REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560100130719 Kavita - W/O ವಿಜಯಕುಮಾರ 467 ಠಾಣಾ ಕೂಶನೂNPHH(NK) / CS------100000000-
560100130729 Heena Tabasum - W/O ಫಹಿಮುದ್ದೀನ್ #2/64 ಠಾಣಾ ಕNPHH(NK) / CS------100000000-
560100130774 Archana - W/O ಸಂಗಮೇಶ 618 ದತ್ತಾ ನಗರ ಠಾNPHH(NK) / CS------100000000-
560100131066 Shekuntala Pannale - W/O: ವೈಜೀನಾಥ ರಾವ್ ಪನ್ನಾಳೆ 1-8NPHH(NK) / CS------100000000-
560100131116 Jyoti - W/O ಸಂಜೀವಕುಮಾರ 81 ಮಾಹದೇವ ಟೆಂNPHH(NK) / CS------100000000-
560100131179 Mahananda - W/O: ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ 1-19 ಠNPHH(NK) / CS------100000000-
560100131194 Ambika Jeerge - W/O ರವಿಶಂಕರ ಜೀರ್ಗೆ 77 ಹನುಮಾನNPHH(NK) / CS------100000000-
560100131646 Razeeya Begam - W/O ಶರಿಫ ಖಾನ 685 ಪಟೇಲ್ ಗಲ್ಲಿNPHH(NK) / CS------100000000-
560100132381 Sangeeta - W/O: ಶಾಲೀವಾನ ನಾಗುರೆ 449 PHH(NK) / CSBiometric****558619/05/2022FPS****558619/05/202212008000019/05/2022
560100132387 Mehraj - W/O: ಖಾಜಾ # ದತ್ತ ನಗರ ಠಣಾ ಕುPHH(NK) / CSBiometric****096625/05/2022FPS****096625/05/2022150010000025/05/2022
560100132393 Reshma - W/O: ಪ್ರಕಾಶ್ ಭವನಿ ನಗರ PHH(NK) / CSBiometric****558621/05/2022FPS****558621/05/20226004000021/05/2022
560100132702 Asha - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಧೊಂಡೀಬಾ PHH(NK) / CSBiometric****558621/05/2022FPS****558621/05/20229006000021/05/2022
560100132731 Samareen - W/O ಮಹಿಬೂಬ . ಠಾಣ ಕುಶನೂರ ಠಾಣPHH(NK) / CSBiometric****558618/05/2022FPS****558618/05/20229006000018/05/2022
560100132767 Mamathaj - W/O: ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ #89 PHH(NK) / CSBiometric****558618/05/2022FPS****558618/05/202212008000018/05/2022
560100132768 Jyoti - W/O: ಧನರಾಜ ಬಿರಾದಾರ 213 PHH(NK) / CSBiometric****558618/05/2022FPS****558618/05/20229006000018/05/2022
560100132783 Hema - W/O: ಉಮಾಕಾಂತ 620 PHH(NK) / CSBiometric****558618/05/2022FPS****558618/05/202212008000018/05/2022
560100132790 Sangita - W/O ಶಿವಾನಂದ . ಠಾಣ ಕೂಶನೂರ ಠಾPHH(NK) / CSBiometric****558619/05/2022FPS****558619/05/20226004000019/05/2022
560100132803 Pooja - W/O ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ . ಠಾಣಾ ಕುಶನೂPHH(NK) / CSBiometric****558618/05/2022FPS****558618/05/20229006000018/05/2022
560100132838 Suman Bai - W/O: ಮಾರುತಿ ರಾಠೋಡ್ ದತ್ತ ನಗರPHH(NK) / CSBiometric****558620/05/2022FPS****558620/05/202212008000020/05/2022
560100132859 Tanveer Begum - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಎಮ್‌ ಡಿ ರಫೀಕ PHH(NK) / CSBiometric****558621/05/2022FPS****558621/05/20226004000021/05/2022
560100132924 Alyabegum - W/O ಶರಿಫ #27 ಠಾಣಾ ಕುಶನೂರ ಠಾPHH(NK) / CSBiometric****558619/05/2022FPS****558619/05/20226004000019/05/2022
560100132925 Reshmaa Begam - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಲೀಂ ಶೈಕ್ ಠಾಣPHH(NK) / CSBiometric****558620/05/2022FPS****558620/05/20226004000020/05/2022
560100132926 Yeshoda - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಶೋಕ ದತ್ತಾ ನಗರ PHH(NK) / CSBiometric****558619/05/2022FPS****558619/05/20226004000019/05/2022
560100132943 Gulshan Bee - W/O ಹುಸೇನಸಾಬ 2/82 ಠಾಣಾ ಕುಶನೂPHH(NK) / CSBiometric****558618/05/2022FPS****558618/05/202212008000018/05/2022
560100132945 Rahmath Unissa Begum - W/O ಇಮಾಮ್ ಪಾಶಾ #88 ಠಾಣಾ ಕೂಶನPHH(NK) / CSBiometric****558620/05/2022FPS****558620/05/20226004000020/05/2022
560100132948 Chaya - W/O: ಬಾಲಾಜಿ 107 PHH(NK) / CSBiometric****558621/05/2022FPS****558621/05/2022150010000021/05/2022
560100132960 Laxmibai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಂಕರ ಠಾಣ ಕೂಶನPHH(NK) / CS------30000000-
560100132964 Kasthuri Bai - W/O: ಮಹಾದೇವ ಸ್ವಾಮಿ # ಸ್ವಾಮಿ PHH(NK) / CSBiometric****558621/05/2022FPS****558621/05/20223002000021/05/2022
560100132980 Prabhavati - W/O: ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ #85 ಬಸವ PHH(NK) / CSBiometric****666218/05/2022FPS****666218/05/202212008000018/05/2022
560100132984 ಸಂಗೀತ - W/O: ರಾಜಕುಮಾರ #493 ಬೈತಾಲ ಕPHH(NK) / CS------120000000-
560100132986 Dhanasri - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪಂಡಿತ 40 PHH(NK) / CSBiometric****558619/05/2022FPS****558619/05/20229006000019/05/2022
560100133000 Jyothi - D/O: ಗುರಣ್ಣ #526 ಕೆ ಬಿ ರೋಡ್ PHH(NK) / CSBiometric****939124/05/2022FPS****939124/05/202212008000024/05/2022
560100133074 Sujata - W/O ಅನಿಲ . ಠಾಣ ಕೂಶನೂರ ಠಾಣ ಕPHH(NK) / CSBiometric****558618/05/2022FPS****558618/05/20226004000018/05/2022
560100133092 Gundamma - W/O ಸುಭಾಶ . ಠಾಣ ಕೂಶನೂರ ಠಾಣ PHH(NK) / CSBiometric****558619/05/2022FPS****558619/05/20226004000019/05/2022
560100133095 Anjum - W/O ಎಮ್‌ ಡಿ ಅಕ್ಬರ . ಠಾಣ ಕುಶನPHH(NK) / CS------150000000-
560100133115 ಜ್ಯೋತಿ - W/O ಅನಿಲಕುಮಾರ 116 ಎಮ್ ಪೀ ಕಾಲPHH(NK) / CSBiometric****558618/05/2022FPS****558618/05/20226004000018/05/2022
560100133120 Vaishali - W/O: ವೈಜೀನಾಥ ಶಿಂಧೆ 521 PHH(NK) / CS------120000000-
560100133135 Santoshi - W/O ರವಿ . ಠಾಣಾ ಕುಶನೂರ ಠಾಣಾ PHH(NK) / CSBiometric****558619/05/2022FPS****558619/05/20229006000019/05/2022
560100133185 Ambika - W/O ಬಾಲಾಜಿ . ದತ್ತ ನಗರ ಠಾಣ ಕPHH(NK) / CSBiometric****558618/05/2022FPS****558618/05/20226004000018/05/2022
560100133227 Jyoti - W/O ಶರಣಪ್ಪಾ , ಠಾಣಾ ಕುಶನೂರ ಠPHH(NK) / CSBiometric****558618/05/2022FPS****558618/05/20226004000018/05/2022
560100133232 Huseni - S/O: ಲಕ್ಷ್ಮನ ಠಾಣ ಕಾಲೊನೀ ಕPHH(NK) / CSBiometric****558620/05/2022FPS****558620/05/20226004000020/05/2022
560100133240 Ambika - W/O ನಾಗೇಶ . ಹನುಮಾನ್ ಟೆಂಪಲ ಶಾPHH(NK) / CSBiometric****558621/05/2022FPS****558621/05/20226004000021/05/2022
560100133254 Shalika - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಶೋಕ ಠಾಣ ಕೂಶನPHH(NK) / CSBiometric****558620/05/2022FPS****558620/05/20226004000020/05/2022
560100133278 Shilpa - W/O ಸಂಜುಕುಮಾರ . ಠಾಣಾ ಕುಶನೂರ PHH(NK) / CSBiometric****558619/05/2022FPS****558619/05/20226004000019/05/2022
560100133279 Chhaya - W/O ಬಾಲಾಜಿ . ಠಾಣಾ ಕುಶನೂರ ಠಾPHH(NK) / CSBiometric****558618/05/2022FPS****558618/05/202212008000018/05/2022
560100133302 Jarina - W/O ಹೈದರ . ಠಾಣ ಕೂಶನೂರ ಠಾಣ ಕPHH(NK) / CS------180000000-
560100133309 Shahada Bee - W/O: ಗೌಶೋದ್ಡೀನ್ ಮೊಮಿನ್ 961 PHH(NK) / CSBiometric****729226/05/2022FPS****729226/05/20226004000026/05/2022
560100133310 Shahidabi - W/O ಮಲಿಕ . ಠಾಣ ಕೂಶನೂರ ಠಾಣ ಕPHH(NK) / CSBiometric****558629/05/2022FPS****558629/05/202212008000029/05/2022
560100133335 Fajalun - W/O ಮನ್ಸೂರ ಶೈಖ ಠಾಣಾ ಕುಶನುPHH(NK) / CSBiometric****558619/05/2022FPS****558619/05/2022180012000019/05/2022
560100133352 Jayashree - W/O ಚಂದ್ರಕಾಂತ . ಹನುಮಾನ್ ಟೆಂಪPHH(NK) / CS------60000000-
560100133384 Prabhavati - W/O: ಶಾಂತಕುಮಾರ್ 123 ಹನುಮಾನ್ PHH(NK) / CSBiometric****558619/05/2022FPS****558619/05/20229006000019/05/2022
560100133419 Anita - W/O: ಅಮೃತ್ PHH(NK) / CSBiometric****558619/05/2022FPS****558619/05/202212008000019/05/2022
560100133425 ಅನೀತಾ - W/O: ಸಿದಪ್ಪ ಜೀರ್ಗೆ PHH(NK) / CSBiometric****558619/05/2022FPS****558619/05/2022150010000019/05/2022
560100133449 Radhika - W/O: ಸತೀಶ್ 438 PHH(NK) / CSBiometric****558619/05/2022FPS****558619/05/202212008000019/05/2022
560100133505 Pooja - W/O ರಾಜು . ಠಾಣ ಕೂಶನೂರ ಠಾಣ ಕPHH(NK) / CSBiometric****558619/05/2022FPS****558619/05/202212008000019/05/2022
560100133591 Vijaylaxmi - W/O ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ 74 ಠಾಣಾ ಕೂಶನೂPHH(NK) / CSBiometric****558619/05/2022FPS****558619/05/20226004000019/05/2022
560100133783 Bhagyashri - W/O ಚೇತನ . ಠಾಣಾ ಕುಶನೂರ ಠಾಣಾPHH(NK) / CSBiometric****558620/05/2022FPS****558620/05/20226004000020/05/2022
560100134004 Anita - W/O ಸಂತೋಷಕುಮಾರ #2/27 ಠಾಣಾ ಕುPHH(NK) / CSBiometric****558629/05/2022FPS****558629/05/20226004000029/05/2022
560100134031 Ambika - W/O: ಅವಿನಾಶ್ #07 ದತ್ತ ನಗರ PHH(NK) / CSBiometric****558619/05/2022FPS****558619/05/20229006000019/05/2022
560100134073 Elizibeth - W/O ಜೀವನ . ಠಾಣ ಕೂಶನೂರ ಠಾಣ ಕPHH(NK) / CSBiometric****558621/05/2022FPS****558621/05/20226004000021/05/2022
560100134175 ಶೋಭ - W/O: ಅಮೃತ್ #282 ಶಾಂತಿ ನಗರ PHH(NK) / CSBiometric****558620/05/2022FPS****558620/05/20229006000020/05/2022
560100134196 Prabhavathi - W/O ಸುಭಾಶ 2-45/3 ಠಾಣಾ ಕುಶನೂರPHH(NK) / CSBiometric****558621/05/2022FPS****558621/05/202212008000021/05/2022
560100134209 Pooja - W/O ಮನೋಜಕುಮಾರ . ಠಾಣಾ ಕುಶನೂರ PHH(NK) / CSBiometric****558621/05/2022FPS****558621/05/20229006000021/05/2022
560100134211 Kamal Bai - W/O: ರಾಮೇಶ್ #107/ಎ ದತ್ತ ನಗರ PHH(NK) / CS------60000000-
560100134317 Arati - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂಗಮೇಶ ಠಾಣಾ ಕPHH(NK) / CSBiometric****558621/05/2022FPS****558621/05/202212008000021/05/2022
560100134350 Tabshum - W/O: ಅಖಿಲ PHH(NK) / CSBiometric****558619/05/2022FPS****558619/05/20226004000019/05/2022
560100134568 Sumanth - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಗುಂಡಪ್ಪಾ PHH(NK) / CSBiometric****558618/05/2022FPS****558618/05/20223002000018/05/2022
560100134692 Yasmeen Begum - W/O ಸಲಿಮ 718 ಐ ಬೀ ರೋಡ್ ಠಾಣ PHH(NK) / CSBiometric****558619/05/2022FPS****558619/05/20226004000019/05/2022
560100134748 Renuka - W/O ಭೀಮರಾವ ಕರಂಜೆ . ನಾರ್ ಜೀ ಪPHH(NK) / CSBiometric****558619/05/2022FPS****558619/05/20226004000019/05/2022
560100134864 Sonamma - W/O: ಸಿದ್ದಪ್ಪ #1006 ದತ್ತ ನಗರPHH(NK) / CSBiometric****558618/05/2022FPS****558618/05/20226004000018/05/2022
560100134894 Sarvamangala - W/O ಲೇಟ್ ವಿಜಯಕುಮಾರ 79 ಠಾಣಾ ಕPHH(NK) / CSBiometric****277728/05/2022FPS****277728/05/20223002000028/05/2022
560100134910 Anitha - W/O: ಅಬ್ರಹಮ್ #459 ಠಾಣಾ ಕುಸPHH(NK) / CSBiometric****558618/05/2022FPS****558618/05/2022150010000018/05/2022
560100134984 Jyyed Bi - W/O ಜಾಕೀರ ಹುಸೇನ . ಠಾಣಾ ಕುಶನೂPHH(NK) / CSBiometric****558619/05/2022FPS****558619/05/2022150010000019/05/2022
560100135107 Monika - W/O: ದಾಮೋದರ್ 730 ಹನುಮಾನ್ ಟೆಂPHH(NK) / CSBiometric****558619/05/2022FPS****558619/05/202212008000019/05/2022
560100135161 Kavita - W/O: ಸಂತೋಷ #583 PHH(NK) / CSBiometric****729226/05/2022FPS****729226/05/202212008000026/05/2022
560100135234 Priyadarshani - W/O: ಗಣೇಶಕುಮಾರ್ ಠಾಣಾ ಕುಶನPHH(NK) / CSBiometric****558618/05/2022FPS****558618/05/2022150010000018/05/2022
560100135256 Divya - W/O: ವೀರೇಶ್ 75 ಮಹದೇವ ಟೆಂಪಲ್ PHH(NK) / CSBiometric****558621/05/2022FPS****558621/05/20226004000021/05/2022
560100135284 Shalika - W/O ವಿನೋದ 818 ದತ್ತ ನಗರ ಠಾಣಾPHH(NK) / CSBiometric****558621/05/2022FPS****558621/05/20226004000021/05/2022
560100135361 Shilamma - W/O: ರಮೇಶ #506 ದತ್ತ ಕಾಲೋನಿPHH(NK) / CSBiometric****558619/05/2022FPS****558619/05/20229006000019/05/2022
560100135440 Surekha - W/O: ಅಶೋಕ ಬಾಪುರೆ 806/ಬಿ ಗಣPHH(NK) / CSBiometric****558618/05/2022FPS****558618/05/202212008000018/05/2022
560100135455 Molanabee - W/O: ಮಹಮ್ಮಡಸಾಬ್ PHH(NK) / CSBiometric****558618/05/2022FPS****558618/05/20226004000018/05/2022
560100135505 Kalavati - W/O: ಯೇಸುದಾಸ್ PHH(NK) / CSBiometric****558619/05/2022FPS****558619/05/202212008000019/05/2022
560100135677 Sridevi - W/O ತಾನಾಜಿ . ಠಾಣ ಕೂಶನೂರ ಠಾಣPHH(NK) / CSBiometric****558618/05/2022FPS****558618/05/20226004000018/05/2022
560100135824 Seminabee - W/O ಅಫಸರ . ಠಾಣ ಕುಶನೂರ ಠಾಣ ಕPHH(NK) / CSBiometric****558620/05/2022FPS****558620/05/2022150010000020/05/2022
560100135969 Renuka - W/O ರಾಜಕುಮಾರ ಠಾಣಾ ಕುಶನೂರ ಠಾಣPHH(NK) / CSBiometric****558618/05/2022FPS****558618/05/20226004000018/05/2022
560100136005 Mangala - W/O: ಬಸವರಾಜ ಪಸರ್ಗೆ ಠಾಣಾ ಕPHH(NK) / CSBiometric****558619/05/2022FPS****558619/05/202212008000019/05/2022
560100136020 Renuka - W/O ಗುರುನಾಥ . ಠಾಣಾ ಕುಶನೂರ ಠPHH(NK) / CSBiometric****558619/05/2022FPS****558619/05/20226004000019/05/2022
560100136063 Lakshmi - W/O ಸಂದೀಪ . ಠಾಣಾ ಕುಶನೂರ ಠಾಣPHH(NK) / CSBiometric****558618/05/2022FPS****558618/05/20229006000018/05/2022
560100136072 Shabana - W/O: ಅಜೀಜ್ #573 ದತ್ತ ನಗರ PHH(NK) / CSBiometric****558619/05/2022FPS****558619/05/2022210014000019/05/2022
560100136174 Rajamma - W/O: ಸಂಗ ಶೆಟ್ಟಿ #130 ಶಾಂತಿ ನPHH(NK) / CSBiometric****558619/05/2022FPS****558619/05/2022180012000019/05/2022
560100136184 Anuradha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂಜಯ ಠಾಣಾ ಕುಶPHH(NK) / CS------30000000-
560100136204 Nagaveni - W/O ಪ್ರಭು . ಠಾಣ ಕೂಶನೂರ ಠಾಣ PHH(NK) / CSBiometric****558618/05/2022FPS****558618/05/20226004000018/05/2022
560100136237 Shantamma - W/O ಹಣಮಂತ . ಠಾಣ ಕೂಶನೂರ ಠಾಣ PHH(NK) / CSBiometric****558621/05/2022FPS****558621/05/20226004000021/05/2022
560100136258 Meera - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅರವಿಂದ ದತ್ತಾ ನಗರ PHH(NK) / CSBiometric****558621/05/2022FPS****558621/05/20226004000021/05/2022
560100136280 Asharani - W/O ಅಣ್ಣಾರಾವ . ಹನುಮಾನ ಟೆಂಪಲ PHH(NK) / CSBiometric****558618/05/2022FPS****558618/05/202212008000018/05/2022
560100136303 Pooja - W/O ವಿನೋದ ಠಾಣಾ ಕುಶನುರ ತಾ PHH(NK) / CS------60000000-
560100136308 Salohabegam - W/O: ಗೌದ್ದೀಂ ಮುಲ್ಲಾ 2-63 PHH(NK) / CSBiometric****558620/05/2022FPS****558620/05/20229006000020/05/2022
560100136543 Arthi Jeerge - W/O: ಪ್ರಶಾಂತ್ ಜೀರ್ಗೆ #74 ಶNPHH(NK) / CS------00000000-
560100136560 Nirmala - W/O: ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ #83 ಮಹNPHH(NK) / CS------00000000-
560100136822 Reshma - W/O: ವಿಠಲ 561 ದತ್ತ ನಗರ PHH(NK) / CSBiometric****558619/05/2022FPS****558619/05/202212008000019/05/2022
560100136841 Shardamma - W/O: ಭಿಮರಾವNPHH(NK) / CS------00000000-
560100136899 Hatijabegaum - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶೈಖ್ ಚಾಂದ್ ಠಾPHH(NK) / CSBiometric****558621/05/2022FPS****558621/05/202212008000021/05/2022
560100136914 Jaimani - W/O: ಸುದಾಮ #459 ಠಾಣಾ ಕುಸುನPHH(NK) / CSBiometric****558618/05/2022FPS****558618/05/202212008000018/05/2022
560100136941 Malanabi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಖಾಜಾಮಿಯ್ಯ ದತ್ತಾPHH(NK) / CSBiometric****558619/05/2022FPS****558619/05/20229006000019/05/2022
560100137040 Vimalabai - D/O: ಸಂಗಮೇಶ ಪಸರ್ಗೆ ಠಾಣಾ ಕPHH(NK) / CSBiometric****558619/05/2022FPS****558619/05/2022210014000019/05/2022
560100137050 Godavari - W/O ಗಂಗಶೆಟ್ಟಿ ೨/೮೮೩ ಔರಾದ್PHH(NK) / CSBiometric****277723/05/2022FPS****277723/05/202212008000023/05/2022
560100137056 Dhurapati - W/O: ಶೋನಾಜಿ #107 ಚರ್ಚ್‌ನPHH(NK) / CS------60000000-
560100137124 Laximbai - W/O: ರಾಜಪ್ಪ PHH(NK) / CSBiometric****558621/05/2022FPS****558621/05/20229006000021/05/2022
560100137147 Parwathi - W/O: ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಸಂಗಪ್ಪ ಬವಾಗೆ PHH(NK) / CSBiometric****558621/05/2022FPS****558621/05/202212008000021/05/2022
560100137406 Shahenaz Begum - W/O ಮನ್ನಸೂರ ಮಿಯ್ಯಾ . ಠಾಣ ಕುಶPHH(NK) / CSBiometric****558618/05/2022FPS****558618/05/202212008000018/05/2022
560100137606 Aruna - W/O ಹಣಮಂತ . ಠಾಣ ಕುಶನೂರ ಠಾಣ PHH(NK) / CSBiometric****558621/05/2022FPS****558621/05/2022150010000021/05/2022
560100137609 Yasmeen Begum - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನಯುಮೊದ್ದೀನ್ ಠPHH(NK) / CSBiometric****558621/05/2022FPS****558621/05/202212008000021/05/2022
560100137746 Meenakshi Wallapure - W/O: ಶಿವಾನಂದ 694 ಠಾಣಾ ಕುಶನೂರPHH(NK) / CSBiometric****558618/05/2022FPS****558618/05/20229006000018/05/2022
560100138101 Savitra - W/O ದಿಲೀಪ . ಹನುಮಾನ್ ದೇವಸ್ತಾನNPHH(NK) / CS------100000000-
560100138297 Radha - W/O: ಮುಕುಂದರಾವ್ 2/19 ಮಹದೇವ ಟPHH(NK) / CS------90000000-
560100138301 Priyanka - W/O ರವೀಂದ್ರ 10 ಹಳೆಯ ಕೆನರಾ ಬ್PHH(NK) / CSBiometric****558620/05/2022FPS****558620/05/202212008000020/05/2022
560100138366 Shobha - W/O ಜೀವನ 501, ಬೆತ್ತಲ್ ಕಾಲೊನಿ PHH(NK) / CSBiometric****558620/05/2022FPS****558620/05/202212008000020/05/2022
560100138711 Alka - W/O ಹಣಮಂತ . ಹನುಮಾನ ಟೆಂಪಲ್ ಠPHH(NK) / CSBiometric****558620/05/2022FPS****558620/05/20226004000020/05/2022
560100138831 Gangamma - W/O ಮಣಿಕಪ್ಪಾ . . ಠಾಣಾ ಕುಶನೂPHH(NK) / CSBiometric****558618/05/2022FPS****558618/05/20229006000018/05/2022
560100138850 Laksmi Bai - W/O: ಅಣ್ಣಾರಾವ್ ಕಾರಂಜಿ #353 ಟNPHH(NK) / CS------00000000-
560100138877 Mahadevi - W/O ಜಗನ್ನಾಥ . . . ಠಾಣಾ ಕುಶPHH(NK) / CSBiometric****558618/05/2022FPS****558618/05/20229006000018/05/2022
560100138926 Lakshmi Bai - W/O: ತಿಪ್ಪಣ್ಣ #18 ದತ್ತ ನಗರPHH(NK) / CSBiometric****558618/05/2022FPS****558618/05/20229006000018/05/2022
560100139031 Laxmi - W/O ಶಿವಕುಮಾರ . ದತ್ತ ನಗರ ಠಾಣPHH(NK) / CSBiometric****558619/05/2022FPS****558619/05/20226004000019/05/2022
560100139087 Shantabai - W/O ಮಹೇಶ . . . . ಕುಶನೂರ ಠಾPHH(NK) / CSBiometric****558620/05/2022FPS****558620/05/20226004000020/05/2022
560100139112 Kamala Bai - W/O: ಸುಭಾಷ್ #786 ಐ ಬಿ ರೋಡ್ NPHH(NK) / CS------100000000-
560100139232 Bharat Bai - W/O: ಬಾಬು ರಾವ್ #613 ದತ್ತ ನಗರPHH(NK) / CSBiometric****558620/05/2022FPS****558620/05/202212008000020/05/2022
560100140447 Sudharani - S/O ಸೂರ್ಯಕಾಂತ 1 ಸ್ವಾಮಿ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / CSBiometric****558618/05/2022FPS****558618/05/20229006000018/05/2022
560100140599 Halimunissa - W/O: ಇಮ್ರಾನ್ ಕುಶನೂರ ಠಾಣಾ ಠಾಣಾ NPHH(NK) / CS------00000000-
560100140803 Rabika - W/O ಲಕ್ಷ್ಮಣ . ಠಾಣಾ ಕುಶನೂರ ಠPHH(NK) / CSBiometric****558619/05/2022FPS****558619/05/20229006000019/05/2022
560100140940 Munna Bai - W/O: ಸುಭಾಷ್ #1/3 ಮಾಗರವಾಡಿ ಠPHH(NK) / CSBiometric****558618/05/2022FPS****558618/05/2022150010000018/05/2022
560100140982 Sunita - W/O: ರಾಜಕುಮಾರ್ 1-28 ಹನುಮಾನ್ PHH(NK) / CSBiometric****558620/05/2022FPS****558620/05/202212008000020/05/2022
560100141002 Sulochana - W/O ಚಂದ್ರಕಾಂತ . . . . ಕುಶನPHH(NK) / CSBiometric****558629/05/2022FPS****558629/05/20226004000029/05/2022
560100141194 Ibraheem - S/O ಗೊರೆಮಿಯಾ # ಮುಲ್ಲಾ ಗಲ್ಲಿ PHH(NK) / CS------120000000-
560100141202 Mahananda - W/O: ರಾಮಶೆಟ್ಟಿ ಪನ್ನಾಳೆ 1-81 PHH(NK) / CSBiometric****558620/05/2022FPS****558620/05/2022150010000020/05/2022
560100141220 Baswambika - W/O ರಮೇಶ 1-28 ಠಾಣಾ ಕುಶನೂರ ಬPHH(NK) / CSBiometric****558620/05/2022FPS****558620/05/20226004000020/05/2022
560100141814 Tejamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಹಣಮಂತರಾವ ಠಾಣಾPHH(NK) / CSBiometric****558618/05/2022FPS****558618/05/20229006000018/05/2022
560100141857 Surekha - W/O ಮಹಾವೀರ ಠಾಣಾ ಕುಶನೂರ ತಾPHH(NK) / CSBiometric****558619/05/2022FPS****558619/05/20226004000019/05/2022
560100141920 Manisha Ben - W/O: ಅಶೋಕ್ ಭಾಯಯ್ ವೈಷ್ಣಾನಿ #78PHH(NK) / CSBiometric****558619/05/2022FPS****558619/05/20226004000019/05/2022
560100144943 Nilamma - ಠಾಣಾ ಕುಶನೂರAAY(NK) / CSBiometric****558620/05/2022FPS****558620/05/2022200015000020/05/2022
560100144944 Sugamma - ಠಾಣಾ ಕುಶನೂರPHH(NK) / CSBiometric****558621/05/2022FPS****558621/05/20229006000021/05/2022
560100144945 subbamma - ಠಾಣಾ ಕುಶನೂರPHH(NK) / CSBiometric****558621/05/2022FPS****558621/05/20223002000021/05/2022
560100144946 Shashikala - ಠಾಣಾ ಕುಶನೂರAAY(NK) / CSBiometric****558620/05/2022FPS****558620/05/2022200015000020/05/2022
560100144947 Jagadevi - ಠಾಣಾ ಕುಶನೂರAAY(NK) / CSBiometric****558618/05/2022FPS****558618/05/2022200015000018/05/2022
560100144948 ನಾಗನಾತ - ಠಾಣಾ ಕುಶನೂರPHH(NK) / CSBiometric****558618/05/2022FPS****558618/05/20226004000018/05/2022
560100144949 Minakshi - ಠಾಣಾಕುಶ್ನೂರAAY(NK) / CSBiometric****558619/05/2022FPS****558619/05/2022200015000019/05/2022
560100144950 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿ - ಠಾಣಾ ಕುಶನೂರAAY(NK) / CSBiometric****558620/05/2022FPS****558620/05/2022200015000020/05/2022
560100144952 Chandramma - ಠಾಣಾ ಕುಶನೂರAAY(NK) / CSBiometric****558620/05/2022FPS****558620/05/2022200015000020/05/2022
560100144953 Laxmibai - ಕುಸ್ನುರAAY(NK) / CSBiometric****558620/05/2022FPS****558620/05/2022200015000020/05/2022
560100144954 ಶಿರೋಮಣಿ - ಠಾಣಾ ಕುಶನುರPHH(NK) / CSBiometric****558619/05/2022FPS****558619/05/20226004000019/05/2022
560100144955 ರಾಜಪ್ಪ - ಠಾಣಾಕುಶನುರAAY(NK) / CSBiometric****558618/05/2022FPS****558618/05/2022200015000018/05/2022
560100144956 ಶಂಕರ - ಠಾಣಾ ಕುಶನೂರAAY(NK) / CSBiometric****558619/05/2022FPS****558619/05/2022200015000019/05/2022
560100144957 Tejamma - ಠಾಣಾ ಕುಶನೂರAAY(NK) / CSBiometric****558621/05/2022FPS****558621/05/2022200015000021/05/2022
560100144958 kallamma - ಠಾಣಾ ಕುಶನೂರAAY(NK) / CSBiometric****558619/05/2022FPS****558619/05/2022200015000019/05/2022
560100144959 anjana bai - ಠಾಣಾ ಕುಶನೂರPHH(NK) / CSBiometric****558619/05/2022FPS****558619/05/2022180012000019/05/2022
560100144960 ಲಲಿತಾ ಬಾಯಿ - ಠಾಣಾಕುಶನುರಠಾಣಾಕುಶನುರAAY(NK) / CSBiometric****558620/05/2022FPS****558620/05/2022200015000020/05/2022
560100144961 ಚಂದ್ರಮ್ಮ - ಠಾಣಾ ಕುಶನುರPHH(NK) / CSBiometric****558619/05/2022FPS****558619/05/20229006000019/05/2022
560100144962 ಸಂಗೀತಾ - ಠಾಣಾ ಕುಶನೂರAAY(NK) / CSBiometric****558619/05/2022FPS****558619/05/2022200015000019/05/2022
560100144963 gangamma - ಠಾಣಾ ಕುಶನೂರPHH(NK) / CSBiometric****558621/05/2022FPS****558621/05/20223002000021/05/2022
560100144964 ಲಲಿತಾ - ಠಾಣಾ ಕುಶನೂರAAY(NK) / CSBiometric****558619/05/2022FPS****558619/05/2022200015000019/05/2022
560100144965 ಅಶೋಕ - ಠಾಣಾ ಕುಶನೂರAAY(NK) / CSBiometric****558621/05/2022FPS****558621/05/2022200015000021/05/2022
560100144966 Sharanamma - ಠಾಣಾ ಕುಶನೂರAAY(NK) / CSBiometric****558620/05/2022FPS****558620/05/2022200015000020/05/2022
560100144967 ವಿಧ್ಯಾವತಿ - ಠಾಣಾಕುಶನೂರAAY(NK) / CSBiometric****558620/05/2022FPS****558620/05/2022200015000020/05/2022
560100144968 khatun bi - ಠಾಣಾ ಕುಶನೂರPHH(NK) / CSBiometric****558619/05/2022FPS****558619/05/20223002000019/05/2022
560100144969 ಸುಭಾಷ್‌ - ಠಾಣಾ ಕುಶನೂರAAY(NK) / CSBiometric****558619/05/2022FPS****558619/05/2022200015000019/05/2022
560100144970 ರಜೀಯಾ ಬ - ಠಾಣಾ ಕುಶನೂರAAY(NK) / CSBiometric****558619/05/2022FPS****558619/05/2022200015000019/05/2022
560100144971 Paramma - ಠಾಣಾ ಕುಶನೂರPHH(NK) / CSBiometric****558618/05/2022FPS****558618/05/202212008000018/05/2022
560100144972 ಗುಲಬ್‌ - ಠಾಣಾ ಕುಶನೂರAAY(NK) / CS------200000000-
560100144973 ಮಾರುತಿ - ಠಾಣಾ ಕುಶನೂರAAY(NK) / CS------200000000-
560100144975 ಕಾಶಿನಾಥ - ಠಾಣಾ ಕುಶನೂರPHH(NK) / CSBiometric****558619/05/2022FPS****558619/05/20226004000019/05/2022
560100144976 Kamalamma - ಠಾಣಾ ಕುಶನೂರAAY(NK) / CSBiometric****558621/05/2022FPS****558621/05/2022200015000021/05/2022
560100144977 ಗುರಣ್ಣ - ಠಾಣಾ ಕುಶನೂರPHH(NK) / CSBiometric****558621/05/2022FPS****558621/05/20226004000021/05/2022
560100144979 ಚಂದ್ರಮ್ಮ - ಠಾಣಾ ಕುಶನೂರAAY(NK) / CS------200000000-
560100144980 ಹಣಮಂತ ರಾವ - ಠಾಣಾ ಕುಶನೂರPHH(NK) / CSBiometric****558621/05/2022FPS****558621/05/20223002000021/05/2022
560100144981 ಮಂಗಲಬಾಯಿ - ಠಾಣಾಕುಶನೂರAAY(NK) / CS------200000000-
560100144982 ಏಕಬಲ್ - ಠಾಣಾ ಕುಶನೂರAAY(NK) / CSBiometric****558619/05/2022FPS****558619/05/2022200015000019/05/2022
560100144983 Bisamillabi - ಠಾಣಾ ಕುಶನೂರAAY(NK) / CSBiometric****558620/05/2022FPS****558620/05/2022200015000020/05/2022
560100145885 Sulubai - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / CSBiometric****558620/05/2022FPS****558620/05/20226004000020/05/2022
560100155328 ಅಶೋಕ - ಠಾಣಾ ಕುಶನೂರPHH(NK) / CSBiometric****558618/05/2022FPS****558618/05/20226004000018/05/2022
560100155329 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿ - ಠಾಣಾ ಕುಶನೂರPHH(NK) / CSBiometric****558620/05/2022FPS****558620/05/20229006000020/05/2022
560100155330 ಸುಶೀಲಾ ಬಾಯ - ಠಾಣಾ ಕುಶನೂರAAY(NK) / CSBiometric****558619/05/2022FPS****558619/05/2022200015000019/05/2022
560100155331 jaitunabi - ಠಾಣಾ ಕುಶನೂರPHH(NK) / CSBiometric****558618/05/2022FPS****558618/05/20223002000018/05/2022
560100155332 bhagyasri - ಠಾಣಾ ಕುಶನೂರPHH(NK) / CSBiometric****558618/05/2022FPS****558618/05/2022180012000018/05/2022
560100155333 ಎಶಪ್ಪಾ - ಠಾಣಾ ಕುಶನೂರPHH(NK) / CSBiometric****558619/05/2022FPS****558619/05/2022150010000019/05/2022
560100155334 ವೈಜಿನಾಥ - ಠಾಣಾ ಕುಶನೂರAAY(NK) / CSBiometric****558618/05/2022FPS****558618/05/2022200015000018/05/2022
560100155335 ಜಗನಾಥ - ಠಾಣಾ ಕುಶನೂರPHH(NK) / CSBiometric****558619/05/2022FPS****558619/05/2022150010000019/05/2022
560100155336 ಶಾಂತಮ್ಮಾ - ಠಾಣಾ ಕುಶನೂರPHH(NK) / CS------90000000-
560100155337 ಲಷ್ಮಿಣ - ಠಾಣಾ ಕುಶನೂರPHH(NK) / CSBiometric****558618/05/2022FPS****558618/05/20226004000018/05/2022
560100155338 ರಾಮಚಂದ್ರ - ಠಾಣಾ ಕುಶನೂರPHH(NK) / CSBiometric****558619/05/2022FPS****558619/05/20229006000019/05/2022
560100155339 ಶಿವರಾಮ - ಠಾಣಾ ಕುಶನೂರPHH(NK) / CSBiometric****558618/05/2022FPS****558618/05/20223002000018/05/2022
560100155340 ದೇವಿದಾಸ - ಠಾಣಾ ಕುಶನೂರAAY(NK) / CSBiometric****558620/05/2022FPS****558620/05/2022200015000020/05/2022
560100155341 ರಾಮಣ್ಣಾ - ಠಾಣಾ ಕುಶನೂರPHH(NK) / CSBiometric****558618/05/2022FPS****558618/05/202212008000018/05/2022
560100155342 ಶ್ಯಾಮ್‌ದಾಸ್‌ - ಠಾಣಾ ಕುಶನೂರPHH(NK) / CSBiometric****558618/05/2022FPS****558618/05/2022180012000018/05/2022
560100155343 Khamida Bee - ಠಾಣಾ ಕುಶನೂರPHH(NK) / CSBiometric****558618/05/2022FPS****558618/05/202212008000018/05/2022
560100155344 ತುಳಸಿರಾಮ - ಠಾಣಾ ಕುಶನೂರPHH(NK) / CSBiometric****558618/05/2022FPS****558618/05/20229006000018/05/2022
560100155345 ರಾಜಕುಮಾರ - ಠಾಣಾ ಕುಶನೂರPHH(NK) / CSBiometric****558621/05/2022FPS****558621/05/2022180012000021/05/2022
560100155346 ಬಾಬುರಾವ - ಠಾಣಾ ಕುಶನೂರAAY(NK) / CSBiometric****558618/05/2022FPS****558618/05/2022200015000018/05/2022
560100155347 ಲಷ್ಮಿಣ - ಠಾಣಾ ಕುಶನೂರPHH(NK) / CSBiometric****558619/05/2022FPS****558619/05/20226004000019/05/2022
560100155348 ರಘುನಾಥ - ಠಾಣಾ ಕುಶನೂರPHH(NK) / CSBiometric****558619/05/2022FPS****558619/05/202212008000019/05/2022
560100155349 Anita - ಠಾಣಾ ಕುಶನೂರPHH(NK) / CSBiometric****558619/05/2022FPS****558619/05/2022150010000019/05/2022
560100155350 Ratnamma - ಠಾಣಾ ಕುಶನೂರPHH(NK) / CSBiometric****558620/05/2022FPS****558620/05/20229006000020/05/2022
560100155351 ಭೀಮರಾವ - ಠಾಣಾಕುಸುನುರPHH(NK) / CSBiometric****558619/05/2022FPS****558619/05/20229006000019/05/2022
560100155352 ತುಕಾರಾಮ - ಠಾಣಾ ಕುಶನೂರPHH(NK) / CSBiometric****558618/05/2022FPS****558618/05/20226004000018/05/2022
560100155353 ಬಾಬು ರಾವ - ಠಾಣಾ ಕುಶನೂರPHH(NK) / CSBiometric****558619/05/2022FPS****558619/05/202212008000019/05/2022
560100155354 ಕಮಳಾಬಾಯಿ - ಠಾಣಾ ಕುಶನೂರPHH(NK) / CSBiometric****558620/05/2022FPS****558620/05/2022180012000020/05/2022
560100155355 ಅರ್ಜುನ - ಠಾಣಾ ಕುಶನೂರPHH(NK) / CSBiometric****558620/05/2022FPS****558620/05/20226004000020/05/2022
560100155356 Rukmini Bai - ಠಾಣಾಕುಸುನುರPHH(NK) / CSBiometric****558618/05/2022FPS****558618/05/20229006000018/05/2022
560100155357 ಶೇಶಮ್ಮಾ - ಠಾಣಾ ಕುಶನೂರPHH(NK) / CSBiometric****558620/05/2022FPS****558620/05/20229006000020/05/2022
560100155358 ಮೊಗಲಪ್ಪ - ಠಾಣಾ ಕುಶನೂರPHH(NK) / CSBiometric****558618/05/2022FPS****558618/05/20226004000018/05/2022
560100155359 ಶ್ಯಾಮ್‌ದಾಸ್‌ - ಠಾಣಾಕುಸುನುರPHH(NK) / CSBiometric****558621/05/2022FPS****558621/05/20229006000021/05/2022
560100155360 Indramma - ಠಾಣಾ ಕುಶನೂರPHH(NK) / CSBiometric****558620/05/2022FPS****558620/05/202212008000020/05/2022
560100155361 ratnamma - ಠಾಣಾ ಕೂಶನೂರPHH(NK) / CSBiometric****558619/05/2022FPS****558619/05/20223002000019/05/2022
560100155363 narsamma - ಠಾಣಾ ಕೂಶನೂರPHH(NK) / CSBiometric****558621/05/2022FPS****558621/05/20229006000021/05/2022
560100155364 ಶಿವರಾಜ - ಠಾಣಾ ಕುಸುನುರPHH(NK) / CSBiometric****558618/05/2022FPS****558618/05/202212008000018/05/2022
560100155365 khatunabi - ಠಾಣಾ ಕುಶನೂರPHH(NK) / CSBiometric****558619/05/2022FPS****558619/05/20223002000019/05/2022
560100155366 ಭಕ್ಷು ಮಿಯ್ಯಾ - ಠಾಣಾ ಕುಶನೂರPHH(NK) / CSBiometric****558620/05/2022FPS****558620/05/2022150010000020/05/2022
560100155367 ಅಫಸರ ಶಾ - ಠಾಣಾ ಕುಶನೂರAAY(NK) / CS------200000000-
560100155368 ಚನ್ನಪ್ಪಾ - ಠಾಣಾ ಕುಶನೂರPHH(NK) / CSBiometric****558619/05/2022FPS****558619/05/2022210014000019/05/2022
560100155369 ಅಜಗರ - ಠಾಣಾ ಕುಶನೂರAAY(NK) / CS------200000000-
560100155370 ಅಹಮ್ದ ಮಿಯ್ಯಾ - ಠಾಣಾ ಕುಶನೂರPHH(NK) / CSBiometric****558618/05/2022FPS****558618/05/2022150010000018/05/2022
560100155371 Sharnppa - ಠಾಣಾ ಕುಶನೂರPHH(NK) / CS------30000000-
560100155372 ಬಾಬು ಮಿಯ್ಯಾ - ಠಾಣಾ ಕುಶನೂರPHH(NK) / CSBiometric****558618/05/2022FPS****558618/05/20226004000018/05/2022
560100155373 ಶಿವರಾಜ - ಠಾಣಾ ಕುಶನೂರPHH(NK) / CSBiometric****558619/05/2022FPS****558619/05/20229006000019/05/2022
560100155374 jagadvi - ಠಾಣಾ ಕುಶನೂರPHH(NK) / CSBiometric****558619/05/2022FPS****558619/05/2022150010000019/05/2022
560100155375 ಸೂರ್ಯಕಾಂತ - ಠಾಣಾ ಕುಶನೂರNPHH(NK) / CS------00000000-
560100155376 ಸಂಜೀವ - ಠಾಣಾ ಕುಶನೂರPHH(NK) / CSBiometric****558621/05/2022FPS****558621/05/2022180012000021/05/2022
560100155377 ವಿಠಲರಾವ - ಠಾಣಾ ಕುಶನೂರPHH(NK) / CSBiometric****558619/05/2022FPS****558619/05/202212008000019/05/2022
560100155378 kamallamma - ಠಾಣಾ ಕುಶನೂರPHH(NK) / CS------30000000-
560100155379 ನಜೀರ ಮಿಯ್ಯಾ - ಠಾಣಾ ಕುಶನೂರAAY(NK) / CSBiometric****558619/05/2022FPS****558619/05/2022200015000019/05/2022
560100155380 ಮಸ್ತಾನ - ಠಾಣಾ ಕುಶನೂರPHH(NK) / CSBiometric****558619/05/2022FPS****558619/05/2022180012000019/05/2022
560100155381 ಶಾಬೊದ್ದಿನ - ಠಾಣಾ ಕುಶನೂರPHH(NK) / CSBiometric****558619/05/2022FPS****558619/05/20226004000019/05/2022
560100155382 ಅಜಗರ ಸಾಬ - ಠಣಾ ಕುಶನುರ್PHH(NK) / CSBiometric****558618/05/2022FPS****558618/05/20226004000018/05/2022
560100155383 ರವಿ ಕಾಂತ - ಕುಶನುರ್ (ಟಿ)AAY(NK) / CSBiometric****558619/05/2022FPS****558619/05/2022200015000019/05/2022
560100155384 ನೀಲಕಂಠ - ಠಾಣಾ ಕುಶನೂರNPHH(NK) / CS------00000000-
560100155385 Indumathi - ಠಾಣಾ ಕುಶನೂರPHH(NK) / CSBiometric****558619/05/2022FPS****558619/05/20229006000019/05/2022
560100155386 Sushilamma - ಠಾಣಾ ಕುಶನೂರAAY(NK) / CSBiometric****558619/05/2022FPS****558619/05/2022200015000019/05/2022
560100155387 ಸೀಮನ - ಠಾಣಾ ಕುಶನೂರPHH(NK) / CSBiometric****558621/05/2022FPS****558621/05/2022180012000021/05/2022
560100155388 ಶರಣಪ್ಪಾ - ಠಾಣಾ ಕುಶನೂರPHH(NK) / CSBiometric****558618/05/2022FPS****558618/05/202212008000018/05/2022
560100155389 ಭಿಮಣ್ಣಾ - ಠಾಣಾ ಕುಶನೂರPHH(NK) / CSBiometric****558618/05/2022FPS****558618/05/20229006000018/05/2022
560100155390 Jijabai - ಠಾಣಾ ಕುಶನೂರPHH(NK) / CSBiometric****668620/05/2022FPS****668620/05/20229006000020/05/2022
560100155391 ವಿಮಲಾಬಾಯಿ - ಠಾಣಾ ಕುಶನೂರAAY(NK) / CSBiometric****558620/05/2022FPS****558620/05/2022200015000020/05/2022
560100155392 ಶಿವರಾಮ - ಠಾಣಾ ಕುಶನೂರPHH(NK) / CSBiometric****558618/05/2022FPS****558618/05/20226004000018/05/2022
560100155393 ಸಹದೇವ - ಠಾಣಾ ಕುಶನೂರPHH(NK) / CSBiometric****558618/05/2022FPS****558618/05/20226004000018/05/2022
560100155394 ಅಮೃತರಾವ - ಠಾಣಾ ಕುಶನೂರAAY(NK) / CSBiometric****558621/05/2022FPS****558621/05/2022200015000021/05/2022
560100155395 ಚಂದ್ರಕಾಂತ - ಠಾಣಾ ಕುಶನುರ್PHH(NK) / CSBiometric****558618/05/2022FPS****558618/05/20229006000018/05/2022
560100155396 ಬಾಬು ರಾವ - ಠಾಣಾ ಕುಶನೂರPHH(NK) / CSBiometric****558620/05/2022FPS****558620/05/20226004000020/05/2022
560100155397 ಕಾಮಣ್ಣಾ - ಠಾಣಾ ಕುಶನೂರPHH(NK) / CSBiometric****558619/05/2022FPS****558619/05/20226004000019/05/2022
560100155398 nasima - ಠಾಣಾ ಕುಶನೂರPHH(NK) / CS------30000000-
560100155400 ಸುಖದೇವ - ಠಾಣಾ ಕುಶನೂರPHH(NK) / CSBiometric****558619/05/2022FPS****558619/05/20226004000019/05/2022
560100155401 ಮಾಣಿಕ - ಠಾಣಾ ಕುಶನೂರPHH(NK) / CSBiometric****558620/05/2022FPS****558620/05/20229006000020/05/2022
560100155402 ರಘುನಾಥ - ಠಾಣಾ ಕುಶನೂರPHH(NK) / CSBiometric****558618/05/2022FPS****558618/05/2022180012000018/05/2022
560100155403 Gowramma - ಠಾಣಾ ಕುಶನೂರNPHH(NK) / CS------00000000-
560100155404 ಈರಮ್ಮಾ - ಠಾಣಾ ಕುಶನೂರPHH(NK) / CSBiometric****558619/05/2022FPS****558619/05/202212008000019/05/2022
560100155405 Shreedevi - ಠಾಣಾ ಕುಶನೂರPHH(NK) / CSBiometric****558618/05/2022FPS****558618/05/20229006000018/05/2022
560100155406 ರಸೂಲ ಮಿಯ್ಯಾ - ಠಾಣಾ ಕುಶನೂರPHH(NK) / CSBiometric****558619/05/2022FPS****558619/05/20223002000019/05/2022
560100155407 ಮ್ಯೆನೊದ್ದಿನ್‌ - ಠಾಣಾ ಕುಶನೂರPHH(NK) / CSBiometric****558618/05/2022FPS****558618/05/202212008000018/05/2022
560100155408 ಜೋಹರಾಬಿ - ಠಾಣಾ ಕುಶನೂರPHH(NK) / CSBiometric****558618/05/2022FPS****558618/05/20229006000018/05/2022
560100155409 ಕಮಲದೇವಿ - ಠಾಣಾ ಕುಶನೂರPHH(NK) / CSBiometric****558621/05/2022FPS****558621/05/20226004000021/05/2022
560100155410 ಶೋಭಾವತಿ - ಠಾಣಾ ಕುಶನೂರPHH(NK) / CSBiometric****558620/05/2022FPS****558620/05/20226004000020/05/2022
560100155411 Shantabai - ಠಾಣಾ ಕುಶನೂರPHH(NK) / CS------120000000-
560100155412 ಚಾಂದ ಪಾಶ - ಠಾಣಾ ಕುಶನೂರPHH(NK) / CSBiometric****558618/05/2022FPS****558618/05/2022150010000018/05/2022
560100155413 ಹರಿದೇವ - ಠಾಣಾ ಕುಶನೂರNPHH(NK) / CS------00000000-
560100155414 ಪ್ರಕಾಶ - ಠಾಣಾ ಕುಶನೂರPHH(NK) / CSBiometric****558618/05/2022FPS****558618/05/20229006000018/05/2022
560100155416 ಶೇಖ ಇಬ್ರಾಹಿಂ - ಠಾಣಾ ಕುಶನೂರPHH(NK) / CSBiometric****558620/05/2022FPS****558620/05/202212008000020/05/2022
560100155417 ಶರೀಫ - ಠಾಣಾ ಕುಶನೂರPHH(NK) / CSBiometric****558620/05/2022FPS****558620/05/20226004000020/05/2022
560100155418 ಪಂಡ್ರಿನಾಥ್‌ - ಠಾಣಾ ಕುಶನೂರPHH(NK) / CSBiometric****558618/05/2022FPS****558618/05/202212008000018/05/2022
560100155419 ಅಬ್ದುಲ ಕರೀಮ - ಠಾಣಾ ಕುಶನೂರPHH(NK) / CSBiometric****558620/05/2022FPS****558620/05/2022150010000020/05/2022
560100155420 ಮಹೇಬೂಬ್‌ ಮಿಯ್ಯಾ - ಠಾಣಾ ಕುಶನೂರPHH(NK) / CSBiometric****558619/05/2022FPS****558619/05/20223002000019/05/2022
560100155421 ಖಾಜಾಮಿಯ್ಯಾ - ಠಾಣಾ ಕುಶನೂರPHH(NK) / CSBiometric****558619/05/2022FPS****558619/05/20226004000019/05/2022
560100155422 Ismala Bee - ಠಾಣಾ ಕುಶನೂರPHH(NK) / CSBiometric****558619/05/2022FPS****558619/05/202212008000019/05/2022
560100155423 Gundamma - ಠಾಣಾ ಕುಶನೂರPHH(NK) / CS------60000000-
560100155424 ಹಣಮುಂತ - ಠಾಣಾ ಕುಶನುರPHH(NK) / CSBiometric****558618/05/2022FPS****558618/05/202212008000018/05/2022
560100155425 ಸೋಪೀಯಾಬಿ - ಕುಶನುರ್ (ಟಿ)PHH(NK) / CSBiometric****558618/05/2022FPS****558618/05/20226004000018/05/2022
560100155426 ಬಾಬು ರಾವ - ಠಾಣಾ ಕುಶನೂರAAY(NK) / CSBiometric****558619/05/2022FPS****558619/05/2022200015000019/05/2022
560100155427 ಪಾರ್ವತಿ - ಠಾಣಾ ಕುಶನೂರPHH(NK) / CSBiometric****558619/05/2022FPS****558619/05/202212008000019/05/2022
560100155428 Sangamma - ಠಾಣಾ ಕುಶನೂರPHH(NK) / CSBiometric****558618/05/2022FPS****558618/05/20229006000018/05/2022
560100155429 ಶಂಕರ - ಠಾಣಾ ಕುಶನೂರPHH(NK) / CSBiometric****558620/05/2022FPS****558620/05/202212008000020/05/2022
560100155430 ನಿರ್ಮಲ - ಠಾಣಾ ಕುಶನೂರPHH(NK) / CSBiometric****558618/05/2022FPS****558618/05/2022180012000018/05/2022
560100155431 ತುಕಾರಾಮ - ಠಾಣಾ ಕುಶನೂರPHH(NK) / CS------60000000-
560100155432 Phulabai - ಠಾಣಾ ಕುಶನೂರPHH(NK) / CSBiometric****558619/05/2022FPS****558619/05/20229006000019/05/2022
560100155433 ಚಂದ್ರಪ್ಪ - ಠಾಣಾ ಕುಶನುರ್PHH(NK) / CSBiometric****558618/05/2022FPS****558618/05/20223002000018/05/2022
560100155434 ಘುಡುಸಾಬ - ಠಾಣಾ ಕುಶನೂರAAY(NK) / CSBiometric****558618/05/2022FPS****558618/05/2022200015000018/05/2022
560100155435 farjanabe - ಠಾಣಾ ಕುಶನೂರPHH(NK) / CSBiometric****558619/05/2022FPS****558619/05/202212008000019/05/2022
560100155436 ಪುಂಡಲಿಕ - ಠಾಣಾ ಕುಶನೂರPHH(NK) / CSBiometric****558619/05/2022FPS****558619/05/2022210014000019/05/2022
560100155437 ರಸುಲಬಿ - ಠಾಣಾ ಕುಶನೂರPHH(NK) / CSBiometric****558618/05/2022FPS****558618/05/202212008000018/05/2022
560100155438 ಚಾಂದ - ಠಾಣಾ ಕುಶನೂರPHH(NK) / CSBiometric****558619/05/2022FPS****558619/05/2022150010000019/05/2022
560100155439 ಮಾಣಿಕ - ಠಾಣಾ ಕುಶನೂರPHH(NK) / CSBiometric****558618/05/2022FPS****558618/05/20226004000018/05/2022
560100155440 ಜೈಬುನ ಬೀ - ಠಾಣಾ ಕುಶನೂರPHH(NK) / CSBiometric****558619/05/2022FPS****558619/05/2022150010000019/05/2022
560100155441 ಹಣಮಂತ - ಠಾಣಾ ಕುಶನೂರPHH(NK) / CS------60000000-
560100155442 ಮಾಲಿನಾ ಬಿ - ಠಾಣಾ ಕುಶನೂರPHH(NK) / CSBiometric****558619/05/2022FPS****558619/05/20226004000019/05/2022
560100155443 Pharajana - ಠಾಣಾ ಕುಶನೂರAAY(NK) / CSBiometric****558620/05/2022FPS****558620/05/2022200015000020/05/2022
560100155444 ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ - ಠಾಣಾ ಕುಶನೂರPHH(NK) / CSBiometric****558618/05/2022FPS****558618/05/20223002000018/05/2022
560100155445 ಧನರಾಜ - ಠಾಣಾ ಕುಶನೂರPHH(NK) / CSBiometric****558618/05/2022FPS****558618/05/202212008000018/05/2022
560100155446 Nagamma - ಠಾಣಾ ಕುಶನೂರPHH(NK) / CSBiometric****558620/05/2022FPS****558620/05/20229006000020/05/2022
560100155447 ಸುಧಾಕರ - ಠಾಣಾ ಕುಶನೂರPHH(NK) / CSBiometric****558619/05/2022FPS****558619/05/20229006000019/05/2022
560100155448 Prabhavati - ಠಾಣಾ ಕುಶನೂರPHH(NK) / CSBiometric****558618/05/2022FPS****558618/05/20223002000018/05/2022
560100155449 ಕಮಳಮ್ಮ - ಠಾಣಾ ಕುಶನೂರPHH(NK) / CSBiometric****558619/05/2022FPS****558619/05/202212008000019/05/2022
560100155450 ಅಶೋಕ - ಠಾಣಾ ಕುಶನೂರPHH(NK) / CSBiometric****558619/05/2022FPS****558619/05/20229006000019/05/2022
560100155451 ಪ್ರಲಾದ - ಠಾಣಾ ಕುಶನೂರAAY(NK) / CSBiometric****558619/05/2022FPS****558619/05/2022200015000019/05/2022
560100155452 ವೈಜೀನಾಥ - ಠಾಣಾ ಕುಶನೂರPHH(NK) / CSBiometric****558620/05/2022FPS****558620/05/20223002000020/05/2022
560100155453 ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ - ಟಿ ಕೂಶನೂರPHH(NK) / CSBiometric****558618/05/2022FPS****558618/05/20229006000018/05/2022
560100155454 ಖಾಜಾ ಸಾಬ - ಠಾಣಾ ಕುಶನೂರPHH(NK) / CSBiometric****558620/05/2022FPS****558620/05/2022180012000020/05/2022
560100155455 ಈಶ್ವರ - ಠಾಣಾ ಕುಶನುರAAY(NK) / CSBiometric****558619/05/2022FPS****558619/05/2022200015000019/05/2022
560100155456 ಖಾಜಾ ಮಿಯಾ - ಠಾಣಾ ಕುಶನೂರPHH(NK) / CSBiometric****558618/05/2022FPS****558618/05/20226004000018/05/2022
560100155457 chandrakala - ಠಾಣಾ ಕುಶನೂರPHH(NK) / CS------30000000-
560100155458 Kalavathi - ಠಾಣಾಕುಸುನುರPHH(NK) / CSBiometric****558619/05/2022FPS****558619/05/20226004000019/05/2022
560100155459 ಲಕ್ಷ್ಮಣ - ಠಾಣಾ ಕುಶನೂರPHH(NK) / CSBiometric****091520/05/2022FPS****091520/05/20226004000020/05/2022
560100155460 Rushana bee - ಠಾಣಾ ಕುಶನೂರPHH(NK) / CSBiometric****558621/05/2022FPS****558621/05/20223002000021/05/2022
560100155461 ಸರದಾರ ಮಿಯ್ಯಾ - ಠಾಣಾ ಕುಶನೂರPHH(NK) / CS------60000000-
560100155462 ಗಫಾರ ಸಾಬ - ಠಾಣಾ ಕುಶನೂರPHH(NK) / CSBiometric****558621/05/2022FPS****558621/05/202212008000021/05/2022
560100155463 ಖಲಿಲ ಶಾ - ಠಾಣಾ ಕುಶನೂರPHH(NK) / CSBiometric****558618/05/2022FPS****558618/05/20223002000018/05/2022
560100155465 ಶಜದ ಬಿ - ಠಾಣಾ ಕುಶನೂರAAY(NK) / CSBiometric****558618/05/2022FPS****558618/05/2022200015000018/05/2022
560100156697 Mayadevi - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಪ್ರಲ್ಹಾದ ಹೆಗಡೆ PHH(NK) / CSBiometric****558619/05/2022FPS****558619/05/20226004000019/05/2022
560100166073 ಗುಲಾಬಸುಬ - ಠಾಣಾ ಕುಶನೂರNPHH(NK) / CS------00000000-
560100166075 ಬಸವೇಶ - ಠಾಣಾ ಕುಶನೂರNPHH(NK) / CS------00000000-
560100166076 ವಿಮಲಾ ಬಾಯಿ - ಠಾಣಾ ಕುಶನೂರNPHH(NK) / CS------00000000-
560100166077 ಸಂಜು ಕುಮಾರ - ಠಾಣಾ ಕುಶನೂರNPHH(NK) / CS------00000000-
560100166078 ರೂಪಾವತಿ - ಠಾಣಾ ಕುಶನೂರNPHH(NK) / CS------00000000-
560100166079 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ - ಠಾಣಾ ಕುಶನೂರNPHH(NK) / CS------00000000-
560100166080 ನಾಗಮ್ಮಾ - ಠಾಣಾ ಕುಶನೂರNPHH(NK) / CS------00000000-