REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560100131031 Reshma Bhakaskhede - W/O: ಧನರಾಜ ತಾಲ್ಲೂಕು ಔರಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100131720 Prabhaker - S/O ಕಿಶನರಾವ 188 ಬುಸ್ತಾಂಡ ಹತ್NPHH(NK) / NCS------50000000-
560100132894 Anusayabai - S/O ಯಶವಂತ್ ಗಾಯಕವಾಡ ಹಾಕ್ಯಾPHH(NK) / NCSBiometric****924626/05/2022FPS****924626/05/2022150010000026/05/2022
560100134727 Shridevi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪ್ರೇಮಕುಮಾರ ಹಕPHH(NK) / NCS------90000000-
560100135491 Laximi - W/O: ನವನಾಥ ಮೆಹತ್ರೆ PHH(NK) / NCSBiometric****924622/05/2022FPS****924622/05/20229006000022/05/2022
560100135822 Geeta - W/O ಲಖನ - - ಹಕ್ಯಾಳ - PHH(NK) / NCSBiometric****924622/05/2022FPS****924622/05/20226004000022/05/2022
560100135870 Sangeeta - W/O ಶಿವಾನಂದ ಹಕ್ಯಾಳ ತಾ ಔರಾPHH(NK) / NCSBiometric****924622/05/2022FPS****924622/05/20226004000022/05/2022
560100135884 Saraswati - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಸವರಾಜ ಹಕ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****924624/05/2022FPS****924624/05/2022150010000024/05/2022
560100136294 Shital - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಓಂಕಾರ ಮೂರ್ಕಿ PHH(NK) / NCSBiometric****802021/05/2022FPS****802021/05/20226004000021/05/2022
560100136313 Ushatai - W/O ರಾಜಕುಮಾರ 139 . ಮುರ್ಕಿ ಮುNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100137241 Padmini Bai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಶಂಕರ PHH(NK) / NCSBiometric****924622/05/2022FPS****924622/05/2022150010000022/05/2022
560100137265 Usha Devi - W/O: ಸುಭಾಶ್ ಬಿರಾದಾರ PHH(NK) / NCSBiometric****924625/05/2022FPS****924625/05/2022150010000025/05/2022
560100137512 Nagamma - S/O: ಶರಣಪ್ಪNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100137654 Chandramma - W/O: ಚಂದ್ರಕಾಂತ PHH(NK) / NCSBiometric****924622/05/2022FPS****924622/05/202212008000022/05/2022
560100140134 Laxmi - W/O ಪ್ರಶಾಂತ ಅಟ ಹಕ್ಯಾಳ ಪೊಸPHH(NK) / NCS------120000000-
560100141151 Kaveri - ಬಸವರಾಜ 146 ಮೂರಕಿ ಔರಾದ್ ಬೀ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100141844 Chandrabhag - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಮಚಂದ್ರ 64 ಹಕ್ಯಾPHH(NK) / NCSBiometric****924622/05/2022FPS****924622/05/20223002000022/05/2022
560100158939 ತುಕಾ ರಾಮ - ಹಕ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****924622/05/2022FPS****924622/05/20223002000022/05/2022
560100158940 Devaka Bai - ಹಕ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****969228/05/2022FPS****969228/05/202212008000028/05/2022
560100158941 ವಿಶ್ವನಾಥ - ಹಕ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****924622/05/2022FPS****924622/05/20226004000022/05/2022
560100158942 Kavita - ಹಕ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****924622/05/2022FPS****924622/05/20229006000022/05/2022
560100158943 godavari - ಹಕ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****924622/05/2022FPS****924622/05/202212008000022/05/2022
560100158944 ರುಕ್ಮಿಣಿ ಬಾಯಿ - ಹಕ್ಯಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560100158945 ಲಷ್ಮಣ - ಹಕ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****924622/05/2022FPS****924622/05/20226004000022/05/2022
560100158946 ಪ್ರಕಾಶ - ಹಕ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****924626/05/2022FPS****924626/05/20226004000026/05/2022
560100158947 ಸುಭಾಷ್‌ - ಹಕ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****924623/05/2022FPS****924623/05/20229006000023/05/2022
560100158948 Sagfarbai - ಹಕ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****924626/05/2022FPS****924626/05/20226004000026/05/2022
560100158949 Dropadi - ಹಕ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****924622/05/2022FPS****924622/05/202212008000022/05/2022
560100158950 sunita - ಹಕ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****924622/05/2022FPS****924622/05/202212008000022/05/2022
560100158952 ವೀಲಾಸ - ಹಕ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****924622/05/2022FPS****924622/05/202212008000022/05/2022
560100158953 Sevanthabai - ಹಕ್ಯಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****924628/05/2022FPS****924628/05/2022200015000028/05/2022
560100158954 kalu bai - ಹಕ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****924622/05/2022FPS****924622/05/20223002000022/05/2022
560100158955 ಸರಸ್ವತಿ - ಹಕ್ಯಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****924622/05/2022FPS****924622/05/2022200015000022/05/2022
560100158956 sopan - ಹಕ್ಯಾಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560100158957 ಮಾಣಿಕ - ಹಕ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****924626/05/2022FPS****924626/05/20226004000026/05/2022
560100158958 ಮೊಹನ - ಹಕ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****924626/05/2022FPS****924626/05/20229006000026/05/2022
560100158959 ಬಾಬು ರಾವ - ಹಕ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****924626/05/2022FPS****924626/05/20226004000026/05/2022
560100158960 ಬೀರಪ್ಪಾ - ಹಕ್ಯಾಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100158961 Babita - ಹಕ್ಯಾಳPHH(NK) / NCS------180000000-
560100158962 ಮಧುಕರ - ಹಕ್ಯಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****924626/05/2022FPS****924626/05/2022200015000026/05/2022
560100158963 Gundabai - ಹಕ್ಯಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****924622/05/2022FPS****924622/05/2022200015000022/05/2022
560100158964 ಮಷ್ಣಾಜಿ - ಹಕ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****924622/05/2022FPS****924622/05/202212008000022/05/2022
560100158965 ಸಂಜಿವ ಕುಮಾರ್‌ - ಹಕ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****924622/05/2022FPS****924622/05/20229006000022/05/2022
560100158966 ವೈಜಿನಾಥ - ಹಕ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****924626/05/2022FPS****924626/05/20229006000026/05/2022
560100158967 ರಾಮಚಂದ್ರ - ಹಕ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****924622/05/2022FPS****924622/05/20223002000022/05/2022
560100158968 ಶಿವರಾಜ - ಹಕ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****924622/05/2022FPS****924622/05/20229006000022/05/2022
560100158969 ಶೆಶಾರಾವ್‌ - ಹಕ್ಯಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****924623/05/2022FPS****924623/05/2022200015000023/05/2022
560100158970 Sangamma - ಹಕ್ಯಳPHH(NK) / NCSBiometric****924622/05/2022FPS****924622/05/2022150010000022/05/2022
560100158971 Mangalabai - ಹಕ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****924626/05/2022FPS****924626/05/20229006000026/05/2022
560100158972 ಗಣಪತಿ - ಹಕ್ಯಾಳ ಔರಾದ ಬಾ ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****924622/05/2022FPS****924622/05/20226004000022/05/2022
560100158973 Suman - ಹಕ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****924622/05/2022FPS****924622/05/2022180012000022/05/2022
560100158974 Sangamma - ಹಕ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****924622/05/2022FPS****924622/05/202212008000022/05/2022
560100169866 Asha - ಸಾ:ಹಕ್ಯಾಳ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****924622/05/2022FPS****924622/05/202212008000022/05/2022
560100170539 OMKAR S/O MADHURAO - ಹಕ್ಯಾಳ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100170540 Ranu Bai - ಹಕ್ಯಾಳ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****924626/05/2022FPS****924626/05/2022150010000026/05/2022
560100171270 Renuka - ಹಕ್ಯಾಳ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****924624/05/2022FPS****924624/05/20229006000024/05/2022
560100171536 TUKARAM S/O ARJUN - ಸಾ;ಹಕ್ಯಾಳ ತಾ;ಔರಾದPHH(NK) / NCSBiometric****924622/05/2022FPS****924622/05/20226004000022/05/2022
560100172052 Jaishira w/o Sajukumar - ಹಕ್ಯಾಳ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****924622/05/2022FPS****924622/05/2022180012000022/05/2022
560100172172 Preemkumar S/o Shivji - ಹಕ್ಯಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100172551 Subhash s/o Viswanath - ಸಾ:ಹಕ್ಯಾಳ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100173001 Mahadev Gurunath - ಹಕ್ಯಾಳ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಾ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****924622/05/2022FPS****924622/05/2022150010000022/05/2022
560100173123 Surekha - ಹಕ್ಯಾಳ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****924622/05/2022FPS****924622/05/202212008000022/05/2022
560100173166 Sathyabhma Baburao - ಹಕ್ಯಾಳ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಾ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****924626/05/2022FPS****924626/05/20223002000026/05/2022
560100173172 Jivan S/o Manik - ಹಕ್ಯಾಳ ತಾ: ಔರಾದ(ಬಾ) ಜಿಲ;ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****924622/05/2022FPS****924622/05/20229006000022/05/2022
560100173175 Vishwanath S/o Manikrao - ಹಕ್ಯಾಳ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100173259 Vilas S/o Manik - ಹಕ್ಯಾಳ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****924622/05/2022FPS****924622/05/20223002000022/05/2022
560100173647 Mallikarjun S/o Vaijinath - ಹಕ್ಯಾಳ ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100173696 Vaijinath S/o Kasinath - ಹಕ್ಯಾಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100173732 Sanjukumar S/o Chanbasappa - ಹಕ್ಯಾಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100173781 MOHANREDDY S/O KRISHANAREDDY - ಚಿಲ್ಕಿ ತಾ ಔರಾದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100173839 Ravidas S/o Annarao - ಹಕ್ಯಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100174018 ವೀಠಲ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕ - ಸಾ:ಹಕ್ಯಾಳ ತಾ:ಔರಾದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100174119 SHANKAR SANGAPPA - ಮದನೂರ ತಾ: ಔರಾದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100174137 Nandkishor S/o Pundlik - ಹಕ್ಯಾಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560100174173 Umadevi - ಹಕ್ಯಾಳ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****924622/05/2022FPS****924622/05/202212008000022/05/2022
560100174236 ಸಂಜನ - ಹಕ್ಯಾಳ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****924626/05/2022FPS****924626/05/2022150010000026/05/2022
560100174945 Bajirao S/o Nagappa - ಮರಕಿ ತಾ ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ| ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****924626/05/2022FPS****924626/05/2022150010000026/05/2022
560100175025 Mallikarjun S/o Nagsheti - ಮು/ಹಕ್ಯಳPHH(NK) / NCSBiometric****924622/05/2022FPS****924622/05/20229006000022/05/2022
560100175047 Suman - ಮು ಹಕ್ಯಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****924622/05/2022FPS****924622/05/2022180012000022/05/2022
560100175729 ರಘುನಾಥ ತಂ| ಮಾಧವರಾವ - ಮು ಹಕ್ಯಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560100176961 Sulochanabai - ಹಕ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****924624/05/2022FPS****924624/05/20229006000024/05/2022
560100176970 Sulochana - ಹಕ್ಯಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****924626/05/2022FPS****924626/05/2022200015000026/05/2022
560100176988 ರಾಜೆಂದ್ರ - ಹಕ್ಯಾಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100177000 Mangala - ಹಾಕ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****924622/05/2022FPS****924622/05/202212008000022/05/2022
560100177018 Anita - ಹಾಕ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****924626/05/2022FPS****924626/05/202212008000026/05/2022
560100177065 Sundrabai - R/o HakkyalPHH(NK) / NCSBiometric****924622/05/2022FPS****924622/05/2022180012000022/05/2022
560100177086 ಕಾಶಿನಾಥ - ಹಕ್ಯಾಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100177098 ದೇವಿ ದಾಸ - R/o HakkyalNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100177115 ಸಂಗ್ರಾಮ - ಹಕ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****924622/05/2022FPS****924622/05/202212008000022/05/2022
560100177135 ಸಿದ್ರಮ - ಹಕ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****924626/05/2022FPS****924626/05/20223002000026/05/2022
560100177143 ಶೀವರಾಜ - ಹಕ್ಯಾಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100177159 Shree Malmma - R/o HakkyalNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100177184 Sarswathi - ಹಕ್ಯಾಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100177191 ಮಲ್ಲಮ್ಮ - ಹಕ್ಯಾಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100177199 Rajindra - ಹಾಕ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****924622/05/2022FPS****924622/05/20223002000022/05/2022
560100177209 Sima - ಹಾಕ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****924622/05/2022FPS****924622/05/2022180012000022/05/2022
560100177221 surekha - ಹಕ್ಯಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****924622/05/2022FPS****924622/05/2022200015000022/05/2022
560100177232 Shashikala - ಹಕ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****924627/05/2022FPS****924627/05/20223002000027/05/2022
560100177249 ಮನಮತಯ್ದ - ಹಕ್ಯಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****924622/05/2022FPS****924622/05/2022200015000022/05/2022
560100177256 GAGA RAM - R/o HakkyalNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100177272 Vanmala - ಹಕ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****924622/05/2022FPS****924622/05/202212008000022/05/2022
560100177275 ಪಾಂಡುರಂಗ - ಹಕ್ಯಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560100177284 ಲಹು - ಹಕ್ಯಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****924624/05/2022FPS****924624/05/2022200015000024/05/2022
560100177290 ಸನಾ ಬಾ - ಹಕ್ಯಯಾಲAAY(NK) / NCSBiometric****924622/05/2022FPS****924622/05/2022200015000022/05/2022
560100177293 ಮನೋಹರ - ಹಕ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****924622/05/2022FPS****924622/05/20226004000022/05/2022
560100177297 ಧನರಾಜ - ಹಕ್ಯಾಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100177305 ಮನುಮಂತಪ್ಪಾ - ಹಕ್ಯಾಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100177309 ಬಾನು ರಾವ - ಹಕ್ಯಾಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100177314 phula badu - ಹಕ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****924626/05/2022FPS****924626/05/20223002000026/05/2022
560100177315 ಭರತ - ಹಕ್ಯಾಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100177321 ಗುಣವಂತ ರಾವ - ಹಕ್ಯಾಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100177326 Surekanth - ಹಾಕ್ಯಾಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560100177338 Gangu Bai - ಹಾಕ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****924622/05/2022FPS****924622/05/20226004000022/05/2022
560100177339 Ratanamma - ಹಕ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****924625/05/2022FPS****924625/05/2022150010000025/05/2022
560100177345 ಬಾಬು ರಾವ - ಹಕ್ಯಾಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100177346 Sridevi - ಹಾಕ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****924622/05/2022FPS****924622/05/2022180012000022/05/2022
560100177352 ರಮೇಶ್ - ಹಾಕ್ಯಾಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100177358 ಕವಿತಾ - ಹಕ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****924622/05/2022FPS****924622/05/202212008000022/05/2022
560100177366 ಪ್ರಭಾ ವತಿ - ಹಕ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****924626/05/2022FPS****924626/05/2022150010000026/05/2022
560100177367 ನರಸಿಂಗ್‌ - ಹಾಕ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****924622/05/2022FPS****924622/05/20229006000022/05/2022
560100177375 ರಾಜೇಂದರ - ಹಾಕ್ಯಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560100177383 ವೀರ ಭದ್ರ - ಹಕ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****924622/05/2022FPS****924622/05/202212008000022/05/2022
560100177385 ಕಲ್ಲುಬಾಯಿ - ಹಕ್ಯಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****924622/05/2022FPS****924622/05/2022200015000022/05/2022
560100177388 ಸಾಳಬಾ - ಹಾಕ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****924626/05/2022FPS****924626/05/202212008000026/05/2022
560100177391 ಶಿವಾಜಿ - ಹಕ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****924622/05/2022FPS****924622/05/20229006000022/05/2022
560100177400 ಗುರಯ್ಯಾ - ಹಕ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****924622/05/2022FPS****924622/05/20226004000022/05/2022
560100177402 Jayasree - ಹಕ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****924622/05/2022FPS****924622/05/2022150010000022/05/2022
560100177406 ತಾನಾಜಿ - ಹಕ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****924622/05/2022FPS****924622/05/2022150010000022/05/2022
560100177409 ಉಮಾಕಾಂತ - ಹಕ್ಯಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****924622/05/2022FPS****924622/05/2022200015000022/05/2022
560100177420 ರಮಣ - ಹಕ್ಯಯಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****924622/05/2022FPS****924622/05/20229006000022/05/2022
560100177427 Gujabai - ಹಕ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****924622/05/2022FPS****924622/05/2022180012000022/05/2022
560100177431 anusha bai - ಹಕ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****924626/05/2022FPS****924626/05/20223002000026/05/2022
560100177435 ಪ್ರಭು ರಾವ - ಹಕ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****924622/05/2022FPS****924622/05/20226004000022/05/2022
560100177439 Umadevi - ಹಕ್ಯಾಳ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------240000000-
560100177440 ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ - ಹಕ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****924622/05/2022FPS****924622/05/20226004000022/05/2022
560100177446 Jana Bai - ಹಕ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****924622/05/2022FPS****924622/05/20229006000022/05/2022
560100177449 shankuntala bai - ಹಕ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****924626/05/2022FPS****924626/05/20226004000026/05/2022
560100177453 kastura bai - ಹಕ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****924622/05/2022FPS****924622/05/20229006000022/05/2022
560100177456 Nagaratna - ಹಕ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****924622/05/2022FPS****924622/05/2022240016000022/05/2022
560100177461 ರಾಜ ಕುಮಾರ - ಹಕ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****924622/05/2022FPS****924622/05/202212008000022/05/2022
560100177465 ಗುಂಡಪ್ಪಾ - ಹಕ್ಯಾಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100177468 ಬಂಡೆಪ್ಪಾ - ಹಕ್ಯಯಾಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100177471 ರಾಮ ಲಿಂಗ - ಹಕ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****924622/05/2022FPS****924622/05/202212008000022/05/2022
560100177473 ಸುಮನಬಾಯಿ - ಹಾಕ್ಯಾಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100177477 ಪ್ರಯಾಗ್‌ ಬಾಯಿ - ಹಕ್ಯಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****924622/05/2022FPS****924622/05/2022200015000022/05/2022
560100177479 ದಿಗಂಬರ್ - ಹಕ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****924622/05/2022FPS****924622/05/20226004000022/05/2022
560100177482 ಕಾಶಿನಾಥ - ಹಕ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****924622/05/2022FPS****924622/05/20226004000022/05/2022
560100177487 Kamalabai - ಹಾಕ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****924622/05/2022FPS****924622/05/202212008000022/05/2022
560100177489 Lakshimbai - ಹಾಕ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****924626/05/2022FPS****924626/05/202212008000026/05/2022
560100177492 ಸುನೀತಾ - ಹಾಕ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****924625/05/2022FPS****924625/05/20226004000025/05/2022
560100177496 ಮಾರುತಿ - ಹಕ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****924624/05/2022FPS****924624/05/20226004000024/05/2022
560100177499 ವಿಶ್ವನಾಥ - ಹಕ್ಯಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****924626/05/2022FPS****924626/05/2022200015000026/05/2022
560100177503 ಉಮಾಕಾಂತ - ಹಕ್ಯಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****924622/05/2022FPS****924622/05/2022200015000022/05/2022
560100177507 madav rao - ಹಕ್ಯಾಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560100177513 ನಾಗನಾಥ - ಹಕ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****924626/05/2022FPS****924626/05/2022150010000026/05/2022
560100177522 damu - ಹಕ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****924622/05/2022FPS****924622/05/20223002000022/05/2022
560100177524 ವೀರಾ ಶಟ್ಟಿ - ಹಕ್ಯಾಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100177526 ದಯಾನಂದ - ಹಕ್ಯಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****924622/05/2022FPS****924622/05/2022200015000022/05/2022
560100177531 sangama - ಹಕ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****924622/05/2022FPS****924622/05/20223002000022/05/2022
560100177533 ಶಿವರಾಮ - ಹಕ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****924626/05/2022FPS****924626/05/20223002000026/05/2022
560100177540 ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ - ಹಕ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****924622/05/2022FPS****924622/05/20229006000022/05/2022
560100177544 ವಿಶ್ವ ನಾಥ - ಹಕ್ಯಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****924622/05/2022FPS****924622/05/2022200015000022/05/2022
560100177551 ಮಾದವ ರಾವ - ಹಕ್ಯಾಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100177563 ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪ - ಹಕ್ಯಾಳ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ. ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100177565 ಹೌಗಿ ರಾವ - ಹಕ್ಯಾಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100177575 Savita - ಹಾಕ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****924622/05/2022FPS****924622/05/2022180012000022/05/2022
560100177580 Babita - ಹಾಕ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****924622/05/2022FPS****924622/05/2022180012000022/05/2022
560100177585 Savita - ಹಾಕ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****924622/05/2022FPS****924622/05/202212008000022/05/2022
560100177589 ಗಣಪತಿ - ಹಾಕ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****924622/05/2022FPS****924622/05/202212008000022/05/2022
560100180448 ರಾಜಕುಮಾರ - ಹಕ್ಯಾಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100180456 ಉದಯ ಕುಮಾರ - ಹಕ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****924623/05/2022FPS****924623/05/202212008000023/05/2022
560100180464 Savita - ಹಾಕ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****924622/05/2022FPS****924622/05/2022240016000022/05/2022
560100180498 ಮನೋಹರ - ಹಕ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****924622/05/2022FPS****924622/05/20226004000022/05/2022
560100182542 ದಿಗಂಬರ - ಹಕ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****924622/05/2022FPS****924622/05/202212008000022/05/2022
560100183019 ಶಿವಕುಮಾರ್‌ - ಹಾಕ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****924622/05/2022FPS****924622/05/202212008000022/05/2022
560100183998 ಸಂತೋಷ - ಹಾಕ್ಯಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560100184036 ಪುಂಡಲೀಕ - ಹಕ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****924626/05/2022FPS****924626/05/20223002000026/05/2022
560100184037 Savita - ಹಕ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****924622/05/2022FPS****924622/05/202212008000022/05/2022
560100184128 ಪಂಡರಿನಾಥ - ಹಕ್ಯಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560100184279 ಅಣ್ಣಾ ರಾವ - ಹಕಿಯಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100184344 JANA BAI - ಹಕ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****924628/05/2022FPS****924628/05/20223002000028/05/2022
560100184594 ಶಿವ ರಾಜ - ಹಕ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****924622/05/2022FPS****924622/05/2022210014000022/05/2022
560100186574 ವಿಜಯಕುಮಾರ ತಂದೆ ವಿಠ್ಠಲ - ಸಾಕಿ - ಹಕ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****924622/05/2022FPS****924622/05/20229006000022/05/2022
560100187374 Chandramma - ಗುರುನಾಥ 1-90 ಹಕ್ಯಾಳ ಹಕ್ಯಾಳ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100187376 Rekha - ಚಂದ್ರಕಾಂತ 11 ಹಕ್ಯಾಳ ಹಕ್ಯಾಳ PHH(NK) / NCSBiometric****924622/05/2022FPS****924622/05/2022180012000022/05/2022
560100187377 Hirabai - ವೈಜಿನಾಥ 50 ಹಕ್ಯಾಳ ಹಕ್ಯಾಳ ಹPHH(NK) / NCSBiometric****924622/05/2022FPS****924622/05/20226004000022/05/2022
560100187432 Vimala Bai - ಗುಣವಂತ 8 ಹಕ್ಯಾಳ ಹಕ್ಯಾಳ ಹಕ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100187473 Kanta Bai - ಗಂಗಾರಾಮ 87 ಹಕ್ಯಾಳ ಹಕ್ಯಾಳ ಹPHH(NK) / NCSBiometric****924622/05/2022FPS****924622/05/202212008000022/05/2022
560100187843 Renuka - ಕೋಣಡಿಬಾ 155 ಹಕ್ಯಾಳ ಹಕ್ಯಾಳ PHH(NK) / NCSBiometric****924622/05/2022FPS****924622/05/202212008000022/05/2022
560100188356 ಅನೀತಾ ಮೇತ್ರೆ - ದಶರಥ 52 ಹಕ್ಯಾಳ ಹಕ್ಯಾಳ ಹಕ್ಯPHH(NK) / NCSBiometric****924622/05/2022FPS****924622/05/20226004000022/05/2022
560100188357 Chandrakala - ಕಾಶಿನಾಥ 34 ಮೇನ ರೋಡ ಹತ್ತಿರ ಹNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100188605 ಮೀರಾ ಬಾಯಿ - ಸತೀಷ 41 ಹಕ್ಯಾಳ ಹಕ್ಯಾಳ ಹಕ್PHH(NK) / NCSBiometric****924626/05/2022FPS****924626/05/20226004000026/05/2022
560100188606 Kamla Bai - ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ 99 ಹಕ್ಯಾಳ ಹಕ್ಯಾಳ PHH(NK) / NCSBiometric****924622/05/2022FPS****924622/05/20226004000022/05/2022
560100189568 Komal - ಅನಿಲ 54/1 ಹಕ್ಯಾಳ ಹಕ್ಯಾಳ ಹPHH(NK) / NCSBiometric****924626/05/2022FPS****924626/05/20229006000026/05/2022
560100189569 Lakshmi - ಸಂಜುಕುಮಾರ 124 ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮಂದಿರ PHH(NK) / NCSBiometric****924622/05/2022FPS****924622/05/2022180012000022/05/2022
560100189621 Ashvini - ಓಂಕಾರ 13 ಹಕ್ಯಾಳ ಹಕ್ಯಾಳ ಹಕ್PHH(NK) / NCSBiometric****924622/05/2022FPS****924622/05/2022150010000022/05/2022
560100190540 ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಮಾಣಿಕರಾವ - ಮಾಣಿಕರಾವ 41 ಮೇನ ರೋಡ ಹತ್ತಿರ PHH(NK) / NCSBiometric****924622/05/2022FPS****924622/05/202212008000022/05/2022
560100190559 Rajamma - ನರಸಿಂಗ 25 ಹಕ್ಯಾಳ ಹಕ್ಯಾಳ ಹಕPHH(NK) / NCSBiometric****924622/05/2022FPS****924622/05/20226004000022/05/2022
560100190588 Shanta Bai - ಬಾಬುರಾವ 63 ಹಕ್ಯಾಳ ಹಕ್ಯಾಳ ಹPHH(NK) / NCSBiometric****924622/05/2022FPS****924622/05/202212008000022/05/2022
560100190590 Manikeshwari - ಮಾನಿಕರಾವ 11 ಹಕ್ಯಾಳ ಹಕ್ಯಾಳ PHH(NK) / NCSBiometric****924622/05/2022FPS****924622/05/2022150010000022/05/2022
560100192641 Punyavati - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಿದ್ರಮಪ್ಪ ಪಾಟಿಲ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100192645 Sona Bai Patil - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕಿರಣ ಪಾಟಿಲ್ #06 NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100193848 Rekha Sajjan - W/O: ಶಶಿಕಾಂತ್ ಎಮ್ ಸಜ್ಜನ್ 135 NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100194163 Archana - ಸೋಮನಾಥ ಪಂಢಾರೆ 103 ಮುರ್ಕಿ ಮುರNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100195039 Praphulatha - C/O ಪ್ರಭಾಕರ ಕಾಳೆ 17 . ಮುರ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100196258 Prabhavati - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂಜುಕುಮಾರ ಅಟ PHH(NK) / NCSBiometric****173123/05/2022FPS****173123/05/202212008000023/05/2022
560100196365 Sarika - C/O ವಾಮನರಾವ ಮುರ್ಕಿ ತಾ. ಕಮNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100196683 Usha - W/O: ಮಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಬಾಬಜೆದೆ ಹಕ್ಯಾAAY(NK) / NCSBiometric****924622/05/2022FPS****924622/05/2022200015000022/05/2022
560100197064 Sunanda - D/O ಧನರಾಜ ಅಟ ಹಕ್ಯಾಳ ವ್ಪೋಸPHH(NK) / NCSBiometric****924622/05/2022FPS****924622/05/2022210014000022/05/2022
560100197269 Shakuntala - S/O ಶಂಕರ ಅಟ ಪೊಸ್ಟ ಮೂರ್ಕಿ PHH(NK) / NCSBiometric****040620/05/2022FPS****040620/05/20229006000020/05/2022
560100197737 Reshma - ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಅಟ್ ಹಾಕ್ಯಲ ಪೋಸ್ಟ್ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****924622/05/2022FPS****924622/05/20229006000022/05/2022
560100197738 Soniya - C/O ರಮೇಶ್ ಬಿರಾದಾರ 153 ಹಕ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****924626/05/2022FPS****924626/05/20226004000026/05/2022
560100197941 Rajeshri - S/O ಬಸವಂತರಾವ್ . . ಹಕ್ಯಾಳ, ತPHH(NK) / NCSBiometric****173122/05/2022FPS****173122/05/202212008000022/05/2022
560100198010 Kalavati - W/O ಶ್ರೀಮಂತ ಅಟ್ ಪೊಸ್ಟ ಮೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100198770 Putlabai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಬಸಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCSBiometric****924622/05/2022FPS****924622/05/20226004000022/05/2022
560100198945 Nagamma - C/O ಬಾಲಾಜಿರಾವ #116 . ಹಾಕ್ಯಳPHH(NK) / NCSBiometric****924622/05/2022FPS****924622/05/202212008000022/05/2022
560100199009 Bandemma - C/O ಕಾಶಿರಾಮ #41 . ಹಾಕ್ಯಾಳ, PHH(NK) / NCSBiometric****924622/05/2022FPS****924622/05/20226004000022/05/2022
560100199274 Bandemma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನಾಗನಾಥ ಹಕ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****924622/05/2022FPS****924622/05/20226004000022/05/2022
560100199308 Mangla - W/O ಕಾಶೀನಾಥ್ ಗಾಯಕವಾಡ #73 . PHH(NK) / NCS------60000000-
560100200490 Premla - C/O ಹಣಮಂತ 10/2 ಹಕ್ಯಾಳ ತಾ ಔರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100200502 Aishwarya - W/O ಮಹಾದೇವ ಪಾಟೀಲ #10/2 . ಹಕPHH(NK) / NCSBiometric****924622/05/2022FPS****924622/05/20229006000022/05/2022
560100200902 Jagadevi - W/O ರಾಜಕುಮಾರ್ ೬೩ ಹಕ್ಯಾಳ ಹNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100201443 Tejamma - W/O: ಗುಂಡಪ್ಪ ಚಿಲರಾಗೆ ಮುರ್ಕಿ ಅNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100201882 Abhishakta - C/O ಮಹಳಪ್ಪಾ #21 . ಹಾಕ್ಯಾಳ, NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100201937 Satyakala - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಲಾಜಿ ಜಾಧವ್ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100201949 Vanda Bai - W/O: ಶಿವಾಜಿ ರಾವ್ ಪಾಟೀಲ 47 NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100201950 Savitridevi - W/O ವೈಜೀನಾಥ ಸಿರಗಿರೆ ಅಟ ಪೊNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100201977 Mukthabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವರಾಜ್ 2/25 ಹೊಳಸNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100202074 Shahin Begum - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮುನಿರೋದ್ದೀನ್ ಶೈಖ್ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100202714 Savita - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಗಣಪತಿ 41/PHH(NK) / NCSBiometric****924622/05/2022FPS****924622/05/202212008000022/05/2022
560100202750 Pooja - C/O ಮಹಾಂತೇಶ್ 22 . ಹಕ್ಯಾಳ ಅಂPHH(NK) / NCSBiometric****924622/05/2022FPS****924622/05/20229006000022/05/2022
560100203569 Anuradha - C/O ತಾತ್ಯಯರಾವ ವಾಘಮಾರೆ ಹಾಕPHH(NK) / NCSBiometric****924622/05/2022FPS****924622/05/20229006000022/05/2022
560100203667 Vinod Balwantrao Biradar - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಬಳವಂತರಾವ ಬಿರಾದಾರ 31NPHH(NK) / NCS------50000000-
Top