REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560100130696 Karuna Shetkar - S/O: ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಬಿರಾದಾರ #75 NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100130736 Sunita - S/O ಗೋವಿಂದ ಮಾನೆ . . ಸಂಗಮ, ತNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100131183 Noorjanha Begam - S/O ಅಜ್ಮೊದ್ದೀನ್ ಶೈಖ ೪೮ ಸಂNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100131452 Sundar - W/O ವಿಠೋಬಾ #17 ನಿಯರ್ ಗವರ್ನ್‌PHH(NK) / NCS------60000000-
560100131686 Dropata - S/O: ಮಹಾಡಿವಿ 03 ಔರಾದ್ PHH(NK) / NCSBiometric****918217/05/2022FPS****918217/05/20226004000017/05/2022
560100132518 Sheela - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನರಸಿಂಗ ಸಂಗಮ ತPHH(NK) / NCSBiometric****918216/05/2022FPS****918216/05/202212008000016/05/2022
560100132772 Anita - W/O: ಸಂಜೀವ 164 ಔರಾದ್ PHH(NK) / NCSBiometric****918216/05/2022FPS****918216/05/2022150010000016/05/2022
560100133088 Chaya Bai - W/O: ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಶಿಂದೆ 140 PHH(NK) / NCSBiometric****918215/05/2022FPS****918215/05/20229006000015/05/2022
560100133089 Kavita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಲಾಜಿ ಸಂಗಮ ತPHH(NK) / NCSBiometric****918216/05/2022FPS****918216/05/20226004000016/05/2022
560100133121 Kalpana - W/O: ಗೋವಿಂದ ಜಾದವ್ 223 ಸಂಗಮPHH(NK) / NCSBiometric****918215/05/2022FPS****918215/05/202212008000015/05/2022
560100133289 Kamalabai - W/O ಚಂದ್ರಕಾಂತ 0 0 PHH(NK) / NCSBiometric****918217/05/2022FPS****918217/05/2022150010000017/05/2022
560100133462 Reshma - W/O: ವಿಷ್ಣುಕಾಂತ PHH(NK) / NCSBiometric****918216/05/2022FPS****918216/05/20226004000016/05/2022
560100133549 Satyawathi - S/O: ಬಸವರಾಜ PHH(NK) / NCSBiometric****918217/05/2022FPS****918217/05/202212008000017/05/2022
560100133648 Savita - W/O ರಾಜಕುಮಾರ ಸಂಗಮ ಔರಾದ PHH(NK) / NCSBiometric****008926/05/2022FPS****008926/05/20226004000026/05/2022
560100133654 Jagadevi - W/O ಸಂತೋಷ #00 ಸಂಗಮ ತಾ ಔರಾPHH(NK) / NCSBiometric****918215/05/2022FPS****918215/05/2022150010000015/05/2022
560100134138 Minakshi - S/O: ವೈಜೀನಾಥ ಬಿರಾದಾರ PHH(NK) / NCSBiometric****229519/05/2022FPS****229519/05/202212008000019/05/2022
560100134612 Nikita - W/O ಪ್ರಶಾಂತ 123 ಸಂಗಮ PHH(NK) / NCSBiometric****918216/05/2022FPS****918216/05/20229006000016/05/2022
560100135086 Rajeshree - W/O ಗೌತಮ ಸಂಗಮಕರ ಅಟ ಪೊಸ್ಟ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100135123 Reshma - W/O: ಪರಮೇಶ್ವರ 42 ಔರಾದ್(ಬೀ)PHH(NK) / NCSBiometric****918216/05/2022FPS****918216/05/202212008000016/05/2022
560100135338 Iramma - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಚೋಟಯ್ಯ PHH(NK) / NCSBiometric****918215/05/2022FPS****918215/05/202212008000015/05/2022
560100135436 ಸುಗಂಧಾ - S/O: ಬಸಯ್ಯ ಲೇಕ್ PHH(NK) / NCSBiometric****918215/05/2022FPS****918215/05/2022150010000015/05/2022
560100136000 Vaishali - W/O: ಶ್ರೀಕಾಂತ ಬಿರಾದಾರ PHH(NK) / NCSBiometric****918217/05/2022FPS****918217/05/202212008000017/05/2022
560100136285 Savita - S/O: ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಸಂಗಮ ಸಂಗಮ ಅಂಚೆNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100136314 Bebaavathi - S/O: ನರಸಿಂಗ್ ಸಂಗಮ ಸಂಗಮ ಅಂಚೆPHH(NK) / NCSBiometric****918217/05/2022FPS****918217/05/202212008000017/05/2022
560100136328 Shantamma - W/O: ಶಾಲಿವಾನ ಪಾಟೀಲ 75\ ಏ ಸNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100136347 Heena - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮೈನೋದ್ದಿನ್PHH(NK) / NCSBiometric****918217/05/2022FPS****918217/05/202212008000017/05/2022
560100136397 Laxmibai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರತ್ನಪ್ಪ 176 ಸಂPHH(NK) / NCSBiometric****918216/05/2022FPS****918216/05/2022150010000016/05/2022
560100136399 Munamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಜಯಕುಮಾರ PHH(NK) / NCSBiometric****918217/05/2022FPS****918217/05/20226004000017/05/2022
560100136400 Minakshi - S/O: ಮಾರುತಿ ಛಿದರೆ 200 PHH(NK) / NCSBiometric****918217/05/2022FPS****918217/05/20226004000017/05/2022
560100136403 Shilabai - S/O ಪಾಂಡುರಂಗ ಪಂಗರೆ ಸಂಗಮ ಸಂಗಮPHH(NK) / NCSBiometric****918215/05/2022FPS****918215/05/20226004000015/05/2022
560100136584 Ghalemma - W/O: ಬಸವರಾಜ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100136609 Annapurna Patil - S/O: ಅಣ್ಣಾರಾವ ಪಾಟೀಲ 01 ಔರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100136750 Varsha - W/O: ಓಂಪ್ರಕಾಶ್ ಸಂಗಮ ಸಂಗಮ ಅಂಚೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100136770 Rekha - S/O: ಧನರಾಜ ಮೇತ್ರೆ 83 ಔರಾದ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100136779 Shridevi - S/O: ಮಹಾರುದ್ರಪ್ಪ ಬಿರಾದಾರ ಸಂಗಮ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100138143 Jayshri - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಅರ್ಜುನ ಸಂPHH(NK) / NCS------90000000-
560100138573 Shital - S/O ರಾಮಾ ೧೪೯ ಸಂಗಮ ತಾ. ಔರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100139076 Ashwini - W/O ಸೋಮನಾಥ್ ಸ್ವಾಮಿ 0 # ಸಂಗಮ PHH(NK) / NCSBiometric****918217/05/2022FPS****918217/05/20229006000017/05/2022
560100139141 Kamala Bai - W/O: ಮಾರುತಿ ರಾವ ಅಣದುರೆ 42/4 PHH(NK) / NCS------90000000-
560100141657 Sangamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾಧವ ರಾವ PHH(NK) / NCSBiometric****918215/05/2022FPS****918215/05/20226004000015/05/2022
560100141921 Sandhya - W/O: ವೀರಶೆಟ್ಟಿ ಸಂಗಮ ಸಂಗಮ ಅಂಚೆPHH(NK) / NCSBiometric****918218/05/2022FPS****918218/05/20229006000018/05/2022
560100142085 Nagamma - S/O ಬಸವರಾಜ ಖೇಡ ಸಂಗಮ ಸಂಗಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100145149 champavati - ಸಂಗಮAAY(NK) / NCSBiometric****918217/05/2022FPS****918217/05/2022200015000017/05/2022
560100145150 ಕಲ್ಲಮ್ಮಾ - ಸಂಗಮPHH(NK) / NCSBiometric****918215/05/2022FPS****918215/05/20223002000015/05/2022
560100145151 ಕಮಳ ಬಾಯಿ - ಸಂಗಮPHH(NK) / NCS------30000000-
560100145152 ಅನಿಲ ಕುಮಾರ - ಸಾ/ ಸಂಗಮAAY(NK) / NCSBiometric****918217/05/2022FPS****918217/05/2022200015000017/05/2022
560100145153 devrao - ಸಾ/ಸಂಗಮPHH(NK) / NCS------30000000-
560100145154 shau bai - ಸಂಗಮPHH(NK) / NCS------30000000-
560100145155 ಸುರಯಾ ಮತಿ - ಸಂಗಮPHH(NK) / NCS------90000000-
560100145156 Tejabai - ಸಂಗಮPHH(NK) / NCSBiometric****918215/05/2022FPS****918215/05/2022150010000015/05/2022
560100145157 ಕೊಂಡಾ ಬಾಯಿ - ಗ್ರಾಮ ಸಂಗಮ ತಾ/ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿಲ್ಲಾPHH(NK) / NCSBiometric****918216/05/2022FPS****918216/05/2022180012000016/05/2022
560100145158 Lalita - ಸಂಗಮAAY(NK) / NCS------200000000-
560100145159 ಕಲ್ಲಯ್ಯ - ಸಂಗಮAAY(NK) / NCSBiometric****918215/05/2022FPS****918215/05/2022200015000015/05/2022
560100145160 siddamma - ಸಂಗಮ ತಾ/ಔರಾದ(ಬಾ) ಜಿಲ್ಲಾ ಬೀದರ 5AAY(NK) / NCSBiometric****918216/05/2022FPS****918216/05/2022200015000016/05/2022
560100145161 kalavati - ಕಲಾವತಿ ಗಂಡ ಶರಣಪ್ಪಾ ಸಂಗಮPHH(NK) / NCSBiometric****918215/05/2022FPS****918215/05/20226004000015/05/2022
560100145162 ಶಿವಕುಮಾರ - ಸಂಗಮAAY(NK) / NCSBiometric****918220/05/2022FPS****918220/05/2022200015000020/05/2022
560100145163 ಚಿತ್ರಮ್ಮ - ಸಂಗಮPHH(NK) / NCSBiometric****918215/05/2022FPS****918215/05/20223002000015/05/2022
560100145164 Pushpavati - ಸಾ ಸಂಗಮ ತಾ/ ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿಲ್ಲಾ ಬAAY(NK) / NCSBiometric****918217/05/2022FPS****918217/05/2022200015000017/05/2022
560100145165 ವಿಶ್ವನಾಥ - ಸಂಗಮPHH(NK) / NCSBiometric****918216/05/2022FPS****918216/05/20226004000016/05/2022
560100145166 ನಾಗನಾಥ - ಸಂಗಮ ತಾ/ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿಲ್ಲಾ ಬೀದರ AAY(NK) / NCSBiometric****918217/05/2022FPS****918217/05/2022200015000017/05/2022
560100145167 ಗೋವಿನಂದ - ಸಂಗಮAAY(NK) / NCSBiometric****918217/05/2022FPS****918217/05/2022200015000017/05/2022
560100145168 Seela - ಸಂಗಮAAY(NK) / NCSBiometric****918216/05/2022FPS****918216/05/2022200015000016/05/2022
560100145169 Laxmibai - ಸಂಗಮ ತಾ ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿಲ್ಲಾ ಬೀದರ AAY(NK) / NCSBiometric****918216/05/2022FPS****918216/05/2022200015000016/05/2022
560100145170 ಸುರ್ಯ ಕಾಂತ - ಅಂಚೆ ಸಂಗಮ ತಾ/ಔರಾದ(ಬಾ) ಜಿಲ್ಲಾ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****918215/05/2022FPS****918215/05/20223002000015/05/2022
560100145171 Vimalabai - ಸಂಗಮ ತಾ ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿಲ್ಲ್ಆ ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****918216/05/2022FPS****918216/05/2022200015000016/05/2022
560100145172 Ramabai - ಸಂಗಮAAY(NK) / NCSBiometric****918215/05/2022FPS****918215/05/2022200015000015/05/2022
560100145173 kerba - ಸಂಗಮPHH(NK) / NCS------30000000-
560100145174 ಮಾರುತಿ - ಸಾ/ ಸಂಗಮ ತಾ/ ಔರಾದ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿದರ AAY(NK) / NCSBiometric****918216/05/2022FPS****918216/05/2022200015000016/05/2022
560100145175 ಕಲಾವತಿ - ಗ್ರಾಮ ಸಂಗಮ ತಾ/ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿಲ್ಲಾAAY(NK) / NCSBiometric****918216/05/2022FPS****918216/05/2022200015000016/05/2022
560100145176 Bhagubai - ತಂದೆ ಧೋಡಿಬಾ ಸಂಗಮAAY(NK) / NCSBiometric****918217/05/2022FPS****918217/05/2022200015000017/05/2022
560100145177 ನಾಗನಾಥ - ತಂದೆ ಎಸವಂತ ಗೋಖಲೆ ಸಂಗಮ ತಾ : ಔರಾAAY(NK) / NCSBiometric****918215/05/2022FPS****918215/05/2022200015000015/05/2022
560100145178 ರಮೇಶ ತಂದೆ ಮರೇಪ್ಪಾ ಗೋಖಲೆ - ಸಂಗಮ ತಾ ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****918217/05/2022FPS****918217/05/2022200015000017/05/2022
560100145179 Vachalabai - ಸಂಗಮ ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ: ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****918217/05/2022FPS****918217/05/2022200015000017/05/2022
560100145180 ಶೇಷಾ ಬಾಯಿ - ಸಂಗಮ ತಾ/ಔರಾದ(ಬಾ) ಜಿಲ್ಲಾ ಬೀದರ 5PHH(NK) / NCSBiometric****918216/05/2022FPS****918216/05/20229006000016/05/2022
560100145181 ರಾಮಪ್ಪಾ - ಅಂಚೆ ಸಂಗಮ ತಾ/ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿಲ್ಲಾ PHH(NK) / NCSBiometric****918217/05/2022FPS****918217/05/20226004000017/05/2022
560100145182 ಜೋತಿ ಲಿಂಗ - ಸಂಗಮAAY(NK) / NCSBiometric****918215/05/2022FPS****918215/05/2022200015000015/05/2022
560100145183 Inayathabl - ಸಂಗಮAAY(NK) / NCSBiometric****918216/05/2022FPS****918216/05/2022200015000016/05/2022
560100145184 ಗೋವಿನಂದ - ಸಂಗಮAAY(NK) / NCSBiometric****918216/05/2022FPS****918216/05/2022200015000016/05/2022
560100145185 ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ - ಸಂಗಮ ತಾ ಔರಾದ(ಬಾ) ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿದರ 5PHH(NK) / NCSBiometric****918216/05/2022FPS****918216/05/20223002000016/05/2022
560100145186 sharada bai - ಸಂಗಮAAY(NK) / NCSBiometric****918217/05/2022FPS****918217/05/2022200015000017/05/2022
560100145187 ವೈಜಿನಾಥ - ಸಂಗಮPHH(NK) / NCSBiometric****918217/05/2022FPS****918217/05/20226004000017/05/2022
560100145188 ಝರೆಪ್ಪಾ - ಝೆರಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಜಟೆಪ್ಪಾ ಸಂಗಮAAY(NK) / NCSBiometric****918215/05/2022FPS****918215/05/2022200015000015/05/2022
560100145189 ನರಸಿಂಗ್‌ - ಸಂಗಮAAY(NK) / NCS------200000000-
560100145190 ಭೀಮರಾವ - ಸಂಗಮ ತಾ/ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿಲ್ಲಾ ಬೀದರ AAY(NK) / NCSBiometric****918217/05/2022FPS****918217/05/2022200015000017/05/2022
560100145191 ಪ್ರಭುಲಿಂಗ - ಸಂಗಮAAY(NK) / NCSBiometric****918215/05/2022FPS****918215/05/2022200015000015/05/2022
560100145192 ಶಿವ ಕುಮಾರ - ಸಂಗಮ ತಾ ಔರಾದ ಬಾ ಜಿಲ್ಲ್ ಬೀದರ 58AAY(NK) / NCSBiometric****918216/05/2022FPS****918216/05/2022200015000016/05/2022
560100145193 Sunita - ಸಂಗಮPHH(NK) / NCS------90000000-
560100155947 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ - ಸಂಗಮ ತಾ/ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿಲ್ಲಾ ಬೀದರ PHH(NK) / NCSBiometric****918216/05/2022FPS****918216/05/20229006000016/05/2022
560100155948 ನಾಗನಾಥ - ಸಂಗಮPHH(NK) / NCSBiometric****918216/05/2022FPS****918216/05/20226004000016/05/2022
560100155949 Vidyavati - ಸಂಗಮPHH(NK) / NCSBiometric****918215/05/2022FPS****918215/05/2022150010000015/05/2022
560100155950 ಮಾರುತಿ - ಸಂಗಮPHH(NK) / NCSBiometric****918217/05/2022FPS****918217/05/202212008000017/05/2022
560100155952 ಶೇಕಮ್ಮಾ - ಶೇಕಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಗುಂಡಪ್ಪಾ ಸಂಗಮ ತಾ ಔPHH(NK) / NCSBiometric****918216/05/2022FPS****918216/05/20229006000016/05/2022
560100155953 ರಮಾಕಾಂತ - ರಮಾಕಾಂತ ತಂದೆ ಅಮನೆಪಾ ಪೋ ಸಂಗಮ ತಾPHH(NK) / NCSBiometric****918217/05/2022FPS****918217/05/20229006000017/05/2022
560100155954 ಅಶೋಕ - ಸಂಗಮPHH(NK) / NCSBiometric****918216/05/2022FPS****918216/05/20229006000016/05/2022
560100155955 ಬಸಯ್ಯ - ಸಂಗಮAAY(NK) / NCSBiometric****918217/05/2022FPS****918217/05/2022200015000017/05/2022
560100155957 Kalavati - ಸಂಗಮ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****918217/05/2022FPS****918217/05/2022150010000017/05/2022
560100155958 Shantamma - ಸಂಗಮ,AAY(NK) / NCSBiometric****918215/05/2022FPS****918215/05/2022200015000015/05/2022
560100155959 ಸುಂದ್ರಮ್ಮ - ಸಂಗಮPHH(NK) / NCSBiometric****918216/05/2022FPS****918216/05/20226004000016/05/2022
560100155960 Parvati - ಸಂಗಮPHH(NK) / NCSBiometric****918216/05/2022FPS****918216/05/202212008000016/05/2022
560100155961 Shakuntala - ಗುಂಡಪ್ಪಾ ಪುಂಡಲಿಕ ಸಂಗಮPHH(NK) / NCSBiometric****918216/05/2022FPS****918216/05/20229006000016/05/2022
560100155962 ಸುನೀಲ ಕುಮಾರ - ಸಾ/ ಸಂಗಮPHH(NK) / NCS------30000000-
560100155963 Nirmala - ಸಂಗಮPHH(NK) / NCSBiometric****918217/05/2022FPS****918217/05/2022210014000017/05/2022
560100155964 ಕಾಮಾಕ್ಷಿ - ಸಂಗಮPHH(NK) / NCSBiometric****918215/05/2022FPS****918215/05/202212008000015/05/2022
560100155965 ನಿಲಾ ಕಂಠ - ಸಂಗಮPHH(NK) / NCSBiometric****918216/05/2022FPS****918216/05/20229006000016/05/2022
560100155967 ಮ್ಯೆನೊದ್ದಿನ್‌ - ಮೈನೊದಿನ ತಂದೆ ಅಜ್ಜಮೋದ್ದಿನ ಸಂಗಮPHH(NK) / NCSBiometric****918217/05/2022FPS****918217/05/20226004000017/05/2022
560100155968 ಖದಿರ ಸಾಬ - ಸಂಗಮ ತಾ/ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿಲ್ಲಾ ಬೀದರ PHH(NK) / NCSBiometric****918215/05/2022FPS****918215/05/20226004000015/05/2022
560100155969 Shobhavati - ಗ್ರಾಮ ಸಂಗಮ ತಾ/ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿಲ್ಲಾPHH(NK) / NCSBiometric****918216/05/2022FPS****918216/05/202212008000016/05/2022
560100155970 sharada - ಸಂಗಮPHH(NK) / NCSBiometric****918217/05/2022FPS****918217/05/20223002000017/05/2022
560100155971 Shridevi - ಸಂಗಮPHH(NK) / NCSBiometric****918216/05/2022FPS****918216/05/2022150010000016/05/2022
560100155972 Sushalamma - ಸಂಗಮPHH(NK) / NCSBiometric****918217/05/2022FPS****918217/05/2022150010000017/05/2022
560100155973 ನೀಮಲಾ - ಸಂಗಮPHH(NK) / NCS------90000000-
560100155974 ಧೂಳಪ್ಪಾ - ಸಂಗಮPHH(NK) / NCSBiometric****918218/05/2022FPS****918218/05/20229006000018/05/2022
560100155975 ಚಂದ್ರಮ್ಮ - ಸಂಗಮPHH(NK) / NCSBiometric****918217/05/2022FPS****918217/05/20226004000017/05/2022
560100155976 Subhadrabai - ಧನರಾಜ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪಾ ಸಂಗಮ ತಾ:ಔರಾPHH(NK) / NCSBiometric****918216/05/2022FPS****918216/05/202212008000016/05/2022
560100155977 annapurna - ಸಂಗಮPHH(NK) / NCSBiometric****918215/05/2022FPS****918215/05/2022150010000015/05/2022
560100155978 ಧನರಾಜ - ಧನರಾಜ ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಅಂಚೆ ಸಂಗಮ ತPHH(NK) / NCSBiometric****918215/05/2022FPS****918215/05/20226004000015/05/2022
560100155979 Vidyavati - ಸಂಗಮPHH(NK) / NCSBiometric****918215/05/2022FPS****918215/05/2022150010000015/05/2022
560100155980 ನೀಲಕಂಠ - ತಂದೆ ವಿರಭದ್ರಪ್ಪಾ ಸಂಗಮ ತಾ ಔರಾದ(PHH(NK) / NCSBiometric****918216/05/2022FPS****918216/05/20226004000016/05/2022
560100155981 Dhulamma - ಸಂಗಮ ತಾ/ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿಲ್ಲಾ ಬೀದರ PHH(NK) / NCSBiometric****347814/05/2022FPS****347814/05/202212008000014/05/2022
560100155982 Sharanamma - ಅಂಚೆ ಸಂಗಮ ತಾ ಔರಾದ (ಬಾ)ಜಿ ಬೀದರ PHH(NK) / NCSBiometric****918215/05/2022FPS****918215/05/202212008000015/05/2022
560100155983 ಸೂರ್ಯಕಾಂತ - ಸಂಗಮAAY(NK) / NCSBiometric****918215/05/2022FPS****918215/05/2022200015000015/05/2022
560100155984 Indumati - ಸಂಗಮPHH(NK) / NCSBiometric****918217/05/2022FPS****918217/05/202212008000017/05/2022
560100155985 ಕಾಶಿನಾಥ - ಸಂಗಮ ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****918216/05/2022FPS****918216/05/20226004000016/05/2022
560100155986 paramma - ಸಂಗಮPHH(NK) / NCSBiometric****918216/05/2022FPS****918216/05/20229006000016/05/2022
560100155987 Saraswati - ಸಂಗಮ ತಾ/ ಔರಾದ ಜಿಲ್ಲಾ ಬೀದರ 5854PHH(NK) / NCSBiometric****918215/05/2022FPS****918215/05/20229006000015/05/2022
560100155988 ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ - ಸಂಗಮ ತಾ/ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿಲ್ಲಾ ಬೀದರ PHH(NK) / NCSBiometric****918224/05/2022FPS****918224/05/202212008000024/05/2022
560100155989 ಬಂಟೆಪ್ಪಾ - ಬಂಡೆಪ್ಪಾ ತಂದೆ ವೈಜಿನಾಢ ಸಂಗಮPHH(NK) / NCSBiometric****918216/05/2022FPS****918216/05/20229006000016/05/2022
560100155990 ಅಮ್ರುತ - ಸಂಗಮPHH(NK) / NCSBiometric****918215/05/2022FPS****918215/05/202212008000015/05/2022
560100155991 ಮನ್ಮಥ - ಸಂಗಮPHH(NK) / NCSBiometric****918216/05/2022FPS****918216/05/2022150010000016/05/2022
560100155992 ಕಾಶಿನಾಥ - ಸಂಗಮ ತಾ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****918216/05/2022FPS****918216/05/2022150010000016/05/2022
560100155993 ಅಶೋಕ - ಸಂಗಮ ತಾ ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿಲ್ಲೆ ಬಿದರPHH(NK) / NCSBiometric****918216/05/2022FPS****918216/05/20226004000016/05/2022
560100155994 ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ - ಸಂಗಮPHH(NK) / NCSBiometric****918217/05/2022FPS****918217/05/202212008000017/05/2022
560100155995 Joythi - ಸಂಗಮPHH(NK) / NCS------90000000-
560100155996 ಗುಣವಂತ್‌ - ಸಂಗಮPHH(NK) / NCSBiometric****918216/05/2022FPS****918216/05/202212008000016/05/2022
560100155997 ವಿಜಯಕುಮಾರ - ಸಂಗಮPHH(NK) / NCSBiometric****918215/05/2022FPS****918215/05/202212008000015/05/2022
560100155998 ಲತಾ ಬಾಯಿ - ಸಂಗಮPHH(NK) / NCS------30000000-
560100155999 Sarswati - ಸಂಗಮ ತಾ ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ PHH(NK) / NCSBiometric****918216/05/2022FPS****918216/05/2022150010000016/05/2022
560100156000 ಮರೆಪ್ಪಾ - ಗ್ರಾಮ ಸಂಗಮ ತಾ/ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿಲ್ಲಶPHH(NK) / NCSBiometric****918217/05/2022FPS****918217/05/20226004000017/05/2022
560100156001 ಸೊಪಾನ - ಸಂಗಮPHH(NK) / NCSBiometric****918218/05/2022FPS****918218/05/20223002000018/05/2022
560100156002 ಝರೆಪ್ಪಾ - ಸಂಗಮPHH(NK) / NCSBiometric****918217/05/2022FPS****918217/05/20226004000017/05/2022
560100156003 ರೆವಣಪ್ಪಾ - ಸಂಗಮ,PHH(NK) / NCSBiometric****918218/05/2022FPS****918218/05/20226004000018/05/2022
560100156004 ಭೀಮ ರಾವ - ಸಾ/ ಸಂಗಮPHH(NK) / NCS------30000000-
560100156005 ಮಾಧು - ಸಂಗಮPHH(NK) / NCSBiometric****918215/05/2022FPS****918215/05/20226004000015/05/2022
560100156006 ರಾಜ ಕುಮರ - ತಂದೆ ರಾಮಾ ಗೋಖಲೆ ಸಂಗಮ ತಾ:ಔರಾದ ಬPHH(NK) / NCS------90000000-
560100156007 Jagdevi - ತಂದೆ ಮರೇಪ್ಪಾ ಗೋಖಲೆ ಸಂಗಮ ತಾ ಔರಾPHH(NK) / NCSBiometric****918215/05/2022FPS****918215/05/202212008000015/05/2022
560100156008 Anita - ತಂದೆ ಮರೇಪ್ಪಾ ಗೋಖಲೆ ಸಂಗಮ ತಾ:ಔರಾPHH(NK) / NCSBiometric****918215/05/2022FPS****918215/05/2022150010000015/05/2022
560100156009 ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ - ಸಂಗಮPHH(NK) / NCSBiometric****918217/05/2022FPS****918217/05/20226004000017/05/2022
560100156010 ಗಣಪತಿ - ಸಂಗಮPHH(NK) / NCSBiometric****918216/05/2022FPS****918216/05/20226004000016/05/2022
560100156011 ತುಕಾರಾಮ - ಸಾ/ ಸಂಗಮPHH(NK) / NCSBiometric****918216/05/2022FPS****918216/05/20223002000016/05/2022
560100156012 saraswati - ಸಂಗಮPHH(NK) / NCSBiometric****918217/05/2022FPS****918217/05/20229006000017/05/2022
560100156013 gangu bai - ಸಂಗಮPHH(NK) / NCSBiometric****918217/05/2022FPS****918217/05/20229006000017/05/2022
560100156014 Vithabai - ಸಾ:ಸಂಗಮ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****918215/05/2022FPS****918215/05/2022200015000015/05/2022
560100156015 ಭಾವುರಾವ ತಂದೆ ಕಾಳಪ್ಪಾ - ಮು ಸಂಗಮ ತಾ:ಔರಾದ,(ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****918216/05/2022FPS****918216/05/2022200015000016/05/2022
560100156016 kalavti - ಸಂಗಮPHH(NK) / NCSBiometric****918215/05/2022FPS****918215/05/20229006000015/05/2022
560100156017 sanjeev kumar - ಸಂಗಮPHH(NK) / NCS------60000000-
560100156019 ಬಸವರಾಜ - ಸಂಗಮPHH(NK) / NCSBiometric****918217/05/2022FPS****918217/05/2022180012000017/05/2022
560100156020 ಸಂಗ್ರಾಮ - ಸಂಗಮPHH(NK) / NCS------60000000-
560100156021 ಶಂಕರ - ಸಂಗಮ ತಾ/ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿಲ್ಲಾ ಬೀದರ PHH(NK) / NCSBiometric****918216/05/2022FPS****918216/05/20229006000016/05/2022
560100156022 ಸುಶೀಲಾ - ಸಂಗಮPHH(NK) / NCSBiometric****918217/05/2022FPS****918217/05/2022150010000017/05/2022
560100156023 ಶಿವಕುಮಾರ - ಅಂಚೆ ಸಂಗಮ ತಾ/ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿಲ್ಲಾ PHH(NK) / NCSBiometric****918216/05/2022FPS****918216/05/2022150010000016/05/2022
560100156024 Rajeshree - ಸಂಗಮPHH(NK) / NCSBiometric****918218/05/2022FPS****918218/05/20229006000018/05/2022
560100156026 sangeeta - ಸಂಗಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100156027 ಮುಕ್ತ ಬಾಯಿ - ಸಂಗಮPHH(NK) / NCSBiometric****918216/05/2022FPS****918216/05/20226004000016/05/2022
560100156028 ಕಾಮಬಳೆ ಬಾಯಿ - ಸಂಗಮPHH(NK) / NCSBiometric****918217/05/2022FPS****918217/05/20226004000017/05/2022
560100156029 ಮಾಣಿಕ - ಸಂಗಮPHH(NK) / NCSBiometric****918215/05/2022FPS****918215/05/2022150010000015/05/2022
560100156030 mudrika - ಸಂಗಮPHH(NK) / NCSBiometric****918217/05/2022FPS****918217/05/20223002000017/05/2022
560100156031 ಮಂಗಲಾ - ಸಂಗಮಗ್ರಾಮ ಸಂಗಮ ತಾ/ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿPHH(NK) / NCSBiometric****918217/05/2022FPS****918217/05/20226004000017/05/2022
560100156032 ಫರಜಾನಾ ಬಿ - ಸಂಗಮPHH(NK) / NCSBiometric****918216/05/2022FPS****918216/05/20229006000016/05/2022
560100156033 Pryaga Bai - ಸಂಗಮPHH(NK) / NCSBiometric****918216/05/2022FPS****918216/05/20229006000016/05/2022
560100156034 ಭವ ರಾವ - ಸಂಗಮPHH(NK) / NCSBiometric****918216/05/2022FPS****918216/05/20229006000016/05/2022
560100156035 ನರಸಿಂಗ್‌ - ಸಂಗಮAAY(NK) / NCSBiometric****918217/05/2022FPS****918217/05/2022200015000017/05/2022
560100156036 ಉದವ - ಸಂಗಮPHH(NK) / NCSBiometric****918216/05/2022FPS****918216/05/20223002000016/05/2022
560100156037 Sangita - ಸಂಗಮPHH(NK) / NCSBiometric****918216/05/2022FPS****918216/05/202212008000016/05/2022
560100156038 ಗುಣವಂತ - ಸಂಗಮ ತಾ/ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿಲ್ಲಾ ಬೀದರ-PHH(NK) / NCSBiometric****918218/05/2022FPS****918218/05/202212008000018/05/2022
560100156039 ಭೀಮರಾವ - ಸಂಗಮ ತಾ/ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿಲ್ಲಾ ಬೀದರ-PHH(NK) / NCSBiometric****918215/05/2022FPS****918215/05/20226004000015/05/2022
560100156040 ಮಾಹಾದೇವಿ - ಸಂಗಮPHH(NK) / NCSBiometric****918216/05/2022FPS****918216/05/20226004000016/05/2022
560100156041 ಶಿವಾಕಾಂತ - ಸಂಗಮAAY(NK) / NCSBiometric****918216/05/2022FPS****918216/05/2022200015000016/05/2022
560100156042 Kavita - ಸಂಗಮ ತಾ ಔರಾದ ಬಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಬೀದರ 58AAY(NK) / NCSBiometric****924626/05/2022FPS****924626/05/2022200015000026/05/2022
560100156043 bhagaya shre - ಸಂಗಮPHH(NK) / NCSBiometric****918215/05/2022FPS****918215/05/202212008000015/05/2022
560100156044 Kamala Bai - ಗ್ರಾಮ ಸಂಗಮ ತಾ/ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿಲ್ಲಾPHH(NK) / NCSBiometric****918216/05/2022FPS****918216/05/2022180012000016/05/2022
560100156045 ಶೋಭಾ ವತಿ - ಸಂಗಮPHH(NK) / NCSBiometric****918217/05/2022FPS****918217/05/20223002000017/05/2022
560100156046 Vidyavathi - ವಿಜಯಕುಮಾರ ತಂದೆ ಅಣಾರಾವ ಸಂಗಮPHH(NK) / NCSBiometric****918215/05/2022FPS****918215/05/2022150010000015/05/2022
560100156047 ಶ್ರೀ ಮಾಂತ - ಶಿರಿಮಂತ ತಂದೆ ವಿಶ್ವನಾಧ ಸಂಗಮ ತಾPHH(NK) / NCSBiometric****918215/05/2022FPS****918215/05/20229006000015/05/2022
560100156048 ಕಾಶಿ ನಾಥ - ಸಂಗಮPHH(NK) / NCSBiometric****918217/05/2022FPS****918217/05/202212008000017/05/2022
560100156049 Sampata - ಸಂಗಮ ತಾ/ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿಲ್ಲಾ ಬೀದರ PHH(NK) / NCSBiometric****918217/05/2022FPS****918217/05/2022150010000017/05/2022
560100156050 ಬಾಬು - ಸಂಗಮPHH(NK) / NCSBiometric****918218/05/2022FPS****918218/05/20226004000018/05/2022
560100156052 sushilabai - ಸಂಗಮPHH(NK) / NCSBiometric****918216/05/2022FPS****918216/05/20223002000016/05/2022
560100156053 ಪ್ರಕಾಶ - ಪ್ರಕಾಶ ತಂದೆ ಝೆರೆಪ್ಪಾ ಸಂಗಮPHH(NK) / NCSBiometric****918217/05/2022FPS****918217/05/202212008000017/05/2022
560100156054 ಸಂತೋಷ - ಸಂಗಮPHH(NK) / NCSBiometric****918218/05/2022FPS****918218/05/20229006000018/05/2022
560100156055 Chinnamma - ಸಂಗಮ ತಾ ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ PHH(NK) / NCSBiometric****918215/05/2022FPS****918215/05/2022150010000015/05/2022
560100156056 LAXMI BAI - ಸಂಗಮPHH(NK) / NCS ****918215/05/2022FPS****918215/05/20223002000015/05/2022
560100156057 ಗಂಗಾಬಾಯಿ - ಸಂಗಮ ತಾ ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿಲ್ಲಾ ಬೀದರ AAY(NK) / NCS------200000000-
560100156058 Chandrakala - ಸಂಗಮPHH(NK) / NCSBiometric****918216/05/2022FPS****918216/05/202212008000016/05/2022
560100156059 Shobha - ಸಂಗಮPHH(NK) / NCSBiometric****918216/05/2022FPS****918216/05/2022180012000016/05/2022
560100156060 ಹಣಮಂತ ತಂದೆ ಶಂಕರ - ಸಂಗಮ ತಾ.ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****918217/05/2022FPS****918217/05/20229006000017/05/2022
560100156061 shanata bhai - ರಾಜಕುಮಾರ ತಂದೆ ಪುಂಡಲಿಕರಾವ ಅಂಚೆ-PHH(NK) / NCSBiometric****918217/05/2022FPS****918217/05/20229006000017/05/2022
560100156062 ವೈಜೀನಾಥ - ಸಂಗಮ ತಾ/ ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿಲ್ಲಾ ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****918216/05/2022FPS****918216/05/2022200015000016/05/2022
560100166195 ರಾಮ ಚಂದ್ರ - ಸಂಗಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166196 ಸಂಗ ಶೀಟ - ಸಂಗಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166197 ಶ್ರೀಮಂತ - ಸಂಗಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166199 ಜೈ ಪ್ರಕಾಶ - ಸಂಗಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166200 ಶಾಂತಪ್ಪಾ - ಸಂಗಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166201 ಚಂದ್ರಯ್ಯ - ಸಂಗಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166202 ಚಂದ್ರ ಕಾಂತ - ಸಂಗಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166203 ಕಾಶಿನಾಥ - ಸಂಗಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166204 ಶಿವ ರಾಜ - ಸಂಗಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166205 ರಾಜಾ ಕುಮಾರ - ಸಂಗಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166206 ಇಸುಫ ಮಿಯ್ಯಾ - ಸಂಗಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166207 ಸಂಜಿವ S/o ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ಗೋಖಲೆ - ಸಂಗಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166208 ಸುರ್ಯಕಾಂತ - ಗ್ರಾಮ ಸಂಗಮ ತಾ/ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿಲ್ಲಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169846 Amarapalli - ಮು|| ಸಂಗಮ ತಾ.ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****918215/05/2022FPS****918215/05/20229006000015/05/2022
560100173110 Nasrodin S/o Menodin - R/o ಸಂಗಮ ತಾ, ಔರಾದ ಜೀ, ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100173160 Santosh S/o Suryakanth - ಗ್ರಾಂ, ಸಂಗಮ ತಾ, ಔರಾದ ಜೀ, ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100173171 Gurunath S/o Sangappa - ಗ್ರಾಂ, ಸಂಗಮ ತಾ,ಔರಾದ ಜೀ,ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100173186 Bsavraj S/o Sangappa - ಗ್ರಾಂ, ಸಂಗಮ ತಾ, ಔರಾದ ಜೀ, ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100173391 Gurunath S/o Kashappa - ಸಂಗಮ ತಾ. ಔರಾದ ಜಿ. ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100173531 Vilas S/o Pundlikrao - ಗ್ರಾಂ, ಸಂಗಮ ತಾ, ಔರಾದ ಜೀ, ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100173533 Gopinath S/o Shivram - ಬಳತ (ಕೆ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100173639 Abdul Sahid S/o Khazamenodin - ಸಂಗಮ ತಾ. ಔರಾದ ಜಿ. ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100173737 Rajshekar S/o Madhvrao - ಗ್ರಾಂ, ಸಂಗಮ ತಾ, ಔರಾದ ಜೀ, ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100173780 Rasheedmiya S/o Hushanmeeya - ಸಂಗಮ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100173803 Sangameshwar s/o Neelkantayya - ಮು ಸಂಗಮ ತಾ.ಔರಾದ (ಬಿ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100173812 Jagdevi - ಸಂಗಮ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****918218/05/2022FPS****918218/05/202212008000018/05/2022
560100174214 Balaji S/o Udhav - ಸಂಗಮ ತಾ, ಔರಾದ ಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100174332 Mahesh S/o Sangua Swamy - ಸಂಗಮ ತಾ|ಔರಾದ ಜಿ|ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100174710 Chanbasaya S/o Rachaya - ಚನ್ನಬಸಯ್ಯ ತಂ.ರಾಚಯ್ಯ ಮು.ಸಂಗಮ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100175715 Rama Ankush Dande - ಅಂಚೆ.ಸಂಗಮ ತಾಲೂಕಾ.ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿಲPHH(NK) / NCSBiometric****128027/05/2022FPS****128027/05/202212008000027/05/2022
560100175791 Dayanand S/o Narsing Pangare - ಅಂಚೆ.ಸಂಗಮ ತಾಲೂಕಾ.ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****918215/05/2022FPS****918215/05/20223002000015/05/2022
560100181057 Rathnamma - ಸಂಗಮPHH(NK) / NCSBiometric****918217/05/2022FPS****918217/05/20226004000017/05/2022
560100181065 ಅಂತಪ್ಪ - ಸಂಗಮPHH(NK) / NCSBiometric****918217/05/2022FPS****918217/05/20226004000017/05/2022
560100181076 ಉಮಾಕಾಂತ - ಸಂಗಮPHH(NK) / NCSBiometric****918215/05/2022FPS****918215/05/202212008000015/05/2022
560100181094 ಶಿವಾಜಿ - ಸಂಗಮPHH(NK) / NCSBiometric****918217/05/2022FPS****918217/05/202212008000017/05/2022
560100181107 ಜೈಶರಿ - ಸಂಗಮAAY(NK) / NCSBiometric****918217/05/2022FPS****918217/05/2022200015000017/05/2022
560100181118 ಸರಸ್ವತಿ - sangamAAY(NK) / NCS------200000000-
560100181135 lakshmi bai - ಸಂಗಮPHH(NK) / NCS ****918217/05/2022FPS****918217/05/20223002000017/05/2022
560100181143 ಬಾಬೂ - ಸಂಗಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100181180 ಮಗನ್‌ - ಸಂಗಮPHH(NK) / NCS------30000000-
560100181218 Jaishree - ಸಂಗಮPHH(NK) / NCSBiometric****918217/05/2022FPS****918217/05/20229006000017/05/2022
560100181442 Daivata - ಸಂಗಮPHH(NK) / NCSBiometric****918215/05/2022FPS****918215/05/2022150010000015/05/2022
560100181469 Anita - ಸಂಗಮPHH(NK) / NCSBiometric****918215/05/2022FPS****918215/05/202212008000015/05/2022
560100181482 Laxmibai - ಸಂಗಮPHH(NK) / NCSBiometric****918216/05/2022FPS****918216/05/202212008000016/05/2022
560100183017 ಸುಭಾಷ್‌ ಮೆತ್ರ - ಸಂಗಮPHH(NK) / NCSBiometric****918217/05/2022FPS****918217/05/20229006000017/05/2022
560100183238 ಪ್ರಧೀಪ್‌ ಮಾನೇ - ಸಂಗಮPHH(NK) / NCSBiometric****918217/05/2022FPS****918217/05/20229006000017/05/2022
560100183449 ದಯಾನಂದ ಸಜ್ಜನಶೆಟ್ಟ - ಸಂಗಮPHH(NK) / NCSBiometric****918216/05/2022FPS****918216/05/20223002000016/05/2022
560100183452 ರಮೇಶ - ಸಂಗಮPHH(NK) / NCSBiometric****918217/05/2022FPS****918217/05/202212008000017/05/2022
560100183668 ಅನಿಲ ಕುಮಾರ - ಸಂಗಮPHH(NK) / NCSBiometric****918215/05/2022FPS****918215/05/202212008000015/05/2022
560100183831 ಬಸವ ರಾಜ - ಸಂಗಮPHH(NK) / NCSBiometric****918215/05/2022FPS****918215/05/20229006000015/05/2022
560100184123 Githa - ಸಂಗಮPHH(NK) / NCSBiometric****918217/05/2022FPS****918217/05/202212008000017/05/2022
560100184334 Sarasvathi - ಸಂಗಮPHH(NK) / NCSBiometric****918218/05/2022FPS****918218/05/20223002000018/05/2022
560100184550 ಶಿವಾನಂದ ಹುಲಸೂರೆ - ಸಂಗಮPHH(NK) / NCS------90000000-
560100184743 SHASHI KALA - ಸಂಗಮPHH(NK) / NCSBiometric****918216/05/2022FPS****918216/05/20226004000016/05/2022
560100184901 ಅನಿಲಕುಮಾರ - ಸಂಗಮPHH(NK) / NCSBiometric****918218/05/2022FPS****918218/05/20229006000018/05/2022
560100184902 ರಾಜಕುಮಾರ ದಂಡೆ - ಸಂಗಮPHH(NK) / NCSBiometric****918217/05/2022FPS****918217/05/20229006000017/05/2022
560100185476 Sangeeta - ಅಂಚೆ ಸಂಗಮ ತಾ/ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿಲ್ಲಾ AAY(NK) / NCSBiometric****918216/05/2022FPS****918216/05/2022200015000016/05/2022
560100185477 Muttamma - ಸ0ಗಮPHH(NK) / NCSBiometric****918216/05/2022FPS****918216/05/20223002000016/05/2022
560100185478 Jyoti - ಸಂಗಮ ತಾ/ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿಲ್ಲಾ ಬೀದರ PHH(NK) / NCSBiometric****918217/05/2022FPS****918217/05/202212008000017/05/2022
560100185479 Shekhar S/o Pundlik - ಸಂಗಮ ತಾ/ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿಲ್ಲಾ ಬೀದರ PHH(NK) / NCSBiometric****918216/05/2022FPS****918216/05/20226004000016/05/2022
560100185481 SHARDAMMA - ಸಂಗಮPHH(NK) / NCS ****918215/05/2022FPS****918215/05/20223002000015/05/2022
560100185482 Mahadevi - ಸಂಗಮPHH(NK) / NCSBiometric****918215/05/2022FPS****918215/05/202212008000015/05/2022
560100185483 Pundalik S/o Manik - ಅಂಚೆ ಸಂಗಮ ತಾ/ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿಲ್ಲಾ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100185484 Ameena Begum - ಅಂಚೆ ಸಂಗಮ ತಾ/ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿಲ್ಲಾ PHH(NK) / NCSBiometric****918216/05/2022FPS****918216/05/2022150010000016/05/2022
560100185485 PUTHALABAI - ಸಂಗಮPHH(NK) / NCS------30000000-
560100185486 Navanita - ಸಾ/ ಸಂಗಮPHH(NK) / NCSBiometric****918215/05/2022FPS****918215/05/202212008000015/05/2022
560100185520 Virshetty S/o Manohar - ಗ್ರಾಮ ಸಂಗಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100185658 Manmanthappa S/o Sangappa Bira - ಅಂಚೆ ಸಂಗಮ ತಾ ಔರಾದ (ಬಾ) ಜೀಲ್ಲೆ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100186384 Vijay Laxmi - ತಂದೆ ನೀಲಕಂಠ ಗೋಖಲೆ ಸಂಗಮ ತಾ:ಔರಾದPHH(NK) / NCSBiometric****918217/05/2022FPS****918217/05/202212008000017/05/2022
560100186872 Sangitha - ಸಂಗೀತಾ ಗಂಡ ನರಸಿಂಗ್ 133/1 ಸಂPHH(NK) / NCSBiometric****918215/05/2022FPS****918215/05/202212008000015/05/2022
560100186935 Rama - ಸತೀಷ 156 ಸಂಗಮ ಸಂಗಮ ಸಂಗಮ ಔPHH(NK) / NCSBiometric****918216/05/2022FPS****918216/05/20226004000016/05/2022
560100187779 ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ - ಶೇಶಿಕುಮಾರ 168 168 ಸಂಗಮ ಸಂಗPHH(NK) / NCSBiometric****918215/05/2022FPS****918215/05/202212008000015/05/2022
560100189370 Ambika - ಶೀವಪುತ್ರ 73 73 ಸಂಗಮ ಸಂಗಮ PHH(NK) / NCSBiometric****918216/05/2022FPS****918216/05/2022150010000016/05/2022
560100189845 Meharaj Begam - ಫಾರುಖಮಿಯ್ಯಾ 129 129 ಸಂಗಮ ಸPHH(NK) / NCSBiometric****918218/05/2022FPS****918218/05/20226004000018/05/2022
560100190232 Sangeeta - ಶಂಕರ 58 ಸಂಗಮ ಸಂಗಮ ಸಂಗಮ ಔರNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100190346 Pulubai - ಪೂಲುಬಾಯಿ 224 ಸಂಗಮ ಸಂಗಮ ಸಂಗPHH(NK) / NCSBiometric****918218/05/2022FPS****918218/05/2022150010000018/05/2022
560100190347 Saraswati - ನೀಲಕಂಠ 224 ಸಂಗಮ ಸಂಗಮ ಸಂಗಮ PHH(NK) / NCSBiometric****918218/05/2022FPS****918218/05/2022150010000018/05/2022
560100190349 Rabiya Begum - ಅಯುಬಮಿಯ್ಯಾ 124 124 ಸಂಗಮ ಸಂPHH(NK) / NCSBiometric****918215/05/2022FPS****918215/05/2022180012000015/05/2022
560100190350 Minakshi - ಲಕ್ಷ್ಮಣ 83 ಸಂಗಮ ಸಂಗಮ ಸಂಗಮ PHH(NK) / NCSBiometric****918217/05/2022FPS****918217/05/20229006000017/05/2022
560100190538 Mangala - ಅಶೋಕ 12 12 ಸಂಗಮ ಸಂಗಮ ಔರಾದPHH(NK) / NCSBiometric****918215/05/2022FPS****918215/05/20226004000015/05/2022
560100192878 Anna Rao - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಹನಮಂತ ರಾವ NPHH(NK) / NCS------50000000-
560100193515 Khairun Bee - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಮಶೋದ್ದೀನ್ ಸಂNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100194295 Suryachand - C/O ನರಸಿಂಗರಾವ ತಪಶ್ಯಾಳ ತಾ.NPHH(NK) / NCS------50000000-
560100194685 Shakuntala - W/O: ಶಾಂತಪ್ಪಾ ಬಿರಾದಾರ ಸಂಗಮ ಅಂNPHH(NK) / NCS------50000000-
560100194688 Vishwanath - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ವೀರಭದ್ರಪ್ಪNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100194727 Prabhavati - W/O ವಿಧ್ಯಾಧರ ಸಂಗಮ ಔರಾದ(ಬೀ) ಸNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100195019 Fhajalonisa - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಖಾಜಾಮೈನೋದ್ದಿನ ದೇಶಮುಖNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100195020 Abduljaved - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಖಾಜಾಮೈನೋದ್ದಿನ ದೇಶಮುಖNPHH(NK) / NCS------50000000-
560100195093 Yogeshwari - W/O ಮಹೇಶ ಬಿರಾದರ್ ತಾಲೂಕ ಔNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100195996 Vidyavati - W/O: ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ 46 ಸಂಗಮ ಸಂಗಮNPHH(NK) / NCS------50000000-
560100196451 Suvarn - C/O ಸೂರ್ಯಕಾಂತ #113 ಸಂಗಮ ತಾಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100196458 Swathi - C/O ಪ್ರಭುರಾವ . . . . ಸಂಗಮ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100196470 Shruthi - S/O ಚಂದ್ರಕಾಂತ 75 ಸಂಗಮ ತಾ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100196628 Sangeeta - W/O: ಸಂಗಮೇಶ್ವರ 46 ಸಂಗಮ ಸಂಗPHH(NK) / NCSBiometric****918217/05/2022FPS****918217/05/202212008000017/05/2022
560100196633 Pranita - W/O ಸೋಮಶೇಖರ ಅಟ್ ವ್ಪೋಸ್ಟ್ PHH(NK) / NCSBiometric****918216/05/2022FPS****918216/05/202212008000016/05/2022
560100196644 Shantabai - C/O ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ . . ಸಂಘಮ, ತಾ.ಔPHH(NK) / NCSBiometric****918215/05/2022FPS****918215/05/2022150010000015/05/2022
560100196685 Jayaa Bai - C/O ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ಸಂಗಮ 139 ಸಂPHH(NK) / NCSBiometric****918218/05/2022FPS****918218/05/2022150010000018/05/2022
560100197371 Mangala - W/O: ಚಂದ್ರಕಾಂತ 58 ಸಂಗಮ ಸಂಗNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100197526 Renuka - W/O ಬಸವರಾಜ 37 . ಸಂಗಮ ಅಂಚೆPHH(NK) / NCS------60000000-
560100197539 Kavita - W/O: ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ಸರಬಾರೆ ಸಂಗಮ ಅಂPHH(NK) / NCSBiometric****918217/05/2022FPS****918217/05/202212008000017/05/2022
560100197753 Kamalamma - W/O ರಾಹುಲ 168 ಸಂಗಮ ಸಂಗಮ ಅಂಚPHH(NK) / NCSBiometric****918215/05/2022FPS****918215/05/20226004000015/05/2022
560100198427 Vaishali - ಕೇರ್ ಆಫ್: ನಾಗನಾಥ ತಪಶಾಳ ತಾPHH(NK) / NCSBiometric****383815/05/2022FPS****383815/05/202212008000015/05/2022
560100199358 Jagadevi - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಧನರಾಜ್ PHH(NK) / NCSBiometric****918215/05/2022FPS****918215/05/202212008000015/05/2022
560100200925 Laxmi Bai - C/O ನಾಮದೇವ 12/ಬೀ . ಸಂಗಮೇಶ್ವPHH(NK) / NCSBiometric****918215/05/2022FPS****918215/05/202212008000015/05/2022
560100201545 Laxmi Bai - W/O ನಾಮದೇವ್ ಸಂಗಮ ೧೩ ಔರಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100201874 Preeti Subhash Kamble - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಸಚಿನ #202, ನಾರ್ ರೈNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100202017 Uttam Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಣೀಕರಾವ ಸಾವಳ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100202133 Rukhiya Sultana - W/O ಖುದ್ಬುದ್ದೀನ್ ದೊಣಗಾ೦ವ ಮಕಟಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100202876 Shobhavati - W/O ವಾಮನ ರಾವ ಕೊರಯಾಳ್ ತಾ ಔPHH(NK) / NCSBiometric****480320/05/2022FPS****480320/05/202212008000020/05/2022
560100203277 Shantamma - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ 110 ಸPHH(NK) / NCSBiometric****918216/05/2022FPS****918216/05/20226004000016/05/2022
Top