REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560100130835 Laxmi Biradar - S/O ಪಾಂಡುರಂಗ ಬಿರಾದರ್ ಔರಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100130869 Ahilyabai - S/O ಶರಣಪ್ಪಾ . ಬಳತ (ಕೇ) ಬಳತ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100130894 Suvarna - ಕೇರ್ ಆಫ್: ದಶರಥ ಬಳತ (ಬೀ) ತNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100130983 Rangamma - W/O ಧನರಾಜ . ಬಳತ (ಬೀ) ಬಳತ (ಬNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100131013 Savita - W/O: ನಾಗಣಾಥ ಅಟ್ ಪೋಸತ್ ಬಳತNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100131074 Shreedevi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಜಕುಮಾರ ತಾ ಔNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100131085 Pratibha - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಶರಣಪ್ಪಾ ಅಟ ಬಳತ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100131172 Devika - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪರಮೇಶ್ವರ ಬಳತ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100131180 Jyoti - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂತೋಷಕುಮಾರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100131650 Manjula - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಬುರಾವ್ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100132397 Vidyavati - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಉಪೇಂದ್ರ ಬಳಟ (PHH(NK) / NCSBiometric****340723/05/2022FPS****340723/05/20226004000023/05/2022
560100132466 Nurjaha - W/O: ಮೋಹಮದ್ PHH(NK) / NCS------90000000-
560100132498 Savita - W/O ರವಿ . ಬಳತ (ಕೇ) ಬಳತ (ಕೇ)PHH(NK) / NCSBiometric****590521/05/2022FPS****590521/05/20229006000021/05/2022
560100132507 Banubee - W/O: ಖಾದಿರಶಾಬ್ ಅಟ್ ಪೋಸ್ಟ್PHH(NK) / NCS------30000000-
560100132509 Arti - W/O: ಸಂತೋಷ ಅಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಬಳಟPHH(NK) / NCSBiometric****340723/05/2022FPS****340723/05/202212008000023/05/2022
560100132627 Godavari - W/O: ಉಮೇಶ ಶೇಳಕೆ ಬಳತ(ಕೇ)ತಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100132723 Jyoti - W/O: ಸುನೀಲ್ ಅಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಬಳPHH(NK) / NCSBiometric****340723/05/2022FPS****340723/05/202212008000023/05/2022
560100132909 Pratibha - W/O ರವೀಂದ್ರ . ಬಳತ ಬೀ ಬಳತ ಬೀPHH(NK) / NCS------60000000-
560100132941 Parvati - W/O ಸತೀಶ ಕುಮಾರ ೧೧೧ ಔರದಾ ಬPHH(NK) / NCS------60000000-
560100132942 Karthikala - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಳತPHH(NK) / NCS------150000000-
560100133029 Kaveri - W/O: ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅಟ್ ಪೋಸ್ಟ್PHH(NK) / NCSBiometric****340723/05/2022FPS****340723/05/20226004000023/05/2022
560100133045 Shreedevi - W/O: ಸಂದೀಪ್ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100133048 Lakshmibai - W/O: ಬಾಲಾಜಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100133076 Kalpna - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸುಭಾಶ್ ಬಳತ (ಬPHH(NK) / NCS------150000000-
560100133110 Manjula - W/O: ನವನಾಥ ಅಟ ಪೋಸ್ಟ ಬಳಟ (PHH(NK) / NCSBiometric****340723/05/2022FPS****340723/05/20226004000023/05/2022
560100133114 Priyanka - ಕೇರ್ ಆಫ್: ನಾಗರಾಜ್ ರಾಜೋಳೇ PHH(NK) / NCS------90000000-
560100133126 Anjana - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಸಂತೋಷ ಬಳತ (ಬೀ) PHH(NK) / NCS------60000000-
560100133225 Sunita - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಕಾಶೀನತ್ ಮೆಹತ್ರೆ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100133239 Nanda - S/O: ಶುರೇಭಾನ್ ಅಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100133272 Pushpavati - W/O ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ ೧೦೨ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100133307 Bhageshree - W/O: ವೈಜೀನಾತ್ ಬಳತ(ಕೇ) PHH(NK) / NCSBiometric****213714/05/2022FPS****213714/05/202212008000014/05/2022
560100133316 Chandrkala - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪಾಂಡುರಂಗ ಬಳತ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100133338 Soni - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಿನೋದ ಬಳತ (ಬಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560100133571 Renuka - W/O: ದಿಲೀಪಕುಮಾರ್ ಬಳತ (ಕೇ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560100133604 Shakila Begum - W/O ಗೌಶೋದ್ಡೀನ್ ಬಳತ (ಬಿ) ತPHH(NK) / NCS------60000000-
560100133729 Droupati - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾದಪ್ಪಾ ಬೀPHH(NK) / NCS------120000000-
560100134077 Ramabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಗಣಪತಿ ಚಿದ್ರೆ ಏಚ್‌PHH(NK) / NCS------60000000-
560100134093 Tejamma - W/O ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ . ಬಳತ (ಬೀ) PHH(NK) / NCS------60000000-
560100134240 Premala - W/O ಗುಂಡಪ್ಪಾ 1-29 . ಬಳತ ಬೀ PHH(NK) / NCSBiometric****098124/05/2022FPS****098124/05/20226004000024/05/2022
560100134258 Chhaya - W/O: ಜ್ಞಾನೆಶ್ವರ ಶೇಳಕೆ ಬಳತPHH(NK) / NCS------60000000-
560100134286 Sharamma - W/O: ಶಿವಪ್ಪ PHH(NK) / NCS------90000000-
560100134298 Vijaylaxmi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಗುರುನಾಥ ಬಳತ (PHH(NK) / NCSBiometric****255124/05/2022FPS****255124/05/20229006000024/05/2022
560100134810 Champavati - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂತೋಷ ಬಳಟ (ಕೇPHH(NK) / NCS------60000000-
560100134826 Minakshi - W/O: ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬಿರಾದಾರ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100134906 Shobhavati - W/O: ರವೀಂದ್ರ ಅಟ್ ಬಳತ (ಬೀ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560100134980 Ambika - W/O: ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಶೇಳಕೆ ಬಳತ(PHH(NK) / NCSBiometric****340723/05/2022FPS****340723/05/20229006000023/05/2022
560100134988 Sarswati - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವರಾಜ ಬಳತ ಕೆPHH(NK) / NCS------150000000-
560100135007 Balika - W/O ರಾಮಶೆಟ್ಟಿ ಅಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ PHH(NK) / NCS------180000000-
560100135052 Shridevi - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಶಿವಕುಮಾರ ಬಳತ (ಬPHH(NK) / NCS------60000000-
560100135150 Savita - W/O ಜ್ನಾನೇಶ್ವರ . ಬಳತ (ಕೇ) ಬPHH(NK) / NCS------60000000-
560100135165 Anita - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಅರ್ಜುನ ಬಳತ (ಬೀ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560100135367 Ambika - W/O ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹಿರೇಮಠ ಬಳತPHH(NK) / NCSBiometric****340723/05/2022FPS****340723/05/20229006000023/05/2022
560100135557 Ranemma - W/O ಪಾಂಡುರಂಗ . ಬಳತ ಕೇ ಬಳತ ಕPHH(NK) / NCS------60000000-
560100135629 Komal - W/O ಮಹೇಶ . ಬಳತ (ಕೇ) ಬಳತ (ಕೇPHH(NK) / NCSBiometric****340723/05/2022FPS****340723/05/20226004000023/05/2022
560100135784 Ashwini - W/O: ಆಂಕೋಶ ಅಟ್ ಪೊಸ್ಟ್ ಬಳತPHH(NK) / NCSBiometric****340723/05/2022FPS****340723/05/20226004000023/05/2022
560100136028 Nagamma - W/O: ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅಟ್ ಪೊಸ್ಟ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560100136047 Gouramma - ಕೇರ್ ಆಫ್: ರಾಜಕುಮಾರ #67/ಏ ಬPHH(NK) / NCS------90000000-
560100136268 Sampat Bai - W/O: ಬಾಲಾಜಿ ಬಲಾದ್ ಕೆ ಬಳತ ಕೆ ಅಂPHH(NK) / NCSBiometric****173121/05/2022FPS****173121/05/20226004000021/05/2022
560100136487 Surekha - S/O ಪ್ರಭುರಾವ್ ಸವಳೆ ಔರಾದ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100136619 Parvati - W/O ಅನೀಲಕುಮಾರ . ಬಳತ(ಬೀ) ಬಳತNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100136641 Rani - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಶಾಮ ಬಳತ (ಬಿ) ತಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100136673 Arati - W/O ಕಲ್ಲೇಶ್ವರ . ಬಳತ (ಬೀ) ಬಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100136741 Satish - S/O ಘಾಳೆಪ್ಪಾ ಬಿರಾದಾರ 126 ನಿಯNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100136772 Sonika - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಹೌಗಿಲಿಂಗ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100137410 Arati - W/O ರಾಜಕುಮಾರ ಬಳತ (ಕೆ) ಬಳತ (ಕPHH(NK) / NCSBiometric****213714/05/2022FPS****213714/05/202212008000014/05/2022
560100137541 ಪದ್ಮಾವತಿ - S/O: ಗೋಪಾಲರಾವ್ ಅಟ್ ಪೋಸ್ಟ್PHH(NK) / NCSBiometric****340723/05/2022FPS****340723/05/20229006000023/05/2022
560100138065 Mahadevi - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಧನರಾಜ ಬಳತ ಬಿ ತಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100138575 Geetarani - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವಕಾಂತ ಬಳತ ಬPHH(NK) / NCS------120000000-
560100138583 Ramma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅವಿನಾಶ ಬಳತ ಬೀPHH(NK) / NCS------120000000-
560100138781 Lakshmi - W/O: ಶ್ರೀನಿವಾಸ #99 ಬಳತ.ಕೆ PHH(NK) / NCS------90000000-
560100139022 Sakshi - S/O ರವೀಂದ್ರ 21/ಈ ಬಳತ (ಬಿ) ಬPHH(NK) / NCS------120000000-
560100139285 Kamalabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಶ್ವನಾಥ ಬಳತ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100139309 Ashok Rajagire - S/O: ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ 64 ಬಳತ (ಬಿ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100139547 KAVITA - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಬಿರಾದಾರ PHH(NK) / NCS------180000000-
560100140331 Meenakshi - W/O ವಿಶ್ವನಾಥ ಅಟ ಪೋಸ್ಟ ಬಳಟPHH(NK) / NCS------120000000-
560100140500 Manubai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ PHH(NK) / NCSBiometric****340723/05/2022FPS****340723/05/20223002000023/05/2022
560100140562 Sangeeta - W/O: ಜ್ಞಾನೆಶ್ವರ ಅಟ್ ಪೊಸ್ಟPHH(NK) / NCS------90000000-
560100140867 Shimpleshwari - W/O ಅಮರನಾಥ್ ಸಾವಳೆ 0 ಬಲಾದ್ ಬಾ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100141199 Vidyavati - W/O: ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಅಟ್ ಬಳತ (ಬPHH(NK) / NCSBiometric****340725/05/2022FPS****340725/05/2022150010000025/05/2022
560100141542 Meerabai - W/O ಸತೀಶ . ಬಳತ ಬೀ ಬಳತ ಬೀ ಬPHH(NK) / NCS------60000000-
560100141554 Saraswathi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮನೋಹರ ತಾ-ಔರಾದPHH(NK) / NCS------150000000-
560100141730 Ashabee - W/O: ಏಕಬಲ್ ಅಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಬಳಟPHH(NK) / NCS------60000000-
560100142124 Vedika - W/O: ಗ್ಗುರುದತ್ತ ಅಟ್ ಪೋಸತ್PHH(NK) / NCS------90000000-
560100142168 Prabhurao - S/O: ವೀರಶೆಟ್ಟಿ ಅಟ್ ಬಳತ (ಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100145071 Laxmi Korale - ಬಳತ (ಕೆ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560100145072 ಗ್ಯನೂಬಾ - ಬಳತ (ಕೆ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560100145073 Kamala Bai - ಬಳತ (ಕೆ)AAY(NK) / NCSBiometric****340723/05/2022FPS****340723/05/2022200015000023/05/2022
560100145074 ಸಿರುಮಣಿ - ಬಳತ (ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****340725/05/2022FPS****340725/05/20223002000025/05/2022
560100145075 ಚಿನ್ನಮ್ಮ ಜೈ ಕೀಶನ - ಬಳತ (ಕೆ)AAY(NK) / NCSBiometric****340723/05/2022FPS****340723/05/2022200015000023/05/2022
560100145076 Chimanabai - ಬಳತ (ಕೆ)AAY(NK) / NCSBiometric****340723/05/2022FPS****340723/05/2022200015000023/05/2022
560100145077 Kaveri - ಬಳತ (ಕೆ)AAY(NK) / NCSBiometric****340723/05/2022FPS****340723/05/2022200015000023/05/2022
560100145078 lalitha bai - ಬಳತ (ಕೆ)AAY(NK) / NCSBiometric****340723/05/2022FPS****340723/05/2022200015000023/05/2022
560100145079 Sonamma - ಬಳತ (ಕೆ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560100145080 ಅಶೋಕ - ಬಳತ (ಕೆ)AAY(NK) / NCSBiometric****340723/05/2022FPS****340723/05/2022200015000023/05/2022
560100145081 ಮಂಗಲಾ - ಬಳತ (ಕೆ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560100145082 ಸುಂದ್ರಮ್ಮ - ಬಳತ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560100145083 ಕಿಶನ - ಬಳತ (ಕೆ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560100145084 ಶಬಾನ - ಬಳತ (ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****340725/05/2022FPS****340725/05/2022150010000025/05/2022
560100145085 Hapija - ಬಳತ (ಕೆ)AAY(NK) / NCSBiometric****340723/05/2022FPS****340723/05/2022200015000023/05/2022
560100145086 ಸತ್ತಾರ ಮಿಯಾ - ಬಳತ (ಕೆ)AAY(NK) / NCSBiometric****340723/05/2022FPS****340723/05/2022200015000023/05/2022
560100145087 ಕೇದರಯ್ಯಾ - ಬಳತ (ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****340723/05/2022FPS****340723/05/20226004000023/05/2022
560100145088 ರಹಿಮ - ಬಳತ (ಕೆ)AAY(NK) / NCSBiometric****340723/05/2022FPS****340723/05/2022200015000023/05/2022
560100145089 ಶಿವಾಜಿ - ಬಳತ (ಕೆ)AAY(NK) / NCSBiometric****340725/05/2022FPS****340725/05/2022200015000025/05/2022
560100145090 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ - ಬಳತ (ಕೆ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560100145091 ಸಂಗಮ್ಮ - ಬಳತ (ಕೆ)AAY(NK) / NCSBiometric****340723/05/2022FPS****340723/05/2022200015000023/05/2022
560100145092 ಪಾಂಡುರಂಗ - ಬಳತ (ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****340725/05/2022FPS****340725/05/20226004000025/05/2022
560100145093 Sudharani - ಬಳತ (ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****340723/05/2022FPS****340723/05/20226004000023/05/2022
560100145094 Kamalabai - ಬಳತ (ಕೆ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560100145095 Pradnya - ಬಳತ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560100145096 ಶೇಖರಪ್ಪ - ಬಳತ (ಕೆ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560100145097 ಸಂಪತ್‌ ಬಾಯಿ - ಬಳತ (ಕೆ)AAY(NK) / NCSBiometric****340723/05/2022FPS****340723/05/2022200015000023/05/2022
560100145098 Sidappa - ಬಳತ (ಕೆ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560100145099 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿ - ಬಳತ (ಕೆ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560100145100 ಘಾಳೆಪ್ಪಾ - ಬಳತ (ಕೆ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560100145101 Kamalabai - ಬಳತ (ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****340723/05/2022FPS****340723/05/20226004000023/05/2022
560100145102 Vidhyavati - ಬಳತ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------150000000-
560100145103 ismail - ಬಳತ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560100145104 ಕಲಪ್ಪಾ - ಬಳತ (ಬಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560100145105 ಭಿಮಣ್ಣಾ - ಬಳತ (ಬಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560100145106 eramma - ಮು. ಬಳತ (ಬಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560100145107 ಪುಂಡಲಿಕ - ಬಳತ (ಬಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560100145108 ಕೀಶನ - ಬಳತ (ಬಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560100145109 ಗಣಪತಿ - ಬಳತ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560100145110 ಚಿತ್ರಮ್ಮ - ಬಳತ (ಬಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560100145111 ಬಸವರಾಜ - ಬಳತ (ಬಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560100145112 ಗಣಪತಿ - ಬಳತ (ಬಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560100145113 ಬೀಮಣ್ಣ - ಬಳತ (ಕೆ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560100145114 ಸೊಪಾನ - ಬಳತ (ಬಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560100145115 ಕೀಶನ - ಬಳತ (ಬಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560100145116 mohiddin - ಬಳತ (B)PHH(NK) / NCS------30000000-
560100145117 ರಂಗಮ್ಮ - ಬಳತ (ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****340725/05/2022FPS****340725/05/2022200015000025/05/2022
560100145118 padmavati - ಬಳತ (ಬಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560100145119 ನಾಗನಾಥ - ಬಳತ (ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****340725/05/2022FPS****340725/05/2022200015000025/05/2022
560100145120 ಶಿವರಾಜ - ಬಳತ (ಬಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560100145121 ಸುನಿತಾ - ಬಳತ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560100145122 Kashamma - ಬಳತ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560100145123 Shantamma - ಬಳತ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560100145124 ಶಿವರಾಮ - ಬಳತ (ಬಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560100145126 ಕಾಶಿನಾಥ - ಬಳತ (ಬಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560100145127 ಬಾಳಪ್ಪಾ - ಬಳತ (ಬಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560100145128 ಹನ್ನು ಮಿಯ್ಯಾ - ಬಳತ (ಬಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560100145129 ಘಾಳೆಪ್ಪಾ - ಬಳತ (ಬಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560100145130 laxman - ಬಳತ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560100145131 ರಾಜ ಕುಮಾರ - ಬಳತ (ಬಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560100145132 Kamalabai - ಬಳತ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------150000000-
560100145133 ನರಸಪ್ಪಾ - ಬಳತ (ಬಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560100145134 ನಿರಮಲಾ - ಬಳತ (ಬಿ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100145135 ಪರೆಗ ಬಾಯಿ - ಬಳತ (ಬಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560100145136 ಖಾಸಿಮ ಸಾಬ - ಬಳತ (ಬಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560100145137 ಸಿದ್ರಮ - ಬಳತ (ಬಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560100145138 ganagamma - ಬಳತ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560100145139 ನರಸಪ್ಪಾ - ಬಳತ (ಬಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560100145140 ಜೀಜಾ ಬಾಯಿ - ಬಳತ (ಬಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560100145141 ಮಾರುತಿ - ಬಳತ (ಬಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560100145143 ರಮೇಶ - ಬಳತ (ಬಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560100145144 ಸಂಗಮ್ಮಾ - ಬಳತ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560100145145 nagamma - ಬಳತ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****340725/05/2022FPS****340725/05/202212008000025/05/2022
560100145146 ರುಕಮಿಣಿ - ಬಳತ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560100145147 ಶೋಭಾ ವತಿ - ಬಳತ (ಬಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560100145148 nagamma - ಬಳತ (ಬಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560100155707 ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ - ಬಳತ (ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****340723/05/2022FPS****340723/05/2022150010000023/05/2022
560100155708 Parvati - ಬಳತ (ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****340723/05/2022FPS****340723/05/20226004000023/05/2022
560100155709 ಭರತ ಬ್ಬಾಯಿ - ಬಳತ (ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****340723/05/2022FPS****340723/05/202212008000023/05/2022
560100155710 sushila baiq - ಬಳತ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560100155711 kasturi bai - ಬಳತ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560100155712 ಕಂಟೆಪ್ಪಾ - ಬಳತ (ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****340723/05/2022FPS****340723/05/20226004000023/05/2022
560100155713 ಸೈಲಾನಿ - ಬಳತ (ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****340723/05/2022FPS****340723/05/2022180012000023/05/2022
560100155714 ಗ್ಯಾನೂಬಾ - ಬಳತ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560100155715 ನಿರ್ಮಲಾ - ಬಳತ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------180000000-
560100155716 ಯಾದವ ರಾವ - ಬಳತ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560100155717 ಕಾಶಿನಾಥ - ಬಳತ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560100155718 ಶಾಂತಮ್ಮ - ಬಳತ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560100155719 ranamma - ಬಳತ (ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****340723/05/2022FPS****340723/05/2022150010000023/05/2022
560100155720 bhagyamma - ಬಳತ ಕೆPHH(NK) / NCS ****927924/05/2022FPS****927924/05/20229006000024/05/2022
560100155721 ರಾಮಶಟ್ಟಿ - ಬಳತ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560100155722 ಹಣಮಂತ` - ಬಳತ (ಕೆ)AAY(NK) / NCSBiometric****340723/05/2022FPS****340723/05/2022200015000023/05/2022
560100155723 ವಿಶ್ವನಾಥ - ಬಳತ (ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****340723/05/2022FPS****340723/05/20226004000023/05/2022
560100155724 ವೆಂಕಟ - ಬಳತ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560100155725 Nilamma - ಬಳತ (ಕೆ)AAY(NK) / NCSBiometric****340723/05/2022FPS****340723/05/2022200015000023/05/2022
560100155726 ರಾಜಕುಮಾರ ನಂದಗಾಂವೆ - ಬಳತ (ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****340723/05/2022FPS****340723/05/20229006000023/05/2022
560100155727 bhagirati - ಬಳತ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560100155728 Aruna - ಬಳತ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560100155729 Nagamma - ಬಳತ (ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****927920/05/2022FPS****927920/05/20226004000020/05/2022
560100155730 chandramma - ಬಳತ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560100155731 ಶಿವರಾಜ - ಬಳತ (ಕೆ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100155732 ಚಂದ್ರಕಾಂತ - ಬಳತ (ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****340725/05/2022FPS****340725/05/20229006000025/05/2022
560100155733 Drupadabai - ಬಳತ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****340723/05/2022FPS****340723/05/2022210014000023/05/2022
560100155734 Nagamma - ಬಳತ (ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****340723/05/2022FPS****340723/05/20226004000023/05/2022
560100155735 ದೆಶಮುಖ - ಬಳತ (ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****340725/05/2022FPS****340725/05/20229006000025/05/2022
560100155736 ಬಸವರಾಜ - ಬಳತ (ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****340723/05/2022FPS****340723/05/20226004000023/05/2022
560100155737 rukkamini bai - ಬಳತ (ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****340723/05/2022FPS****340723/05/20223002000023/05/2022
560100155738 Surekha - ಬಳತ (ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****969723/05/2022FPS****969723/05/202212080000023/05/2022
560100155739 paramma bai - ಬಳತ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560100155740 ಶರಣಪ್ಪಾ - ಬಳತ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560100155741 ಶಿವಕಾಂತ್‌ ಬಾಯಿ - ಬಳತ (ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****340723/05/2022FPS****340723/05/2022150010000023/05/2022
560100155742 ಸಂಗಪ್ಪಾ - ಬಳತ (ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****340723/05/2022FPS****340723/05/2022150010000023/05/2022
560100155743 ಮಾದಪ - ಬಳತ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560100155744 ಸೂರ್ಯಕಾಂತ - ಬಳತ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560100155745 ಮಲಮ್ಮ - ಬಳತ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------180000000-
560100155746 Paramma - ಬಳತ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560100155747 ರಜೀಯಾ - ಬಳತ (ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****340725/05/2022FPS****340725/05/202212008000025/05/2022
560100155748 mangala - ಬಳತ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560100155750 Shridevi - ಬಳತ (ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****340723/05/2022FPS****340723/05/202212008000023/05/2022
560100155751 ತಾನಾಜಿ - ಬಳತ (ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****340723/05/2022FPS****340723/05/202212008000023/05/2022
560100155752 Madhumati - ಬಳತ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560100155753 ಶರಣಪ್ಪಾ - ಬಳತ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------150000000-
560100155754 ಸೊಪಾನ - ಬಳತ (ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****340723/05/2022FPS****340723/05/20229006000023/05/2022
560100155755 ರಮೇಶ - ಬಳತ (ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****340723/05/2022FPS****340723/05/2022180012000023/05/2022
560100155756 ರೂಪಾ ಲಾಲ - ಬಳತ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560100155757 ಅಲೋದ್ದಿನ - ಬಳತ (ಕೆ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560100155758 ಪಂಡಿತ - ಬಳತ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560100155759 ವೈಜಿನಾಥ - ಬಳತ (ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****340725/05/2022FPS****340725/05/20226004000025/05/2022
560100155760 ಬಾಬುರಾವ - ಬಳತ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560100155761 ಸಂಜಿವ ಕುಮಾರ - ಬಳತ (ಕೆ)AAY(NK) / NCSBiometric****340725/05/2022FPS****340725/05/2022200015000025/05/2022
560100155762 ಕಾಶಿಬಾಯಿ - ಬಳತ (ಕೆ)AAY(NK) / NCSBiometric****340725/05/2022FPS****340725/05/2022200015000025/05/2022
560100155763 ಕಾಶಿನಾಥ - ಬಳತ (ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****340723/05/2022FPS****340723/05/20223002000023/05/2022
560100155764 Ratnamma - ಬಳತ (ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****340725/05/2022FPS****340725/05/2022210014000025/05/2022
560100155765 ಘಾಳಪ್ಪಾ - ಬಳತ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560100155766 ಪಂಡಿತ - ಬಳತ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------210000000-
560100155767 ಕಾಶಿನಾಥ - ಬಳತ (ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****340723/05/2022FPS****340723/05/2022150010000023/05/2022
560100155768 ವೈಜಿನಾಥ - ಬಳತ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560100155769 ಮತಾಬ ಸಾಬ - ಬಳತ (ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****340723/05/2022FPS****340723/05/202212008000023/05/2022
560100155770 Gori Bee - ಬಳತ (ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****340725/05/2022FPS****340725/05/20226004000025/05/2022
560100155771 ಗುರುಲಿಂಗಯ್ಯ - ಬಳತ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560100155772 paramma - ಬಳತ (ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****340723/05/2022FPS****340723/05/20223002000023/05/2022
560100155773 ಸಂಜಿವ ಕುಮಾರ - ಬಳತ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------150000000-
560100155774 shivabasappa - ಬಳತ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560100155775 ಮಾರುತಿ - ಬಳತ (ಕೆ)AAY(NK) / NCSBiometric****340723/05/2022FPS****340723/05/2022200015000023/05/2022
560100155776 ಸಂಗಪ್ಪಾ - ಬಳತ (ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****340723/05/2022FPS****340723/05/20229006000023/05/2022
560100155777 ಮಲ್ಲಿಕಾ ಅರ್ಜುನ - ಬಳತ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560100155778 iramma - ಬಳತ ಕೆAAY(NK) / NCS------200000000-
560100155779 ಫುಲ ಬಾಯಿ - ಬಳತ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560100155780 Sulochana - ಬಳತ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------180000000-
560100155781 Bharatha - ಬಳತ (ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****340723/05/2022FPS****340723/05/2022150010000023/05/2022
560100155782 ನಜಿರ ಸಾಬ - ಬಳತ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560100155783 ಶಾಹ ದುಲ್ಲಾ - ಬಳತ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560100155784 Hasinabee - ಬಳತ (ಕೆ)AAY(NK) / NCSBiometric****340723/05/2022FPS****340723/05/2022200015000023/05/2022
560100155785 ಕಮಳಾಬಾಯಿ - ಬಳತ (ಕೆ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100155786 kashamma - ಬಳತ (ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****340723/05/2022FPS****340723/05/20223002000023/05/2022
560100155787 ಮಾದಪ್ಪಾ - ಬಳತ (ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****340725/05/2022FPS****340725/05/20226004000025/05/2022
560100155788 ಆಣ್ಣೆಪ್ಪಾ - ಬಳತ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560100155789 ಬಾಬು - ಬಳತ (ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****340723/05/2022FPS****340723/05/20229006000023/05/2022
560100155790 ನಾಗ ನಾಥ - ಬಳತ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------180000000-
560100155791 ಶಂಕ್ರೆಪ್ಪಾ - ಬಳತ (ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****340723/05/2022FPS****340723/05/20229006000023/05/2022
560100155792 ಗಣಪತಿ - ಬಳತ (ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****340723/05/2022FPS****340723/05/20229006000023/05/2022
560100155793 ರವೀಂದ್ರ - ಬಳತ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560100155794 ಪಾಂಡು ರಂಗ - ಬಳತ (ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****340723/05/2022FPS****340723/05/202212008000023/05/2022
560100155795 ಮಹಬುಬ - ಬಳತ (ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****340723/05/2022FPS****340723/05/2022150010000023/05/2022
560100155796 Aminabi - ಬಳತ (ಕೆ)AAY(NK) / NCSBiometric****340723/05/2022FPS****340723/05/2022200015000023/05/2022
560100155797 ಶೇರೀಪಫ ಬಿ - ಬಳತ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560100155798 subhadra - ಬಳತ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560100155799 ಗುರುಮಾ - ಬಳತ (ಕೆ)AAY(NK) / NCSBiometric****340723/05/2022FPS****340723/05/2022200015000023/05/2022
560100155800 ಮಲ್ಲಿಕಾ ಅರ್ಜುನ - ಬಳತ (ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****340723/05/2022FPS****340723/05/2022150010000023/05/2022
560100155801 ಜಗನಾಥ - ಬಳತ (ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****340723/05/2022FPS****340723/05/202212008000023/05/2022
560100155802 Premala - ಬಳತ (ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****340723/05/2022FPS****340723/05/2022150010000023/05/2022
560100155803 satya kala - ಬಳತ (ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****340723/05/2022FPS****340723/05/2022150010000023/05/2022
560100155804 ಶಿವ ಜೀ - ಬಳತ (ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****340723/05/2022FPS****340723/05/20229006000023/05/2022
560100155805 Vidyavati - ಬಳತ (ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****340723/05/2022FPS****340723/05/20229006000023/05/2022
560100155806 ವಿಶ್ವನಾಥ - ಬಳತ (ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****340723/05/2022FPS****340723/05/20229006000023/05/2022
560100155807 ಪರೆಗ ಬಾಯಿ - ಬಳತ (ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****340723/05/2022FPS****340723/05/202212008000023/05/2022
560100155808 Vidyavati - ಬಳತ (ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****340723/05/2022FPS****340723/05/202212008000023/05/2022
560100155809 Harubai - ಬಳತ (ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****340723/05/2022FPS****340723/05/2022180012000023/05/2022
560100155810 ಧನರಾಜ - ಬಳತ (ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****340723/05/2022FPS****340723/05/202212008000023/05/2022
560100155811 ನಾಗನಾಥ - ಬಳತ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------150000000-
560100155812 ಪಾಂಡುರಂಗ - ಬಳತ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------150000000-
560100155813 ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ - ಬಳತ (ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****340723/05/2022FPS****340723/05/202212008000023/05/2022
560100155814 ಅಶೋಕ - ಬಳತ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560100155815 ಬಾಬು - ಬಳತ (ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****340723/05/2022FPS****340723/05/202212008000023/05/2022
560100155816 Kallamma - ಬಳತ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560100155817 Ramva - ಬಳತ (ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****340723/05/2022FPS****340723/05/2022180012000023/05/2022
560100155818 ಮಾಹರುದ್ರಪ್ಪಾ - ಬಳತ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560100155819 Premalatha - ಬಳತ (ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****340723/05/2022FPS****340723/05/2022180012000023/05/2022
560100155820 Surekha W/o Sanjeevkumar - ಬಳತ (ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****340723/05/2022FPS****340723/05/2022180012000023/05/2022
560100155821 ಸುಗುರು - ಬಳತ (ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****340723/05/2022FPS****340723/05/20229006000023/05/2022
560100155822 Nirmala - ಬಳತ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560100155823 ಗಣಪತ್‌ - ಬಳತ ಕೆPHH(NK) / NCS------60000000-
560100155824 mahadappa - ಬಳತ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560100155825 ಮಹಾನಂದ - ಬಳತ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560100155826 ಬಸವರಾಜ - ಬಳತ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560100155827 ಚಂದ್ರಪ್ಪ - ಬಳತ (ಬಿ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100155828 ದನರಾಜ - ಬಳತ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560100155829 ಭಿಮಶಾ - ಬಳತ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560100155830 ಕೆರಬಾ - ಬಳತ(ಬಿ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560100155831 Sangeeta - ಬಳತ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------150000000-
560100155832 Sulochana - ಬಳತ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------150000000-
560100155833 Sunil - ಬಳತ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560100155834 Kasthura Bai - ಬಳತ ಬಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560100155835 ದಶರಥ - ಬಳತ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560100155836 Babita - ಬಳತ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------180000000-
560100155837 ಚಿತ್ರಮ್ಮಾ - ಬಳತ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560100155838 Sujata - ಬಳತ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------150000000-
560100155839 ವೀರಭದ್ರಪ್ಪಾ - ಬಳತ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560100155840 ಮಾದಯ್ಯ - ಬಳತ ಬಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560100155841 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ - ಬಳತ ಬಳತ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560100155842 Kavita Bai - ಬಳತ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560100155843 kaveri - ಬಳತ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560100155844 Chinamma - ಬಳತ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560100155845 ಚನ್ನಾಪ್ಪಾ - ಬಳತ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560100155846 ನಾಗಪ್ಪ - ಬಳತ(ಬಿ)PHH(NK) / NCS------150000000-
560100155847 ಬಸವರಾಜ - ಬಳತ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560100155848 ದನರಾಜ - ಬಳತ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560100155849 ರಾಜ ಕುಮಾರ - ಬಳತ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****232017/05/2022FPS****232017/05/20229006000017/05/2022
560100155850 shridevi - ಬಳತ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560100155851 ಪಂಡಿತ - ಬಳತ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560100155852 kavitha - ಬಳತ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------180000000-
560100155853 ಕಾಶಿನಾಥ - ಬಳತ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560100155854 ವೀರಶೇಟ್ಟಿ - ಬಳತ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560100155855 ಮಾರುತಿ - ಬಳತ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560100155856 ಲಕ್ಷ್ಮಿ - ಬಳತ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------150000000-
560100155857 Ujjala - ಬಳತ (ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100155858 ಮಾದ ಗೊಂಡಾ - ಬಳತ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560100155859 ಶರಣ್‌ಪ್ಪಾ - ಬಳತ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560100155860 ಮಾಣಿಕ - ಬಳತ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560100155861 gangamma - ಬಳತ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****340725/05/2022FPS****340725/05/202212008000025/05/2022
560100155862 ಬಸವರಾಜ - ಬಳತ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560100155863 ರಮೇಶ - ಬಳತ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560100155864 Tangemma - ಬಳತ (ಬಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560100155865 ಸೊಪಾನ - ಬಳತ (ಬಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560100155866 ಸರಸ್ಢತಿ - ಬಳತ (ಬಿ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100155867 ಶಿವರಾಮ - ಬಳತ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560100155868 ಪುಂಡಲಿಕ - ಬಳತ (ಬಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560100155869 ಬಾಬು ರಾವ - ಬಳತ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560100155870 ratnamma - ಬಳತ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------150000000-
560100155871 ಚಂದ್ರಮ್ಮಾ - ಬಳತ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560100155872 vidya vati - ಬಳತ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------150000000-
560100155873 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿ - ಬಳತ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560100155874 parbati - ಬಳತ (ಬಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560100155875 ಗುರುನಾಥ - ಬಳತ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560100155876 Sushilabai - ಬಳತ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****340723/05/2022FPS****340723/05/20229006000023/05/2022
560100155877 Sharda - ಬಳತ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------150000000-
560100155878 Shakuntala - ಬಳತ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------180000000-
560100155879 ಶೋಭಾ ವತಿ - ಬಳತ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560100155881 Jagadevi - ಬಳತ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560100155882 ಮಷ್ಣಪ್ಪ - ಬಳತ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560100155883 ಪ್ರಭು - ಬಳತ ಬಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560100155884 ಶರಣ್‌ಪ್ಪಾ - ಬಳತ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------150000000-
560100155885 ಮಹಾನಂದಾ - ಬಳತ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560100155886 ಪಂಡಿತ - ಬಳತ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560100155887 ಕಂಟೆಪ್ಪಾ - ಬಳತ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****340725/05/2022FPS****340725/05/20229006000025/05/2022
560100155888 ಬಸ್ವರಾಜ - ಬಳತ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------150000000-
560100155889 ಚಂದ್ರಪ್ಪ - ಬಳತ (ಬಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560100155890 Nilamma - ಸಾ|ಬಳತ (ಬಿ) ತಾ| ಔರಾದ ಬಿ ಜಿ|ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****340725/05/2022FPS****340725/05/202212008000025/05/2022
560100155891 kamalabai - ಬಳತ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560100155892 ಸಿದ್ದೀಕ್‌ ಮಿಯ್ಯಾ - ಬಳತ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------150000000-
560100155893 mukta bai - ಬಳತ(ಬಿ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560100155894 Janakabai - ಬಳತ(ಬಿ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560100155895 ನಾಗಪ್ಪ - ಬಳತ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560100155896 ಗುಜಮ್ಮ - ಬಳತ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560100155897 ವೈಜಿನಾಥ - ಬಳತ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560100155898 ಭಿಮಣ್ಣಾ - ಬಳತ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560100155899 Laxmi - ಬಳತ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560100155900 ಚಂದ್ರಕಾಂತ - ಬಳತ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------180000000-
560100155901 ಮಲಿಕಾಜುನ - ಬಳತ (ಬಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560100155902 goramma - ಬಳತ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560100155903 venkat - ಬಳತ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560100155904 pramala - ಬಳತ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560100155905 ನರಸಗೊಂಡಾ - ಬಳತ (ಬಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560100155906 ಭಾರತಾ ಬಾಯಿ - ಬಳತ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560100155907 ರಘುನಾಥ - ಬಳತ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****340725/05/2022FPS****340725/05/20226004000025/05/2022
560100155908 Sangamma - ಬಳತ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560100155909 ಬಾಬು ರಾವ - ಬಳತ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560100155910 ಶ್ರೀ ದೇವಿ - ಬಳತ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560100155911 ವೀರ ಶೆಟ್ಟಿ - ಬಳತ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560100155912 ಶಿವ ರಾಯ - ಬಳತ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560100155913 ಚಂದ್ರಮ್ಮ - ಮು.ಬಳತ (ಬಿ) ಪೂ.ಬಳತ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------150000000-
560100155914 ಶಂಕರಪ್ಪ - ಬಳತ (ಬಿ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100155915 Mangala - ಬಳತ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------150000000-
560100155916 ಮಲ್ಲಿಕಾರಜುನ - ಬಳತ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------150000000-
560100155917 ಕಾಶಿನಾಥ - ಬಳತ (ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****340725/05/2022FPS****340725/05/2022200015000025/05/2022
560100155918 Mahadevi - ಬಳತ ಬಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560100155919 chandra kala - ಬಳತ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560100155920 Parvati - ಬಳತ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560100155921 ಶಂಕ್ರೇಪ್ಪಾ - ಬಳತ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****340725/05/2022FPS****340725/05/20226004000025/05/2022
560100155922 ರಾಜ ಕುಮಾರ - ಬಳತ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560100155923 ಮಾಧೋರಾವ - ಬಳತ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560100155924 Shobhavati - ಬಳತ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560100155925 Sushila - ಬಳತ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560100155926 Geeta - ಬಳತ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560100155927 ಸತ್ಯವತಿ - ಬಳತ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560100155928 ರಾಮಶೆಟ್ಟಿ - ವಿಳಾಸ;ಬಳತ[ಬಿ] ತಾ:ಔರಾದ [ಬಾ]ಜಿ ಬPHH(NK) / NCS------90000000-
560100155929 ಮತಿವಂತ - ಬಳತ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560100155930 Kashinath - ಬಳತ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560100155931 ರತ್ನಮ್ಮ - ಬಳತ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560100155932 ಗಣಪತಿ - ಬಳತ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560100155933 ರಾಚಪ್ಪ - ಬಳತ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560100155934 ಸುಶೀಲಾ ಬಾಯಿ - ಬಳತ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****340725/05/2022FPS****340725/05/20226004000025/05/2022
560100155935 ರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ - ಮು.ಬಳತ (ಬಿ) ಪೂ.ಬಳತ (ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****927920/05/2022FPS****927920/05/20229006000020/05/2022
560100155936 ಲಕ್ಷ್ಮಣ - ಮು.ಬಳತ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS---