REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560100133193 Bajarang - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಮರಾವ PHH(NK) / NCS------30000000-
560100133929 Sangeeta - W/O ಶರಣಪ್ಪ ೧/೧೩೫ ಸಂತಪೂರ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100134407 Jagadevi - S/O ಹನಮಂತ ೧-೩೪ ಸಂತಪುರ PHH(NK) / NCSBiometric****937316/05/2022FPS****937316/05/20226004000016/05/2022
560100134495 Jagadevi - W/O ರಾಜಪ್ಪಾ ಜೋನ್ನಿಕೇರಿ ತಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100135481 Mahadevi - W/O ದಿಲೀಪ 71 ಕೊಲ್ಲೂರ್ ರೋಡ್ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100135739 Parvathi - W/O ದಿಗಂಬರ - - PHH(NK) / NCSBiometric****937317/05/2022FPS****937317/05/20229006000017/05/2022
560100136156 Tukamma - W/O ಧನರಾಜ ಜೋನ್ನಿಕೇರಿ ತಾ. PHH(NK) / NCSBiometric****937316/05/2022FPS****937316/05/2022150010000016/05/2022
560100136513 Mahadevi - S/O ಮಾಣಿಕ್ ೧/೧೦೦ ಸಂತಪುರ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100136811 ಗಂಗಮ್ಮ - W/O ಬಸವರಾಜ್ 1/85/1 . ಜೋನ್ನಿPHH(NK) / NCSBiometric****937316/05/2022FPS****937316/05/2022150010000016/05/2022
560100137660 Pooja - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100137773 Guramma - S/O ದತ್ತಾತ್ರಿ . . ತಕ್ ಔರಾದ PHH(NK) / NCSBiometric****937316/05/2022FPS****937316/05/20229006000016/05/2022
560100138379 Laxmi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರವಿ ಜೊನ್ನೇಕೆರPHH(NK) / NCSBiometric****277723/05/2022FPS****277723/05/20229006000023/05/2022
560100138454 Vijayalaximi - W/O ಸುರೇಶ ಜೊನ್ನೆಕೆರಿ ತಾ ಔPHH(NK) / NCSBiometric****937316/05/2022FPS****937316/05/20226004000016/05/2022
560100138518 Mahadevi - W/O ಝೇರಪ್ಪ ೧/೧೨೭ ಸಂತಪುರ ಜPHH(NK) / NCSBiometric****937316/05/2022FPS****937316/05/202212008000016/05/2022
560100138537 Surekha - W/O ಉಮಾಕಾಂತ ೧/೮೮ ಸಂತಪುರ ಜPHH(NK) / NCS------150000000-
560100138647 Shamala - W/O ರಾಜಕುಮಾರ್ ೧೭೩ ಸಂತಪೂರ PHH(NK) / NCSBiometric****937316/05/2022FPS****937316/05/20229006000016/05/2022
560100138730 Bharatabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಹಣಮಂತ 50 - ಜೋನಿPHH(NK) / NCSBiometric****937316/05/2022FPS****937316/05/20223002000016/05/2022
560100138767 Bhagirathi Bai - W/O ಶರಣಪ್ಪಾ ಜೋನ್ನೆಖೆರಿ ತಾPHH(NK) / NCSBiometric****937318/05/2022FPS****937318/05/2022150010000018/05/2022
560100138792 Radhika - W/O ರಾಜು ೯೯೯೯ ಸಂತಪೂರ ಜೊನ್PHH(NK) / NCSBiometric****937316/05/2022FPS****937316/05/20229006000016/05/2022
560100138806 Anitha - W/O ಗಣಪತಿ . . . . ಜೊನ್ನೆಕೇPHH(NK) / NCSBiometric****937316/05/2022FPS****937316/05/20226004000016/05/2022
560100139798 Sridevi - W/O ಗುರಪ್ಪಾ ಜೊಣ್ನೆಕೆರಿ ತಾPHH(NK) / NCSBiometric****937316/05/2022FPS****937316/05/202212008000016/05/2022
560100139992 Sunita - W/O ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಂತಪೂರ ಜೊನPHH(NK) / NCSBiometric****937316/05/2022FPS****937316/05/2022150010000016/05/2022
560100140442 Srilatha Kumabar - S/O ಶಿವರಾಜ ೭೪ ಚಟ್ನಾಳ ರೋಡ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100140591 Anita - W/O ಗೋವಿಂದ್ ಸಂತಪೂರ ಜೊನ್ನPHH(NK) / NCSBiometric****937316/05/2022FPS****937316/05/202212008000016/05/2022
560100140609 Laxmibai - W/O ಕಲ್ಲಪ್ಪ ೧/೮೬/೧ ಸಂತಪೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100140614 Nilamma - W/O ಬಾಬುರಾವ ಸಂತಪೂರ ಜೊನ್ನNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100141171 Renuka - S/O ನಾಗಯ್ಯ ಸಂತಪುರ ಜೋನ್ನೆPHH(NK) / NCSBiometric****937317/05/2022FPS****937317/05/20226004000017/05/2022
560100141635 Mangala - W/O ನಾಗನಾಥ ೨೮/ಸಿ ಸಂತಪೂರ ಜNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100143602 ಶಿವ ರಾಜ - ಮನೆ ಸಂ 186 ಗ್ರಾಮ ಜೋನ್ನೆಕೆರಿ ತAAY(NK) / NCSBiometric****937316/05/2022FPS****937316/05/2022200015000016/05/2022
560100143603 Gangamma - ಮನೆ ಸಂ 35 ಗ್ರಾಮ ಜೋನ್ನೆಕೆರಿ ತಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100143604 ಗುಂಡಪ್ಪಾ - ಮನೆಸಂ209 ಗ್ರಾಮ ಜೋನ್ನೆಕೆರಿ ತಾ:AAY(NK) / NCSBiometric****937316/05/2022FPS****937316/05/2022200015000016/05/2022
560100143605 ಗುಂಡಪ್ಪಾ - ಗುಂಡಪ್ಪಾ ತಂದೆ ನರಸಿಂಗ ಮನೆ ನಂ 15AAY(NK) / NCSBiometric****937316/05/2022FPS****937316/05/2022200015000016/05/2022
560100143606 ಝರೆಪ್ಪಾ - ಮನೆ ನಂ 146ಗ್ರಾಮ ಜೋನ್ನೆಕೆರಿ ತಾ/AAY(NK) / NCSBiometric****937316/05/2022FPS****937316/05/2022200015000016/05/2022
560100143607 laxmi - ಮನೆ ಸಂ 212 ಗ್ರಾಮ ಜೋನ್ನೆಕೆರಿ ತAAY(NK) / NCS------200000000-
560100143608 ನಾಗೆಂದ್ರ - ಮನೆ ಸಂ 129 ಗ್ರಾಮ ಜೋನ್ನೆಕೆರಿ ತAAY(NK) / NCSBiometric****937316/05/2022FPS****937316/05/2022200015000016/05/2022
560100143609 Gnana Bai - ಮನೆ ಸಂ 126 ಗ್ರಾಮ ಜೋನ್ನೆಕೆರಿ ತAAY(NK) / NCS------200000000-
560100143610 ಗುಂಡಪ್ಪಾ - ಮನೆ ಸಂ 49 ಜೋನ್ನೆಕೆರಿ ತಾ:ಔರಾದAAY(NK) / NCSBiometric****045318/05/2022FPS****045318/05/2022200015000018/05/2022
560100143611 sangamma - ಮನೆ ಸಂ 122 ಗ್ರಾಮ ಜೋನ್ನೆಕೆರಿ ತPHH(NK) / NCSBiometric****765016/05/2022FPS****765016/05/20223002000016/05/2022
560100143612 ಶಿವರಾಯಾ - ಜೋನ್ನೇಕೇರಿ ತಾ.ಔರಾಧ ಜಿಲ್ಲಾ ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****937319/05/2022FPS****937319/05/2022200015000019/05/2022
560100143613 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿ - ಮನೆ ಸಂ 180 ಗ್ರಾಮ ಜೋನ್ನೆಕೆರಿ AAY(NK) / NCS------200000000-
560100143614 Eshawaramma - ಮನೆ ಸಂ 91 ಗ್ರಾಮ ಜೊನ್ನೆಕರಿ ತಾPHH(NK) / NCSBiometric****937316/05/2022FPS****937316/05/20226004000016/05/2022
560100143615 ನರಸಪ್ಪಾ - ಮನೆ ಸಂ 114 ಗ್ರಾಮ:ಜೋನ್ನೆಕೆರಿ ತAAY(NK) / NCSBiometric****937320/05/2022FPS****937320/05/2022200015000020/05/2022
560100143616 ಚಂಪಾ ವತಿ - ಮನೆ ಸಂ 109 ಗ್ರಾಮ ಜೋನ್ನೆಕೆರಿ ತAAY(NK) / NCS------200000000-
560100143617 ಕಮಳಮ್ಮ - ಮನೆ ಸಂ 182 ಗ್ರಾಮ ಜೋನ್ನೆಕೆರಿ ತAAY(NK) / NCS------200000000-
560100143618 ಗಣಪತಿ - ಮನೆ ಸಂ 32 ಗ್ರಾಮ:ಜೋನ್ನೆಕೆರಿ ತಾPHH(NK) / NCSBiometric****937316/05/2022FPS****937316/05/202212008000016/05/2022
560100143619 ಮಹಾರುದ್ರಪ್ಪಾ - ಮನೆ ಸಂ 235 ಗ್ರಾಮ ಜೋನ್ನೆಕೆರಿ ತAAY(NK) / NCS------200000000-
560100143620 ಜೈ ಶ್ರೀ - ಮನೆ ಸಂ 203 ಗ್ರಾಮ ಜೋನ್ನೆಕೆರಿ ತNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100143621 Rangamma - ಮು:ಜೊನ್ನೆಕೆರಿ ತಾ:ಔರಾದ ಜಿ:ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100143622 ಶರಣಪ್ಪ - ಮನೆ ಸಂ 105 ಜೋನ್ನೆಕರಿ ತಾ:ಔರಾದAAY(NK) / NCSBiometric****937317/05/2022FPS****937317/05/2022200015000017/05/2022
560100143624 ಇಂದುಮತ್ತಿ - ಮನೆ ಸಂ 185 ಗ್ರಾಮ ಜೋನ್ನೆಕೆರಿ ತAAY(NK) / NCSBiometric****937316/05/2022FPS****937316/05/2022200015000016/05/2022
560100151459 ಮಲ್ಲಮ್ಮ - ಮನೆ ಸಂ 33 ಗ್ರಾಮ ಜೋನ್ನೆಕೆರಿ ತಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100151460 ಶಿವ ರಾಜ - ಮನೆ ಸಂ 45 ಗ್ರಾಮ ಜೋನ್ನೆಕೆರಿ ತಾPHH(NK) / NCSBiometric****937316/05/2022FPS****937316/05/202212008000016/05/2022
560100151461 ಕಾಶಿನಾಥ - ಮನೆ ಸಂ 100 ಗ್ರಾಮ ಜೊನ್ನೆಕೆರಿ ತPHH(NK) / NCSBiometric****937318/05/2022FPS****937318/05/20229006000018/05/2022
560100151462 ಶಿವರಾಜ - ಮನೆ ಸಂ 236 ಗ್ರಾಮ ಜೋನ್ನೆಕೆರಿ ತPHH(NK) / NCS------90000000-
560100151463 ಸಿದ್ರಮಯ್ಯಾ - ಮನೆ ಸಂ 83 ಗ್ರಾಮ ಜೋನ್ನೆಕೆರಿ ತಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100151464 ಲಿಂಗಪ್ಪಾ - ಮನೆ ಸಂ 07 ಗ್ರಾಮ ಜೋನ್ನೆಕೆರಿ ತಾPHH(NK) / NCSBiometric****937319/05/2022FPS****937319/05/20226004000019/05/2022
560100151465 ಪ್ರಭು - ಮನೆ ಸಂ 187 ಗ್ರಾಮ ಜೋನ್ನೆಕೆರಿ ತPHH(NK) / NCSBiometric****937319/05/2022FPS****937319/05/202212008000019/05/2022
560100151466 ರತ್ತನಮ್ಮಾ - ಮನೆ ಸಂ 16 ಗ್ರಾಮ ಜೋನ್ನೆಕೆರಿ ತಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100151467 ಶಿವ ರಾಮ - ಶಿವರಾಯ ತಂದೆ ಪ್ರಭಾಪ್ಪಾ ಮನೆ ನಂ 1PHH(NK) / NCSBiometric****937316/05/2022FPS****937316/05/20226004000016/05/2022
560100151468 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿ - ಮು:ಜೊನ್ನೆಕೆರಿ ತಾ:ಔರಾದ ಜಿ:ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560100151469 ಅರ್ಜುನ - ಮು:ಜೋನ್ನೆಕೆರಿ ತಾ:ಔರಾದ ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****937318/05/2022FPS****937318/05/20229006000018/05/2022
560100151470 ಶಿವ ರಾಮ - ಮನೆ ಸಂ 129/1 ಗ್ರಾಮ ಜೋನ್ನೆಕೆರಿ PHH(NK) / NCS------30000000-
560100151471 ಶಿವ ರಾಮ - ಮನೆ ಸಂ 118 ಜೋನ್ನೆಕೆರಿ ತಾ:ಔರಾದPHH(NK) / NCSBiometric****937318/05/2022FPS****937318/05/20229006000018/05/2022
560100151472 ಝರೆಪ್ಪಾ - ಮನೆ ಸಂ 192 ಗ್ರಾಮ:ಜೋನ್ನೆಕೆರಿ ತPHH(NK) / NCSBiometric****937316/05/2022FPS****937316/05/20229006000016/05/2022
560100151473 ಕಾಶಿ ನಾಥ - ಮನೆ ಸಂ 124 ಗ್ರಾಮ ಜೋನ್ನೆಕೆರಿ ತAAY(NK) / NCSBiometric****937316/05/2022FPS****937316/05/2022200015000016/05/2022
560100151474 ಬಾಬುರಾವ ತಂದೆ ಪಾಂಡುರಂಗ - ಮನೆ ಸಂ 135 ಗ್ರಾಮ ಜೋನ್ನೆಕೆರಿ AAY(NK) / NCSBiometric****937316/05/2022FPS****937316/05/2022200015000016/05/2022
560100151475 ಸಂಗಮ್ಮಾ - ಮನೆ ಸಂ 222 ಗ್ರಾಮ ಜೋನ್ನೆಕೆರಿ ತAAY(NK) / NCSBiometric****937316/05/2022FPS****937316/05/2022200015000016/05/2022
560100151476 tukkamma - ಮನೆ ಸಂ 232 ಗ್ರಾಮ ಜೋನ್ನೆಕೆರಿ ತPHH(NK) / NCSBiometric****937316/05/2022FPS****937316/05/20223002000016/05/2022
560100151477 ಜಾಳಪ್ಪ - ಮನೆ ಸಂ 137 ಜೋನ್ನೆಕೆರಿ ಗ್ರಾಮ ತPHH(NK) / NCSBiometric****937316/05/2022FPS****937316/05/20226004000016/05/2022
560100151478 Anshabai - ಮನೆ ಸಂ 227 ಜೋನ್ನೆಕೆರಿ ತಾ:ಔರಾದPHH(NK) / NCSBiometric****937316/05/2022FPS****937316/05/2022150010000016/05/2022
560100151479 ನಾಗಮ್ಮ - ಮನೆ ಸಂ 229 ಗ್ರಾಮ ಜೋನ್ನೆಕೆರಿ ತPHH(NK) / NCS------30000000-
560100151480 ಸಂಗಮ್ಮಾ - ಮನೆ ಸಂ 173 ಗ್ರಾಮ ಜೋನ್ನೆಕೆರಿ ತPHH(NK) / NCSBiometric****937316/05/2022FPS****937316/05/20226004000016/05/2022
560100151481 ಹಣಮಂತ - ಮನೆ ಸಂ 216 ಜೋನ್ನೆಕೆರಿ ತಾ:ಔರಾದPHH(NK) / NCSBiometric****937316/05/2022FPS****937316/05/20229006000016/05/2022
560100151482 ಕಲ್ಲಪ್ಪ - ಮನೆ ಸಂ150/1 ಗ್ರಾಮ ಜೋನ್ನೆಕೆರಿ PHH(NK) / NCS------150000000-
560100151483 ಗೌರಮ್ಮ - ಮನೆ ಸಂ 214 ಗ್ರಾಮ ಜೋನ್ನೆಕೆರಿ ತPHH(NK) / NCSBiometric****937316/05/2022FPS****937316/05/2022150010000016/05/2022
560100151484 Saraswati - ಮನೆ ಸಂ 149 ಗ್ರಾಮ ಜೋನ್ನೆಕೆರಿ ತPHH(NK) / NCSBiometric****937316/05/2022FPS****937316/05/20226004000016/05/2022
560100151485 ಕೋಂಡಿಬಾ - ಮನೆ ಸಂ 148 ಗ್ರಾಮ ಜೋನ್ನೆಕೆರಿ ತPHH(NK) / NCSBiometric****937316/05/2022FPS****937316/05/20223002000016/05/2022
560100151486 ಪಂಚುಬಾಯಿ - ಮನೆ ಸಂ 200 ಗ್ರಾಮ:ಜೋನ್ನೆಕೆರಿ ತPHH(NK) / NCSBiometric****937316/05/2022FPS****937316/05/202212008000016/05/2022
560100151487 ಕಲ್ಲಮ್ಮಾ - ಮನೆ ಸಂ 12 ಜೋನ್ನೆಕೆರಿ ತಾ:ಔರಾದPHH(NK) / NCSBiometric****937316/05/2022FPS****937316/05/20229006000016/05/2022
560100151488 Bhumika - ಮನೆ ಸಂ 198 ಗ್ರಾಮ ಜೋನ್ನೆಕೆರಿ ತPHH(NK) / NCSBiometric****937316/05/2022FPS****937316/05/20229006000016/05/2022
560100151489 ಪ್ರಕಾಶ - ಮು:ಜೊನ್ನೆಕೆರಿ ತಾ:ಔರಾದ ಜಿ:ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****937316/05/2022FPS****937316/05/2022200015000016/05/2022
560100151490 kamala bai - ಮನೆ ಸಂ 157 ಗ್ರಾಮ ಜೋನ್ನೆಕೆರಿ ತPHH(NK) / NCSBiometric****937317/05/2022FPS****937317/05/20223002000017/05/2022
560100151491 ರಾಮಣ್ಣಾ - ಮನೆ ನಂ 192 ಜೋನ್ನೆಕೆರಿ ಗ್ರಾಮ ತಾPHH(NK) / NCSBiometric****937316/05/2022FPS****937316/05/202212008000016/05/2022
560100151492 ಕಾಶಿನಾಥ - ಮನೆ ಸಂ 208 ಗ್ರಾಮ ಜೋನ್ನೆಕೆರಿ ತPHH(NK) / NCSBiometric****937316/05/2022FPS****937316/05/20229006000016/05/2022
560100151493 ಸಂಗಮ್ಮಾ - ಮನೆ ಸಂ 236 ಗ್ರಾಮ ಜೋನ್ನೆಕೆರಿ ತAAY(NK) / NCSBiometric****937316/05/2022FPS****937316/05/2022200015000016/05/2022
560100151494 ವೈಜೀನಾಥ - ಮನೆ ಸಂ 207 ಗ್ರಾಮ ಜೋನ್ನೆಕೆರಿ ತPHH(NK) / NCSBiometric****937316/05/2022FPS****937316/05/20226004000016/05/2022
560100151496 Gurappa - ಮನೆ ಸಂ 237 ಗ್ರಾಮ ಜೋನ್ನೆಕೆರಿ ತPHH(NK) / NCSBiometric****937316/05/2022FPS****937316/05/202212008000016/05/2022
560100151497 ಮಾರುತಿ - ಮನೆ ಸಂ 156 ಗ್ರಾಮ ಜೋನ್ನೆಕೆರಿ ತPHH(NK) / NCSBiometric****937316/05/2022FPS****937316/05/20226004000016/05/2022
560100151498 ಮುನ್ನವ್ವಾ - ಮು:ಜೊನ್ನೆಕೆರಿ ತಾ:ಔರಾದ ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****937316/05/2022FPS****937316/05/20226004000016/05/2022
560100151499 ಪುತಳಾ ಬಾಯಿ - ಮನೆ ಸಂ 36 ಗ್ರಾಮ ಜೋನ್ನೆಕೆರಿ ತಾPHH(NK) / NCSBiometric****937316/05/2022FPS****937316/05/20229006000016/05/2022
560100151500 ಪ್ರಕಾಶ - ಮನೆ ಸಂ 196 ಗ್ರಾಮ ಜೊನ್ನೆಕೆರಿ ತPHH(NK) / NCSBiometric****937316/05/2022FPS****937316/05/20226004000016/05/2022
560100151501 ರಾಜ ಕುಮಾರ - ರಾಜಕುಮಾರ ತಂದೆ ಗುಂಡಪ್ಪಾ ಮನೆ ನಂ PHH(NK) / NCS------90000000-
560100151502 Parwathi - ಮನೆ ಸಂ 192 ಜೋನ್ನೆಕೆರಿ ಗ್ರಾಮ PHH(NK) / NCSBiometric****937316/05/2022FPS****937316/05/2022150010000016/05/2022
560100151503 Paramma - ಮು:ಜೋನ್ನೆಕೆರಿ ತಾ:ಔರಾದ ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****937316/05/2022FPS****937316/05/2022150010000016/05/2022
560100151504 ಕಲ್ಲಮ್ಮ - ಮನೆ ಸಂ 181 ಗ್ರಾಮ:ಜೋನ್ನೆಕೆರಿ ತPHH(NK) / NCSBiometric****937316/05/2022FPS****937316/05/20226004000016/05/2022
560100151505 Kamalamma - ಮನೆ ಸಂ 130 ಗ್ರಾಮ ಜೋನ್ನೆಕೆರಿ ತPHH(NK) / NCSBiometric****937320/05/2022FPS****937320/05/20226004000020/05/2022
560100151506 ಭಿಮಣ್ಣಾ - ಮನೆ ಸಂ 175ಗ್ರಾಮ ಜೋನ್ನೆಕೆರಿ ತಾPHH(NK) / NCSBiometric****937316/05/2022FPS****937316/05/20226004000016/05/2022
560100151507 ಮಲ್ಲಿರ್ಕಜುನ - ಮನೆ ಸಂ 155 ಗ್ರಾಮ:ಜೋನ್ನೆಕೆರಿ ತPHH(NK) / NCSBiometric****937316/05/2022FPS****937316/05/20229006000016/05/2022
560100151508 ನಾಗಶಟ್ಟಿ - ಮನೆ ಸಂ 20 ಗ್ರಾಮ ಜೋನ್ನೆಕೆರಿ ತಾAAY(NK) / NCSBiometric****937320/05/2022FPS****937320/05/2022200015000020/05/2022
560100151509 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ - ಮನೆ ಸಂ 231 ಗ್ರಾಮ ಜೋನ್ನೆಕೆರಿ ತNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100151510 ಪಾರ್ವತಿ - ಮನೆ ಸಂ 89 ಜೋನ್ನೆಕೆರಿ ತಾ:ಔರಾದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100151511 ಶೋಭಾ - ಮನೆ ಸಂ 161 ಗ್ರಾಮ ಜೋನ್ನೆಕೆರಿ ತPHH(NK) / NCSBiometric****937316/05/2022FPS****937316/05/202212008000016/05/2022
560100151512 ನಾಗನಾಥ - ಮು:ಜೊನ್ನೆಕೆರಿ ತಾ:ಔರಾದ ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****937316/05/2022FPS****937316/05/2022180012000016/05/2022
560100151513 ವಸಂತ - ಮನೆ ಸಂ 241 ಜೋನ್ನೆಕೆರಿ ತಾ:ಔರಾದPHH(NK) / NCSBiometric****937316/05/2022FPS****937316/05/2022150010000016/05/2022
560100151514 ಬಸವರಾಜ - ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಗುಂಡಯ್ಯಾ ಮನೆ ನಂ 24PHH(NK) / NCSBiometric****937317/05/2022FPS****937317/05/202212008000017/05/2022
560100151515 ಓಂಕಾರ - ಮನೆ ಸಂ231 ಜೋನ್ನೆಕೆರಿ ತಾ:ಔರಾದPHH(NK) / NCS------120000000-
560100151516 Shakunthala - ಮನೆ ಸಂ 08 ಗ್ರಾಮ ಜೋನ್ನೆಕೆರಿ ತಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560100151517 ನರಸಪ್ಪಾ - ಮು:ಜೊನ್ನೆಕೆರಿ ತಾ:ಔರಾದ ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****937318/05/2022FPS****937318/05/2022180012000018/05/2022
560100151518 ಧನರಾಜ - ಧನರಾಜ ತಂದೆ ಶಿವರಾಮ ಮನೆ ನಂ 103 ಜPHH(NK) / NCSBiometric****937318/05/2022FPS****937318/05/202212008000018/05/2022
560100151519 ಕುಶ್ಮವತಿ - ಮನೆ ಸಂ 128 ಗ್ರಾಮ ಜೋನ್ನೆಕೆರಿ PHH(NK) / NCSBiometric****937316/05/2022FPS****937316/05/20226004000016/05/2022
560100151520 ಸಂತೋಷ - ಮನೆ ಸಂ ಗ್ರಾಮ ಜೋನ್ನೆಕೆರಿ ತಾ:ಔPHH(NK) / NCSBiometric****937316/05/2022FPS****937316/05/202212008000016/05/2022
560100151521 ಕಲಾವತಿ - ಸಂತೋಷ ತಂದೆ ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ ಮನೆ ನಂ 96PHH(NK) / NCSBiometric****937318/05/2022FPS****937318/05/202212008000018/05/2022
560100151522 ಶಿವರಾಜ - ಮನೆ ಸಂ 150 ಜೋನ್ನೆಕೆರಿ ತಾ:ಔರಾPHH(NK) / NCSBiometric****937316/05/2022FPS****937316/05/2022150010000016/05/2022
560100151523 ರಾಜಕುಮಾರ - ಮನೆ ಸಂ 54 ಗ್ರಾಮ ಜೋನ್ನೆಕೆರಿ ತಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100151524 Paramma - ಮನೆ ಸಂ 120 ಗ್ರಾಮ: ಜೋನ್ನೆಕೆರಿ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100151525 ಮಡಿವಾಳಯ್ಯ - ಮನೆ ಸಂ 217 ಗ್ರಾಮ ಜೋನ್ನೆಕೆರಿ ಔPHH(NK) / NCSBiometric****937316/05/2022FPS****937316/05/2022150010000016/05/2022
560100151526 Sarsavti - ಮನೆ ಸಂ 197 ಗ್ರಾಮ ಜೋನ್ನೆಕೆರಿ ತPHH(NK) / NCSBiometric****937317/05/2022FPS****937317/05/20226004000017/05/2022
560100151527 ಬಂಡಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ - ಮನೆ ಸಂ 189 ಗ್ರಾಮ ಜೋನ್ನೆಕೆರಿ ತPHH(NK) / NCSBiometric****937320/05/2022FPS****937320/05/202212008000020/05/2022
560100151528 ಅಮ್ರತ - ಮನೆ ಸಂ 115 ಜೋನ್ನೆಕೆರಿ ಗ್ರಾಮ ತNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100164916 Ishwarbai - W/O ವಿನಾಯಕ ರಾವ್ ಜೊನ್ನೇಖೆರPHH(NK) / NCSBiometric****937317/05/2022FPS****937317/05/20229006000017/05/2022
560100165798 ಅಶೋಕ - ಮನೆ ಸಂ 45/1 ಗ್ರಾಮ ಜೋನ್ನೆಕೆರಿ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100165799 ಕಾಶಿನಾಥ - ಮನೆ ನಂ54/1 ಗ್ರಾಮ ಜೋನ್ನೆಕೆರಿ ತಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100165800 ಶರಣಪ್ಪ - ಮನೆ ಸಂ 3 ಗ್ರಾಮ ಜೋನ್ನೆಕೆರಿ ತಾ:NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100170313 Pundlik S/o Shivalingappa Mali - ಜೋನ್ನಿಕೇರಿ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****937318/05/2022FPS****937318/05/20226004000018/05/2022
560100170314 Sanjukumar S/o Ramanna - ಜೋನ್ನಿಕೇರಿ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****937316/05/2022FPS****937316/05/20226004000016/05/2022
560100170316 Nagamma - ಜೋನ್ನಿಕೆರಿ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****937316/05/2022FPS****937316/05/2022150010000016/05/2022
560100170318 ಶೇಶಿಕಲಾ ಗ/ ರಾಜಕುಮಾರ ಕೂಳಿ - ಜೋನ್ನಿಕೇರಿ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****937316/05/2022FPS****937316/05/20229006000016/05/2022
560100170455 Ambika - ಜೋನೆಕೆರಿ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****937316/05/2022FPS****937316/05/202212008000016/05/2022
560100170456 Surekha - ಜೋನ್ನಿಕೇರಿ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****937316/05/2022FPS****937316/05/2022150010000016/05/2022
560100170463 Laximi Bai - ಜ್ಯೋನ್ನಿಕೇರಿ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀPHH(NK) / NCSBiometric****937316/05/2022FPS****937316/05/202212008000016/05/2022
560100170482 Bhagyavati W/o Mohan - ಜೋನ್ನಿಕೇರಿ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****937316/05/2022FPS****937316/05/2022180012000016/05/2022
560100170669 Navanath S/o Bandeppa - ಗ್ರಾಮ: ಜೋನ್ನೆಕೆರಿ ಮನೆ ಸಂ 94 ತNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100170692 Gangamma - ಜೋನ್ನಿಕೇರಿ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****937317/05/2022FPS****937317/05/202212008000017/05/2022
560100170784 Shivakumar S/i Ramanna - ಜೋನೆಕೆರೆ ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100170786 Ramesh S/o Hanamanth - ಜೋನ್ನೇಕೆರಿ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100170787 Rajakumar S/o Saidappa - ಜೋನ್ನಿಕೇರಿ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100170789 Indumati W/o Vaijinath - ಜೋನ್ನೆಕೇರಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560100170791 ನಂದಮ್ಮ - ಜೊನ್ನಿಕೇರಿ ತಾ:ಔರಾಧ ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560100170795 Shivakumar S/o Pundlikarao - ಜೋನ್ನೆಕೆರಿ ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ: ಬೀPHH(NK) / NCSBiometric****894121/05/2022FPS****894121/05/20223002000021/05/2022
560100170799 Sharanappa S/o Pundalikarao - ಗ್ರಾಮ:ಜೋನ್ನೆಕೆರಿ ಮನೆ ಸಂ 171 ಗ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100170801 Sunita - ಜೊನ್ನಿಕೇರಿ ತಾ:ಔರಾದ ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****344323/05/2022FPS****344323/05/202212008000023/05/2022
560100170808 Rajappa S/o Naganna - ಜೋನ್ನೆಕೆರಿPHH(NK) / NCSBiometric****937317/05/2022FPS****937317/05/2022180012000017/05/2022
560100170809 Premla - ಜೊನ್ನಿಕೇರಿ ತಾ ಔರಾದ ಜಿ:ಬಿದರPHH(NK) / NCSBiometric****937317/05/2022FPS****937317/05/20226004000017/05/2022
560100170867 Viswanath S/o Jaleppa - ಸಾ:ಜೋನ್ನೆಕೆರಿ ತಾ;ಔರಾದPHH(NK) / NCSBiometric****937316/05/2022FPS****937316/05/20226004000016/05/2022
560100170871 Maruti S/o Iranna - ನಂ 101 ನೆಯೆರನೆರೇನ ಟ್ಯಕ ಜೊನಾಖೆರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100170873 Paramma W/o Ekanath - ಸಾ:ಜೋನ್ನೆಕೆರಿ ತಾ:ಔರಾಧPHH(NK) / NCSBiometric****937318/05/2022FPS****937318/05/20223002000018/05/2022
560100170877 Paramma W/o Iranna - ಸಾ:ಜೋನ್ನೇಕೆರಿ ತಾ:ಔರಾದPHH(NK) / NCSBiometric****937318/05/2022FPS****937318/05/20223002000018/05/2022
560100170880 Prabhavati - ಜೋನ್ನೆಕೇರಿ ತಾ: ಔರಾದ (ಬ) ಜಿ;ಬೀದPHH(NK) / NCS------30000000-
560100170889 Janabai W/o Hanamanth - ಜೋನ್ನೆಕೇರಿ ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ: ಬೀPHH(NK) / NCSBiometric****937318/05/2022FPS****937318/05/20229006000018/05/2022
560100170892 Aneeta D/o Hanamanth - ಜೊನ್ನಿಕೇರಿ ತಾ; ಔರಾದ ಜೀ; ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****937319/05/2022FPS****937319/05/20226004000019/05/2022
560100170894 Shantamma W/o Gundayya - ಜೋನ್ನೆಕೇರಿ ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****937318/05/2022FPS****937318/05/20223002000018/05/2022
560100170968 Rachayya S/o Vaijinath - ಜೊನಾಖೆರಿPHH(NK) / NCSBiometric****937316/05/2022FPS****937316/05/202212008000016/05/2022
560100170976 ಶಾಂತಮ್ಮಾ - ಜೋನ್ನಿಕೇರಿ ತಾ: ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ: ಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100170977 Vidyavati - ಜೋನ್ನಿಕೇರಿ ತಾ: ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ: ಬPHH(NK) / NCSBiometric****937319/05/2022FPS****937319/05/202212008000019/05/2022
560100171138 Guranath S/o Shivaraya - ಜೋನ್ನೆಕೇರಿ ತಾ : ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ: PHH(NK) / NCSBiometric****937319/05/2022FPS****937319/05/202212008000019/05/2022
560100171169 Srishailam - ಜೋನ್ನೆಕೇರಿ ತಾ: ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ: ಬPHH(NK) / NCS------60000000-
560100171183 Sangamma - ಜೊನ್ನೆಕರಿ ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ: ಬೀದPHH(NK) / NCS------30000000-
560100171187 ಕವಿತಾ - ಜೋನ್ನೆಕೇರಿ ತಾ; ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ: ಬPHH(NK) / NCSBiometric****937316/05/2022FPS****937316/05/20226004000016/05/2022
560100171240 Dhanaraj S/o Sharanappa Birada - ಜೊನ್ನಿಕೇರಿ ತಾ:ಔರಾದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100171357 Balaji S/o Saidappa Machkuri - ಗ್ರಾಮ:ಜೋನ್ನೆಕೆರಿ ಮನೆ ಸಂ 134 ಸಮPHH(NK) / NCS------120000000-
560100171358 Chandrakala - ಗ್ರಾಮ: ಮನೆ ಸಂ 35 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಂದಿರAAY(NK) / NCSBiometric****937316/05/2022FPS****937316/05/2022200015000016/05/2022
560100171365 Chitramma - ಗ್ರಾಮ:ಜೋನ್ನೆಕೆರಿ ಮನೆ ಸಂ 221 ಹನPHH(NK) / NCSBiometric****937316/05/2022FPS****937316/05/2022210014000016/05/2022
560100171368 ಮರುಬಾಯಿ ಗಂಡ ರಾಮಣ್ಣಾ ಕಾಂಬಳೆ - ಗ್ರಾಮ:ಜೋನ್ನೆಕೆರಿ ಮನೆ ಸಂ 194 ಸರPHH(NK) / NCSBiometric****937316/05/2022FPS****937316/05/20226004000016/05/2022
560100171582 Jyotish S/o Gundappa - ಸಾ:ಜೊನ್ನೆಕೇರಿ ತಾ:ಔರಾದ ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****937316/05/2022FPS****937316/05/20226004000016/05/2022
560100171598 Gundappa S/o Dhulappa - ಜೋನಕೇರಿ ತಾ ಔರಾದ ಜಿ.ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100172308 ಮಲ್ಲಮ್ಮ - ಗ್ರಾಮ:ಜೋನ್ನೆಕೆರಿ ಮನೆ ಸಂ 99 ವಾಟPHH(NK) / NCSBiometric****937318/05/2022FPS****937318/05/202212008000018/05/2022
560100172309 Kalavati W/o Prashant Julfe - ಗ್ರಾಮ:ಮನೆ ಸಂ 216 ಭವಾನಿ ಮಂದಿರ ಹPHH(NK) / NCSBiometric****937319/05/2022FPS****937319/05/20229006000019/05/2022
560100172312 Godavari - ಗ್ರಾಮ :ಜೋನ್ನೆಕೆರಿ ಮನೆ ಸಂ 18 ಭವPHH(NK) / NCSBiometric****937316/05/2022FPS****937316/05/2022150010000016/05/2022
560100172479 Shivakumar S/o Shivaraya - ಜೊನ್ನಿಕೇರಿ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****937316/05/2022FPS****937316/05/202212008000016/05/2022
560100172484 Sunita - ಜೊನ್ನಿಕೇರಿ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100172489 ಸಂಗಮ್ಮಾ ಗ/ ಮಲ್ಲಕಾರ್ಜುನ - ಜೊನ್ನಿಕೇರಿ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100172494 Prabhu S/o Maruteppa - ಜೊನ್ನಿಕೇರಿ ತಾ:ಔರದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560100172795 Mahadevi W/o Chandrakanth - ಜೋನ್ನಿಕೆರಿ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****937318/05/2022FPS****937318/05/20229006000018/05/2022
560100172800 Shivaraya S/o Sanganbasappa - ಗ್ರಾಮ:ಜೋನ್ನೆಕೆರಿ ತಾ:ಔರಾದ ಜಿ:ಬೀNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100172811 Siddalingappa S/o Veersangappa - ಜೋನೆಕೇರಿ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****937320/05/2022FPS****937320/05/20223002000020/05/2022
560100172814 Sangeeta - ಜೊನ್ನಿಕೇರಿ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****937316/05/2022FPS****937316/05/202212008000016/05/2022
560100176460 Mallayya S/o Kantayya - ಮನೆ ನಂ 186 ಗ್ರಾಮ ಜೊನ್ನೆಕೆರಿ ತPHH(NK) / NCSBiometric****440420/05/2022FPS****440420/05/20229006000020/05/2022
560100180548 ಸವೀತಾ - ಜೋನ್ನೆಕೆರಿ ತಾ:ಔರಾದ ಜಿ:ಬೀದರ 58PHH(NK) / NCSBiometric****937318/05/2022FPS****937318/05/20229006000018/05/2022
560100180560 sheshikal - ಜೋನ್ನೆಕೆರಿ ತಾ:ಔರಾದ ಜಿ:ಬೀದರ 58PHH(NK) / NCS------60000000-
560100180575 parvati - ಸಂತಪೂರ ತಾ:ಔರಾದ ಜಿ:ಬೀದರ 585421PHH(NK) / NCS------30000000-
560100180581 ಕುಂದಮ್ಮ - ಗ್ರಾಮ:ಜೊನ್ನೆಕೆರಿ ತಾ:ಔರಾದ ಜಿ:ಬೀPHH(NK) / NCS------90000000-
560100180597 ಘಾಳೆಪ್ಪಾ - ಜೋನೆಕೇರಿ ತಾ:ಔರಾದ ಜೀ:ಬೀದರ 5853AAY(NK) / NCSBiometric****937317/05/2022FPS****937317/05/2022200015000017/05/2022
560100181947 ಮನೋಹರ - ಜೊನ್ನಿಕೇರಿ ತಾ:ಔರಾದ ಜಿ:ಬೀದರ 58PHH(NK) / NCSBiometric****937316/05/2022FPS****937316/05/2022150010000016/05/2022
560100182608 Sarswati - ಜೊನ್ನಿಕೇರಿ ತಾ:ಔರಾದ ಜಿ:ಬೀದರ 58PHH(NK) / NCS------120000000-
560100182612 ಮಾಣಿಕರಾವ್‌ - JONNIKEREPHH(NK) / NCSBiometric****937316/05/2022FPS****937316/05/20223002000016/05/2022
560100182644 ಮಹಾದೇವೀ - ಜೊನ್ನಿಕೇರಿ ತಾ:ಔರಾದ ಜಿ:ಬೀದರ 58PHH(NK) / NCSBiometric****937316/05/2022FPS****937316/05/202212008000016/05/2022
560100182646 ವಿಮಲಬಾಯಿ - ಜೊನ್ನಿಕೇರಿ ತಾ:ಔರಾದ ಜಿ:ಬೀದರ 58PHH(NK) / NCSBiometric****937316/05/2022FPS****937316/05/20226004000016/05/2022
560100182703 ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪಾ ಸದಾನಂ - ಜೋನ್ನೆಕೇರಿ ತಾ:ಔರಾದ ಜಿ:ಬೀದರ 58AAY(NK) / NCSBiometric****937316/05/2022FPS****937316/05/2022200015000016/05/2022
560100182705 ಪಂಡರಿ - ಜೊನ್ನಿಕೇರಿ ತಾ:ಔರಾದ ಜಿ:ಬೀದರ 58PHH(NK) / NCSBiometric****937318/05/2022FPS****937318/05/20226004000018/05/2022
560100182759 Tukkamma - ಜೊನ್ನಿಕೇರಿ ತಾ:ಔರಾದ ಜಿ:ಬೀದರ 58PHH(NK) / NCSBiometric****937316/05/2022FPS****937316/05/202212008000016/05/2022
560100182762 ಧನರಾಜ - ಜೊನ್ನಿಕೇರಿ ತಾ:ಔರಾದ ಜಿ:ಬೀದರ 58PHH(NK) / NCS------60000000-
560100183548 ವಿಜಯಕುಮಾರ - ಜೋನ್ನೆಕೆರಿ ತಾ:ಔರಾದ ಜಿ:ಬೀದರ 58PHH(NK) / NCSBiometric****937318/05/2022FPS****937318/05/202212008000018/05/2022
560100184496 Anita - W/O ಲಿಂಗನಂದ್ ಸಂತಪೂರ ಜೊನPHH(NK) / NCS------120000000-
560100184851 ಗಂಗಮ್ಮ - ಜೊನ್ನಿಕೇರಿ ತಾ:ಔರಾದ ಜೀ:ಬೀದರ 58PHH(NK) / NCSBiometric****937318/05/2022FPS****937318/05/20226004000018/05/2022
560100184852 ಕಾಶಿನಾಥ - ಜೊನ್ನಿಕೇರಿPHH(NK) / NCSBiometric****937318/05/2022FPS****937318/05/20226004000018/05/2022
560100184853 ಮಧು - ಜೊನ್ನಿಕೇರಿ ತಾ:ಔರಾದ ಜಿ:ಬೀದರ 58PHH(NK) / NCS------150000000-
560100186889 Mangala W/o Basavanthrao - ಬಸವಂತರಾವ ತಂದೆ ಪಾಂಡುರಂಗರಾವ 16NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100188832 Reshma - ರಾಜಕುಮಾರ 194 ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಜೋನPHH(NK) / NCSBiometric****937316/05/2022FPS****937316/05/202212008000016/05/2022
560100188833 Jagadevi - ಜಗದೇವಿ ಗಂಡ ದೀಪಕ 185/1 ಜೊನ್ನPHH(NK) / NCSBiometric****937316/05/2022FPS****937316/05/202212008000016/05/2022
560100188839 Vidyavati W/o Guranath Biradar - ಕಾಮಶೇಟ್ಟಿ ಬಿರಾದಾರ ಮನೆ ಸಂಖ್ಯೆ PHH(NK) / NCSBiometric****937316/05/2022FPS****937316/05/2022150010000016/05/2022
560100188840 LATHA - ಅನೀಲಕುಮಾರ ಬೀರಾದಾರ ಮನೆ ಸಂಖ್ಯೆ PHH(NK) / NCSBiometric****937320/05/2022FPS****937320/05/202212008000020/05/2022
560100188841 SHANTHAMMA - ಶಾಯಪ್ಪಾ 228 ಕೋಳ್ಳುರ ರಸ್ತೆ ಜNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100188958 Shridevi - ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕೋಳಿ 205 ಜೋನ್ನೆPHH(NK) / NCSBiometric****937316/05/2022FPS****937316/05/20229006000016/05/2022
560100189106 Lalita - ಪಾಂಡುರಂಗ ರಾಠೊಡ ಮನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 157PHH(NK) / NCSBiometric****937316/05/2022FPS****937316/05/202212008000016/05/2022
560100189107 Meenakumari D/o Shivaji Hataka - ಹಣಮಂತ ಹಟಕರ 127 ಪತ್ರಿ ಸ್ವಾಮಿ AAY(NK) / NCSBiometric****937318/05/2022FPS****937318/05/2022200015000018/05/2022
560100189108 Nagamma - ಶಿವರಾಯ ಮೆತ್ರೆ 100 ಲಕ್ಮಿ ಮಂದಿPHH(NK) / NCSBiometric****937317/05/2022FPS****937317/05/202212008000017/05/2022
560100189109 Laxmibai - ನಾಗಪ್ಪಾ 18 ಜೋನ್ನೆಕೆರಿ ಜೊನ್ನPHH(NK) / NCSBiometric****937316/05/2022FPS****937316/05/2022210014000016/05/2022
560100189110 swati - ಪ್ರಕಾಶ 234 ಜೋನ್ನೇಕೆರಿ ಜೊನ್ನPHH(NK) / NCS------60000000-
560100189111 ಚಂದ್ರಕಲಾ ಗಂಡ ಬಾಲಾಜಿ ಪಾಂಡ್ರೆ - ಬಾಲಾಜಿ ಪಾಂಡ್ರೆ 48 ಜೋನ್ನೆಕೆರಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560100195927 Nagamma Biradar - W/O: ಗುಂಡಪ್ಪಾ ವಕಿಲ್ 1-3 NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100196368 Shakuntala - W/O ಶಿವರಾಜ ಸಂತಪೂರ ಜೊನ್ನಿPHH(NK) / NCSBiometric****937320/05/2022FPS****937320/05/202212008000020/05/2022
560100196432 Mahadevi - S/O ನಾಗಯ್ಯ ಸಂತಪುರ ಜೋನ್ನೆPHH(NK) / NCSBiometric****000320/05/2022FPS****000320/05/20229006000020/05/2022
560100196949 Narsamma - W/O ಅಶೋಕ ಜುಳಪ್ಪೇ . . . . ಜPHH(NK) / NCSBiometric****937318/05/2022FPS****937318/05/20226204000018/05/2022
560100197369 Anitha - W/O ಪ್ರಕಾಶ್ ಸಂತಪೂರ ಜೊನ್ನPHH(NK) / NCSBiometric****937317/05/2022FPS****937317/05/2022180012000017/05/2022
560100197488 Sridevi - W/O ಶಿವಕುಮಾರ ಸಂತಪುರ ಜೋನ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560100197821 Ambika - W/O ರಾಜಕುಮಾರ್ ಸಂತಪೂರ ಜೊನPHH(NK) / NCSBiometric****937316/05/2022FPS****937316/05/20229006000016/05/2022
560100198263 Shivamma - W/O ಮಾರುತಿ ೧/೨೨ ಸಂತಪುರ ಜೋPHH(NK) / NCSBiometric****469622/05/2022FPS****469622/05/20226004000022/05/2022
560100198265 Sanjeevini - W/O ಗಣಪತಿ . . . . ಜೊನ್ನೆಕೇPHH(NK) / NCSBiometric****937317/05/2022FPS****937317/05/20226004000017/05/2022
560100199319 Mahananda - W/O ವಿಜಯಕುಮಾರ . . . . ಜೊನ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560100199321 Kamalabai - S/O ಮಾದಪ್ಪ ಸಂತಪುರ ಜೋನ್ನೆPHH(NK) / NCSBiometric****937319/05/2022FPS****937319/05/20226604000019/05/2022
560100200001 Vaishali - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ತುಕಾರಾಮ ಜೋನಿಕPHH(NK) / NCS------60000000-
560100200259 Shantamma - W/O ಹಣಮಂತ ಜೊನ್ನೆಕೆರಿತಾ ಔರPHH(NK) / NCSBiometric****937316/05/2022FPS****937316/05/20223002000016/05/2022
560100200409 Priyankadevi - S/O ಎಕನಾಥ ಜೊನ್ನೆಖೆರಿ ತಾ ಔPHH(NK) / NCSBiometric****937318/05/2022FPS****937318/05/20229906000018/05/2022
560100200751 Rachamma - W/O ಜೈಪ್ರಕಾಶ್ ಸಂತಪೂರ ಜೊನNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100200795 Malashri - W/O ಶಿವಕಾಂತ ಜೊನ್ನೆಕೆರಿ ತಾPHH(NK) / NCSBiometric****937316/05/2022FPS****937316/05/20226004000016/05/2022
560100200949 Shivamma - W/O ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ ೭೩ ಚಟ್ನಾಳ ಅಂಚNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100200969 Chandrakala - W/O ಶಿವಕಾಂತ್ ಸಂತಪುರ ಸಂತಪNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100201144 Nagalaxmi - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಅಂಬರೀಶ ಕುಮಾರ್ 997 NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100201263 Mahadevi - S/O ತಿಪಣ್ಣಾ - - ಜೊಣ್ನೆಕೆರಿ PHH(NK) / NCSBiometric****937318/05/2022FPS****937318/05/202212208000018/05/2022
560100201831 Hemlata - ಕೇರ್ ಆಫ್: ವೈಜನಾಥ ಸಪಾಟೆ ಹೆNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100201920 Tangemma - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಸಂತೋಷಕುಮಾರ ಮೆತ್ರೆ 1NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100202033 Premaltha Dodde - W/O ಸಂಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ದೊಡ್ದೆ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100202792 Rekha - C/O ಕಾಶೀನಾಥ . . . . ಜೊನ್ನೆPHH(NK) / NCS------120000000-
560100203000 Savitra - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದಿಲಿಪಕುಮಾರ ಜೋPHH(NK) / NCS------120000000-
560100203015 Jyoti - W/O ಸ್ವಾಮಿದಾಸ್ ಸಂತಪೂರ ಜೊPHH(NK) / NCSBiometric****937316/05/2022FPS****937316/05/20229006000016/05/2022
560100203113 Suhasini - ಕೇರ್ ಆಫ್: ತಾನಾಜಿ 1/117 ಜೋನPHH(NK) / NCSBiometric****937320/05/2022FPS****937320/05/20229006000020/05/2022
560100203244 Pinki - C/O ಸುನೀಲದಾಸ . . . . ಜೊನ್ನPHH(NK) / NCS------90000000-
560400217093 Bhagyavati - W/O ಬಾಬು ರಾವ್ . . ಜೊನ್ನೆಕೆರPHH(NK) / NCS------120000000-
560400244191 Parvati - W/O ಮಣಿಕರಾಯ ೧/೧೦೦ ಸಂತಪುರ PHH(NK) / NCSBiometric****014321/05/2022FPS****014321/05/20223002000021/05/2022
Top