REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560100131012 Laxmi Bai - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಮಾರುತಿ ರೈಪಳ್ಲಿ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100131097 Rukmini Bai - W/O ನಾಮದೇವ ಭಂಡಾರಿ 126 ಹನುಮಾನNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100131128 Khurashidbegum - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಫಜಲಸಾಬ 47 ರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100132370 Vidyavati - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ವಜು ಗೊಂಡ PHH(NK) / NCS------100000000-
560100132371 Suneeta - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾರುತಿರೆಡ್ಡಿ PHH(NK) / NCS------150000000-
560100132448 Shobhabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸುಧಾಕರ ರಾಯಪPHH(NK) / NCS------200000000-
560100132814 Pavitra - W/O: ಮನೋಹರ ರೈಪಳ್ಲಿ ತ ಔರಾದPHH(NK) / NCS------100000000-
560100133424 Anita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಯಾದುರಾವ 7 ರಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560100133869 Jyoti - S/O: ಮಾಹಳಗೊಂಡ PHH(NK) / NCS------100000000-
560100133898 Muttamma - S/O: ರಾಮಪ್ಪಾ ರಾಯಪಳ್ಲಿ ತಾ PHH(NK) / NCS------100000000-
560100134343 Vijaylaxmi - W/O ಮಾರುತಿ 43 ರಾಯಪಳ್ಳಿ ತಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560100134453 Radhabai - W/O: ಬಾಬುರೆಡ್ಡಿ ರಾಯಪಳ್ಲಿ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100134564 Pavitr - W/O ಪ್ರಕಾಶ 115 ರಾಯಪಳ್ಲಿ PHH(NK) / NCS------100000000-
560100134577 Shakuntala - W/O: ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರಾವ ಕರಂಜಿ(ಬೀPHH(NK) / NCS------100000000-
560100134681 Shobha - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ನರಸಾರೆಡ್ಡಿPHH(NK) / NCS------50000000-
560100134784 Pirappa - W/O ಪಿರಪ್ಪಾ ಕರಂಜಿ ಬಿ ತಾ ಔPHH(NK) / NCS------100000000-
560100134796 Rani - W/O: ಅನಿಲ್ ಕರಂಜಿ(ಬೀ) ತಾ ಔPHH(NK) / NCS------100000000-
560100134853 Sangeeta - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಲಕ್ಷ್ಮಣ 71 ರPHH(NK) / NCS------250000000-
560100134883 Laxmi - W/O ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ ವಲ್ಲೂರೆ 1 ರಾPHH(NK) / NCS------50000000-
560100135172 Yelijabet Rani - W/O: ಸೀಮೊನ್ ರೈಪಳ್ಲಿ ತಾ ಔರPHH(NK) / NCS------150000000-
560100135194 Jaisree - W/O: ನರಸಪ್ಪಾ ರೈಪಳ್ಲಿ ತ ಔರPHH(NK) / NCS------150000000-
560100135195 Anitha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದಶರತ್ ಗೊಂಡಾ 6 PHH(NK) / NCS------100000000-
560100135418 Surekha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ PHH(NK) / NCS------200000000-
560100135553 Ambika - W/O: ಕಿರಣ ರೆಡ್ಡಿ ರೈಪಳ್ಲಿ PHH(NK) / NCS------100000000-
560100135810 Surekha - S/O: ಸೋಪಾನ ರಾಯಪಳ್ಳಿ ತಾ ಔರPHH(NK) / NCS------100000000-
560100135872 Peenkamma - W/O ಅನಿಲ 01 ರೈಪಲ್ಲೀ ರೈಪಲ್ಲಿ PHH(NK) / NCS------100000000-
560100135995 Sarubai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನರಸಪ್ಪಾ 99 ಹPHH(NK) / NCS------200000000-
560100136338 Kalavathi - W/O: ವೀಲಾಸ 411 PHH(NK) / NCS------150000000-
560100136799 Chitramma - W/O: ಬಾಬು ರಾವ ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ(NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100136821 Gangamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಗೋವಿಂದ 109 PHH(NK) / NCS------200000000-
560100136881 Chandrakala - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ತೇಜೆರಾವ PHH(NK) / NCS------150000000-
560100136971 Chandramma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಭೂಮಪ್ಪಾ 109 PHH(NK) / NCS------300000000-
560100137126 Ashvini - W/O ರಾಜು 71 ರಾಯಪಳ್ಲಿ PHH(NK) / NCS------150000000-
560100137294 Shobhavva - W/O: ಸಂಗರೆಡ್ಡಿ ರಾಯಪಳ್ಲಿ ತPHH(NK) / NCS------200000000-
560100137596 Anita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂಜುಕುಮಾರ 103 PHH(NK) / NCS------150000000-
560100137699 ಕಲ್ಲಮ್ಮ - W/O: ಮಾಣಿಕ ರಾಯಪಳ್ಳಿ ತಾ ಔರPHH(NK) / NCS------250000000-
560100137707 Sanjana - W/O: ಯಾದವರಾವ ಕರಂಜಿ(ಕರಂಜಿ)PHH(NK) / NCS------150000000-
560100138206 Mayadevi - W/O: ಪಾಂಡುರಂಗ 3/277/ಡಿ ರೈಪPHH(NK) / NCS------300000000-
560100138289 Kalima Begum - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ರಶೀದ್ ಖಾನ PHH(NK) / NCS------250000000-
560100138609 Savitha - W/O: ನಾರಾಯಣ ಕರಂಜಿ(ಕರಂಜಿ) NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100138688 Rukminibai - W/O: ನಾಗಗೊಂಡ ಮೆತ್ರೆ ರೈಪಲ್ಲಿ ರಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100138782 Padminabai - D/O ಮಲ್ಲಾರಿ ರಾವ್ ಬಿರಾದಾರ PHH(NK) / NCS------50000000-
560100138863 Sangeeta - W/O ಯೋಹನ ರಾಯಪಳ್ಳಿ ತಾ. ಔರಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560100139013 Anushamma - S/O: ಬೀರಗೊಂಡ ರೈಪಳ್ಲಿ ತಾ ಔPHH(NK) / NCS------100000000-
560100139101 Tejamma - S/O: ಶೇಕಪ್ಪಾ ರೈಪಳ್ಲಿ ತ ಔರPHH(NK) / NCS------200000000-
560100140345 Vithabai - S/O ಕಿಷ್ಟಾರೆಡ್ಡಿ 113 ರಾಯಪಳ್ಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100140669 Satyavva - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾರುತಿ 15 ತಾಲ್PHH(NK) / NCS------100000000-
560100141294 Daka Reddy - S/O: ವಿಠಲ ರೆಡ್ಡಿ 88 ರೈಪಲ್ಲಿ ರPHH(NK) / NCS------50000000-
560100141435 Sarubai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿರೋಮಣಿ PHH(NK) / NCS------100000000-
560100144219 Gangamma - ಮು.ರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560100144220 ಕಮ ಶೇವ್ವಾ - ಮು.ಪೂ.ರಾಯಪಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560100144221 ನಾಗೆಶ - ಮು.ಪೂ.ರಾಯಪಳ್ಳಿ ತಾ|ಔರಾದ (ಬಾ)AAY(NK) / NCS------350000000-
560100144222 ಗೋವಿಂದ - ಮು.ಪೋ.ರಾಯಪಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560100144223 ನಾರಾ ಗೌಡಾ - ರಾಯಪಳ್ಳಿ ತಾ|| ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ|| ಬAAY(NK) / NCS------350000000-
560100144224 ವೈಜ ಗೊಂಡಾ - ರಾಯಪಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560100144225 Gudumabe - ರಾಯ್ಪಲಿPHH(NK) / NCS------50000000-
560100144226 ಚಂದ್ರಮ್ಮಾ - ಮು.ಪೋ. ರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------250000000-
560100144227 Noorajahan Begum - ಮು. ರಾಯಪಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560100144228 ಅಂಜನ್ನಾ - ಮು.ಪೂ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ|ಬೀದರAAY(NK) / NCS------350000000-
560100144229 ವಿಠಲ ರಾವ - ಮು.ಪೂ.ರಾಯಪಳ್ಳಿ ತಾ|ಔರಾದ (ಬಾ)PHH(NK) / NCS------100000000-
560100144230 Kalavathi - ಮು.ಪೋ.ರಾಯಪಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560100144231 ಬಳ ಗೊಂಡಾ - ಮು.ಪೂ.ರಾಯಪಳ್ಳಿ ತಾ|ಔರಾದ (ಬಾ)AAY(NK) / NCS------350000000-
560100144233 Laxmi Bai - ಮು.ಪೂ.ರಾಯಪಳ್ಳಿ ತಾ|ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560100144234 Nirmal - ಮು.ಪೂ.ರಾಯಪಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560100144235 ಪಿರಪ್ಪ - ಮು.ಪೂ.ರಾಯಪಳ್ಳಿ ತಾ|ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿPHH(NK) / NCS------50000000-
560100144236 ಸುಗಂಧ - ಮು.ಪೂ. ರಾಯಪಲ್ಲಿ ತಾ|ಔರಾದ (ಬಾ) PHH(NK) / NCS------100000000-
560100144237 Laxmibai - ಮು.ಪೂ.ರಾಯಪಳ್ಳಿ ತಾ|ಔರಾದ (ಬಾ) ಜAAY(NK) / NCS------350000000-
560100144238 Anjamma - ಮು.ಪೂ.ರಾಯಪಳ್ಳಿ ತಾ|ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560100144239 ratnamma - ಮು.ಪೂ.ರಾಯಪಳ್ಳಿ ತಾ| ಔರದ (ಬಾ) ಜಿPHH(NK) / NCS------50000000-
560100144240 lakshappa - ಮು.ರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------50000000-
560100144243 bhagyavathi - ಮು.ಪೂ.ರಾಯಪಳ್ಳಿ ತಾ|ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560100144244 ಹನ್ನು ಸಾಬ - ಮು.ಪೂ ರಾಯಪಳ್ಳಿ ತಾ|| ಔರಾದ (ಬಾ) AAY(NK) / NCS------350000000-
560100144245 ರಜಿಯಾ ಬೆಗಂ - ರಾಯಪಲ್ಲಿPHH(NK) / NCS------50000000-
560100144246 dhondu bai - ಮು.ರಾಯಪಳ್ಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100144247 Saimanavwa - ಮು.ಪೂ.ರಾಯಪಳ್ಳಿ ತಾ||ಔರಾದ (ಬಾ) ಬAAY(NK) / NCS------350000000-
560100144248 ambavva - ಮು.ಪೂ.ರಾಯಪಲ್ಲಿPHH(NK) / NCS------50000000-
560100144249 ಪಿರಪ್ಪ - ಮು.ಪೂ.ರಾಯಪಳ್ಳಿ ತಾ|ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560100144250 ಶಿರೋಮಣಿ - ಮು. ರಾಯಪಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560100144251 ರಾಮರಾವ - ನಿನ್ಗದಲ್AAY(NK) / NCS------350000000-
560100144253 Peeravva - ನಿಂಗ್ದಲ್AAY(NK) / NCS------350000000-
560100144254 ಮಾರುತಿ - ಲಿಂಗದಲ್ಲಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560100144255 Tirthamma - ನಿನ್ಗದಲ್ಲಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560100153308 Madhuri - ರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560100153309 Anjamma - ಮು.ಪೂ.ರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------50000000-
560100153310 Kalpana - ಮು.ಪೂ.ರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560100153312 Laxmi Bai - ಮು.ಪೂ.ರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560100153313 ಬಾಳಪ್ಪಾ - ಮು.ಪೋ.ರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560100153314 shantama - ರಾಯಪಳ್ಳಿ ತಾ|| ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ|| ಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100153315 Pavitra - ಮು.ಪೂ.ರಾಯಪಳ್ಳಿ ತಾ|ಔರಾದ (ಬಾ)PHH(NK) / NCS------150000000-
560100153316 ಜೈ ವಂತ - ಮು.ಪೂ.ರಾಯಪಳ್ಳಿ ತಾ|ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560100153317 ಲಷ್ಮಣ - ಮು.ಪೋ.ರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560100153318 ಗಂಗೋಂಡಾ - ಮು.ಪೂ.ರಾಯಪಳ್ಳಿ ತಾ|ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100153319 ಮೈಮುದ ಖಾ - ಮು.ಪೂ.ರಾಯಪಳ್ಳಿ ತಾ|| ಔರಾದ (ಬಾ) AAY(NK) / NCS------350000000-
560100153320 Ajijabegum - ಮು.ಪೂ. ರಾಯಪಳ್ಳಿ ತಾ||ಔರಾದ (ಬಾ) AAY(NK) / NCS------350000000-
560100153321 ಮಾಲನ ಬಿ - ಮು.ಪೂ.ರಾಯಪಳ್ಳಿ ತಾ|ಔರಾದ ಜಿ|ಬೀದರPHH(NK) / NCS------150000000-
560100153322 ಆಫ್ರೀನ್ ಬೆಗಂ - ಮು.ರಾಯಪಳ್ಳೀPHH(NK) / NCS------200000000-
560100153323 Taherabegum - ಮು. ರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560100153324 ಸತ್ಯವ್ವಾ - ಮು.ಪೂ.ರಾಯಪಳ್ಳಿ ತಾ||ಔರಾದ (ಬಾ) ಜPHH(NK) / NCS------150000000-
560100153325 ವಿಠಾ ಬಾಯಿ - ಮು.ಪೂ.ರಾಯಪಳ್ಳಿ ತಾ|ಔರಾದ (ಬಾ)PHH(NK) / NCS------150000000-
560100153326 Nirmala - ರೈಪಲ್ಲಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560100153327 ಈರಣ್ಣಾ - ಮು.ರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560100153328 ಲಾನಸರ - ಮು.ಪೂ.ರಾಯಪಳ್ಳಿ ತಾ|ಔರಾದ (ಬಾ)ಜಿ|PHH(NK) / NCS------300000000-
560100153329 Sayamma - ರಾಯಪಳ್ಳೀPHH(NK) / NCS------100000000-
560100153330 Sujatha - ಮು.ಪೂ.ರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560100153331 ಶರಣ್‌ಪ್ಪಾ - ಮು.ಪೂ.ರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------250000000-
560100153332 ಭೀಮಪ್ಪಾ - ಮು.ಪೋ. ರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------250000000-
560100153333 ಬೊಮ್ಮಪ್ಪಾ - ಮು.ಪೂ.ರಾಯಪಳ್ಳಿ ತಾ|ಔರಾದ (ಬಾ)PHH(NK) / NCS------150000000-
560100153334 ಗಂಗಪ್ಪಾ - ಮು.ಪೂ.ರಾಯಪಲ್ಳಿ ತಾ|ಔರಾದ (ಬಾ)PHH(NK) / NCS------150000000-
560100153335 Pinkamma - ರಾಯಪಳ್ಳಿ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ. ಬೀPHH(NK) / NCS------350000000-
560100153336 ಬಾಬು - ಮು.ಪೂ.ರಾಯಪಳ್ಳಿ ತಾ||ಔರಾದ (ಬಾ) ಜPHH(NK) / NCS------350000000-
560100153337 Sushila Bai - ಮು.ಪೂ.ರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560100153338 ನರಸಾ ರೇಡ್ಡಿ - ಮು.ಪೋ.ರಾಯಪಳ್ಳಿ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100153339 ರಾಮ ಗೊಂಡಾ - ಮು.ಪೂ.ರಾಯಪಳ್ಳಿ ತಾ|ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560100153340 ಬೀರ ಗೊಂಡಾ - ಮು.ಪೂ.ರಾಯಪಳ್ಳಿ ತಾ|ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100153341 ನಾಗಮ್ಮಾ - ಮು.ಪೂ.ರಾಯಪಳ್ಳಿ ತಾ|ಔರಾದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100153342 ಗಂಗಾ ರೇಡ್ಡಿ - ಮು.ಪೂ.ರಾಯಪಳ್ಳಿ ತಾ|ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560100153343 ರಾಮ ರೇಡ್ಡಿ - ಮು.ರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------250000000-
560100153344 ಈಶ್ವರಬಾಯಿ - ಮು.ಪೂ.ರಾಯಪಳ್ಳಿ ತಾ|ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿPHH(NK) / NCS------300000000-
560100153345 ಕುಶಾಲ್ ರಾವ - ಮು.ಪೂ. ರಾಯಪಳ್ಳಿ ತಾ|| ಔರಾದ (ಬಾ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100153346 ವಿಠಲ ರೇಡ್ಡಿ - ಮು.ಪೂ.ರಾಯಪಳ್ಳಿ ತಾ| ಔರಾದ (ಬಾ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100153347 Rukmini - ಮು.ಪೋ.ರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560100153348 ಸಂಗಮ್ಮಾ - ಮು.ಪೋ. ರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560100153349 ರಾಮರಾವ್‌ - ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ ಜೆ ತಾ. ಔರಾದ ಬಿ ಜಿ. PHH(NK) / NCS------200000000-
560100153350 ಮನೋಹರ - ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ ಜೆPHH(NK) / NCS------150000000-
560100153351 ವೆಂಕಟ್ - ನಿಂಗ್ದಲ್ಲಿ ಜPHH(NK) / NCS------150000000-
560100153352 ವೆಂಕಟ್ - ಲಿಂಗದಲ್ಲಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560100153353 ಮಚೇಂದ್ರ - ಲಿಂಗದಲ್ಲಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560100153354 nirvati bai - ನಿಂಗ್ದಲ್PHH(NK) / NCS------50000000-
560100153355 ರಮೇಶ - ನಿನ್ಗದಲ್PHH(NK) / NCS------150000000-
560100153356 ಶೇಷಾ ರಾವ - ಲಿಂಗದಲ್ಲಿPHH(NK) / NCS------250000000-
560100153357 ದಿಗಂಬರ - ಲಿಂಗದಲ್ಲಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560100153358 ನರಸಿಂಗ - ನಿಂಗ್ದಾಲ್ ಜPHH(NK) / NCS------100000000-
560100153359 ಲಕ್ಷ್ಮಣ - ನಿಂಗ್ದಲ್PHH(NK) / NCS------200000000-
560100153360 ಗಾಲರೆಡ್ಡಿ - ನಿಂಗ್ದಲ್PHH(NK) / NCS------150000000-
560100153361 ಬಾಬು ರಾವ - ನಿಂಗ್ದಲ್ಲಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560100153362 ಪಂಡರಿನಾಥ - ನಿಂಗ್ದಲ್ಲಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560100153363 ಅಶೋಕ - ಲಿಂಗದಲ್ಲಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560100153364 ಶಂಕರ - ನಿಂಗ್ದಲ್ಲಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560100153365 ನರಸರೆಡ್ಡಿ - ಲಿಂಗದಲ್ಲಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100153366 ವಿಶ್ವನಾಥ - ನಿಂಗ್ದಲ್PHH(NK) / NCS------50000000-
560100153367 ಪಾಂಡುರಂಗ - ಲಿಂಗದಲ್ಲಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560100153368 ನಾಗೋ ಬಾ - ಲಿಂಗದಲ್ಲಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560100153369 Ishwarabai - ನಿಂಗ್ದಲ್ಲಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560100153370 ಮಾರುತಿ - ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ (ಜೆ)PHH(NK) / NCS------150000000-
560100153371 ಬಳಿ ರಾಮ - ನಿನ್ಗದಲ್PHH(NK) / NCS------300000000-
560100165881 ಲಕ್ಷ್ಮಿ - ರಾಯಪಳ್ಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100165882 ಮಧುಕರ - ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ (ಜೆ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169982 Baburaddy S/o.Basaraddy - ಸಾ:ರಾಯಪಳ್ಳಿ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------200000000-
560100173117 Nagamma - ರಾಯಪಳ್ಳಿ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------100000000-
560100173132 Radhabai - ರಾಯಪಳ್ಳಿ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------300000000-
560100173142 Babraddy Narsaraddy - ರಾಯಪಳ್ಳಿ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------200000000-
560100173147 Savita - ರಾಯಪಳ್ಳಿ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------150000000-
560100173157 Davatkhan Maibubkhan - ರಾಯಪಳ್ಳಿ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------50000000-
560100173184 ಭಾರತಬಾಯಿ - ಲಿಂಗದಳಿ (ಜೆ) ತಾ. ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560100173206 Daniyal S/o.Devidas - ರಾಯಪಳ್ಳಿ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------100000000-
560100173216 Narshing Manik - ರಾಯಿಪಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560100173238 ಬಳಿರಾಮ ಹನುಮಂತ - ರಾಯಪಳ್ಳಿ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಾ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------200000000-
560100173415 Tejabai - ಮು. ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ (ಜೆ) ತಾ. ಔರಾದ (PHH(NK) / NCS------150000000-
560100173430 Savetrabai Hanumanth - ರಾಯಪಳ್ಳಿ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಾ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------150000000-
560100173515 ಬಾಬುರಾವ ತ/ ಭಿಮರಾವ - ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ (J) ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:PHH(NK) / NCS------300000000-
560100173583 Jijabai Hajeppa - ರಾಯಪಳ್ಳಿ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------50000000-
560100173586 ಇಂದುಮತಿ ಗ/ ವಸಂತರಾವ ಪಾಟೀಲ - ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ (ಜೆ) ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560100174054 Sunanda - ಸಾ:ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ(ಜೆ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100174058 ಗಂಗವ್ವಾ - ರಾಯಿಪಲ್ಲಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100174114 ಮಾರುತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಲಾಚಾ ರೆಡ್ಡಿ - ರಾಯಿಪಲ್ಲಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560100174118 Narasamma - ರಾಯಪಳ್ಳಿ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------200000000-
560100174149 Mangala - ರಾಯಿಪಲ್ಲಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560100174247 Revanaya Chanaya - ರಾಯಿಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560100174261 Devedash Laxappa - ರಾಯಿಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560100174938 Faruk Abjal - ರೈಪಲ್ಲಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560100174962 ಭಿಮರಾವ ತಂ.ಬಾಪುರಾವ - ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ (ಜೆ) ತಾ. ಔರಾದ (ಬಿ) NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100174999 ಕವಿತಾ - ರೈಪಲಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560100175121 Uma - ರಾಯಪಲ್ಲಿPHH(NK) / NCS------250000000-
560100175687 Gangagavda Pergavda - ರಾಯಪಳೀAAY(NK) / NCS------350000000-
560100176708 Gangamma Arjun - ರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------50000000-
560100176773 Saheda Begam - ರಾಯಪಳ್ಳಿ ತಾ ಔರಾದ (ಬಾ)PHH(NK) / NCS------300000000-
560100176805 Lal Bee - ರಯಪಳ್ಳಿ, ತಾ:ಔರಾದ(ಬಾ) ಜಿ:ಬೀದರ.PHH(NK) / NCS------300000000-
560100176865 ನರಸಪ್ಪಾ - ರಾಯಪಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560100176876 ವಿಠಾ ಗೌಡಾ - ರಾಯಪಳ್ಲಿPHH(NK) / NCS------250000000-
560100176881 ANjamma - ರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------50000000-
560100176887 ಸಂಜೀವ ರೆಡ್ಡಿ ತಂ.ಆಂಜ ರೆಡ್ಡಿ - ರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560100176891 ಕಾಶಯ್ಯಾ - ಗ್ರಾಮ : ರಾಯಪಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಾ : ಔPHH(NK) / NCS------250000000-
560100176898 Sheshabai - ರಾಯಪಳ್ಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100176905 ಶಾಂತಮ್ಮ - ರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------250000000-
560100176918 ಸಂಜೀವ್‌ರೆಡ್ಡಿ ತಂ.ವಿಠಲ ರೆಡ್ಡಿ - ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ(ಜೆ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100176928 Najiya Begum - ರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------350000000-
560100176939 ಸೈಲು - ರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560100176951 ತುಳಸಮ್ಮಾ - ರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------250000000-
560100176959 ಕಾಶವ್ವಾ - ರಾಯಪಳ್ಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100176977 Malnbi - ರಾಯಪಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560100176987 ಗಂಗವ್ವ - ರಾಯಪಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560100176994 ಲಚಮಪ್ಪಾ - ರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560100176997 babu sab - ಗ್ರಾಮ : ರಾಯಪಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಾ : PHH(NK) / NCS------50000000-
560100177005 Shaheda Bee - RAYPALLI TQ AURAD B DIST BIDARPHH(NK) / NCS------300000000-
560100177009 Shainajbee - ರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------250000000-
560100177013 ಶೋಭಾ - ರಾಯಪಳ್ಳಿ ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ)PHH(NK) / NCS------100000000-
560100177020 ಸೊಪನ - ರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560100177041 ಗೋವಿಂದ ತಂ.ಪಾಂಡೂರಂಗ - ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ(ಜೆ)AAY(NK) / NCS------350000000-
560100177051 Tejamma - ರಾಯಪಳ್ಳಿ, ತಾ:ಔರಾದ(ಬಾ) ಜಿ:ಬೀದರ.PHH(NK) / NCS------150000000-
560100177061 ಲಚ್ಚಮ್ಮಾ - RAYPALLI TQ AURAD B DIST BIDARAAY(NK) / NCS------350000000-
560100177067 ಅರ್ಜುನ - ರಾಯಪಳ್ಲಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560100177073 ಸಾವಿತ್ರಾ - ರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------300000000-
560100177082 ನಾಗಪ್ಪಾ - ರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560100177088 saru bai - ರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------50000000-
560100177096 Khajabanu - RAYPALLI TQ AURAD B DIST BIDARPHH(NK) / NCS------250000000-
560100177109 lakshimi bai - ರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------50000000-
560100177118 ಮೈಬುಬ ಸಾಬ - RAYPALLI TQ AURAD B DIST BIDARPHH(NK) / NCS------150000000-
560100177126 Tirtamma - ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ ಜೆPHH(NK) / NCS------150000000-
560100177138 ಮಾರುತಿ ತಂ.ಪಂಡರಿನಾಥ - ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ(ಜೆ)PHH(NK) / NCS------100000000-
560100177153 Annasuya - ರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------250000000-
560100177160 ಭೀಮಗೊಂಡಾ - Raipalli, Tq-Aurad(B) Dist-BidPHH(NK) / NCS------150000000-
560100177173 ವಿಠಲ ತಂ.ಅಡೆಪ್ಪಾ - ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ(ಜೆ)PHH(NK) / NCS------200000000-
560100177179 Shobha - ರಾಯಪಳ್ಳಿ ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ)PHH(NK) / NCS------250000000-
560100177218 Balamma - RAYPALLI TQ AURAD B DIST BIDARPHH(NK) / NCS------200000000-
560100177233 Rekha - ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ(ಜೆ)PHH(NK) / NCS------200000000-
560100177242 ನರಸಮ್ಮ ಗಂ.ನರಸಿಂಗ - ರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560100177248 ದೇವಿದಾಸ - RAYPALLI TQ AURAD B DIST BIDARAAY(NK) / NCS------350000000-
560100177257 ಪುಂಡಲಿಕ - RAYPALLI TQ AURAD B DIST BIDARPHH(NK) / NCS------250000000-
560100177268 ಮಾರುತಿ ತಂ.ಫೀರಪ್ಪ - ರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560100177273 ಬಾಬು ಗೊಂಡಾ - RAYPALLI TQ AURAD B DIST BIDARPHH(NK) / NCS------250000000-
560100177277 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿ ತಂ.ಈರಾ ಗೊಂಡ - ರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560100177295 ಲಕ್ಷ್ಮಣರಾವ - ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ(ಜೆ)PHH(NK) / NCS------100000000-
560100177302 ಸಂಗಪ್ಪ ತಂ.ಹಣಮಂತ - ರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560100177306 Laxmibai - ರಾಯಪಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560100177312 Chandrabai - ರಾಯಪಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560100177316 Ramvva - ರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------50000000-
560100177320 Lakshmi Bai - ರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560100177334 ಭುಜಂಗರಾವ ತಂ.ರಾಮಚಂದ್ರಾರಾವ - ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ(ಜೆ)AAY(NK) / NCS------350000000-
560100177365 Peeramma - ರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------50000000-
560100177386 ರಾಮಲು ತಂ.ನಾಗಪ್ಪಾ - ರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560100177395 ಮಂಜೂರ ಖಾನ ತಂ.ದಾವತ ಖಾನ - ರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560100177398 shantamma - ರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------50000000-
560100177413 ಸಾಂಭಾಜಿ ತಂ.ರಾಮಚಂದ್ರಾರಾವ - ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ(ಜೆ)PHH(NK) / NCS------100000000-
560100177422 ಆಂಜ ರೆಡ್ಡಿ ತಂ.ನಾಗ ರೆಡ್ಡಿ - ರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560100177448 ನಾಗ ಗೌದಾ - ರಾಯಪಳ್ಳಿ ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ)PHH(NK) / NCS------300000000-
560100177450 ಬಾಬು ತಂ.ಶಂಕರೆಪ್ಪಾ - ರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------300000000-
560100177455 ನಾಗು - ರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560100177464 hanamavva - ರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------50000000-
560100177467 ಸುಭಾಷ್‌ - ರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------300000000-
560100177470 ನರಸಗೊಂಡ - ರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560100177485 Vimala - ರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560100177488 Sangavva - Raipalli Tq.Aurad (B)PHH(NK) / NCS------50000000-
560100177493 ಮಾಣಿಕ - RAYPALLI TQ AURAD B DIST BIDARPHH(NK) / NCS------300000000-
560100177495 ಮಾಣಿಕವ್ವ - ರಾಯಪಳ್ಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100177501 ರಾಮಲು ತಂ.ಗಂಗಾ ರಾಮ - ರಾಯಪಳ್ಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100177502 ಬಾಪೂರಾವ್‌ ತಂ.ಮಾರುತಿ - ರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560100177505 ನಸೀಮಾಬೇಗಂ - ರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560100177511 ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ - ರಾಯಪಳ್ಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100177512 Shivappa - ರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560100177517 ಗನಿ - RaypalliPHH(NK) / NCS------250000000-
560100177518 ಬಾಬುರೆಡ್ಡಿ ತಂ.ಆಂಜಾ ರೆಡ್ಡಿ - ರಾಯಪಳ್ಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100177521 ಗಣಪತಿ ತಂ..ಸೈದು ಗೊಂಡ - ರಾಯಪಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560100177527 Sangaram - ರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------50000000-
560100177529 ಕಲ್ ಗೋಂಡಾ ತಂ.ಸೈದು ಗೋಂಡಾ - ರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560100177534 Samadhana - ರಾಯಪಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560100177538 ಮಾರುತಿ ರಾವ - ರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560100177539 ಸೈ ಫಕಿರ ಅಹಮದ್‌ - ರಾಯಪಳ್ಳಿ ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ)PHH(NK) / NCS------150000000-
560100177542 ಮಾಣಿಕ್‌ ತಂ.ಹಣಮಂತ - ರಾಯಪಳ್ಳಿ ತಾ ಔರಾದ ಬಿ ಜಿ|| ಬೀದರAAY(NK) / NCS------350000000-
560100177543 Vithabai - ರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------350000000-
560100177547 Shantamma - ರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------250000000-
560100177554 ರಾಜು ತಂ.ಹಣಮಂತ - ರಾಯಪಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560100177561 Dattu - ರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------50000000-
560100177564 ಆಶಾಬಿ - ರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------250000000-
560100177568 ವಿಠಾಬಾಯಿ - ರಾಯಪಳ್ಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100177572 ಸಮದ - ರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------300000000-
560100177579 ಪ್ರಭು - Raipalli Tq .Aurad (B)PHH(NK) / NCS------150000000-
560100177584 Gangamma - ರಾಯಪಳ್ಳಿ, ತಾ:ಔರಾದ(ಬಾ)ಜಿ:ಬೀದರ.PHH(NK) / NCS------150000000-
560100177587 ಲಷ್ಮಣ - ರಾಯಪಳ್ಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100177594 ಪಂಚ ಶೀಲಾ - ರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560100177596 ನರಸಿಂಗ್‌ - ರಾಯಪಲ್ಲಿPHH(NK) / NCS------250000000-
560100177597 ನಾರಾ ಗೌಡ ತಂ.ನರಸಾ ಗೌಡ - ರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560100177602 Khairunbee - Raipalli, Tq-Aurad(B) Dist-BidPHH(NK) / NCS------300000000-
560100180696 ಗಂಗ ರಾವ - ರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560100180710 ತುಕಾರಾಮ - ರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560100180718 Rukavwa - RAIPALLI TQ AURAD B DIST BIDARPHH(NK) / NCS------300000000-
560100180721 ಬಾಬು - RAIPALLI TQ AURAD B DIST BIDARPHH(NK) / NCS------150000000-
560100180725 ಗಂಗಾ ರಡ್ಡ - RAIPALLI TQ AURAD B DIST BIDARPHH(NK) / NCS------100000000-
560100180726 ಫೂಲು ಬಾಯಿ - ರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560100180732 ಬಸಮ್ಮಾ - RAIPALLI TQ AURAD B DIST BIDARPHH(NK) / NCS------150000000-
560100180738 Umita - Raipalli Tq.Aurad (B)PHH(NK) / NCS------150000000-
560100180739 ಅನ್ವರ ಖಾ - ರಾಯಪಳ್ಳಿ ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------100000000-
560100180746 ವಿಠಬಾಯಿ - RaipalliPHH(NK) / NCS------150000000-
560100180755 Chandramma - RAYPALLI TQ AURAD B DIST BIDARNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100180762 ಅತ್ಮಾ ರಾವ - ರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560100180765 ಮಸ್ತಾನ್ ಬಿ - RAYPALLI TQ AURAD B DIOST BIDAPHH(NK) / NCS------150000000-
560100180771 Dhondubai - ರಾಯಪಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560100180772 ಕೀಶನ - RAYPALLI TQ AURAD B DIST BIDARPHH(NK) / NCS------200000000-
560100180777 ಶೆಶರಾವ - RAYPALLI TQ AURAD B DIST BIDARNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100180782 ಇಸ್ಮಯಲ - RAYPALLI TQ AURAD B DIST BIDARPHH(NK) / NCS------200000000-
560100180788 ಚಂದರ - RAYPALLI TQ AURAD B DIST BIDARPHH(NK) / NCS------200000000-
560100180795 ಚಂದ್ರಮ್ಮಾ - ರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------300000000-
560100180801 jyi tun bee - Raipalli, Tq-Aurad(B) Dist-BidPHH(NK) / NCS------50000000-
560100180806 ಗೋವಿಂದರೇಡ್ಡಿ - ರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560100180811 chinnamma - ರೈಪಳ್ಳಿ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------50000000-
560100180818 ಈರಮ್ಮಾ - ರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560100180825 ಬಾಬು ಗೋಂಡ - ರೈಪಳ್ಳಿ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------200000000-
560100180826 ಅನಜ ರೆಡ್ಡಿ ತಂ.ನಾಗರೇಡ್ಡಿ ಕೊಂತಮೆ - ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ ಜೆPHH(NK) / NCS------250000000-
560100180836 ಸಾಯಾಪ್ಪ - ರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------50000000-
560100180921 ಬಾಲಾಜಿ ತಂ.ಧೊಂಡಿಬಾ - ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ ಜೆPHH(NK) / NCS------100000000-
560100181651 Babu Ramanna - ರಾಯಪಳ್ಳಿ ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ)PHH(NK) / NCS------100000000-
560100181707 Vimalabai - ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ)PHH(NK) / NCS------150000000-
560100181892 Bharati - ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ(ಜೆ)PHH(NK) / NCS------200000000-
560100181912 Eshwaramma - ರಾಯಪಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560100181915 ಮಲ್ಲಾ ಗೊಂಡ ತಂ.ನರಸಗೊಂಡ - ರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560100181960 ಗಣಪತಿ ತಂ.ನರಸಗೊಂಡ - ರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------250000000-
560100182028 ಸವಿತಾ - ರಾಯಪಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560100182299 Laxmibai - ರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------250000000-
560100182440 Ishwara - ರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560100182452 ವಿಠಲರಾವ ತಂ.ಗೋವಿಂದರಾವ್‌ ಲೊಣೆ - ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ(ಜೆ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100182454 ನಾರಾಯಣ ತಂ.ಬಾಲಪ್ಪಾ - ರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------250000000-
560100182582 ಮಾರುತಿ ತಂ.ಬಾಲಪ್ಪಾ - ರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560100182584 ಹನಮರೆಡ್ಡಿ ತಂ.ಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ - ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ(ಜೆ)PHH(NK) / NCS------150000000-
560100182813 ವಿಠಾ ಬಾಯಿ ಗಂ.ಶಂಕಾರೆಡ್ಡಿ - ರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------50000000-
560100182852 ರಾಮಪ್ಪಾ ತಂ.ಮಹೇಶಪ್ಪ - ರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560100182859 ನಾಗಪ್ಪಾ ತಂ.ತುಕ್ಕಪ್ಪ - ರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560100182890 ಬಾಲಪ್ಪಾ ತಂ.ಲಚಮಪ್ಪ - ರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560100182892 ಕಾಶೇಮ್ಮಾ - ರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------250000000-
560100182897 ಮಾದವರಾವ್‌ ತಂ.ಭೀಮಾರಾವ್‌ - ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ(ಜೆ)PHH(NK) / NCS------50000000-
560100182922 Chandravva - ರಾಯಪಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560100182923 ಕಿಶನರಾವ್‌ - ರಾಯಪಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560100183063 lalamma - ರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------300000000-
560100183339 ಪಾರ್ವತಿ - ರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560100183340 ತೇಜಮ್ಮಾ ಗಂ.ನರಸಾ ರೆಡ್ಡಿ - ರಾಯಪಳ್ಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100183377 Kamalamma - ರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------50000000-
560100183482 Parevwa - ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ(ಜೆ)PHH(NK) / NCS------200000000-
560100183486 ಮಾರುತಿರಾವ ತಂ.ಗೋವಿಂದರಾವ್‌ - ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ(ಜೆ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100183589 Anjamma - ರಾಯಪಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560100183598 ರಾಮರಡ್ಡಿ - ರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------300000000-
560100183600 bhomavva - ರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------300000000-
560100183805 Nagamma - ರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------300000000-
560100183810 ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ತಂ.ಗಂಗಾ ಗೊಂಡ - ರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560100183943 ತಿಪ್ಪಮ್ಮ ಗಂ.ಫೀರಪ್ಪ - ರಾಯಪಳ್ಳಿQPHH(NK) / NCS------100000000-
560100183952 ಸಾಯಪ್ಪ ತಂ.ಝರೆಪ್ಪ - ರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------250000000-
560100183963 ರಂಗಮ್ಮ - ರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560100183966 Laxmibai - ರಾಯಾಪಲ್ಲಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560100183968 ಮಲ್ಲಾ ರೆಡ್ಡಿ ತಂ.ಲಚ್ಚಾ ರೆಡ್ಡಿ - ರಾಯಪಳ್ಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100183978 ನಾಗೇಶ - ರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560100184135 ಸುಂದರಬಾಯಿ - ರಾಯಪಳ್ಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100184156 ಅನುಶ್ಯಾಬಾಯಿ - ರಾಯಪಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560100184295 ಮಾರುತಿರಾವ ತಂ.ನರಸಿಂಗರಾವ - ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ(ಜೆ)PHH(NK) / NCS------200000000-
560100184386 ನಾಗಮ್ಮಾ - ರಾಯಪಳ್ಳಿ ತಾ. ಔರಾದ ಬಿ ಜಿ. ಬೀದರPHH(NK) / NCS------200000000-
560100184525 ಶಂಕರ ತಂ.ಪಂಡರಿನಾಥ - ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ(ಜೆ)PHH(NK) / NCS------300000000-
560100184888 ಹಣಮವ್ವ - ರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------50000000-
560100184889 ಚಂದಕಾಂತ್‌ ಗೋಂಡಾ ತಂಮಾರುತಿ ಗೋಂಡಾ - ರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560100184890 ಸಂಗಾ ರೆಡ್ಡಿ - ರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560100184988 ಶಂಕರ - ರಾಯಪಳ್ಲಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560100185148 ಈರೇಶ - ರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560100185149 ಅಶೋಕ - ರಾಯಪಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560100185159 ಮುನೀರ ಸಾಬ ತಂ.ಫಕೀರ ಅಹಮದ ಸಾಬ - ರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------50000000-
560100185161 itavva - ರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------50000000-
560100185162 Iraphana - ಗ್ರಾಮ : ರಾಯಪಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಾ : PHH(NK) / NCS------250000000-
560100185164 ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಸಾಬ - ರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560100185166 ಶಾಂತಮ್ಮಾ - ರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560100185235 ಅಂಬ್ರೆಪ್ಪ - ರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560100185770 Farzana Begum - ರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560100185925 ಗುಂಡನ್ ಬಾಯಿ - ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ(ಜೆ)PHH(NK) / NCS------200000000-
560100186112 Sanjukumar S/o Maroti - ಮು.ಪೂ.ರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------250000000-
560100186114 KUSUMABAI - ಮು. ರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------250000000-
560100186115 Krashnaveni - ಕ್ರಷ್ಣಾ ಲಛಮಾರೆಡ್ಡಿ ಮು. ರಾಯಪಳ್ಳPHH(NK) / NCS------200000000-
560100186378 Sarasvathi - ರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560100186449 ನರಸವ್ವಾ ಪೆಂಟಾರಡ್ಡಿ - ಮು. ರಾಯಪಳ್ಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100186452 SANJANMMA - ಮು. ರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560100186453 MAruthi S/o Hanmath - ಮು.ರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------50000000-
560100186454 Anjamma W/o Gangareddy - ಮು.ರಾಯಪಳ್ಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100186759 ಅರುಣಾ - ಹಣಮಾಗೌಡ 2 187 ಹಣುಮಾನ ಮಂದಿರ ಹPHH(NK) / NCS------150000000-
560100187259 Sunita - ಮಾರುತರೆಡ್ಡಿ 10 ಸರ ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100188002 Vidhya vati - ನಾಗಗೋಂಡಾ 54 ಮೇನ ರೋಡ ಹತ್ತಿರ PHH(NK) / NCS------50000000-
560100188003 Thejamma - ಸಿದ್ದಗೋಂಡಾ 80-100 ಮೇನ ರೋಡ ಹತPHH(NK) / NCS------100000000-
560100188004 Anjamma - ಲಚಮಾರೆಡ್ಡಿ 09 ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಹತNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100188005 Shankaravwa - ಈರರೆಡ್ಡಿ 24 ರಾಯಪಳ್ಳಿ ರೈಪಲ್ಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100188006 ಸಂಗೀತಾ - ಉಮಾಕಾಂತ 158 ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಹತ್ತPHH(NK) / NCS------200000000-
560100188007 Renuka - ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ 84-39 ಪೋಚಮ್ಮಾ ಮಂPHH(NK) / NCS------100000000-
560100188008 ಅನೀತಾ - ಮನೋಹರ 22 ರೈಪಳ್ಳಿ ರೈಪಲ್ಲಿ ರAAY(NK) / NCS------350000000-
560100188009 ರುಕಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಗಂಗಾರೆಡ್ಡಿ - ಗಂಗಾರೆಡ್ಡಿ 9 ಹನುಮಾನ ಮಂದಿರ ಹತNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100188010 ರುಕ್ಮಿಣಿ - ವಿಠ್ಠಲ 38 ಪೋಚಮ್ಮಾ ಮಂದಿರ ಹತ್ತPHH(NK) / NCS------300000000-
560100188011 Ghalemma - ಮಾಳಗೋಂಡಾ 121 ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಹತ್PHH(NK) / NCS------50000000-
560100188012 Godavari - ಕಪೀಲಕುಮಾರ 49 ಹನುಮಾನ ಮಂದಿರ ಹತPHH(NK) / NCS------300000000-
560100188013 Tejamma - ಲಕ್ಷ್ಮಣಗೋಂಡಾ 1-96 ಮೇನ ರೋಡ ಹತAAY(NK) / NCS------350000000-
560100188014 Nagamma - ನಾಗಗೊಂಡ 5 ಮೇನ ರೋಡ ಹತ್ತಿರ ರೈPHH(NK) / NCS------300000000-
560100188015 Sangitha - ಮಾರುತಿ 42 ರಾಮ ಮಂದಿರ ಹತ್ತಿರ PHH(NK) / NCS------50000000-
560100188016 ಗುಂಡವ್ವಾ - ಇರಪ್ಪಾ 74 ಮೇನ ರೋಡ ಹತ್ತಿರ ರಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560100189563 Hanamavwa - ಬಸರೆಡ್ಡಿ 25 ಹನುಮಾನ ಮಂದಿರ ಹತ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100192846 Aliya Begum - S/O: ಸೈಯದ್ ಚಂದಸಬ್ ರೈಪಲ್ಲಿ ಅಂಚNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100195503 Farzana Begum - C/O ಅಫ್ಜಲಖಾನ 91 ರಾಯಪಳ್ಳಿ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100197667 Shankramma - C/O ವಿಠಲರೆಡ್ಡಿ ಕೊಂತಮೆ 58 ರಾಯPHH(NK) / NCS------100000000-
560100197672 Manjusha - S/O: ಈಟಾ ಗೌಡ ರಾಯಪಳ್ಲಿ ತಾ PHH(NK) / NCS------150000000-
560100197673 Laxmi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನಾಗಗೊಂಡ 20/1 ತPHH(NK) / NCS------150000000-
560100197901 Minakshi - W/O: ಸುನೀಲ ರೆಡ್ಡಿ ರಾಯಪಳ್ಲPHH(NK) / NCS------200000000-
560100197910 Ambika - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಾಯಗೌಡ ಚರ್ಚPHH(NK) / NCS------200000000-
560100197913 Rajashree - W/O ರಾಹುಲ್ # 3/277/ಏ . . .PHH(NK) / NCS------150000000-
560100198421 Sridevi - W/O: ಸಂಗಪ್ಪಾ ರೈಪಳ್ಲಿ ತಾ ಔPHH(NK) / NCS------200000000-
560100198741 Jyotimma - W/O: ಗಾಂಧೀಜಿ ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ(ಜPHH(NK) / NCS------150000000-
560100198743 Munnabai - W/O ಶಿವಾಜಿ 1 ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ (ಜೆ) PHH(NK) / NCS------200000000-
560100198788 Anushemma - W/O ಸಂಗಾರೆಡ್ಡಿ 02 ರಾಯಪಳ್ಲಿ ರPHH(NK) / NCS------250000000-
560100198789 Rahima Begum - C/O ಚಾಂದಪಾಶಾ 34 ರಾಯಪಳ್ಳಿ PHH(NK) / NCS------100000000-
560100199380 Mehrajbegum - W/O ಸಾಜೀತಖಾನ 70 ರಾಯಪಳ್ಳಿ PHH(NK) / NCS------200000000-
560100199382 Salimabi - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಇಬ್ರಹೀಮ ಖಾPHH(NK) / NCS------350000000-
560100199653 Tejemma - S/O: ಭೂಮ ರೆಡ್ಡಿ ರೈಪಳ್ಲಿ ತNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100200166 Suwashini - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಪಂಡರಿ ರೆಡ್ಡಿ ರೈPHH(NK) / NCS------250000000-
560100200277 Sona - C/O ಸುಭಾಷ 9999 ವಾರ್ಡ್ 01 ಔರNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100200486 Usha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಾಯಪ್ಪ 111/2 ಕಾರNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100201041 K Jagadishwari - C/O ಕೆ ಉಮಾಕಾಂತರೆಡ್ಡಿ 58 ರಾಯಪNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100201246 Jyoti - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಬಾಬುರಾವ ನಾಗನಪಲ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100201270 Baby - W/O ವಿಜಯಕುಮಾರ 80 ರಾಯಪಳ್ಳಿ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100201486 Bharatbai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಕಿಶನರಾವ್ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100201643 Laxmi - W/O ರಮೇಶ 103 ರಾಯಪಳ್ಳಿ ತಾಲPHH(NK) / NCS------250000000-
560100201644 Nasrinbi - C/O ಮೂಸಾ ಶೈಖ 1 ರಾಯಪಳ್ಳಿ ರೈಪಲAAY(NK) / NCS------350000000-
560100201826 Lalitabai Ramesh Jadhav - ಕೇರ್ ಆಫ್: ರಮೇಶ ಹಂಗರಗಾ (ಬಿNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100202115 Anita - ಕೇರ್ ಆಫ್: ವೆಂಕಟ #91 . ಕಾಳಾ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100203949 Minaxi Patil - W/O ವಿನೋದ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾಟೀಲ್ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100204004 Kannupriya - S/O: ನಾಗನಾಥ ಪಾಟೀಲ್ ಸುಂದಾಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100204601 Gangamma - W/O: ರಾಜ ಗೊಂಡ ರೈಪಳ್ಲಿ ತಾ PHH(NK) / NCS------250000000-
560100204739 Paramma - W/O: ನಂದಪ್ಪ ಏಕಲಾರ ಎಕಲಾರ NPHH(NK) / NCS------50000000-
560100204858 Radha Bai - W/O: ಮೊಗಲಪ್ಪಾ ಲಿಂಗದಳ್ಲಿ ಜPHH(NK) / NCS------200000000-
Top