REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560100130980 Sushela - W/O ಸಂಜಯ ಬಿರಾದಾರ ೯೧ ಕೊರೆಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100130988 Anuradha Sunil Sherikar - W/O ಸುನಿಲ ಶೆರಿಕರ ಕೊರೆಕಲ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100131213 Basgonda Renuka - S/O ಅರ್ಜುನ ಕೊರೇಕಲ್ ಕೊರೇಕಲ್ ಅಂಚNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100131652 Shridevi - W/O: ಶೆಷೇರಾವ ಪವಾರ ಕೊರೆಕಲ PHH(NK) / NCSBiometric****729224/05/2022FPS****729224/05/20226004000024/05/2022
560100131657 Darshana - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಧ್ಯಸಾಗರ ಕೊರPHH(NK) / NCSBiometric****674818/05/2022FPS****674818/05/20229006000018/05/2022
560100131662 Vidyavti - W/O ಶ್ರಾವಣ , ಕೊರೇಕಲ ಕೊರೇಕಲ PHH(NK) / NCSBiometric****674817/05/2022FPS****674817/05/202212008000017/05/2022
560100131668 Samaka - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರವಿ ಕೊರೇಕಲ ತಾPHH(NK) / NCSBiometric****971618/05/2022FPS****971618/05/20226004000018/05/2022
560100131669 Sheshabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಲಾಶ ಕೊರೇಕಲ PHH(NK) / NCSBiometric****971621/05/2022FPS****971621/05/20226004000021/05/2022
560100131671 Shantabai - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಶಿವಾಜಿ ಕೊರೇಕಲ ತPHH(NK) / NCSBiometric****674817/05/2022FPS****674817/05/202212008000017/05/2022
560100131672 Pinka - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಶೋಕ ಕೊರೇಕಲ ತPHH(NK) / NCS------60000000-
560100131673 Anusha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಭೀಮ ರಾವ 164 PHH(NK) / NCSBiometric****674828/05/2022FPS****674828/05/20229006000028/05/2022
560100131674 Sangeeta - W/O ಬಾಲಾಜಿ #7ಸೀ ಹನುಮಾನ್ ಟೆಂಪPHH(NK) / NCSBiometric****674821/05/2022FPS****674821/05/202212008000021/05/2022
560100131675 Keerti - W/O: ರಮೇಶ್ ರಾಠೋಡ ಶಂಕರ ತಾಂPHH(NK) / NCSBiometric****971616/05/2022FPS****971616/05/20226004000016/05/2022
560100131678 Rukminbai - ಕೇರ್ ಆಫ್: ನರಶಿಂಗ ಕೊರೇಕಲ ತPHH(NK) / NCSBiometric****674817/05/2022FPS****674817/05/202212008000017/05/2022
560100131680 Usha - W/O: ಅಬಿನಂಧ ಕೊರಕಲ್ PHH(NK) / NCSBiometric****674821/05/2022FPS****674821/05/2022150010000021/05/2022
560100131994 Kavita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನಾಗನಾಥ #159 ಘಮPHH(NK) / NCSBiometric****674818/05/2022FPS****674818/05/20226004000018/05/2022
560100132284 Sunita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂಜೀವ ಕೊರೇಕಲ PHH(NK) / NCSBiometric****674819/05/2022FPS****674819/05/2022150010000019/05/2022
560100133049 Asha - W/O ಸಂದೀಪ . ಕೊರೇಕಲ ಕೊರೇಕಲ್ PHH(NK) / NCSBiometric****674818/05/2022FPS****674818/05/20226004000018/05/2022
560100133224 Bhagyashri - W/O ನಾಗನಾಥ . ಕೊರೇಕಲ ಕೊರೇಕಲ PHH(NK) / NCSBiometric****674818/05/2022FPS****674818/05/20226004000018/05/2022
560100133229 Rani - W/O ದೇವಿದಾಸ ಕುಂದಾಳೆ 112 ಕೊರೇPHH(NK) / NCSBiometric****674817/05/2022FPS****674817/05/20226004000017/05/2022
560100133689 Kasthurabai - W/O ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕೊರೇಕಲ , PHH(NK) / NCSBiometric****674818/05/2022FPS****674818/05/202212008000018/05/2022
560100133690 Githashri - W/O: ದ್ನ್ಯಾನೆಶ್ವರ 31 ಕೊರೇಕPHH(NK) / NCSBiometric****674817/05/2022FPS****674817/05/2022150010000017/05/2022
560100134446 Pooja - W/O: ನಾಗನಾಥ 31 ಕೊರೇಕಲ್ PHH(NK) / NCSBiometric****674821/05/2022FPS****674821/05/20226004000021/05/2022
560100135104 Shau - W/O: ಲಕ್ಷ್ಮಣ 102 ಕೊರೇಕಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****674818/05/2022FPS****674818/05/202212008000018/05/2022
560100136346 Godavari - W/O: ವಾಮಾನ ರಾವ ಶಿಂದೆ PHH(NK) / NCSBiometric****674814/05/2022FPS****674814/05/202212008000014/05/2022
560100136363 Jyoti - ಕೇರ್ ಆಫ್: ತಾನಾಜಿ ಕೋರಿಕಲ ತPHH(NK) / NCS------60000000-
560100136370 Kamalabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವೆಂಕಟ ಕೊರೇಕಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****674823/05/2022FPS****674823/05/2022150010000023/05/2022
560100136406 Laximbai - W/O: ಬಾಲಾಜಿ ಪವಾರ ಕೊರೆಕಲ ಘPHH(NK) / NCS------60000000-
560100136413 Renuka - W/O: ಮೋಹನ ರಾಠೋಡ ಕೊರೆಕಲ ಶಂPHH(NK) / NCS------60000000-
560100137716 Mohajabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಭಿಮರಾವ ಕೊರೇಕಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100137788 Renuka - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಗೋಪಾಲ ಕೊರೇಕಲ PHH(NK) / NCSBiometric****971624/05/2022FPS****971624/05/202212008000024/05/2022
560100138055 Lalita - W/O ಸಂಜಯ್ ಬೋರಗೇ # 122 , , NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100138362 Jagadevi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕರಬಸಯ್ಯಾ ಕೊರೇNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100138633 ಸಕುಬಾಯಿ - W/O: ಸುಭಾಶ ಪವಾರ ಕೊರೆಕಲ ಘಮPHH(NK) / NCSBiometric****674814/05/2022FPS****674814/05/2022150010000014/05/2022
560100138774 Surekha - W/O ಭೀಮ ಕೊರೇಕಲ ತಾ ಔರಾದ ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****729227/05/2022FPS****729227/05/20229006000027/05/2022
560100138778 Mandakini - W/O ನಾಗರಾಜ . . . . ಕೊರೆಕಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****674818/05/2022FPS****674818/05/20229006000018/05/2022
560100138821 Sundrabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನಾರಾಯಣ ಕೊರೇಕಲPHH(NK) / NCSBiometric****674817/05/2022FPS****674817/05/202212008000017/05/2022
560100138840 Kavita - W/O ಪಂಚಶೀಲ ಸಿಂದೆ . ಕೊರೇಕಲ ಕPHH(NK) / NCSBiometric****674819/05/2022FPS****674819/05/202212008000019/05/2022
560100138852 Sevntabai - W/O: ಹಿರಾಮಣ್ ಪವಾರ ಕೊರೆಕಲ PHH(NK) / NCSBiometric****971624/05/2022FPS****971624/05/20229006000024/05/2022
560100138967 Laxmibai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮರೋತಿ ಕೊರೇಕಲ PHH(NK) / NCSBiometric****674817/05/2022FPS****674817/05/20229006000017/05/2022
560100139119 Suresh - S/O: ವಿಠಲ ಪವಾರ ಕೊರೆಕಲ ಘಾಮPHH(NK) / NCSBiometric****674821/05/2022FPS****674821/05/20226004000021/05/2022
560100139177 Jijabai - W/O ಅನಿಲ ಪವಾರ ಕೊರೇಕಲ ತಾ ಔPHH(NK) / NCSBiometric****971624/05/2022FPS****971624/05/20229006000024/05/2022
560100139255 Shilpa - W/O ರಾಜು ರಾಠೋಡ ಕೊರೇಕಲ್ ತಾPHH(NK) / NCSBiometric****971624/05/2022FPS****971624/05/20229006000024/05/2022
560100139313 Rathnabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪುಂಡಲಿಕ 94 ಕೊರೇಕNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100139319 Shilpa - S/O: ವಿಠಲ ಗೊಂಡಾ 2-29 ತಾಲೂಕNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100140192 Ujala Bayi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸುಭಾಶ 173 ಘಮ್ಮPHH(NK) / NCSBiometric****674826/05/2022FPS****674826/05/202212008000026/05/2022
560100140198 Sunita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದಿಗಂಬರ್ ರಾಠೋಡ PHH(NK) / NCSBiometric****971618/05/2022FPS****971618/05/20226004000018/05/2022
560100140228 Laxim Bai - W/O: ತಾನಾಜಿ ಪವಾರ ಕೊರೆಕಲ ಶPHH(NK) / NCSBiometric****674819/05/2022FPS****674819/05/2022180012000019/05/2022
560100140301 Satyabhamaa - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಬೀರಗೊಂಡ 1PHH(NK) / NCSBiometric****674818/05/2022FPS****674818/05/20229006000018/05/2022
560100140402 Laxmi - W/O ಕೇಶ್ವರಾವ್ . . . . ಕೊರೆPHH(NK) / NCSBiometric****674828/05/2022FPS****674828/05/20226004000028/05/2022
560100140403 Gayabai - W/O: ವಾಮನಾರಾವ್ ಕೊರೇಕಲ್ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100140417 Suman - W/O ಸಂಜೀವ ಕೊರೇಕಲ ತಾ ಔರಾದ್PHH(NK) / NCSBiometric****674819/05/2022FPS****674819/05/20229006000019/05/2022
560100140924 Lata - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಕಾಶೀರಾಮ PHH(NK) / NCSBiometric****674814/05/2022FPS****674814/05/20229006000014/05/2022
560100141608 Lalitha - W/O ನಾಗನಾತ್ ಔರಾದ್ ಬೀ ಕೊರPHH(NK) / NCSBiometric****674819/05/2022FPS****674819/05/20229006000019/05/2022
560100141815 Laxmibai - W/O ವೆಂಕಟರಾವ . ಕೊರೆಕಲ ಕೊರೆಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100142275 Nandubai - W/O: ಗೋವಿಂದ ಕೊರೆಕಲ್ ಕೊರೆಕಲ್ ಅಂPHH(NK) / NCS------90000000-
560100145017 ಅಲಿಸಾಬ - ಕೊರೆಕಲAAY(NK) / NCSBiometric****674818/05/2022FPS****674818/05/2022200015000018/05/2022
560100145018 ಕೆರಾಬಾ - ಕೊರೆಕಲAAY(NK) / NCSBiometric****674817/05/2022FPS****674817/05/2022200015000017/05/2022
560100145019 ಸಾಧು - ಕೊರೆಕಲAAY(NK) / NCSBiometric****674814/05/2022FPS****674814/05/2022200015000014/05/2022
560100145020 ಲಕ್ಷ್ಮಣ - ಕೊರೆಕಲAAY(NK) / NCSBiometric****674817/05/2022FPS****674817/05/2022200015000017/05/2022
560100145021 ಶಂಕರ ರಾವ - ಕೋರೆಕಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****674818/05/2022FPS****674818/05/20229006000018/05/2022
560100145022 ತುಕಾರಾಮ - ಕೋರೆಕಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****674818/05/2022FPS****674818/05/20229006000018/05/2022
560100145023 ರಂಗುಬಾಯಿ - ಕೊರೆಕಲAAY(NK) / NCSBiometric****674818/05/2022FPS****674818/05/2022200015000018/05/2022
560100145024 ಪಂಡರಿನಾಥ - ಕೋರೆಕಲ್AAY(NK) / NCSBiometric****674817/05/2022FPS****674817/05/2022200015000017/05/2022
560100145025 ಗದಗಯ್ಯಾ - ಕೊರೆಕಲAAY(NK) / NCSBiometric****674821/05/2022FPS****674821/05/2022200015000021/05/2022
560100145026 ಕೇವಳಬಾಯಿ - ಕೊರೆಕಲAAY(NK) / NCS------200000000-
560100145027 ವೈಜಿನಾಥ - ಕೊರೆಕಲPHH(NK) / NCSBiometric****674818/05/2022FPS****674818/05/20223002000018/05/2022
560100145028 ದೇವಿದಾಸ - ಕೊರೆಕಲAAY(NK) / NCSBiometric****674818/05/2022FPS****674818/05/2022200015000018/05/2022
560100145029 Kamalabai - ಕೊರೆಕಲAAY(NK) / NCSBiometric****674821/05/2022FPS****674821/05/2022200015000021/05/2022
560100145030 ಗಜೇಂದ್ರ - ಕೊರೆಕಲAAY(NK) / NCSBiometric****674818/05/2022FPS****674818/05/2022200015000018/05/2022
560100145031 mahada bai - ಕೊರೆಕಲPHH(NK) / NCSBiometric****674817/05/2022FPS****674817/05/202212008000017/05/2022
560100145032 ಸಲಿಮ್‌ - ಕೊರೆಕಲAAY(NK) / NCSBiometric****971617/05/2022FPS****971617/05/2022200015000017/05/2022
560100145033 ತುಕಾ ರಾಮ - ಕೊರೆಕಲAAY(NK) / NCSBiometric****674818/05/2022FPS****674818/05/2022200015000018/05/2022
560100145034 Paravati - ಕೊರೆಕಲPHH(NK) / NCSBiometric****674821/05/2022FPS****674821/05/2022150010000021/05/2022
560100145035 ರಾಮಾ ನಾಗಮುರತಿ - ಕೊರೆಕಲAAY(NK) / NCS------200000000-
560100145036 ವೆಂಕಟ - ಕೊರೆಕಲAAY(NK) / NCSBiometric****674821/05/2022FPS****674821/05/2022200015000021/05/2022
560100145037 sushila bai - ಕೊರೆಕಲAAY(NK) / NCSBiometric****674817/05/2022FPS****674817/05/2022200015000017/05/2022
560100145038 Jija Bai - ಕೊರೆಕಲPHH(NK) / NCS------90000000-
560100145039 laxmibai - ಕೊರೆಕಲPHH(NK) / NCSBiometric****674818/05/2022FPS****674818/05/20223002000018/05/2022
560100145040 Jaishree - ಕೊರೆಕಲAAY(NK) / NCSBiometric****674818/05/2022FPS****674818/05/2022200015000018/05/2022
560100145041 ಗಂಗಾ ಬ಻ಇ - ಕೊರೆಕಲAAY(NK) / NCSBiometric****674817/05/2022FPS****674817/05/2022200015000017/05/2022
560100145042 govindrao - ಕೊರೆಕಲ್PHH(NK) / NCS------30000000-
560100145043 Bharathbai - ಕೊರೆಕಲAAY(NK) / NCSBiometric****674818/05/2022FPS****674818/05/2022200015000018/05/2022
560100145044 Savita - ಕೊರೆಕಲAAY(NK) / NCSBiometric****674819/05/2022FPS****674819/05/2022200015000019/05/2022
560100145045 ಚಂದ್ರಕಲಾ - ಕೋರೆಕಲ್PHH(NK) / NCS------30000000-
560100145046 ನಾಗನಾಥ - ಕೊರೆಕಲAAY(NK) / NCSBiometric****674818/05/2022FPS****674818/05/2022200015000018/05/2022
560100145047 Chandrakala - ಕೊರೆಕಲAAY(NK) / NCSBiometric****674817/05/2022FPS****674817/05/2022200015000017/05/2022
560100145048 ಕೆರಬಾ - ಕೊರೆಕಲPHH(NK) / NCSBiometric****674821/05/2022FPS****674821/05/20226004000021/05/2022
560100145049 ಸಂಭಾ - ಕೊರೆಕಲAAY(NK) / NCSBiometric****674818/05/2022FPS****674818/05/2022200015000018/05/2022
560100145050 ಮೋಗಲಿ - ಕೊರೆಕಲPHH(NK) / NCSBiometric****674818/05/2022FPS****674818/05/20226004000018/05/2022
560100145051 paryagabai - ಕೊರೆಕಲAAY(NK) / NCSBiometric****971614/05/2022FPS****971614/05/2022200015000014/05/2022
560100145052 ಶಿವಾಜಿ - ಕೊರೆಕಲPHH(NK) / NCSBiometric****674814/05/2022FPS****674814/05/20226004000014/05/2022
560100145053 vanita - ಕೊರೆಕಲAAY(NK) / NCSBiometric****674818/05/2022FPS****674818/05/2022200015000018/05/2022
560100145054 Janabai - ಕೊರೇಕಲAAY(NK) / NCSBiometric****674814/05/2022FPS****674814/05/2022200015000014/05/2022
560100145055 Chavalabai - ಕೊರೆಕಲ ತಾಂಡAAY(NK) / NCSBiometric****674817/05/2022FPS****674817/05/2022200015000017/05/2022
560100145056 ನಾರಾಯಣ - ಕೊರೆಕಲAAY(NK) / NCSBiometric****971624/05/2022FPS****971624/05/2022200015000024/05/2022
560100145057 ಸುಲಬಾಯಿ - ಕೊರೆಕಲ ತಾಂಡAAY(NK) / NCSBiometric****674819/05/2022FPS****674819/05/2022200015000019/05/2022
560100145058 ಹಿರಾಮಣಿ - ಕೊರೆಕಲ ತಾಂಡAAY(NK) / NCSBiometric****674818/05/2022FPS****674818/05/2022200015000018/05/2022
560100145059 Kevalabai - ಕೋರೆಕಲ್AAY(NK) / NCSBiometric****674818/05/2022FPS****674818/05/2022200015000018/05/2022
560100145061 jijabai - ಕೊರೆಕಲPHH(NK) / NCS------30000000-
560100145062 savala bai - ಕೊರೆಕಲ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------30000000-
560100145063 Godavari - ಕೋರೆಕಲ್AAY(NK) / NCSBiometric****674818/05/2022FPS****674818/05/2022200015000018/05/2022
560100145064 ವಿಠಲ - ಕೋರೆಕಲ್AAY(NK) / NCSBiometric****674818/05/2022FPS****674818/05/2022200015000018/05/2022
560100145065 Gayabai - ಕೋರೆಕಲ್AAY(NK) / NCSBiometric****674817/05/2022FPS****674817/05/2022200015000017/05/2022
560100145066 ಹರಿಬಾ - ಕೊರೆಕಲ ತಾಂಡPHH(NK) / NCSBiometric****971621/05/2022FPS****971621/05/20223002000021/05/2022
560100145067 ರಾಮಾ - ಕೋರೆಕಲ್ ತಾಂಡPHH(NK) / NCSBiometric****674819/05/2022FPS****674819/05/20226004000019/05/2022
560100145068 ನಿವರ್ತಿ - ಕೋರೆಕಲ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100145069 ದಿಗಂಬರ - ಕೋರೆಕಲ್AAY(NK) / NCSBiometric****674817/05/2022FPS****674817/05/2022200015000017/05/2022
560100145070 Sakubai - ಕೊರೆಕಲPHH(NK) / NCSBiometric****674817/05/2022FPS****674817/05/2022180012000017/05/2022
560100155558 Shantabai - ಕೊರೆಕಲ ತಾಂಡPHH(NK) / NCSBiometric****674814/05/2022FPS****674814/05/202212008000014/05/2022
560100155559 ಅನುಸಾ ಬಾಯಿ - ಕೊರೆಕಲ ತಾಂಡPHH(NK) / NCSBiometric****971618/05/2022FPS****971618/05/202212008000018/05/2022
560100155560 ಜ್ನಾನೋಬಾ - ಕೊರೆಕಲPHH(NK) / NCS------60000000-
560100155561 Vasita - ಕೊರೆಕಲPHH(NK) / NCS------60000000-
560100155562 Kalubai - ಕೋರೆಕಲ್ ತಾಂಡPHH(NK) / NCSBiometric****674821/05/2022FPS****674821/05/20229006000021/05/2022
560100155563 ಶಿವಾಜಿ - ಕೊರೆಕಲ ತಾಂಡPHH(NK) / NCSBiometric****674819/05/2022FPS****674819/05/2022150010000019/05/2022
560100155564 kamalabai - ಕೊರೆಕಲ ತಾಂಡPHH(NK) / NCSBiometric****971624/05/2022FPS****971624/05/202212008000024/05/2022
560100155565 ಗೋಪಿನಾಥ್‌ - ಕೋರೆಕಲ್ ತಾಂಡPHH(NK) / NCSBiometric****674814/05/2022FPS****674814/05/20226004000014/05/2022
560100155566 Latha - ಕೋರೆಕಲ್ ತಾಂಡPHH(NK) / NCSBiometric****674819/05/2022FPS****674819/05/2022180012000019/05/2022
560100155567 ಬಾಲಾಜಿ - ಕೋರೆಕಲ್ ತಾಂಡಾAAY(NK) / NCSBiometric****674819/05/2022FPS****674819/05/2022200015000019/05/2022
560100155568 ರಾಮ - ಕೋರೆಕಲ್ ತಾಂಡPHH(NK) / NCSBiometric****971624/05/2022FPS****971624/05/202212008000024/05/2022
560100155570 ನಾಗ ಗೊಂಡಾ - ಕೋರೆಕಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****674818/05/2022FPS****674818/05/20223002000018/05/2022
560100155571 ಜ್ಞಾನೋಬಾ - ಕೋರೆಕಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****674818/05/2022FPS****674818/05/202212008000018/05/2022
560100155572 ಇಂದುಮತಿ - ಕೋರೆಕಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****674818/05/2022FPS****674818/05/202212008000018/05/2022
560100155573 ಸಂತೋಷ - ಕೋರೆಕಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****674821/05/2022FPS****674821/05/20229006000021/05/2022
560100155574 ಭಾರತಬಾಯಿ - ಕೋರೆಕಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****674818/05/2022FPS****674818/05/20229006000018/05/2022
560100155575 vithal - ಕೋರೆಕಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****674818/05/2022FPS****674818/05/20223002000018/05/2022
560100155576 ವೆಂಕಟ - ಕೋರೆಕಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****674818/05/2022FPS****674818/05/2022150010000018/05/2022
560100155577 ushabai - ಕೋರೆಕಲ್AAY(NK) / NCSBiometric****674817/05/2022FPS****674817/05/2022200015000017/05/2022
560100155578 shEshabai - ಕೋರೆಕಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****971621/05/2022FPS****971621/05/20226004000021/05/2022
560100155579 Mahadabai - ಕೋರೆಕಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****674818/05/2022FPS****674818/05/202212008000018/05/2022
560100155580 uajawala - ಕೋರೆಕಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****971621/05/2022FPS****971621/05/2022150010000021/05/2022
560100155581 Shanta - ಕೋರೆಕಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****674817/05/2022FPS****674817/05/20229006000017/05/2022
560100155582 Padminbai - ಕೋರೆಕಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****674817/05/2022FPS****674817/05/202212008000017/05/2022
560100155583 ಮಾರುತಿ - ಕೋರೆಕಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****674818/05/2022FPS****674818/05/20226004000018/05/2022
560100155585 Lakshmi Bai - ಕೋರೆಕಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****674823/05/2022FPS****674823/05/2022180012000023/05/2022
560100155586 ನಾಗೊರಾವ - ಕೋರೆಕಲ್PHH(NK) / NCS------30000000-
560100155587 ಕಾಂತಮ್ಮ - ಕೋರೆಕಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****674827/05/2022FPS****674827/05/20226004000027/05/2022
560100155588 ಸಂಜು - ಕೋರೆಕಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****674821/05/2022FPS****674821/05/202212008000021/05/2022
560100155589 ಪ್ರಭುದಾಸ - ಕೋರೆಕಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****971621/05/2022FPS****971621/05/2022150010000021/05/2022
560100155591 ದೇವಿದಾಸ - ಕೋರೆಕಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****971621/05/2022FPS****971621/05/2022150010000021/05/2022
560100155592 ಸುಭಾಷ್‌ - ಕೋರೆಕಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****674817/05/2022FPS****674817/05/20226004000017/05/2022
560100155593 ಕೀಶನ - ಕೋರೆಕಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****674817/05/2022FPS****674817/05/2022150010000017/05/2022
560100155594 ಹಣಮಂತ - ಕೋರೆಕಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****971616/05/2022FPS****971616/05/20226004000016/05/2022
560100155595 ಘಾಳೆಪ್ಪಾ - ಕೋರೆಕಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****674818/05/2022FPS****674818/05/20223002000018/05/2022
560100155596 ದೇವಿದಾಸ - ಕೋರೆಕಲ್AAY(NK) / NCSBiometric****674817/05/2022FPS****674817/05/2022200015000017/05/2022
560100155597 tejabai - ಕೋರೆಕಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****674818/05/2022FPS****674818/05/2022150010000018/05/2022
560100155598 Janabai - ಕೋರೆಕಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****971621/05/2022FPS****971621/05/20226004000021/05/2022
560100155599 ಜಾಲೆಂದರ - ಕೋರೆಕಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****674817/05/2022FPS****674817/05/20223002000017/05/2022
560100155600 ಏಕನಾಥ ರಾವ - ಕೋರೆಕಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****674817/05/2022FPS****674817/05/20226004000017/05/2022
560100155601 Subhadra - ಕೊರೆಕಲPHH(NK) / NCSBiometric****674817/05/2022FPS****674817/05/20229006000017/05/2022
560100155602 ಲಕ್ಷ್ಮಿಣ - ಕೊರೆಕಲPHH(NK) / NCSBiometric****674828/05/2022FPS****674828/05/20223002000028/05/2022
560100155603 Nagu Bai - ಕೋರೆಕಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****674818/05/2022FPS****674818/05/2022150010000018/05/2022
560100155604 ಕೇಶವ - ಕೋರೆಕಲ್AAY(NK) / NCSBiometric****674817/05/2022FPS****674817/05/2022200015000017/05/2022
560100155605 ಬನಸಿಲಾಲ ದೇವಜಿ ರಾಠೋಡ - ಕೊರೆಕಲ ತಾಂಡPHH(NK) / NCSBiometric****674821/05/2022FPS****674821/05/2022210014000021/05/2022
560100155606 ಪರಶುರಾಮ - ಕೋರೆಕಲ್ ತಾಂಡPHH(NK) / NCSBiometric****971621/05/2022FPS****971621/05/2022150010000021/05/2022
560100155607 Gangamma - ಕೋರೆಕಲ್ ತಾಂಡPHH(NK) / NCSBiometric****674826/05/2022FPS****674826/05/2022180012000026/05/2022
560100155608 ಜನಾಬಾಯಿ - ಕೋರೆಕಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****674823/05/2022FPS****674823/05/20229006000023/05/2022
560100155609 ರತ್ನಾಬಾಯಿ - ಕೊರೆಕಲ ತಾಂಡPHH(NK) / NCSBiometric****674814/05/2022FPS****674814/05/202212008000014/05/2022
560100155610 Sarubai - ಕೋರೆಕಲ್ ತಾಂಡPHH(NK) / NCSBiometric****674819/05/2022FPS****674819/05/2022150010000019/05/2022
560100155611 ಬಾಬು - ಕೋರೆಕಲ್ ತಾಂಡPHH(NK) / NCSBiometric****971621/05/2022FPS****971621/05/202212008000021/05/2022
560100155612 ದೇವಿದಾಸ - ಕೋರೆಕಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****971624/05/2022FPS****971624/05/202212008000024/05/2022
560100155613 kamalabai - ಕೋರೆಕಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****674819/05/2022FPS****674819/05/2022210014000019/05/2022
560100155614 ಲಕ್ಕುಮಾ - ಕೊರೆಕಲ ತಾಂಡAAY(NK) / NCS------200000000-
560100155615 ಕಿಶನರಾವ್‌ - ಕೋರೆಕಲ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560100155616 gunda bai - ಕೊರೆಕಲPHH(NK) / NCSBiometric****674821/05/2022FPS****674821/05/202212008000021/05/2022
560100155617 ವೆಂಕಟ ರಾವ - ಕೊರೆಕಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****674817/05/2022FPS****674817/05/202212008000017/05/2022
560100155618 Anusayya Bai - ಕೊರೆಕಲPHH(NK) / NCSBiometric****674819/05/2022FPS****674819/05/202212008000019/05/2022
560100155619 Sheshabai - ಕೋರೆಕಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****674818/05/2022FPS****674818/05/20226004000018/05/2022
560100155620 ಸತ್ಯಭಾಮಾ - ಕೋರೆಕಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****674818/05/2022FPS****674818/05/20226004000018/05/2022
560100155621 ಬಾಬು ರಾವ - ಕೋರೆಕಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****674818/05/2022FPS****674818/05/20229006000018/05/2022
560100155622 ಭಾರತಬಾಯಿ - ಕೋರೆಕಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****674818/05/2022FPS****674818/05/20229006000018/05/2022
560100155623 ವೀಲಾಸ - ಕೋರೆಕಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****674818/05/2022FPS****674818/05/202212008000018/05/2022
560100155624 ಕೂಂಡಿಬಾ ರಾವ - ಕೋರೆಕಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****674818/05/2022FPS****674818/05/20223002000018/05/2022
560100155625 ಸೊಪಾನ ರಾವ - ಕೊರೆಕಲPHH(NK) / NCSBiometric****674817/05/2022FPS****674817/05/20229006000017/05/2022
560100155626 ಉಮಾಕಾಂತ - ಕೋರೆಕಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****674823/05/2022FPS****674823/05/20229006000023/05/2022
560100155627 ಜಗನಾಥ - ಕೋರೆಕಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****971618/05/2022FPS****971618/05/20229006000018/05/2022
560100155628 ಪಾಂಡು ರಂಗ - ಕೋರೆಕಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****674818/05/2022FPS****674818/05/20226004000018/05/2022
560100155629 ನಾರಾಯಣ ರಾವ - ಕೋರೆಕಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****674818/05/2022FPS****674818/05/2022180012000018/05/2022
560100155630 Ahalyabai - ಕೊರೆಕಲPHH(NK) / NCSBiometric****674823/05/2022FPS****674823/05/20226004000023/05/2022
560100155631 Anusayabai - ಕೋರೆಕಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****674814/05/2022FPS****674814/05/2022180012000014/05/2022
560100155632 Champabai - ಕೋರೆಕಲ್AAY(NK) / NCSBiometric****674817/05/2022FPS****674817/05/2022200015000017/05/2022
560100155633 Bijan Be - ಕೊರೆಕಲAAY(NK) / NCSBiometric****674817/05/2022FPS****674817/05/2022200015000017/05/2022
560100155634 ನಾಗೆಂದ್ರ - ಕೋರೆಕಲ್AAY(NK) / NCSBiometric****674819/05/2022FPS****674819/05/2022200015000019/05/2022
560100155635 ಮೈನೂದಿನ - ಕೋರೆಕಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****971617/05/2022FPS****971617/05/2022180012000017/05/2022
560100155636 ಈಶ್ವರ - ಕೋರೆಕಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****674818/05/2022FPS****674818/05/202212008000018/05/2022
560100155637 ಪದ್ಮಾ - ಕೋರೆಕಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****674818/05/2022FPS****674818/05/20223002000018/05/2022
560100155638 Bhamabai - ಕೋರೆಕಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****674818/05/2022FPS****674818/05/20229006000018/05/2022
560100155639 ಮಾರುತಿ - ಕೋರೆಕಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****674817/05/2022FPS****674817/05/20226004000017/05/2022
560100155640 ಸಂಗೀತಾ - ಕೋರೆಕಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****674818/05/2022FPS****674818/05/20229006000018/05/2022
560100155641 ಪಂಡರಿ - ಕೋರೆಕಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****674817/05/2022FPS****674817/05/202212008000017/05/2022
560100155642 CHANDA BAI - ಕೋರೆಕಲ್ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------30000000-
560100155643 SUNDAR BAI - ಕೋರೆಕಲ್PHH(NK) / NCS------30000000-
560100155644 ಮಾಣಿಕ - ಕೋರೆಕಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****674818/05/2022FPS****674818/05/20226004000018/05/2022
560100155645 ರಾಜೆಂದ್ರಾ - ಕೊರೆಕಲPHH(NK) / NCSBiometric****674817/05/2022FPS****674817/05/202212008000017/05/2022
560100155646 ಹರಿಬಾ - ಕೋರೆಕಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****674817/05/2022FPS****674817/05/20226004000017/05/2022
560100155647 Parabatha - ಕೋರೆಕಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****674817/05/2022FPS****674817/05/2022150010000017/05/2022
560100155648 Bhama Bai - ಕೋರೆಕಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****674817/05/2022FPS****674817/05/20226004000017/05/2022
560100155649 Uttambai - ಕೋರೆಕಲ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560100155650 ಕಮಳ ಬಾಯಿ - ಕೋರೆಕಲ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560100155651 Sadhana - ಕೋರೆಕಲ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100155652 ಅಶೊಕ - ಕೋರೆಕಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****674823/05/2022FPS****674823/05/20229006000023/05/2022
560100155653 ಶಿವಾಜಿ - ಕೋರೆಕಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****971621/05/2022FPS****971621/05/20229006000021/05/2022
560100155654 ಸೈದಾ ಸಾಬ - ಕೋರೆಕಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****674823/05/2022FPS****674823/05/20223002000023/05/2022
560100155655 ಸವಿತಾ ಬಾಯಿ - ಕೋರೆಕಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****674814/05/2022FPS****674814/05/202212008000014/05/2022
560100155656 Radhabai - ಕೋರೆಕಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****674818/05/2022FPS****674818/05/20226004000018/05/2022
560100155657 Nirmala Bai - ಕೋರೆಕಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****674817/05/2022FPS****674817/05/202212008000017/05/2022
560100155658 ಶಿವಾಜಿ - ಕೊರೆಕಲAAY(NK) / NCSBiometric****674817/05/2022FPS****674817/05/2022200015000017/05/2022
560100155659 Minabai - ಕೊರೆಕಲPHH(NK) / NCSBiometric****674818/05/2022FPS****674818/05/202212008000018/05/2022
560100155660 Kasthur Bai - ಕೂರೆಕಲ್ಲPHH(NK) / NCS------120000000-
560100155661 Padmavati - ಕೂರೆಕಲ್ಲPHH(NK) / NCSBiometric****674817/05/2022FPS****674817/05/2022150010000017/05/2022
560100155662 Sampata - ಕೂರೆಕಲ್ಲPHH(NK) / NCSBiometric****674817/05/2022FPS****674817/05/2022150010000017/05/2022
560100155663 Kambalbai - ಕೂರೆಕಲ್ಲPHH(NK) / NCSBiometric****674817/05/2022FPS****674817/05/2022150010000017/05/2022
560100155664 ಹಣಮಂತ ರಾವ - ಕೂರೆಕಲ್ಲPHH(NK) / NCSBiometric****674818/05/2022FPS****674818/05/2022150010000018/05/2022
560100155665 ganga bai - ಕೂರೆಕಲ್ಲPHH(NK) / NCS------30000000-
560100155666 ಅಶೊಕ ರಾವ - ಕೂರೆಕಲ್ಲPHH(NK) / NCSBiometric****674821/05/2022FPS****674821/05/202212008000021/05/2022
560100155667 ದತ್ತಾ ಜೀ - ಕೂರೆಕಲ್ಲPHH(NK) / NCSBiometric****674826/05/2022FPS****674826/05/20223002000026/05/2022
560100155668 KAMLA BAI - ಕೂರೆಕಲ್ಲPHH(NK) / NCSBiometric****674817/05/2022FPS****674817/05/20223002000017/05/2022
560100155669 ನಾಗನಾಥ - ಕೂರೆಕಲ್ಲPHH(NK) / NCSBiometric****674817/05/2022FPS****674817/05/20226004000017/05/2022
560100155670 Shobha - ಕೂರೆಕಲ್ಲPHH(NK) / NCSBiometric****674821/05/2022FPS****674821/05/202212008000021/05/2022
560100155671 ರಾಘು ನಾಥ - ಕೂರೆಕಲ್ಲPHH(NK) / NCSBiometric****674821/05/2022FPS****674821/05/20229006000021/05/2022
560100155672 ನೌ ನಾಥ - ಕೂರೆಕಲ್ಲPHH(NK) / NCS------30000000-
560100155673 ಶಾಂತಯ್ಯ - ಕೂರೆಕಲ್ಲPHH(NK) / NCSBiometric****674818/05/2022FPS****674818/05/20223002000018/05/2022
560100155674 Laxmibai - ಕೂರೆಕಲ್ಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100155675 sarasavati - ಕೂರೆಕಲ್ಲPHH(NK) / NCSBiometric****674817/05/2022FPS****674817/05/20229006000017/05/2022
560100155676 ಕಮಲಾಕರ - ಕೂರೆಕಲ್ಲPHH(NK) / NCSBiometric****674821/05/2022FPS****674821/05/20226004000021/05/2022
560100155677 ವೆಂಕಟ - ಕೂರೆಕಲ್ಲPHH(NK) / NCSBiometric****674818/05/2022FPS****674818/05/20229006000018/05/2022
560100155678 paravti - ಕೂರೆಕಲ್ಲPHH(NK) / NCS------30000000-
560100155679 ಅತ್ಮಾ ರಾವ - ಕೂರೆಕಲ್ಲPHH(NK) / NCSBiometric****674817/05/2022FPS****674817/05/20229006000017/05/2022
560100155680 ವೆಂಕಟ ರಾವ - ಕೊರೆಕಲPHH(NK) / NCSBiometric****674817/05/2022FPS****674817/05/20226004000017/05/2022
560100155681 Ujwala - ಕೂರೆಕಲ್ಲPHH(NK) / NCSBiometric****674817/05/2022FPS****674817/05/202212008000017/05/2022
560100155682 Vanitha - ಕೊರೆಕಲPHH(NK) / NCSBiometric****674823/05/2022FPS****674823/05/2022150010000023/05/2022
560100155683 Chandrakala - ಕೂರೆಕಲ್ಲPHH(NK) / NCSBiometric****674818/05/2022FPS****674818/05/202212008000018/05/2022
560100155684 ಕೇಶವ ರಾವ - ಕೂರೆಕಲ್ಲPHH(NK) / NCS------180000000-
560100155685 ಭಗವಂತ ರಾವ - ಕೊರೆಕಲPHH(NK) / NCSBiometric****674826/05/2022FPS****674826/05/20226004000026/05/2022
560100155686 ಸಂಗಯ್ಯಾ - ಕೂರೆಕಲ್ಲPHH(NK) / NCSBiometric****674818/05/2022FPS****674818/05/20226004000018/05/2022
560100155687 ಚಂದ್ರಮ್ಮಾ - ಕೂರೆಕಲ್ಲPHH(NK) / NCSBiometric****674818/05/2022FPS****674818/05/202212008000018/05/2022
560100155688 ಧನಾಜಿ - ಕೂರೆಕಲ್ಲPHH(NK) / NCSBiometric****674817/05/2022FPS****674817/05/202212008000017/05/2022
560100155689 Pratibha - ಕೊರೆಕಲAAY(NK) / NCSBiometric****674817/05/2022FPS****674817/05/2022200015000017/05/2022
560100155690 ಮಾಣಿಕ - ಕೊರೆಕಲ ತಾಂಡAAY(NK) / NCSBiometric****674817/05/2022FPS****674817/05/2022200015000017/05/2022
560100155691 Lakshimibai - ಕೋರೆಕಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****674817/05/2022FPS****674817/05/202212008000017/05/2022
560100155692 Nirmala - ಕೋರೆಕಲ್AAY(NK) / NCSBiometric****674817/05/2022FPS****674817/05/2022200015000017/05/2022
560100155693 Shavubai - ಕೋರೆಕಲ್AAY(NK) / NCSBiometric****971614/05/2022FPS****971614/05/2022200015000014/05/2022
560100155694 ಲಷ್ಮಣ - ಕೋರೆಕಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****674821/05/2022FPS****674821/05/20229006000021/05/2022
560100155695 Gayabai - ಕೋರೆಕಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****674821/05/2022FPS****674821/05/20229006000021/05/2022
560100155696 ಭುತಾ ಬಾಯಿ - ಕೊರೆಕಲ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------90000000-
560100155697 ಗೋವಿಂದ - ಕೊರೆಕಲ ತಾಂಡPHH(NK) / NCSBiometric****674818/05/2022FPS****674818/05/20229006000018/05/2022
560100155698 Lakshmibai - ಕೋರೆಕಲ್AAY(NK) / NCSBiometric****674817/05/2022FPS****674817/05/2022200015000017/05/2022
560100155699 ನಾಗನಾಥ - ಕೊರೆಕಲPHH(NK) / NCSBiometric****674817/05/2022FPS****674817/05/202212008000017/05/2022
560100155700 Jaishree - ಕೊರೆಕಲPHH(NK) / NCSBiometric****674814/05/2022FPS****674814/05/2022150010000014/05/2022
560100155701 ಉಷಾ ಬಾಯಿ - ಕೊರೆಕಲPHH(NK) / NCSBiometric****674818/05/2022FPS****674818/05/20223002000018/05/2022
560100155702 Padamavathi - ಕೊರೆಕಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100155703 ಅಭಂಗ ರಾವ - ಕೊರೆಕಲPHH(NK) / NCS------30000000-
560100155704 Dhanraj - ಕೊರೆಕಲPHH(NK) / NCSBiometric****674818/05/2022FPS****674818/05/20223002000018/05/2022
560100155705 ಅರ್ಚನಾ - ಕೊರೆಕಲPHH(NK) / NCSBiometric****674818/05/2022FPS****674818/05/20223002000018/05/2022
560100155706 ಸುಭಾಷ - ಕೊರೆಕಲPHH(NK) / NCSBiometric****674818/05/2022FPS****674818/05/20229006000018/05/2022
560100166153 ಮೋತಿ ರಾಮ - ಕೋರೆಕಲ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166155 ಕಮಲಾಕಾರ ರಾವ - ಕೋರೆಕಲ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166156 ಬಸವಂತ - ಕೋರೆಕಲ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166158 ಗೋವಿಂದ - ಕೋರೆಕಲ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166159 ಗಂಗಾ ರಾಮ - ಕೋರೆಕಲ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166160 ಪ್ರಭಾತ ಗೀರ - ಕೋರೆಕಲ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166166 ಯಾದವ ರಾವ - ಕೋರೆಕಲ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166168 ಮೊಹನ ರಾವ - ಕೋರೆಕಲ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166169 vaman rao - ಕೊರೆಕಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166171 ನಾಗನಾಥ - ಕೋರೆಕಲ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166172 ಗ್ಯಾನೊ ಬಾ - ಕೋರೆಕಲ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166175 ರಾಮ ತಂ. ಮಾಣಿಕರಾವ - ಕೋರೆಕಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100170311 Chandrakant S/O Ekanath - ಕೋರೆಕಲ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****674817/05/2022FPS****674817/05/202212008000017/05/2022
560100170319 Nagubai W/O Ganapatrao - ಕೋರೆಕಲ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****971618/05/2022FPS****971618/05/20223002000018/05/2022
560100170574 Lathbai - ಕೋರೆಕಲ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****674818/05/2022FPS****674818/05/202212008000018/05/2022
560100170686 Bandu S/O Pirgonda - ಕೋರೆಕಲ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****674817/05/2022FPS****674817/05/20229006000017/05/2022
560100171095 Madan S/O Shesherao - ಕೋರೆಕಲ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****674821/05/2022FPS****674821/05/202212008000021/05/2022
560100171152 Datta S/O Gunderao - ಕೋರೆಕಲ್ ತಾ: ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****674814/05/2022FPS****674814/05/20226004000014/05/2022
560100171273 Meharunnisa Begum - ಕೋರೆಕಲ್ ತಾ: ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****674814/05/2022FPS****674814/05/2022150010000014/05/2022
560100171356 Sridevi - ಕೋರೆಕಲ್ ತಾ: ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****674817/05/2022FPS****674817/05/2022150010000017/05/2022
560100171389 GUNWANT VAIJINATH - ಕೊರೆಕಲ್ ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****674818/05/2022FPS****674818/05/202212008000018/05/2022
560100171574 ಶೋಬ ಬಾಯಿ - ಕೊರೆಕಲ್ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****674821/05/2022FPS****674821/05/20229006000021/05/2022
560100171705 NARASHING RAMACHENDR - ಸಾ:ಕೋರೆಕಲ ತಾ;ಔರಾದPHH(NK) / NCSBiometric****674817/05/2022FPS****674817/05/20229006000017/05/2022
560100171785 ನರಸಿಂಗ ನಾಗೆಂದ್ರ ಗಿರ - ಸಾ:ಕೊರೆಕಲ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****971617/05/2022FPS****971617/05/202212008000017/05/2022
560100171787 DNYANESHWAR BALAJI PATIL - ಕೋರೆಕ್ ತಾ ೌರಾದ ಜಿ ಬೀದ ರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100171814 ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ ಮಾಧವರಾವ - ಸಾ:ಕೊರೇಕಲ ತಾ:ಔರಾದ್(ಬಾ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****674821/05/2022FPS****674821/05/20229006000021/05/2022
560100171854 Sheetal - ಕೋರೆಕಲ್ ತಾಃಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿಃಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100171858 DNYANESWAR GANGARAM - ಕೋರೆಕಲ ತಾ ಔರಾ ಜಿ. ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100171874 SANGAGONDA RAMACHENDR - ಕೋರೆಕಲ್ ತಾಃಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿಃಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100171882 MADHUKAR TULASHIRAM - ಕೋರೆಕಲ್ ತಾಃಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿಃಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100171911 BABURAO BHAVARAO - ಕೋರೆಕಲ್ ತಾಃಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿಃಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100171912 DNYANESWAR GYANOBA - ಸಾ: ಕೋರೆಕಲ ತಾ:ಔರದ (ಬಾ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****674817/05/2022FPS****674817/05/202212008000017/05/2022
560100171925 DHONDIBA KASHIRAM - ಕೋರೆಕಲ ತಾ:ಔೆರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100171950 PAPIYA AMIORAY - ಕೋರೆಕಲ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100172041 Janabai - ಕೋರೆಕಲ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****674817/05/2022FPS****674817/05/2022180012000017/05/2022
560100172072 NAGNATH S/O GOVINDRAO - ಕೋರೆಕಲ್ ತಾಃಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿಃಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100172092 VISHANUDAS S/O NAMADEVRAO - ಕೋರೇಕಲ್ ತಾಃಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿಃಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100172106 Rashidabegam - ಕೋರೆಕಲ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****674817/05/2022FPS****674817/05/202212008000017/05/2022
560100172252 PRAKASH MANIK - ಕೋರೆಕಲ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****674821/05/2022FPS****674821/05/20229006000021/05/2022
560100172256 Mirabai - ಕೋರೆಕಲ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****674817/05/2022FPS****674817/05/2022150010000017/05/2022
560100172258 Sitabai - ಕೋರೆಕಲ(ತಾಂಡಾ) ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬPHH(NK) / NCSBiometric****674821/05/2022FPS****674821/05/202212008000021/05/2022
560100172260 Jagdevi - ಕೋರಕಲ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****674818/05/2022FPS****674818/05/2022150010000018/05/2022
560100172469 HANAMANT GANAPATRAO - ಕೋರೇಕಲ್ ತಾಃಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿಃಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100172496 DATTATRI S/O GOVINDRAO - ಕೋರೆಕಲ್ ತಾಃಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿಃಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100172688 Anusayabai - ಕೋರೆಕಲ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****674817/05/2022FPS****674817/05/2022150010000017/05/2022
560100172997 UMAKANT KESHEVARAO - ಸಾ:ಕೋರೆಕಲ ತಾ:ಔರಾದ ಜಿ:ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100173461 Nagnath Vinayakrao - ಕೊರೆಕಲ್ ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿಲ್ಲೆ :ಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100173637 SANJU RAMADAS - ಕೊರೆಕಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100173776 DEVIDAS GYANOBA - ದೆವಿದಾಸ ಮು.ಕೊರೆಕಲ ತಾ. ಔರಾದ ಜಿ.NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100173785 SAMRAT MAREPPA - ಕೊರೆಕೆಲ್ ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100173797 SHIVAJI BHIMRAO - ಕೊರೆಕಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100173815 Maruna Bai - ಸಾ:ಕೋರೆಕಲ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****971618/05/2022FPS****971618/05/2022150010000018/05/2022
560100173888 NAGNATH ZERGONDA - ಕೋರೆಕಲ್ ತಾ: ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ: ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100173942 HARIDEV BHIMRAO - ಸಾ: ಕೋರೆಕಲ ತಾ: ಔರಾದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100174042 Dnyneshwar S/o Baburao - ಕೊರೆಕಲ ತಾ.ಔರಾದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100174274 Sushilabai - ಕೊರೆಕಲ ತಾ|ಔರಾದ ಜಿ|ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****674817/05/2022FPS****674817/05/202212008000017/05/2022
560100174276 Anitha - ಮು/ಕೊರೃಕಲ ಥಾಂಡಾ ತಾ/ಔರಾದ ಜಿ/ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****674819/05/2022FPS****674819/05/2022180012000019/05/2022
560100174342 GORAKNATH MAROTI - ಕೋರೆಕಲ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100174458 MUKTABAI JAIRAM - ಮು|ಕೋರೆಕಲ ತಾಂಡ ತಾ|ಔರಾದ ಜಿ|ಬೀPHH(NK) / NCSBiometric****674826/05/2022FPS****674826/05/20226004000026/05/2022
560100174502 Marothi Bhimarao - ಕೊರೇಕಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100174551 ನಗು ಬಾಯಿ - ಕೊರೆಕಲ ತಾ|ಔರಾದ ಜಿ|ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****674817/05/2022FPS****674817/05/20229006000017/05/2022
560100174556 SIVAJI MADHAVRAO - ಮು/ಕೋರೆಕಲ ತಾ/ಔರಾದPHH(NK) / NCS------30000000-
560100174682 LALITA LAXUMAN - ಮು| ಕೋರೆಕಲ ತಾ|ಔರಾದ ಜಿ|ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****674818/05/2022FPS****674818/05/20226004000018/05/2022
560100174732 Shanu Bai - ಕೋರೆಕಲ ತಾಂಡಾ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****674818/05/2022FPS****674818/05/2022150010000018/05/2022
560100174767 PRABHU MUNNA - ಮು.ಕೊರಕೆಳ ತಾಂಢ ತಾ/ಔರದ ಜೀ/ ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****674819/05/2022FPS****674819/05/2022200015000019/05/2022
560100174785 ಕಮಳಾಬಾಯಿ - ಕೊರೆಕಲPHH(NK) / NCSBiometric****971621/05/2022FPS****971621/05/202212008000021/05/2022
560100174795 Omkar Sangayya - ಕೋರೆಕಲ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100174797 DEEPAK GOVINDRAO - ಕೊರೆಕಲ ತಾ|ಔರಾದ ಜಿಲ್ಲೆ|ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****674818/05/2022FPS****674818/05/20229006000018/05/2022
560100174798 Bhagyashree W/o Bharat - ಕೋರೆಕಲ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100174805 NAGNATH MAROTHI - ಮು/ಕೊರೇಕಲ ತಾ.ಔರಾದ ಜಿ,ಬಿದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100174819 SANTOSH GHALAPPA - ಮು ಕೋರೆಕಲ್ ತಾ| ಔರದ ಜಿ|ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****674818/05/2022FPS****674818/05/20226004000018/05/2022
560100174823 Pandrinath S/o Hanmanthrao - ಮು:ಕೋಟೆಕಲPHH(NK) / NCS------120000000-
560100174836 PREM MANIK - ಮು/ಕೋರಕಲ ಥಾಂಡ ತಾ/ ಔರಾದ ಜಿ,ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****674818/05/2022FPS****674818/05/20226004000018/05/2022
560100174847 KRISHNA NAGONDA - ಮು,ಕೋರಕಳ ತಾ/ ಔರದPHH(NK) / NCSBiometric****674818/05/2022FPS****674818/05/20229006000018/05/2022
560100174884 ಸುವರ್ಣಾ - ಕೋರೆಕಲ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****674818/05/2022FPS****674818/05/202212008000018/05/2022
560100174892 DAMU BHOJU - ಮು/ಕೊರಿಕಲ್ ತಾಂಡ ತಾ ಔರದ ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****674818/05/2022FPS****674818/05/2022150010000018/05/2022
560100174894 SOPAN KISAN - ಮು ಕೋರಿಯಲ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****674819/05/2022FPS****674819/05/20229006000019/05/2022
560100174934 MAROTI NAGAGONDA - ಕೋರಿಕಲ್ ತಾ| ಔರದಾPHH(NK) / NCSBiometric****674818/05/2022FPS****674818/05/20226004000018/05/2022
560100174973 Laxmi Bai - ಮು ಕೋರಿಕೆಲ ತಾ| ಔರಾದPHH(NK) / NCSBiometric****971617/05/2022FPS****971617/05/2022150010000017/05/2022
560100174976 BALAJI BHAVRAO - ಮು/ ಕೊರೆಕಲ್ ತಾ ಔರದPHH(NK) / NCSBiometric****674818/05/2022FPS****674818/05/202212008000018/05/2022
560100174990 Dnyaneswar s/o Gunwantrao - ಕೊರೇಕಲPHH(NK) / NCSBiometric****674818/05/2022FPS****674818/05/2022150010000018/05/2022
560100175009 uday manikrao - ಮು/ಕೊರೆಕಲ ತಾ/ಔರಾದPHH(NK) / NCSBiometric****674818/05/2022FPS****674818/05/2022150010000018/05/2022
560100175027 Surekha - ಮು ಕೋರಿಕಲ ತಾ| ಔರಾದPHH(NK) / NCSBiometric****674818/05/2022FPS****674818/05/2022150010000018/05/2022
560100175031 PRABHUDAS GHALAPPA - ಮು ಕೊರೇಕಲ ತಾ:ಔರಾದ ಜೀ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****674821/05/2022FPS****674821/05/20229006000021/05/2022
560100175032 SITARAM VAIJINATH - ಮು/ಕೋರೆಕಲ ತಾ/ಔರಾದPHH(NK) / NCSBiometric****971617/05/2022FPS****971617/05/20223002000017/05/2022
560100175044 ರಾಮಗೊಂಡ ತಂ.ಭಾಲಕೇಶ್ವರ - ಮು:ಕೊರೆಕಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****674817/05/2022FPS****674817/05/20223002000017/05/2022
560100175045 VENKAT RAMGONDA - ಮು/ಕೊರೇಕಲ ತಾ/ಔರಾದPHH(NK) / NCSBiometric****674817/05/2022FPS****674817/05/202212008000017/05/2022
560100175146 KASHIBAI SUBHASH - ಮು.ಕೋರೆಕಲ ತಾ. ಔರಾದ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****674817/05/2022FPS****674817/05/20226004000017/05/2022
560100175202 DHANARAJ S/O LAXIMAN - ಮು. ಕೋರೆಕಲ್ ತಾ/ಔರಾದ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****674817/05/2022FPS****674817/05/20226004000017/05/2022
560100175258 SHAM MADHAVRAO - ಮು|ಕೋರೆಕಲ್ ತಾ|ಔರಾದ ಜಿ|ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****674819/05/2022FPS****674819/05/202212008000019/05/2022
560100175262 Nagurao Pralhadrao - ಕೋರೆಕಲ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100175284 ವಿಠಲ್ ಮಹಾಲಗೊಂಡಾ - ಮು.ಕೋರೆಕಲ್ ತಾ/ ಔರಾದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100175293 PRASHANT MADHAVRAO - ಮು.ಕೋರೆಕಲ್ ತಾ/ಔರಾದ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****040620/05/2022FPS****040620/05/20226004000020/05/2022
560100175324 MARUNBAI TULASHIRAM - ಮು.ಕೋರಕೇಳ ತಾಂಢ ತಾ/ಔರದ ಜೀ/ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****674819/05/2022FPS****674819/05/2022150010000019/05/2022
560100175339 NAGNATH LAXIMAN - ಕೊರೆಕ್ಯಾಳ ತಾ|ಔರಾದ ಜಿ|ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****674817/05/2022FPS****674817/05/202212008000017/05/2022
560100175707 ಸಕುಬಾಯಿ ನರಸಿಂಗ - ಕೊರೇಕಲ ಥಾಂಡ ತಾ,ಔರಾಧ ಜಿ,ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****674819/05/2022FPS****674819/05/20229006000019/05/2022
560100175728 BABURAO SUTAR - ಮು.ಕೊರೇಕಲ ತಾ,ಔರಾದ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****674817/05/2022FPS****674817/05/20226004000017/05/2022
560100176672 Roopavathi - ಕೊರೇಕಲPHH(NK) / NCSBiometric****674814/05/2022FPS****674814/05/20229006000014/05/2022
560100180821 ಜಗದೀಶ ಶರಿಕಾರ - ಕೂರೆಕಲ್ಲPHH(NK) / NCSBiometric****971624/05/2022FPS****971624/05/202212008000024/05/2022
560100180849 ಮಹಾನಂದಾ - korekalAAY(NK) / NCSBiometric****674821/05/2022FPS****674821/05/2022200015000021/05/2022
560100180852 Umabai - ಕೋರೆಕಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****674817/05/2022FPS****674817/05/2022150010000017/05/2022
560100180864 ಮಾಹಾಧು - ಕೋರೆಕಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****674817/05/2022FPS****674817/05/20229006000017/05/2022
560100180881 sampata bai - ಕೋರೆಕಲ್AAY(NK) / NCSBiometric****674817/05/2022FPS****674817/05/2022200015000017/05/2022
560100180918 arjun - ಕೋರೆಕಲ್PHH(NK) / NCS------30000000-
560100180931 Jijabai - Korekal TandaAAY(NK) / NCSBiometric****674821/05/2022FPS****674821/05/2022200015000021/05/2022
560100180992 ಪರೆಗ ಬಾಯಿ - KorekalAAY(NK) / NCSBiometric****674817/05/2022FPS****674817/05/2022200015000017/05/2022
560100181001 Kalavathi - KorekalAAY(NK) / NCSBiometric****674817/05/2022FPS****674817/05/2022200015000017/05/2022
560100181014 Niramala - ಕೋರೆಕಲ್AAY(NK) / NCSBiometric****674817/05/2022FPS****674817/05/2022200015000017/05/2022
560100181089 ಕಾಳಿದಾಸ್‌ ಶಿಂದೆ - ಕೂರೆಕಲ್ಲPHH(NK) / NCSBiometric****674817/05/2022FPS****674817/05/202212008000017/05/2022
560100181605 Vijaymala - ಕೊರೆಕಲPHH(NK) / NCSBiometric****971624/05/2022FPS****971624/05/202212008000024/05/2022
560100181734 Malika - ಕೊರೆಕಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****971614/05/2022FPS****971614/05/202212008000014/05/2022
560100181852 Narsamma - ಕೋರೆಕಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****674817/05/2022FPS****674817/05/202212008000017/05/2022
560100181872 Parvati - ಕೋರೆಕಲ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560100181873 ಶ್ರೀಮಂತ ಬೆಳಕುಣ - ಕೂರೆಕಲ್ಲPHH(NK) / NCSBiometric****674821/05/2022FPS****674821/05/202212008000021/05/2022
560100181874 ಶಿವಾಜಿ ಹೋಳಗ - ಕೂರೆಕಲ್ಲPHH(NK) / NCS------90000000-
560100181875 Renuka - ಕೂರೆಕಲ್ಲPHH(NK) / NCSBiometric****674817/05/2022FPS****674817/05/202212008000017/05/2022
560100181891 padminibai - ಕೋರೆಕಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****674817/05/2022FPS****674817/05/2022150010000017/05/2022
560100181913 Sunita - ಕೂರೆಕಲ್ಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100181922 Janabai - ಕೋರೆಕಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****971621/05/2022FPS****971621/05/20229006000021/05/2022
560100181923 ದತ್ತಾ ಬೀರಾದರ - ಕೂರೆಕಲ್ಲPHH(NK) / NCSBiometric****674817/05/2022FPS****674817/05/20229006000017/05/2022
560100182007 laxman - ಕೋರೆಕಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****674817/05/2022FPS****674817/05/20223002000017/05/2022
560100182594 ಪಿರ ಗೊಂಡಾ - ಕೋರೆಕಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****674817/05/2022FPS****674817/05/20226004000017/05/2022
560100182605 ನಾರಾಯಣ ಚೌವ - ಕೂರೆಕಲ್ಲPHH(NK) / NCSBiometric****971621/05/2022FPS****971621/05/202212008000021/05/2022
560100182792 ಉಮಾಕಾಂತ ರಾಠೋಡ - ಕೂರೆಕಲ್ಲPHH(NK) / NCSBiometric****674819/05/2022FPS****674819/05/20229006000019/05/2022
560100182793 ಶೇಷಾ ರಾವ - ಕೋರೆಕಲ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100182812 Nila Bai - ಕೋರೆಕಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****674817/05/2022FPS****674817/05/2022150010000017/05/2022
560100183206 ಭಾಲ್ಕೆಶ್ವ - ಕೂರೆಕಲ್ಲPHH(NK) / NCSBiometric****674817/05/2022FPS****674817/05/202212008000017/05/2022
560100183427 RADIKA - ಕೂರೆಕಲ್ಲPHH(NK) / NCSBiometric****674817/05/2022FPS****674817/05/2022210014000017/05/2022
560100183496 ಸಾಗಾವೇ ಶೀತಲ್ - ಕೂರೆಕಲ್ಲPHH(NK) / NCSBiometric****674814/05/2022FPS****674814/05/20229006000014/05/2022
560100183500 Srikanta - ಕೂರೆಕಲ್ಲPHH(NK) / NCSBiometric****674817/05/2022FPS****674817/05/202212008000017/05/2022
560100183819 Meena Bai - korakalPHH(NK) / NCSBiometric****674826/05/2022FPS****674826/05/2022150010000026/05/2022
560100183876 ರಮೇಶ - ಕೋರೆಕಲ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100183914 ಶೆಶಾರಾವ್‌ ಚೌಹಾನ - ಕೂರೆಕಲ್ಲPHH(NK) / NCSBiometric****674819/05/2022FPS****674819/05/2022180012000019/05/2022
560100183917 sadananda - ಕೂರೆಕಲ್ಲPHH(NK) / NCS------30000000-
560100183920 Nirmala - ಕೂರೆಕಲ್ಲPHH(NK) / NCSBiometric****674819/05/2022FPS****674819/05/2022150010000019/05/2022
560100183927 Trivanbai Kohli - ಕೂರೆಕಲ್ಲAAY(NK) / NCSBiometric****971617/05/2022FPS****971617/05/2022200015000017/05/2022
560100183984 ನಾಮದೇವ ರಾಠೋಡ - ಕೂರೆಕಲ್ಲPHH(NK) / NCSBiometric****971624/05/2022FPS****971624/05/20223002000024/05/2022
560100183989 ವಾಲಕಾಬಾಯಿ - ಕೂರೆಕಲ್ಲPHH(NK) / NCSBiometric****674818/05/2022FPS****674818/05/20226004000018/05/2022
560100184174 Ujavalabai - ಕೂರೆಕಲ್ಲPHH(NK) / NCSBiometric****674814/05/2022FPS****674814/05/20226004000014/05/2022
560100184246 ರಾಮ ಪಾಟೀಲ್ - ಕೂರೆಕಲ್ಲPHH(NK) / NCS------90000000-
560100184315 ಮೋತಿರಾಮ್‌ ಬೀರಾದರ - ಕೂರೆಕಲ್ಲPHH(NK) / NCSBiometric****674817/05/2022FPS****674817/05/2022180012000017/05/2022
560100184480 Khandu - ಕೋರೆಕಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****674817/05/2022FPS****674817/05/20226004000017/05/2022
560100184547 Mahananda - KoreklaPHH(NK) / NCSBiometric****674817/05/2022FPS****674817/05/202212008000017/05/2022
560100184746 ಸುನಿತಾಬಾಯಿ ಗಂ.ಶ್ರೀರಂಗ - ಕೋರೆಕಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****674817/05/2022FPS****674817/05/20226004000017/05/2022
560100184897 Shashikala - ಕೋರೆಕಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****674817/05/2022FPS****674817/05/202212008000017/05/2022
560100184898 ರಾಮ ಶರಿಕಾ - ಕೂರೆಕಲ್ಲPHH(NK) / NCSBiometric****674818/05/2022FPS****674818/05/202212008000018/05/2022
560100185232 Aavubai - KorekalPHH(NK) / NCSBiometric****674817/05/2022FPS****674817/05/2022150010000017/05/2022
560100185259 Ramesh Gangaram - KorekalAAY(NK) / NCS------200000000-