REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560100132521 Renuka - W/O ಯಾದು 1 ನಂದ್ಯಾಳ PHH(NK) / NCSBiometric****090023/05/2022FPS****090023/05/202212008000023/05/2022
560100132532 Anitabai - W/O: ಯಾದವರಾವ ನಂದ್ಯಾಳ PHH(NK) / NCSBiometric****090024/05/2022FPS****090024/05/20229006000024/05/2022
560100132535 Parvati - W/O ಭಿಮಗೊಂಡ . . ತಾ ಔರಾದ್(ಬೀPHH(NK) / NCSBiometric****090024/05/2022FPS****090024/05/2022150010000024/05/2022
560100132583 ಜೈಶೀಲಾ - W/O ವಿಜಯಕುಮಾರ 1 ಜಕನಾಳ ತಾಲPHH(NK) / NCS------60000000-
560100132611 Khushala Bai - W/O: ರಾಮ ಗೊಂಡಾ PHH(NK) / NCSBiometric****090023/05/2022FPS****090023/05/202212008000023/05/2022
560100132747 Sunita - W/O: ಬೀರಗೊಂಡಾ ನಂದ್ಯಾಳ PHH(NK) / NCSBiometric****090023/05/2022FPS****090023/05/20229006000023/05/2022
560100132796 Narasamma - W/O: ಸೈಲು ಇಟಗ್ಯಾಳ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100133066 Shivakala - W/O: ರಾಮ 1-27 ನಂದ್ಯಾಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100133134 Bharata - W/O: ಗುಂಡ ಗೊಂಡಾ ನಂದ್ಯಾಳ PHH(NK) / NCSBiometric****090023/05/2022FPS****090023/05/20229006000023/05/2022
560100133678 Mahadevi - W/O: ಶಿವಗೊಂಡ PHH(NK) / NCSBiometric****090023/05/2022FPS****090023/05/2022180012000023/05/2022
560100133781 ಸುನೀತಾ - W/O: ವೀಲಸ್ ರಾವ ನಂದ್ಯಾಳ PHH(NK) / NCSBiometric****090023/05/2022FPS****090023/05/2022150010000023/05/2022
560100133892 Ashvini - S/O ದಯಾನಂದ ನಂದ್ಯಾಳ ತಾ ಔರಾPHH(NK) / NCSBiometric****090024/05/2022FPS****090024/05/202212008000024/05/2022
560100133900 Ujwala - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಉಮಾಕಾಂತ ನಂದPHH(NK) / NCSBiometric****090024/05/2022FPS****090024/05/20226004000024/05/2022
560100133914 Padubai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಜಗೊಂಡ 25 PHH(NK) / NCSBiometric****090023/05/2022FPS****090023/05/2022150010000023/05/2022
560100133925 Sangeeta - W/O: ಸ್ವಮಿದಾಸ PHH(NK) / NCSBiometric****090024/05/2022FPS****090024/05/20226004000024/05/2022
560100134028 Narasamma - W/O: ಸಂಜುಕುಮಾರ ಇಟಗ್ಯಾಳ PHH(NK) / NCS------150000000-
560100134059 ವಿಜಯಾ - W/O ರಮೇಶ ನಂದ್ಯಾಳ ತಾ ಔರಾದ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100134074 ಬಾಲಿಕಾ - W/O: ಸಂಜುಕುಮಾರ PHH(NK) / NCSBiometric****090023/05/2022FPS****090023/05/20226004000023/05/2022
560100134275 Nirmala - S/O: ಗೋಪಾಳರಾವ ನಂದ್ಯಾಳ PHH(NK) / NCSBiometric****090023/05/2022FPS****090023/05/202212008000023/05/2022
560100134330 ಕಲಾವತಿ - W/O: ಚಂದ್ ಗೊಂಡಾ 1-58 ನಂದ್ಯPHH(NK) / NCSBiometric****090023/05/2022FPS****090023/05/2022150010000023/05/2022
560100134462 Rekha - W/O: ಸಂದೀಪ 1-11 PHH(NK) / NCSBiometric****090024/05/2022FPS****090024/05/202212008000024/05/2022
560100134570 ಮೀನಾ - W/O: ಮಚೀಂದ್ರ ರಾವ 6 PHH(NK) / NCSBiometric****090023/05/2022FPS****090023/05/20226004000023/05/2022
560100134663 Ginyan Bai - W/O: ದತ್ತಾತ್ರಿ ನಂದ್ಯಾಳ PHH(NK) / NCSBiometric****090024/05/2022FPS****090024/05/20223002000024/05/2022
560100134670 Dhulamma - W/O: ಮದ ಗೊಂಡಾ ನಂದ್ಯಾಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100134686 Laxmi Bai - W/O: ಧೊಂಡೀಬಾ ನಂದ್ಯಾಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100134689 Ambavva - W/O: ರಾಗುನಾಥ್ PHH(NK) / NCSBiometric****090024/05/2022FPS****090024/05/2022150010000024/05/2022
560100134703 Bhagyashri - W/O: ಯಾದಗೊಂಡಾ ನಂದ್ಯಾಳ PHH(NK) / NCSBiometric****090024/05/2022FPS****090024/05/202212008000024/05/2022
560100134705 Rangu Bai - W/O: ಬಾಬು ರಾವ್ ನಂದ್ಯಾಳ PHH(NK) / NCS------90000000-
560100134709 Jaishree - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಲಕ್ಷಿಮಣಗೊಂಡ 12 PHH(NK) / NCSBiometric****090023/05/2022FPS****090023/05/202212008000023/05/2022
560100134711 Reshmma Bai - W/O: ಕಾಶೀನಾಥ ನಂದ್ಯಾಳ PHH(NK) / NCSBiometric****090024/05/2022FPS****090024/05/2022150010000024/05/2022
560100134972 Vimala - W/O: ಬಸವರಾಜ ನಂದ್ಯಾಳ PHH(NK) / NCS------90000000-
560100135050 ಶಕುಂತಲಾ - W/O: ಗಂಗಾಧರ 21 ಜಕನಾಳ ಸುಂದಾಳ ಅPHH(NK) / NCSBiometric****090023/05/2022FPS****090023/05/20226004000023/05/2022
560100135125 Nanda Bai - D/O: ಬಳವಂತರಾವ ಜಕನಾಳ PHH(NK) / NCSBiometric****090023/05/2022FPS****090023/05/202212008000023/05/2022
560100135154 ಪ್ರವಿತ್ರಾ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಶೋಕ್ ನಂದ್ಯಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560100135210 Sneha - W/O: ಪ್ರಲ್ಲಾದ ರಾವ PHH(NK) / NCSBiometric****090023/05/2022FPS****090023/05/202212008000023/05/2022
560100135303 ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ - W/O: ರಾಜು ಜಕನಾಳ PHH(NK) / NCSBiometric****090023/05/2022FPS****090023/05/20226004000023/05/2022
560100135467 ಸುಜಾತಾ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಝಾರೇಪ್ಪ 9999 ನPHH(NK) / NCSBiometric****106519/05/2022FPS****106519/05/2022150010000019/05/2022
560100135615 Sunita - W/O: ಮಷ್ಣಾಗೊಂಡಾ ನಂದ್ಯಾಳ PHH(NK) / NCSBiometric****090024/05/2022FPS****090024/05/2022150010000024/05/2022
560100135689 Jaishree - W/O ಪಾಂಡುರಂಗ 11 ನಂದ್ಯಾಳ ತPHH(NK) / NCSBiometric****090023/05/2022FPS****090023/05/20226004000023/05/2022
560100135746 Komal - W/O ಸಂಜು 1 ನಂದ್ಯಾಳ ನಂದ್ಯಾPHH(NK) / NCSBiometric****090024/05/2022FPS****090024/05/20226004000024/05/2022
560100135761 Sharanamma - W/O: ಮಾದಗೊಂಡ PHH(NK) / NCSBiometric****090024/05/2022FPS****090024/05/202212008000024/05/2022
560100135764 Yeshoda - W/O: ಅರುಣ ನಂದ್ಯಾಳ PHH(NK) / NCSBiometric****090023/05/2022FPS****090023/05/202212008000023/05/2022
560100135812 ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ - W/O: ಸಂಜು ನಂದ್ಯಾಳ PHH(NK) / NCSBiometric****090029/05/2022FPS****090029/05/20226004000029/05/2022
560100135850 ಸವಿತಾ - ಕೇರ್ ಆಫ್: ರುಬೆನ ನಂದ್ಯಳ ತಾPHH(NK) / NCSBiometric****001516/05/2022FPS****001516/05/20226004000016/05/2022
560100136215 Shobha - W/O: ಬೀರಗೊಂಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100136221 Savitra Bai - W/O: ಬಾಬು ನಂದ್ಯಾಳ PHH(NK) / NCSBiometric****090023/05/2022FPS****090023/05/202212008000023/05/2022
560100137148 Nirmala - W/O: ಅರ್ಜುನ ಗೊಂಡಾ ನಂದ್ಯಾಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100137348 ಸರುಬಾಯಿ - W/O: ಹುಲ್ಲಗೊಂಡಾ ಜಕನಾಳ PHH(NK) / NCSBiometric****090023/05/2022FPS****090023/05/202212008000023/05/2022
560100137359 ಶಾಮಲಾ ಬಾಯಿ - S/O: ನರಸಿಂಗ PHH(NK) / NCSBiometric****090023/05/2022FPS****090023/05/20226004000023/05/2022
560100137446 ಆಂಜೇಮ್ಮ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಮೇಶ ನಂದ್ಯಾಳ PHH(NK) / NCS------90000000-
560100137498 ಅಂಶಾ ಬಾಯಿ - W/O: ಈಶ್ವರ ರಾವ್ PHH(NK) / NCSBiometric****090023/05/2022FPS****090023/05/202212008000023/05/2022
560100137601 Shashikala - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶ್ರೀಧರರಾವ ನಂದPHH(NK) / NCS------120000000-
560100137645 Laxmibai - W/O: ತುಕಾರಾಮ ಗೊಂಡಾ ನಂದ್ಯಾPHH(NK) / NCSBiometric****090023/05/2022FPS****090023/05/20229006000023/05/2022
560100137846 Sushila Bai - W/O: ಪಂಧರಿನಾಥ ನಂದ್ಯಾಳ ನಾಗಮಾರಪಲPHH(NK) / NCSBiometric****090024/05/2022FPS****090024/05/202212008000024/05/2022
560100138178 ಶ್ರೀದೇವಿ - W/O: ಉದ್ಡವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100138285 ಸವಿತಾ - S/O: ರಾಮಚಂದ್ರರಾವ ಜಕನಾಳ ಜPHH(NK) / NCSBiometric****090023/05/2022FPS****090023/05/20226004000023/05/2022
560100138498 Laxmi Bai - W/O: ಮಹದೇವ 7109 ಜಕನಾಳ ಜಕನಾPHH(NK) / NCSBiometric****090023/05/2022FPS****090023/05/2022150010000023/05/2022
560100138607 Pushpa Bai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಬಳಿರಾಮ 51NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100138695 Mahadevi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಧುಕರ ಜಕನಾಳ ತPHH(NK) / NCSBiometric****090023/05/2022FPS****090023/05/20229006000023/05/2022
560100138775 Shilpa - W/O: ರಾಜ ಕೂಮಾರ #9999 ಅಂಚೆPHH(NK) / NCSBiometric****090024/05/2022FPS****090024/05/20229006000024/05/2022
560100138783 Vandana - S/O: ನರಸಿಂಗ 104 ನಂದ್ಯಾಳ ನಂPHH(NK) / NCSBiometric****090024/05/2022FPS****090024/05/202212008000024/05/2022
560100139011 Laxmibai - W/O ದೇವಿದಾಸ ನಂದ್ಯಾಳ ತಾ ಔರPHH(NK) / NCSBiometric****090024/05/2022FPS****090024/05/20229006000024/05/2022
560100139043 Sushila - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಸುಭಾಶ 70 PHH(NK) / NCSBiometric****090023/05/2022FPS****090023/05/202212008000023/05/2022
560100139192 Laxim Bai - W/O: ಸಂತೋಷ ನಂದ್ಯಾಳ ನಂದ್ಯಾPHH(NK) / NCSBiometric****090024/05/2022FPS****090024/05/20226004000024/05/2022
560100139205 ಅರ್ಚನಾ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಜ್ಞಾನ ಗೊಂಡ ಜಕPHH(NK) / NCSBiometric****090023/05/2022FPS****090023/05/20226004000023/05/2022
560100139337 Dastaabayi - W/O ಜ್ಯೊತಿಬಾ 16 ನಂದ್ಯಾಳ ತNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100139946 Surekha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಧನರಾಜ 48 ನಂದPHH(NK) / NCS------90000000-
560100140083 Tejamma - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಮಲಗೊಂಡಾ ನಂದ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****090023/05/2022FPS****090023/05/20226004000023/05/2022
560100140262 Surekha - W/O ಧನರಾಜ . . . ನಂದ್ಯಾಳ, ತPHH(NK) / NCSBiometric****090023/05/2022FPS****090023/05/20229006000023/05/2022
560100140266 Sushila Bai - W/O ಬಾಲಾಜಿ ಜಕನಾಳ ತಾ ಔರಾದ PHH(NK) / NCSBiometric****090023/05/2022FPS****090023/05/202212008000023/05/2022
560100140296 Laxmibai - W/O: ಧನಾಜಿ ಜಕನಳ ಜಕನಾಳ ಸುಂPHH(NK) / NCSBiometric****090023/05/2022FPS****090023/05/2022180012000023/05/2022
560100140297 Pavitra - W/O ವಿಠಲ್ . . . . ನಂದ್ಯಾಳ PHH(NK) / NCSBiometric****090023/05/2022FPS****090023/05/202212008000023/05/2022
560100140369 ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ - S/O ವಾಮಾನರಾವ ಬಿರಾದಾರ 2 ನಂದ್ಯNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100140454 Ratnamma - W/O: ಮಲ್ಲಗೊಂಡಾ ನಂದ್ಯಾಳ ನಂPHH(NK) / NCSBiometric****090023/05/2022FPS****090023/05/202212008000023/05/2022
560100140530 Narasa Bai - S/O ಶಂಕರಗೊಂಡ 07 ಜಕನಾಳ ತಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****090023/05/2022FPS****090023/05/202212008000023/05/2022
560100141056 Meerabai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾಧವರಾವ 9NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100141434 Alkabai - C/O ದೇವದಾಸರಾವ 48 ಜಕನಾಲ್, ತಾ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100141500 Mahadevi - W/O: ಸುರೇಶ ಜಕನಾಳ ಜಕನಾಳ ಅPHH(NK) / NCSBiometric****090023/05/2022FPS****090023/05/20226004000023/05/2022
560100141523 Shavubai - W/O ದೇವಿದಾಸ 23/ಬಾ ಜಕನಾಳ ತPHH(NK) / NCSBiometric****090023/05/2022FPS****090023/05/20226004000023/05/2022
560100141642 Loopa Bai - S/O ಯಾದವರಾವ ಪಾಟೀಲ ಔರಾದ್ (PHH(NK) / NCSBiometric****090023/05/2022FPS****090023/05/202212008000023/05/2022
560100141682 Shobha - C/O ಯಾದವರಾವ 47 . ಜಕನಾಳ ಅಂಚೆPHH(NK) / NCSBiometric****090023/05/2022FPS****090023/05/202212008000023/05/2022
560100144573 ಶಾಹು ಬಾಯಿ - ನಂದ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****090023/05/2022FPS****090023/05/20229006000023/05/2022
560100144574 ಬಾಲಮ್ಮ - ಮು ನಂದ್ಯಾಳ ತಾ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****090024/05/2022FPS****090024/05/2022200015000024/05/2022
560100144575 ಸಿದ್ರಾಮ - ನಂದ್ಯಾಳ ತಾ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****090024/05/2022FPS****090024/05/2022200015000024/05/2022
560100144576 sharanamma - ನಂದ್ಯಾಳ ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****090024/05/2022FPS****090024/05/20223002000024/05/2022
560100144577 Maru Bai - ನಂದ್ಯಾಳ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100144578 RUKKAMMA - ನಂದ್ಯಾಳ ತಾ: ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****090023/05/2022FPS****090023/05/2022200015000023/05/2022
560100144579 Nagamma - ನಂದ್ಯಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****090024/05/2022FPS****090024/05/2022200015000024/05/2022
560100144580 ನರಸಾ ಗುಂಡಾ - ಮು ನಂದ್ಯಾಳ ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****090029/05/2022FPS****090029/05/20223002000029/05/2022
560100144581 Sangamma - ಮು ನಂದ್ಯಾಳ ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****090023/05/2022FPS****090023/05/20229006000023/05/2022
560100144582 ಹಣಮಂತ ರಾವ - ನಂದ೵ಆಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560100144584 Babita - ಮು ನಂದ್ಯಾಳ ತಾ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****090024/05/2022FPS****090024/05/2022200015000024/05/2022
560100144585 ಪೀರ ಗೊಂಡಾ - ಮು ನಂದ್ಯಾಳ ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****090023/05/2022FPS****090023/05/20226004000023/05/2022
560100144586 ನಾಗಪ್ಪ - ನಂದ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****090024/05/2022FPS****090024/05/20226004000024/05/2022
560100144587 kondabai - ಜಕನಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****090023/05/2022FPS****090023/05/20223002000023/05/2022
560100144588 basamma - ಜಕನಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****090023/05/2022FPS****090023/05/2022200015000023/05/2022
560100144589 Mallamma - ಜಕನಾಳ ತಾ ಔರಾದ ಬಾ ಜಿ ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****090023/05/2022FPS****090023/05/2022200015000023/05/2022
560100144591 Kashibai - ಜಕನಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****090023/05/2022FPS****090023/05/2022200015000023/05/2022
560100144592 Shavubai - ಜಕನಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****090024/05/2022FPS****090024/05/2022200015000024/05/2022
560100144593 ವಿಠಲ - ಜಕನಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****090023/05/2022FPS****090023/05/20229006000023/05/2022
560100144594 ರುತಾ - ಜಕನಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****090024/05/2022FPS****090024/05/20226004000024/05/2022
560100144595 ಬಾಬಗೊಂಡಾ - ಸಾ|| ಜಂಕನಾಳ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿAAY(NK) / NCSBiometric****090023/05/2022FPS****090023/05/2022200015000023/05/2022
560100144596 ಮಹಾದು - ಜಕನಾಲ ತಾ ಔರಾದ ಬಿ ಜಿ ಬಿದರAAY(NK) / NCSBiometric****090023/05/2022FPS****090023/05/2022200015000023/05/2022
560100144597 ಶಾಂತಮ್ಮಾ - ಸಾ|| ಜಂಕನಾಳ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿAAY(NK) / NCSBiometric****090024/05/2022FPS****090024/05/2022200015000024/05/2022
560100144598 ಮಾರುತಿ - ಜಕನಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****090023/05/2022FPS****090023/05/2022200015000023/05/2022
560100154258 Ginyan Bai - ನಂದ್ಯಾಳ ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****090024/05/2022FPS****090024/05/202212008000024/05/2022
560100154259 Hanamavva - ಮು ನಂದ್ಯಾಳ ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****090023/05/2022FPS****090023/05/2022150010000023/05/2022
560100154260 ಮಾರುತಿ - ಮು ನಂದ್ಯಾಳ ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****090024/05/2022FPS****090024/05/202212008000024/05/2022
560100154261 ಹಣಮಂತ - ನಂದ್ಯಾಳ ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****090024/05/2022FPS****090024/05/20229006000024/05/2022
560100154262 kamalamma - ಮು ನಂದ್ಯಾಳ ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****090024/05/2022FPS****090024/05/202212008000024/05/2022
560100154263 Sunita Bai - ನಂದ್ಯಾಳ ತಾ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****090024/05/2022FPS****090024/05/2022200015000024/05/2022
560100154264 ಶೇಶಮ್ಮಾ - ಮು ನಂದ್ಯಾಳ ತಾ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****090024/05/2022FPS****090024/05/2022200015000024/05/2022
560100154265 ತುಕಾ ರಾಮ - ನಂದ್ಯಾಳ ತಾ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****090024/05/2022FPS****090024/05/2022200015000024/05/2022
560100154266 ನಾಗಪ್ಪ - ನಂದ್ಯಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560100154267 chandramma - ಮು ನಂದ್ಯಾಳ ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****090024/05/2022FPS****090024/05/20229006000024/05/2022
560100154268 ಲಕ್ಷ್ಮಣ - ನಂದ್ಯಾಳ ತಾ: ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****090024/05/2022FPS****090024/05/2022200015000024/05/2022
560100154269 ಅನಿಲ - ಮು ನಂದ್ಯಾಳ ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****090024/05/2022FPS****090024/05/20229006000024/05/2022
560100154270 ನರಸಿಂಗ - ನಂದ್ಯಾಳ ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****090024/05/2022FPS****090024/05/20226004000024/05/2022
560100154271 ರಾಮಪ್ಪಾ - ನಂದ್ಯಾಳ ತಾ. ಔರಾದ ಬಾ ಜಿ. ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****090024/05/2022FPS****090024/05/202212008000024/05/2022
560100154272 ವಾಮನ - ನಂದ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****090024/05/2022FPS****090024/05/202212008000024/05/2022
560100154273 ನೀಲಮ್ಮ - ಮು ನಂದ್ಯಾಳ ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****090024/05/2022FPS****090024/05/202212008000024/05/2022
560100154274 ದಯಾನಂದ - ನಂದ್ಯಾಳ ತಾ ಔರಾದ ಬಾ ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****090024/05/2022FPS****090024/05/20229006000024/05/2022
560100154276 ಬಸಮ್ಮ - ನಂದ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****090024/05/2022FPS****090024/05/2022180012000024/05/2022
560100154277 Shalu Bai - ನಂದ್ಯಾಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560100154278 thukkamma - ನಂದ್ಯಾಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560100154279 Jagdevi - ನಂದ್ಯಾಳ ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****090023/05/2022FPS****090023/05/202212008000023/05/2022
560100154280 ನಾಗ ಗುಂಡಾ - ನಂದ್ಯಾಳ ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****090024/05/2022FPS****090024/05/2022150010000024/05/2022
560100154281 Paramma - ನಂದ್ಯಾಳ ತಾ. ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****090023/05/2022FPS****090023/05/202212008000023/05/2022
560100154282 ತುಕಾರಾಮ - ಮು ನಂದ್ಯಾಳ ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****090024/05/2022FPS****090024/05/20229006000024/05/2022
560100154283 ಬಾಬು - ನಂದ್ಯಾಳ ತಾ ಔರಾದ ಬಾ ಜಿ ಬೀದರ ಬAAY(NK) / NCSBiometric****090023/05/2022FPS****090023/05/2022200015000023/05/2022
560100154284 Nrasa Bai - ನಂದ್ಯಾಳ ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****090023/05/2022FPS****090023/05/20229006000023/05/2022
560100154285 ಸಾವತಿ - ಮು ನಂದ್ಯಾಳ ತಾ ಔರಾದ ಬಾ ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****090024/05/2022FPS****090024/05/202212008000024/05/2022
560100154286 ಮಾರುತಿ - ನಂದ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****090024/05/2022FPS****090024/05/202212008000024/05/2022
560100154287 ಪಂಡಾ ಗುಂಡಾ - ಮು ನಂದ್ಯಾಳ ತಾ ಔರಾದ ಬಾ ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****090024/05/2022FPS****090024/05/202212008000024/05/2022
560100154288 ganga bai - ಮು ನಂದ್ಯಾಳ ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****090023/05/2022FPS****090023/05/2022150010000023/05/2022
560100154289 Sharanamma - ಮು ನಂದ್ಯಾಳ ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****090023/05/2022FPS****090023/05/202212008000023/05/2022
560100154290 Nirmala - ನಂದ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****536316/05/2022FPS****536316/05/2022180012000016/05/2022
560100154291 sangamma - ನಂದ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****090023/05/2022FPS****090023/05/20223002000023/05/2022
560100154292 Gouramma - ನಂದ್ಯಾಳ ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100154293 Chandrakala - ನಂದ್ಯಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****090024/05/2022FPS****090024/05/2022200015000024/05/2022
560100154294 Munni bai - ನಂದ್ಯಾಳ ತಾ ಔರಾ ದಬಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100154295 ಶೆಶಾರಾವ್‌ - ನಂದ್ಯಾಳ ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****090024/05/2022FPS****090024/05/20229006000024/05/2022
560100154296 Gangmma - ನಂದ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****090023/05/2022FPS****090023/05/202212008000023/05/2022
560100154297 Jayamma - ನಂದ್ಯಾಳ ತಾ:ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****090023/05/2022FPS****090023/05/2022150010000023/05/2022
560100154298 Sangeeta - ನಂದ್ಯಾಳ ತಾ: ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****090024/05/2022FPS****090024/05/202212008000024/05/2022
560100154299 Rukminibai - ಮು ನಂದ್ಯಾಳ ತಾ ಔರಾದ ಬಾ ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100154300 Chabhubai - ನಂದ್ಯಾಳ ತಾ ಔರಾದ ಬಾ ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****090023/05/2022FPS****090023/05/20229006000023/05/2022
560100154301 Iandira bai - ಮು ನಂದ್ಯಾಳ ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****090024/05/2022FPS****090024/05/2022150010000024/05/2022
560100154302 Yamunabai - ಮು ನಂದ್ಯಾಳ ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****090024/05/2022FPS****090024/05/20229006000024/05/2022
560100154303 ಶಕುಂತಲಾ - ಜಕನಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****090023/05/2022FPS****090023/05/202212008000023/05/2022
560100154304 ಹಣಮಾ ಬಾಯಿ - ಜಕನಾಳ ತಾ:ಔರಾದ ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****090023/05/2022FPS****090023/05/20229006000023/05/2022
560100154305 ನರಸ ಗೊಂಡಾ - ಜಕನಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****090023/05/2022FPS****090023/05/20226004000023/05/2022
560100154306 ಶೋಭಾ - ಜಕನಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****090023/05/2022FPS****090023/05/202212008000023/05/2022
560100154307 Chandra Bai - ಜಕನಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****090023/05/2022FPS****090023/05/2022150010000023/05/2022
560100154308 ಮಂಗಲಾ - ಜಕನಾಳ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ. ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****090023/05/2022FPS****090023/05/20229006000023/05/2022
560100154309 ಮಹದ ಗೊಂಡಾ - ಜಕನಾಳ ತಾ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****090023/05/2022FPS****090023/05/2022200015000023/05/2022
560100154310 ಪ್ರೆಮಾ - ಜಕನಾಳ ತಾ:ಔರಾದ ಬಾ ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****090023/05/2022FPS****090023/05/2022150010000023/05/2022
560100154311 ವೆಂಕಟ ರಾವ - ಜಕನಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****090023/05/2022FPS****090023/05/2022200015000023/05/2022
560100154312 ಗುಂಡಮ್ಮಾ - ಜಕನಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****090024/05/2022FPS****090024/05/2022150010000024/05/2022
560100154313 ಮಾರುತಿ - ಜಕನಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****090023/05/2022FPS****090023/05/20229006000023/05/2022
560100154314 Laxmi - ಜಕನಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****090024/05/2022FPS****090024/05/20229006000024/05/2022
560100154315 ಸಂಗ್ರಾಮ - ಜಕನಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****090023/05/2022FPS****090023/05/2022200015000023/05/2022
560100154316 ratna bai - ಜಕನಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****090029/05/2022FPS****090029/05/20223002000029/05/2022
560100154317 saru bai - ಜಂಕನಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****090023/05/2022FPS****090023/05/20223002000023/05/2022
560100154318 Kashibai - ಜಕನಾಲ ತಾ ಔರಾದ ಬಾ ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****090023/05/2022FPS****090023/05/20229006000023/05/2022
560100154319 ಶಾಂತಮ್ಮಾ - ಜಕನಾಲ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ. ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****090023/05/2022FPS****090023/05/2022180012000023/05/2022
560100154320 ಅರ್ಜುನ - ಜಂಕನಾಳ ತಾ ಔರಾದ ಬಿ ಜಿ ಬಿದರPHH(NK) / NCSBiometric****090023/05/2022FPS****090023/05/20223002000023/05/2022
560100154321 ತುಕಾರಾಮ - ಜಕನಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****090024/05/2022FPS****090024/05/202212008000024/05/2022
560100154322 ಶಾವಬಾಯಿ - ಜಕನಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****090023/05/2022FPS****090023/05/2022200015000023/05/2022
560100154323 ಮಷ್ಣು ಗೋಂಡಾ - ಜಕನಾಳ ತಾ ಔರಾದ ಬಿ ಜಿ ಬಿದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100154324 Laxmi Bai - ಜಕನಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****090024/05/2022FPS****090024/05/20229006000024/05/2022
560100154325 Mangala - ನಂದ್ಯಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****090023/05/2022FPS****090023/05/2022200015000023/05/2022
560100154326 ಖಡು ಗೊಂಡಾ - ಸಾ|ಜಕನಾಳ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿAAY(NK) / NCSBiometric****090023/05/2022FPS****090023/05/2022200015000023/05/2022
560100154327 ಶಿವಾಜಿ - ಜಕನಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****090023/05/2022FPS****090023/05/2022180012000023/05/2022
560100154328 shevantabai - ಜಕನಾಳ ತಾ ಔರಾದ ಬಾ ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****090023/05/2022FPS****090023/05/20229006000023/05/2022
560100165941 yamuna bai - ಮು ನಂದ್ಯಾಳ ತಾ ಔರಾದ ಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100165943 ಪ್ರಕಾಶ - ನಂದ್ಯಾಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100165944 ಮಾಣಿಕ ರಾವ - ಜಕನಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****090023/05/2022FPS****090023/05/20226004000023/05/2022
560100173614 Ashok Pundlikrao - ನಂದ್ಯಾಳ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100174045 Indarbai w/o Subhash - ಸಾ:ನಂದ್ಯಾಳ ತಾ:ಔರಾಧNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100174056 Shiva s/o Naggonda - ನಂದ್ಯಾಳ ತಾ: ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ: ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100174057 Trembakrao s/o Venkatrao - ಸಾ:ಜಕನಾಳ ತಾ:ಔರಾದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100174060 Pandurang s/o Shivgonda - ಸಾ:ನಂದ್ಯಾಳ ತಾ:ಔರಾದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100174337 Ramgonda s/o Narsgonda - ಜಕನಾಳ ತಾ|ಔರಾದ (ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****090023/05/2022FPS****090023/05/2022200015000023/05/2022
560100174540 Deegambar s/o Nrshingrao - ನಂದಯಾಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100174542 Komal - ನಂದ್ಯಾಳ ತಾ| ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****090024/05/2022FPS****090024/05/20226004000024/05/2022
560100174684 Mahadevi w/o Basgonda - ನಂದ್ಯಾಳ ತಾ|ಔರಾದ (ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****090023/05/2022FPS****090023/05/2022200015000023/05/2022
560100174688 Chendgonda s/o Shivgonda - ನಂದ್ಯಾಳ ತಾ: ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ: ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100174702 Arunkumar s/o Deegambar - ಸಾ:ನಂದ್ಯಾಳ ತಾ:ಔರಾದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100175206 Laxmi Bai - ಜಕನಾಳ ತಾ|ಔರಾದ ಬಿAAY(NK) / NCSBiometric****090023/05/2022FPS****090023/05/2022200015000023/05/2022
560100175213 Laxmi - ಮು/ನಂದ್ಯಾಳ ತಾ.ಔರಾದPHH(NK) / NCSBiometric****090024/05/2022FPS****090024/05/202212008000024/05/2022
560100175246 Bhamabai w/o Madhavrao - ಜಕನಾಳ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****090023/05/2022FPS****090023/05/20226004000023/05/2022
560100180070 ಸರು ಬಾಯಿ - ಜಕನಾಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100181839 Satyabhama - ನಂದ್ಯಾಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560100181840 ಕಲಾವತಿ - ನಂದ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****090023/05/2022FPS****090023/05/202212008000023/05/2022
560100181841 ಜಾರ್ಜ - ನಂದ್ಯಾಳ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****090024/05/2022FPS****090024/05/20229006000024/05/2022
560100181842 ಮಾರುತಿ - ನಂದ್ಯಾಳ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****090024/05/2022FPS****090024/05/202212008000024/05/2022
560100181861 shesha bai - ನಂದ್ಯಾಳ ತಾ ಔರಾದ ಬಾ ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****090024/05/2022FPS****090024/05/20223002000024/05/2022
560100181863 ವೈಜಿನಾಥ - ನಂದ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****090024/05/2022FPS****090024/05/2022180012000024/05/2022
560100181864 Munnabai - ಜಕನಾಳ ತಾ ಔರಾದ ಬಿ ಜಿ ಬಿದರPHH(NK) / NCSBiometric****090023/05/2022FPS****090023/05/202212008000023/05/2022
560100181882 Sundrabai - ಜಕನಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****090023/05/2022FPS****090023/05/20226004000023/05/2022
560100181883 Jharibai - ಜಕನಾಳ ತಾ ಔರಾದ ಬಿ ಜಿ ಬಿದರPHH(NK) / NCSBiometric****090023/05/2022FPS****090023/05/202212008000023/05/2022
560100181899 ಲಲಿತಾ ಬಾಯಿ - ಜಕನಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****090023/05/2022FPS****090023/05/202212008000023/05/2022
560100181900 Jagadevi - ನಂದ್ಯಾಳ ತಾ ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****090024/05/2022FPS****090024/05/202212008000024/05/2022
560100182039 Shilpa - ನಂದ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****090023/05/2022FPS****090023/05/2022150010000023/05/2022
560100182040 Saru Bai - ನಂದ್ಯಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****090024/05/2022FPS****090024/05/2022200015000024/05/2022
560100182041 ಬಾಬು - ನಂದ್ಯಾಳ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****090023/05/2022FPS****090023/05/202212008000023/05/2022
560100182042 SHARANAMMA - ನಂದ್ಯಾಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100182083 ಗಂಗಾ ಬಾಯಿ - ಜಕನಾಳ ತಾ ಔರಾದ ಬಿ ಜಿ ಬಿದರPHH(NK) / NCSBiometric****090023/05/2022FPS****090023/05/20226004000023/05/2022
560100182107 ಸುಜಾತಾ - ನಂದ್ಯಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560100182109 ಶ್ರಿ ಕೆರಬಾ - ಜಕನಾಲAAY(NK) / NCS------200000000-
560100182201 Sangamma - ನಂದ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****090023/05/2022FPS****090023/05/2022150010000023/05/2022
560100182208 Sangeeta - ನಂದ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****090024/05/2022FPS****090024/05/202212008000024/05/2022
560100182209 Chandrabai - ಜಕನಾಳ ತಾ ಔರಾದ ಬಿ ಜಿ ಬಿದರPHH(NK) / NCSBiometric****090023/05/2022FPS****090023/05/2022150010000023/05/2022
560100182215 lalu bai - ನಂದ್ಯಾಳ ತಾ ಔರಾದ ಬಿ ಜಿ ಬಿದರPHH(NK) / NCSBiometric****090024/05/2022FPS****090024/05/202212008000024/05/2022
560100182216 ತುಕಾರಾಮ - ಜಖನಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****090023/05/2022FPS****090023/05/202212008000023/05/2022
560100182221 santoshi - ನಂದ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****090024/05/2022FPS****090024/05/202212008000024/05/2022
560100182222 anusha bai - ನಂದ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****090023/05/2022FPS****090023/05/20226004000023/05/2022
560100182276 ಲಕ್ಷ್ಮಣ - ಜಕನಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****090023/05/2022FPS****090023/05/20229006000023/05/2022
560100182488 ಶೋಭಾ - ನಂದ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****090024/05/2022FPS****090024/05/202212008000024/05/2022
560100182669 Sarubai - ನಂನದ್ಯಾಳ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****090023/05/2022FPS****090023/05/20229006000023/05/2022
560100182757 maruti rao - ಜಕನಾಳ ತಾ ಔರಾದ ಬಾ ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100182758 ಅನುಸಯಾ ಬಾಯಿ - ಜಕನಾಳ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿಲ್ಲೆ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****090023/05/2022FPS****090023/05/2022150010000023/05/2022
560100182791 Anita - ಜಕನಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****558619/05/2022FPS****558619/05/20229006000019/05/2022
560100182794 ತುಕಾರಾಮ - ನಂದ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****090024/05/2022FPS****090024/05/20229006000024/05/2022
560100182796 ಅಂಜಮ್ಮ - ಜಕನಾಳ ತಾ ಔರಾದ ಬಿಜಿ ಬಿದರPHH(NK) / NCSBiometric****090023/05/2022FPS****090023/05/20226004000023/05/2022
560100182880 mahadevi - NANDAL TQ AURAD B DIST BIDARPHH(NK) / NCSBiometric****090023/05/2022FPS****090023/05/2022150010000023/05/2022
560100182881 Vithal - ಜಕನಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****090023/05/2022FPS****090023/05/20223002000023/05/2022
560100182883 ಮೀರಾ ಬಾಯಿ - ಜಕನಾಲ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****090023/05/2022FPS****090023/05/2022200015000023/05/2022
560100182966 Haridas - ಜಕನಾಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560100183229 Shobha - ನಂದ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****090024/05/2022FPS****090024/05/2022180012000024/05/2022
560100183270 CHANDRA KALA - ನಂದ್ಯಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****090024/05/2022FPS****090024/05/2022200015000024/05/2022
560100183272 ಉಷಾಬಾಯಿ - ಜಕನಾಲPHH(NK) / NCS------120000000-
560100183385 Laxmi Bai - ನಂದ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****090024/05/2022FPS****090024/05/2022150010000024/05/2022
560100183412 padmini bai - ನಂದ್ಯಾಳ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****090023/05/2022FPS****090023/05/20223002000023/05/2022
560100183604 ಶೋಭಾ - ಜಕನಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****090023/05/2022FPS****090023/05/2022150010000023/05/2022
560100183606 ತುಕಾರಾಮ - ಜಕನಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****090023/05/2022FPS****090023/05/2022200015000023/05/2022
560100183632 Kamala bai - ನಂದ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****090024/05/2022FPS****090024/05/2022150010000024/05/2022
560100183652 ಬೀರ ಗೊಂಡಾ - ನಂದ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****090023/05/2022FPS****090023/05/2022150010000023/05/2022
560100183660 shesha bai - ಜಕನಾಲ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100183666 Tejamma - ನಂದ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****090023/05/2022FPS****090023/05/2022210014000023/05/2022
560100183701 KASHIBAI - ನಂದ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****090024/05/2022FPS****090024/05/2022150010000024/05/2022
560100184053 Shridevi - ಜಕನಾಳ ತಾ ಔರಾದ ಬಿ ಜಿ ಬಿದರPHH(NK) / NCSBiometric****090023/05/2022FPS****090023/05/2022270018000023/05/2022
560100184057 ವಾರಬಾ - ಜಕನಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****090023/05/2022FPS****090023/05/20229006000023/05/2022
560100184060 ಸುನೀತಾ - ನಂದ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****090023/05/2022FPS****090023/05/2022180012000023/05/2022
560100184063 Anushabai - ನಂದ್ಯಾಳ ತಾ ಔರಾದ ಬಿ ಜಿ ಬಿದರPHH(NK) / NCSBiometric****090023/05/2022FPS****090023/05/202212008000023/05/2022
560100184276 ಸಂತೋಷಿಬಾಯಿ - NANDAL TQ AURAD B DIST BIDARPHH(NK) / NCSBiometric****090023/05/2022FPS****090023/05/202212008000023/05/2022
560100184278 ರುಕಮಿನಿ - ಜಕನಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****090023/05/2022FPS****090023/05/2022150010000023/05/2022
560100184294 ratnamma - ನಂದ್ಯಾಳ ತಾ. ಔರಾದ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****090024/05/2022FPS****090024/05/20223002000024/05/2022
560100184318 Zinga bai - ನಂದ್ಯಾಳ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****090023/05/2022FPS****090023/05/20223002000023/05/2022
560100184322 anjana bai - ನಂದ್ಯಾಳ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****090024/05/2022FPS****090024/05/20223002000024/05/2022
560100184352 ಮಾರುತಿ - ಜಕನಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560100184354 ಸುಬಾಷ್‌ - ನಂದ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****090024/05/2022FPS****090024/05/2022150010000024/05/2022
560100184358 ರಾಮಲು - ನಂದ್ಯಾಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100184498 ಮಾಣಿಕ - ಜಕನಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****090023/05/2022FPS****090023/05/202212008000023/05/2022
560100184566 Anita - ನಂದ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****090024/05/2022FPS****090024/05/2022150010000024/05/2022
560100185034 sangeeta - ನಂದ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****090023/05/2022FPS****090023/05/2022180012000023/05/2022
560100185035 ನಾಗ ಗೊಂಡ - ಜಕನಾಲ ತಾ ಔರಾದ ಬಿ ಜಿ ಬಿದರPHH(NK) / NCSBiometric****090023/05/2022FPS****090023/05/20229006000023/05/2022
560100185036 Munna bai - ನಂದ್ಯಾಳ ತಾ ಔರಾದ ಜಿ ಬಿದರPHH(NK) / NCSBiometric****090023/05/2022FPS****090023/05/202212008000023/05/2022
560100185037 MALA GONDA - ಜಕನಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****090023/05/2022FPS****090023/05/20223002000023/05/2022
560100185038 ಬೀರಗೋಂಡಾ - ನಂದ್ಯಾಳ ತಾ ಔರಾದ ಬ ಜಿ ಬಿದರPHH(NK) / NCSBiometric****090023/05/2022FPS****090023/05/202212008000023/05/2022
560100185039 ಸ್ವಾಮಿದಾಸ - ನಂದ್ಯಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560100185040 Jaishirabai - ಜಕನಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****090023/05/2022FPS****090023/05/20229006000023/05/2022
560100186236 Ram S/o Sagram - ಜಕನಾಳ ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****090023/05/2022FPS****090023/05/2022180012000023/05/2022
560100186640 Mangala Bai - ಜಕನಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****496529/05/2022FPS****496529/05/202212008000029/05/2022
560100189194 ಸೋನಾಲಿ - ಶಾಮರಾವ 44 ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮಂದಿರ ಹತ್ತPHH(NK) / NCSBiometric****090023/05/2022FPS****090023/05/20226004000023/05/2022
560100189429 Munnamma - ಶ್ರೀರಾಜು 10 ನಂದ್ಯಾಳ ನಂದ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****090024/05/2022FPS****090024/05/202212008000024/05/2022
560100195738 Arunabai - S/O ಭಾಊರಾವ ಜಕನಾಳ ತಾ ಔರಾದ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100197954 Mallamma - W/O: ಪಂಧರಿ ಗೊಂಡಾ ಜಕನಾಳ ಅಂಚೆPHH(NK) / NCSBiometric****090023/05/2022FPS****090023/05/20229006000023/05/2022
560100198333 Laxmi - W/O: ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ ಜಕನಾಳ ಜಕನPHH(NK) / NCSBiometric****090023/05/2022FPS****090023/05/20226004000023/05/2022
560100198607 Jagdevi - S/O: ಮಲಗೊಂಡಾ ನಂದ್ಯಾಳ ನಂದ್PHH(NK) / NCSBiometric****090024/05/2022FPS****090024/05/20229006000024/05/2022
560100198608 Lakshmibai - W/O ಸುಧಾಕರ 81 ನಂದ್ಯಾಳ ತಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****090023/05/2022FPS****090023/05/20226004000023/05/2022
560100198610 Shreedevi - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಸಂಜುಕುಮಾರ 9 ಜಕನಾಳ PHH(NK) / NCSBiometric****090023/05/2022FPS****090023/05/20229006000023/05/2022
560100198622 Jyoti - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಸುರೇಶ 83 ನಂದ್ಯಾಳ ನPHH(NK) / NCSBiometric****090024/05/2022FPS****090024/05/20229006000024/05/2022
560100198636 Sunanda - C/O ಮೊಗಲಪ್ಪಾ ಏಚ್‌ ನ 74 ನಂದಿಯPHH(NK) / NCSBiometric****090024/05/2022FPS****090024/05/20226004000024/05/2022
560100199147 Ambika - W/O ಅನಿಲ ಜಕನಾಲ್ ತಾ ಔರಾದ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****090023/05/2022FPS****090023/05/20229006000023/05/2022
560100199233 Chndrkala - S/O: ಹಣಮ ಗೊಂಡಾ ಜಕನಾಳ ಜಕನಾPHH(NK) / NCSBiometric****090023/05/2022FPS****090023/05/202212008000023/05/2022
560100199368 Lalita - C/O ಬಾಬುಗೊಂಡಾ 1 ಜಕನಾಳ ತಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****090023/05/2022FPS****090023/05/20226004000023/05/2022
560100199563 Suvarna - S/O ಚಂದರ್ ರಾವ್ ೨೩ ಜಕನಾಳ PHH(NK) / NCSBiometric****090023/05/2022FPS****090023/05/20229006000023/05/2022
560100199564 Devika Bai - W/O: ಹಣಮ ಗೊಂಡಾ ಜಕನಾಳ ಜಕನಾPHH(NK) / NCSBiometric****090023/05/2022FPS****090023/05/202212008000023/05/2022
560100199565 Urmila - W/O: ಪಂಡಿತರಾವ ಜಕನಳ ಜಕನಾಳ PHH(NK) / NCSBiometric****090023/05/2022FPS****090023/05/202212008000023/05/2022
560100199770 Padminibai - W/O: ಗ್ಯಾನೋಬಾ ನಂದ್ಯಾಳ ನಂದPHH(NK) / NCSBiometric****090024/05/2022FPS****090024/05/202212008000024/05/2022
560100199974 Jyoti - W/O ಸುಭಾಶ # 1-94 , , ತಾ. ಔPHH(NK) / NCSBiometric****090023/05/2022FPS****090023/05/20229006000023/05/2022
560100200511 Savita - C/O ಗಣಪತಿ 74 ಜಕನಾಳ ತಾಲ್ಲೂPHH(NK) / NCSBiometric****090023/05/2022FPS****090023/05/20226004000023/05/2022
560100200540 Janabai - W/O ರಾಜೇಂದ್ರ ಜಕನಾಳ ತಾ. ಔರPHH(NK) / NCSBiometric****090023/05/2022FPS****090023/05/202212008000023/05/2022
560100200698 Hanamavva - W/O: ನಾಗ ಗೊಂಡಾ ನಂದ್ಯಾಳ ನಂPHH(NK) / NCSBiometric****090023/05/2022FPS****090023/05/20226004000023/05/2022
560100200715 Varsha C - D/O ಚಂದ್ರಕಂತ್ ನಾಗಮಾರಪಲ್ಲNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100200716 Sangamma - W/O: ಅಮೃತ ರಾವ್ ಮನೆ ನ 26 ನಾಗಮಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100200782 Manikbai - C/O ಆನಂದ 07 ನಂದ್ಯಾಳ ತಾಲ್ಲPHH(NK) / NCS------60000000-
560100201420 Rekhabayi - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಯಾದವರಾವ ಪಾಟಿಲ ಜNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100201647 Laxm Bai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಹಣಮಾಗೊಂಡ PHH(NK) / NCSBiometric****090023/05/2022FPS****090023/05/2022150010000023/05/2022
560100201648 Rajamma - W/O: ನಾಗ ಗೊಂಡಾ ಜಕನಾಳ ಜಕನಾPHH(NK) / NCSBiometric****090023/05/2022FPS****090023/05/202212008000023/05/2022
560100201922 Neelganga Rumma - S/O: ತೋಟೆಪ್ಪ ಚಿಟಮೆ ತೇಗಂಪುರ ಅಂNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100202803 Premla - W/O: ದ್ಯಾನೇಶ್ವರ 1-88 ಜಕನಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****090023/05/2022FPS****090023/05/20226004000023/05/2022
560100202805 Saku Bai - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಅರ್ಜುನ ನಂದ್ಯಾಳ PHH(NK) / NCSBiometric****090024/05/2022FPS****090024/05/20226004000024/05/2022
Top