REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560100131026 Satyammaa - S/O ವಿಶ್ವನಾತಪ್ಪಾ 1-29 ಚಿಂತಾಕNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100131644 Sudharani - S/O ಮನ್ಮಥರಾವ ಸುಂಕನಾಳ ಔರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100132581 Shridevi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನಾಗಗೊಂಡ PHH(NK) / NCSBiometric****737428/05/2022FPS****737428/05/20226004000028/05/2022
560100132607 Sridevi - W/O: ಸಂತೋಷ ಸುಂಕನಾಳ ತಾ ಔರಾPHH(NK) / NCSBiometric****737428/05/2022FPS****737428/05/20229006000028/05/2022
560100132666 Sangeeta - W/O: ವಿಜಯಕುಮಾರ ಸುಂಕನಳ ತಾ PHH(NK) / NCSBiometric****737428/05/2022FPS****737428/05/20226004000028/05/2022
560100132716 Surekha - W/O: ಅಶೋಕ ಸುಂಕನಾಳ ತಾ ಔರಾದPHH(NK) / NCSBiometric****737428/05/2022FPS****737428/05/202212008000028/05/2022
560100134049 Mangalabai - W/O ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಪಾಟೀಲ 1 ಸುಂಕನಾಳ PHH(NK) / NCSBiometric****737428/05/2022FPS****737428/05/20226004000028/05/2022
560100134608 Balika - W/O: ನಾಗೇಂದ್ರ ಸುಂಕನಾಳ ತಾ PHH(NK) / NCSBiometric****737428/05/2022FPS****737428/05/20229006000028/05/2022
560100135935 Kalavati - W/O: ಮಾರುತಿ ಸುಂಕನಾಳ ತಾ ಔರPHH(NK) / NCSBiometric****026628/05/2022FPS****026628/05/202212008000028/05/2022
560100136888 Radhamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನರಸಪ್ಪಾ 83 ಸPHH(NK) / NCSBiometric****737428/05/2022FPS****737428/05/2022180012000028/05/2022
560100137016 Mallamma - W/O: ಶಿರೋಮಣಿ ಸುಂಕನಾಳ ತಾ ಔPHH(NK) / NCSBiometric****737428/05/2022FPS****737428/05/20226004000028/05/2022
560100137336 Laxmi - W/O ಮುಕ್ತಮ 105 ಸುಂಕನಾಳ ತಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100138391 Munnaabaii - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಮರಾವ 57 ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****737428/05/2022FPS****737428/05/20223002000028/05/2022
560100138707 Chandramma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದೇವಿದಾಸ 115 PHH(NK) / NCSBiometric****737428/05/2022FPS****737428/05/20229006000028/05/2022
560100138796 Ratnamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಮಪ್ಪಾ 88 ಸPHH(NK) / NCS------30000000-
560100140224 Reshma - W/O: ಪಂಡಿತ ಸುಂಕನಾಳ ತಾ ಔರಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100142014 Sunitha - W/O ರಾಜು . . . . ಸುಂಕನಾಳ ಉPHH(NK) / NCS------60000000-
560100143814 Nirmalabai - 111 SUKNAL CHIKLI J TQ AURAD DPHH(NK) / NCSBiometric****737428/05/2022FPS****737428/05/2022150010000028/05/2022
560100143815 Ademma - ಸುಂಕನಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****737428/05/2022FPS****737428/05/2022200015000028/05/2022
560100143816 motubai w/o baliram - H.NO.107 SUNKANAL, TQ.AURAD ಸುPHH(NK) / NCSBiometric****737428/05/2022FPS****737428/05/20223002000028/05/2022
560100143817 ಸಾಯಾಪ್ಪ ತಂದೆ ಮಲಗೊಂಡ - H.NO.109 SUNKNAL, TQ.AURAD,ಬೀದAAY(NK) / NCSBiometric****737428/05/2022FPS****737428/05/2022200015000028/05/2022
560100143818 bharatbai w/o machendra - H.NO. 1-10 SUNKNAL, TQ.AURAD, PHH(NK) / NCSBiometric****737428/05/2022FPS****737428/05/20223002000028/05/2022
560100143819 kashemma w/o dhondiba - ಸುಂಕನಾಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560100143820 ಮಾರುತಿ ತಂದೆ ಗ್ಯಾನೊ ಬಾ - 110 SUKNAL CHIKLI J TQ AURAD DAAY(NK) / NCSBiometric****737428/05/2022FPS****737428/05/2022200015000028/05/2022
560100143821 Chandramma w/o Hanmanth - ಚಂದ್ರಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಹಣಮಂತ ಗ್ರಾಮ ಸುಂಕAAY(NK) / NCS------200000000-
560100143822 ಶಿವರಾಮ ತಂದೆ ರಾಮಪ್ಪಾ - 93 SUKNAL CHIKLI J TQ AURAD DIAAY(NK) / NCSBiometric****737428/05/2022FPS****737428/05/2022200015000028/05/2022
560100143823 Muktamma - H.NO.92 SUNKNAL, TQ.AURAD, ಸುಂAAY(NK) / NCSBiometric****737428/05/2022FPS****737428/05/2022200015000028/05/2022
560100143824 Chitrabai - 1-73/1 SUKNAL CHIKLI J TQ AURDAAY(NK) / NCSBiometric****737428/05/2022FPS****737428/05/2022200015000028/05/2022
560100143825 ಯಶಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಲಕ್ಷಪಾ - ಸುಂಕನಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****737428/05/2022FPS****737428/05/20229006000028/05/2022
560100143826 Kasturbai - 1-174 SUKNAL CHIKLI J TQ AURAAAY(NK) / NCSBiometric****737428/05/2022FPS****737428/05/2022200015000028/05/2022
560100143827 ಸೂರೆಪ್ಪ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ - 1-164 SUKNAL CHIKLI J TQ AURADPHH(NK) / NCSBiometric****737428/05/2022FPS****737428/05/20223002000028/05/2022
560100143828 Lalita - H.NO. 42, SUNKANAL, TQ AURAD, AAY(NK) / NCSBiometric****737428/05/2022FPS****737428/05/2022200015000028/05/2022
560100143830 Shalubai - 1-179 SUKNAL CHIKLI J TQ AURD AAY(NK) / NCSBiometric****737428/05/2022FPS****737428/05/2022200015000028/05/2022
560100143831 Sugamma - H.NO. 177 SUNKNAL, TQ.AURAD, ಸAAY(NK) / NCSBiometric****737428/05/2022FPS****737428/05/2022200015000028/05/2022
560100143832 ಮಾರುತಿ ಲಿಂಗಪ್ಪಾ - ಸುಂಕನಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****737428/05/2022FPS****737428/05/2022200015000028/05/2022
560100143833 ಶಮ್ರತ ಶಿವರಾಮ - 1-95 SUKNAL CHIKLI J TQ AURAD PHH(NK) / NCSBiometric****737428/05/2022FPS****737428/05/20226004000028/05/2022
560100152273 Yamunabai - ಸುಂಕನಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****737428/05/2022FPS****737428/05/2022200015000028/05/2022
560100152274 Sheshikala - H.NO. 163 SUNKNAL, TQ.AURAD ಸುPHH(NK) / NCSBiometric****737428/05/2022FPS****737428/05/202212008000028/05/2022
560100152275 ಸುರೆಶ ತಂದೆ ಮೋತಿ ರಾಮ - 70 SUKNAL CHIKLI J TQ AURAD DIPHH(NK) / NCS------120000000-
560100152277 ಶಾಂತಾಬಾಯಿ - H.NO. 1-39 SUNKNAL, TQ.AURAD, PHH(NK) / NCSBiometric****737428/05/2022FPS****737428/05/20226004000028/05/2022
560100152278 ಭಾಬುರಾವ ತಂದೆ ದತ್ತು ರಾವ - H.NO.36 SUNKNAL, TQ.AURAD, ಬPHH(NK) / NCSBiometric****737428/05/2022FPS****737428/05/202212008000028/05/2022
560100152279 ಗುಂಡಾಜಿ ತಂದೆ ನಾರಾಯಣ ರಾವ - ಸುಂಕನಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****737428/05/2022FPS****737428/05/20226004000028/05/2022
560100152280 Lakshmibai - ಸುಂಕನಾಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100152281 ನರಸಪ್ಪಾ ಗುಂಡಪ್ಪಾ - 1-83 SUKNAL CHIKLI J TQ AURAD PHH(NK) / NCSBiometric****737428/05/2022FPS****737428/05/202212008000028/05/2022
560100152282 Laximbai - 1-175 SUKNAL CHIKLI J TQ AURADAAY(NK) / NCSBiometric****737428/05/2022FPS****737428/05/2022200015000028/05/2022
560100152283 indrabai shankarao - 170 SUKNAL CHIKLI J TQ AURAD DAAY(NK) / NCSBiometric****737428/05/2022FPS****737428/05/2022200015000028/05/2022
560100152285 Bhagubai - H.NO. 18/1 SUNKNAL TQ.AURAD, PHH(NK) / NCSBiometric****737428/05/2022FPS****737428/05/2022150010000028/05/2022
560100152286 Kamalabai - # 3 SUNKNAL, CHIKLI(J), TQ.AURPHH(NK) / NCSBiometric****737428/05/2022FPS****737428/05/20226004000028/05/2022
560100152287 ಗಂಗಬಾಯಿ ಮಾರುತಿ - H.NO. 03 SUNKANAL, TQ.AURAD, ಸPHH(NK) / NCSBiometric****737428/05/2022FPS****737428/05/20223002000028/05/2022
560100152288 anusuyabai tatya rao - 105 SUNKANAL CHIKLI J TQ AURADPHH(NK) / NCSBiometric****737428/05/2022FPS****737428/05/20223002000028/05/2022
560100152289 ಅನಸೂಬಾಯಿ ಪಂಡರಿ ನಾಥ - H.NO.6 SUNKNAL, TQ.AURAD, ಬೀPHH(NK) / NCSBiometric****737428/05/2022FPS****737428/05/20226004000028/05/2022
560100152290 Gangabai - 249 SUKNAL CHIKLI J TQ AURAD DPHH(NK) / NCSBiometric****737428/05/2022FPS****737428/05/20229006000028/05/2022
560100152291 ರತ್ನಮ್ಮಾ ಘಾಳೆಪ್ಪಾ - H.NO.248 SUNKNAL, TQ.AURAD,ಬೀದPHH(NK) / NCS------60000000-
560100152292 ಕುಶಾಲ್ ಭೀಮಪ್ಪಾ - ಸುಂಕನಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****737428/05/2022FPS****737428/05/202212008000028/05/2022
560100152293 ರಾಮಪ್ಪಾ ಸಂಭಾ - ಸುಂಕನಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****737428/05/2022FPS****737428/05/20223002000028/05/2022
560100152294 ಪಿರಮ್ಮಾ - H.NO. 172, SUNKNAL TQ AURAD, DPHH(NK) / NCSBiometric****737428/05/2022FPS****737428/05/20226004000028/05/2022
560100152295 ಹಣಮಂತ ಮಲ್ಲಪ್ಪ - ಸುಂಕನಾಳ1-139 SUKNAL CHIKLI J TPHH(NK) / NCSBiometric****737428/05/2022FPS****737428/05/2022150010000028/05/2022
560100152296 ದಶರಥ ನರಸಪ್ಪಾ - 1-93/1 SUKNAL CHIKLI J TQ AURAPHH(NK) / NCSBiometric****737428/05/2022FPS****737428/05/20229006000028/05/2022
560100152297 Laxmi - 148 SUKNAL CHIKLI J TQ AURAD DPHH(NK) / NCSBiometric****737428/05/2022FPS****737428/05/202212008000028/05/2022
560100152298 ಮರೆಪ್ಪಾ ಪುಂಡಲೀಕ - 98 SUKNAL CHIKLI J TQ AURAD DIPHH(NK) / NCS------30000000-
560100152299 ಅರ್ಜುನ ಸಂಗಪ್ಪಾ - 87 SUKNAL CHIKLI J TQ AURAD DIAAY(NK) / NCSBiometric****737428/05/2022FPS****737428/05/2022200015000028/05/2022
560100152300 Paramma Ghaleppa - H.NO. 60 SUNKNAL. TQ.AURAD, ಸPHH(NK) / NCS------30000000-
560100152301 ಮಾರುತಿ ತುಕಾರಾಮ - 85 SUNKANAL CHIKLI J TQ AURAD PHH(NK) / NCSBiometric****737428/05/2022FPS****737428/05/20226004000028/05/2022
560100152302 Tejemma - H.NO. 73, SUKANAL TQ AURAD, DIAAY(NK) / NCSBiometric****737429/05/2022FPS****737429/05/2022200015000029/05/2022
560100152303 ಸುಭಾಷ್‌ ತುಕಾರಾಮ - 60 SUKNAL CHIKLI J TQ AURAD DIAAY(NK) / NCSBiometric****737428/05/2022FPS****737428/05/2022200015000028/05/2022
560100152304 ಶೀವರಾಜ ರಾಮಪ್ಪಾ - SUKNAL TQ AURAD DIST ಬೀದರ್PHH(NK) / NCS------90000000-
560100152305 Shobha - 60/1 SUKNAL CHIKLI J TQ AURAD PHH(NK) / NCSBiometric****737428/05/2022FPS****737428/05/20226004000028/05/2022
560100152306 Sanpata - # 1-152 SUNKNAL, CHIKLI(J), TQPHH(NK) / NCSBiometric****737428/05/2022FPS****737428/05/2022210014000028/05/2022
560100152307 ಮಾರುತಿ ಶರಣಪ್ಪಾ - 65 SUKNAL CHIKLI J TQ AURAD DIPHH(NK) / NCSBiometric****737428/05/2022FPS****737428/05/20229006000028/05/2022
560100152308 Lxmibai - 150 SUKNAL CHIKLI J TQ AURAD DPHH(NK) / NCSBiometric****737428/05/2022FPS****737428/05/20223002000028/05/2022
560100152309 ಪಾರು ಬಾಯಿ ಉಮಾರಾವ್‌ - 1-10 SUKNAL CHIKLI J TQ AURAD AAY(NK) / NCSBiometric****737428/05/2022FPS****737428/05/2022200015000028/05/2022
560100152310 ಅಜುಱನ ಭೀಮಪ್ಪಾ - ಸುಂಕನಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****737428/05/2022FPS****737428/05/2022200015000028/05/2022
560100152311 Sulubai - H.NO. 107 SUNKNAL, TQ.AURAD, AAY(NK) / NCSBiometric****737428/05/2022FPS****737428/05/2022200015000028/05/2022
560100152312 Tulasamma - H.NO. 155 SUNKNAL ,TQ.AURAD ಸುPHH(NK) / NCSBiometric****737428/05/2022FPS****737428/05/202212008000028/05/2022
560100152313 Umesh - H.NO.113 SUNKNAL, TQ.AURAD, ಸುPHH(NK) / NCS------30000000-
560100152314 Honnamma - 169 SUKNAL CHIKLI J TQ AURAD DAAY(NK) / NCSBiometric****737429/05/2022FPS****737429/05/2022200015000029/05/2022
560100152315 Mangala Bellure - ಸುಂಕನಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****737428/05/2022FPS****737428/05/20229006000028/05/2022
560100152316 ಸೋನಮ್ಮ - 1-140 SUKNAL CHIKLI J TQ AURADPHH(NK) / NCSBiometric****737428/05/2022FPS****737428/05/202212008000028/05/2022
560100175018 NAMDEV S/O HANMANTH - ಮು ಸುಂಕನಾಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100177652 Laximbai - ಸುಂಕನಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****737428/05/2022FPS****737428/05/20229006000028/05/2022
560100177658 Indrabai - ಸುಂಕನಾಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560100177662 ನಾಗೆಂದ್ರ ತಂ.ದಿಂಗಬಾರ ರಾವ - ಸುಂಕನಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560100177668 ಭುಜಂಗರಾವ ತಂ.ನಾಮದೇವ ರಾವ - ಸುಂಕನಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****737428/05/2022FPS****737428/05/2022150010000028/05/2022
560100177673 Laxmibai - ಸುಂಕನಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****737428/05/2022FPS****737428/05/20229006000028/05/2022
560100177677 Anushamma - ಸುಂಕನಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****737428/05/2022FPS****737428/05/2022150010000028/05/2022
560100177682 Sunandaa - ಸುಂಕನಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****737427/05/2022FPS****737427/05/202212008000027/05/2022
560100177687 KOUSHA BAI - ಸುಂಕನಾಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560100177693 nagubai gayanoba - ಸುಂಕನಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****737429/05/2022FPS****737429/05/20223002000029/05/2022
560100177698 ಕಡಾಜಿ ರಾವ ತಂ,ಗೋವಿಂದರಾವ್‌ - ಸುಂಕನಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****737428/05/2022FPS****737428/05/20226004000028/05/2022
560100177703 ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ ತಂ.ಬಸಪ್ಪಾ - ಸುಂಕನಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****549819/05/2022FPS****549819/05/20223002000019/05/2022
560100177730 ದಿಂಗಬರ ರಾವ ತಂ.ಮಾರುತಿ ರಾವ - ಸುಂಕನಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****737428/05/2022FPS****737428/05/20226004000028/05/2022
560100177758 ಕಸ್ತೊರಿ ಬಾಯಿ - ಸುಂಕನಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****737428/05/2022FPS****737428/05/20229006000028/05/2022
560100177765 Tukaram - ಸುಂಕನಾಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560100177786 Sonabai - ಸುಂಕನಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****737428/05/2022FPS****737428/05/20229006000028/05/2022
560100177795 ಪಂಡರಿನಾಥ್‌ ತಂ. ಅಮ್ರತ ರಾವ - ಸುಂಕನಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****737428/05/2022FPS****737428/05/20226004000028/05/2022
560100177800 ನರಸಿಂಗರಾವ್‌ ತಂ.ಭೀಮ ರಾವ - ಸುಂಕನಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****737428/05/2022FPS****737428/05/20223002000028/05/2022
560100177807 ವಾಗಜಿ ರಾವ ತಂ.ಹುಲಬಾ ರಾವ - ಸುಂಕನಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****737428/05/2022FPS****737428/05/20223002000028/05/2022
560100177810 maruti shivram - ಸುಂಕನಾಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560100177816 ಬಾಬುರಾವ್‌ ತಂ.ಶಂಕರ ರಾವ - ಸುಂಕನಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****737428/05/2022FPS****737428/05/2022150010000028/05/2022
560100177822 ಸುಲುಬಾಯಿ - ಸುಂಕನಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****737428/05/2022FPS****737428/05/2022150010000028/05/2022
560100177826 Gangamma - ಸುಂಕನಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****737428/05/2022FPS****737428/05/202212008000028/05/2022
560100177829 Padmabai - ಸುಂಕನಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****737427/05/2022FPS****737427/05/202212008000027/05/2022
560100177836 Mirabai - ಸುಂಕನಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****737427/05/2022FPS****737427/05/202212008000027/05/2022
560100177844 ಶಶಿಕಾಂತ್‌ ತಂ.ಕೇರಬಾ ರಾವ - ಸುಂಕನಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****737428/05/2022FPS****737428/05/20226004000028/05/2022
560100177849 VEERAMMA - ಸುಂಕನಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****737429/05/2022FPS****737429/05/20223002000029/05/2022
560100177855 Ambikaa - ಸುಂಕನಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****737428/05/2022FPS****737428/05/2022200015000028/05/2022
560100177859 ಉತ್ತಮ ತಂ.ರಾಮಪ್ಪಾ - ಸುಂಕನಾಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560100177866 Chanpabai - ಸುಂಕನಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560100177878 MAHADEVI - ಸುಂಕನಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560100177884 Janakabai - ಸುಂಕನಾಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560100177890 ಸಂಜು ತಂ.ರಾಮಗೊಂಡ - ಸುಂಕನಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****737428/05/2022FPS****737428/05/20229006000028/05/2022
560100177893 Kushalabai - ಸುಂಕನಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****737428/05/2022FPS****737428/05/2022150010000028/05/2022
560100177896 Kamalabai - ಸುಂಕನಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****737428/05/2022FPS****737428/05/202212008000028/05/2022
560100177908 Chandramma - ಸುಂಕನಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****737428/05/2022FPS****737428/05/2022180012000028/05/2022
560100177918 ವಾಮನ ರಾವ ತಂ.ರಾಮಚಂದ್ರ ರಾವ - ಸುಂಕನಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****737428/05/2022FPS****737428/05/202212008000028/05/2022
560100177926 ಶಂಕರ ರಾವ ತಂ. ಅಮ್ರತ ರಾವ - ಸುಂಕನಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****737428/05/2022FPS****737428/05/202212008000028/05/2022
560100178819 Premalabai - ಸುಂಕನಾಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100178835 Yamunabai - ಸುಂಕನಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****737428/05/2022FPS****737428/05/202212008000028/05/2022
560100178840 Yamunabai - ಸುಂಕನಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****737428/05/2022FPS****737428/05/20226004000028/05/2022
560100178849 SHESHA BAI - ಸುಂಕನಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****737428/05/2022FPS****737428/05/20223002000028/05/2022
560100178878 ಶಿವಾಜಿ ತಂ.ಹಣಮಂತರಾವ್‌ - ಸುಂಕನಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****737428/05/2022FPS****737428/05/20226004000028/05/2022
560100178895 Bhujamma - ಸುಂಕನಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****737427/05/2022FPS****737427/05/202212008000027/05/2022
560100178904 ಪ್ರಕಾಶ ತಂ.ವೀರ ಶೆಟ್ಟಿ - ಸುಂಕನಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****652026/05/2022FPS****652026/05/202212008000026/05/2022
560100178913 ಸೈಲೇಶ ತಂ.ಲಾಲಪ್ಪ - ಸುಂಕನಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560100178924 Rama gond - ಸುಂಕನಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****737428/05/2022FPS****737428/05/20223002000028/05/2022
560100178935 ಅಂಗದ ತಂ.ಪುಂಡಲಿಕ ರಾವ - ಸುಂಕನಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****737428/05/2022FPS****737428/05/20226004000028/05/2022
560100178944 ವಿನಾಯಕ ತಂ.ಕೇರಬಾರಾವ - ಸುಂಕನಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****737428/05/2022FPS****737428/05/20226004000028/05/2022
560100180733 tulsa bai krishanaji - ಸುಂಕನಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****737428/05/2022FPS****737428/05/20223002000028/05/2022
560100181845 ಧೋಂಡಿಬಾ ರಾವ ತಂಗೋವಿಂದರಾವ್‌. - ಸುಂಕನಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****737428/05/2022FPS****737428/05/20229006000028/05/2022
560100181880 Chandramma - ಸುಂಕನಾಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560100181881 Mothubai - ಸುಂಕನಾಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100182008 ಮಾಧವ ರಾವ ತಂ. ಮಾರುತಿ ರಾವ - ಸುಂಕನಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****737428/05/2022FPS****737428/05/20226004000028/05/2022
560100182329 ಸುಧಾಕರ್‌ ತಂ.ದೇವಿದಾಸ - ಸುಂಕನಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****737428/05/2022FPS****737428/05/20226004000028/05/2022
560100182355 Sharadabai - ಸುಂಕನಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****737427/05/2022FPS****737427/05/2022150010000027/05/2022
560100182492 maruti amaruta - ಸುಂಕನಾಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560100182493 ಕೇರಬಾ ತಂ.ರಾಮಪ್ಪಾ - ಸುಂಕನಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****737429/05/2022FPS****737429/05/20229906000029/05/2022
560100182937 Sheshabai - ಸುಂಕನಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****737428/05/2022FPS****737428/05/20226004000028/05/2022
560100182941 ರಾಮರಾವ್‌ ತಂ.ಲಾಲಬಾರಾವ - ಸುಂಕನಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****737428/05/2022FPS****737428/05/20226004000028/05/2022
560100183534 Anita - ಸುಂಕನಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****737428/05/2022FPS****737428/05/202212008000028/05/2022
560100183654 Sulubai - ಸುಂಕನಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****737427/05/2022FPS****737427/05/20226004000027/05/2022
560100183659 SONA BAI - ಸುಂಕನಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****737428/05/2022FPS****737428/05/20223002000028/05/2022
560100184704 ಧಾನರಾಜ್‌ ತಂ.ರಾಮಗೊಂಡ - ಸುಂಕನಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560100184865 ಮನ್ಮತ ರಾವ ತಂ.ಹಣಮಂತರಾವ್‌ - ಸುಂಕನಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****737428/05/2022FPS****737428/05/20226004000028/05/2022
560100185361 hanmavva tukarama - ಸುಂಕನಾಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560100188168 Surekhaa - ಮನೊಹರಾವ ಸುಂಕನಾಳ ಸುಂಕನಾಳ ಸುಂಕPHH(NK) / NCSBiometric****737428/05/2022FPS****737428/05/20229006000028/05/2022
560100189390 Mangala - ಬಾಬುರಾವ ಸುಂಕನಾಳ ಸುಂಕನಾಳ ಸುಂಕPHH(NK) / NCS------120000000-
560100196552 Nagubai - W/O ದೇವಿದಾಸ 27 ಸುಂಕನಾಳ ಸುಂಕನPHH(NK) / NCSBiometric****737428/05/2022FPS****737428/05/20229006000028/05/2022
560100196987 Munnabai - W/O ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಶೇರಿಕಾರ 52 ಸುಂPHH(NK) / NCSBiometric****737428/05/2022FPS****737428/05/2022150010000028/05/2022
560100197138 Kasturi - W/O: ಮೋಹನ್ ಸುಂಕನಾಳ ಉಜನಿ ಉPHH(NK) / NCSBiometric****737428/05/2022FPS****737428/05/20226004000028/05/2022
560100197184 Ambika - C/O ಸೂರ್ಯಕಾಂತ #92 . ನಾರ್ ಲಕPHH(NK) / NCS------60000000-
560100197215 Surekha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಜಕುಮಾರ 1 ಸPHH(NK) / NCSBiometric****737428/05/2022FPS****737428/05/20226004000028/05/2022
560100197735 Shantamma - W/O ಶಾಂತಪ್ಪ # 116 . . . ಸುPHH(NK) / NCSBiometric****737428/05/2022FPS****737428/05/20226004000028/05/2022
560100197927 Sidamma - W/O: ನಾಮದೇವ ಸುಂಕನಾಳ ತಾ ಔರPHH(NK) / NCSBiometric****737428/05/2022FPS****737428/05/20229006000028/05/2022
560100198579 Sony - C/O ಉದಯ 20 ಸುಂಕನಾಳ ತಾಲ್ಲೂPHH(NK) / NCSBiometric****737427/05/2022FPS****737427/05/20226004000027/05/2022
560100199140 Kirtana - W/O ಹರಿಬಾ . . ಸುಂಕನಾಳ ತಾ ಔರAAY(NK) / NCSBiometric****737428/05/2022FPS****737428/05/2022200015000028/05/2022
560100199199 Indumati - C/O ಭೀಮರಾವ ಪಾಟಿಲ 61 ಸುಂಕನಾಳ PHH(NK) / NCSBiometric****737428/05/2022FPS****737428/05/20226004000028/05/2022
560100199202 Kalpana - C/O ಶಶಿಧರ 61 ಸುಂಕನಾಳ ತಾಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****737427/05/2022FPS****737427/05/20226004000027/05/2022
560100199383 Ankita - W/O ಕೃಷ್ಣ #21 ಸುಂಕನಾಳ ತಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****737427/05/2022FPS****737427/05/20226004000027/05/2022
560100200887 Sunita - W/O ಪಂಡರಿನಾಥ 60/ಬೀ ಸುಂಕನಾಳ PHH(NK) / NCSBiometric****737428/05/2022FPS****737428/05/20226004000028/05/2022
560100201007 Savita - W/O ಬಾಲಾಜಿ 23 ಸುಂಕನಾಳ ತಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****737428/05/2022FPS****737428/05/20229006000028/05/2022
560100201378 Kerabayi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಧೊಂಡೀಬಾ 3 ಸPHH(NK) / NCS------90000000-
560100201973 Kavita - W/O ದ್ನ್ಯಾನೆಶ್ವರ ಬಾದಲಗಾವನNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100202702 Annapurna - W/O ಮುಕೇಶ ೨೮೮ ಶಿಂಧೆ ಗಲ್ಲಿNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100203029 Yogita - W/O: ಹಣಮಂತ ಸುಂಕನಾಳ ತಾ ಔರಾPHH(NK) / NCSBiometric****737428/05/2022FPS****737428/05/20229006000028/05/2022
560100203105 Padminbai - W/O: ವಿಶ್ವನಾಥ ಸುಂಕನಾಳ ತಾ PHH(NK) / NCSBiometric****737428/05/2022FPS****737428/05/20226400000028/05/2022
560100203332 Laxmi - C/O ಸುಭಾಶ 50 ಸುಂಕನಾಳ ಸುಂಕನಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****737428/05/2022FPS****737428/05/20226004000028/05/2022
Top