REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560100130732 Anjana - W/O: ಸುಭಾಷ ಲಿಂಗದಳ್ಲಿ (ಯೂ)NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100131106 Gangasagar - W/O: ಬಾಲಾಜಿ ವಾಡಿಕರ ಬೆಂಬ್ರNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100131153 Shantha - W/O: ಅರ್ಜುನ ರಾವ್ ಬೆಮ್ಬರ ತNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100131154 Aneeta - S/O: ಅರ್ಜುನರಾವ್ ಕಾಳೆ ಬೆಂಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100132638 Prabhavati - W/O: ನಾಗನಾಥ ಲಿಂಗದಳ್ಲಿ(ಯೂ)PHH(NK) / NCS------150000000-
560100132669 Pooja - W/O ರಮೇಶ ಬೆಂಬ್ರಾ ತಾ ಔರಾದ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100132940 Surekha - W/O: ಬಳಿರಾಮ ಚಾಂದೊರೆ ಲಿಂಗದPHH(NK) / NCS------180000000-
560100133005 Archana - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಪಂಡರಿನಾಥ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100134020 Ranjana - S/O ರಾಜಾರಾಮ ಬೆಂಬ್ರಾ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100134973 Mehraj Bee - W/O: ಮುನೀರ ಲಿಂಗದಳ್ಲಿ (ಯೂ)PHH(NK) / NCS------150000000-
560100135548 ಸೂರ್ಯಕಲಾ - ಕೇರ್ ಆಫ್: ನಾಮದೇವ ಬೆಂಬ್ರಾ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100135551 Vidhyavati - W/O: ರಾಮರಾವ ಕಾಳೇ ಲಿಂಗದಳ್ಲPHH(NK) / NCS------90000000-
560100135640 Godavari - W/O: ತಾನಾಜಿರಾವ ಗಾದ್ಗೆ ಬೆಂPHH(NK) / NCS------150000000-
560100135663 Mirabai - W/O: ಮನೋಹರರಾವ ಗಾದ್ಗೆ ಬೆಂಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100136076 Yashodha - W/O: ತಿರುಪತಿ ವಾಡಿಕರ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100137643 Shivamangala - W/O: ಚಂದ್ರಕಾಂತ ವಾಡಿಕರ ಬೆಂPHH(NK) / NCS------90000000-
560100138466 Aruna Pramod Patil - S/O: ಕಿಶನ ರಾವ್ ಪಾಟೀಲ್ #58 PHH(NK) / NCS------90000000-
560100138467 Rukmini - W/O ಸುನೀಲ . ಬೆಂಬ್ರಾ ಬೆಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100139130 Bhagyashree - W/O: ನಾಗಣಾಥ ವಜೀರೆ ಬೆಮ್ಬರಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100139254 Ujwala - W/O ಸಂತೋಷ ಪಾಟೀಲ 36 ಹನುಮಾನ ಟೆPHH(NK) / NCS------60000000-
560100140138 Shobha - W/O: ಭಿಮರಾವ್ ಗಾದ್ಗೆ ಬೆಂಬ್ರಾ ಕೊPHH(NK) / NCS------60000000-
560100140190 Nirmala - W/O: ವೆಂಕಟರಾವ ಗಾದ್ಗೆ ಬೆಂಬ್ರಾ ಕPHH(NK) / NCS------90000000-
560100140450 Chandrakala - W/O: ರಾಮಚಂದ್ರ ಲಿಂಗದಳ್ಲಿ(ಯPHH(NK) / NCS------60000000-
560100140593 Sangitha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಗೌತಮ ಬೆಬಾರ ಬೆPHH(NK) / NCS------120000000-
560100140739 Subhadrabai - W/O: ಕಾಶೀನಾಥ ಪಾಂಚಾಳ ಬೆಂಬ್ರಾ ಕೊPHH(NK) / NCS------60000000-
560100140848 Sagarbai - W/O: ಸೋಪಾನರಾವ ಗಾದ್ಗೆ ಬೆಂಬ್ರಾ ಕPHH(NK) / NCS------30000000-
560100140964 Sangeetha - S/O: ವಾಮನರಾವ್ ಗಾದ್ಗೆ ಬೆಂಬPHH(NK) / NCS------150000000-
560100141248 Anjanabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನೀಲಕಂಠರಾವ ಬೆಂPHH(NK) / NCS------60000000-
560100141648 Lakshmi - S/O: ವಿಷ್ಣುದಾಸ್ ಬೆಂಬ್ರಾ ತPHH(NK) / NCS------150000000-
560100145614 ವಿನಾಯಕ - ಮು.ಬೆಂಬ್ರಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100145615 Anusaya - ಬೇಂಬ್ರಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100145616 sarubai - ಬೆಂಬ್ರಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100145617 Kondabai - ಮು. ಬೇಂಬ್ರಾ, ಪೊ. ಕೋರೆಕಲ ತಾ|ಔರPHH(NK) / NCS------90000000-
560100145619 ಮುದ್ರಿಕಾ - ಸಾ : ಬೇಂಬ್ರಾ ತಾ : ಔರಾದ (ಬಾ) ಜೀPHH(NK) / NCS------120000000-
560100145620 kamala - ಮು. ಬೇಂಬ್ರಾ, ಪೊ. ಕೋರೆಕಲ ತಾ| ಔPHH(NK) / NCS------30000000-
560100145621 Gayabai - ಮು. ಬೇಂಬ್ರಾ, ಪೊ. ಕೋರೆಕಲ ತಾ| ಔAAY(NK) / NCS------200000000-
560100145622 ಕವಿತಾ - ಮು. ಬೇಂಬ್ರಾ, ಪೊ. ಕೋರೆಕಲ ತಾ| ಔPHH(NK) / NCS------60000000-
560100145623 Kamala - ಮು : ಬೆಂಬ್ರಾ ತಾ : ಔರಾದ (ಬಾ) ಜೀPHH(NK) / NCS------60000000-
560100145624 ಮಷ್ಣಜ - ಮು. ಬೇಂಬ್ರಾ, ಪೊ. ಕೋರೆಕಲ ತಾ| ಔPHH(NK) / NCS------60000000-
560100145625 ಚಂಪಾಬಾಯಿ - ಸಾ|| ಬೆಂಬ್ರಾ ತಾ| ಔರಾದ ಬಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560100145626 narayan - ಮು.ಬೆಂಬ್ರಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100145627 rukamina bai - ಮು.ಬೆಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100145628 ತುಳಸಿ ರಾಮ - ಮು. ಬೇಂಬ್ರಾ, ಪೊ. ಕೋರೆಕಲ ತಾ| ಔAAY(NK) / NCS------200000000-
560100145629 ಶೋಭಾ - ಬೆಮರಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100145630 Panchashlla - ಬೆಂಬ್ರಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100145631 Shobhabayi - ಬೆಂಬ್ರಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100145632 Sulochana - ಬಾಂಬರಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100145633 Gangubai - ಮು. ಬೇಂಬ್ರಾ, ಪೊ, ಕೋರೆಕಲ ತಾ| ಔAAY(NK) / NCS------200000000-
560100145634 ಜೇರುಬಾಯಿ - ಮು. ಬೇಂಬ್ರಾ, ಪೊ. ಕೋರೆಕಲ ತಾ| ಔPHH(NK) / NCS------60000000-
560100145635 Bharatibai - ಮು.ಬೆಂಬ್ರಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100145636 Kevalabai - ಬೇಂಬ್ರಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100145637 ಶಿವಾಜಿ - ಮು ಲಿನಗದಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560100145638 mina bayi - ಲಿನಗದಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560100145639 ತಾನಾಜಿ - ಸಾ||ಲಿನಗದಳ್ಳಿ ಯು ತಾ||ಔರಾದ ಬಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560100145640 ಪ್ರೇಮಲಾಬಾಯಿ - ಸಾ|| ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ ಯು ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560100145641 ವಿಠಲ - ಲಿಂಗದಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560100145642 ಅಮೃತ - ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ (ಯು)AAY(NK) / NCS------200000000-
560100145643 ಶ್ರೀಮಂತ - ಲಿನಗದಳ್ಳಿ (ಯು) ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560100145644 Anashbai - ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ (ಯು) ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560100145645 ಲಕ್ಷಣ - ಲಿನಗದಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560100145646 Sangabai - ಲಿನಗದಳ್ಳಿ (ಯು) ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560100145647 sesha bai - ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ ತಾ| ಔರಾದ ಬಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560100145648 ಭಿವಾಜಿ - ಲಿನಗದಳ್ಳಿ (ಯು) ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560100157313 laxmi bai - ಮು.ಬೆಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100157314 ಸುಶೀಲಾಬಾಯಿ - ಬೆಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100157315 sunanda - ಮು ಬೇಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100157316 Bharatbai - ಮು.ಬರಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100157317 ಧೊಂಡಿಬಾ - ಬೆಮರಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100157318 ಭಿಮಸೆನ - ಬೆಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100157319 ಶೌಬಾಯಿ - ಮು.ಬೆಂಬ್ರಾ ತಾ : ಔರಾದ (ಬಾ) ಜೀ :PHH(NK) / NCS------120000000-
560100157320 ujvala - ಮು.ಬೆಂಬ್ರಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100157321 sajabai - ಬೆಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100157322 ಸವಿತಾಬಾಯಿ - ಬೆಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100157323 ಸೋಪಾನ ರಾವ - ಬೆಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100157324 ಉತ್ತಮ - ಬೆಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560100157325 Gayabai - ಬೆಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100157326 ಸುಲೋಚನಾ - ಸಾ : ಲೀಂಗದಳ್ಳಿ (ಯು) ತಾ : ಔರಾದ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100157327 Suman - ಮು.ಬೇಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100157328 Vidhyavati - ಬೆಮರಾPHH(NK) / NCS------210000000-
560100157329 ಸುಭದ್ರಾಬಾಯಿ - ಸಾ : ಮುಧೋಳ (ಬಿ) ತಾ : ಔರಾದ (ಬಾ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560100157330 ವಾಮನ ರಾವ - ಮು.ಬೆಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100157331 ರಂಗರಾವ - ಬೆಮರಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100157332 ಸವಿತಾ - ಬೆಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100157333 Vandana - ಮು. ಬೇಂಬ್ರಾ, ಪೊ. ಕೋರೆಕಲ ತಾ| ಔPHH(NK) / NCS------120000000-
560100157334 Nivarthi Rao - ಬೆಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100157335 Sunita - ಮು. ಬೇಂಬ್ರಾ, ಪೊ. ಕೋರೆಕಲ ತಾ| ಔPHH(NK) / NCS------180000000-
560100157336 Kamalabai - ಬೆಮರಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100157337 ವೈಜಿನಾಥ - ಮು.ಬೆಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100157338 Sumanbai - ಮು.ಬೆಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100157339 Sojarbai - ಮು. ಬೇಂಬ್ರಾ, ಪೊ. ಕೋರೆಕಲ ತಾ| ಔPHH(NK) / NCS------120000000-
560100157340 ವಿಮಲಬಾಯಿ - ಮು. ಬೇಂಬ್ರಾ, ಪೊ. ಕೋರೆಕಲ ತಾ| ಔPHH(NK) / NCS------120000000-
560100157341 ಪಾರ್ವತಿ - ಮು. ಬೇಂಬ್ರಾ , ಪೊ. ಕೋರೆಕಲ ತಾ| PHH(NK) / NCS------120000000-
560100157342 ಬಾಬುರಾವ - ಬೆಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560100157343 ಹಾವಗಿ - ಮು. ಬೇಂಬ್ರಾ, ಪೊ. ಕೋರೆಕಲ ತಾ| ಔPHH(NK) / NCS------60000000-
560100157344 ರುಕ್ಮಿಣಿ - ಬೆಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCS------210000000-
560100157345 kamalabai - ಮು.ಬೆಂಬ್ರಾ ಪೋ.ಮುಧೋಳ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****939119/05/2022FPS****939119/05/2022180012000019/05/2022
560100157346 Uttambai - ಬೆಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100157347 jana bai - ಬೆಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100157348 kalavati - ಮು.ಬೆಂಬ್ರಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100157349 jana - ಬೆಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100157350 Bharatbai - ಮು.ಬೆಂಬ್ರಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100157351 ಹರುಬಾಯಿ - ಬೆಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100157352 ಶಿವಾಜಿ - ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ (ಯು) ತಾ// ಔರಾದ (ಬ)PHH(NK) / NCS------150000000-
560100157353 ವಾಮನ ರಾವ - ಲಿನಗದಳ್ಳಿ (ಯು) ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560100157354 Roshanbi - ಸಾ|| ಲಿನಗದಳ್ಳಿ ಯು ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560100157355 ಉಮಾ ಕಾಂತ - ಸಾ : ಮುಧೋಳ (ಬಿ) ತಾ : ಔರಾದ (ಬಾ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560100157356 Rukminibai - ಸಾ|| ಲಿನಗದಳ್ಳಿ ಯು ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560100157357 Shivaji S/o Namdev Hokharane - ಸಾ : ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ (ಯು) ತಾ : ಔರಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100157358 ವೆಂಕಟ - ಸಾ||ಲಿನಗದಳ್ಳಿ ಯು ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560100157359 ವಿಠಲ - ಲಿನಗದಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560100157360 Sunanda - ಸಾ| ಲಿನಗದಳ್ಳಿ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560100157361 ಕಾಶಿರಾಮ - ಲಿನಗದಳ್ಳಿ (ಯು) ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560100157362 ವಿಠಲ ರಾವ - ಲಿನಗದಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560100157363 Sunita - ಸಾ|| ಲಿನಗದಳ್ಳಿ (ಯು) ತಾ|| ಔರಾದ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100157364 ಬಾಬು ರಾವ - ಸಾ : ಲೀಂಗದಳ್ಳಿ ತಾ : ಔರಾದ (ಬಾ) PHH(NK) / NCS------90000000-
560100157365 Sojarbai - ಸಾ|| ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ ಯು ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560100166470 ಕಮಳಾಬಾಯಿ - ಮು. ಬೇಂಬ್ರಾ, ಪೊ. ಕೋರೆಕಲ ತಾ| ಔNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166471 ಬಂಡೆಪ್ಪಾ - ಬೆಮರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166472 ಬಾಲಾಜಿ - ಬೆಂಬ್ರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166473 ತುಕಾರಾಮ - ಮು. ಬೇಂಬ್ರಾ, ಪೊ. ಕೋರೆಕಲ ತಾ| ಔNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166474 ನಿಲಕಂಠ` ರಾವ - ಮು.ಬೆಂಬ್ರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166475 ದತ್ತು ರಾವ - ಬೆಂಬ್ರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166476 ದೇವಿದಾಸ - ಮು ಬೆಮಬ್ರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166477 ಮಾಧವ ರಾವ - ಮು. ಬೇಂಬ್ರಾ, ಪೊ. ಕೋರೆಕಲ ತಾ| ಔNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166478 ಅಶೊಕ - ಮು. ಬೇಂಬ್ರಾ, ಪೊ. ಕೋರೆಕಲ ತಾ| ಔNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166480 ಬಾಬು ರಾವ - ಮು.ಬೆಂಬ್ರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166483 ಬಸವರಾಜ - ಬೆಂಬ್ರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166484 Gangubai - ಸಾ : ಬೇಂಬ್ರಾ ತಾ : ಔರಾದ (ಬಾ) ಜೀNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166485 ಗೋವಿಂದ ರಾವ - ಮು. ಬೆಂಬ್ರಾ ಪೂ. ಬೇಂಬ್ರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166486 ವೆಂಕಟ ರಾವ - ಬೆಂಬ್ರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166488 ಸುಮನ ಬಾಯಿ - ಸಾ : ಮುಧೋಳ (ಬಿ) ತಾ : ಔರಾದ (ಬಾ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166489 ಪ್ರಭು ರಾವ - ಬೆಂಬ್ರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166490 ಚಂದ್ರಕಾಂತ - ಸಾ : ಬೇಂಬ್ರಾ ತಾ : ಔರಾದ (ಬಾ) ಜೀNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166491 ತಾನಾಜಿ - ಬೆಂಬ್ರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166492 ರಾಜಾ ರಾಮ - ಮು.ಬೆಂಬ್ರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166493 ವೈಜಿನಾಥ - ಸಾ : ಬೇಂಬ್ರಾ ತಾ : ಔರಾದ (ಬಾ) ಜೀNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166494 ಮೋತಿ ರಾಮ - ಮು.ಬೆಂಬ್ರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166495 ವಿಮಲ ಬಾಯಿ - ಮು.ಬೆಂಬ್ರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166496 ನಾಗುರಾವ್‌ - ಮು : ಬೇಂಬ್ರಾ ತಾ : ಔರಾದ (ಬಿ) NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166497 ಪಾಂಡುರಂಗ - ಬೆಮ್ರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166498 ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ - ಸಾ : ಬೇಂಬ್ರಾ ತಾ : ಔರಾದ (ಬಾ) ಜೀNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166499 ಕೊಂಡಿ ಬಾ - ಮು. ಬೇಂಬ್ರಾ, ಪೊ. ಕೋರೆಕಲ ತಾ| ಔNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166500 ಅರ್ಜುನ - ಮು.ಬೆಂಬ್ರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166501 ಗೋಪಾಲ ರಾವ - ಬೆಂಬ್ರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166502 ಲಷ್ಮಣ - ಮು.ಬೆಂಬ್ರಾ ಪೋ. ಮುಧೋಳ (ಬಿ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166503 ನಾಮದೇವ - ಸಾ : ಬೇಂಬ್ರಾ ತಾ : ಔರಾದ (ಬಾ) ಜೀNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166504 ರಾಮ ರಾವ - ಮು.ಬೆಂಬ್ರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166505 ಶ್ರೀರಂಗ - ಬೆಂಬ್ರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166506 ಕೇರಬಾ - ಮು.ಬೆಂಬ್ರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166507 rukmini bai - ಬೇಂಬ್ರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166508 ಅಶೋಕ ರಾವ - ಬೆಂಬ್ರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166509 ಪಾಂಡು ರಂಗ - ಬೆಂಬ್ರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166510 ಸಧಾ ಶಿವ ರಾವ - ಮು. ಬೇಂಬ್ರಾ, ಪೊ. ಕೋರೆಕಲ ತಾ| ಔNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166511 ಕೇಶವ ರಾವ - ಬೆಂಬ್ರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166512 ಶಿಲಾಬಾಯಿ - ಬೆಂಬ್ರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166513 ಕಮಲಾಕರ - ಬೆಂಬ್ರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166514 ಗಣಪತ್‌ ರಾವ - ಲಿನಗದಳ್ಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166515 ಮಂಗಲಾ ಬಾಯಿ - ಮು ಲೀಂಗದಳ್ಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166516 ನರಸಿಂಗ್‌ - ಸಾ|| ಲಿನಗದಳ್ಳಿ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166517 maalan bai - ಸಾ|| ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ ಯು ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166518 ವಿಶ್ವನಾಥ - ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166519 ಹರಿದೇವ - ಲಿನಗದಳ್ಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100170378 Vishanukanth S/o Govind - ಮುಧೋಳ(ಬಿ) ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100170781 Mudrikabai - ನಿಂಗದಳ್ಳಿ ತ: ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100170798 Umakanth S/o Baburao - ನಿಮಗದಳ್ಳಿ ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ: ಬೀದPHH(NK) / NCS------60000000-
560100170804 Vijaymala - ನಿಂಗದಳ್ಳಿ ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ: ಬೀದPHH(NK) / NCS------180000000-
560100170807 ವಿಷ್ನು ತಂ. ವಾಮನರಾವ - ಸಾ:ನಿಂಗದಳ್ಳಿ ತಾ:ಔರಾದ ಜೀ : ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100170829 Sitaram S/o Tulasiram - ಸಾ:ನಿಂಗದಳ್ಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100170860 Usha W/o Venkathrao - ಸಾ:ಬೆಂಬ್ರಾ ತಾ:ಔರಾದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100170866 Vithalrao S/o Ramrao - ಸಾ:ಬೆಂಬ್ರಾ ತಾ:ಔರಾದ ಜಿ:ಬಿದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100170888 Chayabai W/o Limbaji - ಸಾ:ಬೇಂಬ್ರಾ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------270000000-
560100171126 Amaruth S/o Jaivanth - ಸಾ:ಮುಧೋಳ(ಬಿ) ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100171429 Gyneshwar S/o Sopanrao - ಬೇಂಬ್ರಾ ತಾ: ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100171522 Punyavanth S/o Mastana - ಸಾ:ಮುಧೋಳ(ಬಿ) ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100171765 Dilip S/o Kalappa - ಮುಧೋಳ(ಬಿ) ತಾ:ಔರಾದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100171827 Srinivash S/o Datturao - ಬೆಂಬ್ರಾ ತಾ:ಔರಾದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100171833 Ramakanth S/o Annarao - ಬೇಂಬ್ರಾ ತಾ:ಔರಾದ ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560100171839 Ramrao S/o Ekanathrao - ಬೇಂಬ್ರಾ ತಾ: ಔರಾದ ಜಿ: ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100171845 ಜ್ಯೊತಿರಾಮ ತ/ ತುಳಸಿರಾಮ - ಸಾ:ಬೆಂಬ್ರಾ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560100171853 Anushabai W/o Pandari - ಮು : ಬೇಂಬ್ರಾ ತಾ : ಔರಾದ (ಬಿ) NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100171860 Sharadabai W/o Umakanth - ಸಾ:ನಿಂಗದಳ್ಳಿ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ:ಬPHH(NK) / NCS------120000000-
560100172293 Vilash S/o Kashinath - ಸಾ:ಮುಧೋಳ(ಬಿ) ತಾ:ಔರಾಧ ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****555222/05/2022FPS****555222/05/2022150010000022/05/2022
560100172330 Nilavati W/o Suryakanth - ಮು : ನೀಂಗದಳ್ಳಿ ತಾ : ಔರಾದ (ಬಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100172331 Govindrao S/o Motiram Malakapu - ಮು : ನೀಗಂದಳ್ಳಿ ತಾ : ಔರಾದ (ಬಿ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100172472 Venkathrao S/o Srirangrao - ಸಾ.ಬೇಂಬ್ರಾ ತಾ.ಔರಾದ ಜೀ.ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100172552 Vanita - ಸಾ:ನಿಂಗದಳ್ಳಿ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ:ಬPHH(NK) / NCS------150000000-
560100173297 Asha - ಬೆಂಬ್ರಾ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560100173309 Sangukumar S/o Neelkanthrao - ಬೆಂಬ್ರಾ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560100173624 Shesharao S/o Baburao - ಮು|ಮುಧೋಳ(ಬಿ) ತಾ|ಔರಾದ(ಬಾ) ಜಿ|ಬೀNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100173634 Pandari S/o Gopalrao - ಗ್ರಾಮ ಬೆಂಬ್ರಾ ತಾ| ಔರಾದ (ಬಿ) PHH(NK) / NCS------60000000-
560100173660 Ramkishan S/o Gopalrao - ಗ್ರಾಮ - ಬೇಂಬ್ರಾ ತಾ| ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560100173670 Sangeeta Arjun - ಗ್ರಾಮ ಬೆಂಬ್ರಾ ತಾ| ಔರಾದ (ಬಿ) PHH(NK) / NCS------30000000-
560100173779 Naganath S/o Rajeppa - ಸಾ:ಮುಧೋಳ(ಬಿ) ತಾ:ಔರಾದ ಜಿ:ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100174329 Umakanth S/o Namdev - ಮುಧೋಳ (ಬಿ) ತಾ: ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ: ಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100174448 V enkath S/o Kashinath - ಮುಧೋಳ ತಾ: ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ: ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100174608 Ram S/o Shenkarao - ಮು : ಬೆಂಬ್ರಾ ತಾ : ಔರಾದ (ಬಿ) NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100174672 Satyakala W/o Suresh - ಬೆಂಬ್ರಾ ತಾ: ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ: ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100174978 Ushabai W/o Ramesh Patil - ಮು : ಬೇಂಬ್ರಾ ತಾ : ಔರಾದ (ಬಿ) PHH(NK) / NCS------60000000-
560100175189 Lakximibai W/o Maruti - ಮು|ಬೇಂಬ್ರಾ ತಾ|ಔರಾದ ಬಿ ಜಿ|ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100175278 Shushilabai W/o Nagurao - ಮು:ಬೆಂಬ್ರ ತಾ|ಔರದ ಜಿ|ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100178734 ವಿದ್ಯಾವತಿ - ಮು : ಬೇಂಬ್ರಾ ತಾ : ಔರಾದ (ಬಿ) AAY(NK) / NCS------200000000-
560100178748 ವಿನೋದ ಕಾಂಬಳೆ - ಸಾ : ಬೇಂಬ್ರಾ ತಾ : ಔರಾದ (ಬಿ) PHH(NK) / NCS------30000000-
560100178755 ಜನಾಬಾಯಿ - ಸಾ : ಬೇಂಬ್ರಾ ತಾ : ಔರಾದ (ಬಿ) PHH(NK) / NCS------150000000-
560100178771 Pulubai Atanure - ಬೇಂಬ್ರಾ ತಾ : ಔರಾದ (ಬಿ) ಜೀ : PHH(NK) / NCS------30000000-
560100178791 ಶಾಂತಾ - ಮು : ಬೇಂಬ್ರಾ ತಾ : ಔರಾದ (ಬಿ) PHH(NK) / NCS------90000000-
560100178799 Surekha - ಮು :ಬೇಂಬ್ರಾ ತಾ : ಔರಾದ (ಬಿ) ಜPHH(NK) / NCSBiometric****555224/05/2022FPS****555224/05/202212008000024/05/2022
560100180104 ಅಂಗದ ಬೀರಾದರ - ಸಾ : ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ (ಯು) ತಾ : ಔರಾದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100180884 Mahananda - ಸಾ : ಬೆಂಬ್ರಾ ತಾ : ಔರಾದ (ಬಿ) PHH(NK) / NCS------90000000-
560100180900 ವಿನಾಯಕ - ಮು : ಬೇಂಬ್ರಾ ತಾ : ಔರಾದ (ಬಿ) NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100180916 ತುಕಾರಾಮ - ಮು : ಬೇಂಬ್ರಾ ತಾ : ಔರಾದ (ಬಿ) NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100180929 Ujwalabai - ಮು : ಬೇಂಬ್ರಾ ತಾ : ಔರಾದ (ಬಿ) AAY(NK) / NCS------200000000-
560100180971 ಸಂಗೀತಾ ಗಂ.ಧನಾಜಿ ಹಾಲ್ಲಾಳೆ - ಮು : ಬೇಂಬ್ರಾ ತಾ : ಔರಾದ (ಬಿ) PHH(NK) / NCS------180000000-
560100180985 vyjinatha - ಲಿನಗದಳ್ಳಿ ತಾ : ಔರಾದ (ಬಿ) ಜೀ PHH(NK) / NCS------30000000-
560100180996 ರಾಮ ರಾವ - ಸಾ : ಬೇಂಬ್ರಾ ತಾ : ಔರಾದ (ಬಿ) AAY(NK) / NCS------200000000-
560100181018 ವಿಠಲ - ಸಾ : ಬೇಂಬ್ರಾ ತಾ : ಔರಾದ (ಬಿ) PHH(NK) / NCS------60000000-
560100181031 ರಾಮಚಂದ್ರ - ಸಾ : ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ ತಾ : ಔರಾದ (ಬಿ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100181042 ಸೂರ್ಯಕಾಂತ - ಮು : ಮುಧೋಳ (ಬಿ) ತಾ : ಔರಾದ (ಬಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100181053 ಮಹೇಶ ತಂ. ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ಮಂಗಾ - ಸಾ : ಬೇಂಬ್ರಾ ತಾ : ಔರಾದ (ಬಿ) NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100181066 ಉಮಾಕಾಂತ - ಸಾ ಬೇಂಬ್ರಾ ತಾ ಔರಾದ ಜಿ ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100181078 Sheshabai - ಮು : ಬೆಂಬ್ರಾ ತಾ : ಔರಾದ (ಬಿ) PHH(NK) / NCS------150000000-
560100181838 Mahananda - ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ (ಯು) ತಾ : ಔರಾದ (ಬಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560100181843 ಧನಾಜಿ ಬೀರಾದರ - ಮು : ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ (ಯು) ತಾ : ಔರಾದPHH(NK) / NCS------90000000-
560100183150 ಸಂಗೀತಾ - ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ (ಯು) ತಾ : ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560100183158 Surekha - ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ (ಯು) ತಾ : ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------150000000-
560100183208 ಫತರುಸಾಬ - ಮು : ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ (ಯು) ತಾ : ಔರಾದPHH(NK) / NCS------90000000-
560100183309 Premala Bai - ಮು : ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ (ಯು) ತಾ : ಔರಾದPHH(NK) / NCS------180000000-
560100183481 ವಾಮನ ಕೋಲಿ - ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ (ಯು) ತಾ : ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560100184216 Padminabai - ಸಾ : ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ (ಯು) ತಾ : ಔರಾದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100184316 ನಾರಾಯಣ ಬೀರಾದರ - ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ (ಯು) ತಾ : ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560100184643 KAMALABAI - ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ (ಯು) ತಾ : ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560100184922 Sunitha - ಮು : ಬೇಂಬ್ರಾ ತಾ : ಔರಾದ (ಬಿ) PHH(NK) / NCS------120000000-
560100185217 ಮಾದವರಾವ್‌ ವಡಿಕಾ - ಮು : ಬೇಂಬ್ರಾ ತಾ : ಔರಾದ (ಬಿ) PHH(NK) / NCS------120000000-
560100185223 ಸಂಗೀತಾ - ಮು : ಬೇಂಬ್ರಾ ತಾ : ಔರಾದ (ಬಿ) AAY(NK) / NCS------200000000-
560100185538 Hanumanth Ramarao Dabde - ಮು : ಬೇಂಬ್ರಾ ತಾ : ಔರಾದ (ಬಾ) ಜೀNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100185539 Shilpa W/o Umesh Manga - ಸಾ : ಬೇಂಬ್ರಾ ತಾ : ಔರಾದ (ಬಾ) NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100185540 Anusaya - ಮು :ಬೇಂಬ್ರಾ ತಾ : ಔರಾದ (ಬಾ) ಜೀ PHH(NK) / NCS------150000000-
560100185541 Madhav S/o Laximanrao Biradar - ಸಾ : ಬೇಂಬ್ರಾ ತಾ : ಔರಾದ (ಬಾ) PHH(NK) / NCS------180000000-
560100185542 Prabhavati - ಮು : ಬೇಂಬ್ರಾ ತಾ : ಔರಾದ (ಬಾ) ಜೀPHH(NK) / NCS------120000000-
560100185543 Premala - ಬೆಂಬ್ರಾ ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100185544 Srinivash S/o Datturao Gadage - ಮು : ಬೇಂಬ್ರಾ ತಾ : ಔರಾದ (ಬಾ) ಜೀPHH(NK) / NCS------120000000-
560100185545 Radhabai - ಮು : ಬೇಂಬ್ರಾ ತಾ: ಔರಾದ (ಬಾ) ಜೀ PHH(NK) / NCS------90000000-
560100185546 Venkath S/o Dhondiba Birge - ಮು : ಬೇಂಬ್ರಾ ತಾ : ಔರಾದ (ಬಾ) ಜೀPHH(NK) / NCS------150000000-
560100185547 Archanabai - ಬೆಂಬ್ರಾ ತಾ. ಔರಾದ ಬಿ ಜಿ. ಬೀದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560100185566 Balika W/o Ram Hallale - ಮು : ಬೇಂಬ್ರಾ ತಾ : ಔರಾದ (ಬಾ) ಜೀPHH(NK) / NCS------60000000-
560100185725 RAJKUMAR S/O KONDIBARAO - ಮು. ಬೆಂಬ್ರಾ ಪೋ. ಕೊರೆಕಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100185939 Narsabai - ಬೆಂಬ್ರಾ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ. ಬೀದPHH(NK) / NCS------90000000-
560100185957 Pandari S/o Namadevrao Lone - ಸಾ : ಬೇಂಬ್ರಾ ತಾ ; ಔರಾದ (ಬಾ) PHH(NK) / NCS------120000000-
560100186667 Premalabai - ಭೀಮರಾವ ಪಾಟೀಲ 155 ಬೇಂಬ್ರಾ ಬೆPHH(NK) / NCS------120000000-
560100186742 Surekha W/o Prakash Shendkar - ಭಗವಾನರಾವ ಶೆಂಡಕರ ಬೇಂಬ್ರಾ 01 ಬPHH(NK) / NCS------60000000-
560100186743 Anuradha W/o Sitaram Biradar - ತುಳಸಿರಾಮ ನರಸಿಂಗರಾವ ಬಿರಾದರ ನೀಂಗPHH(NK) / NCS------30000000-
560100187433 Sumanbai - ತುಳಸಿರಾಮ ನರಸಿಂಗರಾವ ಬಿರಾದರ 145PHH(NK) / NCS------90000000-
560100187579 Vachalabai - ಭೀಮರಾವ ವಾಡಿಕರ ಬೇಂಬ್ರಾ 103 ಬೆPHH(NK) / NCS------90000000-
560100188598 Trivenibai W/o Abhagrao Malkap - ಅಭಂಗರಾವ ಹಣಮಂತರಾವ ಮಲ್ಕಾಪೂರೆ 12PHH(NK) / NCS------60000000-
560100190275 Narasabai S/o Shankarao Birada - ಅನೀಲಕುಮಾರ ಶಂಕರಾರ ಬಿರಾದಾರ 144 PHH(NK) / NCS------60000000-
560100190510 Mamudabee W/o Pashamiyya Saiya - ಪಾಶಾಮಿಯ್ಯಾ ಇಸ್ಮಯಿಲಸಾಬ ಸೈಯದ 14PHH(NK) / NCS------60000000-
560100190511 parbhavati biradar - ಸಂತೋಷ ಭೀವಾಜಿ ಬಿರಾದಾರ 160 ಲೀಂPHH(NK) / NCS------90000000-
560100190512 Laximibai W/o Dilip - ದೀಲಿಪ ಮಷ್ನಾಜಿ ಗೋಖಲೆ 94 ಕೂಶನೂPHH(NK) / NCS------60000000-
560100190513 Nagubai - ನಾಗೂರಾವ ಸೋಪಾನರಾವ ವಾಡಿಕರ 54 ಬPHH(NK) / NCS------150000000-
560100190514 Thejabai - ತೇಜಾಬಾಯಿ ಹರಿದೇವ ವಾಡಿಕರ 54 ಬPHH(NK) / NCS------30000000-
560100190515 Indrabai W/o Tulasiram Biradar - ತುಳಸಿರಾಮ ನರಸಿಂಗರಾವ ಬಿರಾದಾರ 14PHH(NK) / NCS------60000000-
560100190595 Shobha W/o Rajkumar Biradar - ರಾಜಕುಮಾರ ವಿಶ್ವನಾಥ ಬಿರಾದಾರ 138PHH(NK) / NCS------60000000-
560100193917 Sushilabai - W/O: ರಾಮರಾವ ವಾಡಿಕರ ಬೆಂಬ್ರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100195201 Gaya Bai - S/O ವೆಂಕಟರಾವ್ ಸುಕನಲೇ ೧೨೯-೨ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100195877 Parwathi - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಬುರಾವ PHH(NK) / NCS------150000000-
560100196587 Mandabai - W/O: ವೆಂಕಟರಾವ ಬಿರಾದಾರ ಬೆಂPHH(NK) / NCS------120000000-
560100196792 Rashikabai - W/O: ವಿಶ್ವನಾಥ ಲಿಂಗದಳ್ಲಿ ತPHH(NK) / NCS------60000000-
560100197196 Sumitrabai - W/O: ಧನರಾಜ ಗಾದ್ಗೆ ಬೆಂಬ್ರಾ ಅಂಚPHH(NK) / NCS------60000000-
560100197200 Shilpa - W/O: ಉಮೇಶ ಮಂಗಾ ಬೆಂಬ್ರಾ ತಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100197232 Anita - W/O ದತ್ತು ನಿಂಗದಳ್ಳಿ ನಿಂಗದಳ್ಳPHH(NK) / NCSBiometric****492923/05/2022FPS****492923/05/202212008000023/05/2022
560100197278 Ambika - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100197329 Laxmibai - W/O: ಶಿವಾಜಿರಾವ ವಜೀರೆ ಬೆಂಬPHH(NK) / NCS------60000000-
560100197343 Sulochana - ಕೇರ್ ಆಫ್: ದೇವಿದಾಸ ಬೆಂಬ್ರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100197349 Swati - W/O ಅಂಕುಶ . . . ಬೆಂಬರಾ, ತಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100197891 Lalita Bai - W/O ನರೇಂದ್ರ ಕಾಳೆ 36/2 . ಲಿಂPHH(NK) / NCS------120000000-
560100197987 Ambika - W/O: ಕಚರು ಬಿರಾದಾರ ಲಿಂಗದಳ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560100198204 Saraswati - W/O ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬೆಂಬ್ರಾ ತಾ. ಔNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100198288 Latabai - W/O: ಸದಶಿವರವ್ ಪಾಟಿಲ ಬೆಮ್ಬNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100198669 Mahadevi N Patil - W/O ನಾಗನಾಥ ಬಿ ಪಾಟಿಲ್ 33 ಅಂಜಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100199333 Jaishree - W/O: ಕಂಲಾಕರ ಪಾಟಿಲ ಬೆಮ್ಬರ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100200217 Suryakala - W/O: ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಪಾಟೀಲ ಬೆಂಬ್ರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100200307 Chandarbai - W/O: ವೆಂಕಟರಾವ ಪಾಟಿಲ ಬೆಮ್ಬPHH(NK) / NCS------90000000-
560100200309 Anuradha - S/O: ರಾಮ್ರಾವ ವಾದಿಕರ 100 ಬೆPHH(NK) / NCS------90000000-
560100201649 Sunita Laxmikant Vajire - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಲಕ್ಷ್ಮಿಕಾಂತ ಬೆಂNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100202075 Shashikala - W/O: ಬಂದಪ್ಪ ಬೀಈಎಮ್‌ಬೀಆರ್ಏNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100202385 Varsha Rani - W/O ಸುಭಾಷ್ ಚೌವಾಣ್ ೩೩೬ ಲಕ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100203169 Anita - C/O ಶಿವಾಜಿ #46 ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಾಂNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100203183 Kevalbai - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಬಾಬಾರಾವ ಬೆಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100203208 Sheethala - C/O ಅನಿರುಧ #17 . ಬೆಳಕುಣಿ ಭೊNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100203232 Vijaylaxmi - W/O ಗೋವಿಂದ ಮಳೆಗಾಂವ ತಾಂಡಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
Top