REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560100130816 Nirmala - S/O ರಾಮಪ್ಪಾ ಗಾಯಕವಾಡ ೧೩೫ ರNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100131197 Nagnath - S/O: ಜ್ನಾನೋಬಾ ಭೋಸಲೇ ರಕ್ಷಾNPHH(NK) / NCS------50000000-
560100132923 Sulochana - W/O: ಸುನೀಲ ರಕ್ಷಾಳ (ಕೇ) ತಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100132949 Aarati - W/O: ಗೊರಖನಾಥ ರಕ್ಷಾಳ(ಕೇ) ತPHH(NK) / NCS------90000000-
560100132954 Sangeeta - W/O: ಸಂಜಿವಕುಮಾರ್ ರಕ್ಷಾಳ(ಕPHH(NK) / NCS------120000000-
560100133053 Renuka - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶ್ಯಾಮ್ ಚರ್ಚ್ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100133191 Kesharabai - W/O ದಿಲೀಪ ಕಾಳೆ . ರಕ್ಷಳ (ಕೇ) PHH(NK) / NCS------150000000-
560100133235 Sarasvati - W/O ವಿಠೋಬಾ ರಕ್ಷಾಳ್ (ಬೀ) ತPHH(NK) / NCS------60000000-
560100133245 Meerabai - W/O ಶಾಮ , ರಕ್ಷಳ (ಕೇ) ರಕ್ಷಳ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100133256 Kalavati - W/O ಬಸವರಾಜ ಕಾಂಬಳೆ 139 ರಕ್ಷಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560100133334 Lalita - W/O ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕಾಳೆ 37 ವಾಟರ ಟ್ಯPHH(NK) / NCS------60000000-
560100133350 Rekha - W/O: ಪ್ರದೀಪ ಪಾಂಚಾಲ ರಕ್ಷಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560100133355 Sunita Kalaburagi - W/O ಶರಣಗೌಡ ಕಲಬೂರಗಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100133454 Sumitra - W/O: ಮಾಧವರಾವ ರಕ್ಷಳ(ಕೆ) ತಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100134068 Ramabai - W/O: ಮಿಲಿಂದ ತಾರೆ ರಕ್ಷಾಳ (PHH(NK) / NCS------90000000-
560100134687 Saraswati - W/O: ಸಂಜೀವ ರಕ್ಷಳ(ಕೇ) ತಾ ಔPHH(NK) / NCS------60000000-
560100135174 ಅರ್ಚನಾ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಮುಲ ರಕ್ಷಯಳ (PHH(NK) / NCS------90000000-
560100135543 Karuna - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬುದ್ದಿವಂತ 160 PHH(NK) / NCS------60000000-
560100135599 Ambika - W/O: ನಾಗನಾಥ ರಕ್ಷಾಳ(ಕೆ) ತಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100135642 Rekha - W/O ರಾಜಕುಮಾರ . ರಕ್ಷಾಳ (ಕೆ) PHH(NK) / NCS------90000000-
560100135684 Anita - S/O: ಮಧುಕರ್ ರಾವ ಕಾಳೆ ರಕ್ಷPHH(NK) / NCS------60000000-
560100135685 Lochana - W/O ವೆಂಕಟ . . ರಕ್ಷಾಳ (ಕೆ) ತPHH(NK) / NCS------60000000-
560100135716 Shilpa - W/O ಅಂಕೋಶ . ರಕ್ಷಳ (ಕೇ) ರಕ್ಷPHH(NK) / NCS------60000000-
560100136199 Adishakti - S/O ವಿಶ್ವನಾಥರಾವ ೫೧/ಬಿ ರಕ್ಷಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100136878 Sangamma - D/O: ಅಡವೇಪ್ಪ ರಕ್ಷಳ (ಕೆ) ತPHH(NK) / NCS------90000000-
560100136944 Kalpana - W/O ದತ್ತು , ರಕ್ಷಳ (ಕೇ) ರಕ್ಷPHH(NK) / NCS------120000000-
560100137590 Vithabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದತ್ತಾತ್ರಿ ರಕ್PHH(NK) / NCS------90000000-
560100138240 Sangeeta - W/O ರಾಜಕುಮಾರ ಮೆತ್ರೆ . . ರಕ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560100138298 Rayeesa Begum - W/O ಆರಿಫಮಿಯ್ಯ . . ತಾ ಔರಾದ ರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100138458 Aarati - W/O ಮಾತೀಶ . . . . ರಕ್ಷಿಯಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560100138624 Marthaa - W/O ಸೀಮನ #133 ಚೆರ್ಚ್ ರಕ್ಷಳ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100138630 Priyanka - W/O ಸಂತೋಷ . . . . ರಕ್ಷಿಯಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560100138696 Anita - W/O ದಿಲೀಪ 3/ಅ ರಕ್ಷಾಳ (ಕೆ) ಕುPHH(NK) / NCS------120000000-
560100138698 Bhagamma - W/O: ಶಂಕರ ರಾವ ರಕ್ಷಾಳ(ಬಿ) PHH(NK) / NCS------60000000-
560100138901 Laximibai - W/O: ಹಣಮಂತಗೊಂಡ ರಕ್ಷಾಳ(ಬಿ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100138960 Arti - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸತೀಶ ಮರ್ಗೆಮPHH(NK) / NCS------60000000-
560100139009 Suman - W/O: ಉಮಾಕಾಂತ ರಕ್ಷಾಳ(ಕೇ) ತPHH(NK) / NCSBiometric****369515/05/2022FPS****369515/05/20229006000015/05/2022
560100139055 Sangeeta - W/O ಪ್ರಭು ಗೊಂಡ . ರಕ್ಷಳ (ಬೀ) PHH(NK) / NCS------120000000-
560100139082 Akshta - W/O ಅಮರೇಶ 68 . ರಕ್ಷ್ಯಾಳ (ಬಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560100139224 Usha - W/O ಪ್ರಭುದಾಸ ರಕ್ಷಳ (ಕೇ) ಔರಾದPHH(NK) / NCS------60000000-
560100139258 ಲಕ್ಷಿಮಿಬಾಯಿ - W/O: ಬಾಬುರಾವ ರಕ್ಷಾಳ (ಕೇ) PHH(NK) / NCS------150000000-
560100139269 Jaishree - W/O ಶರದ 67 ರಕ್ಷಾಳ (ಕೇ) ರಕ್ಷಿNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100139284 Shobha Vasant Nitture - W/O ವಸಂತ ನಿಟ್ಟೂರೆ # 51 , , NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100140171 Taramma - W/O: ದಿಗಂಬರ ರಾವ್ ರಕ್ಷಾಳ (PHH(NK) / NCS------30000000-
560100140291 Laxmi Bai - W/O ದೇವಿದಾಸ ರೆಡ್ಡಿ ರಕ್ಷಿಯಾಳ ಬಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560100140293 Sulochana - W/O: ತಿಪ್ಪಾರೆಡ್ಡಿ ರಕ್ಷಾಳ(PHH(NK) / NCS------60000000-
560100140334 Ruksana Begam - W/O: ಇಬ್ರಾಹೀಮ ರಕ್ಷಳ(ಬೀ) ತPHH(NK) / NCS------150000000-
560100141186 Sunita - S/O: ಗುಂಡಾರೆಡ್ಡಿ ರಕ್ಷಾಳ (PHH(NK) / NCS------90000000-
560100144984 ಗುಂಡಮ್ಮ - ರಕ್ಷಾಳ ಕೆPHH(NK) / NCS------60000000-
560100144985 ಮಹಾದು - ರಕ್ಷಾಳ ಕೆAAY(NK) / NCS------200000000-
560100144986 Shobhabai - ರಕ್ಷಾಳ ಕೆAAY(NK) / NCS------200000000-
560100144987 anusha bai - ರಕ್ಷಾಳ (ಕೆ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560100144988 ಸಂಗ್ರಾಮ - ರಕ್ಷಾಳ (ಕೆ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560100144989 ಶಾಂತಮ್ಮಾ - ರಕ್ಷಾಳ (ಕೆ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560100144990 ಸಿದ್ರಾಮ - ರಕ್ಷಾಳ (ಕೆ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560100144991 ಮಾಲನಬಾಯಿ - ರಕ್ಷಾಳ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560100144992 ಸಿದ್ದಯಾ - ರಕ್ಷಾಳ (ಬಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560100144993 ಸುಭಾಷ ರಾವ - ರಕ್ಷಾಳ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560100144994 kashi nath - ರಕ್ಷಾಳ ಕೆPHH(NK) / NCS------30000000-
560100144995 Chandramma - ರಕ್ಷಾಳ (ಕೆ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560100144996 ಶರಣಪ್ಪ - ರಕ್ಷಾಳ ಕೆAAY(NK) / NCS------200000000-
560100144997 ಪುಂಡಲಿಕ ರಾವ - ರಕ್ಷಾಳ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560100144998 Tejamma - ರಕ್ಷಾಳ (ಕೆ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560100144999 ಪುಂಡಲಿಕ ರಾವ - ರಕ್ಷಾಳ ಕೆAAY(NK) / NCS------200000000-
560100145000 ಅಮ್ರತ ರಾವ - ರಕ್ಷಾಳ ಕೆAAY(NK) / NCS------200000000-
560100145001 ಮನೊಹರ - ರಕ್ಷಾಳ (ಕೆ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560100145002 ಚಂದ್ರಕಾಂತ - ರಕ್ಷಾಳ (ಕೆ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560100145003 ಪಾರಮ್ಮಾ - ರಕ್ಷಾಳ (ಕೆ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560100145004 ಸಾಧು - ರಕ್ಷಾಳ ಕೆPHH(NK) / NCS------30000000-
560100145005 ತುಳಿಸಿ ರಾಮ - ರಕ್ಷಾಳ ಕೆAAY(NK) / NCS------200000000-
560100145006 ಚಂದ್ರ ಕಾಂತ - ರಕ್ಷಾಳ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560100145007 ಶೆಶಿಕಲಾ - ರಕ್ಷಾಳ (ಕೆ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560100145008 ಶಾಂತಾಬಾಯಿ - ರಕ್ಷಾಳ (ಕೆ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560100145009 ಚಂದ್ರಮ್ಮ - ರಕ್ಷಾಳ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560100145010 Shakuntala - ರಕ್ಷಾಳ ಕೆPHH(NK) / NCS------180000000-
560100145011 ಪ್ರಭಾ ವತಿ - ರಕ್ಷಾಳ ಕೆAAY(NK) / NCS------200000000-
560100145012 ಶಕುಂತಲಾ - ರಕ್ಷಾಳ ಕೆAAY(NK) / NCS------200000000-
560100145013 ಗಂಗಮ್ಮಾ - ರಕ್ಷಾಳ ಕೆAAY(NK) / NCS------200000000-
560100145014 ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ - ರಕ್ಷಾಳ ಕೆAAY(NK) / NCS------200000000-
560100145015 ಕಾಂತಮ್ಮಾ - ರಕ್ಷಾಳ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560100145016 sharanappa - ರಕ್ಷಾಳ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560100155466 Vandanabai - ರಕ್ಷಾಳ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------150000000-
560100155467 ರಘುನಾಥ್‌ - ರಕ್ಷಾಳ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560100155468 ಪಂಡರಿ ನಾಥ - ರಕ್ಷಾಳ ಕೆPHH(NK) / NCS------30000000-
560100155469 ವಿಠಲ ರಾವ - ರಕ್ಷಾಳ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560100155470 ಶಾದುಲ - ರಕ್ಷಾಳ (ಕೆ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560100155471 Laximbai - ಠಾಣಾ ಕುಶನೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100155472 ಜೈವಂತ್‌ - ರಕ್ಷಾಳ ಕೆPHH(NK) / NCS------120000000-
560100155473 ರಾಜಣ್ಣ - ರಕ್ಷಾಳ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560100155474 ನರಸಿಂಗ - ರಕ್ಷಾಳ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------180000000-
560100155475 ಮಚೆಂದ್ರ ತಂದೆ ರಾಮಚಂದ್ರ - ರಕ್ಷಾಳ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560100155476 ಸಾಧು - ರಕ್ಷಾಳ ಕೆAAY(NK) / NCS------200000000-
560100155477 ಕಲಾವತಿ - ರಕ್ಷಾಳ ಕೆPHH(NK) / NCS------30000000-
560100155478 gita bai - ರಕ್ಷಾಳ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560100155479 ratnamma - ರಕ್ಷಾಳ ಕPHH(NK) / NCS------30000000-
560100155480 ಕಾಶಿನಾಥ - ರಕ್ಷಾಳ ಕೆPHH(NK) / NCS------60000000-
560100155481 ಕೀಶನ ರಾವ - ರಕ್ಷಾಳ ಕೆAAY(NK) / NCS------200000000-
560100155482 ವಿಮಲಾ ಬಾಯಿ - ರಕ್ಷಾಳ (ಕೆ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560100155483 ಸುಮನ ಬಾಯಿ - ರಕ್ಷಾಳ ಕೆPHH(NK) / NCS------90000000-
560100155484 ಸುರೆಶ - ರಕ್ಷಾಳ ಕೆPHH(NK) / NCS------90000000-
560100155485 ಶರಣಪ್ಪಾ - ರಕ್ಷಾಳ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------180000000-
560100155486 ಬಾಬುರಾವ - ರಕ್ಷಾಳ ಕೆAAY(NK) / NCS------200000000-
560100155487 ಕಾಶಿನಾಥ - ರಕ್ಷಾಳ ಕೆPHH(NK) / NCS------60000000-
560100155488 ಸುಂದ್ರಮ್ಮಾ - ರಕ್ಷಾಳ ಕೆPHH(NK) / NCS------60000000-
560100155489 ಮಲ್ಲ ಗೊಂಡಾ - ರಕ್ಷಾಳ ಕೆPHH(NK) / NCS------180000000-
560100155490 ಶಾಮ ರಾವ - ರಕ್ಷಾಳ ಕೆPHH(NK) / NCS------120000000-
560100155491 ಧನ ರಾಜ - ರಕ್ಷಾಳ ಕೆPHH(NK) / NCS------120000000-
560100155492 ಗಣಪತಿ - ರಕ್ಷಾಳ ಕೆPHH(NK) / NCS------90000000-
560100155493 ಪಂಡರಿ - ರಕ್ಷಾಳ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560100155494 ಬೀರ ಗೊಂಡಾ - ರಕ್ಷಾಳ ಕೆAAY(NK) / NCS------200000000-
560100155495 ವಿಠಲ - ರಕ್ಷಾಳ ಕೆPHH(NK) / NCS------60000000-
560100155496 ಬಾಬು ರಾವ - ರಕ್ಷಾಳ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------180000000-
560100155497 ಕೊಂಡುಬಾಯಿ - ರಕ್ಷಾಳ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560100155498 ಗೊವಿಂದ ರಾವ - ರಕ್ಷಾಳ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560100155499 ದತ್ತಾತ್ರಿ ರಾವ - ರಕ್ಷಾಳ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560100155500 ಸಂಗಯ್ಯಾ - ರಕ್ಷಾಳ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560100155501 ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ - ರಕ್ಷಾಳ ಕೆPHH(NK) / NCS------60000000-
560100155502 ಶಿವಾಜಿ ರಾವ - ರಕ್ಷಾಳ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560100155503 Premalabai - ರಕ್ಷಾಳ ಕೆPHH(NK) / NCS------60000000-
560100155504 ಸಂಪತ - ರಕ್ಷಾಳ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560100155505 premala bai - ರಕ್ಷಾಳ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560100155506 ನರಶಿಂಗ ರಾವ - ರಕ್ಷಾಳ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560100155507 ವಿಮಲಾ ಬಾಯಿ - ರಕ್ಷಾಳ ಕೆPHH(NK) / NCS------90000000-
560100155508 ಮಾಲನ ಬಾಯಿ - ರಕ್ಷಾಳ ಕೆ ತಾ.ಔರಾದ ಜಿಲ್ಲಾ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------180000000-
560100155509 sangeeta - ರಕ್ಷಾಳ ಕೆPHH(NK) / NCS------90000000-
560100155510 ಅನಿತಾ - ರಕ್ಷಾಳ ಕೆPHH(NK) / NCS------90000000-
560100155511 Godavari - ರಕ್ಷಾಳ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560100155512 ವಿಮಲಾ ಬಾಯಿ - ರಕ್ಷಾಳ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560100155513 Padminibai - ರಕ್ಷಾಳ ಕೆPHH(NK) / NCS------120000000-
560100155514 ಗ್ಯಾನೋಬಾ - ರಕ್ಷಾಳ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560100155515 manika rao - ರಕ್ಷಾಳ ಕೆPHH(NK) / NCS------30000000-
560100155516 ಶಿವಾಜಿ - ರಕ್ಷಾಳ ಕೆPHH(NK) / NCS------150000000-
560100155517 ಶಂಕರ ರಾವ - ರಕ್ಷಾಳ ಕೆPHH(NK) / NCS------60000000-
560100155518 ವಾಮನ ರಾವ - ರಕ್ಷಾಳ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560100155519 ಸೊಪಾನ ರಾವ - ರಕ್ಷ್ಯಾಳ (ಕೆ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100155520 ಸುಭಾಷ್‌ ಚಂದ್ರ - ರಕ್ಷಾಳ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560100155521 ಶಾಂತಮ್ಮಾ - ರಕ್ಷಾಳ ಕೆPHH(NK) / NCS------120000000-
560100155522 ರತ್ನಮ್ಮ - ರಕ್ಷಾಳ ಕೆPHH(NK) / NCS------180000000-
560100155523 Laximbai - ರಕ್ಷಾಳ ಕೆPHH(NK) / NCS------60000000-
560100155524 ಶಿವ ಕುಮಾರ - ರಕ್ಷಾಳ ಕೆPHH(NK) / NCS------120000000-
560100155525 ನವನಾಥ - ರಕ್ಷಾಳ ಕೆPHH(NK) / NCS------150000000-
560100155526 ಬಾಬು ರಾವ - ರಕ್ಷಾಳ ಕೆAAY(NK) / NCS------200000000-
560100155527 ವಿಠಲ ರಾವ - ರಕ್ಷಾಳ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560100155528 namadeva - ರಕ್ಷಾಳ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560100155529 ಗಣಪತ ರಾವ - ರಕ್ಷಾಳ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560100155530 parkash - ರಕ್ಷಾಳ ಕೆPHH(NK) / NCS------30000000-
560100155531 chandramma - ರಕ್ಷಾಳ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560100155532 ಲಲುಬಾಯಿ - ರಕ್ಷಾಳ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560100155533 ಮಾರುತಿ - ರಕ್ಷಾಳ ಕೆPHH(NK) / NCS------90000000-
560100155534 ರಾಮಪ್ಪಾ - ರಕ್ಷಾಳ (ಕೆ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560100155535 ತುಕಾರಾಮ - ರಕ್ಷಾಳ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560100155536 Nagamma - ರಕ್ಷಾಳ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------180000000-
560100155537 ಬಾಬು ರಾವ - ರಕ್ಷಾಳ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560100155538 jija bai - ರಕ್ಷಳಾ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560100155539 ದೇವದಾಸ - ರಕ್ಷಾಳ ಕೆPHH(NK) / NCS------120000000-
560100155540 ಪಂಡರಿ - ರಕ್ಷಾಳ ಕೆPHH(NK) / NCS------60000000-
560100155541 babu rao - ರಕ್ಷಾಳ ಕೆPHH(NK) / NCS------30000000-
560100155542 Prayagabai - ರಕ್ಷಾಳ ಕೆPHH(NK) / NCS------60000000-
560100155543 ಅಮರ ನಾಥ - ರಕ್ಷಾಳ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------210000000-
560100155544 Chandrakant - ರಕ್ಷಾಳ ಕೆPHH(NK) / NCS------30000000-
560100155545 ಜೇಮ್ಸ್‌ - ರಕ್ಷಾಳ ಕೆPHH(NK) / NCS------150000000-
560100155546 padmini bai - ರಕ್ಷಾಳ ಕೆPHH(NK) / NCS------30000000-
560100155547 ಬಾಲಾಜಿ - ರಕ್ಷಾಳ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560100155548 ಪದ್ಮಿಣಿ ಬಾಯಿ - ರಕ್ಷಾಳ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560100155549 Sumanbai - ರಕ್ಷಾಳ ಕೆPHH(NK) / NCS------120000000-
560100155551 ವಾಮನ ರಾವ - ರಕ್ಷಾಳ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560100155552 ಪ್ರಭಾತ್‌ ರಾವ - ರಕ್ಷಾಳ ಕೆPHH(NK) / NCS------60000000-
560100155553 Sulochanabai - ರಕ್ಷಾಳ ಕೆPHH(NK) / NCS------60000000-
560100155554 ಸವಿತಾ - ರಕ್ಷಾಳ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560100155556 ಸೂರ್ಯಕಾಂತ - ರಕ್ಷಾಳ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560100155557 ಬಾಲಾಜಿ - ರಕ್ಷಾಳ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560100166132 ಹರು ಬಾಯಿ - ರಕ್ಷಾಳ (ಕೆ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166133 Narmada - ರಕ್ಷಾಳ (ಕೆ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166135 ಜಾನಕ್‌ ರಾವ - ರಕ್ಷಾಳ ಕೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166136 ಸುನೀಲ - ರಕ್ಷಾಳ ಕೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166137 ಕಾಶಿನಾಥ - ರಕ್ಷಾಳ ಕೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166138 ನಾಗಮುರ್ತಿ - ರಕ್ಷಾಳ ಕೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166139 ತುಳಸಾಬಾಯಿ - ರಕ್ಷಾಳ ಕೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166140 ಪಾಂಡುರಂಗ - ರಕ್ಷಾಳ ಕೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166141 ಪುಂಡಲಿಕ ರಾವ - ರಕ್ಷಾಳ ಕೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166142 sulochana - ರಕ್ಷಾಳ (ಕೆ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166143 KESHIBARAO - ಕೊರೆಕಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166144 ದಶರಥ - ರಕ್ಷಾಳ ಕೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166145 ಶಿವಾಜಿ - ರಕ್ಷಾಳ ಕೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166146 ಬಳಿರಾಮ - ರಕ್ಷಾಳ ಕೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166147 ಶ್ರೀರಂಗರಾವ್‌ - ರಕ್ಷಾಳ ಕೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166148 ಶ್ರೀಪತ್‌ ರಾವ್‌ - ರಕ್ಷಾಳ ಕೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166149 ಕೇಶವರಾವ - ರಕ್ಷಾಳ ಕೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166150 ಕಾಶಿನಾಥ ರಾವ - ರಕ್ಷಾಳ ಕೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100170335 Arati - ರಕ್ಷಾಳ (ಕೆ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------150000000-
560100170421 Renuka - ರಕ್ಷಾಳ(ಕೆ) ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560100170422 Machindar s/o Prakash wage - ರಕ್ಷಾಳ(ಕೆ) ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------180000000-
560100170423 Santosh s/o Dasharth Gadage - ರಕ್ಷಾಳ(ಕೆ) ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100170424 Rajendra s/o Dhanraj Wage - ರಕ್ಷಾಳ(ಕೆ) ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560100170425 Namdev s/o Narayan Nitture - ರಕ್ಷಾಳ(ಕೆ) ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100170532 Hanamanthrao s/o Shankarao - ರಕ್ಷಾಳ(ಬಿ) ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100170616 Kashinath s/o Rama - ರಕ್ಷಾಳ(ಕೆ) ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100170617 Vajinath s/o Rama - ರಕ್ಷಾಳ(ಕೆ) ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100170683 Paragabai w/o vaijinath sutar - ರಕ್ಷಾಳ ತ: ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ: ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100170695 Rangarao s/o Kerba Nelvade - ರಕ್ಷಾಳ ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------150000000-
560100170761 Dnyanoba s/o Motiram gadge - ರಕ್ಷಾಳ ತಾ: ಔರಾದ(ಬ) ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100170850 ಹರುಬಾಯಿ - ರಕ್ಷಾಳ ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------150000000-
560100170859 ಸರೋಜನಿ - ರಕ್ಷಾಳ ತಾ: ಔರಾದ ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100170863 Vaijinath S/o Venkat Nitture - ಸಾ:ರಕ್ಷಾಳ (ಕೆ) ತಾ:ಔರಾಧ ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560100170891 Ashok s/o Sopanrao - ರಕ್ಷಾಳ ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ)PHH(NK) / NCS------150000000-
560100170899 Rani - ರಕ್ಷಾಳ ತಾ: ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****369518/05/2022FPS****369518/05/202212008000018/05/2022
560100170916 Dayanand s/o Prakash - ರಕ್ಷಾಳ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560100170944 Suresh s/o Maruti Karagir - ರಕ್ಷಾಳ(ಕೆ) ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100170948 Pandurang s/o Maruti Karagir - ಸಾ:ರಕ್ಷ್ಯಾಳ ತಾ:ಔರಾದPHH(NK) / NCS------90000000-
560100170953 Reshma - ರಕಶಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****964721/05/2022FPS****964721/05/20229006000021/05/2022
560100170974 Chandramma W/o Bhimgonda - ಸಾ:ರಕ್ಷಾಳ ತಾ:ಔರಾದPHH(NK) / NCS------30000000-
560100171047 Vijaylaxmi - ರಾಶಹಲ ತಾ ವರಾದPHH(NK) / NCSBiometric****507520/05/2022FPS****507520/05/20229006000020/05/2022
560100171189 Suni s/o Chandrappa Patil - ಹೆಡಗಾಪೂರ ತಾ:ಔರಾದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100171248 Angad s/o Atmaram - ರಕ್ಷಾಳ ತಾ: ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100171250 Vanita - ರಕ್ಷಾಳ ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560100171420 Rajendra s/o Nagashety - ನಾಗೂರ ಬಿ ತಾ:ಔರಾದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100171597 Sunil s/o Dhasharth - ರಕ್ಷಾಳ(ಕೆ) ತಾ:ಔರಾದ ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100171625 Sidramappa s/o Ramshetty - ಹೆಡಗಾಪೂರ ತಾಃಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿಃಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100171721 Promod s/o Ramchandra - ರಕ್ಷಾಳ ( ಕೇ )PHH(NK) / NCS------60000000-
560100171722 Raju s/o Laxman - ರಕ್ಷಾಳ(ಕೆ) ತಾ:ಔರಾದ ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100172730 ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಶಿವಮ್ರತಪ್ಪಾ - ಹೆಗಡಾಪೂರ ತಾ ಔರಾದ ಜಿ ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100172967 ಅರವಿಂದ ತ: ಬಾಬುರಾವ - ಸಾ:ರಕ್ಷಾಳ ಕೆ ತಾ:ಔರಾದ ಜೀ:ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100173246 Ramesh s/o Baburao - ಹೇಡಗಾಪುರ ತಾ. ಔರಾದ ಜಿ. ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100173631 Shivanand s/o Shivaraj - ಹೇಡಗಾಪೂರ ತಾ,ಔರಾದ ಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100173633 Ramesh s/o Shivasharnappa - ಹೆಡಗಾಪೂರ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿಲ್ಲೆ :ಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100174606 Ramesh s/o Ganpati shettakar - ಹೇಡಗಾಪೂರ ತಾಃಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿಃಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100175089 Shilabai D/o sangram - ರಕ್ಷಾಳ ಕೆ ತಾ|ಔರಾದ ಜಿಲ್ಲಾ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100175753 Hanamant s/o Shripatrao - ಮು:ರಕಷಾಳ ಕೇ ತಾ ಔರಾದ ಜೀ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560100178385 Anita - ಕೌಠಾ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560100179688 Mangala - ರಕ್ಷಾಳ ಕPHH(NK) / NCS------90000000-
560100179697 parvati - ರಕ್ಷಾಳ ಕೆPHH(NK) / NCS------150000000-
560100179702 Anita - ರಕ್ಷಾಳ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560100179706 ಪ್ರಕಾಶ - ರಕ್ಷಾಳ (ಕೆ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560100179711 Kavitha Gonda - ರಕ್ಷಾಳ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560100179718 ಪಿರಗೋಂಡ ಮೆತ್ರ - ರಕ್ಷಾಳ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560100179722 Lallitabai - ರಕ್ಷಾಳ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------150000000-
560100179725 ಸುನೀಲ ಗೋಂಡಾ - ರಕ್ಷಾಳ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560100179728 ಗೀರಿದರ್‌ - ರಕ್ಷಾಳ ಕPHH(NK) / NCS------120000000-
560100179731 ನಾರಾಯಣರಾವ - ರಕ್ಷಾಳ ಕೆPHH(NK) / NCS------90000000-
560100179735 ಬಾಲಿರಾಮ್‌ ಕಾರವಾರಿ - ರಕ್ಷಾಳ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560100179738 ವಿಶ್ವನಾಥ - ರಕ್ಷಾಳ ಕೆPHH(NK) / NCS------90000000-
560100179740 Jaiprabhu Tare - ರಕ್ಷಾಳ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560100179741 VACHALABAI - ರಕ್ಷಾಳ ಕೆPHH(NK) / NCS------30000000-
560100179742 ಭಾವ ರಾವ - ರಕ್ಷಾಳ ಕೆPHH(NK) / NCS------30000000-
560100179743 ಧಾನಾಜಿ ನಿಟ್ಟುರ - ರಕ್ಷಾಳ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------150000000-
560100179744 ಮಾಧವ ರಾವ - ರಕ್ಷಾಳ ಕPHH(NK) / NCS------60000000-
560100179746 Dasharatrao Gadge - ರಕ್ಷಾಳ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560100179748 ಸುಭಾಷರಾವ್‌ ಮೆತ್ರ - ರಕ್ಷಾಳ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------150000000-
560100179749 ಕೌಶಾ ಬಾಯಿ - ರಕ್ಷಾಳ ಕೆPHH(NK) / NCS------150000000-
560100179751 ತಾನಾಜೀ ವಾಗ - ರಕ್ಷಾಳ (ಕೆ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560100179754 ಸಂಜು ತಾರ - ರಕ್ಷಾಳ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------150000000-
560100179758 ಸೋಪನ್‌ರಾವ್‌ - ರಕ್ಷಾಳ ಕೆPHH(NK) / NCS------150000000-
560100179759 ಮಧುಕರ ಗಾದಗ - ರಕ್ಷಾಳ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560100179765 ಶಿವಾಜಿ ಗಾದಗ - ರಕ್ಷಾಳ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560100179769 ಭಗವಂತರಾವ ನಿಟ್ಟುರ - ರಕ್ಷಾಳ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560100179773 ದಿಗಂಬರರಾವ್ - ರಕ್ಷಾಳ ಕೆPHH(NK) / NCS------60000000-
560100179777 ಶಂಕರ ರಾವ - ರಕ್ಷಾಳ ಕೆPHH(NK) / NCS------150000000-
560100179783 ಶೆಶಾರಾವ್‌ ಕಾಲೇ - ರಕ್ಷಾಳ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560100179791 ವಿಜಯಕುಮಾರ - ರಕ್ಷಾಳ ಕೆPHH(NK) / NCS------90000000-
560100179793 ಅಶೋಕ ಕಾಲೇ - ರಕ್ಷಾಳ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560100179795 Narsamma - ರಕ್ಷಾಳ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560100179797 Bakulabai - ರಕ್ಷಾಳ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------150000000-
560100179800 ಶಂಕರರಾವ್‌ - ರಕ್ಷಾಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560100179804 ರಾಜೀಂದ್ರ ನಿಟ್ಟುರ - ರಕ್ಷಾಳ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560100179808 Rukaminibai Vagge - ರಕ್ಷಾಳ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560100179813 ಗೊರಖ - ರಕ್ಷಾಳ ಕೆPHH(NK) / NCS------120000000-
560100179815 ಧೋಡಿಬಾ ವಾಗ - ರಕ್ಷಾಳ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------180000000-
560100179820 ದೇವಿದಾಸ - ರಕ್ಷಾಳ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560100179823 ಮಧುಕರ ಕಾಲೇ - ರಕ್ಷಾಳ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560100179826 VITALRAO - ರಕ್ಷಾಳ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560100179829 Narsamma - ರಕ್ಷಾಳ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560100179832 ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ - ರಕ್ಷಾಳ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560100179838 Sunita - ರಕ್ಷಾಳ ಕೆPHH(NK) / NCS------120000000-
560100180077 ಸುಖದೇವ್‌ ನಿಟ್ಟುರ - ರಕ್ಷಾಳ (ಕೆ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100180078 ರಾಜೀಂದ್ರ ನಿಟ್ಟುರ - ರಕ್ಷಾಳ (ಕೆ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100180084 ಪ್ರಬತ ರಾವ - ರಕ್ಷಾಳ ಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100180086 ತುಕಾರಾಮ ನೆಲವಾಡ - ರಕ್ಷಾಳ (ಕೆ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100180993 ಅರ್ಜೂನ - ರಕ್ಷಾಳ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560100181009 ಗ್ಯಾನೊಬಾ - ರಕ್ಷಾಳ ಕೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100181017 ಸಂಜಿವ ಕುಮಾರ - ರಕ್ಷಾಳ ಕೆPHH(NK) / NCS------120000000-
560100181034 ಅನಿಲ - ರಕ್ಷಾಳ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560100181058 ಧನ ರಾಜ - ರಕ್ಷಾಳ ಕPHH(NK) / NCS------90000000-
560100181074 ರುಕಮೀನಿಬಾಯಿ - ರಕ್ಷಾಳ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560100181086 ಸುಭದ್ರ - ರಕ್ಷಾಳ ಕೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100181139 Raju bai - ರಕ್ಷಾಳ ಕೆAAY(NK) / NCS------200000000-
560100181154 Gayabai - ರಕ್ಷಾಳ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560100181163 ವಾಮನ ರಾವ - ರಕ್ಷಾಳ ಕೆ ತಾ:ಔರಾದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100181985 ರಾವಸಾಹೆಬ ಕಾರಭಾರಿ - ರಕ್ಷಾಳ (ಕೆ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100182547 Sunanda - ರಕ್ಷಾಳ ಕೆPHH(NK) / NCS------120000000-
560100182551 Shamrao Kale - ರಕ್ಷಾಳ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560100182947 Daivatabai - ರಕ್ಷಾಳ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560100182956 Suryakala - ರಕ್ಷಾಳ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------150000000-
560100182962 ಕಲಾವತಿಬಾಯಿ - ರಕ್ಷಾಳ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560100183080 Narasingrao S/ Shripatrao Nitt - ರಕ್ಷಾಳ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560100183127 ವೆಂಕಟರಾವ - ರಕ್ಷಾಳ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560100183212 ಮಂಗಲಾ - ರಕ್ಷಾಳ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560100183233 ಸಂಜು ನಿಟ್ಟುರ - ರಕ್ಷಾಳ (ಕೆ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100183234 ಶಿವಾಜಿ ವಗ್ಗೆ - ರಕ್ಷಾಳ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560100183236 ತೇಜುಬಾಯಿ ನಾಮದೆವ ಕಾಲೇ - ರಕ್ಷಾಳ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------180000000-
560100183834 ತುಕಾರಾಮ ಕಾಲೇ - ರಕ್ಷಾಳ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560100184099 Santabai - ರಕ್ಷಾಳ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------150000000-
560100184125 ನರಸಿಂಗರಾವ್‌ ಗಾದಗ - ರಕ್ಷಾಳ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560100184548 ಅಶೋಕ ನಿಟ್ಟುರ - ರಕ್ಷಾಳ (ಕೆ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100184549 ವಿಶ್ವನಾಥ - ರಕ್ಷಾಲ ಕೆPHH(NK) / NCS------120000000-
560100184741 ಸುರೆಂದರ್‌ - ರಕ್ಷಾಳ ಕೆPHH(NK) / NCS------60000000-
560100184742 Shobhavati - ರಕ್ಷಾಳ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560100184744 ಮಾಚಿಂದ್ರ ಕಾಲೇ - ರಕ್ಷಾಳ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560100184745 ಸಚಿನ ನಿಟ್ಟುರ - ರಕ್ಷಾಳ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560100185136 ವಿಜಾಮ್ಮಾ - ರಕ್ಷಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560100185137 Gajarabai w/o Ganpatrao - ರಕ್ಷಾಲ ಕೆPHH(NK) / NCS------30000000-
560100185141 Parabai w/o Bhimappa - ರಕ್ಷಾಳ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560100185142 ಲಕ್ಷಿ ಬಾಯಿ ಗಂಡ ಉಧವ - ರಕ್ಷಾಳ ಕೆAAY(NK) / NCS------200000000-
560100185143 Girajabai W/o Dadarao - ರಕ್ಸಾಳ ಕೆPHH(NK) / NCS------30000000-
560100185286 Kantmma - ರಕ್ಷಾಳ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560100185514 Parvati - ಮು ರಕ್ಷಾಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560100185645 Nagnath s/o Shripatrao Nitture - ಮು:ರಕ್ಷಾಳ (ಕೆ) ಪೋಸ್ಟ:ಠಾಣಾಕುಶನೂNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100185680 RAVINDRA GONDA - ರಕ್ಷಾಳ ಕೆ ಪೋಸ್ಟ ಠಾಣಾ ಕೂಶನೂರ ತಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100185684 Keshav s/o Namdeorao - ರಕ್ಷಾಳ (ಕೆ) ತಾ:ವಾರಾದ ಜೀ ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100185685 Viswanath s/o Siddappa - ರಕ್ಷಾಳ (ಕೆ) ತಾ:ಔರಾದ ಜೀ:ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100185793 Damodhar S/o RamRao Gadge - ಸಾ:ರಕ್ಷಾಳ{ಕೆ}NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100186110 Bhalkeshwar S/o Govindrao - ಗ್ರಾ: ರಕ್ಷಾಳ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------150000000-
560100186111 Padminibai W/o Nivartirao - ಗ್ರಾ: ರಕ್ಷಾಳ ಕೆPHH(NK) / NCS------30000000-
560100186117 Dattatri S/o Baburao Gadge - ಗ್ರಾಮ: ರಕ್ಷಾಳ (ಕೆ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100189905 Shilabai - ಶಿಲಾಬಾಯಿ ಮಹಾದೇವ 1-35 ರಕ್ಷಾಳ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100189906 Chandrakala - ರೆನುದಾಸ ದೆವರಾವ 99/2 ರಕ್ಷಾಳ PHH(NK) / NCS------90000000-
560100189907 Sangeeta - ಸಂಗೀತಾ ಗಂಡ ಅನಿಲ 1-189 ರಕ್ಷಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560100189908 Kavita - ಕವಿತಾ ಗಂಡ ನೀಲಕಂಠ 1-187 ರಕ್ಷಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100189909 Basamma - ಬಸಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಜಗನಾಥ 1-195 ರಕ್ಷಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560100189910 Surekha - ಸುರೆಖಾ ಗಂಡ ರಾಜಕುಮಾರ 1-26 ರಕ್PHH(NK) / NCS------90000000-
560100189911 Anushaya W/o Govind - ಅನುಶಯಾ ಗಂಡ ಗೋವಿಂದ 1-45 ರಕ್ಷಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100189912 Mangalabai - ಮಂಗಲ ಗಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮಣ 1 ರಕ್ಷಾಳ ಕPHH(NK) / NCS------120000000-
560100189913 Arti W/o Sanjiv - ಅರತಿ ಗಂಡ ಸಂಜೀವ 1-42 ರಕ್ಷಾಳ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100190015 Padmavati - ನರಸಾರೆಡ್ಡಿ 06 ರಕ್ಷಿಯಾಳ ಬಿ ರPHH(NK) / NCS------90000000-
560100190179 Asmita W/o Satish - ಸತಿಷ ತಂದೆ ಶ್ರೀಪತರಾವ 1-96 ರಕ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100190231 Balika - ಬಾಲಿಕಾ ಗಂಡ ಶಿವಾಜಿರಾವ 0 ರಕ್ಷಾPHH(NK) / NCS------210000000-
560100191979 Sulochana - W/O ಲಕ್ಷ್ಮಣ 9 ಬಿಸೈಡ್ ಹನುಮಾನ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100192027 Vanita - ಕೇರ್ ಆಫ್: ರಾಮಚಂದ್ರರಾವ್ 117ಕೇ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100197442 Pooja - W/O ಧನರಾಜ #146 ರಕ್ಷಳ (ಕೆ) ತPHH(NK) / NCS------60000000-
560100198271 Pooja - W/O ನೀಲಕಂಠ ರಕ್ಷಾಳ(ಕೆ) ತಾ ಔರಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100199211 Kaveri - C/O ವಿಷ್ಣು ರಕ್ಷಾಳ ಕೆ ತಾ ಔPHH(NK) / NCS------60000000-
560100199231 Jyoti - W/O: ಶಾಮ ರಕ್ಷಾಳ(ಕೇ) ತಾ ಔರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100199232 Shilpa - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಚೀಂದರ ರಕ್ಷಳ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100200155 Sunanda - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಹೇಶ ನೆಲವಾಡೆ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100200227 Anita - W/O ವಿಜಯಕುಮಾರ . ರಕ್ಷಾಳ (ಕೇ) NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100200297 Kanchana - C/O ಪ್ರಭು #107 . ರಕ್ಷಾಳ ಕೇ,PHH(NK) / NCS------90000000-
560100200299 Heera Bai - W/O ಅಂಬಾಜಿರಾವ . ರಕ್ಷಳ (ಕೇ) PHH(NK) / NCS------30000000-
560100200302 Ambika - W/O ರೇವಣಪ್ಪಾ . . . . ರಕ್ಷಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100200418 Jyoti - W/O ಪ್ರಕಾಶ ರಕ್ಷಾಳ ಕೆ ತಾ ಔPHH(NK) / NCS------120000000-
560100200572 Ashwini - C/O ಸಚಿನ ಕಾರ್ಬರಿ . . ರಕ್ಷಿಯಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100200835 Anuradha - W/O ದಾಮೊಧರ ಗಾದಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100202021 Parvati Bai - W/O: ಬಾಬು ಠಾಣಾ ಕುಶನೂರ ಕುಶನೂNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100202047 Chandramma - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಧುಳಪ್ಪಾ ಹಿಪ್ಪಳಗNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100202524 Udaymala - W/O ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ . . . . ರಕPHH(NK) / NCS------60000000-
560100202563 Ruksanabegam - W/O: ಅಹಮದಮಾಲಿಕ ರಕ್ಷಾಳ(ಬಿ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100202877 Suwarna - W/O ದಿಲೀಪ್ ಏಚ್‌ ನ #97 ರಕ್ಷಲ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560100202878 Devika Karbhari - C/O ನೇತಾಜಿ ಕಾರ್ಭಾರಿ ರಕ್ಷಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100202879 Padmavati - W/O ಗೋಪಾಳ ಕಾಲ್ ತಾ ಔರಾದ್ ಬPHH(NK) / NCS------90000000-
560100202880 Deepa - C/O ಗೋವಿಂದ ರಕ್ಷಾಳ ಕೆ ತಾ ಔPHH(NK) / NCS------90000000-
560100202881 Rani - W/O ರಾಮದಾಸ . . . . ರಕ್ಷಿಯಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100202882 Vidyavathi - W/O ರಾಮ . ರಕ್ಷಳ (ಕೇ) ರಕ್ಷಳ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100202883 Shilpa - W/O ಅರವಿಂದ ರಕ್ಷಾಳ ಕೇ ರಕPHH(NK) / NCS------120000000-
560100203358 Poojavati - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಶಿವಾಜಿ ರಕ್ಷಾಳ ಕPHH(NK) / NCS------60000000-
560100203359 Sarubai - W/O ನರಸಗೊಂಡ . ರಕ್ಷಳ (ಕೇ) ರಕPHH(NK) / NCS------60000000-
560100203360 Shahubai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಆತ್ಮಾರಾಮ ರಕ್ಷಿಯಾಳ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100203372 Sheshbai - W/O: ಶರಣಪ್ಪಾ ರಕ್ಷಾಳ(ಕೇ) ತPHH(NK) / NCS------60000000-
560100203610 Banashankari - W/O ಹೌಗಪ್ಪಾ 52-2 ಗಣೇಶ ಟೆಂಪಲ NPHH(NK) / NCS------100000000-
Top