REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560100130703 Minakshi - W/O: ಶಿವಕುಮಾರ ತೆಗಂಪೂರNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100130730 Jagdevi - W/O: ಹುಲಗೊಂಡ 1-64 ಸುಂದಾಳ ತNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100130761 Rameshwari - W/O: ಧರಮಿಂದರ ತೆಗಂಪುರ ತಾ ಔNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100131023 Shivananda - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಝೇರೇಪ್ಪಾ ಬಿರಾದಾರ 17NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100131045 Soubhagyawati - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾಣೀಕರಾವ ಪNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100131182 Sangeetha - ಶಿವರಯ ನ 35/2 ತೆಗಾಂಪುರ ಮೋಹಮಾದNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100131645 ಚಂದ್ರಮ್ಮ - W/O ಸುಂದರ ಸುಂದಾಳ ತಾ ಔರಾದ PHH(NK) / NCS------90000000-
560100132439 Minakshi - W/O: ಸುರೇಶ ಸುಂಧಾಳ PHH(NK) / NCS------150000000-
560100132450 Laxmi Bai - W/O ಮಹೇಶ್ ಏಚ್‌ ನ 3/06 - PHH(NK) / NCS------120000000-
560100132486 Ashabi - W/O ಉಸ್ಮಾನ್ ಸುಂಧಾಳ ತಾ ಔರಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100132490 Vithal - D/O: ವಿಠಲ 2-11-4 ಸುಂದಾಳ ತಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100132632 Aisha - W/O ಗಫಾರ ಶೈಖ 49 ವಿಠೋಬಾ ಮಂದಿರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100132643 Kavita - W/O: ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸುಂಧಾಳ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100132658 Mangala - S/O: ಶಾಂತಪ್ಪ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100132699 Rekha Biradar - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದಿಲೀಪ ಬಿರಾದಾರ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100132715 Bebi - W/O: ಯಾಧವರಾವ ಜಕನಳ PHH(NK) / NCS------30000000-
560100132729 Vidyavati - S/O: ಮೈಸಪ್ಪ ಸುಂದಾಳ ತಾ ಔರಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100132750 Munnamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ 40 PHH(NK) / NCS------60000000-
560100132908 Mahadevi - W/O: ಮಷ್ಣಾ ಗೊಂಡಾ ಸುಂಧಾಳ ತPHH(NK) / NCS------150000000-
560100132969 Suprya - W/O: ಅಂಬದಾಸ ಸುಂಧಾಳ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100132996 Renuka - W/O: ಕಮಶಟ್ಟಿ ಸುಂಧಾಳ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100133019 Sunita - S/O: ನರಸಪ್ಪ 4-38 ಇಟಗ್ಯಾಳ PHH(NK) / NCSBiometric****861324/05/2022FPS****861324/05/20226004000024/05/2022
560100133044 Sharda - W/O: ನಾಮದೇವ ಸುಂಧಾಳ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100133184 Panchshila - S/O: ಸಂಗ್ರಾಮ ತೆಗಂಪುರ ತಾ ಔPHH(NK) / NCS------60000000-
560100133220 Shadul - S/O: ಹೈದರ ಸಾಬ PHH(NK) / NCS------30000000-
560100133577 Husen Bee - S/O: ಮಹಿಮೂದ್ ಸುಂಧಾಳ PHH(NK) / NCS------150000000-
560100133599 Ambika - W/O: ರಾಮದಾಸ ಸುಂಧಾಳ ತಾ ಔರಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100133616 Pooja - W/O ಅಮರೇಶ್ ನಾಗಮಾರಪಳ್ಲಿ ತಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100133703 Shivlila - W/O: ರಾಜಕುಮಾರ ತೆಗಂಪುರ ತ ಔPHH(NK) / NCS------60000000-
560100133784 Sunita - S/O: ಹಣಮಂತ ತೆಗಂಪೂರ PHH(NK) / NCS------90000000-
560100133860 Anisa - W/O ಶಫಿ ಸುಂದಾಳ ತಾ ಔರಾದ ಬಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100133882 Shilpa - W/O: ಪ್ರಶಾಂತ 1-51 ಸುಂದಾಳ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100133995 Pooja - W/O: ಗುಂಡಪ್ಪಾ ಸುಂಧಾಳ ತಾ ಔPHH(NK) / NCS------60000000-
560100134003 Laxmibai - W/O: ಮಾಳಗೊಂಡ ಸುಂಧಾಳ ತಾ ಔರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100134008 Sunitha - W/O: ಶಿವಕುಮಾರ್ 1-33 ಸುಂದಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560100134009 Hnamavva - W/O: ಟೀಪ್ಪಾ ರಡ್ಡಿ PHH(NK) / NCS------30000000-
560100134011 Shridevi - W/O: ಬಸವರಾಜ PHH(NK) / NCSBiometric****861324/05/2022FPS****861324/05/20229006000024/05/2022
560100134097 Sulabai - W/O: ಹಣಮಂತ ಸುಂಧಾಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100134213 Ashwini - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂತೋಷ ಚೌಡೇಕರ್ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100134230 Firdos - D/O: ಸತ್ತಾರ ಮಿಯ್ಯಾ PHH(NK) / NCS------90000000-
560100134250 Ambika - S/O ರಾಮಗೌಡ ನಾಗುರೆ 1-99 ಸುಂಧಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100134292 Sangeeta - W/O: ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸುಂಧಾಳ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100134299 Rahima Bee - W/O: ಇಸ್ಮಾಲ ಸಾಬ ಸುಂಧಾಳ ತಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560100134320 Samina Bee - D/O: ಗೂಡು ಸಾಬ ಸುಂಧಾಳ PHH(NK) / NCS------30000000-
560100134324 Radha - W/O: ರಾಜ ಕುಮಾರ ಸುಂದಾಳ ತಾ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100134331 Savita - S/O: ವೀರಶೇಟ್ಟಿ 2-76 ಸುಂದಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560100134355 Ambika - W/O: ಬಾಬುರಾವ ಸುಂಧಾಳ PHH(NK) / NCS------210000000-
560100134379 Renuka - W/O: ಧೊಂಡೀಬಾ PHH(NK) / NCSBiometric****861324/05/2022FPS****861324/05/20229006000024/05/2022
560100134468 Shakera Begum - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮೈನುದ್ದೀನ್PHH(NK) / NCSBiometric****861324/05/2022FPS****861324/05/2022150010000024/05/2022
560100134476 Farzana - S/O: ಜಲಿಲಸಾಬ 1/49 ಸುಂಧಾಳ ತPHH(NK) / NCS------90000000-
560100134490 Sampatti - W/O: ಬಾಬು ಸುಂಧಾಳ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100134502 Laxmi Bai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ದಾದಾರಾವ PHH(NK) / NCSBiometric****861324/05/2022FPS****861324/05/202212008000024/05/2022
560100134540 Jyoti - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನಾಗ ಗೌಡ ಸುಂದಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100134601 Jyoti - W/O: ವಿಜಯ ಕೂಮಾರ 2-25/1 PHH(NK) / NCS------90000000-
560100134626 Shobhavathi - W/O ವಿಶ್ವನಾಥ 57 . . . PHH(NK) / NCS------150000000-
560100134631 Umabai - W/O: ಸುರೇಶ ಸುಂಧಾಳ PHH(NK) / NCS------90000000-
560100134675 Sulochana - W/O: ಮಾರುತಿ ಇಟಗ್ಯಾಳ PHH(NK) / NCSBiometric****861324/05/2022FPS****861324/05/202212008000024/05/2022
560100134676 Laxmi - W/O ನರಸಿಂಗ್ 02 . . ಸುಂಧಾಳ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100134740 Mahadevi - W/O: ಶರಣಬಸಪ್ಪಾ 1-95 PHH(NK) / NCS------60000000-
560100134811 Vimala Bai - W/O: ಸುಧಾಕರ ಇಟಗ್ಯಾಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100134830 Vandana - S/O: ಗಣಪತಿ 2-105 ಸುಂದಾಳ ಸುಂದಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560100134838 Vijaylaxmi - W/O: ಚಂದ್ರಶೇಖರ ತೆಗಂಪೂರ ತೇPHH(NK) / NCS------90000000-
560100134841 Lalita - W/O ರವಿಂದ್ರ ತಾಲ್ಲುಕ ಔರಾದPHH(NK) / NCSBiometric****344323/05/2022FPS****344323/05/202212008000023/05/2022
560100134885 Bhagyashree - W/O: ಪ್ರಕಾಶ ಸುಂಧಾಳ ತಾ ಔರಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560100134916 Laxmibai - S/O: ರಘುನಾಥ ಗೊಂಡ ಸುಂಧಾಳ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100134918 Padmavati - W/O: ವೆಂಕಟ ರಡ್ಡಿ PHH(NK) / NCSBiometric****861324/05/2022FPS****861324/05/20229006000024/05/2022
560100134976 Munita - W/O ರಾಜಕುಮಾರ ಏಚ್‌ ನ 1/1 - PHH(NK) / NCS------30000000-
560100134982 Panchashila - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂಜುಕುಮಾರ ತೆಗPHH(NK) / NCS------60000000-
560100134987 Nagammaa - W/O: ನರಸಿಂಗ ನಾಗಮರಪಳ್ಲಿ ತ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100135025 Shivkunta - S/O: ಶಿವಪ್ಪಾ ತೆಗಂಪುರ ತಾ ಔPHH(NK) / NCS------60000000-
560100135068 Sharada - W/O ಸಂತೋಷಗೌಡ 2/50 ಸುಂದಾಳ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100135069 Sujata - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾರುತಿ 1/78 PHH(NK) / NCS------90000000-
560100135074 Sheshikala - W/O: ಸುರೇಶ ಸುಂಧಾಳ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100135109 Surekha - S/O: ಹಣಮಂತ ತೆಗಂಪುರ ತಾ ಔರಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100135255 Babita - W/O: ರಾಜು ಸುಂಧಾಳ ತಾ ಔರಾದ PHH(NK) / NCS------90000000-
560100135412 Laxmi - W/O: ಸಂಗಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100135450 Sunita - W/O: ಜ್ಞಾನೆಶ್ವರ 1-28 PHH(NK) / NCS------120000000-
560100135453 Kavitha - W/O: ರಮೇಶ ಸುಂಧಾಳ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100135484 Soni - S/O: ವಿಠಲ ತೆಗಂಪೂರ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100135497 Sangeeta - W/O ನರಸಿಂಗ ಸುಂಧಾಳ ತಾ ಔರಾದPHH(NK) / NCS------120000000-
560100135498 Sujata - W/O: ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡ ಸುಂಧಾಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560100135515 Sushilabai - S/O: ಶಂಕರೆಪ್ಪ ಸುಂದಾಳ PHH(NK) / NCSBiometric****071820/05/2022FPS****071820/05/2022180012000020/05/2022
560100135525 Pooja - W/O: ಕಮಲಾಕರ 4-72 ಇಟಗ್ಯಾಳ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100135534 Laxmi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸದಾಶಿವ PHH(NK) / NCS------90000000-
560100135561 ಲಕ್ಷ್ಮೀ - W/O: ಗೌತಮ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100135590 ಆಫ್ರೀನಾ - W/O ಖಲೀಲ ಮಿಯ್ಯ 37 ಜುಮ್ಮ ಮಸ್ಜPHH(NK) / NCS------60000000-
560100135605 Godavari - S/O: ನರಸಪ್ಪಾ 2/67 ಸುಂದಾಳ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100135610 Nagmani - W/O: ನರಸಿಂಗ ಸುಂಧಾಳ AAY(NK) / NCS------200000000-
560100135621 Munnabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನಾಗರಾಜ 14 PHH(NK) / NCS------90000000-
560100135631 Sridevi - W/O: ಅಪ್ಪಣ್ಣಾ ಸುಂಧಾಳ PHH(NK) / NCS------90000000-
560100135639 Sayamm - W/O: ಝರೆಪ್ಪಾ ಸುಂಧಾಳ ತಾ ಔರPHH(NK) / NCS------90000000-
560100135681 Sonabai - W/O ಶಿವಕುಮಾರ . . ತಾ ಔರಾದ(ಬಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560100135694 Anita - W/O ಹಣಮಂತ 1 ಇಟಗ್ಯಾಳ ತಾ ಔರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100135726 Ambika - W/O: ಶೇಕಪ್ಪ ತೆಗಂಪೂರ PHH(NK) / NCSBiometric****931624/05/2022FPS****931624/05/20229006000024/05/2022
560100135818 Rajeshwari - W/O: ಸಂತೋಷ 1-51 ಸುಂದಾಳ PHH(NK) / NCS------90000000-
560100135837 Shivlila - S/O ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಪೋಲೀಸ ಪಾಟೀಲ 3-2PHH(NK) / NCS------60000000-
560100135846 Sangita - S/O ಶಿವಾಜಿ ೧೦೨ ತೆಗಂಪುರ PHH(NK) / NCS------150000000-
560100135859 Champavathi - C/O ಶಿವರಾಜ್ 9 ತೆಗಂಪುರ, ತಾ ಔರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100135890 Sangameshwar - S/O ಬಾಬುರಾವ ಸುಂಧಾಳ್ ತಾ ಔರNPHH(NK) / NCS------50000000-
560100135957 ವನಿತಾ - S/O: ಈರಪ್ಪ ದಾಸರವಾರ ಹೌಸ್ ನ- 2/PHH(NK) / NCS------120000000-
560100136019 ಪ್ರಭಾವತಿ - W/O ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮಠದೇವರು 1/26PHH(NK) / NCS------150000000-
560100136022 Umadevi - W/O: ಸುರೇಶ ಸುಂಧಾಳ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100136025 Archena - W/O ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ೬೯೩ ಸುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****349224/05/2022FPS****349224/05/202212008000024/05/2022
560100136052 Kaveri - W/O ರತಿಕಾಂತ 1/1/ಏ ಸುಂದಾಳ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100136055 Rukminibai - W/O ಅದೆಪ್ಪಗೊಂಡ ಸುಂಧಾಳ ತಾ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100136058 Gundamma - W/O ತುಕಾರಾಮ ಸುಂಧಾಳ ತಾ ಔರಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100136129 Kaveri - W/O: ಸಂತೋಶ ಸುಂಧಾಳ PHH(NK) / NCS------90000000-
560100136131 Ramadevi - S/O: ಶಿವಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100136187 Ashwini - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಗೋರಕನಾಥ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100136272 Laxim Bai - ರಾಜಕುಮಾರ್ 2/85 ಔರಾದ್ ಬೀ ಸುಂNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100136788 Ankita - W/O ಅನಿಲ 2/35 ಚಿಂತಾಕಿ ರೋಡ ಸುNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100136847 Ambavva - W/O: ರಾಮಲು 1/33 ಸುಂದಾಳ್ ತಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100136866 Piramma - W/O: ಧುಳಪ್ಪ ತೆಗಂಪೂರ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100136871 Rupa - S/O: ಮಣೀಕರಯNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100136902 ಪಾರೇಗ ಬಾಯಿ - W/O: ಮಣೀಕರಯ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100136908 Mangamma - W/O: ಬಾಲಪ್ಪ ಸುಂಧಾಳ PHH(NK) / NCS------90000000-
560100136916 ಮೀರಾ ಬಾಯಿ - S/O: ಭೂಮಪ್ಪ 2/45 ಸುಂದಾಳ ತಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100136924 Paramma - W/O: ಅರ್ಜುನ ಗೊಂಡಾ ಸುಂಧಾಳ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100137030 ಬಾನುಬೀ - W/O: ಹಸೇನ್ ಸಾಬ 2-22 ಸುಂದಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560100137066 Lalita - W/O: ವಿಜಯ ಕುಮಾರ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100137113 Gangamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100137176 Parvathi - W/O: ಸಂಗಪ್ಪಾ ಸುಂಧಾಳ ತಾ ಔರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100137207 Sushilabai - W/O ಶಿವಕುಮಾರ 01 ಸುಂದಾಳ ತಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560100137208 Shashikala - W/O: ವಿಠಲ್ ಸುಂದಾಳ ತಾ ಔರಾದPHH(NK) / NCS------90000000-
560100137235 Tejamma - W/O: ಬಸವಣಪ್ಪಾ ಸುಂದಾಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100137255 Kamalabai - W/O: ಬಾಬು PHH(NK) / NCS------120000000-
560100137263 Shakuntala - W/O: ರವೀಂದ್ರ 1-19 ಸುಂದಾಳ ತNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100137295 Kalavathi - S/O: ನಾಗಪ್ಪ 2-16-2 ಸುಂದಾಳ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100137313 Mogallvva - W/O: ನಾರಾಯಣ ಸುಂಧಾಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100137314 Mastana Bee - W/O: ನಜೀರ್ ಮಿಯ್ಯ 1-49 ಸುಂದPHH(NK) / NCS------150000000-
560100137316 Saberabee - S/O: ಜಲೀಲ್ ಮಿಯ್ಯ 1-96 ಸುಂದPHH(NK) / NCS------150000000-
560100137349 Lalita - W/O: ಕಿಶನ ಸುಂಧಾಳ ತಾ ಔರಾದ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100137350 Tejemma - S/O: ವಿಠಲ 3-87 ಸುಂದಾಳ ತಾ ಔPHH(NK) / NCS------90000000-
560100137362 Shabir B - W/O: ಅಹೆಮದ್ 1-82 ಸುಂದಾಳ ತಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100137379 Etabai - W/O: ಹಣಮಂತ PHH(NK) / NCS------90000000-
560100137450 Vimala Bai - W/O ಸುರೇಶ 2/01 ಸುಂದಾಳ ತಾಲPHH(NK) / NCS------120000000-
560100137471 Shobhavathi - S/O: ಶಂಕರರಾವ ಸುಂಧಾಳ ತಾ ಔರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100137481 Sarubai - W/O: ಈಶ್ವರ ಸುಂಧಾಳ ತಾ ಔರಾದPHH(NK) / NCS------60000000-
560100137507 ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ - W/O: ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ 1-2 ಸುಂದಾಳ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100137586 Sharanmma - W/O: ಗುರುನಾಥ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100137591 Laxmi Bai - S/O: ರಾಮಪ್ಪ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100137765 Lalubai - W/O ಕಾಶಿನಾಥ ಇಟಗ್ಯಾಳ ತಾ ಔರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100137851 Goori Bee - S/O: ಗೌಸದಿನ ಸುಂಧಾಳ ತಾ ಔರಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560100137871 Mahadevi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪ್ರಾವೀಂಕುಮಾರ್ ಬೋರೆNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100138220 Eramma - W/O ಪ್ರಕಾಶ 3/66 ಸುಂದಾಳ ತಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100138460 Savita - W/O ರಾಜು #74 ತೆಗಂಪುರ , ಮೋಹPHH(NK) / NCS------90000000-
560100138501 Narsamma - W/O: ಜ್ಞಾನಿ ತೆಗಂಪುರ ತಾ ಔರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100138513 Sangeeta - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಜಯಕುಮಾರ #3/90 ಸPHH(NK) / NCS------150000000-
560100138598 ಶೋಭಾವತಿ - W/O: ಚಿನಗೌಡ ಸುಂಧಾಳ ಸುಂದಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560100138616 Mahadevi - W/O: ಸಾಯಣ್ಣಾ ಸುಂಧಾಳ ತಾ ಔರPHH(NK) / NCS------90000000-
560100138690 Tejama - W/O: ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸುಂಧಾಳ ಸುಂದಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100138718 Lalita - W/O: ಅಂಬದಾಸ ಇಟಗ್ಯಾಳ ಇಟಗ್ಯNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100138724 Paravathi - D/O: ಸಂಗ್ರಾಮ ಇಟಗ್ಯಾಳ ಇಟಗ್PHH(NK) / NCSBiometric****861324/05/2022FPS****861324/05/2022150010000024/05/2022
560100138752 ಕಲ್ಪನಾ - W/O: ರಮೇಶ ಸುಂಧಾಳ ತಾ ಔರಾದ PHH(NK) / NCS------150000000-
560100138786 Chitramma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕಾಶಪ್ಪಾ ತೆಗುಂPHH(NK) / NCS------180000000-
560100138793 Shilpa - W/O: ಶಿವಕುಮಾರ ತೆಗಂಪೂರ ತೇಗPHH(NK) / NCS------120000000-
560100138820 Kanchana - W/O: ಓಂಕಾರ ತೆಗಂಪುರ ತಾ ಔರಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100138834 Sunita - D/O: ಮನೋಹರ ಇಟಗ್ಯಾಳ ಇಟಗ್ಯಾPHH(NK) / NCSBiometric****861324/05/2022FPS****861324/05/202212008000024/05/2022
560100138841 Shobh - S/O: ಅಂಬರುತರಾವ ತೆಗುಂಪುರ ತPHH(NK) / NCS------180000000-
560100138847 Shakuntala - W/O: ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತೆಗಂಪೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100138871 Nandini - ಕೇರ್ ಆಫ್: ವೀರಶೆಟ್ಟಿ ಮೊಕ್ತೆದಾರ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100138872 Minaxi - S/O: ಗುರುಬಸಪ್ಪಾ 3-01 ಸುಂಧಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100138912 Vidyavathi - W/O: ರಘುನಾಥ ತೆಗುಂಪೂರ ತೇಗಂPHH(NK) / NCS------120000000-
560100138932 Kalavati - S/O: ಬಸವಣಪ್ಪಾ ಸುಂದಾಳ ತಾ ಔNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100139114 Sunita - S/O: ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತೇಗಂಪುರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100139162 Ruksanabegum - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಖುತಬೊದ್ದೀನ ತಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100139178 Kavita - S/O: ನಾಗಪ್ಪಾ ತೆಗುಂಪುರ ತಾ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100139306 Kalpana - W/O ಭರತ್ ಸುಂದ್ಹಲ್ ಸುಂದ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100139699 Paramma - W/O: ಗೋವಿಂದ ರೆಡ್ಡಿ ಇಟಗ್ಯಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100139860 Gopubai - W/O ಹುಲಬಾರಾವ 33 ಜಕನಾಳ ತಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****090023/05/2022FPS****090023/05/2022150010000023/05/2022
560100139880 Anita - S/O ವಿಠಲ್ ಔರಾದ್ ಬೀ ಸುಂಧಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100139881 Chandrabhama - S/O: ಬಾಲಾಗೌಡ ಸುಂಧಾಳ ಸುಂದಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100139899 Rajashree - W/O ದೀಲಿಪ ಸುಂಧಾಳ ಸುಂದಾಳ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100140263 Shabanabi - W/O ಇಲ್ಯಾಜ 2/4 ಸುಂದಾಳ ಸುಂದಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560100140362 Rukminibai - S/O: ಯಾಧವರಾವ ಜಕನಳ ಜಕನಾಳ PHH(NK) / NCS------180000000-
560100140509 Raja Bai - W/O: ಗೋವಿಂದ ರಾವ್ ಇಟಗ್ಯಾಳ ಸುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****861324/05/2022FPS****861324/05/20229006000024/05/2022
560100141070 Padmavathi - W/O: ಶಾಮ ರಾವ ಸುಂದಾಳ ತಾ ಔರPHH(NK) / NCS------90000000-
560100141075 Padmavathi - W/O: ವಿಜಯಕುಮಾರ್ 1-24 ಸುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****589921/05/2022FPS****589921/05/20229006000021/05/2022
560100141185 Saraswati - W/O: ವಿಠಲರಾವ ಸುಂಧಾಳ ತಾ ಔರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100141319 Shruthi - W/O ಸಂತೋಷ #09 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಸ್ತPHH(NK) / NCS------90000000-
560100141437 Shajad Bee - S/O: ಘುಡು ಸಾಬ 2-60 ಸುಂದಾಳ PHH(NK) / NCS------180000000-
560100141557 Taslim - W/O ರಫೀಕ 1/54 . . ಸುಂಧಾಳ ಸPHH(NK) / NCS------150000000-
560100141601 Rekha - W/O ಪ್ರಲ್ಹಾದ ಸುಂಧಾಳ ತಾ. ಔPHH(NK) / NCS------60000000-
560100141603 Sonika - W/O ಅಂಕೋಶ 3/10 ಸುಂದಾಳ ತಾಲPHH(NK) / NCS------60000000-
560100141638 Sunita - W/O: ಸಂತೋಷ ಸುಂದಾಳ ತಾ ಔರಾದPHH(NK) / NCS------120000000-
560100141644 Annapuranna - W/O: ಶಂಕ್ರೇಪ್ಪಾ 2-72/1 ಸುಂದಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560100141765 Amina Bee - W/O: ಇಸ್ಮಾಲ ಸುಂಧಾಳ ತಾ ಔರಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560100141845 Godavari - W/O: ಬಸವರಾಜ ತೆಗುಂಪುರ ತಾ ಔPHH(NK) / NCS------60000000-
560100141891 Shasmada Begum - W/O: ಶಾದುಲ ಸಾಬ ಸುಂದಾಳ ತಾ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100142079 Kavita - W/O ವೀರಶರಟ್ಟಿ 1/24 . ತಾ ಔರಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100144406 Chandrakala - ಸುಂಧಳ ತಾ// ಔರಾದAAY(NK) / NCS------200000000-
560100144407 ಶ್ಶಿದೇವಿ - ಸುಂಧಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560100144408 Mallamma - ಮು :ಸುಂದಾಳ ತಾ : ಔರಾದ (ಬಾ) ಜೀAAY(NK) / NCSBiometric****440418/05/2022FPS****440418/05/2022200015000018/05/2022
560100144409 Siddamma - ಸುಂಧಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560100144410 Raghunath - ಸುಂಧಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560100144411 ಗಣಪತಿ - ಸುಂಧಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560100144412 ಮಹಬುಬ ಸಾಬ - ಸುಂಧಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560100144413 ವೆಂಕಟ - ಸುಂಧಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560100144414 Rukmini - ಸುಂಧಳ ತಾ. ಔರಾದ ಬಿ ಜಿ. ಬೀದರPHH(NK) / NCS------150000000-
560100144415 ಯಂಕಪ್ಪ - ಸುಂಧಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560100144416 ಶ್ರಿಪತಿ - ಸುಂಧಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560100144417 Munna Bee - ಸುಂದಾಳ ತಾ. ಔರಾದ ಬಾ ಜಿ. ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560100144418 Khaja Bee - ಸುಂಧಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560100144419 ತುಕಾರಾಮ - ಸುಂಧಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560100144420 ರಾಮಗೊಂಡ - ಸುಂಧಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560100144421 ಸಂಗಮ್ಮಾ - ಸುಂಧಾಳ ತಾ: ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100144422 ಮೋಗಲಾ ಜೀ - ಮು.ಸುಂಧಳ ತಾ ಔರಾದ ಜಿ ಬಿದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560100144423 ಮಸ್ತಾನ ಬೀ - ಸುಂಧಳ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ. ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100144424 ಸತ್ಯಮ್ಮಾ - ಸುಂಧಳ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ. ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100144425 Shantabai - ಸುಂಧಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560100144426 ಮೋನಿಕಾ - ಸುಂಧಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560100144427 saraswati - ಸುಂಧಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560100144428 ಸಾಯಿಣ್ಣ - ಮು.ಸುಂಧಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560100144429 Gouramma - ಸುಂಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560100144430 ನರಸಪ್ಪಾ - ಸುಂಧಾಳ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ. ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560100144431 ಮಾರುತಿ - ಮು ಸುಂಧಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560100144432 ರೆವಣಪ್ಪಾ - ಸುಂಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560100144433 Ansha Bai - ಸುಂಧಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560100144434 LAXMI BAI - ಸುಂಧಾಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560100144435 CHANDRAMMA - ಸುಂಧಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560100144436 Nirmala - ಮು.ಸುಂಧಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560100144437 ಮಸಪ್ಪ - ಸುಂಧಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560100144438 hanmanth - ಮು.ಸುಂಧಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560100144439 ವಿಠಲ - ಸುಂಧಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560100144440 ಕಾಶಿನಾಥ - ಮು//ಪೊ//ಸುಂದಾಳ ತಾ//ಔರಾದ (ಬಾ) ಜAAY(NK) / NCS------200000000-
560100144441 SHRAVANTI BAI - ಸುಂಧಾಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560100144442 BANDAMMA - ಸುಂಧಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560100144443 ಶಿವರಾಮ - ಸುಂಧಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560100144444 ವಿಠಲ - ಸುಂಧಳ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ// ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560100144445 Sulochana - ಸುಂಧಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560100144446 ನಾಗಪ್ಪ - ಸುಂಧಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560100144447 ಅಂಬಿಕಾ - ಸುಂದಾಳ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ// ಬೀದAAY(NK) / NCS------200000000-
560100144448 ಈರಪ್ಪ - ಸುಂಧಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560100144449 KAMLA BAI - ಸುಂಧಾಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560100144450 ಮಾರುತಿ - ಮು : ಸುಂದಾಳ ತಾ : ಔರಾದ (ಬಾ) ಜAAY(NK) / NCS------200000000-
560100144451 ತಾಜೋದ್ದಿನ - ಸುಂಧಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560100144452 Rathnamma - ಸುಂದಾಳ ತಾ//ಔರಾದ ಜಿ//ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560100144453 sarswati - ಮು//ಪೊ//ಸುಂದಾಳ ತಾ//ಔರಾದ (ಬಾ) ಜNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100144454 ಶಂಕರ - ಸುಂದಾಳ ತಾ//ಔರಾದ ಬಾ ಜಿ// ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100144455 Zharubai - ಸುಂದಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560100144456 ಶರಣಪ್ಪ - ತೆಗಂಪುರPHH(NK) / NCS------90000000-
560100144457 ಗಣಪತಿ - ತೇಗಂಪೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560100144458 ಪುಂಡಪ್ಪ - ತೆಗಮ ಪುರAAY(NK) / NCS------200000000-
560100144459 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿ - ತೆಗಮ ಪುರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100144460 ಮಾದಪ್ಪಾ - ತೆಗಮ ಪುರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100144461 ಬಸವರಾಜ - ತೆಗಂಪೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560100144462 Laxmi - ತೆಗಂಪುರAAY(NK) / NCS------200000000-
560100144463 ಚಿನ್ನಮ್ಮಾ - ತೆಗಮಪೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560100144464 Kavita - ತೆಗಂ ಪುರAAY(NK) / NCS------200000000-
560100144465 ಕಮಳಾ - ತೆಗಂಪೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560100144466 nilava - ತೆಗಮ ಪುರAAY(NK) / NCS------200000000-
560100144467 ವಿಠಲ - ತೆಗಮ ಪುರAAY(NK) / NCS------200000000-
560100144468 ಗಣಪತಿ - ತೆಗಮ ಪುರ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ. ಬೀAAY(NK) / NCS------200000000-
560100144469 CHANDRAMMA - ತೇಗಂಪೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560100144470 ಶಿವಪ್ಪಾ - ತೆಗಂಪೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560100144471 Chandrakala - ತೇಗಂಪುರAAY(NK) / NCS------200000000-
560100144472 ರಾಮಪ್ಪಾ - ತೇಗಂಪೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560100144473 Sushila Bai - ತೇಗಂಪೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560100144474 kastur bai - ತೇಗಂಪೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100144475 ಸಂಗಪ್ಪಾ - ತೇಗಂಪೂರAAY(NK) / NCS