REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560100132491 Ambika - S/O: ಶಿವರಾಜ್ ಜೋಜನೆ #81 ಬಾಚPHH(NK) / NCSBiometric****720421/05/2022FPS****720421/05/20226004000021/05/2022
560100132987 Ashwini - W/O ರಾಹುಲ . . PHH(NK) / NCSBiometric****720420/05/2022FPS****720420/05/20226004000020/05/2022
560100132988 Priyanka - W/O: ರವಿಕುಮಾರ #84 ಬಾಚೆಪಲ್ಲPHH(NK) / NCSBiometric****720420/05/2022FPS****720420/05/20226004000020/05/2022
560100133038 Jyoti - S/O: ಸಂಗಪ್ಪಾ #20 ಲಾಧ ರೋಡ್ ಲPHH(NK) / NCSBiometric****887326/05/2022FPS****887326/05/20226004000026/05/2022
560100133137 Sangita - W/O: ರಮೇಶ್ #20/ಎ ಲಾಧಾ ಹನುPHH(NK) / NCSBiometric****887322/05/2022FPS****887322/05/202212008000022/05/2022
560100133215 Gowramma - S/O: ಶರಣಪ್ಪ ಪಾಟೀಲ #50 ಬಾಚೆPHH(NK) / NCSBiometric****720421/05/2022FPS****720421/05/20226004000021/05/2022
560100133308 Preeti Mithare - W/O: ಮಹಾದಪ್ಪ #44 ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆPHH(NK) / NCSBiometric****887323/05/2022FPS****887323/05/202212008000023/05/2022
560100133348 Mahadevi - S/O ಸಂಗಶೆಟ್ಟಿ ಲಾಧಾ ಗ್ರಾಮ PHH(NK) / NCSBiometric****887322/05/2022FPS****887322/05/20229006000022/05/2022
560100133366 Kavita - W/O: ಶರಣಪ್ಪ #32 ಮೇನ್ ಘೋಡೆಪ PHH(NK) / NCSBiometric****887322/05/2022FPS****887322/05/2022150010000022/05/2022
560100133884 Reshma - ಸುದರ್ಶನ್ 48 ತಾಲೂಕ ಔರಾದ್ ಬೀ PHH(NK) / NCSBiometric****720421/05/2022FPS****720421/05/20229006000021/05/2022
560100133939 Gauramma - W/O ರಾಜಕುಮಾರ . ಲಾಧಾ ಲಾಧಾ ಲPHH(NK) / NCSBiometric****887323/05/2022FPS****887323/05/20229006000023/05/2022
560100134374 Rekha - W/O: ಓಂಕಾರ್ #2-70 ಲಾಧಾ ಮಾPHH(NK) / NCSBiometric****887326/05/2022FPS****887326/05/20226004000026/05/2022
560100134630 Swaroopa - W/O: ಡೆವಿಡ್ #153 ಲಾಧ ರೋಡ್ ಲPHH(NK) / NCSBiometric****887328/05/2022FPS****887328/05/202212008000028/05/2022
560100134731 Sapana - S/O: ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ 03 ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತPHH(NK) / NCSBiometric****887325/05/2022FPS****887325/05/20229006000025/05/2022
560100134750 Meramma - W/O ನರಸಿಂಗ . . ತಕ್ ಔರಾದ . PHH(NK) / NCS------150000000-
560100134822 Jaishree - W/O: ನಾಗನಾಥ #82 ಲಾಧ ರೋಡ್ ಲಾPHH(NK) / NCSBiometric****887322/05/2022FPS****887322/05/202212008000022/05/2022
560100135131 Meenakshi - W/O: ರಾಜ್‍ಕುಮಾರ #87 ಮೇನ್ ರೋಡPHH(NK) / NCSBiometric****720421/05/2022FPS****720421/05/20226004000021/05/2022
560100136045 Malashree Manure - W/O: ಗುರುರಾಜ ಮಾನರೆ #1-150/1 PHH(NK) / NCSBiometric****507524/05/2022FPS****507524/05/20226004000024/05/2022
560100137484 Chitra Bai - W/O: ಬಾಬು ರಾವ #41 ಬಾಚೆಪಳ್ಲPHH(NK) / NCSBiometric****720421/05/2022FPS****720421/05/2022150010000021/05/2022
560100137533 Premala - W/O: ಶುಭಶ ರಾವ #20 ಮೇನ್ ರೋಡ್ PHH(NK) / NCSBiometric****720424/05/2022FPS****720424/05/2022180012000024/05/2022
560100137551 Rangamma - W/O ಕಾಶೀನಾಥ್ #206 1ನೇ ಕ್ರಾಸ್PHH(NK) / NCSBiometric****887322/05/2022FPS****887322/05/202212008000022/05/2022
560100137569 Neelamma - W/O: ಮಸ್ಟೆಪ್ಪ #1/40 ಮೇನ್ ರೋಡPHH(NK) / NCSBiometric****887322/05/2022FPS****887322/05/20223002000022/05/2022
560100137611 Lakshmi Bai - W/O: ದೇವಿದಾಸ ರಾವ #10 ಬಾಚೆಪNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100137642 ಫರಯಾಗ ಬಾಯಿ - W/O: ಕಾಶೀನಾಥ್ #169 ಲಾಧ ಮೇನ್ PHH(NK) / NCSBiometric****887322/05/2022FPS****887322/05/202212008000022/05/2022
560100137689 Munnabi - W/O: ಅಕ್ತರ ಸಾಬ್ #06 ಲಾಧ ಹPHH(NK) / NCSBiometric****887322/05/2022FPS****887322/05/20226004000022/05/2022
560100137690 ಸರಸ್ವತಿ - W/O: ಅಮೃತ್ ರಾವ್ #69 ಲಾಧ ,ಮೇನPHH(NK) / NCSBiometric****887323/05/2022FPS****887323/05/202212008000023/05/2022
560100137833 Manjula - W/O ಪ್ರಭು 141 ಬಸವೇಶ್ವರ ಚೌಕ ಹPHH(NK) / NCSBiometric****887323/05/2022FPS****887323/05/202212008000023/05/2022
560100138224 Munnamma - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಜಕುಮಾರ್ PHH(NK) / NCSBiometric****929523/05/2022FPS****929523/05/202212008000023/05/2022
560100138225 Satidevi S.Biradar - ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪ ಮಣ್ಗೆಗೆಂಪುರ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100138374 ಮಂಜುಳ - W/O: ಮಾರುತಿ #1-120 ಲಾಧ ರೋಡ್ PHH(NK) / NCSBiometric****887322/05/2022FPS****887322/05/2022150010000022/05/2022
560100138409 Mangala - S/O ರಾಜಕುಮಾರ 1 ಹನುಮಾನ್ ಟೆಂಪಲPHH(NK) / NCSBiometric****887322/05/2022FPS****887322/05/202212008000022/05/2022
560100139243 Pooja - W/O ಶ್ರೀಕಾಂತ 220 ಹಿಂಭಾಗ ಅನುಭPHH(NK) / NCSBiometric****887323/05/2022FPS****887323/05/20226004000023/05/2022
560100139246 Pallavi - W/O ಮಣಿಕಪ್ಪಾ 52 ಬಸಾವಮಂಟಪ ಲಾಧPHH(NK) / NCSBiometric****887322/05/2022FPS****887322/05/20226004000022/05/2022
560100139882 Prabhavathi - W/O: ಚಂದ್ರಕಾಂತ #135 ಲಾಧಾ PHH(NK) / NCSBiometric****887323/05/2022FPS****887323/05/202212008000023/05/2022
560100139982 Sridevi - W/O: ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಮುಚಳಾಂಬೆ #93 PHH(NK) / NCSBiometric****887322/05/2022FPS****887322/05/20226004000022/05/2022
560100140987 Kalavthi Bai - W/O: ಯಾದವ್ ರಾವ #07 ಮೇನ್ ರೋಡ್PHH(NK) / NCSBiometric****720422/05/2022FPS****720422/05/202212008000022/05/2022
560100141140 Sangamma - W/O: ವೈಜೀನಾತ್ #43 ಲಾಧ ಮೇನ್ ಘNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100141153 Vidyavati - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ 33 PHH(NK) / NCSBiometric****887323/05/2022FPS****887323/05/20226004000023/05/2022
560100141160 Surekha - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಪ್ರಲ್ಹಾದ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100141264 Rangamma - W/O ಕಾಶಪ್ಪ 57 - ಲಾಧಾ - ಲಾಧPHH(NK) / NCSBiometric****887323/05/2022FPS****887323/05/20223002000023/05/2022
560100141373 Manjula - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶರಣಪ್ಪಾ ಲಾಧಾ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100141572 Gauramma - W/O ರವಿಕಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ . . . .PHH(NK) / NCSBiometric****887328/05/2022FPS****887328/05/20226004000028/05/2022
560100141606 Kamalabai - W/O: ಶರಣಪ್ಪ ಗಾದಗೆ ಲಾಧ ಬಸPHH(NK) / NCS------120000000-
560100141610 Lalitha Bai - W/O: ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ 141 ಮುಖ್ಯ ರಸ್PHH(NK) / NCSBiometric****887323/05/2022FPS****887323/05/202212008000023/05/2022
560100141680 Chandramma - W/O ವಿಶ್ವನಾಥ ಲಾಧಾ ತಾ ಔರಾದPHH(NK) / NCSBiometric****887322/05/2022FPS****887322/05/20226004000022/05/2022
560100141743 Soniya - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕಾಳೆಕPHH(NK) / NCSBiometric****887323/05/2022FPS****887323/05/20223002000023/05/2022
560100141752 Lakshmi Bayi - W/O: ಸಂಜುಕುಮಾರ್ #92 ಮುಖ್ಯ ರಸPHH(NK) / NCSBiometric****887323/05/2022FPS****887323/05/202212008000023/05/2022
560100141790 Yashodha - W/O: ರಾಮಶೆಟ್ಟಿ #1-106 ಲಾಧ ರೋPHH(NK) / NCSBiometric****887322/05/2022FPS****887322/05/20226004000022/05/2022
560100141837 Manjula - W/O: ಬಾಲಾಜಿ #94/1 ಲಾಧ ಮೇನ್ ರPHH(NK) / NCSBiometric****887322/05/2022FPS****887322/05/2022150010000022/05/2022
560100141938 Guramma - W/O: ಸಂಗಪ್ಪ ಮೀಠಾರೆ #89 ಲಾಧNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100144657 HANIFA BEI - ಲಾಧಾAAY(NK) / NCSBiometric****887322/05/2022FPS****887322/05/2022200015000022/05/2022
560100144658 ಸಂಗಪ್ಪಾ - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****887322/05/2022FPS****887322/05/2022150010000022/05/2022
560100144659 ರುಕ್ಮಿಣಿ - ಲಾಧಾAAY(NK) / NCSBiometric****887322/05/2022FPS****887322/05/2022200015000022/05/2022
560100144660 ಮಹಾದೇವಿ - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****887322/05/2022FPS****887322/05/20229006000022/05/2022
560100144661 shre devi - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****887326/05/2022FPS****887326/05/20223002000026/05/2022
560100144662 ಬಸಪ್ಪಾ - ಲಾಧಾAAY(NK) / NCSBiometric****328821/05/2022FPS****328821/05/2022200015000021/05/2022
560100144663 Parvati - ಲಾಧಾAAY(NK) / NCSBiometric****887322/05/2022FPS****887322/05/2022200015000022/05/2022
560100144664 ವೈಜಿನಾಥ - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100144665 ಕಮಳ ಬಾಯಿ - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****887323/05/2022FPS****887323/05/20229006000023/05/2022
560100144666 ಗುಂಡಯ್ಯ - ಲಾಧಾAAY(NK) / NCSBiometric****887322/05/2022FPS****887322/05/2022200015000022/05/2022
560100144667 ವೈಜಿನಾಥ - ಲಾಧಾAAY(NK) / NCSBiometric****887322/05/2022FPS****887322/05/2022200015000022/05/2022
560100144668 ಶಕಾ ಮಾ - ಲಾಧಾAAY(NK) / NCSBiometric****492422/05/2022FPS****492422/05/2022200015000022/05/2022
560100144669 ಶೀವಮ್ಮ - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****887322/05/2022FPS****887322/05/20226004000022/05/2022
560100144670 Sugamma - ಲಾಧಾAAY(NK) / NCSBiometric****887323/05/2022FPS****887323/05/2022200015000023/05/2022
560100144671 ದೇವಿಂದ್ರ - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****887322/05/2022FPS****887322/05/20226004000022/05/2022
560100144672 ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ - ಲಾಧಾAAY(NK) / NCSBiometric****887323/05/2022FPS****887323/05/2022200015000023/05/2022
560100144673 ಹಾವಮ್ಮಾ - ಲಾಧಾAAY(NK) / NCSBiometric****887322/05/2022FPS****887322/05/2022200015000022/05/2022
560100144674 ಸುಭಾಷ - ಲಾಧಾAAY(NK) / NCSBiometric****887322/05/2022FPS****887322/05/2022200015000022/05/2022
560100144675 ಚಂದ್ರಪ್ಪ - AAY(NK) / NCSBiometric****887322/05/2022FPS****887322/05/2022200015000022/05/2022
560100144676 ಚಿನಮ್ಮ - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****887322/05/2022FPS****887322/05/20226004000022/05/2022
560100144677 ಕಮಲಾ ಬಾಯಿ - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****887322/05/2022FPS****887322/05/20226004000022/05/2022
560100144678 ಅಭಿಮನ್ಯು - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****887323/05/2022FPS****887323/05/20226004000023/05/2022
560100144679 ratanma - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****887322/05/2022FPS****887322/05/20226004000022/05/2022
560100144680 ghalamma - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100144681 ರಮೇಶ - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****887322/05/2022FPS****887322/05/20226004000022/05/2022
560100144682 Zarabai - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****887322/05/2022FPS****887322/05/20229006000022/05/2022
560100144683 ಶ್ರೀ ದೇವಿ - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****887323/05/2022FPS****887323/05/20223002000023/05/2022
560100144684 ನಾಗ ಮಾ - ಲಾಧಾAAY(NK) / NCSBiometric****887322/05/2022FPS****887322/05/2022200015000022/05/2022
560100144685 ತೇಜಮಾ - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****887322/05/2022FPS****887322/05/202212008000022/05/2022
560100144686 ಸಜಿವ ಕುಮಾರ - ಲಾಧಾAAY(NK) / NCSBiometric****887322/05/2022FPS****887322/05/2022200015000022/05/2022
560100144687 saru bai - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****887322/05/2022FPS****887322/05/20223002000022/05/2022
560100144688 ಮಹೇತಾಬ್‌ ಸಾಬ - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****887322/05/2022FPS****887322/05/20226004000022/05/2022
560100144689 Shahida Begam - ಲಾಧಾAAY(NK) / NCSBiometric****887326/05/2022FPS****887326/05/2022200015000026/05/2022
560100144690 Sharanamma - ಲಾಧಾAAY(NK) / NCSBiometric****887322/05/2022FPS****887322/05/2022200015000022/05/2022
560100144691 ಮೌಲಾನ್ ಸಾಬ - ಲಾಧಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100144692 ಈರಮ್ಮಾ - ಲಾಧಾAAY(NK) / NCSBiometric****887323/05/2022FPS****887323/05/2022200015000023/05/2022
560100144693 ಝರೆಪ್ಪ - ಲಾಧಾAAY(NK) / NCSBiometric****887322/05/2022FPS****887322/05/2022200015000022/05/2022
560100144694 ನಿರ್ಮಲಾ - ಲಾಧಾ ತಾ/ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****887323/05/2022FPS****887323/05/20226004000023/05/2022
560100144695 shantamma - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****887322/05/2022FPS****887322/05/20223002000022/05/2022
560100144696 ಗುಂಡಮ್ಮ - ಲಾಧಾAAY(NK) / NCSBiometric****887322/05/2022FPS****887322/05/2022200015000022/05/2022
560100144697 narasamma - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****887322/05/2022FPS****887322/05/2022180012000022/05/2022
560100144698 ತುಕಾರಾಮ - ಲಾಧಾAAY(NK) / NCSBiometric****887322/05/2022FPS****887322/05/2022200015000022/05/2022
560100144699 ಅಮೀಬ ಬಿ - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****887322/05/2022FPS****887322/05/20229006000022/05/2022
560100154474 revamma - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****887322/05/2022FPS****887322/05/20223002000022/05/2022
560100154475 sau la bee - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****887322/05/2022FPS****887322/05/20223002000022/05/2022
560100154476 ಪ್ರಕಾಶ - ಲಾದಾPHH(NK) / NCSBiometric****887323/05/2022FPS****887323/05/20229006000023/05/2022
560100154477 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100154478 Gangamma - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****887322/05/2022FPS****887322/05/20226004000022/05/2022
560100154479 Jyoti - ಲಾಧಾ ತಾ/ ಔರಾದ ಜಿ/ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****887322/05/2022FPS****887322/05/20229006000022/05/2022
560100154480 ಧಶರತ್‌ - ಲಾಧಾAAY(NK) / NCSBiometric****887322/05/2022FPS****887322/05/2022200015000022/05/2022
560100154481 Mangala Bai - ಲಾಧಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100154482 rahu bai - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100154483 Anitha Bai - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****887323/05/2022FPS****887323/05/2022210014000023/05/2022
560100154484 Premalabai - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****887322/05/2022FPS****887322/05/2022180012000022/05/2022
560100154485 rangamma - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****887322/05/2022FPS****887322/05/20229006000022/05/2022
560100154486 ನಾಗಶಟ್ಟಿ - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****887323/05/2022FPS****887323/05/20229006000023/05/2022
560100154487 paramma - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****887322/05/2022FPS****887322/05/20223002000022/05/2022
560100154488 ಬಂಡೆಪ್ಪಾ - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****887323/05/2022FPS****887323/05/20229006000023/05/2022
560100154489 kallappa - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100154490 Padmavathi - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****887323/05/2022FPS****887323/05/20229006000023/05/2022
560100154491 saraswti - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****887322/05/2022FPS****887322/05/2022180012000022/05/2022
560100154492 ಗುರಮ್ಮ - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****887323/05/2022FPS****887323/05/20223002000023/05/2022
560100154493 ಹಣಮಂತ ರಾವ - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****887322/05/2022FPS****887322/05/20229006000022/05/2022
560100154494 ಚಂದ್ರಕಾಂತ - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****887323/05/2022FPS****887323/05/2022150010000023/05/2022
560100154495 ಶಕುಂತಲಾ - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****887323/05/2022FPS****887323/05/2022150010000023/05/2022
560100154496 ರೆವಣಪ್ಪಾ - ಲಾಧಾAAY(NK) / NCSBiometric****887322/05/2022FPS****887322/05/2022200015000022/05/2022
560100154497 ಬಸಯ್ಯ - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****887326/05/2022FPS****887326/05/20226004000026/05/2022
560100154498 Vijaya - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****887322/05/2022FPS****887322/05/2022150010000022/05/2022
560100154499 Kashemma - ಲಾದಾPHH(NK) / NCSBiometric****887323/05/2022FPS****887323/05/2022150010000023/05/2022
560100154500 ಕಾಶಪ್ಪಾ - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****887322/05/2022FPS****887322/05/202212008000022/05/2022
560100154501 ಸಂಗಶೆಟ್ಟಿ - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****887323/05/2022FPS****887323/05/2022150010000023/05/2022
560100154502 ವಿಶ್ವನಾಥ - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****887323/05/2022FPS****887323/05/20226004000023/05/2022
560100154503 ಕಾಶಿನಾಥ - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****887322/05/2022FPS****887322/05/20226004000022/05/2022
560100154504 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****887322/05/2022FPS****887322/05/20229006000022/05/2022
560100154505 ಲಲೀತಾ ಬಾಯಿ - ಲಾದಾPHH(NK) / NCSBiometric****887322/05/2022FPS****887322/05/2022150010000022/05/2022
560100154506 ನಾಗು ರಾಮ - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****887322/05/2022FPS****887322/05/202212008000022/05/2022
560100154507 ವೈಜೀನಾಥ - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****887322/05/2022FPS****887322/05/20226004000022/05/2022
560100154508 ಬಂಡೆಪ್ಪಾ - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****887323/05/2022FPS****887323/05/20226004000023/05/2022
560100154509 ಸಂಗಪ್ಪಾ - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****887322/05/2022FPS****887322/05/20229006000022/05/2022
560100154510 Sushila Bai - ಮನೆ ಸಂ 31 ಲಾಧಾ ತಾ:ೌರಾದ ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****887322/05/2022FPS****887322/05/20226004000022/05/2022
560100154511 najira sab - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100154512 ಮಲಕಪ್ಪ - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100154513 ಬಾಪು ರಾವ - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****887322/05/2022FPS****887322/05/202212008000022/05/2022
560100154514 bandemma - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****887323/05/2022FPS****887323/05/20226004000023/05/2022
560100154515 ಶಿವರಾಮ - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100154516 Anita - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****887322/05/2022FPS****887322/05/2022180012000022/05/2022
560100154517 ರಾಜಕುಮಾರ - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****887323/05/2022FPS****887323/05/2022150010000023/05/2022
560100154518 ವಿಠಲರಾವ - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****887322/05/2022FPS****887322/05/20229006000022/05/2022
560100154519 ಕಾಶಿನಾಥ - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****887323/05/2022FPS****887323/05/20226004000023/05/2022
560100154520 ಮನೋಹರ - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****887322/05/2022FPS****887322/05/20229006000022/05/2022
560100154521 Chandramma - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****887323/05/2022FPS****887323/05/202212008000023/05/2022
560100154522 ಅಶೋಕ - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****887323/05/2022FPS****887323/05/2022150010000023/05/2022
560100154523 ವೈಜಿನಾಥ - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****887323/05/2022FPS****887323/05/202212008000023/05/2022
560100154524 lalappa - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100154525 ದೇವಿದಾಸ - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****887322/05/2022FPS****887322/05/2022150010000022/05/2022
560100154526 ಕರಬಸಪ್ಪ - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****887322/05/2022FPS****887322/05/202212008000022/05/2022
560100154527 Mahadevi - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****887322/05/2022FPS****887322/05/2022180012000022/05/2022
560100154528 ಶಂಕರಪ್ಪ - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****887323/05/2022FPS****887323/05/20226004000023/05/2022
560100154529 Shobhavati - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****887323/05/2022FPS****887323/05/202212008000023/05/2022
560100154530 ಸುಭಾಷ್‌ - ಲಾಧಾAAY(NK) / NCSBiometric****887322/05/2022FPS****887322/05/2022200015000022/05/2022
560100154531 ಮಾದಪ್ಪಾ - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****887322/05/2022FPS****887322/05/202212008000022/05/2022
560100154532 sharanmma - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****887323/05/2022FPS****887323/05/20223002000023/05/2022
560100154533 ಸಂಜೀವಕುಮಾರ - ಲಾಧಾAAY(NK) / NCSBiometric****887322/05/2022FPS****887322/05/2022200015000022/05/2022
560100154534 ಲಷ್ಮಣ - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****887325/05/2022FPS****887325/05/20223002000025/05/2022
560100154535 ಸುಪಾನ - ಲಾಧಾAAY(NK) / NCSBiometric****887322/05/2022FPS****887322/05/2022200015000022/05/2022
560100154536 ಭವನೇಪ್ಪಾ - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****887322/05/2022FPS****887322/05/20226004000022/05/2022
560100154537 ಮಾರುತಿ - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****887322/05/2022FPS****887322/05/2022150010000022/05/2022
560100154538 ರಾಜು - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****887322/05/2022FPS****887322/05/20229006000022/05/2022
560100154539 ಹಾವಪ್ಪಾ - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****887322/05/2022FPS****887322/05/20226004000022/05/2022
560100154540 ಶರಣಪ್ಪಾ - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****887322/05/2022FPS****887322/05/20226004000022/05/2022
560100154541 ಕಾಶಿನಾಥ - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****887322/05/2022FPS****887322/05/202212008000022/05/2022
560100154542 ಬಾಬು - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****887323/05/2022FPS****887323/05/20226004000023/05/2022
560100154543 ಮಾಣಿಕರಾವ - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100154544 ಗೋದಾವರಿ - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****887322/05/2022FPS****887322/05/20229006000022/05/2022
560100154545 ಶಿರೋಮಣಿ - ಲಾಧಾAAY(NK) / NCSBiometric****887323/05/2022FPS****887323/05/2022200015000023/05/2022
560100154546 ನಜೀರ ಸಾಬ - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****887322/05/2022FPS****887322/05/20229006000022/05/2022
560100154547 ಜೀಜಾ ಬೀ - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****887322/05/2022FPS****887322/05/20226004000022/05/2022
560100154548 lalitamma - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****887322/05/2022FPS****887322/05/202212008000022/05/2022
560100154549 ಪುಂಡಪ್ಪ - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****887322/05/2022FPS****887322/05/20226004000022/05/2022
560100154550 ಶಿವಕುಮಾರ - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****887322/05/2022FPS****887322/05/202212008000022/05/2022
560100154551 Tejamma - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****887322/05/2022FPS****887322/05/20229006000022/05/2022
560100154552 ಚಾಂದ ಸಾಬ - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****887322/05/2022FPS****887322/05/20226004000022/05/2022
560100154553 ತುಕಾರಾಮ - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****887322/05/2022FPS****887322/05/2022180012000022/05/2022
560100154554 ಅಮ್ರತ್‌ - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****887323/05/2022FPS****887323/05/20229006000023/05/2022
560100154555 ಕಾಶಿನಾಥ - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****887322/05/2022FPS****887322/05/20226004000022/05/2022
560100154556 ವಿಶ್ವನಾಥ - ಲಾಧಾAAY(NK) / NCSBiometric****887322/05/2022FPS****887322/05/2022200015000022/05/2022
560100154557 ರಘು ನಾಥ - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****887322/05/2022FPS****887322/05/202212008000022/05/2022
560100154558 Bhagyavati - ಲಾಧಾAAY(NK) / NCSBiometric****887326/05/2022FPS****887326/05/2022200015000026/05/2022
560100154559 ಥಶರಥ್‌ - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****887322/05/2022FPS****887322/05/20226004000022/05/2022
560100154560 ಮತ್ತಮ್ಮ - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****887323/05/2022FPS****887323/05/20226004000023/05/2022
560100154561 ನಾಗಪ್ಪ - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****887322/05/2022FPS****887322/05/20229006000022/05/2022
560100154562 ದೇವಿದಾಸ - ಲಾಧಾAAY(NK) / NCSBiometric****589119/05/2022FPS****589119/05/2022200015000019/05/2022
560100154563 Sangamma - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****887322/05/2022FPS****887322/05/2022150010000022/05/2022
560100154564 ಶಿವರಾಜ - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****887322/05/2022FPS****887322/05/20229006000022/05/2022
560100154565 ಪ್ರಕಾಶ - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****887322/05/2022FPS****887322/05/2022180012000022/05/2022
560100154566 ಮಾಹಾದೇವಿ - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****887322/05/2022FPS****887322/05/2022180012000022/05/2022
560100154567 ಮಾದಪ್ಪಾ - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****887322/05/2022FPS****887322/05/2022150010000022/05/2022
560100154568 ಮಾರುತಿ - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****887322/05/2022FPS****887322/05/2022150010000022/05/2022
560100154569 ಅಖರ ಸಾಬ - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100154570 ರಾಮಶಟ್ಟಿ - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****887322/05/2022FPS****887322/05/20229006000022/05/2022
560100154571 basamma - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****887322/05/2022FPS****887322/05/202212008000022/05/2022
560100154572 ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ - ಲಾಧಾ ತಾ/ಔರಾದ ಜಿ/ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****887322/05/2022FPS****887322/05/20229006000022/05/2022
560100154573 ರಾಜಪ್ಪ - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****887322/05/2022FPS****887322/05/20229006000022/05/2022
560100154574 Subhash - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****887323/05/2022FPS****887323/05/20226004000023/05/2022
560100154575 ಮಾಣಿಕ - ಲಾಧಾAAY(NK) / NCSBiometric****887322/05/2022FPS****887322/05/2022200015000022/05/2022
560100154576 ವೈಜಿನಾಥ - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****887322/05/2022FPS****887322/05/20226004000022/05/2022
560100154577 ಅರ್ಜುನ ಕುಮಾರ - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****887322/05/2022FPS****887322/05/20223002000022/05/2022
560100154578 ಮಾಣಿಕ - ಲಾಧಾAAY(NK) / NCSBiometric****887322/05/2022FPS****887322/05/2022200015000022/05/2022
560100154579 ಗುರುನಾಥ - ಲಾಧಾAAY(NK) / NCSBiometric****887322/05/2022FPS****887322/05/2022200015000022/05/2022
560100154580 ramesh - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100154581 ನಾಗನಾಥ - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****887323/05/2022FPS****887323/05/2022150010000023/05/2022
560100154582 ನಿವೃತಿ - 41 Lada Tq Aurad Dist ಬೀದರ್PHH(NK) / NCSBiometric****887322/05/2022FPS****887322/05/20226004000022/05/2022
560100154583 ಮಾಹಾದಪ್ಪ - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****887323/05/2022FPS****887323/05/20229006000023/05/2022
560100154584 ಮಾಣಿಕ - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****231718/05/2022FPS****231718/05/20229006000018/05/2022
560100154585 Mahadevi - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****887322/05/2022FPS****887322/05/2022150010000022/05/2022
560100154586 Meera Bai - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****887323/05/2022FPS****887323/05/202212008000023/05/2022
560100165949 ಅಮ್ರುತ ರಾವ - ಲಾಧಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100165950 ಶರಣಮ್ಮಾ - ಲಾಧಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100165951 ಸವಿತಬಾಯಿ - ಲಾಧಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100165953 ಗಣಪತಿ - ಲಾಧಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100165954 ಪ್ರಕಾಶ - ಲಾಧಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100165955 ಸುಭಾಷ್‌ - ಲಾಧಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100165956 ಶರಣಪ್ಪಾ - ಲಾಧಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100165958 ಬಾಬುರಾವ - ಲಾಧಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100165959 ವೈಜಿನಾಥ - ಲಾಧಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100165962 ಪರ್ಯಾಗ ಬಾಯಿ - ಲಾಧಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100165963 ಪ್ರದೀಪ - ಲಾಧಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100165964 ವಿಜಯ ಕುಮರ - ಲಾಧಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100170012 Rajukumar s/o Gundappa - ಸಾ:ಲಾಧಾ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100170277 Suvasani w/o Vijaykumar - ಲಾಧಾ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100170281 Baburao s/o Vaijinath Gadge - ಲಾಧಾ ತಂ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100170331 Shridevi w/o Ishwar - ಲಾಧಾ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100170472 Sharnappa s/o Gundappa - ಲಾಧಾ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100170666 Mallamma w/o Gundappa - ಸಾ:ಲಾಧಾ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100170700 Chanderkant s/o Basvanappa - ಲಾಧಾ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100170821 Gangshetty s/o Vaijinath gadge - ಲಾಧಾ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100170846 Manjula w/o Balaji - ಲಾಧಾ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100170868 Yeshvntrao s/o Virbhadrappa - ಲಾಧಾ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ) ಜೀ:ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100171125 Sharnappa s/o Babappa - ಆಲ್ಲೂರ(ಬಿ) ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100171256 Santosh s/o Vaijinath - ಲಾಧಾ ತಾ: ಔರಾಧ ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****887323/05/2022FPS****887323/05/20226004000023/05/2022
560100171601 Maruteppa s/o Bhimappa - ಲಾಧಾ ತಾ ಔರಾದ ಜಿ ಬೀದ ರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100171609 Anita w/o Vijaykumar - ಲಾಧಾ ತಾ:ಔರಾದ ಜಿ:ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****887322/05/2022FPS****887322/05/2022200015000022/05/2022
560100171650 Sanjukumar s/o Kashinath - ಸಾ:ಲಾಧಾ ತಾ:ಔರಾದ ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****887323/05/2022FPS****887323/05/20223002000023/05/2022
560100171685 Sharnappa s/o Kallappa - ಲಾಧಾ ತಾ:ಔರಾದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100171816 Sangshetty s/o Shivbasappa - ಲಾಧಾ ತಾ ಔರಾದ ಜಿ. ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100172016 Shivkumar s/o Manikrao Mithare - ಲಾಧಾ ತಾ ಔರಾದ ಜಿ ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100172028 Dattatari s/o Zargonda - ಅಲೂರ (ಬಿ) ಅಂಚೆ ಘಡಿಕೂಸನೂರ ತಾಲುಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100173169 Sanjukumar s/o Basvaraj - ಲಾಧಾ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****328825/05/2022FPS****328825/05/202212008000025/05/2022
560100173315 Vijaykumar s/o Sangappa - ಸಾ|ಲಾಧಾ ತಾ|ಔರಾದ(ಬಾ) ಜಿ|ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100173338 Sailance s/o Narayanrao - ಲಾಧಾ ತಾ: ಔರಾದ ಜಿ; ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100178196 ಉಮಾಕಾಂತ ಮಾನುರ - ಲಾದಾPHH(NK) / NCSBiometric****887322/05/2022FPS****887322/05/2022150010000022/05/2022
560100178204 ಪ್ರದೀಪ ಬೀರಾದರ - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****887323/05/2022FPS****887323/05/202212008000023/05/2022
560100178214 Shivagangamma - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****887322/05/2022FPS****887322/05/20223002000022/05/2022
560100178220 Mangaladevi - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****887323/05/2022FPS****887323/05/2022150010000023/05/2022
560100178242 Chandramma - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****887322/05/2022FPS****887322/05/2022150010000022/05/2022
560100178252 Ratnamma - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****887323/05/2022FPS****887323/05/2022180012000023/05/2022
560100178271 Eramma - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****887323/05/2022FPS****887323/05/202212008000023/05/2022
560100178280 ಷರಣಮ್ಮ - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****887322/05/2022FPS****887322/05/202212008000022/05/2022
560100178299 ಸುಶಿಲಾಬಾಯಿ - ಲಾಧಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100178319 Kashinath Bauge - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100178328 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****887322/05/2022FPS****887322/05/202212008000022/05/2022
560100178342 ಸಂಗಪ್ಪ - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****887322/05/2022FPS****887322/05/20226004000022/05/2022
560100178365 ಶರಣಪ್ಪಾ ಬಾವಗ - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****887322/05/2022FPS****887322/05/202212008000022/05/2022
560100178379 Gangamma - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100178391 SUSHILAMMA - ಲಾಧಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100178399 ಸುನಿತಾ - ಲಾದಾPHH(NK) / NCSBiometric****887322/05/2022FPS****887322/05/202212008000022/05/2022
560100178411 RANAMMA - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****887322/05/2022FPS****887322/05/202212008000022/05/2022
560100178423 ಭಾರತಿ ಬಾಯಿ - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****887322/05/2022FPS****887322/05/2022150010000022/05/2022
560100178436 ರಾಚೆಪ್ಪಾ - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****887323/05/2022FPS****887323/05/20229006000023/05/2022
560100178446 ಶಮೀಮ ಬೆಗಂ - ಲಾದಾPHH(NK) / NCSBiometric****887322/05/2022FPS****887322/05/2022150010000022/05/2022
560100178458 ಸುಶೀಲಾಬಾಯಿ - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****887322/05/2022FPS****887322/05/20229006000022/05/2022
560100178467 ರಾಮದಾಸ - ಲಾದಾPHH(NK) / NCSBiometric****887323/05/2022FPS****887323/05/202212008000023/05/2022
560100178472 Rekha - ಲಾದಾPHH(NK) / NCSBiometric****887323/05/2022FPS****887323/05/202212008000023/05/2022
560100178482 Kalavathi Muchalambe - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****887322/05/2022FPS****887322/05/202212008000022/05/2022
560100178494 ಪ್ರಭಾವತಿ - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****887326/05/2022FPS****887326/05/20229006000026/05/2022
560100178504 ಅಪಸಾರ್‌ ಸೈಯದ್‌ - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****887322/05/2022FPS****887322/05/20229006000022/05/2022
560100178510 ನಿರ್ಮಲಾ - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****887322/05/2022FPS****887322/05/2022150010000022/05/2022
560100178519 ಗುಂಡಪ್ಪಾ ಗಾದಗ - ಲಾದಾPHH(NK) / NCSBiometric****887322/05/2022FPS****887322/05/20223002000022/05/2022
560100178523 Neelamma Manure - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****887322/05/2022FPS****887322/05/2022210014000022/05/2022
560100180079 Mallikarjun Gaadaage - ಲಾದಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100180883 ಶ್ರೀದೇವಿ - ಲಾದಾPHH(NK) / NCSBiometric****887322/05/2022FPS****887322/05/2022180012000022/05/2022
560100182070 Sumangala Hiremath - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****887322/05/2022FPS****887322/05/20229006000022/05/2022
560100182071 Prabhaavati - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****887322/05/2022FPS****887322/05/202212008000022/05/2022
560100182581 ಮುನ್ನಮ್ಮಾ - ಲಾಧಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100183291 ಬಸಪ್ಪಾ ಬಾಬಳ - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****887322/05/2022FPS****887322/05/20226004000022/05/2022
560100183458 ARATI - ಲಾದಾPHH(NK) / NCSBiometric****887322/05/2022FPS****887322/05/202212008000022/05/2022
560100183569 Nagamma - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****887326/05/2022FPS****887326/05/202212008000026/05/2022
560100183614 ಸಿದ್ದಮ್ಮಾ - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****887323/05/2022FPS****887323/05/202212008000023/05/2022
560100183677 ಶಿವಕುಮಾರ ಬಾಬಳ - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100183687 ಚಂದ್ರಕಾಂತ - ladhaPHH(NK) / NCSBiometric****887322/05/2022FPS****887322/05/2022150010000022/05/2022
560100183843 ಶಿಲ್ಪಾ - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****887323/05/2022FPS****887323/05/2022150010000023/05/2022
560100184510 ಸಂತೋಷ ಬೀರಾದರ - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****887323/05/2022FPS****887323/05/202212008000023/05/2022
560100184540 ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ಬಾಬಳ - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100184557 ಕಲ್ಲಯ್ಯ ಸ್ವಾಮ - ಲಾದಾAAY(NK) / NCSBiometric****887322/05/2022FPS****887322/05/2022200015000022/05/2022
560100185042 Bharathi - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****887322/05/2022FPS****887322/05/20226004000022/05/2022
560100185043 SHIVALILA - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****887323/05/2022FPS****887323/05/2022150010000023/05/2022
560100185293 ನಘಶೇಟ್ಟಿ ಬಾಬಳ - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****887323/05/2022FPS****887323/05/20223002000023/05/2022
560100185887 Honnappa Shivlingappa - ಲಾಧಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100186120 Dhanraj Vijinath - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****887322/05/2022FPS****887322/05/2022150010000022/05/2022
560100186170 GURAPPA S/O SIDRAMPPA - ಮು ಲಾಧಾ ತಾ ಔರಾದ ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****887322/05/2022FPS****887322/05/20229006000022/05/2022
560100186260 ಅಂಬಿಕಾ - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****887326/05/2022FPS****887326/05/202212008000026/05/2022
560100186532 Suryakanth - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****887323/05/2022FPS****887323/05/20223002000023/05/2022
560100186580 Rajeshree - ಲಾಧಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100186581 Shreedevi - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****887322/05/2022FPS****887322/05/202212008000022/05/2022
560100186644 ಶಾಂತಮ್ಮ - ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****887322/05/2022FPS****887322/05/20229006000022/05/2022
560100186646 Nabisab S/o AarAbasab - ಲಾಧಾAAY(NK) / NCSBiometric****887322/05/2022FPS****887322/05/2022200015000022/05/2022
560100186700 Sangeeta Swamy - ನಾಗಯ್ಯಾ 59 ಲಾಧಾ ಲಾಧಾ ಲಾಧಾ PHH(NK) / NCSBiometric****887323/05/2022FPS****887323/05/2022180012000023/05/2022
560100186888 Mirabai - ತಂದ ಅಂಬಾದಾಸರಾವ 43 ಮುಕ್ಯ ರಸ್ತPHH(NK) / NCSBiometric****507524/05/2022FPS****507524/05/20229006000024/05/2022
560100187146 Shivamangal - ಶೆರಣಪ್ಪಾ 52 ಲಾಧಾ ಲಾಧಾ ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****887322/05/2022FPS****887322/05/202212008000022/05/2022
560100188340 Sudha Swamy - ಕಲಯ್ಯಾ 74 ಲಾಧಾ ಲಾಧಾ ಲಾಧಾ PHH(NK) / NCSBiometric****887322/05/2022FPS****887322/05/20229006000022/05/2022
560100188665 Sushma - ರವೀಕಾಂತ 51 ಲಾಧಾ ಲಾಧಾ ಲಾಧಾ PHH(NK) / NCSBiometric****887323/05/2022FPS****887323/05/2022150010000023/05/2022
560100188752 Subhadrabai - ಸೂಮನಾಥ 74 ಲಾಧಾ ಲಾಧಾ ಲಾಧಾ PHH(NK) / NCSBiometric****887322/05/2022FPS****887322/05/20223002000022/05/2022
560100188754 Laxmi - ಸಂಜುಕುಮಾರ 103 ಲಾಧಾ ಲಾಧಾ ಲಾPHH(NK) / NCSBiometric****887322/05/2022FPS****887322/05/20229006000022/05/2022
560100188755 ganga sagar - ಚೆಂದ್ರಕಾಂತ 77 ಲಾಧಾ ಲಾಧಾ ಲಾPHH(NK) / NCSBiometric****887326/05/2022FPS****887326/05/20229006000026/05/2022
560100188756 Jyoti - ಮೂಹನ 164 ಲಾಧಾ ಲಾಧಾ ಲಾಧಾ ಔPHH(NK) / NCSBiometric****887322/05/2022FPS****887322/05/20226004000022/05/2022
560100188757 Nagamma - ಸುರೇಪ್ಪಾ 192 ಲಾಧಾ ಲಾಧಾ ಲಾಧPHH(NK) / NCSBiometric****887322/05/2022FPS****887322/05/20226004000022/05/2022
560100188758 Pooja - ಕಮಲಾಕರ 38 ಲಾಧಾ ಲಾಧಾ ಲಾಧಾ PHH(NK) / NCSBiometric****887323/05/2022FPS****887323/05/20229006000023/05/2022
560100188759 Vidyavati - ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ 85 ಲಾಧಾ ಲಾಧಾ ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****887322/05/2022FPS****887322/05/202212008000022/05/2022
560100188761 Ghalemma - ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ 16 ಲಾಧಾ ಲಾಧಾ ಲಾಧNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100188762 ರವೀನಾ ಗಂ ಮಾಹಾದೇವ - ಮಾಹಾದೇವ 141 ಲಾಧಾ ಲಾಧಾ ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****887323/05/2022FPS****887323/05/20229006000023/05/2022
560100188763 Ghalemma - ಬಸವಣಪ್ಪಾ 77 ಲಾಧಾ ಲಾಧಾ ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****887326/05/2022FPS****887326/05/20226004000026/05/2022
560100188764 Sujata - ವಿಜಯಕುಮಾರ 157 ಲಾಧಾ ಲಾಧಾ ಲಾPHH(NK) / NCSBiometric****887322/05/2022FPS****887322/05/20229006000022/05/2022
560100188765 Umadevi - ಸಂಗಶೆಟ್ಟಿ 217 ಲಾಧಾ ಲಾಧಾ ಲಾPHH(NK) / NCSBiometric****887322/05/2022FPS****887322/05/20226004000022/05/2022
560100188766 Meenaxi - ಮಿನಾಕ್ಷಿ PHH(NK) / NCSBiometric****887323/05/2022FPS****887323/05/20226204000023/05/2022
560100188767 Laxmibai - ಬಸಪ್ಪಾ 98 ಲಾಧಾ ಲಾಧಾ ಲಾಧಾ PHH(NK) / NCSBiometric****887322/05/2022FPS****887322/05/20229006000022/05/2022
560100188789 Nagamma - ವೀರಸೆಟೆಪ್ಪಾ 192 ಲಾಧಾ ಲಾಧಾ PHH(NK) / NCSBiometric****887323/05/2022FPS****887323/05/2022180012000023/05/2022
560100188850 Sharada Bai - ಮಲ್ಲಿಕಾರಜುನ 83 ಲಾಧಾ ಲಾಧಾ ಲPHH(NK) / NCSBiometric****887323/05/2022FPS****887323/05/20223002000023/05/2022
560100188851 Laximbai W/ Viswanath - ಇರಪ್ಪಾ 147 ಲಾಧಾ ಲಾಧಾ ಲಾಧಾ PHH(NK) / NCSBiometric****887322/05/2022FPS****887322/05/2022180012000022/05/2022
560100188852 Nirmala W/ Bamashtty - ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ 14 ಲಾಧಾ ಲಾಧಾ ಲಾಧPHH(NK) / NCSBiometric****887323/05/2022FPS****887323/05/2022150010000023/05/2022
560100188853 Aminabee W/ Yashinsab - ಅಬದುಲ್ಸಾಬ 134 ಲಾಧಾ ಲಾಧಾ ಲಾPHH(NK) / NCSBiometric****887322/05/2022FPS****887322/05/20226004000022/05/2022
560100189073 Jagadevi - ಹಾವಪ್ಪಾ 136 ಲಾಧಾ ಲಾಧಾ ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****887322/05/2022FPS****887322/05/20229006000022/05/2022
560100189196 Indumati - ಅನೀಲಕುಮಾರ 78 ಲಾಧಾ ಲಾಧಾ ಲಾಧPHH(NK) / NCSBiometric****887322/05/2022FPS****887322/05/202212008000022/05/2022
560100189200 Zarabai - ನರಸಪ್ಪಾ 159 ಲಾಧಾ ಲಾಧಾ ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****887322/05/2022FPS****887322/05/20229006000022/05/2022
560100189201 Paramma - ಶೆಶಿಕಾಂತ 89 ಲಾಧಾ ಲಾಧಾ ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****887323/05/2022FPS****887323/05/20229006000023/05/2022
560100189202 Sharanappa - ರಾಮಪ್ಪಾ 120 ಲಾಧಾ ಲಾಧಾ ಯಶೆಪPHH(NK) / NCSBiometric****887322/05/2022FPS****887322/05/20229006000022/05/2022
560100189203 Reshamma - ಚಾಂದಸಾಬ 131 ಲಾಧಾ ಲಾಧಾ ಲಾಧಾAAY(NK) / NCSBiometric****887322/05/2022FPS****887322/05/2022200015000022/05/2022
560100189204 Prabhavati W/ Kalappa - ಕಲಪ್ಪಾ 39 ಲಾಧಾ ಲಾಧಾ ಲಾಧಾ PHH(NK) / NCSBiometric****887323/05/2022FPS****887323/05/2022150010000023/05/2022
560100189205 ಮಂಜುಳಾ - ರವೀಕುಮಾರ 178 ಲಾಧಾ ಲಾಧಾ ಪಂಚPHH(NK) / NCS------30000000-
560100189206 Sampavati - ಸುನೀಲ 9 ಲಾಧಾ ಲಾಧಾ ಲಾಧಾ ಔರPHH(NK) / NCSBiometric****887323/05/2022FPS****887323/05/20229006000023/05/2022
560100189207 Shobhavati - ವೀಶ್ವನಾಥ 178 ಲಾಧಾ ಲಾಧಾ ಪಂಚPHH(NK) / NCSBiometric****887322/05/2022FPS****887322/05/20229006000022/05/2022
560100189208 Sangitha - ಪ್ರಭಾಕರ 36/1 ಲಾಧಾ ಲಾಧಾ ಲಾಧPHH(NK) / NCSBiometric****887322/05/2022FPS****887322/05/2022180012000022/05/2022
560100189209 ರಫತಬೆಗಂ ಗಂಡಾ ಮಹಮದಮಿಯ್ಯಾ - ಮಹೆಬುಬಮಿಯ್ಯಾ 197 ಲಾಧಾ ಲಾಧಾ PHH(NK) / NCSBiometric****887323/05/2022FPS****887323/05/20226004000023/05/2022
560100189210 Mahadevi - ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ 51 ಲಾಧಾ ಲಾಧಾ ಲಾಧPHH(NK) / NCSBiometric****887322/05/2022FPS****887322/05/20226004000022/05/2022
560100189211 Jagadevi - ಚೆಂದ್ರಶೆಕರ 75 ಲಾಧಾ ಲಾಧಾ ಲಾPHH(NK) / NCSBiometric****887323/05/2022FPS****887323/05/20229006000023/05/2022
560100189212 Sapna - ಸುನೀಲ 142 ಲಾಧಾ ಲಾಧಾ ಲಾಧಾ PHH(NK) / NCSBiometric****887323/05/2022FPS****887323/05/20226004000023/05/2022
560100190351 Annapurneshwari - ವೀರಯ್ಯಾ 74 ಲಾಧಾ ಲಾಧಾ ಲಾಧಾ PHH(NK) / NCSBiometric****887326/05/2022FPS****887326/05/202212008000026/05/2022
560100195768 Anitha Mithare - S/O: ಹಣಮಂತಪ್ಪ #44 ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100196366 Malamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಚಂದ್ರಶೇಖರ ತಾ PHH(NK) / NCSBiometric****887322/05/2022FPS****887322/05/20226004000022/05/2022
560100196662 Sangamma - W/O ನಾಗನಾಥ . . . . ಲಾಧಾ ಅPHH(NK) / NCSBiometric****887322/05/2022FPS****887322/05/20226004000022/05/2022
560100196663 Mallamma - W/O: ಗುಂಡಪ್ಪ #1-41 ಲಾಧ ಮೇನ್ PHH(NK) / NCSBiometric****887323/05/2022FPS****887323/05/20226004000023/05/2022
560100196665 Sarswati - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಗಣಪತಿ PHH(NK) / NCSBiometric****887322/05/2022FPS****887322/05/20229006000022/05/2022
560100196666 Ambika - W/O ರಾಜಕುಮಾರ 53 ಬಸಾವಮಂಟಪ ಬ್ಯPHH(NK) / NCSBiometric****887323/05/2022FPS****887323/05/20226004000023/05/2022
560100196854 Jyoti - C/O ಸಂಗಮೇಶ 54 ಲಾಧಾ ಲಾಧಾ ಅಂಚPHH(NK) / NCSBiometric****887322/05/2022FPS****887322/05/202212008000022/05/2022
560100196860 Iramma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪ್ರಕಾಶ . . . .PHH(NK) / NCSBiometric****887322/05/2022FPS****887322/05/2022180012000022/05/2022
560100196862 Paravati - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ PHH(NK) / NCSBiometric****887323/05/2022FPS****887323/05/20226004000023/05/2022
560100197071 Radhamma - W/O: ರಾಜು 1-102 ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ PHH(NK) / NCSBiometric****887322/05/2022FPS****887322/05/2022150010000022/05/2022
560100197075 Sujata - S/O: ಕೇಶಪ್ಪ #94 ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಲPHH(NK) / NCSBiometric****887322/05/2022FPS****887322/05/202212008000022/05/2022
560100197095 Lakshmi Bayi - W/O: ಸುಭಾಷ್ #133 ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆPHH(NK) / NCSBiometric****887323/05/2022FPS****887323/05/20229006000023/05/2022
560100197124 Shanthamma - W/O: ಅಪ್ಪರಾವ್ 64 ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆPHH(NK) / NCSBiometric****887322/05/2022FPS****887322/05/20226004000022/05/2022
560100197193 Sushila - W/O: ಅಣೆಪ್ಪ 44 ಲಾಧಾ ಬಸವ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****887323/05/2022FPS****887323/05/20226004000023/05/2022
560100197771 Savita - S/O: ಮಾಣಿಕ ರಾವ್ #171 ಲಾಧ PHH(NK) / NCSBiometric****887322/05/2022FPS****887322/05/20229006000022/05/2022
560100197859 Kanchana - W/O ಶ್ರೀಕಂತ 76 - ಲಾಧಾ - ಲಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100197860 Sonu Bai - W/O ಜ್ಞಾನದೇವ 08 ನಿಯರ್ ಹನುಮಾನPHH(NK) / NCSBiometric****720421/05/2022FPS****720421/05/2022150010000021/05/2022
560100198004 Reenamma - W/O: ಸ್ವಾಮಿ ದಾಸ್ #1-109 ಲಾPHH(NK) / NCSBiometric****887322/05/2022FPS****887322/05/20226004000022/05/2022
560100198168 Mary - C/O ಪ್ರಕಾಶ್ #1-27 ಲಾಧಾ ರೋಡ PHH(NK) / NCSBiometric****887322/05/2022FPS****887322/05/20226004000022/05/2022
560100198173 Shaubai - W/O ಸುಭಾಷ . . . . ಲಾಧಾ ಅಂPHH(NK) / NCSBiometric****887323/05/2022FPS****887323/05/20226204000023/05/2022
560100198191 Shekamma - W/O: ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ #69 ಚರ್ಚ್PHH(NK) / NCSBiometric****887322/05/2022FPS****887322/05/20226204000022/05/2022
560100198228 Rajamma - W/O: ಬಂಡೆಪ್ಪ #1/40 ಮೇನ್ ರೋಡ್PHH(NK) / NCSBiometric****887322/05/2022FPS****887322/05/20229206000022/05/2022
560100198407 Seema - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಗುರಪ್ಪಾ . . . PHH(NK) / NCSBiometric****720424/05/2022FPS****720424/05/20226004000024/05/2022
560100198572 Bebavati - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವೀರಶೆಟ್ಟಿ ಮಾನೂರೆ PHH(NK) / NCSBiometric****887323/05/2022FPS****887323/05/20226604000023/05/2022
560100198573 Rizwana - W/O ಹುಸ್ಸೈನ ಲಾದಾ ಔರಾದ ಲಾಧಾ PHH(NK) / NCSBiometric****887322/05/2022FPS****887322/05/20226204000022/05/2022
560100198703 Manjula - W/O: ವಿಜಯಕುಮಾರ #1-16 ಹನುPHH(NK) / NCSBiometric****887322/05/2022FPS****887322/05/20229206000022/05/2022
560100198778 Kaveri - W/O ಅಂಬಾದಾಸ 28 ಬಾಚೆಪಳ್ಳಿ ಔರPHH(NK) / NCSBiometric****720421/05/2022FPS****720421/05/2022150010000021/05/2022
560100198863 Mahadevi - W/O: ಕಾಶೀನಾಥ್ #34/ಬಿ ಲಾಧಾ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100199104 Savita - C/O ಶ್ರೀಧರ . . ಬಾಚೆಪಳ್ಳಿ ಅಂPHH(NK) / NCS------60000000-
560100199514 Nandini - W/O: ರಮೇಶ್ #16 ಲಾಧಾ ಹನುಮಾPHH(NK) / NCSBiometric****887326/05/2022FPS****887326/05/20226004000026/05/2022
560100199525 Muttamma - W/O ಮಾರುತಿ #60 ಬಸವ ಟೆಂಪಲ ಹತ್PHH(NK) / NCSBiometric****887323/05/2022FPS****887323/05/202212008000023/05/2022
560100199527 Suvarna Biradara - W/O: ಶಿವಾಜಿ #51-1 ಲಾಧ ಬಸವPHH(NK) / NCSBiometric****887323/05/2022FPS****887323/05/20229206000023/05/2022
560100199529 Soniya - W/O ಅಂಕುಶ 5-1-1 ನಿಯರ್ ಬಸವ ಮಂPHH(NK) / NCSBiometric****717628/05/2022FPS****717628/05/202212008000028/05/2022
560100199530 Anitha Bai - W/O: ಪ್ರಕಾಶ ಬಾವಗೆ ಮೇನ್ ರೋಡ್PHH(NK) / NCSBiometric****887322/05/2022FPS****887322/05/202212208000022/05/2022
560100199667 Gouramma - W/O ಸುನೀಲ ಲಾಧ (ಏ) ತಾ ಔರಾದPHH(NK) / NCS------60000000-
560100199771 Rangamma - W/O: ಮಾರುತೆಪ್ಪ ಬೊಂಬಾಳಗೆ #89 PHH(NK) / NCSBiometric****887322/05/2022FPS****887322/05/20223202000022/05/2022
560100200237 Sukanya - W/O: ಗಣಪತಿ 1-150 ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆPHH(NK) / NCSBiometric****887323/05/2022FPS****887323/05/2022121208000023/05/2022
560100200411 Rajemma - C/O ವೈಜೀನಾಥ 63 . ಬಸವೇಶ್ವರPHH(NK) / NCSBiometric****887322/05/2022FPS****887322/05/20223202000022/05/2022
560100200412 Rekha - W/O ರಮೇಶ ಲಾದಾ ಔರಾದ ಲಾಧಾ ಅಂಚPHH(NK) / NCSBiometric****381126/05/2022FPS****381126/05/20229006000026/05/2022
560100200417 Badeema - W/O: ಮೊಹಮ್ಮದ್ #190 ಲಾಧ ,ಮೇನ್PHH(NK) / NCSBiometric****887323/05/2022FPS****887323/05/20229206000023/05/2022
560100200618 Bhagya Shree - W/O: ಕಮಲಾಕರ #1-314 ಮೇನ್ ರೋಡ್PHH(NK) / NCSBiometric****887323/05/2022FPS****887323/05/20226204000023/05/2022
560100200622 Sabitha - W/O: ಸ್ವಾಮಿ ದಾಸ್ 69 ಮುಖ್ಯ ರಸPHH(NK) / NCS------60000000-
560100200672 Shantamma - W/O ಜೀವನ . . . . ಲಾಧಾ ಅಂಚPHH(NK) / NCS------60000000-
560100200674 Godavari - W/O: ದೇವಿದಾಸ #109 ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತPHH(NK) / NCSBiometric****887326/05/2022FPS****887326/05/20226004000026/05/2022
560100200675 Kaveri - W/O ಶಿವರಾಜ . . . . ಲಾಧಾ ಅPHH(NK) / NCSBiometric****887322/05/2022FPS****887322/05/20226204000022/05/2022
560100200676 Sapna - C/O ಶಿವನಂದ #52 ಮೇನ್ ರೋಡ ಲಾಧ ನPHH(NK) / NCSBiometric****887323/05/2022FPS****887323/05/2022121208000023/05/2022
560100200804 Muttamma - S/O ಸುಭಾಷ್ ಮಿಠಾರೆ # 131 . .PHH(NK) / NCSBiometric****887323/05/2022FPS****887323/05/20226204000023/05/2022
560100201218 Parvathi - D/O ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಖಾನಾಪುರ್ ಖNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100201228 Rajamma - W/O: ಅಣ್ಣೆಪ್ಪ 22 ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100201563 Surekha Mithare - S/O ಮಾಣಿಕರಾವ್ ೪೬ ಲಾಧ ಅಂNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100201792 Nandumati - W/O ಶ್ರೀಮಂತ #76 - ಕೌಠಾ (ಬಿ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100201994 Mumtaazshireen - S/O ಫತುರುಸಬ್ ೫ ಸಂತಪುರ ಜನNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100202121 Indamma - W/O: ಸುಭಾಷ 189/1 ಉಜನಿ ಉಜನಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100202259 Jyoti - S/O: ಅಮೃತ ಲಾಧಾ ತಾ ಔರಾದ್ ಲPHH(NK) / NCSBiometric****887326/05/2022FPS****887326/05/20229006000026/05/2022
560100202291 Kantamma - W/O ಮಾದಪ್ಪಾ ಜೀರ್ಗಾ (ಬಿ) NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100202584 Asha - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂದೀಪ ಮೇನPHH(NK) / NCSBiometric****887322/05/2022FPS****887322/05/202212208000022/05/2022
560100202601 Kavitha - W/O: ನಾಗನಾಥ #148 ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆPHH(NK) / NCSBiometric****887322/05/2022FPS****887322/05/20229206000022/05/2022
560100202627 Mahananda - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಸಂತೋಷ 68 ಲಾಧ ಲಾಧಾ PHH(NK) / NCSBiometric****887322/05/2022FPS****887322/05/2022152010000022/05/2022
560100202631 Kaveri - S/O ಬಾಬು ರಾವ 214 - ಲಾಧ ಲಾಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****887322/05/2022FPS****887322/05/20229006000022/05/2022
Top