಹಾಡೊನಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****221422/05/2022FPS****221422/05/20223002000022/05/2022
560100164688 Sevantha Bai - ಮಹಾಡೋಂಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****221422/05/2022FPS****221422/05/2022180012000022/05/2022
560100164689 ಸುಂದರಬಾಯಿ - ಮಹಾಡೋಣಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****221422/05/2022FPS****221422/05/20226004000022/05/2022
560100164690 ಶರಣ್‌ಪ್ಪಾ - ಮಹಾಡೊಣಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****221422/05/2022FPS****221422/05/20223002000022/05/2022
560100164691 Ganga Bai - ಮು.ಮಾಹಾಡೋನಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****221422/05/2022FPS****221422/05/202212008000022/05/2022
560100164692 ಘಾಳಾಬಾಯಿ - ಮಹಾಡೊಣಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****221422/05/2022FPS****221422/05/2022150010000022/05/2022
560100164693 ರಾಜಿಂದ್ರಾ - ಮಹಾಡೊಣಗಾಂವ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ. PHH(NK) / NCSBiometric****221422/05/2022FPS****221422/05/2022180012000022/05/2022
560100164694 ರಘುನಾಥ - ಡೋಂಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****221422/05/2022FPS****221422/05/20229006000022/05/2022
560100164695 ಉತ್ತಮಬಾಯಿ - ಮಹಾಡೋಂಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****221422/05/2022FPS****221422/05/2022150010000022/05/2022
560100164696 ಮಾಧು - ಮಹಾಡೋಣಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****200423/05/2022FPS****200423/05/20226004000023/05/2022
560100164697 ರಾಜೆಂದ್ರ ತಂದೆ ಕಾಶಿರಾಮ - ಮಹಾಡೊಣಗಾಂವ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬAAY(NK) / NCS------200000000-
560100164698 ಕಿಶನ - ಮಾಹಾಡೋಣಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ ಬೀPHH(NK) / NCSBiometric****200423/05/2022FPS****200423/05/20229006000023/05/2022
560100164699 ಲಕ್ಷ್ಮಣ - ಮಾಹಾಡೋಣಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ (ಬಿ) ಜPHH(NK) / NCSBiometric****200424/05/2022FPS****200424/05/20226004000024/05/2022
560100164700 Jijabai - ಬೆಳಕುಣಿ (ಚೌ) ತಾ ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****200424/05/2022FPS****200424/05/20226004000024/05/2022
560100164701 Jyoti - ಮಾಹಾಡೋಣಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ ಬೀPHH(NK) / NCSBiometric****200424/05/2022FPS****200424/05/20226004000024/05/2022
560100164702 ಶೆಶಾರಾವ್‌ - ಮಾಹಾಡೋಣಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ ಬಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560100164703 ಭಿಮರಾವ್‌ - ಬೆಳಕುಣಿ (ಚೌ) ತಾ ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****460022/05/2022FPS****460022/05/202212008000022/05/2022
560100164704 ರಾಜಬಾಯಿ - ಮಹಾಡೊಣಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****200423/05/2022FPS****200423/05/202212008000023/05/2022
560100164705 Mudrika - ಮಾಹಾಡೋಣಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ ಬೀPHH(NK) / NCSBiometric****200423/05/2022FPS****200423/05/2022180012000023/05/2022
560100164706 sushilabai - ಮಾಹಾಡೋಣಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ ಬೀPHH(NK) / NCSBiometric****200423/05/2022FPS****200423/05/2022150010000023/05/2022
560100164707 ರಾಚು - ಮಾಹಾಡೋಣಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ ಬೀPHH(NK) / NCSBiometric****200423/05/2022FPS****200423/05/20229006000023/05/2022
560100164708 ಲಲಿತಾ - ಮಾಹಾಡೋಣಗಾಂವ ತಾ.ಔರಾದ(ಬಾ)PHH(NK) / NCSBiometric****200424/05/2022FPS****200424/05/202212008000024/05/2022
560100164709 ಬಾಬು - ಮಾಹಾಡೋಣಗಾಂವ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿAAY(NK) / NCSBiometric****200423/05/2022FPS****200423/05/2022200015000023/05/2022
560100164710 ಶಿವಾಜಿ - ಮಾಹಾಡೋಣಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ ಬೀAAY(NK) / NCSBiometric****200424/05/2022FPS****200424/05/2022200015000024/05/2022
560100164711 anita - ಮಹಾ ಡೊಣಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****215521/05/2022FPS****215521/05/20229006000021/05/2022
560100164712 ಕೀಶನ - ಮಾಹಾಡೋಣಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****221422/05/2022FPS****221422/05/202212008000022/05/2022
560100164713 ಲಿಂಬಾಜಿ - ಮಾಹಾಡೋಣಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದPHH(NK) / NCSBiometric****221422/05/2022FPS****221422/05/20226004000022/05/2022
560100164714 rukimini - ಬೆಳಕುಣಿ (ಬಿ) ತಾ ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****200423/05/2022FPS****200423/05/20226004000023/05/2022
560100164715 Shobhabai - ಮಾಹಾಡೊಣಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****200423/05/2022FPS****200423/05/2022150010000023/05/2022
560100164716 ಬಾಬು - ಬೆಳಕುಣಿ (ಚೌ) ತಾ ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560100164717 ಶಾಂತಾ ಬಾಯಿ - ಮಾಹಾಡೋಣಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****200423/05/2022FPS****200423/05/20229006000023/05/2022
560100164718 ಅಮೃತ - ಮಾಹಾಡೋಣಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ (ಬಿ) ಜPHH(NK) / NCSBiometric****200423/05/2022FPS****200423/05/20226004000023/05/2022
560100164719 Ramanabai - ಮಹಾಡೊಣಗಾಂವ ತಾಂಡಾ ತಾ|| ಔರಾದ (ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****200423/05/2022FPS****200423/05/2022180012000023/05/2022
560100164720 ಲಕ್ಷ್ಮಣ - ಮಾಹಾಡೋಣಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ (ಬ) ಜಿ ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****200423/05/2022FPS****200423/05/20226004000023/05/2022
560100164721 ರಾಮ - ಮಹಾಡೊಣಗಾಂವ ಗೊವಿಂದ ತಾಂಡಾ ತಾ ಔರಾPHH(NK) / NCSBiometric****200423/05/2022FPS****200423/05/2022150010000023/05/2022
560100164722 Maranubai - ಮಹಾಡೋಣಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****200423/05/2022FPS****200423/05/20229006000023/05/2022
560100164723 Parubai - ಮಹಾಡೋಣಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****200424/05/2022FPS****200424/05/2022150010000024/05/2022
560100164724 sunita - ಮಹಾಡೊಣಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****200423/05/2022FPS****200423/05/2022150010000023/05/2022
560100164725 Sushila Bai - ಬೆಳಕುಣಿ (ಸಿ) ತಾ ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****200424/05/2022FPS****200424/05/20226004000024/05/2022
560100164726 ರಾಮರಾವ್‌ - ಮಹಾಡೊಣಗಾಂ ತಾ ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****200423/05/2022FPS****200423/05/20229006000023/05/2022
560100164727 ಶೇಷಾರಾವ - ಮಹಾ ಡೊಣಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****200424/05/2022FPS****200424/05/202212008000024/05/2022
560100164728 Shanubai - ಮಾಹಾಡೋಣಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ ಬೀPHH(NK) / NCSBiometric****221422/05/2022FPS****221422/05/20229006000022/05/2022
560100164729 Sajabai - ಮಹಾ ಡೊಣಗಾಂವ ತಾ|| ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560100164730 Sarubai - ಮಾಹಾಡೊಣಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****200423/05/2022FPS****200423/05/20226004000023/05/2022
560100164731 ಪ್ರಭು - ಮಹಾ ಡೊಣಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ (ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****200424/05/2022FPS****200424/05/2022200015000024/05/2022
560100164732 Meerabai - ಮಾಹಾಡೊಣಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ (ಬ) ಜಿ ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****200423/05/2022FPS****200423/05/2022210014000023/05/2022
560100164733 kamalabai - ಮಹಾಡೋಣಗಾಂವPHH(NK) / NCS------30000000-
560100164734 ಪರಸುರಾಮ - ಮಹಾಡೊಣಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****221422/05/2022FPS****221422/05/20226004000022/05/2022
560100164735 Khemana bai - ಮಹಾಡೋಣಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****200423/05/2022FPS****200423/05/20223002000023/05/2022
560100164736 ಮಂಗಲಬಾಯಿ - ಮಹಾಡೋಂಗಾಂವPHH(NK) / NCS------30000000-
560100164737 Rajabai - ಮಹಾಡೋಣಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****200423/05/2022FPS****200423/05/20229006000023/05/2022
560100164738 ಶೇಷಾಬಾಯಿ - ಮಹಾಡೋಣಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****221422/05/2022FPS****221422/05/202212008000022/05/2022
560100164739 Shavithribayi - ಮಹಾಡೋಣಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****221422/05/2022FPS****221422/05/2022150010000022/05/2022
560100164740 Kevalabai - ಮಹಾಡೊಣಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****221422/05/2022FPS****221422/05/20229006000022/05/2022
560100164741 ತಾನಾಜಿ - ಮಹಾಡೋಣಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****221422/05/2022FPS****221422/05/20226004000022/05/2022
560100164742 mansingh - ಮಾಹಾಡೋಣಗಾಂವ ತಾ .ಔರಾದ(ಬಾ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560100164743 ಪ್ರಭು - ಮಹಾಡೋಣಗಾಂವPHH(NK) / NCS------30000000-
560100164744 ಶಂಕರ - ಮಹಾಡೊಣಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****200423/05/2022FPS****200423/05/20226004000023/05/2022
560100164745 Bhiku Bai - ಬೆಳಕುಣಿ (ಚೌದ್ರಿ) ತಾ ಔರಾದ ಬಿ ಜಿPHH(NK) / NCSBiometric****221422/05/2022FPS****221422/05/20226004000022/05/2022
560100164746 ಶಿವಾಜಿ - ಮಾಹಾಡೊಣಗಾಂವ ತಾ ಔರಾಧ (ಬಿ)ಜಿ ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****200424/05/2022FPS****200424/05/20226004000024/05/2022
560100164747 Rangubai - ಮಾಹಾಡೋಣಗಾಂವ ರಮನಾ ತಾಂಡಾ ತಾ/ ಔರPHH(NK) / NCSBiometric****221422/05/2022FPS****221422/05/2022150010000022/05/2022
560100164748 ಬಾಲಾಜಿ - ಮಹಾಡೋಣಗಾಂವ್ ತಾ ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ ಬೀPHH(NK) / NCS------210000000-
560100164749 Chandrabai - ಮಾಹಾಡೋಣಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ ಬೀPHH(NK) / NCSBiometric****200424/05/2022FPS****200424/05/20226004000024/05/2022
560100164750 ದೇವಿದಾಸ - ಮಾಹಾಡೋಣಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ ಬೀPHH(NK) / NCSBiometric****200424/05/2022FPS****200424/05/20223002000024/05/2022
560100164751 Parubai w/o Devidas - ಮಾಹಾಡೋಣಗಾಂವ ತಾಂಡಾ ತಾ ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****200424/05/2022FPS****200424/05/202212008000024/05/2022
560100164752 Shantabai - ಮಹಡೊಣಗಾಂವAAY(NK) / NCSBiometric****200423/05/2022FPS****200423/05/2022200015000023/05/2022
560100164753 Premala - ಮಹಾಡೋಂಗಾಂವAAY(NK) / NCSBiometric****200424/05/2022FPS****200424/05/2022200015000024/05/2022
560100164754 Sonabai - ಮಾಹಾಡೋಣಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ ಬೀPHH(NK) / NCSBiometric****200423/05/2022FPS****200423/05/20226004000023/05/2022
560100164755 ದೇವಿದಾಸ - ಮಹಾಡೋಣಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ ಬೀದPHH(NK) / NCS------60000000-
560100164756 ಮೋತಿ ರಾಮ - ಮಾಹಾಡೋಣಗಾಂವ ನಾಮಾ ನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ತಾAAY(NK) / NCSBiometric****221422/05/2022FPS****221422/05/2022200015000022/05/2022
560100164757 sona bai - ಬೇಳಕುಣಿ (ಸಿ) ತಾ ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****200423/05/2022FPS****200423/05/20223002000023/05/2022
560100164758 ಶಂಕರ - ಮಾಹಾಡೋಣಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ ಭಿAAY(NK) / NCSBiometric****200423/05/2022FPS****200423/05/2022200015000023/05/2022
560100164759 ನಾಗಮ್ಮಾ - ಮಾಹಾಡೋಣಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ ಬೀAAY(NK) / NCSBiometric****221422/05/2022FPS****221422/05/2022200015000022/05/2022
560100164760 ದಸರತ - ಮಹಾಡೋಂನಗಾವPHH(NK) / NCS------60000000-
560100164761 ಬಾನು ದಾಸ - ಮಹಡೊಣಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****200424/05/2022FPS****200424/05/20226004000024/05/2022
560100164762 kamala bai - ಮಹಾಡೊಣಗಾಂವPHH(NK) / NCS------30000000-
560100164763 ಮುರಾರೀ - ಮಹಾಡೊಣಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****200424/05/2022FPS****200424/05/20229006000024/05/2022
560100164764 Anita - ಮಾಹಾಡೋಣಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ ಬೀPHH(NK) / NCSBiometric****221422/05/2022FPS****221422/05/20229006000022/05/2022
560100164765 mangal bai - ಮಹಾಡೋಂಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****221422/05/2022FPS****221422/05/20229006000022/05/2022
560100164766 ಶಿವಾಜಿ - ಮಾಹಾಡೋಣಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ ಬೀPHH(NK) / NCS------90000000-
560100164767 paru bai - ಮಾಹಾಡೊಣಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ ಬೀPHH(NK) / NCSBiometric****221422/05/2022FPS****221422/05/2022180012000022/05/2022
560100164768 Vandana - ಮಾಹಾಡೋಣಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****200423/05/2022FPS****200423/05/2022150010000023/05/2022
560100164769 Muktabai - ಮಾಹಾಡೋಣಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ (ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****200423/05/2022FPS****200423/05/2022200015000023/05/2022
560100164770 ಅಮೃತ - ಮಹಾಡೋಣಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****200423/05/2022FPS****200423/05/20226004000023/05/2022
560100164771 Aruna - ಮಹಾಡೊಣಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****221422/05/2022FPS****221422/05/2022150010000022/05/2022
560100164772 Lalitabai - ಮಾಹಾಡೋಣಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ ಬೀPHH(NK) / NCSBiometric****200423/05/2022FPS****200423/05/202212008000023/05/2022
560100164773 ಸುಭಾ ಬಾಯಿ - ಮಹಾಡೊಣಗಾಂವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100164774 Shahubai - ಮಹಾ ಡೊಣಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560100164775 Sarubai - ಮಹಾದಂಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ (ಬಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560100164776 Sevega - ಮಹಾಡೋಣಗಾಂವ್PHH(NK) / NCSBiometric****221422/05/2022FPS****221422/05/2022150010000022/05/2022
560100164777 ರಾಮದಾಸ - ಮಹಾಡೋಣಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****221422/05/2022FPS****221422/05/202212008000022/05/2022
560100167740 ನಾರಾಯಣ ರಾವ - ಮಹಾಡೋಣಗಾಂವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167741 ರತ್ನ ಬಾಯಿ - ಮಹಾಡೋಣಗಾಂವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167742 subhdra bai - ಮಾಹಾಡೋಣಗಾಂವ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167743 ಭಾರತಿ ಬಾಯಿ - ಮಾಹಾಡೋಣಗಾಂವ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167744 ವೆಂಕಟ ರಾವ - M DONGAON ತಾ ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169809 Birbal Phulsing - ರಮನ ತಾಂಡಾ ಮಹಾಡೋಣಗಾಂವತಾಂಡಾ ತಾ:ಔNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169849 Narshing S/o. Laximanrao - ಸಾ:ಮಹಾಡೋಣಗಾಂವ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169852 Sanjeev Phulsing - ಸಾ:ಮಹಾಡೋಣಗಾಂವ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169853 Govind Marutirao - ಸಾ:ಮಹಾಡೋಣಗಾಂವ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169854 Shivanandabai Babu - ಫುಲಸಿಂಗತಾಂಡಾ ಮಹಾಡೋಣಗಾಂವ ತಾ:ಔರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169855 Motiram Kishan - ಸಾ:ಮಹಾಡೋಣಗಾಂವ ತಾಂಡಾ :ಔರಾದ (ಬಿ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169864 ಸಂಜೀವ ತಂ.ಅಮೃತ - ಸಾ:ಮಹಾಡೋಣಗಾಂವ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬPHH(NK) / NCSBiometric****147719/05/2022FPS****147719/05/2022150010000019/05/2022
560100170348 Shitabai Nivartirao - ಮಾಹಾಡೋಣಗಾಂವ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದPHH(NK) / NCS------30000000-
560100170349 Vinayakrao Vishvanath - ಮಾಹಾಡೋಣಗಾಂವ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀPHH(NK) / NCS------30000000-
560100170350 Damudhar Bhanudash - ಮಾಹಾಡೋಣಗಾಂವ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****221422/05/2022FPS****221422/05/2022150010000022/05/2022
560100170520 Changubai - ಮಹಾಡೋಣಗಾಂವ ತಾ:ಔರಾದ ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****221422/05/2022FPS****221422/05/20229006000022/05/2022
560100170524 Mira Bai - ಮಾಹಾಡೋಣಗಾಂವ ಗೋವಿಂದ ತಾಂಡಾ ತಾ:ಔರPHH(NK) / NCSBiometric****200423/05/2022FPS****200423/05/2022150010000023/05/2022
560100171078 Ashwini - ಮಹಾಡೌನಗಾಂವ ತಾ: ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ: ಬPHH(NK) / NCSBiometric****200424/05/2022FPS****200424/05/202212008000024/05/2022
560100171161 Govind Somla Jadhav - ಮಹಾಡೌನಗಾಂವ್ ಗೋವಿಂದ ತಾಂಡಾ ತಾ: ಔPHH(NK) / NCS------60000000-
560100171630 Shivaji Sheserao - ರಾಮಾ ತಾಂಡಾ ಮಹಾಡೊಣಗಾಂವ ತಾಃಔರಾದ(NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100171657 Anilkumar Baburao - ರಾಮಣ್ಣಾ ತಾಂಡಾ ಮಹಾಡೋಣಗಾಂವ ತಾ:ಔರPHH(NK) / NCSBiometric****790224/05/2022FPS****790224/05/20223002000024/05/2022
560100171719 ಮಚ್ಚಿಂದರ ಗಣಪತಿ - ಸಾ:ನಾಮಾ ತಾಂಡಾ ಮಹಾಡೋಣಗಾಂವ ತಾ:ಔರPHH(NK) / NCSBiometric****200423/05/2022FPS****200423/05/202212008000023/05/2022
560100171892 Priyanka - ಸಾ:ಗೊವಿಂದ ತಾಂಡಾ ಮಹಾಡೊಣಗಾಂವ ತಾ:PHH(NK) / NCSBiometric****221422/05/2022FPS****221422/05/20226004000022/05/2022
560100172262 Gundappa Krisnappa - ಮಹಾಡೊಣಗಾಂವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100172518 ಸಂತೋಷ ತಂ ಭಾವರಾವ - ಮಾಹಾಡೋಣಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ ಬೀNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100175267 Changunabai - ಪಂಡು ಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****200423/05/2022FPS****200423/05/2022150010000023/05/2022
560100175353 Renukabai - ಮಹಾಡೋಣಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****200423/05/2022FPS****200423/05/2022180012000023/05/2022
560100176488 Pradeep Shivaji - ಮಹಾಡೊಣಗಾಂವ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿಲ್ಲೆ:ಬPHH(NK) / NCSBiometric****221422/05/2022FPS****221422/05/202212008000022/05/2022
560100178290 ಭಾವಾರಾವ್‌ - ಮಹಾಡೊಣಗಾಂವ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬPHH(NK) / NCSBiometric****221422/05/2022FPS****221422/05/20229006000022/05/2022
560100178577 Ratnabai - ಮಹಾಡೋಣಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****221422/05/2022FPS****221422/05/20229006000022/05/2022
560100178578 Nirmala - ಮಹಾಡೋಣಗಾಂವ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560100178579 ದೇವಿದಾಸ ರಾಠೋಡ - ಮಹಾಡೋಣಗಾಂವ ತಾಂಡ ತಾ ಔರಾದ (ಬಿ) ಜPHH(NK) / NCS------30000000-
560100178580 Muktabai - ಮಹಾಡೊಣಗಾಂವ ತಾ ಔರಾಧ (ಬಿ) ಜಿ ಬೀದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100178582 ನಿಲೇಶ - ಮಹಾಡೋಣಗಾಂವ ತಾಂಡಾ Sy No. 83PHH(NK) / NCS------150000000-
560100178583 ರಾಘುನಾಥ್‌ - ಮಹಾಡೊಣಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****200423/05/2022FPS****200423/05/202212008000023/05/2022
560100178584 Vithabai - ಮಹಾಡೋಣಗಾಂವ Sy No. 60PHH(NK) / NCSBiometric****200423/05/2022FPS****200423/05/2022180012000023/05/2022
560100178585 Mahananda - ಮಹಾಡೊಣಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****221422/05/2022FPS****221422/05/202212008000022/05/2022
560100178586 ರಮೇಶ ಪಂಚಾಳ - ಮಹಾಡೋಣಗಾಂವ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬPHH(NK) / NCSBiometric****221422/05/2022FPS****221422/05/202212008000022/05/2022
560100178588 ಕಿಶನ - ಮಹಾಡೋಣಗಾಂವ ತಾಂಡಾ ತಾಔರಾದ (ಬಿ) ಜPHH(NK) / NCSBiometric****079724/05/2022FPS****079724/05/20226004000024/05/2022
560100178589 Sangeeta - ಮಹಾಡೋಣಗಾಂವ ತಾಂಡಾ ತಾ ಔರಾದ (ಬಿ) PHH(NK) / NCSBiometric****221424/05/2022FPS****221424/05/202212008000024/05/2022
560100178590 Lalitabai - ಮಹಾಡೋಣಗಾಂವ ತಾಂಡಾ ತಾ ಔರಾದ AAY(NK) / NCS------200000000-
560100178591 Anusayabai - ರಮನಾ ತಾಂಡ Sy No. 3PHH(NK) / NCS------150000000-
560100178592 Madubai - ಮಹಾಡೋಣಗಾಂವ ತಾಂಡಾ Sy No. 33PHH(NK) / NCSBiometric****200424/05/2022FPS****200424/05/2022150010000024/05/2022
560100178593 ದಾನಜಿ - ಮಹಾಡೋಣಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ (ಬಾ) PHH(NK) / NCSBiometric****200424/05/2022FPS****200424/05/20223002000024/05/2022
560100178595 Tulasabai - ಮಹಾಡೋಣಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ ಬೀದAAY(NK) / NCSBiometric****221422/05/2022FPS****221422/05/2022200015000022/05/2022
560100178596 Rekha Bai - ಮಹಾಡೋಣಗಾಂವ ತಾಂಡಾ Sy No. 83PHH(NK) / NCS------120000000-
560100178597 ಬಾಲಾಜಿ ರಾಠೋಡ - ಮಹಾಡೊಣಗಾಂವ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****200423/05/2022FPS****200423/05/20223002000023/05/2022
560100178598 Laxmibai - ಮಹಾಡೋಣಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****221422/05/2022FPS****221422/05/202212008000022/05/2022
560100178599 ವೈಜಿನಾಥ - ಮಹಾಡೋಣಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****221422/05/2022FPS****221422/05/202212008000022/05/2022
560100178600 ಕವಿತಾ - ಮಹಾಡೋಣಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****221422/05/2022FPS****221422/05/202212008000022/05/2022
560100178602 Asha - ಮಹಾಡೋಣಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ ಬೀದPHH(NK) / NCS------90000000-
560100178603 ಅನಿಲ - ಮಹಾಡೋಣಗಾಂವ ತಾ ಔರಾಧ (ಬಿ) ಜಿ ಬೀದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100178604 Sunitha - ಮಹಾಡೋಣಗಾಂವ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****200424/05/2022FPS****200424/05/2022150010000024/05/2022
560100178605 Jana Bai - ಮಹಾಡೋಣಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****221422/05/2022FPS****221422/05/20223002000022/05/2022
560100178606 LALITHA - ಮಹಾಡೊಣಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****221422/05/2022FPS****221422/05/20226004000022/05/2022
560100178607 ಸಾಂಬಾಜಿ ಹಂಗರ್ಗೆ - ಮಹಾಡೊಣಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****221422/05/2022FPS****221422/05/20229006000022/05/2022
560100178608 ವಿಶ್ವನಾಥ - ಮಹಾಡೋಣಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ ಬೀದAAY(NK) / NCS------200000000-
560100178609 Lallu bai - ಮಹಾಡೊಣಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ (ಬಿ) ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100178611 ವೆಂಕಟರಾವ್‌ - ಮಹಾಡೊಣಗಾಂವ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100178612 Lakshmi bai - ಮಹಾಡೊಣಗಾಂವ ತಾಂಡಾ Sy No. 54PHH(NK) / NCS------150000000-
560100178613 ಮನೋಹರ - ಮಹಾಡೊಣಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****221422/05/2022FPS****221422/05/20229006000022/05/2022
560100178614 Raja Bai - ಮಹಾಡೋಣಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****200423/05/2022FPS****200423/05/2022150010000023/05/2022
560100178616 ಚಂದ್ರ - ಮಹಾಡೋಣಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****200423/05/2022FPS****200423/05/20226004000023/05/2022
560100178617 Pramalabai - ಮಹಾಡೋಣಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****221422/05/2022FPS****221422/05/2022150010000022/05/2022
560100178618 ರಾಜು ರಾಠೋಡ - ಮಹಾಡೋಣಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****200423/05/2022FPS****200423/05/202212008000023/05/2022
560100178619 ಅನುಶಬಾಯಿ - ಮಹಾಡೋಣಗಾಂವ ತಾಂಡಾ ತಾ ಔರಾದ (ಬಿ) PHH(NK) / NCS------90000000-
560100178620 SUNITA - ಮಹಾಡೊಣಗಾಂವ ತಾಂಡಾ ತಾ ಔರಾದ (ಬಿ) PHH(NK) / NCS------180000000-
560100178621 ಟೋಪಿಚಂದ - ಮಹಾಡೊಣಗಾಂವ ತಾಂಡಾ ತಾ ಔರಾದ (ಬಿ) NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100178623 Ujala - ಮಹಾಡೋಣಗಾಂವPHH(NK) / NCS------180000000-
560100178625 Lalita - ಮಹಾಡೊಣಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****200424/05/2022FPS****200424/05/2022150010000024/05/2022
560100178626 ಗಣಪತಿ - ಮಹಾಡೋಣಗಾಂವ ತಾಂಡಾ ತಾ ಔರಾದ (ಬಿ) PHH(NK) / NCSBiometric****200424/05/2022FPS****200424/05/20226004000024/05/2022
560100178628 SONABAI - ಮಹಾಡೋಣಗಾಂವ ತಾಂಡಾ Sy No. 83PHH(NK) / NCS------30000000-
560100178629 DEVI BAI - ಮಹಾಡೊಣಗಾಂವ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****200424/05/2022FPS****200424/05/2022150010000024/05/2022
560100178630 ದಾನಾಜೀ - ಮಹಾಡೋಣಗಾಂವ ತಾಂಡಾ ತಾ ಔರಾದ (ಬಿ) PHH(NK) / NCSBiometric****200424/05/2022FPS****200424/05/20229006000024/05/2022
560100178632 Dhodubai - ಮಹಾಡೋಣಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ ಬೀದPHH(NK) / NCS------120000000-
560100178633 ಬಾಲಾಜಿ - ಮಹಾಡೋಣಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****221422/05/2022FPS****221422/05/2022150010000022/05/2022
560100178635 CHANDUBAI - ಮಹಾಡೋಣಗಾಂವ ತಾಂಡಾ Sy No. 83NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100178636 ಕವಿತಾಬಾಯಿ - ಮಹಾಡೋಣಗಾಂವ ತಾಂಡಾ Sy No. 83PHH(NK) / NCS------150000000-
560100178638 ಅಂಬಾದಾಸ - ಮಹಾಡೋಣಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****200423/05/2022FPS****200423/05/202212008000023/05/2022
560100178639 ವಿಜಯ - ಮಹಾಡೋಣಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****221422/05/2022FPS****221422/05/2022150010000022/05/2022
560100178640 GINNAN BAI - ಮಹಾಡೋಣಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****200423/05/2022FPS****200423/05/2022150010000023/05/2022
560100178642 ರಾಮಾ - ಮಹಾಡೋಣಗಾಂವ ರಾಮಾ ತಾಂಡಾ ತಾ ಔರಾದ PHH(NK) / NCS------30000000-
560100178643 ಸೋನಾಜ - ಮಹಾಡೋಣಗಾಂವ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100178644 Sushilaabai - ಮಹಾಡೊಣಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****221422/05/2022FPS****221422/05/2022180012000022/05/2022
560100178646 ಪ್ರತು - ಮಹಾಡೋಣಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ ಬೀದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100178648 Anusuya - ಮಹಾಡೊಣಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ ಬೀದPHH(NK) / NCS------30000000-
560100178650 Maron Bai - ಮಹಾಡೊಣಗಾಂವ ತಾಂಡಾ ತಾ ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------150000000-
560100178651 ARUNABai - ಮಹಾಡೊಣಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****200424/05/2022FPS****200424/05/202212008000024/05/2022
560100178652 ಗುಜ್ಜಾ ಬಾಯಿ - ಮಹಾಡೊಣಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****221422/05/2022FPS****221422/05/2022210014000022/05/2022
560100178653 KEVANA BAI - ಮಹಾಡೊಣಗಾಂವ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100178654 Kavitha - ಮಹಾಡೊಣಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****200423/05/2022FPS****200423/05/202212008000023/05/2022
560100178656 ಭೀಮರಾವ್‌ - ಮಹಾಡೋಣಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ ಬೀದPHH(NK) / NCS------30000000-
560100178657 ರಾಮರಾವ್‌ - ಮಹಾಡೋಣಗಾಂವ ತಾಂಡಾ ತಾ ಔರಾದ ಬಿ PHH(NK) / NCS------90000000-
560100178660 SHANU BAI - ಮಹಾಡೋಣಗಾಂವ ತಾ: ಔರಾದ ಬಾ ಜೀ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****221422/05/2022FPS****221422/05/2022180012000022/05/2022
560100178661 ಬಾಪುರಾವ ಜಾಧವ - ಮಹಾಡೋಣಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ ಬೀದPHH(NK) / NCS------120000000-
560100178662 ಸಂಜು - ಮಹಾಡೊಣಗಾಂವ ತಾಂಡಾ ತಾ ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****221422/05/2022FPS****221422/05/20229006000022/05/2022
560100178666 ಪುಂಡಲಿಕ - ಮಹಾಡೋಣಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****221422/05/2022FPS****221422/05/20229006000022/05/2022
560100178678 Laxmi Bai - ಮಹಾಡೊಣಗಾಂವ ತಾಂಡಾ ತಾ ಔರಾದ (ಬಿ) PHH(NK) / NCS------120000000-
560100178684 YASHODA - ಮಹಾಡೊಣಗಾಂವ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬPHH(NK) / NCS------30000000-
560100180043 ಮೋತಿರಾಮ ರಾಠೋಡ - ಮಹಾಡೋಣಗಾಂವ ತಾಂಡಾ ತಾ ಔರಾದ (ಬಿ) NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100180045 ಉತ್ತಮ - ಮಹಾಡೋಣಗಾಂವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100180046 ದೇವಿದಾಸ - ಮಹಾಡೋಣಗಾಂವ ತಾಂಡಾ ತಾ ಔರಾದ (ಬಿ) NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100180617 ಭಿಮರಾವ್‌ - M DONGAON ತಾ ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100180625 ಹಣಮಂತ` - M DONGAON ತಾ ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100180644 Sulu Bai - ಮಾಹಾಡೋಣಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****221422/05/2022FPS****221422/05/2022150010000022/05/2022
560100180658 Babita - ಮಾಹಾಡೋಣಗಾಂವ ತಾಂಡಾ ತಾ ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------180000000-
560100180662 ಗಣಪತಿ - M DONGAON ತಾ ಔರಧಾ (ಬಿ) ಜಿ ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100180665 ಚಂದರ - ಮಹಾಡೋಣಗಾಂವ್ ತಾಂಡಾ ತಾ ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****200424/05/2022FPS****200424/05/2022180012000024/05/2022
560100180670 ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ - ಮಹಾಡೋಣಗಾಂವ್ Sy No. 39 ತಾ ಔರಾದ PHH(NK) / NCSBiometric****200423/05/2022FPS****200423/05/20223002000023/05/2022
560100180682 ಚಂದ್ರ ಬಾಯಿ - ಮಾಹಾ ಡೋಣಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ ಬPHH(NK) / NCS------30000000-
560100180689 shivanta bai - ಮಾಹಾಡೋಣಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ ಬೀAAY(NK) / NCSBiometric****221422/05/2022FPS****221422/05/2022200015000022/05/2022
560100180691 ದ್ರೌಪತ ಬಾಯಿ - ಮಹಾಡೋಣಗಾಂವ್ ತಾ ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ ಬೀದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100180705 ಲಹು ರಾವ - ಮಹಾಡೋಣಗಾಂವ್ ತಾ ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ ಬೀNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100180730 ನಾಗು ರಾವ - ಮಾಹಾಡೋಣಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ ಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100180744 ಕಮಳ ಬಾಯಿ - ಮಹಾಡೋಣಗಾಂವ ತಾ: ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ ಬೀNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100180749 ವೆಂಕಟ ರಾವ - ಮಾಹಾಡೋಣಗಾಂವ್ ತಾ ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ ಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100180760 ಬನ್ಸಿ - ಮಹಡೊಣಗಾಂವ ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ ಬೀದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100182057 Shanubai - ಮಹಾಡೊಣಗಾಂವ ತಾ. ಔರಾದ (ಬ) ಜಿ. ಬೀPHH(NK) / NCSBiometric****221422/05/2022FPS****221422/05/2022150010000022/05/2022
560100182058 ಮಹಾದೇವಿ - ಮಹಾಡೋಣಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****221422/05/2022FPS****221422/05/202212008000022/05/2022
560100182228 ಕಲು ಬಾಯಿ - ಮಹಾಡೋಣಗಾಂವ ತಾಂಡಾ ತ ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿAAY(NK) / NCSBiometric****221422/05/2022FPS****221422/05/2022200015000022/05/2022
560100182230 Savitha - ಮಹಾಡೋಣಗಾಂವ ತಾಂಡಾ ತಾ ಔರಾದ ಜಿ ಬೀPHH(NK) / NCSBiometric****200424/05/2022FPS****200424/05/202212008000024/05/2022
560100182262 ರಾಮರಾವ್‌ ರಾಠೊಡ - ಮಹಾಡೋಣಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****200424/05/2022FPS****200424/05/20226004000024/05/2022
560100182264 Sulochana - ಮಹಾಡೋಣಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****221422/05/2022FPS****221422/05/2022150010000022/05/2022
560100182396 Daivata - ಮಹಾಡೊಣಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****221422/05/2022FPS****221422/05/202212008000022/05/2022
560100182598 ಬಬಿತಾ - ಮಹಾಡೋಣಗಾಂವ ತಾಂಡಾ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ)PHH(NK) / NCSBiometric****200424/05/2022FPS****200424/05/202212008000024/05/2022
560100182637 NARASA BAI - ಮಹಾಡೋಣಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****221422/05/2022FPS****221422/05/202212008000022/05/2022
560100182640 Shanubai - ಮಹಾಡೊಣಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****221422/05/2022FPS****221422/05/20229006000022/05/2022
560100182721 Pulu Bai - ಮಹಾಡೋಣಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****221422/05/2022FPS****221422/05/202212008000022/05/2022
560100182747 ದಾಸು ರಾಠೋಡ - ಮಹಾಡೊಣಗಾಂವ ತಾಂಡಾ ತಾ ಔರಾದ (ಬಿ) PHH(NK) / NCSBiometric****221422/05/2022FPS****221422/05/20226004000022/05/2022
560100182749 Jamuna Bai - ಮಹಾಡೊಣಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ ಬೀದPHH(NK) / NCS------150000000-
560100182943 ದತ್ತತ್ರಿ - ಮಹಾಡೋಣಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****200423/05/2022FPS****200423/05/20226004000023/05/2022
560100182944 ನಾಮದೇವ - ಮಹಾಡೋಣಗಾಂವ ತಾಂಡಾ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ)PHH(NK) / NCSBiometric****200424/05/2022FPS****200424/05/2022180012000024/05/2022
560100182957 Shekuntabai - ಮಹಾಡೋಣಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****221422/05/2022FPS****221422/05/2022210014000022/05/2022
560100182958 Savita - ಮಹಾಡೊಣಗಾಂವPHH(NK) / NCS------210000000-
560100183302 ಶಂಕರ - ಮಹಾಡೋಣಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****200424/05/2022FPS****200424/05/20229006000024/05/2022
560100183303 Sheetabai - ಮಹಾಡೊಣಗಾಂವ ತಾ. ಔರಾದ(ಬಾ) ಜಿ ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****200423/05/2022FPS****200423/05/2022150010000023/05/2022
560100183305 LAXIMABAI - ಮಹಾಡೋಣಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ ಬೀದPHH(NK) / NCS------90000000-
560100183343 Sangeeta - ಮಹಾಡೊಣಗಾಂವ ತಾ||ಔರಾದ ಜಿ||ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****221422/05/2022FPS****221422/05/202212008000022/05/2022
560100183369 ಪರಸುರಾಮ್‌ - ಮಹಾಡೊಣಗಾಂವ ತಾಂಡಾ ತಾ ಔರಾದ (ಬಿ) PHH(NK) / NCSBiometric****200423/05/2022FPS****200423/05/2022180012000023/05/2022
560100183477 Ramaka Bai - ಮಹಾಡೋಣಗಾಂವ ತಾಂಡಾ Sy No. 53PHH(NK) / NCSBiometric****200424/05/2022FPS****200424/05/2022180012000024/05/2022
560100183558 Kamalabai - ಮಾಹಾಡೊಣಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ ಬೀPHH(NK) / NCSBiometric****200423/05/2022FPS****200423/05/2022150010000023/05/2022
560100183567 MUDHAREKA - ಮಹಾಡೋಣಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****221422/05/2022FPS****221422/05/20229006000022/05/2022
560100183575 ರಕುಮಿನಿ - ಮಹಾಡೋಣಗಾಂವ ತಾಂಡಾ ತಾ ಔರಾಧ (ಬಿ) PHH(NK) / NCSBiometric****200424/05/2022FPS****200424/05/202212008000024/05/2022
560100183585 ಸಂಗಾರಾಮ್‌ - ಮಹಾಡೋಣಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ ಬೀದPHH(NK) / NCS------30000000-
560100183590 ಶಿವಾಜಿ - ಮಹಾಡೊಣಗಾಂವ ತಾಂಡಾ ತಾ ಔರಾದ (ಬಿ) PHH(NK) / NCSBiometric****200424/05/2022FPS****200424/05/2022240016000024/05/2022
560100183628 ರಾಮರಾವ್‌ - ಮಹಾಡೊಣಗಾಂವ ತಾಂಡಾ Sy No. 54PHH(NK) / NCSBiometric****200424/05/2022FPS****200424/05/20229006000024/05/2022
560100183679 ದಿಲಿಪ ರಾಠೋಡ - ಮಹಾಡೊಣಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****200423/05/2022FPS****200423/05/202212008000023/05/2022
560100183682 MADHAVARAO KANDGULE - ಮಹಾಡೋಣಗಾಂವ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬPHH(NK) / NCS------30000000-
560100183753 Indirabai - ಮಹಾಡೊಣಗಾಂವ ತಾ: ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ: ಬPHH(NK) / NCS ****200423/05/2022FPS****200423/05/202212008000023/05/2022
560100183758 Sakubai - ಮಹಾಡೊಣಗಾಂವ ತಾಂಡಾ ತಾ ಔರಾದ (ಬಿ) PHH(NK) / NCSBiometric****098123/05/2022FPS****098123/05/202212008000023/05/2022
560100183762 ನೀಲಕಂಠರಾವ - ಮಹಾಡೊಣಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****200423/05/2022FPS****200423/05/20223002000023/05/2022
560100184067 ದೇವಿದಾಸ - ಮಹಾಡೊಣಗಾಂವ ತಾಂಡಾ ತಾ ಔರಾದ (ಬಿ) PHH(NK) / NCS------30000000-
560100184072 Sangeetaa - ಮಹಾಡೋಣಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****221422/05/2022FPS****221422/05/2022150010000022/05/2022
560100184161 SONA BAI - ಮಹಾಡೊಣಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****221422/05/2022FPS****221422/05/20223002000022/05/2022
560100184165 ಪಾಂಡುರಂಗಾ - ಮಹಾಡೋಣಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ ಬೀPHH(NK) / NCSBiometric****221422/05/2022FPS****221422/05/20226004000022/05/2022
560100184169 ಬಾಯಜಾ ಬಾಯಿ - ಮಹಾಡೋಣಗಾಂವ ತಾಂಡಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100184214 Meerabai - ಮಹಾಡೊಣಗಾಂವ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****200424/05/2022FPS****200424/05/2022150010000024/05/2022
560100184218 ಮಾರುತಿ - ಮಹಾಡೋಣಗಾಂವ ತಾಂಡPHH(NK) / NCSBiometric****200423/05/2022FPS****200423/05/20226004000023/05/2022
560100184222 ASHOKA - ಮಹಾಡೋಣಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ ಬೀದPHH(NK) / NCS------30000000-
560100184225 Kavita - ಮಹಾಡೋಣಗಾಂವ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100184273 Marana Bai - ಮಹಾಡೊಣಗಾಂವ ತಾಂಡಾ ತಾ ಔರಾದ (ಬಿ) PHH(NK) / NCSBiometric****200423/05/2022FPS****200423/05/202212008000023/05/2022
560100184275 ನೇಶ್ವರ - ಮಹಾಡೊಣಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ ಬಾ ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****200423/05/2022FPS****200423/05/2022150010000023/05/2022
560100184281 ಶಾರುಬಾಯಿ - ಮಹಾಡೋಣಗಾಂವ ತಾಂಡಾ ತಾ ಔರಾದ (ಬಿ) PHH(NK) / NCSBiometric****200423/05/2022FPS****200423/05/2022210014000023/05/2022
560100184289 Niramala - ಮಹಾಡೋಣಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****221422/05/2022FPS****221422/05/202212008000022/05/2022
560100184296 Savitri Bai - ಮಹಾಡೋಣಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****200423/05/2022FPS****200423/05/2022150010000023/05/2022
560100184301 ದೇವಲಾ ಬಾಯಿ - ಮಹಾಡೋಣಗಾಂವ ತಾಂಡಾ ತಾ ಔರಾದ ಬಿ ಜNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100184412 ಗೋವಿಂದ - ಮಹಾಡೋಣಗಾಂವ ತಾಂಡಾ ತಾ ಔರಾದ (ಬಿ) PHH(NK) / NCSBiometric****200423/05/2022FPS****200423/05/202212008000023/05/2022
560100184502 Thulasa Bai - ಮಹಾಡೋಣಗಾಂವ ತಾಂಡಾ ತಾ ಔರಾದ (ಬಿ) PHH(NK) / NCSBiometric****200423/05/2022FPS****200423/05/2022150010000023/05/2022
560100184505 ವೆಂಕಟರಾವ್‌ - ಮಹಾಡೊಣಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ ಬೀPHH(NK) / NCS------30000000-
560100184559 Marunabai - ಮಹಾಡೊಣಗಾಂವ ತಾಂಡಾ ತಾ ಔರಾದ (ಬಿ) PHH(NK) / NCSBiometric****200423/05/2022FPS****200423/05/2022150010000023/05/2022
560100184565 ವಿಶಭರ - ಮಹಾಡೋಣಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ ಬೀದPHH(NK) / NCS------180000000-
560100184567 Sangita - ಮಹಾಡೊಣಗಾಂವ ತಾಂಡಾ Sy No. 54PHH(NK) / NCSBiometric****200424/05/2022FPS****200424/05/20229006000024/05/2022
560100184569 Janabai - ಮಹಾಡೊಣಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****221422/05/2022FPS****221422/05/2022150010000022/05/2022
560100184570 ಗೋವಿಂದರಾವ್‌ - ಮಹಾಡೋಣಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ ಬಿದNPHH(NK) / NCS