REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560100130782 Joythi - W/O: ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100132420 Lalita - W/O ಮಹಾದೇವ ೫೯ ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100132467 Sheshikala - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನರಸ ರೆಡ್ಡಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100132703 Renuka - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಕಾಶಿರಾಮ PHH(NK) / NCS------90000000-
560100133077 Rangamma - W/O: ಪರಶುರಾಮ ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ ತPHH(NK) / NCS------60000000-
560100133555 Lakshmi Bai - W/O ಶಂಕರ ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ ತಾ ಔರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100133785 Laxmi - S/O ರಮೇಶ್ ೩೦ PHH(NK) / NCSBiometric****489717/05/2022FPS****489717/05/20226004000017/05/2022
560100134129 Sunita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಮೇಶ #77 PHH(NK) / NCS------60000000-
560100134186 Sunita - W/O ಸಂತೋಷ ಲಿಂಗದಳ್ಲಿ (ಕೆ) PHH(NK) / NCS------60000000-
560100134194 Pooja - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂಜುಕುಮಾರ #27 PHH(NK) / NCS------60000000-
560100134195 Rubina - W/O: ಸುಧಾಕರ ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ ತಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100134202 Shobha - W/O: ಶಿವಾಜಿ ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ ತಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100134203 Prema - W/O: ಗುಂಡ ರೆಡ್ಡಿ ಲಿಂಗದಹಳ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560100134216 Kevalabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪಂಢರಿ ಲಿಂಗದಹಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560100134234 Lakshmibayi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಮರಾವ #80 ಲಿಂಗದPHH(NK) / NCS------150000000-
560100134265 Roopali - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಗ್ಯಾನಪ್ಪಾ ಲಿಂಗದPHH(NK) / NCSBiometric****229517/05/2022FPS****229517/05/20226004000017/05/2022
560100134325 Lalitabai - ಕೇರ್ ಆಫ್: ನಾಮದೇವ ರಾಠೋಡ ಲಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560100134359 Laxmi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನವನಾಥ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100134362 Jotibai - W/O: ರಮೇಶ ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ ತಾ ಔPHH(NK) / NCS------120000000-
560100134551 Surekala - W/O: ಅಶೋಕ ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ ತಾ ಔPHH(NK) / NCS------150000000-
560100135082 Sangita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನಾಗನಾಥ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100135428 Shredevi - W/O: ಜಿತೇಂದ್ರ ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100136034 Prema - S/O ನಾಮದೇವ 10 ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560100137051 Basamma - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಹಣಮಾರೆಡ್ಡಿ ಲಿಂಗPHH(NK) / NCS------30000000-
560100138620 Priya - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಗಣಪತಿ ಲPHH(NK) / NCS------60000000-
560100138862 Renuka - W/O ವಿಕಾಸ ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ (ಕೆ) PHH(NK) / NCS------60000000-
560100140672 Ratnamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾದಪ್ಪ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100141637 Sunita - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಹನಮರಡ್ಡಿ ಲPHH(NK) / NCS------90000000-
560100143937 hanmanth - ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ ಕೆPHH(NK) / NCS------30000000-
560100143938 ಬಾಬು - ಲಿಂಗದಳ್ಳೀ ಕೆAAY(NK) / NCS------200000000-
560100143939 LAKSHMI BAI - ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ ಕೆPHH(NK) / NCS------30000000-
560100143940 ಭವ ರಾವ - ಲಿಂಗದಳ್ಳೀ ಕೆAAY(NK) / NCS------200000000-
560100143941 mukta bai - ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ ಕೆPHH(NK) / NCS------30000000-
560100143942 lalappa - ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ ಕೆPHH(NK) / NCS------30000000-
560100143943 ವಿನೋದ ಕುಮಾರ - ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ ಕೆAAY(NK) / NCSBiometric****596624/05/2022FPS****596624/05/2022200015000024/05/2022
560100143944 ಉಮಾಕಾಂತ ಗ್ಯಾನಪ್ಪ - ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****229517/05/2022FPS****229517/05/20226004000017/05/2022
560100143945 ಲಕ್ಷಿ ಬಾಯಿ - ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ ಕೆAAY(NK) / NCS------200000000-
560100143946 ಮಾರುತಿ - ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ ಕೆAAY(NK) / NCS------200000000-
560100143947 ನಾಗಪ್ಪ - ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ ಕೆPHH(NK) / NCS------30000000-
560100143948 ಬೀಮ ರಾವ - ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ ಕೆAAY(NK) / NCS------200000000-
560100143949 maruteppa - ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ ಕೆPHH(NK) / NCS------30000000-
560100143950 amba bai - ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ ಕೆAAY(NK) / NCS------200000000-
560100143951 lakshimi bayi - ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ ಕೆPHH(NK) / NCS------30000000-
560100152554 ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾಯಿ - ಮು ಲಿಂಗದಳ್ಳೀ ಕೆ ತಾ ಔರಾದ ಜಿ ಬಿದPHH(NK) / NCS------60000000-
560100152555 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ - ಲಂಗದಳ್ಳಿ ಕೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100152556 ಜಗನಾಥ - ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ ಕೆPHH(NK) / NCS------60000000-
560100152557 ಘ್ಯಾನೊಬಾ - ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ ಕೆPHH(NK) / NCS------60000000-
560100152558 ನಿರಮಲಾ - ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ ಕೆPHH(NK) / NCS------60000000-
560100152559 ಶರಣಪ್ಪ - ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ ಕೆPHH(NK) / NCS------90000000-
560100152560 ರಾಚಯ್ಯ - ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ ಕೆPHH(NK) / NCS------90000000-
560100152561 indu mati - ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ ಕೆPHH(NK) / NCS------30000000-
560100152562 Shenka Reddy - ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ ಕೆPHH(NK) / NCS------90000000-
560100152563 ಶಿವಾಜಿ - ಮು ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ ಕೆ ತಾ ಔರಾದ ಜಿ ಬೀದPHH(NK) / NCS------120000000-
560100152564 ಲಕ್ಷ್ಮಿಣ - ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ ತಾ.ಔರಾದ ಜಿಲ್ಲಾ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100152565 ಅಶೋಕ - ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ ಕೆPHH(NK) / NCS------90000000-
560100152566 sangita - ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ ಕೆPHH(NK) / NCS------120000000-
560100152567 Resmabai - ಲಿಂಗದಳ್ಳೀ ಕೆPHH(NK) / NCS------60000000-
560100152568 Kamalamma - ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ ಕೆPHH(NK) / NCS------60000000-
560100152569 ವಿಠಲ ರಡ್ಡಿ - ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ ಕೆPHH(NK) / NCS------120000000-
560100152570 ಸುಬ್ಬಮ್ಮ - ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ ಕPHH(NK) / NCS------90000000-
560100152571 ಕ್ರಿಶ್ಟ ರೆಡ್ಡಿ - ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ ಕೆPHH(NK) / NCS------60000000-
560100152572 ಹಣಮಂತ ರೆಡ್ಡಿ - ಹಣಮಾರೆಡ್ಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560100152573 ಶಿರೋಮಣಿ - ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ ಕೆPHH(NK) / NCS------30000000-
560100152574 ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ - ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ ಕೆPHH(NK) / NCS------30000000-
560100152575 chandramma - ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ ಕೆAAY(NK) / NCS------200000000-
560100152576 ನಿಲಮ್ಮ - ಲಿಂಗದಳ್ಳೀ ಕೆAAY(NK) / NCS------200000000-
560100152577 sona bai - ಲಿಂಗದಳ್ಳೀ ಕೆPHH(NK) / NCS------30000000-
560100152578 ಕಾಶಿನಾಥ - ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ ಕೆPHH(NK) / NCS------90000000-
560100152579 Tulasabai - ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ ಕೆPHH(NK) / NCS------90000000-
560100152580 Subamma - ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ ಕೆPHH(NK) / NCS------60000000-
560100152581 ನರಸಪ್ಪಾ - ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ ಕೆPHH(NK) / NCS------60000000-
560100152582 ಮಾರುತಿ - ಲಿಂಗದಳ್ಳೀ ಕೆPHH(NK) / NCS------120000000-
560100152583 ಮಾರುತಿ - ಗುಡಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560100152584 ಶಾಮು - ಲಿಂಗದಳ್ಳೀ ಕೆPHH(NK) / NCS------120000000-
560100152585 ರಾಜೆಪ್ಪ - ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ ಕೆPHH(NK) / NCS------60000000-
560100152586 ದಶರಥ - ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ ಕೆAAY(NK) / NCS------200000000-
560100152587 Sapana - ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ ಕೆPHH(NK) / NCS------120000000-
560100152588 ಸೂರ್ಯಕಾಂತ - ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ ಕೆPHH(NK) / NCS------90000000-
560100152589 ಬಾಲಗೋಂಡ - ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ ಕೆPHH(NK) / NCS------120000000-
560100152590 ಶಂಕರಯ್ಯ - ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ ಕೆPHH(NK) / NCS------60000000-
560100152591 ಮಾರುತಿ - ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ ಕೆPHH(NK) / NCS------90000000-
560100152592 ಮುಕ್ತ ಬಾಯಿ - ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ ಕೆPHH(NK) / NCS------60000000-
560100152593 Tulsibai - ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ ಕೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100172158 Sangeeta - ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100172236 Tukaram S/o Ghaleppa - ಜೋಜನಾ ತಾ: ಔರಾದ ಜಿ:ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100172421 Shesikala W/o Ganpathi - ಲಿಂಗದಳಿ ತಾ ೌರಾದ ಜಿ ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100172632 Ramkishen S/o Manikrao - ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ(ಕೆ) ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬPHH(NK) / NCS------30000000-
560100173257 Ramanna Masnappa - ರಾಯಪಳ್ಳಿ ತಾ. ಔರಾದ ಜಿ. ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100173852 Santosh S/o Kallayya - ಜೋಜನಾ ತಾ,ಔರಾದ ಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100173854 Ullashrao S/o Maruthirao - ಲೀಂಗದಳ್ಳಿ (ಕೇ) ತಾ: ಔರಾದ ಜೀ:ಬೀದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100176702 Kushalrao S/o Manikrao - ಲಂಗದಳ್ಳಿ ಕೆPHH(NK) / NCS------150000000-
560100176707 Renuka W/o Subhash - ಲಿಂಗದಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560100180052 ಶಂಕರ್ ತಂ.ಮಹಾರುದ್ರಪ್ಪ - ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ(ಕೆ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100181499 Manemma W/o Narsareddy - ಲಿಂಗದಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560100181508 Shakuntala - ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ ಕೆPHH(NK) / NCS------120000000-
560100181526 Chandrakanth S/o Gyanappa - ಲಿಂಗದಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/20226004000016/05/2022
560100181535 ಪವಿತ್ರಾ - ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ ಕೆPHH(NK) / NCS------120000000-
560100181538 Hanmath S/o Shankar - ಲಿಂಗದಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560100181543 Govind S/o Devanna - ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ ಕೆPHH(NK) / NCS------60000000-
560100181547 Mallikarjun S/o Rachayya - ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****959717/05/2022FPS****959717/05/2022150010000017/05/2022
560100181549 Anushabai - ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ ಕೆPHH(NK) / NCS------30000000-
560100181557 Mangala - ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ ಕೆPHH(NK) / NCS------90000000-
560100181594 Marthreddy S/o Nagreddy - ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ ಕೆPHH(NK) / NCS------90000000-
560100181634 ಕಸ್ತೂರಬಾಯಿ - ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/20226004000016/05/2022
560100181635 ಲಕ್ಷ್ಮಿ - ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ ಕೆPHH(NK) / NCS------120000000-
560100181638 Sanjukumar S/o Shiromani - ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ ಕೆPHH(NK) / NCS------120000000-
560100181780 Shivkanth S/o Maharudrappa - ಲಿಂಗದಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560100181800 ಭಿಮರಾವ ದೋಳಪ್ಪಾ - ಲಿಂಗದಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560100181802 ಗುಂಡಮ್ಮಾ - ಚಿಕ್ಲಿ ಜೆPHH(NK) / NCSBiometric****148923/05/2022FPS****148923/05/20229006000023/05/2022
560100181816 Sarswathi W/o Arjun - ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ ಕೆPHH(NK) / NCS------30000000-
560100181847 Mahadevi - ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ(ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****294922/05/2022FPS****294922/05/20223002000022/05/2022
560100181906 Pushpavathi - ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ(ಕೆ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100182013 ನಾಮದೇವ - ಲ್ಲಿಂಗದಲ್ಲಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560100182014 ಚಿತ್ರಮ್ಮಾ - ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ(ಕೆ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560100182016 Suvarna - ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ(ಕೆ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560100182018 ಅಂಜಮ್ಮ - ಲಿಂಗದಲ್ಲಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560100182169 ಅಶೋಕ್ - ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ(ಕೆ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560100182170 Narasareddy - ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ(ಕೆ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560100182305 phula bai - ಲಿಂಗದ್ದಲಿ ಕೆPHH(NK) / NCS------60000000-
560100182307 MEENAKSHI - ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ(ಕೆ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560100182369 ನಾಗ ಶಟ್ಟಿ - ನಿಗಂದಳಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560100182504 ಮಲ್ಲಿಕಜಾಱನ - ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ(ಕೆ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560100182766 ಅನಿಲ್‌ಕುಮಾರ ತಂ.ಜಗನ್ನಾಥ - ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ(ಕೆ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560100182857 ಶ್ರೀಕಾಂತ - ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ(ಕೆ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560100182866 Shakuntala - ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ(ಕೆ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560100182924 ಉಮಕಾಂತ್‌ ತಂ.ಬಸಪ್ಪಾ - ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ(ಕೆ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560100182939 Gangareddy - ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ(ಕೆ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560100182982 Sridevi - ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ(ಕೆ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560100182983 Shantabai - ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಕೆPHH(NK) / NCS------60000000-
560100182996 ಜೈಪಾಲ - ಲಿಂಗದಲ್ಲಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560100182997 ಸಂಜುಕುಮಾರ್‌ ತಂ.ಕಾಶಪ್ಪ - ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ(ಕೆ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560100182998 Sangeeta - ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ(ಕೆ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560100182999 ಬಾಬು ರಾವ - ನಿಂದಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560100183000 narasareddy - ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ(ಕೆ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560100183001 ಸಂಗರೆಡ್ಡಿ - ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ(ಕೆ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560100183005 ಶಿವರಾಯ್‌ - ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ(ಕೆ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100183133 sanjeev reddy narasa reddy - ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ ಕೆPHH(NK) / NCS------30000000-
560100183199 ಹಣಮಾರೆಡ್ಡಿ ತಂ.ಭೀಮರೆಡ್ಡಿ - ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ(ಕೆ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560100183200 ಮುನ್ನಮ್ಮ - ಲಿಂಗದಲ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****596624/05/2022FPS****596624/05/20229006000024/05/2022
560100183211 ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ - ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ(ಕೆ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560100183213 chakra vati - ನಿಗದಲ್ಲಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560100183216 Swamidas - ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ(ಕೆ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560100183242 Sharadabai - ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ(ಕೆ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560100183252 ವಸಂತ - ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ(ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****681714/05/2022FPS****681714/05/20226004000014/05/2022
560100183330 ಶ್ರೀಮಂತ - ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ(ಕೆ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560100183333 ಸಂಜೀವ್‌ರೆಡ್ಡಿ - ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ(ಕೆ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560100183336 sarasvati - ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ ಕೆPHH(NK) / NCS------30000000-
560100183745 Maharudrappa - ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ(ಕೆ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560100183747 Lalita - ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ ಕೆPHH(NK) / NCS------210000000-
560100183767 ಚಂದ್ರಕಲಾ - ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ(ಕೆ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560100184082 ದ್ರೂಪತಿ - ನೀಂದಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560100184084 Kavita - ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560100184087 ಬಸ್ವರಾಜ - ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ(ಕೆ)PHH(NK) / NCS------150000000-
560100184237 ಶಕುಂತಲಾ - ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಕೆPHH(NK) / NCS------120000000-
560100184391 ಶೇಷಾ ರಾವ - ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ ಕೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100184464 ಶ್ರೀಶೈಲ ತಂ..ರಾಜಪ್ಪಾ - ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ(ಕೆ)PHH(NK) / NCS------150000000-
560100184465 ಸಂಗಶೆಟ್ಟಿ - ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ(ಕೆ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560100184475 SUSILAMMA - ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ(ಕೆ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560100184882 ಯೆಸು - ನಿಂದಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560100184883 Jagdevi - ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ(ಕೆ)PHH(NK) / NCS------150000000-
560100184884 ಕಾಶೀನಾಥ್‌ - ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ(ಕೆ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560100190178 Renuka - ಬಾಬುರಡ್ಡಿ 4/13 ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100196367 Anusuya - W/O ಅನಿಕುಮಾರ್ ಪಾಟೀಲ . . . PHH(NK) / NCS------90000000-
560100197351 Sudharani - W/O ಚಂದ್ರಕಾಂತ . . . . ಲಿಂಗPHH(NK) / NCS------90000000-
560100197824 Shakuntala - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂಗಪ್ಪಾ ಬಿರಾದಾರ 1PHH(NK) / NCS------60000000-
560100198396 Jagdevi - W/O ಹಣಮಂತ ೩೫ ಜೀರ್ಗಾ (ಕೆ) ಅPHH(NK) / NCSBiometric****282023/05/2022FPS****282023/05/2022180012000023/05/2022
560100199339 Mahanand - W/O ಮಾರುತಿ 14 ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ ಕೆ ಲPHH(NK) / NCS------90000000-
560100199567 Jyoti - W/O ನಾಗನಾಥ 1 ಲಿಂಗದಳ್ಲೀ ಕೇ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100200049 Muttamma - W/O: ಪ್ರದೀಪ್ #46 ಮೇನ್ ರೋಡ್ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100201450 Sheeba Rani - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಸಿಮೊನ 74 ಚರ್ಚ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100201761 Sunita - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಗಣಪತಿ ಗೊಂಡಾ ನಾಗNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100203430 Anita - W/O: ಅನಿಲಕುಮಾರ ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560400234373 Sheshikala - W/O ರಮೇಶ ೩೦ ಲಿಂಗದಹಳ್ಳPHH(NK) / NCS------90000000-
Top