REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560100131651 Godavari - W/O ಭೀಮ 2/154 ಚಾಂದೊರಿ ಚಾಂದೊPHH(NK) / NCSBiometric****677716/05/2022FPS****677716/05/20226004000016/05/2022
560100131658 Shanta - S/O: ಬೀರಪ್ಪಾ ಗಂಗಂಬಿಡೇ ಚಾಂPHH(NK) / NCSBiometric****677720/05/2022FPS****677720/05/20226004000020/05/2022
560100131659 Shridevi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಉತ್ತಮ್ ಚಾಂದೋರPHH(NK) / NCSBiometric****677718/05/2022FPS****677718/05/20226004000018/05/2022
560100131660 Shanthmma - S/O: ಸೋಪಾನರಾವ ಚಾಂದೊರಿ ತಾ PHH(NK) / NCSBiometric****677714/05/2022FPS****677714/05/2022150010000014/05/2022
560100131661 Laxmibai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸುಭಾಶ ಚಾಂದೊರಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560100131663 Chaitna - S/O ಮಹಾದೇವ ಕೋಸ್ಮೇ . ಚಾಂದೊರಿ PHH(NK) / NCSBiometric****677715/05/2022FPS****677715/05/20226004000015/05/2022
560100131664 Ganapathi - S/O ಹುಲಪ್ಪಾ . ಚಾಂದೊರಿ ಚಾಂದೊPHH(NK) / NCS------30000000-
560100131666 Shakuntala - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಪ್ರಭುದಾಸ ಚರ್ಚPHH(NK) / NCS------60000000-
560100131670 Mangala - W/O: ಭಾವರಾವ ಅಂಚೆPHH(NK) / NCSBiometric****677713/05/2022FPS****677713/05/20229006000013/05/2022
560100131676 Pinku - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬೀರಗೊಂಡ ಚಾಂದೊAAY(NK) / NCSBiometric****677714/05/2022FPS****677714/05/2022200015000014/05/2022
560100131677 Komal - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವೀಲೆಸ್ ಚಾಂದೋರPHH(NK) / NCSBiometric****677714/05/2022FPS****677714/05/2022150010000014/05/2022
560100131679 Pancheshila - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಹುಲ್ PHH(NK) / NCSBiometric****677714/05/2022FPS****677714/05/20226004000014/05/2022
560100133057 Amar - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮುರಳೀಧರ್ PHH(NK) / NCS------30000000-
560100133064 Ushabai - S/O: ಶಿವಾಜಿ 1/36 ಹಲಹಳ್ಳಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100133244 Hemanth - S/O ಬಾಲಾಜಿರಾವ . ಚಾಂದೊರಿ ಚಾಂPHH(NK) / NCSBiometric****677713/05/2022FPS****677713/05/20223002000013/05/2022
560100133246 Shivalila - W/O ಗುಂಡಯ್ಯಾ . ಚಾಂದೊರಿ ಚಾಂದAAY(NK) / NCSBiometric****677717/05/2022FPS****677717/05/2022200015000017/05/2022
560100133368 Naina - S/O ಶಿವಾಜಿರಾವ್ ಮೂದಾಳೇ #2/123 AAY(NK) / NCSBiometric****677714/05/2022FPS****677714/05/2022200015000014/05/2022
560100133962 Shilpa - W/O ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ 2/108 ಚಂದೋರPHH(NK) / NCSBiometric****677716/05/2022FPS****677716/05/20226004000016/05/2022
560100134492 Shobha - W/O: ಬಾಲಾಜಿ PHH(NK) / NCSBiometric****677712/05/2022FPS****677712/05/202212008000012/05/2022
560100134843 Sumitra - S/O ಚಂದ್ರಭಾನ ಜಾಧವ 80 ಹನುಮಾನ PHH(NK) / NCSBiometric****677714/05/2022FPS****677714/05/202212008000014/05/2022
560100135435 Manakarna - S/O: ಪರಶುರಾಮ ಜಾಧವ ಚಾಂದೊರಿAAY(NK) / NCSBiometric****677712/05/2022FPS****677712/05/2022200015000012/05/2022
560100135778 Jaibunbi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮೌಲನಾಸಾಬ ಚಾಂದPHH(NK) / NCS------30000000-
560100136632 Mudrika - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶ್ರೀಹರಿ ಚಾಂದೊNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100136697 Rashmi - D/O ದೀಪಕ್ ಪಾಟೀಲ್ ೧೦ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100137183 ಗೋದಾವರಿ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪ್ರಲ್ಹಾದರಾವ ಚAAY(NK) / NCSBiometric****677715/05/2022FPS****677715/05/2022200015000015/05/2022
560100137215 Premalabai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಸಿದರಾಮ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100137274 Vidyavati - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಗುರಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCSBiometric****677714/05/2022FPS****677714/05/20226004000014/05/2022
560100137834 Shakunthalabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಸಂತರವ 1/42 ತಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100139129 Sharda Methre - W/O ವೈಜೀನಾಥ್ ಮೆತ್ರೆ # 2/64 ,NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100140508 Kerabai - W/O ಮಾರುತಿ . ಚಾಂದೊರಿ ಚಾಂದೊರPHH(NK) / NCSBiometric****677714/05/2022FPS****677714/05/20226004000014/05/2022
560100141116 Savita - S/O ವಿಠಲರಾವ . ಚಾಂದೊರಿ ಚಾಂದೊAAY(NK) / NCSBiometric****677713/05/2022FPS****677713/05/2022200015000013/05/2022
560100141201 Mahadevi - W/O ಸಂತೋಷ #2/61 ಚೆರ್ಚ್ ಚಾಂದPHH(NK) / NCSBiometric****677720/05/2022FPS****677720/05/20229006000020/05/2022
560100141229 Sundarbai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ನಾರಾಯಣರಾವ PHH(NK) / NCSBiometric****677713/05/2022FPS****677713/05/20226004000013/05/2022
560100141386 Veeresh Kumar - S/O: ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪಾ ಚಾಂದೊರಿPHH(NK) / NCSBiometric****677713/05/2022FPS****677713/05/20226004000013/05/2022
560100141389 Padminibai - W/O: ಬಾಪುರಾವ ಚಾಂದೊರಿ ತಾ ಔPHH(NK) / NCS------30000000-
560100145430 ನರಸಿಂಗ್‌ ಹಾವಗಿ - ವಿಳಾಸ ಚಾಂದೋರಿ ತಾ:ಔರಾದ[ಬಾ] ಜಿ:ಬPHH(NK) / NCSBiometric****677713/05/2022FPS****677713/05/20226004000013/05/2022
560100145431 ಪಾಂಡುರಂಗ - ವಿಳಾಸ:ಚಾಂದೋರಿ ತಾ:ಔರಾದ [ಬಾ] ಜಿ:AAY(NK) / NCSBiometric****677713/05/2022FPS****677713/05/2022200015000013/05/2022
560100145432 gundamma - ವಿಳಾಶ:ಚಾಂದೋರಿ ತಾ:ಔರಾದ [ಬಾ] ಜಿ:PHH(NK) / NCSBiometric****677723/05/2022FPS****677723/05/20223002000023/05/2022
560100145433 ಅನಜಾನಾ ಬಾಯಿ - ವಿಳಾಸ :ಚಾಂದೋರಿ ತಾ:ಔರಾದ [ಬಾ] PHH(NK) / NCSBiometric****677713/05/2022FPS****677713/05/20226004000013/05/2022
560100145434 Jyanadevi - ವಿಳಾಸ :ಚಾಂದೋರಿ ತಾ:ಔರಾದ[ಬಾ] ಜಿ:AAY(NK) / NCSBiometric****677713/05/2022FPS****677713/05/2022200015000013/05/2022
560100145435 Janabai - ವಿಳಾಸ:ಚಾಂದೋರಿ ತಾ: ಔರಾದ [ಬಾ] ಜಿAAY(NK) / NCSBiometric****677715/05/2022FPS****677715/05/2022200015000015/05/2022
560100145436 Ratubai - ವಿಳಾಸ:ಚಾಂದೋರಿ ತಾ:ಔರಾದ [ಬಾ]ಜಜಿ:AAY(NK) / NCSBiometric****677716/05/2022FPS****677716/05/2022200015000016/05/2022
560100145437 Indrabai - ವಿಳಾಸ;ಚಾಂದೋರಿ ತಾ:ಔರಾದ [ಬಾ]ಜಿ ಬAAY(NK) / NCSBiometric****677714/05/2022FPS****677714/05/2022200015000014/05/2022
560100145438 Champabai - ವಿಳಾಸ :ಚಾಂದೋರಿ ತಾ;ಔರಾದ[ಬಾ] ಜಿ:AAY(NK) / NCS------200000000-
560100145439 kamala bai - ಚಾಂದೋರಿAAY(NK) / NCSBiometric****677715/05/2022FPS****677715/05/2022200015000015/05/2022
560100145440 ಧೋಂಡಿ ಬಾ - ವಿಳಾಸ ಚಾಂದೋರಿ ತಾ:ಔರಾದ[ಬಾ] ಜಿ:ಬPHH(NK) / NCSBiometric****677722/05/2022FPS****677722/05/20223002000022/05/2022
560100145441 hosa bai - ವಿಳಾಸ:ಚಾಂದೋರಿ ತಾ:ಔರಾದ [ಬಾ] ಜಿ:PHH(NK) / NCSBiometric****677713/05/2022FPS****677713/05/20223002000013/05/2022
560100145442 ಬಾಬು ರಾವ - ಚಾಂದೋರಿPHH(NK) / NCSBiometric****677714/05/2022FPS****677714/05/202212008000014/05/2022
560100145443 lakshmi bai - ವಿಳಾಶ:ಚಾಂದೋರಿ ತಾ:ಔರಾದ [ಬಾ] ಜಿ:AAY(NK) / NCSBiometric****677715/05/2022FPS****677715/05/2022200015000015/05/2022
560100145444 Vimalabai - ವಿಳಾಸ:ಚಾಂದೋರಿ ತಾ:ಔರಾದ [ಬಾ] ಜಿ:AAY(NK) / NCSBiometric****677715/05/2022FPS****677715/05/2022200015000015/05/2022
560100145445 Rajiyabee - ವಿಳಾಸ :ಚಾದೋರಿ ತಾ:ಔರಾದ [ಬಾ] ಜಿ:AAY(NK) / NCSBiometric****677713/05/2022FPS****677713/05/2022200015000013/05/2022
560100145446 ಅಹಮದ ಆಲಿ - ವಿಳಾಸ:ಚಾಂದೋರಿ ತಾ:ಔರಾದ [ಬಾ] ಜಿ:AAY(NK) / NCSBiometric****677713/05/2022FPS****677713/05/2022200015000013/05/2022
560100145447 ಖಾಜಾ ಮ್ಯೆನೊದ್ದಿನ್‌ - ವಿಳಾಸ:ಚಾಂದೋರಿ ತಾ:ಔರಾದ [ಬಾ] ಜಿ:AAY(NK) / NCSBiometric****677714/05/2022FPS****677714/05/2022200015000014/05/2022
560100145448 ಅಮ್ರತ - ವಿಳಾಸ :ಚಾಂದೋರಿ ತಾ:ಔರಾದ [ಬಾ] ಜಿAAY(NK) / NCSBiometric****677719/05/2022FPS****677719/05/2022200015000019/05/2022
560100145449 ಸಂಗೀತಾ - ವಿಲಾಸ :ಚಾಂದೋರಿ ತಾ:ಔರಾದ [ಬಾ] ಜಿAAY(NK) / NCSBiometric****677713/05/2022FPS****677713/05/2022200015000013/05/2022
560100145450 ಮಾರುತಿ - ವಿಳಾಸ:ಚಾಂದೋರಿ ತಾ:ಔರಾದ [ಬಾ] ಜಿ:PHH(NK) / NCSBiometric****677718/05/2022FPS****677718/05/20226004000018/05/2022
560100145451 ಶಂಕರ - ವಿಳಾಸ :ಚಾಂದೋರಿ ತಾ:ಔರಾದ[ಬಾ] ಜಿ:AAY(NK) / NCSBiometric****677714/05/2022FPS****677714/05/2022200015000014/05/2022
560100145452 ಮರೆಪ್ಪಾ - ವಿಳಾಸ:ಚಾಂದೋರಿ ತಾ:ಔರಾದ [ಬಾ] ಜಿ:AAY(NK) / NCSBiometric****677714/05/2022FPS****677714/05/2022200015000014/05/2022
560100145453 ನರಸಿಂಗ್‌ - ವಿಳಾಸ:ಚಾಂದೋರಿ ತಾ:ಔರಾದ [ಬಾ] ಜಿ:AAY(NK) / NCSBiometric****677714/05/2022FPS****677714/05/2022200015000014/05/2022
560100145454 ಸುಧಾಕರ - ವಿಳಾಸ:ಚಾಂದೋರಿ ತಾ:ಔರಾದ[ಬಾ] ಜಿ:ಬAAY(NK) / NCSBiometric****677715/05/2022FPS****677715/05/2022200015000015/05/2022
560100145455 mira bai - ಚಾಂದೋರಿAAY(NK) / NCS ****677714/05/2022FPS****677714/05/2022200015000014/05/2022
560100145456 vitha bai - ವಿಳಾಸ:ಚಾಂದೋರಿ ತಾ:ಔರಾದ[ಬಾ] ಜಿ:ಬPHH(NK) / NCS------30000000-
560100145457 ಏಕನಾಥ - ವಿಳಾಸ:ಚಾಂದೋರಿ ತಾ:ಔರಾದ [ಬಾ] ಜಿ:PHH(NK) / NCSBiometric****677713/05/2022FPS****677713/05/20226004000013/05/2022
560100145458 ರಾಜಕುಮಾರ - ವಿಳಾಸ:ಚಾಂದೋರಿ ತಾ:ಔರಾದ[ಬಾ]ಜಿ:ಬೀPHH(NK) / NCSBiometric****677714/05/2022FPS****677714/05/202212008000014/05/2022
560100145459 ಕಲಾವತಿ - ವಿಳಾಸ :ಚಾಂದೋರಿ ತಾ:ಔರಾದ[ಬಾ] ಜಿ:AAY(NK) / NCSBiometric****677713/05/2022FPS****677713/05/2022200015000013/05/2022
560100145460 Lalita - ವಿಳಾಸ:ಚಾಂದೋರಿ ತಾ:ಔರಾದ ಜಿ : ಬೀದAAY(NK) / NCSBiometric****677713/05/2022FPS****677713/05/2022200015000013/05/2022
560100145461 narasa bai - ವಿಳಾಸ:ಚಾಂದೋರಿ ತಾ:ಔರಾದ[ಬಾ]ಜಿ:ಬೀAAY(NK) / NCSBiometric****677719/05/2022FPS****677719/05/2022200015000019/05/2022
560100145462 ವಿಠಲ ನಿಂಗಪ್ಪಾ - ವಿಳಾಸ:ಚಾಂದೋರಿ ತಾ:ಔರಾದ[ಬಾ]ಜಿ:ಬೀPHH(NK) / NCSBiometric****677716/05/2022FPS****677716/05/20226004000016/05/2022
560100145463 ಧೂಳಪ್ಪಾ - ವಿಳಾಸ :ಚಾಂದೋರಿ ತಾ:ಔರಾದ [ಬಾ] ಜಿPHH(NK) / NCSBiometric****677713/05/2022FPS****677713/05/20226004000013/05/2022
560100145464 indra bai - ವಿಳಾಸ:ಚಾಂದೋರಿ ತಾ:ಔರಾದ[ಬಾ]ಜಿ:ಬೀPHH(NK) / NCS------30000000-
560100145465 ವಿಶ್ವಂಬರ್‌ - ವಿಳಾಸ:ಚಾಂದೋರಿ ತಾ:ಔರಾದ [ಬಾ] ಜಿ:NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100145466 ಗಂಗಮ್ಮ - ವಿಳಾಸ:ಚಾಂದೋರಿ ತಾ:ಔರಾದ [ಬಾ] ಜಿ:AAY(NK) / NCSBiometric****677715/05/2022FPS****677715/05/2022200015000015/05/2022
560100145467 ಶಾಮರಾವ್‌ - ವಿಳಾಸ;ಚಾಂದೋರಿ ತಾ:ಔರಾದ [ಬಾ]ಜಿ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****677715/05/2022FPS****677715/05/20226004000015/05/2022
560100145468 ಶಿವಶಂಕರ - ವಿಳಾಸ :ಚಾಂದೋರಿ ತಾ;ಔರಾದ[ಬಾ] ಜಿ:AAY(NK) / NCSBiometric****677715/05/2022FPS****677715/05/2022200015000015/05/2022
560100145469 ಮಲ್ಲಮ್ಮ - ವಿಳಾಸ:ಹಾಲಹಳ್ಳಿ ತಾ: ಔರಾದ [ಬಾ]ಜಿAAY(NK) / NCSBiometric****677713/05/2022FPS****677713/05/2022200015000013/05/2022
560100156800 ವಿಠೋಬಾ - ವಿಳಾಸ:ಚಾಂದೋರಿತಾ:ಔರಾದ[ಬಾ] ಜಿ:ಬೀAAY(NK) / NCSBiometric****677713/05/2022FPS****677713/05/2022200015000013/05/2022
560100156801 ಚಂದ್ರಕಾಂತ - ವಿಳಾಸ :ಚಾಂದೋರಿ ತಾ: ಔರಾದ [ಬಾ] ಜAAY(NK) / NCSBiometric****677715/05/2022FPS****677715/05/2022200015000015/05/2022
560100156802 Shalika - ವಿಳಾಸ:ಚಾಂಧೋರಿ ತಾ: ಔರಾದ [ಬಾ]ಜಿ:AAY(NK) / NCSBiometric****677714/05/2022FPS****677714/05/2022200015000014/05/2022
560100156803 ಸುಖಾ ನಂದ - ವಿಲಾಸ :ಚಾಂದೋರಿ ತಾ:ಔರಾದ [ಬಾ] ಜಿAAY(NK) / NCSBiometric****677713/05/2022FPS****677713/05/2022200015000013/05/2022
560100156804 ಮಷ್ಣಾ ಜೀ - ವಿಳಾಸ:ಚಾಂದೋರಿ ತಾ:ಔರಾದ [ಬಾ] ಜಿ:PHH(NK) / NCSBiometric****677714/05/2022FPS****677714/05/202212008000014/05/2022
560100156805 ಸಖಾ ರಾಮ - ವಿಳಾಸ :ಚಾಂದೋರಿ ತಾ:ಔರಾದ[ಬಾ] ಜಿ:AAY(NK) / NCSBiometric****677714/05/2022FPS****677714/05/2022200015000014/05/2022
560100156806 ವೀಲಾಸ - ಚಾಂದೋರಿPHH(NK) / NCSBiometric****677719/05/2022FPS****677719/05/20223002000019/05/2022
560100156807 ವೆಂಕಟ - ವಿಳಾಶ:ಚಾಂದೋರಿ ತಾ:ಔರಾದ [ಬಾ] ಜಿ:PHH(NK) / NCSBiometric****677716/05/2022FPS****677716/05/20229006000016/05/2022
560100156808 ಶೇಷಾ ರಾವ - ವಿಳಾಶ:ಚಾಂದೋರಿ ತಾ:ಔರಾದ [ಬಾ] ಜಿ:PHH(NK) / NCSBiometric****677713/05/2022FPS****677713/05/202212008000013/05/2022
560100156809 gangu bai - ವಿಳಾಸ;ಚಾಂದೋರಿ ತಾ:ಔರಾದ [ಬಾ]ಜಿ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****677716/05/2022FPS****677716/05/20223002000016/05/2022
560100156810 Manemma - ವಿಳಾಸ:ಚಾಂದೋರಿ ತಾ:ಔರಾದ[ಬಾ] ಜಿ:ಬAAY(NK) / NCSBiometric****677714/05/2022FPS****677714/05/2022200015000014/05/2022
560100156811 ರವಿಂದ್ರ - ವಿಳಾಸ :ಚಾಂದೋರಿ ತಾ:ಔರಾದ [ಬಾ] ಜಿPHH(NK) / NCSBiometric****677713/05/2022FPS****677713/05/202212008000013/05/2022
560100156812 jyoti - ವಿಳಾಸ :ಚಾದೋರಿ ತಾ:ಔರಾದ [ಬಾ] ಜಿ:PHH(NK) / NCS------30000000-
560100156813 ಸಂಜಿವ - ಚಾಂದೋರಿPHH(NK) / NCSBiometric****677714/05/2022FPS****677714/05/20223002000014/05/2022
560100156814 ನರಸಿಂಗ್‌ - ವಿಳಾಸ :ಚಾಂದೋರಿ ತಾ;ಔರಾದ[ಬಾ] ಜಿ:PHH(NK) / NCSBiometric****677718/05/2022FPS****677718/05/202212008000018/05/2022
560100156815 Shakuntala - ವಿಳಾಸ:ಚಾಂದೋರಿ ತಾ:ಔರಾದ[ಬಾ] ಜಿ:ಬPHH(NK) / NCSBiometric****677718/05/2022FPS****677718/05/202212008000018/05/2022
560100156816 ಧನಾಜಿ - ವಿಳಾಸ:ಚಾಂದೋರಿ ತಾ:ಔರಾದ [ಬಾ] ಜಿ:AAY(NK) / NCSBiometric****677713/05/2022FPS****677713/05/2022200015000013/05/2022
560100156817 Shobha - ವಿಳಾಸ :ಚಾಂದೋರಿ ತಾ:ಔರಾದ[ಬಾ] ಜಿ:PHH(NK) / NCSBiometric****677713/05/2022FPS****677713/05/20226004000013/05/2022
560100156818 ಗಣಪತಿ - ವಿಳಾಸ:ಚಾಂದೋರಿ ತಾ:ಔರಾದ [ಬಾ] ಜಿ:PHH(NK) / NCSBiometric****677716/05/2022FPS****677716/05/20229006000016/05/2022
560100156819 Chanda - S/O: ಸುದಾಮ್ ರಾವ್ ಮಿಖೆ ಚಾಂದೋರಿPHH(NK) / NCSBiometric****677713/05/2022FPS****677713/05/2022150010000013/05/2022
560100156820 Kerabai - ವಿಳಾಸ:ಚಾಂದೋರಿ ತಾ:ಔರಾದ[ಬಾ]ಜಿ:ಬೀPHH(NK) / NCSBiometric****677714/05/2022FPS****677714/05/2022180012000014/05/2022
560100156821 ಧನರಾಜ - ವಿಳಾಸ;ಚಾಂದೋರಿ ತಾ:ಔರಾದ [ಬಾ]ಜಿ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****677713/05/2022FPS****677713/05/20229006000013/05/2022
560100156822 ಶಿವರಾಜ - ವಿಳಾಸ: ಚಾಂದೋರಿ ತಾ:ಔರಾದ [ಬಾ]ಜಿ PHH(NK) / NCSBiometric****677713/05/2022FPS****677713/05/20229006000013/05/2022
560100156823 ಬಸವ ರಾಜ - ವಿಳಾಸ :ಚಾಂದೋರಿ ತಾ;ಔರಾದ[ಬಾ] ಜಿ:PHH(NK) / NCSBiometric****677714/05/2022FPS****677714/05/202212008000014/05/2022
560100156824 Gitabai - ಚಾಂದೋರಿPHH(NK) / NCSBiometric****677719/05/2022FPS****677719/05/20226004000019/05/2022
560100156825 ವೆಂಕಟ - ವಿಳಾಸ :ಚಾಂದೋರಿ ತಾ;ಔರಾದ[ಬಾ] ಜಿ:PHH(NK) / NCSBiometric****677714/05/2022FPS****677714/05/202212008000014/05/2022
560100156826 ಶಾಮ - ವಿಳಾಸ:ಚಾಂದೋರಿ ತಾ:ಔರಾದ[ಬಾ] ಜಿ:ಬAAY(NK) / NCSBiometric****677716/05/2022FPS****677716/05/2022200015000016/05/2022
560100156827 shavu bai - ವಿಳಾಸ:ಚಾಂದೋರಿ ತಾ:ಔರಾದ[ಬಾ]ಜಿ:ಬೀPHH(NK) / NCS------30000000-
560100156829 ಉಮಾಕಾಂತ - ವಿಳಾಸ:ಚಾಂದೋರಿ ತಾ:ಔರಾದ [ಬಾ] ಜಿ:PHH(NK) / NCSBiometric****677713/05/2022FPS****677713/05/2022180012000013/05/2022
560100156830 ಮೋತಿ ರಾಮ - ಚಾಂದೋರಿPHH(NK) / NCSBiometric****677714/05/2022FPS****677714/05/20226004000014/05/2022
560100156831 ಸುಭಾಷ್‌ - ವಿಳಾಸ:ಚಾಂದೋರಿ ತಾ:ಔರಾದ[ಬಾ] ಜಿ:ಬPHH(NK) / NCS------30000000-
560100156832 ಪ್ರಭಾಕರ - ವಿಳಾಸ ಚಾಂದೋರಿ ತಾ:ಔರಾದ[ಬಾ] ಜಿ:ಬAAY(NK) / NCSBiometric****677713/05/2022FPS****677713/05/2022200015000013/05/2022
560100156833 ರಾಜಕುಮಾರ - ವಿಳಾಸ:ಚಾಂದೋರಿ ತಾ:ಔರಾದ[ಬಾ] ಜಿ:ಬAAY(NK) / NCSBiometric****677716/05/2022FPS****677716/05/2022200015000016/05/2022
560100156834 Kamalabai - ವಿಳಾಸ :ಚಾಂದೋರಿ ತಾ;ಔರಾದ[ಬಾ] ಜಿ PHH(NK) / NCSBiometric****677714/05/2022FPS****677714/05/202212008000014/05/2022
560100156835 Phulubai - ವಿಳಾಸ :ಚಾಂದೋರಿ ತಾ:ಔರಾದ [ಬಾ] ಜಿPHH(NK) / NCSBiometric****677715/05/2022FPS****677715/05/20229006000015/05/2022
560100156836 ಧನಾಜಿ - ವಿಳಾಸ:ಚಾಂದೋರಿ ತಾ:ಔರಾದ [ಬಾ] ಜಿ:AAY(NK) / NCSBiometric****677712/05/2022FPS****677712/05/2022200015000012/05/2022
560100156837 sughanda bai - ವಿಳಾಸ :ಚಾಂದೋರಿ ತಾ:ಔರಾದ[ಬಾ] ಜಿ:PHH(NK) / NCS------30000000-
560100156838 Saroja - ಚಾಂದೋರಿ ತಾ||ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ||ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****677715/05/2022FPS****677715/05/20229006000015/05/2022
560100156839 ಮಲ್ಲಯ್ಮಾ - ವಿಳಾಸ:ಚಾಂದೋರಿ ತಾ:ಔರಾದ[ಬಾ] ಜಿ:ಬAAY(NK) / NCSBiometric****677713/05/2022FPS****677713/05/2022200015000013/05/2022
560100156840 hanumanth - ವಿಳಾಸ :ಚಾಂದೋರಿ ತಾ;ಔರಾದ[ಬಾ] ಜಿ:PHH(NK) / NCSBiometric****677714/05/2022FPS****677714/05/20223002000014/05/2022
560100156841 ಉತ್ತಮ್‌ ದೆವ - ವಿಳಾಸ :ಚಾಂದೋರಿ ತಾ:ಔರಾದ [ಬಾ] ಜಿAAY(NK) / NCSBiometric****677719/05/2022FPS****677719/05/2022200015000019/05/2022
560100156842 madhu bai - ವಿಳಾಸ:ಚಾಂದೋರಿ ತಾ:ಔರಾದ [ಬಾ] ಜಿ:PHH(NK) / NCSBiometric****677713/05/2022FPS****677713/05/202212008000013/05/2022
560100156843 savitri bai - ವಿಳಾಸ :ಚಾಂದೋರಿ ತಾ:ಔರಾದ[ಬಾ] ಜಿ:PHH(NK) / NCSBiometric****677713/05/2022FPS****677713/05/202212008000013/05/2022
560100156844 ವೆಂಕಟ - ವಿಳಾಸ :ಚಾಂದೋರಿ ತಾ;ಔರಾದ [ಬಾ] ಜಿPHH(NK) / NCSBiometric****677715/05/2022FPS****677715/05/20226004000015/05/2022
560100156845 ಮಾರುತಿ - ವಿಳಾಸ:ಚಾದೋರಿ ತಾ:ಔರಾದ [ಬಾ] ಜಿ:ಬAAY(NK) / NCSBiometric****677714/05/2022FPS****677714/05/2022200015000014/05/2022
560100156846 ಸುಮನ ಬಾಯಿ - ವಿಳಾಸ:ಚಾಂದೋರಿ ತಾ:ಔರಾದ [ಬಾ] ಜಿ:PHH(NK) / NCSBiometric****677713/05/2022FPS****677713/05/20226004000013/05/2022
560100156847 ಕಾಶಿನಾಥ - ವಿಳಾಸ:ಚಾಂದೋರಿ ತಾ:ಔರಾದ [ಬಾ]ಜಿ:ಬAAY(NK) / NCSBiometric****677714/05/2022FPS****677714/05/2022200015000014/05/2022
560100156848 ನಾಮದೇವ - ವಿಳಾಸ :ಚಾಂದೋರಿ ತಾ;ಔರಾದ [ಬಾ] ಜಿAAY(NK) / NCSBiometric****677715/05/2022FPS****677715/05/2022200015000015/05/2022
560100156849 ಬಾಬು ರಾವ - ವಿಳಾಸ:ಚಾಂದೋರಿ ತಾ:ಔರಾದ[ಬಾ] ಜಿ:ಬPHH(NK) / NCSBiometric****677715/05/2022FPS****677715/05/20223002000015/05/2022
560100156850 Mahananda - ವಿಳಾಸ:ಚಾಂದೋರಿ ತಾ:ಔರಾದ [ಬಾ] ಜಿ:AAY(NK) / NCSBiometric****677717/05/2022FPS****677717/05/2022200015000017/05/2022
560100156851 ರಾಮ ರಾವ - ವಿಳಾಸ :ಚಾಂದೋರಿ ತಾ:ಔರಾದ [ಬಾ] ಜಿAAY(NK) / NCSBiometric****677714/05/2022FPS****677714/05/2022200015000014/05/2022
560100156852 ತುಕಾರಾಮ - ವಿಳಾಸ :ಚಾಂದೋರಿ ತಾ:ಔರಾದ[ಬಾ] ಜಿ:AAY(NK) / NCSBiometric****677712/05/2022FPS****677712/05/2022200015000012/05/2022
560100156853 Sheshabai - ವಿಳಾಸ :ಚಾಂದೋರಿ ತಾ:ಔರಾದ[ಬಾ] ಜಿ:PHH(NK) / NCSBiometric****677713/05/2022FPS****677713/05/20226004000013/05/2022
560100156854 ರುಕಮಿನಿ ಬಾಯಿ - ವಿಳಾಸ:ಚಾಂದೋರಿ ತಾ:ಔರಾದ [ಬಾ] ಜಿ:AAY(NK) / NCSBiometric****677713/05/2022FPS****677713/05/2022200015000013/05/2022
560100156855 ನರಬಾಜಿ - ವಿಳಾಸ:ಚಾಂದೋರಿ ತಾ:ಔರಾದ [ಬಾ] ಜಿ:PHH(NK) / NCSBiometric****677716/05/2022FPS****677716/05/20226004000016/05/2022
560100156856 SHOBHA vati - ವಿಳಾಸ :ಚಾಂದೋರಿ ತಾ:ಔರಾದ {ಬಾ] ಜಿPHH(NK) / NCSBiometric****677716/05/2022FPS****677716/05/20226004000016/05/2022
560100156857 ನರಸಿಂಗ ರಾವ - ವಿಳಾಸ :ಚಾದೋರಿ ತಾ:ಔರಾದ [ಬಾ] ಜಿ:PHH(NK) / NCSBiometric****677719/05/2022FPS****677719/05/2022150010000019/05/2022
560100156858 Vaishali - ವಿಳಾಸ :ಛಾಂದೋರಿ ತಾ:ಔರಾದ [ಬಾ] ಜಿPHH(NK) / NCSBiometric****677714/05/2022FPS****677714/05/2022150010000014/05/2022
560100156859 ಉಮಾರಾವ್‌ - ವಿಳಾಸ:ಹಾಲಹಳ್ಳಿ ತಾ:ಔರಾದ [ಬಾ] ಜಿAAY(NK) / NCSBiometric****677714/05/2022FPS****677714/05/2022200015000014/05/2022
560100156860 ಬಾಬು ರಾವ - ವಿಳಾಸ:ಚಾಂದೋರಿ ತಾ;ಔರಾದ [ಬಾ] ಜಿ:AAY(NK) / NCSBiometric****677716/05/2022FPS****677716/05/2022200015000016/05/2022
560100156861 GUNVANTH RAO - ವಿಳಾಸ :ಚಾಂದೋರಿ ತಾ:ಔರಾದ [ಬಾ] ಜಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560100156862 ಸತ್ಯ ಶಾಂತ - ವಿಳಾಸ :ಛಾಂದೋರಿ ತಾ:ಔರಾದ [ಬಾ] ಜಿPHH(NK) / NCSBiometric****677714/05/2022FPS****677714/05/20226004000014/05/2022
560100156863 ಮಹಾನಂದಾ - ವಿಳಾಶ:ಚಾಂದೋರಿ ತಾ:ಔರಾದ [ಬಾ] ಜಿ:PHH(NK) / NCSBiometric****677716/05/2022FPS****677716/05/20226004000016/05/2022
560100156864 ಮಾರುತಿ ರಾವ - ವಿಳಾಸ :ಚಾದೋರಿ ತಾ:ಔರಾದ [ಬಾ] ಜಿ:AAY(NK) / NCSBiometric****677714/05/2022FPS****677714/05/2022200015000014/05/2022
560100156865 ಅಂಕುಶ - ವಿಳಾಸ :ಚಾಂದೋರಿ ತಾ: ಔರಾದ [ಬಾ] ಜPHH(NK) / NCSBiometric****677714/05/2022FPS****677714/05/20229006000014/05/2022
560100156866 ರಾಮ ಚಂದ್ರ - ವಿಳಾಸ :ಚಾಂದೋರಿ ತಾ:ಔರಾದ [ಬಾ] ಜಿPHH(NK) / NCSBiometric****677713/05/2022FPS****677713/05/20229006000013/05/2022
560100156867 ಸುಭಾಷ್‌ - ವಿಳಾಸ:ಚಾಂದೋರಿ ತಾ:ಔರಾದ [ಬಾ] ಜಿ:PHH(NK) / NCSBiometric****677715/05/2022FPS****677715/05/2022150010000015/05/2022
560100156868 SHIVAJI RAO - ವಿಳಾಸ :ಚಾಂದೋರಿ ತಾ:ಔರಾದ [ಬಾ] ಜಿPHH(NK) / NCSBiometric****677712/05/2022FPS****677712/05/20223002000012/05/2022
560100156869 ಶಿವಾಜಿ - ವಿಳಾಸ :ಚಾಂದೋರಿ ತಾ:ಔರಾದ[ಬಾ] ಜಿ:PHH(NK) / NCSBiometric****677714/05/2022FPS****677714/05/20229006000014/05/2022
560100156870 ಮಾರುತಿ - ವಿಳಾಸ :ಚಾಂದೋರಿ ತಾ;ಔರಾದ[ಬಾ] ಜಿ AAY(NK) / NCSBiometric****677714/05/2022FPS****677714/05/2022200015000014/05/2022
560100156871 ಬಾಲಾಜಿ - ವಿಳಾಸ:ಚಾಂದೋರಿ ತಾ:ಔರಾದ [ಬಾ] ಜಿ:PHH(NK) / NCSBiometric****677713/05/2022FPS****677713/05/202212008000013/05/2022
560100156872 ಗೋವಿಂದ ರಾವ - ವಿಳಾಸ :ಚಾಂದೋರಿ ತಾ;ಔರಾದ [ಬಾ] ಜಿPHH(NK) / NCSBiometric****677715/05/2022FPS****677715/05/20226004000015/05/2022
560100156873 ಸುಭಾಷ್‌ - ವಿಳಾಸ: ಚಾಂದೋರಿ ತಾ:ಔರಾದ [ಬಾ] ಜಿAAY(NK) / NCSBiometric****677714/05/2022FPS****677714/05/2022200015000014/05/2022
560100156874 ಶಿವ ಶಂಕರ - ವಿಳಾಶ:ಚಾಂದೋರಿ ತಾ:ಔರಾದ [ಬಾ] ಜಿ:PHH(NK) / NCS------90000000-
560100156875 ಪಾಂಡುರಂಗ - ಚಾಂದೋರಿPHH(NK) / NCSBiometric****677718/05/2022FPS****677718/05/20229006000018/05/2022
560100156876 ಸುಧಾಕರ - ವಿಳಾಸ:ಚಾಂದೋರಿ ತಾ:ಔರಾದ [ಬಾ] ಜಿ:PHH(NK) / NCSBiometric****677713/05/2022FPS****677713/05/202212008000013/05/2022
560100156877 ಸಂಜಯ - ವಿಳಾಸ :ಚಾಂದೋರಿ ತಾ:ಔರಾದ[ಬಾ] ಜಿ:PHH(NK) / NCSBiometric****677713/05/2022FPS****677713/05/20226004000013/05/2022
560100156878 Mangala - ವಿಳಾಸ:ಚಾಂದೋರಿ ತಾ:ಔರಾದ [ಬಾ] ಜಿ:PHH(NK) / NCSBiometric****677715/05/2022FPS****677715/05/20229006000015/05/2022
560100156879 Savitra - ವಿಳಾಸ:ಚಾಂದೋರಿ ತಾ:ಔರಾದ[ಬಾ] ಜಿ:ಬPHH(NK) / NCSBiometric****677721/05/2022FPS****677721/05/20229006000021/05/2022
560100156880 Arunbai - ವಿಳಾಸ:ಚಾಂದೋರಿ ತಾ:ಔರಾದ [ಬಾ] ಜಿ:PHH(NK) / NCSBiometric****677713/05/2022FPS****677713/05/20226004000013/05/2022
560100156881 ನಿವರ್ತಿ ರಾವ - ವಿಳಾಸ:ಚಾದೋರಿ ತಾ:ಔರಾದ[ಬಾ] ಜಿ:ಬೀAAY(NK) / NCSBiometric****677721/05/2022FPS****677721/05/2022200015000021/05/2022
560100156882 ಶ್ರಿ ಹರಿ - ವಿಳಾಸ :ಚಾಂದೋರಿ ತಾ;ಔರಾದ[ಬಾ] ಜಿ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100156883 ಮಾಣಿಕ - ವಿಳಾಸ:ಚಾಂದೋರಿ ತಾ:ಔರಾದ ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****677713/05/2022FPS****677713/05/20226004000013/05/2022
560100156884 jitappa - ವಿಳಾಸ:ಚಾಂದೋರಿ ತಾ:ಔರಾದ [ಬಾ] ಜಿ:PHH(NK) / NCSBiometric****677713/05/2022FPS****677713/05/20223002000013/05/2022
560100156885 Pulubai - ವಿಳಾಸ :ಚಾಂದೋರಿ ತಾ:ಔರಾದ[ಬಾ] ಜಿ:AAY(NK) / NCSBiometric****677713/05/2022FPS****677713/05/2022200015000013/05/2022
560100156886 Mangalla - ವಿಳಾಸ :ಛಾಂದೋರಿ ತಾ:ಔರಾದ [ಬಾ] ಜಿPHH(NK) / NCSBiometric****677718/05/2022FPS****677718/05/2022150010000018/05/2022
560100156887 ಘಾಳೆಪ್ಪಾ - ವಿಳಾಸ:ಚಾಂದೋರಿ ತಾ:ಔರಾದ [ಬಾ] ಜಿ:PHH(NK) / NCSBiometric****677714/05/2022FPS****677714/05/20226004000014/05/2022
560100156888 ಕಲ್ಯಾಣ್‌ - ವಿಳಾಸ:ಚಾಂದೋರಿ ತಾ:ಔರಾದ [ಬಾ] ಜಿ:AAY(NK) / NCSBiometric****677714/05/2022FPS****677714/05/2022200015000014/05/2022
560100156889 ಲಕ್ಷ್ಮಣ - ವಿಳಾಸ :ಚಾಂದೋರಿ ತಾ:ಔರಾದ[ಬಾ] ಜಿ:PHH(NK) / NCSBiometric****677715/05/2022FPS****677715/05/20223002000015/05/2022
560100156890 Havagi - ವಿಳಾಸ :ಚಾಂದೋರಿ ತಾ:ಔರಾದ[ಬಾ] ಜಿ:PHH(NK) / NCS------30000000-
560100156891 mahadev - ವಿಳಾಸ :ಚಾಂದೋರಿ ತಾ:ಔರಾದ [ಬಾ] ಜಿPHH(NK) / NCSBiometric****677715/05/2022FPS****677715/05/20223002000015/05/2022
560100156892 ಸುಮಿತ್ರಾ - ವಿಳಾಸ:ಚಾಂದೋರಿ ತಾ:ಔರಾದ [ಬಾ] ಜಿ:PHH(NK) / NCSBiometric****677718/05/2022FPS****677718/05/202212008000018/05/2022
560100156894 ಶಂಕರ - ವಿಳಾಶ:ಚಾಂದೋರಿ ತಾ:ಔರಾದ [ಬಾ] ಜಿ:PHH(NK) / NCSBiometric****677716/05/2022FPS****677716/05/20226004000016/05/2022
560100156895 ಜಯಶ್ರೀ - ವಿಳಾಸ:ಚಾಂದೋರಿ ತಾ:ಔರಾದ [ಬಾ] ಜಿ:AAY(NK) / NCSBiometric****677714/05/2022FPS****677714/05/2022200015000014/05/2022
560100156896 Tejamma - ವಿಳಾಸ:ಚಾಂದೋರಿ ತಾ:ಔರಾದ [ಬಾ] ಜಿ:PHH(NK) / NCSBiometric****677714/05/2022FPS****677714/05/2022210014000014/05/2022
560100156897 ಕೇವಳಾಬಾಯಿ - ವಿಳಾಸ :ಚಾಂದೋರಿ ತಾ:ಔರಾದ[ಬಾ] ಜಿ:PHH(NK) / NCSBiometric****677715/05/2022FPS****677715/05/20226004000015/05/2022
560100156898 ದಿಗಂಬರ - ವಿಳಾಸ :ಚಾಂದೋರಿ ತಾ:ಔರಾದ [ಬಾ] ಜಿPHH(NK) / NCSBiometric****677713/05/2022FPS****677713/05/20223002000013/05/2022
560100156899 ಅಶೋಕ - ವಿಳಾಸ:ಚಾಂದೋರಿ ತಾ:ಔರಾದ [ಬಾ] ಜಿ:PHH(NK) / NCSBiometric****677715/05/2022FPS****677715/05/2022180012000015/05/2022
560100156900 ಸಿದ್ರಾಮ - ವಿಳಾಸ;ಚಾಂದೋರಿ ತಾ:ಔರಾದ [ಬಾ]ಜಿ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****677713/05/2022FPS****677713/05/20226004000013/05/2022
560100156901 mudricka - ವಿಳಾಸ: ಚಾಂದೋರಿ ತಾ:ಔರಾದ ಜಿ:ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560100156902 parvati - ವಿಳಾಸ :ಚಾಂದೋರಿ ತಾ;ಔರಾದ[ಬಾ] ಜಿ:AAY(NK) / NCSBiometric****677722/05/2022FPS****677722/05/2022200015000022/05/2022
560100156903 ಪ್ರಲ್ಹಾದ - ವಿಳಾಸ :ಚಾಂದೋರಿ ತಾ:ಔರಾದ[ಬಾ] ಜಿ:PHH(NK) / NCSBiometric****677715/05/2022FPS****677715/05/20229006000015/05/2022
560100156904 ಲಕ್ವ್ಮಣ - ವಿಳಾಸ :ಚಾಂದೋರಿ ತಾ:ಔರಾದ [ಬಾ] ಜಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560100156905 ಮಾಹದೇವಪ್ಪಾ - ವಿಳಾಸ :ಚಾಂದೋರಿ ತಾ;ಔರಾದ [ಬಾ] ಜಿPHH(NK) / NCSBiometric****677714/05/2022FPS****677714/05/20226004000014/05/2022
560100156906 tulsi ram - ವಿಳಾಸ:ಚಾಂದೋರಿ ತಾ:ಔರಾದ[ಬಾ] ಜಿ:ಬPHH(NK) / NCSBiometric****677716/05/2022FPS****677716/05/20223002000016/05/2022
560100156907 ಅನುಸಯಾ ಬಾಯಿ ಶಿವರಾಮ - ವಿಳಾಸ :ಚಾಂದೋರಿ ತಾ:ಔರಾದ [ಬಾ] ಜಿAAY(NK) / NCSBiometric****677719/05/2022FPS****677719/05/2022200015000019/05/2022
560100156908 ಮಾಧವ ರಾವ - ವಿಳಾಸ :ಚಾಂದೋರಿ ತಾ;ಔರಾದ[ಬಾ] ಜಿ PHH(NK) / NCSBiometric****677714/05/2022FPS****677714/05/202212008000014/05/2022
560100156909 ಬಾಲಾಜಿ - ವಿಳಾಸ :ಚಾಂದೋರಿ ತಾ:ಔರಾದ[ಬಾ] ಜಿ:PHH(NK) / NCSBiometric****677713/05/2022FPS****677713/05/2022210014000013/05/2022
560100156910 ಧನರಾಜ - ವಿಳಾಸ :ಚಾಂದೋರಿ ತಾ: ಔರಾದ [ಬಾ] ಜAAY(NK) / NCSBiometric****677714/05/2022FPS****677714/05/2022200015000014/05/2022
560100156911 ವಚೆಲಾ - ವಿಳಾಸ :ಚಾಂದೋರಿ ತಾ:ಔರಾದ[ಬಾ] ಜಿ:PHH(NK) / NCSBiometric****677714/05/2022FPS****677714/05/202212008000014/05/2022
560100156912 ನಿರ್ಮಲಾ - ವಿಳಾಸ:ಚಾಂದೋರಿ ತಾ:ಔರಾದ [ಬಾ] ಜಿ:PHH(NK) / NCSBiometric****677713/05/2022FPS****677713/05/20229006000013/05/2022
560100156913 Parwatibai - ಚಂದೊರಿ ತಾ:ಔರಾದ [ಬಾ] ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****677713/05/2022FPS****677713/05/20226004000013/05/2022
560100156914 ಬಸವರಾಜ - ವಿಳಾಸ:ಚಾಂದೋರಿ ತಾ:ಔರಾದ [ಬಾ] ಜಿ:PHH(NK) / NCSBiometric****677714/05/2022FPS****677714/05/202212008000014/05/2022
560100156915 ಶಾಲಿಕಾ - ಚಂದೊರಿAAY(NK) / NCSBiometric****677713/05/2022FPS****677713/05/2022200015000013/05/2022
560100156916 ಸಿದ್ದರಾಮ - ವಿಳಾಸ:ಚಾಂದೋರಿ ತಾ:ಔರಾದ [ಬಾ] ಜಿ:PHH(NK) / NCSBiometric****677714/05/2022FPS****677714/05/20223002000014/05/2022
560100156917 Mahanada - ವಿಳಾಸ:ಚಾಂದೋರಿ ತಾ:ಔರಾದ[ಬಾ]ಜಿ:ಬೀPHH(NK) / NCSBiometric****677715/05/2022FPS****677715/05/202212008000015/05/2022
560100156918 ಸಂಜೀವ - ವಿಳಾಸ:ಚಾಂದೋರಿ ತಾ:ಔರಾದ ಬಾ ಜಿಲಾ AAY(NK) / NCSBiometric****677713/05/2022FPS****677713/05/2022200015000013/05/2022
560100156919 ಖಂಡು - ವಿಳಾಸ :ಚಾಂದೋರಿ ತಾ:ಔರಾದ[ಬಾ] ಜಿ:PHH(NK) / NCSBiometric****677714/05/2022FPS****677714/05/20226004000014/05/2022
560100156920 ಸಗುನಾಬಾಯಿ - ವಿಳಾಸ:ಚಾಂದೋರಿ ತಾ:ಔರಾದ [ಬಾ] ಜಿAAY(NK) / NCSBiometric****677716/05/2022FPS****677716/05/2022200015000016/05/2022
560100156921 Shanta Bai - ವಿಳಾಸ:ಚಾಂದೋರಿ ತಾ:ಔರಾದ [ಬಾ] ಜಿ:PHH(NK) / NCSBiometric****677714/05/2022FPS****677714/05/20229006000014/05/2022
560100156922 ಸಂಜೀವ - ವಿಳಾಸ :ಚಾಂದೋರಿ ತಾ:ಔರಾದ[ಬಾ] ಜಿ:PHH(NK) / NCSBiometric****677714/05/2022FPS****677714/05/202212008000014/05/2022
560100156923 Sheshabai - ವಿಳಾಸ:ಚಾಂದೋರಿ ತಾ:ಔರಾದ [ಬಾ} ಜಿ:AAY(NK) / NCSBiometric****677718/05/2022FPS****677718/05/2022200015000018/05/2022
560100156924 sridevi - ವಿಳಾಸ:ಚಾಂದೋರಿ ತಾ:ಔರಾದ [ಬಾ] ಜಿ:PHH(NK) / NCSBiometric****677714/05/2022FPS****677714/05/202212008000014/05/2022
560100156925 ರಾಜಕುಮಾರ - ವಿಳಾಸ :ಚಾಂದೋರಿ ತಾ;ಔರಾದ[ಬಾ] ಜಿ:AAY(NK) / NCSBiometric****677714/05/2022FPS****677714/05/2022200015000014/05/2022
560100156926 tulsiram - ವಿಳಾಸ;ಚಾಂದೋರಿ ತಾ:ಔರಾದ [ಬಾ]ಜಿ ಬAAY(NK) / NCSBiometric****677713/05/2022FPS****677713/05/2022200015000013/05/2022
560100156927 sarubai - ಚಾಂದೋರಿPHH(NK) / NCSBiometric****677713/05/2022FPS****677713/05/20223002000013/05/2022
560100156928 janardhan - ವಿಳಾಸ:ಚಾಂದೋರಿ ತಾ:ಔರಾದ [ಬಾ] ಜಿ:PHH(NK) / NCSBiometric****677713/05/2022FPS****677713/05/20223002000013/05/2022
560100156929 ಸಂಗ್ರಾಮ - ವಿಳಾಸ:ಚಾಂದೋರಿ ತಾ:ಔರಾದ [ಬಾ] ಜಿ:PHH(NK) / NCS------30000000-
560100156930 ಅಶೊಕ - ವಿಳಾಸ :ಚಾಂದೋರಿ ತಾ:ಔರಾದ[ಬಾ] ಜಿ:AAY(NK) / NCSBiometric****677713/05/2022FPS****677713/05/2022200015000013/05/2022
560100156931 laxmi bai - ವಿಳಾಸ:ಚಾಂದೋರಿ ತಾ:ಔರಾದ [ಬಾ] ಜಿ:PHH(NK) / NCS------30000000-
560100156932 ವಾಮನ ರಾವ - ವಿಳಾಸ :ಚಾಂದೋರಿ ತಾ:ಔರಾದ[ಬಾ] ಜಿ:PHH(NK) / NCSBiometric****677714/05/2022FPS****677714/05/20226004000014/05/2022
560100156933 shridevi - ವಿಳಾಸ:ಚಾಂದೋರಿ ತಾ:ಔರಾದ[ಬಾ] ಜಿ:ಬPHH(NK) / NCSBiometric****677713/05/2022FPS****677713/05/202212008000013/05/2022
560100156934 ಶರನಪ್ಪ - ವಿಳಾಸ:ಚಾಂದೋರಿ ತಾ:ಔರಾದ[ಬಾ] ಜಿ:ಬAAY(NK) / NCSBiometric****677714/05/2022FPS****677714/05/2022200015000014/05/2022
560100156935 ವಿಠಲ ರಾವ - ವಿಳಾಸ:ಚಾಂದೋರಿ ತಾ:ಔರಾದ[ಬಾ] ಜಿ:ಬPHH(NK) / NCSBiometric****677713/05/2022FPS****677713/05/20226004000013/05/2022
560100156936 ಮಾರುತಿ - ವಿಳಾಸ:ಚಾಂದೋರಿ ತಾ:ಔರಾದ[ಬಾ] ಜಿ:ಬAAY(NK) / NCSBiometric****677718/05/2022FPS****677718/05/2022200015000018/05/2022
560100156937 bandeppa - ವಿಳಾಸ:ಚಾಂದೋರಿ ತಾ:ಔರಾದ [ಬಾ] ಜಿ:PHH(NK) / NCS------30000000-
560100156938 Thaslim - ವಿಳಾಸ:ಚಾಂದೋರಿ ತಾ:ಔರಾದ ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****677713/05/2022FPS****677713/05/2022150010000013/05/2022
560100156939 ಕಲಾವತಿ - ವಿಳಾಸ:ಚಾಂದೋರಿ ತಾ:ಔರಾದ [ಬಾ] ಜಿ:AAY(NK) / NCSBiometric****677713/05/2022FPS****677713/05/2022200015000013/05/2022
560100156940 ರಘುನಾಥ - ವಿಳಾಸ:ಚಾಂದೋರಿ ತಾ:ಔರಾದ [ಬಾ] ಜಿ:PHH(NK) / NCSBiometric****677713/05/2022FPS****677713/05/2022180012000013/05/2022
560100156941 ಕಿಶೋರ್‌ - ವಿಳಾಸ;ಚಾಂದೋರಿ ತಾ:ಔರಾದ [ಬಾ]ಜಿ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****677714/05/2022FPS****677714/05/20226004000014/05/2022
560100156942 ಛಾಯಾ - ವಿಳಾಸ;ಚಾಂದೋರಿ ತಾ:ಔರಾದ [ಬಾ]ಜಿ ಬAAY(NK) / NCSBiometric****677714/05/2022FPS****677714/05/2022200015000014/05/2022
560100156943 Malika - ವಿಳಾಸ :ಚಾದೋರಿ ತಾ:ಔರಾದ [ಬಾ] ಜಿ:AAY(NK) / NCSBiometric****677713/05/2022FPS****677713/05/2022200015000013/05/2022
560100156944 Surekha - ವಿಳಾಸ ಚಾಂದೋರಿ ತಾ:ಔರಾದ [ಬಾ] ಜಿAAY(NK) / NCSBiometric****677715/05/2022FPS****677715/05/2022200015000015/05/2022
560100156945 Prabhavati - ವಿಳಾಸ;ಹಾಲಹಳ್ಳಿ ತಾ:ಔರಾದ [ಬಾ]ಜಿ AAY(NK) / NCSBiometric****677721/05/2022FPS****677721/05/2022200015000021/05/2022
560100165343 ತುಳಸಿರಾಮ - ಚಂದೊರಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100165344 ಪ್ರತಾಪ - ಚಂದೊರಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166380 ಬಂಡೆಪಾ - ವಿಳಾಸ:ಚಾಂದೋರಿ ತಾ:ಔರಾದ [ಬಾ] ಜಿ:NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166382 ಪದ್ಮಿಣಿ ಬಾಯಿ - ಚಾಂದೊರಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166384 ತಾನಾಜಿ ರಾವ - ವಿಳಾಸ:ಚಾಂದೋರಿ ತಾ:ಔರಾದ[ಬಾ] ಜಿ:ಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166385 ಸುನಿಲ್‌ - ವಿಳಾಸ:ಚಾಂದೋರಿ ತಾ:ಔರಾದ [ಬಾ] ಜಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166386 ವಿಶಾಂಬರ್‌ - ವಿಳಾಸ;ಚಾಂದೋರಿ ತಾ:ಔರಾದ [ಬಾ]ಜಿ ಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166387 ಗೋರಖ - ಚಾಂದೋರಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166388 ಅಶೋಕ ರಾವ - ವಿಳಾಸ :ಚಾಂದೋರಿ ತಾ:ಔರಾದ [ಬಾ] ಜಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166389 ಸೊಪಾನ ರಾವ - ವಿಳಾಸ:ಚಾಂದೋರಿ ತಾ;ಔರಾದ[ಬಾ]ಜಿ:ಬೀNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166390 ತಾನಾಜಿ ರಾವ - ವಿಳಾಸ:ಚಾಂದೋರಿ ತಾ:ಔರಾದ [ಬಾ] ಜಿ:NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166391 ಉದಯ ಬಾನು - ವಿಳಾಸ : ಚಾಂದೋರಿ ತಾ:ಔರಾದ [ಬಾ] ಜNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166392 ರಾಮಲಿಂಗ - ವಿಳಾಸ :ಚಾಂದೋರಿ ತಾ:ಔರಾದ [ಬಾ] NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166393 parshuram - ವಿಳಾಸ:ಚಾಂದೋರಿ ತಾ:ಔರಾದ [ಬಾ] ಜಿ:NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166394 ಶಿವಾಕಾಂತ - ವಿಳಾಸ:ಚಾಂದೋರಿ ತಾ:ಔರಾದ [ಬಾ] ಜಿ:NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166395 ಶೆಶಿರಾವ - ಚಾಂದೋರಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166396 ಸುದಾಮ ರಾವ - ವಿಳಾಸ;ಚಾಂದೋರಿ ತಾ:ಔರಾದ [ಬಾ]ಜಿ ಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166397 ಅಗಂದ ರಾವ - ಚಾಂದೋರಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166398 ಭಾವರಾವ್‌ - ವಿಳಾಸ:ಚಾಂದೋರಿ ತಾ:ಔರಾದ [ಬಾ] ಜಿ:NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100170555 Shrawan s/o Dhondiba - ಚಾಂದೂರಿ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100170557 Anushabai w/o Narshinrao - ಚಾಂದೂರಿ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****677714/05/2022FPS****677714/05/20223002000014/05/2022
560100170602 Zeremma .Gundappa - ಚಾದೂರಿ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****677713/05/2022FPS****677713/05/20223002000013/05/2022
560100170605 Subhadrabai w/o Arjun - ಚಾಂದೂರಿ ತಾ:ಔರಾದ:(ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****677720/05/2022FPS****677720/05/202212008000020/05/2022
560100170606 Ranjana - ಚಾಂದೂರಿ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****677719/05/2022FPS****677719/05/20229006000019/05/2022
560100170625 Daivatabai - ಚಾಂದೂರಿ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****677713/05/2022FPS****677713/05/202212008000013/05/2022
560100170633 Chandrakala - ಚಾಂದೂರಿ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****677715/05/2022FPS****677715/05/20229006000015/05/2022
560100170636 ರಂಜನಾ - ಚಾಂದೂರಿ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****677713/05/2022FPS****677713/05/2022200015000013/05/2022
560100171377 Babita - ಸಾ:ಚಂಧೋರಿ ತಾ:ಔರಾದPHH(NK) / NCSBiometric****677714/05/2022FPS****677714/05/2022150010000014/05/2022
560100171455 Ashok s/o Gynoba - ಚಾಂದೂರಿ ತಾ:ಔರಾದ ಜಿ:ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560100171485 Babu S/o Adeppa - ಚಂದೋರಿ ತಾ.ಔರಾದ ಜಿ.ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100171511 Rashikabai - ಚಾಂದೂರಿ ತಾ:ಔರಾದ ಜಿ:ಬಿದರPHH(NK) / NCSBiometric****677713/05/2022FPS****677713/05/20226004000013/05/2022
560100171633 Chandrkant s/o ShankarRao - ಸಾ;ಚಂಧೋರಿ ತಾ;ಔರಾದAAY(NK) / NCSBiometric****677714/05/2022FPS****677714/05/2022200015000014/05/2022
560100171645 Dayanand s/o Dhulba - ಚಾಂದುರಿ ತಾಃಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿಃಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100171821 Shivadas s/o Dhanji - ಸಾ:ಚಾಂದೋರಿ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100171847 Chandrpal s/o Shankararao - ಚಾಂದೂರಿ ತಾ ಔರಾದ ಜಿ ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100171857 Chaya - ಸಾ:ಚಾಂದೂರಿ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಾ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****677713/05/2022FPS****677713/05/202212008000013/05/2022
560100171885 Subhabai - ಚಂದುರಿ ತಾ; ಔರಾದ ಜಿ; ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****677713/05/2022FPS****677713/05/20229006000013/05/2022
560100171898 Digamber s/o ShankarRao - ಚಾಂದೊರಿ ತಾ:ಔರಾದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100171903 Venkatrao S/o Yadorao - ಸಾ:ಚಾಂದೂರಿ ತಾ:ಔರಾದ ಜ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****677715/05/2022FPS****677715/05/20229006000015/05/2022
560100172176 Arvind s/o Udaybhanu - ಚಾಂದೂರಿ ತಾ ಔರಾದ ಜಿ ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100172180 Chandrakant s/o Wamanrao - ಚಾಂದೋರಿ ತಾಃಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿಃಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100172184 Udhybhanu s/o Kallappa - ಚಾಂದುರಿ ತಾ ಔರಾದ ಜಿ ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100172187 Nivrati s/o Manikrao - ಚಾಂದೊರಿ ತಾ:ಔರಾದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100172189 Jaishri w/o Partap - ಚಾಂದೊರಿ ತಾ:ಔರಾದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100172194 Kalavati - ಚಾಂದೂರಿ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ;ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****677715/05/2022FPS****677715/05/2022150010000015/05/2022
560100172195 Sunil s/o Kashinath - ಚಾಂದೂರಿ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****677714/05/2022FPS****677714/05/2022200015000014/05/2022
560100172199 Chandrakala - ಚಾಂದೂರಿ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****677713/05/2022FPS****677713/05/20229006000013/05/2022
560100172204 Shivraj s/o Pralhad - ಚಾಂದೂರಿ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ;ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****677713/05/2022FPS****677713/05/202212008000013/05/2022
560100172210 Sangeetha - ಚಾಂದೂರಿ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ;ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****677713/05/2022FPS****677713/05/202212008000013/05/2022
560100172212 Ambadas s/o Pralhad - ಚಾಂದೂರಿ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100172217 Madhavrao s/o Sidram kote - ಚಾಂದೂರಿ ತಾ ಔರಾದ ಜಿ ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100172220 Gangubai w/o Manohar - ಸಾ:ಚಾಂದೋರಿ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100172221 Ishwarrao s/o Vithalrao - ಚಾದೋರಿ ತಾಃಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿಃಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100172226 Tulshiram s/o Balwanrao - ಚಾಂದೊರಿ ತಾ:ಔರಾದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100172227 Usha - ಚಾಂದೂರಿ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****677714/05/2022FPS****677714/05/2022200015000014/05/2022
560100172234 Babita - ಚಾಂದೂರಿ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****677714/05/2022FPS****677714/05/2022200015000014/05/2022
560100172239 Prashant s/o Ginyani - ಚಾಂದೂರಿ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ;ಬಿದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100172244 Annarao s/o Shivram - ಚಾಂದೂರಿ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100172250 Ujela - ಚಾಂದೂರಿ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****677713/05/2022FPS****677713/05/2022200015000013/05/2022
560100172254 Kavita - ಚಾಂದೂರಿ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ;ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****677715/05/2022FPS****677715/05/2022200015000015/05/2022
560100172446 Angad - ಚಾಂದೂರಿ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಾ) ಜಿ:ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****677713/05/2022FPS****677713/05/2022200015000013/05/2022
560100172476 ಶಿಲ್ಪಾ - ಚಾಂದುರಿ ತಾ ಔರಾದ ಜಿ ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100172510 Deepak s/o Digambarao Patil - ಮು.ಪೋ.ಚಾಂದೋರಿ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100172514 Premshekhjar s/o Nagmurthi - ಚಾಂದೂರಿ ತಾ ಔರಾದ ಜಿ ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100172540 Maruti s/o Laxuman - ಚಾಂದೂರಿ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100172682 Mathurabai s/o Babu - ಚಾಂದೂರಿ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಾ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100172693 Laxuman s/o Sidram - ಚಾಂದೂರಿ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಾ) ಜಿ;ಬಿದರPHH(NK) / NCSBiometric****677714/05/2022FPS****677714/05/202212008000014/05/2022
560100172696 shishupal s/o Kalappa - ಚಾಂದೋರಿ ತಾ:ಔರಾದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100172698 Sanjeev s/o Sudhakar - ಚಾಂದೂರಿ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****677715/05/2022FPS****677715/05/20223002000015/05/2022
560100172707 Kashamma w/o Nagmurthi - ಚಾಂದಿರಿ ತಾ ಔರಾದ ಜಿ ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100172794 Umakant s/o Ganpatrao Patil - ಚಾಂದೂರಿ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****677718/05/2022FPS****677718/05/202212008000018/05/2022
560100172804 Sushilkumar s/o Kishnrao - ಚಾಂದೂರಿ ತಾ ಔರಾದ ಜಿ ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100172806 Ashok s/o Pandurang - ಚಾಂದೂರಿ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****677715/05/2022FPS****677715/05/2022200015000015/05/2022
560100172817 Rajendra s/o Sukhadev - ಚಾಂದೋರಿ ತಾ:ಔರಾದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100172827 Satish s/o Subhas - ಚಾಂದೂರಿ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****677713/05/2022FPS****677713/05/2022200015000013/05/2022
560100172835 Nivrati s/o Zergonda - ಸಾ:ಚಂಧೋರಿ ತಾ:ಔರಾದ ಜೀ:ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100172889 Ganpati s/o Gundappa - ಚಾಂದೂರಿ ತಾ ಔರಾದ ಜಿ ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100173220 Sanjevkumar s/o Nivrti - ಚಾಂದೋರಿ ತಾ,ಔರಾದ ಬಾ ಜೀ ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100173514 Deepak s/o Tanaji - ಚಾಂದೊರಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100173600 Bharatabai - ಚಾಂದೋರಿ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರ್PHH(NK) / NCSBiometric****677714/05/2022FPS****677714/05/202212008000014/05/2022
560100173621 Maruti s/o Kamanna - ಪೊ. ಚಂದೊರಿ ತಾ|ಔರಾದ ಜಿ|ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100173744 Basappa s/o Gurappa - ಚಾಂದೊರಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100173820 Sudhakar s/o Raghunath - ಚಂದೊರಿ ತಾ ಔರಾದ ಜಿ,ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100173857 Sumitrabai w/o Marutirao - ಚಾಂದೂರಿ ತಾ,ಔರಾದ ಬಾ ಜಿ,ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100174040 ಶಿವರುದ್ರ ತ/ ಕಾಶಿನಾಥ - ಚಾಂದೂರಿ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಾ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****677713/05/2022FPS****677713/05/20226004000013/05/2022
560100174068 Omshekhar s/o Nagmurthi - ಮು.ಪೋ.ಚಾಂದೋರಿ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100174148 Ratnamma w/o Manikrao - ಮು.ಪೋ.ಚಾಂದೋರಿ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100174184 Shivanand s/o Basappa Fhulari - ಮು.ಚಾಂದೋರಿ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100174275 Suryakant s/o Ganpatrao Patil - ಮು.ಚಾಂದೋರಿ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100174387 Rajkumar s/o Vishwambar - ಚಾಂದೋರಿ ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ: ಬೀಧರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100174523 Mahadev s/o Kishanrao - ಚಾಂದೊರಿ ತಾ: ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ: ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100174573 Suresh s/o Manikrao - ಮು.ಚಾಂದುರಿ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ:ಬೀದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100174691 Sadashiv s/o Vaijinathrao Saga - ಸಾ:ಚಂಧೋರಿ ತಾ: ಔರಾದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100174695 Hari s/o Vishwamber - ಸಾ:ಚಂಧೋರಿ ತಾ:ಔರಾದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100174775 dayanand s/o Ramchandr - ಎಟ.ಪೊಸ್ಟ ಚಂದೋರಿ ತಾ/ಔರದ ಜೀ/ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****677719/05/2022FPS****677719/05/20226004000019/05/2022
560100174794 Basvraj s/o Mahantayya - ಚಾಂದೋರಿ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100174799 Saraswati w/o Basappa - ಚಾಂದೋರಿ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****677713/05/2022FPS****677713/05/20223002000013/05/2022
560100174837 Vithal s/o Tulshiram - ಪೊಸ್ಟ ಚಾಂದೊರಿ ತಾ/ಔರಾದ ಜಿ/ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****677719/05/2022FPS****677719/05/20229006000019/05/2022
560100174875 Vithlrao s/o Bhimrao - ಪೊಸ್ಟ ಚಾಂದುರಿ ತಾ.ಔರಾದ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****677713/05/2022FPS****677713/05/20223002000013/05/2022
560100174877 Savita - ಪೊಸ್ಟ ಚಾಂದುರಿ ತಾ,ಔರಾದ ಜಿ/ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****677714/05/2022FPS****677714/05/202212008000014/05/2022
560100174915 Rajkumar s/o Gyanoba - ಎಟ/ಪೋಸ್ಟ:ಚಾಂದೋರಿ ತಾ:ಔರಾದ ಜಿ:ಬೀAAY(NK) / NCSBiometric****677713/05/2022FPS****677713/05/2022200015000013/05/2022
560100175108 Arjun s/o Namdev Mike - ಅಂಚೆ.ಚಂದೊರಿ ತಾ|ಔರಾದ ಬಿ ಜಿಲ್ಲಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100175174 Rukminbai - ಎಟ್/ಅಂಚೆ:ಚಂದೋರಿ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ) PHH(NK) / NCSBiometric****677714/05/2022FPS****677714/05/20226004000014/05/2022
560100176703 Prabhavati w/o Balaji - ಮು.ಪೋ.ಚಾಂದೋರಿ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560100179101 Deelip Salunke - ಚಾಂದೋರಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560100179171 ಶಂಕರ ರಾವ - ಚಾಂದೋರಿPHH(NK) / NCSBiometric****677714/05/2022FPS****677714/05/20223002000014/05/2022
560100179184 Padminibai - ಚಂದೊರಿPHH(NK) / NCSBiometric****677713/05/2022FPS****677713/05/20226004000013/05/2022
560100179210 Premalabai - ಚಾಂದೋರಿPHH(NK) / NCSBiometric****677721/05/2022FPS****677721/05/202212008000021/05/2022
560100179232 ಗೂಣವಂತ ಬೀರಾದರ - ಮು.ಪೋ.ಚಾಂದೋರಿ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿPHH(NK) / NCSBiometric****677713/05/2022FPS****677713/05/20226004000013/05/2022
560100179245 SUREKHA - ಚಾಂದೋರಿPHH(NK) / NCSBiometric****677715/05/2022FPS****677715/05/20229006000015/05/2022
560100179260 Narasabai Hakke - ಚಾಂದೋರಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560100179291 Sunitha - ಚಂದೊರಿAAY(NK) / NCSBiometric****677713/05/2022FPS****677713/05/2022200015000013/05/2022
560100179317 ರಾಜೇಶ ಸೂಂುುಱವಂಶಿ - ಚಾಂದೋರಿAAY(NK) / NCSBiometric****677723/05/2022FPS****677723/05/2022200015000023/05/2022
560100179338 Premala - ಚಾಂದೋರಿPHH(NK) / NCSBiometric****677713/05/2022FPS****677713/05/2022150010000013/05/2022
560100179368 Renuka - ಚಾಂದೋರಿAAY(NK) / NCSBiometric****677714/05/2022FPS****677714/05/2022200015000014/05/2022
560100179427 ಸುನಿತಾ ಬೋರಾಳ - ಚಾಂದೋರಿPHH(NK) / NCSBiometric****677715/05/2022FPS****677715/05/202212008000015/05/2022
560100179462 Tukkamma - ಚಾಂದೋರಿPHH(NK) / NCSBiometric****677713/05/2022FPS****677713/05/202212008000013/05/2022
560100179505 Sangeeta - ಮು.ಪೋ .ಚಾಂದೋರಿ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಾ) PHH(NK) / NCSBiometric****677713/05/2022FPS****677713/05/202212008000013/05/2022
560100179526 ಬಸವರಾಜ ಬಿರಗ - ಚಾಂದೋರಿPHH(NK) / NCSBiometric****677715/05/2022FPS****677715/05/20229006000015/05/2022
560100179551 ದನರಾಜ ಕಮತೆ - ಚಾಂದೋರಿAAY(NK) / NCSBiometric****677714/05/2022FPS****677714/05/2022200015000014/05/2022
560100179561 ವಂದನಾ - ಚಂದೊರಿPHH(NK) / NCSBiometric****677715/05/2022FPS****677715/05/2022150010000015/05/2022
560100179639 ವೆಂಕಟ ಭಗಾರೆ - ಚಾಂದೋರಿPHH(NK) / NCSBiometric****677718/05/2022FPS****677718/05/202212008000018/05/2022
560100181027 Chandrakala - ಚಾಂದೋರಿAAY(NK) / NCSBiometric****677713/05/2022FPS****677713/05/2022200015000013/05/2022
560100181039 chandra bai - ಚಾಂದೋರಿPHH(NK) / NCSBiometric****677714/05/2022FPS****677714/05/20223002000014/05/2022
560100181055 Narasabai - ಚಾಂದೋರಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100181082 Jagdevi - ಚಂದೊರಿAAY(NK) / NCSBiometric****677713/05/2022FPS****677713/05/2022200015000013/05/2022
560100181104 ಬಾಲಾಜಿ - ಚಾಂದೋರಿPHH(NK) / NCSBiometric****677714/05/2022FPS****677714/05/20226004000014/05/2022
560100181114 parvati bai - ಚಂದೊರಿPHH(NK) / NCSBiometric****677723/05/2022FPS****677723/05/20223002000023/05/2022
560100181142 ಶಿವಾಜಿ ರಾವ - ಚಾಂಧೊರಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100181155 Savitra - ಚಾಂದೋರಿAAY(NK) / NCSBiometric****677716/05/2022FPS****677716/05/2022200015000016/05/2022
560100181161 ಸುಧಾಕರ - ಚಂದೊರಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560100181171 tulaja bai - ಚಾಂದೋರಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560100181183 narasa bai - ಚಾಂದೋರಿPHH(NK) / NCSBiometric****677715/05/2022FPS****677715/05/20223002000015/05/2022
560100181190 ತುಳಸಾ ಬಾಯಿ - ಚಾಂದೋರಿAAY(NK) / NCSBiometric****677720/05/2022FPS****677720/05/2022200015000020/05/2022
560100181205 ಸುಮನ - ಚಂದೊರಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560100181217 ಭಗವಾನ - ಚಾಂದೋರಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100181232 ಅಶೋಕ ಸುದಂಲೇ - ಚಾಂದೋರಿAAY(NK) / NCSBiometric****677716/05/2022FPS****677716/05/2022200015000016/05/2022
560100181777 Shobha w/o Prakash - ಮು.ಪೋ.ಚಾಂದೋರಿ ತಾ:ಔರಾದ[ಬಿ] ಜಿPHH(NK) / NCSBiometric****677718/05/2022FPS****677718/05/20229006000018/05/2022
560100182233 ಕಾಳಿದಾಸ - ಚಂದೊರಿAAY(NK) / NCSBiometric****677714/05/2022FPS****677714/05/2022200015000014/05/2022
560100182799 ಗೋಡವಾರಿಬಾಯಿ - ಚಂದೊರಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100183559 ಲಕ್ಷ್ಮಣ್‌ ಬಿರಗ - ಚಾಂದೋರಿPHH(NK) / NCSBiometric****677718/05/2022FPS****677718/05/2022150010000018/05/2022
560100183626 Punam Mule - ಚಾಂದೋರಿAAY(NK) / NCSBiometric****677712/05/2022FPS****677712/05/2022200015000012/05/2022
560100184048 Sarsvati - ಚಾಂದೋರಿPHH(NK) / NCSBiometric****677712/05/2022FPS****677712/05/2022180012000012/05/2022
560100184270 ಅನಿಲ ಮುಳ - ಚಂದೊರಿAAY(NK) / NCSBiometric****677714/05/2022FPS****677714/05/2022200015000014/05/2022
560100184304 ಸಂಗೀತಾ ಸ್ವಾಮಿ - ಚಾಂದೋರಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100184307 GUJA BAI - ಚಾಂದೋರಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560100184381 ಜ್ನಾನೆಶ್ವರ ಬೀರಾದರ - ಮು.ಪೋ.ಚಾಂದೋರಿ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿPHH(NK) / NCSBiometric****677713/05/2022FPS****677713/05/2022150010000013/05/2022
560100184576 Manik Metre - ಚಾಂದೋರಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560100184585 ಕಿಶನ ಮುಳ - ಚಂದೊರಿPHH(NK) / NCSBiometric****677713/05/2022FPS****677713/05/202212008000013/05/2022
560100184587 ಪಾಂಡುರಂಗ ಧೋಬಿ - ಚಾಂದೋರಿAAY(NK) / NCSBiometric****677713/05/2022FPS****677713/05/2022200015000013/05/2022
560100184588 ನಿವರ್ತಿ ಮುಧೋಳೆ - ಚಂದೊರಿAAY(NK) / NCSBiometric****677714/05/2022FPS****677714/05/2022200015000014/05/2022
560100184591 namdev - ಚಾಂದೋರಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560100184617 Kamalabai - ಚಾಂದೋರಿPHH(NK) / NCSBiometric****677714/05/2022FPS****677714/05/202212008000014/05/2022
560100184624 ಚ್ಚಾಯಾಬಾಯಿ - ಚಾಂದೋರಿAAY(NK) / NCSBiometric****677712/05/2022FPS****677712/05/2022200015000012/05/2022
560100184687 Prakash Patil - ಚಾಂದೋರಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560100184688 ಜ್ಙಾನೋಬಾ ನಿಟ್ಟುರ - ಚಾಂದೋರಿPHH(NK) / NCSBiometric****677717/05/2022FPS****677717/05/202212008000017/05/2022
560100184690 RUKMINI BAI - ಚಾಂದೋರಿPHH(NK) / NCSBiometric****677713/05/2022FPS****677713/05/2022150010000013/05/2022
560100184709 Mahadevi - ಚಾಂದೋರಿAAY(NK) / NCSBiometric****677718/05/2022FPS****677718/05/2022200015000018/05/2022
560100184910 Satekala - ಚಂದೊರಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560100184911 ಸಂಜೀವ ತಂ.ಪುಂಡಲಿಕರಾವ ಸುರ್ಯವಂಶಿ - ಚಾಂದೋರಿ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560100184912 Kavita - ಚಾಂದೋರಿPHH(NK) / NCSBiometric****677714/05/2022FPS****677714/05/20229006000014/05/2022
560100184913 ನಾರಾಯಣ ಪಾಟೀಲ್ - ಚಾಂದೋರಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560100185535 Gurusanth S/o Madolayya - ಚಾಂದೋರಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100185536 Tulshiram s/o Tukaram Jadhav - ಮು: ಚಾಂದೋರಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100185537 ಮೀನಾಕ್ಷಿ - ಚಾಂದೋರಿ ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****677713/05/2022FPS****677713/05/202212008000013/05/2022
560100187062 ತೇಜಮ್ಮ - ಶಿವಾಜಿ 01 ಚಾಂದೋರಿ ರಸ್ತೆ ಚಾಂPHH(NK) / NCSBiometric****677718/05/2022FPS****677718/05/20226004000018/05/2022
560100188238 Lathabai - ನಿರ್ವತಿರಾವ ಬೀರಾದಾರ 1/9 ಬೆಡಕುAAY(NK) / NCSBiometric****677715/05/2022FPS****677715/05/2022200015000015/05/2022
560100188241 Balaji - ಮಾಧವರಾವ 08 ಚಾಂದೋರಿ ಚಾಂದೋರಿAAY(NK) / NCSBiometric****677713/05/2022FPS****677713/05/2022200015000013/05/2022
560100188242 Vishal - ರಾಮರಾವ 150 ಛೋಟಾ ಹನಮಾನ ರೋಡ ಚPHH(NK) / NCSBiometric****677715/05/2022FPS****677715/05/20223002000015/05/2022
560100188243 Rekha - ಪುಂಡಲಿಕರಾವ ಮುಧಾಳೆ 215 ಹಣುಮಾಣAAY(NK) / NCSBiometric****677712/05/2022FPS****677712/05/2022200015000012/05/2022
560100188244 Mahadevi - ಶಾಮರಾವ ಸಾಗಾವೆ 220 ಕಾಲಮ್ಮಾ ಮಂPHH(NK) / NCSBiometric****677713/05/2022FPS****677713/05/20223002000013/05/2022
560100188245 Rohidas - ತೆಜೆರಾವ 311 ಚಾಂದೋರಿ ಚಾಂದೋರಿPHH(NK) / NCSBiometric****677715/05/2022FPS****677715/05/20223002000015/05/2022
560100188246 Solochana - ಕ್ರಿಷ್ಣಾ ಮೆತ್ರೆ 350 ನಯಾಆಬಾದಿPHH(NK) / NCSBiometric****677719/05/2022FPS****677719/05/202212008000019/05/2022
560100188247 Padminabai - ತ್ರಿಂಮಬಕರಾವ ಜಾಧವ 210 ಹಣುಮಾಣ PHH(NK) / NCS------30000000-
560100188248 Vimalabai - ವೆಂಕಟ 106/ಅ/6 ಹನುಮಾನ ಮಂದಿರ ರPHH(NK) / NCSBiometric****677716/05/2022FPS****677716/05/2022150010000016/05/2022
560100188250 Shobha - ಸುನೀಲ ಜಾಧವ 2/6 ಹನುಮಾನ ಮಂದಿರ AAY(NK) / NCSBiometric****677714/05/2022FPS****677714/05/2022200015000014/05/2022
560100188251 ಸುಮಿತ್ರಾ ಬಾಯಿ ಗಂಡ ಮಾರುತಿರಾವ್ - ಮಾರುತಿರಾವ ಜಾಧವ 204 ಹಣುಮಾನ ಮಂPHH(NK) / NCSBiometric****677714/05/2022FPS****677714/05/20226004000014/05/2022
560100188252 Mahananda - ನಿರಂನಜನ ಸ್ವಾಮಿ 113 ಪೋಲಾರಿ ಗಲAAY(NK) / NCSBiometric****677713/05/2022FPS****677713/05/2022200015000013/05/2022
560100188253 Shilabai - ಹಾರಿ 314 ಚಾಂದೋರಿ ಮುಖ್ಯೆ ರಸ್ತPHH(NK) / NCSBiometric****677714/05/2022FPS****677714/05/202212008000014/05/2022
560100188254 Surekha - ತ್ರಿಮುಖ 01 ಚಾಂದೋರಿ ರಸ್ತೆ ಚPHH(NK) / NCS------30000000-
560100188255 Panchashila W/O Manikarao - ಕೇರಬಾ 326 ಚಾಂದೋರಿ ರಸ್ತೆ ಚಾಂPHH(NK) / NCSBiometric****677713/05/2022FPS****677713/05/20226004000013/05/2022
560100188256 Daththathri - ಅಶೋಕರಾವ ಜಾಧವ 219 ಕಾಳಮ್ಮಾ ಮಂದPHH(NK) / NCSBiometric****677713/05/2022FPS****677713/05/20223002000013/05/2022
560100188257 Rajeshwari - ವಿವೇಕಾನಂದ ಜಾಧವ 96 ಕಾಳಮ್ಮಾ ಮಂPHH(NK) / NCSBiometric****677718/05/2022FPS****677718/05/202212008000018/05/2022
560100188258 Subhadrabai - ಪಾಂಡುರಂಗ 32 ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮಂದಿರ PHH(NK) / NCS------30000000-
560100188259 Sundarabayi - ಪೀರು 357 ಚಾಂದೋರಿ ಚಾಂದೋರಿ ಚPHH(NK) / NCS------30000000-
560100188260 Sangitha - ಗೋವಿಂದರಾವ 39 ಬ್ರಾಹ್ಮೀಣ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****677715/05/2022FPS****677715/05/20229006000015/05/2022
560100188261 Yashodabayi - ಮಾಹದಪ್ಪಾ ಚಾದೋರಿಕರ 397 ನಯಾಬಾದPHH(NK) / NCS ****677714/05/2022FPS****677714/05/20223002000014/05/2022
560100188262 Ramesh - ವಾಮನರಾವ 182 ಚಾಂದೋರಿ ಚಾಂದೋರಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560100188263 Shakunthalabai - ಕೊಂಡಿಬಾ 59 ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮಂದಿರ ಹತ್PHH(NK) / NCSBiometric****677713/05/2022FPS****677713/05/20229006000013/05/2022
560100188264 Athmaram - ಬಸ್ವಂತರಾವ 198 ಲಕ್ಷಿಮಿ ಮಂದಿರ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100188265 Gayabai - ಪುಂಡಲಿಕರಾವ ಬಾಲುರೇ 295 ಭವಾನೀ PHH(NK) / NCSBiometric****677714/05/2022FPS****677714/05/20229006000014/05/2022
560100188266 Rajemma - ಗಣಪತಿ 417 ಚಾಂದೋರಿ ಚಾಂದೋರಿ PHH(NK) / NCSBiometric****677713/05/2022FPS****677713/05/20226004000013/05/2022
560100188267 ಬಾಲಿಕಾ - ಚೆಂದ್ರಪಾಲ ಪಾಟಿಲ 09 ಚಾಂದೋರಿ ಮAAY(NK) / NCSBiometric****677712/05/2022FPS****677712/05/2022200015000012/05/2022
560100188268 Sujata - ವಾಮನರಾವ 182 ಚಾಂದೋರಿ ಚಾಂದೋರಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560100188269 ಮೀನಾಕ್ಷಿ - ಪ್ರಲ್ಹಾದರಾವ 145 ಹನುಮಾನ ಮಂದಿರPHH(NK) / NCSBiometric****677719/05/2022FPS****677719/05/20229006000019/05/2022
560100188270 sangeeth - ದಶರಥ ಮುಳೆ 373 ವಿಠ್ಠಲ ಬಿರಾದಾರAAY(NK) / NCSBiometric****677712/05/2022FPS****677712/05/2022200015000012/05/2022
560100188271 ಸೋನಲಿ - ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ ಕಾರಾಗಿರ 172 ಲಕ್ಷ್AAY(NK) / NCSBiometric****677714/05/2022FPS****677714/05/2022200015000014/05/2022
560100188272 Umabai - ಗುರುಶಾಂತ ತಂದೆ ಮಡೋಳಯ್ಯಾ ಚಾಂದೋರಿPHH(NK) / NCSBiometric****677716/05/2022FPS****677716/05/20229006000016/05/2022
560100188273 chhayya - ಹಣಮಂತ ಮುಳೆ 373 ಎಸಿ ವಾರ್ಡ ರತ್AAY(NK) / NCSBiometric****677714/05/2022FPS****677714/05/2022200015000014/05/2022
560100188274 Mangala - ವಿಜಯಕುಮಾರ 420 sc ಗಲ್ಲಿ ಚಾಂPHH(NK) / NCSBiometric****677713/05/2022FPS****677713/05/2022150010000013/05/2022
560100188275 Sarasavati - ಸಿದ್ರಾಮ ಬಿರಗೆ 3/360 ತಪಶಾಳ ಹನAAY(NK) / NCSBiometric****677716/05/2022FPS****677716/05/2022200015000016/05/2022
560100189769 Vijay - ವಿಶ್ವನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ 27 ಕಾಳಮ್ಮಾ ಮNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100190343 Mahadevi - ಮಹಾದೆವ 01 ಕಾಳಮ್ಮಾ ಮಂದಿರ ರಸ್ತPHH(NK) / NCSBiometric****677719/05/2022FPS****677719/05/2022210014000019/05/2022
560100190387 Shanthabai - ಮುರ್ಲಿಧರರಾವ 01 ಕಾಳಮ್ಮಾ ಮಂದಿರAAY(NK) / NCSBiometric****677714/05/2022FPS****677714/05/2022200015000014/05/2022
560100190388 Sushma - ಸುಶಿಲಕುಮಾರ 203 ಅಂಬಾಬಾಯಿ ಮಂದಿPHH(NK) / NCSBiometric****677714/05/2022FPS****677714/05/202212008000014/05/2022
560100190389 Keshav - ಮುರಲಿಧರ 01 ಚಾಂದೋರಿ ರಸ್ತೆ ಚಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100190390 Babithabayi - ಅಪ್ಪಾರಾವ 01 ಎರಟೆಲ ಟಾವರ ರಸ್ತೆPHH(NK) / NCSBiometric****677716/05/2022FPS****677716/05/202212008000016/05/2022
560100194251 Tanuja - W/O ರಾಜಕುಮಾರ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ #1/44 NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100195232 Shakuntalabai - S/O ಶಂಕರ ರಾವ್ ತಾ/ಔರಾದ ಚಂNPHH(NK) / NCS------100