REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560100130786 Suryakanth - S/O: ಹನ್ಮಂತ ರಾವ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100131018 Gangamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪ್ರಭುರಾವ ಅಟ್ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100132434 Malashree - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಬುರಾವ ಕೊPHH(NK) / NCS------60000000-
560100132588 Shubhangi - W/O ರಾಹುಲ್ ಪಿಚರಟೆ #214 . ಮದPHH(NK) / NCS------90000000-
560100132835 Ashwini - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವಶಂಕರ್ ಪಾಟಿಲ #1PHH(NK) / NCS------60000000-
560100132888 Swati - W/O: ರಂಚಂದ್ರ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100133226 ರೇಖಾ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಹಾದೇವ ಬರಗೇ ಅPHH(NK) / NCS------60000000-
560100133408 Jaishree - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಮಲಶೇಟ್ಟಿ ಮದನೂರ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100133596 Laxmibai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಆಪ್ಪಾರಾವ PHH(NK) / NCSBiometric****722524/05/2022FPS****722524/05/20226004000024/05/2022
560100133811 Jagadevi - W/O: ಗುರುನಾಥ PHH(NK) / NCSBiometric****722524/05/2022FPS****722524/05/202212008000024/05/2022
560100133813 Sangeeta - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದೇವಿದಾಸ ಮದನುರPHH(NK) / NCS------90000000-
560100133814 Surekha - ಮದನೂರ, ತಾ.ಔರಾದ ಬಿ,ಜಿ.ಬೀದರ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100134025 Amrapali - W/O ಪ್ರವೀಣ ಶಿಂದೆ . . ಮದನೂರ,PHH(NK) / NCS------90000000-
560100134232 Indumati - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಶಶಿಕಾಂತ ಚವರೆ ಮದPHH(NK) / NCS------120000000-
560100134323 Surekha - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಮಾರುತಿ ಮದನುರ ತಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100134327 Surekha - W/O: ಅಶೋಕ ಶಿಂದೆ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100134345 Rekha - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಲಕ್ಷಿಮಣ ಪೀPHH(NK) / NCSBiometric****722524/05/2022FPS****722524/05/20229006000024/05/2022
560100134398 Shivgeeta - W/O: ಬಸವರಾಜ ರೊಟ್ಟೆ PHH(NK) / NCS------90000000-
560100134460 Reshma - W/O ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಅಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ PHH(NK) / NCSBiometric****722524/05/2022FPS****722524/05/20226004000024/05/2022
560100134512 Neeta - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪ್ರದೀಪ ಅಟ್ ಪೊPHH(NK) / NCS------60000000-
560100134513 Ashwini - S/O: ಶರವಣ್ ರಾವ್ ಕಾಂಬಳೆ PHH(NK) / NCSBiometric****179818/05/2022FPS****179818/05/20229006000018/05/2022
560100134829 Jyothi - W/O ಶಿವಕಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ . . ಮದನೂPHH(NK) / NCS------60000000-
560100134902 Sunita - W/O: ಜೈಪ್ರಕಾಶ್ PHH(NK) / NCS------90000000-
560100135031 Sapna - W/O ಸೋಮನಾಥ ಅಟ್ ಪೊಸ್ಟ ಮದನೂPHH(NK) / NCS------60000000-
560100135158 Eshwari - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರವೀಂದ್ರ 142 PHH(NK) / NCS------60000000-
560100135288 Padmini Bai - W/O: ಸಂಗಶೆಟ್ಟಿ PHH(NK) / NCS------30000000-
560100135524 Jagadevi - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಮಾಧವರಾವ ಮದನೂರ್ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100135731 Dharmavatio - S/O: ಕಾಶೀನಾಥ್ PHH(NK) / NCSBiometric****722524/05/2022FPS****722524/05/20229006000024/05/2022
560100135808 Ashwini - W/O ಮಣಿಕ ಕಬಾಡೆ . . ಮದನೂರ, ತPHH(NK) / NCS------90000000-
560100135857 ಜಗದೇವಿ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನಾಗನಾಥ್ #120 PHH(NK) / NCS------90000000-
560100135960 Dharmawati - S/O: ಮಾಣಿಕ ರಾವ ಭೂರೆ PHH(NK) / NCSBiometric****372824/05/2022FPS****372824/05/20226004000024/05/2022
560100136009 Renuka - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ದೇವಿದಾಸ್ PHH(NK) / NCS------180000000-
560100136141 Balika - S/O: ಮಹಂತೇಶ್ ಮಹಿಪತಿ PHH(NK) / NCSBiometric****722524/05/2022FPS****722524/05/202212008000024/05/2022
560100136169 Jyoti - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಫುಲಚಂದ್ರ ಮದನೂPHH(NK) / NCS------60000000-
560100136189 Jyoti - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಹಾದೇವ ಮದನೂರ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560100136224 Pooja - W/O ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಬಾಡೆ . . ಮದನೂPHH(NK) / NCS------60000000-
560100136498 Dhanaraj - S/O: ಬಸವರಾಜ #121 ಮದನೂರ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100136507 Aasha - W/O: ಬಸವರರಜ್ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100136579 Mangala - W/O ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ತಾ ಔರಾದ (NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100136601 Praveen Swamy - S/O: ಉಮಾಕಾಂತ್ ಸ್ವಾಮಿ 76 NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100136633 Savita - S/O: ದ್ಯನದೇವ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100136667 Kavita - W/O: ಸಂತೋಷ ರೊಟ್ಟೆ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100136773 Shobha - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಹನಮಂತರಾವ 346 ಮದನNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100136851 Gauramma - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಕಾಶೀನಾಥ ಕಾPHH(NK) / NCSBiometric****722524/05/2022FPS****722524/05/2022180012000024/05/2022
560100136882 Indumati - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಸೂರ್ಯಕಾಂತ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100136886 Gouramma - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಗುಣವಂತರಾವ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100136911 Kamal - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶೀಷಾ ರಾವ 296 PHH(NK) / NCS------60000000-
560100137039 Chandrakala - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಬಸವರಾಜ ಮದನೂರ್ ತNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100137130 Shobha - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮಹಾದಪ್ಪ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100137224 Sarita - W/O ಬಸವರಾಜ ಬರ್ಗೆ ಅಟ್ ಪೊಸ್PHH(NK) / NCS------90000000-
560100137347 Nilamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾಣೀಕರಾವ 368 - PHH(NK) / NCS------60000000-
560100137356 Prabhavathi - S/O: ಗುಂಡಪ್ಪ ಕಾಮಣ್ಣ PHH(NK) / NCSBiometric****722524/05/2022FPS****722524/05/20226004000024/05/2022
560100137366 Sangama - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಮಶೆಟ್ಟಿ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100137384 Nirmala - S/O: ರಾಜಕುಮಾರ್ ಮಂಗಳೂರು NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100137447 Surekha - W/O ಬಾಳು ಕುಂಟೆ . . ಮದನೂರ, ತPHH(NK) / NCS------120000000-
560100137497 Bhagyashree - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಭದ್ರಪ್ಪ PHH(NK) / NCSBiometric****722524/05/2022FPS****722524/05/202212008000024/05/2022
560100137501 Shantamma - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಉತ್ತಮ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100137502 Shivlila - W/O: ಬಂಡೆಪ್ಪ ರೊಟ್ಟೆ PHH(NK) / NCS------90000000-
560100137612 Laxmi Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಗುರುನಾಥ PHH(NK) / NCSBiometric****722524/05/2022FPS****722524/05/20229006000024/05/2022
560100137749 Laximbai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಪುರಾವ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100138651 Sheshirao - S/O: ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಮದನೂರ ಮದನೂರ ಅಂಚೆPHH(NK) / NCS------30000000-
560100138677 Yugeshwari - W/O: ಭೀಮ್ ರಾವ್ ಪಾಟಿಲ ಮದನೂರ ಮದನPHH(NK) / NCS------90000000-
560100139018 Umashri - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಚಂದ್ರಶೇಕರ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100139498 Sangam - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಂತಪ್ಪ ಮದನೂರ,NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100140064 Kanchana - D/O ಕಲ್ಯಾಣ ರಾವ್ ತ್ಕಾಔರಾದPHH(NK) / NCS------120000000-
560100140212 Bandemma - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂಗ್ರಾಮ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100141226 Parvati - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಶ್ರೀಪತರಾವ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560100141228 Chandramma - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಬಾಬುರಾವ ಮದನೂರ ತPHH(NK) / NCS------30000000-
560100141303 Puja - S/O ಜಾಲಿಂದರ್ ಮದನುರ ೩೬೮ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100141427 Parvati - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಜಕುಮಾರ ಸಾಮನಗಾವೆ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100141546 Chandramma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕಾಶಿನಾಥ ಮದನುರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100142063 Sushila Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕಾಶೀನಾಥ್ ಮದನೂರ ಮದನPHH(NK) / NCS------60000000-
560100142257 Surekha - W/O: ಸಂಜೀವಕುಮಾರ ಪಾಟೀಲ್ ಮದನೂರ PHH(NK) / NCS------180000000-
560100146111 pritam laxman - ಮದನುರ. ತಾ,ಔರಾದ. ಜಿ. ಬಿದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560100146112 Saraswati - ಮದನೊರ ತಾ ಔರಾದ ಜಿ ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560100146113 indira bai sangram - ಮದನೂರ ತಾ.ಔರಾದ. ಜಿ. ಬಿದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560100146114 ಆನುಷಾ ಬಾಯಿ ನಾಮದೆವ - ಮದನುರ. ತಾ. ಓರಾದ. ಜಿ. ಬಿದರ.AAY(NK) / NCS------200000000-
560100146115 ಭಾರತಾ ಬಾಯಿ ರಾಜೇಂದ್ರಾ - ಮದನೊರ ತಾ ಔರಾದAAY(NK) / NCS------200000000-
560100146116 ದೌಲತ ರಾವ - ಮದನೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100146117 ಹರಿಬಾಜಿ - ಮದನೊರ ತಾ ಔರಾದ ಜೀ ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560100146118 MUKTA BAI - ಮದನುರ. ತಾ.ಓರದ. ಜಿ.ಬಿದರ.AAY(NK) / NCS------200000000-
560100146119 ಹರುಬಾಯಿ - ಮದನುರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100146120 ರಾಮಶೆಟ್ಟಿ - ಮು.ಪೋ.ಮದನೂರ ತಾ| ಔರಾದ ಜಿ| ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****722524/05/2022FPS****722524/05/2022200015000024/05/2022
560100158696 ಲಷ್ಮಣ - ಮು ಪೋ.ಮದನೂರ ತಾ: ಔರಾದ ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100158697 ಕೌಸಾ ಬಾಯಿ - ಮನದುರPHH(NK) / NCS------90000000-
560100158698 Hirkan Bai - ಮದನೊರ ತಾ, ಔರಾದ ಜೀ, ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****722524/05/2022FPS****722524/05/20229006000024/05/2022
560100158699 ಅನಿಲ ಕುಮಾರ - ಮದನೊರ ತಾ ಔರಾದ ಜೀ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****722524/05/2022FPS****722524/05/2022150010000024/05/2022
560100158700 ಶಾಂತಾ ಬಾಯಿ - ಪೋ:ಮದನೂರ ತಾ:ಔರಾದ ಬಾ ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****722524/05/2022FPS****722524/05/20226004000024/05/2022
560100158701 Kundan Bai - ಮನದುರAAY(NK) / NCS------200000000-
560100158702 ಮಾರುತಿ - ಮದನೊರ ತಾ ಔರಾದ (ಬ)PHH(NK) / NCSBiometric****722524/05/2022FPS****722524/05/20223002000024/05/2022
560100158703 ಶೀಶು ಬಾಯಿ - ಮದನೊರ ತಾ,ಔರಾದ ಜೀ, ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100158704 ಸುನಿತಾ - ಮದನೂರAAY(NK) / NCSBiometric****722524/05/2022FPS****722524/05/2022200015000024/05/2022
560100158705 ನಾರಾಯಣ - ಮನದುರ ತಾ. ಔರಾದ. ಜಿ. ಬಿದರPHH(NK) / NCSBiometric****722524/05/2022FPS****722524/05/20223002000024/05/2022
560100158706 ನಾಗೆಂದ್ರ - ಮದನೊರ ತಾ ಔರಾದ (ಬೀ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560100158707 ಯಶವಂತ - ಮದನೊರ ತಾ ಔರಾದ (ಬಾ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560100158708 Bhagamma - ಮದನುರ. ತಾ. ಔರಾದ.ಜಿ. ಬಿದರPHH(NK) / NCSBiometric****722524/05/2022FPS****722524/05/20226004000024/05/2022
560100158709 vimala bai - ಮದನೊರ ತಾ ಔರಾದ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****722524/05/2022FPS****722524/05/2022240016000024/05/2022
560100158710 ಸೂರ್ಯಕಾಂತ - ಮದನೊರ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜೀ. ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100158711 ಚಂದ್ರಕಾಂತ - ಮದನೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100158712 ಸಾಯಬಣ್ಣ - ಮು. ಮದನೂರ ತಾ|| ಔರಾದ ಜಿ|| ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100158713 ಸಣಗಯ್ಯಾ - ಮದನೊರ ತಾ, ಔರಾದ ಜೀ, ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****722524/05/2022FPS****722524/05/202212008000024/05/2022
560100158714 ಗೋಪಿನಾಥ್‌ - ಮದನುರ. ತಾ, ಔರಾದ. ಜಿ. ಬಿದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560100158715 ಮಧುರಾ - ಪೋ:ಮದನೂರ ತಾ :ಔರಾದ ಬಾ ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560100158716 ಗೌತಮ - ಮದನೂರ ತಾ. ಔರಾದ [ಬ]ಜಿ. ಬಿದರ.AAY(NK) / NCS------200000000-
560100158717 ವಿಶ್ವನಾಥ - ಮು.ಪೋ. ಮದನೂರ ತಾ:ಔರಾದ ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100158719 Kasturbai - ಮದನೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560100158720 ಸುರೆಖಾ - ಮದನೊರ ತಾ ಔರಾದ (ಬಾ) ಜೀ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100158721 ರಮೇಶ - ಮದನೋರAAY(NK) / NCS------200000000-
560100158722 SHANKRAPPA - ಮದನೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100158723 ನಾಗಮ್ಮಾ - ಮದನೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100158724 ಸಂಜಿವ ಕುಮಾರ - ಪೋ: ಮದನೂರ ತಾ:ಔರಾದ ಬಾ ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560100158725 ಮಹಾನಂದಾ - ಮದನೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100158726 ಸರಸ್ವತಿ - ಮು.ಮದನೊರ ತಾ.ಔರಾದ(ಬಾ)ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560100158727 ನವನಾಥ - ಮದನೊರ ತಾ ಔರಾದ ಜೀ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100158728 ಶ್ರಾವಣ - ಮದನೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100158729 ನೀಲಕಂಠ - ಮದನೊರ ತಾ ಔರಾದ ಜೀ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100158731 ಪಂಡರಿ - ಮನದುರ ತಾ. ಔರಾದ,AAY(NK) / NCS------200000000-
560100158732 ಭಾರತ ಬಾಯಿ - ಮದನುರ. ತಾ. ಓರಾದ. ಜಿ. ಬಿದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100158733 ನಿವರತಿ - ಮದನುರ. ತಾ, ಔರಾದ. ಜಿ. ಬಿದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560100158734 ಶಿವಾಜಿ - ಪೋ:ಮದನೂರ :ತಾ:ಔರಾದ ಬಾ ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560100158735 ಮಾರ್ಕ ಕಸ - ಮನದುರ ತಾ ಔರಾದ ಜಿ ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560100158736 ಸುಭಾಷ್‌ - ಪೋ:ಮದನೂರ ತಾ :ಔರಾದ ಜಿ;ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100158737 ಶಂಕರಯ್ಯ - ಮನದುರ ತಾ. ಔರಾದ. ಜಿ. ಬಿದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100158738 CHANDRAMMA - ಮನದುರ ತಾ. ಔರಾದ. ಜಿ. ಬಿದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100158739 ಸುನಿತಾ - ಮನದುರPHH(NK) / NCS------90000000-
560100158740 ಅಶೂಕ - ಮನದುರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100158741 PARVATHI bai - ಮದನೊರ ತಾ ಔರಾದ ಜೀ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100158742 ಸೋಮ್‌ನಾಥ - ಮದನೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100158743 ಶಶಿ ಕಾಂತ - ಮನದುರ ತಾ.ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿಲ್ಲೇ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100158744 Sangamma - ಪೋ:ಮದನೊರ ತಾ ಔರಾದ ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------150000000-
560100158745 ಕಾಳಿದಾಸ - ಮನದುರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100158746 Sushilabai - ಮು.ಮದನೂರ ತಾ: ಔರಾದ ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****722524/05/2022FPS****722524/05/2022180012000024/05/2022
560100158747 ಕಾಶಿ ನಾಥ - ಮನದುರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100158748 ಬಂಡೆಪ್ಪಾ - ಮನದುರAAY(NK) / NCS------200000000-
560100158749 ಸೂಲೊಚನಾ - ಪೊ:ಮನದುರ ತಾ ಔರಾದ ಬಾ ಜಿ :ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100158750 ರಾಮಚಂದ್ರ ಶಿವಮ್ಮಾ - ಪೋ:ಮದನೂರ ತಾ ಔರಾದ ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100158751 suganda - ಮದನೂರ ತಾ.ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100158752 chitramma - `ಮದನೊರPHH(NK) / NCSBiometric****722524/05/2022FPS****722524/05/20223002000024/05/2022
560100158753 ಸರುಬಾಯಿ - ಪೋ:ಮದನೂರ ತಾ:ಔರಾದ ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100158754 ಹನುಮಂತ - ಪೋ:ಮದನೂರ ತಾ:ಔರಾದ ಬಾ ಜಿ:ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560100158755 ರಮೇಶ - ಮದನುರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100158756 Gurunath - ಮದನುರ ತಾ, ಔರಾದ. ಜಿ, ಬಿದ಻ರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100158757 mallikarjun - ಮದನುರ ತಾ.ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100158758 laxmi bai - ಮದನೊರ ತಾ ಔರಾದ(ಬಾ)ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****722524/05/2022FPS****722524/05/20223002000024/05/2022
560100158759 ಬಾಬು ರಾವ - ಮದನುರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100158760 ಬಾಬು ರಾವ - ಮದನುರ ತಾ, ಔರಾದ, ಜಿ. ಬಿದರPHH(NK) / NCSBiometric****722524/05/2022FPS****722524/05/20226004000024/05/2022
560100158761 ವಿರಯ್ಯ - ಮದನುರ ತಾ.ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****722524/05/2022FPS****722524/05/20226004000024/05/2022
560100158762 ಕಾಶಿನಾಥ - ಮದನುರ ತಾ ಔರಾದ ಜಿ ಬಿದರPHH(NK) / NCSBiometric****722524/05/2022FPS****722524/05/2022180012000024/05/2022
560100158763 ಶಿವ ಕುಮಾರ - ಮದನುರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100158764 ಪ್ರಭು ರಾವ - ಪೋ:ಮದನೂರ ತಾ: ಔರಾದ ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****722524/05/2022FPS****722524/05/20229006000024/05/2022
560100158765 ಶ್ರೀಮಂತ - ಮದನುರ ತಾ. ಔರಾದ. ಜಿ. ಬಿದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560100158766 ಯಶವಂತ - ಪೋ:ಮದನೂರ ತಾ ಔರಾದ ಬಾ ಜಿ ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560100158767 ಪ್ರಭು ರಾವ - ಮದನುರPHH(NK) / NCSBiometric****722524/05/2022FPS****722524/05/20226004000024/05/2022
560100158768 sri saraswati - ಮದನುರ ತಾ, ಔರಾದ, ಜಿ, ಬಿದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100158769 ಬಾಲಾಜಿ - ಮದನುರ ತಾ ಔರಾದ ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------150000000-
560100158770 ರಾಜಕುಮಾರ - ಪೋ:ಮಸನೂರ ತಾ:ಔರಾದ ಬಾ ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------180000000-
560100158771 Shekhamma - ಪೋ:ಮದನೂರ ತಾ:ಔರಾದ ಭಾ ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560100158772 ಕಸ್ತುರಾ ಬಾಯಿ - ಪೋ ಮದನೂರ ತಾ ಔರಾದ ಜಿಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560100158773 aruna - ಪೋ:ಮದನೂರ ತಾ ಔರಾದ ಬಾ ಜಿ ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560100158774 ನಾಗುರಾವ್‌ - ಮದನುರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100158775 ಹನುಮಂತ - ಮದನುರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100158776 ರಾಮಶೆಟ್ಟಿ - ಪೋ:ಮದನೂರ ತಾ:ಔರಾಧ ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100158777 gangamma - ಮದನುರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100158778 ರಾಜಕುಮಾರ - ಮದನುರPHH(NK) / NCS------90000000-
560100158779 ದೇವರಾವ್‌ - ಮದನೊರ ತಾ ಔರಾಧ ಜೀ ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560100158780 ಹನುಮಂತ - ಪೋ:ಮದನೂರ ತಾ ಔರಾದ ಜಿ:ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****722524/05/2022FPS****722524/05/2022200015000024/05/2022
560100158781 ಶಿವರಾಜ - ಪೋ;ಮದನೂರ ತಾ ಔರಾದ ಬಾ ಜಿ :ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100158782 ಕಲ್ಯಾಣ್‌ ರಾವ - ಮದನೋರ ತಾ ಔರಾದ (ಬಾ)AAY(NK) / NCSBiometric****722524/05/2022FPS****722524/05/2022200015000024/05/2022
560100158783 ಮಾಣಿಕ ರಾವ - ಮದನುರPHH(NK) / NCS------90000000-
560100158784 ಶ್ರೀಮತಿ.ಶಾಂತಮ್ಮಾ - ಮದನುರPHH(NK) / NCS------90000000-
560100158785 ಶ್ರೀಮತಿ.ಲಕ್ಷಿ ಬಾಯಿ - ಪೋ:ಮದನೂರ ತಾ:ಔರಾದ ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100158786 ಉಮಾಕಾಂತ - ಪೋ:ಮದನೂರ ತಾ ಔರಾದ ಬಾ ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------150000000-
560100158787 ಅಶೂಕ - ಮದನುರ ತಾ, ಔರಾದ, ಜಿ, ಬಿದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560100158788 ಬಾಬುರಾವ - ಮದನುರAAY(NK) / NCSBiometric****722524/05/2022FPS****722524/05/2022200015000024/05/2022
560100158789 ಶ್ಶಿದೇವಿ - ಮದನೊರPHH(NK) / NCS------90000000-
560100158790 ಪ್ರಭು ರಾವ - ಮದನುರAAY(NK) / NCS------200000000-
560100158791 ಲಲಿತಾ - ಪೋ:ಮದನುರ ತಾ ಔರಾದ ಬಾ ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560100158792 ಲಕ್ಷ್ಮಣ - ಮದನುರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100158793 ಪರಮೆಶ್ವರ - ಮದನುರ ತಾ, ಔರಾದ. ಜಿ. ಬಿದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560100158794 ಗುಂಡಮ್ಮ - ಮದನುರPHH(NK) / NCS------90000000-
560100158795 ಮಾಧು - ಮದನುರ ತಾ. ಔರಾದ. ಜಿ. ಬಿದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100158796 ರಾಜಕುಮಾರ - ಮದನುರ ತಾ. ಔರಾದ. ಜಿ. ಬಿದರAAY(NK) / NCSBiometric****722524/05/2022FPS****722524/05/2022200015000024/05/2022
560100158797 ಚಿನಮ್ಮ - ಪೋ:ಮದನೂರ ತಾ:ಔರಾದ ಭಾ ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****722524/05/2022FPS****722524/05/202212008000024/05/2022
560100158798 Phulabai - ಪೋ:ಮದನೂರ ತಾ ಔರಾದ ಬಾ ಜಿ :ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****722524/05/2022FPS****722524/05/20229006000024/05/2022
560100158799 Munita - ಮದನುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560100158800 Pirabayi - ಪೋ: ಮದನೂರ ತಾ:ಔರಾದ ಬಾ ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****722524/05/2022FPS****722524/05/202212008000024/05/2022
560100158801 ಸಂಗ್ರಾಮ - ಮದನುರAAY(NK) / NCS------200000000-
560100158802 Konda Bai - ಪೋ:ಮದನೂರ ತಾ ಔರಾದ ಭಾ ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100158803 ದತ್ತು - ಮದನೊರ ತಾ, ಔರಾದ (ಬಾ) ಜೀ, ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100158804 ಸಂಗಶೆಟ್ಟಿ - ಮದನುರPHH(NK) / NCSBiometric****722524/05/2022FPS****722524/05/20229006000024/05/2022
560100158805 Kastur Bai - ಮದನುರ ತಾ. ಔರಾದ. ಜಿ. ಬಿದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100158806 ಶಿವಕುಮಾರ - ಪೋ:ಮದನೂರ ತಾ ಔರಾದ ಬಾ ಜಿ:ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560100158807 ಶಿವಕುಮಾರ - ಮದನೊರ ತಾ ಔರಾದ (ಬಾ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560100158808 tejamma - ಮದನುರPHH(NK) / NCSBiometric****722524/05/2022FPS****722524/05/202212008000024/05/2022
560100158809 ಜಲಿಂಧರ್‌ - ಮದನುರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100158810 hanumant - ಮದನುರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100158811 ಸುಮಾನಬಾಯಿ - ಮದನೊರ ತಾ.ಔರಾದ(ಬಾ)ಜಿ.ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100158812 Surekha - ಪೋ:ಮದನೂರ ತಾ ಔರಾದ ಭಾ ಜಿ ಭಿದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560100158813 ಶ್ರೀಮತಿ.ಕಲಾವತಿ - ಮದನುರ ತಾ ಔರಾದ ಜೀ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100158815 gangamma - ಮದನೊರ ತಾ ಔರಾದ(ಬಾ)ಜಿ.ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560100158816 Anushabai - ಮದನೊರ ತಾ, ಔರಾದ ಜೀ, ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****722524/05/2022FPS****722524/05/20229006000024/05/2022
560100158817 ದೇವಿಂದ್ರ - ಮದನೊರ ತಾ.ಔರಾದ(ಬಾ)ಜಿ.ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560100158818 ವೈಜಿನಾಥ - ಮದನುರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100158819 smt. girija bai - ಮದನೊರ ತಾ ಔರಾದPHH(NK) / NCS------30000000-
560100158820 ಮಾರುತಿ - pO:ಮದನೂರ ತಾ ಔರಾದ ಬಾ ಜಿ ಭೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100158821 raghunath - ಪೋ:ಮದನೂರ :ತಾ ಔರಾದ ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100158822 ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ - ಮದನೊರ ತಾ ಔರಾದAAY(NK) / NCS------200000000-
560100158823 ಲಕ್ಷೀಬಾಯಿ - ಮದನೊರ ತಾ ಔರಾದ ಜೀ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560100158824 ಜನಾರ್ದನ - ಮದನುರPHH(NK) / NCS------90000000-
560100158825 ಶಂಕರ - ಪೋ:ಮದನೂರ ತಾ :ಔರಾದ ಬಾ ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560100158826 ಕಾಲಿದಾಸ - ಮದನೊರ ತಾ ಔರಾದ (ಬಾ)ಜಿ.ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560100158827 ಕಾಶಿನಾಥ - ಮದನುರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100158828 ಅನಿಲ - ಮದನುರ ತಾ: ಔರಾದ ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560100158829 ಶ್ರೀಧರ - ಪೊ:ಮದನುರ ತಾ ಔರಾದ ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560100158830 rijvan - ಮದನುರ ತಾ, ಔರಾದ. ಜಿ. ಬಿದರPHH(NK) / NCS------180000000-
560100158831 Sundrabai - ಪೋ:ಮದನುರ ತಾ:ಔರಾದ ಭಾ ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100158832 LAKSHMI BAI - ಮದನುರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100158833 ಶಾರದಾಬಯಿ - ಮದನುರ ತಾ. ಔರಾದ. ಜಿ. ಬಿದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100158834 shobhavati - ಮದನುರPHH(NK) / NCSBiometric****722524/05/2022FPS****722524/05/202212008000024/05/2022
560100158835 sharanappa - ಮದನುರ ತಾ. ಔರಾದ, ಜಿ ಬಿದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100158836 Sulochanabai - ಪೋ:ಮದನೂರ ತಾ:ಔರಾದ ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------150000000-
560100158837 ರಘುನಾಥ - ಪೋ:ಮದನೂರ ತಾ :ಔರಾದ ಬಾ ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100158838 ಕಾಶಿನಾಥ - ಮದನುರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100158839 ರಾಜಕುಮಾರ - ಮದನೂರ ತಾ: ಔರಾದ ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****722524/05/2022FPS****722524/05/2022180012000024/05/2022
560100158840 ಪಾರಮ್ಮಾ - ಪೋ:ಮದನುರ ತಾ ಔರಾದ ಬಾ ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100158841 ಬಸವರಾಜ - ಮದನುರPHH(NK) / NCS------90000000-
560100158842 ಶೀವಾಜಿ - ಮದನುರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100158843 ಕಾಶಿನಾಥ - ಪೋ:ಮದನುರ ತಾ ಔರಾದ ಬಾ ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100158844 ಧೋಂಡಿಬಾ - ಪೋ:ಮದನೂರ ತಾ ಔರಾದ ಬಾ ಜಿ;ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100158845 ವಿಶ್ವನಾಥ - ಮದನುರ ತಾ. ಔರದPHH(NK) / NCS------120000000-
560100158846 ಶೇವಂತಾಬಾಯಿ - ಪೋ:ಮದನೂರ ತಾ:ಔರಾಧ ಬಾ ಜಿ:ಬೀದರ಻PHH(NK) / NCSBiometric****722524/05/2022FPS****722524/05/20229006000024/05/2022
560100158847 Suman - ಮದನುರPHH(NK) / NCS------240000000-
560100158848 ಶಿವರಾಜ - ಮದನುರPHH(NK) / NCSBiometric****722524/05/2022FPS****722524/05/20226004000024/05/2022
560100158849 ಕಸ್ತೂರ ಬಾಯಿ - ಮದನುರ ತಾ. ಓರಾದ. ಜಿ. ಬಿದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100158850 ಚಂದ್ರಮ್ಮ - ಮದನುರ ತಾ. ಔರಾದ. ಜಿ. ಬಿದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100158851 ಲಕ್ಷಿ ಬಾಯಿ - ಮದನುರ ತಾ. ಓರಾದ. ಜಿ. ಬಿದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100158852 Laxmibai - ಮದನೊರ ತಾ.ಔರಾದ(ಬಾ)ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****722524/05/2022FPS****722524/05/2022180012000024/05/2022
560100158853 ದತ್ತು - ಮದನೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560100158854 Anita - ಮದನೊರ ತಾ ಔರಾದ (ಬಾ)AAY(NK) / NCSBiometric****722524/05/2022FPS****722524/05/2022200015000024/05/2022
560100158855 ವಿಶ್ವನಾಥ - ಮದನುರ . ತಾ, ಔರಾದ, ಜಿ, ಬಿದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100158856 ಕಾಶಿನಾಥ - ಮನದುರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100158857 ವನಿತಾ - ಮನದುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560100158858 ಮಾಧವ ರಾವ - ಮದನೊರ ತಾ ಔರಾದ ಜೀಲ್ಲಾ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100158859 Mahananda - ಮದನೊರ ತಾ, ಔರಾದ ಜೀ, ಬೀದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560100158860 ವಿಲಾಸ - ಮದನೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100158861 Sunita - ಮದನೂರ ತಾ.ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100158862 ಸಂತೋಷ - ಮದನೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100158864 Shala Bai - ಮದನುರ, ತಾ. ಔರಾದ, ಜಿ, ಬಿದರPHH(NK) / NCSBiometric****722524/05/2022FPS****722524/05/2022180012000024/05/2022
560100158865 ರುಪಾವತಿ - ಪೋ : ಮದನೂರ ತಾ: ಔರಾದ [ಬಾ] ಜಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560100158866 ಬಾಪುರಾವ - ಮು.ಮದನೂರ ತಾ:ಔರಾದ ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560100158867 ಪ್ರಭಾವತಿ - ಮದನುರ ತಾ.ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿಲ್ಲೇ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****722524/05/2022FPS****722524/05/20223002000024/05/2022
560100158868 ರಾಜಕುಮಾರ - ಮದನೂರPHH(NK) / NCS------180000000-
560100158869 ಭಾಗಮ್ಮ ಬಾಯಿ - ಮದನೂರPHH(NK) / NCSBiometric****722524/05/2022FPS****722524/05/202212008000024/05/2022
560100158870 ಬಸವರಾಜ - ಪೋ:ಮದನೂರ ತಾ ಔರಾದ ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100158871 Nagendra - ಮದನುರ, ತಾ, ಔರಾದ. ಜಿ. ಬಿದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100158872 ಶಿವ ಕುಮಾರ್‌ - ಮದನೊರ ತಾ ಔರಾದ (ಬಾ) ಜೀ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100158873 ಸರೋಜನಾ - ಪೋ:ಮದನೂರ ತಾ ಔರಾದ ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****722524/05/2022FPS****722524/05/20229006000024/05/2022
560100170545 Mahadevi Mallikarjun - ಮದನೂರ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100170546 Sidram Kashinath - ಮದನೂರ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****722524/05/2022FPS****722524/05/20229006000024/05/2022
560100170650 Niranjan Shankrayya Swamy - ಮದನೂರ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100170651 Sharnappa Yashwantrao - ಮದನೂರ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100170654 Mallamma Shivaling - ಮದನೂರ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****722524/05/2022FPS****722524/05/20226004000024/05/2022
560100170655 Bhagyashri - ಮದನೂರ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------150000000-
560100170656 Gulchanbai Basappa - ಮದನೂರ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100171513 Basavaraj Manikrao - ಸಾ:ಮದನೂರ ತಾ:ಔರಾದPHH(NK) / NCS------90000000-
560100171703 Sangmesh Ramshetty - ಸಾ:ಮದ್ನುರ ತಾ;ಔರಾದPHH(NK) / NCSBiometric****722524/05/2022FPS****722524/05/20226004000024/05/2022
560100171704 Premala - ಸಾ;ಮದನೂರ ತಾ;ಔರಾದPHH(NK) / NCSBiometric****722524/05/2022FPS****722524/05/2022150010000024/05/2022
560100171900 Balaji Bandeppa - ಸಾ:ಮದನೂರ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100171902 Gangamma Havagirao - ಸಾ:ಮದನೂರ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಾ) ಜಿ:ಬಿದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100172288 Ramshetty Shyamrao - ಸಾ:ಮದನುರ ತಾ:ಔರಾದPHH(NK) / NCSBiometric****722524/05/2022FPS****722524/05/20223002000024/05/2022
560100172291 Baswaraj Yashwant - ಸಾ:ಮದನೂರ ತಾ:ಔರಾದ ಜಿ:ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560100172373 Ashok Rachappa - ಮದನೂರ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100172376 Ghaleppa Nagshetty - ಮದನೂರ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100172377 Sangshetty Nagshetty - ಮದನೂರ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****722524/05/2022FPS****722524/05/20226004000024/05/2022
560100172379 Asha - ಮದನೂರ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ;ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****722524/05/2022FPS****722524/05/202212008000024/05/2022
560100172381 Shakuntala - ಮದನೂರ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100172383 Ravindra Gundappa - ಮದನೂರ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****722524/05/2022FPS****722524/05/20226004000024/05/2022
560100172384 Satish Nagshetty - ಮದನೂರ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****722524/05/2022FPS****722524/05/20229006000024/05/2022
560100172386 Kashinath Kanteppa - ಮದನೂರ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****722524/05/2022FPS****722524/05/20229006000024/05/2022
560100172400 Dhanraj Vaijinath - ಮದನೂರ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100172456 Ranjeeta - ಸಾ:ಮದನೂರ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಾ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------150000000-
560100172474 Balaji Manikarao - ಮದನೂರ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100172483 ಚಿನ್ನಮ್ಮ - ಪೋ :ಮದನೂರ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100172531 ಅನೀಲ ಶಿವರಾಜ - ಮದನೂರ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100172547 Devanand Sangramappa - ಮದನೂರ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100172557 Mahadevi - ಮದನೂರ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100172564 ನೀಲಂಬಿಕಾ ಲವಕುಶ - ಮದನೂರ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100172583 ಕವೀತಾ - ಮದನೂರ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100172588 Sidram Bandeppa - ಮದನೂರ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100172613 Havagirao Ramshetty - ಮದನೂರ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****722524/05/2022FPS****722524/05/20223002000024/05/2022
560100172717 Mallikarjun Hanmant - ಮದನೂರ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100172721 Anilkumar Shantappa - ಮದನೂರ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100172815 ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಗಂಡ ಭ್ರಹ್ಮಾನಂದ - ಮದನೂರ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100172841 Maharudrappa Devrao - ಮದನೂರ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100172871 ಅನಿತಾ - ಮದನೂರ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100172886 bebawati - ಮದನೂರ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಾ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****722524/05/2022FPS****722524/05/202212008000024/05/2022
560100172895 meenakshi - ಮದನೂರ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಾ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560100173728 maheshwari - ಮದನೂರ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100173740 Susilabai - ಮದನೂರ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------180000000-
560100173753 nagnath - ಮದನೂರ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಾ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****722524/05/2022FPS****722524/05/202212008000024/05/2022
560100173762 Shushilabai - ಮದನೂರ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560100174291 KRISNAPPA SHIDRAMAPPA - ಮಣದೂರ ತಾ| ಔರಾದ ಜಿ|ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100175231 ವಿಜಯಕುಮಾರ ತಂ. ಗುರುನಾಥ ಧುಮಾಸುರಿ - ಮದ್ನೂರ್PHH(NK) / NCSBiometric****722524/05/2022FPS****722524/05/202212008000024/05/2022
560100175959 Parvati - ಮದನೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100175961 ಮೀನಾ ಬಾಯಿ - ಮದನೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560100175964 ಲಿಂಗಶೇಟ್ಟ - ಮದನೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560100175966 SUJATHA - ಮದನೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100175972 BHAGYAVATHI - ಮದನೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560100175976 ಅಣ್ಣರಾವ - ಮದನೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100175990 ಕಲ್ಪಣ್ಣ - ಮದನೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560100175995 ಕಾಶಿನಾಥ - ಮದನೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100176012 kalpana - ಮದನೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560100176020 ಸಂತೋಷ - ಮದನೂರPHH(NK) / NCSBiometric****722524/05/2022FPS****722524/05/202212008000024/05/2022
560100176029 ದೇವಿಂದ್ರ - ಮದನೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560100176036 Sangameshwari - ಮದನೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560100176043 ಸಂಗಶೆಟ್ಟಿ - ಮದನೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560100176052 ಪುತಳಾ ಬಾಯಿ - ಮನದುರPHH(NK) / NCSBiometric****722524/05/2022FPS****722524/05/20223002000024/05/2022
560100176071 ಶಿವಕುಮಾರ - ಮದನೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560100176082 ಶಿವಾಜಿ - ಮದನೂರPHH(NK) / NCSBiometric****722524/05/2022FPS****722524/05/2022180012000024/05/2022
560100176096 Sharanappa - ಮದನೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100176106 ಹೌಗಿರಾವ - ಮದನೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560100176109 ಸಂಗಮ್ಮಾ - ಮದನೂರ ತಾ.ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100176117 ಸೋಪಾನ - ಮದನೂರPHH(NK) / NCSBiometric****722524/05/2022FPS****722524/05/202212008000024/05/2022
560100176126 ಚಂದ್ರಕಾಂತ - ಮನದುರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100176132 Mahananda - ಮದನೂರPHH(NK) / NCSBiometric****722524/05/2022FPS****722524/05/202212008000024/05/2022
560100176155 Sangeeta - ಮದನೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560100176162 ಶಿವಕುಮಾರ - ಮದನೂರPHH(NK) / NCSBiometric****722524/05/2022FPS****722524/05/20229006000024/05/2022
560100176167 ಅನಿಲ್‌ಕುಮಾರ - ಮದನೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100176174 Prabhavati - ಮದನೂರAAY(NK) / NCSBiometric****722524/05/2022FPS****722524/05/2022200015000024/05/2022
560100176182 ಅಶೊಕ - ಮದನೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560100176190 ಬಾಬುರಾವ - ಮದನೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100176198 ಪಂಚಯ್ಯ - ಮನದುರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100176204 ಚಂದ್ರಕಾಂತ - ಮದನೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100176212 Sheetal - ಮದನೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100176235 Revamma - ಮದನೂರPHH(NK) / NCSBiometric****722524/05/2022FPS****722524/05/20223002000024/05/2022
560100176239 ಕಾಸೀನಾಥ - ಮದನೂರPHH(NK) / NCSBiometric****722524/05/2022FPS****722524/05/20226004000024/05/2022
560100176245 Vaishali - ಮದನೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560100176248 ಧನರಾಜ - ಮದನೂರPHH(NK) / NCSBiometric****722524/05/2022FPS****722524/05/202212008000024/05/2022
560100176252 Naggamma - ಮದನೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100176260 ಶಾಮರಾವ - ಮದನೂರ ತಾ.ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100176264 ಶಿವಕುಮಾರ - ಮದನೂರ:ತಾ ಔರಾದ ಬಾ ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****722524/05/2022FPS****722524/05/2022150010000024/05/2022
560100176273 Sangeeta - ಮದನೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560100176277 Archana - ಮದನೂರPHH(NK) / NCSBiometric****722524/05/2022FPS****722524/05/2022150010000024/05/2022
560100176281 ವೀರೇಶ - ಮದನೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100176283 GANGAMMA - ಮದನೂರPHH(NK) / NCSBiometric****722524/05/2022FPS****722524/05/20229006000024/05/2022
560100176289 ಮನೋಜಕುಮಾರ - ಮದನೂರ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100181582 Vaishali - ಮದನೂರ ತಾ.ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿಲ್ಲೇ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100181795 Sidramappa Kallappa - ಮದನೂರ ತಾ.ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿಲ್ಲೇ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------180000000-
560100181796 Umakant Baburao - ಮದನೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100181825 NARSHING YASHWANTH - ಮದನೂರ ತಾ.ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿಲ್ಲೇ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****722524/05/2022FPS****722524/05/20226004000024/05/2022
560100181878 ಪರ್ಯಾಗಬಾಯಿ - ಮದನೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100181918 ಚಂದ್ರಕಾಂತ - ಮದನೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100182001 ರಾಜೇಶ - ಮದನೂರ ತಾ.ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿಲ್ಲೆ ಬಿದರPHH(NK) / NCSBiometric****722524/05/2022FPS****722524/05/20229006000024/05/2022
560100182002 ವಿಜಯಕುಮಾರ - ಮದನೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100183297 ANITHA - ಮದನೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100183445 ಜ್ಯೋತಿ - ಮದನೂರAAY(NK) / NCSBiometric****722524/05/2022FPS****722524/05/2022200015000024/05/2022
560100183450 ನಾರಾಯಣ - ಮದನೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100183453 Shesha Bai - ಮದನೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560100183462 ಮಹಾ ದೇವಿ - ಮದನೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100183792 ಧನರಾಜ - ಮದನೂರPHH(NK) / NCSBiometric****722524/05/2022FPS****722524/05/20226004000024/05/2022
560100183796 ಶಿವಮಲ್ಲ - ಮದನೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100183848 Shilpa - ಮದನೂರ ತಾ.ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100183850 ಶಾಂತಮ್ಮ - ಮದನೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100184210 Sarswati - ಮದನೂರ ತಾ.ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100184242 Kamala Bai - ಮದನೂರ ತಾ.ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****722524/05/2022FPS****722524/05/20226004000024/05/2022
560100184245 ಅಂಬ್ರುತರಾವ - ಮದನೂರ ತಾ.ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****722524/05/2022FPS****722524/05/2022200015000024/05/2022
560100184398 Rupadevi - ಮದನೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100184418 ಗುಂಡಪ್ಪಾ - ಮನದುರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100184419 ವಿಶ್ವನಾಥ್‌ - ಮದನೂರ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿಲ್ಲೇ ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****722524/05/2022FPS****722524/05/202212008000024/05/2022
560100184491 ಗುಂಡಪ್ಪಾ - ಮದನೂರ ತಾ.ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****722524/05/2022FPS****722524/05/20226004000024/05/2022
560100184494 Rani - ಮದನೂರ ತಾ.ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****722524/05/2022FPS****722524/05/20229006000024/05/2022
560100184596 ವಿಜಯಯಕುಮಾರ - ಮದನೂರ ತಾ.ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100184948 Kasturi - ಮದನೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100184949 ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ - ಮದನೂರPHH(NK) / NCSBiometric****722524/05/2022FPS****722524/05/20223002000024/05/2022
560100184950 Tanabai - ಮದನೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100184951 Godavari - ಮದನೂರPHH(NK) / NCSBiometric****722524/05/2022FPS****722524/05/20226004000024/05/2022
560100184952 ರಾಜಕುಮಾರ - ಮದನೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560100186010 Kamalabai - ಮದನೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100186366 Ramshetty S/o Gundappa Bhure - ಮದನೊರ ತಾ ಔರಾದ (ಬಾ) ಜೀ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100186369 Sangmeshwar s/o Rajendra. - ಮದನುರ. ತಾ. ಓರಾದ. ಜಿ. ಬಿದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100186849 Kavita - ಭಾವುರಾವ ತಂದೆ ತುಳಸಿರಾಮ ಸೂರ್ಯವಂಶNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100191408 Varsha - W/O ದೇವಾನಂದ ಮದನೂರ ತಾ. ಔರಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100192637 Tejamma - W/O ಶಿವಕುಮಾರ ಮದನೂರ ತಾ ಔರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100193457 Santmma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂಗ್ರಾಮಪ್ಪ ಅಟNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100194753 Laximibai - W/O: ಕಲ್ಯಾಣರಾವ ಮದನೂರ ತಾ ಔNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100194981 Sulochana - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ ಮದನNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100196061 Kamalbai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಚಪ್ಪ ಅಟ್ ಪೋNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100196185 Gouramma - W/O: ಸೋಮನಾಥ ಪಾಟೀಲ್ ಮದನೂರ ಅಂಚೆNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100196200 Nilamma - W/O: ಅನರಾವ್ ಚಾವರೇ ಮದನೂರ ಅಂಚೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100196217 Shanta Bai - W/O: ವಾಮನ್ ರಾವ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಮದನೂರNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100196234 Nagamma - W/O: ಶಂಕರ ಮದನೂರ್ ತಾ ಔರಾದ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100196239 Chandramma - W/O: ಹರ್ಬಜಿ ಪಾಟೀಲ್ ಮದನೂರ ಅಂಚೆNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100196571 Shanta Bai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಭಿಮರಾವ್ ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****155520/05/2022FPS****155520/05/20226004000020/05/2022
560100196720 Thrimbak - S/O: ಹನ್ಮಂತರಾವ್ ಕೊರಲೆ ಮದನೂರ ಅNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100196722 Anita - ಕೇರ್ ಆಫ್: ವಿಜಯಕುಮಾರ ಮದನೂರNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100196750 Minakshi - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಅಪ್ಪಾರಾವ್ AAY(NK) / NCSBiometric****722524/05/2022FPS****722524/05/2022200015000024/05/2022
560100196775 Laxmi Bai - W/O: ಬಾಬುರಾವ್ ಬಿಯಾರ್ಡಾರ್ ಮದನೂರNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100197166 Bhagyashree - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಶ್ರಾವಣ ಕಾಂPHH(NK) / NCS------60000000-
560100197412 Jagdevi - W/O ವಿಜಯಕುಮಾರ 144 ನಿಯರ ಹನುಮಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100197606 Bayamma - S/O: ಸಂಗಶೆಟ್ಟಿ ಬಾಳತೆ ಮದನೂರ ಅಂNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100198485 Kashibai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ 377 PHH(NK) / NCSBiometric****722524/05/2022FPS****722524/05/20226004000024/05/2022
560100198654 Saraswati - S/O: ಗುನಾವಂತರಾವ್ ಪ್ಯಾಟಿಲ್ ಮದನೂPHH(NK) / NCS------60000000-
560100198762 Sugunawati - D/O: ಶಿವರಾಜ ಬಾವಗೆ ಮದನೂರ ಅಂಚೆPHH(NK) / NCS------60000000-
560100198822 Jagadevi - D/O ಸಂಜುಕುಮಾರ್ ಮದನುರ ಮದನPHH(NK) / NCSBiometric****486724/05/2022FPS****486724/05/20226004000024/05/2022
560100199052 Pooja - W/O: ವಿಜಯಕುಮಾರ ಪಾಟೀಲ ಮದನೂರ ಅಂNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100199355 Pratibha - C/O ಲಕ್ಷ್ಮಣ . . ಮದನೂರ, ತಾ.ಕPHH(NK) / NCS------90000000-
560100199357 Ponam - C/O ದೀಪಕುಮಾರ ಮದನೂರ ತಾ ಔರಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100199398 Ishwari - W/O: ಬಸವರಾಜ ಭೂರೆ ಮದನೂರ ಅಂಚೆPHH(NK) / NCSBiometric****722524/05/2022FPS****722524/05/202212008000024/05/2022
560100199400 Kamala Bai - W/O: ಬಂಡೆಪ್ಪ ಕಾಮಣ್ಣ ಮದನೂರ ಅಂಚNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100199402 Kavita - S/O ಮಾದಪ್ಪಾ 00 - ನಾರ್ ಬಾಸ್ PHH(NK) / NCS------90000000-
560100199965 Varsha - S/O ಸಂಗ್ರಾಮ್ ಮದನೂರ ೩೬೯ PHH(NK) / NCS------90000000-
560100200385 Mandira - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪಟ್ಟನಾಯಕ ಮದನೂPHH(NK) / NCS------150000000-
560100200399 Sangitha - C/O ರಾಮಕುಮಾರ #231 . ಮದನೂರ, NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100200564 Sarojani - W/O: ಬಸವರಾಜ್ ಕಾಮಣ್ಣ ಮದನೂರ ಅಂಚPHH(NK) / NCSBiometric****722524/05/2022FPS****722524/05/2022150010000024/05/2022
560100200640 Reshma - C/O ವಿನೊದಕುಮಾರ #00 . ಮದನೂರ,PHH(NK) / NCSBiometric****722524/05/2022FPS****722524/05/20226004000024/05/2022
560100201457 Laxmi - W/O ಸುನಿಲಕುಮಾರ್ ಬಿಲ್ಲೆ - ಮಡನPHH(NK) / NCS------90000000-
560100201895 ರವೀಂದ್ರ - ಮು: ಮದನೂರ, ಅಂಚೆ: ಮದನೂರ, ತಾ: ಔರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100201958 Neelamma - W/O: ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ ಬೀರಾದಾರ ಹಕ್ಯಾಳ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100202245 Laxmi - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಮಹಾದೇವ ಮದನೂರ ತಾPHH(NK) / NCSBiometric****722524/05/2022FPS****722524/05/2022150010000024/05/2022
560100202268 Reshma - W/O ಪಾಂಡುರಂಗ . . ಮದನೂರ, ತಾ.PHH(NK) / NCS------60000000-
560100202306 Shantamma - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಧನರಾಜ #175 ಮದನೂರ ಅPHH(NK) / NCSBiometric****722524/05/2022FPS****722524/05/20229006000024/05/2022
560100202323 Geeta - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಚಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCS------60000000-
Top