REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560100130750 Mahananda - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ನಾಗನಾಥ NPHH(NK) / NCS------50000000-
560100131252 Satyawati - W/O: ನಾಗಣಾಥ PHH(NK) / NCS------90000000-
560100131259 Megha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾರುತಿ ಅಟ ಪೊಸPHH(NK) / NCSBiometric****740427/05/2022FPS****740427/05/20226004000027/05/2022
560100131260 Janabai - W/O: ಸೋಪನ್ ರಾವ PHH(NK) / NCSBiometric****740427/05/2022FPS****740427/05/20226004000027/05/2022
560100131333 Anusaya Bai - W/O: ವಿನಾಯಕ ಅಟ ಪೋಸ್ಟ ಕಾಳಗPHH(NK) / NCSBiometric****717829/05/2022FPS****717829/05/20226004000029/05/2022
560100131337 Shruti - W/O: ತೇಜಪ್ಪಾ 76 PHH(NK) / NCS------60000000-
560100131341 Balika - W/O: ಮಚೀಂದರ್ ದಾವಲಜಿ ಕಾಳಗಾಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****740427/05/2022FPS****740427/05/202212008000027/05/2022
560100131357 Sujatha - W/O: ಅಮರದೀಪ್ ಮೆಹತ್ರೆ ಅಟ ಪPHH(NK) / NCS------60000000-
560100131393 Konda Bai - W/O: ಗಿರಿಧರ PHH(NK) / NCS------90000000-
560100131394 Nilavati - W/O: ಶೆಷೇರವ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100131403 Bhagu Bai - W/O: ಮಾರುತಿ PHH(NK) / NCS------30000000-
560100131414 Kalavati - W/O: ಬಾಬುರಾವ ತಾ ಔರಾದ(ಬೀ) PHH(NK) / NCS------30000000-
560100131415 Kanchana - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಲಾಜಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100131435 Anjali - W/O: ದಯಾನಂದ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100131453 Malashree - W/O: ಶಾಮಸುಂದರ ತಾ ಔರಾದ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100131457 Chandrakal - W/O: ಬಾಬು ಸೂರ್ಯವಂಶಿ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100132330 Sushila - S/O: ಸಂಗ್ರಾಮ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100138242 Asharani - W/O ಸಂದೀಪ್ ಕರಕರೆ . . ಕಾಳಗಾಪPHH(NK) / NCS------60000000-
560100138771 Shailaja - W/O ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಬಿರಾದಾರ ಡಿಗPHH(NK) / NCSBiometric****796927/05/2022FPS****796927/05/202212008000027/05/2022
560100139151 Varsha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸತೀಶ ಕಾಳಗಾಪುರ ತಾPHH(NK) / NCSBiometric****740427/05/2022FPS****740427/05/20226004000027/05/2022
560100139202 Daivatha Bai - W/O: ಕಾಶೀನಾಥ್ ಪಾಂಚಾಳ್ ಅಟ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100139856 Shakuntala Bai - S/O ಕೇಶವ ರಾವ್ . . ಕಾಳಗಾಪುರ,NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100140205 Daivata Bai - S/O: ಬಾಲಾಜಿ ರಾವ ಲಾಖಣಗಾವೆ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100140282 Priyanka - W/O ಕಿಶೋರ ಪಟ್ಟೀವಾಲೇ ಅಟ ಪೋPHH(NK) / NCS------60000000-
560100140283 Laximi Bai - W/O: ರಾಜಕುಮಾರ್ ರಾಮಜೀ ಕಾಳಗಾಪೂರ PHH(NK) / NCSBiometric****740427/05/2022FPS****740427/05/20226004000027/05/2022
560100140316 Vijay Laxmi - S/O ಮದನ್ ಗಿರಿ . . ಕಾಳಗಾಪುರ,PHH(NK) / NCSBiometric****740427/05/2022FPS****740427/05/202212008000027/05/2022
560100140492 Chatura Bai - W/O: ವಾಮನ್ ರಾವ ಅಟ ಪೋಸ್ಟ ಕPHH(NK) / NCSBiometric****740427/05/2022FPS****740427/05/20226004000027/05/2022
560100140510 Panchabai - S/O: ಗೋವಿಂದ ರಾವ ಅಟ ಪೋಸ್ಟ PHH(NK) / NCSBiometric****717829/05/2022FPS****717829/05/2022180012000029/05/2022
560100141184 Laximi Bai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಗೋವಿಂದರಾವ PHH(NK) / NCSBiometric****717829/05/2022FPS****717829/05/2022150010000029/05/2022
560100141586 Sangeeta - W/O ತಾತೇರಾವ್ #176 . ಕಾಳಗಾಪುPHH(NK) / NCSBiometric****717829/05/2022FPS****717829/05/202212008000029/05/2022
560100141588 Nilavati - S/O ತಾನಾಜಿ ಅಟ್ ವ್ಪೋಸ್ಟ್ ಕPHH(NK) / NCSBiometric****717829/05/2022FPS****717829/05/202212008000029/05/2022
560100144091 ಸುಂಗ್ರಾ ಬೀ - ಏಕಂಬಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100146198 nirmala - ಕಾಳಗಾಪುರAAY(NK) / NCS------200000000-
560100146199 ಅಶೊಕ ಗೀರ - ಕಾಳಗಾಪುರAAY(NK) / NCS------200000000-
560100146200 jaganath - ಕಾಳಗಾಪುರAAY(NK) / NCS------200000000-
560100146201 Kavita - ಕಾಳಗಾಪೂರ. ತಾ: ಔರಾದ. ಜಿ: ಬೀದರ.PHH(NK) / NCS------120000000-
560100146202 ಸೂರ್ಯಕಾಂತ - ಕಾಳಗಾಪುರAAY(NK) / NCS------200000000-
560100146203 ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ - ಕಾಳಗಾಪುರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100146204 ವಿಶ್ವನಾಥ - ಕಾಳಗಾಪುರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100146205 ಕೇವಳ ಬಾಯಿ - ಕಾಳಗಾಪುರAAY(NK) / NCSBiometric****740427/05/2022FPS****740427/05/2022200015000027/05/2022
560100146206 ಶಂಕರ - ಕಾಳಗಾಪುರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100146207 ಕಂಟೆಪ್ಪಾ - ಕಾಳಗಾಪುರAAY(NK) / NCSBiometric****740427/05/2022FPS****740427/05/2022200015000027/05/2022
560100146208 JAGGU - ಕಾಳಗಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****740427/05/2022FPS****740427/05/20223002000027/05/2022
560100146209 ಮಾಣಿಕ ರಾವ - ಕಾಛಳಗಾಪುರAAY(NK) / NCS------200000000-
560100146210 sushila bai - ಕಾಳಗಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****717829/05/2022FPS****717829/05/20229006000029/05/2022
560100146211 kastur bai - ಕಾಳ:ಗಾಪುರAAY(NK) / NCSBiometric****740427/05/2022FPS****740427/05/2022200015000027/05/2022
560100146212 ಶೇಷ ರಾವ - ಕಾಳಗಾಪುರAAY(NK) / NCSBiometric****717829/05/2022FPS****717829/05/2022200015000029/05/2022
560100146213 Anita - W/O: ಕೆರಬಾ ಗಾಯಕವಾಡ ಅಟ ಪೋಸAAY(NK) / NCSBiometric****717829/05/2022FPS****717829/05/2022200015000029/05/2022
560100146214 ಭರತ ಬಾಯಿ - ಕಾಳಗಾಪುರAAY(NK) / NCS------200000000-
560100146215 ಜ್ಙಾನೊಬಾ - ಕಾಳಗಾಪುರAAY(NK) / NCSBiometric****740427/05/2022FPS****740427/05/2022200015000027/05/2022
560100146216 ವೆಂಕಟ ರಾವ - ಕಾಳಗಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****740427/05/2022FPS****740427/05/20226004000027/05/2022
560100146217 Thrivarn - ಕಾಳಗಾಪುರAAY(NK) / NCS------200000000-
560100146218 Paryag Bai - ಕಾಳಗಾಪುರAAY(NK) / NCSBiometric****717829/05/2022FPS****717829/05/2022200015000029/05/2022
560100146219 Rupavathi - ಕಾಳಗಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****740427/05/2022FPS****740427/05/2022150010000027/05/2022
560100146220 Vandana - ಕಾಳಗಾಪುರAAY(NK) / NCSBiometric****717829/05/2022FPS****717829/05/2022200015000029/05/2022
560100146221 ಶೇಷ ರಾವ - ಕಾಳಗಾಪುರAAY(NK) / NCSBiometric****740427/05/2022FPS****740427/05/2022200015000027/05/2022
560100146222 Vijaykumar - ಕಾಳಗಾಪುರAAY(NK) / NCSBiometric****717829/05/2022FPS****717829/05/2022200015000029/05/2022
560100146223 Shantabai - ಕಾಳಗಾಪುರAAY(NK) / NCSBiometric****740427/05/2022FPS****740427/05/2022200015000027/05/2022
560100146224 ANUSUYYA - ಕಾಳಗಾಪುರAAY(NK) / NCSBiometric****740427/05/2022FPS****740427/05/2022200015000027/05/2022
560100146225 Ratna Bai - ಕಾಳಗಾಪುರAAY(NK) / NCS------200000000-
560100146226 ಜಟಿಂಗ - ಕಾಳಗಾಪುರAAY(NK) / NCS------200000000-
560100146227 ಪದ್ಮಿಣಿ ಬಾಯಿ - ಕಾಳಗಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****717829/05/2022FPS****717829/05/20223002000029/05/2022
560100146228 venkat - ಕಾಳಗಾಪುರAAY(NK) / NCSBiometric****740427/05/2022FPS****740427/05/2022200015000027/05/2022
560100146229 ಕಾಂತ ಬಾಯಿ - ಕಾಳಗಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****740427/05/2022FPS****740427/05/202212008000027/05/2022
560100146230 Gudumabi - ಕಾಳಗಾಪುರAAY(NK) / NCSBiometric****717829/05/2022FPS****717829/05/2022200015000029/05/2022
560100146231 ಶಿರೋಮಣಿ - ಕಾಳಗಾಪುರAAY(NK) / NCSBiometric****740427/05/2022FPS****740427/05/2022200015000027/05/2022
560100146232 shakuntala bai - ಕಾಳಗಾಪುರAAY(NK) / NCS------200000000-
560100146233 vachala bai - ಕಾಳಗಾಪುರAAY(NK) / NCS------200000000-
560100146234 shakuntala - ಕಾಳಗಾಪುರAAY(NK) / NCS------200000000-
560100146235 Renuka - ಕಾಳಗಾಪುರ. ತಾ: ಔರಾದ (ಬಾ). ಜಿ: ಬAAY(NK) / NCSBiometric****740427/05/2022FPS****740427/05/2022200015000027/05/2022
560100159113 ಸುನಿತಾ - ಲಖನಗಾವPHH(NK) / NCSBiometric****740427/05/2022FPS****740427/05/2022150010000027/05/2022
560100159114 ಅಂಗದ - ಕಾಳಗಾಪುರPHH(NK) / NCS------90000000-
560100159115 ಗೋವಿಂದ ರಾವ - ಕಾಳಗಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****740427/05/2022FPS****740427/05/20229006000027/05/2022
560100159116 ಮಾಧವರಾವ - ಸೊನಾಳ. ತಾ: ಔರಾದ. ಜಿ: ಬೀದರ.PHH(NK) / NCSBiometric****717829/05/2022FPS****717829/05/202212008000029/05/2022
560100159117 ನರಸಿಂಗ್‌ - ಕಳಗಾಪೂರ. ತಾ: ಔರಾದ. ಜಿ: ಬೀದರ.PHH(NK) / NCS------150000000-
560100159118 maruti - ಕಾಳಗಾಪುರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100159120 ದಿಲೀಪ - ಕಳಗಾಪೂರ. ತಾ: ಔರಾದ.ಜಿ: ಬೀದರ.PHH(NK) / NCSBiometric****717829/05/2022FPS****717829/05/20226004000029/05/2022
560100159121 ಖೈಮುದ್ದಿನ - ಕಾಳಗಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****717829/05/2022FPS****717829/05/202212008000029/05/2022
560100159122 ಮಹಾನಂದಾ - ಕಳಗಾಪೂರ. ತಾ: ಜಿ: ಬೀದರ.PHH(NK) / NCSBiometric****717829/05/2022FPS****717829/05/20229006000029/05/2022
560100159123 ಸುರಜ್‌ ಗೀರ - ಕಾಳಗಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****740427/05/2022FPS****740427/05/20226004000027/05/2022
560100159124 Balika - ಕಳಗಾಪೂರ. ತಾ: ಔರಾದ. ಜಿ: ಬೀದರ.PHH(NK) / NCSBiometric****740427/05/2022FPS****740427/05/20226004000027/05/2022
560100159125 ಊಲ್ಲಾಸ ಗೀರ - ಕಾಳಗಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****740427/05/2022FPS****740427/05/20226004000027/05/2022
560100159126 ದತ್ತು ಗೀರ - ಕಾಳಗಾಪುರAAY(NK) / NCSBiometric****740427/05/2022FPS****740427/05/2022200015000027/05/2022
560100159127 SHIVKANTHA - ಕಾಳಗಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****740427/05/2022FPS****740427/05/202212008000027/05/2022
560100159128 ನರಸಿಂಗ್‌ ರಾವ - ಕಾಳಗಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****740427/05/2022FPS****740427/05/20223002000027/05/2022
560100159129 Laximi Bai - ಕಾಳಗಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****740427/05/2022FPS****740427/05/2022150010000027/05/2022
560100159130 ಮಲ್ಲಿಕಾರಜುನ - ಕಾಳಗಾಪುರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100159132 ಸಂತೋಷ - ಕಾಳಗಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****717829/05/2022FPS****717829/05/202212008000029/05/2022
560100159133 ಉಮಾಕಾಂತ - ಕಾಳಗಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****740427/05/2022FPS****740427/05/202212008000027/05/2022
560100159134 ಶಂಕರ - ಕಾಳಗಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****740427/05/2022FPS****740427/05/20223002000027/05/2022
560100159135 ವೈಜಿನಾಥ - ಕಾಳಗಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****740427/05/2022FPS****740427/05/20226004000027/05/2022
560100159136 ವಿಶ್ವನಾಥ - ಕಾಳಗಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****740427/05/2022FPS****740427/05/20223002000027/05/2022
560100159137 Nagamma - ಕಾಳಗಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****740427/05/2022FPS****740427/05/202212008000027/05/2022
560100159138 ನಾರಾಯಣ - ಕಾಳಗಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****740427/05/2022FPS****740427/05/20226004000027/05/2022
560100159139 ಗೋವಿಂದ - ಕಾಳಗಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****740427/05/2022FPS****740427/05/202212008000027/05/2022
560100159140 rukmini bai - ಕಾಳಗಾಪುರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100159141 ಬಲವಂತ - ಕಳಗಾಪೂರ. ತಾ: ಔರಾದ. ಜಿ: ಬೀದರ.PHH(NK) / NCSBiometric****740427/05/2022FPS****740427/05/2022150010000027/05/2022
560100159142 ಶಿವಾಜಿ - ಕಾಳಗಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****740427/05/2022FPS****740427/05/20226004000027/05/2022
560100159143 ಶೇವಂತಾ - ಕಳಗಾಪೂರ. ತಾ: ಔರಾದ. ಜಿ: ಬೀದರ.AAY(NK) / NCSBiometric****740427/05/2022FPS****740427/05/2022200015000027/05/2022
560100159144 ಶ್ರಿ ವಿಠಲ ರಾವ - ಕಾಳಗಾಪುರ್PHH(NK) / NCSBiometric****740427/05/2022FPS****740427/05/202212008000027/05/2022
560100159145 sushila bai - ಕಾಳಗಾಪುರAAY(NK) / NCSBiometric****740427/05/2022FPS****740427/05/2022200015000027/05/2022
560100159146 sushila bai - ಕಾಳಗಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****740427/05/2022FPS****740427/05/2022180012000027/05/2022
560100159147 ಶಂಕರ - ಕಾಳಗಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****717829/05/2022FPS****717829/05/2022150010000029/05/2022
560100159148 ಪಂಡರಿ ನಾಥ - ಕಾಳಗಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****717829/05/2022FPS****717829/05/20229006000029/05/2022
560100159149 ಜೈಶ್ರಿ - ಕಾಳಗಾಪುರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100159150 ದೇವಿದಾಸ - ಕಳಗಾಪೂರ. ತಾ: ಔರಾದ. ಜಿ: ಬೀದರ.PHH(NK) / NCS------180000000-
560100159151 Balika - ಕಾಳಗಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****717829/05/2022FPS****717829/05/202212008000029/05/2022
560100159152 ಕುಶಲತಾ - ಕಾಳಗಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****717829/05/2022FPS****717829/05/20229006000029/05/2022
560100159153 ಬಸವರಾಜ - ಕಾಳಗಾಪುರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100159154 Shanta Bai - ಕಾಳಗಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****740427/05/2022FPS****740427/05/20229006000027/05/2022
560100159155 Anita - ಕಾಳಗಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****717829/05/2022FPS****717829/05/2022150010000029/05/2022
560100159156 ನಾರಾಯಣ - ಕಾಳಗಾಪುರPHH(NK) / NCS------90000000-
560100159157 ಭಾರತ ಬಾಯಿ - ಕಾಳಗಾಪುರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100159158 panchashila - ಕಾಳಗಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****717829/05/2022FPS****717829/05/20229006000029/05/2022
560100159159 kasturi bai - ಕಾಳಗಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****740427/05/2022FPS****740427/05/20229006000027/05/2022
560100159160 ಸೊನಾ ಬಾಯಿ - ಕಲಗಪುರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100159161 shesha bai - ಕಾಳಗಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****717829/05/2022FPS****717829/05/20223002000029/05/2022
560100159162 ರಾವ ಸಾಹೆಬ - ಕಾಳಗಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****740427/05/2022FPS****740427/05/20226004000027/05/2022
560100159163 ಪುಷ್ಪಾ - ಕಾಳಗಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****740427/05/2022FPS****740427/05/202212008000027/05/2022
560100159164 ಅಶೊಕ - ಕಾಳಗಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****717829/05/2022FPS****717829/05/20229006000029/05/2022
560100159165 jija bai - ಕಳಗಾಪೂರ. ತಾ: ಔರಾದ. ಜಿ: ಬೀದರ.PHH(NK) / NCS------30000000-
560100159166 chandra kala - ಕಾಳಗಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****147725/05/2022FPS****147725/05/2022150010000025/05/2022
560100159167 ಲಷ್ಮಣ - ಕಾಳಗಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****717829/05/2022FPS****717829/05/20229006000029/05/2022
560100159168 ರಮೇಶ - ಕಾಳಗಾಪುರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100159169 ಶಂಕರ - ಕಾಳಗಾಪುರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100159170 Vimal Bai - ಕಾಳಗಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****717829/05/2022FPS****717829/05/20226004000029/05/2022
560100159171 shesha bai - ಕಾಳಗಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****717829/05/2022FPS****717829/05/20223002000029/05/2022
560100159172 ಮಾಣಿಕ - ಕಾಳಗಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****740427/05/2022FPS****740427/05/20226004000027/05/2022
560100159173 ಧೋಂಡಿ ಬಾ - ಕಾಳಗಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****717829/05/2022FPS****717829/05/20223002000029/05/2022
560100159174 Savita - ಕಾವಳಗಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****717829/05/2022FPS****717829/05/20229006000029/05/2022
560100159175 ಶಿವಾನಂದಾ - ಕಾಳಗಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****717829/05/2022FPS****717829/05/20229006000029/05/2022
560100159176 ಶ್ರಿ ಧನ ರಾಜ - ಕಾಳಗಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****740427/05/2022FPS****740427/05/202212008000027/05/2022
560100159177 Premala Bai - ಕಾಳಗಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****740427/05/2022FPS****740427/05/202212008000027/05/2022
560100159178 ansha bai - ಕಾಳಗಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****740427/05/2022FPS****740427/05/20223002000027/05/2022
560100159179 ಬಾಬು ರಾವ - ಕಾಳಗಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****740427/05/2022FPS****740427/05/20223002000027/05/2022
560100159180 ವಿಶ್ವಂಬರ - ಕಾಳಗಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****740427/05/2022FPS****740427/05/20226004000027/05/2022
560100159181 ಗೋವಿಂದ - ಕಾಳಗಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****740427/05/2022FPS****740427/05/20226004000027/05/2022
560100159182 ಸವಿತಾ - ಕಾಳಗಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****717829/05/2022FPS****717829/05/20229006000029/05/2022
560100159183 ಚಂದ್ರ ಬಾನು - ಕಾಳಗಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****740427/05/2022FPS****740427/05/20229006000027/05/2022
560100159184 Nirmala Bai - ಕಾಳಗಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****740427/05/2022FPS****740427/05/202212008000027/05/2022
560100159185 Gayabai - ಕಾಳಗಾಪುರPHH(NK) / NCS------90000000-
560100159186 ಅಬ್ದುಲ ಸಾಬ - ಕಾಳಗಾಪುರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100159187 ಪಂಡರಿ - ಕಾಳಗಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****740427/05/2022FPS****740427/05/20229006000027/05/2022
560100159188 ದೈವತಾ ಬಾಯಿ - ಕಾಳಗಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****740427/05/2022FPS****740427/05/20229006000027/05/2022
560100159189 ಮುಹಮದ್‌ ಸಾಬ - ಕಾಳಗಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****740427/05/2022FPS****740427/05/20226004000027/05/2022
560100159190 Janaka Bai - ಕಾಳಗಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****740427/05/2022FPS****740427/05/2022150010000027/05/2022
560100159191 shahu bai - ಕಾಳಗಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****740427/05/2022FPS****740427/05/20223002000027/05/2022
560100159192 ಧನಾಜಿ - ಕಾಳಗಾಪುರAAY(NK) / NCS------200000000-
560100159193 ಅಶೊಕ - ಕಾಳಗಾಪುರPHH(NK) / NCS------90000000-
560100159194 ಸತೀಶ - ಕಾಳಗಾಪುರPHH(NK) / NCS------90000000-
560100159195 Chandrakala - ಕಾಳಗಾಪುರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100159196 mangala bai - ಕಾಳಗಾಪುರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100159197 ಶಿವಾಜಿ - ಕಾಳಗಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****717829/05/2022FPS****717829/05/202212008000029/05/2022
560100159198 lalitha bai - ಕಾಳಗಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****740427/05/2022FPS****740427/05/20223002000027/05/2022
560100159199 guna bai - ಕಾಳಗಾಪುರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100159200 ಶೇಷ ರಾವ - ಕಾಳಗಾಪುರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100159201 ಭವ ರಾವ - ಕಾಳಗಾಪುರPHH(NK) / NCS------90000000-
560100159202 ಲಷ್ಮಣ ಮಲ್ಲಾ - ಕಾಳಗಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****717829/05/2022FPS****717829/05/20226004000029/05/2022
560100159203 ravanna - ಕಾಳಗಾಪುರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100159204 Savita Bai - ಕಾಳಗಾಪುರPHH(NK) / NCS------90000000-
560100159205 yashodha - ಕಾಳಗಾಪುರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100159206 shashikala - ಕಾಳಗಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****717829/05/2022FPS****717829/05/202212008000029/05/2022
560100159207 Jijabai - ಅಂಚೆ ಕಾಳಗಾಪೂರ ತಾ|| ಔರಾದ ಜಿ|| ಬPHH(NK) / NCS------120000000-
560100159208 Sapna - ಕಾಳಗಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****717829/05/2022FPS****717829/05/20229006000029/05/2022
560100159209 vishnudas - ಕಾಳಗಾಪುರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100159210 CHITRA BAI - ಕಾಳಗಾಪುರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100159211 ಚಂದ್ರ ಕಾಂತ - ಸೊನಾಳ.PHH(NK) / NCSBiometric****740427/05/2022FPS****740427/05/20229006000027/05/2022
560100159212 ಕೊಂಡಾ ಬಾಯಿ - ಕಲಗಾಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****740427/05/2022FPS****740427/05/2022200015000027/05/2022
560100159213 Sumatabai - ಕಲಗಾಪೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560100159214 ಬಲ ಭೀಮ - ಕಲಗಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****740427/05/2022FPS****740427/05/2022150010000027/05/2022
560100159215 ಬಾಬು ರಾವ - ಕಾಳಗಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****740427/05/2022FPS****740427/05/20229006000027/05/2022
560100159216 balikabai - ಕಾಳಗಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****740427/05/2022FPS****740427/05/20223002000027/05/2022
560100159217 Chhaya - ಕಾಳಗಾಪುರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100159218 ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ - ಕಾಳಗಾಪುರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100159219 Laximibai - ಕಾಳಗಾಪುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560100159220 ಮದನ ಗಿರ - ಕಾಳಗಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****740427/05/2022FPS****740427/05/20229006000027/05/2022
560100159221 ತಾನಾಜಿ - ಕಳಗಾಪೂರ. ತಾ: ಔರಾದ. ಜಿ: ಬೀದರ.PHH(NK) / NCSBiometric****740427/05/2022FPS****740427/05/202212008000027/05/2022
560100159222 rohidas - ಕಾಳಗಾಪುರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100159223 ಮಾಲಾಜ - ಕಾಳಗಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****717829/05/2022FPS****717829/05/202212008000029/05/2022
560100159224 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿ - ಕಳಗಾಪೂರ. ತಾ: ಔರಾದ. ಜಿ: ಬೀದರ.PHH(NK) / NCSBiometric****740427/05/2022FPS****740427/05/202212008000027/05/2022
560100159225 balaji - ಕಾಳಗಾಪುರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100159226 ಸಂಜು - ಕಾಳಗಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****740427/05/2022FPS****740427/05/202212008000027/05/2022
560100159227 ಮನೋಹರ ತಂದೆ. ವೆಂಕಟರಾವ - ಕಾಳಗಾಪೂರ. ತಾ: ಔರಾದ. ಜಿ: ಬೀದರ.PHH(NK) / NCSBiometric****717829/05/2022FPS****717829/05/2022150010000029/05/2022
560100159228 ಗುಂಡನ್ ಬಾಯಿ - ಕಾಳಗಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****717829/05/2022FPS****717829/05/20226004000029/05/2022
560100159229 ಗೊವಿಂದ - ಕಾಳಗಾಪುರPHH(NK) / NCS------90000000-
560100159230 laxmi bai - ಕಾಳಗಾಪುರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100159231 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿ - ಕಾಳಗಾಪುರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100159232 Archana - ಕಾಳಗಾಪುರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100159233 diksha - ಕಾಳಗಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****717829/05/2022FPS****717829/05/20223002000029/05/2022
560100159234 ಶಾಂತಪ್ಪಾ - ಕಾಳಗಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****740427/05/2022FPS****740427/05/202212008000027/05/2022
560100159235 Kavita Bai - ಕಾಳಗಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****717829/05/2022FPS****717829/05/202212008000029/05/2022
560100165861 ಖಯ್ಯುಮ ಸಾಬ - ಎಕಂಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167086 ದಿಗಂಬರ - ಕಾಳಗಾಪುರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167087 ಕಲಾವತಿ - ಹೂಲಸುರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167088 ಭಾಗಿರಥಿ ಬಾಯಿ - ಕಾಳಗಾಪುರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167089 VIJAY LAXMI - ಕಾಳಗಾಪುರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167090 ಶ್ರೀಪತ್‌ ರಾವ - ಕಾಳಗಾಪುರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167091 ರಾಮರಾವ್‌ - ಕಾಳಗಾಪುರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167092 ಆಂಬೃತ ರಾವ - ಕಳಗಾಪೂರ. ತಾ: ಔರಾದ. ಜಿ: ಬೀದರ.NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167093 KUSUMA BAI - ಕಾಳಗಾಪುರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167094 ಬಾಬುರಾವ - ಕಳಗಾಪೂರ. ತಾ: ಔರಾದ. ಜಿ: ಬೀದರ.NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167095 ಸುದಕ್ಷಹಾ ಬಾಯಿ - ಕಾಳಗಾಪುರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167096 ದೋಡಿಬಾ - ಕಾಳಗಾಪುರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167097 ಬಾಲಾಜಿ ದಿಲೀಪ - ಕಲಗಾಪುರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167098 ಲಷ್ಮಣ - ಕಾಳಗಾಪುರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167099 ಧೋಂಡಿ ಬಾ - ಕಾಳಗಾಪುರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167100 ಹರಿದಾಸ - ಕಳಗಾಪೂರ. ತಾ: ಔರಾದ. ಜಿ: ಬೀದರ.NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167101 ರಾಜ ಕುಮಾರ - ಕಾಳಗಾಪುರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167102 ಕಿಶನ ರಾವ - ಕಾಳಗಾಪುರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167103 ಬಾಲಾಜಿ - ಕಾಳಗಾಪುರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167104 ಶೇಷ ರಾವ - ಕಾಳಗಾಪುರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167105 ವಾಮನ ರಾವ - ಕಾಳಗಾಫೂಋNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167106 ಪ್ರದೀಪ - ಕಾಳಗಾಪುರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167107 ಸುದೇಶ - ಕಾಳಗಾಪುರ, ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ:ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167108 ಗಣೆಶ - ಕಾಳಗಾಪುರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167109 ಸಂದೀಪ - ಕಾಳಗಾಪುರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167110 SHOBHA BAI - ಕಾಳಗಾಪುರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167111 ಗುಣಾಜ - ಕಳಗಾಪೂರ. ತಾ: ಔರಾದ. ಜಿ: ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167112 ಮೊಹಣ ರಾವ - ಕಾಳಗಾಪುರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167113 ನಾಗನಾಥ - ಕಾಳಗಾಪುರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167114 ಪರಸು ರಾಮ - ಕಾಳಗಾಪುರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167115 ದತ್ತು - ಕಳಗಾಪೂರ. ತಾ: ಔರಾದ. ಜಿ: ಬೀದರ.NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167116 ನಾನಾ - ಕಾಳಗಾಪುರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167117 ಅರುನ - ಕಾಳಗಾಪುಯರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169921 Magadu S/o.Shatta - ಕಾಳಗಾಪೂರ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169946 Ramesh S/o. Manikrao - ಕಾಳಗಾಪೂರ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169952 Mashna S/o.Narshing - ಕಾಳಗಾಪೂರ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100170010 ಮಲ್ಲಪ್ಲಾ ತಂ/ ಭೀವಾ - ಕಾಳಗಾಪೂರ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜೀ:ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100170338 Shilparani - ಕಾಳಗಾಪೂರ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****717829/05/2022FPS****717829/05/20226004000029/05/2022
560100170453 Ram Vaijinath - ಕಾಳಗಾಪೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100170454 Balaji s/o Ramrao - ಕಾಳಗಾಪೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100170551 Mahadev S/o Baburao - ಕಾಳಗಾಪೂರ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****740427/05/2022FPS****740427/05/20226004000027/05/2022
560100170552 Nusarath - ಕಾಳಗಾಪೂರ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100170553 Padmini Bai - ಕಾಳಗಾಪೂರ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****740427/05/2022FPS****740427/05/20226004000027/05/2022
560100170556 ಮೀನಾಕ್ಷಿ - ಕಾಳಗಾಪೂರ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****717829/05/2022FPS****717829/05/202212008000029/05/2022
560100170595 Dattaji S/o Govindrao - ಕಾಳಗಪೂರ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****740427/05/2022FPS****740427/05/2022180012000027/05/2022
560100170596 Gopalgir S/o Narayanrao - ಕಾಳಗಾಪೂರ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100170917 Panch S/o Narayan - ಕಾಳಗಾಪೂರ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100170924 Trimbakrao s/o vithalrao - ಕಾಳಗಾಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****717829/05/2022FPS****717829/05/20226004000029/05/2022
560100170965 pandari tanaji - ಕಾಳಗಾಪೂರ ತಾ: ಔರಾದ ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****717829/05/2022FPS****717829/05/20226004000029/05/2022
560100170969 Minabai - ಕಾಳಗಾಪೂರ ತಾ; ಔರಾದ ಜೀ; ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100170972 sunita venkatrao - ಕಾಳಗಾಪೂರ ತಾ: ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ: ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****717829/05/2022FPS****717829/05/20226004000029/05/2022
560100171003 Hanmant S/o. Govind - ಕಾಳಗಾಪೂರ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100171057 Janabai W/o Kishanrao - ಕಾಳಗಾಪೂರ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ;ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****740427/05/2022FPS****740427/05/20229006000027/05/2022
560100171073 Santosh S/o Laximan - ಕಾಳಪೂರ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100171087 ಬಾಲಿಕಾ - ಕಾಳಪೂರ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100171089 Attamaram S/o Sripatrao - ಕಾಳಪೂರ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****740427/05/2022FPS****740427/05/20226004000027/05/2022
560100171347 Anjnabai - ಕಾಳಗಾಪೂರ ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****717829/05/2022FPS****717829/05/20229006000029/05/2022
560100171349 ಪಂಚಫೂಲಾ - ಕಾಳಗಾಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****740427/05/2022FPS****740427/05/202212008000027/05/2022
560100171381 Sona Bai - ಕಾಳಗಾಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****717829/05/2022FPS****717829/05/2022180012000029/05/2022
560100171399 SAnbhaji s/o dadarao - ಸೋನಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****740427/05/2022FPS****740427/05/20226004000027/05/2022
560100171423 Kamlabai - ಕಾಳಗಾಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****740427/05/2022FPS****740427/05/2022180012000027/05/2022
560100171483 Surekant s/o maruti - ಕಾಳಗಾಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****717829/05/2022FPS****717829/05/20229006000029/05/2022
560100171594 venkat s/o vishvambar - ಕಾಳಗಾಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****740427/05/2022FPS****740427/05/20226004000027/05/2022
560100171605 ಕಸ್ತೂರಬಾಯಿ ಗಂಡ ಬಾಬುರಾವ - ಕಾಳಗಾಪೂರ ತಾ:ಔರಾದ ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****740427/05/2022FPS****740427/05/202212008000027/05/2022
560100171627 sankarrava s\o ganpatarava - ಕಾಳಗಾಪೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100171658 Bhujang - ಕಾಳಗಾಪೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100171664 Ratnaprakash S/o Ramrao - ಕಾಳಗಾಪೂರ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100171749 Narsing s/o Baburao - ಕಾಳಗಾಪೂರ ತಾ:ಔರಾದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100171750 ಸಿದ್ರಾಮ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕರಾವ - ಕಾಳಗಾಪೂರ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀPHH(NK) / NCSBiometric****717829/05/2022FPS****717829/05/2022150010000029/05/2022
560100171788 Bhagubai w/o Ramchandar - ಕಾಳಗಾಪೂರ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100171832 Datta S/o Shesharao - ಕಾಳಗಾಪೂರ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100171836 Bharat S/o Baburao - ಕಾಳಗಾಪೂರ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****717829/05/2022FPS****717829/05/20226004000029/05/2022
560100172198 kishor s|n dhondib - ಕಾಳಗಾಪೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100172202 padmavati dhondiba - ಕಾಳಗಾಪೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100172219 Pandhari s/o Dhondiba - ಕಾಳಗಾಪೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100172269 Vinod s/o Dhondiba - ಕಾಳಗಾಪೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100172353 Baurao S/o Yadhavao - ಕಾಳಗಾಪೂರ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100172634 ದಯಾನಂದ ತಂದೆ ಬಾಲಾಜಿ - ಕಳಗಾಪೂರ. ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****740427/05/2022FPS****740427/05/20226004000027/05/2022
560100172654 Santosh S/o Manik - ಕಾಳಗಾಪೂರ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100172663 Najeer S/o Abdulsab - ಕಾಳಗಾಪೂರ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****717829/05/2022FPS****717829/05/20226004000029/05/2022
560100172713 Suluchana W/o Venaktrao - ಕಾಳಗಾಪುರ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100172778 Vijaykumar S/o Namdev - ಕಾಳಗಾಪೂರ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100173078 Shobha - ಕಾಳಗಾಪೂರ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ;ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100173082 Narsing S/o Bhavrao - ಕಾಳಗಾಪೂರ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560100173089 Balaji S/o Gnyanoba - ಕಾಳಗಾಪೂರ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100173144 Balaji S/o Nivarthi - ಕಾಳಗಾಪೂರ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100173195 Nilkant S/o Mado - ಕಾಳಗಾಪೂರ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100173201 ಸಂತೋಷ ತಂದೆ ಬಾಬಾರಾವ - ಕಾಳಗಾಪೂರ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****740427/05/2022FPS****740427/05/202212008000027/05/2022
560100173247 Sangeeta - ಕಾಳಗಾಪೂರ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------150000000-
560100173266 Arun S/o Subhash - ಕಾಳಗಾಪೂರ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100173308 Rajkumar Balajirao - ಕಾಳಗಾಪೂರ ತಾ,ಔರಾದ ಬಾ ಜಿ,ಬೀದೆರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100173313 Dhanaji S/o Nivarthi Inchure - ಕಾಳಗಾಪೂರ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560100173324 Angad keshavarao - ಕಾಳಗಾಪೂರ ತಾ,ಔರಾದ ಬಾ ಜಿ,ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100173354 ದೈವತಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಬಜರಂಗ - ಕಾಲಗಾಪುರ ತಾ.ಔರಾದ ಜಿ.ಬೀದಾರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100173386 ಇಸುಬ ತಂದೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಸಾಬ - ಕಾಳಗಾಪೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100173446 Shankar S/ janardahn - ಕಾಳಗಾಪೂರ ತಾ,ಔರಾದ ಬಾ ಜಿ,ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100173676 Chandrakal W/o Deelip - ಕಾಳಗಾಪೂರ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****740427/05/2022FPS****740427/05/20229006000027/05/2022
560100173879 Dayanand S/o Gunajirao - ಕಾಳಗಾಪೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100173883 Malba Gunaji - ಕಾಳಗಾಪೂರ ತಾ,ಔರಾದ ಬಾ ಜಿ,ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100173939 Shamsunder S/o Ramrao Suryavan - ಕಾಳಗಾಪೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100174006 Pandurang S/o.Manikrao - ಕಾಳಗಾಪೂರ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100174008 Ashok Dhamodar - ಕಾಳಗಾಪೂರ ತಾ,ಔರಾದ ಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100174014 Shivaji S/o.Pandurang - ಕಾಳಗಾಪೂರ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100174094 PRAMALABAI W/O JANARDHAN - ಕಾಳಗಾಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****740427/05/2022FPS****740427/05/20226004000027/05/2022
560100174123 ಪ್ರಭಾವತಿ - ಕಾಳಗಾಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****892225/05/2022FPS****892225/05/202212008000025/05/2022
560100174135 Rajkumar S/o.Mallikarjun - ಕಾಳಗಾಪೂರ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****223720/05/2022FPS****223720/05/2022150010000020/05/2022
560100174168 Rahobai - ಕಾಳಗಾಪೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100174172 PARVEEN D/O MUBARAK - ಕಾಳಗಾಪೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100174178 PRAMALA W/O VENKATGIR - ಕಾಳಗಾಪೂರ. ತಾ: ಔರಾದ. ಜಿ: ಬೀದರ.PHH(NK) / NCS------30000000-
560100174180 Sangeeta - ಕಾಳಗಾಪೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100174187 TUKARAM S/O DONDIBA - ಕಾಳಗಾಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****717829/05/2022FPS****717829/05/20229006000029/05/2022
560100174188 Sagar Bai - ಕಾಳಗಾಪೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560100174191 SHIVNATH S/O KALLAPPA - ಕಾಳಗಾಪೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100174193 Surekha - ಕಾಳಗಾಪೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560100174196 Pramela Bai - ಕಾಳಗಾಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****717829/05/2022FPS****717829/05/20229006000029/05/2022
560100174199 Megha - ಕಾಳಗಾಪೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100174229 MAHADEV S/O TANAJI - ಕಾಳಗಾಪೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100174326 SATISH S/O SHANKAR RAO SINDE - ಕಾಳಗಾಪೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100174336 shahaji S/O DHNAJIRAO - ಕಾಳಗಾಪೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100174555 SHESHABANAI W/O GUNDERAO - ಕಾಳಗಾಪೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100174559 SANTOSH S/O BALAWANTHRAO JADHA - ಕಾಳಗಾಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****740427/05/2022FPS****740427/05/20226004000027/05/2022
560100174607 Kaushabai - ಕಾಳಗಾಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****717829/05/2022FPS****717829/05/202212008000029/05/2022
560100177957 ಸಂದಿಪ - ಕಾಳಗಾಪುರ, ತಾ:ಔರಾದ, ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100177963 Kavita - ಕಾಳಗಾಪೂರ, ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****740427/05/2022FPS****740427/05/202212008000027/05/2022
560100177974 molba - ಕಾಳಗಾಪುರ, ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ:ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100177978 Mina Bai - ಕಾಳಗಾಪುರ, ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100177981 Kalavati - ಕಾಳಗಾಪುರ, ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ:ಬೀದಸPHH(NK) / NCSBiometric****740427/05/2022FPS****740427/05/20223002000027/05/2022
560100177987 ರಶೀದ್‌ - ಕಾಳಗಾಪುರ, ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100177992 Mangala - ಕಾಳಗಾಪುರ, ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****740427/05/2022FPS****740427/05/20229006000027/05/2022
560100178005 ಮುನ್ನಾಬಾಯಿ - ಕಳ಻ಗಾಪುಯರ, ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ:ಬೀದPHH(NK) / NCS------60000000-
560100178051 ತುಕಾರಾಮ - ಕಾಳಗಾಪುರ, ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****740427/05/2022FPS****740427/05/202212008000027/05/2022
560100178054 Trishalabai - ಕಾಳಗಾಪುರ, ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****740427/05/2022FPS****740427/05/20226004000027/05/2022
560100178062 Kavita - ಕಾಳಗಾಪೂರ, ತಾ:ಔರಾದ, ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****717829/05/2022FPS****717829/05/20226004000029/05/2022
560100178066 Kerabai - ಕಾಳಗಾಪುರ,ತಾ:ಔರಾದ, ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****740427/05/2022FPS****740427/05/20229006000027/05/2022
560100178072 ಸುದಾಕರ್‌ - ಕಾಳಗಾಪೂರ, ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100178075 Laleeta - ಕಾಳಗಾಪುರ, ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****740427/05/2022FPS****740427/05/202212008000027/05/2022
560100178082 Housha Bai - ಕಾಳಗಾಪುರ, ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****717829/05/2022FPS****717829/05/20229006000029/05/2022
560100178085 Archana - ಕಾಳಗಾಪೂರ, ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****717829/05/2022FPS****717829/05/2022150010000029/05/2022
560100178090 ಅಶೊಕ - ಕಾಳಗಾಪುರPHH(NK) / NCS------90000000-
560100178093 Chaya - ಕಾಳಗಾಪುರ, ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****740427/05/2022FPS****740427/05/2022150010000027/05/2022
560100178099 RANI - ಕಾಳಗಾಪೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100178112 ಬಾನುದಾಸ - ಕಾಳಗಾಪೂರ, ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100178116 ಶಾಹುಬಾಯಿ - ಕಾಳಗಾಪುರ, ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****740427/05/2022FPS****740427/05/20226004000027/05/2022
560100178120 ಖಂಡು - ಕಾಳಗಾಪುರ, ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ:ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****717829/05/2022FPS****717829/05/2022200015000029/05/2022
560100178122 Anjanbai - ಕಾಳಗಾಪೂರ, ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100178125 ವೈಜೀನಾಥ - ಕಾಳಗಾಪುರ, ತಾ:ಔರಾದ, ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****717829/05/2022FPS****717829/05/20226004000029/05/2022
560100178128 ಪಿರಾಜಿ - ಕಾಳಗಾಪೂರ, ತಾ:ಔರಾದ, ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****717829/05/2022FPS****717829/05/20226004000029/05/2022
560100182517 ಅನುಶಬಾಯಿ ಪಾಟೀಲ - ಕಾಳಗಾಪೂರ, ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದPHH(NK) / NCS------30000000-
560100185488 Baburao S/o. Ganpatrao - ಕಾಳಗಾಪುರ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100185489 Gulchandabai W/o. Goroba - ಕಾಳಗಾಪುರ, ತಾ: ಔರಾಧ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100185490 Mainoddin S/o. Usmansab - ಕಾಳಗಾಪುರ, ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****740427/05/2022FPS****740427/05/20226004000027/05/2022
560100185491 Balwant S/o. Gyanoba Rode - ಕಾಳಗಾಪುರ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀPHH(NK) / NCS------90000000-
560100186695 ಅರ್ಚನಾ ಗಂಡ ಮಾಧವರಾವ - ಕಳಗಾಪೂರ. ತಾ: ಔರಾದ (ಬಾ). ಜಿ: ಬೀPHH(NK) / NCSBiometric****717829/05/2022FPS****717829/05/20229006000029/05/2022
560100189562 Chandrakala - ಜೀಜಾಬಾಯಿ ಜೆಟಿಂಗಾ ಮ್ಹೇತ್ರೆ 3-1NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100194367 Vishranthi - S/O: ಪಾಂಡುರಂಗ #180 ಕಾಳಗಪುರ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100195167 Prabhavati - W/O: ರಾಜಕುಮಾರ್ ಬಿರಾದಾರ 73 ಕಾಳNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100197587 Aarati - W/O: ಪ್ರಶಂತ್ ಪಾಟೀಲ ಕಾಳಗಾಪೂರ ಅPHH(NK) / NCSBiometric****740427/05/2022FPS****740427/05/20226004000027/05/2022
560100198157 Godavari - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಅಂಗದ ಕೊರೆ PHH(NK) / NCSBiometric****740427/05/2022FPS****740427/05/20229006000027/05/2022
560100198418 Rekha - C/O ಸಂದೀಪ 5/ಆ . ಕಾಳಗಾಪೂರ ಅಂPHH(NK) / NCS------60000000-
560100198848 Ashok - C/O ದಾಮೊಧರ ರಾಮಜಿ ಅಟ್ ಪೋಸ್ಟ ಕಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100198850 Mahananda - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಬಸವರಾಜ PHH(NK) / NCSBiometric****056522/05/2022FPS****056522/05/202212008000022/05/2022
560100199071 Mayadevi - W/O ಶಾಮ ಪಾಟೀಲ #80 ನಿಯರ ಹನುಮಾPHH(NK) / NCSBiometric****717829/05/2022FPS****717829/05/20229006000029/05/2022
560100199350 Sridevi - S/O: ಹಣಮಂತ ರಾವ್ ರಾಂಪೂರೆ ಡPHH(NK) / NCS------120000000-
560100200170 Surekha - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ರಮೇಶ PHH(NK) / NCSBiometric****740427/05/2022FPS****740427/05/202212008000027/05/2022
560100200171 Shobha - S/O ಕೇಶವ ರಾವ್ . . ಕಾಳಗಾಪುರ,PHH(NK) / NCSBiometric****717829/05/2022FPS****717829/05/202212008000029/05/2022
560100200173 Balika - W/O: ಬಾಬುರಾವ ಕಶಿವಲೇ ಕಾಳಗಾಪೂರ PHH(NK) / NCSBiometric****717829/05/2022FPS****717829/05/20229006000029/05/2022
560100200263 Sampath Bai - W/O: ಶ್ರೀಪಾತ್ ರಾವ ಕಾಳಗಾಪೂರ ಅಂNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100200976 Balika - W/O: ಕ್ರಾಂತಿ ರೊಂಡೆ ಕಾಳಗಾಪೂರ ಅPHH(NK) / NCS------60000000-
560100201559 Kshitija - S/O ಉಲ್ಲಹಸರಾವ ಬಂಗೆ 50 . ಕಾಳಗNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100201598 Meera Bai - S/O: ಮಾಧವರಾವ್ ರಾಮಜೀ ಕಾಳಗಾಪೂರ PHH(NK) / NCSBiometric****740427/05/2022FPS****740427/05/202212008000027/05/2022
560100201605 Gayabai - S/O ಜನಾರ್ಧನ ಪಾಟಿಲ 8/ಈ . ಮು-NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100202313 Adnyan Bai - S/O: ಲಕ್ಷಿಮಣ ರಾವ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****717829/05/2022FPS****717829/05/202212008000029/05/2022
560100202497 Mangal Bai - W/O: ಗಣೇಶ ಬಾಂಗೆ ಕಾಳಗಾಪೂರ ಅಂಚೆPHH(NK) / NCS------120000000-
560100202498 Savita - W/O ನಾನಾರಾವ ಬಾಂಗೆ . . ಕಾಳಗಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100202516 Sheema - 115 ಬಾಲಾಜಿ ಟೆಂಪಲ ಕೋಟಗ್ಯಾಳ ಕೊNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100202864 Shakunthala Bai - C/O ಪಾಂಡುರಂಗ #771 . ಕಾಳಗಾಪುPHH(NK) / NCSBiometric****740427/05/2022FPS****740427/05/20223002000027/05/2022
560100202873 Chandrakala - W/O ಬಾಬುರಾವ್ ಲಿಂಬಾರೆ . . ಕಾPHH(NK) / NCSBiometric****740416/05/2022FPS****740416/05/20226004000016/05/2022
560100203198 Minakshi - ಕೇರ್ ಆಫ್: ರಾಜೇಂದ್ರ #183, ತPHH(NK) / NCSBiometric****000320/05/2022FPS****000320/05/202212008000020/05/2022
560100203250 Vanita - S/O: ಬಾಲಾಜಿ ರಾಮಜೀ ಕಾಳಗಾಪೂರ ಅಂPHH(NK) / NCSBiometric****740427/05/2022FPS****740427/05/20226004000027/05/2022
560100203251 Shavu Bai - W/O: ಬಾಲಾಜಿ ರಾಮಜೀ ಕಾಳಗಾಪೂರ ಅಂPHH(NK) / NCSBiometric****740427/05/2022FPS****740427/05/20226004000027/05/2022
560100203278 Anusaya - W/O ಬಲಭೀಮ ದಾವಲಜಿ ಆಟ ಪೋಸ್ಟPHH(NK) / NCSBiometric****740427/05/2022FPS****740427/05/20229006000027/05/2022
560100203284 Padmini Bai - W/O: ಹನುಮಂತ ಅಟ ಪೋಸ್ಟ ಕಾಳಗPHH(NK) / NCS------60000000-
560100203486 Bhagyashali - ಕೇರ್ ಆಫ್: ವೀಲಾಸ ಕಾಳಗಾಪುರ,PHH(NK) / NCS------60000000-
Top