REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560100131126 Nirmala - W/O ಸಂಜೀವಕುಮಾರ ರೂಪಾ ಮಮದಾಪNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100131640 Siddalingayya - S/O ಮನ್ಮತಯ್ಯಾ ಮಮದಾಪುರ ತಾ NPHH(NK) / NCS------50000000-
560100132409 Savitra - W/O: ರವೀಂದ್ರ ರೆಡ್ಡಿ PHH(NK) / NCSBiometric****306215/05/2022FPS****306215/05/202212008000015/05/2022
560100132691 ಅನುಸಯಾ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂಜುಕುಮಾರ #2/187 PHH(NK) / NCSBiometric****306215/05/2022FPS****306215/05/202212008000015/05/2022
560100133078 Laximi - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಶ್ರೀಧರ ರೆಡPHH(NK) / NCSBiometric****306215/05/2022FPS****306215/05/20226004000015/05/2022
560100133172 Anita - W/O: ಗೋಪಾಳರೆಡ್ಡಿ PHH(NK) / NCSBiometric****306216/05/2022FPS****306216/05/202212008000016/05/2022
560100133656 Usha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂಗಾರೆಡ್ಡಿ PHH(NK) / NCSBiometric****306217/05/2022FPS****306217/05/20226004000017/05/2022
560100133971 Anita - W/O ಆಂಕೋಶ ಮಮದಾಪುರ ಮೊಹ್ಮದಪುರ ಅಂPHH(NK) / NCSBiometric****306219/05/2022FPS****306219/05/20229006000019/05/2022
560100134110 Lalita - S/O: ಪ್ರಕಾಶ್ರೆಡ್ಡಿ PHH(NK) / NCSBiometric****306215/05/2022FPS****306215/05/202212008000015/05/2022
560100134919 Sangeeta - W/O ಮಹಾದಪ್ಪ 1/32 . . ಮಮದಾಪPHH(NK) / NCSBiometric****306217/05/2022FPS****306217/05/20226004000017/05/2022
560100134997 Shridevi - W/O: ಹಣಮಂತರಾವ PHH(NK) / NCSBiometric****306216/05/2022FPS****306216/05/202212008000016/05/2022
560100135309 Tulsamma - W/O: ರಾಮರೆಡ್ಡಿ PHH(NK) / NCSBiometric****306215/05/2022FPS****306215/05/2022150010000015/05/2022
560100135603 Kalavati - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವರಾಜ 1/53NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100135611 Geeta - W/O: ಜಯರಾಮ PHH(NK) / NCSBiometric****306217/05/2022FPS****306217/05/20229006000017/05/2022
560100135628 Imalamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವರಾಜ್ 2/178 PHH(NK) / NCSBiometric****306224/05/2022FPS****306224/05/20229006000024/05/2022
560100135693 Kavita - W/O: ಅಶೋಕ್ PHH(NK) / NCS------90000000-
560100136323 Laxmibai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಬಸಯ್ಯ 1-1PHH(NK) / NCSBiometric****306215/05/2022FPS****306215/05/202212008000015/05/2022
560100136970 Mallamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಗುಂಡಪ್ಪ 1/23 PHH(NK) / NCS------60000000-
560100137453 Rukkamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCSBiometric****306215/05/2022FPS****306215/05/20226004000015/05/2022
560100137661 Gangamma - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಪುಂಡಲಿಕ #PHH(NK) / NCSBiometric****306219/05/2022FPS****306219/05/20229006000019/05/2022
560100138314 Sangamma - W/O ಸಂಗಪ್ಪ ಮಮದಾಪುರ ತಾ ಔರಾPHH(NK) / NCSBiometric****306217/05/2022FPS****306217/05/2022180012000017/05/2022
560100138503 Mallamma - W/O ದಿಗಂಬರ ಮಮದಾಪುರ ತಾ ಔರಾPHH(NK) / NCSBiometric****306217/05/2022FPS****306217/05/202212008000017/05/2022
560100138745 Kaveri - S/O: ವಿಶ್ವನಾಥ ಮಮದಾಪುರ ಮಮದಾಪುರ PHH(NK) / NCSBiometric****306217/05/2022FPS****306217/05/20226004000017/05/2022
560100138886 Padminibai - S/O ತುಕಾರಾಮ ಸಬ್ ಜೈಲ್ ಕಾಲೊPHH(NK) / NCS------60000000-
560100139120 Bhagyavati - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಶ್ವನಾಥ 1/80 NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100139521 Sujata - W/O: ಮಹೇಶ್ ಮಮದಾಪುರ ಮೊಹ್ಮದಪುರ ಅPHH(NK) / NCSBiometric****306215/05/2022FPS****306215/05/20223002000015/05/2022
560100140951 Krishnaveni - S/O: ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರೆಡ್ಡಿ ಮಮದPHH(NK) / NCSBiometric****306215/05/2022FPS****306215/05/2022150010000015/05/2022
560100140993 Asha - W/O ಮರೋತಿ ಮಮದಾಪುರ ತಾ ಔರಾದPHH(NK) / NCSBiometric****306215/05/2022FPS****306215/05/20226004000015/05/2022
560100141429 Sangamma - W/O: ಚಂಬಸಪ್ಪ ಮಮದಾಪುರ ಮೊಹ್ಮದಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****306222/05/2022FPS****306222/05/20226004000022/05/2022
560100141436 Rukmini - S/O ನರಸಪ್ಪಾ 1/20 . . ಮಮದಪುPHH(NK) / NCSBiometric****306219/05/2022FPS****306219/05/2022180012000019/05/2022
560100142134 Radhamma - S/O: ಸಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಮಮದಾಪುರ ಮೊಹ್ಮದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100143543 ನಾಗಪ್ಪ - ಮಮದಾಪುರAAY(NK) / NCSBiometric****306215/05/2022FPS****306215/05/2022200015000015/05/2022
560100143544 ನಿರ್ಮಲಾ - ಮಮದಾಪೂರ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ :ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560100143545 ಮಾರುತಿ ರಡ್ಡಿ - ಮಮದಾಪುರ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100143546 Indamma - ಮಮದಾಪೊರPHH(NK) / NCSBiometric****306215/05/2022FPS****306215/05/2022150010000015/05/2022
560100143547 tukaram - ತಾ ಔರಾದ ಬಿ ಜಿ ಬಿದರAAY(NK) / NCSBiometric****306217/05/2022FPS****306217/05/2022200015000017/05/2022
560100143548 ಪಿರಪ್ಪ - ಮಮದಾಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****306216/05/2022FPS****306216/05/2022200015000016/05/2022
560100143549 ಆಂಬೃತ - ಮಮದಾಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****306216/05/2022FPS****306216/05/20229006000016/05/2022
560100143550 ಶರಣ್ಣಮ್ಮಾ - ಮಮದಾಪೂರ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಾ)AAY(NK) / NCSBiometric****306215/05/2022FPS****306215/05/2022200015000015/05/2022
560100143551 ಗುಂಡಪ್ಪಾ - ಮಮದಾಪುರ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****306215/05/2022FPS****306215/05/2022200015000015/05/2022
560100143552 ವಿಜಯಕುಮಾರ - ಮಮದಾಪುರ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****306215/05/2022FPS****306215/05/2022200015000015/05/2022
560100143553 Kerubai - ಮಮದಾಪುರ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****306215/05/2022FPS****306215/05/2022200015000015/05/2022
560100143555 ಮಾರುತಿ - ಮಮದಾಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****306215/05/2022FPS****306215/05/20229006000015/05/2022
560100143556 ತುಳಸಿರಾಮ - ಮಮದಾಪುರ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****306217/05/2022FPS****306217/05/2022200015000017/05/2022
560100143557 ಗ್ಯಾನೋಬ - ಮಮದಾಪೂರ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ: ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****306215/05/2022FPS****306215/05/2022200015000015/05/2022
560100143558 Bhagirathi - ಮಮದಾಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****306215/05/2022FPS****306215/05/2022200015000015/05/2022
560100143559 Mirabai Vasantrao - ಮಮದಾಪೊರ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560100143560 Itabai - ಮಮದಾಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****306217/05/2022FPS****306217/05/2022200015000017/05/2022
560100143561 Radha bai - ಮಮದಾಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****306215/05/2022FPS****306215/05/20223002000015/05/2022
560100143562 Nilamma - ಮಮದಾಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****306215/05/2022FPS****306215/05/20226004000015/05/2022
560100143563 Narasabai - ಮಮದಾಪೂರ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ. ಬೀದAAY(NK) / NCSBiometric****306215/05/2022FPS****306215/05/2022200015000015/05/2022
560100143564 madamma - ಮಮದಾಪುರ ತಾ//ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560100143565 Sangeeta - ಮಮದಾಪುರ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****306215/05/2022FPS****306215/05/2022200015000015/05/2022
560100143566 ಗಣಪತಿ - ಮಮದಾಪುರ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****306217/05/2022FPS****306217/05/2022200015000017/05/2022
560100143567 ರಮೇಶ - ಮಮದಾಪೊರAAY(NK) / NCSBiometric****306215/05/2022FPS****306215/05/2022200015000015/05/2022
560100143568 ಭೀಮಪ್ಪಾ - ಮಮದಾಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****306215/05/2022FPS****306215/05/20226004000015/05/2022
560100151324 ಗಂಗಪ್ಪಾ - ಮಮದಾಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****306215/05/2022FPS****306215/05/20223002000015/05/2022
560100151325 ಗುಂಡಪ್ಪಾ - ಮಮದಾಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****306224/05/2022FPS****306224/05/202212008000024/05/2022
560100151326 ಸಂಪತಕುಮಾರ ತಂ ಅಂಬ್ರೆಪ್ಪಾ - ಮಮದಾಪೂರ ತಾ:ಔರಾದ ಬಿ ಜಿ: ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****306215/05/2022FPS****306215/05/2022150010000015/05/2022
560100151327 ಚಂದ್ರ ಬಾಯಿ - ಮಮದಾಪುರ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****306217/05/2022FPS****306217/05/20229006000017/05/2022
560100151328 ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ - ಮಮದಾಪುರ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****306215/05/2022FPS****306215/05/20229006000015/05/2022
560100151329 ಸುದಾಮ - ಮಮದಾಪೊರ ತಾ//ಔರಾದAAY(NK) / NCSBiometric****306219/05/2022FPS****306219/05/2022200015000019/05/2022
560100151330 sudaramma - ಮಮದಾಪುರ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****306215/05/2022FPS****306215/05/2022210014000015/05/2022
560100151331 Zaremma - ಮಮದಾಪುರ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಾ) ಜಿ: ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****306215/05/2022FPS****306215/05/2022200015000015/05/2022
560100151332 Shavubai - ಮಮದಾಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****306215/05/2022FPS****306215/05/20229006000015/05/2022
560100151333 rukkavva - ಮಮದಾಪುರ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****306217/05/2022FPS****306217/05/20229006000017/05/2022
560100151334 ಸಂಬಪ್ಪಾ - ಮಮದಾಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****306215/05/2022FPS****306215/05/20226004000015/05/2022
560100151335 ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ - ಸಾ|| ಮಮದಾಪುರ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****306217/05/2022FPS****306217/05/202212008000017/05/2022
560100151336 ಹಣಮಂತ` - ಮಮದಾಪುರ ತಾ//ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****306215/05/2022FPS****306215/05/20229006000015/05/2022
560100151337 ಸುಶಿಲಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಗುಂಡಪ್ಪಾ - ಮಮದಾಪೂರ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಾ)PHH(NK) / NCSBiometric****306215/05/2022FPS****306215/05/2022180012000015/05/2022
560100151338 ವೈಜಪ್ಪಾ - ಮಮದಾಪುರ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****306216/05/2022FPS****306216/05/2022150010000016/05/2022
560100151339 ಶಾಯಲು - ಮಮದಾಪುರ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****306222/05/2022FPS****306222/05/2022150010000022/05/2022
560100151340 ದಶರಥ - ಮಮದಾಪುರ ತಾ//ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****306222/05/2022FPS****306222/05/20229006000022/05/2022
560100151341 Neelamma - ಮಮದಾಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****964723/05/2022FPS****964723/05/20229006000023/05/2022
560100151342 ಗಣಪತಿ - ಮಮದಾಪುರ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560100151343 Laxmibai - ಮಮದಾಪೂರ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ. ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****306215/05/2022FPS****306215/05/20229006000015/05/2022
560100151344 Pushpavati - ಮಮದಾಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****306215/05/2022FPS****306215/05/20226004000015/05/2022
560100151346 Kalavati - ಮಮದಾಪೂರ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****306215/05/2022FPS****306215/05/202212008000015/05/2022
560100151347 Sunita - ಮಮದಾಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****306215/05/2022FPS****306215/05/20226004000015/05/2022
560100151348 Shridevi - ಮಂದಾಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****306217/05/2022FPS****306217/05/20226004000017/05/2022
560100151349 Kamla bai - ಮಮದಾಪುರ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****306215/05/2022FPS****306215/05/2022150010000015/05/2022
560100151350 ಗುರಪ್ಪಾ - ಸಾ|| ಮಮದಾಪುರ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100151351 ಬಸ್ಸಪ್ಪಾ - ಮಮದಾಪೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100151352 Laxmibai - ಸಾ|| ಮಮದಾಪೂರ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****306217/05/2022FPS****306217/05/2022180012000017/05/2022
560100151353 tejamma - ಮಮದಾಪೂರ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ: ಬೀದAAY(NK) / NCSBiometric****306217/05/2022FPS****306217/05/2022200015000017/05/2022
560100151354 maruti radi - ಮಮದಾಪೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100151355 ಗಂಗಮ್ಮಾ - ಮಮದಾಪೂರ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ: ಭೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****306215/05/2022FPS****306215/05/202212008000015/05/2022
560100151356 Nagamma - ಮಮದಾಪೂರ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ: ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****306215/05/2022FPS****306215/05/2022200015000015/05/2022
560100151357 Padmavati - ಮಮದಾಪೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100151358 ಬಸಯ್ಯ - ಮಮದಾಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****306215/05/2022FPS****306215/05/20226004000015/05/2022
560100151359 ಮಹಾಂತಯ್ಯ - ಮಮದಾಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****306217/05/2022FPS****306217/05/20229006000017/05/2022
560100151360 Chanpavathi - ಮಮದಾಪುರ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****306219/05/2022FPS****306219/05/20229006000019/05/2022
560100151361 ಓಂ ರಡ್ಡಿ - ಮಮದಾಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****306215/05/2022FPS****306215/05/2022200015000015/05/2022
560100151362 Bhagamma - ಮಮದಾಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****306215/05/2022FPS****306215/05/2022180012000015/05/2022
560100151363 Bhumava - ಮಮದಾಪೂರ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಾ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560100151364 ಕಮಳಮ್ಮಾ - ಮಮದಾಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****306217/05/2022FPS****306217/05/20226004000017/05/2022
560100151365 ಲಕ್ಷ್ಮಿ - ಮಮದಾಪೂರ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100151366 Anitha - ಸಾ|| ಮಮದಾಪುರ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿ ಜಿ||PHH(NK) / NCSBiometric****306217/05/2022FPS****306217/05/20226004000017/05/2022
560100151367 Sunita - ಸಾ/ಮಮದಾಪುರ ತಾ/ಔರಾದ ಬಿ ಜಿ/ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****306215/05/2022FPS****306215/05/20226004000015/05/2022
560100151368 Laxmibai - ಮಮದಾಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****306215/05/2022FPS****306215/05/20229006000015/05/2022
560100151369 Shridevi - ಮಮದಾಪೂರ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ. ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****306215/05/2022FPS****306215/05/202212008000015/05/2022
560100151371 ಶಿವರಾಜ - ಮಮದಾಪುರ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100151372 ಈರಪ್ಪಾ - ಬಾದಲಗಾಂವ್ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****306215/05/2022FPS****306215/05/20226004000015/05/2022
560100151373 Sushilabai W/o Vaijinath - ಮಮದಾಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****306215/05/2022FPS****306215/05/202212008000015/05/2022
560100151374 Kamalamma - ಮಮದಾಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****306215/05/2022FPS****306215/05/2022150010000015/05/2022
560100151375 ramappa - ಸಾ|| ಮಮದಾಪುರ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿ ಜಿ||PHH(NK) / NCS------30000000-
560100151376 ಸೂರ್ಯಕಾಂತ - ಮಮದಾಪುರ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****306215/05/2022FPS****306215/05/2022200015000015/05/2022
560100151377 Zarubai - ಮಮದಾಪುರ ತಾ//ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****306215/05/2022FPS****306215/05/2022150010000015/05/2022
560100151378 Rekha - ಮಮದಾಪೂರ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****306215/05/2022FPS****306215/05/20229006000015/05/2022
560100151379 ಶಂಕರೆಮ್ಮ - ಮಮದಾಪೂರ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****306215/05/2022FPS****306215/05/20226004000015/05/2022
560100151380 ಧನರಾಜ - ಮಮದಾಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****306217/05/2022FPS****306217/05/20226004000017/05/2022
560100151382 ಲಕ್ಷ್ಮಣ - ಮಮದಾಪೂರ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****306215/05/2022FPS****306215/05/20226004000015/05/2022
560100151383 ಅಶೋಕ - ಸಾ|| ಮಮದಾಪುರ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿ ಜಿ||PHH(NK) / NCSBiometric****306217/05/2022FPS****306217/05/20229006000017/05/2022
560100151384 ಸಂಗಮ್ಮ - ಸಾ|| ಮಮದಾಪೂರ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****306222/05/2022FPS****306222/05/20226004000022/05/2022
560100165786 ಶಂಕರ ರಡ್ಡಿ - ಮಮದಾಪುರ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100165787 ಅಪ್ಪರಾವ - ಸಾ|| ಮಮದಾಪುರ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿ ಜಿ||NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100165789 ಕ್ರಿಷ್ಷಾ ರಡ್ಡಿ - ಮಮದಾಪೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100165790 ಸಂಗಾ ರಡ್ಡಿ - ಮು. ಪೊ. ಮಮದಾಪೂರ ತಾ|| ಔರಾದ (ಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100165791 ಲಚ್ಚ ರಡ್ಡಿ - ಮು. ಪೊ. ಮಮದಾಪೂರ ತಾ|| ಔರಾದ (ಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100168144 ರವಿಂದ್ರಕುಮಾರ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪಾ - ಮು:ಪೋ:ಮಮದಾಪೂರ ತಾ:ಔರಾದ ಬಾ ಜಿ:NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100170357 Bhagyavati - ಮಮದಾಪೂರ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****306217/05/2022FPS****306217/05/202212008000017/05/2022
560100170488 Sarubai - ಮಮದಾಪೂರ ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****306215/05/2022FPS****306215/05/202212008000015/05/2022
560100170698 Laxmibai - ಮಮದಾಪೂರ ತಾ:ಔರಾದ ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****306215/05/2022FPS****306215/05/202212008000015/05/2022
560100170844 Nagamma - ಮಮದಾಪೂರ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****306217/05/2022FPS****306217/05/20226004000017/05/2022
560100171139 ಆರತಿ - ಮಮದಾಪೂರ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****306215/05/2022FPS****306215/05/202212008000015/05/2022
560100171944 Kashamma - ಸಾ:ಮಮದಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****306215/05/2022FPS****306215/05/202212008000015/05/2022
560100172139 ಪದ್ಮಾವತಿ - ಮಮದಾಪೂರ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****306217/05/2022FPS****306217/05/202212008000017/05/2022
560100172143 Ghalreddy Vithalreddy - ಮಮದಾಪೋರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100172148 Veerabhadrayya Basayya - ಮಮದಾಪೂರ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****306215/05/2022FPS****306215/05/202212008000015/05/2022
560100172186 Kamalabai - ಮಮದಾಪೂರ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****306217/05/2022FPS****306217/05/20229006000017/05/2022
560100172390 Mahadevi Kashappa - ಮಮದಾಪೂರ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****306215/05/2022FPS****306215/05/20223002000015/05/2022
560100172395 Keraba Narshing - ಮಮದಾಪೂರ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****306215/05/2022FPS****306215/05/2022150010000015/05/2022
560100172427 ಪ್ರಗ್ಯನಶೀಲಾ - ಮಮದಾಪೂರ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****306215/05/2022FPS****306215/05/2022150010000015/05/2022
560100172430 Minaxi - ಮಮದಾಪೂರ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ;ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****306222/05/2022FPS****306222/05/2022150010000022/05/2022
560100172882 Lalitamma - ಮಮದಾಪುರ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****306217/05/2022FPS****306217/05/202212008000017/05/2022
560100173348 Sangappa Parmeshwar - ಮಮದಾಪೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100173901 Tippareddy Lingareddy - ಮಮದಾಪುರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100174322 Ashok Devidashrao - ಮಮದಾಪೂರ ತಾಃಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿಃಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100175152 Sridevi - ಮಮದಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****306215/05/2022FPS****306215/05/202212008000015/05/2022
560100175176 Nagamma - ಮಮದಾಪುರAAY(NK) / NCSBiometric****306215/05/2022FPS****306215/05/2022200015000015/05/2022
560100175248 Tirthamma - ಮಮದಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****306215/05/2022FPS****306215/05/202212008000015/05/2022
560100175266 Umakant Tukaram - ಮಮದಾಪುರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100180042 ಹಣಮಾರ ಭುತಕುರೆ - ಮಮದಾಪುರ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100180047 ಸಂಜುರೆಡ್ಡಿ ಭುತಕುರೆ - ಮಮದಾಪೂರ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿಲ್ಲೆ:ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100180049 ಗಣಪತಿ ಮೂಲಗೆ - ಮಮದಾಪುರ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100180051 ಸಂಗಮ್ಮ ಬಂಡೆ - ಮಮದಾಪುರ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100180054 ಕಮಲಾಬಾಯಿ ರೂಪ - ಮಮದಾಪುರ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100180055 ರವಿ ರೂಪ - ಮಮದಾಪುರ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100180558 Anusaya - ಮಮದಾಪೂರ ತಾ: ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560100180567 ಶರಣಪ್ಪ - ಮಮದಾಪೂರ ತಾ: ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****306216/05/2022FPS****306216/05/20226004000016/05/2022
560100180576 Mangala Bai - ಮಮದಾಪೂರ ತಾ: ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****306215/05/2022FPS****306215/05/202212008000015/05/2022
560100180585 Dropati bai - ಮಮದಾಪೂರ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿಲ್ಲೆ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100180605 ambruth - ಮಮದಾಪೂರ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100180615 Jagadevi - ಮಮದಾಪೂರ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****306215/05/2022FPS****306215/05/2022150010000015/05/2022
560100180638 ಮಲ್ಲಮ್ಮ - ಮಮದಾಪೂರ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿಲ್ಲೆ:ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****306215/05/2022FPS****306215/05/202212008000015/05/2022
560100180694 Vijaykumar - ಮಮದಾಪೂರ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****306219/05/2022FPS****306219/05/20226004000019/05/2022
560100180711 ಧೊಂಡುಬಾಯಿ - ಮಮದಾಪೂರ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****306215/05/2022FPS****306215/05/2022200015000015/05/2022
560100181478 MALAMMA - ಮಮದಾಪುರ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****306215/05/2022FPS****306215/05/2022150010000015/05/2022
560100181493 ಪ್ರಭು ಗುಂಡಪ್ಪಾ - ಮಮದಾಪೂರ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಾ)PHH(NK) / NCSBiometric****306215/05/2022FPS****306215/05/202212008000015/05/2022
560100181965 ಗುಣಬಾಯಿ - ಮಮದಾಪುರ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****306215/05/2022FPS****306215/05/2022200015000015/05/2022
560100181976 ಹಣಮಂತ ಮೂಲಗೆ - ಮಮದಾಪುರ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100181977 ಬಸಪ್ಪಾ ರೂಪ - ಮಮದಾಪೂರ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100181978 Paramma - ಮಮದಾಪುರ ತಾ: ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****306217/05/2022FPS****306217/05/2022150010000017/05/2022
560100182610 PARVATHI - ಮಮದಾಪುರ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****306217/05/2022FPS****306217/05/202212008000017/05/2022
560100182614 Shantamma - ಮಮದಾಪುರ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****306215/05/2022FPS****306215/05/20229006000015/05/2022
560100182621 ನರಸಿಂಗ ಕೋಟಗೇರ - ಮಮದಾಪುರ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****306215/05/2022FPS****306215/05/202212008000015/05/2022
560100182648 Iramma Menga - ಮಮದಾಪುರ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100182650 Sujata - ಮಮದಾಪುರ ತಾ: ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****306216/05/2022FPS****306216/05/202212008000016/05/2022
560100182763 ದಶಿವಂತ್‌ ವಾರಿಕ - ಮಮದಾಪುರ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****306215/05/2022FPS****306215/05/202212008000015/05/2022
560100183306 MAHADEVI LONE - ಮಮದಾಪುರ ತಾ: ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****306215/05/2022FPS****306215/05/20229006000015/05/2022
560100183537 ರಾಮವ್ವಾಹೆಗ್ದೆ - ಮಮದಾಪುರ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****306215/05/2022FPS****306215/05/20226004000015/05/2022
560100183728 ಘಾಳ ರೆಡ್ಡಿ - ಮಮದಾಪುರ ತಾ: ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ: ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100183733 ಭವಾನಿ ವಡಗಾಂವೆ - ಮಮದಾಪುರ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****306215/05/2022FPS****306215/05/20226004000015/05/2022
560100183737 ಮಾರುತಿ ಬೇಂದ್ರೆ - ಮಮದಾಪೂರ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿಲ್ಲೆ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****306216/05/2022FPS****306216/05/20229006000016/05/2022
560100184094 VIJAY LAKSHMI - ಮಮದಾಪುರ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿಲ್ಲೆ:ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****306217/05/2022FPS****306217/05/202212008000017/05/2022
560100184497 SUNITHA - ಮಮದಾಪುರ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ)ಜಿ. ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****306215/05/2022FPS****306215/05/202212008000015/05/2022
560100184701 ಸೂರೆಕಾಂತ ಕೋಟಿಗೇರೆ - ಮಮದಾಪುರ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****306215/05/2022FPS****306215/05/20226004000015/05/2022
560100184703 ರಾಘುನಾಥ್‌ ಕೋಟಗೇರ - ಮಮದಾಪುರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100184707 ತುಕಾರಾಮ್‌ - ಮಮದಾಪುರ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿಲ್ಲೆ:ಬಿದರPHH(NK) / NCSBiometric****306215/05/2022FPS****306215/05/2022150010000015/05/2022
560100184843 ಗೌತಮ ಮಚಕುರಿ - ಮಮದಾಪುರ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****306216/05/2022FPS****306216/05/20229006000016/05/2022
560100184844 ಗೋಪಾಲ ರೆಡ್ಡಿ - ಮಮದಾಪುರ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****306217/05/2022FPS****306217/05/20223002000017/05/2022
560100184845 LAXIMBAI DHOBI - ಮಮದಾಪೂರ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100184846 ಧನರಾಜ ಮಲಗೆ - ಮಮದಾಪೂರ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬಿದರPHH(NK) / NCSBiometric****306215/05/2022FPS****306215/05/2022150010000015/05/2022
560100184847 NAGAMMA ITTE - ಮಮದಾಪುರ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****306215/05/2022FPS****306215/05/2022150010000015/05/2022
560100184848 Mangala - ಮಮದಾಪುರ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****306215/05/2022FPS****306215/05/20229006000015/05/2022
560100184849 Sridevi - ಮಮದಾಪೂರ ತಾ: ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****306217/05/2022FPS****306217/05/20229006000017/05/2022
560100185518 Chandrakant Madappa - ಮಮದಾಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****306219/05/2022FPS****306219/05/202212008000019/05/2022
560100185519 Surekant Mahadappa - ಮಮದಾಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****306217/05/2022FPS****306217/05/202212008000017/05/2022
560100185521 Dhanraj Ganapatrao - ಮಮದಾಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****306217/05/2022FPS****306217/05/20226004000017/05/2022
560100185522 Chinnamma - ಮಮದಾಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****306217/05/2022FPS****306217/05/20229006000017/05/2022
560100185523 Shilpa - ಮಮದಾಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****306217/05/2022FPS****306217/05/20229006000017/05/2022
560100185524 Nagmani - ಮಮದಾಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****306215/05/2022FPS****306215/05/202212008000015/05/2022
560100185525 Laxmi - ಮಮದಾಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****306219/05/2022FPS****306219/05/202212008000019/05/2022
560100185526 Basammaa - ಮಮದಾಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****306215/05/2022FPS****306215/05/202212008000015/05/2022
560100185527 Aathmaram S/o Maruteppa - ಮಮದಾಪೂರ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ :ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100185528 Nagamma - ಮಮದಾಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****306215/05/2022FPS****306215/05/202212008000015/05/2022
560100185938 Jyothi - ಮಮದಾಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****306221/05/2022FPS****306221/05/2022150010000021/05/2022
560100186121 ಶಿವಜ್ಯೋತಿ - ಮಮದಾಪೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100186178 Kamala W/o Chanaya - ಮು.ಮಮದಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****306215/05/2022FPS****306215/05/20229006000015/05/2022
560100186182 Chandramma - ಮಮದಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****306217/05/2022FPS****306217/05/202212008000017/05/2022
560100186635 Muttamma - ಮಮದಾಪೂರ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಾ)PHH(NK) / NCSBiometric****306215/05/2022FPS****306215/05/202212008000015/05/2022
560100186636 Ashwini - ಮಮದಾಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****306217/05/2022FPS****306217/05/2022150010000017/05/2022
560100187390 Shobhamma vaijinath - ವೈಜಿನಾಥ 2/174 ಅಂಬೆಡ್ಕರ ಕಾಲೊನPHH(NK) / NCSBiometric****306216/05/2022FPS****306216/05/2022150010000016/05/2022
560100187416 Saraswati - ತುಳಸಿರಾಮ 2/175 ಮಮದಾಪುರ ಮಮದಾPHH(NK) / NCSBiometric****306215/05/2022FPS****306215/05/20229006000015/05/2022
560100189071 Laxmi - ಮಮದಾಪುರ 2/107 ಮಮದಾಪುರ ಮಮದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100189088 Janabai - ನಾಗಪ್ಪಾ 2/130 ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಹತPHH(NK) / NCSBiometric****306215/05/2022FPS****306215/05/20226004000015/05/2022
560100189090 Padmavati - ಮಮದಾಪುರ #2/183 ಮಮದಾಪುರ ಮಮದಾPHH(NK) / NCSBiometric****306215/05/2022FPS****306215/05/20223002000015/05/2022
560100189091 Rukkamma - ಧಮಾ೵ರೆಡ್ಡಿ 1/13 ವಾಟರ ಟ್ಯಾಂಕ PHH(NK) / NCSBiometric****306222/05/2022FPS****306222/05/20229006000022/05/2022
560100189092 Sheshikala - ಸಂಗ್ರಾಮ 2-135 ಮಮದಾಪುರ ಮಮದಾಪPHH(NK) / NCS------90000000-
560100189093 Eramma - ಸಂಜೀವ ರೆಡ್ಡಿ 1/95 ಮಮದಾಪುರ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****306215/05/2022FPS****306215/05/20229006000015/05/2022
560100189094 Shridevi - ಸಂಗಮೆಶ್ವರ 1/56 ಮಮದಾಪುರ ಮಮದಾPHH(NK) / NCSBiometric****306215/05/2022FPS****306215/05/20229006000015/05/2022
560100189095 Pooja - ಸಂತೋಷ 2/152 ಮಮದಾಪುರ ಮಮದಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****496426/05/2022FPS****496426/05/20229006000026/05/2022
560100189096 Shridevi - ರಾಜಕುಮಾರ 2/147 ಮಮದಾಪುರ ಮಮದಾPHH(NK) / NCSBiometric****306215/05/2022FPS****306215/05/20226004000015/05/2022
560100189097 Kalpana - ವೀಶ್ವನಾಥ 1/85 ಮಮದಾಪುರ ಮಮದಾಪPHH(NK) / NCSBiometric****306215/05/2022FPS****306215/05/2022180012000015/05/2022
560100189178 ಶಿರಸಮ್ಮಾ - ಹಣಮಾರೆಡ್ಡಿ 19 ಮಮದಾಪುರ ಮಮದಾಪNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100189180 Muthamma - ಸಂಜುಕುಮಾರ 1/75 ಮೇನ ರೋಡ ಮಮದಾPHH(NK) / NCSBiometric****306215/05/2022FPS****306215/05/2022150010000015/05/2022
560100189181 ಕಮಲಮ್ಮಾ - ಪಂಡರಿ 85/1 ಮಮದಾಪುರ ಮಮದಾಪುರ PHH(NK) / NCSBiometric****306217/05/2022FPS****306217/05/202212008000017/05/2022
560100189187 ಚಂದ್ರಮ್ಮಾ ಗಂಡ ನರಸಾರೆಡ್ಡಿ - ನರಸಾರೆಡ್ಡಿ 12 ಮೇನ ರೋಡ ಹತ್ತಿರPHH(NK) / NCSBiometric****306215/05/2022FPS****306215/05/20229006000015/05/2022
560100189224 Renuka - ಮಾರುತಿ 2-152 ಮಮದಾಪುರ ಮಮದಾಪುPHH(NK) / NCSBiometric****306215/05/2022FPS****306215/05/202212008000015/05/2022
560100189311 Nagamani - ಮಮದಾಪುರ 1/95 ಮಮದಾಪುರ ಮಮದಾಪುPHH(NK) / NCSBiometric****306222/05/2022FPS****306222/05/202212008000022/05/2022
560100190236 Shekamma - ತಿಪ್ಪಾರೆಡ್ಡಿ 95 ಮಮದಾಪೂರ ಮಮದPHH(NK) / NCSBiometric****306215/05/2022FPS****306215/05/20226004000015/05/2022
560100192707 Ghalareddy - S/O ವಿಠಲರೆಡ್ಡಿ 2/102ಬೀ ಮಮದNPHH(NK) / NCS------50000000-
560100193873 Bhagavva - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ 1-5 ಮNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100196903 Shwetha - C/O ನವನಾಥ ಮಮದಾಪುರ ತಾ. ಔರಾPHH(NK) / NCSBiometric****306219/05/2022FPS****306219/05/20226004000019/05/2022
560100197899 Shantamma - W/O ದಿಲೀಪ 1/24 ನೀಏರ ವಾಟರ್ ಟ್PHH(NK) / NCSBiometric****306215/05/2022FPS****306215/05/20226004000015/05/2022
560100198019 Kalpana. - C/O ಹಣಮಂತ #2/115 ಮಂದಪುರ . PHH(NK) / NCSBiometric****306215/05/2022FPS****306215/05/20226004000015/05/2022
560100198089 Soni - W/O ಶ್ರೀಕಾಂತ . . ತಾ ಔರಾದ(ಬೀPHH(NK) / NCSBiometric****306215/05/2022FPS****306215/05/20226004000015/05/2022
560100198187 Peemabai - ಕೇರ್ ಆಫ್: ವಿಲಾಸರಾವ ಪಾಟಿಲ PHH(NK) / NCSBiometric****413419/05/2022FPS****413419/05/2022150010000019/05/2022
560100198363 Lalita - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಗಣಪತ ರಾವ PHH(NK) / NCSBiometric****306215/05/2022FPS****306215/05/20229006000015/05/2022
560100198997 Nagajyothi - W/O ಅನಿಲ ರೆಡ್ಡಿ ಮಮದಾಪುರ ತPHH(NK) / NCSBiometric****306215/05/2022FPS****306215/05/20226004000015/05/2022
560100199194 Jyoti - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಗೋಪಾಲ ರೆಡ್ಡಿ ಮಮದಾಪPHH(NK) / NCSBiometric****306215/05/2022FPS****306215/05/202212008000015/05/2022
560100199278 Ratnamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪ್ರಕಾಶರೆಡ್ಡಿ 1/61PHH(NK) / NCSBiometric****306215/05/2022FPS****306215/05/20226004000015/05/2022
560100199280 Tirthamma - W/O ಗೋವಿಂದ ರೆಡ್ಡಿ ಮಮದಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****306217/05/2022FPS****306217/05/20229006000017/05/2022
560100199583 Vandana - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಝೇರೆಪ್ಪಾ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****306216/05/2022FPS****306216/05/20226004000016/05/2022
560100200585 Surekha - C/O ಭಿಮರಾವ ಮಮದಪುರ ತಾ. ಔರಾPHH(NK) / NCSBiometric****306215/05/2022FPS****306215/05/2022180012000015/05/2022
560100200690 Tejamma - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಸುಭಾಷ 2/157 ಮಮದಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100201091 Prabhavati - C/O ಸುರೇಶಕುಮಾರ 1/93 ಮಮದಾಪುರ,PHH(NK) / NCSBiometric****306215/05/2022FPS****306215/05/2022150010000015/05/2022
560100201367 Divyaswaroopa - C/O ಬಸವೇಶ್ವರ 1-93 . ಮಮದಾಪುರ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100201474 Vidyavathi - W/O ಗಳಂಗಳೆಪ್ಪಾ ೧-೯೩ ಮಮದಾಪPHH(NK) / NCSBiometric****306215/05/2022FPS****306215/05/20226004000015/05/2022
560100202080 Janubai - ಕೇರ್ ಆಫ್: ದೇವರಾವ್ ರಾಠೋಡ #109 NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100202570 Trithamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಹಣಮಾರೆಡ್ಡಿ 2/173 PHH(NK) / NCSBiometric****306216/05/2022FPS****306216/05/202212008000016/05/2022
560100202817 Shavan Bai - W/O: ವೆಂಕಟ ರಾವ್ ಭಂಡಾರ್ ಕುNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100203440 Mahananda - W/O: ಗುಂಡಾರೆಡ್ಡಿ ಮಮದಾಪುರ ಅಂಚೆPHH(NK) / NCSBiometric****306215/05/2022FPS****306215/05/202212008000015/05/2022
560100203564 Mavita - C/O ಅಂಕುಶ 2/136 ಮೋಹಮದಾಪುರ, ತPHH(NK) / NCSBiometric****306215/05/2022FPS****306215/05/20226004000015/05/2022
560100203581 Sruti - C/O ರಾಜಕುಮಾರ್ 1/54 , ಹನುಮPHH(NK) / NCSBiometric****306215/05/2022FPS****306215/05/20226004000015/05/2022
Top