REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560100130749 Aneelkumar.M.Parshette - S/O ಮಾಣಿಕರಾವ ಕಮಲನಗರNPHH(NK) / NCS------50000000-
560100130759 Asha - D/O ನಾಗನಾಥ ವಾಗಮಾರೆ ನ್ಯೂ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100130787 Sushama - S/O ಕರಬಸಪ್ಪ ಎಡವೆ ಕಮಲ್ ನಗNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100130863 Savita - W/O ಶಿವಕುಮಾರ ನಿಟ್ಟುರೆ ೬೮೮ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100131187 Sunita - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಬಸವರಾಜ ಪಾಟNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100131188 Meena Bai - W/O ಬಸವರಾಜ್ ಕಮಲನಗರ್ ನ್ಯNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100131212 Nagubai - S/O ಮಣೀಕರಾವ 203 . ಕಮಲನಗರ, ತNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100131234 Sangeeta - S/O ಮರೆಪ್ಪ ತಾಂದಳೆ ತಾ.ಔರಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100131254 Kamalabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪ್ರಭುರಾವ ಕಮಲನPHH(NK) / NCSBiometric****140627/05/2022FPS****140627/05/20226004000027/05/2022
560100131264 Laxmibai - W/O ಶೇಷರಾವ ೪೧೦ಸಿ ಔರಾದ (ಬಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560100131279 Surekha - W/O ಧನಾಜಿ ಹುನುಸನಾಳೆ ಔರಾದPHH(NK) / NCSBiometric****140626/05/2022FPS****140626/05/202212008000026/05/2022
560100131288 Archana - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವಕುಮಾರ ಗೊಯ್ಕವಾಡ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100131293 Laximi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಜಕುಮಾರ ಕಮಲನPHH(NK) / NCSBiometric****140627/05/2022FPS****140627/05/20226004000027/05/2022
560100131410 Yamunabai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಗೋವಿಂದರಾವ್PHH(NK) / NCS------30000000-
560100131411 ಸುಲೋಚನಾ - W/O ಮಹಿಂದ್ರ ೪೧೦ ಕಮಲನಗರ್ ತPHH(NK) / NCS------150000000-
560100131413 Anita - W/O ವಸಂತ್ ಔರಾದ (ಬಿ) ವಿಸPHH(NK) / NCSBiometric****140627/05/2022FPS****140627/05/20229006000027/05/2022
560100131464 Sarubai - W/O ಮರೆಪ್ಪ ತಾ.ಔರಾದ ಬಿ ಮPHH(NK) / NCS------30000000-
560100131470 ಪಂಚಫುಲ್ಲಾ - W/O ಪಂಡರಿ #215 . ಕಮಲನಗರ, ತಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100131489 Sunita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಹಾಂತೇಶ್ ಕಮಲನಗರ ಕಮPHH(NK) / NCSBiometric****140628/05/2022FPS****140628/05/20226004000028/05/2022
560100131494 Heena - W/O: ಗೌಶೋಡಿನ್ ಭಗವನ್ ಗ್ಯಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****140627/05/2022FPS****140627/05/2022150010000027/05/2022
560100131530 Gangabai - W/O ಕಿಶನರಾವ ೨/೨೪೭ ತ್ಕಾ. ಔPHH(NK) / NCSBiometric****140623/05/2022FPS****140623/05/2022150010000023/05/2022
560100131539 Anita - W/O ಗಂಗಾಧರ್ ತಾ.ಔರಾದ ಬಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100131544 Chathurabai - W/O ಉಮಾಕಾಂತ್ ಪಾಟಿಲ್ ೯೫೬/ಎ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100131580 Savita - W/O ಅಶೋಕ್ ತಾ.ಔರಾದ ಬಿ ಅಕPHH(NK) / NCSBiometric****140626/05/2022FPS****140626/05/20229006000026/05/2022
560100131604 Goura Bai - W/O ವೆಂಕಟ ತಾ.ಔರಾದ (ಬಿ) PHH(NK) / NCS------60000000-
560100131606 Shilpa - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದಯಾನಂದ ಕಮಲನಗರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100131621 Savita - W/O ಗಂಗಾಧರ ಬೀರಾಜದಾರ ಅಟ್ ಪPHH(NK) / NCSBiometric****486726/05/2022FPS****486726/05/202212008000026/05/2022
560100131649 Pushpa - W/O ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕಣಜೆ ಔರಾದ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100131774 Manjula Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಗೋವಿಂದ ರಾವ ಜ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100136488 Pushplata - ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಚೌಕ ಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100136557 Premalatabai - W/O ಭಗವನಸಿಂಗ್ ಶನೆಶ್ವರ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100136768 Shobha - W/O ದಿಲಿಪಕುಮಾರ ಅಟ ಪೋಸ್ಟ್ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100139271 Reghavati - S/O ರೇವಣಪ್ಪಾ ಕಮಲನಗರ ಚನ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100139279 Jayashri - S/O ರಾಜೇಂದ್ರ ಕಮಲನಗರ ತಾ. ಔNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100145650 Tulasi Bai - ಕಮಲನಗರ ತಾ ಔರಾದ(ಬಾ)ಜಿಲ್ಲ ಬೀದರ 5PHH(NK) / NCSBiometric****486726/05/2022FPS****486726/05/20226004000026/05/2022
560100145651 ಅಮಜದ ಖಾನ - ಅಮಜದಖಾನ ತಂದೆ ಮೆಹಬೂಬಖಾನ ಪಠಾಣ ಅPHH(NK) / NCSBiometric****140623/05/2022FPS****140623/05/20229006000023/05/2022
560100145652 Ratnamma - ಕಮಲನಗರ ತಾ ಔರಾದ(ಬಾ)ಜಿಲ್ಲ ಬೀದರ 5AAY(NK) / NCSBiometric****140626/05/2022FPS****140626/05/2022200015000026/05/2022
560100145653 ರಾಘು ನಾಥ - ಅಂಚೆ ಮು/ ಕಮಲನಗರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100145654 ಬಾಬು ರಾವ - ಬಾಬುರಾವ ತಂದೆ ಸಾಧು ಕಾಂಬಳೆ ಅಂಚೆAAY(NK) / NCS------200000000-
560100145655 Kamalamma - ಪ್ರಭುರಾವ ತಂದೆ ಮೋತಿರಾಮ ಚವ್ಹಾಣ AAY(NK) / NCSBiometric****140628/05/2022FPS****140628/05/2022200015000028/05/2022
560100145656 ಪ್ರಲಾದ - ಪ್ರಲ್ಹಾದ ತಂದೆ ರಘುನಾಥರಾವ ಸಾವಳೆ PHH(NK) / NCS------30000000-
560100145657 ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ - ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಗುರಪ್ಪಾ ರಂಡ್ಯಾಳೆAAY(NK) / NCSBiometric****140628/05/2022FPS****140628/05/2022200015000028/05/2022
560100145658 Arati - ಮಹಾದೇವ ತಂದೆ ಕೇರಬಾ ಗಾಯಕವಾಡ ಅಂPHH(NK) / NCSBiometric****140628/05/2022FPS****140628/05/2022150010000028/05/2022
560100145659 ಪಾಂಡು ರಂಗ - ಪಾಂಡುರಂಗ ತಂದೆ ಮೋತಿರಾಮ ಚವ್ಹಾಣ AAY(NK) / NCS------200000000-
560100145660 ಶಾಂತ ಬಾಯಿ - ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಮಾಣಿಕರಾವ ಸೂರ್ಯವಂPHH(NK) / NCSBiometric****140626/05/2022FPS****140626/05/20223002000026/05/2022
560100145661 ಅರ್ಜುನ - ಅಜು೵ನ ತಂದೆ ಲಕ್ಷಣ ಸುಯ೵ವಂಶಿ ಅಂಚೆAAY(NK) / NCSBiometric****140626/05/2022FPS****140626/05/2022200015000026/05/2022
560100145662 ನಾಗುಬಾಯಿ - ನಾಗಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಅರ್ಜುನ ಕಾಂಬಳೆ ಅಂPHH(NK) / NCSBiometric****140626/05/2022FPS****140626/05/20226004000026/05/2022
560100145663 ಮೊಹನ - ಮೋಹನ ತಂದೆ ನಾರಾಯಣ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅಂAAY(NK) / NCSBiometric****140626/05/2022FPS****140626/05/2022200015000026/05/2022
560100145664 ನಿರವತಿ - ನಿವರ್ತಿ ತಂದೆ ದಶರಥ ಶಿಂನದೆ ಅಂಚAAY(NK) / NCSBiometric****140625/05/2022FPS****140625/05/2022200015000025/05/2022
560100145665 ಶಂಕರ - ಶಂಕರ ತಂದೆ ನಾರಾಯಣ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅPHH(NK) / NCSBiometric****170325/05/2022FPS****170325/05/20226004000025/05/2022
560100145666 Kamalabai - ಕಮಲಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಮೋಹನರಾವ ಬರ್ಗೆ ಅಂAAY(NK) / NCSBiometric****140626/05/2022FPS****140626/05/2022200015000026/05/2022
560100145667 ಉಷಾ - ಉಷಾ ಗಂಡ ತ್ರಿಂಬಕ ಜಾಧವ ಅಂಚೆ ಮು/ AAY(NK) / NCS------200000000-
560100145668 Marthaa Bai - ಸಿಕಿಂದರ ತಂದೆ ನರಸಿಂಗರಾವ ಸೂರ್ಯವಂAAY(NK) / NCSBiometric****140629/05/2022FPS****140629/05/2022200015000029/05/2022
560100145670 ಮಹೆಬುಬ ಸಾಬ - ಮೆಹಬೂಬಸಾಬ ತಂದೆ ಮಹ್ಮದಸಾಬ ಮನಿಯಾರAAY(NK) / NCSBiometric****140626/05/2022FPS****140626/05/2022200015000026/05/2022
560100145671 ಕಾಶಿ ರಾಮ - ಕಮಲನಗರ ತಾ ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿಲ್ಲ ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****140627/05/2022FPS****140627/05/2022200015000027/05/2022
560100145672 Laxmibai - ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಗಂಡ ಹಣಮಂತ ಮಿರಲೆ ಅPHH(NK) / NCSBiometric****218020/05/2022FPS****218020/05/20223002000020/05/2022
560100145673 ನಾಗಮ್ಮಾ - ಭೀಮರಾವ ತಂದೆ ಶ್ಯಾಮರಾವ ಶೆಲ್ಯಾಳೆ AAY(NK) / NCSBiometric****140627/05/2022FPS****140627/05/2022200015000027/05/2022
560100145674 ಬಾಲಾಜಿ - ಬಾಲಾಜಿ ತಂದೆ ಪ್ರಕಾಶ ಹೆಳವೆ ಅಂಚೆAAY(NK) / NCSBiometric****140628/05/2022FPS****140628/05/2022200015000028/05/2022
560100145675 ರಾಜ ರಾಮ - ರಾಜಾರಾಮ ತಂದೆ ಬಾಬು ಕೊಟಗ್ಯಾಳೆ ಅAAY(NK) / NCSBiometric****140625/05/2022FPS****140625/05/2022200015000025/05/2022
560100145676 ಇಟಾ ಬಾಯಿ - ಇಟಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ವೈಜಿನಾಥ ಕಲವಾಡೆ ಅಂAAY(NK) / NCSBiometric****140628/05/2022FPS****140628/05/2022200015000028/05/2022
560100145677 ಗೋದಾವರಿ - ಕಮಲನಗರ ತಾ ಔರಾದ(ಬಾ)ಜಿಲ್ಲ ಬೀದರ 5AAY(NK) / NCSBiometric****140626/05/2022FPS****140626/05/2022200015000026/05/2022
560100145678 Sarubai - ಸರುಬಾಯಿ ಗಂಡ ಮಾರುತಿ ಧನಾಶಿರೆ ಅಂPHH(NK) / NCSBiometric****486723/05/2022FPS****486723/05/2022150010000023/05/2022
560100145680 ಶ್ರಿ ಬಾವು ರಾವ - ಭಾವುರಾವ ತಂದೆ ಸಂಭಾಜೀ ಮೊರೆ ಅಂಚೆAAY(NK) / NCSBiometric****140628/05/2022FPS****140628/05/2022200015000028/05/2022
560100145681 ಶ್ರಿ ಛಗನ - ಅಂಚೆ ಮು/ ಕಮಲನಗರ ತಾ/ ಔರಾದ ಜೀ/ ಬAAY(NK) / NCSBiometric****140627/05/2022FPS****140627/05/2022200015000027/05/2022
560100157366 ಶ್ರಿ ಮಚಿಂದ್ರ - ಮಚೀಂದ್ರ ತಂದೆ ಹರೀಬಾ ಜೋಷಿ ಅಂಚೆ:PHH(NK) / NCSBiometric****140623/05/2022FPS****140623/05/2022150010000023/05/2022
560100157367 putalabai w/o tulsiram - ಅಂಚೆ ಮು / ಕಮಲನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****486727/05/2022FPS****486727/05/202212008000027/05/2022
560100157368 ಶ್ರಿ ಹಣಮಂತ - ಮು ಅಂಚೆ / ಕಮಲನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****486727/05/2022FPS****486727/05/20226004000027/05/2022
560100157369 ಬಾಬು ರಾವ - ಕಮಲನಗರ ಇಂದ್ರಾನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****140627/05/2022FPS****140627/05/202212008000027/05/2022
560100157370 ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ರಿದೆವಿ - ಶ್ರೀದೇವಿ ಗಂಡ ವೈಜಿನಾಥ ಕಲ್ಯಾಣಿ PHH(NK) / NCSBiometric****140626/05/2022FPS****140626/05/202212008000026/05/2022
560100157371 Mahadevi - ಮಾಣಿಕರಾವ ತಂದೆ ಶಿವಪ್ಪಾ ಪಾರಶೆಟ್ಟNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100157372 ಶ್ರಿ ಶಿವ ಕುಮಾರ - ಶಿವಕುಮಾರ ತಂದೆ ಕಾಶಿನಾಥ ಪಾರಾ ಅPHH(NK) / NCS------30000000-
560100157374 ratnamma - ರತ್ನಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಶಂಕ್ರೆಪ್ಪಾ ಸೋನಾಳೆPHH(NK) / NCS------30000000-
560100157375 ಶ್ರಿ ಚಂದ್ರಕಾಂತ - ಚಂದ್ರಕಾಂತ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪಾ ಕPHH(NK) / NCSBiometric****140628/05/2022FPS****140628/05/20229006000028/05/2022
560100157376 ಶ್ರಿ ಧೋಂಡಿಬಾ - ಅಂಚೆ ಮು/ ಕಮಲನಗರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100157377 ಸುವರ್ಣಾ - ಸಂಜೀವಕುಮಾರ ತಂದೆ ಸಂಗ್ರಾಮಪ್ಪಾ ಜಿPHH(NK) / NCSBiometric****140629/05/2022FPS****140629/05/202212008000029/05/2022
560100157378 Shashikala - ವಚಲಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಪೀರಾಜಿ ಬಿರಾದರ ಅಂPHH(NK) / NCS------30000000-
560100157380 Vidyavati - ಕಮಲನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****486728/05/2022FPS****486728/05/20229006000028/05/2022
560100157381 ಶ್ರಿ ಬಂಡೆಪಾ - ಬಂಡೆಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಘಾಳೆಪ್ಪಾ ಬಾವಗೆ PHH(NK) / NCSBiometric****584427/05/2022FPS****584427/05/20223002000027/05/2022
560100157382 ಶ್ರಿ ತುಕಾರಾಮ - ಅಂಚೆ ಮು / ಕಮಲನಗರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100157383 Shobha - ಶ್ರೀ ನೀಲೇಶ ತಂದೆ ಸೋಪಾನ ಘಾಗರೆ ಅPHH(NK) / NCSBiometric****140626/05/2022FPS****140626/05/20229006000026/05/2022
560100157384 ಮೇರಿ - ಮೇರಿ ಗಂಡ ಶೇಷಾರಾವ ಫೀರಂಗೆ ಅಂಚೆ.PHH(NK) / NCSBiometric****140628/05/2022FPS****140628/05/20229006000028/05/2022
560100157385 ಶ್ರಿ ರಮೇಶ - ಅಂಚೆ ಮು/ ಕಮಲನಗರPHH(NK) / NCS------90000000-
560100157386 ಶ್ರಿ ವಿಠಲ ರಾವ - ವಿಠಲರಾವ ತಂದೆ ನರಸಿಂಗರಾವ ಸೂರ್ಯವಂPHH(NK) / NCS------90000000-
560100157388 ಶ್ರಿ ಬಾಲಜಿ - ಬಾಲಾಜಿ ತಂದೆ ದಶರಥ ಜಗದಾಳೆ ಅಂಚೆ.PHH(NK) / NCSBiometric****140625/05/2022FPS****140625/05/2022150010000025/05/2022
560100157389 ಹಣುಮಂತರಾವ - ಹಣಮಂತರಾವ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪಾ ಬಾಪೂರೆ PHH(NK) / NCSBiometric****140627/05/2022FPS****140627/05/20226004000027/05/2022
560100157390 ಶ್ರಿ ಗೌತಮ - ಕಮಲನಗರ ತಾ ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿಲ್ಲ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****140628/05/2022FPS****140628/05/202212008000028/05/2022
560100157391 Savita - ಅಂಚೆ ಮು / ಕಮಲನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****140628/05/2022FPS****140628/05/2022150010000028/05/2022
560100157392 ಕವಿತಾ - ಕವಿತಾ ಗಂಡ ಕ್ಯೆಲಾಸ ಮಾನೆ ಅಂಚೆ.ಕPHH(NK) / NCSBiometric****140628/05/2022FPS****140628/05/20229006000028/05/2022
560100157393 ಶ್ರಿ ರಾಮು - ರಾಮು ತಂದೆ ಮೋತಿರಾಮ ಜಾದವ ಅಂಚೆ.PHH(NK) / NCSBiometric****140626/05/2022FPS****140626/05/20229006000026/05/2022
560100157395 ಬಾಲಾಜಿ - ಬಾಲಾಜಿ ತಂದೆ ಮೋತಿರಾಮ ಜಾದವ ಅಂಚPHH(NK) / NCSBiometric****140626/05/2022FPS****140626/05/20226004000026/05/2022
560100157396 Jaishree - ಕಮಲನಗರAAY(NK) / NCSBiometric****140626/05/2022FPS****140626/05/2022200015000026/05/2022
560100157397 ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ - ಕಮಲನಗರ ತಾ ,ಔರಾದ(ಬಾ) ಜಿಲ್ಲ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560100157401 sri sidramma - ಸುದಾಮ ತಂದೆ ರಾಮಾ ಮೊರೆ ಅಂಚೆ.ಕಮಲPHH(NK) / NCS------30000000-
560100157402 ವೈಜನಾಥ - ವೈಜಿನಾಥ ತಂದೆ ಸುದಾಮ ಮೊರೆ ಅಂಚೆ.PHH(NK) / NCSBiometric****140627/05/2022FPS****140627/05/20223002000027/05/2022
560100157403 ಎಕ್ಬಲ - ಎಕಬಾಲ ತಂದೆ ಖಾಸಿಮಸಾಬ ಬಾಗವಾನ ಅAAY(NK) / NCSBiometric****140627/05/2022FPS****140627/05/2022200015000027/05/2022
560100157404 Gousiy Begam - ಹಬೀಬ ತಂದೆ ಗಫುರಸಾಬ ಬಾಗವಾನ ಅಂಚPHH(NK) / NCSBiometric****140625/05/2022FPS****140625/05/2022180012000025/05/2022
560100157405 Afrin Bee - ಇಸ್ಮಾಯಿಲ ತಂದೆ ಅಜೀಜಸಾಬ ಬಾಗವಾನ PHH(NK) / NCSBiometric****140627/05/2022FPS****140627/05/2022210014000027/05/2022
560100157406 ನಾಗಮಣಿ - ಕಮಲನಗರ ತಾ ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿಲ್ಲ ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100157407 ರಾಜ ಕುಮಾರ - ರಾಜಕುಮಾರ ತಂದೆ ಮದರಾಶಿ ಅಂಚೆ.ಕಮಲPHH(NK) / NCS------30000000-
560100157408 Shobha - ಅಂಕುಶ ತಂದೆ ನರಸಿಂಗರಾವ ಬಿರಾದರ ಅPHH(NK) / NCSBiometric****140625/05/2022FPS****140625/05/202212008000025/05/2022
560100157409 ಇಸಾಕ - ಕಮಲನಗರ ತಾ ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿಲ್ಲ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****140623/05/2022FPS****140623/05/202212008000023/05/2022
560100157410 ಬಿಸನೀಲ್ಲಾ ಸಾಬ - ಕಮಲನಗರ ತಾ ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿಲ್ಲ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100157411 ಶಾಂತಾ ಬಾಯಿ - ಅಂಚೆ ಮು / ಕಮಲನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****140623/05/2022FPS****140623/05/20229006000023/05/2022
560100157412 sahinabi - ಅಂಚೆ ಮು / ಕಮಲನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****140628/05/2022FPS****140628/05/20229006000028/05/2022
560100157413 ಹಸನ ಸಾಬ - ಹಸನಸಾಬ ತಂದೆ ಫರೀದಸಾಬ ಶೇಕ ಅಂಚೆAAY(NK) / NCS------200000000-
560100157415 ನರಸಿಂಗ್‌ ರಾವ - ನರಸಿಂಗರಾವ ತಂದೆ ಅಂಬಾಜಿರಾವ ಬುಕಟೆPHH(NK) / NCS------30000000-
560100157416 ರಘು ನಾಥ - ರಘುನಾಥ ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಣ ಚವ್ಹಾಣ PHH(NK) / NCSBiometric****140623/05/2022FPS****140623/05/20226004000023/05/2022
560100157417 ಕೀಶನ - ಕಮಲನಗರ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿಲ್ಲ ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****140623/05/2022FPS****140623/05/2022150010000023/05/2022
560100157418 ಶೆಶಿರಾವ - ಕಮಲನಗರAAY(NK) / NCSBiometric****140623/05/2022FPS****140623/05/2022200015000023/05/2022
560100157419 ದಿಲೀಪ - ದೀಲಿಪ ತಂದೆ ಪಾಂಡುರಂಗ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ PHH(NK) / NCS------90000000-
560100157420 vishwanath - ವಿಶ್ವನಾಥ ತಂದೆ ಕೊಂಡಿಬಾ ಸೂರ್ಯವಂಶPHH(NK) / NCS------30000000-
560100157422 ಪಂಡಿತ ರಾವ - ಪಂಡಿತರಾವ ತಂದೆ ಜ್ಯೋತಿರಾಮ ಚವ್ಹಾಣPHH(NK) / NCS------150000000-
560100157423 ಪ್ರಭು ದಾಸ - ಪ್ರಭುದಾಸ ತಂದೆ ಈರವಂತ ಚವ್ಹಾಣ ಅPHH(NK) / NCSBiometric****140625/05/2022FPS****140625/05/2022150010000025/05/2022
560100157424 ಸುಧಾಮ - ಸುದಾಮ ತಂದೆ ರಾಣಬಾ ಚವ್ಹಾಣ ಅಂಚೆPHH(NK) / NCSBiometric****140628/05/2022FPS****140628/05/20229006000028/05/2022
560100157425 ಕೀಶನ - ಕೀಶನ ತಂದೆ ಕೇರಬಾ ಚವ್ಹಾಣ ಅಂಚೆ.PHH(NK) / NCSBiometric****140626/05/2022FPS****140626/05/20226004000026/05/2022
560100157426 Rajabai - ಕಮಲನಗರ ತಾ.ಔರಾದ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****140625/05/2022FPS****140625/05/2022150010000025/05/2022
560100157427 latha - ಅಂಕುಶ ತಂದೆ ಸಂಗ್ರಾಮ ಚವ್ಹಾನ ಅಂಚPHH(NK) / NCSBiometric****140627/05/2022FPS****140627/05/202212008000027/05/2022
560100157428 parega bai - ಪರೇಗಬಾಯಿ ಗಂಡ ನರಸಿಂಗ ಚವ್ಹಾಣ ಅPHH(NK) / NCS------30000000-
560100157429 ನಾಗಮ್ಮಾ - ನಾಗಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಶಿವಾಜಿ ಚವ್ಹಾಣ ಅಂPHH(NK) / NCSBiometric****140623/05/2022FPS****140623/05/20229006000023/05/2022
560100157430 ಶಕುಂತಲಾ - ಮು ಅಂಚೆ / ಕಮಲನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****140625/05/2022FPS****140625/05/20229006000025/05/2022
560100157431 ಸುರೆಶ - ಸುರೇಶ ತಂದೆ ವಿಠಲ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅಂಚPHH(NK) / NCSBiometric****140623/05/2022FPS****140623/05/2022150010000023/05/2022
560100157433 ಉಮಾಕಾಂತ - ಉಮಾಕಾಂತ ತಂದೆ ನಿರ್ವತಿರಾವ ಚವ್ಹಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****140628/05/2022FPS****140628/05/20229006000028/05/2022
560100157434 ಬಸವರಾಜ - ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ವೀರಪಣ್ಣಾ ಸೋನಾಳೆ ಅAAY(NK) / NCSBiometric****140628/05/2022FPS****140628/05/2022200015000028/05/2022
560100157435 ಶಿವ ಕುಮಾರ - ಶಿವಕುಮಾರ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪಾ ಮಹಾಪೂರೆ PHH(NK) / NCS------90000000-
560100157436 ನಾಗಶಟ್ಟಿ - ಅಂಚೆ ಮು / ಕಕಮಲನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****486723/05/2022FPS****486723/05/20226004000023/05/2022
560100157437 laxmi bai - ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಗಂಡ ಕೀಶನರಾವ ಚವ್ಹಾಣPHH(NK) / NCS------30000000-
560100157438 Chandramma - ಗುಂಡಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ತೋರಣೆಕರPHH(NK) / NCS------210000000-
560100157439 ಧೋಂಡಿಬಾ - ಧೋಂಡಿಬಾ ತಂದೆ ಸಂಗ್ರಾಮ ಸಿಂಧೆ ಅಂPHH(NK) / NCSBiometric****140623/05/2022FPS****140623/05/20226004000023/05/2022
560100157440 ಪಂಡರಿ ನಾಥ - ಅಂಚೆ ಮು / ಕಮಲನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****486726/05/2022FPS****486726/05/20229006000026/05/2022
560100157441 ಪ್ರಭು ದಾಸ - ಪ್ರಭುದಾಸ ತಂದೆ ಸಂಭಾಜೀ ಕಾಂಬಳೆ ಅPHH(NK) / NCSBiometric****140625/05/2022FPS****140625/05/20226004000025/05/2022
560100157442 ದಶರಥ - ದಶರಥ ತಂದೆ ಲಾಲಪ್ಪಾ ಜಗದಾಳೆ ಅಂಚPHH(NK) / NCSBiometric****140629/05/2022FPS****140629/05/20229006000029/05/2022
560100157444 ತೇಜಾಬಾಯಿ - ತೇಜಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಬಾಬುರಾವ ಚವ್ಹಾಣ PHH(NK) / NCSBiometric****140623/05/2022FPS****140623/05/20226004000023/05/2022
560100157445 ಬಾಬುರಾವ - ಬಾಬುರಾವ ತಂದೆ ಸಂಭಾಜೀ ನೆಲವಾಡೆ PHH(NK) / NCSBiometric****140626/05/2022FPS****140626/05/20226004000026/05/2022
560100157446 gundamma - ಅಂಚೆ ಮು /ಕಮಲ ನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****218020/05/2022FPS****218020/05/20223002000020/05/2022
560100157447 ಭೀಮರಾವ ಶ್ರೀಪತರಾವ - KamalnagarAAY(NK) / NCS------200000000-
560100157448 ಮಾಹಾದೇವಿ - ಮಹಾದೇವಿ ಗಂಡ ವೈಜಿನಾಥ ಅಷ್ಟೂರೆ ಅPHH(NK) / NCSBiometric****218020/05/2022FPS****218020/05/202212008000020/05/2022
560100157449 Shailaja - ರಾಜಕುಮಾರ ತಂದೆ ಚೌರಂಗನಾಥ ನಿಟ್ಟೂರPHH(NK) / NCSBiometric****140628/05/2022FPS****140628/05/2022150010000028/05/2022
560100157451 ಬಾಬು ರಾವ - ಬಾಬುರಾವ ತಂದೆ ಕಂಟೆಪ್ಪಾ ಬೀರಾದಾರ PHH(NK) / NCSBiometric****140623/05/2022FPS****140623/05/20226004000023/05/2022
560100157453 Nilamma - ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಬಾಬುರಾವ ಬಿರಾದರ ಅಂPHH(NK) / NCSBiometric****140626/05/2022FPS****140626/05/20229006000026/05/2022
560100157454 ಹನೀಫ ಸಾಬ - ಹನೀಫಸಾಬ ತಂದೆ ಮೆಹಬೂಬಸಾಬ ಮುಲ್ಲಾ PHH(NK) / NCSBiometric****140628/05/2022FPS****140628/05/2022180012000028/05/2022
560100157456 ಬಾಬು ಸಿಂಗ - ಬಾಬುಸಿಂಗ ತಂದೆ ವಿಠಲಸಿಂಗ ಹಜಾರಿ PHH(NK) / NCS------90000000-
560100157457 Sangeeta - ಬಾಲಾಜಿ ತಂದೆ ರಾಜಾರಾಮ ಪಾನಘಂಟೆ ಅPHH(NK) / NCS------90000000-
560100157458 ಬಸ್ವರಾಜ - ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಡೋಣಗಾPHH(NK) / NCSBiometric****140625/05/2022FPS****140625/05/202212008000025/05/2022
560100157459 ರಾಚಪ್ಪ - ರಾಚಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಸಂಗಪ್ಪಾ ಹೂಗಾರ ಅಂPHH(NK) / NCSBiometric****140623/05/2022FPS****140623/05/202212008000023/05/2022
560100157460 ಪುಂಡಲಿಕ ರಾವ - ಕಮಲನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****140627/05/2022FPS****140627/05/20229006000027/05/2022
560100157461 ಅಜಿಮೊದ್ದೀನ್‌ - ಕಮಲನಗರ ತಾ ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿಲ್ಲ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****140625/05/2022FPS****140625/05/20226004000025/05/2022
560100157462 ಮನ್ಮಥಪ್ಪಾ - ಮನ್ಮಥಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಮಹಾಲಿಂಗಪ್ಪಾ ಸುಲPHH(NK) / NCSBiometric****140626/05/2022FPS****140626/05/20226004000026/05/2022
560100157463 Akatar Bee - ಕಮಲನಗರ ತಾಲೂಕಾ ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿಲ್ಲAAY(NK) / NCSBiometric****140626/05/2022FPS****140626/05/2022200015000026/05/2022
560100157464 ಸೂರ್ಯಕಾಂತ - ಕಮಲನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****140626/05/2022FPS****140626/05/202212008000026/05/2022
560100157595 Mahamuda Bee - W/O ಶಮಶೋದ್ದೀನ್ ಬಾಗವಾನ್ ೩೩೫ AAY(NK) / NCSBiometric****140625/05/2022FPS****140625/05/2022200015000025/05/2022
560100157846 ಗೊರಕ ನಾಥ ರಾಣಬಾ - ಗೋರಖನಾಥ ತಂದೆ ರಾಣಬಾ ಗಾಯಕವಾಡ ಅPHH(NK) / NCSBiometric****140623/05/2022FPS****140623/05/202212008000023/05/2022
560100165346 ಎಸ್ ಕೆ ಧರ್ಮರಾಜ್‌ - ಅಂಚೆ ಮು / ಕಮಲನಗರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166520 ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಜೇಶ್ವರಿ - ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಗಂಡ ಈರಪ್ಪಾ ಸೋನಾಳೆ ಅNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166521 ಶ್ರಿ ವಿಜಯ ಕುಮಾರ - ಅಂಚೆ/ ಮು / ಕಮಲನಗರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166522 ಲಷ್ಮಣ - ಅಂಚೆ ಮು/ ಕಮಲನಗರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166523 ಶ್ರೀಮತಿ ನಿರ್ಮಲಾ - ಕಮಲನಗರ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166524 ಅಬ್ದುಲ ಗಫ್ಫಾರ್‌ - ಅಬ್ಬುಲಗಫಾರ ತಂದೆ ಅಬ್ದುಲಜಲೀಲ ಮನಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166526 ವೀರೇಂದ್ರ - ವಿರೇಂದ್ರ ತಂದೆ ರೇವಣಪ್ಪಾ ಮಹಾಜನ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166527 ಬಸ್ವರಾಜ - ಅಂಚೆ ಮು / ಕಮಲನಗರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166528 ಚನ್ನ ಬಸಪ್ಪಾ - ಅಂಚೆ ಮು/ ಕಮಲನಗರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166531 laxmibai - ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಗಂಡ ಮಾಣಿಕರಾವ ರಾಮಪೂNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166532 ರವಿ - ರವಿ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕರಾವ ರಾಂಪೂರೆ ಅಂಚNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166533 vidywati - ವಿದ್ಯಾವತಿ ಗಂಡ ಗುಂಡಪ್ಪಾ ಕಣಜೆ ಅNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166535 ಸುಭ್ರಮನಿಯ - ಅಂಚೆ ಮು/ ಕಮಲನಗರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166536 ಮಾದವರಾವ - ಮಾಧವರಾವ ತಂದೆ ದಶರಥ ಭೋಸ್ಲೆ ಅಂಚೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166537 ಶಿವರಾಜ - ಕಮಲನಗರ ತಾ.ಔರಾದ(ಬಾ) ಜಿ.ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166538 ಲಕ್ಷ್ಮಣರಾವ್‌ - ಲಕ್ಷ್ಮೀಣರಾವ ತಂದೆ ರಾಜಪ್ಪಾ ತೇಲಂಗNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166539 ಶಾಲಿವಾನ್‌ - ಶಾಲಿವಾನ ತಂದೆ ಮನ್ಮಥಪ್ಪಾ ಗಳಗೆ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166540 vaishli - ರಮಾಕಾಂತ ತಂದೆ ಮನ್ಮಥಪ್ಪಾ ಕಣಜೆ ಅNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166541 ಶಿವಕುಮಾರ - ಕಮಲನಗರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166543 ಖಾಜಾಮಿಯ್ಯಾ - ಖಾಜಾಮೀಯ್ಯಾ ತಂದೆ ಮುಸ್ತಾಫಾ ತಂಬೋಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166544 ಬಾಬುರಾವ - ಕಮಲನಗರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166545 ನವಾಜ - ನವಾಜ ತಂದೆ ಖಾಸಿಮಸಾಬ ಶೇಕ ಅಂಚೆ.ಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166546 ಅಜೀಮೊದ್ದೀನ್‌ - ಅಜೀಮೋದ್ದಿನ ತಂದೆ ಮಹಮದ ಸಾ ಶೇಖ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166547 ಸರುಬಾಯಿ - ಸರುಬಾಯಿ ಗಂಡ ಗಣಪತರಾವ ಪಾನಘಂಟೆ ಸNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166548 ಶೀವಾಜಿ - ಶಿವಾಜಿ ತಂದೆ ಮಾರುತಿ ನೆಲವಾಡೆ ಅNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166549 ರೇವತೀ ಬಾಯಿ - ರೇವತಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ನಿವರ್ತಿರಾವ ಚಾಂಗೂNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166550 ಶೇಷೆರಾವ್‌ - ಶೇಷಾರಾವ ತಂದೆ ಹಣಮಂತರಾವ ಕುಲಕರ್ಣಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166551 Mangala - ಶೇಷರಾವ ತಂದೆ ವಿಠೋಬಾರಾವ ಬಿರಾದಾರ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166552 ಝೆರೇಪ್ಪಾ - ಝರೆಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ಹಡಪದ ಅNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166553 ಚಂದ್ರಮ್ಮಾ - ಚಂದ್ರಮ್ಮಾ ಗಂಡ ರವಿಕುಮಾರ ಅಷ್ಟೂರೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166554 ಜಗನ್ನಾಥ - ಜಗನ್ನಾಥ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ ಚಿಮ್ಮಾ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166555 ಅಶೊಕ - ಅಶೋಕ ತಂದೆ ಮಾಧವರಾವ ಅಂಚೆ ಮು/ ಕಮಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166556 ಶರನಪ್ಪ - ಕಮಲನಗರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166557 ಶಿವರಾಜ - ಶಿವರಾಜ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪಾ ಘಾಳೆ ಅಂಚNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166558 ಬಸವರಾಜ - ಕಮಲನಗರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166559 ಅಶೊಕ - ಕಮಾಲನಗರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166560 ರಾಜಕುಮಾರ - ರಾಜಕುಮಾರ ತಂದೆ ನಾಗನಾಥ ಮಹಾಜನ ಅNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166561 ಮಹ್ಮದ ರಫೀ - ಮಹ್ಮದರಫಿ ತಂದೆ ಮಹ್ಮದ ಪಾಶ್ಯಾಸಾಬ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166563 ವೈಜಿನಾಥ - ವೈಜಿನಾಥ ತಂದೆ ಮಾರುತೆಪ್ಪಾ ಬಿರಾದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166564 ಸಂಜೀವಕುಮಾರ - ಕಮಲನಗರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166566 ಯಾದವ - ತಂದೆ ನರಸಿಂಗರಾವ ಕಮಲನಗರ ತಾ ಔರಾದ(NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166568 ರಾಮರಾವ - ರಾಮರಾವ ತಂದೆ ತುಕಾರಾಮ ಕಾಂಬಳೆ ಅಂNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166571 ರಾಮರಾವ್‌ - ಕಮಲನಗರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166572 ಪ್ರಬುರಾವ - ಪ್ರಭುರಾವ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕರಾವ ಕಳಸೆ ಅNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166573 ರವೀಂದ್ರ - ಕಮಲನಗರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166574 ಮಧುಕರ ತಂದೆ ಹಣಮಂತರಾವ ಪಾಟಿಲ - ಮಧುಕರ ತಂದೆ ಹಣಮಂತರಾವ ಪಾಟಿಲ ಅಂNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166575 ಪ್ರಕಾಶ - ಪ್ರಕಾಶ ತಂದೆ ಬಾಬುರಾವ ಸುಲಾಕೆ ಅಂNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166576 ಶಿವಕುಮಾರ - H.NO 6-39 KAMALNAGAR TQ AURAD(NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166577 ಬಸವರಾಜ - ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ವೀರಭದ್ರಪ್ಪಾ ಸೋನಾಳೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166578 ಸುಭಾಷ - ಕಮಲನಗರ ತಾ ಔರಾದ(ಬಾ)ಜಿಲ್ಲ ಬೀದರ 5NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166579 ಶ್ರಿನಿವಾಸ - ಶ್ರೀನಿವಾಸ ತಂದೆ ಕೀಶನರಾವ ಶೇರೆ ಅNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166580 Shakuntala - ಶಕುಂತಲಾ ಗಂಡ ಕಾಶಿನಾಥ ಯನಗುಂದೆ ಅNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166581 ಮಹಾದೇವಿ - ಮಹಾದೇವಿ ಗಂಡ ಶಿವರಾಜ ಬಿರಾದರ ಅಂಚNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166582 ಅಶೋಕ - ಅಶೋಕ ತಂದೆ ಮಹದವರಾವ ಕಾಂಬಳೆ ಅಂಚೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166583 ನಾಮದೇವರಾವ - ಕಮಲನಗರ ತಾ ಔರಾದ ಜಿಲ್ಲಾ ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166584 ಮೋಹನರಾವ - ಮೋಹನರಾವ ತಂದೆ ಡಿಗಂಬರರಾವ ಸೂರ್ಯವಂNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100170016 Wasim Akram S/o. Shamshoddin B - ಅಂಚೆ.ಕಮಲನಗರ ತಾಲೂಕಾ.ಔರಾದ(ಬಿ) NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100170342 ತಮಸುಮ್ ಗಂಡ ಮಹತಾಬಸಾಬ ಸೈಯದ್ - ಅಂಚೆ.ಕಮಲನಗರ ತಾಲೂಕಾ.ಔರಾದ(ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****140626/05/2022FPS****140626/05/20229006000026/05/2022
560100170471 Fathru S/o Maheboobsab Shaik - ಅಂಚೆ.ಕಮಲನಗರ ತಾಲೂಕಾ.ಔರಾದ(ಬಿ) ಜPHH(NK) / NCSBiometric****140623/05/2022FPS****140623/05/2022180012000023/05/2022
560100170476 Ramdas S/o Govindrao Gaikwad - ಅಂಚೆ.ಕಮಲನಗರ ತಾಲೂಕಾ.ಔರಾದ(ಬಿ) PHH(NK) / NCS------120000000-
560100170526 Balaji S/o Reshmaji DhuveSh - ಅಂಚೆ.ಕಮಲನಗರ ತಾಲೂಕಾ.ಔರಾದ(ಬಿ) ಜAAY(NK) / NCSBiometric****140627/05/2022FPS****140627/05/2022200015000027/05/2022
560100170527 Reshamaji S/o Manikrao Duvesh - ಅಂಚೆ.ಕಮಲನಗರ ತಾಲೂಕಾ.ಔರಾದ(ಬಿ) ಜAAY(NK) / NCSBiometric****140627/05/2022FPS****140627/05/2022200015000027/05/2022
560100170594 Mahamad Sultan S/o Abdul Karee - ಅಂಚೆ.ಕಮಲನಗರ ತಾಲೂಕಾ.ಔರದ(ಬಿ) ಜPHH(NK) / NCS------60000000-
560100170678 Jaishree W/o Dnyanoba Agas - ಅಂಚೆ.ಕಮಲನಗರ ತಾಲೂಕಾ.ಔರಾದ(ಬಿ) PHH(NK) / NCSBiometric****140626/05/2022FPS****140626/05/20223002000026/05/2022
560100170690 Sheshikant S/o Uttamrao Bhanda - ಅಂಚೆ.ಕಮಲನಗರ ತಾಲೂಕಾ.ಔರಾದ(ಬಿ) PHH(NK) / NCS------60000000-
560100170696 Murari S/o Chatur Wakude - ಅಂಚೆ.ಕಮಲನಗರ ತಾಲೂಕಾ.ಔರಾದ(ಬಿ) PHH(NK) / NCSBiometric****140628/05/2022FPS****140628/05/20226004000028/05/2022
560100170749 Nitin S/o Vasantrao Shinde - ಕಮಲನಗರ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100170751 Sandeep - ಕಮಲನಗರ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560100170837 ಸುಲ್ತಾನ ಬೀ - ಅಂಚೆ.ಕಮಲನಗರ ತಾಲೂಕಾ.ಔರಾದ(ಬಿ) PHH(NK) / NCSBiometric****140625/05/2022FPS****140625/05/20229006000025/05/2022
560100171143 Kalidas S/o Kondiba Vankhede - ಅಂಚೆ.ಕಮಲನಗರ ತಾಲೂಕಾ.ಔರಾದ(ಬಿ) PHH(NK) / NCS------60000000-
560100171448 Shiladevi w/o shivraj - ಅಂಚೆ.ಕಮಲನಗರ ತಾಲೂಕಾ.ಔರಾದ(ಬಿ) PHH(NK) / NCS------30000000-
560100171449 Muttamma - ಅಂಚೆ.ಕಮಲನಗರ ತಾಲೂಕಾ.ಔರಾದ(ಬಿ) PHH(NK) / NCSBiometric****593127/05/2022FPS****593127/05/202212080000027/05/2022
560100171457 Ramesh s/o Samratrao Tandole - ಅಂಚೆ.ಕಮಲನಗರ ತಾಲೂಕಾ.ಔರಾದ(ಬಿ) NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100171498 rafatbegam rehman - ಅಂಚೆ.ಕಮಲನಗರ ತಾಲೂಕಾ.ಔರಾದ(ಬಿ) PHH(NK) / NCSBiometric****140627/05/2022FPS****140627/05/20226004000027/05/2022
560100171510 Yuvraj s/o mohanrao - ಅಂಚೆ.ಕಮಲನಗರ ತಾಲೂಕಾ.ಔರಾದ(ಬಿ) PHH(NK) / NCSBiometric****140628/05/2022FPS****140628/05/20223002000028/05/2022
560100171543 Kalyanrao s/o nagnath - ಅಂಚೆ.ಕಮಲನಗರ ತಾಲೂಕಾ.ಔರಾದ(ಬಿ) AAY(NK) / NCSBiometric****140628/05/2022FPS****140628/05/2022200015000028/05/2022
560100171616 Prakash Gangaram - ಅಂಚೆ.ಕಮಲನಗರ ತಾಲೂಕಾ.ಔರಾದ(ಬಿ) NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100171647 Kishanrao S/o Sambhaji - ಅಂಚೆ.ಕಮಲನಗರ ತಾಲೂಕಾ.ಔರಾದ(ಬಿ) AAY(NK) / NCSBiometric****140626/05/2022FPS****140626/05/2022200015000026/05/2022
560100171682 shantabai venkatrao - ಅಂಚೆ.ಕಮಲನಗರ ತಾಲೂಕಾ.ಔರಾದ(ಬಿ) PHH(NK) / NCS------30000000-
560100171870 Vaishali - ಕಮಲನಗರ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****140628/05/2022FPS****140628/05/2022150010000028/05/2022
560100172085 Mahananda - ಅಂಚೆ.ಕಮಲನಗರ ತಾಲೂಕಾ.ಔರಾದ(ಬಿ) ಜPHH(NK) / NCSBiometric****140623/05/2022FPS****140623/05/2022150010000023/05/2022
560100172097 Rajkumar S/o Hiralal Walawale - ಅಂಚೆ.ಕಮಲನಗರ ತಾಲೂಕಾ.ಔರಾದ(ಬಿ) PHH(NK) / NCSBiometric****170328/05/2022FPS****170328/05/20226004000028/05/2022
560100172409 Kashibai - W/O ಶಿವಾಜಿ ಭಾಂಡೆ #142 . ಕಮಲPHH(NK) / NCSBiometric****140625/05/2022FPS****140625/05/20229006000025/05/2022
560100172506 Naresh S/o Mohan Kamble - ಅಂಚೆ.ಕಮಲನಗರ ತಾಲೂಕಾ.ಔರಾದ(ಬಿ) NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100172625 Shakuntala W/o Bapurao Shinde - ಅಂಚೆ.ಕಮಲನಗರ ತಾಲೂಕಾ.ಔರಾದ(ಬಿ) PHH(NK) / NCSBiometric****140625/05/2022FPS****140625/05/20226004000025/05/2022
560100172874 Somaling S/o Vaijinath wadde - ಅಂಚೆ.ಕಮಲನಗರ ತಾಲೂಕಾ.ಔರಾದ(ಬಿ) NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100172954 Baswaraj S/o Narsingrao - ಅಂಚೆ.ಕಮಲನಗರ ತಾಲೂಕಾ.ಔರಾದ(ಬಿ) NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100173003 ರಮಾ ಗಂಡ ಕೇಶವ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ - ರಮಾ ಗಂಡ ಕೇಶವ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅಂಚೆ.ಕಮPHH(NK) / NCS------90000000-
560100173106 Prashantkumar Shamrao - ಅಂಚೆ.ಕಮಲನಗರ ತಾಲೂಕಾ.ಔರಾದ(ಬಿ) NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100173536 Prakash S/o Shivraj Patil - ಅಂಚೆ.ಕಮಲನಗರ ತಾಲೂಕಾ.ಔರಾದ(ಬಿ) NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100173770 ಪ್ರಪುಲ ತಂ/ ಗಣಪತರಾವ ಕದಂ - ಅಂಚೆ.ಕಮಲನಗರ ತಾಲೂಕಾ.ಔರಾದ(ಬಿ) NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100173819 Sanjukumar S/o Namdev Biradar - ಅಂಚೆ.ಕಮಲನಗರ ತಾಲೂಕಾ.ಔರಾದ(ಬಿ) NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100173973 Kavita Anil - ಅಂಚೆ.ಕಮಲನಗರ ತಾಲೂಕಾ.ಔರಾದ(ಬಿ) NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100174282 Daivashala - W/O ಸುಭಾಷ್ ಮಾನೆ ಔರಾದ ಬಿ PHH(NK) / NCSBiometric****140626/05/2022FPS****140626/05/2022180012000026/05/2022
560100174316 MAHANANDA W/O WASANTH SURYAVAN - ಅಂಚೆ.ಕಮಲನಗರ ತಾಲೂಕಾ.ಔರಾದ(ಬಿ) PHH(NK) / NCS------30000000-
560100174571 LALITABAI W/O SHIVAJI SHINDE - ಅಂಚೆ.ಕಮಲನಗರ ತಾಲೂಕಾ.ಔರಾದ(ಬಿ) ಜPHH(NK) / NCSBiometric****140625/05/2022FPS****140625/05/20226004000025/05/2022
560100174601 USHABAI W/O SUNIL - ಅಂಚೆ.ಕಮಲನಗರ ತಾಲೂಕಾ.ಔರಾದ(ಬಿ) ಜPHH(NK) / NCSBiometric****140627/05/2022FPS****140627/05/20226004000027/05/2022
560100174640 Shridevi W/o Jaganath Solapure - ಅಂಚೆ.ಕಮಲನಗರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100174641 RAJKUMAR S/O SHANKAR RAO - ಅಂಚೆ.ಕಮಲನಗರ ತಾಲೂಕಾ.ಔರಾದ(ಬಿ) ಜPHH(NK) / NCSBiometric****170328/05/2022FPS****170328/05/202212008000028/05/2022
560100178834 ಸಂಜುಕುಮರ್‌ ಮಹಾಜನ್‌ - ಕಮಲನಗರ 3PHH(NK) / NCS------60000000-
560100178975 ಆಯುಬ ಶೇಕ್‌ - ಕಮಲನಗರ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.7 ಮುಲ್ಲಾ ಕಾಲೋNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100179070 ಸುರೇಶ ಮಕಾ - ಕಮಲನಗರ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.2 ರೆಲ್ವಯ ಸ್ಟೆPHH(NK) / NCSBiometric****901621/05/2022FPS****901621/05/202212008000021/05/2022
560100179231 ಸಿಕಂದರ ಕಾಂಬಳೆ - ಕಮಲನಗರ ಕ್ರಾಂತಿ ಕಾಲೋನಿPHH(NK) / NCSBiometric****064421/05/2022FPS****064421/05/202212008000021/05/2022
560100179720 SUNITHA - ಕಮಲನಗರ ಪಂಚಶೀಲ ನಗರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100179724 ವಿಶ್ವನಾಥ್‌ ಪಲ್ಲ - ಕಮಲನಗರ ಪೋಲಿಸ ಸ್ಟೆಸ್ಸನPHH(NK) / NCSBiometric****140628/05/2022FPS****140628/05/202212008000028/05/2022
560100180103 ವಿಷ್ಣುಕಾಂತ್‌ ಪಾಟಿಲ - ಕಮಲನಗರ ಶಿವರಾಜ ಬಿರೀದಾರ ಕಾಮಂಪ್ಲೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100180911 ಸಿದ್ದಿಕಾ ಬೆಗಂ - KamalnagarAAY(NK) / NCSBiometric****140627/05/2022FPS****140627/05/2022200015000027/05/2022
560100180923 ನೀಸಾರ ಮಿಯ್ಯಾ - ಕಮಲನಗರ ಇಂದ್ರಾನಗರAAY(NK) / NCSBiometric****486723/05/2022FPS****486723/05/2022200015000023/05/2022
560100180942 ಶಾಂತಮ್ಮಾ - ಕಮಲನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****140626/05/2022FPS****140626/05/20226004000026/05/2022
560100180952 ದೀಪಕ - ಕಮಲನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****140628/05/2022FPS****140628/05/202212008000028/05/2022
560100180973 ಶ್ರೀಮಂತ - ಕಮಲನಗರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100181030 ಮಹಾದೇವ - ಕಮಲನಗರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100181049 ಶ್ರಿ ಮೋಹಮದ್‌ ಮುನಿರ - ಕಮಲನಗರAAY(NK) / NCSBiometric****140627/05/2022FPS****140627/05/2022200015000027/05/2022
560100181068 ಮಡಿವಾಳಪ್ಪ - ಕಮಲನಗರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100181096 ದೌಲತ ರವ್‌ - ಕಮಲನಗರ 10-288/NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100181109 ಸುರ್ಯಾ ಕಾಂತ - ಕಮಲನಗರPHH(NK) / NCS------90000000-
560100181120 ಶಂಕರ - ಕಮಲನಗರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100181152 mamata bai - ಕಮಲನಗರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100181168 Ruth - ಕಮಲನಗರAAY(NK) / NCS------200000000-
560100181492 Vaijinath S/o Kalu Vankhede - ಅಂಚೆ.ಕಮಲನಗರ ತಾಲೂಕಾ.ಔರಾದ(ಬಿ) ಜPHH(NK) / NCSBiometric****140626/05/2022FPS****140626/05/20229006000026/05/2022
560100181752 Shanta Bai - W/O ನರಸಿಂಗ್ ರಾವ್ ೯-೨೦೨ ಔರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100181805 Narsingrao Baburao Sutarpatil - ಅಂಚೆ.ಕಮಲನಗರ ತಾಲೂಕಾ.ಔರಾದ(ಬಿ) NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100182160 ಅಕ್ಬರಮಿಯ್ಯಾ - ಕಮಲನಗರ ಶಿವಾಜಿ ಚೌಕPHH(NK) / NCSBiometric****140625/05/2022FPS****140625/05/2022150010000025/05/2022
560100182223 Paryag Bai - ಕಮಲನಗರ ಬಾಗಬಾನ ನಂ.. 2PHH(NK) / NCSBiometric****140625/05/2022FPS****140625/05/20229006000025/05/2022
560100182258 Jubedabee - ಕಮಲನಗರAAY(NK) / NCSBiometric****140623/05/2022FPS****140623/05/2022200015000023/05/2022
560100183334 ಶಿವರಜ್‌ ಬೀರಾದರ - ಕಮಲನಗರ ಡಿ ಸಿ ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕPHH(NK) / NCSBiometric****140629/05/2022FPS****140629/05/202212008000029/05/2022
560100184151 Yesoda - ಕಮಲನಗರ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.4PHH(NK) / NCS------30000000-
560100184192 ವೈಜೀನಾಥ್‌ ಸೂರ್ಯಂಶ - ಕಮಲನಗರ ನಂ.. 7 ಗಡಿ ಕಾಲೋನಿPHH(NK) / NCSBiometric****140625/05/2022FPS****140625/05/20226004000025/05/2022
560100184241 smt seena bai - ಕಮಲನಗರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100184615 ಅಣ್ಣರಾವ - ಕಮಲನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****140626/05/2022FPS****140626/05/20229006000026/05/2022
560100184923 ಹರಿ ಭಾಯಿ - ಕಮಲನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****140623/05/2022FPS****140623/05/20226004000023/05/2022
560100184924 ಧನರಾಜ - ಕಮಲನಗರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100184925 ಪಾರವತಿ ಬಾಯಿ - ಕಮಲನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****140623/05/2022FPS****140623/05/2022180012000023/05/2022
560100184927 Saraswati - ಕಮಲನಗರ ಪಂಚಶಿಲ ನಗರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100185576 Vishwanath S/o Siddramappa Don - ಕಮಲನಗರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100185592 Shivaji Revappa - ಕಮಲನಗರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100185691 Gaikawad Sanjeevkumar S/o Rama - ಅಂಚೆ ಕಮಲನಗರ ತಾ ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿಲ್ಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100185695 Vishwanath Nagayya Swami - ಕಮಲನಗರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100185710 Shivajirao - ಶಿವಾಜಿರಾವ ತಂದೆ ರಾಜಾರಾಮ ಘಾಗರೆ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100186057 bharat bai w/o shesharao - ಅಂಚೆ ಮು / ಕಮಲನಗರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100186249 Prabhavati - ಮು. ಕಮಲನಗರ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ), ಜಿ. PHH(NK) / NCSBiometric****140628/05/2022FPS****140628/05/20229006000028/05/2022
560100186491 Shantabai Vanita - W/O ಸೋಮನಾಥ್ ೨-೨೧/ಬಿ ಔರಾದ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100186551 Balaji Kerba Punde - ಕಮಲನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****140628/05/2022FPS****140628/05/20223002000028/05/2022
560100186558 Neeta Rajkumar - ಕಮಲನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****140627/05/2022FPS****140627/05/20223002000027/05/2022
560100186563 Anita - ಕಮಲನರPHH(NK) / NCSBiometric****140626/05/2022FPS****140626/05/2022150010000026/05/2022
560100186568 Babu Prabhurao - ಮು. ಕಮಲನಗರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100186599 SAVITA - ಕಮಲನಗರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100186714 Kalavati - ರಾಜಕುಮಾರ ತಂದೆ ಬಾಬುರಾವ ಸುಲಾಕೆ ಕPHH(NK) / NCSBiometric****334315/05/2022FPS****334315/05/20229006000015/05/2022
560100186723 Archana - ರವಿ ಎಡವೆ ಕಮಲನಗರ 4-349 ಕೃಷಿ ಮPHH(NK) / NCS------120000000-
560100187632 Jaishri - ಅಶೋಕ ಭೈರೆ ಕಮಲನಗರ 4-189/ಸಿ ಉದPHH(NK) / NCSBiometric****140628/05/2022FPS****140628/05/202212008000028/05/2022
560100188454 Babeeta - W/O ಮಲಿಕರ್ಜುನ ಕಮಲನಗರ ಔರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100189276 Vanithabayi - ಮಾರುತಿರಾವ ಶೇರೆ ಕಮಲನಗರ 7-19 ಶPHH(NK) / NCS------60000000-
560100190221 Parwathi - ಯುವರಾಜ ನವಾಡೆ ಕಮಲನಗರ 000 ಸೋನಾPHH(NK) / NCSBiometric****140623/05/2022FPS****140623/05/202212008000023/05/2022
560100190324 Shredevi - ಶಿವಪ್ರಸಾದ ತಂದೆ ಬಸವರಾಜ ಮಹಾಜನ ಕಮPHH(NK) / NCSBiometric****140623/05/2022FPS****140623/05/2022210014000023/05/2022
560100190328 Shanthabai - ಶಿವರಾಜಪ್ಪಾ ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ಘಾಳೆ ಕಮಲನPHH(NK) / NCSBiometric****140629/05/2022FPS****140629/05/20226004000029/05/2022
560100190333 Nagamma - ವಿಶ್ವನಾಥ ಬಿರಾದರ ಕಮಲನಗರ 7-00 PHH(NK) / NCSBiometric****140623/05/2022FPS****140623/05/20229006000023/05/2022
560100190340 Nusarath Begam - ಉಸ್ಮಾನಸಾಬ ತಂದೆ ಹನ್ನುಸಾಬ ಚಾಬೂಕಸPHH(NK) / NCSBiometric****140626/05/2022FPS****140626/05/2022150010000026/05/2022
560100190391 Pranita - ಸಂತೋಷ ಬಿರಾದರ ಕಮಲನಗರ 6-12/2 ಸPHH(NK) / NCS------90000000-
560100190525 Ranjan - ದೀಲಿಪ ಬಾಬುರಾವ ಪಾನಘಂಟೆ ಕಮಲನಗರ AAY(NK) / NCS------200000000-
560100190526 Sulochanabai - ಸಿದ್ರಾಮ ಪಾಟೀಲ ಕಮಲನಗರ 7-69 ಅಕPHH(NK) / NCSBiometric****140629/05/2022FPS****140629/05/2022180012000029/05/2022
560100190535 Chithrabai - ಮಾರುತಿ ಮಹಾಪುರೆ ಕಮಲನಗರ 4-415 PHH(NK) / NCSBiometric****140628/05/2022FPS****140628/05/20226004000028/05/2022
560100190537 Padaminabai - ವೆಂಕಟರಾವ ಜಾಧವ ಕಮಲನಗರ 8-15 ಸೋPHH(NK) / NCSBiometric****140626/05/2022FPS****140626/05/202212008000026/05/2022
560100195831 Anuradha - W/O ಸಂತೋಷ ಇಂದ್ರ ನಗರ ಕಮಲನಗPHH(NK) / NCSBiometric****140627/05/2022FPS****140627/05/202212008000027/05/2022
560100196015 Daivashala - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಡಿವಾಳಪ್ಪ ಕಾಡೋದೆ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100196582 Lalita - W/O ವೆಂಕಟ ತಾ.ಔರಾದ ಬಿ ಕಮಲPHH(NK) / NCSBiometric****140623/05/2022FPS****140623/05/202212008000023/05/2022
560100196583 Chaya - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಲಾಜಿ 9-247 ಕPHH(NK) / NCSBiometric****140623/05/2022FPS****140623/05/20229006000023/05/2022
560100197120 Pravin - W/O ಎಮಡಿ ಆತಿಕ . . ಕಮಲನಗರ, ತPHH(NK) / NCSBiometric****140627/05/2022FPS****140627/05/20226004000027/05/2022
560100197206 Anupama - W/O ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ ಮಹಾಜನ ಕಮಲNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100198066 Kavita - W/O ಪ್ರಕಾಶ್ ಎಡವೆ ೨-೫೨ ಬಸವೇಶNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100198769 Shobha - W/O ಕಲ್ಲಯ್ಯ ೨೬/೮ ಔರಾದ್ ಬಿNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100201077 Sangeeta Vijaykumar Patil - C/O ವಿಜಯಕುಮಾರ ಪಾಟೀಲ ಇಂದ್ರNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100201448 Sangeeta - W/O ನಂದು . . ಕಮಲನಗರ, ತಾ.ಔರಾPHH(NK) / NCSBiometric****140626/05/2022FPS****140626/05/202212008000026/05/2022
560100201471 Varush - C/O ಸಂಜುಕುಮಾರ #735 . ಕಮಲನಗರNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100201771 Minakshi Shrimant Jadhav - C/O ಶ್ರೀಮಂತ #795 . ಕಮಲನಗರ, NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100201932 Salehabegum - C/O ಸೈಯದ ರಸುಲ #339 ಮದನೂರ ರೋಡNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100201990 Vimal - W/O ಸಂಗ್ರಾಮ ಮೆಹೆತ್ರೆ #882 . NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100202052 Raj Nandini - ಕೇರ್ ಆಫ್: ದಿಲೀಪ 448 ಹೊಳಸಮುದ್ರNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100202190 Sangamma - S/O ವೀರಭದ್ರ ಸಾ೦ಗವೆ ರಾಮಪುರ ಅಂNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100202421 Saraswati Jadhav - ಕೇರ್ ಆಫ್: ವಿನಾಯಕ ಜಾಧವ ಮುರNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100202860 Reshma - W/O: ಶಫಿ ಪಿಂಜಾರಿ ಸಿಧರತ್ ನPHH(NK) / NCSBiometric****140625/05/2022FPS****140625/05/20226004000025/05/2022
560100203590 Chandrakalabai Devidasrao - W/O: ದೇವಿದಾಸರಾವ್ 2-14-ಬಿ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100203637 Archanadevi - ಕೇರ್ ಆಫ್: ನಿತಿನ ಕಾಳಗಾಪುರ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100203669 Jaishree - W/O: ರವೀಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ ಮದನೂರ ಅಂಚೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
Top