REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560100131130 Asha - W/O ಯುವರಾಜ್ ಔರಾದ್ ಬಿ ಹೋರNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100132358 Ranubai - W/O ಸಂಜೀವಕುಮಾರ್ ಗಾಯಕವಾಡ . . NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100132478 Sunita - W/O ಅಶೋಕ್ ತಾ.ಔರಾದ ಬಿ ಹೊPHH(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/20226004000019/05/2022
560100132549 Archana - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಲಾಜಿ ಅಟ್ ಪೋPHH(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/20229006000019/05/2022
560100132568 Sumitra - W/O ಮೋಹನ್ ಔರಾದ್ ಬಿ PHH(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/20229006000019/05/2022
560100132577 Jayashri - W/O ಚಂದ್ರಕಾಂತ ತಾ.ಔರಾದ ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/20226004000019/05/2022
560100132679 Suvarna - W/O ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಆಟ ಪೊಸ್ಟ ಹೊPHH(NK) / NCS------60000000-
560100132694 Laxmi - W/O ಸಂತೋಷ ತಾ.ಔರಾದ ಬಿ ಹೊPHH(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/202212008000019/05/2022
560100133109 Sarojana - W/O ಆಕಾಶ ಅಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಹೊರಂಡPHH(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/20229006000019/05/2022
560100133551 Suman - W/O: ಮಾಹಾದೇವ ಮಮೆ 3/79 PHH(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/20226004000019/05/2022
560100133987 Chandrakant - S/O ದಿಗಂಬರ ಪಾಟೀಲ 96 . ಹೊರಂಡPHH(NK) / NCSBiometric****504521/05/2022FPS****504521/05/20223002000021/05/2022
560100134152 Sarita - W/O ನಂದುಕುಮಾರ್ ತಾ.ಔರಾದ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/202212008000019/05/2022
560100134431 Sanjivakumar - S/O ಸಂಜಿವಕುಮಾರ್ ಔರಾದ ಬಿ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100134625 Priyanka - W/O ಚೈತನ ತಾ ಔರಾದ್ ಬಿ PHH(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/202212008000019/05/2022
560100134752 Shantabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದಿಗಂಬರ ಹೊರಂಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****504525/05/2022FPS****504525/05/202212008000025/05/2022
560100134789 Kalpana - W/O ಅನಿಲಕುಮಾರ ಗಾಯ್ಕವಾಡ ಅಟPHH(NK) / NCSBiometric****504523/05/2022FPS****504523/05/202212008000023/05/2022
560100134896 Shital - W/O ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ತಾ.ಔರಾದ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/202212008000019/05/2022
560100134941 Archana - W/O ಮಹಾದೇವ್ ತಾ.ಔರಾದ ಬಿ PHH(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/202212008000019/05/2022
560100135073 Anita - W/O ಸಂಜಿವಕುಮಾರ್ ತಾ.ಔರಾದ PHH(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/20229006000019/05/2022
560100135117 Suvarnaa - W/O ರಾಮಶೆಟ್ಟಿ ತಲುಕಾ ಔರಾದPHH(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/202212008000019/05/2022
560100135155 Savitha - W/O ಶಿವಾಜಿ ತಾಲುಕ ಔರಾದ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100135410 Rekha - W/O ಸುನೀಲ . . ಹೊರಂಡಿ, ತಾ.ಔರPHH(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/202212008000019/05/2022
560100135733 Jayashree - W/O: ಡೇವೇದಾಸ್ ಗಾಯಕೊಡ್ 175 PHH(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/20226004000019/05/2022
560100135734 Sunita - W/O ಬಾಳು ತಾ.ಔರಾದ ಬಿ ಹೊರPHH(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/20226004000019/05/2022
560100135735 Sangita - W/O ಮಹಾದೇವ ತಾ.ಔರಾದ ಬಿ ಹNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100136820 Laxmibai - S/O ಪುನಡಲಿಕ್ರಾವ ಔರಾದದ ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/20226004000019/05/2022
560100137003 ಪ್ರೇಮಲಾ - W/O ರವಿಂದ್ರ ತಾ.ಔರಾದ ಬಿ PHH(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/20229006000019/05/2022
560100137012 Sangita - W/O ಮನೋಹರ್ ತಾ.ಔರಾದ ಬಿ ಹPHH(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/20229006000019/05/2022
560100137511 Ashwini - S/O ಬಾಬುರಾವ ತಾ.ಔರಾದ ಬಿ PHH(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/20229006000019/05/2022
560100137524 Prabhavati - W/O: ರಾಜಕುಮಾರ ಖೊಂಡೆ 2-30 PHH(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/2022150010000019/05/2022
560100137728 Havbai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಜೇಂದ್ರ ಗಾಯಕವಾಡ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100139211 Gangabai - W/O ಸತೀಶ ತಾ.ಔರಾದ ಬಿ ಹೊರPHH(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/20229006000019/05/2022
560100140969 Bhagyavathi - W/O ನರಸಿಂಗ ನಿರ್ಮಳೆ #44 . ಹೊPHH(NK) / NCS------60000000-
560100141195 Laxmibai - S/O ಗ್ಯನೋಬ ಔರಾದ ಬಿ ಹೊರಂಡPHH(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/20226004000019/05/2022
560100141196 Gondavare - S/O ನಾರಾಯಣ್ ರಾವ್ ಔರಾದ್ ಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100141686 Saroja Bai - W/O ಧನರಾಜ್ ಔರಾದ್ ಬಿ ಹೊರ೦PHH(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/202212008000019/05/2022
560100141859 Ranjana - W/O ದೇವಿದಾಸ್ ಬಾಲೂರ ಕೆ ಔರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100141893 Mudrikabai - W/O ಗಣೇಶಗಿರಿ ತಾ.ಔರಾದ ಬಿ PHH(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/20229006000019/05/2022
560100141894 Sangita - W/O ಪ್ರದೀಪ ಅಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಹೊರPHH(NK) / NCSBiometric****504524/05/2022FPS****504524/05/202212008000024/05/2022
560100146268 vayiya bai - ಹೋರಂಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560100146269 Chandrabai - W/O ಬಾಬುರಾವ ತಾ.ಔರಾದ ಬಿ PHH(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/20229006000019/05/2022
560100146271 Parvati - W/O ನಾಗನಾಥ್ ತಾ.ಔರಾದ ಬಿ AAY(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/2022200015000019/05/2022
560100146273 ರತ್ನ ಬಾಯಿ - ಹೋರಂಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/2022200015000019/05/2022
560100146274 ರಾಮಾ - ಹೋರಂಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/2022200015000019/05/2022
560100146276 Godavari - W/O ಓಂಕಾರ ತಾ ಔರಾದ ಕಮಲನಗPHH(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/202212008000019/05/2022
560100146277 ಪಾಂಡುರಂಗ - ಹೋರಂಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/2022200015000019/05/2022
560100146278 visvanatha - ಹೊರಂಡಿ.PHH(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/20223002000019/05/2022
560100146279 Kamalabai - ಹೋರಂಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/2022200015000019/05/2022
560100146282 ಪ್ರಲಾದ - ಹೋರಂಡಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560100146283 ಕಮಲಕರ - ಹೋರಂಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/2022200015000019/05/2022
560100146284 ಗೋರಖ - ಹೊರಂಡಿ.PHH(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/20223002000019/05/2022
560100146285 ಕಿಶನ - ಹೋರಂಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/20223002000019/05/2022
560100146286 ರಾಮಚಂದ್ರ - ಹೋರಂಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/2022200015000019/05/2022
560100146287 Havashabai - ಹೋರಂಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/2022200015000019/05/2022
560100146288 ನರಸಿಂಗ ರಾವ - ಹೋರಂಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****504523/05/2022FPS****504523/05/2022200015000023/05/2022
560100146289 ತುಕಾ ರಾಮ - ಹೋರಂಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/2022200015000019/05/2022
560100146290 ಪ್ರಲಾದ - ಹೋರಂಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/2022200015000019/05/2022
560100146291 ಛಬು ಬಾಯಿ - ಹೋರಂಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100146292 ಪಾಂಡುರಂಗ - ಹೋರಂಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/20226004000019/05/2022
560100146293 ನಾಗ ರಾವ - ಹೋರಂಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/2022200015000019/05/2022
560100146294 ಸಂಗ್ರಮ - ಹೊರಂಡಿ. ತಾ: ಔರಾದ (ಬಾ). ಜಿ: ಬೀದAAY(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/2022200015000019/05/2022
560100146295 ಗೊವಿಂದ - ಹೋರಂಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/2022200015000019/05/2022
560100146296 Vanita - W/O ಶಂಕರ್ ೧೪ ಔರಾದ ಬಿ ಹೊರAAY(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/2022200015000019/05/2022
560100146297 ಬಾಬು ರಾವ - ಹೋರಂಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/2022200015000019/05/2022
560100146298 ಪ್ರಕಾಶ - ಹೋರಂಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/20226004000019/05/2022
560100146299 ಸುಭಾಷ ರಾಮ ಚಂದ್ರ - ಹೊರಂಡಿ. ತಾ: ಔರಾದ (ಬಾ). ಜಿ: ಬೀದAAY(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/2022200015000019/05/2022
560100146301 paraga bhai - ಹೋರಂಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/202291500000019/05/2022
560100159325 ಅಮೃತ - ಹೊರಂಡಿ.AAY(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/2022200015000019/05/2022
560100159326 ದಿಲಿಪ ಕುಮಾರ - ಹೋರಂಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/20226004000019/05/2022
560100159327 ಮಧುಕರ - ಹೋರಂಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/202212008000019/05/2022
560100159328 Kushalbai - ಹೊರಂಡಿ.PHH(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/20229006000019/05/2022
560100159329 REKHA - ಹೊರಂಡಿ. ತಾ: ಔರಾದ. ಜಿ: ಬೀದರ.PHH(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/202212008000019/05/2022
560100159330 ಆನಂದ - ಹೋರಂಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/2022200015000019/05/2022
560100159331 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ - ಹೋರಂಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/20226004000019/05/2022
560100159332 ಬಲವಂತ - ಹೋರಂಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/2022210014000019/05/2022
560100159333 ಗದಗಯ್ಯ - ಹೊರಂಡಿ. ತಾ: ಔರಾದ. ಜಿ: ಬೀದರ.PHH(NK) / NCS------90000000-
560100159334 ರವಿ ಕುಮಾರ - ಹೊರಂಡಿ. ತಾ: ಔರಾದ. ಜಿ: ಬೀದರ.PHH(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/202212008000019/05/2022
560100159335 Savitra - ಹೋರಂಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/202212008000019/05/2022
560100159336 ಮಾರುತಿ - ಹೋರಂಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/20229006000019/05/2022
560100159337 ಚಂಪಾ ಬಾಯಿ - ಹೋರಂಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/20226004000019/05/2022
560100159338 ಅಭಂಗ ರಾವ - ಹೋರಂಡಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560100159339 ಚಂದ್ರ ಬಾಯಿ - ಹೋರಂಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100159340 vachal bai - ಹೊರಂಡಿ. ತಾ: ಔರಾದ. ಜಿ: ಬೀದರ.PHH(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/20229006000019/05/2022
560100159341 ಹಣಮಂತ - ಹೋರಂಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/20226004000019/05/2022
560100159342 Sunita - W/O ಸುಭಾಷ ತಾ.ಔರಾದ ಬಿ ಹೊAAY(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/2022200015000019/05/2022
560100159343 ಗೋವಿಂದ - ಹೋರಂಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/20223002000019/05/2022
560100159344 ಬಸವರಾಜ - ಹೋರಂಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****504523/05/2022FPS****504523/05/2022200015000023/05/2022
560100159346 Parabatabai - ಹೊರಂಡಿ.PHH(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/202212008000019/05/2022
560100159347 ಮಣುಬಾಯಿ - ಹೊರಂಡಿ.PHH(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/20226004000019/05/2022
560100159348 ಪ್ರಕಾಶ - ಹೋರಂಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/20226004000019/05/2022
560100159349 ಬಸವರಾಜ - ಹೊರಂಡಿ.PHH(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/20229006000019/05/2022
560100159350 ರಾಚಪ್ಪಾ - ಹೋರಂಡಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560100159351 Chandramma Sidramappa - ಹೊರಂಡಿ. ತಾ: ಔರಾದ. ಜಿ: ಬೀದರ.PHH(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/2022180012000019/05/2022
560100159353 ಮಹೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ - ಹೋರಂಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/202212008000019/05/2022
560100159354 ಮಾಹಾದೇವ ತಂದೆ. ವೈಜಿನಾಥ - ಹೋರಂಡಿ. ತಾ: ಔರಾದ. ಜಿ: ಬೀದರ.PHH(NK) / NCSBiometric****504521/05/2022FPS****504521/05/2022150010000021/05/2022
560100159355 ಗೋರಖ - ಹೋರಂಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****504521/05/2022FPS****504521/05/2022200015000021/05/2022
560100159356 Bharat Bai - ಹೋರಂಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560100159357 ನೀಲಕಂಠ` ರಾವ - ಹೋರಂಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/202212008000019/05/2022
560100159359 ಅನಿಲ ಕುಮಾರ ಶಶಿರಾವ - ಹೊರಂಡಿ. ತಾ: ಔರಾದ. ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560100159360 satyabhama - ಹೊರಂಡಿ. ತಾ: ಔರಾದ. ಜಿ: ಬೀದರ.PHH(NK) / NCSBiometric****504521/05/2022FPS****504521/05/20223002000021/05/2022
560100159361 ತುಕಾರಾಮ ತಂದೆ. ಬೀರಪ್ಪಾ - ಹೊರಂಡಿ. ತಾ: ಔರಾದ(ಬಾ). ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100159362 Arunabai - ಹೋರಂಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/2022200015000019/05/2022
560100159363 ಬಾಬು ರಾವ - ಹೋರಂಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/2022200015000019/05/2022
560100159364 ವೈಜಿನಾಥ - ಹೋರಂಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/20229006000019/05/2022
560100159365 sarubai - ಹೊರಂಡಿ.PHH(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/20223002000019/05/2022
560100159367 Sunita - ಹೊರಂಡಿ. ತಾ: ಔರಾದ (ಬಾ). ಜಿ: ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/202212008000019/05/2022
560100159368 ಗೋಪಿನಾಥ್‌ - ಹೊರಂಡಿ. ತಾ: ಔರಾದ(ಬಾ). ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/2022150010000019/05/2022
560100159369 ರಾಮಚಂದ್ರ - ಹೋರಂಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/20226004000019/05/2022
560100159370 ಸಂಗಮೇಶ - ಹೊರಂಡಿ.PHH(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/20226004000019/05/2022
560100159371 Shashikala - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಮೇಶ ಅಟ ಪೋಸ್ಟPHH(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/2022150010000019/05/2022
560100159372 ವಿಠಲ - ಹೋರಂಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/20226004000019/05/2022
560100159373 ಬಾಬು ರಾವ ಲಿಂಗಪ್ಪ - ಹೋರಂಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/202212008000019/05/2022
560100159374 ಶಿವನಂದಾ - ಹೋರಂಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/202212008000019/05/2022
560100159375 pramila - ಹೋರಂಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/202212008000019/05/2022
560100159376 vachala bhai - ಹೋರಂಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/20223002000019/05/2022
560100159377 ಬಸವರಾಜ - ಹೊರಂಡಿ. ತಾ: ಔರಾದ. ಜಿ: ಬೀದರ.PHH(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/2022150010000019/05/2022
560100159378 Shobha - ಹೊರಂಡಿ.NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100159379 Sharamma - ಹೋರಂಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/202212008000019/05/2022
560100159380 dhondiram - ಹೊರಂಡಿ.PHH(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/20223002000019/05/2022
560100159382 ಬಾಲಾಜಿ - ಹೋರಂಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/20229006000019/05/2022
560100159383 ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ ತಂದೆ. ಭೀಮರಾವ - ಹೊರಂಡಿ. ತಾ: ಔರಾದ (ಬಾ). ಜಿ: ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/2022150010000019/05/2022
560100159384 kondabai - ಹೋರಂಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/20229006000019/05/2022
560100159385 manjula - ಹೋರಂಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/2022150010000019/05/2022
560100159386 Shashikala - ಹೋರಂಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/2022200015000019/05/2022
560100159387 ಬಾಬು ರಾವ - ಹೋರಂಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****504521/05/2022FPS****504521/05/20226004000021/05/2022
560100159388 ಸುಮನ ಬಾಯಿ - ಹೋರಂಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/202212008000019/05/2022
560100159389 ವಿಲಾಸ - ಹೋರಂಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/202212008000019/05/2022
560100159390 ಅಶೊಕ - ಹೋರಂಡಿ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/20229006000019/05/2022
560100159391 Sunita - ಹೋರಂಡಿ.AAY(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/2022200015000019/05/2022
560100159392 ಧನ ಜೀ - ಹೋರಂಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/202212008000019/05/2022
560100159393 ಪಾರಬತಿ - ಹೊರಂಡಿ.PHH(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/20226004000019/05/2022
560100159394 ಮಾಧು - ಹೊರಂಡಿ.PHH(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/20226004000019/05/2022
560100159395 ದಿಲಿಪ - ಹೋರಂಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/20226004000019/05/2022
560100159396 ಸುಲೋಚನಾ - ಹೋರಂಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/20229006000019/05/2022
560100159397 ಉಜ್ವಲಾ - ಹೊರಂಡಿ. ತಾ: ಔರಾದ. ಜಿ: ಬೀದರ.PHH(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/20229006000019/05/2022
560100159398 ಶೇಷರಾವ್‌ - ಹೋರಂಡಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560100159399 vijaykumar - ಹೊರಂಡಿ.PHH(NK) / NCS------30000000-
560100159400 ನಿವರ್ತಿ - ಹೋರಂಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/20226004000019/05/2022
560100159401 Laxmibai - ಹೊರಂಡಿ. ತಾ: ಔರಾದ. ಜಿ: ಬೀದರ.PHH(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/20229006000019/05/2022
560100159402 ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ - ಹೋರಂಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/202212008000019/05/2022
560100159403 ಹರಿಬಾ - ಹೋರಂಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/202212008000019/05/2022
560100159404 ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ - ಹೋರಂಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/20229006000019/05/2022
560100159405 ಭಾವರಾವ - ಹೋರಂಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/2022200015000019/05/2022
560100159406 ಆಶೋಕ್‌ - ಹೋರಂಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/20226004000019/05/2022
560100159407 Sangita - ಹೋರಂಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/2022150010000019/05/2022
560100159408 ಸುಶೀಲ ಬಾಯಿ - ಹೋರಂಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560100159409 ದಯಾನಂದ - ಹೋರಂಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/2022150010000019/05/2022
560100159410 ನಾಮದೇವ ತಂದೆ ಮಾರುತಿ ಗಾಯಕವಾಡ - ಹೋರಂಡಿ. ತಾ: ಔರಾದ (ಬಾ). ಜಿ: ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/202212008000019/05/2022
560100159411 Vijayalaxmi - ಹೊರಂಡಿ.PHH(NK) / NCS------150000000-
560100159412 Rukumini - ಹೋರಂಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/2022150010000019/05/2022
560100159413 ಸದಾಶಿವ - ಹೋರಂಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/20223002000019/05/2022
560100159414 ಕಾಶಿ ನಾಥ - ಹೋರಂಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/20229006000019/05/2022
560100159415 ಶ್ರೀಧರ - ಹೊರಂಡಿ. ತಾ: ಔರಾದ ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100159416 ರಾಮ - ಹೋರಂಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/20226004000019/05/2022
560100167136 ತುಳಸಿ ರಾಮ - ಹೊರಂಡಿ. ತಾ: ಔರಾದ. ಜಿ: ಬೀದರ.NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167138 ರಾಜಕುಮಾರ - ಹೋರಂಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167139 ಗ್ಯಾನಂಬಾ - ಹೋರಂಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167140 ಮಹದೇವು ರಾವ ಬಾಬು ರಾವ - ಹರಂಡಿ. ತಾ: ಔರಾದ (ಬಾ). ಜಿ: ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167141 ಆಣ್ಣರಾವ - ಹೋರಂಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167142 ಮಲ್ಲಾಕಾರ್ಜುನ ಗುಂಡಪ್ಪಾ - ಹೊರಂಡಿ.NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167143 ಶೇಶರಾವ - ಹೊರಂಡಿ. ತಾ: ಔರಾದ (ಬಾ). ಜಿ: ಬೀದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167144 ರಾವ್‌ ಸಾಬ್‌ - ಹೊರಂಡಿ. ತಾ: ಔರಾದ. ಜಿ: ಬೀದರ.NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167145 ಸುದಾಮ - ಹೊರಂಡಿ. ತಾ: ಔರಾದ. ಜಿ: ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167146 ರಾಮಚಂದ್ರ - ಹೋರಂಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167147 ಬಾಬುರಾವ - ಹೊರಂಡಿ. ತಾ: ಔರಾದ. ಜಿ: ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167148 ಸ್ವರೂಪಾ ರಾವ - ಹೊರಂಡಿ. ತಾ: ಔರಾದ. ಜಿ: ಬೀದರ.NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167149 ಬಾಲಾಜಿ - ಹೊರಂಡಿ. ತಾ: ಔರಾದ. ಜಿ: ಬೀದರ.NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167150 ದಿಗಂಬರ - ಹೋರಂಡಿ. ತಾ: ಔರಾದ(ಬಾ). ಜಿ: ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167151 ಶೇಶರಾವ - ಹೊರಂಡಿ. ತಾ: ಔರಾದ. ಜಿ: ಬೀದರ.NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167152 ರಾಜೇಂದ್ರ - ಹೊರಂಡಿ. ತಾ: ಔರಾದ. ಜಿ: ಬೀದರ.NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167153 ನಾರಾಯಣ ರಾವ - ಹೊರಂಡಿ. ತಾ: ಔರಾದ (ಬಾ). ಜಿ: ಬೀದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167154 ಮನೋಹಾರ - ಹೋರಂಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167155 ರವೀಂದ್ರನಾಥ - ಹೋರಂಡಿ. ತಾ: ಔರಾದ. ಜಿ: ಬೀದರ.NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167156 ರಾಜಕುಮಾರ - ಹೋರಂಡಿ.NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167157 ಭೀಮ ರಾವ - ಹೋರಂಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167158 ಮಚಂದ್ರ - ಹೋರಂಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167159 ವಿಶ್ವನಾಥ - ಹೋರಂಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167160 ಬಸವರಾಜ - ಹೋರಂಡಿ. ತಾ: ಔರಾದ(ಬಾ). ಜೀ: ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167161 ಯಮ ರಾಜ - ಹೋರಂಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167162 ಮಾಹಾದೇವ - ಹೋರಂಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167163 ಬಂಡಪ್ಪ - ಹೋರಂಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167164 ಅಶೊಕ - ಹೋರಂಡಿ. ತಾ: ಔರಾದ. ಜಿ: ಬೀದರ.NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167165 ನಕುಲ್‌ ರಾವ - ಹೋರಂಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167166 SHREE DHAR - ಹೋರಂಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167167 ರಮೇಶ - ಹೋರಂಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167168 ಬಾಬು ರಾವ - ಹೋರಂಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167169 ಅನಿಲ ಕುಮಾರ - ಹೋರಂಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167170 ಕಾಶಿ ನಾಥ - ಹೋರಂಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167171 ನಾಗನಾಥ - ಹೋರಂಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167172 ಶಿವ ಶಟ್ಟಿ - ಹೋರಂಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167173 ದೇವಿದಾಸ - ಹೊರಂಡಿ. ತಾ: ಔರಾದ(ಬಾ). ಜಿ: ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167174 ದಿಲೀಪ - ಹೋರಂಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167175 Panchaya - ತಂದೆ ರೆವಣ್ಣಯ್ಯಾ ಹೊರಂಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167176 ಹಣಮಂತ - ಹೋರಂಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100170614 Deelip S/o Pandurang - ಹೊರಂಡಿ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/20226202000019/05/2022
560100170934 santosh ramchandra - ಹೊರಂಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/20229006000019/05/2022
560100170943 santosh s/o vithal - ಹೊರಂಡಿ ತಾ; ಔರಾದ ಜೀ; ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/20226004000019/05/2022
560100170952 dhondiba dhyanoba - ಹೊರಂಡಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560100170999 Anilkumar s/oankosh - ಹೊರಂಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560100171171 ಗಣೇಶ - ಹೊರಂಡಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560100171332 Balaji maruti - ಹೊರಂಡಿ ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬೀದರ ಪಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560100171337 RAm s/o maruti - ಹೊರಂಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/202212008000019/05/2022
560100171341 Mudrikabai w/o shivppa - ಹೊರಂಡಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560100171563 sopan s/o eknath - ಹೊರಂಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/20223002000019/05/2022
560100171726 Manohar S/o Arjun Kamble - ಹೊರಂಡಿ ತಾ:ಔರಾದ ಜಿ:ಬಿದರPHH(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/20223002000019/05/2022
560100171743 Shivananda - ಹೊರಂಡಿ ತಾ:ಔರಾದ ಜಿ:ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/2022200015000019/05/2022
560100171799 Shankar S/o Narsappa - ಹೊರಂಡಿ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/20223002000019/05/2022
560100171920 Sunita W/o Ashok - ಹೊರಂಡಿ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100171939 ಸಿಕಿಂದರ ತಂದೆ ರಾಮ ಗಾಯಕವಾಡ - ಹೊರಂಡಿ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/202212008000019/05/2022
560100172010 Satyakala - ಹೊರಂಡಿ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****504522/05/2022FPS****504522/05/20226004000022/05/2022
560100172207 dashavant - ಹೊರಂಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100172276 Sagarbai W/o Gopinath - ಹೊರಂಡಿ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/202212008000019/05/2022
560100172432 ನ್ಯಾನೋಬಾ ತಂದೆ ಬಾಬುರಾವ - ಹೊರಂಡಿ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****504522/05/2022FPS****504522/05/2022150010000022/05/2022
560100172453 Adeppa S/o Vishwanath - ಹೊರಂಡಿ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಾ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/20226004000019/05/2022
560100172792 Srirang S/o Mareppa - ಹೊರಂಡಿ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100172965 Anil S/o Mahadev - ಹೊರಂಡಿ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/20226202000019/05/2022
560100173075 Anushaya - ಹೊರಂಡಿ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/2022150010000019/05/2022
560100173076 Sangeeta - ಹೊರಂಡಿ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/202212008000019/05/2022
560100173244 Ganesh S/o Sripati - ಹೊರಂಡಿ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****504520/05/2022FPS****504520/05/20226004000020/05/2022
560100173300 Anil S/o Yeshwantrao - ಹೊರಂಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****504524/05/2022FPS****504524/05/202212008000024/05/2022
560100173302 Datta S/ mahadharao khonde - ಮು|ಹೊರಂಡಿ ತಾ| ಔರಾದ(ಬಾ) ಜಿ|ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100173553 Machindra S/o Sangram - ಹೊರಂಡಿ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100173575 Sheshrao S/o Nagappa - ಹೊರಂಡಿ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/20229006000019/05/2022
560100173581 Kamalabai W/o Bheemrao Biradar - ಹೊರಂಡಿ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100173906 nandukumar s/0 prabhurao - ಹೊರಂಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100174069 Mashla S/o Bheemrao - ಹೊರಂಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560100174140 BHANODAAS S/O KRISHTAPPA - ಹೊರಂಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/20226202000019/05/2022
560100174147 Suryakanth S/o Bandeppa - ಹೊರಂಡಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560100174446 ARJUN S/O DATTU - ಹೊರಂಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/2022150010000019/05/2022
560100174450 Bebavati - ಹೊರಂಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/20226004000019/05/2022
560100174464 KASHINATH S/O SANGAPPA - ಹೊರಂಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/20229006000019/05/2022
560100174468 shivaji s/o sangram - ಹೊರಂಡPHH(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/20229006000019/05/2022
560100174469 PRABHAVATI MACHINDRA - ಹೊರಂಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/20223002000019/05/2022
560100174474 SHIVSHETTI S/O SANGAPPA - ಹೊರಂಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100174481 MADHAVRAO S/O SANGAPPA - ಹೊರಂಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/20226004000019/05/2022
560100174485 NARSINGH S/O DHONDIBA - ಹೊರಂಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/20226004000019/05/2022
560100174552 Sudharani - ಹೊರಂಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/20229006000019/05/2022
560100175024 Prakash S/o. Ramayya - ಹೊರಂಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100178705 Rekha - W/O ರಾಜಕುಮಾರ ಅಟ್ ಪೊಸ್ಟ ಹೊPHH(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/20229006000019/05/2022
560100178713 ಪ್ರಕಾಶ್ - ಹೋರಂಡಿ, ತಾ:ಔರಾದ, ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/20223002000019/05/2022
560100178725 Anita - W/O ದೀಪಕ್ ಔರಾದ್ ಬಿ ಹೋರಂPHH(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/2022150010000019/05/2022
560100178737 ನಾಗನಾಥ - ಹೋರಂಡಿ,ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------180000000-
560100178790 ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾಯಿ - ಹೋರಂಡಿ, ತಾ:ಔರಾದ, ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/20226004000019/05/2022
560100178804 ಬಾಲಾಜಿ - ಹೋರಂಡಿ,ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ),ಜಿ: ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/2022200015000019/05/2022
560100178827 ಧೋಂಡಿಬಾ - ಹೋರಂಡಿ, ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100178832 ಗುನಬಾಯಿ - ಹೋರಂಡಿ, ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****504523/05/2022FPS****504523/05/20226004000023/05/2022
560100178856 Shivananda - ಹೋರಂಡಿ, ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/2022240016000019/05/2022
560100178884 ಚಂದ್ರಮ್ಮ - ಹೋರಂಡಿ, ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****504521/05/2022FPS****504521/05/20229006000021/05/2022
560100178900 ಕಾಶೀನಾಥ - ಹೋರಂಡಿ, ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/2022210014000019/05/2022
560100178959 Sonabai - ಹೋರಂಡಿ, ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/2022150010000019/05/2022
560100178985 ಪರ್ಯಾಗಬಾಯ - ಹೋರಂಡಿ, ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/20223002000019/05/2022
560100179012 ಗೋವಿಂದ್‌ ಗೋಂಡಾ - ಹೋರಂಡಿ, ತಾ:ಔರದ(ಬಿ), ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/202212008000019/05/2022
560100179029 ಶಿವಾಜಿ - ಹೋರಂಡಿ, ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/20229006000019/05/2022
560100179047 ಶಿವಾಜಿ - ಹೊರಂಡಿ, ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/202212008000019/05/2022
560100179066 ಶೆವಂತಬಾಯ - ಹೋರಂಡಿ, ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/20229006000019/05/2022
560100179130 ಸಂಪತಬಾಯ - ಹೋರಂಡಿ, ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/2022150010000019/05/2022
560100179150 ಸುಭಾಷ - ಹೋರಂಡಿ, ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/20229204000019/05/2022
560100179161 Sarubai - ಹೋರಂಡಿ, ತಾ:ಔರಾದ, ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/202212008000019/05/2022
560100179178 ತ್ರಿಮುಕ್‌ - ಹೋರಂಡಿ, ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/20226004000019/05/2022
560100180405 ಕಲಾವತಿ - ಹೊರಂಡಿ, ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/20226004000019/05/2022
560100180429 ಶಾಲಿವಾನ್‌ - ಹೋರಂಡಿ, ತಾ:ಔರಾದ, ಜಿ:ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100181830 ಚಂದ್ರಾಬಾಯಿ - ಹೋರಂಡಿ, ತಾ:ಔರಾದ, ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/202212008000019/05/2022
560100181836 ತುಕರಮ - ಹೋರಂಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100182411 ಭಗವಂತ - ಹೋರಂಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/202212008000019/05/2022
560100182412 Malanbai - ಹೊರಂಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/20223002000019/05/2022
560100182466 Kerubai - ಹೋರಂಡಿ, ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/20223002000019/05/2022
560100182572 ಉತ್ತಮಬಾಯಿ - ಹೊರಂಡಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560100182589 ಪ್ರಕಾಶ್ - ಹೋರಂಡಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560100182609 ಭೀಮ ರಾವ - ಹೊರಂಡಿ, ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/2022150010000019/05/2022
560100182611 ಪ್ರಬುರಾವ ಬೀರಾದರ - ಹರಂಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****504524/05/2022FPS****504524/05/20229006000024/05/2022
560100182873 Gayabai - ಹೋರಂಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/2022200015000019/05/2022
560100182900 ಶ್ರೀಧರ - ಹೋರಂಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/2022200015000019/05/2022
560100182901 ದೀಲಿಪ - ಹೋರಂಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/20229006000019/05/2022
560100183226 ಗನಪತಿ - ಹೋರಂಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/20226004000019/05/2022
560100183269 Hasabai - W/O ರಮೇಶ್ ತಾ.ಔರಾದ ಬಿ ಹೊPHH(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/202212008000019/05/2022
560100183470 ಮಾಹಾದುರಾವ - ಹೋರಂಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/20229006000019/05/2022
560100183515 ತಾತ್ಯ ರಾವ - ಹೋರಂಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560100183519 ಗಂಗಯ್ಯಾ - ಹೋರಂಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/20226004000019/05/2022
560100183916 Shantabai - ಹೋರಂಡಿ, ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/20226004000019/05/2022
560100183926 Vimalabai - ಹೋರಂಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****504521/05/2022FPS****504521/05/20223002000021/05/2022
560100184120 ಪಾಂಡೂರಂಗ - ಹೋರಂಡಿ,ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ,ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/20223200000019/05/2022
560100184605 ಸೂರ್ಯಕಾಂತ - ಹೋರಂಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****504521/05/2022FPS****504521/05/202212008000021/05/2022
560100184955 ಪೂನಾಬಾಯಿ - ಹೋರಂಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/20223002000019/05/2022
560100185874 Vishal S/o. Baburao - ಹೊರಂಡಿ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/20229006000019/05/2022
560100185875 Dnyanoba S/o. Maruti - ಹೊರಂಡಿ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100185876 Lalita W/o. Shripati - ಹೊರಂಢಿ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100185877 Sadhana - W/O ಬಾಲಾಜಿ ಅಟ್ ಪೊಸ್ಟ ಹೊರಂPHH(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/202212008000019/05/2022
560100185879 Rajkumar S/o. Gyanoba - ಹೊರಂಡಿ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100185880 Seenabai W/o. Amrut - ಹೊರಂಡಿ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/20223200000019/05/2022
560100185882 Balaji S/o. Neelkanth - ಹೊರಂಡಿ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/20226004000019/05/2022
560100185883 Baburao S/o. Bandeppa - ಹೊರಂಢಿ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/202212008000019/05/2022
560100186493 Vasant Rachandrarao Khonde - ಹೋರಂಡಿ ತಾ. ಔರಾದ(ಬಾ) ಜಿ. ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100187717 ಶೋಭಾ ಗಂಡ. ಬಾಬುರಾವ - ವೈಜಿನಾಥ ಸಂಗಪ್ಪಾ 1-84 1 ಹೊರಂPHH(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/202212008000019/05/2022
560100187783 Gajarabai - ಪಾಂಡುರಂಗ ನರಸಿಂಗರಾವ 3-25 3 ಹPHH(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/20223002000019/05/2022
560100190556 ವಿದ್ಯಾವತಿ ಗಂಡ. ರಾಜಕುಮಾರ - ಹೊರಂಡಿ. ತಾ: ಔರಾದ(ಬಾ). ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/202212008000019/05/2022
560100195009 Shilavathi - S/O ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪ ತಾ.ಔರಾದ ಬNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100195834 Usha - W/O ಕಿಶನ್ ಔರಾದ (ಬಿ) ಹೊರNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100196166 Shantamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಣ್ಣಾರಾವ ಹೊರಂPHH(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/2022150010000019/05/2022
560100196254 Shakuntala - S/O ಮನೋಹರ ಹೊರಾಂಡಿ ಔರಾದ (PHH(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/20226004000019/05/2022
560100196534 Savita - W/O ಸಂಜಿವಕುಮಾರ್ ತಾ.ಔರಾದ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100196815 Archana - S/O ದಿಗಂಬರರಾವ್ ಜಾಧವ #23 . ಮPHH(NK) / NCSBiometric****901617/05/2022FPS****901617/05/20229006000017/05/2022
560100196957 Laximbai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾರೆಪ್ಪ PHH(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/20226004000019/05/2022
560100196959 Sulochana - D/O ಮಹದೇವ್ ಔರಾದ ಬಿ ಹೊರಂಡPHH(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/20229006000019/05/2022
560100196962 Ushabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಲಾಜಿ ಅಟ ವ್ಪPHH(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/202212008000019/05/2022
560100196963 Sudharani - W/O ಶಾಲಿವನ ತಾ.ಔರಾದ ಬಿ ಹPHH(NK) / NCS------120000000-
560100198206 Shantabai - W/O ವಿಜಯಕುಮಾರ ತಾ.ಔರಾದ ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/202212206000019/05/2022
560100198844 Surekha - W/O ರಾಜಕುಮಾರ್ ತಾ.ಔರಾದ ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/20229204000019/05/2022
560100199657 Kiran - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪ್ರಕಾಶ ಹೊರಂಡಿNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100200439 Shanta Bai - S/O ಮಾಧು ತಾ.ಔರಾದ ಬಿ ಹೊರPHH(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/20226004000019/05/2022
560100200590 Hemalata - W/O ಗೋವಿಂದ ಔರಾದ ಬಿ ಹೊರಂಡPHH(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/202212206000019/05/2022
560100200591 Chandrakala - W/O ಮಾಣಿಕರಾವ್ ಔರಾದ್ ಬಿ ಹPHH(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/20223200000019/05/2022
560100200593 Sheshabai - W/O ಪ್ರಭುರಾವ ತಾ.ಔರಾದ ಬಿ PHH(NK) / NCSBiometric****504520/05/2022FPS****504520/05/202212008000020/05/2022
560100200597 Avibai - S/O ಕೊಂಡಿಬಾ ಔರಾದ್ ಬಿ ಹೊರPHH(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/20226202000019/05/2022
560100200600 Shital - W/O ವಿಲಾಸ . . ಹೊರಂಡಿ, ತಾ.ಔರPHH(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/20226202000019/05/2022
560100200601 Kamala Bai - W/O ಚಂದ್ರ ಕಾಂತ್ ತಾ ಔರಾದ್PHH(NK) / NCSBiometric****504521/05/2022FPS****504521/05/20229006000021/05/2022
560100200602 Ganga - W/O ಖಂಡು ಆಟ ಪೊಸ್ಟ ಹೊರಂಡಿ PHH(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/20226004000019/05/2022
560100200635 Pushpabaiza - S/O ಕಂಟೆಪ್ಪ ಔರಾದ್ ಬಿ ಹೊರPHH(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/20229006000019/05/2022
560100200637 Sukmarbai - W/O ನಾರಾಯಣ ತಲುಕಾ ಔರಾದ್ ಕPHH(NK) / NCSBiometric****504523/05/2022FPS****504523/05/20226004000023/05/2022
560100200638 Kasturabai - W/O ರಾವ್ ಸಾಬ ತಾ.ಔರಾದ ಬಿ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100200639 Houshabai - W/O ನಾರಾಯಣ ಅಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಹೊರPHH(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/20229204000019/05/2022
560100200694 Shridevi - W/O: ಕಾಶೀನಾಥ 79 ಹೊರಂಡಿ ಅಂಚೆPHH(NK) / NCS------60000000-
560100200800 Kanchana - S/O ಬಾಲಾಜಿ ತಾ ಔರಾದ ಬಿ ಕಮNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100200848 Meena Tai - W/O ಮಹೇಶ್ ಕಾಂಬಳೆ . . ಹೊರಂಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/20226004000019/05/2022
560100200879 Sapna - W/O ಪ್ರಭು ಗೈಕೋಡ ಔರಾದ ಬಿ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100201023 Pritee Sharad Khonde - W/O ಶರದ ಅಟ್ ಪೋಸ್ಟ ಹೊರಂದಿ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100201170 Shilpa - W/O ಸಂತೋಷ್ ತಾ.ಔರಾದ ಬಿ ಹPHH(NK) / NCSBiometric****504521/05/2022FPS****504521/05/20226004000021/05/2022
560100201588 Kusuma Bai - W/O ರಾಮಚಂದ್ರ ಔರಾದ ಬಿ ಹೊರNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100201645 Archana - W/O ವಿನೋದ್ ಬಾಲೂರ ಕೆ,ತಾ.ಔNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100201817 Sunita - ಕೇರ್ ಆಫ್: ವಸಂತ್ ವಿಲಾಸ್‌ಪೂರೆ ಉNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100201863 Subhadrabai - W/O ನಾರಾಯಣರಾವ ಅಟ್ ಪೊಸ್ಟ ಹNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100201921 Varsharani - W/O ಮಹಾದೇವ ಸೊಲಾಪುರೆ . . ಕಮಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100201954 Jaishree - W/O ದೀಪಕ ಹುಲಸೂರ ತಾ ಔರಾದ ಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100201968 Ujwal - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಹೈಬತ ರಾವ 21 . ಡೋಣಗNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100202103 Rekha - S/O: ಧೊಂಡೀಬಾ ಬೆಳಕಟ್ಟೆ ಖೇಡ ಅಂಚNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100202140 Ushabai - W/O ಜ್ಞಾನೋಬಾ #120 . ಹೊರಂಡಿ,NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100202198 Kaveri - W/O ಗುರುನಾಥ ತಾ.ಔರಾದ ಬಿ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100202236 Soni - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಸತೀಶ ಗಾಯವಾಡ ಹೊರಂಡಿ PHH(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/20229006000019/05/2022
560100202280 Mahananda - C/O ಪಂಚಯ್ಯ . . ಹೊರಂಡಿ ಅಂಚೆPHH(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/20226004000019/05/2022
560100202342 Lata - W/O ನರಸಿಂಗ ತಾ ಔರಾದ್ ಬಿ PHH(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/202212008000019/05/2022
560100202840 Roopabaai - W/O ತಾನಾಜಿ ಔರಾದ ಬಿ ಹೊರಂಡPHH(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/2022122000000019/05/2022
560100202859 Rajeshwari - W/O ಸತೀಶ ಬಿರಾದರ ೬೨ ಔರಾದ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/202212008000019/05/2022
560100203201 Nandini - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ PHH(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/20229006000019/05/2022
560100203655 Nanda Deodas Suryawanshi - ಕೇರ್ ಆಫ್: ದೇವದಾಸ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 80NPHH(NK) / NCS------50000000-
Top