REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560100131061 Jagadevi - W/O ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ ತೋರಣಾ ತಾ. NPHH(NK) / NCS------50000000-
560100131189 Jaishri - W/O ಸಂಗ್ರಾಮ ೪/೫೨೬ ತೋರಣಾ ತNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100131709 Nirmalabai - D/O: ದಯಾನಂದ 3-104 ಕಮಲನಗರ ರಸ್PHH(NK) / NCS------30000000-
560100131762 Shanta Bai - W/O ಬಾಜಿರಾವ ತೋರಣಾ ತಾ. ಔರPHH(NK) / NCSBiometric****283023/05/2022FPS****283023/05/2022180012000023/05/2022
560100131765 Manisha - W/O ಕಾಶೀನಾಥ ತೋರಣಾ ತಾ ಔರಾದPHH(NK) / NCSBiometric****773124/05/2022FPS****773124/05/20226004000024/05/2022
560100131806 Laxmi Bai - W/O ಅಂಬಾದಾಸ್ ತೋರಣಾ ತಾ ಔರPHH(NK) / NCS------150000000-
560100131810 Mathura Bai - W/O ಸಂಗ್ರಾಮ್ ತೋರಣಾ ತಾ ಔರPHH(NK) / NCSBiometric****773126/05/2022FPS****773126/05/2022150010000026/05/2022
560100131811 Ranjana - W/O ಸಂದೀಪ್ ತೋರಣಾ ತಾ ಔರಾದPHH(NK) / NCSBiometric****773129/05/2022FPS****773129/05/20226004000029/05/2022
560100131943 Sunita - W/O ಅರ್ಜುನ್ ತೋರಣಾ ತಾ ಔರಾPHH(NK) / NCSBiometric****773124/05/2022FPS****773124/05/20226004000024/05/2022
560100131996 Sharanamma - W/O ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ತೋರಣಾ ತಾ. ಔPHH(NK) / NCS------120000000-
560100132032 Eramma - W/O ಮಾಧವ್ ರಾವ್ ತೋರಣಾ ತಾ PHH(NK) / NCSBiometric****773122/05/2022FPS****773122/05/20229006000022/05/2022
560100132033 Mamta - W/O ಸಂಜುಕುಮಾರ ತೋರಣಾ, ತಾ.PHH(NK) / NCSBiometric****773122/05/2022FPS****773122/05/20226004000022/05/2022
560100132077 Mavita - W/O ಪ್ರದನ್ಯಾವಂತ ಕಾಂಬಳೆ . . PHH(NK) / NCSBiometric****773126/05/2022FPS****773126/05/20226004000026/05/2022
560100132174 Bhagyashri - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದಿಲೀಪ್ ಬಾಲಕುಂದೆ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100132179 Savitra Bai - W/O ಶಂಕರ ತೋರಣಾ ತಾ ಔರಾದ ಬPHH(NK) / NCS------30000000-
560100132208 Sushila Bai - W/O ಲಕ್ಷ್ಮನ ರಾವ್ ತೋರಣಾ PHH(NK) / NCSBiometric****773124/05/2022FPS****773124/05/202212008000024/05/2022
560100132212 Bhagyshree - W/O ಸಂತೋಷ ತೋರಣಾ ತಾ ಔರಾದ PHH(NK) / NCSBiometric****283023/05/2022FPS****283023/05/20223002000023/05/2022
560100132225 Bhagyajyoti - W/O ಹಣಮಂತ . . ಡೋಣಗಾಂವ ಎಮ, ತPHH(NK) / NCS------60000000-
560100132279 Vidhya Honnale - W/O ಕುಮಾರವಿಲಾಸ ಹೊನ್ನಾಲೆ #4/15PHH(NK) / NCSBiometric****762823/05/2022FPS****762823/05/20229006000023/05/2022
560100132317 Pushpawathi - W/O ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ತೋರಣಾ ತಾ PHH(NK) / NCSBiometric****283023/05/2022FPS****283023/05/202212008000023/05/2022
560100132396 Roopa - ಕೇರ್ ಆಫ್: ನವನಾಥ ತೋರಣಾ ತಾ.PHH(NK) / NCSBiometric****773129/05/2022FPS****773129/05/20226004000029/05/2022
560100132405 ಶಾಹು - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಸಂಜುಕುಮಾರ ಚಕಲೆ PHH(NK) / NCSBiometric****773122/05/2022FPS****773122/05/202212008000022/05/2022
560100132832 Indu - W/O ರಾಜಕುಮಾರ್ ತೋರಣಾ ತಾ ಔPHH(NK) / NCSBiometric****773128/05/2022FPS****773128/05/202212008000028/05/2022
560100132865 Premala - W/O ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ತೋರಣಾ ತPHH(NK) / NCSBiometric****170327/05/2022FPS****170327/05/20223002000027/05/2022
560100132968 Malikabegam - W/O ಇಸಮೈಲ್ ತೋರಣಾ ತಾ. ಔರಾPHH(NK) / NCSBiometric****203624/05/2022FPS****203624/05/2022180012000024/05/2022
560100133098 Komal - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂಜಯಕುಮಾರ ಅಟ PHH(NK) / NCSBiometric****762821/05/2022FPS****762821/05/20226004000021/05/2022
560100133210 Sumitrabai - W/O ಬಂಕಟಸಿಂಗ್ಹ್ ಹಾಜರಿ #132 ನPHH(NK) / NCSBiometric****762824/05/2022FPS****762824/05/20229006000024/05/2022
560100133443 Shilpa Rani - W/O ಧನರಾಜ ೩/೨೨೧ ತೋರಣಾ ತಾ PHH(NK) / NCSBiometric****773129/05/2022FPS****773129/05/20229006000029/05/2022
560100134123 Meen Bai - W/O ರಾಮ್ ರಾವ್ ತೋರಣಾ ತಾ.ಔPHH(NK) / NCSBiometric****773127/05/2022FPS****773127/05/20229006000027/05/2022
560100134463 Sulochana - W/O ಗೋವಿಂದರಾವ್ ತೋರಣಾ ತಾ PHH(NK) / NCSBiometric****773129/05/2022FPS****773129/05/20229006000029/05/2022
560100134891 Neha - W/O ಖಾಸೀಮ #1/68 . ತೋರಣಾ, ತಾPHH(NK) / NCSBiometric****762824/05/2022FPS****762824/05/20226004000024/05/2022
560100134994 Mira - W/O ಸುನಿಲ್ ತೋರಣಾ ತಾ ಔರಾದPHH(NK) / NCSBiometric****773124/05/2022FPS****773124/05/2022150010000024/05/2022
560100135093 Shilpa - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂದೀಪ್ ಭೋಸಲೇ PHH(NK) / NCSBiometric****773126/05/2022FPS****773126/05/20226004000026/05/2022
560100135359 Kousar Bee - W/O ಶರೀಫ್ ಮಿಯಾ ತೋರಣಾ ತಾ. PHH(NK) / NCSBiometric****773126/05/2022FPS****773126/05/2022150010000026/05/2022
560100135362 Sunita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದತ್ತಾ ತೋರಣಾ ತPHH(NK) / NCS------60000000-
560100135373 Anita - W/O ಬಲವಂಥರಾವ್ ತೋರಣಾ ತಾ ಔPHH(NK) / NCSBiometric****773126/05/2022FPS****773126/05/20229006000026/05/2022
560100135423 Sarina - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಬಿಲಾಲ್ ಶೈಖ ತೋರಣPHH(NK) / NCSBiometric****773124/05/2022FPS****773124/05/20226004000024/05/2022
560100135572 Rubina - W/O ಶೌಕತ್ ಶೈಖ್ ತೋರಣಾ ತಾ. PHH(NK) / NCSBiometric****773124/05/2022FPS****773124/05/202212008000024/05/2022
560100135919 Koushalyabai - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಮಹಾದೇವ 3-58 ತೋರಣPHH(NK) / NCSBiometric****283023/05/2022FPS****283023/05/20229006000023/05/2022
560100136247 Mahananda - W/O ಸಾಗರ್ ರಾಜೋಳೇ #2/116 . ತPHH(NK) / NCSBiometric****283022/05/2022FPS****283022/05/20226004000022/05/2022
560100136555 Kamal - W/O ತುಕಾರಾಮ ತೋರಣಾ ತಾ ಔರಾದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100136763 Meena - W/O ರಾಜೇಂದ್ರ ಭಂಡೇ ತೋರಣಾ ವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100136953 Gulubai - W/O ಧೊಂಡೀಬಾ ಘೋಗರೆ ತೋರಣಾ ತNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100136958 Rajani - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸುಶೀಲ ಕುಮಾರ PHH(NK) / NCSBiometric****773129/05/2022FPS****773129/05/20229006000029/05/2022
560100137170 Sharada Bai - W/O ಅಣ್ಣ ರಾವ್ ತೋರಣಾ ತಾ ಔPHH(NK) / NCSBiometric****762824/05/2022FPS****762824/05/20229006000024/05/2022
560100137297 Parwatibai - W/O: ಅಶೋಕ 26 ರಂಡ್ಯಾಳ ತಾ ಔರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100137553 Sulochana - W/O ಶಂಕರಯಾ ತೋರಣಾ ತಾ. ಔರಾPHH(NK) / NCSBiometric****773126/05/2022FPS****773126/05/202212008000026/05/2022
560100137789 Sunita - W/O ಮಾಧವರಾವ್ ೩/೧೫೧ ತೋರಣಾ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100138070 Tejabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಜಕುಮಾರ ವನಮಾರೆ ತೋNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100138353 Sandhyarani - W/O ರಮೇಶ ಶಿಂದೆ ತೋರಣಾ ತೋರNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100138942 Paravin Begam - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಉಮರ ಶೇಖ ಅಟ ಪೋPHH(NK) / NCSBiometric****773124/05/2022FPS****773124/05/20226004000024/05/2022
560100139159 Bhagyashri - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂಗಮೇಶ ತೋರಣಾ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100139966 Anjana - W/O ಗೋವಿಂದ್ ತೋರಣ ತಾ.ಔರಾದPHH(NK) / NCSBiometric****283023/05/2022FPS****283023/05/202212008000023/05/2022
560100140648 Ruksana - W/O ಸೈಯದ್ ಮೂನಾ ತೋರನಾ ತೋರನಾ ತPHH(NK) / NCSBiometric****773124/05/2022FPS****773124/05/20226004000024/05/2022
560100141073 Chandrakala - W/O ದಿಗಂಬರ ರಾವ ೧೦/೩೩ ಬಸವನPHH(NK) / NCSBiometric****499226/05/2022FPS****499226/05/202212008000026/05/2022
560100141805 Sulochana - W/O ನಾಗನಾಥ್ ತೋರಣಾ ತಾ ಬಿ NPHH(NK) / NCS------50000000-
560100141932 Bhimrao - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಗಣಪತ ರಾವ NPHH(NK) / NCS------50000000-
560100142115 Vidyavati - W/O ಶಾಲಿವಾನ್ ತೋರಣಾ ತಾ ಔರNPHH(NK) / NCS------50000000-
560100145985 ಭಾರತಿ - ಮು.ತೋರಣಾPHH(NK) / NCSBiometric****283029/05/2022FPS****283029/05/20229006000029/05/2022
560100145987 Subhash - ಸಾ : ತೋರಣಾ ತಾ : ಔರಾದ (ಬಾ) ಜೀ :AAY(NK) / NCSBiometric****283023/05/2022FPS****283023/05/2022200015000023/05/2022
560100145988 Sunita - ತೊರಣಾAAY(NK) / NCSBiometric****509725/05/2022FPS****509725/05/2022200015000025/05/2022
560100145990 ಕಾಶಿನಾಥ - ಸಾ : ತೋರಣಾ ತಾ : ಔರಾದ (ಬ಻) ಜೀ :AAY(NK) / NCSBiometric****773126/05/2022FPS****773126/05/2022200015000026/05/2022
560100145992 ಮಾಣಿಕ - ಮು. ಪೊ. ತೋರಣಾ ತಾ|| ಔರಾದAAY(NK) / NCSBiometric****773129/05/2022FPS****773129/05/2022200015000029/05/2022
560100145993 ಮಿಲಿಂದ - ಮು : ತೋರಣಾ ತಾ : ಔರಾದ (ಬಾ) ಜೀ :AAY(NK) / NCSBiometric****773124/05/2022FPS****773124/05/2022200015000024/05/2022
560100145994 ಮನೋಹರ - ಮು.ಪೋ.ತೋರಣಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100145995 ಮೋತಿರಾಮ್‌ - ಸಾ : ಮುಧೋಳ (ಬಿ) ತಾ : ಔರಾದ (ಬಾ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560100145996 ಪ್ರಭು - ತೊರಣಾAAY(NK) / NCSBiometric****283023/05/2022FPS****283023/05/2022200015000023/05/2022
560100145997 ಗಣಪತಿ - ಸಾ: ತೋರಣಾ ತಾ : ಔರಾದ (ಬಾ) ಜೀ : PHH(NK) / NCS------90000000-
560100145998 ಮಾರುತಿ - ತೊರಣಾAAY(NK) / NCSBiometric****773126/05/2022FPS****773126/05/2022200015000026/05/2022
560100145999 Shubhidra Bai - ಮು.ತೋರಣಾAAY(NK) / NCSBiometric****283029/05/2022FPS****283029/05/2022200015000029/05/2022
560100146000 ರಘುನಾಥ - ತೊರಣಾAAY(NK) / NCSBiometric****773127/05/2022FPS****773127/05/2022200015000027/05/2022
560100146001 ಸುರ್ಯಕಾಂತ - ಮು. ಪೊ. ತೊರಣಾ ತಾ|| ಔರಾದAAY(NK) / NCSBiometric****773126/05/2022FPS****773126/05/2022200015000026/05/2022
560100146002 ಸೋಪಾನ ರಾವ - ಸಾ : ತೋರಣಾ ತಾ : ಔರಾದ (ಬಾ) ಜೀ :PHH(NK) / NCSBiometric****773129/05/2022FPS****773129/05/20223002000029/05/2022
560100146003 ಪದ್ಮಿಣಿ ಬಾಯಿ - ಮು.ತೋರಣಾPHH(NK) / NCSBiometric****773116/05/2022FPS****773116/05/20226004000016/05/2022
560100146004 ರಮೇಶ - ಮು.ತೋರಣಾAAY(NK) / NCSBiometric****773124/05/2022FPS****773124/05/2022200015000024/05/2022
560100146005 ಪ್ರಯಾಗ ಬಾಯಿ - ಸಾ : ತೋರಣಾ ತಾ : ಔರಾದ (ಬಾ) ಜೀ :PHH(NK) / NCSBiometric****773129/05/2022FPS****773129/05/20229006000029/05/2022
560100146007 ಸ್ಯದು - ಮು.ಪೋ.ತೋರಣಾAAY(NK) / NCSBiometric****283023/05/2022FPS****283023/05/2022200015000023/05/2022
560100146008 Prayag Bai - ಮು.ತೋರಣಾAAY(NK) / NCSBiometric****773124/05/2022FPS****773124/05/2022200015000024/05/2022
560100146009 ಸರುಬಾಯಿ - ಮು.ತೋರಣಾAAY(NK) / NCSBiometric****773126/05/2022FPS****773126/05/2022200015000026/05/2022
560100146010 Ranjana - ಮು : ತೋರಣಾ ತಾ : ಔರಾದ (ಬಾ) ಜೀ :AAY(NK) / NCSBiometric****773124/05/2022FPS****773124/05/2022200015000024/05/2022
560100146011 ನರಸಿಂಗ್ - ಮು.ಪೋ.ತೋರಣಾ ತಾ.ಔರಾದ ಬಿ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****773124/05/2022FPS****773124/05/2022210014000024/05/2022
560100146012 Nirmala - ಮು.ತೋರಣಾ ವಾಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****283024/05/2022FPS****283024/05/2022200015000024/05/2022
560100146013 ನರಸು - ತೊರಣಾವಡಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560100146014 Bhaga Bai - ಮು.ತೋರಣಾವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****283024/05/2022FPS****283024/05/2022210014000024/05/2022
560100146015 ಲಕ್ಷ್ಮಿಣ - ಮು.ತೋರಣಾ ವಾಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****773129/05/2022FPS****773129/05/2022200015000029/05/2022
560100146016 Sushila Bai - ಸಾ : ತೋರಣಾ ತಾ : ಔರಾದ (ಬಾ) ಜೀ :AAY(NK) / NCSBiometric****773128/05/2022FPS****773128/05/2022200015000028/05/2022
560100146017 ಶಿವಾಜಿ - ಸಾ : ತೋರಣಾ ತಾ : ಔರಾದ (ಬಾ) ಜೀ :AAY(NK) / NCSBiometric****283022/05/2022FPS****283022/05/2022200015000022/05/2022
560100146018 ಗ್ಯಾನೋಬಾ - ಮು.ತೋರಣಾAAY(NK) / NCSBiometric****773129/05/2022FPS****773129/05/2022200015000029/05/2022
560100146019 ಸಮೇ ಬಿ - ಮು . ಪೊ. ತೋರಣಾ ತಾ||ಔರಾದPHH(NK) / NCS------30000000-
560100146020 ಸೂರ್ಯ ಕಾಂತ - ಮು. ಪೊ.ತೋರ್ಣ ತಾ|| ಔರಾದAAY(NK) / NCSBiometric****773124/05/2022FPS****773124/05/2022200015000024/05/2022
560100146021 Renuka - ಮು.ತೋರಣಾAAY(NK) / NCSBiometric****773126/05/2022FPS****773126/05/2022200015000026/05/2022
560100146022 Sarswathi - ಮು.ತೋರಣಾ ತಾ.ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ.ಬೀದರ-58PHH(NK) / NCSBiometric****773124/05/2022FPS****773124/05/202212008000024/05/2022
560100146024 ಮಾರುತಿ - ಮು.ತೋರಣಾAAY(NK) / NCSBiometric****773126/05/2022FPS****773126/05/2022200015000026/05/2022
560100146025 ಪದ್ಮಿಣಿ ಬಾಯಿ - ಮು.ತೋರಣಾAAY(NK) / NCSBiometric****773127/05/2022FPS****773127/05/2022200015000027/05/2022
560100146026 ಮಚೆಂದ್ರ ಸಟವಾ ರಣದೀವೆ - ಮು.ಪೊ.ತೋರಣಾ ತಾ.ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ.ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****773126/05/2022FPS****773126/05/20223002000026/05/2022
560100146027 ಲಾಲು - ತೋರಣಾAAY(NK) / NCSBiometric****762826/05/2022FPS****762826/05/2022200015000026/05/2022
560100146028 Rukamin Bai - ಮು.ಪೋ.ತೋರಣಾPHH(NK) / NCSBiometric****773129/05/2022FPS****773129/05/20226004000029/05/2022
560100158317 ಮೈನುದ್ದಿನ್‌ - ತೋರ್ಣPHH(NK) / NCS------30000000-
560100158318 ಬಂಡೆಪಾ - ಮು.ಪೋ.ತೋರಣಾ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿPHH(NK) / NCSBiometric****773126/05/2022FPS****773126/05/20223002000026/05/2022
560100158319 ಯಶವಂತ - ಮು.ಪೋ. ತೋರಣಾPHH(NK) / NCSBiometric****773128/05/2022FPS****773128/05/20229006000028/05/2022
560100158320 Kalpana - ತೋರಣಾPHH(NK) / NCSBiometric****590221/05/2022FPS****590221/05/20229006000021/05/2022
560100158321 ಪ್ರಲ್ಹದ - ತೊರಣಾ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****773129/05/2022FPS****773129/05/20226004000029/05/2022
560100158322 ಗುಂಡಾಬಾಯಿ - ಮು. ಪೊ. ತೋರಣಾ ತಾ||ಔರಾದPHH(NK) / NCSBiometric****773124/05/2022FPS****773124/05/20226004000024/05/2022
560100158323 ಶಿವರಾಜ - ತೋರ್ಣPHH(NK) / NCS------90000000-
560100158324 ಗಣಪತಿ ಶಾಮರಾವ ನಗರೆ - ಮು.ತೋರಣಾವಾಡಿ ತಾ.ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ.ಬೀPHH(NK) / NCSBiometric****283029/05/2022FPS****283029/05/202212008000029/05/2022
560100158325 Kavita - ತೋರ್ಣPHH(NK) / NCSBiometric****762824/05/2022FPS****762824/05/20229006000024/05/2022
560100158326 ಬಾಲಾಜಿ - ತೋರ್ಣPHH(NK) / NCSBiometric****773126/05/2022FPS****773126/05/202212008000026/05/2022
560100158329 ಉತ್ತಮ್‌ ರಾವ - ಸಾ : ತೋರಣಾ ತಾ : ಔರಾದ (ಬಾ) ಜೀ :AAY(NK) / NCSBiometric****773127/05/2022FPS****773127/05/2022200015000027/05/2022
560100158330 ತಾನಾಜಿ - ತೋರ್ಣPHH(NK) / NCSBiometric****773128/05/2022FPS****773128/05/20226004000028/05/2022
560100158333 Bhartabai - ತೋರಣಾPHH(NK) / NCSBiometric****773129/05/2022FPS****773129/05/20229006000029/05/2022
560100158334 ಸುಂದರ ಬಾಯಿ - ಮು.ತೋರಣಾPHH(NK) / NCSBiometric****773124/05/2022FPS****773124/05/202212008000024/05/2022
560100158335 Putali Bee - ಮು.ಪೋ.ತೋರಣಾAAY(NK) / NCSBiometric****773127/05/2022FPS****773127/05/2022200015000027/05/2022
560100158336 ಗಂಗಾರಾಮ - ಮು.ತೋರಣಾPHH(NK) / NCSBiometric****773127/05/2022FPS****773127/05/20223002000027/05/2022
560100158337 ಗುರುನಾಥ - ತೋರಣಾPHH(NK) / NCSBiometric****773124/05/2022FPS****773124/05/20226004000024/05/2022
560100158338 ಕಸ್ತೂರಾ ಬಾಯಿ - ತೋರ್ಣPHH(NK) / NCSBiometric****773126/05/2022FPS****773126/05/20226004000026/05/2022
560100158339 ತುಕಾರಾಮ - ಮು.ತೋರಣಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100158340 kalavati - ತೋರಣಾ ತಾ : ಔರಾದ (ಬಾ) ಜೀ : ಬೀPHH(NK) / NCSBiometric****773122/05/2022FPS****773122/05/202212008000022/05/2022
560100158341 Shivamma - ಮು.ತೋರಣಾPHH(NK) / NCSBiometric****283023/05/2022FPS****283023/05/202212008000023/05/2022
560100158342 Khairun Bee - ಮು.ಪೊ.ತೋರಣಾ ತಾ.ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ.ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****773124/05/2022FPS****773124/05/20229006000024/05/2022
560100158343 ಪುಂಡಲಿಕ ದಶರಥ ಜಮಾದಾರ - ಮು,ಪೂ,ತೋರಣಾ ತಾ,ಔರಾದ ಜಿ,ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****773127/05/2022FPS****773127/05/202212008000027/05/2022
560100158344 ಅಶೋಕ ದಶರಥ ಜಮಾದಾರ - ಮು.ತೋರಣಾ ತಾ.ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ.ಬೀದರ-5PHH(NK) / NCSBiometric****773126/05/2022FPS****773126/05/20229006000026/05/2022
560100158346 pushpa - ತೊರಣಾPHH(NK) / NCSBiometric****773127/05/2022FPS****773127/05/202212008000027/05/2022
560100158347 ವಿಜಯ ಕುಮಾರ - ಸಾ : ತೋರಣಾ ತಾ : ಔರಾದ (ಬಾ) ಜೀ :PHH(NK) / NCSBiometric****773124/05/2022FPS****773124/05/20229006000024/05/2022
560100158348 ಗುಣವಂತ್‌ - ಮು.ತೋರಣಾ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****283024/05/2022FPS****283024/05/20229006000024/05/2022
560100158349 Gayabai - ಮು. ತೋರ್ಣPHH(NK) / NCSBiometric****773129/05/2022FPS****773129/05/2022150010000029/05/2022
560100158352 ಉರ್ಮಿಲಾ - ಮು.ತೋರಣಾ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****283024/05/2022FPS****283024/05/202212008000024/05/2022
560100158353 ವಾಮನ - ಮು. ಪೊ. ತೋರಣಾ ತಾ|| ಔರಾದPHH(NK) / NCSBiometric****283028/05/2022FPS****283028/05/20229006000028/05/2022
560100158354 kaisar bee - ಸಾ : ತೋರಣಾ ತಾ : ಔರಾದ (ಬಾ) ಜೀ :PHH(NK) / NCSBiometric****773126/05/2022FPS****773126/05/20223002000026/05/2022
560100158355 ಶಾಂತಾ ಬಾಯಿ - ಸಾ : ತೋರಣಾ ತಾ : ಔರಾದ (ಬಾ) ಜೀ :PHH(NK) / NCSBiometric****773124/05/2022FPS****773124/05/20229006000024/05/2022
560100158356 ಅನುಶಯಾಬಾಯಿ ಶೀವಾಜಿ ಗೀರಿ - ಸಾ :ತೋರಣಾ ತಾ : ಔರಾದ (ಬಾ)AAY(NK) / NCSBiometric****773126/05/2022FPS****773126/05/2022200015000026/05/2022
560100158357 sonamma - ತೋರ್ಣPHH(NK) / NCSBiometric****773126/05/2022FPS****773126/05/2022150010000026/05/2022
560100158359 ಗೋವಿಂದ - ಸಾ : ತೋರಣಾ ತಾ : ಔರಾದ (ಬಾ) ಜೀ :PHH(NK) / NCSBiometric****773122/05/2022FPS****773122/05/202212008000022/05/2022
560100158360 ತಾನಾಜಿ - ಮು : ತೋರ್ಣ ತಾ : ಔರಾದ (ಬಾ) ಜೀPHH(NK) / NCSBiometric****773124/05/2022FPS****773124/05/202212008000024/05/2022
560100158361 ಭಾರತಬಾಯಿ - ತೋರ್ಣPHH(NK) / NCSBiometric****773126/05/2022FPS****773126/05/20229006000026/05/2022
560100158362 Nirmala Bai - ತೋರ್ಣPHH(NK) / NCSBiometric****762824/05/2022FPS****762824/05/202212008000024/05/2022
560100158363 ದೇವಿದಾಸರಾವ ಮಾಣಿಕರಾವ ಭೋಸಲೆ - ಸಾ : ತೋರಣಾ ತಾ : ಔರಾದ (ಬಾ) ಜೀ :PHH(NK) / NCSBiometric****773124/05/2022FPS****773124/05/2022180012000024/05/2022
560100158364 ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾ ಬೀ - ಮು.ಪೋ.ತೋರಣಾ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿPHH(NK) / NCSBiometric****773124/05/2022FPS****773124/05/2022240016000024/05/2022
560100158365 Mangala - ತೋರ್ಣPHH(NK) / NCSBiometric****773122/05/2022FPS****773122/05/202212008000022/05/2022
560100158366 Nasimabi - ಮು.ಪೊ.ತೋರಣಾ ತಾ.ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ.ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****773124/05/2022FPS****773124/05/2022210014000024/05/2022
560100158367 Najmunnisa - ಮು : ತೋರಣಾ ತಾ :ಔರಾದ (ಬಾ) ಜೀ :AAY(NK) / NCSBiometric****773124/05/2022FPS****773124/05/2022200015000024/05/2022
560100158369 ಚಂದ್ರಕಾಂತ - ಮು. ಪೊ. ತೋರಣಾ ತಾ|| ಔರಾದPHH(NK) / NCSBiometric****773129/05/2022FPS****773129/05/2022150010000029/05/2022
560100158370 ಧನರಾಜ - ಮು.ಪೊ.ತೋರಣಾ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ)PHH(NK) / NCSBiometric****773128/05/2022FPS****773128/05/20229006000028/05/2022
560100158371 ಶ್ರೀಪತಿ - ಸಾ : ತೋರಣಾ ತಾ : ಔರಾದ (ಬಾ) ಜೀ :PHH(NK) / NCSBiometric****773122/05/2022FPS****773122/05/2022150010000022/05/2022
560100158372 Shalu Bai - ತೊರಣಾPHH(NK) / NCSBiometric****773126/05/2022FPS****773126/05/2022150010000026/05/2022
560100158373 mahadevi - ಮು. ಫೋ.ತೋರ್ಣ ತಾ| ಔರಾದPHH(NK) / NCSBiometric****762822/05/2022FPS****762822/05/20226004000022/05/2022
560100158374 Laximabai - ಮು.ತೋರಣಾ ತಾ.ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ.ಬೀದರ-5PHH(NK) / NCSBiometric****283023/05/2022FPS****283023/05/202212008000023/05/2022
560100158375 ನಿವೃತಿ - ಮು. ತೋರ್ಣPHH(NK) / NCSBiometric****773124/05/2022FPS****773124/05/20223002000024/05/2022
560100158376 Puttali Bee - ಸಾ : ತೋರಣಾ ತಾ : ಔರಾದ (ಬಾ) ಜೀPHH(NK) / NCS------120000000-
560100158378 Suryekala - ತೋರಣಾ ತಾ : ಔರಾದ (ಬಾ) ಜೀ : ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****762826/05/2022FPS****762826/05/20229006000026/05/2022
560100158379 ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ - ಮು : ತೋರ್ಣ ತಾ : ಔರಾದ (ಬಾ) ಜೀPHH(NK) / NCSBiometric****509728/05/2022FPS****509728/05/202212008000028/05/2022
560100158380 Shirdevi - ಮು. ಪೊ. ತೋರಣಾ ತಾ\\ ಔರಾದPHH(NK) / NCSBiometric****773126/05/2022FPS****773126/05/202212008000026/05/2022
560100158381 SHABANA BEE - ತೋರ್ಣPHH(NK) / NCSBiometric****773124/05/2022FPS****773124/05/2022180012000024/05/2022
560100158382 ಶಾದುಲ - ತೋರ್ಣAAY(NK) / NCSBiometric****773124/05/2022FPS****773124/05/2022200015000024/05/2022
560100158383 shevantha - ತೋರ್ಣ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ)AAY(NK) / NCSBiometric****283023/05/2022FPS****283023/05/2022200015000023/05/2022
560100158384 ಮಾಣಿಕ - ಮು.ಪೋ.ತೋರಣಾPHH(NK) / NCSBiometric****773126/05/2022FPS****773126/05/20229006000026/05/2022
560100158385 ರಾಜಪ್ಪ - ತೋರ್ಣPHH(NK) / NCSBiometric****283023/05/2022FPS****283023/05/2022150010000023/05/2022
560100158386 Chandrakala - ತೋರ್ಣAAY(NK) / NCSBiometric****773127/05/2022FPS****773127/05/2022200015000027/05/2022
560100158387 ಗೋವಿಂದ - ತೋರ್ಣPHH(NK) / NCSBiometric****773126/05/2022FPS****773126/05/20226004000026/05/2022
560100158388 jana bai - ಮು.ಪೊ.ತೋರಣಾ ತಾ.ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ.ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****773128/05/2022FPS****773128/05/20223002000028/05/2022
560100158389 ತಾನಾಜಿ - ಮು : ತೋರಣಾ ತಾ : ಔರಾದ (ಬಾ) ಜೀ :PHH(NK) / NCSBiometric****773127/05/2022FPS****773127/05/20223002000027/05/2022
560100158390 ಗೋವಿಂದ - ತೋರ್ಣAAY(NK) / NCSBiometric****509725/05/2022FPS****509725/05/2022200015000025/05/2022
560100158391 Laxmibai Shamrao Dudhakamble - ಮು. ಪೊ. ತೋರ್ಣ ಔರಾದPHH(NK) / NCSBiometric****283022/05/2022FPS****283022/05/20229006000022/05/2022
560100158392 ಕಾಶಿ ಬಾಯಿ - ಸಾ : ತೋರಣಾ ತಾ : ಔರಾದ (ಬಾ) ಜೀ :PHH(NK) / NCSBiometric****773124/05/2022FPS****773124/05/2022210014000024/05/2022
560100158393 ಮಾಣಿಕ - ತೋರ್ಣPHH(NK) / NCS------60000000-
560100158394 BHARATI - ತೋರಣಾ ತಾ : ಔರಾದ (ಬಾ) ಜೀ : ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100158395 ಕಿಶನ - ತೋರ್ಣ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ)PHH(NK) / NCSBiometric****283023/05/2022FPS****283023/05/202212008000023/05/2022
560100158396 ಮಲ್ಲರಿ - ತೋರಣಾPHH(NK) / NCSBiometric****773126/05/2022FPS****773126/05/20226004000026/05/2022
560100158397 ಶಂಕರ - ಮು. ಪೊ. ತೋರ್ಣ ತಾ||ಔರಾದPHH(NK) / NCSBiometric****773124/05/2022FPS****773124/05/20229006000024/05/2022
560100158398 ನರಸಿಂಗ್‌ - ತೋರ್ಣPHH(NK) / NCSBiometric****773124/05/2022FPS****773124/05/20226004000024/05/2022
560100158399 Laxmi Bai - ತೋರ್ಣPHH(NK) / NCSBiometric****773116/05/2022FPS****773116/05/20229006000016/05/2022
560100158401 padmavati - ಮು. ಪೊ. ತೋರ್ಣ ತಾ|| ಔರಾದPHH(NK) / NCSBiometric****773127/05/2022FPS****773127/05/2022180012000027/05/2022
560100158402 ತುಳಸಿ ರಾಮ - ತೋರ್ಣAAY(NK) / NCSBiometric****773124/05/2022FPS****773124/05/2022200015000024/05/2022
560100158403 ಸೀತಾ ರಾಮ - ಮು.ತೋರ್ಣ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****283024/05/2022FPS****283024/05/202212008000024/05/2022
560100158405 ಪಾಂಡುರಂಗ - ಮು.ತೋರಣಾ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****283024/05/2022FPS****283024/05/20226004000024/05/2022
560100158406 ನಿಜಾಮುದ್ದಿನ - ಮು. ಪೊ. ತೋರಣಾ ತಾ|| ಔರಾದ (ಬಾ) PHH(NK) / NCS------30000000-
560100158408 saru bai - ತೋರ್ಣPHH(NK) / NCS------30000000-
560100158409 ಜಮುನಾ ಬಾಯಿ - ಸಾ : ತೋರಣಾ ತಾ : ಔರಾದ (ಬಾ) ಜೀ :PHH(NK) / NCSBiometric****773124/05/2022FPS****773124/05/20226004000024/05/2022
560100158410 vandana - ತೋರ್ಣPHH(NK) / NCSBiometric****283028/05/2022FPS****283028/05/20229006000028/05/2022
560100158411 Savita - ತೋರ್ಣAAY(NK) / NCSBiometric****773124/05/2022FPS****773124/05/2022200015000024/05/2022
560100158412 Paramma - ಮು. ಪೊ.ತೋರ್ಣ ತಾ|| ಔರಾದPHH(NK) / NCSBiometric****773126/05/2022FPS****773126/05/202212008000026/05/2022
560100158413 ಧರ ದಿಬಾ - ತೋರ್ಣPHH(NK) / NCSBiometric****773126/05/2022FPS****773126/05/20226004000026/05/2022
560100158414 kalavati - ಮು : ತೋರ್ಣ ತಾ ; ಔರಾದ (ಬಾ) ಜೀPHH(NK) / NCSBiometric****773124/05/2022FPS****773124/05/2022150010000024/05/2022
560100158415 ಶೀವಾಜಿ ಗುಂಡಪ್ಪಾ ತೆಗಂಪೂರೆ - ಮು.ಪೊ.ತೋರಣಾ ತಾ.ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ.ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****283023/05/2022FPS****283023/05/20229006000023/05/2022
560100158416 Lalitha Bai - ಮು.ತೋರಣಾPHH(NK) / NCSBiometric****773127/05/2022FPS****773127/05/20226004000027/05/2022
560100158417 ನರಸಿಂಗ - ಮು. ತೋರ್ಣPHH(NK) / NCSBiometric****773126/05/2022FPS****773126/05/202212008000026/05/2022
560100158418 channamma - ಮು. ಪೊ.ತೋರ್ಣ ತಾ|| ಔರಾದPHH(NK) / NCSBiometric****283023/05/2022FPS****283023/05/20229006000023/05/2022
560100158419 ಜನಾರ್ಧನ ಮಾಣಿಕರಾವ ಭೋಸಲೆ - ತೋರಣಾ ತಾ : ಔರಾದ (ಬಾ) ಜೀ : ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****773126/05/2022FPS****773126/05/20226004000026/05/2022
560100158421 Rajabai - ಮು.ಪೋ.ತೋರಣಾ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ)PHH(NK) / NCSBiometric****773124/05/2022FPS****773124/05/2022180012000024/05/2022
560100158422 Laxmi Bai - ಮು.ಪೊ.ತೋರಣಾ ತಾ.ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ.ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****773124/05/2022FPS****773124/05/2022180012000024/05/2022
560100158423 Veeresh - ತೋರ್ಣPHH(NK) / NCS------30000000-
560100158424 ಬಾಲೀಕಾ - ಮು.ಪೋ. ತೋರಣಾPHH(NK) / NCSBiometric****773126/05/2022FPS****773126/05/20226004000026/05/2022
560100158426 Rangabai - ಮು.ಪೋ.ತೋರಣಾPHH(NK) / NCSBiometric****773129/05/2022FPS****773129/05/20226004000029/05/2022
560100158427 ಅಲ್ಲೀಸಾಬ್ ಅಮೀರಸಾಬ್ ಮುಧಾಳೆ - ಮು.ಪೊ.ತೋರಣಾ ತಾ.ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ.ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****773124/05/2022FPS****773124/05/20229006000024/05/2022
560100158428 ಶರಣಯ್ಯಾ - ಮು. ತೋರಣಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100158430 ಅಪ್ಪಾರಾವ ನರಬಾ ಗವಳಿ - ಮು.ಪೊ.ತೋರಣಾ ತಾ.ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ.ಬೀದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100158431 ಮಥುರಾ ಬಾಯಿ - ಸಾ : ತೋರಣಾ ತಾ : ಔರಾದ (ಬಾ) ಜೀ :AAY(NK) / NCSBiometric****773129/05/2022FPS****773129/05/2022200015000029/05/2022
560100158432 ತರನುಮ್‌ - ತೋರಣಾ ತಾ : ಔರಾದ (ಬಾ) ಜೀ : ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****773126/05/2022FPS****773126/05/2022150010000026/05/2022
560100158433 ದಿಗಂಬರ - ಮು.ತೋರಣಾPHH(NK) / NCSBiometric****283024/05/2022FPS****283024/05/20229006000024/05/2022
560100158434 ಈಶ್ವರ - ಮು.ತೋರಣಾ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****283024/05/2022FPS****283024/05/20229006000024/05/2022
560100158435 ಶಿವಾಜಿ - ಮು.ತೋರಣಾ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****283024/05/2022FPS****283024/05/202212008000024/05/2022
560100158436 ಬಂಡೆಪ್ಪಾ - ತೊರಣಾವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****283024/05/2022FPS****283024/05/20229006000024/05/2022
560100158437 ಮಾಣಿಕ - ತೊರಣಾವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****762824/05/2022FPS****762824/05/20226004000024/05/2022
560100158438 nagamma - ತೊರಣಾPHH(NK) / NCSBiometric****762822/05/2022FPS****762822/05/20223002000022/05/2022
560100158439 Shavubai - ಮು.ತೋರಣಾ ವಾಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560100158440 Sunita - ಮು.ತೋರಣಾ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****283024/05/2022FPS****283024/05/20229006000024/05/2022
560100158441 ತಾನಾಜಿ - ಮು.ತೋರಣಾ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****773129/05/2022FPS****773129/05/202212008000029/05/2022
560100158442 ಕೋಂಡಿಬಾ - ಮು.ತೋರಣಾ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****283024/05/2022FPS****283024/05/20229006000024/05/2022
560100158443 Savita - ಮು.ತೋರಣಾ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****283024/05/2022FPS****283024/05/2022180012000024/05/2022
560100158444 ನೊಮಾ - ಮು. ತೋರಣಾ ವಾಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****773129/05/2022FPS****773129/05/2022200015000029/05/2022
560100158446 Sugandabai - ಮು.ತೋರಣಾPHH(NK) / NCSBiometric****283024/05/2022FPS****283024/05/2022150010000024/05/2022
560100158447 ಸತ್ತಾರ್‌ ಮಿಯ್ಯಾ - ತೊರಣಾPHH(NK) / NCSBiometric****773124/05/2022FPS****773124/05/20229006000024/05/2022
560100158448 ಲಕ್ಷ್ಮಿಣ - ಸಾ : ತೋರ್ಣಾ ತಾ: ಔರಾದ (ಬಾ) ಜೀAAY(NK) / NCSBiometric****773126/05/2022FPS****773126/05/2022200015000026/05/2022
560100158450 ಕೌಶಾಬಾಯಿ - ಸಾ|| ತೋರಣಾ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿ ಜಿ| ಬೀPHH(NK) / NCS------30000000-
560100158451 Geeta Bai - ತೋರಣಾPHH(NK) / NCSBiometric****773124/05/2022FPS****773124/05/2022150010000024/05/2022
560100158452 ಕಾಮ - ಮು. ಪೊ. ತೋರಣಾ ತಾ|| ಔರಾದPHH(NK) / NCSBiometric****773122/05/2022FPS****773122/05/20229006000022/05/2022
560100158453 ತಾನಾಜಿ - ತೋರಣಾ ತಾ : ಔರಾದ (ಬಾ) ಜೀ : ಬೀದರPHH(NK) / NCS------150000000-
560100158454 ಧನಾಜಿ - ಮು. ಪೊ. ತೋರಣಾ ತಾ|| ಔರಾದPHH(NK) / NCSBiometric****773126/05/2022FPS****773126/05/20223002000026/05/2022
560100158455 ಬಾಲಾಜಿ - ಮು. ಪೊ. ತೋರಣಾ ತಾ|| ಔರಾದPHH(NK) / NCSBiometric****773127/05/2022FPS****773127/05/20229006000027/05/2022
560100158456 Tanaya Bai - ಮು.ತೋರಣಾ ತಾ.ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ.ಬೀದರ-5PHH(NK) / NCSBiometric****773127/05/2022FPS****773127/05/202212008000027/05/2022
560100158457 ಕಲಾವತಿ - ಮು.ಪೊ.ತೋರಣಾ ತಾ.ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ.ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****283023/05/2022FPS****283023/05/20229006000023/05/2022
560100158458 Mathurabai - ಮು. ತೋರಣಾವಾಡಿ ಪೊ. ತೋರ್ಣ ತಾ||PHH(NK) / NCSBiometric****762824/05/2022FPS****762824/05/20226004000024/05/2022
560100158459 Gaya Bai - ತೋರ್ಣವಾಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****283024/05/2022FPS****283024/05/2022200015000024/05/2022
560100158460 Sulochana - ತೋರ್ಣPHH(NK) / NCSBiometric****283024/05/2022FPS****283024/05/20226004000024/05/2022
560100158461 ತುಕಾರಾಮ ಸೋಪಾನರಾವ ಲೋಹಾರ - ತೋರಣಾವಾಡಿ ತಾ// ಔರಾದ(ಬಿ) ಜೀಲ್ಲPHH(NK) / NCSBiometric****283024/05/2022FPS****283024/05/202212008000024/05/2022
560100158462 ಕೋಂಡಿಬಾ ಸೋಪಾನರಾವ ಲೋಹಾರ - ಮು.ಪೊ.ತೋರಣಾ ತಾ.ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ.ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****283024/05/2022FPS****283024/05/20226004000024/05/2022
560100158464 ಶ್ರಿ ಮಂತ - ತೋರ್ಣ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿ ಜಿ|| ಬಿದರPHH(NK) / NCSBiometric****773126/05/2022FPS****773126/05/2022150010000026/05/2022
560100158465 ಹರಿದಾಸ - ತೋರ್ಣPHH(NK) / NCSBiometric****283024/05/2022FPS****283024/05/20229006000024/05/2022
560100158466 Sukhavanth Bai - ಮು.ತೋರಣಾ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****762828/05/2022FPS****762828/05/20223002000028/05/2022
560100158467 ಶಿವಪ್ಪಾ ಮಾಣಿಕರಾವ ಪಾಂಚಳ - ಮು.ಪೊ.ತೋರಣಾ ತಾ.ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ.ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****773129/05/2022FPS****773129/05/202212008000029/05/2022
560100158468 ಪ್ರಹ್ಲಾದ - ಸಾ : ತೋರಣಾ ತಾ : ಔರಾದ (ಬಾ) ಜೀ PHH(NK) / NCSBiometric****283023/05/2022FPS****283023/05/20226004000023/05/2022
560100158469 ಮಾಧು - ಮು.ತೋರಣಾ ವಡಿ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560100158470 ನರಸಿಂಗ - ಸಾ : ತೋರಣಾ ತಾ : ಔರಾದ (ಬಾ) ಜೀ :PHH(NK) / NCSBiometric****773129/05/2022FPS****773129/05/202212008000029/05/2022
560100158471 Vijaya Laxmi - ಮು.ತೂರಣಾ ಪೋ. ತೋರಣಾPHH(NK) / NCSBiometric****773126/05/2022FPS****773126/05/2022150010000026/05/2022
560100158472 ಮಂಗಲಾ ಗಂ. ವಿನಾಯಕ ಬೋಸಲೆ - ಮು : ತೋರ್ಣ ತಾ : ಔರಾದ (ಬಾ) ಜೀPHH(NK) / NCSBiometric****773124/05/2022FPS****773124/05/20229006000024/05/2022
560100158473 ಜಯವಂತ - ಮು.ತೋರಣಾPHH(NK) / NCSBiometric****773124/05/2022FPS****773124/05/20226004000024/05/2022
560100158474 Babita - ಮು.ಪೋ.ತೋರಣಾ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿPHH(NK) / NCSBiometric****762826/05/2022FPS****762826/05/2022180012000026/05/2022
560100158475 ಮಾರೂತಿ - ಸಾ : ಮುಧೋಳ (ಬಿ) ತಾ : ಔರಾದ (ಬಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560100158476 ಕಲೀಂ ಮಿಯ್ಯಾ - ಮು.ತೋರಣಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100158479 Kavita - ಮು.ಪೊ.ತೋರಣಾ ತಾ.ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ.ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****773126/05/2022FPS****773126/05/20229006000026/05/2022
560100158480 Mahadevi - ಮು.ತೋರಣಾPHH(NK) / NCSBiometric****283022/05/2022FPS****283022/05/202212008000022/05/2022
560100158481 Lalita - ಮು. ಪೊ. ತೋರಣಾ ತಾ|| ಔರಾದ (ಬಾ)PHH(NK) / NCSBiometric****283023/05/2022FPS****283023/05/2022180012000023/05/2022
560100158482 ದಸರತ - ಮು : ತೋರಣಾ ತಾ : ಔರಾದ (ಬಾ) ಜೀ :PHH(NK) / NCSBiometric****773124/05/2022FPS****773124/05/202212008000024/05/2022
560100158483 ಶಿವ ಕುಮಾರ - ಮು. ಪೊ. ತೋರಣಾ ತಾ|| ಔರಾದPHH(NK) / NCSBiometric****762822/05/2022FPS****762822/05/202212008000022/05/2022
560100166842 ಮನ್ನುಬಿ - ಮು. ಪೋ. ತೋರಣಾ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಾ) NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166876 ಮಣಿಕ ರಾವ - ತೋರಣಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166885 ಕಿಶನ - ಮು. ಪೊ. ತೋರ್ಣ ತಾ|| ಔರಾದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166886 ರಾಮ ರಾವ - ಮು. ಪೊ, ತೋರ್ಣ ತಾ| ಔರಾದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166887 RADHA BAI - ತೋರಣಾ ತಾ : ಔರಾದ (ಬಾ) ಜೀ : ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166888 ಲಕ್ಷ್ಮಣ - ತೋರಣಾ ತಾ : ಔರಾದ (ಬಾ) ಜೀ : ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166889 ವಿಠಲ ರಾವ - ಮು. ಪೊ. ತೋರ್ಣ ತಾ|| ಔರಾದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166890 ದಿಗಂಬರ - ತೋರ್ಣNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166891 ಶ್ರೀರಂಗ - ತೋರ್ಣNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166893 ಕಾಶಿನಾಥ - ಮು.ಪೊ.ತೋರಣಾ ತಾ.ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ.ಬೀದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166894 ಅನಿಲ - ಮು.ತೋರಣಾ ತಾ.ಔರಾದ ಬಿ ಜಿ.ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166895 ಮಾಣಿಕ ರಾವ - ತೋರ್ಣNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166896 ದೇವಿದಾಸ - ತೋರ್ಣNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166897 ಭಗವಾನ್‌ ರಾವ - ಮು// ತೋರಣಾವಾಡಿ ತಾ//ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166898 ಲಕ್ಷ್ಮಣ - ಮು.ತೋರಣಾ ವಾಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166899 ಕಾಶಿನಾಥ - ಮು.ಪೋ.ತೋರಣಾ ವಾಡಿ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166900 ರಾಜೆಂದ್ರ - ತೋರ್ಣNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166901 ಗೋವಿಂದ - ತೋರ್ಣNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166902 ಈಶ್ವರ - ಮು. ಪೊ.ತೋರ್ಣ ತಾ|| ಔರಾದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166903 ಗೀತಾ - ಸಾ : ತೋರಣಾ ತಾ : ಔರಾದ (ಬಾ) ಜೀ :NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166904 ಹುಲೆಪ್ಪಾ - ಸಾ : ತೋರಣಾ ತಾ : ಔರಾದ (ಬಾ) ಜೀ :NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166905 ಗಯಾಬಾಯಿ - ತೋರ್ಣNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166906 ವಿಜಯ ಬಾಯಿ - ತೋರ್ಣNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166907 ಗೋವಿಂದ - ತೋರ್ಣNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166908 ಗೊಪಾಲ - ಮು. ತೋರಣಾವಾಡಿ ಪೊ. ತೋರಣಾ ತಾ||NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166909 ಭೀಮ - ಮು. ತೋರಣಾ ವಾಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166910 ಬಾಲಾಜಿ - ತೋರ್ಣNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166911 CHANDRAKALA - ಸಾ : ತೋರಣಾ ತಾ : ಔರಾದ (ಬಾ) ಜೀ :NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166912 ಭೀಮ ರಾವ - ಸಾ :ತೋರಣಾ ತಾ : ಔರಾದ (ಬಾ ) ಜೀ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166913 ಸೊ ಪಾನ - ಸಾ : ತೋರಣಾ ತಾ : ಔರಾದ (ಬಾ) ಜೀ :NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166914 ಸೂರ್ಯಕಾಂತ - ತೋರ್ಣNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166915 ಶಾಲಿವಾನ್‌ - ಸಾ : ತೋರಣಾ ತಾ : ಔರಾದ (ಬಾ) ಜೀ :NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166916 ಧೂಳಪ್ಪಾ - ತೋರಣಾ ತಾ : ಔರಾದ (ಬಾ) ಜೀ : ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166918 ಪೂಜಾ - ಮು : ತೋರ್ಣಾ ತಾ : ಔರಾದ (ಬಾ) ಜNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166919 ಭವರ - ಸಾ : ತೋರಣಾ ತಾ : ಔರಾದ (ಬಾ) ಜೀ :NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166920 SUSHAMA - ಸಾ : ತೋರಣಾ ತಾ : ಔರಾದ (ಬಾ) ಜೀ :NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166921 ಸುಭಾಷ ಹಣಮಂತ ಮಣಸೆ - ಸಾ : ತೋರಣಾ ತಾ : ಔರಾದ (ಬಾ) ಜೀ :NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166922 CHANDRAKALA - ಮು.ತೋರಣಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166923 ಸಂಗಮ್ಮ - ಮು.ತೋರಣಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166924 Kavita Bai - ತೋರ್ಣNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166925 ತಾತೆರಾವ - ಸಾ|| ತೋರ್ಣಾ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿ ಜಿ|| NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166926 TULSIRAM - ತೊರಣಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166927 ವಸಂತ - ಮು.ತೋರಣಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166928 ಹೀಮೇಶ - ಮು.ತೋರಣಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166929 ಅಂಬಧಾಸ - ಸಾ : ತೋರಣಾ ತಾ : ಔರಾದ (ಬಾ) ಜೀ :NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166930 ಯಶವಂತ ರಾವ - ಸಾ : ತೋರಣಾ ತಾ : ಔರಾದ (ಬಾ) ಜೀ :NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166931 ಪಿರಾಜಿ - ಸಾ : ತೋರಣಾ ತಾ : ಔರಾದ (ಬಾ) ಜೀ :NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166932 ಗುರುಬಸಪ್ಪಾ - ತೋರ್ಣNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166933 ರಾಜಹಂಸ ಗುಂಡಪ್ಪಾ ಶೇಟಕಾರ - ಮು.ಪೊ.ತೋರಣಾ ತಾ.ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ.ಬೀದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166934 ಚಂದ್ರಕಾಂತ - ಸಾ : ತೋರಣಾ ತಾ : ಔರಾದ (ಬಾ) ಜೀ :NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166935 ಆಶಾ ರಮೇಶ ಕುಂಬಾರ - ಮು. ಪೊ. ತೋರಣಾ ತಾ|| ಔರಾದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166936 ಅಡೆಮ್ಮಾ - ಸಾ : ತೋರಣಾ ತಾ : ಔರಾದ (ಬಾ) ಜೀ :NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166937 ಮುರತಾಜ - ತೋರಣಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166938 ಕಚರುಲಾಲ - ತೋರಣಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166939 ಅನಿತಾ - ಸಾ : ತೋರಣಾ ತಾ : ಔರಾದ (ಬಾ) ಜೀ :NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166941 Sandeep - ಸಾ : ತೋರಣಾ ತಾ : ಔರಾದ (ಬಾ) ಜೀ :NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166942 ಶೋಭಾ - ಸಾ : ತೋರಣಾ ತಾ : ತೋರಣಾ ಜೀ : ಬೀದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166943 ವಿಜಯ ಕುಮಾರ - ತೋರಣಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166944 ವೀರ ಭದ್ರಪ್ಪ - ಮು.ತೋರಣಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166945 ಚಂದ್ರಕಾಂತ - ಮು.ಪೋ.ತೋರಣಾ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166946 ಭೀಮ ರಾವ - ಸಾ : ತೋರಣಾ ತಾ : ಔರಾದ (ಬಾ) ಜೀ :NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166947 ಲತಾ ಬಾಯಿ - ತೋರಣಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166948 abbas ali - ತೋರ್ಣNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166949 ಕಚ್ರು - ಮು.ಪೊ.ತೋರಣಾ ತಾ.ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ.ಬೀದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166950 ನೂರ ಮಹಮ್ಮದ - ಮು : ತೋರಣಾ ತಾ : ಔರಾದ (ಬಾ) ಜೀNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166952 ಪಂಡರಿ - ಸಾ : ತೋರಣಾ ತಾ : ಔರಾದ (ಬಾ) ಜೀ :NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166953 ವೈಜಿನಾಥ - ತೋರ್ಣNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166954 ಅಶೋಕ - ಮು.ತೋರಣಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166955 ದಿಗಾಂಬರ - ಸಾ : ತೋರಣಾ ತಾ : ಔರಾದ (ಬಾ) ಜೀ :NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166956 ದತ್ತು - ಮು.ಪೋ.ತೋರಣಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166957 ಭವ ರಾವ - ಮು.ಪೂ. ತೋರಣಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166958 ವೆಂಕಟ ರಾವ - ಮು. ಪೊ. ತೋರ್ಣ ತಾ| ಔರಾದ (ಬಾ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166959 ಸುಶೀಲಾಬಾಯಿ ಮನೋಹರಾವ ತೊರಣೇಕರ - ಮು.ತೋರಣಾ ತಾ.ಔರಾದ ಬಿ ಜಿ.ಬೀದರ-58NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166960 ಸುರೇಶ - ಮು. ಪೊ. ತೋರ್ಣ ತಾ| ಔರಾದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166961 ಅರುಣ - ಮು.ತೋರಣಾ ವಾಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166962 ರಬ್ಬಾನಿ - ಮು. ಪೊ. ತೋರಣಾ ತಾ| ಔರಾದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166963 ಶ್ರೀನಿವಾಸ - ತೊರಣಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100168250 Shashikala - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಶಿವರಾಜ ಅಟ ಪೋಸ್ಟPHH(NK) / NCSBiometric****773127/05/2022FPS****773127/05/202212008000027/05/2022
560100171079 Ramdas Shankarao - ತೋರಣಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100171459 Kashinath Manik gorte - ತೋರಣಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100171610 Majulabai Devraio - ಮುಧೋಳ(ಕೆ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100171615 Ram bheemrao - ತೋರಣಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100171629 Muktabai Bheemrao - ತೋರಣಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100171715 Narsingra Kumbar - ತೊರ್ಣಾ ತಾ:ಔರಾದ ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****762822/05/2022FPS****762822/05/202212008000022/05/2022
560100171971 Ramrao Rajindrarao Patil - ತೋರಣಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100172038 Asha - ತೋರ್ಣಾ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****773122/05/2022FPS****773122/05/202212008000022/05/2022
560100172112 Chadar Peeraji Mankeshware - ಮುಧೋಳ(ಕ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100172326 umakant pundhlik balkunde - ತೋರಣಾವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****283024/05/2022FPS****283024/05/2022150010000024/05/2022
560100172378 Premala - ತೋರ್ಣಾ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****773129/05/2022FPS****773129/05/2022150010000029/05/2022
560100172451 Namdev Ramrao - ತೋರಣಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100172475 David Satwaji - ತೋರಣಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100172488 Shivkumar S/o Laximan Honale - ತೋರಣಾವಾಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100172844 somnath namdev - ತೋರಣಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100172939 Afroz Begum - ತೊರ್ಣಾ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಾ) ಜಿ:ಬಿದರPHH(NK) / NCSBiometric****773129/05/2022FPS****773129/05/202212008000029/05/2022
560100172942 ಸುನೀಲ ಶೀವನಾಥ - ತೋರ್ಣಾ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದೆರPHH(NK) / NCSBiometric****773124/05/2022FPS****773124/05/2022150010000024/05/2022
560100172969 Shidram Malappa - ತೋರ್ಣಾ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100173126 Kacharu Punda - ತೋರಣಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100173646 Baburao Gunwantrao - ತೋರಣಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100173745 Srimant Bheemana - ತೋರಣಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100173871 Pramod Sudhakar - ತೋರಣಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100173925 Ganpti Sripatrao - ತೋರಣಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100173992 babu bhimrao - ಜಿರ್ಗಾ.ಬಿ ತಾ ಔರಾದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100174011 Mohanrao Ramrao Ravangave - ತೋರ್ಣಾವಾಡಿ ತಾ: ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ: ಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100174033 Vikash Namdev - ತೋರಣಾವಾಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100174037 Hanmantrao Basuraj Kadode - ತೋರಣಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100174046 Ramakant sopan Kale - ತೋರಣಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100174153 Tulshiram Govindrao - ತೋರಣಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100174190 Ashwini - ತೊರಣಾPHH(NK) / NCSBiometric****283023/05/2022FPS****283023/05/202212008000023/05/2022
560100174245 Deepak Mahadurao - ತೋರಣಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100174289 Santosh Ramrao Panchaware - ತೋರಣNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100174317 Jeejabai Ramrao - ತೋರ್ಣಾ ತಾ: ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ: ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100174327 Shivkumar Niranjan - ತೋರಣಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100174377 Govindrao Abhangrao bakle - ತೋರಣಾ ತಾಃಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿಃಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100174398 sanjukumar Manikrao Shigre - ತೋರ್ಣಾ ತಾ:ಔರಾದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100174457 Rajkumar Naganath - ತೋರ್ಣಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100174953 Umesh Dadarao - ತೋರಣವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****773127/05/2022FPS****773127/05/202212008000027/05/2022
560100174974 Mahadevi - ತೋರನಾPHH(NK) / NCSBiometric****773128/05/2022FPS****773128/05/2022150010000028/05/2022
560100175117 shankar vithalrao - ತೋರನಡಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****283024/05/2022FPS****283024/05/20229006000024/05/2022
560100176565 Jaishri - ಮು.ಪೊ.ತೋರಣಾ ತಾ.ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ.ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****773116/05/2022FPS****773116/05/2022150010000016/05/2022
560100176797 Sunita - ತೋರಣಾPHH(NK) / NCSBiometric****773124/05/2022FPS****773124/05/202212008000024/05/2022
560100178821 Sanjana - ತೋರ್ಣಾAAY(NK) / NCSBiometric****773129/05/2022FPS****773129/05/2022200015000029/05/2022
560100178842 ಉಮಕಾಂತ - ತೋರ್ಣಾPHH(NK) / NCSBiometric****773124/05/2022FPS****773124/05/20229006000024/05/2022
560100178852 SRIDEVI - ತೋರ್ಣಾPHH(NK) / NCSBiometric****773128/05/2022FPS****773128/05/202212008000028/05/2022
560100178901 ಮಹಾದೇವಿ - ತೋರ್ಣPHH(NK) / NCSBiometric****773127/05/2022FPS****773127/05/20226004000027/05/2022
560100178954 Kalavati - ತೋರ್ಣಾPHH(NK) / NCSBiometric****773124/05/2022FPS****773124/05/2022150010000024/05/2022
560100178994 ವೆಂಕಟ - ತೋರ್ಣಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100179016 ವೆಂಕಟ - ತೋರ್ಣಾAAY(NK) / NCSBiometric****773124/05/2022FPS****773124/05/2022200015000024/05/2022
560100179022 Shaheda - ಮು.ಪೋ.ತೋರಣಾ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿPHH(NK) / NCSBiometric****773124/05/2022FPS****773124/05/20229006000024/05/2022
560100179062 ಅನಿತಾ - ತೋರ್ಣಾPHH(NK) / NCSBiometric****773129/05/2022FPS****773129/05/202212008000029/05/2022
560100179128 Kalavathi - ತೋರ್ಣಾPHH(NK) / NCSBiometric****773127/05/2022FPS****773127/05/202212008000027/05/2022
560100179140 Laxmi Bai - ತೋರ್ಣಾPHH(NK) / NCSBiometric****773127/05/2022FPS****773127/05/20229006000027/05/2022
560100179149 ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ ಕಾಶೀನಾಥ ಕುಂಬಾರ - ಮು.ಪೊ.ತೋರಣಾ ತಾ.ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ.ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****762822/05/2022FPS****762822/05/2022150010000022/05/2022
560100179169 ಕಸ್ತುರಬಾಯಿ - ತೋರ್ಣಾPHH(NK) / NCSBiometric****939921/05/2022FPS****939921/05/202212008000021/05/2022
560100179191 ರಾಜಕುಮಾರ - ತೋರ್ಣಾPHH(NK) / NCSBiometric****773126/05/2022FPS****773126/05/2022150010000026/05/2022
560100179202 ಮಾರುತಿ - ತೋರ್ಣಾPHH(NK) / NCSBiometric****773124/05/2022FPS****773124/05/20223002000024/05/2022
560100179218 ಶೀವಾಜಿ - ತೋರ್ಣಾPHH(NK) / NCSBiometric****773126/05/2022FPS****773126/05/202212008000026/05/2022
560100179239 ಸಟ್ವಾಜಿ - ತೋರ್ಣಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100179365 ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ - ತೋರ್ಣಾ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****773129/05/2022FPS****773129/05/2022180012000029/05/2022
560100179396 ಸಂಗ್ರಾಮ್‌ - ತೋರ್ಣಾ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****283024/05/2022FPS****283024/05/20226004000024/05/2022
560100179404 ಫ್ರಭು - ತೋರ್ಣಾ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****773129/05/2022FPS****773129/05/2022150010000029/05/2022
560100179413 ಮಾರುತಿ ಪಂಡರಿನಾಥ ಗಾಲ್ಡೆ - ಮು.ತೋರಣಾವಾಡಿ ತಾ.ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ.ಬೀPHH(NK) / NCSBiometric****283024/05/2022FPS****283024/05/2022180012000024/05/2022
560100179419 ಶಂಕರಾವ್‌ - ತೋರ್ಣಾPHH(NK) / NCSBiometric****773126/05/2022FPS****773126/05/20226004000026/05/2022
560100179475 Sopan - ತೋರ್ಣಾPHH(NK) / NCSBiometric****773127/05/2022FPS****773127/05/20223002000027/05/2022
560100179484 ದಸರಥ - ತೋರ್ಣಾ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****762823/05/2022FPS****762823/05/202212008000023/05/2022
560100179494 Shobha - ತೋರ್ಣಾ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****283024/05/2022FPS****283024/05/2022180012000024/05/2022
560100179504 Saraswati - ತೋರ್ಣಾ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****283024/05/2022FPS****283024/05/2022180012000024/05/2022
560100179520 Anitha - ತೋರ್ಣಾ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****283024/05/2022FPS****283024/05/2022150010000024/05/2022
560100179539 Sindhu - ತೋರ್ಣಾ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****283024/05/2022FPS****283024/05/20229006000024/05/2022
560100179559 ಮಹಾದು - ತೋರ್ಣಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100179581 ಪಂಡಿತರಾವ - ತೋರ್ಣಾPHH(NK) / NCSBiometric****773126/05/2022FPS****773126/05/2022180012000026/05/2022
560100179584 ಅನುಸಯಾಬಾಯಿ - ತೋರ್ಣಾPHH(NK) / NCSBiometric****713015/05/2022FPS****713015/05/2022150010000015/05/2022
560100179599 Ashwini Tanaji Dudhakamble - ಮು.ಪೂ.ತೋರಣಾ ತಾ.ಔರಾದ ಬಿ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****773124/05/2022FPS****773124/05/2022180012000024/05/2022
560100179613 ಧಾನಾಜಿ - ತೋರ್ಣಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100179616 ಬಾಲಾಜಿ - ತೋರ್ಣಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100179627 ಶೀವಾಜಿ - ತೋರ್ಣಾPHH(NK) / NCSBiometric****773126/05/2022FPS****773126/05/20226004000026/05/2022
560100179634 Shridevi - ತೋರ್ಣPHH(NK) / NCS------30000000-
560100179638 NARASA BAI - ತೋರ್ಣಾPHH(NK) / NCSBiometric****7731