REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560100130723 Lalita - W/O: ಸೋಪಾನರಾವ ಯನಗುಂದಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100130968 Minakshi - W/O: ರಂಚಂದರ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100131176 Pushpavathi - S/O: ಬಸಪ್ಪ 675 ಯನ್ಗುಂದಾ ತಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100132414 Basamma - W/O: ಬಸವರಾಜ ಎನಗುಂದಾ PHH(NK) / NCSBiometric****203621/05/2022FPS****203621/05/20226004000021/05/2022
560100132667 Rekha - S/O ಹಣಮಂತ ೩೨ ತಾಲುಕಾ ಔರಾದ PHH(NK) / NCSBiometric****203624/05/2022FPS****203624/05/20229006000024/05/2022
560100132756 Sangita - W/O: ವಿಠಲ ಏನಗುಂದಾ ತ ಔರಾದ್PHH(NK) / NCSBiometric****203620/05/2022FPS****203620/05/20226004000020/05/2022
560100132758 Parwati - W/O ಪೆಂಟಪ್ಪಾ ಎನಗುಂದಾ ತಾ. PHH(NK) / NCSBiometric****203624/05/2022FPS****203624/05/20229006000024/05/2022
560100132862 Sharamma - W/O: ರವೀಂದ್ರ ಯನಗುಂದಾ PHH(NK) / NCSBiometric****203620/05/2022FPS****203620/05/202212008000020/05/2022
560100133002 Sangeeta - W/O: ಪಾಂಡುರಂಗ PHH(NK) / NCSBiometric****203621/05/2022FPS****203621/05/20229006000021/05/2022
560100133336 Nagamma - W/O: ಸಂತೋಷ ಖಾಶೇಂಪುರ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100133337 Surekhaa - W/O: ನವನಾಥ ಖಾಸೆಂಪುರ ತಾ ಔರPHH(NK) / NCSBiometric****203621/05/2022FPS****203621/05/202212008000021/05/2022
560100133530 Ambika - W/O: ವಿಶ್ವನಾಥ ಯನಗುಂದಾ PHH(NK) / NCSBiometric****203618/05/2022FPS****203618/05/20226004000018/05/2022
560100133803 Shobhaa - W/O: ಗಂಗರಾಮ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100133979 Rani - W/O: ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಎನಗುಂದಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100134091 Parabati - W/O ಪಂಡಾರೆಡ್ಡಿ 101 ಯನಗುಂದಾ PHH(NK) / NCSBiometric****203620/05/2022FPS****203620/05/20226004000020/05/2022
560100134157 Sheshikala - W/O: ಗೋವಿಂದರಾವ ಖಾಶೇಂಪುರ PHH(NK) / NCSBiometric****203620/05/2022FPS****203620/05/2022150010000020/05/2022
560100134472 Mahdevi - W/O: ಬಸ್ವರಾಜ ಏನಗುಂದಾ ತ ಔರPHH(NK) / NCSBiometric****203624/05/2022FPS****203624/05/202212008000024/05/2022
560100134724 Ashiya Fhatimma - W/O: ಅಖಿಲ ಮಿಯಾ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100134768 Nagamani - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶ್ರೀಪಾಲ ರೆಡ್ಡಿ ಬರ್PHH(NK) / NCSBiometric****203621/05/2022FPS****203621/05/20229006000021/05/2022
560100134807 Ramabai - W/O: ದೇವಿದಾಸ ಖಾಸೆಂಪುರ ತಾ PHH(NK) / NCSBiometric****203621/05/2022FPS****203621/05/2022210014000021/05/2022
560100134903 Anita - W/O: ದೇವಿದಾಸ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100134934 Jayshri - W/O ಅರುಣಕುಮಾರ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100134967 Amir Bi - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಮೈನೋದ್ದಿನ ಎನಗುಂPHH(NK) / NCSBiometric****203618/05/2022FPS****203618/05/202212008000018/05/2022
560100135162 ರಬೇಕ - W/O: ಬಸವರಾಜ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100135381 Savita - W/O: ಶಿವಾಜಿ PHH(NK) / NCSBiometric****203620/05/2022FPS****203620/05/2022150010000020/05/2022
560100135411 ಸಂಗೀತಾ - W/O: ಅರ್ಜುನ 2\76 ಏಕಲಾರ PHH(NK) / NCSBiometric****203620/05/2022FPS****203620/05/2022180012000020/05/2022
560100135422 Laxmi - W/O ಶಿವಾನಂದ ಯನಗುಂದಾ ತಾ ಔರPHH(NK) / NCSBiometric****203621/05/2022FPS****203621/05/20226004000021/05/2022
560100135433 Gousha Begum - W/O ಮಹಮದ 01 ಯನಗುಂದಾ . . PHH(NK) / NCSBiometric****203620/05/2022FPS****203620/05/202212008000020/05/2022
560100135710 Ramabayi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂಜಿವಕುಮಾರ್ #133 PHH(NK) / NCSBiometric****203620/05/2022FPS****203620/05/20229006000020/05/2022
560100135801 Saraswati - W/O: ವೀರಕುಮಾರ ಖಾಶೇಂಪುರ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100135858 Shadulabi - W/O ಖಾಜಾಮೈನೋದ್ದಿನ್ . . . .PHH(NK) / NCSBiometric****203621/05/2022FPS****203621/05/2022150010000021/05/2022
560100135861 Ramva - W/O: ಗೋವಿಂದ ಗೊಂಡಾ PHH(NK) / NCSBiometric****203618/05/2022FPS****203618/05/20229006000018/05/2022
560100136765 Nagini - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಪಂಧರಿನಾಥ್ 113 ಎನಗುಂNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100136783 Mahananda - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100136942 ಭಾಮಾಬಾಯಿ - W/O: ಮಾರುತಿರಾವ ಖಾಶೇಂಪುರ PHH(NK) / NCSBiometric****203620/05/2022FPS****203620/05/202212008000020/05/2022
560100136973 ಸುಮನ ಬಾಯಿ - W/O: ದೇವಿದಾಸ PHH(NK) / NCSBiometric****203620/05/2022FPS****203620/05/202212008000020/05/2022
560100137017 Ranga Bao - W/O: ರಂಚಂದರ್ PHH(NK) / NCSBiometric****203620/05/2022FPS****203620/05/20226004000020/05/2022
560100137167 Anita - W/O: ತುಕಾರಾಮ PHH(NK) / NCSBiometric****203621/05/2022FPS****203621/05/202212008000021/05/2022
560100137250 Jummabai - W/O: ಜ್ಞಾನದೇವ ಖಾಶೇಂಪುರ PHH(NK) / NCSBiometric****203620/05/2022FPS****203620/05/20226004000020/05/2022
560100137386 Dhurapata Bai - W/O: ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCSBiometric****203620/05/2022FPS****203620/05/20229006000020/05/2022
560100137604 Archana - C/O ಅನೀಲ 205 ಖಾಸೆಂಪುರ ಏ ಖಾಸPHH(NK) / NCS------120000000-
560100137723 Sheshikala - W/O: ಅಂಬದಸರಾವ PHH(NK) / NCSBiometric****203618/05/2022FPS****203618/05/20226004000018/05/2022
560100137792 Indumati - W/O: ದೌಲಪ್ಪ ಖಾಶೇಂಪುರ ಖಾಸೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100137811 Sridevi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಸವರಾಜ PHH(NK) / NCSBiometric****203624/05/2022FPS****203624/05/202212008000024/05/2022
560100137850 Laxmi Bai - W/O: ಮಾಣಿಕ ರಾವ ಪ್ಯಾಟಿಲ ಎನಗುಂದಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100138528 Kavita - W/O: ವೀರಶೆಟ್ಟಿ ಖಾಶೇಂಪುರ ಖPHH(NK) / NCS------90000000-
560100138686 Shobha Gangapure - W/O: ರಾಮ ರೆಡ್ಡಿ ಗಂಗಾಪುರೆ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100138708 Abdulsab - S/O: ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಸಾಬ ಚಿಂತಾಕಿ PHH(NK) / NCSBiometric****203624/05/2022FPS****203624/05/20223002000024/05/2022
560100138984 Vijaylaxmi - W/O ಬಸ್ವರಾಜ 117 ಎನಗುಂದಾ ತPHH(NK) / NCSBiometric****203618/05/2022FPS****203618/05/20226004000018/05/2022
560100139104 Jagdevi - W/O ನಾಗಗೊಂಡ 21 ಎನಗುಂದಾ ತಾPHH(NK) / NCSBiometric****203621/05/2022FPS****203621/05/2022150010000021/05/2022
560100139160 Kamalabai - S/O: ಕಾಮಗೊಂಡ ಎನಗುಂದಾ ತಾ ಔPHH(NK) / NCSBiometric****203620/05/2022FPS****203620/05/20226004000020/05/2022
560100140265 Divyarani - W/O ಗಣಪತಿ 26 ಎನಗುಂದಾ ತಾಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****203621/05/2022FPS****203621/05/2022150010000021/05/2022
560100140547 Meerabai - S/O ತುಳಸೀರಾಮ 4-241 ಎನಗುಂದಾ PHH(NK) / NCSBiometric****203618/05/2022FPS****203618/05/202212008000018/05/2022
560100140707 Sarubai - W/O ಮಹಾದಯ್ಯ ಮಹದೇವ ಮಂದಿರ ಹPHH(NK) / NCSBiometric****203618/05/2022FPS****203618/05/20223002000018/05/2022
560100140801 Laxmi - W/O ರಾಜಕುಮಾರ #126 ಪಾರ್ವತಿ ಟೆPHH(NK) / NCSBiometric****203620/05/2022FPS****203620/05/20229006000020/05/2022
560100140910 Anita - W/O ರಾಜು 1 ಎನಗುಂದಾ ತಾಲ್ಲೂPHH(NK) / NCSBiometric****203620/05/2022FPS****203620/05/202212008000020/05/2022
560100140947 Sojar Bai - S/O ದಶರಥ 120 ಎನಗುಂದಾ ಎನಗುಂದPHH(NK) / NCSBiometric****203618/05/2022FPS****203618/05/20229006000018/05/2022
560100141026 Sunita - W/O ನಾಗನಾಥ #242 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಸPHH(NK) / NCSBiometric****203620/05/2022FPS****203620/05/20229006000020/05/2022
560100141065 Sharadabai - S/O: ಶಿವರಾಜ ಯನಗುಂದ ತಾ ಔರಾPHH(NK) / NCSBiometric****203621/05/2022FPS****203621/05/2022180012000021/05/2022
560100141079 Shilpa - W/O ರಾಜಗೊಂಡ #183 , , ಏನಾಗುPHH(NK) / NCSBiometric****203618/05/2022FPS****203618/05/20226004000018/05/2022
560100141154 Lakshmi - ಕೇರ್ ಆಫ್: ರಾಜಕುಮಾರ ಎನಗುಂದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100141393 Radhabai - C/O ಸೋಪಾನರಾವ 110 ಯನಗುಂದ, ತಾ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100141409 Sushilamma - W/O: ವೀರಶೆಟ್ಟಿ ಖಾಶೇಂಪುರ ಖPHH(NK) / NCSBiometric****203621/05/2022FPS****203621/05/20229006000021/05/2022
560100141432 Gouse Miya - S/O ಹುಸ್ಸೈನ್ ಸಾಬ್ 188 ಲಕ್ಷ್ಮPHH(NK) / NCSBiometric****203620/05/2022FPS****203620/05/20223002000020/05/2022
560100141498 Anita - W/O: ರಾಜೇಂದ್ರ ಎನಗುಂದಾ ತಾ PHH(NK) / NCSBiometric****203621/05/2022FPS****203621/05/2022150010000021/05/2022
560100141558 Sunita - S/O: ಮೊಗಲಪ್ಪ ಏನಗುಂದಾ ತ ಔರPHH(NK) / NCSBiometric****203620/05/2022FPS****203620/05/202212008000020/05/2022
560100141589 Sunjana - W/O ಬಾಲಾಜಿ 1 ಖಾಸೆಂಪುರ (ಏ) PHH(NK) / NCSBiometric****203621/05/2022FPS****203621/05/20226004000021/05/2022
560100141625 Kavita - W/O ಪಾಂಡು ರಂಗ 177 . . ಎಂಗುPHH(NK) / NCSBiometric****203618/05/2022FPS****203618/05/2022150010000018/05/2022
560100141883 Sangamma - W/O: ಹಣಮಗೊಂಡಾ ಯನಗುಂದಾ ಎನಗPHH(NK) / NCSBiometric****203621/05/2022FPS****203621/05/20226004000021/05/2022
560100144321 ಪಾರವತಿ - ಯನಗುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****203618/05/2022FPS****203618/05/20226004000018/05/2022
560100144322 Chndramma - ಯನಗುಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****203620/05/2022FPS****203620/05/2022200015000020/05/2022
560100144323 ಗಂಗಾರಾಮ - ಯನಗುಂದಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100144324 Sheelabai - ಯನಗುಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****203618/05/2022FPS****203618/05/2022200015000018/05/2022
560100144325 ಗುಂಡಪ್ಪಾ - ಯನಗುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****203620/05/2022FPS****203620/05/20229006000020/05/2022
560100144326 sushilabai - ಯನಗುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****203618/05/2022FPS****203618/05/20229006000018/05/2022
560100144327 ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ - ಯನಗುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****203618/05/2022FPS****203618/05/20226004000018/05/2022
560100144328 Bhumavva - ಯನಗುಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****203620/05/2022FPS****203620/05/2022200015000020/05/2022
560100144329 ಮಾಣಿಕ - ಯನಗುಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****203618/05/2022FPS****203618/05/2022200015000018/05/2022
560100144330 ಶಂಕರ - ಯನಗುಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****203624/05/2022FPS****203624/05/2022200015000024/05/2022
560100144331 ಪೆಂಟಪ್ಪಾ - ಯನಗುಂದಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100144332 Paramma - ಯನಗುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****203620/05/2022FPS****203620/05/2022210014000020/05/2022
560100144333 laximi bai - ಯನಗುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****203621/05/2022FPS****203621/05/20223002000021/05/2022
560100144334 ನಾಗಪ್ಪ - ಯನಗುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****203618/05/2022FPS****203618/05/20229006000018/05/2022
560100144335 ಜಿಲಾನಿ - ಯನಗುಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****203620/05/2022FPS****203620/05/2022200015000020/05/2022
560100144336 ಖಾಜಾ ಸಾಬ - ಯನಗುಂದಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100144337 ದೇವಮ್ಮಾ - ಯನಗುಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****203618/05/2022FPS****203618/05/2022200015000018/05/2022
560100144338 ಆಯಮೋದದ್ದಿನ್‌ - ಯನಗುಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****203620/05/2022FPS****203620/05/2022200015000020/05/2022
560100144339 Rojamma - ಯನಗುಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****203618/05/2022FPS****203618/05/2022200015000018/05/2022
560100144340 ರಾಮಣ್ಣಾ - ಯನಗುಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****203618/05/2022FPS****203618/05/2022200015000018/05/2022
560100144341 ರಾಜ - ಯೆನಗುಂದಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100144342 ನಿವರ್ತಿ - ಯೆನಗುಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****203620/05/2022FPS****203620/05/2022200015000020/05/2022
560100144343 ಸರು ಬಾಯಿ - ಯನಗುಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****203620/05/2022FPS****203620/05/2022200015000020/05/2022
560100144344 ಬಂಡೆಪ್ಪಾ - ಯನಗುಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****203620/05/2022FPS****203620/05/2022200015000020/05/2022
560100144345 Meenakshi - ಯನಗುಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****203620/05/2022FPS****203620/05/2022200015000020/05/2022
560100144346 `ಸುಭದ್ರ ಬಾಯಿ - ಯನಗುಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****203618/05/2022FPS****203618/05/2022200015000018/05/2022
560100144347 Chandrama - ಯನಗುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****203618/05/2022FPS****203618/05/20229006000018/05/2022
560100144348 kallamma - ಯನಗುಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****203620/05/2022FPS****203620/05/2022200015000020/05/2022
560100144349 Rajamma - ಯನಗುಂದಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100144351 ತುಕಾರಾಮ - ಮು.ಪೋ, ಯನಗುಂದಾ ತಾ. ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****203620/05/2022FPS****203620/05/2022200015000020/05/2022
560100144352 shahu - ಯನಗುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****203618/05/2022FPS****203618/05/2022180012000018/05/2022
560100144353 ಭಿಮಣ್ಣಾ - ಯನಗುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****203618/05/2022FPS****203618/05/20223002000018/05/2022
560100144354 ಕಾಶಿನಾಥ - ಯನಗುಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****203618/05/2022FPS****203618/05/2022200015000018/05/2022
560100144355 Jeeja Bai - ಯನಗುಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****203624/05/2022FPS****203624/05/2022200015000024/05/2022
560100144356 rukamma - ಯನಗುಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****203620/05/2022FPS****203620/05/2022200015000020/05/2022
560100144357 ಲಕ್ಷೀಬಾಯಿ - ಯನಗುಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****203621/05/2022FPS****203621/05/2022200015000021/05/2022
560100144358 ವೈಜೀನಾಥ - ಯನಗುಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****203618/05/2022FPS****203618/05/2022200015000018/05/2022
560100144359 Paregabai - ಯೆನಗುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****203620/05/2022FPS****203620/05/20226004000020/05/2022
560100144360 Rukamma - ಯನಗುಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****203618/05/2022FPS****203618/05/2022200015000018/05/2022
560100144361 ನಾಗಮ್ಮ - ಯನಗುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****203621/05/2022FPS****203621/05/20229006000021/05/2022
560100144362 ದಿಗಂಬರ - ಯನಗುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****203620/05/2022FPS****203620/05/20229006000020/05/2022
560100144363 ರಹಿಮಾನ - ಯನಗುಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****203618/05/2022FPS****203618/05/2022200015000018/05/2022
560100144364 Ratnamaa - ಯನಗುಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****203618/05/2022FPS****203618/05/2022200015000018/05/2022
560100144365 ಲಲಿತಾ - ಯನಗುಂದಾ ತಾ, ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****203618/05/2022FPS****203618/05/2022200015000018/05/2022
560100144366 ರಾಜಕುಮಾರ - ಯನಗುಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****203618/05/2022FPS****203618/05/2022200015000018/05/2022
560100144367 shantama - ಯನಗುಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****203618/05/2022FPS****203618/05/2022200015000018/05/2022
560100144368 jaitan bi - ಯನಗುಂದಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100144369 hasmakabi - ಯನಗುಂದಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100144371 ಮ್ಯೆನೊದ್ದಿನ್‌ - ಯನಗುಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****203618/05/2022FPS****203618/05/2022200015000018/05/2022
560100144372 ವೈಜಿನಾಥ - ಯನಗುಂದAAY(NK) / NCSBiometric****203618/05/2022FPS****203618/05/2022200015000018/05/2022
560100144373 Bharth Bai - ಯನಗುಂದAAY(NK) / NCSBiometric****203620/05/2022FPS****203620/05/2022200015000020/05/2022
560100144374 Shakuntala - ಯನಗುಂದPHH(NK) / NCSBiometric****203621/05/2022FPS****203621/05/202212008000021/05/2022
560100144375 ಬಂಡೆಪ್ಪಾ - ಯನಗುಂದAAY(NK) / NCSBiometric****203618/05/2022FPS****203618/05/2022200015000018/05/2022
560100144376 ಸಂಗಮ್ಮಾ - ಯನಗುಂದPHH(NK) / NCSBiometric****203624/05/2022FPS****203624/05/20226004000024/05/2022
560100144377 ಶಿವ ರಾಜ - ಯನಗುಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****203618/05/2022FPS****203618/05/2022200015000018/05/2022
560100144378 ಸುಭಾಷ - ಖಾಸೆಂಪುರ (ಎ)PHH(NK) / NCSBiometric****203620/05/2022FPS****203620/05/20226004000020/05/2022
560100144379 ಕಂಟೆಪ್ಪಾ - ಖಾಸೆಂಪುರAAY(NK) / NCSBiometric****203620/05/2022FPS****203620/05/2022200015000020/05/2022
560100144380 ಚನ್ನಯ್ಯಾ - ಖಾಶೆಂಪೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560100144381 ನಾರಾಯಣ ರಾವ - ಖಾಶೇಂಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****203620/05/2022FPS****203620/05/20226004000020/05/2022
560100144382 ನಾಮದೇವ - ಖಾಶೇಂಪೂರ (ಎ)AAY(NK) / NCSBiometric****203620/05/2022FPS****203620/05/2022200015000020/05/2022
560100144383 ರಾಮದಾಸ್‌ - ಖಾಶೇಂಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****203620/05/2022FPS****203620/05/2022200015000020/05/2022
560100144384 Anushabai - ಖಾಶಂಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****203621/05/2022FPS****203621/05/2022200015000021/05/2022
560100144385 ಕಲಾವತಿ - ಖಾಶೆಂಪೂರ ತಾ: ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****203620/05/2022FPS****203620/05/2022200015000020/05/2022
560100144386 ಲಕ್ಷ್ಮಿ - ಖಾಶೆಂಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****203620/05/2022FPS****203620/05/2022200015000020/05/2022
560100144387 ಶರಣಪ್ಪ - ಖಾಶಿಂಪೂರ ತಾ.ಔರಾದ ಬಿ ಜಿ. ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****203620/05/2022FPS****203620/05/2022200015000020/05/2022
560100144388 saidamma - ಕಾಶಿಪುರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100144389 shankaramma - ಖಾಶೆಂಪೂರ (ಎ)PHH(NK) / NCSBiometric****203620/05/2022FPS****203620/05/20229006000020/05/2022
560100144390 ಈರಪ್ಪಾ - ಖಾಶೇಂಪೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100144391 Nirmala - ಖಾಶೆಂಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****203620/05/2022FPS****203620/05/2022200015000020/05/2022
560100144392 ಜ್ಞಾನಿ - ಖಾಸೆಂಪುರ (ಎ)AAY(NK) / NCSBiometric****203620/05/2022FPS****203620/05/2022200015000020/05/2022
560100144393 Kriresthakumari - ಖಾಶೆಂಪುರAAY(NK) / NCSBiometric****203620/05/2022FPS****203620/05/2022200015000020/05/2022
560100144394 arjun - ಕಾಶಿಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****203621/05/2022FPS****203621/05/20223002000021/05/2022
560100144395 kalpana - ಕಾಶಿಪುರAAY(NK) / NCSBiometric****203621/05/2022FPS****203621/05/2022200015000021/05/2022
560100144396 ಅಶೋಕ - ಕಾಶಿಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****203621/05/2022FPS****203621/05/20226004000021/05/2022
560100144397 laxmi bai - ಖಾಶೆಂಪುರAAY(NK) / NCS------200000000-
560100144398 ನರಸಪ್ಪಾ - ಖಾಶೇಂಪೂರ (ಎ)AAY(NK) / NCSBiometric****203621/05/2022FPS****203621/05/2022200015000021/05/2022
560100144399 Tulsamma - ಕಾಶಿಪುರAAY(NK) / NCSBiometric****203620/05/2022FPS****203620/05/2022200015000020/05/2022
560100144400 ವಿಠಲ - ಖಾಶೆಂಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****203621/05/2022FPS****203621/05/20223002000021/05/2022
560100144403 Chndrabai - ಖಾಸೆಂಪೂರ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ. ಬೀAAY(NK) / NCSBiometric****203620/05/2022FPS****203620/05/2022200015000020/05/2022
560100144405 ಮಥುರಾ ಬಾಯಿ - ಖಾಶಂಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****203620/05/2022FPS****203620/05/2022180012000020/05/2022
560100153575 ಆಂಬೃತ - ಯನಗುಂದಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100153576 Goribee - ಯನಗುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****203621/05/2022FPS****203621/05/2022150010000021/05/2022
560100153577 Shilpa - ಯನಗುಂದPHH(NK) / NCSBiometric****203621/05/2022FPS****203621/05/202212008000021/05/2022
560100153578 ಗಣಪತಿ - ಯನಗುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****203621/05/2022FPS****203621/05/202212008000021/05/2022
560100153579 Nagammaa - ಯನಗುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****203618/05/2022FPS****203618/05/2022150010000018/05/2022
560100153580 anjemma - ಯನಗುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****203620/05/2022FPS****203620/05/20223002000020/05/2022
560100153581 laximi bai - ಯನಗುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****203624/05/2022FPS****203624/05/20229006000024/05/2022
560100153582 ಶೀಲಾ ಬಾಯಿ - ಯನಗುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****203621/05/2022FPS****203621/05/20229006000021/05/2022
560100153583 nirmala - ಯೆನಗುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****203621/05/2022FPS****203621/05/202212008000021/05/2022
560100153584 ಸುಶಿಲಮ್ಮ - ಯನಗುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****203621/05/2022FPS****203621/05/2022180012000021/05/2022
560100153585 Gundamma - ಯನಗುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****203620/05/2022FPS****203620/05/202212008000020/05/2022
560100153586 ಸುಶಿಲಾಬಾಯಿ - ಯನಗುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****203618/05/2022FPS****203618/05/20223002000018/05/2022
560100153587 renuka - ಯನಗುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****203621/05/2022FPS****203621/05/2022150010000021/05/2022
560100153588 Jijabai - ಯನಗುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****203624/05/2022FPS****203624/05/202212008000024/05/2022
560100153589 Kamala Bai - ಯನಗುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****203618/05/2022FPS****203618/05/20229006000018/05/2022
560100153590 ಶ್ಯೆಲು - ಯನಗುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****203620/05/2022FPS****203620/05/20229006000020/05/2022
560100153591 Vimalamma - ಯನಗುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****203621/05/2022FPS****203621/05/2022150010000021/05/2022
560100153592 ಅಗಮಯ್ಯಾ - ಯನಗುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****203620/05/2022FPS****203620/05/20226004000020/05/2022
560100153593 Shanthabai - ಯನಗುಂದPHH(NK) / NCSBiometric****203618/05/2022FPS****203618/05/202212008000018/05/2022
560100153594 shanthamma - ಯನಗುಂದPHH(NK) / NCSBiometric****203621/05/2022FPS****203621/05/20229006000021/05/2022
560100153595 ನಾಗಮ್ಮ - ಯನಗುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****203624/05/2022FPS****203624/05/20226004000024/05/2022
560100153596 ಘಡು ಸಾಬ - ಯನಗುಂದ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ. ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****203620/05/2022FPS****203620/05/20226004000020/05/2022
560100153597 ಬಸ ಗೊಂಡಾ - ಯನಗುಂದ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ. ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****203618/05/2022FPS****203618/05/202212008000018/05/2022
560100153598 Sabera Begam - ಯನಗುಂದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100153599 Ajijabi - ಮು ಯನಗುಂದಾ ತಾ ಔರಾದ ಬಾ ಜಿ ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****203620/05/2022FPS****203620/05/2022200015000020/05/2022
560100153600 ಚಿನ್ನು - ಯನಗುಂದAAY(NK) / NCSBiometric****203620/05/2022FPS****203620/05/2022200015000020/05/2022
560100153601 ಕಾಶಿನಾಥ - ಯನಗುಂದPHH(NK) / NCSBiometric****203618/05/2022FPS****203618/05/2022150010000018/05/2022
560100153602 ಪಂಡರಿ ನಾಥ - ಯನಗುಂದPHH(NK) / NCSBiometric****203618/05/2022FPS****203618/05/202212008000018/05/2022
560100153603 ವಿಠಲ ಗೊಂಡಾ - ಯನಗುಂದAAY(NK) / NCSBiometric****203618/05/2022FPS****203618/05/2022200015000018/05/2022
560100153604 ಶಂಕರ - ಯನಗುಂದPHH(NK) / NCSBiometric****203620/05/2022FPS****203620/05/202212008000020/05/2022
560100153605 ಬಾಲಿಂಗು - ಯನಗುಂದPHH(NK) / NCSBiometric****203618/05/2022FPS****203618/05/202212008000018/05/2022
560100153606 ಗಣಪತಿ - ಯನಗುಂದPHH(NK) / NCSBiometric****203621/05/2022FPS****203621/05/20229006000021/05/2022
560100153607 ಬಸವರಾಜ - ಯನಗುಂದPHH(NK) / NCSBiometric****203621/05/2022FPS****203621/05/20226004000021/05/2022
560100153608 ನಾಮದೇವ - ಯನಗುಂದPHH(NK) / NCSBiometric****203618/05/2022FPS****203618/05/20226004000018/05/2022
560100153609 Basamma - ಯನಗುಂದPHH(NK) / NCSBiometric****203621/05/2022FPS****203621/05/202212008000021/05/2022
560100153610 ಮಾರುತಿ - ಯನಗುಂದPHH(NK) / NCSBiometric****203621/05/2022FPS****203621/05/202212008000021/05/2022
560100153611 ಗ್ಯಾನಪ್ಪ - ಯನಗುಂದPHH(NK) / NCSBiometric****203620/05/2022FPS****203620/05/20226004000020/05/2022
560100153612 shobha - ಯನಗುಂದPHH(NK) / NCSBiometric****203621/05/2022FPS****203621/05/2022150010000021/05/2022
560100153613 ಬಸಪ್ಪಾ - ಯನಗುಂದಾ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ. ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****203620/05/2022FPS****203620/05/20223002000020/05/2022
560100153614 ಲಕ್ಷ್ಮಣ - ಯನಗುಂದPHH(NK) / NCSBiometric****203620/05/2022FPS****203620/05/20223002000020/05/2022
560100153615 ಸೆಟವ್ವ - ಯನಗುಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****203621/05/2022FPS****203621/05/2022200015000021/05/2022
560100153616 anitha - ಯನಗುಂದAAY(NK) / NCSBiometric****203618/05/2022FPS****203618/05/2022200015000018/05/2022
560100153617 dravpati bai - ಯನಗುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****203621/05/2022FPS****203621/05/202212008000021/05/2022
560100153618 ಬಸಪ್ಪ - ಯನಗುಂದPHH(NK) / NCSBiometric****203618/05/2022FPS****203618/05/20226004000018/05/2022
560100153619 Laxmibai - ಯನಗುಂದPHH(NK) / NCSBiometric****203618/05/2022FPS****203618/05/202212008000018/05/2022
560100153620 ಮಾದ ಗೊಂಡಾ - ಯನಗುಂಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****203621/05/2022FPS****203621/05/20229006000021/05/2022
560100153621 Premala - ಯನಗುಂದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100153622 ನರಸಪ್ಪಾ - ಯನಗುಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****203620/05/2022FPS****203620/05/2022200015000020/05/2022
560100153623 ರುಕ್ಮಿಣಿ ಬಾಯಿ - ಯನಗುಂದPHH(NK) / NCSBiometric****203620/05/2022FPS****203620/05/20229006000020/05/2022
560100153624 Shridevi - ಯನಗುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****203620/05/2022FPS****203620/05/202212008000020/05/2022
560100153625 mira bai - ಯನಗುಂದ ತಾ. ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****203621/05/2022FPS****203621/05/202212008000021/05/2022
560100153627 ಶ್ರಿಪತಿ - ಯನಗುಂದPHH(NK) / NCSBiometric****203620/05/2022FPS****203620/05/20229006000020/05/2022
560100153628 vachal bai - ಯನಗುಂದPHH(NK) / NCSBiometric****203618/05/2022FPS****203618/05/20223002000018/05/2022
560100153629 ದಸ್ತಾ ಗೊಂಡಾ - ಯನಗುಂದAAY(NK) / NCSBiometric****203620/05/2022FPS****203620/05/2022200015000020/05/2022
560100153630 anitha - ಯನಗುಂದPHH(NK) / NCSBiometric****203618/05/2022FPS****203618/05/202212008000018/05/2022
560100153631 Vidyawathi - ಪೊಸ್ಟ ಯನಗುಂದಾ ತಾ. ಔರಾದ ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****203621/05/2022FPS****203621/05/20229006000021/05/2022
560100153632 padmini - ಯನಗುಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****203618/05/2022FPS****203618/05/2022200015000018/05/2022
560100153633 ನಾರಾಯಣ - ಯನಗುಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****203621/05/2022FPS****203621/05/2022200015000021/05/2022
560100153634 ಮಾದಪ್ಪಾ - ಯನಗುಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****203620/05/2022FPS****203620/05/2022200015000020/05/2022
560100153635 ಗುಂಡೆ ರಾವ - ಯನಗುಂದPHH(NK) / NCSBiometric****203621/05/2022FPS****203621/05/202212008000021/05/2022
560100153636 ಪುಂಡಿಲಿಕ - ಯನಗುಂದPHH(NK) / NCS------30000000-
560100153637 ಪ್ರಕಾಶ - ಯನಗುಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****203618/05/2022FPS****203618/05/2022200015000018/05/2022
560100153638 ಈರಪ್ಪಾ - ಯನಗುಂದಾ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ. ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****203620/05/2022FPS****203620/05/20229006000020/05/2022
560100153639 ಶಂಕರ - ಯನಗುಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****203621/05/2022FPS****203621/05/2022200015000021/05/2022
560100153640 Nagammaa - ಯನಗುಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****203618/05/2022FPS****203618/05/2022200015000018/05/2022
560100153641 ವಿಠಲ - ಯನಗುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****203621/05/2022FPS****203621/05/202212008000021/05/2022
560100153642 ಸಾಯಣ್ಣ - ಯನಗುಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****203620/05/2022FPS****203620/05/2022200015000020/05/2022
560100153643 ಮೊಗಲಪ್ಪ - ಯನಗುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****203620/05/2022FPS****203620/05/20229006000020/05/2022
560100153644 ಲಚಮಪ್ಪಾ - ಯನಗುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****203618/05/2022FPS****203618/05/202212008000018/05/2022
560100153645 Nagamma - ಯನಗುಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****203618/05/2022FPS****203618/05/2022200015000018/05/2022
560100153646 Shakuntala - ಯನಗುಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****203620/05/2022FPS****203620/05/2022200015000020/05/2022
560100153647 Piramma - ಯನಾಗುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****203618/05/2022FPS****203618/05/2022180012000018/05/2022
560100153648 laximi bai - ಯನಗುಂದAAY(NK) / NCSBiometric****203620/05/2022FPS****203620/05/2022200015000020/05/2022
560100153649 ಕಚರು - ಯನಗುಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****203621/05/2022FPS****203621/05/2022200015000021/05/2022
560100153650 Sulubai - ಯನಗುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****203620/05/2022FPS****203620/05/202212008000020/05/2022
560100153651 ಶಂಕರ ಗೊಂಡ - ಯನಗುಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****203618/05/2022FPS****203618/05/2022200015000018/05/2022
560100153652 ಶರಣಪ್ಪ - ಯನಗುಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****203620/05/2022FPS****203620/05/2022200015000020/05/2022
560100153653 nagamma - ಯೆನಗುಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****203618/05/2022FPS****203618/05/2022200015000018/05/2022
560100153654 Ranga Bai - ಯನಗುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****203621/05/2022FPS****203621/05/2022210014000021/05/2022
560100153655 ಸುಶೀಲಾ ಬಾಯಿ - ಯನಗುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****203618/05/2022FPS****203618/05/202212008000018/05/2022
560100153656 ಲಕ್ಷ್ಮಣ - ಯೆನಗುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****203618/05/2022FPS****203618/05/20226004000018/05/2022
560100153657 ಜ್ಞಾನ ಗೊಂಡಾ - ಯನಗುಂದPHH(NK) / NCSBiometric****203621/05/2022FPS****203621/05/20229006000021/05/2022
560100153658 ರೆವಣಪ್ಪಾ - ಯನಗುಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****203621/05/2022FPS****203621/05/2022200015000021/05/2022
560100153660 ಗೋವಿಂದ ಗೊಂಡ - ಯನಗುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****203618/05/2022FPS****203618/05/20226004000018/05/2022
560100153661 ಅಜೂ್ನ - ಯನಗುಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****203621/05/2022FPS****203621/05/2022200015000021/05/2022
560100153662 ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ - ಯನಗುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****203620/05/2022FPS****203620/05/20226004000020/05/2022
560100153663 ಧನ ರಾಜ - ಯನಗುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****203621/05/2022FPS****203621/05/20229006000021/05/2022
560100153664 ನರಸಾ ಗೊಂಡ - ಯನಗುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****203620/05/2022FPS****203620/05/2022180012000020/05/2022
560100153665 ಜಯಾ ಬಾಯಿ - ಯನಗುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****203628/05/2022FPS****203628/05/20226004000028/05/2022
560100153667 ಅಶೋಕ - ಯನಗುಂದPHH(NK) / NCSBiometric****203624/05/2022FPS****203624/05/20229006000024/05/2022
560100153668 ಮಹಾ ದೇವಿ - ಯನಗುಂದAAY(NK) / NCSBiometric****203624/05/2022FPS****203624/05/2022200015000024/05/2022
560100153669 ದೇವಿ ದಾಸ - ಯನಗುಂದAAY(NK) / NCSBiometric****203620/05/2022FPS****203620/05/2022200015000020/05/2022
560100153670 ರಾಮಚಂದ್ರ - ಯನಗುಂದPHH(NK) / NCSBiometric****203621/05/2022FPS****203621/05/20229006000021/05/2022
560100153671 Laxmi Bai - ಯನಗುಂದ ತಾ ಔರಾದ ಬಾ ಜಿ ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100153672 sangamma - ಯನಗುಂದAAY(NK) / NCSBiometric****203621/05/2022FPS****203621/05/2022200015000021/05/2022
560100153673 ಪಾರ್ವತಿಬಾಯಿ - ಯನಗುಂದAAY(NK) / NCSBiometric****203618/05/2022FPS****203618/05/2022200015000018/05/2022
560100153674 ರಾಮಚಂದ್ರ - ಯನಗುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****203621/05/2022FPS****203621/05/202212008000021/05/2022
560100153675 Chandrakala - ಯನಗುಂದPHH(NK) / NCSBiometric****203618/05/2022FPS****203618/05/2022180012000018/05/2022
560100153676 ರಜಾಕ - ಯನಗುಂದಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100153677 ಮಹ್ಮದ - ಯನಗುಂದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100153678 ಇರ ಗೊಂಡಾ - ಯನಗುಂದPHH(NK) / NCSBiometric****203618/05/2022FPS****203618/05/20223002000018/05/2022
560100153679 ಶಿವ ರಾಜ - ಯನಗುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****203624/05/2022FPS****203624/05/2022150010000024/05/2022
560100153680 shobha - ಯನಗುಂದPHH(NK) / NCSBiometric****203618/05/2022FPS****203618/05/2022180012000018/05/2022
560100153681 ಬಾಬು - ಯನಗೂಂದಾ ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****203618/05/2022FPS****203618/05/20229006000018/05/2022
560100153682 ಧೂಳಪ್ಪ - ಯನಗುಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****203618/05/2022FPS****203618/05/2022200015000018/05/2022
560100153683 Anushaya Bai - ಯನಗುಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****203624/05/2022FPS****203624/05/2022200015000024/05/2022
560100153684 Ithabai - ಯೆನಗಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****203618/05/2022FPS****203618/05/2022200015000018/05/2022
560100153685 Nagamma - ಯನಗುಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****203620/05/2022FPS****203620/05/2022200015000020/05/2022
560100153686 Kalvati - ಯನಗುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****203618/05/2022FPS****203618/05/2022150010000018/05/2022
560100153687 ಗೌಸ ಬೀ - ಯನಗುಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****203621/05/2022FPS****203621/05/2022200015000021/05/2022
560100153688 ನರಸಗೊಂಡ - ಯನಗುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****203621/05/2022FPS****203621/05/20223002000021/05/2022
560100153690 Rashida Bi - ಯನಗುಂದ ತಾ. ಔರಾದ ಬಾ ತಾ. ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****203618/05/2022FPS****203618/05/2022200015000018/05/2022
560100153691 ಶಿವಯ್ಯ - ಯನಗುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****203621/05/2022FPS****203621/05/202212008000021/05/2022
560100153692 ಸಂಗಮ್ಮಾ - ಯನಗುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****203620/05/2022FPS****203620/05/20226004000020/05/2022
560100153693 ನಾಮ್‌ದೇವ - ಯೆನಗುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****203618/05/2022FPS****203618/05/202212008000018/05/2022
560100153694 Fatru bee - ಯನಗುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****203624/05/2022FPS****203624/05/20229006000024/05/2022
560100153695 ಘಾಳೇ ಬಾಯಿ - ಯನಗುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****203620/05/2022FPS****203620/05/202212008000020/05/2022
560100153697 ಬಸಗೊಂಡಾ - ಯನಗುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****203624/05/2022FPS****203624/05/202212008000024/05/2022
560100153698 ರಾಮಗೋಂಡ - ಯೆನಗುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****203620/05/2022FPS****203620/05/20226004000020/05/2022
560100153699 Bir Gonda - ಯೆನಗುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****203620/05/2022FPS****203620/05/20223002000020/05/2022
560100153700 ರಾಧಮ್ಮ - ಯನಗುಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****203620/05/2022FPS****203620/05/2022200015000020/05/2022
560100153701 ಶೀವರಾಜ - ಯನಗುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****203618/05/2022FPS****203618/05/20229006000018/05/2022
560100153702 Parvati - ಯೆನಗುಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****203621/05/2022FPS****203621/05/2022200015000021/05/2022
560100153703 ಪ್ರಯಾಗ ಬಾಯಿ - ಯನಗುಂದಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100153704 Jagadevi - ಯನಗುಂದಾ ತಾ: ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****203624/05/2022FPS****203624/05/20229006000024/05/2022
560100153705 ಶ್ರೀ ದೇವಿ - ಯೆನಗುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****203624/05/2022FPS****203624/05/20229006000024/05/2022
560100153706 ನಾಗೋ - ಯನಗುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****203621/05/2022FPS****203621/05/20229006000021/05/2022
560100153707 Iramma - ಯನಗುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****203620/05/2022FPS****203620/05/202212008000020/05/2022
560100153708 ಮಾಣಿಕ - ಯನಗುಂದಾ ತಾ: ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****729229/05/2022FPS****729229/05/20223002000029/05/2022
560100153709 ಬಂಡೆಪ್ಪ - ಯನಗುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****203618/05/2022FPS****203618/05/20226004000018/05/2022
560100153710 Laita - ಯನಗುಂದAAY(NK) / NCSBiometric****203620/05/2022FPS****203620/05/2022200015000020/05/2022
560100153711 Rangubai - ಯೆನಗುಂದಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100153712 ಸೂರ್ಯಕಾಂತ - ಯನಗುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****203620/05/2022FPS****203620/05/2022150010000020/05/2022
560100153713 ಬಂಡಯ್ಯಾ - ಯನಗುಂದPHH(NK) / NCSBiometric****203621/05/2022FPS****203621/05/20229006000021/05/2022
560100153714 Chandrakala - ಯೆನಗುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****203621/05/2022FPS****203621/05/2022150010000021/05/2022
560100153715 Sunitha - ಯನಗುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****203624/05/2022FPS****203624/05/2022150010000024/05/2022
560100153716 ತುಕಾರಾಮ - ಯನಗುಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****203618/05/2022FPS****203618/05/2022200015000018/05/2022
560100153717 ಭೀಮಗೊಂಡಾ - ಯನಗುಂದPHH(NK) / NCSBiometric****203621/05/2022FPS****203621/05/20223002000021/05/2022
560100153719 Lobhita - ಯನಗುಂದPHH(NK) / NCSBiometric****203621/05/2022FPS****203621/05/2022150010000021/05/2022
560100153720 ಹಾನಂ ಗೊಂಡಾ - ಯನಗುಂದ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ. ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****203618/05/2022FPS****203618/05/2022180012000018/05/2022
560100153721 ತಾತ್ಯಾರಾವ - ಯೆನಗುಂದಾ ತಾ. ಔರಾದ ಬಿ ಜಿ. ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****203618/05/2022FPS****203618/05/2022150010000018/05/2022
560100153722 Balika Bai - ಯನಗುಂದಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100153723 ಮಾಹಾದಪ್ಪಾ - ಖಾಶೇಂಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****203620/05/2022FPS****203620/05/20226004000020/05/2022
560100153724 kamala bai - ಖಾಶಂಪೂರ(ಎ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100153725 ಮನ್ಮಥಪ್ಪಾ - ಖಾಸೆಂಪೂರ (ಎ)PHH(NK) / NCSBiometric****203620/05/2022FPS****203620/05/20226004000020/05/2022
560100153726 ಲೋಧಾ ಬಾಯಿ - ಖಾಸೆಂಪೂರ (ಎ)PHH(NK) / NCSBiometric****203620/05/2022FPS****203620/05/20229006000020/05/2022
560100153727 anapurna - ಖಾಶಾಂಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****203620/05/2022FPS****203620/05/2022150010000020/05/2022
560100153728 ಗುರುನಾಥ - ಕಾಶಿಪುರಾPHH(NK) / NCSBiometric****203620/05/2022FPS****203620/05/20229006000020/05/2022
560100153729 ವಿಠಲ ರಡ್ಡಿ - ಖಾಶೇಂಪುರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100153730 ನಾಗಪ್ಪ - ಕಾಶಿಪುರಾPHH(NK) / NCSBiometric****203620/05/2022FPS****203620/05/20226004000020/05/2022
560100153731 kamalamma - ಖಾಶೇಂಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****203620/05/2022FPS****203620/05/20223002000020/05/2022
560100153732 ಪಾರ್ವತಿ - ಖಾಸೆಂಪೂರ (ಎ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100153733 ಅಶೋಕ - ಖಾಸೆಂಪೂರ (ಎ)AAY(NK) / NCSBiometric****203624/05/2022FPS****203624/05/2022200015000024/05/2022
560100153734 ನಾಮ ದೇವ - ಖಾಸೆಂಪೂರ (ಎ)PHH(NK) / NCSBiometric****203620/05/2022FPS****203620/05/20226004000020/05/2022
560100153735 Kashibai - ಖಾಶೆಂಪುರ ಎNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100153736 RUKMINIBAI - ಖಾಶಾಂಪೋರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100153737 ದಾದಾರಾವ - ಖಾಶೆಂಪುರAAY(NK) / NCSBiometric****203621/05/2022FPS****203621/05/2022200015000021/05/2022
560100153738 ವೆಂಕಟ್ - ಖಾಸೆಂಪೂರ (ಎ)PHH(NK) / NCSBiometric****203620/05/2022FPS****203620/05/20229006000020/05/2022
560100153739 shantamma - ಖಾಸೆಂಪೂರ (ಎ)PHH(NK) / NCSBiometric****203620/05/2022FPS****203620/05/20229006000020/05/2022
560100153740 Maru bai - ಖಾಶೆಂಪೂರ (ಎ)PHH(NK) / NCSBiometric****203620/05/2022FPS****203620/05/2022180012000020/05/2022
560100153741 ವೀರಶೆಟ್ಟಿ - ಖಾಸೆಂಪೂರ (ಎ)PHH(NK) / NCSBiometric****203620/05/2022FPS****203620/05/2022150010000020/05/2022
560100153742 ಲಕ್ಷ್ಮಣ - ಖಾಶೆಂಪೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100153743 Jesica - ಖಾಶೆಂಪೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100153744 ಶ್ರೀಮಂತ - ಖಾಶೆಂಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****203620/05/2022FPS****203620/05/202212008000020/05/2022
560100153745 Shankar rao - ಖಾಸೆಂಪೂರ (ಎ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560100153746 ಬಕುಲಾಬೈಯ್ - ಖಾಸೆಂಪೂರ (ಎ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100165287 ರೀಹಾನಾ ಬಿ - ಯನಗುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****203624/05/2022FPS****203624/05/2022180012000024/05/2022
560100165889 ವಿಠಲ ರೆಡ್ಡಿ - ಯನಗುಂದಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100165893 ಮಾಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ - ಯನಗುಂದ ತಾ ಔರಾದ ಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100165894 ರಾಚಪ್ಪ - ಯನಗುಂದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100165895 ಅಡೆಪ್ಪ - ಯನಗುಂದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100165896 ಧನ ರಾಜ - ಯನಗುಂದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100165897 ಶಿವ ರಾಜ - ಯನಗುಂದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100165898 ಕಲ್ಯಾಣ್‌ ರಾವ - ಇನಜುಂಡಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100165899 ಸಿದ್ದಮ್ಮಾ - ಇನಜುಂಡಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100165901 ಅಬ್ದುಲ ಸಾಬ - ಯನಗುಂದಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100165903 ರಮೇಶ - ಮು:ಎನಗುಂದಾ ತಾ:ಔರಾದ ಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100170131 Lakshimi bai - ಯನಗುಂದಾ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****203624/05/2022FPS****203624/05/2022210014000024/05/2022
560100170577 Mangala w/o Vijaykumar - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಜಯಕುಮಾರ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100171940 Madhurabai - ಸಾ:ಯನಗುಂದಾ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ:ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****203618/05/2022FPS****203618/05/202212008000018/05/2022
560100173373 Pandurang s/o Kishanrao - ಖಾಶೆಂಪುರ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಾ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****203620/05/2022FPS****203620/05/2022150010000020/05/2022
560100173383 Vithal s/o Ramchendar - ಖಾಶೆಂಪುರ(ಎ) ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100173441 Mahanada - ಸಾ:ಯನಗುಂದಾ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****203618/05/2022FPS****203618/05/2022150010000018/05/2022
560100173566 Mangala - ಖಾಶೇಂಪೂರ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****203624/05/2022FPS****203624/05/20229006000024/05/2022
560100175064 Ambawa w/o Laximan - ಮು/ಯನಗುಂದಿ ತಾ.ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560100175075 Jaishree - ಮು. ಯನಗುಂದಾ ತಾ/ಔರಾದPHH(NK) / NCSBiometric****203618/05/2022FPS****203618/05/202212008000018/05/2022
560100175218 Ganpathi s/o Papanna Kumbar - ಮು.ಯನ್ಗುಂದಾ ತಾ/ ಔರಾದPHH(NK) / NCSBiometric****203618/05/2022FPS****203618/05/20229006000018/05/2022
560100175224 Shekuntala w/o Ganpatrao - ಖಾಶೆಂಪೂರ ಎ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****203621/05/2022FPS****203621/05/2022180012000021/05/2022
560100175226 Shridevi w/o Rachappa - ಖಾಶೇಂಪುರ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****203620/05/2022FPS****203620/05/2022150010000020/05/2022
560100175263 Sujata w/o Ambadas - ಯೆನಗುಂಡಾ ತಾ|ಔರಾದ ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****203624/05/2022FPS****203624/05/202212008000024/05/2022
560100175265 Ganpathi s/o Gurappa - ಮು ಯನಗುಂದಾ ತಾ| ಔರಾದPHH(NK) / NCSBiometric****203618/05/2022FPS****203618/05/20229006000018/05/2022
560100175765 Dnyneshavr s/o Sangram - ಮು|ಯನಗುಂದಾ ತಾ|ಔರಾದ ಜಿ|ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****203618/05/2022FPS****203618/05/20226004000018/05/2022
560100175777 ಶ್ರೀದೇವಿ - ಮು/ಯೆನಗುಂಡಾ ತಾ.ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****203621/05/2022FPS****203621/05/2022150010000021/05/2022
560100175780 Gurunath s/o Vaijinath - ಮು/ಯೆನಗುಂಡಾ ತಾ/ಔರಾದ (ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****203620/05/2022FPS****203620/05/2022200015000020/05/2022
560100175783 Ambadas s/o Ramanna - ಮು:ಯನಗುಂದ ತಾ|ಔರದ ಜಿ|ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100175974 ಪಂಡರಿನಾಥ - ಖಾಶೆಂಪೂರ ಎPHH(NK) / NCSBiometric****203620/05/2022FPS****203620/05/20226004000020/05/2022
560100175978 ರಾಜಕುಮಾರ - ಖಾಶಂಪೂರ ಎPHH(NK) / NCSBiometric****203620/05/2022FPS****203620/05/2022180012000020/05/2022
560100175983 maruti - ಯನಗೊಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****203618/05/2022FPS****203618/05/20223002000018/05/2022
560100175989 ಶೀವರಾಜ - ಯನಗುಂದಾ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100175993 kambala bai - ಯನಗುಂದಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100176002 ಶರಣಮ್ಮ - ಯನಗುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****203618/05/2022FPS****203618/05/20226004000018/05/2022
560100176004 KAVITHA - ಯನಗುಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****203621/05/2022FPS****203621/05/2022200015000021/05/2022
560100176008 ಸಂತೋಷ್ - ಯನಗುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****203621/05/2022FPS****203621/05/202212008000021/05/2022
560100176013 ಬಸವರಾಜ - ಯನಗುಂದಾPHH(NK) / NCS<