REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560100130776 Shakuntala - S/O: ಚನ್ನಪ್ಪ ಭಾಲೇಕರ್ 17NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100130777 Sheetal R - W/O ಹಣಮಂತ ಗೌರಾ ಹ ನೋ ೧೧೭ ಹನುNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100131195 Prabhavati - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಗುಂಡಪ್ಪಾ ಖೇಡ,NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100131269 Sangamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶರಣಪ್ಪಾ ಖೇಡ ತPHH(NK) / NCSBiometric****680525/05/2022FPS****680525/05/20223002000025/05/2022
560100131270 Bhagarti - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಶ್ವನಾಥ್ PHH(NK) / NCSBiometric****934227/05/2022FPS****934227/05/20223002000027/05/2022
560100131271 Chendramma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕಲ್ಲಪ್ಪ PHH(NK) / NCS------30000000-
560100131298 Khursheed Bee - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಐಸಾಕ್ ಮಿಯ PHH(NK) / NCSBiometric****680524/05/2022FPS****680524/05/20223002000024/05/2022
560100131300 Rekhavathi - W/O: ಸಂಗಶೆಟ್ಟಿ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100131301 Tejamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಣ್ಣಾರಾವ ಖೇಡ PHH(NK) / NCS------90000000-
560100131305 Kamalabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಂಡೆಪ್ಪಾ ತಾ ಔPHH(NK) / NCSBiometric****680525/05/2022FPS****680525/05/20223002000025/05/2022
560100131306 Susilabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವೈಜೀನಾಥ PHH(NK) / NCSBiometric****680526/05/2022FPS****680526/05/20223002000026/05/2022
560100131339 Shabana Begum - W/O ಮಹೆತಾಬಸಾಬ # 1 PHH(NK) / NCSBiometric****680526/05/2022FPS****680526/05/20226004000026/05/2022
560100131359 Anita - C/O ರೇವಪ್ಪಾ 27 ವಾರ್ಡ್ ನ - 1 PHH(NK) / NCSBiometric****680525/05/2022FPS****680525/05/2022180012000025/05/2022
560100131433 Jabina - W/O: ಅಹೆಮದ PHH(NK) / NCSBiometric****680525/05/2022FPS****680525/05/20226004000025/05/2022
560100131440 Prayagabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಿದರಾಂ 108 ಖೇಡPHH(NK) / NCSBiometric****680524/05/2022FPS****680524/05/2022180012000024/05/2022
560100131441 Geeta - W/O: ರಾಜಕುಮಾರ್ PHH(NK) / NCSBiometric****680524/05/2022FPS****680524/05/20226004000024/05/2022
560100131442 Rani - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಧನರಾಜ PHH(NK) / NCSBiometric****680524/05/2022FPS****680524/05/20229006000024/05/2022
560100131443 Rajeshiri - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾರುತಿ ದಾನ ಖೇPHH(NK) / NCSBiometric****680525/05/2022FPS****680525/05/202212008000025/05/2022
560100131445 Rajashri - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂಜುಕುಮಾರ ಖೇಡPHH(NK) / NCS------120000000-
560100131459 Meenakshi - W/O ಲೋಕೇಶ್ ಬಚಣ್ಣಾ 00 ಖೇಡ PHH(NK) / NCSBiometric****680525/05/2022FPS****680525/05/202212008000025/05/2022
560100131488 Nageshree - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಜಗನಾಥ PHH(NK) / NCSBiometric****680524/05/2022FPS****680524/05/202212008000024/05/2022
560100131682 Padmini Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವೈಜೀನಾತ 61/ಬಿ PHH(NK) / NCSBiometric****680526/05/2022FPS****680526/05/20226004000026/05/2022
560100131684 Renuka - W/O: ಸಂಜುಕುಮಾರ PHH(NK) / NCSBiometric****680525/05/2022FPS****680525/05/20226004000025/05/2022
560100131685 Sheela Sandeep - W/O ಸಂದೀಪ್ ಸುತಾರ . . PHH(NK) / NCSBiometric****680526/05/2022FPS****680526/05/20226004000026/05/2022
560100131687 Sundarbai - W/O: ಸತೀಶಕುಮಾರ್ ಬೇಳಕಟ್ಟೆ PHH(NK) / NCSBiometric****680524/05/2022FPS****680524/05/202212008000024/05/2022
560100131688 Kantabai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂಗಶೇಟ್ಟಿ PHH(NK) / NCSBiometric****680526/05/2022FPS****680526/05/2022150010000026/05/2022
560100131689 Priya - W/O: ಚಂದ್ರಕಾಂತ PHH(NK) / NCSBiometric****680526/05/2022FPS****680526/05/20226004000026/05/2022
560100131690 Manjula - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪ್ರಶಾಂತ ಖೇಡ ತPHH(NK) / NCSBiometric****680526/05/2022FPS****680526/05/20226004000026/05/2022
560100131691 Prathibha - W/O ರವೀಂದ್ರಕುಮಾರ . . ಖೇಡ ಸಂಗPHH(NK) / NCS------60000000-
560100131696 Laxmi - D/O: ಬಜರಂಗ PHH(NK) / NCSBiometric****680525/05/2022FPS****680525/05/20226004000025/05/2022
560100131697 Surekha - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾರುತಿ PHH(NK) / NCS------150000000-
560100132031 Ropavathi - W/O ಶಿವಕುಮಾರ ನಾರಾಯಪೂರೇ . . PHH(NK) / NCSBiometric****934227/05/2022FPS****934227/05/20229006000027/05/2022
560100135932 Shahada Alim Pasha Syeed - W/O: ಅಲೀಂ ಪಶಾ ಸಯೀದ್ 22 ಅಟ್PHH(NK) / NCSBiometric****892225/05/2022FPS****892225/05/20226004000025/05/2022
560100136504 Mahananda - S/O: ವಿಶ್ವನಾಥ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100138540 Laxmi - S/O ಏಕನಾಥ 1-57 . ತಾ ಔರಾದ ಖೇPHH(NK) / NCSBiometric****680526/05/2022FPS****680526/05/2022150010000026/05/2022
560100138757 Sarasvathi - S/O: ವೈಜಿನಾಥ ಭಾಲೇಕರ್ ಖೇಡ ಸಂಗಮ PHH(NK) / NCSBiometric****680525/05/2022FPS****680525/05/2022150010000025/05/2022
560100138889 Sunitha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಸವರಾಜ್ ಬೋರಳ PHH(NK) / NCSBiometric****680524/05/2022FPS****680524/05/20229006000024/05/2022
560100139059 Chandramma - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಅಣ್ಣಾರಾವ ಪPHH(NK) / NCS------60000000-
560100141759 Saguna - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಗಣಪತರಾವ ಖೇPHH(NK) / NCSBiometric****680525/05/2022FPS****680525/05/202212008000025/05/2022
560100141918 Shankaramm - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾಣಿಕಪ್ಪ ತಾ ಔPHH(NK) / NCSBiometric****328221/05/2022FPS****328221/05/2022150010000021/05/2022
560100145856 ಗುಂಡು ಜಟಿಂಗ - ಹುಲಸುರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100145857 ಭಿಮಶಾ ಅಂಬ್ರುತ - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****680525/05/2022FPS****680525/05/20223002000025/05/2022
560100145858 SAYARABI - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****680525/05/2022FPS****680525/05/2022200015000025/05/2022
560100145859 shantamma nagappa - ಖೆಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560100145860 Padamavati - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****680526/05/2022FPS****680526/05/2022200015000026/05/2022
560100145861 ಶೊಭಾವತಿ ಗಂಗಾರಾಮ - ಖೆಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****680525/05/2022FPS****680525/05/20226004000025/05/2022
560100145862 mangala dhanaraj - ಖೆಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****680525/05/2022FPS****680525/05/2022200015000025/05/2022
560100145863 shobha jating rao - ಖೇಢ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****680526/05/2022FPS****680526/05/2022200015000026/05/2022
560100145864 bhima jhating rao - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100145865 ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ ಶರಣಪ್ಪಾ - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****680525/05/2022FPS****680525/05/2022200015000025/05/2022
560100145866 ರಮೇಶ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪಾ - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****934227/05/2022FPS****934227/05/20229006000027/05/2022
560100145867 Shardabai - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****934227/05/2022FPS****934227/05/2022200015000027/05/2022
560100145868 Laxmibai - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****958024/05/2022FPS****958024/05/20226004000024/05/2022
560100145869 Sarasvati - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****680524/05/2022FPS****680524/05/2022200015000024/05/2022
560100145870 ಕಲಾವತಿ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****680524/05/2022FPS****680524/05/2022200015000024/05/2022
560100145871 chandramma kanteppa - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100145872 Rangamma - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****680524/05/2022FPS****680524/05/2022200015000024/05/2022
560100145873 kalavati sangappa - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****680525/05/2022FPS****680525/05/20223002000025/05/2022
560100145874 Saraswati - ಖೇಡ ತಾ ಔರಾದ ಜಿಲ್ಲಾ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****680524/05/2022FPS****680524/05/20223002000024/05/2022
560100145875 ರಾಜ ಕುಮಾರ ಗುರುನಾಥ - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****680524/05/2022FPS****680524/05/20229006000024/05/2022
560100145876 ಸುಲೋಚನಾ ರಾಜ ಕುಮಾರ - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****680525/05/2022FPS****680525/05/2022200015000025/05/2022
560100145877 sarswati kanteppa - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100145878 nilamma sambaji - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560100145879 ಏಕನಾಥ ಧೋಂಡಿಬಾ - ಖೇಡ https://ahara1.kar.nic.in/PHH(NK) / NCSBiometric****680526/05/2022FPS****680526/05/20229006000026/05/2022
560100145880 mukta bai basappa - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****680524/05/2022FPS****680524/05/2022200015000024/05/2022
560100145881 ಮಾರುತಿ ಭೀಮಾ - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560100145882 ದಿಗಾಂಬರ ಮಾಣಿಕ - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****680526/05/2022FPS****680526/05/2022200015000026/05/2022
560100145883 ಬಂಡೆಪ್ಪಾ - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560100145884 ದೇವತಾ - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****680526/05/2022FPS****680526/05/20229006000026/05/2022
560100145888 ಗಣಪತರಾವ ವಿರೋಬಾ - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****680524/05/2022FPS****680524/05/20229006000024/05/2022
560100145889 ratna bai - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100145890 ಶಾಂತಾ ದತ್ತು - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560100145891 ಬಾಬುಶೆಟ್ಟಿ ರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ - ಗ್ರಾಮ ಖೇಡ ತಾ//ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿಲ್ಲಾAAY(NK) / NCSBiometric****680524/05/2022FPS****680524/05/2022200015000024/05/2022
560100145892 Thukkamma - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****680525/05/2022FPS****680525/05/2022200015000025/05/2022
560100145893 vimalabai - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****680526/05/2022FPS****680526/05/20223002000026/05/2022
560100145894 paramma - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****680525/05/2022FPS****680525/05/20223002000025/05/2022
560100145895 rajamma - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****680525/05/2022FPS****680525/05/20223002000025/05/2022
560100145896 Chitramma - ಖೆಡ ತಾ ಔರಾದ ಜಿಲ್ಲಾ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****680524/05/2022FPS****680524/05/20226004000024/05/2022
560100145897 VIDYA - ಖೆಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****680525/05/2022FPS****680525/05/20226004000025/05/2022
560100145898 ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****934227/05/2022FPS****934227/05/2022200015000027/05/2022
560100145899 ಮಾಣಿಕ ಮಾಡೊಳಪ್ಪ - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****680525/05/2022FPS****680525/05/2022200015000025/05/2022
560100145900 Gangamma Anneppa - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560100145901 Shantamma - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560100145902 ವೈಜಿನಾಥ ಮಾಡೊಳಪ್ಪ - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****680526/05/2022FPS****680526/05/2022200015000026/05/2022
560100157977 ರಾಜಕುಮಾರ - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****680526/05/2022FPS****680526/05/202212008000026/05/2022
560100157978 Mahadevi - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****680524/05/2022FPS****680524/05/20223002000024/05/2022
560100157979 ಕಾಶಿನಾಥ ವಿಠೋಬಾ - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****680525/05/2022FPS****680525/05/2022180012000025/05/2022
560100157980 lalita raj kumar - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****680526/05/2022FPS****680526/05/20223002000026/05/2022
560100157981 Suman Bai - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****680526/05/2022FPS****680526/05/2022150010000026/05/2022
560100157982 ಮಾಣಿಕ ಧೋಂಡಿ ಬಾ - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****680525/05/2022FPS****680525/05/20226004000025/05/2022
560100157983 remana begum kabir - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****680525/05/2022FPS****680525/05/20229006000025/05/2022
560100157984 Surekha - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****680525/05/2022FPS****680525/05/2022150010000025/05/2022
560100157985 Kalavathi - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****680524/05/2022FPS****680524/05/2022180012000024/05/2022
560100157986 ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಭೀಮಶಾ - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****680524/05/2022FPS****680524/05/2022200015000024/05/2022
560100157987 ನಾಗ ಶಟ್ಟಿ ಗುಂಡಪ್ಪ - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100157988 ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಕಂಟೆಪ್ಪಾ - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****680525/05/2022FPS****680525/05/20229006000025/05/2022
560100157989 ಸಂಗಾ ಶಟ್ಟಿ ಗುರೆಪ್ಪ - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****680526/05/2022FPS****680526/05/20229006000026/05/2022
560100157990 veeramma kashinath - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100157991 Jagdevi - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****680526/05/2022FPS****680526/05/2022150010000026/05/2022
560100157992 ರೇಖಾ ವತಿ ವಿಶ್ವನಾಥ - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****680526/05/2022FPS****680526/05/20229006000026/05/2022
560100157993 ನಾಗು ರಾವ ಗ್ಯಾನೊ ಬಾ - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100157994 ಸಾರುಬಾಯಿ - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****680524/05/2022FPS****680524/05/20226004000024/05/2022
560100157995 Vithalabai - ತಂದೆ ನಾರಾಯಣ ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಾ) ಜಿPHH(NK) / NCSBiometric****934227/05/2022FPS****934227/05/202212008000027/05/2022
560100157996 ಸುಂದರ ಬಾಯಿ ರಾಮಚಂದ್ರ - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****680525/05/2022FPS****680525/05/20229006000025/05/2022
560100157997 shanta bai ramesh - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****680525/05/2022FPS****680525/05/2022150010000025/05/2022
560100157998 ಶ್ರೀ ಪತ ರಾವ ನರಸಿಂಗ ರಾವ - ಖೇಡ ತಾ ಔರಾದ ಜಿಲ್ಲಾ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****680526/05/2022FPS****680526/05/20223002000026/05/2022
560100157999 shoba dhanraj - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****680526/05/2022FPS****680526/05/20229006000026/05/2022
560100158000 Khamarunisa - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560100158001 ಅಶೂಕ ಯಾದವ ರಾವ - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****934227/05/2022FPS****934227/05/20229006000027/05/2022
560100158002 ಭರತ್‌ ನರಸಿಂಗ - ಕೇಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****680525/05/2022FPS****680525/05/202212008000025/05/2022
560100158003 ರಾಧಿಕಾ ಬಾಯಿ ರಾಮಜಿ - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****680525/05/2022FPS****680525/05/20229006000025/05/2022
560100158004 Chandrkala - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****934227/05/2022FPS****934227/05/202212008000027/05/2022
560100158005 Kavita - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****680526/05/2022FPS****680526/05/202212008000026/05/2022
560100158006 ವಿಶ್ವಂಬರ ಕಾಶಿನಾಥ - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100158007 ಸಂಜೀವ ಕುಮರ ವಿಶ್ವನಾಥ - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****680525/05/2022FPS****680525/05/2022150010000025/05/2022
560100158008 ಶಿವಜಿ ಮಾರುತಿ - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****680526/05/2022FPS****680526/05/20229006000026/05/2022
560100158009 Shalika - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****680526/05/2022FPS****680526/05/2022200015000026/05/2022
560100158010 Jagadevi - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****680526/05/2022FPS****680526/05/2022200015000026/05/2022
560100158011 ಶಿವ ರಾಜ ವೀರ ಭದ್ರ ಯ್ಯ - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****680525/05/2022FPS****680525/05/20229006000025/05/2022
560100158012 ಪಲ್ಲವಿ - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****680526/05/2022FPS****680526/05/20229006000026/05/2022
560100158013 Kavitaa - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****680524/05/2022FPS****680524/05/202212008000024/05/2022
560100158014 Sangeeta - ಬಂಡೆಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಬಸಪ್ಪಾ ಖೇಡ ತಾ ಔರPHH(NK) / NCSBiometric****680526/05/2022FPS****680526/05/202212008000026/05/2022
560100158015 kamala bai sangashetty - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100158016 jaishree manmanth - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****934222/05/2022FPS****934222/05/2022150010000022/05/2022
560100158017 ಚನ್ನಾಪ್ಪಾ ನಾಗಶೇಟ್ಟಿ - ಗ್ರಾಮ ಖೆಡ ತಾ//ಔರಾದ ಬಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****934227/05/2022FPS****934227/05/202212008000027/05/2022
560100158018 ಉಮಾ ಕಾಂತ ಶರಣಪ್ಪಾ - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100158019 ಹಣಮುಂತ - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****680526/05/2022FPS****680526/05/2022150010000026/05/2022
560100158020 laxmi bai rajkumar - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****098123/05/2022FPS****098123/05/20229006000023/05/2022
560100158021 ಬಸ್ವರಾಜ ವೈಜನಾಥ - ಖೇಢ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****934222/05/2022FPS****934222/05/202212008000022/05/2022
560100158022 ಕಮಳ ಬಾಯಿ ನಿಜಲಿಂಗಯ್ಯಾ - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100158023 ಚಂದ್ರ ಕಾಂತ ಅಪ್ಪಾ ರಾವ - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100158024 saraswati sharanappa - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100158025 Bhagamma - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100158026 ವೀರಭದ್ರಪ್ಪಾ ಶರಣಪ್ಪಾ - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100158027 paramma - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****680524/05/2022FPS****680524/05/20223002000024/05/2022
560100158028 surekha bhim rao - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****680525/05/2022FPS****680525/05/202212008000025/05/2022
560100158029 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಂಭಾಜಿ - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****680524/05/2022FPS****680524/05/202212008000024/05/2022
560100158030 ರೇಖಾ - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------150000000-
560100158031 ಶಶೀಕಲಾ ರೇವಪ್ಪಾ - ಸಂಗಣ್ಣ ಖೇಡ ತಾ: ಔರಾದ ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100158032 ರಂಗಮ್ಮಾ - ಕಂಟೆಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಅಣ್ಣಾರಾವ ಖೇಡPHH(NK) / NCS------150000000-
560100158033 ನಾಗ ಶಟ್ಟಿ ಹಣಮುಂತ - ನಾಗಶೇಟ್ಟಿ ತಂದೆ ಹಣಮಂತ ಖೇಡPHH(NK) / NCS------60000000-
560100158034 ಬಸ್ವರಾಜ ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****344324/05/2022FPS****344324/05/20229006000024/05/2022
560100158035 Godavari - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****680526/05/2022FPS****680526/05/2022150010000026/05/2022
560100158036 ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100158037 ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಬಸಪ್ಪಾ - ಖೆದ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100158038 ಗುಂಡಪ್ಪಾ ಸಂಗಪ್ಪ - khedPHH(NK) / NCSBiometric****680524/05/2022FPS****680524/05/20226004000024/05/2022
560100158039 Chandramma - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****680524/05/2022FPS****680524/05/2022180012000024/05/2022
560100158040 ಸುಶಿಲಾಬಾಯಿ - ಖೆಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100158041 mahananda ramarao - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****680525/05/2022FPS****680525/05/202212008000025/05/2022
560100158042 ಕಮಲಾಕರ - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****680524/05/2022FPS****680524/05/20226004000024/05/2022
560100158043 Shobha - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****680526/05/2022FPS****680526/05/2022210014000026/05/2022
560100158044 ಬಿ ವೀರೇಂದ್ರಕುಮಾರ ಹಾವಗಿರಾವ - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****680526/05/2022FPS****680526/05/202212008000026/05/2022
560100158045 ಬಸ್ವರಾಜ - ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಗುಂಡಪ್ಪಾ ದಾನಾ ಖೇಡ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100158046 Jagadevi - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****680525/05/2022FPS****680525/05/202212008000025/05/2022
560100158047 ರಘುನಾಥ ಧೂಳಪ್ಪಾ - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100158048 Satyavathi - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****680525/05/2022FPS****680525/05/2022180012000025/05/2022
560100158049 Gundamma - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****680525/05/2022FPS****680525/05/2022180012000025/05/2022
560100158050 Nagamma - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****680524/05/2022FPS****680524/05/2022150010000024/05/2022
560100158052 Puthalabai - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****934227/05/2022FPS****934227/05/20229006000027/05/2022
560100158053 Rekhavthi - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****680525/05/2022FPS****680525/05/202212008000025/05/2022
560100158054 ಮಿನಾಕ್ಷಿ - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****680526/05/2022FPS****680526/05/20229006000026/05/2022
560100158055 sangamma - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****680525/05/2022FPS****680525/05/20223002000025/05/2022
560100158056 Vachalabai - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****680525/05/2022FPS****680525/05/2022200015000025/05/2022
560100158057 ಶಿವರಾಜ ಲಕ್ಷ್ಮಣ - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****680526/05/2022FPS****680526/05/20226004000026/05/2022
560100158058 Vimalabai - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****680524/05/2022FPS****680524/05/20229006000024/05/2022
560100158059 Surekha - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------150000000-
560100158060 Shevanthabai - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****680526/05/2022FPS****680526/05/202212008000026/05/2022
560100158061 Rangamma - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****680526/05/2022FPS****680526/05/202212008000026/05/2022
560100158062 SANGASHETTY phaiju - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560100158063 ಬಾಬು ಅಣ್ಣೆಪ್ಪಾ - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560100158064 ಅನುಸೂಯ್ಯಾ - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****680526/05/2022FPS****680526/05/20226004000026/05/2022
560100158065 ವಸಂತ ಮಾರುತಿ - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****680525/05/2022FPS****680525/05/2022180012000025/05/2022
560100158066 Mamtazbee - ಗ್ರಾಮ ಖೇಡ ತಾ/ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿಲ್ಲಾ AAY(NK) / NCSBiometric****680526/05/2022FPS****680526/05/2022200015000026/05/2022
560100158067 Rajabai - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****680525/05/2022FPS****680525/05/202212008000025/05/2022
560100158068 Kala Bai - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****680526/05/2022FPS****680526/05/2022180012000026/05/2022
560100158069 Shanta Bai - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****680524/05/2022FPS****680524/05/2022180012000024/05/2022
560100158070 ಫತರು ಸಾಬ ಹುಸೆನ ಸಾಬ - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****680524/05/2022FPS****680524/05/20229006000024/05/2022
560100158071 Laxmi Bai - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****680524/05/2022FPS****680524/05/20229006000024/05/2022
560100158072 heera bai pundaji - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100158073 BHAGAMMA SHIVA MURTEPPA - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100158074 Prabhavati - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****680526/05/2022FPS****680526/05/202212008000026/05/2022
560100158075 ವೈಜಿನಾಥ ತಂದೆ ರಾಮಶೆಟ್ಟಿ - ಗ್ರಾಮ ಖೇಡ ತಾ//ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿಲ್ಲಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100158076 ಹರಿಬಾ ನರಸಿಂಗ್ - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****680525/05/2022FPS****680525/05/20223002000025/05/2022
560100158077 ನರಸಿಂಗ ಮಧು ರಾವ - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100158078 Balika - ರವೀಂದ್ರ ತಂದೆ ಟಿಪ್ಪು ಖೇಡPHH(NK) / NCSBiometric****680526/05/2022FPS****680526/05/202212008000026/05/2022
560100158079 ದೇವಿದಾಸ - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100158080 Nagamma - ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಅಣ್ಣಾರಾವ ಖೇಡPHH(NK) / NCSBiometric****934227/05/2022FPS****934227/05/2022150010000027/05/2022
560100158081 Pushapa - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560100158082 Munnabi - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****680524/05/2022FPS****680524/05/2022200015000024/05/2022
560100158083 ಖಾಸಿಮ ಸಾಬ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಸಾಬ - ಗ್ರಾಮ ಖೇಡ ತಾ/ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿಲ್ಲಾ PHH(NK) / NCSBiometric****680525/05/2022FPS****680525/05/2022150010000025/05/2022
560100158084 nirmala dagadu - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****680524/05/2022FPS****680524/05/202212008000024/05/2022
560100158085 ಪದ್ಮಿಣಾ ಅಶೋಕ - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****680525/05/2022FPS****680525/05/2022150010000025/05/2022
560100158086 ಚನ್ನಪ್ಪಾ ಅಪ್ಪಣ್ಣಾ - ವಿಳಾಸ: S/o ಅಪ್ಪಣ್ಣಾ, ಗ್ರಾಮ ಖೇಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100158087 Shankuntala - ಶಂಕುತಲ್ಲಾ ಗಂಡ ವಿಶ್ವನಾಥ ಖೇಡ ಪೋPHH(NK) / NCSBiometric****680526/05/2022FPS****680526/05/2022150010000026/05/2022
560100158088 ರಾಜಕುಮಾರ - ಖೆಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****680524/05/2022FPS****680524/05/20229006000024/05/2022
560100158089 ಕಮಳಾಬಾಯಿ - ಖೇಡ ತಾ.ಔರಾದ (ಬಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560100158090 mahadevi shalivan - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100158091 Shakuntala - ಮು: ಖೇಡ ಪೋಸ್ಟ: ಸಂಗಮ ತಾ: ಔರಾದ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****680524/05/2022FPS****680524/05/2022150010000024/05/2022
560100158092 bhava bai - ತಂದೆ ಸಿದ್ರಾಮ ಕಾಂಬಳೆ ಖೇಡ ತಾ :ಔರAAY(NK) / NCSBiometric****680526/05/2022FPS****680526/05/2022200015000026/05/2022
560100158093 ಪುಶ್ಪಾವತಿ ಸುರ್ಯಕಾಂತ - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****934227/05/2022FPS****934227/05/2022150010000027/05/2022
560100158094 Panchu Bai - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****680526/05/2022FPS****680526/05/20226004000026/05/2022
560100158095 ನೀಲಮ್ಮಾ ರೇವಪ್ಪಾ - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560100158096 Farzana - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100158097 ಆರುಣ - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****680525/05/2022FPS****680525/05/202212008000025/05/2022
560100158098 ಹನ್ನು ಸಾಬ - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100158099 ಪಂಢರಿ - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****680525/05/2022FPS****680525/05/20226004000025/05/2022
560100158100 ಗಣಪತ ರಾವ - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****680525/05/2022FPS****680525/05/20226004000025/05/2022
560100158101 Sunita - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560100158102 ನಿರ್ಮಲಾ - ಸಂಗಮPHH(NK) / NCSBiometric****934227/05/2022FPS****934227/05/2022150010000027/05/2022
560100158103 Nagamma - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****680525/05/2022FPS****680525/05/202212008000025/05/2022
560100158104 ಮನೋಹರ - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****680526/05/2022FPS****680526/05/202212008000026/05/2022
560100158105 Jatunbi - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****680524/05/2022FPS****680524/05/2022200015000024/05/2022
560100158106 ಜಿಲಾನಿ - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****680525/05/2022FPS****680525/05/202212008000025/05/2022
560100158107 Kasheppa - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****680524/05/2022FPS****680524/05/20226004000024/05/2022
560100158108 ದೇವಪ್ಪಾ - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****680525/05/2022FPS****680525/05/202212008000025/05/2022
560100158109 ಸರಸವತಿ - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****680526/05/2022FPS****680526/05/2022150010000026/05/2022
560100158110 Sarsvati - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560100158111 ವೈಜಿನಾಥ ತಿಪ್ಪಣ್ಣಾ - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****680525/05/2022FPS****680525/05/20226004000025/05/2022
560100158112 Sushilabai - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****680526/05/2022FPS****680526/05/202212008000026/05/2022
560100158113 Shridevi - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****680525/05/2022FPS****680525/05/202212008000025/05/2022
560100158114 Revama - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****680524/05/2022FPS****680524/05/20229006000024/05/2022
560100158115 ಅಶೂಕ ಪೇರು - khedPHH(NK) / NCSBiometric****680524/05/2022FPS****680524/05/20229006000024/05/2022
560100166786 ಧೂಳಪ್ಪಾ ಬಸಪ್ಪಾ - ಖೇಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166789 Karuna - ನೀಲಕಂಠ ತಂದೆ ಮಡೋಳಪ್ಪಾ ಪಾರಾ ಅಂNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166790 ರೇವಯ್ಯ - ಖೆಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166791 Rangamma - ಖೇಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166792 ವೈಜಿನಾಥ ನಾಗಶೇಟ್ಟಿ - ಖೇಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166793 ಅಂಬ್ರುತ ಗುರಪ್ಪಾ - ಖೇಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166794 Shantamma - ಖೇಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166798 Bhagyvanthi - ಖೇಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166799 ಧನರಾಜ ಶರಣಪ್ಪಾ - ಖೇಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166800 meenakshi prema kumar - ಖೇಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166803 chitra bai ramesh - ಖೇಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169978 Bandemma W/o Sangshetey - ಸಾ:ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100170145 ಭಗವಂತ - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****680524/05/2022FPS****680524/05/20229006000024/05/2022
560100170146 ರವೀಂದ್ರ - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****680524/05/2022FPS****680524/05/202212008000024/05/2022
560100170147 ಧನರಾಜ - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****680525/05/2022FPS****680525/05/20229006000025/05/2022
560100170148 ಅನಿಲ - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****680525/05/2022FPS****680525/05/202212008000025/05/2022
560100170149 ತಿಪ್ಪಾಣ್ಮ - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****680526/05/2022FPS****680526/05/20226004000026/05/2022
560100170150 Prabhavathi - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****680524/05/2022FPS****680524/05/202212008000024/05/2022
560100170151 Malanbi - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****680525/05/2022FPS****680525/05/20223002000025/05/2022
560100170152 Vidhyavathi - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****934222/05/2022FPS****934222/05/2022210014000022/05/2022
560100170153 anteshwari - ಗ್ರಾಮ ಖೇಡ ಅಂಚೆ ಸಂಗಮ ತಾ//ಔರಾದ ಬPHH(NK) / NCS------120000000-
560100170155 Jyoti - ಖೇಡ ತಾ ಔರಾದ ಜಿಲ್ಲಾ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100170156 ಚಂದ್ರಕಾಂತ - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****934222/05/2022FPS****934222/05/20229006000022/05/2022
560100170157 Prabhavati - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****680525/05/2022FPS****680525/05/20229006000025/05/2022
560100170158 ಬಾಲಾಜಿ - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****680525/05/2022FPS****680525/05/20229006000025/05/2022
560100170159 SHOBA - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****680524/05/2022FPS****680524/05/20226004000024/05/2022
560100170160 ಸಂಗಶೆಟ್ಟಿ ವಿರಪ್ಪ - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****680526/05/2022FPS****680526/05/2022150010000026/05/2022
560100170161 ಶರಣ್ಣಪ್ಪ - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****680525/05/2022FPS****680525/05/20223002000025/05/2022
560100170162 Kasinath - ಖೇಡ ತಾ ಔರಾದ ಜಿಲ್ಲಾ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100170163 ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ - ಖೇಡKHEDPHH(NK) / NCSBiometric****680525/05/2022FPS****680525/05/20223002000025/05/2022
560100170164 Sangeeta - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****680525/05/2022FPS****680525/05/2022150010000025/05/2022
560100170165 PRABHAVATI - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****680526/05/2022FPS****680526/05/2022150010000026/05/2022
560100170166 Shavubai - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****680525/05/2022FPS****680525/05/20229006000025/05/2022
560100170169 Laxmibai - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****680524/05/2022FPS****680524/05/2022150010000024/05/2022
560100170170 ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****934222/05/2022FPS****934222/05/20223002000022/05/2022
560100170171 ಶಿವಶಂಕರ್‌ - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****680526/05/2022FPS****680526/05/202212008000026/05/2022
560100170172 ಉಮಕಾಂತ - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****680526/05/2022FPS****680526/05/20226004000026/05/2022
560100170173 Jayshree - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****680525/05/2022FPS****680525/05/202212008000025/05/2022
560100170174 ಬಸವರಾಜ - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100170175 ಜಗನಾಥ - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100170176 ಬಾಲಾಜಿ - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100170177 ಸಂಜುಕುಮರ್‌ - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100170178 Sangeeta - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****680524/05/2022FPS****680524/05/202212008000024/05/2022
560100170179 ತುಳಸಿರಾಮ ಗ್ಯಾನೋಬಾ - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****680525/05/2022FPS****680525/05/20229006000025/05/2022
560100170180 Sangamma - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****680524/05/2022FPS****680524/05/202212008000024/05/2022
560100170181 Sumithra - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****680524/05/2022FPS****680524/05/2022150010000024/05/2022
560100170182 Mahananda - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****680525/05/2022FPS****680525/05/2022150010000025/05/2022
560100170183 ಎಸವಂತ - 900006879 ಆದ್ಯತಾ ಕುಟುಂಬ ಸೀಮೆಎPHH(NK) / NCSBiometric****680526/05/2022FPS****680526/05/202212008000026/05/2022
560100170184 ಪ್ರೇಮಲಾ ಗಂಡ ಗೋವಿಂದ - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****680526/05/2022FPS****680526/05/202212008000026/05/2022
560100170185 ANITA - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****680525/05/2022FPS****680525/05/202212008000025/05/2022
560100170186 ಪ್ರಭಾವತಿ - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****680524/05/2022FPS****680524/05/20226004000024/05/2022
560100170187 Rajamma - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****680525/05/2022FPS****680525/05/20226004000025/05/2022
560100170188 ಬಾಲಾಜಿ - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****680525/05/2022FPS****680525/05/202212008000025/05/2022
560100170189 Laxmi Bai - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****680525/05/2022FPS****680525/05/2022150010000025/05/2022
560100170190 ಕಲಾವತಿ ದೇಶಮುಖ - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100170191 Sushilabai - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****680526/05/2022FPS****680526/05/2022150010000026/05/2022
560100170192 LALITA BI - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****934227/05/2022FPS****934227/05/20229006000027/05/2022
560100170193 ಕೇರಬಾ - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100170194 Saroja - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****680526/05/2022FPS****680526/05/2022150010000026/05/2022
560100170195 ಸುಭಾಷ - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****680525/05/2022FPS****680525/05/20229006000025/05/2022
560100170196 ಪ್ರಭುರಾವ ತಿಪ್ಪಣ್ಣಾ - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****680525/05/2022FPS****680525/05/20226004000025/05/2022
560100170197 Satyabhama - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****680525/05/2022FPS****680525/05/2022150010000025/05/2022
560100170198 ಕಾಸೀನಾಥ - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****680524/05/2022FPS****680524/05/202212008000024/05/2022
560100170199 ನರಸಿಂಗ್‌ ತುಕಾರಮ - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100170200 ಸುರೆಕಾಂತ್‌ - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100170201 Roopavathi - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****680524/05/2022FPS****680524/05/2022180012000024/05/2022
560100170202 ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****680526/05/2022FPS****680526/05/20229006000026/05/2022
560100170203 ಗಂಗಮ್ಮ ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****680525/05/2022FPS****680525/05/20229006000025/05/2022
560100170204 ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****680526/05/2022FPS****680526/05/20229006000026/05/2022
560100170206 ಶಿವರಾಜ - ಖೇಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100170207 Parabathi - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****680526/05/2022FPS****680526/05/20226004000026/05/2022
560100170208 Saraswati - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****680525/05/2022FPS****680525/05/2022150010000025/05/2022
560100170209 Husen sab - khedPHH(NK) / NCS------30000000-
560100170211 ಜಾನಕಾ ಬಾಯಿ - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****680524/05/2022FPS****680524/05/20226004000024/05/2022
560100170212 Kaveri - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------150000000-
560100170230 ನಿರ್ಮಲಾ - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****680524/05/2022FPS****680524/05/2022200015000024/05/2022
560100170231 Vijaylaxmi W/o Umakanth - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****680524/05/2022FPS****680524/05/20226004000024/05/2022
560100170232 muktabai dhondiba - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100170233 Suvarna - ಖೇಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100170235 Sunita - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****680524/05/2022FPS****680524/05/202212008000024/05/2022
560100170236 ಭೀಮರಾವ - ಖೇಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100170237 ಬಸವರಾಜ - ಖೇಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100170238 ವೆಂಕಟರಾವ - ಖೇಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100172490 Ashok S/o Kalappa - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100172502 Shak Zheershab S/o Amensab - ಗ್ರಾಂ, ಸಂಗಮ ತಾ, ಔರಾದ ಜೀ, ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100172520 Shak Amensab S/o Mahtabsab - ಗ್ರಾಂ. ಖೇಡ ತಾ, ಔರಾದ ಜೀ, ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100172542 Umkath S/o Shankreppa - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಔರಾದ(ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****680524/05/2022FPS****680524/05/202212008000024/05/2022
560100172543 Shivajirao S/o Ganpatrao - ಸಾ.ಖೇಡ ತಾ.ಔರಾದ ಜೀ.ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100172575 Sunitha - ಸಾ.ಖೆಡ ತಾ.ಔರಾದ ಜೀ.ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100172591 Dyand S/o Sangshetty Dana - ಖೇಡ ತಾಃಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿಃಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100172592 Balaji S/o Shivajirao - ಖೇಡ ತಾ ಔರಾದ ಜಿ ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100172596 Venugopal S/o Tanaji - ಖೆಡ ತಾ:ಔರಾದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100172601 Shikendhar S/o Baburav - ಖೇಡ ತಾ ಔರಾದ ಜಿ ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100172712 Tanaji S/o Ganpatrao - ಸಾ.ಖೇಡ ತಾ.ಔರಾದ ಜೀ.ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100172727 Bhimshetty S/o Nagshetty - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100172859 Nazirkhan S/o Bashirsab - ಸಾ:ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ;ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100173067 Shilabali W/o Ramji - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****680525/05/2022FPS****680525/05/20223002000025/05/2022
560100173094 Surekath S/o Nilkant - ಖೇಡ ತಾ,ಔರಾದ ಜಿ.ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100173250 Subhash S/o Namdev - ಸಾ; ಸಂಗಮ ತಾ; ಔರಾದ ಜೀ; ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100173352 veershetey S/o Parbhurao - ಸಂಗಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100173532 Paramma W/o Basavraj - ಖೆಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100173564 Kanchan - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****680525/05/2022FPS****680525/05/202212008000025/05/2022
560100173661 Kaleshvar S/o Basvraj - ಸಾ; ಸಂಗಮ್ಮ ತಾ;ಔರಾದ ಜೀ ;ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100174364 Deelip S/o Baburao - ಖೇಡ ತಾ|ಔರಾದ ಜಿ|ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100174619 ಪ್ರಭಾವತಿ - ಖೆಡ್ ತಾ|ಔರಾದ ಜಿ|ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****680524/05/2022FPS****680524/05/20226004000024/05/2022
560100174644 Rajkumar Maruti - ಹುಲಸೂರ ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ: ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100174857 Lata - ಖೆಡ ತಾ|ಔರಾದ ಜಿಲ್ಲಾ|ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****680525/05/2022FPS****680525/05/2022150010000025/05/2022
560100175264 Manemma W/o Gurulingappa - ಮು ಖೇಡ ತಾ.ಔರಾದ ಜೀಲ್ಲೆ.ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****680524/05/2022FPS****680524/05/20223002000024/05/2022
560100176288 ರುಕ್ಮಿಣಿ - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****934227/05/2022FPS****934227/05/2022180012000027/05/2022
560100176302 Surekha - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100176315 ಗೀತಾ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****619324/05/2022FPS****619324/05/20229060000024/05/2022
560100176321 ಶರಣಪ್ಪ - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100176325 Sharnayya - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100176330 ವಿಲಾಸ - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****680526/05/2022FPS****680526/05/20226004000026/05/2022
560100176334 laximbai kadu - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100176348 ARCHANA - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****680526/05/2022FPS****680526/05/2022150010000026/05/2022
560100176362 URMILA - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100176366 sulochana vishvanath - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****680526/05/2022FPS****680526/05/20223002000026/05/2022
560100176373 ರಾಜಶೆಕರ - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****680526/05/2022FPS****680526/05/20229006000026/05/2022
560100176376 Sarasvati - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100176384 Shridevi - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****934227/05/2022FPS****934227/05/2022150010000027/05/2022
560100182469 ಮಚಿಂದರ - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****680525/05/2022FPS****680525/05/202212008000025/05/2022
560100183030 ರಾಜಕುಮಾರ - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100185548 Babu S/o Nilkantrao - ಅಂಚೆ ಖೇಡ ತಾ/ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿಲ್ಲಾ ಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100185549 Dattatri S/o Suryakanth - ಅಂಚೆ ಖೇಡ ತಾ/ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿಲ್ಲಾ ಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100185550 Baburao S/o Tippanna - ಅಂಚೆ ಖೇಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100185908 Shreedevi W/o Shankreppa - ಗ್ರಾಮ ಖೇಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100185909 ಮಹಾದೇವಿ - ಅಂಚೆ ಖೇಡ ತಾ/ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿಲ್ಲಾ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****680526/05/2022FPS****680526/05/202212008000026/05/2022
560100185910 Jayshree - ಅಂಚೆ ಖೇಡ ತಾ/ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿಲ್ಲಾ ಬPHH(NK) / NCS------120000000-
560100185911 Parbathi - ಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****680525/05/2022FPS****680525/05/2022150010000025/05/2022
560100185913 Sanjukumar S/o Piraji - ಗ್ರಾಮ ಖೇಡPHH(NK) / NCSBiometric****680526/05/2022FPS****680526/05/20223002000026/05/2022
560100185914 Vishranta - ಗ್ರಾಮ ಖೇಡPHH(NK) / NCSBiometric****680524/05/2022FPS****680524/05/20229006000024/05/2022
560100185915 Laxmi - ಅಂಚೆ ಖೇಡPHH(NK) / NCSBiometric****680525/05/2022FPS****680525/05/2022150010000025/05/2022
560100185916 Paryagbai W/o Manik - ಅಂಚೆ ಖೇಡPHH(NK) / NCSBiometric****934227/05/2022FPS****934227/05/20223002000027/05/2022
560100185917 Geeta - ಗ್ರಾಮ ಖೇಡPHH(NK) / NCSBiometric****214822/05/2022FPS****214822/05/20229006000022/05/2022
560100185918 Machindarnath S/o Bhagvanth - ಗ್ರಾಮ ಖೇಡPHH(NK) / NCSBiometric****680524/05/2022FPS****680524/05/20229006000024/05/2022
560100185919 Dattu S/o Gundappa - ಅಂಚೆ ಖೇಡ ತಾ/ಔರಾದ(ಬಾ) ಜಿಲ್ಲಾ ಬೀPHH(NK) / NCSBiometric****680525/05/2022FPS****680525/05/202212008000025/05/2022
560100185945 Dayanand S/o Sangashetty - ಗ್ರಾಮ ಖೇಡ ತಾ/ಔರಾದ(ಬಾ) ಜಿಲ್ಲಾ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****014326/05/2022FPS****014326/05/20223002000026/05/2022
560100186133 Laxmi - ಗ್ರಾಮ ಖೇಡPHH(NK) / NCSBiometric****680526/05/2022FPS****680526/05/202212008000026/05/2022
560100186455 Bhagyashree - ಗ್ರಾಮ ಖೇಡ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ// ಬPHH(NK) / NCSBiometric****934222/05/2022FPS****934222/05/202212008000022/05/2022
560100186520 Satish S/o Shivraj - ಅಂಚೆ ಖೇಡPHH(NK) / NCSBiometric****680524/05/2022FPS****680524/05/202212008000024/05/2022
560100186912 Paramma - ಧನರಾಜ 80 80 ಖೇಡ ಖೇಡ ಔರಾದ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100186928 Vanitha - ಧನರಾಜ 72 ಖೇಡ ಖೇಡ ಖೇಡ ಔರಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100187050 Mahadevi - ನಾಗರಾಜ 94/1 ಖೇಡ ಖೇಡ ಖೇಡ ಔPHH(NK) / NCSBiometric****934222/05/2022FPS****934222/05/20229006000022/05/2022
560100187471 Lalithabai - ಸಂತೋಷ 12 ಖೇಡ ಖೇಡ ಖೇಡ ಔರಾದPHH(NK) / NCSBiometric****680524/05/2022FPS****680524/05/20229006000024/05/2022
560100187472 Renuka - ರೇಣುಕಾ 22 ಹುಲಸೂರ ಖೇಡ್ ಹುಲಸೂPHH(NK) / NCS------120000000-
560100188240 Reshma - ಸುಜೀತಕುಮಾರ 124 ಖೇಡ ಖೇಡ ಖೇಡPHH(NK) / NCSBiometric****934227/05/2022FPS****934227/05/2022150010000027/05/2022
560100188950 Shanthamma - ಬಾಬುರಾವ 110 ಖೇಡ್ ಖೇಡ್ ಖPHH(NK) / NCSBiometric****680524/05/2022FPS****680524/05/20223002000024/05/2022
560100188951 ಕಸ್ತೂರಬಾಯಿ - ಕಸ್ತೂರಬಾಯಿ 103 ಖೇಡ ಔರಾದ ಬೀPHH(NK) / NCS------60000000-
560100189689 Lakshmibayi - ಸರಸ್ವತಿ ಬಾಬುರಾವ ಬಸನಾಳೆ 93 ಖೇPHH(NK) / NCSBiometric****680524/05/2022FPS****680524/05/20223002000024/05/2022
560100189690 ತಯರಬೀ - ಅಮೀನಸಾಬ 17 ಖೇಡ ಖೇಡ ಖೇಡ ಔರPHH(NK) / NCSBiometric****680526/05/2022FPS****680526/05/20226004000026/05/2022
560100189691 Mahadevi - ಗುಂಡಪ್ಪಾ 32 ಖೇಡ ಖೇಡ ಖೇಡ ಔPHH(NK) / NCS------60000000-
560100189692 Mangala - ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ 12 ಖೇಡ ಖೇಡ ಖೇಡ PHH(NK) / NCSBiometric****680524/05/2022FPS****680524/05/202212008000024/05/2022
560100189693 Bhagamma - ಭಾಗಮ್ಮಾ ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ 86 ಖೇಡ ಖೇPHH(NK) / NCS------30000000-
560100189694 Meena W/o Maruti - ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ 12 ಖೇಡ ಖೇಡ ಖೇಡ ಔPHH(NK) / NCSBiometric****680524/05/2022FPS****680524/05/202212008000024/05/2022
560100189695 Paramma - ಖೇಡ 89 ಖೇಡ ಖೇಡ ಖೇಡ ಔರಾದ PHH(NK) / NCSBiometric****680526/05/2022FPS****680526/05/20223002000026/05/2022
560100189696 Surekha - ಪಪ್ಪು 99 ಖೇಡ ಖೇಡ ಖೇಡ ಔರಾದPHH(NK) / NCSBiometric****934227/05/2022FPS****934227/05/20226004000027/05/2022
560100189697 Parvati - ರಾಮಕೃಷ್ಣಾ 7 ಖೇಡ ಖೇಡ ಖೇಡ ಔPHH(NK) / NCSBiometric****680526/05/2022FPS****680526/05/202212008000026/05/2022
560100189698 Shobha - ಇವನ 33 ಖೇಡ ಖೆಡ ಖೆಡ ಔರಾದ PHH(NK) / NCSBiometric****680526/05/2022FPS****680526/05/20226004000026/05/2022
560100189699 Shivmangala - ಶೀವಶರಣಪ್ಪಾ 127 ಖೇಡ ಖೇಡ ಖೇಡPHH(NK) / NCSBiometric****934227/05/2022FPS****934227/05/20226004000027/05/2022
560100189700 ಮಹಾದೇವಿ - ಸಂಜುಕುಮಾರ 61 ಖೇಡ ಖೇಡ ಖೇಡ PHH(NK) / NCSBiometric****680525/05/2022FPS****680525/05/2022180012000025/05/2022
560100189701 Jyoti - ತುಳಸಿರಾಮ 112 ಖೇಡ ಖೇಡ ಖೇಡ PHH(NK) / NCSBiometric****680525/05/2022FPS****680525/05/2022180012000025/05/2022
560100189702 Vaimalla - ಅಮ್ರುತ 71 ಖೇಡ ಖೇಡ ಖೇಡ ಔರಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560100189703 Sangeeta - ರವಿಂದ್ರಕುಮಾರ 22 ಖೇಡ ಖೇಡ ಖೇPHH(NK) / NCSBiometric****934227/05/2022FPS****934227/05/202212008000027/05/2022
560100189704 Mahadevi - ಶೀವಪ್ಪಾ 104 ಖೇಡ ಖೇಡ ಖೇಡ ಔPHH(NK) / NCSBiometric****934227/05/2022FPS****934227/05/202212008000027/05/2022
560100189705 Premalabai - ಮಾರುತೇಪ್ಪಾ 11 ಖೇಡ ಖೇಡ ಖೇಡ PHH(NK) / NCSBiometric****680525/05/2022FPS****680525/05/2022180012000025/05/2022
560100189706 archana - ಸಂಗಪ್ಪಾ 58 ಖೇಡ ಖೇಡ ಖೇಡ ಔರPHH(NK) / NCSBiometric****680525/05/2022FPS****680525/05/20226004000025/05/2022
560100189707 Vishrnati - ವಿಶ್ರಾಂತಿ 13 ಹುಲಸೂರ ಖೇಡ್ ಹುNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100190254 ರೇಣುಕಾ - ಶರಣಪ್ಪ 93 ಖೇಡ ಖೇಡ ಖೇಡ ಔರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100193529 Asha - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವಶರಣಪ್ಪ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100193930 Premala - C/O ಶಿವಾಜಿ #60 . ಖೇಡ, ತಾ.ಔರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100194167 Sabiya Banu - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಬಸಿರಸಾಬ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100194250 Rajamati - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವರಾಜ ಖೇಡ ತಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100194859 Shilpa - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಜಯಕುಮಾರ ಬಚ್ಚಣ್ಣಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100194896 Nivedita - W/O ಸಿದ್ರಾಮ ದಾನಾ ಮೇನ್ ರೋಡ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100195644 Shilpavati - C/O ಪ್ರಭುರಾವ #46/ಬಿ . ಖೇಡ, NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100195948 Hinaphira - ಅಮ್ಜೀದ್ ಕಾನ್ ಸಂಘಂ ಖೇಡ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100196438 Sharada Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ ಬಚಣ್ಣಾ PHH(NK) / NCSBiometric****680526/05/2022FPS****680526/05/20229006000026/05/2022
560100196442 Rajeshree - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಗೋವಿಂದ ತಾ ಔರಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100196444 Bhagamma - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವಮೂರ್ತೂಪPHH(NK) / NCS------60000000-
560100196445 Chandramma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಧುಳಪ್ಪಾ ಬಚ್ಚಣ್ಣಾ PHH(NK) / NCSBiometric****680526/05/2022FPS****680526/05/20229006000026/05/2022
560100196724 Anjana - W/O ಉದಾಯರಾಜ್ 21 - ಖೇಡ - ಖೇPHH(NK) / NCSBiometric****934227/05/2022FPS****934227/05/20229006000027/05/2022
560100197400 Shakantalla - S/O ಮಾರುತಿರಾವ್ ಖೇಡ ಕಮಲನಗNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100197427 Minaxi - C/O ಪರಮೇಶ್ವರ #30 . ರಾಜೀವಗಾಂPHH(NK) / NCSBiometric****680526/05/2022FPS****680526/05/20229006000026/05/2022
560100197682 Priyanka - C/O ಓಂಕಾರ್ ಖೇಡ ವಿಲೇಜ್ ನಂPHH(NK) / NCSBiometric****614515/05/2022FPS****614515/05/20226040000015/05/2022
560100197714 Lakshmibai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಲಾಜಿ PHH(NK) / NCSBiometric****680526/05/2022FPS****680526/05/2022150010000026/05/2022
560100197750 Geeta - C/O ಬಸವರಾಜ #118 ವಾಟರ ಟ್ಯಾಂಕ್PHH(NK) / NCS------90000000-
560100197791 Sundrabai - C/O ಅಂತೋಬಾ #114 # ತಾಲೂಕಾ- ಕPHH(NK) / NCSBiometric****680525/05/2022FPS****680525/05/20226004000025/05/2022
560100199256 Geeta - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸುನೀಲ ಖೇಡ ತಾ PHH(NK) / NCSBiometric****680526/05/2022FPS****680526/05/20226004000026/05/2022
560100199361 Pushpavati - S/O: ರೇವಪ್ಪಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಖೇಡ ಅಂಚPHH(NK) / NCSBiometric****680524/05/2022FPS****680524/05/2022150010000024/05/2022
560100199362 Bhagyashree - W/O: ಸುರೇಂದ್ರ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಖೇಡ ಅPHH(NK) / NCSBiometric****680526/05/2022FPS****680526/05/20226004000026/05/2022
560100200296 Surekha - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಬಸವರಾಜ PHH(NK) / NCSBiometric****680525/05/2022FPS****680525/05/202212008000025/05/2022
560100200937 Renuka - W/O ಕಿಶನ . . ಖೇಡ, ತಾ.ಕಮಲನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****934222/05/2022FPS****934222/05/20226004000022/05/2022
560100200950 Gurunath - C/O ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ #52 . ಖೇಡ, ತಾ.NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100200953 Ganagamma - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಅಶೋಕ PHH(NK) / NCSBiometric****680524/05/2022FPS****680524/05/20226004000024/05/2022
560100200954 Triveni - C/O ರೇವಪ್ಪ #02 . ಖೇಡ, ತಾ.ಕಮPHH(NK) / NCS------120000000-
560100200983 Mangala - W/O ಸೋಮನಾಥ ಬಚ್ಚಣಾ ಪೋಸ್ಟ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100201022 Jyoti - W/O ನವನಾಥ ಬಚಣ್ಣಾ ಕಮಲ್ ನಗNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100201061 Padmavati - C/O ಶರಣಪ್ಪ 18/ಏ . ಖೇಡ ಅಂಚೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100201630 Mahananda Sangasetty - W/O ಸಂಗಶೆಟ್ಟಿ ಬಿರಾದಾರ . . ಖೇNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100201664 Vijaylaxmi - C/O ರವೀಂದ್ರ #104 . ಖೇಡ, ತಾ.NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100201712 Vishranta - W/O ಶಿವಕುಮಾರ್ ೨-೪೪/೧ ಖೇಡ್ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100201736 Karuna Somling Swami - C/O ಸೋಮಲಿಂಗಶೆಟ್ಟಿ 95, . ಖೇಡ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100201833 Sulochana - W/O: ರಾಮದಾಸ್ ಉದ್ಗಿರ್ ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100202101 Rekha - W/O: ಅಶೋಕ್ ಪಾಟಿಲ್ 75/ಏ ಔರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100202229 Shashikala - S/O: ಮಾಣಿಕ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಖೇಡ ಅಂಚೆPHH(NK) / NCSBiometric****680524/05/2022FPS****680524/05/202212008000024/05/2022
560100202278 Rajshri - S/O: ಧನರಾಜ ಭಾಲೇಕರ್ ಖೇಡ ಅಂಚೆPHH(NK) / NCSBiometric****680524/05/2022FPS****680524/05/20229006000024/05/2022
560100202865 Rupali - S/O ಚಂದ್ರಕಾಂತ 1/100 . ಖೇಡ ಅPHH(NK) / NCSBiometric****934222/05/2022FPS****934222/05/20229006000022/05/2022
560100203023 Sarubai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಭಾವುರಾವ್ ಸPHH(NK) / NCSBiometric****680525/05/2022FPS****680525/05/202212008000025/05/2022
560100203466 Girija - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಧನರಾಜ 18 ಖೇಡ ಖPHH(NK) / NCSBiometric****680524/05/2022FPS****680524/05/20229006000024/05/2022
560100203621 Sapna - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಸಿದ್ದು ಖೇಡ, ತಾ.PHH(NK) / NCSBiometric****680524/05/2022FPS****680524/05/202212008000024/05/2022
560100203670 Nilkanth Bhikaji Jadhav - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಭಿಕಾಜಿ ಜಾಧವ ಹುಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300173499 snageeta - S/O ಉದಯರಾಜ ಖೇಡ ಔರಾದ್ ಸಂಗಮPHH(NK) / NCSBiometric****098123/05/2022FPS****098123/05/2022150010000023/05/2022
Top