REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560100130805 Baji Rao - S/O: ಮಾಧವ ರಾವ್ ಜಾಧವ್ 2-89 NPHH(NK) / NCS------50000000-
560100131119 Mamatha - W/O: ಹನಮಂತ ಕಾಂಬಳೆ ಅಟ್ ಪೋಸNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100131372 Sushila Bai - W/O: ಬಾಬು ರಾವ್ ಬಿರಾದಾರ 66 NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100131578 Anjanabai - W/O: ಅರ್ಜುನರಾವ್ ಸೋಂವಾಂಸಿ PHH(NK) / NCSBiometric****892225/05/2022FPS****892225/05/20226004000025/05/2022
560100132505 Laxmi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನರಸಿಂಗ ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560100133021 Kanchan - W/O: ಬಳಿರಾಮ ಅಂಬೆಶಿಂಗೆ ಅಟ PHH(NK) / NCSBiometric****892225/05/2022FPS****892225/05/20226004000025/05/2022
560100133024 Anil Govind Rao Mudnale - S/O: ಗೋವಿಂದ ರಾವ್ ಅಟ ಪೋಸ್ಟPHH(NK) / NCSBiometric****892228/05/2022FPS****892228/05/20229006000028/05/2022
560100133027 Geeta - W/O: ರವಿ ಅಟ ಪೋಸ್ಟ ಹುಲಸೂರ(PHH(NK) / NCSBiometric****892225/05/2022FPS****892225/05/20226004000025/05/2022
560100133037 Laximibai - W/O: ಶಿವರಾಂರಾವ್ ಮೆತ್ರೆ ಅಟPHH(NK) / NCSBiometric****892225/05/2022FPS****892225/05/20229006000025/05/2022
560100134357 Mahananda - W/O: ಮಚೀಂದರನಾಥ್ ಅಟ ಪೋಸ್ಟ PHH(NK) / NCSBiometric****892225/05/2022FPS****892225/05/202212008000025/05/2022
560100134749 Bhagyshree - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಭಗವತ ಹುಲಸೂರ ತPHH(NK) / NCS------60000000-
560100135377 Laximibai Sharad Jadhav - W/O: ಶಾರದ ಜಾಧವ್ ಅಟ ಪೋಸ್ಟ PHH(NK) / NCSBiometric****892225/05/2022FPS****892225/05/2022150010000025/05/2022
560100135527 Vandana - W/O: ಹನುಮಂತ ಮೆಹತ್ರೆ ಅಟ ಪೋPHH(NK) / NCSBiometric****892225/05/2022FPS****892225/05/20226004000025/05/2022
560100135737 Shanta - W/O: ಉಮೇಶ್ ಶಿರೂರೇ ಅಟ ಪೋಸ್PHH(NK) / NCSBiometric****892225/05/2022FPS****892225/05/20223002000025/05/2022
560100136064 Gayatri - W/O: ಖಂಡು ಅಟ ಪೋಸತ್ ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****892228/05/2022FPS****892228/05/20226004000028/05/2022
560100136167 Faran - W/O: ಫ್ಹಜಲ ಅಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಹುಲPHH(NK) / NCS------120000000-
560100136305 Ranjana - W/O: ಶ್ರೀಧರ ಅಟ ಪೋಅಸ್ಟ್ ಖೇNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100136568 Ankita - W/O: ರಮೇಶ್ ಬಿರಾದಾರ ಅಟ್ ಪೋNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100136570 Dhanaji - S/O: ಬಾಬಾರಾವ್ ಬಿರಾದಾರ 1/34 NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100136701 Shantamma - D/O ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಹುಮನಾಬಾದೇ 8 ಮೇನNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100137132 Suluchenabai - W/O: ರಮೇಶ್ ಯಲ್ಲಳೇ ಅಟ ಪೋಸ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100137178 Rupavati - W/O: ಶಹಾಜಿರಾವ ಬಿರಾದಾರ ಅಟ್PHH(NK) / NCSBiometric****892225/05/2022FPS****892225/05/202212008000025/05/2022
560100137210 Meena - W/O: ರಮೇಶ್ ಶಿರೂರೇ ಅಟ ಪೋಸ್PHH(NK) / NCSBiometric****892228/05/2022FPS****892228/05/20226004000028/05/2022
560100137211 Phula Bai - W/O: ಭಾನುದಾಸ್ ಹುಲಸೂರ ಖೇಡ PHH(NK) / NCSBiometric****892225/05/2022FPS****892225/05/20226004000025/05/2022
560100137214 Saroswathi - W/O: ಮನೋಹರ್ ಅಟ ಪೋಸ್ಟ್ ಹುಲPHH(NK) / NCSBiometric****892225/05/2022FPS****892225/05/202212008000025/05/2022
560100137516 Banubai - W/O: ಗುಂಡಪ್ಪಾ ಅಟ ಪೋಸ್ಟ ಹುNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100138342 Pooja - W/O: ಸುನೀಲ್ ಏಟ್ ಪೊಸ್ಟ್ ಹೂPHH(NK) / NCSBiometric****892225/05/2022FPS****892225/05/2022150010000025/05/2022
560100138756 Sheshikala - W/O: ಬಾಬು ರಾವ್ ಗುಮ್ಮೇ ಅಟ್PHH(NK) / NCSBiometric****892225/05/2022FPS****892225/05/2022150010000025/05/2022
560100139950 Laxmi Bai - S/O ಪಿರಾಜಿ ಮೆಹತ್ರೆ #163 . ಹPHH(NK) / NCSBiometric****892225/05/2022FPS****892225/05/20229006000025/05/2022
560100140036 Sangeeta - W/O ಉಮಾಕಾಂತ ಅಟ್ ಹುಲಸುರ ಖೇPHH(NK) / NCSBiometric****892225/05/2022FPS****892225/05/20229006000025/05/2022
560100140763 Indrayani - W/O: ದಾಮೊಧರ್ ಶೀಲವನೇ ಅಟ ಪೋPHH(NK) / NCSBiometric****892228/05/2022FPS****892228/05/202212008000028/05/2022
560100140849 Kaveri - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವರಾಜ್ ಹುಲಸೂPHH(NK) / NCSBiometric****892225/05/2022FPS****892225/05/202212008000025/05/2022
560100145903 mira bai - ಹುಲಸೂರ ತಾ/ಔರಾದ(ಬಾ) ಜಿಲ್ಲಾ ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****892225/05/2022FPS****892225/05/2022200015000025/05/2022
560100145904 ದೊಂಡಿಬಾ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****892226/05/2022FPS****892226/05/20229006000026/05/2022
560100145905 ಆನಂದಾ - ಹುಲಸುರPHH(NK) / NCSBiometric****892225/05/2022FPS****892225/05/20223002000025/05/2022
560100145906 ಸಚಿನ - ಹುಲಸುರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100145907 ಮಂಗಲಾ - ಹುಲಸೂರ ಕೆ ತಾ/ ಔರಾದ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100145908 ಲಿಂಗಪ್ಪಾ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****892225/05/2022FPS****892225/05/20223002000025/05/2022
560100145909 anna purana - ಹುಲಸೂರAAY(NK) / NCSBiometric****892225/05/2022FPS****892225/05/2022200015000025/05/2022
560100145910 Sajyabai - ಹುಲಸೂರAAY(NK) / NCSBiometric****892225/05/2022FPS****892225/05/2022200015000025/05/2022
560100145912 Subha Bai - ಹುಲಸುರAAY(NK) / NCSBiometric****892225/05/2022FPS****892225/05/2022200015000025/05/2022
560100145913 ಇಸ್ಮಾಲ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****892228/05/2022FPS****892228/05/20226004000028/05/2022
560100145914 ಕಾಳಪ್ಪಾ - ಹುಲಸೂರAAY(NK) / NCSBiometric****892225/05/2022FPS****892225/05/2022200015000025/05/2022
560100145915 ಜಗನ್ನಾಥ - ಹುಲಸೂರAAY(NK) / NCSBiometric****892225/05/2022FPS****892225/05/2022200015000025/05/2022
560100145916 ರುಕ್ಮಿಣಿ ಬಾಯಿ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****892225/05/2022FPS****892225/05/20223002000025/05/2022
560100145917 ಸೀತಾ ರಾಮ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****892225/05/2022FPS****892225/05/20223002000025/05/2022
560100145918 shesha bai - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100145919 nagar bai - ಹುಲಸೂರAAY(NK) / NCSBiometric****892225/05/2022FPS****892225/05/2022200015000025/05/2022
560100145920 ಇಸ್ಮಾಯಿಲ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****892225/05/2022FPS****892225/05/20226004000025/05/2022
560100145921 ಲಕ್ಷ್ಮಣ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****892225/05/2022FPS****892225/05/20223202000025/05/2022
560100145922 Sugandha - ಹುಲಸೂರAAY(NK) / NCSBiometric****892225/05/2022FPS****892225/05/2022200015000025/05/2022
560100145923 Shalu Bai - ಹುಲಸೂರAAY(NK) / NCSBiometric****892225/05/2022FPS****892225/05/2022200015000025/05/2022
560100145924 ಮಾರುತಿ - ಹುಲಸೂರAAY(NK) / NCSBiometric****892225/05/2022FPS****892225/05/2022200015000025/05/2022
560100145925 ವೆಂಕಟ ರಾವ - ಹುಲಸುರAAY(NK) / NCSBiometric****892225/05/2022FPS****892225/05/2022200015000025/05/2022
560100145926 ಗೋವಿಂದ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****892225/05/2022FPS****892225/05/20226004000025/05/2022
560100145927 ರಘು ನಾಥ ರಾವ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****892225/05/2022FPS****892225/05/20226004000025/05/2022
560100145928 ಸತ್ಯವಾನ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****892225/05/2022FPS****892225/05/2022150010000025/05/2022
560100145929 ಸೂರ್ಯ ಕಾಂತ - ಹುಲಸುರAAY(NK) / NCSBiometric****892225/05/2022FPS****892225/05/2022200015000025/05/2022
560100145930 ಗೋವಿಂದ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****892225/05/2022FPS****892225/05/20226004000025/05/2022
560100145931 ಕಿಶನ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****892225/05/2022FPS****892225/05/20226004000025/05/2022
560100145932 mahadev - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****892226/05/2022FPS****892226/05/20223002000026/05/2022
560100145933 ಪ್ರಲಾದ - ಹುಲಸುರAAY(NK) / NCSBiometric****892225/05/2022FPS****892225/05/2022200015000025/05/2022
560100145934 ಖಂಡು - ಹೂಲಸೂರAAY(NK) / NCSBiometric****892225/05/2022FPS****892225/05/2022200015000025/05/2022
560100158116 ಪಂಡರಿ - ಹುಲಸುರPHH(NK) / NCSBiometric****892225/05/2022FPS****892225/05/20226004000025/05/2022
560100158117 minakshi - ಹುಲಸುರPHH(NK) / NCSBiometric****892225/05/2022FPS****892225/05/20223002000025/05/2022
560100158118 Mohithabee - ಹೂಲಸುರPHH(NK) / NCSBiometric****892226/05/2022FPS****892226/05/20226004000026/05/2022
560100158119 ರಂಗ ರಾವ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****892226/05/2022FPS****892226/05/20226004000026/05/2022
560100158120 ಬಾಲಾಜಿ - ಹುಲಸುರPHH(NK) / NCSBiometric****892225/05/2022FPS****892225/05/20226004000025/05/2022
560100158121 ರಾಜ ಕುಮಾರ - ಹುಲಸುರPHH(NK) / NCSBiometric****892225/05/2022FPS****892225/05/20226004000025/05/2022
560100158122 Mathurabai - ಹುಲಸುರPHH(NK) / NCSBiometric****892225/05/2022FPS****892225/05/2022240016000025/05/2022
560100158123 pandari shakar - ಸಾ:ಹುಲಸೂರ ತಾ:ಔರಾದ ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100158124 ಶಿವಾಮ್ಮ - ಹುಲಸುರPHH(NK) / NCSBiometric****892225/05/2022FPS****892225/05/20229006000025/05/2022
560100158125 ಗೋವಿಂದ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****892225/05/2022FPS****892225/05/20229006000025/05/2022
560100158126 ಗುರುನಾಥ - ಹೂಲಸುರAAY(NK) / NCSBiometric****892225/05/2022FPS****892225/05/2022200015000025/05/2022
560100158128 ಲಲಿತಾ ಬಾಯಿ - ಲಲೀತಾಬಾಯಿ ಅಶೋಕ ಹುಲಸುರ ತಾ.ಔರಾದ PHH(NK) / NCSBiometric****892225/05/2022FPS****892225/05/2022150010000025/05/2022
560100158129 ಪಿರಾಜಿ - ಹುಲಸುರPHH(NK) / NCSBiometric****892225/05/2022FPS****892225/05/20226004000025/05/2022
560100158131 ಭೀಮರಾವ - ಹುಲಸುರPHH(NK) / NCSBiometric****892225/05/2022FPS****892225/05/2022150010000025/05/2022
560100158132 ಅಂಬಧಾಸ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****892225/05/2022FPS****892225/05/20229006000025/05/2022
560100158133 Sulochana - ಹುಲಸುರPHH(NK) / NCSBiometric****892225/05/2022FPS****892225/05/202212008000025/05/2022
560100158134 Kstur Bai - ಹುಲಸುರPHH(NK) / NCSBiometric****892225/05/2022FPS****892225/05/2022150010000025/05/2022
560100158135 laxmi bai - ಹುಲಸುರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100158136 ವೆಂಕಟ - ಹುಲಸೂರAAY(NK) / NCSBiometric****892225/05/2022FPS****892225/05/2022200015000025/05/2022
560100158137 vachala bai - ಹುಲಸುರ ತಾ ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿದPHH(NK) / NCSBiometric****892225/05/2022FPS****892225/05/20223002000025/05/2022
560100158138 ಶಿವಾನಂದಾ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****892225/05/2022FPS****892225/05/202212008000025/05/2022
560100158139 ಶೀಶಾ ರಾವ - ಹುಲಸುರAAY(NK) / NCSBiometric****892225/05/2022FPS****892225/05/2022200015000025/05/2022
560100158140 ಶೀವಾಜಿ - ಹುಲಸುರPHH(NK) / NCSBiometric****892226/05/2022FPS****892226/05/202212008000026/05/2022
560100158141 savita - ಹುಲಸೊರPHH(NK) / NCSBiometric****892226/05/2022FPS****892226/05/2022150010000026/05/2022
560100158142 ಶಂಕರ - ಹುಲಸುರPHH(NK) / NCSBiometric****892225/05/2022FPS****892225/05/20226004000025/05/2022
560100158143 ಹಾವಗಿ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****892226/05/2022FPS****892226/05/20226004000026/05/2022
560100158144 ಅಶೋಕ - ಹುಲಸುರPHH(NK) / NCSBiometric****892228/05/2022FPS****892228/05/2022150010000028/05/2022
560100158145 ನರಸಮ್ಮ - ಹೂಲಸುರPHH(NK) / NCSBiometric****892225/05/2022FPS****892225/05/20223002000025/05/2022
560100158146 Laxmibai - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****892228/05/2022FPS****892228/05/20226004000028/05/2022
560100158147 ಉಷಾ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****064423/05/2022FPS****064423/05/20226004000023/05/2022
560100158148 ಭೀಮಾ - ಹೂಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****892225/05/2022FPS****892225/05/20226004000025/05/2022
560100158149 ಸುನಿತಾ - ಹುಲಸಉರPHH(NK) / NCSBiometric****892225/05/2022FPS****892225/05/20229006000025/05/2022
560100158150 ಸಂಜು ಕುಮರ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100158151 ಬಾಲಾಜಿ - ಹೂಲಸುರPHH(NK) / NCSBiometric****892225/05/2022FPS****892225/05/20226004000025/05/2022
560100158152 ವಿಠಲರಾವ ಕಾಶಿನಾಥ - ಹುಲಸುರ ತಾ ಔರಾದ ಜಿ ಬೀದರ 585417PHH(NK) / NCSBiometric****892225/05/2022FPS****892225/05/20229006000025/05/2022
560100158153 Anusaya - ಹುಲಸುರPHH(NK) / NCS------180000000-
560100158154 ಚೆನಬಸಪಾ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****892225/05/2022FPS****892225/05/202212008000025/05/2022
560100158155 ಶಾಹದಬಾಯಿ - ಹುಲಸುರPHH(NK) / NCSBiometric****892226/05/2022FPS****892226/05/20226004000026/05/2022
560100158156 ರಘುನಾಥ - ಹುಲಸುರPHH(NK) / NCSBiometric****892225/05/2022FPS****892225/05/20226004000025/05/2022
560100158157 ಮುದ್ರಿಕಾ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****892228/05/2022FPS****892228/05/20226004000028/05/2022
560100158158 ಶ್ರಿ ರಂಗ - ಹುಲಸುರPHH(NK) / NCSBiometric****892225/05/2022FPS****892225/05/20229006000025/05/2022
560100158159 ಗಣಪತ್‌ ರಾವ - ಅಂಚೆ ಹುಲಸುರ (ಕೆ) ತಾ/ಔರಾದ (ಬಾ) PHH(NK) / NCSBiometric****892225/05/2022FPS****892225/05/202212008000025/05/2022
560100158160 Lalita Bai - ಹುಲಸುರPHH(NK) / NCSBiometric****892228/05/2022FPS****892228/05/2022150010000028/05/2022
560100158161 ಸ್ವರುಪಾ - ವಿಳಾಸ HULSURPHH(NK) / NCSBiometric****892225/05/2022FPS****892225/05/20226004000025/05/2022
560100158162 ಬಬ್ರವಾನ - ಹೂಲಸುರPHH(NK) / NCSBiometric****892225/05/2022FPS****892225/05/20226004000025/05/2022
560100158163 ಸೂರ್ಯಕಾಂತ - ಹೂಲಸುರPHH(NK) / NCSBiometric****892225/05/2022FPS****892225/05/20226004000025/05/2022
560100158164 ಬಾಬು ರಾವ - ಹುಲಸುರPHH(NK) / NCSBiometric****892226/05/2022FPS****892226/05/20229006000026/05/2022
560100158165 Parwati - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****892225/05/2022FPS****892225/05/202212008000025/05/2022
560100158166 ರಂಗ ರಾವ - ಹುಲಸುರPHH(NK) / NCSBiometric****892225/05/2022FPS****892225/05/2022150010000025/05/2022
560100158168 ಶಂಕ್ರೇಪ್ಪಾ - ಹುಲಸುರPHH(NK) / NCSBiometric****892225/05/2022FPS****892225/05/202212008000025/05/2022
560100158169 laxmi bai - ಹುಲಸುರAAY(NK) / NCSBiometric****892225/05/2022FPS****892225/05/2022200015000025/05/2022
560100158170 Kalinda - ಹುಲಸುರAAY(NK) / NCSBiometric****892225/05/2022FPS****892225/05/2022200015000025/05/2022
560100158171 ಬಾಪು ರಾವ - ಹುಲಸುರPHH(NK) / NCSBiometric****892225/05/2022FPS****892225/05/20223002000025/05/2022
560100158172 sugnada bai - ಹುಲಸುರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100158173 Uttama Bai - ಹುಲಸುರPHH(NK) / NCSBiometric****892225/05/2022FPS****892225/05/2022150010000025/05/2022
560100158174 ವಾಮನ ರಾವ - ಹುಲಸುರPHH(NK) / NCSBiometric****892225/05/2022FPS****892225/05/20226004000025/05/2022
560100158175 ಸುರೆಶ - ಹುಲಸೂರ ತಾ/ಔರಾದ ಜಿಲ್ಲಾ ಬೀದರ 585PHH(NK) / NCSBiometric****892226/05/2022FPS****892226/05/202212008000026/05/2022
560100158176 yamuna bai - ಹೂಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****892225/05/2022FPS****892225/05/20229006000025/05/2022
560100158177 Padminbai - ಹೂಲಸುರAAY(NK) / NCSBiometric****892228/05/2022FPS****892228/05/2022200015000028/05/2022
560100158178 ಧನಾ ಜಿ - ಹುಲಸುರPHH(NK) / NCSBiometric****892225/05/2022FPS****892225/05/202212008000025/05/2022
560100158179 ಶೀಶಾ ರಾವ - ಹುಲಸುರ 585417PHH(NK) / NCSBiometric****892225/05/2022FPS****892225/05/20226004000025/05/2022
560100158180 ಪ್ರಭಾ ವತಿ - ಹುಲಸುರPHH(NK) / NCSBiometric****892225/05/2022FPS****892225/05/20223002000025/05/2022
560100158181 Jagadevi - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****892225/05/2022FPS****892225/05/20229006000025/05/2022
560100158182 ಗಣಪತಿ ರಾವ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****892225/05/2022FPS****892225/05/20226004000025/05/2022
560100158184 ಅಂಕುಶ - ಹುಲಸುರPHH(NK) / NCSBiometric****892225/05/2022FPS****892225/05/2022150010000025/05/2022
560100158185 ಬಸವರಾಜ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****892225/05/2022FPS****892225/05/20229006000025/05/2022
560100158186 Renuka - ಹೂಲಸೂರ ತಾ/ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿದPHH(NK) / NCSBiometric****892225/05/2022FPS****892225/05/202212008000025/05/2022
560100158187 ವಿಲಾಸ ರಾವ - ಹೂಲಸೂರ ಖೇಡPHH(NK) / NCSBiometric****892228/05/2022FPS****892228/05/20229006000028/05/2022
560100158188 hasina - ಹುಲಸುರPHH(NK) / NCSBiometric****892228/05/2022FPS****892228/05/20229006000028/05/2022
560100158189 ಮುರಳಿಧರ - ಹುಲಸೊರAAY(NK) / NCSBiometric****892225/05/2022FPS****892225/05/2022200015000025/05/2022
560100158190 Padmina bai - ಹೂಲಸುರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100158191 Jaishree - ಹುಲಸುರPHH(NK) / NCSBiometric****892228/05/2022FPS****892228/05/20229006000028/05/2022
560100158192 ಇಸುಫ್‌ - ಹುಲಸುರPHH(NK) / NCSBiometric****892225/05/2022FPS****892225/05/202212008000025/05/2022
560100158193 ಬಾಜಿ ರಾವ - ಹುಲಸುರPHH(NK) / NCSBiometric****892225/05/2022FPS****892225/05/20229006000025/05/2022
560100158194 ಸಂಪತ್‌ ರಾವ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****892225/05/2022FPS****892225/05/20226004000025/05/2022
560100158195 ದತ್ತಾಜಿ - ಹುಲಸುರPHH(NK) / NCSBiometric****892225/05/2022FPS****892225/05/20223002000025/05/2022
560100158196 Usha bhai - ಹುಲಸುರPHH(NK) / NCSBiometric****892225/05/2022FPS****892225/05/202212008000025/05/2022
560100158197 ನರೇದರ್ - ಸಂಗಮPHH(NK) / NCSBiometric****892225/05/2022FPS****892225/05/202212008000025/05/2022
560100158198 Sangeeta - ಹೂಲಸುರPHH(NK) / NCSBiometric****892225/05/2022FPS****892225/05/202212008000025/05/2022
560100158199 ಸಿದ್ಧಮ್ಮ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****892225/05/2022FPS****892225/05/20229006000025/05/2022
560100158200 ದೇವಪ್ಪ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****892225/05/2022FPS****892225/05/20229006000025/05/2022
560100158201 Gundamma - ಹುಲಸುರPHH(NK) / NCSBiometric****892225/05/2022FPS****892225/05/2022180012000025/05/2022
560100166806 ಇಸಾ ಮಿಯಾ - ಹುಲಸುರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166807 ಭಾವುರಾವ - ಹುಲಸುರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166808 ವಿಶ್ವನಾಥ - ಹುಲಸೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166809 Mangalabai - ಹುಲಸೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166810 ಕಿಶನ ರಾವ - ಹುಲಸೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166811 ತ್ರಿಂಬಕ್‌ ರಾವ - ಹುಲಸುರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166812 ಯಾದವರಾವ್‌ - ಹುಲಸುರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166813 ರಾ ಸಾಹೆಬ - ಹುಲಸೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166814 ರಾಮಾ ರಾವ - ಹುಲಸೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166815 ನಾಗನಾಥ - ಹುಲಸೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166816 ಬಾಬು ರಾವ - ಹೂಲಸುರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166817 ರಮೇಶ - ಹುಲಸೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166818 ಪಾಂಡುರಂಗ - ಹುಲಸೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166819 ಬಾಬು ರಾವ - ಹುಲಸೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166820 ಭೀವಾಜಿ - ಹುಲಸೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166821 ವಿಠಲ ರಾವ - ಹುಲಸೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166822 ಪಿರಾಜಿ - ಹುಲಸೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166823 ಮನುಹರ - ಹೂಲಸುರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166824 parwati - ಹುಲಸೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166825 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿ - ಹೂಲಸುರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166826 ತಾನಾಜಿ - ಹುಲಸೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166827 ದೇವಿಂದ್ರ - ಹೂಲಸುರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166828 ಚಂದ್ರಕಾಂತ - ಹುಲಸೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166829 ವಾಗಜಿ - ಹುಲಸೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166830 ಅಶೂಕ - ಹುಲಸೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166831 ನರಸಿಂಗ್ ರಾವ - ಹೂಲಸುರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166832 ಗೋವಿಂದ ರಾವ - ಹೂಲಸೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166833 ದಿಗಂಬರ - ಹುಲಸೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100170480 Aasha W/o Arunrao - ಹೂಲಸುರ(ಕೆ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100170599 Rashika Bai - ಹುಲಸೂರ(ಕೆ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****892225/05/2022FPS****892225/05/2022210014000025/05/2022
560100173468 Shiridhar S/o Ramrao - ಹುಲಸೊರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100173472 Shilesh S/o Bajirao - ಹುಲಸೂರ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿಲ್ಲೆ :ಬೀದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100173497 Rajkumar S/o Venkatrao - ಹುಲುಸುರ ತಾ,ಔರಾದ ಬಾ ಜಿ,ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100173613 Vishvnath S/o Pundlikrao - ಹುಲಸೊರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100173641 Vijyakumar S/o Manohar - ಹುಲಸೂರ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100173649 Revappaya S/o Shankrya - ಹುಲಸುರ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100173726 Alimpasha S/o Shalani - ಹುಲಸೂರ ತಾ,ಔರಾದ ಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100173878 Prashanth Devidas - ಹುಲಸೂರ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ; ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100173912 Baburao S/o Narshingrao - ಸಾ:ಹುಲಸುರ ತಾ:ಔರಾದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100173923 Hanmath Govindrao - ಹುಲಸೂರ ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ ಬೀಧರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100173927 Tukaram Bajirao - ಹುಲಸೂರ ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ: ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100173937 Chandekath Prlahd - ಹುಲಸುರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100173950 Dhanaji Sangram - ಹುಲಸೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100173952 Shivkumar Prlahad - ಹುಲಸೂರ ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ: ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100175812 Subha Bai - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****892226/05/2022FPS****892226/05/202212008000026/05/2022
560100176828 ಶೀವಾಜಿ - ಹೂಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****892226/05/2022FPS****892226/05/2022150010000026/05/2022
560100179767 ಬಾನುದಾಸ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****892225/05/2022FPS****892225/05/2022150010000025/05/2022
560100180099 ಗೋವಿಂದ ರಾವ - ಹುಲಸೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100180856 shesha bai - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****892225/05/2022FPS****892225/05/20223002000025/05/2022
560100180865 kala vati - ಹೂಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****892225/05/2022FPS****892225/05/20223002000025/05/2022
560100180871 ಕಾಳಿ ದಾಸ - ಹುಲಸೂರAAY(NK) / NCSBiometric****892225/05/2022FPS****892225/05/2022200015000025/05/2022
560100180876 shesha bai - HULSOORPHH(NK) / NCSBiometric****892225/05/2022FPS****892225/05/20223002000025/05/2022
560100180887 ಸೊಪಾನ - ಹೂಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****892225/05/2022FPS****892225/05/202212008000025/05/2022
560100180910 ನರಸಿಂಗ - ಹೂಲಸೂರAAY(NK) / NCSBiometric****892225/05/2022FPS****892225/05/2022200015000025/05/2022
560100180935 ಸಂತೋಷ - ಹೂಲಸೂರAAY(NK) / NCSBiometric****892225/05/2022FPS****892225/05/2022200015000025/05/2022
560100180945 ಹಾರಿಬಾ - ಹೂಲಸೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560100180951 anusaya bai - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100180988 ಸೀನಾ ಬಾಯಿ - ಹೂಲಸೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100181451 premala - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****892225/05/2022FPS****892225/05/2022150010000025/05/2022
560100182213 Gousabee - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****892225/05/2022FPS****892225/05/2022150010000025/05/2022
560100182214 Suganda - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100182390 ಮಾಣಿಕ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****892225/05/2022FPS****892225/05/20229006000025/05/2022
560100182657 Anjanabai - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****892228/05/2022FPS****892228/05/20226004000028/05/2022
560100182658 Kamalabai - ಹುಲಸೂರAAY(NK) / NCSBiometric****892228/05/2022FPS****892228/05/2022200015000028/05/2022
560100182660 Shafa bhai - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****892225/05/2022FPS****892225/05/20223002000025/05/2022
560100182707 ಕಿಶನ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****892226/05/2022FPS****892226/05/202212008000026/05/2022
560100182709 ವಿನೋದ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****892225/05/2022FPS****892225/05/20226004000025/05/2022
560100183210 ಸಂಜೂ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****892225/05/2022FPS****892225/05/2022150010000025/05/2022
560100183467 Sharada dilip - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****892225/05/2022FPS****892225/05/20223002000025/05/2022
560100184004 ಮಾರುತಿ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****892225/05/2022FPS****892225/05/202212008000025/05/2022
560100184030 ರಾಜಕುಮಾರ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****892226/05/2022FPS****892226/05/20223002000026/05/2022
560100184129 ಶರಣಾ ಬಾಯಿ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****892225/05/2022FPS****892225/05/20226004000025/05/2022
560100184238 Vandna - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****892228/05/2022FPS****892228/05/20223002000028/05/2022
560100184516 Indrabai - ಹುಲಸೂರ(ಕೆ)ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****892228/05/2022FPS****892228/05/20229006000028/05/2022
560100184518 ಕಿಶನ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100184938 Rupavati - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****892225/05/2022FPS****892225/05/202212008000025/05/2022
560100184939 ರಾಮರಾವ್‌ - ಹುಲಸೂರ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560100184940 Bhagiratha - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****892225/05/2022FPS****892225/05/20226004000025/05/2022
560100184941 ಪವನ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****892226/05/2022FPS****892226/05/20229006000026/05/2022
560100185146 ಶಿವಕುಮಾರ - ಹೂಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****892225/05/2022FPS****892225/05/202212008000025/05/2022
560100185147 ಬಾಲಿಕಾಬಾಯಿ - ಹೂಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****892226/05/2022FPS****892226/05/20229006000026/05/2022
560100185493 BALAJI - ಹುಲಸುರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100185494 RAM - ಹುಲಸುರPHH(NK) / NCSBiometric****892225/05/2022FPS****892225/05/20229006000025/05/2022
560100185495 SATYAVAN - ಹೂಲಸೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100185496 RAMESH - ಹುಲಸುರPHH(NK) / NCSBiometric****892225/05/2022FPS****892225/05/20226004000025/05/2022
560100185497 Ahok S/o Marutirav - ಗ್ರಾಮ ಹುಲಸುರPHH(NK) / NCSBiometric****892225/05/2022FPS****892225/05/202212008000025/05/2022
560100185499 Venkatrav S/o Baburav - ಅಂಚೆ ಹುಲಸುರPHH(NK) / NCSBiometric****892228/05/2022FPS****892228/05/20229006000028/05/2022
560100185500 Laxmibai W/o Chandrakanth - ಅಂಚೆ ಹುಲಸುರPHH(NK) / NCSBiometric****892228/05/2022FPS****892228/05/20226004000028/05/2022
560100185501 Chitramma W/o Sharnappa - ಅಂಚೆ ಹುಲಸುರ ತಾ/ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿಲ್ಲPHH(NK) / NCSBiometric****892228/05/2022FPS****892228/05/20223002000028/05/2022
560100185502 Pramila W/o Narsing - ಗ್ರಾಮ ಹುಲಸುರPHH(NK) / NCSBiometric****892225/05/2022FPS****892225/05/20223002000025/05/2022
560100185503 SUDHAKAR - ಹೂಲಸೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100185504 Sridevi - ಹುಲಸುರPHH(NK) / NCSBiometric****892225/05/2022FPS****892225/05/20229006000025/05/2022
560100185505 Shakunthalabai - ಹುಲಸುರPHH(NK) / NCSBiometric****892225/05/2022FPS****892225/05/2022150010000025/05/2022
560100185506 Ambika W/o Dayanand - ಗ್ರಾಮ ಹುಲಸುರPHH(NK) / NCSBiometric****892225/05/2022FPS****892225/05/20229006000025/05/2022
560100185507 Balaji S/o Ramchandra - ಅಂಚೆ ಸಂಗಮ ತಾ/ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿಲ್ಲಾ PHH(NK) / NCSBiometric****892225/05/2022FPS****892225/05/20223002000025/05/2022
560100185812 Jaishree - ಅಂಚೆ ಹುಲಸುರ ತಾ/ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿಲ್ಲPHH(NK) / NCSBiometric****892225/05/2022FPS****892225/05/2022150010000025/05/2022
560100185813 Savitabai - ಅಂಚೆ ಹುಲಸುರPHH(NK) / NCSBiometric****892225/05/2022FPS****892225/05/2022180012000025/05/2022
560100187165 Meeerabai - ಶೀವಾಜಿರಾವ 29 29 ಹುಲಸೂರ ಹುಲPHH(NK) / NCSBiometric****892225/05/2022FPS****892225/05/202212008000025/05/2022
560100187166 Kashibayi - ರಾಮ 29 ಹುಲಸೂರ ಹುಲಸೂರ ಖೇಡ್ PHH(NK) / NCSBiometric****892225/05/2022FPS****892225/05/20226004000025/05/2022
560100187167 Laximi Bai - ಮಾಧವರಾವ 29 29 ಹುಲಸೂರ ಖೇಡ್ PHH(NK) / NCSBiometric****892225/05/2022FPS****892225/05/202212008000025/05/2022
560100187169 ಮಂಗಲಾ - ಅಂಕುಶ 75 ಹುಲಸೂರ ಖೇಡ್ ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****892225/05/2022FPS****892225/05/202212008000025/05/2022
560100187170 Mahadevi - ಧನರಾಜ 48 ಹುಲಸೂರ ಖೇಡ ಹುಲಸೂರ PHH(NK) / NCSBiometric****892228/05/2022FPS****892228/05/2022150010000028/05/2022
560100187171 Anusaya - ಸಂದೀಪ 30 ಹುಲಸೂರ ಹುಲಸೂರ ಹುಲPHH(NK) / NCSBiometric****892225/05/2022FPS****892225/05/202212008000025/05/2022
560100187172 Komalabai - ಗ್ಯಾನದೆವ 42/ಅ ಹುಲಸೂರ ಹುಲಸೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100187445 Tabsum Beguym - ಶೈಲಾನಿ 108 108 ಹುಲಸೂರ ಹುಲಸPHH(NK) / NCSBiometric****892228/05/2022FPS****892228/05/2022150010000028/05/2022
560100187448 Yashodha - ವಿವೇಕಾನಂದ 49 49 ಹುಲಸೂರ ಹುಲPHH(NK) / NCSBiometric****892225/05/2022FPS****892225/05/2022180012000025/05/2022
560100187449 Sudeshana - ರಾಜು 30 30 ಹುಲಸೂರ ಹುಲಸೂರ PHH(NK) / NCSBiometric****892225/05/2022FPS****892225/05/202212008000025/05/2022
560100187450 ಹುಮೇರಾಬೇಗಂ - ಹುಮೇರಾಬೇಗಂ 8 ಹುಲಸೂರ ಖೇಡ್ ಹುPHH(NK) / NCSBiometric****892225/05/2022FPS****892225/05/20226004000025/05/2022
560100187458 ರೂಪಾವತಿ - ಶಿವರಾಜ 71 ಹುಲಸೂರ ಖೇಡ್ ಹುಲಸPHH(NK) / NCSBiometric****892225/05/2022FPS****892225/05/202212008000025/05/2022
560100187459 ಪಾರ್ವತಿ - ಪಾರ್ವತಿ 26 ಹುಲಸೂರ ಖೇಡ್ ಹುPHH(NK) / NCSBiometric****892225/05/2022FPS****892225/05/20229006000025/05/2022
560100187460 Multanabi - ಮೌಲಾಶಾ 108 108 ಹುಲಸೂರ ಹುಲಸPHH(NK) / NCSBiometric****892225/05/2022FPS****892225/05/2022150010000025/05/2022
560100187461 Satyabhama - ಗೋವಿಂದರಾವ 91 91 ಹುಲಸೂರ ಹುಲPHH(NK) / NCSBiometric****892226/05/2022FPS****892226/05/20229006000026/05/2022
560100187513 Prabhavati - ವಿಜಯಕುಮಾರ 2 ಹುಲಸೂರ ಖೇಡ್ ಹುಲPHH(NK) / NCS------30000000-
560100187560 Shobha - ಶೋಭಾ 49 ಹುಲಸೂರ ಖೇಡ್ ಹುಲಸೂರ PHH(NK) / NCSBiometric****892225/05/2022FPS****892225/05/202212008000025/05/2022
560100187571 Lalita - ಹಾವಗಿರಾವ 68 ಹುಲಸೂರ ಖೇಡ್ ಹುಲPHH(NK) / NCSBiometric****892226/05/2022FPS****892226/05/20229006000026/05/2022
560100187624 ಶಾರದಾ - ಶಂಕರ 71 ಹುಲಸೂರ ರೋಡ್ ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****892225/05/2022FPS****892225/05/20229006000025/05/2022
560100188480 Kushal - ತಾನಾಜಿ 31 ಹುಲಸೂರ ಖೇಡ್ ಹುಲಸೂPHH(NK) / NCSBiometric****892225/05/2022FPS****892225/05/20229006000025/05/2022
560100188481 Manoranjana - ಸಂಜೀವಕುಮಾರ 68 ಹುಲಸೂರ ಖೇಡ್ ಹNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100188482 Sulochanabai - S/O: ಗೋವಿಂದ ರಾವ್ ಬಿರಾದಾರ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100188491 Phulubai - ದೇವಿದಾಸ 10 ಹುಲಸೂರ ಖೇಡ್ ಹುಲಸPHH(NK) / NCSBiometric****892225/05/2022FPS****892225/05/20229006000025/05/2022
560100188492 Supriya - ರಾಮ 1/63 ಹುಲಸೂರ ಖೇಡ್ ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****892225/05/2022FPS****892225/05/20229006000025/05/2022
560100188995 Mangalabai - ವಿನಾಯಕರಾವ 20 ಹುಲಸೂರ ಖೇಡ್ ಹPHH(NK) / NCSBiometric****892225/05/2022FPS****892225/05/20223002000025/05/2022
560100189065 Sujata - ಸಿದ್ದಲಿಂಗ 17 ಹುಲಸೂರ ಖೇಡ್ ಹುPHH(NK) / NCSBiometric****892228/05/2022FPS****892228/05/2022210014000028/05/2022
560100189398 Balika - ಬಾಲಿಕಾ 259 ಹುಲಸೂರ ಖೇಡ್ ಹುಲಸPHH(NK) / NCSBiometric****892225/05/2022FPS****892225/05/2022150010000025/05/2022
560100195833 Sagarabai - C/O ಪಾಂಡುರಂಗ #64 . ಹುಲಸೂರ ಕNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100196631 Archana - W/O: ಕಿಶೋರ್ ಶಿಂದೆ ಅಟ ಪೋಸ್PHH(NK) / NCSBiometric****892225/05/2022FPS****892225/05/202212008000025/05/2022
560100197540 Ambika - W/O ಹಾವಗಿ ಮಟಪತಿ #71/ಅ . ಹುಲPHH(NK) / NCSBiometric****892225/05/2022FPS****892225/05/202212008000025/05/2022
560100199356 Sampata - W/O: ಧೊಂಡಿರಾಮ್ ಅಟ್ ಪೊಸ್ಟ್PHH(NK) / NCSBiometric****892225/05/2022FPS****892225/05/20229406000025/05/2022
560100199359 Shilpa - W/O ಅಂಬಾದಾಸ ಹುಲಸೂರೆ 160 ನಾರ್PHH(NK) / NCSBiometric****892225/05/2022FPS****892225/05/20229406000025/05/2022
560100200044 Rohini - W/O: ಶಿವಕುಮಾರ್ ಪಾಟೀಲ ಅಟ ಪNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100201233 Jyothi - W/O: ಅನಿಲ್ ಜಗತಾಪ ಅಟ ಪೋಸ್ಟNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100201480 Sangitha - ಕೇರ್ ಆಫ್: ರಂಗರಾವ ಜಾಧವ 59-2 1NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100201700 Bharathbai - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಕಿಶನ ಪಾಟೀಲ 1 1 ಆಟPHH(NK) / NCSBiometric****892225/05/2022FPS****892225/05/20229406000025/05/2022
560100201708 Indumati - W/O: ವಿನಾಯಕ ಅಟ ಪೋಸ್ಟ ಹುಲಸNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100201717 Bhagirath Bai - W/O: ನಾರಾಯಣ್ ರಾವ್ ಜಗತಾಪ 2-50 NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100201834 Mahadevi - S/O ಭೀಮರಾವ ಪಾಟೀಲ ಮೇನ್ ರೋಡ ಹೌNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100201923 Gurudevi - C/O ಗುರುಪಾದಯ್ಯ 588/ಏ ಮೇನ್ ರೋNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100201926 Minakshi - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಬಸವರಾಜ 3-62 ಕಮಲನಗರ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100201975 Padminibai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕಲ್ಯಾಣರಾವ . . .NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100201989 Surekha Dhulappa - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಧುಳಪ್ಪ ಯಾಕತಪೂರೆ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100202096 Mangalabai - W/O ಶಿವರಾಜ್ ಬಿರಾದರ್ ಸೋನಾಳ ಅಂNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100202099 Surekha - W/O: ನವನಾಥ ಮುರಕೀ ಜ್ಞಾನೇಶ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100202130 Sudharani - W/O ಶ್ರೀಕಾಂತ ಹೊಂಡಾಳೆ 71 ಮೇನ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100202232 Gopika - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಬಸವಂತ ದೇವರ್ಶೆ 255 NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100202863 Shaikh Zeba - C/O ಶೈಖ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಲಾಲಾ 104 . PHH(NK) / NCSBiometric****892225/05/2022FPS****892225/05/20229406000025/05/2022
560100203017 Jaishri - W/O: ರಾಜಕುಮಾರ್ ಪಾಟೀಲ ಅಟ ಪPHH(NK) / NCSBiometric****892225/05/2022FPS****892225/05/202212008000025/05/2022
Top