REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560100130706 Bhagyashree - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಂಕರ ತಾಂದಳೆ ವNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100130707 Sundrabai - W/O ಎಮಎನ ಗಣಪತಿ ತಾ.ಔರಾದ ಬNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100130754 Anusuya - S/O ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಸೋಮವಂಶಿ ೪-೧೯೭ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100131231 Nilofar - W/O ನಿಜಾಮ್ ಔರಾದ (ಬಿ) ಇಂPHH(NK) / NCSBiometric****486724/05/2022FPS****486724/05/2022150010000024/05/2022
560100131237 Padama - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಲಕ್ಷ್ಮಿಕಾಂತ 4-219PHH(NK) / NCSBiometric****486724/05/2022FPS****486724/05/20226004000024/05/2022
560100131247 Deepika - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರವಿ ದುಧಕಾಂಬಳೆ 225PHH(NK) / NCS------60000000-
560100131313 ರುಕ್ಮಿಣಿ - W/O ಶಾಲಿವಾನ #241 . ಕಮಲನಗರ, PHH(NK) / NCS------60000000-
560100131323 Nikita - W/O ಸಂತೋಷ ಕಮಲನಗರ್ PHH(NK) / NCS------90000000-
560100131325 Mangala - W/O ಗೋಪಾಲ್ ಕಮಲನಗರ್ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100131421 Varsha - W/O ರಾಜಕುಮಾರ ಕಮಲನಗರ ಹಿಮPHH(NK) / NCSBiometric****486724/05/2022FPS****486724/05/2022150010000024/05/2022
560100131491 Savita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂತೋಷ ಕಮಲನಗರ,PHH(NK) / NCSBiometric****486723/05/2022FPS****486723/05/20226004000023/05/2022
560100131511 Renuka - S/O ಝೆರೆಪ್ಪ ತಾ.ಔರಾದ ಬಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100131525 Sunitha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಾಲೀವಾನ ರಾಮಪೂರೆ 8PHH(NK) / NCS------150000000-
560100131526 Rubina Bee - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾಶುಮಮಿಯಾ ಕಮಲPHH(NK) / NCS------60000000-
560100131531 Kumari Roopa - ಕೇರ್ ಆಫ್: ವಿಠಲ ಸಲಗರ ಇಂದಿರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100131573 Jagadevi - W/O ಶರಣಪ್ಪ ೪/೧೧೨ ಬಸವೇಶ್ವರ ಚPHH(NK) / NCSBiometric****218021/05/2022FPS****218021/05/2022150010000021/05/2022
560100131575 Lata - S/O ರಘುನಾಥ್ ಕಮಲನಗರ್ ಅಕ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560100131619 Shilpa - W/O ವೀರೇಂದ್ರ ತೋರನೆಕರ್ . . ಕPHH(NK) / NCSBiometric****486723/05/2022FPS****486723/05/20226004000023/05/2022
560100131623 Indumathi - W/O ರವಿನಂದನ ಕುಮಾರ ಇಂದ್ರಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100131627 Mirabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂತೋಷ ಅಟ್ ಪೋಸPHH(NK) / NCS------90000000-
560100131632 Renuka - W/O ವಿಜಯ ಕುಮಾರ ೨೨೭ ಕಮಲನಗರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100131778 Bilkis Begum - W/O ಮುಜೀಬ್ ೪-೧೫೭ ಔರಾದ (ಬಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560100131790 Pratibha - W/O ಬಸವರಾಜ ಪಾಟೀಲ 4/474 ಉದ್ಗಿNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100131877 Alka - W/O ವಿಲಾಸ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಔರಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560100135889 Suvarna - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಗಣೇಶ ಬಿರಾದರ 7 NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100136499 Rekha - W/O ರಾಜಕುಮಾರ್ ರಾಂಪುರೆ ಔರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100136805 Archana - S/O: ಕಾಶಪ್ಪ ಸಜ್ಜೆನ್ಶಟ್ಟಿ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100138040 Nirmala - W/O ಬಾಲಾಜಿ ಮೆತ್ರೆ ಔರಾದ (NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100140435 Sulechana - W/O ರಾಜಕುಮಾರ್ ಔರಾದ ಬಿ ೮PHH(NK) / NCS------120000000-
560100141145 Suvarna - S/O ಅಶೋಕ್ ೪/೧೩೦ ಕಮಲನಗರ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****486723/05/2022FPS****486723/05/20226004000023/05/2022
560100141433 Rekha - W/O ರಾಜಕುಮಾರ್ ರಾಂಪುರೆ ಔರPHH(NK) / NCS------90000000-
560100141911 Sunita - W/O ವೀರೇಂದ್ರ ೪/೧೯೫ ಔರಾದ ಬPHH(NK) / NCS------90000000-
560100145718 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿ ಮಾಧವ ರಾವ - ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಗಂಡ ಮಾಧವರಾವ ಸಿಂಧೆ AAY(NK) / NCS------200000000-
560100145719 ಪ್ರಭು ದಾಸ ವಸಂತ ರಾವ - ಅಂಚೆ ಮು / ಕಮಲನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****486723/05/2022FPS****486723/05/20226004000023/05/2022
560100145720 ತೇಜವರಾವ - ತೇಜಾರಾವ ತಂದೆ ಮುನ್ನಾನಾಯಕ ಜಾದವ AAY(NK) / NCS------200000000-
560100145721 zareena bee jahangir sab - ಕಮಲನಗರ ತಾ ಔರಾದ(ಬಾ)ಜಿಲ್ಲ ಬೀದರ 5AAY(NK) / NCS------200000000-
560100145722 ವೀರಯ್ಯಾ ಕಾಶಿನಾಥ - ಕಮಲನಗರAAY(NK) / NCSBiometric****218020/05/2022FPS****218020/05/2022200015000020/05/2022
560100145723 ಗೋರಖ - ಗೋರಖ ತಂದೆ ಮರೆಪ್ಪಾ ಸಿಂಧೆ ಅಂಚೆ.PHH(NK) / NCS------120000000-
560100145724 ಮಾಸೂಮ ಮೈನುದ್ದಿನ - ಮಾಸೂಮ ತಂದೆ ಮೈನೋದ್ದಿನ ಶೇಕ ಅಂಚೆAAY(NK) / NCS------200000000-
560100145725 ಗಣಪತಿ ಮರೆಪ್ಪಾ - ಗಣಪತಿ ತಂದೆ ಮರೆಪ್ಪಾ ಗಾಯಕವಾಡ ಅಂAAY(NK) / NCS------200000000-
560100145726 sangama prabhu - ಕಮಲನಗರ ತಾ ಔರಾದ(ಬಾ)ಜಿಲ್ಲ ಬೀದರ 5PHH(NK) / NCS------60000000-
560100145727 Koushabai - ಕೌಶಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಸುದಾಮ ಸೋನಕಾಂಬಳೆ AAY(NK) / NCS------200000000-
560100145728 ಪ್ರೆಮಲಾ ವಿಶ್ವನಾಥ - ಪ್ರೇಮಲಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ವಿಶ್ವನಾಥ ಕೊರನಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100145729 ದತ್ತು ಕಿಶನ ರಾವ - ದತ್ತು ತಂದೆ ಕೀಶನರಾವ ಕಸಬೆ ಅಂಚೆ.AAY(NK) / NCS------200000000-
560100145730 ಕೀಶನ ರಾವ - ಕೀಶನರಾವ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕರಾವ ಬೋರೊಳೆ AAY(NK) / NCS------200000000-
560100145731 ಸುಭಾಷ ರಾವ - ಕಮಲನಗರ ತಾ ಔರಾದ(ಬಾ)ಜಿಲ್ಲ ಬೀದರ 5AAY(NK) / NCS------200000000-
560100145732 Lakshmibai - ಲಕ್ಷೀಮಬಾಯಿ ಗಂಡ ರಾಜಣ್ಣಾ ಅಂಚೆ.PHH(NK) / NCSBiometric****486723/05/2022FPS****486723/05/20223002000023/05/2022
560100145734 ಶರೀಫ - ಶಫಿಮಿಯ್ಯ ತಂದೆ ಪಾಶಮಿಯ್ಯ ಮು.ಅಂಚೆAAY(NK) / NCSBiometric****486724/05/2022FPS****486724/05/2022200015000024/05/2022
560100145735 ನಿರ್ಮಲಾ - ನಿರ್ಮಲಾ ಗಂಡ ರಾಮ ಕಾಂಬಳೆ ಅಂಚೆ.ಕAAY(NK) / NCSBiometric****486724/05/2022FPS****486724/05/2022200015000024/05/2022
560100145736 ಅನಿಲ ಕುಮಾರ - ಅನಿಲಕುಮಾರ ತಂದೆ ರುದ್ರಯ್ಯಾ ಸ್ವಾಮAAY(NK) / NCS------200000000-
560100145737 Shreedevi - ಶ್ರೀದೇವಿ ಗಂಡ ಶಂಕರಲಿಂಗ ಮಠ ಅಂಚೆPHH(NK) / NCS------90000000-
560100145738 ರಾಜ ಕುಮಾರ - ರಾಜಕುಮಾರ ತಂದೆ ಶಿವಾಜಿ ಕಾಂಬಳೆ ಅAAY(NK) / NCSBiometric****486723/05/2022FPS****486723/05/2022200015000023/05/2022
560100145740 ರಾಜಾರಾಮ - ರಾಜಾರಾಮ ತಂದೆ ಹರೀಬಾ ರಾಠೋಡ ಅಂಚAAY(NK) / NCS------200000000-
560100145741 ವಸಂತ ರಾವ - ವಸಂತರಾವ ತಂದೆ ವಾಗಂಬರ ರಾಠೋಡ ಅಂAAY(NK) / NCSBiometric****486723/05/2022FPS****486723/05/2022200015000023/05/2022
560100145742 ವಾಗಂಬರ - ವಾಗಂಬರ ತಂದೆ ಆನಂದಾ ಠಾಕೂರ ಅಂಚೆAAY(NK) / NCSBiometric****486724/05/2022FPS****486724/05/2022200015000024/05/2022
560100145743 ಶ್ರಿ ಮತಿ ಬಾನು - ಮು ಅಂಚೆ / ಕಮಲನಗರAAY(NK) / NCS------200000000-
560100145744 Kevalabai - ಕೇವಳಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ರಾವಣ ಡೋಂಗರೆ ಅಂಚAAY(NK) / NCS------200000000-
560100145745 ನರಸಿಂಗ್‌ ರಾವ - ಻ಂಚೆ ಮು/ಕಮಲನಗರAAY(NK) / NCS------200000000-
560100145746 ಸುಭಾಷ - ಅಂಚೆ ಮು /ಕಮಲನಗರ ತಾ/ ಔರಾದ ಜಿ / PHH(NK) / NCS------90000000-
560100145747 ರಿಹಾನಬೇಗಂ - ರಿಹಾನಬೀ ಗಂಡ ವಜೀರಸಾಬ ಝುರೇಷಿ ಅಂAAY(NK) / NCS------200000000-
560100145748 ಮಹಾದೇವ - ಮಹಾದೇವ ತಂದೆ ಪ್ರಭುಶೆಟ್ಟಿ ಗಾಮಾ AAY(NK) / NCS------200000000-
560100145749 ಭಾನುದಾಸ - ಭಾನುದಾಸ ತಂದೆ ರಾಜೀರಾಮ ಸಾವರೆಗೆಕರAAY(NK) / NCSBiometric****486724/05/2022FPS****486724/05/2022200015000024/05/2022
560100145750 ಶ್ವೆಶ ರಾವ - ಕಮಲನಗರ ತಾ ಔರಾದ(ಬಾ)ಜಿಲ್ಲ ಬೀದರ 5AAY(NK) / NCSBiometric****486724/05/2022FPS****486724/05/2022200015000024/05/2022
560100145751 ಶಂಕರ ರಾವ - ಶಂಕರರಾವ ತಂದೆ ಮಾರುತಿ ಸೋನಾಳವಾಡಿ AAY(NK) / NCS------200000000-
560100145752 ಅಬ್ದುಲ ಸಾಬ - ಅಬ್ದುಲಸಾಬ ತಂದೆ ಪಾಶ್ಯಾಸಾಬ ಶೇಕ AAY(NK) / NCS------200000000-
560100145753 ಮಹಾದೆವ - ಅಂಚೆ ಮು / ಕಮಲನಗರAAY(NK) / NCSBiometric****486723/05/2022FPS****486723/05/2022200015000023/05/2022
560100157534 Mirabai - C/O ಸುದಾಮ ಕಾಂಬಳೆ #33 . ಕಮಲನPHH(NK) / NCS------120000000-
560100157582 ಅಕ್ಕಾ ಮಹಾದೇವಿ - ಮನ್ಮಥಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಬಸಪ್ಪಾ ಬಿರಾದರ PHH(NK) / NCS------90000000-
560100157583 ಚಾಂದ ಪಾಶಾ - ಕಮಲನಗರ ತಾ,ಔರಾದ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560100157584 ಶರೀಫ ಸಾಬ - ಮು ಅಂಚೆ /ಕಮಲನಗರAAY(NK) / NCSBiometric****486724/05/2022FPS****486724/05/2022200015000024/05/2022
560100157585 ಮನೋಹರ - ಕಮಲನಗರ ತಾ ಔರಾದ(ಬಾ)ಜಿಲ್ಲ ಬೀದರ 5PHH(NK) / NCSBiometric****486724/05/2022FPS****486724/05/202212008000024/05/2022
560100157586 ಗೇಮಾ - ತಂದೆ ಚಂದರ ಕಮಲನಗರ ತಾ ಔರಾದ(ಬಾ) ಜPHH(NK) / NCS------210000000-
560100157587 ನರಸಿಂಗ - ಕಮಲನಗರ ತಾ,ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ ಬೀದರ 58PHH(NK) / NCS------120000000-
560100157588 ಶೇಖ ಮಸ್ತಾನ - ಶೇಕ ಮಸ್ತಾನ ತಂದೆ ಉಸ್ಮಾನಸಾಬ ಅಂPHH(NK) / NCS------180000000-
560100157589 Sonabai - ಕಮಲನಗರ ತಾ ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿಲ್ಲ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------150000000-
560100157590 ranjana - ವಿಶ್ವನಾಥ ತಂದೆ ಜ್ಞಾನೋಬಾ ರಾಠೋಡ PHH(NK) / NCS------150000000-
560100157592 ನಾಮದೇವ - ತಂ ನಾಗಪ್ಪಾ ಕಮಲನಗರ ತಾ ಔರಾದ (ಬಾ)PHH(NK) / NCSBiometric****486724/05/2022FPS****486724/05/20229006000024/05/2022
560100157593 ಕೊಂಡಾಬಾಯಿ - ಕೊಂಡಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ಕಾಂಬಳೆ PHH(NK) / NCSBiometric****486723/05/2022FPS****486723/05/20223002000023/05/2022
560100157594 ಮುನೀರ ಮಿಯ್ಯಾ - ಕಮಲನಗರ ತಾ ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿಲ್ಲ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100157596 ಸ್ಯೆಲಾನಿ ಶಾ - ಻ಂಚೆ ಮು / ಕಮಲನಗರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100157597 ಶೆಷಾ ರಾವ - ಻ಂಚೆ ಮು /ಕಮಲ ನಗರPHH(NK) / NCS------90000000-
560100157598 chandra kala - ಮನ್ಮಂಥಯ್ಯಾ ತಂದೆ ರಾಚೋಂಟಯ್ಯಾ ಸ್ವPHH(NK) / NCS------120000000-
560100157599 ಬಸವ ರಾಜ - ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ರಾಚೋಟೆಪ್ಪಾ ಸ್ವಾಮಿ PHH(NK) / NCSBiometric****218020/05/2022FPS****218020/05/20226004000020/05/2022
560100157600 ಸಿದ್ರಮಪ್ಪಾ - ಸಿದ್ರಾಮ ತಂದೆ ಭದ್ರಪ್ಪಾ ಬಿರಾದರ PHH(NK) / NCSBiometric****030720/05/2022FPS****030720/05/2022210014000020/05/2022
560100157601 ಮಿನಾಕ್ಷಿ - ಮೀನಾಕ್ಷೀ ಗಂಡ ಬಸವರಾಜ ಆಗ್ರೆ ಅಂಚPHH(NK) / NCS------30000000-
560100157602 Bismila Bi - ಕಮಲನಗರPHH(NK) / NCS------150000000-
560100157603 ರಾಮ - ರಾಮ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮಹಾಜನ PHH(NK) / NCS------150000000-
560100157604 ರಮೇಶ್‌ - ರಮೇಶ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮಹಾಜನ PHH(NK) / NCS------150000000-
560100157605 ವೈಜಿನಾಥ - ವೈಜಿನಾಥ ತಂದೆ ಶಿವಪ್ಪಾ ಮಹಾಜನ ಅPHH(NK) / NCS------60000000-
560100157606 ರೀಯಾಜೋದ್ದಿನ್ - ರಿಯಾಜೋದ್ದಿನ ತಂದೆ ಉಸ್ಮಾನಸಾಬ ಖುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560100157607 ಬಸಿರ ಸಾಬ - ಬಸೀರಸಾಬ ತಂದೆ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಖುರೇಷಿ PHH(NK) / NCSBiometric****486724/05/2022FPS****486724/05/20226004000024/05/2022
560100157608 ನಾಗಮ್ಮ - ನಾಗಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಬಸವರಾಜ ಮಹಾಜನ ಅಂಚPHH(NK) / NCS------90000000-
560100157609 ಶಬಾನಾಬೇಗಂ - ಗೋರಿಬೀ ಗಂಡ ಅಹ್ಮದಸಾಬ ಬಾಗವಾನ ಅPHH(NK) / NCSBiometric****486723/05/2022FPS****486723/05/2022240016000023/05/2022
560100157610 ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪಾ - ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಕಂಟೆಪ್ಪಾ ಮುದ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560100157611 ಲಕ್ಷೀ ಬಾಯಿ - ಕಮಲನಗರ ತಾ ,ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿಲ್ಲ ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****486724/05/2022FPS****486724/05/202212008000024/05/2022
560100157612 ನಾಮದೇವ - ನಾಮದೇವ ತಂದೆ ಅಂಬಾಜಿ ಕಾಂಬಳೆ ಅಂಚAAY(NK) / NCSBiometric****486723/05/2022FPS****486723/05/2022200015000023/05/2022
560100157613 ಜ್ಙಾನೋಬಾ - ಜ್ಞಾನೋಬಾ ತಂದೆ ಹುಲ್ಲಾಜಿ ಸೂರ್ಯವಂPHH(NK) / NCS------150000000-
560100157614 ಬಾಯಜಾ - ಬಾಯಜಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಶ್ರೀಪತಿ ಕಾಂಬಳೆ PHH(NK) / NCS------90000000-
560100157615 Shankutala - ಶಕುಂತಲಾ ಗಂಡ ರಾಜೇಂದ್ರ ತೇಲಂಗೆ ಅPHH(NK) / NCS------180000000-
560100157616 ನಾಮದೇವ - ನಾಮದೇವ ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಣ ಕಿವಂಡೆ ಅPHH(NK) / NCS------60000000-
560100157617 Anusaya Bai - ಗಂಡ ಕಿಶನರಾವ ಕಾಂಬಳೆ ಕಮಲನಗರ ತಾ ಔPHH(NK) / NCSBiometric****486724/05/2022FPS****486724/05/202212008000024/05/2022
560100157618 ಬಾಬು ರಾವ - ಬಾಬುರಾವ ತಂದೆ ಭೀಮರಾವ ವಾಗೀನಗೀರೆ PHH(NK) / NCS------90000000-
560100157619 ಗಂಗಾ ರಾಮ - ಕಮಲನಗರ ತಾ ಔರಾದ(ಬಾ)ಜಿಲ್ಲ ಬೀದರ 5PHH(NK) / NCS------60000000-
560100157620 ಸುಂದರಾ ಬಾಯಿ - ಸುಂದ್ರಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಹುಲ್ಲೆಪ್ಪಾ ವಾಘPHH(NK) / NCS------60000000-
560100157621 prayag bai - ಪ್ರಯಾಗಬಾಯಿ ಗಂಡ ಶಂಕರ ದಾವನಗಾವೆ PHH(NK) / NCSBiometric****486723/05/2022FPS****486723/05/20223002000023/05/2022
560100157622 ಶಾಬುದ್ದಿನ್‌ - ಶಾಬುದ್ದಿನ ತಂದೆ ಮೌಲಾನಾ ಶೇಖ ಆಂಚPHH(NK) / NCS------120000000-
560100157623 ಇಸ್ಮಲ್ಬಿ - ಅಂಚೆ ಮು / ಕಮಲನಗರPHH(NK) / NCS------90000000-
560100157624 raji bai - ರಾಜಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಪಾಂಡುರಂಗ ಸಿಂದೆ PHH(NK) / NCSBiometric****486723/05/2022FPS****486723/05/20223002000023/05/2022
560100157625 Nagamma - ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಂದೆ ಬಸವತಿರ್ಥಪ್ಪಾPHH(NK) / NCSBiometric****218020/05/2022FPS****218020/05/20229006000020/05/2022
560100157626 ಶಿವಾಜಿ - ಶಿವಾಜಿ ತಂದೆ ಜೋತಿರಾಮ ಚವ್ಹಾಣ ಅPHH(NK) / NCS------120000000-
560100157632 ಬಾಲಾಜಿ - ಬಾಲಾಜಿ ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಣ ಚಾಪೆಕರ ಅPHH(NK) / NCS------150000000-
560100157633 ಶಕುಂತಲಾ - ಶಕುಂತಲಾ ಗಂಡ ಬಸವಂತರಾವ ಗುಂಜಾಟೆ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100157634 ಸಯೀದ ಷ - ಕಮಲನಗರ ತಾ ಔರಾದ(ಬಾ)ಜಿಲ್ಲ ಬೀದರ 5PHH(NK) / NCSBiometric****486723/05/2022FPS****486723/05/20226004000023/05/2022
560100157636 ವಿದ್ಯಾಕುಮಾರ - ನಿಲಕಂಠ ತಂದೆ ಎಕೋಬಾ ಜಾಧವ ಅಂಚೆ.ಕPHH(NK) / NCS------120000000-
560100157637 ವಿಜಯ ಕುಮಾರ - ವಿಜಯಕುಮಾರ ತಂದೆ ನೀಲಕಂಠರಾವ ಜಾದವ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100157638 ಧನ ರಾಜ - ಧನರಾಜ ತಂದೆ ವೆಂಕಟರಾವ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ PHH(NK) / NCS------150000000-
560100157639 Mangala - ಜಗನ್ನಾಥ ತಂದೆ ವೆಂಕಟರಾವ ಸೂರ್ಯವಂಶPHH(NK) / NCSBiometric****056525/05/2022FPS****056525/05/202212008000025/05/2022
560100157641 ಅಬಜಲ - ಅಬಜಲ ತಂದೆ ಫತ್ರುಸಾಬ ಫಕೀರ ಅಂಚೆ.PHH(NK) / NCSBiometric****056523/05/2022FPS****056523/05/202212008000023/05/2022
560100157642 ಜಹಾಂಗೇರ ಸಾಬ - ಜಹಾಂಗೀರ ತಂದೆ ಸುಕುರಮೀಯ್ಯಾ ಸೈಯದ PHH(NK) / NCSBiometric****056523/05/2022FPS****056523/05/2022150010000023/05/2022
560100157643 ಜಾವೇದ - ಕಮಲನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****056523/05/2022FPS****056523/05/2022150010000023/05/2022
560100157644 ಬಾಬು - ಬಾಬು ತಂದೆ ನಾಮದೇವ ಕಲ್ಲೆಪಲ್ಲೆ PHH(NK) / NCSBiometric****056525/05/2022FPS****056525/05/20226004000025/05/2022
560100157646 ಗೊರಕ - ಗೋರಕ ತಂದೆ ಬಾಬು ಕಲ್ಲಪಲ್ಲೆ (ಸಗರ)PHH(NK) / NCS------150000000-
560100157647 ಶಂಕರ - ಶಂಕರ ತಂದೆ ನಾಮದೇವರಾವ ಕಲ್ಲೆಪಲ್ಲೆPHH(NK) / NCSBiometric****486724/05/2022FPS****486724/05/2022150010000024/05/2022
560100157649 ಉಮರ - ಉಮರ ತಂದೆ ಮೈನೋದ್ದಿನ ಶೇಕ ಅಂಚೆ.PHH(NK) / NCS------150000000-
560100157655 Vimal Bai - ರಮೇಶ ತಂದೆ ಮಹಾದೇವ ಅಂಚೆ:ಕಮಲನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****056523/05/2022FPS****056523/05/202212008000023/05/2022
560100157656 kamala - ಕಮಲನಗರ ತಾ ಔರಾದ(ಬಾ)ಜಿಲ್ಲ ಬೀದರ 5PHH(NK) / NCSBiometric****056523/05/2022FPS****056523/05/20229006000023/05/2022
560100157657 ಗುಂಡಾ ಬಾಯಿ - ಗುಂಡಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಸುಭಾಷ ಸಗರ ಆಂಚೆ.AAY(NK) / NCS------200000000-
560100157658 ವಿಶ್ವಂಬರ್‌ - ಕಮಲನಗರ ತಾ ಔರಾದ(ಬಾ)ಜಿಲ್ಲ ಬೀದರ 5PHH(NK) / NCSBiometric****486724/05/2022FPS****486724/05/20226004000024/05/2022
560100157661 ಹಶಾ ಬಾಯಿ - ಹೌಸಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಮಾಧವರಾವ ತೇಲಂಗೆ ಅPHH(NK) / NCS------90000000-
560100157663 ಶಾಂತಾ` ಬಾಯಿ - ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಮಾಧವರಾವ ತೇಲಂಗೆ PHH(NK) / NCSBiometric****218021/05/2022FPS****218021/05/20223002000021/05/2022
560100157665 ಕುಬ್ರಾಬೀ - ಕುಬ್ರಾಬೀ ಗಂಡ ಸಲೀಮಸಾಬ ಬಾಗವಾನ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100157666 ಸುಭಾಷ - ಸುಭಾಷ ತಂದೆ ಮನ್ಮಥಪ್ಪಾ ಮಹಾಜನ ಅಂAAY(NK) / NCS------200000000-
560100157667 ಶಿವ ರಾಜ - ಶಿವರಾಜ ತಂದೆ ಮಹಾರುದ್ರಪ್ಪಾ ಮಹಾಜನPHH(NK) / NCS------60000000-
560100157668 ಇಮಾಮೋದ್ದೀನ್‌ - ಮು ಅಂಚೆ / ಕಮಲನಗರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100157669 rukkamini bai - ಮು ಅಂಚೆ / ಕಮಲ ನಗರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100157670 mallamma - ರಮೇಶ ತಂದೆ ಕಾಶಿನಾಥ ಶೆಟಕಾರ ಅಂಚPHH(NK) / NCSBiometric****486724/05/2022FPS****486724/05/20229006000024/05/2022
560100157671 ರಾಜಕುಮಾರ - ಕಮಲನಗರ ತಾ ಔರಾದ(ಬಾ)ಜಿಲ್ಲ ಬೀದರ 5PHH(NK) / NCSBiometric****486724/05/2022FPS****486724/05/20229006000024/05/2022
560100157672 Mahanand - ದಶರಥ ತಂದೆ ನಾಮದೇವ ವಾಗಮಾರೆ ಅಂಚೆPHH(NK) / NCS------120000000-
560100157673 ಗೋಪಾಲ - ಕಮಲ ನಗರ ತಾ, ಔರಾದ ಬಾ ಜಿಲ್ಲ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****486723/05/2022FPS****486723/05/202212008000023/05/2022
560100157674 ಸೌದಾಗರ - ಸೌದಾಗರ ತಂದೆ ವಿಠಲರಾವ ಗಾಯಕವಾಡ ಅPHH(NK) / NCSBiometric****486723/05/2022FPS****486723/05/20226004000023/05/2022
560100157675 Gaya Bai - W/O ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಕಾ೦ಬಳೆ ೯/೧೨೬ PHH(NK) / NCSBiometric****486723/05/2022FPS****486723/05/2022180012000023/05/2022
560100157676 ಶಿವಾಜಿ - ಶಿವಾಜಿ ತಂದೆ ಸೀತಾರಾಮ ಕಾಂಬಳೆ ಅPHH(NK) / NCSBiometric****486723/05/2022FPS****486723/05/20226004000023/05/2022
560100157677 Sharifa Begam - ಸಿಕಿಂದರ ತಂದೆ ಮೆಹತಾಬಸಾಬ ತಾಂಬೋಳೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100157678 ಪ್ರಕಾಶ - ಪ್ರಕಾಶ ತಂದೆ ಶ್ರಾವಣ ಸಿಂಧೆ ಅಂಚೆPHH(NK) / NCS------150000000-
560100157679 ಪ್ರಹ್ಲಾದ್‌ - ಮು ಅಂಚೆ /ಕಮಲ ನಗರPHH(NK) / NCS------150000000-
560100157680 CHANDRA BAI - ಮು ಅಂಚೆ / ಕಮಲ ನಗರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100157682 ಸುನೀಲ ತಂದೆ ಸಂಗ್ರಾಮಪ್ಪಾ ರಾಂಪೂರೆ - ಕಮಲನಗರ ತಾ|| ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ|| ಬೀದPHH(NK) / NCS------210000000-
560100157683 ಬಾಬು ರಾವ - ಬಾಬುರಾವ ತಂದೆ ವಿಶ್ವನಾಥ ಬಿರಾದರ PHH(NK) / NCS------180000000-
560100157684 ಶಿವರಾಜ - ಶಿವರಾಜ ತಂದೆ ಧೂಳಪ್ಪಾ ಬಿರಾದರ ಅಂPHH(NK) / NCS------120000000-
560100157685 manjunath - ಮಂಜುನಾಥ ತಂದೆ ಸಿದ್ರಾಮಯ್ಯಾ ಸಾಳೇರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100157686 ಪದ್ಮಿಣ ಬಾಯಿ - ಪದ್ಮೀಣಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ಕಿಶನರಾವ ಕೊರನಾಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560100157687 ಆನೀಲಕುಮಾರ - ಅನಿಲಕುಮಾರ ತಂದೆ ಮಾರುತಿರಾವ ಗಾಯಕವPHH(NK) / NCS------150000000-
560100157688 ಸರಜಾಬಾಯಿ - ಸಾರಜಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಮಾಧವರಾವ ವಾಘಮಾರೆ PHH(NK) / NCSBiometric****486723/05/2022FPS****486723/05/20226004000023/05/2022
560100157689 ಶ್ಯಾಮ ರಾವ - ಶ್ಯಾಮರಾವ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪಾ ರಾಮಲೆ ಅPHH(NK) / NCS------90000000-
560100157690 Chandramma - ಭೀಮರಾವ ತಂದೆ ಬುಡಣ್ಣಾ ಕಾಸಲೆ ಅಂಚPHH(NK) / NCS------150000000-
560100157691 ಮಲ್ಲಿರ್ಕಾಜುನ - ಕಮಲನಗರ ತಾ ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ ಬೀದರ 58PHH(NK) / NCSBiometric****218020/05/2022FPS****218020/05/20229006000020/05/2022
560100157693 Narasabai - ನರಸಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಶಿವರಾಜ ಯಾತ್ರೆ ಅಂPHH(NK) / NCSBiometric****486724/05/2022FPS****486724/05/2022180012000024/05/2022
560100157694 ನಾಗನಾಧ - ನಾಗನಾಥ ತಂದೆ ಕಾಶಿನಾಥ ಅಂಚೆ.ಕಮಲPHH(NK) / NCS------180000000-
560100157695 ಶೀವರಾಜ - ಶಿವರಾಜ ತಂದೆ ವೀರಪ್ಪಾ ಸಂಗಮೆ ಅಂPHH(NK) / NCSBiometric****486723/05/2022FPS****486723/05/2022180012000023/05/2022
560100157696 ರಾಜಕುಮಾರ - ರಾಜಕುಮಾರ ತಂದೆ ನಾರಾಯಣ್ ಜಾದವ ಅPHH(NK) / NCS------90000000-
560100157698 Pulabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಚಂದ್ರಕಾಂತ 719 PHH(NK) / NCSBiometric****486724/05/2022FPS****486724/05/202212008000024/05/2022
560100157699 ಶಿವರಾಜ - ಶಿವರಾಜ ತಂದೆ ಬಾಬುರಾವ ಮೇತ್ರೆ ಅಂPHH(NK) / NCS------90000000-
560100157700 ನೂರಜಹಾ ಬೆಗುಂ - ತಂದೆ ಮಸ್ತಾನಸಾಬ ಸಾ/ ಕಮಲನಗರ ತಾ ಔPHH(NK) / NCSBiometric****486723/05/2022FPS****486723/05/202212008000023/05/2022
560100157701 ಪ್ರಕಾಶ - ಪ್ರಕಾಶ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಆಂಚೆ ಮು ಕಮಲನಗPHH(NK) / NCS------180000000-
560100166607 ಚಂದ್ರ ಕಾಂತ ಕಾಶಿನಾಥ - ಚಂದ್ರಕಾಂತ ತಂದೆ ಕಾಶಿನಾಥ ಬಿರಾದರ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166623 ಮಂದಾ ಕಿಣಿ - ಮಂದಾಕಿನಿ ಗಂಡ ಅಮೃತಪ್ಪಾ ಅಂಚೆ.ಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166624 gangama - ಕಮಲನಗರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166627 ಚಾಂದ ಪಾಶಾ - ಕಮಲ ನಗರ ತಾ ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿಲ್ಲ ಬೀದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166628 ಮಸ್ತಾನ ಸಾಹೆಬ - ಮಸ್ತಾನಸಾಬ ತಂದೆ ಇಮಾಮಸಾಬ ಶೇಕ ಅNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166629 ದಿಲೀಪ - ದಿಲೀಪ ತಂದೆ ಶಿವಾಜಿ ಅಂಚೆ ಮು/ ಕಮಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166630 ಮನ್ಮಂತಪ್ಪಾ - ಮನ್ಮತಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಮಹಾರುದ್ರಪ್ಪಾ ಮಹNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166631 ರಾಘು ನಾಥ - ಅಂಚೆ ಮು/ ಕಮಲ ನಗರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166632 SANGAMMA - ಸಂಗಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಶ್ಯಾಮರಾವ ಮಹಾಜನ ಅNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166633 ಸಯದ ಗೌಸೊದ್ದಿನ - ಸೈಯದ ಗೌಸೋದ್ದಿನ ತಂದೆ ಅಬ್ದುಲಸತ್ತNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166634 Revatabai - ರೇವತಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಮರೆಪ್ಪಾ ಡೊಂಗರೆ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166635 ಸಂಜು ಕುಮಾರ - ಅಮಚೆ ಮು /ಕಮಲ ನಗರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166636 ಮಡಿವಾಳಪ್ಪಾ - ಮಡಿವಾಳಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಕಾಶಿನಾಥ ನವಾಡೆ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166637 ಶಕುಂತಲಾ - ಅಂಚೆ/ ಮು / ಕಮಲನಗರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166638 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿ - ಕಮಲ ನಗರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166639 ಗುರುನಾಥ - ಗುರನಾಥ ತಂದೆ ವೀರಶೆಟ್ಟಿ ಮಹಾಜನ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166640 SUREKHA - ಮು ಅಂಚೆ / ಕಮಲ ನಗರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166641 ಮಾಣಿಕರಾವ್‌ - ಮಾಣಿಕರಾವ ತಂದೆ ಅಣ್ಣಾರಾವ ಜಲಸಿಂಗೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166642 ಚಂದ್ರ ಕಾಂತ - ಚಂದ್ರಕಾಂತ ತಂದೆ ಸಿದ್ರಾಮಯ್ಯಾ ಸಾಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166643 ಉಮಾಕಾಂತ - ಉಮಾಕಾಂತ ತಂದೆ ಮನ್ಮಥ ಬಚ್ಚಣ್ಣಾ ಅNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166644 ಮಲಮ್ಮ - ಮಲ್ಲಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಬಾಬುರಾವ ಬೆಂಬೂಳಗೆ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166645 ವೈಜಿನಾಥ - ಸಿದ್ದಮ್ಮಾ ಗಂಡ ವೈಜಿನಾಥ ಬೆಂಬುಳಗೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166646 ಸೂರ್ಯಕಾಂತ - ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ತಂದೆ ನಾಗಶೆಟೆಪ್ಪಾ ಶಿವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166647 ನರಸಿಂಹರಾವ - ನರಸಿಂಹರಾವ ತಂದೆ ಕೀಶನರಾವ ಕುಲಕರ್ಣNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166648 ದಿಲೀಪ ಕುಮಾರ - ಕಮಲ ನಗರ ತಾ ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿಲ್ಲ ಬೀದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166649 ಮಾಧು ರಾವ - ಮಾಧವರಾವ ತಂದೆ ವೆಂಕಟರಾವ ಚಾಂಗೂಣೆ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166650 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಿ ಬಾಯಿ - ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಗಂಡ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166651 ಪ್ರಬುರಾವ - ಪ್ರಭುರಾವ ತಂದೆ ಬಾಬುರಾವ ಬಿರಾದರ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166652 ಸುಭಾಷ - ಕಮಲ ನಗರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166653 premala - ಪ್ರೇಮಿಲಾ ಗಂಡ ಧೂಳಪ್ಪಾ ಬಿರಾದರ ಅNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166654 ವೈಜಿನಾಥ - ವೈಜಿನಾಥ ತಂದೆ ಶ್ಯಾಮರಾವ ಬಿರಾದರ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166655 Kashinath - ಕಾಶಿನಾಥ ತಂದೆ ಬಾಬುರಾವ ಬಿರಾದರ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166656 ದನರಾಜ - ಧನರಾಜ ತಂದೆ ಧೂಳಪ್ಪಾ ಝಲಪೆ ಅಂಚೆ.NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166657 mahadevi - ಮಹಾದೇವಿ ಗಂಡ ನಾಗನಾಥಪ್ಪಾ ಮಹಾಜನ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166658 ಅಂತೇಶ್ವರ - ಅಂತೇಶ್ವರ ತಂದೆ ಅಣ್ಣಾರಾವ ಪಾಟೀಲ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166659 ಸಂಗ್ರಾಮಪ್ಪಾ - ಸಂಗ್ರಾಮಪ್ಪಾ ತಂದೆ ವೈಜಿನಾಥ ಬಿರಾದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166660 ಗಿರಿಶ್‌ - ಕಮಲನಗರ ತಾ ಔರಾದ(ಬಾ)ಜಿಲ್ಲ ಬೀದರ 5NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166661 ಶಿವಶರಣಪ್ಪಾ - ಕಮಲನಗರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169990 Dhanaji S/o. Sudhakar Khandare - .ಕಮಲನಗರ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100170018 Sindhubai W/o. Vilasrao Shere - ಅಂಚೆ.ಕಮಲನಗರ ತಾಲೂಕಾ.ಔರಾದ(ಬಿ) NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100170021 Ramesh s/o Vaijinath Chinde - ಅಂಚೆ.ಕಮಲನಗರ ತಾಲೂಕಾ.ಔರಾದ(ಬಿ) NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100170494 Irashyad Begum - ಅಂಚೆ.ಕಮಲನಗರ ತಾಲೂಕಾ.ಔರಾದ(ಬಿ) PHH(NK) / NCS------150000000-
560100170544 Indrajeet S/o Kerba - ಅಂಚೆ.ಕಮಲನಗರ ತಾಲೂಕಾ.ಔರಾದ(ಬಿ) PHH(NK) / NCS------120000000-
560100170584 Yusub S/o Mahetabsab Shaik - ಅಂಚೆ.ಕಮಲನಗರ ತಾಲೂಕಾ.ಔರಾದ(ಬಿ) PHH(NK) / NCS------90000000-
560100170652 Sunita - ಅಂಚೆ.ಕಮಲನಗರ ತಾಲೂಕಾ.ಔರಾದ(ಬಿ) NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100170755 Rahil S/o Devid Suryawanshi - ಅಂಚೆ.ಕಮಲನಗರ ತಾಲೂಕಾ.ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560100170756 Subhash S/o Prabhurao Chawan - ಅಂಚೆ.ಕಮಲನಗರ ತಾಲೂಕಾ.ಔರಾದ(ಬಿ) ಜPHH(NK) / NCS------90000000-
560100170772 vaijinath s/o gurppa - ಅಂಚೆ.ಕಮಲನಗರ ತಾಲಕಾ.ಔರಾದ(ಬಿ) ಜPHH(NK) / NCS------60000000-
560100171491 Dayanand S/o Vaijinath Patil - ಅಂಚೆ.ಕಮಲನಗರ ತಾಲೂಕಾ.ಔರಾದ(ಬಿ) NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100171493 Ushabai - ಅಂಚೆ.ಕಮಲನಗರ ತಾಲೂಕಾ.ಔರಾದ(ಬಿ) PHH(NK) / NCS------180000000-
560100171496 Sangeeta W/o Nagnath Patil - ಅಂಚೆ.ಕಮಲನಗರ ತಾಲೂಕಾ.ಔರಾದ(ಬಿ) PHH(NK) / NCS------90000000-
560100172008 ರೋಷನಬೀ ಗಂಡ ಅಜಮೊದ್ದಿನ - ಅಂಚೆ.ಕಮಲನಗರ ತಾಲೂಕಾ.ಔರಾದ(ಬಿ) PHH(NK) / NCSBiometric****056522/05/2022FPS****056522/05/2022150010000022/05/2022
560100172073 Sangeet W/o Maruti - ಅಂಚೆ.ಕಮಲನಗರ ತಾಲೂಕಾ.ಔರಾದ(ಬಿ) PHH(NK) / NCS------150000000-
560100172075 Tukaram S/o Maruti Bhande - ಅಂಚೆ.ಕಮಲನಗರ ತಾಲೂಕಾ.ಔರಾದ(ಬಿ) PHH(NK) / NCS------90000000-
560100172095 Shobha W/o Nitin Suryawanshi - ಅಂಚೆ.ಕಮಲನಗರ ತಾಲೂಕಾ.ಔರಾದ(ಬಿ) PHH(NK) / NCSBiometric****056523/05/2022FPS****056523/05/2022150010000023/05/2022
560100172100 Dayanand S/o Kashinath Jatade - ಅಂಚೆ.ಕಮಲನಗರ ತಾಲೂಕಾ.ಔರಾದ(ಬಿ) PHH(NK) / NCS------120000000-
560100172824 ಕಲ್ಯಾಣರಾವ ಕಂಟೆಪ್ಪಾ ಪಾಟೀಲ - ಕಲ್ಯಾಣರಾವ ತಂದೆ ಕಂಟೆಪ್ಪಾ ಪಾಟೀಲ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100172863 Vishwanath S/o Sangsetteppa Si - ಅಂಚೆ.ಕಮಲನಗರ ತಾಲೂಕಾ.ಔರಾದ(ಬಿ) NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100172864 Vijiaykumar S/o Revnayya Kodag - ಅಂಚೆ.ಕಮಲನಗರ ತಾಲೂಕಾ.ಔರಾದ(ಬಿ) NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100172977 Kausarbanu - ಅಂಚೆ.ಕಮಲನಗರ ತಾಲೂಕಾ.ಔರಾದ(ಬಿ) PHH(NK) / NCSBiometric****486723/05/2022FPS****486723/05/2022180012000023/05/2022
560100173129 Somnath S/o Rudrappa Patil - ಅಂಚೆ.ಕಮಲನಗರ ತಾಲೂಕಾ.ಔರಾದ(ಬಿ) NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100173710 Chandrakant S/o Gangaram Shind - ಅಂಚೆ.ಕಮಲನಗರ ತಾಲೂಕಾ.ಔರಾದ(ಬಿ) ಜPHH(NK) / NCS------90000000-
560100173784 Prashant S/o Ganapatrao Kadam - ತಾಲೂಕಾ.ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿಲ್ಲಾ.ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100173921 Rajkumar S/o Siddramppa Birada - ಅಂಚೆ.ಕಮಲನಗರ ತಾಲೂಕಾ.ಔರಾದ(ಬಿ) NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100173964 Rajkumar S/o Vaijinath Vadgave - ಅಂಚೆ.ಕಮಲನಗರ ತಾಲಕಾ.ಔರಾದ(ಬಿ) ಜNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100174235 Ranjeet S/o Vaijinath Wankhede - ಅಂಚೆ.ಕಮಲನಗರ ತಾಲೂಕಾ.ಔರಾದ(ಬಿ) NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100174649 Shivaji S/o Nivartirao Kadam - ಅಂಚೆ.ಕಮಲನಗರ ತಾಲೂಕಾ.ಔರಾದ(ಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100174661 Santosh S/o Nagnath Solapure - ಅಂಚೆ.ಕಮಲನಗರ ತಾ:ಔರಾದ ಜಿ:ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100175554 ಅಶೂಕ - ಕಮಲನಗರAAY(NK) / NCSBiometric****486723/05/2022FPS****486723/05/2022200015000023/05/2022
560100178808 ಅಶೋಕ ಕಾಳೆಕರ - ಕಮಲನಗರ ವಿಶ್ವಾಸ ನಗರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100178991 ಸುಮನಬಾಯಿ ಡೋಂಗರ - ಕಮಲನಗರ ಭೀಮನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****486724/05/2022FPS****486724/05/20226004000024/05/2022
560100179055 REHANA BI - ಕಮಲನಗರ ನಂ.. 7 ಮುಲ್ಲಾ ಕಾಲೋನಿPHH(NK) / NCSBiometric****056523/05/2022FPS****056523/05/2022180012000023/05/2022
560100179096 ಮಂಗಲಾಬಾಯಿ ಗತ್ತಾಟ - ಕಮಲನಗರ...3PHH(NK) / NCSBiometric****486723/05/2022FPS****486723/05/20223002000023/05/2022
560100179249 ರಾಮಚಂದರ್‌ ಸಿಂದೆ - ಕಮಲನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****486723/05/2022FPS****486723/05/20226004000023/05/2022
560100179257 Parabati - W/O ಪ್ರಭುಸಾಗರ್ ಕಮಲನಗರ್ PHH(NK) / NCSBiometric****056523/05/2022FPS****056523/05/2022150010000023/05/2022
560100179426 ಧನಾಜಿ - ಕಮಲನಗರ ಕ್ರಾಂತಿನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****486723/05/2022FPS****486723/05/202212008000023/05/2022
560100179441 Shoba Patil - ಕಮಲನಗರ...2PHH(NK) / NCS------30000000-
560100179593 ವಿರಭದ್ರ ಸ್ವಾಮ - ಕಮಲನಗರ.. 7 ಗಡಿ ಕಾಲೋನಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560100179654 ರಾಜೀಂದ್ರ - ಕಮಲನಗರ ಜೋಶಿ ನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****486723/05/2022FPS****486723/05/202212008000023/05/2022
560100179659 Shantamma - ಕಮಲನಗರ ಭಾಗಾ್ಮ್ಮಾ ಮಂದಿರPHH(NK) / NCS------150000000-
560100179667 ಚಂದಪ್ಪಾ ದೇವರ್ಸ - ಕಮಲನಗರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100179686 Sangeeta - ಕಮಲನಗರ ಇಂದ್ರಾನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****486723/05/2022FPS****486723/05/2022150010000023/05/2022
560100179709 ಡಿಗ್ಗಮಂಬರ ವಾಳವಾಲ - ಕಮಲನಗರ ನಂ.. 6 ಮರಾಟಾ ಕಾಲೋನಿPHH(NK) / NCSBiometric****056523/05/2022FPS****056523/05/20226004000023/05/2022
560100180293 ಮಲ್ಲಿನಾಥ್‌ - ಕಮಲನಗರ..4NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100180295 ಅಂತೇಶ್ವರ್‌ ಶಿರಗಿರ - ಕಮಲನಗರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100180858 ಬೇಬುಮ ಬಿ - ಕಮಲನಗರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100180863 khaja mainoddin - ಕಮಲನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****000320/05/2022FPS****000320/05/20223002000020/05/2022
560100180879 ಶಿವ ಕುಮಾರ್‌ - ಕಮಲನಗರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100180899 ವಸಂತ - ಕಮಲನಗರPHH(NK) / NCS------90000000-
560100180919 ದೀಲೀಪ್‌ ವಾನಖೆಡೆ - ಕಮಲನಗರ New ಭೀಮನಗರ ನಗರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100180930 ಶಿವ ಕುಮಾರ - ಕಮಲನಗರ ಬಸವಾ ಚೌಕPHH(NK) / NCS------90000000-
560100180943 ನಿತೇಶಕುಮಾರ ಠಾಕುರ - ಹೋಸ ನೀರಿನ ಟಾಕಿ ಹತ್ತಿರ ಕಮಲನಗರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100180969 ಸತೀಶ ಸಿಂದೆ - ಕಮಲನಗರ ಭೀಮನಗರ ನಗರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100180977 ಗಫ್ಫಾರ್‌ - ಕಮಲನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****056523/05/2022FPS****056523/05/202212008000023/05/2022
560100180995 ಡಾ// ಕಾಮರಾಯ ಜೇಗ್ಗೆನೆವರ - ಕಮಲನಗರ ವೆಟರನರಿ ಢಿಸ್ಸಪೆನ್ಸರಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100181003 ಆವಿದ್ಯಾ ಬಾಯಿ - ಕಮಲನಗರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100181011 laxmi bai - ಕಮಲನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****486723/05/2022FPS****486723/05/20223002000023/05/2022
560100181618 Bhama W/o Venkat Shinde - ಅಂಚೆ.ಕಮಲನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****486724/05/2022FPS****486724/05/20226004000024/05/2022
560100183283 ಪಾರ್ವತಿ - ಕಮಲನಗರ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.3PHH(NK) / NCSBiometric****218020/05/2022FPS****218020/05/202212008000020/05/2022
560100184209 ಮಾಹಾದೇವ - ಕಮಲನಗರ ಹಳೆಯ ಪೋಲಿಸ ಸ್ಟೆಸ್ಸನ ಹತ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560100184213 ಮಂಗಲಬಾಯಿ - ಕಮಲನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****486724/05/2022FPS****486724/05/2022180012000024/05/2022
560100184271 ಸಲೀಮ್‌ ಸೈಕ - ಕಮಲನಗರ ನಂ.. 6PHH(NK) / NCSBiometric****486723/05/2022FPS****486723/05/2022150010000023/05/2022
560100184290 ಉಮಾಕಾಂತ - ಕಮಲನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****218020/05/2022FPS****218020/05/202212008000020/05/2022
560100184293 ಮನೋಹರ ರಾವ - ಕಮಲನಗರPHH(NK) / NCS------150000000-
560100184603 ಶಾಹಿನ ಬೇಗಂ - ಕಮಲನಗರ ಬಾಗವಾನ ಕಾಲೋನಿPHH(NK) / NCSBiometric****056523/05/2022FPS****056523/05/2022150010000023/05/2022
560100184933 ಮಹೇರುನ್ನೀಸಾ ಖುರಾಯಶ - ಕಮಲನಗರ ಐಬಿ ಹತ್ತಿರPHH(NK) / NCS------150000000-
560100185591 Shree Linganand Revnappa Mahaj - ಕಮಲನಗರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100185609 Vaishali - ನವನಾಥ ತಂದೆ ಬಾಲಾಜಿರಾವ ಗಾಯಕವಾಡ ಅNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100185698 RAMESH VAIJINATH - ಕಮಲನಗರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100185704 Charansing - ಚರಣಸಿಂಗ ತಂದೆ ಭಗವಾನಸಿಂಗ ಹಜಾರಿ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100185705 VIJAYKUMAR - ತಂದೆ ನರಸಿಂಗರಾವ ಕಮಲನಗರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100186250 Ankita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಜಯಕುಮಾರ ತಾ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100186363 Arunabai w/o Shivakumar. - ಮದನುರ. ತಾ. ಔರಾದ. ಜಿ. ಬಿದರ.PHH(NK) / NCS------60000000-
560100186545 Anushaya Rajkumar - ಕಮಲನಗರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100186549 ಸೋಫಿಯಾ - ಕಮಲನಗರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100186560 Shebana Shek Farid - ಕಮಲನಗರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100186565 Maruti Madhavrao - ಕಮಲನಗರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100187787 SULOCHANA - ರಾಜಕುಮಾರ ತಂದೆ ಶಿವಾಜಿ ಬಾಲೂರೆ ಕಮPHH(NK) / NCS------240000000-
560100188453 Suma - ನಿತೀನ ಶಿವಣಕರ ಕಮಲನಗರ 2-24 ಗ್ರPHH(NK) / NCSBiometric****486724/05/2022FPS****486724/05/20229006000024/05/2022
560100190187 shilpa - ಶಶಿಕಾಂತ ಬಸವರಾಜ ಶಿವಣಕರ ಕಮಲನಗರ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100190235 Savitha - ಮನೋಜ ತಂದೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಡೊಂಗರೆ ಕಮಲನPHH(NK) / NCS------150000000-
560100190238 Mamta - ಸಂತೋಷ ಕಾಡೋದೆ ಕಮಲನಗರ 4-79 ಬೀದPHH(NK) / NCS------120000000-
560100190299 Shilpa - ಸಂಜೀವಕುಮಾರ ಪತ್ರೆ ಕಮಲನಗರ 9-99/PHH(NK) / NCSBiometric****486724/05/2022FPS****486724/05/20229006000024/05/2022
560100190524 Mallamma - ಕಲ್ಯಾಣರಾವ ಕಲ್ಯಾಣೆ ಕಮಲನಗರ 4-15PHH(NK) / NCS------120000000-
560100194786 Shivkarna - W/O ಅಂತೆಶ್ವರ ೯-೧೪೫/ಅ ಕಮಲನNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100195739 Wasiya Begum Maniyar - W/O ಗಫಾರ್ 4-88 - ಪಠಾನ್ ಗಲ್ಲNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100196225 Sunita - W/O: ಗಿರಾಜಪ್ಪ ಗಾಯ್ಕವಾಡ್ ಜPHH(NK) / NCSBiometric****486723/05/2022FPS****486723/05/20229006000023/05/2022
560100196389 Ambika - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಿನೋದ ಅಟ ಪೋಸ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560100196396 Lalita - W/O ಸಂಜೀವ ಔರಾದ ಬಿ. ಕಮಲನಗPHH(NK) / NCS------120000000-
560100196412 Tejabai - W/O ನರಸಿಂಗ ಮೋರೆ . . ಕಮಲನಗರ,PHH(NK) / NCS------30000000-
560100196828 Saru Bai - W/O ಪಾಂಡುರಂಗ್ ಕಾಂಬಳೆ ಔರಾPHH(NK) / NCSBiometric****416024/05/2022FPS****416024/05/20226004000024/05/2022
560100196832 Savita - W/O ಕಿಶೋರ್ ಔರಾದ್ ಬಿ ಶಿವPHH(NK) / NCS------90000000-
560100197121 Saroja - W/O ಸುಧಾಕರ ಗುಂಜಾಟೆ ೬/೭೫ ಸೋನPHH(NK) / NCSBiometric****486724/05/2022FPS****486724/05/202212008000024/05/2022
560100197426 Arti - W/O ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ೪-೧೮೭ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100197618 Sangeetha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶ್ರೀಕಂತ 4/292 ಕ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560100198121 Rohini - S/O ಶಾಲಿವಾನ ತಾ. ಔರಾದ ಬಿ PHH(NK) / NCS------90000000-
560100198143 Alka - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕೇಶವ ಆಟ ಪೊಸ್ಟPHH(NK) / NCS------120000000-
560100198272 Rajeshwari - W/O ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ೪-೨೫/ಅ ಕಮಲNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100198422 Shridevi - W/O ಶಿವರಾಜ ೯/೧೦೪/ಬ ತಾ. ಔರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100198818 Jeevita - S/O ಪ್ರಭುರಾವ ಕಮಲನಗರ ಔರಾದPHH(NK) / NCS------60000000-
560100198819 Shital - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂಜೀವ ಮಾನೆ ಕಮPHH(NK) / NCS------120000000-
560100198821 Kamalabai - W/O ನಾಗನಾಥ್ ಔರಾದ ಬ(ಬಿ) PHH(NK) / NCS------90000000-
560100198823 Poonam - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಅನಿಲಕುಮಾರ PHH(NK) / NCS------90000000-
560100198865 Sheshikala - W/O ಉಮಾಕಾಂತ ಬಚಣ್ಣಾ ರೈಲ್ವೆ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100200526 Padu - W/O ಸಂಜಯ ಕಾಂಬಳೆ . . ಕಮಲನಗರ,PHH(NK) / NCS------60000000-
560100200677 Rubeena Begam - W/O ನಬಿಸಾಬ್ . . ಕಮಲನಗರ, ತಾ.PHH(NK) / NCS------90000000-
560100201095 Chhaya - C/O ಕಾಶೀನಾಥ #334, . ಮದನೂರ ಅNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100201888 ಶ್ರಿ ಮಂತ ತುಕಾರಾಮ - ಅಂಚೆ ಮು/ ಕಮಲನಗರAAY(NK) / NCS------200000000-
560100201891 ಬಾಬು - ಬಾಬು ತಂದೆ ವೆಂಕಟ ಕೊಟಗ್ಯಾಳೆ ಅಂಚAAY(NK) / NCS------200000000-
560100201892 ರಮೇಶ - ರಮೇಶ ತಂದೆ ನಾರಾಯಣ್ ಜಾದವ ಅಂಚೆ.PHH(NK) / NCS------30000000-
560100201956 Mohini - W/O ಶ್ರೀಧರ ಚಾಂಗುಣೇ 779 . ಕಮNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100202057 Archana - C/O ಅಶೋಕ ಜಾಧವ . . ಕಮಲನಗರ, ತNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100202070 Rekha - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಬಳಿರಾಮ ಪಾಂಚಾಳೆ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100202194 Abhishekathabayi - C/O ಬಾಲಾಜಿ #119 . ಸಾವಳಿ ಅಂಚNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100202240 Madhumati - C/O ಪ್ರವೀಣ ಭೀಮ್ ನಗರ ಹೊಸ ಭೀಮ್PHH(NK) / NCSBiometric****486724/05/2022FPS****486724/05/20226004000024/05/2022
560100202270 Satyashila - W/O ದಿಲೀಪ ಪವಾರ #125 . ಕಮಲನಗPHH(NK) / NCS------120000000-
560100202330 Shalika - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಸಂದೀಪ #7, ಇಂದ್ರಾನಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100202861 Vijaylakshmi - W/O ಸಂತೋಷ ಕಮಲನಗರ ಬಸವೆಸ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560100203282 Nikita - ಕೇರ್ ಆಫ್: ನರೇಶ ಜೋಶಿ ಗಲ್ಲಿ ಕPHH(NK) / NCSBiometric****486724/05/2022FPS****486724/05/20226004000024/05/2022
560100203657 Minakshi - S/O ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ಔರಾದ್ ಬಿ ಸೋNPHH(NK) / NCS------100000000-
Top