REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560100131001 Surekha - W/O ಪ್ರಕಾಶ 220 ಚರ್ಚ ಹತಿರಾ ತNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100131785 Vimalamma - S/O ಎರೆಡ್ಡಿ 7 ಉಜನಿ ರೋಡ ಉಜನಿPHH(NK) / NCSBiometric****086323/05/2022FPS****086323/05/202212008000023/05/2022
560100132605 Radhika - W/O ಮಾರುತಿ 1 ಉಜನಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100132608 Shridevi - W/O: ರಾಜ ರೆಡ್ಡಿ 13 ಏ ಉಜನಿ PHH(NK) / NCSBiometric****086323/05/2022FPS****086323/05/202212008000023/05/2022
560100132631 Jyoti - W/O: ಶಾಲಿವಾನ 127 PHH(NK) / NCSBiometric****086323/05/2022FPS****086323/05/202212008000023/05/2022
560100132664 Saraswathi - S/O: ವಿಠಲ 163 ಉಜನಿ ತಾ ಔರಾದPHH(NK) / NCSBiometric****086323/05/2022FPS****086323/05/2022180012000023/05/2022
560100132665 Laxmi - S/O: ನರಸಾರೆಡ್ಡಿ 20 ಉಜನಿ PHH(NK) / NCSBiometric****086322/05/2022FPS****086322/05/202212008000022/05/2022
560100132690 Shilparani - S/O: ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ಉಜನಿ ತಾ ಔರPHH(NK) / NCSBiometric****086323/05/2022FPS****086323/05/20226004000023/05/2022
560100132725 Imala - W/O ಜೀವನ 1 ಉಜನಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100132733 Elishemma - W/O ಸ್ವಾಮಿದಾಸ 1 ಉಜನಿ ತಾಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****086323/05/2022FPS****086323/05/20226004000023/05/2022
560100132742 Sangeetha - W/O: ಮೋಹನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಉಜನಿ ತಾPHH(NK) / NCSBiometric****086323/05/2022FPS****086323/05/202212008000023/05/2022
560100132763 Sangeeta - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಥಾಮಸನ 121 ಉಜನಿ PHH(NK) / NCSBiometric****086323/05/2022FPS****086323/05/20226004000023/05/2022
560100133001 Jagdevi - W/O: ಧನರಾಜ 9 PHH(NK) / NCSBiometric****086323/05/2022FPS****086323/05/20226004000023/05/2022
560100134335 Parvati - W/O ಮಾರುತಿ ಕಂಬಳೆ ಮರಗೆಮ್ಮ ಟೆಂಪPHH(NK) / NCSBiometric****086322/05/2022FPS****086322/05/20226004000022/05/2022
560100134336 Lalita - W/O: ರಾಜಕುಮಾರ್ ತಾ ಔರದ PHH(NK) / NCSBiometric****232016/05/2022FPS****232016/05/20226004000016/05/2022
560100134831 Ashwini - W/O ರಾಜಕುಮಾರ 128 ಉಜನಿ ತಾಲPHH(NK) / NCS------60000000-
560100134848 Shobhavati - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಗೋವಿಂದರೆಡ್ಡಿ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100134950 Sadiya - W/O: ವಾಹಿದಾಪಾಶ 45 PHH(NK) / NCSBiometric****086322/05/2022FPS****086322/05/20226004000022/05/2022
560100135020 Sofiya Bee - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಇಸ್ಮಾಯಿಲ ಉಜನಿPHH(NK) / NCSBiometric****086323/05/2022FPS****086323/05/20226004000023/05/2022
560100135617 Kushalata - W/O ಗೌತಮ 160 ಉಜನಿ ತಾಲ್ಲೂಕPHH(NK) / NCS------60000000-
560100135707 Mohita Rani - W/O: ಅಬ್ರಹಾಂ ಉಜನಿ PHH(NK) / NCSBiometric****086323/05/2022FPS****086323/05/20226004000023/05/2022
560100135839 Shilpaa - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಲ್ಲಯ್ಯಾ ಬಸPHH(NK) / NCS------180000000-
560100135881 Laxmi Bai - W/O: ಅಂಬಾದಾಸ 03 ಉಜನಿ ತಾ ಔರPHH(NK) / NCSBiometric****086322/05/2022FPS****086322/05/202212008000022/05/2022
560100135882 Laxmi Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಶೋಕ 13 ಶಾಲೆPHH(NK) / NCSBiometric****086322/05/2022FPS****086322/05/202212008000022/05/2022
560100135885 Savita - W/O: ಸುರೇಶ 56 ಉಜನಿ ತಾ ಔರಾದPHH(NK) / NCSBiometric****086323/05/2022FPS****086323/05/2022150010000023/05/2022
560100136171 Chandrakala - W/O: ಬಾಲಾಜಿ ಉಜನಿ ತಾ ಔರಾದ್PHH(NK) / NCSBiometric****086322/05/2022FPS****086322/05/20226004000022/05/2022
560100136264 Sangeeta - W/O: ರಾಜಕುಮಾರ್ 169 ಉಜನಿ ಉಜನಿ PHH(NK) / NCSBiometric****086323/05/2022FPS****086323/05/20226004000023/05/2022
560100136274 Surekha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದಯಾನಂದ ಉಜನಿ ತPHH(NK) / NCSBiometric****086322/05/2022FPS****086322/05/20226004000022/05/2022
560100136290 Shobha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಧುಳಪ್ಪಾ ಉಜನಿ PHH(NK) / NCSBiometric****086322/05/2022FPS****086322/05/2022150010000022/05/2022
560100136339 Laxmi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನಾಗನಾಥ 72 ತಾಲ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560100137108 Siddamma - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ನಾರಾಯಣ PHH(NK) / NCSBiometric****086322/05/2022FPS****086322/05/20229006000022/05/2022
560100137158 Lalitabai - W/O: ಜಗನ್ನಾಥ 4 ಉಜನಿ ತಾ ಔರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100137160 Chinnamma - W/O ಕೃಷ್ಟಗೌಡ 105/1 ಉಜನಿ PHH(NK) / NCSBiometric****086323/05/2022FPS****086323/05/20229006000023/05/2022
560100137164 Bonavwa - W/O: ಲಾಚ ರೆಡ್ಡಿ 6 ಉಜನಿ ತಾ PHH(NK) / NCSBiometric****086322/05/2022FPS****086322/05/20226004000022/05/2022
560100138121 Laxmi Bai - W/O: ಗೋವಿಂದ ರೆಡ್ಡಿ 89 ಉಜನಿ ಉಜPHH(NK) / NCSBiometric****086322/05/2022FPS****086322/05/20229006000022/05/2022
560100138221 Sakkamma - W/O: ವಿಠಲ್ ರೆಡ್ಡಿ 13ಡಿ ತಾ PHH(NK) / NCSBiometric****086323/05/2022FPS****086323/05/20229006000023/05/2022
560100138423 Ambika - W/O ಪ್ರಕಾಶ 147 ಉಜನಿ ತಾಲ್ಲPHH(NK) / NCS------60000000-
560100138824 Rebeka - S/O: ರಾಮಪ್ಪ 121 ಉಜನಿ ತಾ ಔರPHH(NK) / NCSBiometric****086323/05/2022FPS****086323/05/20226004000023/05/2022
560100138825 Lakshmi - W/O ಶಾಲೀವಾನ 1 ಉಜನಿ ತಾಲ್ಲೂPHH(NK) / NCSBiometric****086322/05/2022FPS****086322/05/20226004000022/05/2022
560100139002 Kamalabai - W/O: ಸಂಗ್ರಮಪ್ಪಾ 85 ಉಜನಿ ಉಜNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100139032 Shankramma - W/O: ಮಲಕಾ ರೆಡ್ಡಿ 88 ಉಜನಿ ಉಜನಿNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100139215 Parvati - W/O: ರಾಜರೆಡ್ಡಿ ಉಜನಿ ತಾ ಔರPHH(NK) / NCSBiometric****086323/05/2022FPS****086323/05/20226004000023/05/2022
560100139844 Renuka - S/O: ಗೋವಿಂದ ರೆಡ್ಡಿ 14 ಉಜನಿPHH(NK) / NCSBiometric****086323/05/2022FPS****086323/05/20226004000023/05/2022
560100140984 Shruti - W/O ಸಂಜುಕುಮಾರ 156 ಉಜನಿ ತಾPHH(NK) / NCSBiometric****086322/05/2022FPS****086322/05/20226004000022/05/2022
560100141018 Vijaya - W/O ಸಂಗಾ ರೆಡ್ಡಿ , . ಉಜನಿ ಉಜನPHH(NK) / NCSBiometric****086322/05/2022FPS****086322/05/20229006000022/05/2022
560100141580 Asha - S/O ಬಸಪ್ಪ . . . . ಉಜನಿ ಅಂPHH(NK) / NCSBiometric****086323/05/2022FPS****086323/05/20229006000023/05/2022
560100141607 Geeta - S/O: ಝರೇಪ್ಪ ಉಜನಿ ತಾ ಔರಾದ PHH(NK) / NCSBiometric****086322/05/2022FPS****086322/05/2022150010000022/05/2022
560100141628 Ambarani - W/O: ಶಾಂತಕುಮಾರ ಉಜನಿ ತಾ ಔರPHH(NK) / NCSBiometric****086323/05/2022FPS****086323/05/2022150010000023/05/2022
560100143786 ರಾಧಾಬಾಯಿ - `H.NO.54 UJJANI,TQ.AURAD, ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100143787 ವಿಠಲ ಭದ್ರ,ಪ್ಪಾ - H.NO.163 UJJANI,TQ.AURAD, ಬೀPHH(NK) / NCS------30000000-
560100143788 ನಿಲಮ್ಮ ದೌಲಪ್ಪಾ - H.NO.152 UJANI, TQ.AURAD, ಉಜನಿAAY(NK) / NCSBiometric****086322/05/2022FPS****086322/05/2022200015000022/05/2022
560100143789 GHALEMMA BHIMAPPA - ಉಜನಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560100143790 ಅಂಜಮ್ಮ - 41 UJANI CHIKLI J TQ AURAD DISPHH(NK) / NCS------90000000-
560100143791 Muratuja Begam - 95 UJJINI CHIKLI J TQ AURAD DIPHH(NK) / NCS------120000000-
560100143792 balamma bhoomanna - 57 UJJNI CHIKLI J TQ AURAD DISAAY(NK) / NCS------200000000-
560100143793 ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಅಂಬಾದಾಸ ರಾವ - H.NO.1-58 UJJANI, TQ.AURAD,ಉಜನPHH(NK) / NCS------30000000-
560100143794 narasamma ambaji - 69 UJJINI CHIKLI J TQ AURAD DIPHH(NK) / NCS------30000000-
560100143795 ಕಮಳಾ ಬಾಯಿ ವಿಶ್ವನಾಥ - H.NO. 63, UJANI TQ AURAD, DISTAAY(NK) / NCSBiometric****086323/05/2022FPS****086323/05/2022200015000023/05/2022
560100143796 penteppa sayappa - ಮು ಉಜನಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560100143797 ರುಕ್ಮಮ್ಮ ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ - H.NO.214 UJJANI,TQ.AURAD, ಬೀAAY(NK) / NCSBiometric****086322/05/2022FPS****086322/05/2022200015000022/05/2022
560100143798 ಮಮತಾ - ಮು ಉಜನಿ ತಾ ಔರಾದ ಜೀ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100143799 ಶಂಕರ ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ - ಉಜನಿAAY(NK) / NCSBiometric****086323/05/2022FPS****086323/05/2022200015000023/05/2022
560100143800 Nagamma - H.NO. 238 UJJANI ,TQ.AURAD, ಉPHH(NK) / NCSBiometric****086322/05/2022FPS****086322/05/20226004000022/05/2022
560100143801 ತೇಜಮ್ಮ ಪಿರಪ್ಪ - UJANI CHIKLI J TQ AURAD DIST ಬAAY(NK) / NCSBiometric****086322/05/2022FPS****086322/05/2022200015000022/05/2022
560100143802 Sundramma - ಮು ಉಜನಿAAY(NK) / NCSBiometric****086323/05/2022FPS****086323/05/2022200015000023/05/2022
560100143803 Kallamma - H.NO.189 UJANI, TQ.AURAD, ಉಜನAAY(NK) / NCS------200000000-
560100143804 Rutamma - 1-228/1 UJJINI CHIKLI J TQ AURAAY(NK) / NCSBiometric****086323/05/2022FPS****086323/05/2022200015000023/05/2022
560100143805 ಯಶೆಪ್ಪಾ ಬಾಳಪ್ಪ - 187 UJANI CHIKLI J TQ AURAD DIPHH(NK) / NCSBiometric****086323/05/2022FPS****086323/05/20226004000023/05/2022
560100143806 lakshmi bai jhareppa - 169 UJJINI CHIKLI J TQ AURAD DAAY(NK) / NCSBiometric****086323/05/2022FPS****086323/05/2022200015000023/05/2022
560100143807 ಶಿರೋಮಣಿ ಮಾಣಿಕ - ಉಜನಿAAY(NK) / NCSBiometric****086322/05/2022FPS****086322/05/2022200015000022/05/2022
560100143808 Anjamma - 198/1 UJNI CHIKLIJ TQ AURAD DIAAY(NK) / NCSBiometric****086323/05/2022FPS****086323/05/2022200015000023/05/2022
560100143809 ಬಸಪ್ಪಾ ಹಣಮಂತ - UJANI CHIKLI J TQ AURAD DISTಬೀPHH(NK) / NCSBiometric****086323/05/2022FPS****086323/05/20226004000023/05/2022
560100143810 Kalamma - H.NO.1-171, UJINI TQ AURAD, DIAAY(NK) / NCSBiometric****086323/05/2022FPS****086323/05/2022200015000023/05/2022
560100143811 ಜೈ ಮಣಿ ಭೀಮಪ್ಪಾ - H.NO.136 UJANI,TQ.AURAD, ಉಜನಿPHH(NK) / NCSBiometric****086322/05/2022FPS****086322/05/202212008000022/05/2022
560100143812 ಶಾಂತಕುಮಾರ ಹಣಮಂತ - H.NO.190 UJJANI, TQ.AURAD, ಬೀAAY(NK) / NCSBiometric****086322/05/2022FPS****086322/05/2022200015000022/05/2022
560100143813 ಸೂರ್ಯಪ್ಪ ಭೀಮಪ್ಪಾ - ಉಜ್ಜನಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560100152158 ಪುಂಡಲಿಕ ರಾಮಲಿಂಗ್ - 85 UJANI CHIKLI J TQ AURAD DISPHH(NK) / NCS------30000000-
560100152159 ಶಂಕರ ಭೊಮಣ್ಣಾ - 57 UJANI CHIKLI J TQ AURAD DISPHH(NK) / NCSBiometric****086322/05/2022FPS****086322/05/20229006000022/05/2022
560100152160 ಮಸ್ತಾನ ಸಾಬ ಸೈಯದಾ ಸಾಬ - H.NO.204 UJJANI, TQ.AURAD, ಉಜನPHH(NK) / NCSBiometric****086322/05/2022FPS****086322/05/2022180012000022/05/2022
560100152161 ಸಂಗಮ್ಮಾ ಶಿವರಾಯ - ಮು ಉಜನಿPHH(NK) / NCSBiometric****086323/05/2022FPS****086323/05/2022150010000023/05/2022
560100152162 kalavati iraddi - 1-34 UJANI CHIKLI J TQ AURAD DAAY(NK) / NCSBiometric****536313/05/2022FPS****536313/05/2022200015000013/05/2022
560100152163 ವಿಠಲ ರೆಡ್ಡಿ ಭೂಮ ರಡ್ಡಿ - 88 UJANI CHIKLI J TQ AURAD DISPHH(NK) / NCSBiometric****086322/05/2022FPS****086322/05/20226004000022/05/2022
560100152164 Sumitra - 269 UJANI CHIKLI J TQ AURAD DIPHH(NK) / NCSBiometric****086323/05/2022FPS****086323/05/2022180012000023/05/2022
560100152165 shekamma ramappa - `106 UJANI CHIKLI J TQ AURAD DPHH(NK) / NCSBiometric****086323/05/2022FPS****086323/05/20223002000023/05/2022
560100152166 Punyamma - ಮು ಉಜನಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560100152167 ಶಂಕರ ವಿಠಲ - H.NO.227 UJJANI, TQ.AURAD, ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****086322/05/2022FPS****086322/05/20229006000022/05/2022
560100152168 ಮಾರುತಿ ವಿಠಲ - UJJANI, TQ.AURAD,ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****086323/05/2022FPS****086323/05/20229006000023/05/2022
560100152169 ಜೈ ವಂತ್‌ ನಾಗಪ್ಪ - H.NO.167 UJJANI, TQ.AURAD, ಉಜAAY(NK) / NCSBiometric****086322/05/2022FPS****086322/05/2022200015000022/05/2022
560100152170 ಹಣಮಂತ ದೌಲಪ್ಪಾ - ಮು ಉಜನಿ ತಾಲ್ಲೂಕ ಔರಾದ ಬಾ ಜಿಲ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100152171 ಗಣಪತಿ ಬೀಮಪ್ಪಾ - H.NO.228 UJANI, TQ.AURAD, ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****086322/05/2022FPS****086322/05/20229006000022/05/2022
560100152172 hanumanth pirappa - H.NO.224 UJANI,TQ.AURAD, ಉಜ್ಜನPHH(NK) / NCSBiometric****086323/05/2022FPS****086323/05/20223002000023/05/2022
560100152173 ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ಪಿರಪ್ಪ - H.NO.175 UJANI, TQ.AURAD, ಬೀPHH(NK) / NCSBiometric****086323/05/2022FPS****086323/05/20226004000023/05/2022
560100152174 ಜಳೆಪ್ಪ ಹಣಮಂತ - 150 UJANI CHIKLI J TQ AURAD DIPHH(NK) / NCSBiometric****086322/05/2022FPS****086322/05/20223002000022/05/2022
560100152175 Sushilamma - ಮು ಉಜನಿPHH(NK) / NCSBiometric****086322/05/2022FPS****086322/05/20229006000022/05/2022
560100152176 ಸಂಗ ರೆಡ್ಡಿ ವೀರ ರಡ್ಡಿ - ಮು ಉಜನಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560100152177 ಮಾರುತಿ ವಿಠಲ - 11 UJANI CHIKLI J TQ AURAD DISPHH(NK) / NCSBiometric****086322/05/2022FPS****086322/05/202212008000022/05/2022
560100152178 Saraswati - ಉಜನಿPHH(NK) / NCSBiometric****086322/05/2022FPS****086322/05/20226004000022/05/2022
560100152179 ಈರಾ ರಡ್ಡಿ ಸಿದ್ದ ರಡ್ಡಿ - 130 UJANI CHIKLI J TQ AURAD DINPHH(NK) / NCS------00000000-
560100152180 ಸಂಗಯ್ಯ ಗುಂಡಯ್ಯ - 124 UJANI CHIKLI J TQ AURAD DIPHH(NK) / NCSBiometric****086323/05/2022FPS****086323/05/202212008000023/05/2022
560100152181 ಶ್ರಿಪತಿ ಗುಂಡಪ್ಪಾ - `H.NO. 121, UJANI TQ AURAD, DIPHH(NK) / NCSBiometric****086323/05/2022FPS****086323/05/20226004000023/05/2022
560100152182 Sridevi - `1-116 UJANI CHIKLI J TQ AURADPHH(NK) / NCS------120000000-
560100152183 Padamavati - ಉಜ್ಜ್ಜನಿAAY(NK) / NCSBiometric****086323/05/2022FPS****086323/05/2022200015000023/05/2022
560100152184 bhagirati narsing - 119 UJANI CHIKLI J TQ AURAD DIPHH(NK) / NCS------30000000-
560100152185 ರಾಜಾ ಬಾಯಿ ಗಂಗಾರಾಮ - H.NO. 113, UJANI TQ AURAD, DISPHH(NK) / NCS------60000000-
560100152186 ಮಾರುತಿ ಘಳಪ್ಪಾ - 237 SUKNAL UJANI CHIKLI J TQ APHH(NK) / NCSBiometric****086322/05/2022FPS****086322/05/20226004000022/05/2022
560100152187 ವಿರೇಶ ಘಳಪ್ಪಾ - H.NO.03 UJJANI, TQ.AURAD, ಬೀPHH(NK) / NCSBiometric****086322/05/2022FPS****086322/05/20229006000022/05/2022
560100152188 ರಮೇಶ ಲಿಂಗ ಗೌಡ - H.NO.1-105 UJANI,TQ.AURAD, ಉಜನPHH(NK) / NCSBiometric****086322/05/2022FPS****086322/05/2022150010000022/05/2022
560100152189 ಜ್ಯೇನೋದಿನ್ನ ಶರಿಪ ಸಾಬ - H.NO.192 UJANI, TQ.AURAD, ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100152190 Khirun Bee - H.NO.1-264 UJANI,TQ.AURAD, ಬAAY(NK) / NCSBiometric****086323/05/2022FPS****086323/05/2022200015000023/05/2022
560100152191 Munnabee - 1-99 UJANI CHIKLI J TQ AURAD DPHH(NK) / NCSBiometric****086322/05/2022FPS****086322/05/20226004000022/05/2022
560100152192 ಸಂಜಿವ ರೆಡ್ಡಿ ಈರಾ ರೆಡ್ಡಿ - H.NO.58 UJANI, TQ.AURAD, ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560100152193 ಶೆಂಕರೆಪ್ಪ ಮಹಾರುದ್ರಪ್ಪಾ - 70 UJANI CHIKLI J TQ ARUAD DISPHH(NK) / NCS------60000000-
560100152194 Sangamma - 1-18/1 UJANI CHIKLI J TQ AURADPHH(NK) / NCSBiometric****086323/05/2022FPS****086323/05/2022150010000023/05/2022
560100152195 ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ನರಸಪ್ಪಾ - 252 UJANI CHIKLI J TQ AURAD DIPHH(NK) / NCSBiometric****086322/05/2022FPS****086322/05/20226004000022/05/2022
560100152196 Nilamma - 1-236 UJJINI CHIKLI J TQ AURADPHH(NK) / NCS------240000000-
560100152197 ಸುಭಾಷ - H.NO.274 UJANI, TQ.AURAD, ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****086323/05/2022FPS****086323/05/2022200015000023/05/2022
560100152198 ರೇಣುಕಾ ಪ್ರಭು - ಉಜನಿ270 UJANI CHIKLI J TQ AURAPHH(NK) / NCSBiometric****086323/05/2022FPS****086323/05/20226004000023/05/2022
560100152199 Evenjleen - 186 UJANI CHIKLI J TQ AURAD DIPHH(NK) / NCSBiometric****086323/05/2022FPS****086323/05/2022180012000023/05/2022
560100152200 ಹಣಮಂತ ನರಸಪ್ಪಾ - H.NO.190 UJJANI,TQ.AURAD,ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100152201 ಸೂರ್ಯಕಾಂತ - 195 UJANI CHIKLI J TQ AURAD DIAAY(NK) / NCSBiometric****086322/05/2022FPS****086322/05/2022200015000022/05/2022
560100152202 ಮಾಣಿಕ ಭೀಮಪ್ಪಾ - H.NO. 228 UJJANI, TQ.AURAD, PHH(NK) / NCS------150000000-
560100152203 ಝರೇಪ್ಪಾ ರಾಮಪ್ಪಾ - 1-194 UJJINI CHIKLI J TQ AURADAAY(NK) / NCSBiometric****086323/05/2022FPS****086323/05/2022200015000023/05/2022
560100152204 ವೈಜಿನಾಥ ರಾಮಪ್ಪಾ - ಉಜ್ಜನಿPHH(NK) / NCSBiometric****086322/05/2022FPS****086322/05/20229006000022/05/2022
560100152205 ಕಾಶಿನಾಥ ಶರಣಪ್ಪಾ - ಉಜ್ಜನಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560100152206 ಕಂಠ - 166 UJJINI CHIKLI J TQ AURAD DAAY(NK) / NCSBiometric****086322/05/2022FPS****086322/05/2022200015000022/05/2022
560100152207 sangamma maruti - UJINI TQ AURAD, DIST ಬೀದರ್PHH(NK) / NCSBiometric****086322/05/2022FPS****086322/05/20223002000022/05/2022
560100152208 ಬಸಪ್ಪಾ ತುಕ್ಕಪ್ಪಾ - ಉಜನಿ128 UJANI CHIKLI J TQ AURAAAY(NK) / NCSBiometric****086323/05/2022FPS****086323/05/2022200015000023/05/2022
560100152209 havappa shivappa - 130 UJANI CHIKLI J TQ ARUAD DIPHH(NK) / NCS------30000000-
560100152210 ಜೈಪಾಲ ಶಿವಪ್ಪಾ - ಉಜ್ಜನಿAAY(NK) / NCSBiometric****086323/05/2022FPS****086323/05/2022200015000023/05/2022
560100152211 ಯೇಶಪ್ಪಾ ಶಿವಪ್ಪಾ - H.NO.219/A UJJANI, TQ.AURAD, AAY(NK) / NCSBiometric****086323/05/2022FPS****086323/05/2022200015000023/05/2022
560100152212 ಹಾವಪ್ಪಾ ಶಿವಪ್ಪಾ - 1-219 UJANI CHIKLI J TQ AURAD AAY(NK) / NCSBiometric****086323/05/2022FPS****086323/05/2022200015000023/05/2022
560100152213 ಬಸಪ್ಪಾ ಪೀರಪ್ಪಾ - H.NO.165 UJJANI,TQ.AURAD, ಉಜ್PHH(NK) / NCSBiometric****086322/05/2022FPS****086322/05/20226004000022/05/2022
560100152214 ಶಿರೋಮಣಿ ಬಾಳಪ್ಪ - H.NO. 259, UJANI TQ AURAD, DISPHH(NK) / NCS------60000000-
560100152215 ಝರೇಪ್ಪಾ ಶಂಕರ - 1-241/1 UJJINI CHIKLI J TQ AURPHH(NK) / NCSBiometric****086323/05/2022FPS****086323/05/2022150010000023/05/2022
560100152216 ಭಮಣ್ಣಾ ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ - ಉಜ್ಜನಿAAY(NK) / NCSBiometric****086323/05/2022FPS****086323/05/2022200015000023/05/2022
560100152217 Manikamma - H.NO.1-144 UJJANI, TQ.AURAD,ಬೀPHH(NK) / NCSBiometric****086322/05/2022FPS****086322/05/20226004000022/05/2022
560100152218 ವೈಜಿನಾಥ ಬಸಪ್ಪಾ - 143 UJJINI CHIKLI J TQ AURAD DPHH(NK) / NCS------120000000-
560100152219 Rajavwa - H.NO.154 UJJANI, TQ.AURAD, ಉಜAAY(NK) / NCSBiometric****086322/05/2022FPS****086322/05/2022200015000022/05/2022
560100152220 ತುಕಾ ರಾಮ ಲಾಲಪ್ಪಾ - H.NO. 155 UJJANI TQ.AURAD, ಉಜAAY(NK) / NCSBiometric****086322/05/2022FPS****086322/05/2022200015000022/05/2022
560100152221 ಶಂಕರ ಹಣಮಂತ` - H.N 1-1567 UJJINI CHIKLI J TQ PHH(NK) / NCSBiometric****086322/05/2022FPS****086322/05/20223002000022/05/2022
560100152222 Shantamma - H.NO. 158, UJANI TQ AURAD, DISPHH(NK) / NCSBiometric****086322/05/2022FPS****086322/05/20229006000022/05/2022
560100152223 laxmi basappa - 1-223 UJJANI CHIKLI J TQ AURADPHH(NK) / NCSBiometric****086322/05/2022FPS****086322/05/2022180012000022/05/2022
560100152224 ಮಲ್ಕಪ್ಪ ದೌಲಪ್ಪಾ - ಮು ಉಜನಿ ತಾ ಔರಾದ ಬಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಬAAY(NK) / NCSBiometric****086323/05/2022FPS****086323/05/2022200015000023/05/2022
560100152225 Tejamma - ಉಜ್ಜನಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560100152226 Shoba - ಉಜ್ಜನಿ149 UJANI CHIKLI J TQ AUPHH(NK) / NCSBiometric****086323/05/2022FPS****086323/05/2022150010000023/05/2022
560100152227 ದತ್ತಾತ್ರಿ ರಾಮಣ್ಣಾ - H.NO.1-149 UJANI, TQ.AURAD, ಉAAY(NK) / NCSBiometric****086323/05/2022FPS****086323/05/2022200015000023/05/2022
560100152228 ಮೂಗಲಪ್ಪಾ ಪಿರಪ್ಪಾ - 1-212 UJJNI CHIKLI J TQ AURAD PHH(NK) / NCSBiometric****086322/05/2022FPS****086322/05/20229006000022/05/2022
560100152229 ಬಸಪ್ಪಾ ಬಾಳಪ್ಪಾ - H.NO.166 UJJANI,SC WARD, TQ.AUAAY(NK) / NCSBiometric****086322/05/2022FPS****086322/05/2022200015000022/05/2022
560100152230 ಗುಂಡಮ್ಮ ಬಸಪ್ಪಾ - H.NO.194 UJJANI, TQ.AURAD, ಉಜPHH(NK) / NCSBiometric****086322/05/2022FPS****086322/05/20223002000022/05/2022
560100152231 Kashevva - ಮು ಉಜನಿPHH(NK) / NCSBiometric****086322/05/2022FPS****086322/05/2022150010000022/05/2022
560100152232 ಕಮಳಮ್ಮಾ ಗುಂಡಪ್ಪ - 1-182 UJJINI CHIKLI J TQ AURADPHH(NK) / NCS------60000000-
560100152233 ಮಾಣಿಕ ಇರಪ್ಪಾ - 213 UJANI CHIKLI J TQ AURAD DIPHH(NK) / NCS------30000000-
560100152234 Chandramma - 216 UJJINI CHIKLI J TQ AURAD DPHH(NK) / NCSBiometric****086323/05/2022FPS****086323/05/20229006000023/05/2022
560100152235 ಸಿದ್ದ ರೆಡ್ಡಿ ವೀರ ರಡ್ಡಿ - ಮು ಉಜನಿPHH(NK) / NCSBiometric****086323/05/2022FPS****086323/05/20226004000023/05/2022
560100152236 ನಾಗಮ್ಮಾ ಮಾದಪ್ಪಾ - 19 UJANI CHIKLI J TQ AURAD DISPHH(NK) / NCSBiometric****086323/05/2022FPS****086323/05/20226004000023/05/2022
560100152237 ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಸಂಗಯ್ಯಾ - ಉಜ್ಜನಿAAY(NK) / NCSBiometric****086323/05/2022FPS****086323/05/2022200015000023/05/2022
560100152238 ನರಸಪ್ಪಾ ಶ್ರಿಪತಿ - ಉಜ್ಜನಿPHH(NK) / NCSBiometric****086323/05/2022FPS****086323/05/2022180012000023/05/2022
560100152239 ಕಲಪ್ಪಾ ಬೀರಗೊಂಡಾ - ಉಜ್ಜನಿ H.NO.117 UJJANI, TQ.AURPHH(NK) / NCSBiometric****086322/05/2022FPS****086322/05/2022180012000022/05/2022
560100152240 Ameena Bi - H.NO. 115, UJINI TQ AURAD, DISPHH(NK) / NCS------90000000-
560100152241 ಶಿವರಾಜ ಘಾಳೆಪ್ಪಾ - 106 UJANI CHIKLI J TQ AURAD DIPHH(NK) / NCSBiometric****086322/05/2022FPS****086322/05/202212008000022/05/2022
560100152242 ಬಾಬು ಮಿಯ್ಯಾ ಹುಸೆನ ಸಾಬ - H.NO.95 UJJANI, TQ.AURAD, ಬೀPHH(NK) / NCSBiometric****086322/05/2022FPS****086322/05/202212008000022/05/2022
560100152243 ಧರ್ಮ ಪ್ರಭು ಶೆಟ್ಟಿ - ಉಜ್ಜನಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560100152244 Qairunnisa Begum - 9 UJANI CHIKLI J TQ AURAD DISTAAY(NK) / NCSBiometric****086323/05/2022FPS****086323/05/2022200015000023/05/2022
560100152245 ಸುಶಿಲಮ್ಮ ಬಂಡಯ್ಯ - H.NO.30 UJJANI, TQ.AURAD, ಉಜ್PHH(NK) / NCSBiometric****086323/05/2022FPS****086323/05/202212008000023/05/2022
560100152246 radha bai sangareddy - 1-33 UJANI CHIKLI J TQ AURAD DPHH(NK) / NCSBiometric****086322/05/2022FPS****086322/05/20223002000022/05/2022
560100152247 Godavari - H.NO. 74 UJANI,TQ.AURAD,ಉಜ್ಜನಿPHH(NK) / NCSBiometric****086323/05/2022FPS****086323/05/20229006000023/05/2022
560100152248 ಅಂಜಮ್ಮ ಸಂಜೀವರೇಡ್ಡಿ - 1-31 UJANI CHIKLI J TQ AURAD DPHH(NK) / NCSBiometric****086322/05/2022FPS****086322/05/20229006000022/05/2022
560100152249 RUKKAMMA PIRA REDDY - H.NO.91 UJJANI, TQ.AURAD, ಉಜ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560100152250 ನರಸಾ ರಡ್ಡಿ ರಾಮ ರಡ್ಡಿ - ಉಜ್ಜನಿPHH(NK) / NCSBiometric****086322/05/2022FPS****086322/05/20226004000022/05/2022
560100152251 ಮಾರುತಿ ರಡ್ಡಿ ರಾಮ ರಡ್ಡಿ - 104 UJANI CHJIKLI J TQ AURAD DPHH(NK) / NCSBiometric****086322/05/2022FPS****086322/05/202212008000022/05/2022
560100152252 Bhimappa - H.NO.186/2 UJJANI,TQ.AURAD,ಉಜ್PHH(NK) / NCS------30000000-
560100152253 ವಿಠಲ ಜಳೆಪ್ಪ - H.NO.1-156/3 UJJANI, TQ.AURAD,AAY(NK) / NCSBiometric****086322/05/2022FPS****086322/05/2022200015000022/05/2022
560100152254 ಗಣಪತಿ ಹಣಮಂತ - 1-111 UJANI CHIKLI J TQ AURAD PHH(NK) / NCSBiometric****086323/05/2022FPS****086323/05/20226004000023/05/2022
560100152255 Pallavi - ಮು ಉಜನಿAAY(NK) / NCSBiometric****086323/05/2022FPS****086323/05/2022200015000023/05/2022
560100152256 ಭಾರತಿ - 191 UJJINI CHIKLI J TQ AURAD DNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100152257 ಶಿವಕುಮಾರ - ಉಜನಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560100152258 rajappa - H.NO.154 UJJANI,TQQ.AURAD, ಬೀPHH(NK) / NCS------30000000-
560100152259 Shobavati - 1-1-94 UJJINI CHIKLI J TQ AAURPHH(NK) / NCSBiometric****086322/05/2022FPS****086322/05/202212008000022/05/2022
560100152260 ಹುಲ್ಲೆವಾ - 69 UJJINI CHIKLI J TQ AURAD DIAAY(NK) / NCSBiometric****924624/05/2022FPS****924624/05/2022200015000024/05/2022
560100152261 ಗಂಗಮ್ಮ - ಉಜನಿPHH(NK) / NCSBiometric****086322/05/2022FPS****086322/05/20229006000022/05/2022
560100152262 ಲಚರೆಡ್ಡಿ - 31 UJJNI CHIKLI J TQ AURAD DISPHH(NK) / NCSBiometric****086322/05/2022FPS****086322/05/20226004000022/05/2022
560100152263 ಬಸಪ್ಪಾ - H.NO.183/1 UJJANI,TQ.AURAD,ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****086322/05/2022FPS****086322/05/20223002000022/05/2022
560100152264 ತುಕರಮ - H.NO.239 UJJANI, TQ.AURAD, ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****086322/05/2022FPS****086322/05/202212008000022/05/2022
560100152265 ಯೇಶಪ್ಪಾ ತ/ ಗುಂಡಪ್ಪಾ - UJJANI, TQ.AURAD,ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****090024/05/2022FPS****090024/05/2022150010000024/05/2022
560100152266 ಶಿವ ರೆಡ್ಡಿ - ಉಜ್ಜನಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560100152267 Bhumava - ಉಜ್ಜನಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560100152268 ಗಾಳವ್ವ - H.NO. 109, UJANI TQ AURAD DISTPHH(NK) / NCS------30000000-
560100152269 ಗೊವಿಂದ ರಡ್ಡಿ - H.NO. 31, UJANI TQ AURAD, DISTPHH(NK) / NCSBiometric****086322/05/2022FPS****086322/05/202212008000022/05/2022
560100152270 ನಿರ್ಮಲಾ - 1-67/2 UJANI CHIKLIJ TQ AURAD PHH(NK) / NCS------30000000-
560100152271 ಪಂಡರಿ - 1-144 UJJNI CHIKLI J TQ AURAD AAY(NK) / NCSBiometric****086322/05/2022FPS****086322/05/2022200015000022/05/2022
560100152272 ಮರೆಪ್ಪಾ - h.no.156 UJANI,TQ.AURAD, ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****086322/05/2022FPS****086322/05/202212008000022/05/2022
560100152341 ನರಸಪ್ಪಾ - H.NO.92 MEDPALLI, TQ.AURAD, AAY(NK) / NCS------200000000-
560100165826 ಸಂಗಾ ರೆಡ್ಡಿ ಕೇಶ ರಡ್ಡಿ - ಉಜ್ಜನಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100165829 ವ್ಯೆಜಿನಾಥ ಕಂಟೆಪ್ಪಾ - ಉಜ್ಜನಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100172549 RAVI - ಚಿಲಿ ಜNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100177903 Sunita - ಉಜನಿPHH(NK) / NCSBiometric****086323/05/2022FPS****086323/05/202212008000023/05/2022
560100180745 ಉಸ್ಮಾನ - ಉಜನಿPHH(NK) / NCSBiometric****086322/05/2022FPS****086322/05/20226004000022/05/2022
560100180750 ಶಾಂತಪ್ಪಾ - ಉಜನಿPHH(NK) / NCSBiometric****086323/05/2022FPS****086323/05/20226004000023/05/2022
560100180798 ಸುಂದ್ರಾಮ್ಮ ಮಾಣಿಕ - ಉಜ್ಜನಿPHH(NK) / NCSBiometric****086323/05/2022FPS****086323/05/20223002000023/05/2022
560100180816 ಭಾಗ್ಯವತಿ ಸಂಜು ಕುಮಾರ - ಉಜನಿPHH(NK) / NCSBiometric****086322/05/2022FPS****086322/05/20226004000022/05/2022
560100180822 sandya rani ramappa - ಉಜನಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560100180833 Sumitra - ಉಜನಿPHH(NK) / NCSBiometric****086323/05/2022FPS****086323/05/202212008000023/05/2022
560100180840 ಅಹ್ಮದ ಮಿಯ್ಯಾ ಉಸ್ಮಾನ ಸಾಬ - ಉಜನಿPHH(NK) / NCSBiometric****086322/05/2022FPS****086322/05/2022180012000022/05/2022
560100181869 ನರಸಾ ರೆಡ್ಡಿ ತಂ.ವಿಠಲ ರಡ್ಡಿ - ಉಜ್ಜನಿPHH(NK) / NCSBiometric****086322/05/2022FPS****086322/05/20223002000022/05/2022
560100181870 Manjula - ಉಜನಿPHH(NK) / NCSBiometric****086323/05/2022FPS****086323/05/202212008000023/05/2022
560100181871 ಏಕನಾಥ್‌ ತಂ.ಸಂಗರಾಮಪ್ಪ - ಉಜನಿPHH(NK) / NCSBiometric****086322/05/2022FPS****086322/05/20229006000022/05/2022
560100181954 ವಿಠಲ ರೆಡ್ಡಿ ತಂ.ಸಂಗಾರೆಡ್ಡಿ - ಉಜನಿPHH(NK) / NCSBiometric****086323/05/2022FPS****086323/05/20226004000023/05/2022
560100181955 Kavita - ಉಜನಿPHH(NK) / NCSBiometric****086323/05/2022FPS****086323/05/2022150010000023/05/2022
560100181956 ಭೀಮಾ ರೆಡ್ಡಿ ತಂ.ಕಿಷ್ಟಾರೆಡ್ಡಿ - ಉಜನಿPHH(NK) / NCSBiometric****086322/05/2022FPS****086322/05/20229006000022/05/2022
560100181980 Tejamma - `ಉಜನಿPHH(NK) / NCSBiometric****086323/05/2022FPS****086323/05/2022180012000023/05/2022
560100181981 ಮುತ್ತಮ್ಮ - ಉಜನಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100181982 Mallamma - ಉಜನಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560100181992 Gangamma basappa - ಉಜನಿPHH(NK) / NCSBiometric****086323/05/2022FPS****086323/05/2022180012000023/05/2022
560100182309 Kanchana - ಉಜನಿPHH(NK) / NCSBiometric****086322/05/2022FPS****086322/05/20226004000022/05/2022
560100182372 Parvati - ಉಜನಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100182373 Zariyappa - ಉಜನಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560100182374 ಈರೆಡ್ಡಿ ತಂ.ರಾಮರಡ್ಡಿ - ಉಜನಿPHH(NK) / NCSBiometric****086323/05/2022FPS****086323/05/20226004000023/05/2022
560100182375 ಚಿನ್ನಮ್ಮಾ - ಉಜನಿPHH(NK) / NCSBiometric****086322/05/2022FPS****086322/05/202212008000022/05/2022
560100182382 ಹಣಮಾರೆಡ್ಡಿ ತಂ.ರಾಮ್ ರೆಡ್ಡಿ - ಉಜನಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560100182409 ರಾಮಪ್ಪಾ ತಂ.ಮಾಣಿಕ್‌ - ಉಜನಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100182429 ಶಾಮಣ್ಣಾ ತಂ.ಮಾರುತಿ - ಉಜನಿPHH(NK) / NCSBiometric****086322/05/2022FPS****086322/05/2022150010000022/05/2022
560100182438 ಶೊಭಮ್ಮ ತಂ.ಕಿಷ್ಟಪ್ಪಾ - ಉಜನಿPHH(NK) / NCSBiometric****086323/05/2022FPS****086323/05/20223002000023/05/2022
560100182439 Jaishree - ಉಜನಿPHH(NK) / NCSBiometric****086322/05/2022FPS****086322/05/2022150010000022/05/2022
560100182491 Gangamma - ಉಜನಿPHH(NK) / NCSBiometric****086323/05/2022FPS****086323/05/20223002000023/05/2022
560100182508 ಉಮೇಶ್ ತಂ.ಗೋವಿಂದ - ಉಜನಿPHH(NK) / NCSBiometric****086323/05/2022FPS****086323/05/20223002000023/05/2022
560100182533 ನರಸಪ್ಪ ತಂ.ರಾಮಗೊಂಡ - ಉಜನಿPHH(NK) / NCSBiometric****086322/05/2022FPS****086322/05/20226004000022/05/2022
560100182534 ಅಡೆಪ್ಪಾ ತಂ.ಭೀಮಾರಾವ್‌ - ಉಜನಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560100182538 Kista reddy - ಉಜನಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560100182540 Shahin Sulatana - ಉಜನಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560100182805 ಚಂದ್ರಕಾಂತ - ಉಜನಿPHH(NK) / NCSBiometric****086322/05/2022FPS****086322/05/20226004000022/05/2022
560100182815 ವೆಂಕಟ್‌ ರೆಡ್ಡಿ ತಂ.ವಿಠಲ ರೆಡ್ಡಿ - ಉಜನಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560100182817 Paramma - ಉಜನಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560100182821 ಅನಿತಾ - ಉಜನಿPHH(NK) / NCSBiometric****086322/05/2022FPS****086322/05/2022150010000022/05/2022
560100182823 Sangita - ಉಜನಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560100183123 ತೀರ್ಥಮ್ಮ - ಉಜನಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560100183165 Sangeeta - ಉಜನಿPHH(NK) / NCSBiometric****086323/05/2022FPS****086323/05/202212008000023/05/2022
560100183173 Nandini - ಉಜನಿPHH(NK) / NCSBiometric****086322/05/2022FPS****086322/05/20226004000022/05/2022
560100183176 ಮಲ್ಲರೆಡ್ಡಿ ತಂ. ಸಂಗಾರೆಡ್ಡಿ - ಉಜನಿAAY(NK) / NCSBiometric****086322/05/2022FPS****086322/05/2022200015000022/05/2022
560100183182 ಫ್ರಭು ಲಿಂಗ್‌ ತಂ.ಗುರುಪ್ಪಾದಯ್ಯಾ - ಉಜನಿPHH(NK) / NCSBiometric****086323/05/2022FPS****086323/05/20229006000023/05/2022
560100183253 Rajamma - ಉಜನಿPHH(NK) / NCSBiometric****086323/05/2022FPS****086323/05/2022150010000023/05/2022
560100183267 Kashavva - ಉಜನಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560100183273 ಬಸಪ್ಪಾ ತಂ.ಹಣಮಂತ - ಉಜನಿAAY(NK) / NCSBiometric****086323/05/2022FPS****086323/05/2022200015000023/05/2022
560100183274 ಕಾಶೀನಾಥ್‌ ತಂ.ಘಾಳೆಪ್ಪಾ - ಉಜನಿPHH(NK) / NCSBiometric****086323/05/2022FPS****086323/05/202212008000023/05/2022
560100183276 ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತಂ.ಪುಂಡಲಿಕ ರಾವ - ಉಜನಿPHH(NK) / NCSBiometric****086322/05/2022FPS****086322/05/20226004000022/05/2022
560100183325 ರಾಜಮ್ಮ ಗಂ.ವಿಠಲ - ಉಜನಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560100183429 ಹಣಮಾ ರೆಡ್ಡಿ ತಂ.ತುಕ್ಕಾರೆಡ್ಡಿ - ಉಜನಿPHH(NK) / NCSBiometric****086322/05/2022FPS****086322/05/202212008000022/05/2022
560100183440 ಗುರುಪಾದಯ್ಯ ತಂ.ನಿಲಕಂಠಯ್ಯಾ ಸ್ವಾಮ - ಉಜನಿPHH(NK) / NCSBiometric****086323/05/2022FPS****086323/05/202212008000023/05/2022
560100183479 ರಾಜ ರೆಡ್ಡಿ ತಂ.ಭೀಮಾ ರೆಡ್ಡಿ - ಉಜನಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100183483 Laxmi Bai - ಉಜನಿPHH(NK) / NCSBiometric****086323/05/2022FPS****086323/05/202212008000023/05/2022
560100183499 ಅಬ್ದುಲ ಸಾಬ್ ತಂ.ಸಯ್ಯದ ಸಾಬ್ - ಉಜನಿPHH(NK) / NCSBiometric****086323/05/2022FPS****086323/05/20223002000023/05/2022
560100183501 ರವೀಂದ್ರ ರೆಡ್ಡಿ ತಂ.ವಿಠಲ ರೆಡ್ಡಿ - ಉಜನಿPHH(NK) / NCSBiometric****086323/05/2022FPS****086323/05/202212008000023/05/2022
560100183513 ಸಂಜೀವ ರೆಡ್ಡಿ ತಂ.ದತ್ತಾ ರೆಡ್ಡಿ - ಉಜನಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560100183790 ಬಸಯ್ಯಾ ತಂ. ಸಿದ್ದಯ್ಯ - ಉಜನಿPHH(NK) / NCSBiometric****086323/05/2022FPS****086323/05/2022150010000023/05/2022
560100183793 ಸಂಗೀತಾ - ಉಜನಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560100183985 ಎಶಪ್ಪ ತಂ.ಹಣಮಂತ - ಉಜನಿPHH(NK) / NCSBiometric****086322/05/2022FPS****086322/05/2022150010000022/05/2022
560100183991 ರಾಜು ತಂ. ಭೀಮಪ್ಪ - ಉಜನಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560100184146 Mallamma - ಉಜನಿPHH(NK) / NCSBiometric****086323/05/2022FPS****086323/05/20226004000023/05/2022
560100184202 Padmaja - ಉಜನಿPHH(NK) / NCSBiometric****086323/05/2022FPS****086323/05/202212008000023/05/2022
560100184206 Shantamma - ಉಜನಿPHH(NK) / NCSBiometric****086323/05/2022FPS****086323/05/2022150010000023/05/2022
560100184211 ರಾಮಪ್ಪಾ - ಉಜನಿPHH(NK) / NCSBiometric****469624/05/2022FPS****469624/05/20226004000024/05/2022
560100184235 ಶಿವಾರೆಡ್ಡಿ - ಉಜನಿPHH(NK) / NCSBiometric****086322/05/2022FPS****086322/05/202212008000022/05/2022
560100184240 ಶಿವಾಜಿ ತಂ.ರಾಮರಾವ್‌ - ಉಜನಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100184483 Shakuntala - ಉಜನಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560100184484 ಅನುಶಮ್ಮಾ ಗಂ.ಮಲ್ಲರೆಡ್ಡಿ - ಉಜನಿPHH(NK) / NCSBiometric****086322/05/2022FPS****086322/05/20226004000022/05/2022
560100184519 ಬಸಪ್ಪಾ ತಂ. ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ - ಉಜನಿAAY(NK) / NCSBiometric****086322/05/2022FPS****086322/05/2022200015000022/05/2022
560100184552 ಅಂಜರೆಡ್ಡಿ ತಂ.ಸಿದ್ದಾರೆಡ್ಡಿ - ಉಜನಿPHH(NK) / NCSBiometric****086322/05/2022FPS****086322/05/20223002000022/05/2022
560100184554 Indumathi - ಉಜನಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560100185019 Laxmi - ಉಜನಿPHH(NK) / NCSBiometric****086323/05/2022FPS****086323/05/20229006000023/05/2022
560100185020 ನಾಗೇಶ ತಂ.ಹಣಮಂತ - ಉಜನಿAAY(NK) / NCSBiometric****086322/05/2022FPS****086322/05/2022200015000022/05/2022
560100185021 Anita - ಉಜನಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560100185022 ಬಾಬು ಗೋಂಡಾ ತಂ.ಹುಲ್ಲಾ ಗೋಂಡಾ - ಉಜನಿPHH(NK) / NCSBiometric****086322/05/2022FPS****086322/05/20229006000022/05/2022
560100185253 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಂ.ವೀರ ಶೆಟ್ಟಿ - ಉಜನಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560100185337 ಭೂಮರೆಡ್ಡಿ ಗಂ.ಹಣಮಾ ರೆಡ್ಡಿ - ಉಜನಿAAY(NK) / NCSBiometric****086322/05/2022FPS****086322/05/2022200015000022/05/2022
560100185954 Vasantrao S/o Hanmantrao - ಉಜನಿ ತಾ ಔರಾದ ಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100186014 ವಿಜಯರಡ್ಡಿ ತಂದೆ ಮಲ್ಕಾರಡ್ಡಿ - ಮು ಉಜನಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100193514 Sunita - W/O ಗೋಪಾಲ್ ರೆಡ್ಡಿ 12 ನಿಯರ್ ಗNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100193517 Vijaylaxmi - W/O: ರಮೆಸಗ್ಹ್ ಉಜನಿ ತಾ ಔರಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100193689 Priyanka - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಧನರಾಜ 60 ಉಜನNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100193898 Prabhavati - W/O ಬಸರೆಡ್ಡಿ ಹ ನೋ ೮೮ ಉNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100195344 Ghalemma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನರಸ ರೆಡ್ಡಿ ಉಜNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100196101 Padmavati - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನಾರಾಯಣ್ 39 - ಉಜNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100196207 Ushabai - W/O: ನರಸಿಂಗರಾವ 17 ಉಜನಿ ತಾ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100196243 Kallamma - W/O ಶರಣಪ್ಪಾ 105 ಉಜನಿ ತಾಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****086322/05/2022FPS****086322/05/202212008000022/05/2022
560100196646 Meenakshi - C/O ರವಿಕಾಂತ #108 ಉಜನಿ ತಾ ಔರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100196647 Reena - C/O ಸಂಜುಕುಮಾರ 138 ಚರ್ಚ್ ಹತ್ತPHH(NK) / NCS------120000000-
560100196798 Sarojani - W/O: ಶಾಲೀವಾನ್ 120 ಉಜನಿ ತಾ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100196888 Shivlila - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಶೆಷೀನಾಥ್ PHH(NK) / NCSBiometric****086323/05/2022FPS****086323/05/202212008000023/05/2022
560100197363 Kavitamma - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಜೈಪಾಲ 167PHH(NK) / NCSBiometric****086322/05/2022FPS****086322/05/20229006000022/05/2022
560100197381 Nandini - S/O ಕಿಶನ ರಾವ 19 ಹಳೇ ಗ್ರಾಮಪಂಚPHH(NK) / NCSBiometric****440417/05/2022FPS****440417/05/20226004000017/05/2022
560100197504 Meenakshi - W/O ವಿಜಯಕುಮಾರ 105 ಉಜನಿ ತಾPHH(NK) / NCSBiometric****086323/05/2022FPS****086323/05/20226004000023/05/2022
560100197670 Sameena Begum - W/O ಖದೀರ 265 ಉಜನಿ ತಾಲ್ಲೂಕPHH(NK) / NCSBiometric****086322/05/2022FPS****086322/05/20226004000022/05/2022
560100197994 Laxmi - S/O: ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ 105 ಉಜನಿ ಉಜPHH(NK) / NCSBiometric****086323/05/2022FPS****086323/05/20226004000023/05/2022
560100198470 Panchasheela Kamble - W/O: ರಘುನಾಥ ಕಾಂಬಳೆ 215 ಉಜನPHH(NK) / NCSBiometric****086323/05/2022FPS****086323/05/20226004000023/05/2022
560100198504 Shantabai - W/O: ಅಂಬದಾಸ ರಾವ ಉಜನಿ ತಾ ಔPHH(NK) / NCSBiometric****086323/05/2022FPS****086323/05/20226004000023/05/2022
560100198505 Shantamma - W/O ಹಾವಯ್ಯ 24 ಉಜನಿ ಉಜನಿ ಅಂಚPHH(NK) / NCS------60000000-
560100199699 Umadevi - C/O ಸಂಗಮೇಶ 63/1 ಉಜನಿ ಉಜನಿ ಅNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100199786 Yousufmiya - S/O ಚಾಂದಸಾಬ 32 ಉಜನಿ ತಾಲ್ಲNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100200120 Gangama - W/O: ಭೀಮ ತಾ ಔರದ ಉಜನಿ ಅಂಚPHH(NK) / NCS------60000000-
560100200605 Gangamma - W/O ಭೂಮಾರೆಡ್ಡಿ 97 ಉಜನಿ ತಾPHH(NK) / NCSBiometric****086323/05/2022FPS****086323/05/202212008000023/05/2022
560100200868 Usharani - C/O ಸುಭಾಷರೆಡ್ಡಿ 88 ಉಜನಿ ತNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100201150 Premala - C/O ಸುಭಾಷ ದೊಂಗಾಲೆ 13ಅ ಉಜನಿ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100201272 Jitamma - W/O: ಜಗನಾಥ ಉಜನಿ ಉಜನಿ ಅಂಚPHH(NK) / NCSBiometric****086322/05/2022FPS****086322/05/20226004000022/05/2022
560100201275 Sarubayi - W/O ಸಂಗಪ್ಪಾ 24 ಉಜನಿ ತಾಲ್ಲPHH(NK) / NCS------60000000-
560100201743 Kantamma - W/O ಪೀರಪ್ಪಾ 107 ಉಜನಿ ಉಜನಿ ಅNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100202210 Lavanya - W/O ಸಂತೋಷ ಪೋಕಲವಾರ ೩-೭೩ ದೇNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100202394 Sunita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾರುತಿ 33 ಉಜPHH(NK) / NCSBiometric****086323/05/2022FPS****086323/05/2022150010000023/05/2022
560100202980 Sudharani - D/O: ಶಿರೋಮಣಿ 3-63 ಚಿಂತಾಕಿ ಅಂPHH(NK) / NCS------120000000-
560400233535 Laxmi Bai - W/O ಹನಮರೆಡ್ಡಿ ಉಜ್ಜನಿ ಔರಾದ್ NPHH(NK) / NCS------00000000-
Top