REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560100130848 Lakshmi Bai - W/O: ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ #3-13 ಮೇನ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100130947 Jyoti - S/O: ಮಾರುತಿ #33 ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100130964 Gayatri - S/O: ಮಾರುತಿ #33 ಧುಪತ ಮಹಾಗಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100131004 Pooja - S/O ರಗುನಾಥ ಕಾಳೆಕರ ಮನೆ ನ೦ ೧೮ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100132508 Shivamangala - W/O: ವೈಜಿನಾಥ #34 ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100132546 Savitha - W/O: ಉಮೇಶ #138-3 ಮೇನ್ ರೋಡ್ PHH(NK) / NCS------90000000-
560100132676 Sunitha - W/O: ಅತೇಶ್ವರ್ #116 ಮೇನ್ ರೋಡ್PHH(NK) / NCSBiometric****666217/05/2022FPS****666217/05/202212008000017/05/2022
560100132979 Pushpa - S/O: ಮನೋಹರ # ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಧುPHH(NK) / NCSBiometric****666218/05/2022FPS****666218/05/20226004000018/05/2022
560100133015 Sonabai - W/O ಪ್ರಕಾಶ ರಾಠೋಡ ಧುಪತಮಹಗಾPHH(NK) / NCSBiometric****666218/05/2022FPS****666218/05/2022150010000018/05/2022
560100133043 Shakuntal - S/O: ಮಾದಪ್ಪ #2/ 42/2 ಮುಖ್ಯ ರPHH(NK) / NCSBiometric****666218/05/2022FPS****666218/05/2022152010000018/05/2022
560100133046 Surekha - W/O: ಬೀರಪ್ಪ #155-3 ಮುಖ್ಯ ರಸ್PHH(NK) / NCSBiometric****666220/05/2022FPS****666220/05/202212008000020/05/2022
560100133071 Anusha - S/O: ಸಂಗಪ್ಪ ಗ್ಯಾಕೋಡ #-70 ಮುಖPHH(NK) / NCSBiometric****666217/05/2022FPS****666217/05/20229006000017/05/2022
560100133073 Sudharani - S/O: ತುಳಸಿರಾಮ #136 ಮುಖ್ಯ ರಸ್PHH(NK) / NCSBiometric****666220/05/2022FPS****666220/05/2022152010000020/05/2022
560100133119 Shivamangala - W/O ದತ್ತಾತ್ರಿ 11 ಬಾಚಪಳ್ಳಿ ರೋPHH(NK) / NCSBiometric****666220/05/2022FPS****666220/05/202212008000020/05/2022
560100133123 Chayabayi - W/O: ಸುಭಾಷ್ #98 ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ PHH(NK) / NCSBiometric****666218/05/2022FPS****666218/05/20229006000018/05/2022
560100133127 Suvarna Biradar - D/O ಗುರುನಾಥರಾವ ಬಿರಾದಾರ 86 . PHH(NK) / NCSBiometric****666217/05/2022FPS****666217/05/20223002000017/05/2022
560100133178 Ashwini - S/O: ವಿಜಯಕುಮಾರ 150 ಮುಖ್ಯ ರಸ್PHH(NK) / NCSBiometric****666218/05/2022FPS****666218/05/202212008000018/05/2022
560100133230 Ambika - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ ಧೂPHH(NK) / NCSBiometric****666218/05/2022FPS****666218/05/20226004000018/05/2022
560100133231 Priyanka - S/O: ರಾಮರಾವ #44 ಮೇನ್ ರೋಡ್ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100133251 Parvathi Bai - W/O: ಮಾರುತಿ #40 ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಧPHH(NK) / NCSBiometric****666218/05/2022FPS****666218/05/2022150010000018/05/2022
560100133304 Neelambika - W/O ನೆಹರು ಬಿರಾದಾರ #87 ನಿಯರ್ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100133312 Sarita - W/O: ಶಿವಕಾಂತರೆಡ್ಡಿ # ಮುಖ್ಯ ರPHH(NK) / NCSBiometric****666217/05/2022FPS****666217/05/20229006000017/05/2022
560100133313 Renuka - W/O ಆಕಾಶ ಧುಪತಮಹಾಗಾವ ತಾ ಔರPHH(NK) / NCSBiometric****666217/05/2022FPS****666217/05/20226004000017/05/2022
560100133354 Naginabai - S/O: ನಾರಾಯಣ ಸಿಂಗ್ ಮುಖ್ಯPHH(NK) / NCSBiometric****666217/05/2022FPS****666217/05/20226004000017/05/2022
560100133373 Anita - W/O ದತ್ತಾತ್ರಿ ಧೂಪತಮಹಾಗಾಂವ ಬೀPHH(NK) / NCSBiometric****666217/05/2022FPS****666217/05/20229006000017/05/2022
560100133587 Daivath - W/O: ರಮೇಶ 00 ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಧೂPHH(NK) / NCSBiometric****666217/05/2022FPS****666217/05/2022150010000017/05/2022
560100133618 Kalavathi - W/O: ಪ್ರಕಾಶ #95 ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಧPHH(NK) / NCSBiometric****666217/05/2022FPS****666217/05/2022150010000017/05/2022
560100133664 Kaveri - W/O: ಸಂತೋಷ #160 ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ PHH(NK) / NCSBiometric****666220/05/2022FPS****666220/05/20226004000020/05/2022
560100133665 Rohini - W/O ಸಚಿನ PHH(NK) / NCSBiometric****666220/05/2022FPS****666220/05/20229206000020/05/2022
560100133671 Sangeeta - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಶಿವಕುಮಾರ್ ಧುಪತಮPHH(NK) / NCS------120000000-
560100133696 Sangamma - W/O: ಬಾಲಾಜಿ 265 ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ PHH(NK) / NCSBiometric****666217/05/2022FPS****666217/05/20229006000017/05/2022
560100133794 Vimalabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಧನರಾಜ ಧೂಪತಮಹಗPHH(NK) / NCSBiometric****666218/05/2022FPS****666218/05/20226004000018/05/2022
560100133974 Rekha - S/O: ಮಲ್ಲಗೊಂದ #160 ಮುಖ್ಯ ರಸ್PHH(NK) / NCSBiometric****666217/05/2022FPS****666217/05/2022180012000017/05/2022
560100134310 Prabhavathi - W/O: ಬಸವರಾಜ 4/85 ಧೂಪತಮಹಗಾಂPHH(NK) / NCSBiometric****666217/05/2022FPS****666217/05/20229006000017/05/2022
560100134358 Tangemma - S/O: ಭೂಜಪ್ಪ 00 ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ PHH(NK) / NCSBiometric****666217/05/2022FPS****666217/05/20226004000017/05/2022
560100134368 Sunitha Rani - W/O: ಲೇಟ್ ರಾಜಕುಮಾರ #390 ಮೇನ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560100134372 Shobhavati - S/O ಬಸವರಾಜ . ಧೂಪತಮಹಗಾಂವ ಧೂಪPHH(NK) / NCSBiometric****666217/05/2022FPS****666217/05/20229006000017/05/2022
560100134392 Teerath Bai - S/O: ಶಿವಲಾಲ 130 ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ PHH(NK) / NCSBiometric****666217/05/2022FPS****666217/05/20226004000017/05/2022
560100134693 Savita - W/O: ರಾಮಕಿಶನ್ # ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ PHH(NK) / NCSBiometric****666218/05/2022FPS****666218/05/20229006000018/05/2022
560100134986 Premalabai - W/O: ಅಶೋಕ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಸPHH(NK) / NCSBiometric****666217/05/2022FPS****666217/05/2022150010000017/05/2022
560100135053 Suresh - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಭೀಕ್ಕು ಜಾಧPHH(NK) / NCSBiometric****666217/05/2022FPS****666217/05/20226004000017/05/2022
560100135140 ಸಂಗೀತಾ - W/O ಸಂದೀಪ್ 113 ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಧುNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100135535 Jyoti - W/O: ಸುನೀಲ #8/111 ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತPHH(NK) / NCSBiometric****666218/05/2022FPS****666218/05/20226004000018/05/2022
560100135630 Mangalabai - W/O: ಸುಭಾಷ 308 ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ PHH(NK) / NCSBiometric****666220/05/2022FPS****666220/05/2022150010000020/05/2022
560100135634 Sureka - W/O: ಧನರಾಜ #2/73 ಮೇನ್ ರೋಡ್ PHH(NK) / NCSBiometric****666220/05/2022FPS****666220/05/20226204000020/05/2022
560100135782 Meenakshi - W/O ಶಿವರಾಜ . . PHH(NK) / NCSBiometric****666217/05/2022FPS****666217/05/202212008000017/05/2022
560100135803 Kambalabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂತೋಷ PHH(NK) / NCSBiometric****666218/05/2022FPS****666218/05/2022150010000018/05/2022
560100136043 Sugala Bai - W/O: ಮಾರುತಿ #3-12 ಮೇನ್ ರೋಡ್ PHH(NK) / NCSBiometric****666218/05/2022FPS****666218/05/202212008000018/05/2022
560100136056 Jyoti - W/O ಬಾಲಾಜಿ ಧುಪತಮಹಾಗಾವ ತಾ PHH(NK) / NCS------90000000-
560100136088 Preeyanka - S/O: ಬಂಡೆಪ್ಪ ಕೆಳದೊಡ್ಡಿ #09 ಮPHH(NK) / NCSBiometric****666218/05/2022FPS****666218/05/20226004000018/05/2022
560100136089 Vanitha - S/O: ಬಂಡೆಪ್ಪ ಕೆಳದೊಡ್ಡಿ #09 ಮPHH(NK) / NCSBiometric****666218/05/2022FPS****666218/05/202212008000018/05/2022
560100136132 Surekha - S/O ಮುರಲಿಧರ ರಾವ್ ಪವಾರ್ ೨ ನPHH(NK) / NCS------90000000-
560100136207 Ranjana - W/O ಕೇಶವ ಧೂಪತ ಮಹಾಗಾಂವ ತಾ PHH(NK) / NCSBiometric****666218/05/2022FPS****666218/05/20226004000018/05/2022
560100136225 Vijayalakshmi - W/O: ಶಿವಕುಮಾರ್ #2-183 ಧೂಪತPHH(NK) / NCSBiometric****666218/05/2022FPS****666218/05/20226204000018/05/2022
560100136249 Kavitha - W/O: ವಿಠಲ #114 ಮೇನ್ ರೋಡ್ PHH(NK) / NCSBiometric****666217/05/2022FPS****666217/05/20229006000017/05/2022
560100136383 Sandhyarani - S/O ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಧುಪತಮಹಗಾPHH(NK) / NCSBiometric****666218/05/2022FPS****666218/05/20229006000018/05/2022
560100136395 Pooja - S/O: ಬಸವರಾಜ #36 ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ PHH(NK) / NCSBiometric****666218/05/2022FPS****666218/05/20226004000018/05/2022
560100136396 Mayadevi - D/O: ಧನಾಜಿ 1-91/1 ಮಹಾಡೊಣಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****666220/05/2022FPS****666220/05/20226204000020/05/2022
560100136407 Ambika - S/O: ಗುಂಡಪ್ಪ 141/3/4 ಮುಖ್ಯ ರPHH(NK) / NCSBiometric****666220/05/2022FPS****666220/05/202212008000020/05/2022
560100137135 Ambubai - W/O: ಪ್ರತಾಪ ಸಿಂಗ ಮೇನ್ ರೋಡ್ PHH(NK) / NCSBiometric****666218/05/2022FPS****666218/05/20229006000018/05/2022
560100137186 Mahadevi - S/O: ಸಂಜುಕುಮಾರ #1/70 ಮುಖ್ಯ ರPHH(NK) / NCSBiometric****666217/05/2022FPS****666217/05/202212008000017/05/2022
560100137190 Sangamma - S/O: ಶರಣಪ್ಪ #11/98 ಮುಖ್ಯ ರಸ್PHH(NK) / NCSBiometric****666218/05/2022FPS****666218/05/20223202000018/05/2022
560100137193 Chandramma - W/O: ತುಕಾರಾಮ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100137221 Jijabai - W/O: ಭಿಕ್ಕು ಜಾಧವ ಧುಪತ ಮಹಗPHH(NK) / NCSBiometric****666217/05/2022FPS****666217/05/20223002000017/05/2022
560100137223 Basamma - W/O: ಬಕ್ಕಪ್ಪ #42 ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆPHH(NK) / NCSBiometric****666217/05/2022FPS****666217/05/20229006000017/05/2022
560100137231 Saraswathi - W/O: ಸಂತೋಷ 269 ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ PHH(NK) / NCSBiometric****666217/05/2022FPS****666217/05/20229006000017/05/2022
560100137236 Shanthamma - W/O: ಸಂಗಪ್ಪ 44 ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ PHH(NK) / NCSBiometric****666218/05/2022FPS****666218/05/20229006000018/05/2022
560100137254 Chayyabai - W/O: ತುಕಾರಾಮ ಸಲಗರೆ #276 ತಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100137287 Balika - S/O: ವಿಶ್ವನಾಥ್ #16 ಮುಖ್ಯ ರಸ್PHH(NK) / NCSBiometric****666217/05/2022FPS****666217/05/20229006000017/05/2022
560100137637 Premilabai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ದಿಗಂಬರ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100137649 Shankuntala - W/O: ಶಂಬರುತ್ ರಾವ್ ಹನುಮಾPHH(NK) / NCSBiometric****666218/05/2022FPS****666218/05/20229006000018/05/2022
560100137662 Suneeta Bai - S/O: ಚಂದ್ರು 40 ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ PHH(NK) / NCSBiometric****666218/05/2022FPS****666218/05/20226004000018/05/2022
560100137684 Dhanabai - S/O: ಮದನ ಸಿಂಗ 135 ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತPHH(NK) / NCSBiometric****666217/05/2022FPS****666217/05/20226004000017/05/2022
560100137691 Bhagamma - W/O: ಶಟವಾದ ಮಜೀದ್‌ನ ಹತ್ತPHH(NK) / NCSBiometric****666217/05/2022FPS****666217/05/202212008000017/05/2022
560100137724 Zharanemma - S/O: ಶಂಕರ್ ಸಾಗರ 200 PHH(NK) / NCSBiometric****666217/05/2022FPS****666217/05/20226004000017/05/2022
560100137787 Parvathi - W/O: ನಿರ್ವತಿ 278 ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆPHH(NK) / NCSBiometric****666220/05/2022FPS****666220/05/20229006000020/05/2022
560100137797 Vidyavati - W/O: ಶಿವರಾಜ್ #72 ಪಂಡರಿನಾPHH(NK) / NCSBiometric****666218/05/2022FPS****666218/05/20229006000018/05/2022
560100137799 Jyoti - W/O ಶೆಶಿಕಂತ 86 . PHH(NK) / NCSBiometric****301923/05/2022FPS****301923/05/202212008000023/05/2022
560100137835 Sunanda - W/O ಸುರೇಶ ಧುಪತಮಹಾಗಾವ ತಾ ಔPHH(NK) / NCSBiometric****666217/05/2022FPS****666217/05/20226004000017/05/2022
560100138052 Annapurna Biradar - W/O ಗುರುನಾಥ ಬಿರಾದಾರ 86 . ಧೂಪNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100138087 Champavati Agasgere - W/O ಕಾಮಶೆಟ್ಟಿ ಅಗೆಸಗೆರೆ ಧNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100138267 Renuka - W/O ಸುಭಾಷ ಧುಪತಮಹಾಗಾಂವ ತಾ PHH(NK) / NCSBiometric****666217/05/2022FPS****666217/05/20229006000017/05/2022
560100138435 Jaishree - ರಾಜಕುಮಾರ್ ನಿಟ್ಟೂರೆ ರಸ್ತೆಯ ಪPHH(NK) / NCSBiometric****549822/05/2022FPS****549822/05/20226004000022/05/2022
560100138905 Vidyavathi - W/O: ಅವಿನಾಶ 2/39/1 ಮುಖ್ಯ ರಸ್PHH(NK) / NCSBiometric****666218/05/2022FPS****666218/05/20229006000018/05/2022
560100138979 Sonamma - S/O: ಶೆಟ್ವ 17 ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಧೂಪPHH(NK) / NCS------60000000-
560100139388 ಅರುಣಾ ಕುಮಾರಿ - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಹಣಮಂತ 264PHH(NK) / NCSBiometric****666218/05/2022FPS****666218/05/20223002000018/05/2022
560100139902 Jayamala - W/O ರಾಜಕುಮಾರ ಧೂಪತಮಹಾಗಾಂವNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100140603 0 - S/O: ವಿಶ್ವನಾಥ ಬಿರಾದರ #2-51/2 PHH(NK) / NCS------90000000-
560100140670 Saraswati - W/O ಸಂಗಮೇಶ 2-117 . . . ಹೆಡPHH(NK) / NCS------150000000-
560100140746 Padminibai - W/O ಗೋವಿಂದ ಧುಪತಮಹಾಗಾವ ತಾ PHH(NK) / NCSBiometric****666217/05/2022FPS****666217/05/20226204000017/05/2022
560100140868 Kalpana - ಅನಿಲಕುಮಾರ್ 3/95 ಹೆಡಗಾಪುರ ಹೆಡPHH(NK) / NCS------60000000-
560100140945 Jyota Bai - W/O: ಧನರಾಜ #309 ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ PHH(NK) / NCSBiometric****666218/05/2022FPS****666218/05/2022150010000018/05/2022
560100140946 Ratna Bai - W/O: ಗಂಗಾರಾಮ್ 309 ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತPHH(NK) / NCSBiometric****666217/05/2022FPS****666217/05/20226004000017/05/2022
560100141265 Geeta Bai - C/O ರಾಜಕುಮಾರ . ಧೂಪತಮಹಾಗಾಂವ PHH(NK) / NCSBiometric****666218/05/2022FPS****666218/05/20226004000018/05/2022
560100141578 Sakubai - W/O: ರಾಜಕುಮಾರ ಜಾಧವ ಧುಪತ ಮPHH(NK) / NCS------60000000-
560100141775 Nirmalabai - W/O: ಪ್ರಕಾಶ ರೆಡ್ಡಿ 146 ಮುಖ್ಯAAY(NK) / NCSBiometric****666217/05/2022FPS****666217/05/2022200015000017/05/2022
560100142138 Lalita - W/O: ಕಾಶಿನಾಥ #21 ಮೇನ್ ರೋಡ್ PHH(NK) / NCSBiometric****666217/05/2022FPS****666217/05/20226004000017/05/2022
560100144599 kambala bai - ಧೂಪತಮಾಹಾಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****666218/05/2022FPS****666218/05/20223202000018/05/2022
560100144600 ಪೀರಪ್ಪ - ಧೂಪತಮಹಾಗಾಂವAAY(NK) / NCSBiometric****666220/05/2022FPS****666220/05/2022200015000020/05/2022
560100144601 Janabayi - ಧೂಪತಮಹಾಗಾಂವAAY(NK) / NCSBiometric****666217/05/2022FPS****666217/05/2022200015000017/05/2022
560100144602 ಧನರಾಜ - ಧೂಪತಮಾಹಾಗಾಂವAAY(NK) / NCSBiometric****666217/05/2022FPS****666217/05/2022200015000017/05/2022
560100144603 ದತ್ತಾತ್ರಿ - ಧೂಪತಮಹಾಗಾಂವAAY(NK) / NCSBiometric****666217/05/2022FPS****666217/05/2022200015000017/05/2022
560100144604 kalavati - ಧೂಪತಮಾಹಾಗಾಂವAAY(NK) / NCS------200000000-
560100144605 ಕಂಬಳ ಬಾಯಿ - ಧೂಪತಮಹಾಗಾಂವAAY(NK) / NCS------200000000-
560100144606 ಶಾಮಣ್ಣಾ - ಧೂಪತಮಾಹಾಗಾಂವAAY(NK) / NCS------200000000-
560100144607 Ahamadabee - ಧೂಪತಮಾಹಾಗಾಂವPHH(NK) / NCS------120000000-
560100144608 kamala bai prabhu - ಧುಪತಮಹಾಗಾಂವAAY(NK) / NCSBiometric****666218/05/2022FPS****666218/05/2022200015000018/05/2022
560100144609 ಮಾಣಿಕ - ಧುಪತಮಾಹಾಗಾಂವAAY(NK) / NCSBiometric****666217/05/2022FPS****666217/05/2022200015000017/05/2022
560100144611 ಮಲಪ್ಪಾ - ಧೂಪತಮಹಾಗಾಂವPHH(NK) / NCS------90000000-
560100144612 chandramma - ಧೂಪತಮಾಹಾಗಾಂವAAY(NK) / NCSBiometric****666218/05/2022FPS****666218/05/2022200015000018/05/2022
560100144613 ಶರಣಪ್ಪ - ಧೂಪತಮಾಹಾಗಾಂವAAY(NK) / NCSBiometric****666217/05/2022FPS****666217/05/2022200015000017/05/2022
560100144614 ವಿಶ್ವನಾಥ - ಧೂಪತಮಾಹಾಗಾಂವAAY(NK) / NCSBiometric****666217/05/2022FPS****666217/05/2022200015000017/05/2022
560100144615 Shobhavathi - ಧೂಪತಮಾಹಾಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****666217/05/2022FPS****666217/05/202212008000017/05/2022
560100144616 shevantha bai - ದೂಪತಮಹಾಗಾಂವAAY(NK) / NCSBiometric****666217/05/2022FPS****666217/05/2022200015000017/05/2022
560100144617 ಸುಮಿತ್ರ ಬಾಯಿ - ಧೂಪತಮಾಹಾಗಾಂವAAY(NK) / NCSBiometric****666217/05/2022FPS****666217/05/2022200015000017/05/2022
560100144618 ಗಜರಾಬಾಯಿ - ಧೂಪತಮಾಹಾಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****666220/05/2022FPS****666220/05/20226204000020/05/2022
560100144619 sangamma - ದೂಪತಮಾಹಾಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****666217/05/2022FPS****666217/05/20223002000017/05/2022
560100144620 ಹಾವಪ್ಪ - ಧೂಪತಮಾಹಾಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****666217/05/2022FPS****666217/05/20226004000017/05/2022
560100144621 ಸಂಗಪ್ಪಾ - ಧೂಪತಮಾಹಾಗಾಂವAAY(NK) / NCSBiometric****666217/05/2022FPS****666217/05/2022200015000017/05/2022
560100144622 Mahadevi - ಧೂಪತಮಾಹಾಗಾಂವAAY(NK) / NCSBiometric****666217/05/2022FPS****666217/05/2022200015000017/05/2022
560100144623 ಪುತಳಾ ಬಾಯಿ - ಧುಪತಮಾಹಾಮಹಾಗಾಂವPHH(NK) / NCS------30000000-
560100144624 ಬೇಬಿ - ಧೂಪತಮಾಹಾಹಗಾಂವAAY(NK) / NCSBiometric****666217/05/2022FPS****666217/05/2022200015000017/05/2022
560100144625 ಸಂಜಿವ ಕುಮಾರ - ಧೂಪತಮಾಹಾಗಾಂವAAY(NK) / NCS------200000000-
560100144626 Lakshmibai - ಧೂಪತಮಾಹಾಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****666218/05/2022FPS****666218/05/20229006000018/05/2022
560100144627 santoshi - ಧೂಪತಮಾಹಾಗಾಂವAAY(NK) / NCSBiometric****666217/05/2022FPS****666217/05/2022200015000017/05/2022
560100144628 nagamma - ಧೂಪತಮಾಹಾಗಾಂವAAY(NK) / NCSBiometric****666217/05/2022FPS****666217/05/2022200015000017/05/2022
560100144629 ಲಲಿತಾ ಬಾಯಿ - ಧೂಪತಮಾಹಾಗಾಂವAAY(NK) / NCSBiometric****666217/05/2022FPS****666217/05/2022200015000017/05/2022
560100144630 ಗುಂಡಪ್ಪಾ - ಧೂಪತಮಹಾಗಾಂವAAY(NK) / NCSBiometric****666220/05/2022FPS****666220/05/2022200015000020/05/2022
560100144631 PREMILLA BAI - ಧೂಪತಮಾಹಾಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****666218/05/2022FPS****666218/05/202212008000018/05/2022
560100144632 Pushpa - ಧುಪದಮಾಗಾಂವAAY(NK) / NCSBiometric****666217/05/2022FPS****666217/05/2022200015000017/05/2022
560100144633 ಅಪ್ಪಾರಾಯ - ಧೂಪತಮಾಹಾಗಾಂವAAY(NK) / NCSBiometric****666217/05/2022FPS****666217/05/2022200015000017/05/2022
560100144634 Sumitra - ಧೂಪತಮಾಹಾಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****666217/05/2022FPS****666217/05/202212008000017/05/2022
560100144635 ಲಕ್ಷಿ - ಧೂಪತಮಾಹಾಗಾಂವAAY(NK) / NCSBiometric****666218/05/2022FPS****666218/05/2022200015000018/05/2022
560100144636 Rajamma - ಧೂಪತಮಾಹಗಾಂವAAY(NK) / NCSBiometric****666217/05/2022FPS****666217/05/2022200015000017/05/2022
560100144637 ತುಕಾರಾಮ - ಧೂಪತಮಾಹಾಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****666218/05/2022FPS****666218/05/20226004000018/05/2022
560100144638 ಮಂಗಲಾ - ಧುಪತಮಹಾಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****666217/05/2022FPS****666217/05/20226004000017/05/2022
560100144639 ಸರಸ್ವತಿ - ಧುಪತಮಾಹಾಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****666218/05/2022FPS****666218/05/20226004000018/05/2022
560100144640 Sarswati - ಧೂಪತಮಹಾಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****666217/05/2022FPS****666217/05/20229006000017/05/2022
560100144641 ಸೂರ್ಯಕಾಂತ - ಧೂಪತಮಾಹಾಗಾಂವAAY(NK) / NCSBiometric****666217/05/2022FPS****666217/05/2022200015000017/05/2022
560100144642 saruta bai gopu - ಧುಪತಮಹಾಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****666217/05/2022FPS****666217/05/20223202000017/05/2022
560100144643 ಕರಬಸಪ್ಪ - ಧೂಪತಮಾಹಾಗಾಂವAAY(NK) / NCSBiometric****666217/05/2022FPS****666217/05/2022200015000017/05/2022
560100144644 ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ - ಧೂಪತಮಾಹಾಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****666218/05/2022FPS****666218/05/20226004000018/05/2022
560100144645 ರಾಚಮ್ಮಾ ರಾಮ್ಮಯ್ಯಾ - ಧೂಪತಮಹಾಗಾಂವAAY(NK) / NCSBiometric****666217/05/2022FPS****666217/05/2022200015000017/05/2022
560100144646 shivamurtayya gurayya - ಧೂಪತಮಾಹಾಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****666218/05/2022FPS****666218/05/20223002000018/05/2022
560100144647 ರತ್ನಮ್ಮ ಗಣಪತಿ - ದೂಪತಮಹಾಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****666217/05/2022FPS****666217/05/20226204000017/05/2022
560100144648 ಫತ್ರು ಬಿ ಸಾದಕ ಸಾಬ - ಧೂಪತಮಾಹಾಗಾಂವAAY(NK) / NCSBiometric****666220/05/2022FPS****666220/05/2022200015000020/05/2022
560100144649 ಭಾರತ ಬಾಯಿ ಮೋತೀಲಾಲ - ದೂಪತಮಾಹಾಗಾಂವAAY(NK) / NCSBiometric****666220/05/2022FPS****666220/05/2022200015000020/05/2022
560100144650 ಹನುಮಾನ್‌ ಸಿಂಗ ರುಪ ಸಿಂಗ - ಧೂಪತಮಾಹಾಗಾಂವAAY(NK) / NCSBiometric****666217/05/2022FPS****666217/05/2022200015000017/05/2022
560100144651 ಮಹೊನ ಸಿಂಗ ರೂಪ ಸಿಂಗ - ಧೂಪತಮಾಹಾಗಾಂವAAY(NK) / NCSBiometric****666218/05/2022FPS****666218/05/2022200015000018/05/2022
560100144652 ಸಂಗಿತಾ ಏಕನಾಥ - ಸಂಗೀತಾ ಗಂಡ ಎಕನಾಥ ಮನೆ ನಂ 25 ಪೋಸAAY(NK) / NCSBiometric****666218/05/2022FPS****666218/05/2022200015000018/05/2022
560100144654 Siddamma Hanmanthraddy - ಧೂಪತಮಾಹಾಗಾಂವPHH(NK) / NCS------30000000-
560100144656 ನಾಗಮ್ಮಾ - ಧೂಪತಮಾಹಾಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****666218/05/2022FPS****666218/05/20226004000018/05/2022
560100154330 putala bai - ಧೂಪತಮಾಹಾಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****666217/05/2022FPS****666217/05/20223002000017/05/2022
560100154331 ನರಸಪ್ಪಾ - ಧೂಪತಮಾಹಾಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****666218/05/2022FPS****666218/05/202212208000018/05/2022
560100154332 laxim bai - ಧೂಪತಮಾಹಾಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****666217/05/2022FPS****666217/05/20223002000017/05/2022
560100154333 bhagu bai - ಧೂಪತಮಾಹಾಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****666217/05/2022FPS****666217/05/20223202000017/05/2022
560100154334 ಅಮ್ರತ - ಧೂಪತಮಾಹಾಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****666218/05/2022FPS****666218/05/20229006000018/05/2022
560100154335 ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ - ಧೂಪತಮಾಹಾಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****666217/05/2022FPS****666217/05/20223002000017/05/2022
560100154336 ಸೂರ್ಯಕಾಂತ - ಧೂಪತಮಾಹಾಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****666217/05/2022FPS****666217/05/202212008000017/05/2022
560100154337 ಸಂತೋಷ - ಧೂಪತಮಾಹಾಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****666217/05/2022FPS****666217/05/202212008000017/05/2022
560100154338 ರಾಜಮ್ಮಾ - ಧೂಪತಮಾಹಾಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****666217/05/2022FPS****666217/05/2022210014000017/05/2022
560100154339 ತುಕಾರಾಮ - ಧೂಪತಮಾಹಾಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****666217/05/2022FPS****666217/05/202212008000017/05/2022
560100154340 Sagara Bai - ಬಾಬುರಾವ ತಂದೆ ಜಟಪತ ಮನೆ ನಂ 155 ಪPHH(NK) / NCSBiometric****666217/05/2022FPS****666217/05/2022180012000017/05/2022
560100154342 ದಶರಥ್‌ - ದಶರಥ ತಂದೆ ಗಣಪತಿ ಮನೆ ನಂ 25 ಪೋಸ್PHH(NK) / NCSBiometric****666220/05/2022FPS****666220/05/20226004000020/05/2022
560100154343 ತುಕಾರಾಮ - ಧೂಪತಮಹಾಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****229517/05/2022FPS****229517/05/202212008000017/05/2022
560100154344 ಶಿವಾಜಿ - ಶಿವಾಜಿ ತಂದೆ ಚಂದ್ರು ಮನೆ ನಂ 25 ಪPHH(NK) / NCS------60000000-
560100154345 ನಾಗನಾಥ - ಧೂಪತಮಾಹಾಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****666217/05/2022FPS****666217/05/20229006000017/05/2022
560100154346 ಬಾಬು - ಧೂಪತಮಾಹಾಗಾಂವAAY(NK) / NCSBiometric****666217/05/2022FPS****666217/05/2022200015000017/05/2022
560100154347 ಧೊಂಡಿಬಾ - ಧೂಪತಮಹಾಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****666218/05/2022FPS****666218/05/2022150010000018/05/2022
560100154348 Shalabai - ಧೂಪತಮಾಹಾಗಾಂವPHH(NK) / NCS------60000000-
560100154349 ಈರಣ್ಣಾ - ಧೂಪತಮಹಾಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****666218/05/2022FPS****666218/05/20229006000018/05/2022
560100154350 ಮಾದಗೊಂಡಾ - ಧೂಪತಮಹಾಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****666217/05/2022FPS****666217/05/202212008000017/05/2022
560100154351 ಬೀರಪ್ಪಾ - ಧೂಪತಮಾಹಾಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****666217/05/2022FPS****666217/05/20229006000017/05/2022
560100154352 ಜಲಿಲ - ಧುಪದಮಾಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****666217/05/2022FPS****666217/05/2022180012000017/05/2022
560100154353 ಪ್ರಕಾಶ - ಧುಪದಮಾಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****666218/05/2022FPS****666218/05/20229006000018/05/2022
560100154355 bharati bai - ಧೂಪತಮಾಹಾಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****666217/05/2022FPS****666217/05/20223002000017/05/2022
560100154356 ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ - ಧೂಪತಮಹಾಗಾಂವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100154357 ರಮೇಶ - ಧೂಪತಮಾಹಾಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****666220/05/2022FPS****666220/05/202212008000020/05/2022
560100154358 Chandramma - ಧೂಪತಮಾಹಾಗಾಂವAAY(NK) / NCSBiometric****666217/05/2022FPS****666217/05/2022200015000017/05/2022
560100154359 SUNDARAMMA - ಧೂಪತಮಾಹಾಗಾಂವPHH(NK) / NCS------30000000-
560100154360 ಶಂಕರ - ಧೂಪತಮಹಾಗಾಂವAAY(NK) / NCSBiometric****666217/05/2022FPS****666217/05/2022200015000017/05/2022
560100154361 ಮಂಗಲಾ - ಧೂಪತಮಾಗಹಾಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****666217/05/2022FPS****666217/05/2022180012000017/05/2022
560100154362 ನಾಗಪ್ಪಾ - ಧೂಪತಮಾಹಾಗಾಂವPHH(NK) / NCS------30000000-
560100154363 ಅರ್ಜುನ - ದೂಪತಮಾಹಾಗಾಂವPHH(NK) / NCS------30000000-
560100154364 ಶಂಕರ - ಧೂಪತಮಾಹಾಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****666217/05/2022FPS****666217/05/20226004000017/05/2022
560100154365 ರಾಜಕುಮಾರ - ಧೂಪತಮಾಹಾಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****666220/05/2022FPS****666220/05/20226004000020/05/2022
560100154366 ಬಸವರಾಜ - ದೂಪತಮಾಹಾಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****372824/05/2022FPS****372824/05/2022150010000024/05/2022
560100154367 ನಾಗಪ್ಪಾ - ಧೂಪತಮಾಹಾಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****666217/05/2022FPS****666217/05/20229006000017/05/2022
560100154368 ಶಂಕ್ರಮ್ಮ - ಧೂಪತಮಾಹಾಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****666217/05/2022FPS****666217/05/20226004000017/05/2022
560100154369 ಭೀಮಣ್ಣಾ - ದೂಪತಮಹಾಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****666217/05/2022FPS****666217/05/20229006000017/05/2022
560100154370 ಪಂಡಿತ - ಧುಪತಮಹಾಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****666217/05/2022FPS****666217/05/202212008000017/05/2022
560100154371 ರಾಜಕುಮಾರ - ಧೂಪತಮಾಹಾಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****030723/05/2022FPS****030723/05/202212008000023/05/2022
560100154373 ಶರಣಮ್ಮಾ - ಧೂಪತಮಾಹಾಗಾಂವAAY(NK) / NCSBiometric****666218/05/2022FPS****666218/05/2022200015000018/05/2022
560100154374 ಕಲಪ್ಪಾ - ಧೂಪತಮಾಹಾಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****666218/05/2022FPS****666218/05/20229006000018/05/2022
560100154375 ಶಿವಪ್ಪಾ - ಧೂಪತಮಹಾಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****666217/05/2022FPS****666217/05/20223002000017/05/2022
560100154376 shoba - ಧೂಪತಮಹಾಗಾಂವAAY(NK) / NCSBiometric****666217/05/2022FPS****666217/05/2022200015000017/05/2022
560100154377 ನಾಗಶಟ್ಟಿ - ಧೂಪತಮಹಾಗಾಂವPHH(NK) / NCS------120000000-
560100154378 ಬಸವರಾಜ - ಧೂಪತಮಾಹಾಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****666217/05/2022FPS****666217/05/2022150010000017/05/2022
560100154379 ಬಸವರಾಜ - ಧುಪತಮಹಾಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****666217/05/2022FPS****666217/05/20226004000017/05/2022
560100154380 ಬೋಜಪ್ಪ - ಧೂಪತಮಾಹಾಗಹಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****666217/05/2022FPS****666217/05/20223002000017/05/2022
560100154381 ದೇವಿದಾಸ - ದೂಪತಮಹಾಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****666217/05/2022FPS****666217/05/20226004000017/05/2022
560100154383 ನೌಲಾಲ ಸಿಂಗ - ಧೂಪತಮಾಹಾಗಾಂವPHH(NK) / NCS------60000000-
560100154384 Chandramma - ಧೂಪತಮಾಹಾಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****666217/05/2022FPS****666217/05/2022150010000017/05/2022
560100154385 ಶರಣಪ್ಪಾ - ಧುಪತಮಹಾಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****666218/05/2022FPS****666218/05/20229006000018/05/2022
560100154386 ರತನ್‌ ಸಿಂಗ - ಧೂಪತಮಹಾಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****666218/05/2022FPS****666218/05/20223002000018/05/2022
560100154387 ಶರಣಮ್ಮಾ - ದೂಪತಮಹಾಗಾಂವAAY(NK) / NCSBiometric****666217/05/2022FPS****666217/05/2022200015000017/05/2022
560100154388 ಸುಭಾಷ - ಧೂಪತಮಾಹಾಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****666218/05/2022FPS****666218/05/202212008000018/05/2022
560100154389 ಶಾಂತಯ್ಯ - ಧೂಪತಮಾಹಾಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****666218/05/2022FPS****666218/05/202212208000018/05/2022
560100154390 ವಿಶ್ವ ನಾಥ - ಧೂಪತಮಾಹಾಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****666217/05/2022FPS****666217/05/20226004000017/05/2022
560100154391 Tulaja Bai - ಧೂಪತಮಾಹಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****666218/05/2022FPS****666218/05/2022150010000018/05/2022
560100154393 ರಾಮರೆಡ್ಡಿ - ಧೂಪತಮಾಹಾಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****666217/05/2022FPS****666217/05/20226004000017/05/2022
560100154394 sarswati - ಧೂಪತಮಾಹಾಗಾಂವAAY(NK) / NCSBiometric****666220/05/2022FPS****666220/05/2022200015000020/05/2022
560100154395 Kanthabai - ಧುಪುತಮಾಹಾಗಾಂವAAY(NK) / NCSBiometric****666218/05/2022FPS****666218/05/2022200015000018/05/2022
560100154396 ವೈಜಿನಾಥ - ಧೂಪತಮಾಹಾಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****666217/05/2022FPS****666217/05/20229006000017/05/2022
560100154397 ಗೋರಕ ನಾಥ - ಧೂಪತಮಹಾಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****666217/05/2022FPS****666217/05/20226004000017/05/2022
560100154398 ಗಂಗಾ ಶೆಟ್ಟಿ - ಧೂಪತಮಾಹಾಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****666217/05/2022FPS****666217/05/20226004000017/05/2022
560100154399 ಮಾದಪ್ಪಾ - ಧೂಪತಯಮಾಹಾಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****666217/05/2022FPS****666217/05/20223002000017/05/2022
560100154400 ಬಸವರಾಜ - ಧೂಪತಮಾಹಾಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****666218/05/2022FPS****666218/05/20229006000018/05/2022
560100154401 Lakshmi Bai - ಧೂಪತಮಾಹಾಗಾಂವPHH(NK) / NCS------120000000-
560100154402 ದಿಲೀಪ - ಧುಪತ ಮಹಾಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****666217/05/2022FPS****666217/05/2022180012000017/05/2022
560100154403 ಅಮ್ರತ - ಧೂಪತಮಾಹಾಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****666218/05/2022FPS****666218/05/20229006000018/05/2022
560100154404 ಬಸವ ರಾಜ - ಧೂಪತಮಾಹಾಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****666217/05/2022FPS****666217/05/202212008000017/05/2022
560100154405 ಚನ್ನಮ್ಮಾ - ಧೂಪತಮಾಹಾಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****666217/05/2022FPS****666217/05/202212008000017/05/2022
560100154406 ರಾಮಶೆಟ್ಟಿ - ಧೂಪತಮಾಹಾಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****666218/05/2022FPS****666218/05/20229006000018/05/2022
560100154407 Godavari - PHH(NK) / NCSBiometric****666217/05/2022FPS****666217/05/20229006000017/05/2022
560100154408 ಅಶೋಕ್‌ - ಧೂಪತಮಾಹಾಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****666218/05/2022FPS****666218/05/202212008000018/05/2022
560100154409 ಸುನಿತಾ - ಧೂಪತಮಹಾಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****666220/05/2022FPS****666220/05/20226004000020/05/2022
560100154410 Sangeeta - ಧೂಪತಮಾಹಾಗಾಂವAAY(NK) / NCSBiometric****666217/05/2022FPS****666217/05/2022200015000017/05/2022
560100154411 ಧನರಾಜ - ಧೂಪತಮಹಾಗಾಂವAAY(NK) / NCSBiometric****666217/05/2022FPS****666217/05/2022200015000017/05/2022
560100154412 ಅಮ್ರುತ - ಧೂಪತಮಾಹಾಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****666218/05/2022FPS****666218/05/202212208000018/05/2022
560100154413 jagadevi - ಧೂಪತಮಾಹಾಗಾಂವPHH(NK) / NCS------120000000-
560100154414 Laxmibayi - ಧೂಪತಮಾಹಾಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****666218/05/2022FPS****666218/05/2022150010000018/05/2022
560100154415 ರಾಜ ಕುಮಾರ - ಧೂಪತಮಾಹಾಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****666217/05/2022FPS****666217/05/20229006000017/05/2022
560100154416 Rukmini Bai - ಧುಪತಮಾಹಾಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****666220/05/2022FPS****666220/05/20226004000020/05/2022
560100154417 ಚಂದಾರೆಡಿ - ಧೂಪತಮಾಹಾಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****666217/05/2022FPS****666217/05/20226004000017/05/2022
560100154418 ಅಬ್ದುಲ ಖಯ್ಯುಮ - ಧೂಪತಮಾಹಾಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****666218/05/2022FPS****666218/05/202212008000018/05/2022
560100154419 ಎ.ರಸಿದ ಮಿಯ್ಯಾ - ಧುಪತಮಹಾಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****666217/05/2022FPS****666217/05/20226004000017/05/2022
560100154420 ಕಾಶಿನಾಥ - ಧೂಪತಮಹಾಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****666217/05/2022FPS****666217/05/20226004000017/05/2022
560100154421 ಬಸಯ್ಯ - ಧೂಪತಮಹಾಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****666217/05/2022FPS****666217/05/20223002000017/05/2022
560100154422 siddamma - ಧೂಪತಮಾಹಾಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****666217/05/2022FPS****666217/05/202212008000017/05/2022
560100154423 ಪಾಂಡು - ಧೂಪತಮಾಹಾಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****666220/05/2022FPS****666220/05/20226004000020/05/2022
560100154424 ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ - ಧೂಪತಮಾಹಾಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****030720/05/2022FPS****030720/05/20226004000020/05/2022
560100154425 ರಾಜೆಪ್ಪ - ಧೂಪತಮಾಹಾಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****666217/05/2022FPS****666217/05/20229006000017/05/2022
560100154426 ಮೈಪಾಲ ಸಿಂಗ - ಧೂಪತಮಾಹಾಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****666217/05/2022FPS****666217/05/20226004000017/05/2022
560100154427 ಚಂದ್ರಕಲಾ - ಧೂಪತಮಾಹಾಗಾಂವAAY(NK) / NCSBiometric****666218/05/2022FPS****666218/05/2022200015000018/05/2022
560100154428 ನಿರ್ಮಲಾ ಗಂಡ ಜೈರಾಜ - ಧೂಪತಮಾಹಾಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****666218/05/2022FPS****666218/05/20226204000018/05/2022
560100154429 ಕಾಶಿನಾಥ - ದೂಪತಮಹಾಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****666217/05/2022FPS****666217/05/20229006000017/05/2022
560100154430 ವೈಜಿನಾಥ - ದೂಪತಮಹಾಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****666217/05/2022FPS****666217/05/20226004000017/05/2022
560100154431 ನಾಗನಾತ ರಾಯ - ಧೂಪತಮಾಹಾಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****666217/05/2022FPS****666217/05/20229006000017/05/2022
560100154432 ಪ್ರಭು - ಧೂಪತಮಾಹಾಗಾಂವAAY(NK) / NCSBiometric****666218/05/2022FPS****666218/05/2022200015000018/05/2022
560100154433 ಪುಂಡಲಿಕ - ಧುಪದಮಾಗಾಂವAAY(NK) / NCSBiometric****666217/05/2022FPS****666217/05/2022200015000017/05/2022
560100154434 shantamma - ಧೂಪತಮಾಹಾಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****666217/05/2022FPS****666217/05/2022150010000017/05/2022
560100154435 ಸುಜಾತಾ - ಧೂಪತಮಾಹಾಗಾಂವPHH(NK) / NCS------90000000-
560100154436 gundamma - ಧೂಪತಮಾಹಾಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****666217/05/2022FPS****666217/05/2022150010000017/05/2022
560100154437 Radhabai - ಧೂಪತಮಾಹಾಗಾಂವAAY(NK) / NCSBiometric****666217/05/2022FPS****666217/05/2022200015000017/05/2022
560100154438 hajarata bi - ದೂಪತಮಹಾಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****666217/05/2022FPS****666217/05/202212008000017/05/2022
560100154439 ಪರವೀನ ಬೀ - ಧೂಪತಮಾಹಾಗಾಂವAAY(NK) / NCSBiometric****666217/05/2022FPS****666217/05/2022200015000017/05/2022
560100154440 ಶಾಂತಯಾ - ಧೂಪತಮಹಾಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****666218/05/2022FPS****666218/05/20226004000018/05/2022
560100154441 chaguna bai - ಧುಪತಮಹಾಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****666217/05/2022FPS****666217/05/2022180012000017/05/2022
560100154442 lakshman - ಧೂಪತಮಾಹಾಗಾಂವAAY(NK) / NCS------200000000-
560100154443 Sushilamma - ಧೂಪತಮಾಹಾಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****666217/05/2022FPS****666217/05/20223002000017/05/2022
560100154444 ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ - ಧೂಪತಮಾಹಾಗಾಂವAAY(NK) / NCSBiometric****666217/05/2022FPS****666217/05/2022200015000017/05/2022
560100154445 ನಾಗಣ್ಣ - ಧುಪತಮಾಹಾಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****666217/05/2022FPS****666217/05/20226004000017/05/2022
560100154446 ಶಂಕರ - ಧೂಪತಮಾಹಾಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****666217/05/2022FPS****666217/05/20229006000017/05/2022
560100154447 ಞಸ್ಮಾಯಲ ಸಾಬ ಶಾಬನ ಶಾ - ಧೂಪತಮಾಹಾಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****666218/05/2022FPS****666218/05/20229006000018/05/2022
560100154448 ಭೀಮ - ಧೂಪತಮಾಹಾಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****666217/05/2022FPS****666217/05/202212008000017/05/2022
560100154449 ಜಾಲಿಂಧರ - ಧೂಪತಮಾಹಾಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****666220/05/2022FPS****666220/05/20226004000020/05/2022
560100154450 ಕಲ್ಯಾಣ್‌ ರಾಯ - ಧೂಪತಮಾಹಾಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****812324/05/2022FPS****812324/05/202212008000024/05/2022
560100154451 KAVITA - ಧೂಪತಮಾಹಾಗಾಂವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100154452 Jagadevi - ಧುಪತಮಾಹಾಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****666218/05/2022FPS****666218/05/202212008000018/05/2022
560100154453 ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ - ಧೂಪತಮಾಹಾಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****666217/05/2022FPS****666217/05/20229006000017/05/2022
560100154454 Tejamma - ಧೂಪತಮಾಹಾಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****666218/05/2022FPS****666218/05/20226004000018/05/2022
560100154455 PADMAVATI - ಧೂಪತಮಾಹಾಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****666220/05/2022FPS****666220/05/202212008000020/05/2022
560100154456 muktamma - ಶರಣಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಬಾಬುಗೊಂಡ ಮನೆ ನಂ 6PHH(NK) / NCSBiometric****666217/05/2022FPS****666217/05/20229006000017/05/2022
560100154457 ಪ್ರಭು - ಧೂಪತಮಾಹಾಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****666218/05/2022FPS****666218/05/20223202000018/05/2022
560100154458 ಧನರಾಜ - ಧೂಪತಮಾಹಾಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****666217/05/2022FPS****666217/05/20229006000017/05/2022
560100154459 ಸುಂದ್ರಮ್ಮ - ಧೂಪತಮಾಹಾಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****666217/05/2022FPS****666217/05/2022180012000017/05/2022
560100154460 Kavita - ಧೂಪತಮಾಹಾಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****666218/05/2022FPS****666218/05/202212008000018/05/2022
560100154461 shekamma - ಧೂಪತಮಾಹಾಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****666218/05/2022FPS****666218/05/20229006000018/05/2022
560100154462 Jeeja Bai - ಧೂಪತಮಾಹಾಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****666218/05/2022FPS****666218/05/20226204000018/05/2022
560100154463 ವಿಜಯಕುಮಾರ - ಧೂಪತಹಾಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****666217/05/2022FPS****666217/05/202212008000017/05/2022
560100154464 Roopavati - ರೂಪಾವತಿ ಗಂಡ ವಿಶ್ವನಾಥ ಮನೆ ನಂ 1 PHH(NK) / NCSBiometric****666217/05/2022FPS****666217/05/202212008000017/05/2022
560100154465 shivamanagal - ಸಂತೋಪ ತಂದೆ ಕಂಟೆಪ್ಪಾ ಮನೆ ನಂ 2 ಪAAY(NK) / NCSBiometric****666217/05/2022FPS****666217/05/2022200015000017/05/2022
560100154466 ಕಾಶಿನಾಥ - ಧೂಪತಮಾಹಾಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****666217/05/2022FPS****666217/05/20229006000017/05/2022
560100154467 Sofiya Begum - ಧೂಪತಮಾಹಾಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****666217/05/2022FPS****666217/05/2022150010000017/05/2022
560100154468 ತುಕಾರಾಮ - ಧೂಪತಹಾಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****666217/05/2022FPS****666217/05/202212008000017/05/2022
560100154469 ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ - ಧುಪತಮಾಹಾಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****666218/05/2022FPS****666218/05/20223002000018/05/2022
560100154470 ವೈಜಿನಾಥ - ಧೂಪತಮಾಹಾಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****666218/05/2022FPS****666218/05/2022150010000018/05/2022
560100154471 Meena - ಧೂಪತಮಾಹಾಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****666217/05/2022FPS****666217/05/2022180012000017/05/2022
560100154473 ತಾನಾಜಿ - ಧೂಪತಮಾಹಾಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****666220/05/2022FPS****666220/05/20226004000020/05/2022
560100165945 ಕಲ್ಯಾಣ್‌ ರಾವ - ಧುಪತ ಮಹಾಗಾಂವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100165946 ಸುಲೊಚನಾ - ಧುಪತ ಮಹಾಗಾಂವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100165947 ಸಂಗಪ್ಪಾ - ಧೂಪತಮಾಹಾಗಾಂವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100168222 Shobhavati - W/O ಉಮಾಕಾಂತ 8 ಧುಪಾತಮಹಾಗವನ್ AAY(NK) / NCSBiometric****666217/05/2022FPS****666217/05/2022200015000017/05/2022
560100170054 Bhagamma Halle - ಧೂಪತಮಹಾಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****666218/05/2022FPS****666218/05/20223002000018/05/2022
560100170056 ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ಜಗದಾಳೆ - ಧೂಪತಮಹಾಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****666217/05/2022FPS****666217/05/20226004000017/05/2022
560100170057 ವೈಜೀನಾಥ ರಾಚಪ್ಪ - ಧೂಪತಮಾಹಾಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****666218/05/2022FPS****666218/05/20223002000018/05/2022
560100170067 Savitha - ಧೂಪತಮಹಾಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****666218/05/2022FPS****666218/05/20226004000018/05/2022
560100170072 ರಾಮು ಕಾಳೆಕರ - ಧೂಪತಮಹಾಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****666218/05/2022FPS****666218/05/202212008000018/05/2022
560100170077 ಮಾಣಿಕ ಹಜನಾಳ - ಧೂಪತಮಹಾಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****666217/05/2022FPS****666217/05/20226004000017/05/2022
560100170081 ನರಸಿಂಗ ಪವರ್‌ - ಧೂಪತಮಹಾಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****666218/05/2022FPS****666218/05/202212008000018/05/2022
560100170082 ಜ್ಯೋತಿ - ಧೂಪತಮಹಾಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****666218/05/2022FPS****666218/05/202212008000018/05/2022
560100170083 Mahananda - ಧೂಪತಮಹಾಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****666217/05/2022FPS****666217/05/2022150010000017/05/2022
560100170087 Sarswathi - ಧೂಪತಮಹಾಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****666217/05/2022FPS****666217/05/202212008000017/05/2022
560100170088 ಶಂಕರ - ಧೂಪತಮಾಹಾಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****666217/05/2022FPS****666217/05/20223002000017/05/2022
560100170089 Chandrakala - ಧೂಪತಮಾಹಾಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****666217/05/2022FPS****666217/05/202212008000017/05/2022
560100170091 Kamalabai Yachaanor - ಧೂಪತಮಹಾಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****666217/05/2022FPS****666217/05/20223002000017/05/2022
560100170092 ಬಸವರಾಜ ಧೋಬಿ - ಧೂಪತಮಹಾಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****666217/05/2022FPS****666217/05/20226004000017/05/2022
560100170095 Tejamma - ಧೂಪತಮಹಾಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****666217/05/2022FPS****666217/05/20223002000017/05/2022
560100170099 Rangamma - ಧೂಪತಮಾಹಾಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****666217/05/2022FPS****666217/05/20223002000017/05/2022
560100170106 ಕಾಮ್ಮಣ್ಣ ಇಟಕಮಪಳ್ಳ - ಧೂಪತಮಹಾಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****666217/05/2022FPS****666217/05/20226004000017/05/2022
560100170108 Tulasiram Nadinadoddi - ಧೂಪತಮಹಾಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****666217/05/2022FPS****666217/05/20223002000017/05/2022
560100170110 ಬಾಲಾಜಿ ಜಗತಾ - ಧೂಪತಮಹಾಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****666218/05/2022FPS****666218/05/20223202000018/05/2022
560100170113 ಅಮ್ರುತರಾವ ಜೋನ್ನೆಕೆರ - ಧೂಪತಮಹಾಗಾಂವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100170116 Pundabai - ಧುಪತಮಾಹಾಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****666217/05/2022FPS****666217/05/20223002000017/05/2022
560100170119 ಯುವರಾಜ್‌ - ಧೂಫತಮಾಹಾಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****666220/05/2022FPS****666220/05/20229006000020/05/2022
560100170121 ರಾಜಕುಮಾರ - ಧೂಪತಮಾಹಾಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****666220/05/2022FPS****666220/05/20229006000020/05/2022
560100170123 ಶಿವರಾಜ ಧೋಬಿ - ಧೂಪತಮಹಾಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****666217/05/2022FPS****666217/05/20226004000017/05/2022
560100170501 Sanjeevkumar S/o Kanteppa - ಗ್ರಾಮ:-ಧೂಪತಮಹಾಗಾಂವ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****666217/05/2022FPS****666217/05/20229006000017/05/2022
560100170582 Rajemma S/o Suryakanth - ಗ್ರಾಮ:-ಧೂಪತಮಾಹಾಗಾಂವ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****666217/05/2022FPS****666217/05/20226004000017/05/2022
560100170604 Shivalila W/o Basawraj - ಗ್ರಾಮ:ಧೂಪತಮಾಹಾಗಾಂವ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಾ)PHH(NK) / NCSBiometric****666217/05/2022FPS****666217/05/20229006000017/05/2022
560100171157 Umesh S/o shivaji - ಸಾ:ಧೂಪತಮಹಾಗಾಂವ ತಾ:ಔರಾದ ಜಿ:ಬಿದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100171162 Balaji S/o Narsing - ಸಾ:ಧೂಪತಮಹಾಗಾಂವ ತಾ:ಔರಾದ ಜಿ:ಬಿದರPHH(NK) / NCSBiometric****666218/05/2022FPS****666218/05/20223002000018/05/2022
560100171167 Laximibai W/o Devendrappa - ಸಾ:ಧೂಪತಮಹಾಗಾಂವ ತಾ:ಔರಾದ ಜಿ:ಬ