REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560100130780 Vijayakala Shembelle - ಬಸವರಾಜ್ ಸೆಂಬೆಲ್ಲೆ 2/07 ನೀಡೋಡNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100130849 Jyoti Alika - S/O ಮಾಣಿಕರಾವ ಮೆತ್ರೆ #1\9 ಹನುNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100130972 Pooja Jante - S/O: ನಾಗನಾಥ ಜಾಂತೆ 1/114NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100131090 Mangala - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಧೂಳಪ್ಪ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100131091 Prayagbai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಹನುಮಂತ 2-92 ನಿಡೋದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100131654 Suvrana - W/O: ನವನಾತ PHH(NK) / NCSBiometric****414921/05/2022FPS****414921/05/202212008000021/05/2022
560100131655 Shantamma - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಸಿದ್ರಾಮ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100131693 Annapurna - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂಜುಕುಮಾರ ನೀಡPHH(NK) / NCSBiometric****414916/05/2022FPS****414916/05/20226004000016/05/2022
560100131777 Renuka - W/O: ಹನ್ಮಂತ PHH(NK) / NCSBiometric****414918/05/2022FPS****414918/05/20226004000018/05/2022
560100132395 Chandrakala - W/O: ಧನರಾಜ ಕ್ಯಾದಪ್ಪ PHH(NK) / NCSBiometric****414919/05/2022FPS****414919/05/20229006000019/05/2022
560100132817 Nirmala - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ವೈಜಿನಾಥ ಪಾPHH(NK) / NCSBiometric****414916/05/2022FPS****414916/05/20226004000016/05/2022
560100132886 Nagmma - W/O: ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಸೂರಂಗೇ PHH(NK) / NCSBiometric****414917/05/2022FPS****414917/05/20226004000017/05/2022
560100132921 Mahesh - S/O: ಗಣಪತಿರಾವ್ ಗೋರನಾಳೆ PHH(NK) / NCS------90000000-
560100132951 Sunita - W/O: ಸುನಿಲಕುಮಾರ್ ಟೆಕೂರೆ PHH(NK) / NCSBiometric****414916/05/2022FPS****414916/05/20229006000016/05/2022
560100132970 Jagadevi - W/O: ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ PHH(NK) / NCSBiometric****414916/05/2022FPS****414916/05/20226004000016/05/2022
560100132976 Annapurna - W/O ನಾಗರಾಜ . ನೀಡೋದಾ ನೀಡೋದಾ PHH(NK) / NCSBiometric****414920/05/2022FPS****414920/05/20229006000020/05/2022
560100132995 Ambika - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂಜುಕುಮಾರ ನೀಡPHH(NK) / NCSBiometric****414921/05/2022FPS****414921/05/2022150010000021/05/2022
560100133107 Rupa - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರವೀಂದ್ರ ಹಟಕರ PHH(NK) / NCSBiometric****414916/05/2022FPS****414916/05/202212008000016/05/2022
560100133108 Balaji - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಲಕ್ಷ್ಮಣ 1PHH(NK) / NCSBiometric****414916/05/2022FPS****414916/05/20226004000016/05/2022
560100133165 Rekha - W/O ಮಹೇಶ ಪಾಟೀಲ . ನೀಡೋದಾ ನೀಡPHH(NK) / NCSBiometric****414921/05/2022FPS****414921/05/20226004000021/05/2022
560100133167 Lata - W/O ಲಖನ . ನೀಡೋದಾ ನೀಡೋದಾ ತಾ/PHH(NK) / NCSBiometric****414917/05/2022FPS****414917/05/202212008000017/05/2022
560100133298 Vijayshri - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಸಂಗಮೇಶ . . . . PHH(NK) / NCSBiometric****414918/05/2022FPS****414918/05/20229006000018/05/2022
560100133363 Pooja - W/O ಚಂದ್ರಕಾಂತ 132 ನೀಡೋದಾ ತಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****414921/05/2022FPS****414921/05/20226004000021/05/2022
560100133431 Menka - W/O ಸುನಿಲಕುಮಾರ . ನೀಡೋದಾ ನೀಡPHH(NK) / NCSBiometric****414916/05/2022FPS****414916/05/202212008000016/05/2022
560100134199 Shilpa - W/O ಸತೀಶ ಸಿಂಗೆ #136 . ನೀಡೋದPHH(NK) / NCSBiometric****414917/05/2022FPS****414917/05/20229006000017/05/2022
560100134226 Anith - D/O: ಶಿವಾಜಿ ನೀಡೋದಾ PHH(NK) / NCSBiometric****414916/05/2022FPS****414916/05/202212008000016/05/2022
560100134542 Kalpana - W/O ಧನರಾಜ . ನೀಡೋದಾ ನೀಡೋದಾ ತPHH(NK) / NCSBiometric****414916/05/2022FPS****414916/05/2022150010000016/05/2022
560100134665 Kavita - W/O ಪ್ರದೀಪ ೧/೧೦೦ ನೀಡೋದ PHH(NK) / NCSBiometric****558629/05/2022FPS****558629/05/202212008000029/05/2022
560100134888 Hemalata - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಓಂಕಾರ #1/3 ತಾ PHH(NK) / NCSBiometric****414916/05/2022FPS****414916/05/20229006000016/05/2022
560100134926 Sarswati - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಹಣಮಂತ ನೀಡೋದಾ PHH(NK) / NCSBiometric****414921/05/2022FPS****414921/05/20229006000021/05/2022
560100134939 Sushil Bai - W/O: ಸಂಜೀವ ಕುಮಾರ ಅಟ ನಿಡೋದPHH(NK) / NCSBiometric****414918/05/2022FPS****414918/05/2022210014000018/05/2022
560100134971 ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ - W/O: ವೈಜೀನಾತ್ PHH(NK) / NCSBiometric****414916/05/2022FPS****414916/05/20229006000016/05/2022
560100135332 Nagamma - W/O ತಾನಾಜಿ . ನೀಡೋದಾ ನೀಡೋದಾ PHH(NK) / NCSBiometric****414917/05/2022FPS****414917/05/20226004000017/05/2022
560100135335 Anita - W/O ಪವನಕುಮಾರ 1/3ಏ ಮೇನ ರೋಡ ಮಾPHH(NK) / NCSBiometric****414919/05/2022FPS****414919/05/20226004000019/05/2022
560100135336 Sapana Khande - W/O ಶ್ರೀಕಾಂತ ಖಂಡೆ . ನೀಡೋದಾ PHH(NK) / NCSBiometric****414916/05/2022FPS****414916/05/20229006000016/05/2022
560100135620 Ambika - W/O ದಿಗಂಬರ ಮಚಕುರೆ 258 ನೀಡೋದಾPHH(NK) / NCSBiometric****414918/05/2022FPS****414918/05/20226004000018/05/2022
560100135718 Sampavati - W/O ರವೀಂದ್ರ , ನೀಡೋದಾ ನೀಡೋದಾPHH(NK) / NCSBiometric****414916/05/2022FPS****414916/05/20229006000016/05/2022
560100135792 Anita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂಗಮೇಶ ನೀಡೋದಾPHH(NK) / NCSBiometric****414916/05/2022FPS****414916/05/20226004000016/05/2022
560100135962 Sapna - W/O: ಮಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಕ್ಯಾದಪ್ಪ PHH(NK) / NCSBiometric****414916/05/2022FPS****414916/05/202212008000016/05/2022
560100136188 Vidyavati - W/O ವಿನೋದ / ನೀಡೋದಾ ನೀಡೋದಾ ತPHH(NK) / NCSBiometric****414924/05/2022FPS****414924/05/20226004000024/05/2022
560100136361 Mahanada - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದಶರಥ ನೀಡೋದಾ PHH(NK) / NCSBiometric****414919/05/2022FPS****414919/05/20226004000019/05/2022
560100136372 Sapna - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪರಶುರಾಮ ನೀಡೋದPHH(NK) / NCSBiometric****414916/05/2022FPS****414916/05/2022150010000016/05/2022
560100136401 Sangeeta - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಜಕುಮಾರ 1/1 ನPHH(NK) / NCSBiometric****414916/05/2022FPS****414916/05/20226004000016/05/2022
560100136415 Padma - S/O: ರಾಜಪ್ಪಾ 65 ನೀಡೋದಾ PHH(NK) / NCSBiometric****414916/05/2022FPS****414916/05/20226004000016/05/2022
560100136420 Lokeshwari - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂತೋಷ ನೀಡೋದಾ PHH(NK) / NCSBiometric****414919/05/2022FPS****414919/05/20229006000019/05/2022
560100136449 Kalavati - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಶೋಕ 1/132 ನೀಡೋದPHH(NK) / NCSBiometric****414917/05/2022FPS****414917/05/20226004000017/05/2022
560100136753 Sunita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸೂರ್ಯಕಾಂತ 2/108 NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100136997 Shridevi - S/O: ಕಾಶೀನಾತರಾವ್ PHH(NK) / NCSBiometric****414916/05/2022FPS****414916/05/202212008000016/05/2022
560100137194 Laxmibai - W/O: ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಬಿರಾದಾರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100137306 Sangamma - W/O ಬೆಂಜಮಿನ್ ನಿಡೂದ PHH(NK) / NCSBiometric****414916/05/2022FPS****414916/05/202212008000016/05/2022
560100137632 Rajamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಸವರಾಜ ತಾ-ಔರಾPHH(NK) / NCSBiometric****414916/05/2022FPS****414916/05/20229006000016/05/2022
560100137748 Shantamma - W/O ಗೋವಿಂದ ನೀಡೋದಾ ತಾ. ಔರಾPHH(NK) / NCSBiometric****414916/05/2022FPS****414916/05/20229006000016/05/2022
560100138452 ಶರಣಮ್ಮ - S/O ನರಸಪ್ಪಾ . ನೀಡೋದಾ ನೀಡೋದಾPHH(NK) / NCSBiometric****414916/05/2022FPS****414916/05/202212008000016/05/2022
560100138580 Jagadevi - W/O: ಪ್ರಕಾಶ ನೀಡೋಡ ನಿಡೋದಾ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100138851 Shivalila - W/O: ಶಿವಾಜಿ 326 ನೀಡೋದಾ ಅಂಚPHH(NK) / NCSBiometric****414918/05/2022FPS****414918/05/202212008000018/05/2022
560100139139 Paramma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಚಂದ್ರಶೇಖರ ತಾ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100139197 Bandemma - D/O ನಾರಾಯಣರಾವ್ ೧/೧೧೭ PHH(NK) / NCSBiometric****414921/05/2022FPS****414921/05/20223002000021/05/2022
560100139218 Pallavi - S/O ಪ್ರಭು ಅಂಬಿಗಾರ . ನೀಡೋದಾ PHH(NK) / NCSBiometric****020924/05/2022FPS****020924/05/202212008000024/05/2022
560100140747 Asha - S/O: ಮಾರುತಿ ಕುಂಬಾರ್ 265 ನಿಡೋದPHH(NK) / NCSBiometric****414919/05/2022FPS****414919/05/20229006000019/05/2022
560100140757 Premala - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಉಮಾಕಾಂತ ನೀಡೋದPHH(NK) / NCSBiometric****414921/05/2022FPS****414921/05/20229006000021/05/2022
560100141221 Mahadevi - W/O ಕಲ್ಲಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ 1/130 ಶಂಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100145388 ಲಷ್ಮಣ - ನಿಡೋದಾPHH(NK) / NCSBiometric****414921/05/2022FPS****414921/05/20223002000021/05/2022
560100145389 ವಿಮಲ ಬಾಯಿ - ನೀಡೊದಾPHH(NK) / NCSBiometric****414919/05/2022FPS****414919/05/20226004000019/05/2022
560100145390 ತುಕಾ ರಾಮ - ನೀಡೊದಾAAY(NK) / NCSBiometric****414919/05/2022FPS****414919/05/2022200015000019/05/2022
560100145391 ಶಾಂತಪ್ಪಾ - ನೀಡೊದಾPHH(NK) / NCSBiometric****414920/05/2022FPS****414920/05/20226004000020/05/2022
560100145392 Ishwari - ನೀಡೊದಾAAY(NK) / NCSBiometric****414919/05/2022FPS****414919/05/2022200015000019/05/2022
560100145393 ವಿಠಲ ಹಾವಜೀ - ನೀಡೊದಾAAY(NK) / NCSBiometric****414916/05/2022FPS****414916/05/2022200015000016/05/2022
560100145394 ಶಂಕರ ಶಿವರಾಮ - ನೀಡೊದಾPHH(NK) / NCSBiometric****414918/05/2022FPS****414918/05/20226004000018/05/2022
560100145395 ಜಗನಾಥ - ವಿಳಾಸ ನೀಡೊದಾ ತಾ||ಔರಾದ(ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****414916/05/2022FPS****414916/05/2022200015000016/05/2022
560100145396 ಚಂದ್ರಪ್ಪ - ನೀಡೊದಾAAY(NK) / NCSBiometric****414917/05/2022FPS****414917/05/2022200015000017/05/2022
560100145398 ಪಾರಮ್ಮಾ - ನಿಡೋದಾAAY(NK) / NCSBiometric****414917/05/2022FPS****414917/05/2022200015000017/05/2022
560100145399 Radamma - ನಿಡೋದಾPHH(NK) / NCSBiometric****414918/05/2022FPS****414918/05/20226004000018/05/2022
560100145400 ಲಕ್ಷಿ ಬಾಯಿ - ನಿಡೋದಾAAY(NK) / NCSBiometric****414921/05/2022FPS****414921/05/2022200015000021/05/2022
560100145401 Mallamma - ನೀಡೊದಾAAY(NK) / NCSBiometric****414924/05/2022FPS****414924/05/2022200015000024/05/2022
560100145402 ಅಮೃತ್‌ - ನೀಡೊದಾPHH(NK) / NCSBiometric****414921/05/2022FPS****414921/05/20223002000021/05/2022
560100145403 ಪದ್ಮಿನಿಬಾಯಿ - ನಿಡೋದಾPHH(NK) / NCSBiometric****414916/05/2022FPS****414916/05/202212008000016/05/2022
560100145404 ಲಕ್ಷಿ - ನೀಡೊದಾAAY(NK) / NCSBiometric****414917/05/2022FPS****414917/05/2022200015000017/05/2022
560100145405 ಶ್ರೀಕಾಂತ - ನೀಡೊದಾAAY(NK) / NCSBiometric****414917/05/2022FPS****414917/05/2022200015000017/05/2022
560100145406 ಪದ್ಮಾವತಿ - ನೀಡೊದಾPHH(NK) / NCSBiometric****414917/05/2022FPS****414917/05/20229006000017/05/2022
560100145407 ದಿಗಂಬರ - ನೀಡೊದಾPHH(NK) / NCSBiometric****414916/05/2022FPS****414916/05/20226004000016/05/2022
560100145409 ಲಕ್ಷ್ಮಣ - ಠಾಣಾ ಕುಶನೂರPHH(NK) / NCSBiometric****414916/05/2022FPS****414916/05/20226004000016/05/2022
560100145411 sayaba - ನೀಡೊದಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100145412 ಮಹೇಬುಬ ಸಾಬ - ನೀಡೊದಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100145413 ಮುನ್ನ ಬಿ - ನೀಡೊದಾAAY(NK) / NCSBiometric****414919/05/2022FPS****414919/05/2022200015000019/05/2022
560100145414 ಮೊನಪ್ಪ - ನಿಡೋದಾAAY(NK) / NCSBiometric****414918/05/2022FPS****414918/05/2022200015000018/05/2022
560100145415 ಕಲಾವತಿ - ನೀಡೊದಾAAY(NK) / NCSBiometric****414918/05/2022FPS****414918/05/2022200015000018/05/2022
560100145416 Narasabai - ನಿಡೋದಾPHH(NK) / NCSBiometric****414918/05/2022FPS****414918/05/20229006000018/05/2022
560100145417 ಸುನಿತಾ - ನೀಡೊದಾAAY(NK) / NCSBiometric****414916/05/2022FPS****414916/05/2022200015000016/05/2022
560100145418 ಉಮಾಕಾಂತ - ನೀಡೊದಾAAY(NK) / NCSBiometric****414916/05/2022FPS****414916/05/2022200015000016/05/2022
560100145419 ಶ್ಶಿದೇವಿ - ನಿಡೋದಾAAY(NK) / NCSBiometric****414924/05/2022FPS****414924/05/2022200015000024/05/2022
560100145422 Kamalabai - ನಿಡೋದಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100145423 ಜಗನಾಥ - ನಿಡೋದಾAAY(NK) / NCSBiometric****414918/05/2022FPS****414918/05/2022200015000018/05/2022
560100145424 kera bai - ನೀಡೊದಾPHH(NK) / NCSBiometric****414916/05/2022FPS****414916/05/20223002000016/05/2022
560100145425 ಚಿತ್ರಮ್ಮ - ನೀಡೊದಾPHH(NK) / NCSBiometric****414916/05/2022FPS****414916/05/20226004000016/05/2022
560100145426 ಸುಭಾಷ್‌ - ನೀಡೊದಾAAY(NK) / NCSBiometric****414918/05/2022FPS****414918/05/2022200015000018/05/2022
560100145427 ಮನ್ಮತ್‌ - ನೀಡೊದಾAAY(NK) / NCSBiometric****414918/05/2022FPS****414918/05/2022200015000018/05/2022
560100145428 ವಿಠಲ - ನೀಡೊದಾAAY(NK) / NCSBiometric****414916/05/2022FPS****414916/05/2022200015000016/05/2022
560100145429 ಜೇಮಸ್‌ - ನೀಡೊದಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100156683 maremma kashinath - ನೀಡೊದಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100156684 sushilamma - ರಕ್ಷಾಳ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****414917/05/2022FPS****414917/05/20223002000017/05/2022
560100156685 ಕಾಶಿನಾಥ - ನೀಡೊದಾPHH(NK) / NCSBiometric****414916/05/2022FPS****414916/05/2022150010000016/05/2022
560100156686 ಮಾರುತಿ - ನೀಡೊದಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100156687 ಬಾಬು - ನೀಡೊದಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100156688 ವೈಜಿನಾಥ - ನೀಡೊದಾAAY(NK) / NCSBiometric****414921/05/2022FPS****414921/05/2022200015000021/05/2022
560100156689 ಸೊಪಾನ - ನೀಡೊದಾPHH(NK) / NCSBiometric****414917/05/2022FPS****414917/05/202212008000017/05/2022
560100156690 Shekuntala - ನೀಡೊದಾPHH(NK) / NCSBiometric****414917/05/2022FPS****414917/05/20229006000017/05/2022
560100156691 ಕಮಳಾಬಾಯಿ - ನೀಡೊದಾPHH(NK) / NCSBiometric****414917/05/2022FPS****414917/05/20229006000017/05/2022
560100156692 ಗೌತಮ - ನಿಡುಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****414920/05/2022FPS****414920/05/20226004000020/05/2022
560100156693 Latha - ನೀಡೊದಾPHH(NK) / NCSBiometric****414921/05/2022FPS****414921/05/20229006000021/05/2022
560100156694 ಕಾಂತಮ್ಮ - ನೀಡೊದಾAAY(NK) / NCSBiometric****414916/05/2022FPS****414916/05/2022200015000016/05/2022
560100156695 ಭೀಮರಾವ - ನೀಡೊದಾPHH(NK) / NCSBiometric****414917/05/2022FPS****414917/05/202212008000017/05/2022
560100156696 ಬಸವರಾಜ - ನೀಡೊದಾPHH(NK) / NCSBiometric****414919/05/2022FPS****414919/05/202212008000019/05/2022
560100156698 RAJAPPA - ನೀಡೊದಾPHH(NK) / NCSBiometric****414918/05/2022FPS****414918/05/20223002000018/05/2022
560100156699 Rajashree - ನೀಡೊದಾPHH(NK) / NCSBiometric****414917/05/2022FPS****414917/05/20229006000017/05/2022
560100156700 ಮಾರುತಿ - ನೀಡೊದಾAAY(NK) / NCSBiometric****414920/05/2022FPS****414920/05/2022200015000020/05/2022
560100156701 ಬಸವರಾಜ - ನೀಡೊದಾPHH(NK) / NCSBiometric****414917/05/2022FPS****414917/05/20226004000017/05/2022
560100156702 ಸೈಲೇಶ - ನೀಡೊದಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100156703 ಚಂದ್ರಮ್ಮ - ನೀಡೊದಾPHH(NK) / NCSBiometric****414916/05/2022FPS****414916/05/2022150010000016/05/2022
560100156704 CHANDRAPPA - ನೀಡೊದಾPHH(NK) / NCSBiometric****414917/05/2022FPS****414917/05/20223002000017/05/2022
560100156705 GANAPATHI - ನೀಡೊದಾPHH(NK) / NCSBiometric****414917/05/2022FPS****414917/05/20223002000017/05/2022
560100156706 ರಮೇಶ - ನೀಡೊದಾPHH(NK) / NCSBiometric****414916/05/2022FPS****414916/05/20229006000016/05/2022
560100156707 ANIL - ಠಾಣಾ ಕುಶನೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100156708 ಝರೆಪ್ಪಾ - ನೀಡೊದಾPHH(NK) / NCSBiometric****414917/05/2022FPS****414917/05/202212008000017/05/2022
560100156709 RENUKA - ನೀಡೊದಾPHH(NK) / NCSBiometric****414918/05/2022FPS****414918/05/20229006000018/05/2022
560100156710 SANGAMMA - ನೀಡೊದಾPHH(NK) / NCSBiometric****414916/05/2022FPS****414916/05/2022180012000016/05/2022
560100156711 ಧುಳಪ್ಪಾ - ನೀಡೊದಾPHH(NK) / NCSBiometric****414918/05/2022FPS****414918/05/202212008000018/05/2022
560100156713 Jyoti - ನೀಡೊದಾPHH(NK) / NCSBiometric****414916/05/2022FPS****414916/05/2022150010000016/05/2022
560100156714 ಜಗನಾಥ - ನೀಡೊದಾPHH(NK) / NCSBiometric****414919/05/2022FPS****414919/05/202212008000019/05/2022
560100156715 PREMA - ನೀಡೊದಾPHH(NK) / NCSBiometric****414917/05/2022FPS****414917/05/202212008000017/05/2022
560100156716 ಲಷ್ಮಣ - ನೀಡೊದಾPHH(NK) / NCSBiometric****414918/05/2022FPS****414918/05/202212008000018/05/2022
560100156717 ನರಸಪ್ಪಾ - ನೀಡೊದಾPHH(NK) / NCSBiometric****414918/05/2022FPS****414918/05/20229006000018/05/2022
560100156718 ಬಸಮ್ಮ - ನೀಡೋದಾPHH(NK) / NCSBiometric****414917/05/2022FPS****414917/05/202212008000017/05/2022
560100156719 ರಾಜಮ್ಮ - ನೀಡೊದಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100156720 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ - ನೀಡೊದಾPHH(NK) / NCSBiometric****414917/05/2022FPS****414917/05/202212008000017/05/2022
560100156721 ಜೈಶ್ರೀರಿಬಾಯಿ - ನೀಡೊದಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100156722 Kalavati - ನೀಡೊದಾPHH(NK) / NCSBiometric****414917/05/2022FPS****414917/05/20229006000017/05/2022
560100156724 ಕಲಾವತಿ - ನೀಡೊದಾPHH(NK) / NCSBiometric****414918/05/2022FPS****414918/05/202212008000018/05/2022
560100156725 ಪ್ರಭು - ನೀಡೊದಾPHH(NK) / NCSBiometric****414916/05/2022FPS****414916/05/20229006000016/05/2022
560100156726 ಭಾಗೀರತಿ - ನಿಡೊದಾPHH(NK) / NCSBiometric****414925/05/2022FPS****414925/05/20223002000025/05/2022
560100156727 GUNDAMMA - ನೀಡೊದಾPHH(NK) / NCSBiometric****414918/05/2022FPS****414918/05/20223002000018/05/2022
560100156728 ಕಾಶಿನಾಥ - ನೀಡೊದಾPHH(NK) / NCSBiometric****414918/05/2022FPS****414918/05/20229006000018/05/2022
560100156729 Ambubai - ನೀಡೊದಾPHH(NK) / NCSBiometric****414918/05/2022FPS****414918/05/20223002000018/05/2022
560100156730 ಉಮಾದೇವಿ - ನೀಡೊದಾPHH(NK) / NCSBiometric****414918/05/2022FPS****414918/05/202212008000018/05/2022
560100156731 NAGAMMA - ನೀಡೊದಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100156732 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿ - ನಿಡೋದಾPHH(NK) / NCSBiometric****414917/05/2022FPS****414917/05/20226004000017/05/2022
560100156733 ವಿಶ್ವನಾಥ - ನಿಡೋದಾPHH(NK) / NCSBiometric****414916/05/2022FPS****414916/05/202212008000016/05/2022
560100156734 ARUNADEVI - ನಿಡೋದಾPHH(NK) / NCSBiometric****414916/05/2022FPS****414916/05/202212008000016/05/2022
560100156735 ರುಕ್ಮಿಣಿ ಖೂರ್ದಲೆ - ನೀಡೊದಾPHH(NK) / NCSBiometric****414919/05/2022FPS****414919/05/202212008000019/05/2022
560100156736 PARVATI - ನೀಡೊದಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100156737 ವಿಠಲ ರಾವ - ನೀಡೊದಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100156738 Lakximbayi - ನಿಡೋದಾPHH(NK) / NCSBiometric****414924/05/2022FPS****414924/05/2022150010000024/05/2022
560100156739 CHANDRAMMA - ನೀಡೊದಾPHH(NK) / NCSBiometric****414917/05/2022FPS****414917/05/20223002000017/05/2022
560100156740 ಪ್ರಬುರಾವ - ನೀಡೊದಾPHH(NK) / NCSBiometric****414916/05/2022FPS****414916/05/20223002000016/05/2022
560100156741 ಶಿವರಾಜ - ನೀಡೊದಾPHH(NK) / NCSBiometric****414919/05/2022FPS****414919/05/20229006000019/05/2022
560100156742 ಗುಂಡಪ್ಪಾ - ನೀಡೊದಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100156743 ಬಾಬು - ನೀಡೊದಾPHH(NK) / NCSBiometric****414916/05/2022FPS****414916/05/202212008000016/05/2022
560100156744 ಸಂಗಮೇಶ - ನಿಡೋದಾPHH(NK) / NCSBiometric****414920/05/2022FPS****414920/05/20223002000020/05/2022
560100156745 ವಿಶ್ವನಾಥ - ನಿಡೋದಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100156746 ಅಶೊಕ - ನೀಡೊದಾPHH(NK) / NCSBiometric****414918/05/2022FPS****414918/05/2022150010000018/05/2022
560100156747 ರವೀಂದ್ರ - ನೀಡೊದಾPHH(NK) / NCSBiometric****414917/05/2022FPS****414917/05/20226004000017/05/2022
560100156748 Mahadevi - ನಿಡೋದಾPHH(NK) / NCSBiometric****414919/05/2022FPS****414919/05/2022180012000019/05/2022
560100156749 Nagamma - ನೀಡೊದಾPHH(NK) / NCSBiometric****414917/05/2022FPS****414917/05/2022150010000017/05/2022
560100156750 ದಶರಥ - ನೀಡೊದಾPHH(NK) / NCSBiometric****414925/05/2022FPS****414925/05/20229006000025/05/2022
560100156751 ಧನರಾಜ - ನೀಡೊದಾPHH(NK) / NCSBiometric****414916/05/2022FPS****414916/05/20226004000016/05/2022
560100156752 ಭಗವಂತ - ನಿಡೋದಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100156753 Vitabai - ನೀಡೋದಾPHH(NK) / NCSBiometric****414918/05/2022FPS****414918/05/20229006000018/05/2022
560100156754 ಶರಣ್‌ಪ್ಪಾ - ನೀಡೊದಾPHH(NK) / NCSBiometric****414918/05/2022FPS****414918/05/2022150010000018/05/2022
560100156756 GANGAMA - ನೀಡೊದಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100156757 SHANTAMMA - ನೀಡೊದಾPHH(NK) / NCSBiometric****414918/05/2022FPS****414918/05/20226004000018/05/2022
560100156758 ಮಾರುತಿ ತಂದೆ ವಾಮನರಾವ - ನೀಡೊದಾPHH(NK) / NCSBiometric****414916/05/2022FPS****414916/05/2022150010000016/05/2022
560100156759 Champavati - ನೀಡೊದಾPHH(NK) / NCSBiometric****414918/05/2022FPS****414918/05/20229006000018/05/2022
560100156760 ಆತ್ಮರಾಮ - ನೀಡೊದಾPHH(NK) / NCSBiometric****414917/05/2022FPS****414917/05/20223002000017/05/2022
560100156761 ಕಮಲಾ ಬಾಯಿ ವಿಶ್ವನಾಥ - ನೀಡೊದಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100156762 ತೇಜಮ್ಮ - ನೀಡೊದಾPHH(NK) / NCSBiometric****414916/05/2022FPS****414916/05/20226004000016/05/2022
560100156763 KANTAMMA - ನೀಡೊದಾPHH(NK) / NCSBiometric****414917/05/2022FPS****414917/05/20223002000017/05/2022
560100156764 ಪಾರ್ವತಿ - ನೀಡೊದಾPHH(NK) / NCSBiometric****414918/05/2022FPS****414918/05/20229006000018/05/2022
560100156765 Vimalabai - ನಿಡೋದಾPHH(NK) / NCSBiometric****414916/05/2022FPS****414916/05/2022180012000016/05/2022
560100156766 ಕಲಾವತಿ - ನೀಡೊದಾAAY(NK) / NCSBiometric****414924/05/2022FPS****414924/05/2022200015000024/05/2022
560100156767 ಶಂಕರ - ನೀಡೊದಾPHH(NK) / NCSBiometric****414919/05/2022FPS****414919/05/20229006000019/05/2022
560100156768 ಮಾರುತಿ - ನೀಡೊದಾPHH(NK) / NCSBiometric****414916/05/2022FPS****414916/05/20229006000016/05/2022
560100156769 ವೈಜಿನಾಥ - ಠಾಣಾ ಕುಶನೂರPHH(NK) / NCSBiometric****414918/05/2022FPS****414918/05/20229006000018/05/2022
560100156770 ಚಂದ್ರಮ್ಮ - ನೀಡೊದಾPHH(NK) / NCSBiometric****414917/05/2022FPS****414917/05/2022150010000017/05/2022
560100156772 ಕಾಲಿಂದಾ ಉಮಾಕಾಂತ - ನೀಡೊದಾPHH(NK) / NCSBiometric****414916/05/2022FPS****414916/05/20226004000016/05/2022
560100156773 Vimalabai - ನಿಡೋದಾPHH(NK) / NCSBiometric****414918/05/2022FPS****414918/05/202212008000018/05/2022
560100156774 ಗ್ಯಾನಂಬಾ - ನೀಡೊದಾPHH(NK) / NCSBiometric****414917/05/2022FPS****414917/05/2022150010000017/05/2022
560100156775 Prabhavati - ನೀಡೊದಾPHH(NK) / NCSBiometric****414917/05/2022FPS****414917/05/2022180012000017/05/2022
560100156776 ಬಾಬ್‌ ಗೊಂಡಾ - ನೀಡೊದಾPHH(NK) / NCSBiometric****414918/05/2022FPS****414918/05/20226004000018/05/2022
560100156777 ಚಂದ್ರಮ್ಮ - ನೀಡೊದಾPHH(NK) / NCSBiometric****414920/05/2022FPS****414920/05/2022240016000020/05/2022
560100156778 ನೇಹರು - ನೀಡೊದಾPHH(NK) / NCSBiometric****414918/05/2022FPS****414918/05/202212008000018/05/2022
560100156780 Nagamma W/o Niranjayya - ನೀಡೊದಾPHH(NK) / NCSBiometric****414916/05/2022FPS****414916/05/20223002000016/05/2022
560100156781 ಶಿವ ರಾಜ - ನೀಡೊದಾPHH(NK) / NCSBiometric****414917/05/2022FPS****414917/05/202212008000017/05/2022
560100156782 ಈಶ್ವರಮ್ಮಾ - ನೀಡೊದಾPHH(NK) / NCSBiometric****414918/05/2022FPS****414918/05/202212008000018/05/2022
560100156783 ರಾಜಪ್ಪ - ನೀಡೊದಾPHH(NK) / NCSBiometric****414918/05/2022FPS****414918/05/2022150010000018/05/2022
560100156784 ನಾಗನಾಥ - ನಿಡೋದಾPHH(NK) / NCSBiometric****414924/05/2022FPS****414924/05/202212008000024/05/2022
560100156785 ಮಾರುತಿ - ನಿಡೋದಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560100156786 ಜಗನ್ನಾಥ - ನೀಡೊದಾPHH(NK) / NCSBiometric****414916/05/2022FPS****414916/05/20229006000016/05/2022
560100156787 Vimala Bai - ನೀಡೊದಾPHH(NK) / NCSBiometric****414917/05/2022FPS****414917/05/202212008000017/05/2022
560100156788 ಹೌಗಿ ರಾವ - ನೀಡೋದಾPHH(NK) / NCSBiometric****414916/05/2022FPS****414916/05/2022180012000016/05/2022
560100156789 Vachalabai - ನೀಡೊದಾPHH(NK) / NCSBiometric****414916/05/2022FPS****414916/05/2022180012000016/05/2022
560100156790 Nirmala - ನೀಡೊದಾPHH(NK) / NCSBiometric****414921/05/2022FPS****414921/05/202212008000021/05/2022
560100156791 Shantamma - ನೀಡೊದಾPHH(NK) / NCSBiometric****414916/05/2022FPS****414916/05/202212008000016/05/2022
560100156792 Kavita - ನೀಡೊದಾAAY(NK) / NCSBiometric****414917/05/2022FPS****414917/05/2022200015000017/05/2022
560100156793 ಅಂಬಾಜಿ - ನೀಡೊದಾPHH(NK) / NCSBiometric****414918/05/2022FPS****414918/05/202212008000018/05/2022
560100156794 Santoshi - ನೀಡೊದಾPHH(NK) / NCSBiometric****414916/05/2022FPS****414916/05/20226004000016/05/2022
560100156795 ಅನಜಾನಾ - ನೀಡೊದಾPHH(NK) / NCSBiometric****414917/05/2022FPS****414917/05/202212008000017/05/2022
560100156796 Lakshmibayi - ನೀಡೊದಾPHH(NK) / NCSBiometric****414916/05/2022FPS****414916/05/20229006000016/05/2022
560100156797 ಸೂರ್ಯಕಾಂತ - ನಿಡೋದಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100156798 ವಾಮನ ರಾವ - ನಿಡೋದಾPHH(NK) / NCSBiometric****414919/05/2022FPS****414919/05/20226004000019/05/2022
560100156799 ವಿಶ್ವಾನಾಥ - ನೀಡೊದಾPHH(NK) / NCSBiometric****414917/05/2022FPS****414917/05/20226004000017/05/2022
560100166365 ಶರಣಪ್ಪಾ - ನಿಡೋದಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166366 prabhu rao - ನಿಡೋದಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166367 ಜಗನ್ನಾಥ್‌ - ನೀಡೊದಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166368 ಸೂರ್ಯಕಾಂತ - ನೀಡೊದಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166369 ಗಂಗಾ ಶೆಟ್ಟಿ - ನೀಡೊದಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166370 ಯಾದವ ರಾವ - ನಿಡುಧಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166371 ಸುನಿತಾ - ನೀಡೊದಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166372 ಅನಿಲ ಕುಮಾರ - ನಿಡುಧಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166373 ಉಮೇಶ - ನಿಡುಧಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166374 ಚಂದ್ರಪ್ಪ - ನಿಡುಧಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166375 ಶಿವ ರಾಜ - ನೀಡೊದಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166376 SIDRAM - ನೀಡೊದಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166377 ಬಸ್ವರಾಜ - ನೀಡೊದಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166378 ಜಗನ್ನಾಥ್‌ - ನೀಡೊದಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166379 ಕಾಶಿನಾಥ - ನೀಡೊದಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169882 Omprakash S/o.Shankarayya - ಸಾ:ನಿಡೊದಾ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100173505 Baburao Shanakreppa - ನಿಡೊದಾ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100173516 Vaijinath Manikappa - ನಿಡೊದಾ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100173529 Dhanraj Baburao - ನಿಡೊದಾ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100173534 Sangmesh Jagnath - ನಿಡೊದಾ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100173539 sunil sambappa - ನಿಡೊದಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100173542 Virendra Sangshetty - ನಿಡೊದಾ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ;ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100173559 Sangshetty Manikrao - ನಿಡೊದಾ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ;ಬಿದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100173582 Sanjivakumar Shankar - ನಿಡೊದಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100173589 Vijaykumar Sidramappa - ನಿಡೊದಾ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100173618 mahesh ganpathi - ನಿಡೊದಾ ತಾ ಔರಾದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100173628 PAVAN - ನಿಡೊದಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100173643 vainkatrao bhimrao - ನಿಡೊದಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100173664 Dhanraj S/o Shankreppa - ನಿಡೊದಾ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100173667 omkar - ನಿಡೊದಾ ತಾ,ಔತಾದ ಜಿ,ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100173675 hanmatha bhimanna - ನಿಡೊದಾ ತಾ ,ಔರಾದ ಜಿ,ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100173686 kashinath shnkar - ನಿಡೊದಾ ತಾ ,ಔರಾದ ಜಿ,ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100173718 santosh hanamanth - ನಿಡೊದಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100173749 Satishkumar Umakanth - ನಿಡೊದಾ ತಾ,ಔರಾದ ಬಾ ಜಿ,ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100173756 prakash s/o ramchandra - ನಿಡೊದಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100173768 Mahesh Dinakar - ನಿಡೊದಾ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100173817 sanjukumar vaijinath - ನಿಡೊದಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100174121 Renuka - ನಿಡೊದಾPHH(NK) / NCSBiometric****414916/05/2022FPS****414916/05/2022150010000016/05/2022
560100174244 ಸವಿತಾ - ನಿಡೊದಾPHH(NK) / NCSBiometric****414916/05/2022FPS****414916/05/2022150010000016/05/2022
560100174266 BHEEMSHAH RAVINDRA - ನಿಡೊದಾPHH(NK) / NCSBiometric****414917/05/2022FPS****414917/05/20226004000017/05/2022
560100174270 ತೇಜಮ್ಮಾ - ನಿಡೊದಾPHH(NK) / NCSBiometric****414916/05/2022FPS****414916/05/20229006000016/05/2022
560100174272 Mahadevi - ನಿಡೊದಾPHH(NK) / NCSBiometric****414916/05/2022FPS****414916/05/202212008000016/05/2022
560100174273 Kavita Kallappa - ನಿಡೋದಾ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****414916/05/2022FPS****414916/05/20226004000016/05/2022
560100174285 Gopa Bai - ನಿಡೊದಾPHH(NK) / NCSBiometric****414917/05/2022FPS****414917/05/2022150010000017/05/2022
560100174388 SUNIL JAGANNATH - ನಿಡೊದಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100174390 Yashodha - ನಿಡೊದಾPHH(NK) / NCSBiometric****414916/05/2022FPS****414916/05/202212008000016/05/2022
560100174393 SHRIKANTH JAGANNATH - ನಿಡೊದಾPHH(NK) / NCSBiometric****414916/05/2022FPS****414916/05/202212008000016/05/2022
560100174396 MANIK BHEEMGUNDA - ನಿಡೊದಾPHH(NK) / NCSBiometric****414925/05/2022FPS****414925/05/20223002000025/05/2022
560100174399 SEMAAN SHRANAPPA - ನಿಡೊದಾPHH(NK) / NCSBiometric****414917/05/2022FPS****414917/05/20223002000017/05/2022
560100174409 PRAKASH MALKAPPA - ನಿಡೊದಾPHH(NK) / NCSBiometric****414924/05/2022FPS****414924/05/202212008000024/05/2022
560100174415 VIJAYKUMAR SHALIWAN - ನಿಡೊದಾPHH(NK) / NCSBiometric****414916/05/2022FPS****414916/05/20229006000016/05/2022
560100174418 SHEKHAR SHANKAR - ನಿಡೊದಾPHH(NK) / NCSBiometric****414917/05/2022FPS****414917/05/20226004000017/05/2022
560100174421 Shridevi - ನಿಡೊದಾPHH(NK) / NCSBiometric****414916/05/2022FPS****414916/05/202212008000016/05/2022
560100174436 Shanthbai - ನಿಡೊದಾPHH(NK) / NCSBiometric****414916/05/2022FPS****414916/05/2022150010000016/05/2022
560100174453 RAJKUMAR NAGAPPA - ನಿಡೊದಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100174460 KALAPPA HANMANT - ನಿಡೊದಾPHH(NK) / NCSBiometric****414916/05/2022FPS****414916/05/202212008000016/05/2022
560100174472 Premalata - ನಿಡೊದಾPHH(NK) / NCSBiometric****414917/05/2022FPS****414917/05/2022150010000017/05/2022
560100174486 RAJKUMAR SHALIVAN - ನಿಡೊದಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100174499 chandrakant prabhurao - ನಿಡೊದಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100174524 Prabhurao Nagappa - ನಿಡೊದಾ ತಾ:ಔರಾದ ಜಿ:ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100174525 basvaraj - ನಿಡೊದಾ ತಾ.ಔರಾದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100174530 narayanrao nagappa - ನಿಡೊದಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100174749 Prabhu Raghunath - ನಿಡೊದಾ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560100174757 Lochana - ನಿಡೊದಾ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****414921/05/2022FPS****414921/05/202212008000021/05/2022
560100176832 Mahadevi - ನಿಡೋದಾPHH(NK) / NCSBiometric****414925/05/2022FPS****414925/05/20223002000025/05/2022
560100176835 ಚಂದ್ರಕಂತ - ನಿಡೋದಾAAY(NK) / NCSBiometric****414924/05/2022FPS****414924/05/2022200015000024/05/2022
560100176838 Madappa - ನಿಡುಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****414919/05/2022FPS****414919/05/20226004000019/05/2022
560100176841 Sangita - ನಿಡೋದಾPHH(NK) / NCSBiometric****414918/05/2022FPS****414918/05/20229006000018/05/2022
560100176844 ಜೇಮಸ್‌ - ನಿಡುಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****414916/05/2022FPS****414916/05/20229006000016/05/2022
560100176849 Sangamma - ನಿಡೋದಾPHH(NK) / NCSBiometric****414916/05/2022FPS****414916/05/20226004000016/05/2022
560100176853 amar - ನಿಡುಧಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100176858 ಗಂಗಾ ಶೇಟ್ಟಿ - ನಿಡೊದಾPHH(NK) / NCSBiometric****414917/05/2022FPS****414917/05/20226004000017/05/2022
560100176860 ಶಕುಂತಲಾ - ನಿಡೋದಾPHH(NK) / NCSBiometric****229523/05/2022FPS****229523/05/2022150010000023/05/2022
560100176863 NAGAMMA - ನಿಡೋದಾPHH(NK) / NCSBiometric****414921/05/2022FPS****414921/05/20229006000021/05/2022
560100176870 Shashikala - ನಿಡೊದಾPHH(NK) / NCSBiometric****414917/05/2022FPS****414917/05/202212008000017/05/2022
560100176874 Sangita - ನಿಡೊದಾPHH(NK) / NCSBiometric****414916/05/2022FPS****414916/05/202212008000016/05/2022
560100176880 ಬಸವರಾಜ ನಾಗುರ - ನಿಡೋದಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100176893 Sujata - ನಿಡೋದಾPHH(NK) / NCSBiometric****414921/05/2022FPS****414921/05/202212008000021/05/2022
560100176903 ಗುರುನಾಥ - ನಿಡೋದಾPHH(NK) / NCSBiometric****414916/05/2022FPS****414916/05/2022180012000016/05/2022
560100176910 ಅಶೊಕ ಔತಾರ - ನಿಡೋದಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100176917 ಹಾವಗಿ ಸ್ವಾಮ - ನಿಡೋದಾPHH(NK) / NCSBiometric****414918/05/2022FPS****414918/05/20229006000018/05/2022
560100176949 ಶಕುಂತಾಲ ಬೀರಾದರ - ನಿಡೋದಾPHH(NK) / NCSBiometric****414916/05/2022FPS****414916/05/20223002000016/05/2022
560100176957 BALAJI S/O AMBRUT - ನಿಡೋದಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100176975 ರಂಗಮ್ಮ ವಿ - ನಿಡೋದಾPHH(NK) / NCSBiometric****414916/05/2022FPS****414916/05/2022150010000016/05/2022
560100176982 ಚನಮ್ಮ - ನಿಡೋದಾPHH(NK) / NCSBiometric****414918/05/2022FPS****414918/05/20226004000018/05/2022
560100177008 Shobha - ನಿಡೋದಾPHH(NK) / NCSBiometric****414917/05/2022FPS****414917/05/2022150010000017/05/2022
560100177015 Chandramma - ನಿಡೋಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****414919/05/2022FPS****414919/05/202212008000019/05/2022
560100177027 ರವೀಂದ್ರ - ನಿಡೋದಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100177046 ಸೂರ್ಯಕಲಾ - ನಿಡೋದಾPHH(NK) / NCSBiometric****414916/05/2022FPS****414916/05/20226004000016/05/2022
560100177058 Irama - ನಿಡೋದಾPHH(NK) / NCSBiometric****414917/05/2022FPS****414917/05/20229006000017/05/2022
560100177070 Basamma - ನಿಡುಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****414917/05/2022FPS****414917/05/202212008000017/05/2022
560100177080 ಗುರುನಾಥ - ನಿಡೊದಾPHH(NK) / NCSBiometric****414917/05/2022FPS****414917/05/20229006000017/05/2022
560100177106 Shashikala - ನಿಡೋದಾPHH(NK) / NCSBiometric****414920/05/2022FPS****414920/05/202212008000020/05/2022
560100177117 ಲಕ್ಷ್ಮಿ - ನಿಡೋದಾPHH(NK) / NCSBiometric****414917/05/2022FPS****414917/05/2022150010000017/05/2022
560100177127 Shridevi - ನಿಡೊದಾPHH(NK) / NCSBiometric****414917/05/2022FPS****414917/05/2022210014000017/05/2022
560100177139 ಅಮ್ರತ - ನಿಡೊದಾPHH(NK) / NCSBiometric****414916/05/2022FPS****414916/05/20229006000016/05/2022
560100177151 Shakuntala - ನಿಡೋದಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100177187 ತಿಪಣ್ಣಾ - ನಿಡೊದಾPHH(NK) / NCSBiometric****414917/05/2022FPS****414917/05/20226004000017/05/2022
560100177197 ಶಂಕರಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ - ನಿಡೋದಾPHH(NK) / NCSBiometric****414916/05/2022FPS****414916/05/20229006000016/05/2022
560100177206 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಾಳಗೆ - ನಿಡೋದಾPHH(NK) / NCSBiometric****639119/05/2022FPS****639119/05/20229006000019/05/2022
560100177216 SATESHILA - ನಿಡೋದಾPHH(NK) / NCSBiometric****414918/05/2022FPS****414918/05/2022150010000018/05/2022
560100177261 ಶಿವಯೋಗಿ ಮರಪತಿ - ನಿಡೋದಾPHH(NK) / NCSBiometric****414918/05/2022FPS****414918/05/202212008000018/05/2022
560100177267 Bhagirathibai - ನಿಡೊದಾPHH(NK) / NCSBiometric****414916/05/2022FPS****414916/05/202212008000016/05/2022
560100177269 ಪ್ರಕಾಶ - ರಕ್ಷಾಲ(ಬಿ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100177276 ಶಿವಕುಮಾರ ಬೀರಾದರ - ನಿಡೋದಾPHH(NK) / NCSBiometric****414917/05/2022FPS****414917/05/20226004000017/05/2022
560100177282 ಶಾಮಲ ಮಚಕುರ - ನಿಡೋದಾAAY(NK) / NCSBiometric****414918/05/2022FPS****414918/05/2022200015000018/05/2022
560100177287 Rukmini - ನಿಡೋದಾPHH(NK) / NCSBiometric****414917/05/2022FPS****414917/05/2022180012000017/05/2022
560100177299 ANITA - ನಿಡೊದಾPHH(NK) / NCSBiometric****414916/05/2022FPS****414916/05/20223002000016/05/2022
560100177330 ರಾಜೇಶ - ನಿಡೋದಾPHH(NK) / NCSBiometric****414919/05/2022FPS****414919/05/20229006000019/05/2022
560100177342 ವಿಠ್ಠಲರಾವ್‌ ಹಜನಾಳ - ನಿಡೋದಾPHH(NK) / NCSBiometric****414916/05/2022FPS****414916/05/202212008000016/05/2022
560100177348 Siddamma - ನಿಡೊದಾPHH(NK) / NCSBiometric****414916/05/2022FPS****414916/05/202212008000016/05/2022
560100177357 Sridevi - ನಿಡೊದಾPHH(NK) / NCSBiometric****414916/05/2022FPS****414916/05/202212008000016/05/2022
560100177362 Rekha - ನಿಡೋದಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560100177370 Paravati - ನಿಡೊದಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100177376 ಜಗನಾಥ - ನಿಡೊದಾPHH(NK) / NCSBiometric****414916/05/2022FPS****414916/05/20229006000016/05/2022
560100177382 ಮಧುಕರ್‌ ಗೋಂಡಾ - ನಿಡೋದಾPHH(NK) / NCSBiometric****414925/05/2022FPS****414925/05/20229006000025/05/2022
560100177390 ಈಶ್ವವರಿ - ನಿಡೋದಾPHH(NK) / NCSBiometric****414918/05/2022FPS****414918/05/20229006000018/05/2022
560100177396 ಭಾಗಿರಥಿ - ನಿಡೋದಾPHH(NK) / NCSBiometric****414917/05/2022FPS****414917/05/20223002000017/05/2022
560100177404 ಸುಲಾ ವತಿ - ನಿಡುಧಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100177410 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿ - ನಿಡೋದಾPHH(NK) / NCSBiometric****414921/05/2022FPS****414921/05/2022150010000021/05/2022
560100177417 ವೈಜಿನಾಥ - ನಿಡೋದಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100181616 Bharatabai - ನಿಡೊದಾPHH(NK) / NCSBiometric****414916/05/2022FPS****414916/05/20229006000016/05/2022
560100181643 Mahadevi - ನಿಡೊದಾPHH(NK) / NCSBiometric****414916/05/2022FPS****414916/05/202212008000016/05/2022
560100181650 Mangala - ನಿಡೊದಾPHH(NK) / NCSBiometric****414918/05/2022FPS****414918/05/2022150010000018/05/2022
560100181656 ಕಮಳಮ್ಮಾ - ನಿಡೊದಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100182842 ಸುಭದ್ರಾಬಾಯಿ - ನಿಡೋದಾPHH(NK) / NCSBiometric****414918/05/2022FPS****414918/05/2022150010000018/05/2022
560100182850 ವೈಜಿನಾಥ - ನೀಡೊದಾAAY(NK) / NCSBiometric****414918/05/2022FPS****414918/05/2022200015000018/05/2022
560100182932 ವಿಶ್ವನಾಥ - ನಿಡುಧಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100182933 Laxmi bai - ನಿಡೋದಾPHH(NK) / NCSBiometric****414918/05/2022FPS****414918/05/20223002000018/05/2022
560100182948 ಬಾಬುರಾವ್‌ ಜಿರಗ - ನಿಡೋದಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100182964 ರಂಗಮ್ಮಾ - ನಿಡೊದಾPHH(NK) / NCSBiometric****414916/05/2022FPS****414916/05/2022180012000016/05/2022
560100184755 Kaveri Khurdale - ನಿಡುಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****414919/05/2022FPS****414919/05/20229006000019/05/2022
560100184909 Sidamma Methre - ನಿಡೋದಾPHH(NK) / NCSBiometric****414916/05/2022FPS****414916/05/20223002000016/05/2022
560100185237 ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾಯಿ - ನಿಡುಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****414920/05/2022FPS****414920/05/20226004000020/05/2022
560100185238 Shreedevi - ನಿಡೋದಾPHH(NK) / NCSBiometric****414920/05/2022FPS****414920/05/202212008000020/05/2022
560100185264 ವೈಜಿನಾಥ ನಾಗುರ - ನಿಡೋದಾPHH(NK) / NCSBiometric****414917/05/2022FPS****414917/05/202212008000017/05/2022
560100185265 Kavitha - ನಿಡೋದಾPHH(NK) / NCSBiometric****414925/05/2022FPS****414925/05/2022150010000025/05/2022
560100185603 VITHAL SURANGE - ವಿಳಾಸ ನೀಡೊದಾ ತಾ|| ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ|NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100185643 Dhulappa S/O Maruti Surange - ವಿಳಾಸ ನೀಡೊದಾ ತಾ||ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ||NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100185865 Nidode Ashok Namadevarao - ವಿಳಾಸ ನೀಡೊದಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100186229 Kalpana w/o Abraham - ವಿಳಾಸ ನೀಡೊದಾ ತಾ||ಔರಾದ(ಬಿ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560100186232 Kaveri - ವಿಳಾಸ ನೀಡೊದಾ ತಾ||ಔರಾದ(ಬಿ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560100186237 Savita - ವಿಳಾಸ ನಿಡೊದಾ ತಾ||ಔರಾದ(ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****414916/05/2022FPS****414916/05/2022150010000016/05/2022
560100186242 Nagappa Tukaram - ವಿಳಾಸ ನೀಡೊದಾ ತಾ||ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ||PHH(NK) / NCSBiometric****414917/05/2022FPS****414917/05/20226004000017/05/2022
560100186450 Shivalila - ವಿಳಾಸ ನೀಡೊದಾ ತಾ||ಔರಾದ(ಬ)PHH(NK) / NCSBiometric****414917/05/2022FPS****414917/05/202212008000017/05/2022
560100186612 Jegadevi w/o Dattatri - ವಿಳಾಸ ನೀಡೊದಾ ತಾ||ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ||NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100186613 Balaji Shankar - ವಿಳಾಸ ಠಾಣಾ ಕುಶನೂರ ತಾ||ಔರಾದ(ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****414916/05/2022FPS****414916/05/2022150010000016/05/2022
560100186701 Vijaylaximi - ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪಾ ಮನೆ ಸಂ 304 ನೀಡೊದPHH(NK) / NCSBiometric****328220/05/2022FPS****328220/05/202212008000020/05/2022
560100186720 ಶಾಂತಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಓಂಪ್ರಕಾಷ - ಶೆಂಕರಯ್ಯಾ ಸ್ವಾಮಿ 103 ವೀರನಾಥ PHH(NK) / NCSBiometric****414917/05/2022FPS****414917/05/202212008000017/05/2022
560100188600 Laxmibai - ಕಾಶಿನಾಥ 415 ನಿಡೋದಾ ನಿಡೋದಾ PHH(NK) / NCSBiometric****173120/05/2022FPS****173120/05/20223002000020/05/2022
560100188601 Surekha - ಜಗನ್ನಾಥ 75 ವೀರನಾಥ ಮಂದಿರ ರಸ್ತPHH(NK) / NCSBiometric****414916/05/2022FPS****414916/05/2022150010000016/05/2022
560100188854 Shridevi - ಸಿದ್ಧಪ್ಪಾ 240 ನಿಡೋದಾ ನಿಡೋದಾPHH(NK) / NCSBiometric****414916/05/2022FPS****414916/05/20229006000016/05/2022
560100189309 Shoba - ಗಣಪತೀ 210 ನಿಡೋದಾ ನಿಡೋದಾ ನಿNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100189490 Renuka - ಬಾಬುರಾವ 177 ಹನುಮಾನ ಮಂದಿರ ಹತ್PHH(NK) / NCSBiometric****414919/05/2022FPS****414919/05/202212008000019/05/2022
560100189491 sangeeta - ರಾಮದಾಸ 301 ಅಂಬಾಬಾಯಿ ಮಂದಿರ ಹತPHH(NK) / NCSBiometric****414916/05/2022FPS****414916/05/2022180012000016/05/2022
560100189492 Sangeeta - ಹಣಮಂತ 113 ವೀರನಾಥ ಮಂದಿರ ರಸ್ತೆPHH(NK) / NCSBiometric****414921/05/2022FPS****414921/05/20226004000021/05/2022
560100189493 Nagamma - ಸಂಗಶೆಟ್ಟಿ 172 ಲಕ್ಷಿಮಿ ಮಂದಿರ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100189494 Anita - ಸಂಜಿವಕುಮಾರ 325 ಅಂಬೆಡ್ಕೆರ ಚೌಕPHH(NK) / NCSBiometric****414916/05/2022FPS****414916/05/2022150010000016/05/2022
560100190564 Nageshwari - ಶೆರಣಪ್ಪಾ 104 ಶೆಂಕ್ರಯ್ಯಾ ಸ್ವಾPHH(NK) / NCSBiometric****414920/05/2022FPS****414920/05/2022150010000020/05/2022
560100195870 Poojarani - W/O ನೀಲ್ವಂತ್ ಕಾಯಡಪ್ಪ ನೀಡೋದಾ PHH(NK) / NCSBiometric****414921/05/2022FPS****414921/05/20226004000021/05/2022
560100197077 Kalpana - W/O ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ . . . . ನಿಡೋPHH(NK) / NCSBiometric****414918/05/2022FPS****414918/05/20226004000018/05/2022
560100197319 Godhavari - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಗುರಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCSBiometric****414918/05/2022FPS****414918/05/20229006000018/05/2022
560100197498 Pratiksha - W/O ನಾಗರಾಜ . . . . ನಿಡೋದಾ PHH(NK) / NCSBiometric****414917/05/2022FPS****414917/05/20226004000017/05/2022
560100197700 Surekha - W/O ಅನಿಲ 72 ವೀರನಾಥ್ ಮಂದಿPHH(NK) / NCSBiometric****414918/05/2022FPS****414918/05/202212008000018/05/2022
560100198297 Ramadevi - C/O ಪಂಡರಿ ನೀಡೋದಾ ತಾ ಔರಾದ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100198767 Shashikala - C/O ದಿಲಿಪಕುಮಾರ್ ನಿಡೋದಾ ತಾPHH(NK) / NCSBiometric****414919/05/2022FPS****414919/05/202212008000019/05/2022
560100198936 Thejamma - W/O: ಶಂಕರ 323 ನೀಡೋದಾ ನಿಡೋದಾ PHH(NK) / NCSBiometric****414916/05/2022FPS****414916/05/202212008000016/05/2022
560100199647 Vidyavati - C/O ಶಿವರಾಜ 2/7 . ಹನುಮಾನ್ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100200840 Savitha Khurdale - W/O: ತಾನಾಜಿ 37 ನಿಡೋದಾ ನಿಡೋದಾPHH(NK) / NCSBiometric****414917/05/2022FPS****414917/05/2022150010000017/05/2022
560100200972 Shridevi - S/O ಬಾಬುರಾವ ಸಿದ್ದೆಶ್ವರೆ 2/9 NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100200988 Mahananda - W/O ನರಸಪ್ಪಾ 223 ಹನುಮಾನ್ ಟೆಂಪNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100201163 Rukmini - W/O ರವೀಂದ್ರ ಚೆಂಡೆಸುರೆ # 166 PHH(NK) / NCSBiometric****414918/05/2022FPS****414918/05/20226004000018/05/2022
560100201719 Laximi - W/O ಕಮಲಾಕರ 1 ಸಾಯಿಬಾಬ ಟೆಂಪಲ್ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100201828 Jyoti - S/O ಸ್ವಾಮಿದಾಸ್ ಹೆಡಗಾಪೂರ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100202136 Shobha - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಸಂಭಾಜಿ ಬೀರಜದಾರ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100202279 Shakuntala Tokare - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಸಂತೋಷ ಟೊಕರೆ ನೀಡPHH(NK) / NCSBiometric****414919/05/2022FPS****414919/05/202212008000019/05/2022
560100202475 Vandana - W/O: ನಾಗನಾಥ ಪಾಟೀಲ #1-56 ನಿಡೋದPHH(NK) / NCSBiometric****414919/05/2022FPS****414919/05/20226004000019/05/2022
560100202640 Sarojana - C/O ವೈಜಿನಾಥ ನೀಡೋದಾ ತಾ ಔರದPHH(NK) / NCSBiometric****414916/05/2022FPS****414916/05/20226004000016/05/2022
560100202645 Jaimani - D/O: ಸಮುವೇಲ್ ಕಾಶೀನಾಥ ನೀಡPHH(NK) / NCS------120000000-
560100202647 Gauramma - ಕೇರ್ ಆಫ್: ದೇವಿಂದ್ರ ನೀಡೋದಾPHH(NK) / NCSBiometric****414916/05/2022FPS****414916/05/20226004000016/05/2022
560100202648 Sangeeta - D/O: ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನೀಡೋದಾ ನಿಡೋದಾ PHH(NK) / NCSBiometric****414916/05/2022FPS****414916/05/2022210014000016/05/2022
560100202675 Pooja - ಕೇರ್ ಆಫ್: ದಿನೇಶ ನೀಡೋದಾ ತPHH(NK) / NCSBiometric****414919/05/2022FPS****414919/05/20226004000019/05/2022
560100202732 Bhuvaneshwari - W/O ಸೂರ್ಯ ಕಾಂತ . . . . ನಿಡPHH(NK) / NCSBiometric****414918/05/2022FPS****414918/05/20226004000018/05/2022
560100202735 Shivanda - W/O ಸೂರ್ಯಕಾಂತ . ನೀಡೋದಾ ನೀಡೋPHH(NK) / NCSBiometric****414916/05/2022FPS****414916/05/20226004000016/05/2022
560100202893 Minakshi - W/O ಸಂತೋಷ #2/44 . ತಾ ಔರಾದ(ಬPHH(NK) / NCSBiometric****414919/05/2022FPS****414919/05/20226004000019/05/2022
560100202894 Pooja - S/O: ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ 1/10 ನೀಡೋದಾ ನಿPHH(NK) / NCSBiometric****414916/05/2022FPS****414916/05/202212008000016/05/2022
560100202899 Laximi - W/O ವಿಜಯಕುಮಾರ . . . . ನಿಡೋPHH(NK) / NCSBiometric****414916/05/2022FPS****414916/05/20226004000016/05/2022
560100202948 Kavitha - C/O ಕಾಶೀನಾಥ್ ನಿಡೋದ ಗ್ರಾಮ,PHH(NK) / NCSBiometric****277719/05/2022FPS****277719/05/202212080000019/05/2022
560100202950 Arati - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಗುರುನಾಥ 178 . ನೀಡPHH(NK) / NCSBiometric****414920/05/2022FPS****414920/05/20226004000020/05/2022
560100203136 Sonabai - W/O ಬಾಲಾಜಿ . ನೀಡೋದಾ ನೀಡೋದಾ PHH(NK) / NCSBiometric****414918/05/2022FPS****414918/05/20226004000018/05/2022
560100203142 Balika - ಕೇರ್ ಆಫ್: ನರಸಿಂಗ್ ನೀಡೋದಾ PHH(NK) / NCSBiometric****414917/05/2022FPS****414917/05/20229006000017/05/2022
560100203147 Punyavati - W/O ತುಳಸೀರಾಮ . . . . ನಿಡೋದPHH(NK) / NCS------90000000-
560400231213 Sunita - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಮಧುಕರ್ 1/26 ನೀಡೋದಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
Top