REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560100130797 Kavita - W/O ಪ್ರಕಾಶ್ ಹಿಪ್ಪಳಗಾವೆ ೩೦೯೧ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100130855 Bhagirathabai - W/O ದ್ಹೊಂಡಿಬಾ ರಾವ್ ಶಿಂದೆ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100130942 Pooja - W/O ಮಹೇಂದ್ರ ೧೫೮ ಔರಾದ ಬಿ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100131047 Panchsheela - W/O: ಮಹೇಂದ್ರಕುಮಾರ್ ಶಿಂದೆ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100131053 Suryakala - S/O ಮಾರುತಿ ರಾವ್ ೫-೧೧೧ ನ್ಯೂ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100131084 Arshadi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿರಾಜೋದ್ದೀನ್ ಶೈಖ್ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100131110 Varsha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನಾರಾಯಣ ಗಾಯಕವಾಡ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100131117 Gousiya Begum - W/O ಮಹಮದ್ ಹನೀಫ್ #487 . ಕಮಲನNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100131123 Sunita - W/O ಕೃಷ್ಣ #902 ಗಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಕಮಲNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100131129 Bindu - W/O ಅಣ್ಣಾರಾವ್ ಭವರ ೧೫ ಔರಾದNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100131168 Sukumari - S/O ಬಾಲಾಜಿ ೨೪ ಉದ್ಗಿರ್ ರೋಡ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100131204 Lbaiaxmi - W/O ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ನಿಟುರೆ ೮-೮NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100131210 Parvatibai - W/O ಪುಂಡಲಿಕ ೨೦೩ ಕಮಲನಗರ. ತNPHH(NK) / NCS------50000000-
560100131211 Deepali - W/O: ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ಸಳೂಂಕೆ ಮದನೂNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100131235 Sonali - W/O ರಾಜಕುಮಾರ್ ೪-೩೨೫/ಬಿ ಔರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100131245 Rojrani - D/O: ಅಂಬರುತ ರಾವ್ ಕಾಂಬಳೆ ಬPHH(NK) / NCS------30000000-
560100131251 Pushpabai - W/O ಅಂಬಾದಾಸ . . ಕಮಲನಗರ, ತಾ.PHH(NK) / NCS------90000000-
560100131274 Asma - S/O ಇಸ್ಮೈಲ್ ೫-೧೪೫/ಎ ಔರಾದ PHH(NK) / NCSBiometric****056525/05/2022FPS****056525/05/202212008000025/05/2022
560100131277 Premala - W/O ಪುಂಡಲಿಕ ೧೩೫ ಔರಾದ(ಬಿ) PHH(NK) / NCSBiometric****056523/05/2022FPS****056523/05/20226004000023/05/2022
560100131278 Kera Bai - W/O ದೌಲತ್ ರಾವ ೮-೧೩೬ ಔರಾದ PHH(NK) / NCSBiometric****056523/05/2022FPS****056523/05/20223002000023/05/2022
560100131281 Savita - S/O ಮನಿಕರಾವ ಕಮಲನಗರ ತಾ ಔರPHH(NK) / NCS------180000000-
560100131283 Sangeeta - W/O ಜೈಸಿಂಗ 6-33 . ಕಮಲನಗರ, ತPHH(NK) / NCSBiometric****056522/05/2022FPS****056522/05/20229006000022/05/2022
560100131289 Hirkan Bai - W/O ಗಂಗಾ ರಾಮ್ ೪/೨೨೯ ಔರಾದ್PHH(NK) / NCS------30000000-
560100131291 Usha - W/O ಗೋರಕ ೬೬ ಔರಾದ ಬಿ ಉದ್ಗPHH(NK) / NCS------30000000-
560100131292 Chitramma - W/O ಉಮಾಕಾಂತ ಸಂಗಮೆ ತಾ.ಔರಾPHH(NK) / NCSBiometric****056525/05/2022FPS****056525/05/2022150010000025/05/2022
560100131302 Praveenbegam - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಚಾಂದಸಾಬ #611 ಬಾಗವಾAAY(NK) / NCSBiometric****218021/05/2022FPS****218021/05/2022200015000021/05/2022
560100131317 Chayabai - W/O ಸಂಜೀವ್ ತಾ;ಔರಾದ ಬಿ ವPHH(NK) / NCSBiometric****056523/05/2022FPS****056523/05/2022180012000023/05/2022
560100131336 Prabhavati - W/O ಬಾಲಾಜಿ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ೯-೧೦ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100131356 Sheshabai - W/O ಪಂಡರಿ ತಾ;ಔರಾದ ಬಿ ವಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560100131381 Surekha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಶ್ವನಾಥ ಯಾತ್ರೆ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100131382 Subedhara - W/O: ಪ್ರಕಾಶ್ ಗಾಯ್ಕವಾಡ್ ಭೀAAY(NK) / NCS------200000000-
560100131386 Jaishree - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಠಲರಾವ್ ಹPHH(NK) / NCS------60000000-
560100131387 ಲೋಚನಾ - W/O ದೀಪಕ್ ಜೀವಲಗೆ ಔರಾದ ಬಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560100131405 Anita - W/O ರಮೇಶ್ ೫-೧೨೮ ಔರಾದ ಬಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100131420 Asha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಹುಸ್ಸೈನ ಕಮಲನಗPHH(NK) / NCS------120000000-
560100131422 Keval Bai - W/O ಬಾಬುರಾವ್ ಔರಾದ ಬಿ ಭೀAAY(NK) / NCS------200000000-
560100131425 Panchaybai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನಾರಾಯಣರಾವ ಕಾಮPHH(NK) / NCS------30000000-
560100131427 Savita - W/O ರಾಮದಾಸ್ ಔರಾದ ಬಿ ಅಕ್PHH(NK) / NCS------210000000-
560100131439 Jyoti - W/O ರಣಜೀತ್ ೯-೨೫೭ ಔರಾದ ಬಿ PHH(NK) / NCSBiometric****344324/05/2022FPS****344324/05/20229006000024/05/2022
560100131446 Narsabai - ಕೇರ್ ಆಫ್: ರಾಹುಲ ಹೊಸ ಭೀಮ್ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100131447 ಅಂಜುಮ ಬೆಗುಂ - W/O ಎಮಡಿ ಶೇರಿಫುದ್ದೀನ್ ತಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560100131451 Malan Bai - W/O ಸುನಿಲ ೬-೪೪ ಕಮಲನಗರ್ ತಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100131454 ಮುದ್ರಿಕಾ - W/O ತಾನಾಜಿ ೬-೯೨ ಕಮಲನಗರ್ PHH(NK) / NCSBiometric****056524/05/2022FPS****056524/05/20229006000024/05/2022
560100131456 Mamata - W/O ಶಿವಾಜಿ . . ಕಮಲನಗರ, ತಾ.ಔPHH(NK) / NCSBiometric****056523/05/2022FPS****056523/05/20226004000023/05/2022
560100131465 Sunita - W/O ಶಿವಾಜಿ #347 . ಕಮಲನಗರ, ತPHH(NK) / NCSBiometric****056523/05/2022FPS****056523/05/202212008000023/05/2022
560100131472 Karuna - S/O ಭವರಾವ ೫/೬೮ ತಾ. ಔರಾದ (PHH(NK) / NCS------60000000-
560100131474 ಜ್ಞಾನಾದೇವಿ - W/O ನರಸಿಂಗ ರಾವ್ ೭/೨೬ ತಾ. PHH(NK) / NCS------90000000-
560100131475 Laxmi Bai - W/O ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಕಮಲನಗರ ಔರಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100131477 Shamala - W/O ಬಾಲಾಜಿ ೮-೬೯ ಕಮಲನಗರ್ AAY(NK) / NCS------200000000-
560100131481 Sunita - W/O ಅಶೋಕ್ ೨೧೬ ಔರಾದ ಬಿ ಪಂAAY(NK) / NCSBiometric****056523/05/2022FPS****056523/05/2022200015000023/05/2022
560100131482 Minakshi - W/O ಬಾಲಾಜಿ ತಾ.ಔರಾದ (ಬಿ) PHH(NK) / NCSBiometric****056523/05/2022FPS****056523/05/202212008000023/05/2022
560100131496 Irfana - W/O ನಸಿಮೊದೀನ್ ೭-೭೩ ಕಮಲನಗರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100131499 Aktar Bi - W/O ನಜೀರ್ ಸಾಬ ಮುಲ್ಲಾ ತಾ.PHH(NK) / NCS------60000000-
560100131506 Ameena Fatima - W/O ಶೈಕ್ ಮಹೆಬೂಬ #605 . ಕಮಲನPHH(NK) / NCS------150000000-
560100131509 Sima - W/O ಪರಮೇಶ್ವರ . . ಕಮಲನಗರ,ತಾ.PHH(NK) / NCS------90000000-
560100131513 Kasturi - W/O ಗುರುನಾಥ ಕಮಲನಗರ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100131517 Ashama - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ರಶೀದ 00 PHH(NK) / NCSBiometric****056523/05/2022FPS****056523/05/20226004000023/05/2022
560100131527 ದೊಂಡಿ ಬಾಯಿ - W/O ಗುಂಡಾಜಿ ಕಮಲನಗರ PHH(NK) / NCS------150000000-
560100131533 ನಿಲೋಫಾರ್ - S/O ಸಲಿಮ್ ಖಾನ್ ೮೩ ಕಮಲನಗರ್PHH(NK) / NCSBiometric****056525/05/2022FPS****056525/05/2022150010000025/05/2022
560100131537 Seema - S/O ಶಂಕರ ರಾವ್ ೭-೧೪ ಔರಾದ ಬPHH(NK) / NCS------60000000-
560100131541 ಮೀರಾಬಾಯಿ - S/O ದೌಲಾತ ರಾವ್ ಕಮಲನಗರ ಪPHH(NK) / NCSBiometric****056522/05/2022FPS****056522/05/2022180012000022/05/2022
560100131543 Nazmeen - W/O ಷರೀಫ . . ಕಮಲನಗರ, ತಾ.ಔರಾPHH(NK) / NCSBiometric****056525/05/2022FPS****056525/05/202212008000025/05/2022
560100131547 Indumati - W/O ಗುರುನಾಥ ಕಮಲನಗರ ಅಕಮಹNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100131551 Haru Bai - W/O ಸಂತೋಷ್ ಔರಾದ (ಬಿ) ಪಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100131554 Nagamma - W/O ರವಿ ರಾಂಪುರೆ ೪-೧೪೯ ತಾ.PHH(NK) / NCSBiometric****056523/05/2022FPS****056523/05/202212008000023/05/2022
560100131555 Prabhavati - W/O ಅನೀಲ ಕುಮಾರ್ 7-69ಕ್ಯೂ 00 PHH(NK) / NCSBiometric****056522/05/2022FPS****056522/05/202212008000022/05/2022
560100131556 Balika - W/O: ಶ್ರೀಮಂತ ಮುಂಗಾಡೆ ಇಂPHH(NK) / NCS------90000000-
560100131557 Rihanabegam - W/O ದಸ್ತಗಿರ್ ಸಾಬ್ ಔರಾದ್ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100131558 ಚಂದಬಿ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಹುಶಿನ್ ಕಮಲನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****056522/05/2022FPS****056522/05/20229006000022/05/2022
560100131559 Faimunisa Begam - S/O ಇಸಮೊದ್ದೀನ್ ಬಾಗವಾನ್ ಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100131561 Laxmibai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಶೋಕ ಕಮಲನಗರ, PHH(NK) / NCS------120000000-
560100131562 Shahida Bee - W/O ಮೊಹಮದ್ ರಫಿ ೪೯೪ ಔರಾದ (PHH(NK) / NCSBiometric****056523/05/2022FPS****056523/05/2022180012000023/05/2022
560100131563 Bhagiratibai - W/O ಗುಲಬಸಿಂಗ ಔರಾದ (ಬಿ) AAY(NK) / NCS------200000000-
560100131564 Kirthi - S/O ಶಾಲಿವಾನ ಔರಾದ್ (ಬಿ) AAY(NK) / NCS------200000000-
560100131565 Nusrat Begum - W/O ಅಹ್ಮೆದ ಬಾಗವಾನ್ ಗಲ್ಲಿ PHH(NK) / NCSBiometric****056525/05/2022FPS****056525/05/2022180012000025/05/2022
560100131567 Padmawati - W/O ಭೀಮರಾವ ನವಡೆ ೧೨೪ ಔರಾದ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100131570 ಸುಶೀಲಾ ಬಾಯಿ - W/O ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ೯೨ ಔರಾದPHH(NK) / NCS------90000000-
560100131571 Megha - S/O ಬಸವಣಪ್ಪ ಘಾಳೆ ಔರಾದ್ ಬPHH(NK) / NCS------120000000-
560100131572 Surekha - W/O ದಿಲೀಪ ಕುಮಾರ ೪-೧೨೨ ಮಹಾPHH(NK) / NCSBiometric****056523/05/2022FPS****056523/05/20229006000023/05/2022
560100131574 Anusaya - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪ್ರಕಾಶ ಶೇರೆ ಕPHH(NK) / NCS------60000000-
560100131576 Sathyakala - D/O ಮಹದೇವ್ ೬/೮೪ ತಾ. ಔರಾದ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100131577 Surekha - S/O ಮನೋಹರ ೭/೪೫ ಔರಾದ್ ಬಿ PHH(NK) / NCSBiometric****056522/05/2022FPS****056522/05/20226004000022/05/2022
560100131579 Nurabi - S/O ಅಲ್ಲಾ ಬಕ್ಷ ೧೧೮ ತಾ. ಔರAAY(NK) / NCSBiometric****056524/05/2022FPS****056524/05/2022200015000024/05/2022
560100131583 ಅಸ್ಮಾ ಬೇಗಂ - W/O ಅಬ್ದುಲ ಮಜೀದ್ ೨-೧೧೪ ಔರPHH(NK) / NCS------180000000-
560100131586 Jubeda - W/O ಚಾಂದ ಪಾಶಾ ಅಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ PHH(NK) / NCSBiometric****056525/05/2022FPS****056525/05/2022150010000025/05/2022
560100131587 Irfana - W/O ಅಹೆಮದ್ ಪಾಶಾ #611 . ಕಮಲನPHH(NK) / NCS------120000000-
560100131588 Rijawana - W/O ಜಹಗೀರ ಷ ಕಮಲನಗರ್ ಫಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****056523/05/2022FPS****056523/05/202212008000023/05/2022
560100131589 Kamakshi - W/O ಮನೋಜಕುಮಾರ ಅಟ ಪೋಸ್ಟ್ ಕPHH(NK) / NCS------90000000-
560100131590 Heena Begum - W/O: ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಬಾಗವಾನ್PHH(NK) / NCS------150000000-
560100131592 Suman - W/O ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ೫-೧೫೬ ಔರಾದ AAY(NK) / NCSBiometric****056525/05/2022FPS****056525/05/2022200015000025/05/2022
560100131593 Bhagyashree - W/O ಬಾಲಾಜಿ ೭/೫೨ ತಾ. ಔರಾದ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100131594 Nagamani - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪ್ರದೀಪ್ ಪಾಟಿಲ PHH(NK) / NCS------150000000-
560100131597 Daishala - W/O ಬಾಲಾಜಿ ೭-೫೦ ಔರಾದ್ ಬಿ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100131598 Heena Bee - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಇಮಾಮ್ ಶೈಖ್ ಕಮPHH(NK) / NCSBiometric****056522/05/2022FPS****056522/05/202212008000022/05/2022
560100131599 Banubi - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಸಲೀಮ ಶೈಖ್ ಕಮಲನಗPHH(NK) / NCSBiometric****056522/05/2022FPS****056522/05/202212008000022/05/2022
560100131603 Suvarna - W/O ಅಂಕೋಶ 743 . ಕಮಲನಗರ, ತಾ.PHH(NK) / NCSBiometric****056525/05/2022FPS****056525/05/202212008000025/05/2022
560100131607 Mahadevi - S/O ಅಣ್ಣಾರಾವ್ ೨೮ ಔರಾದ್ ಬಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560100131608 Shamal - W/O ಮಾರುತಿ ನವಾಡೆ . . ಕಮಲನಗರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100131609 Shilavati - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಜಯಕುಮಾರ ಕಮಲPHH(NK) / NCS------120000000-
560100131611 Shashikala - W/O ಬಸವಣಪ್ಪಾ ಔರಾದ್ ಬಿ PHH(NK) / NCS------180000000-
560100131613 Mahaja Bee - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಅಕ್ರಮಮೀಯ್ಯ ಕಮಲನPHH(NK) / NCSBiometric****056523/05/2022FPS****056523/05/20226004000023/05/2022
560100131614 Suvarna - W/O ಉಮಾಕಾಂತ್ ತಾ. ಔರಾದ ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****056522/05/2022FPS****056522/05/202212008000022/05/2022
560100131615 Shantamma - W/O ಅಂಬ್ರುತರಾವ ಔರಾದ(ಬಿ) PHH(NK) / NCS------90000000-
560100131616 Chandrakala - W/O ಧನರಾಜ್ ಔರಾದ್ ಬಿ PHH(NK) / NCSBiometric****056523/05/2022FPS****056523/05/202212008000023/05/2022
560100131617 Samrin - W/O ಮುಸ್ತಾಕ್ . . ಕಮಲನಗರ, ತಾPHH(NK) / NCSBiometric****056522/05/2022FPS****056522/05/2022150010000022/05/2022
560100131618 Mangala - W/O ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ತಾ. ಔರಾದ PHH(NK) / NCSBiometric****056522/05/2022FPS****056522/05/2022150010000022/05/2022
560100131622 Bhagyashree - W/O ಅನಿಲಕುಮಾರ್ ೮೫೯ ೮೦೮೮೦೪೪೪PHH(NK) / NCS------120000000-
560100131624 Vanita - W/O ಪ್ರದೀಪ್ ಭೈರೆ ೪-೧೮೯/ಅ ಉದPHH(NK) / NCS------90000000-
560100131625 Minabai - W/O ಶೇಷರಾವ್ ೮೩೦ ಔರಾದ್ ಬಿ PHH(NK) / NCSBiometric****056522/05/2022FPS****056522/05/20226004000022/05/2022
560100131626 Shilpa - W/O ಕರಣ ೮-೭೩ ಔರಾದ ಬಿ ಪಾಂPHH(NK) / NCSBiometric****056522/05/2022FPS****056522/05/20229006000022/05/2022
560100131630 Savita - W/O: ಕಲ್ಲಪ್ಪ ತೋರನೆಕರ್ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100131631 ರಸೀದಾ ಬೀ - W/O ಮನ್ಸೂರ್ ಸಾಬ ಬಾಗವಾನ್ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100131634 Santoshi - W/O ಬಂಡು ೮-೭೨ ಔರಾದ್ ಬಿ ಪPHH(NK) / NCSBiometric****056522/05/2022FPS****056522/05/20229006000022/05/2022
560100131635 Malan Bi - W/O ಇಮಾಮ್ ಸಾಬ 25 - ಬಗವಾನ್ ಗPHH(NK) / NCSBiometric****056523/05/2022FPS****056523/05/2022180012000023/05/2022
560100131722 Sakubai - W/O ದತ್ತು ಕಾಂಬಳೆ ಅಟ್ ವ್ಪೋNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100131796 Shahajaha Begam - W/O ಅಬ್ದುಲ್ ಶುಕುರ್ ೫-೩೦ ಔPHH(NK) / NCS------60000000-
560100131939 Gangasagar - W/O ವೆಂಕಟರಾವ್ ೨೦೮ ಔರಾದ (ಬPHH(NK) / NCS------210000000-
560100131949 Sateykala - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನಾಮದೇವ ಕಮಲನಗರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100131952 Ribika - W/O ವಿಜಯಕುಮಾರ ಕಮಲನಗರ ತಾ.PHH(NK) / NCS------90000000-
560100132023 ಶಾಂತಾಬಾಯಿ - W/O ಪಾಂಡುರಂಗ ಔರಾದ (ಬಿ) PHH(NK) / NCS------150000000-
560100135979 Shilabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಮರಾವ ಕೋಟಗ್ಯAAY(NK) / NCSBiometric****056525/05/2022FPS****056525/05/2022200015000025/05/2022
560100136317 Jamuna Shere - S/O ವೀಲಾಸ ರಾವ ಶೇರೆ . . ಕಮಲನNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100136318 Sindhubai - S/O: ಕಿಶನ್ ರಾವ್ ನಂ 952 ಶಿವNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100136482 Basamma - W/O ಕಾಶೀನಾಥ್ ೨-೫೭ ಕಮಲನಗರ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100136595 Parvati - W/O ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ೨-೧೧೮ ತಾ.ಔNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100136614 Shreedevi - W/O ಮಹಾದೇವ್ ಔರಾದ್ ಬಿ ಬಸNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100136623 Mangala - W/O ಮಧುಕರ ಪತಣ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100136644 Shanmukha - S/O: ಕಲ್ಲಯ್ಯಾ ಸ್ವಾಮಿ ಮಠಪತಿ #7NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100136657 Sushila Bai - W/O ಮಾರುತಿ ರಾವ್ ವಾಗಮರೆ ಔNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100136671 Pooja - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವೆಂಕಟೇಶ ಪಾಂಡುNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100136686 Ashita - S/O ಸುಭಾಶ್ ೩೬೨ ಔರಾದ (ಬಿ) NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100136704 Chandrakala - W/O ರೇವಣಯ್ಯ ಕೊಡಗೆ ಔರಾದ್ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100136705 Lata Bai - W/O ಮನಮಥ್ ಸ್ವಾಮಿ ಕಮಲ ನಗರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100136710 Bharat Bai - W/O ಬಾಬುರಾವ್ ಶಿಂದೆ . . ಕಮಲನNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100136728 Vijayalaxmi - W/O ಬಾಲಾಜಿ ಬಿರಾದಾರ 00 ಕಮಲನಗರNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100136757 Fula - W/O ಪ್ರಕಾಶ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ೧೦/೧೪ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100136800 Kamalbai - W/O ದಯಾನಂದ್ ಔರಾದ್ ಬಿ ವಿNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100138354 Laxmi Bai - W/O ಕೊಂಡಿಬಾ ೯/೧೬೭ ತಾ. ಔರಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100138404 Begambi - W/O ನಜೀರ್ ಖಾನ್ ಔರಾದ್ ಬಿ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100138453 Reshma - W/O ರಾಹುಲ ಶಿಂದೆ . . ತಾ ಔರಾದPHH(NK) / NCS------90000000-
560100138596 ರೇಷ್ಮಾ - W/O ನಿತಿನ ಬಿರಾದಾರ #838 . ನಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560100138969 Neeta - W/O ಸತೀಶ್ ೬-೦೩ ಔರಾದ ಬಿ ಶPHH(NK) / NCS------150000000-
560100139145 Tahera - W/O ಗುಲಾಮ ರಸುಲ ಸಾಬ ೨-೯೭ ಔPHH(NK) / NCSBiometric****056522/05/2022FPS****056522/05/20226004000022/05/2022
560100139146 Laita Bai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ರಘುನಾಥ PHH(NK) / NCS------90000000-
560100139147 Renuka - D/O ಗುರುನಾಥ್ ೧೪೭ ಔರಾದ ಬಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100139150 Renuka - W/O ಸ್ವಪನಿಲ ಧರಣೆ #110 . ಕಮಲPHH(NK) / NCS------90000000-
560100139157 Yasmin - W/O ಮಹೇಬುಬ್ ೨-೯೭ ಔರಾದ ಬಿ PHH(NK) / NCSBiometric****056522/05/2022FPS****056522/05/2022150010000022/05/2022
560100139167 Sadiya - S/O ಮಹೇಬೂಬ ಸಾಬ ೧೦೦ ಕಮಲನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****056525/05/2022FPS****056525/05/202212008000025/05/2022
560100139170 Nasrin - W/O ಸಲಿಮ ಮಿಯಾ . . ಕಮಲನಗರ, ತPHH(NK) / NCS------150000000-
560100139182 Rihanabegam - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಹಕೀಮ ಕಮಲನಗರ, PHH(NK) / NCS------150000000-
560100139193 Nasreen Bee - W/O ಯೂಸುಫ್ ಮಿಯಾ ೧-೧೬೯ ಕಮಲPHH(NK) / NCS------120000000-
560100139194 Sandal Bee - S/O ಹುಸೈನ್ ಸಾಬ್ ಮನಿಯಾರ್ ೧-೧೬PHH(NK) / NCS------90000000-
560100139245 Renuka - W/O ಸೋಮನಾಥ್ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಕಮಲನPHH(NK) / NCS------120000000-
560100139719 Prabhavati - S/O ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ ಬದನಾಳೆ . . ರಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100139930 Bhagyashree - W/O: ದಿಗಂಬರ #24 ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ PHH(NK) / NCSBiometric****056522/05/2022FPS****056522/05/202212008000022/05/2022
560100140040 Jyoti - W/O ಬಸವರಾಜ ೪-೨೩೦ ತಾ.ಔರಾದ PHH(NK) / NCSBiometric****056524/05/2022FPS****056524/05/2022150010000024/05/2022
560100140317 Usha - S/O ಜೈಸಿಂಗ ಕಮಲನಗರ ಅಂಚೆPHH(NK) / NCS------60000000-
560100140422 Shahinbi - W/O ಮುರುತುಜಾ #724 . ಕಮಲನಗರ,PHH(NK) / NCSBiometric****056523/05/2022FPS****056523/05/2022180012000023/05/2022
560100140423 Nirmala - W/O ರವಿ ಔರಾದ(ಬಿ) ಮಾರ್ಕೆPHH(NK) / NCS------120000000-
560100140425 Wasima - W/O ಇಸಾಕ ಸಾಬ ೨೬೫ ಔರಾದ್ ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****056523/05/2022FPS****056523/05/2022180012000023/05/2022
560100140431 Savita - W/O ಕಾಶೀನಾಥ್ ೨-೫೭ ಕಮಲನಗರ್PHH(NK) / NCSBiometric****218020/05/2022FPS****218020/05/202212008000020/05/2022
560100140432 Sulochana - S/O ಜೋತಿರಾಮ 6-17/ಏ . ಕಮಲನಗರPHH(NK) / NCS------150000000-
560100140433 Arti - W/O ರಾಜಕುಮಾರ್ ವಾಲೆ 9-250 . PHH(NK) / NCS------90000000-
560100140471 Hajara Bee - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮಹೆಬೂಬ ಶೆಖPHH(NK) / NCS------90000000-
560100140472 Gouramma - W/O ಸೋಮನಾಥ ೧/೫೫ ತಾ. ಔರಾದ PHH(NK) / NCS------150000000-
560100140473 Jashmin Begam - W/O ಸೈಯದ ಹಮಜದ ಅಟ ಪೋಸ್ಟ ಕಮPHH(NK) / NCS------150000000-
560100140484 Sonali - W/O ನರಸಿಂಗ್ ೬೭೨ ಔರಾದ ಬಿ ಕPHH(NK) / NCS------120000000-
560100140622 Sayeeda Banu - W/O ಸಮದ್ ಮಿಯಾ #724 . ಕಮಲನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****056522/05/2022FPS****056522/05/2022150010000022/05/2022
560100140624 Maleka Bee - S/O ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಫಿ ಆತ್ತಾರಿ 89 PHH(NK) / NCS------150000000-
560100140625 Parivin - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಶೈಖ ಚಾಂದ PHH(NK) / NCS------150000000-
560100140676 Anjalee - W/O ಉಮಾಕಾಂತ್ ೯೮ ಕಮಲ ನಗರ ತPHH(NK) / NCS------60000000-
560100140677 Anita - W/O ಸಂತೋಷ ಅಟ್ ಪೊಸ್ಟ ಕಮಲನಗPHH(NK) / NCSBiometric****056522/05/2022FPS****056522/05/202212008000022/05/2022
560100140680 Ujwala - W/O ದಿಗಂಬರ್ ಕಮಲನಗರ್ ಔರಾದPHH(NK) / NCS------120000000-
560100140681 Joshana - W/O ಪ್ರದೀಪ ಅಟ್ ಪೊಸ್ಟ ಕಮಲನPHH(NK) / NCS------60000000-
560100140682 Sukita - W/O ಮಹದೇವ್ ಕಮಲನಗರ್ ಔರಾದ್PHH(NK) / NCSBiometric****056522/05/2022FPS****056522/05/202212008000022/05/2022
560100140683 Alaka - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂಜುವ ಕೊರಣಾಳೆ PHH(NK) / NCSBiometric****056523/05/2022FPS****056523/05/20229006000023/05/2022
560100140693 Meera - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಮರೆಪ್ಪಾ ಹೊಸ ಭೀಮPHH(NK) / NCS------60000000-
560100140704 Shridevi - W/O ಮರಗೆಪ್ಪಾ ತಾ.ಔರಾದ ಬಿ PHH(NK) / NCSBiometric****218020/05/2022FPS****218020/05/2022180012000020/05/2022
560100140889 Reshma - W/O ಮುಕ್ರಂ ಮಿಯಾ ೧೭೧ ಕಮಲನಗPHH(NK) / NCS------210000000-
560100140890 Farzana - W/O ಮಹಮದ #9999 . ಕಮಲನಗರ, ತಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560100140891 Kavita - W/O ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಶೆರೆ ೭-೮೩ ತPHH(NK) / NCS------120000000-
560100140926 Asama - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಬ್ದುಲ ಶುಕುರ PHH(NK) / NCSBiometric****056523/05/2022FPS****056523/05/2022180012000023/05/2022