REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560100130819 Savithrabai - W/O: ಶಿವಾಜಿರಾವ್ ಬಿರಾದಾರ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100130864 Janabai - W/O: ನಿವರತಿ ರಾವ್ ಬೀರಾದಾರ 126NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100132567 Radhika - S/O: ವೆಂಕಟರಾವ್ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100132688 ಶಾಲಿಕಾಬಾಯಿ - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಆರ್ಜುನರಾವ ಸಾವಳ್PHH(NK) / NCS------90000000-
560100132689 Uttam Bai - W/O ಜ್ಞಾನೋಬಾ ಹೋಳಸಮುದ್ರ PHH(NK) / NCS------90000000-
560100132846 Balika - S/O ಶಂಕರರಾವ 166 . ಸಾವಳ್ಲಿ, PHH(NK) / NCS------120000000-
560100132880 ಲೈಲಾ ಬೀ - ಮಹಮೂದಸಾಬ ಔರಾದ ಬಾ PHH(NK) / NCS------150000000-
560100132903 Ujwala - W/O ಶ್ರೀರಂಗ ಸಾವಲೆ #89 . ಸಾವPHH(NK) / NCS------30000000-
560100133039 ಅನುಸಯಾ - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ನಾಮದೇವ್ ಮೋPHH(NK) / NCS------60000000-
560100133128 Urmila Bai - W/O: ಮಾರುತಿ 48 PHH(NK) / NCS------210000000-
560100133387 Jayashree - S/O: ಚಿಮನಾಜಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100133411 Mahananda - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಉಮಾಕಾಂತ ಸಾವಳೆ PHH(NK) / NCS------90000000-
560100133447 Housha Bai - W/O: ಗೋವಿಂದ ರಾವ್ ಬೀರಾದಾರ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100133518 Sangeeta Bai - S/O: ಶುಭಶರಾವ ಬಿರಾದಾರ PHH(NK) / NCS------150000000-
560100134363 Shoubai - S/O: ಲಕ್ಷಿಮನ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 161 PHH(NK) / NCS------60000000-
560100134461 Nagin Bai - W/O: ಪ್ರಕಾಶ ಉದ್ಗಿರ್ ಬೀದರ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100134491 Chammabai - W/O: ಅಭಂಗಾರಾವ್ PHH(NK) / NCS------90000000-
560100134585 ಲತಾಬಾಯಿ - W/O: ಶಿವಾಜಿರಾವ್ ಬಿರಾದಾರ್ PHH(NK) / NCS------90000000-
560100134786 Shilpa - W/O ಹರಿದೇವ್ ಖಂದಾರೆ #50 . ಸಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100134874 Pavitra - S/O ಧೋಂಡಿರಾಮ ಔರಾದ್ ಬಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100135059 Suvarnna - S/O ಭೀಮರಾವ ಔರಾದ (ಬಿ) PHH(NK) / NCS------60000000-
560100135137 Sheetal - W/O: ದ್ನ್ಯಾನೋಬಾ ಪಂಚಲ ಉದ್ಗPHH(NK) / NCS------90000000-
560100135247 Tayarin - W/O ಮುಜೀಬ್ ಶೇಕ ಸಾವಳ್ಲಿ ತಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100135277 Laxmi Bai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಜೇಂದ್ರಕುPHH(NK) / NCS------120000000-
560100135341 Sunitha - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಜ್ಞಾನೋಬಾ ಸಾವಳ್ಲPHH(NK) / NCS------120000000-
560100135530 Sakhima Bee - W/O: ಗುಲಾಬ್ 114 PHH(NK) / NCS------60000000-
560100136073 Sunita - W/O ಪಾಂಡುರಂಗ ಸಾವಳಿ PHH(NK) / NCS------90000000-
560100136108 Sojarbai - W/O: ಸಂಜುಕುಮಾರ್ PHH(NK) / NCS------90000000-
560100136172 Rani - W/O ಅನಿಲ ೨೯೫ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560100136287 Mahananda - S/O: ಗೋವಿಂದರಾವ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100136480 Nikitha - W/O: ವಸಂತ್ ರಾವ್ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100136492 Ranjana - S/O: ವಿಠಲರಾವ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100136554 Anita - W/O: ರಮೇಶ್ ಉದ್ಗಿರ್ ಬೀದರ ರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100136678 Sumitra - W/O ಗಣೇಶ ಖಂದಾರೆ . . ಸಾವಳ್ಲಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100136693 Seema - S/O: ರಂಗರಾವ ಖಂದಾರೆ 56 NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100136711 Balaji - S/O ಭವರಾವ . . ಸಾವಳ್ಲಿ, ತಾ.ಔNPHH(NK) / NCS------50000000-
560100136839 ಲಕ್ಷಿಮಿ ಬಾಯಿ - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಗೋವಿಂದರಾವ್ ಸಾವಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100136862 Ahamadabi - ಕೇರ್ ಆಫ್: ರಸುಲಸಾಬ ಸಾವಳ್ಲಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560100137196 Vijayabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಲಕ್ಷಿಮಣ ಸಾವಳ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560100137269 Shalikabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಬುರಾವ ಸಾವಳ್PHH(NK) / NCS------90000000-
560100137330 Nirmala - W/O ಗಣಪತಿ 48 . ಸಾವಳ್ಲಿ, ತಾ.PHH(NK) / NCS------120000000-
560100137331 Parbhavati - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ವಾಮನರಾವ PHH(NK) / NCS------90000000-
560100137381 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿ - W/O ಕಾಶಿರಾಮ ೨೯೫ ತಾ. ಔರಾದ PHH(NK) / NCS------90000000-
560100137503 Mahananda - W/O: ನಿವತಿರಾವ್ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100137515 Mahadevi - W/O: ಕಂಟೆಪ್ಪಾ ಉದ್ಗಿರ್ ಬೀದPHH(NK) / NCS------150000000-
560100137668 ಸುಶೀಲಾ ಬಾಯಿ - W/O ರಾಮದಾಸ . . ಸಾವಳ್ಲಿ, ತಾ.PHH(NK) / NCS------60000000-
560100137679 Fulubai - W/O: ವಾಮಣರಾವ್ ಖಂಡರೆ PHH(NK) / NCS------90000000-
560100137781 Viraamma - W/O ಆನಂದರಾವ ಸಾವಳಿ ತಾ. ಔರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100137820 Kantabai - W/O ಏಕಾಂತ್ ರಾವ್ ೧/೪೨ ಔರಾದPHH(NK) / NCS------90000000-
560100138217 ಮೀನಾಬಾಯಿ - S/O ಉತ್ತಮರಾವ ಅಟ ಪೋಸ್ಟ್ ಸಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100138255 Premalabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಸಾವPHH(NK) / NCS------60000000-
560100138335 Nazeerabegum - S/O ನನ್ನೂಸಾಬ್ ಶೈಖ್ ಸಾವಳಿ ಸಾವಳಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560100138721 Anjanabai - S/O: ಶಂಕರ ರಾವ ಉದ್ಗಿರ್ ಬೀದPHH(NK) / NCS------120000000-
560100139025 ಸುನಂದಾ - ಡೆವಿದಾಸ್ ರಾವ್ 141/1 ಶವಲಿ ವಾಟPHH(NK) / NCS------90000000-
560100139034 Anita - W/O ಬಾಬುರಾವ ಅಟ್ ಪೋಸ್ಟ ಸಾವPHH(NK) / NCS------60000000-
560100139216 Suneeta - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಸೂರ್ಯಕಾಂತ PHH(NK) / NCS------90000000-
560100139222 Sarswati - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಆನಂದರಾವ ಸಾವಳ್ಲಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560100139308 Sudhakar - S/O: ಮಾಧವ ರಾವ್ ಖೊಂಡೇ ಸಾವಳಿ ಸಾವNPHH(NK) / NCS------50000000-
560100139383 Rajabai - S/O ಕೊಂಡಲರಾವ್ ಔರಾದ್ ಬಿ ಸNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100139499 Urmila - W/O: ರಾಜಕುಮಾರ್ ಬೀರಾದಾರ 25 PHH(NK) / NCS------120000000-
560100139500 Varsha - D/O ದಶವಂತ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ತಾ.ಔPHH(NK) / NCS------150000000-
560100139533 Sunita - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಪ್ರಕಾಶ್ರಾವPHH(NK) / NCS------150000000-
560100139538 Nasimabegam - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಫಾರುಕ ಸಾವಳ್ಲಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560100139814 Usha - W/O: ಸಂಜೀವ 25 ಉದ್ಗಿರ್ ರೋಡ್PHH(NK) / NCS------150000000-
560100139885 Najukabi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದಸ್ತಗಿರ ಶೈಖ ಸPHH(NK) / NCS------120000000-
560100139886 Sundrabai - W/O: ಗೋವಿಂದರಾವ ಸಾವಳಿ ಸಾವಳಿ ಅಂಚPHH(NK) / NCS------60000000-
560100139887 Savita Bai - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಪ್ರಭತರಾವ ಸಾವಳ್ಲPHH(NK) / NCS------60000000-
560100139888 Bhaga Bai - W/O ಝೆಟಿಂಗರಾವ . . ಸಾವಳ್ಲಿ,ತPHH(NK) / NCS------150000000-
560100139889 Sundrabai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ನಗೊರಾವ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100140011 Roopa - W/O ಲಕ್ಷ್ಮಣ 4-400 ಸಾವಳಿ ತಾ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100140030 Nirmala - S/O ಜ್ಞಾನೋಬಾ ಸಾವಳಿ ತಾ ಔರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100140132 ಸವಿತಾ - W/O ಧೊಂಡಿರಾಮ #149 . ಸಾವಳ್ಲಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560100140167 Harubai - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪಾಂಚಾಳ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100140168 Shobha - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಲಕ್ಷ್ಮಣ PHH(NK) / NCS------150000000-
560100140185 Bharatabai - S/O ವಿಠಲರಾವ ಅಟ ಪೋಸ್ಟ್ ಸಾವPHH(NK) / NCS------60000000-
560100140546 Lakshimibai - S/O ವೆಂಕಟ್ ರಾವ್ ಔರಾದ ೬ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100140775 Rasikabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಲಕ್ಷ್ಮಣರಾವ ಅಟNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100140777 Latabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಎಕನಾಥ ಬಿರಾದಾರ PHH(NK) / NCS------150000000-
560100141408 Anita - S/O: ಪಾಂಡುರಂಗ ರಾವ ಕಾಳೆ ಉದPHH(NK) / NCS------150000000-
560100141482 Ashabi - S/O: ಉಸ್ಮಾನ್ ಸ್ಯಾನ್ ಉದ್ಗಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560100141771 Mubeen Begum - W/O ಲಾಲಾಹೆಮದ್ . . ಸಾವಳ್ಲಿ, PHH(NK) / NCS------60000000-
560100141812 Parvin Begum Khalilsab - W/O ಖಲಿಲಸಾಬ ಸಾವಳಿ ಸಾವಳಿ ಅಂಚೆPHH(NK) / NCS------150000000-
560100146302 ashama bai - ಸಾವಳಿಸಾವಳಿ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: AAY(NK) / NCS------200000000-
560100146303 ಪ್ರಯಾಗ ಬಾಯಿ - ಸಾವಳಿ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560100146304 raja bai - ಸಾವಳಿ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560100146305 Sevantabai - ಸಾವಳಿ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560100146306 tulasi bai - ಸಾವಳಿ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560100146307 Umadabi - ಸಾವಳಿ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560100146308 Haru Bai - ಸಾವಳಿ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560100146309 ತಾನಾಜಿ - ಸಾವಳಿ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560100146310 ತುಳಸಿ ರಾಮ - ಸಾವಳಿ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100146311 ಲಲಿತಾ - ಸಾವಳಿ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560100146312 vaghala bai - ಸಾವಳಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560100146313 Laxmi Bai - ಸಾವಳಿ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560100146314 ರುಖಿಯಾಬ - ಸಾವಳಿ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560100146315 ನಿಲಾ ವತಿ - ಸಾವಳಿ, ತಾ: ಔರಾದ9ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560100146316 Kavita - ಸಾವಳಿ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560100146317 ಜ್ಞಾನ ಬಾಯಿ - ಸಾವಳಿ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560100146318 radha bai - ಸಾವಳಿ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ0, ಜಿ: ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560100146319 ಈರ್‌ನಾಥ - ಸಾವಳಿ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರSAAY(NK) / NCS------200000000-
560100146320 Shakuntala - ಸಾವಳಿ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560100146321 ಶಾಮ - ಸಾವಳಿ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560100146322 Kamalabai - ಸಾವಳಿ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560100146323 Vahed Bee - ಸಾವಳಿ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560100146324 husena bi - ಸಾವಳಿ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100146325 ನಿವ್ರತಿ ರಾವ - ಸಾವಳಿ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ ), ಜಿ: ಬೀದPHH(NK) / NCS------30000000-
560100146326 ಕಲಾವತಿ - ಸಾವಳಿ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560100146327 ಗಂಗಾಬಾಯಿ - ಸಾವಳಿ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100146328 Kasturi bhai - ಸಾವಳಿ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100146329 Dhondu Bai - ಸಾವಳಿ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560100146330 Sundarbai - ಸಾವಳಿ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560100146331 ಗಣಪತಿ ರಾವ - ಸಾವಳಿ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560100146332 ಪುಷ್ಪವತಿ - ಸಾವಳಿ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560100146333 hastamat be - ಸಾವಳಿ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100146334 ಭೀಮ - ಸಾವಳಿ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560100146336 Kusumbai - ಸಾವಳಿ ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560100146337 ratna bai - ಸಾವಳಿ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100146338 Vimala bai - ಸಾವಳಿ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560100146339 shivaji - ಸಾವಳಿ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100146340 sundara bai - ಸಾವಳಿ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100146341 ಚಂದ್ರಕಾಂತ - ಸಾವಳಿ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560100146342 ಶಂಕರ - ಸಾವಳಿ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100146343 nagamma - ಸಾವಳಿ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560100146344 guvind - ಸಾವಳಿ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100146345 ಗಯಾ ಬಾಯಿ - ಸಾವಳಿ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560100146346 Halimabi - ಸಾವಳಿ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560100146347 Shahjad Bee - ಸಾವಳಿ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560100159417 ಶಿವಾಜಿ - ಸಾವಳಿ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560100159418 ಉಸ್ಮಾನ ಸಾಬ - ಸಾವಳಿ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100159419 ಪಂಡರಿ ನಾಥ - ಸಾವಳಿ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100159420 ಉಸ್ಮಾನ ಸಾಬ - ಸಾವಳಿ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100159421 ಮಖಬುಲ್‌ - ಸಾವಳಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560100159422 ನಬಿ ಸಾಬ - ಸಾವಳಿ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100159423 laxmi bai - ಸಾವಳಿ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560100159424 ಖಾಸಿಮಾ ಸಾಬ - ಸಾವಳಿ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560100159425 ಮಾಲಾನಬೀ - ಸಾವಳಿ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100159426 ಮಮತಾಜ - ಸಾವಳಿ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560100159427 Mumtajbee - ಸಾವಳಿ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560100159428 ಶಾಬುದೀನ - ಸಾವಳಿ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100159429 ಸಮಿನಾಬಿ - ಸಾವಳಿ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560100159430 ranita bi - ಸಾವಳಿ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------150000000-
560100159431 Khatija Bee - ಸಾವಳಿ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100159432 ಇಮಾಮ ಸಾಬ - ಸಾವಳಿ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100159433 ಮೈನೂದಿನ - ಸಾವಳಿ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100159434 ಸೂರ್ಯಕಾಂತ - ಸಾವಳಿ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560100159435 ಷಾಮಾಬಾಯಿ - ಸಾವಳಿ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100159436 Shantabai - ಸಾವಳಿ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100159437 ಕಲಾವತಿ - ಸಾವಳಿ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100159438 Jijabai - ಸಾವಳಿ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------210000000-
560100159439 ಶಾಹುಬಾಯಿ - ಸಾವಳಿ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------180000000-
560100159440 jabe rao - ಸಾವಳಿ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100159441 ಶಿವಾಜಿ - ಸಾವಳಿ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100159442 ಗೋವಿಂದ ರಾವ - ಸಾವಳಿ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100159443 ಸುರೆಶ - ಸಾವಳಿ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100159444 shobhabai - ಸಾವಳಿ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100159445 ಕಮಲಾಬಾಯಿ - ಸಾವಳಿ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560100159446 ರೋಶಾನ್‌ಬೀ - ಸಾವಳಿ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------150000000-
560100159447 chanda sab - ಸಾವಳಿ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100159448 ಸಿಕಿಂದರ - ಸಾವಳಿ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100159449 mainudin - ಸಾವಳಿ, ತಾ: ಔರಾದ9ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100159450 ಧನಾಜಿ - ಸಾವಳಿ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100159451 ಬಾಬುರಾವ - ಸಾವಳಿ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100159452 ಶಂಕರ ರಾವ - ಸಾವಳಿ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100159453 ಮೀರಾ ಬಾಯಿ - ಸಾವಳಿ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100159454 Sagarbai - ಸಾವಳಿ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560100159455 ದೇವಿದಾಸ - ಸಾವಳಿ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100159456 Suvarna - ಸಾವಳಿ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560100159457 ಗಣಪತರಾವ - ಸಾವಳಿ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560100159458 ಧನಾಜಿ - ಧನಾಜಿ ಭೀವಾಜಿರಾವ ಸಾವಳೆ ಸಾವಳಿ ತPHH(NK) / NCS------90000000-
560100159459 ಶಾರದಾ ಬಾಯಿ - ಸಾವಳಿ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------210000000-
560100159460 Sangamma - ಸಾವಳಿ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560100159461 ಶಾಂತಮ್ಮ - ಸಾವಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100159462 ಸಂಗೀತಾ - ಸಾವಳಿ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****486724/05/2022FPS****486724/05/20226004000024/05/2022
560100159463 ಮಹಾನ ಬಿ - ಸಾವಳಿ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100159464 ಮಕಬುಲ ಸಾಬ - ಸಾವಳಿ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100159465 ಹಜರತ ನಾಬ - ಸಾವಳಿ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100159466 ಸಂಜಿವ - ಸಾವಳಿ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100159467 ಸಾಜ ಬಾಯಿ - ಸಾವಳಿ, ತಾ: ಔರಾದ9ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100159468 ಶಕುಂತಲಾಯಿ - ಸಾವಳಿ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560100159469 shobha bai - ಸಾವಳಿ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560100159470 ಗಣಪತ ರಾವ - ಸಾವಳಿ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100159471 ಮಹಾದೆವಿ - ಸಾವಳಿ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100159472 ಭೀಮ ಬಾಯಿ - ಸಾವಳಿ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100159473 Rahyabai - ಸಾವಳಿ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560100159474 shesha bai - ಸಾವಳಿ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100159475 Sangita - ಸಾವಳಿ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560100159476 Manisha - ಸಾವಳಿ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100159477 ಗೋವಿಂದ ರಾವ - ಸಾವಳಿ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100159478 Bhaktabai - ಸಾವಳಿ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560100159479 ಮನ್‌ ರಾವ - ಸಾವಳಿ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560100159480 ಅಂಬಧಾಸ - ಸಾವಳಿ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100159481 Kerabai - ಸಾವಳಿ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100159482 ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ - ಸಾವಳಿ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------240000000-
560100159483 ಬಾಲಾಜಿ - ಸಾವಳಿ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100159484 Shakunthala - ಸಾವಳಿ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100159485 kamla bai - ಸಾವಳಿ ತಾ.ೌರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100159486 kishan rao - ಸಾವಳಿ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100159487 Pushpavati - ಸಾವಳಿ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100159488 ರಾಮದಾಸ್‌ - ಸಾವಳಿ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560100159489 ರಾಮರಾವ - ಸಾವಳಿ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100159490 ಧೋಂಡಿಬಾ - ಸಾವಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100159491 Jaitun Bi - ಸಾವಳಿ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100159492 ವಿಶ್ವನಾಥ ತಂದೆ ಮೋನಪ್ಪಾ - ಸಾವಳಿ ತಾ: ಔರಾದ ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100159493 ಶಾಭೋ ದಿನ - ಸಾವಳಿ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬಿದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100159494 ರಾಮ - ಸಾವಳಿ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100159495 avidya - ಸಾವಳಿ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100159496 ರಘುನಾಥ - ಸಾವಳಿ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100159497 ವಿಶ್ವಂಬರ - ಸಾವಳಿ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100159498 Arunabai - ಸಾವಳಿ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------150000000-
560100159499 ನಾಗರಾ ಬಾಯಿ - ಸಾವಳಿ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560100159500 ಸಕುಬಾಯಿ - ಸಾವಳಿ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100159501 Meenakshi Bai - ಸಾವಳಿ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------210000000-
560100159502 Kausha Bai - ಸಾವಳಿ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560100159503 Rukaminbai - ಸಾವಳಿ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560100159504 Ambikabai - ಸಾವಳಿ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------180000000-
560100159505 ರಾಮ - ಸಾವಳಿ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100159506 Rasika Bai - ಸಾವಳಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560100159507 ತುಳಸಿ ರಾಮ - ಸಾವಳಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560100159508 Sundarabai - ಸಾವಳಿ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------180000000-
560100159509 ತುಳಸಿ ರಾಮ - ಸಾವಳಿ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560100159510 ಲಕ್ಷಿಮಿ ಬಾಯಿ - ಸಾವಳಿ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100159511 ಶಿವಾಜಿ - ಸಾವಳಿ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560100159512 laxmibai - ಬಾಬುರಾವ ತಂದೆ ಗಣಪತರಾವ ಸಾವಳೆ ಸPHH(NK) / NCS------60000000-
560100159513 Vanita - ಸಾವಳಿ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100159514 shanthabai - ಸಾವಳಿ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100159515 ದಿಗಂಬರ - ಸಾವಳಿ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100159516 Usha Bai - ಸಾವಳಿ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------150000000-
560100159517 Padmini Bai - ಸಾವಳಿ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------150000000-
560100159518 ದೇವಿದಾಸ - ಸಾವಳಿ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560100159519 ನರಸಿಂಗ್ - ಸಾವಳಿ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100159520 ನಾಮದೇವ ರಾವ - ಸಾವಳಿ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100159521 ಉಸಮಾನ ಸಾಬ - ಸಾವಳಿ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100159522 Hamida Bi - ಸಾವಳಿ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560100159523 usman - ಸಾವಳಿ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100159524 lakshmi bai - ಸಾವಳಿ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560100159525 ಶಾಂತಾಬಾಯಿ - ಸಾವಳಿ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560100159526 alima begum - ಸಾವಳಿ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100159527 Ganga Bai - ಸಾವಳಿ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------180000000-
560100159528 ಸತ್ಯ ಕಲಾ - ಸಾವಳೀPHH(NK) / NCS------150000000-
560100159529 venkat rao - ಸಾವಳಿ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560100159530 ಗೋಪಾಲ ರಾವ - ಸಾವಳಿ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100159531 baburao - ಸಾವಳಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560100159532 ನಿವರ್ತಿ - ಸಾವಳಿ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100159533 Malamma - ಸಾವಳಿ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560100159534 Manik Rao - ಸಾವಳಿ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100159535 Lalita - ಸಾವಳಿ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100159536 Santosh - ಸಾವಳಿ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560100159537 ಗುಣವಂಥ - ಸಾವಳಿ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560100167177 ಕೊಂಡಲ ರಾವ - ಸಾವಳಿ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167178 ಅಣ್ಣಾ ರಾವ - ಸಾವಳಿ ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167179 ಸುಧಾಕರ - ಸಾವಳಿ, ತಾ: ಔರಾದ(ಭ), ಜಿ: ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167180 ಬಾಲಾಜಿ - ಸಾವಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167181 ಧನಾಜಿ - ಸಾವಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167182 ರಾಮರಾವ್‌ - ಸಾವಳಿ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167183 ಬಾಬು ರಾವ - ಸಾವಳಿ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ: ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167184 ಸುರೆಕಾಂತ್‌ - R/o. Sawali, Post: Sawali, Tq:NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167185 ವೆಂಕಟರಾವ - ಸಾವಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167186 ಸಂಜಯ - ಸಾವಳಿ ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167187 ಕೇಶವ ರಾವ - ಸಾವಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167188 ವಸಂತ - ಸಾವಳಿ, ತಾ: ಔರಾಧ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167189 ಅಂಗದ ರಾವ - ಸಾವಳಿ, ತಾ: ಔರಾಧ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------50000000-
560100167190 ಕೇಶವ ರಾವ - ಸಾವಳಿ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167191 ಮಾಧವರಾವ ಪಿರಾಜಿರಾವ ಬಿರಾದಾರ - ಮಾಧವರಾವ ಪಿರಾಜಿ ಬಿರಾದಾರ ಸಾವಳ್ಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167192 ಬಾಬು ರಾವ - ಸಾವಳಿ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167193 Shakuntala W/o. Pralhadrao - ಸಾವಳಿ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167194 ಪರುಶುರಾಮ್‌ - ಸಾವಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167195 ಶಿವಾಜಿ - ಸಾವಳಿ ತಾ. ಔರಾದ(ಬಾ) ಜಿ. ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167196 ನರಸಿಂಗ್‌ - ನರಸಿಂಗರಾವ ಮುಕುಂದರಾವ ಬಿರಾದಾರ ಸಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167197 ದಿನಕರ - ಸಾವಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167198 ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ - ಸಾವಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167199 ದೇವಿದಾಸ ರಾವ - ಸಾವಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167200 ಅನಂತ ರಾವ - ಸಾವಳಿ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------50000000-
560100167201 ಬೃಜ ಗೋಪಾಲ - ಸಾವಳಿ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167202 ರಾಮಾನುಜ ದಾಸ - ಸಾವಳಿ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167203 ದತ್ತಾತ್ರಿ - ಸಾವಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167204 ಮನೋಹರ ರಾವ - ಸಾವಳಿ ತಾ.ಔರಾದ (ಬಿ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167205 ಗುಣವಂತ ರಾವ - ಸಾವಳಿ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167207 ಬಾಲಾಜಿ - ಸಾವಳಿ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167208 ರಾಧಾ ಶಾಮ - ಸಾವಳಿ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167209 ಭರತ್‌ - ಸಾವಳಿ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167210 ರಾಜಕುಮಾರ - ಸಾವಳಿ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100170573 Laxmibai - ಸಾವಳಿ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560100170576 Sujata - ಸಾವಳಿ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560100170580 Mahadev Raghunath - ಸಾವಳಿ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ;ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100170620 Vandana - ಸಾವಳಿ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560100171768 Dhondiram Peeraji - ಸಾವಳಿ ತಾ ಔರಾದ ಜಿ. ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100171775 Sanjiv Gopalrao - ಸಾವಳಿ ತಾ ಔರಾದ ಜಿ ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100171800 Sarubai - ಸಾ:ಸಾವಳಿ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಾ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------150000000-
560100171840 Chand Imamsab - ಸಾವಳಿ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ :ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100171843 Daulat Imamsab - ಸಾ:ಸಾವಳಿ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಾ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100171862 Maruti Peeraji - ಸಾವಳಿ ತಾ ಔರಾದ ಜಿ. ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100171932 Sangeeta - ಸಾವಳಿ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560100171935 Nasrinbi - ಸಾವಳ್ಳಿ ತಾ:ಔರಾದ್(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------150000000-
560100171953 Nazbunbi - ಸಾವಳ್ಳಿ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------180000000-
560100171955 Raghunath Arjun - ಸಾ:ಸಾವಳಿ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100171966 Mahadevi - ಸವಳಿ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100171985 Rajkumar Govindrao - ಸಾವಳಿ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100172013 Jyotiram Tanajirao - ಸಾವಳಿ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100172024 Laxmibai - ಸಾವಳಿ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100172113 Nivarti Govindrao - ಸಾವಳಿ ತಾ ೌರಾದ ಜಿ ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100172116 Dnyanoba Govindrao - ಸಾವಳ್ಳಿ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100172123 Prabhavati - ಸಾವಳಿ ತಾ. ಔರಾದ ಜಿ. ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100172178 ಅರುಣಾಬಾಯಿ - ಸಾವಳಿ ತಾ:ಔರಾದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100172205 Anusayabai Tukaram - ಸಾವಳಿ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560100172211 Ramesh Baburao - ಸಾವಳಿ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100172253 Eknath Baburao - ಸಾವಳಿ ತಾಃಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿಃಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100172271 Baliram Shankarrao - ಸಾವಳಿ ತಾ:ಔರಾದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100172359 Ramesh Dashrath - ಸಾವಳಿ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560100172385 Sunil Kashiram - ಸವಳೀ ತಾ. ಔರಾಶದ ಜಿ. ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100172394 Anil Kashiram - ಸಾವಳಿ ತಾ ಔರಾದ ಜಿ ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100172405 Rajendra Dhondiram - ಸಾವಳಿ ತಾಃಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿಃಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100172423 Surekha - ಸಾವಳಿ ತಾ:ಔರಾದ)ಬಾ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------150000000-
560100173376 Gopal Piraji - ಸಾ:ಸಾವಳಿ ಅಂಚೆ ಸಾವಳಿ ತಾ:ಔರಾದ ಜಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100173493 Bhanudas Pandurangrao - ಸಾ:ಸಾವಳಿ ಅಂಚೆ:ಸಾವಳಿ ತಾ:ಔರಾದ ಜಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100174205 Ganpat Piraji - ಸಾವಳಿ ತಾ,ಔರಾದ ಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100174489 Anilkumar Devidasrao - ಸೊನಾಲಿ ತಾ ಔರಾದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100175104 Navnath Venkatrao - ಮು| ಸಾವಲ್ಲಿ ಅಂಚೆ: ಸಾವಲ್ಲಿ ತಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100175373 Vithoba Gangaram - ಮು.ಸಾವಳೀ.ಪೋಸ್ಟ ಸಾವಳೀ ತಾ/ಔರದ ಜೀPHH(NK) / NCS------30000000-
560100178691 Mina - ಸಾವಳಿ. ತಾ: ಔರಾದ. ಜಿ: ಬೀದರ.PHH(NK) / NCS------120000000-
560100178698 ಪ್ರತಾಪ - ಸಾವಳಿ. ತಾ: ಔರಾದ. ಜಿ: ಬೀದರ.PHH(NK) / NCS------60000000-
560100178718 Irfana begam - ಸಾವಳಿ. ೌರಾದ. ಜಿ: ಬೀದರ.PHH(NK) / NCS------90000000-
560100178743 Kevalabai - ಸಾವಳಿ. ತಾ: ಔರಾದ. ಜಿ: ಬೀದರ.PHH(NK) / NCS------60000000-
560100178752 ಶೇಷಾರಾವ್‌ - ಸಾವಳಿ. ತಾ: ಔರಾದ. ಜಿ: ಬೀದರ.PHH(NK) / NCS------120000000-
560100178772 GODAVARI - ಸಾವಳಿ. ತಾ: ಔರಾದ. ಜಿ: ಬೀದರ.PHH(NK) / NCS------60000000-
560100178813 ವಿಲಾಸ್‌ - ಸಾವಳಿ. ತಾ: ಔರಾಧ. ಜಿ: ಬೀದರ.PHH(NK) / NCS------90000000-
560100178825 ಶ್ರಾವಣ - ಸಾವಳಿ. ತಾ. ಔರಾದ. ಜಿ: ಬಿದರ.PHH(NK) / NCS------30000000-
560100178846 Laxmi Bai - ಸಾವಳಿ. ತಾ: ಔರಾದ. ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100178861 ದೋಂಡಿರಾಮ - ಸಾವಳಿ. ತಾ: ಔರಾದ. ಜಿ: ಬೀದರ.PHH(NK) / NCS------30000000-
560100178885 ಶಿವಜಿ - ಸಾವಳಿ. ತಾ: ಔರಾದ. ಜಿ: ಬೀದರ.PHH(NK) / NCS------60000000-
560100178899 JIJABAI - ಸಾವಳಿ. ತಾ: ಔರಾದ. ಜಿ: ಬೀದರ.PHH(NK) / NCS------30000000-
560100178914 ಮಂಗಲಾಬಾಯಿ - ಸಾವಳಿ. ತಾ: ಔರಾದ. ಜಿ: ಬೀದರ.PHH(NK) / NCS------90000000-
560100178922 ಚಂದ್ರಕಲಾ - ಸಾವಳಿ. ತಾ: ಔರಾದ. ಜಿ: ಬೀದರ.PHH(NK) / NCS------90000000-
560100178932 ಏಕನಾಥ್‌ ಬಿರಾದಾರ - ಸಾವಳಿ. ತಾ: ಔರಾದ. ಜಿ: ಬೀದರ.PHH(NK) / NCS------30000000-
560100178942 ನ್ಯಾನೋಬಾ - ಸಾವಳಿ. ತಾ: ಔರಾದ. ಜಿ: ಬೀದರ.PHH(NK) / NCS------30000000-
560100178958 ಲಲಿತಾಬಾಯಿ - ಸಾವಳಿ, ತಾ: ಔರಾದ, ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100179006 ವೆಂಕಟರಾವ - ಸಾವಳಿ. ತಾ: ಔರಾದ. ಜಿ: ಬೀದರ.PHH(NK) / NCS------120000000-
560100179039 VARSHA - ಸಾವಳಿ. ತಾ: ಔರಾದ. ಜಿ: ಬೀದರ.PHH(NK) / NCS------150000000-
560100179060 ಧನಾಜಿ - ಸಾವಳಿ. ತಾ: ಔರಾದ. ಜಿ: ಬೀದರ.PHH(NK) / NCS------60000000-
560100179074 ಹುಸೇನ್ - ಸಾವಳಿ. ತಾ: ಔರಾದ. ಜಿ: ಬೀದರ.PHH(NK) / NCS------30000000-
560100179089 ಪ್ರಬುದಾಸ - ಸಾವಳಿ. ತಾ: ಔರಾದ. ಜಿ: ಬೀದರ.PHH(NK) / NCS------60000000-
560100183027 bhava rao - ಸಾವಳಿ. ತಾ:ಔರಾದ. ಜಿ: ಬೀದರ.PHH(NK) / NCS------30000000-
560100185660 Sanjaykumar - ಸಂಜಯಕುಮಾರ ತಂದೆ ರಘುನಾಥರಾವ ಬಾಗದೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100185683 Gopal S/o. Raghunathrao - ಮು. ಸಾವಳಿ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ), ಜಿ. ಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100185920 Jaishree - ಸಾವಳಿ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100185921 Sunita W/o. Namdev - ಸಾವಳಿ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100185922 Hawagi S/o. Mahadappa Mudale - ಸಾವಳಿ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100185923 Kamalabai - ಸಾವಳಿ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100186059 Sangram Prashum - ಸಾವಳಿ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100186227 Abajalabi - ಸಾವಳಿ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------150000000-
560100186665 Inayat Bee - ಗಂ. ಇಸ್ಮಾಯಿಲ ಸಾಬ 4/402 ಅಶೋಕನPHH(NK) / NCS------90000000-
560100186761 Haranabai - ಗಂ. ಭವುರಾವ 1/45 ಸಾವಳಿ ಸಾವಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560100186892 Shilpa - ಗಂ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ 1/36 ಸಾವಳಿ ಸಾವಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560100187361 ಸಾವಿತ್ರಿ - ಗಂ. ದಿಲೀಪ 1/29 ಸಾವಳಿ ಸಾವಳಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100187417 Sarubai - ಗಂ. ಸೋಪಾನ 3/247 ಸಾವಳಿ ಸಾವಳಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560100187585 Sulochana - ಗಂ. ಸುಧಾಕರ 1/6 ಸಾವಳಿ ಸಾವಳಿ PHH(NK) / NCS------90000000-
560100187642 Minakshi - ಗಂ. ಜ್ಞಾನೋಬಾ 2/154 ಮಹಾದೇವ ಗಲPHH(NK) / NCS------120000000-
560100187656 ಜೈಶ್ರೀ - ಸೋಪಾನ 1/53 ಸಾವಳಿ ಸಾವಳಿ ನಾಂPHH(NK) / NCS------60000000-
560100187692 Ranjanna - ಗಂ. ಅನಿಲ 2/154 ಸಾವಳಿ ಸಾವಳಿ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100188637 Annapurna - ಗಂ. ನಾಗಮೂರ್ತಿ 2 ಸಾವಳಿ ಸಾವಳಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560100189064 Renuka - ಗಂ. ತುಕಾರಾಮ 1/34 ಸಾವಳಿ ಸಾವಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100189427 ಸುನಿತಾ - ಗಂ. ವಿಜಯಕುಮಾರ 1/95 ಸಾವಳಿ ಸಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100189428 Anita Bai - ಗಂ. ದಿಲೀಪ 3/209 ಸಾವಳಿ ಸಾವಳಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560100190587 ಸಾವಿತ್ರಾ - ಗಂ. ಹರಿಬಾ 1/28 ಸಾವಳಿ ಸಾವಳಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100190592 ಉಮಾಬಾಯಿ - ಗಂ. ರಾಜಕುಮಾರ 1/32 ಸಾವಳಿ ಸಾವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100193707 Sarubai - C/O ನರಸಿಂಗರಾವ #119 . ಸಾವಳಿ NPHH(NK) / NCS------50000000-
560100193708 Gayathri - C/O ಉಮಾಕಾಂತರಾವ #119 . ಸಾವಳಿ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100193820 Rukmini - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಗೋಪಾಲ್ ತೇಲಂಗೇ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100193922 Kamalabai - W/O ಶ್ರೀರಂಗರಾವ ಅಟ ಪೋಸ್ಟ್ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100193932 Rekha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಶೋಕ ಸಾವಳ್ಲಿ,NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100194342 Jayashree - W/O ನರಸಿಂಗ ೪/೩೪೩ ಸಾವಳಿ ತಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100194347 Abdulsab - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಅಲ್ಲಾವುದ್ದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100194412 Dayanand - C/O ಶ್ರೀಹರಿ #62 ಸಾವಳಿ ಸಾವಳಿ NPHH(NK) / NCS------50000000-
560100194680 Shridevi - W/O ವಿಶ್ವನಾಥ ಔರಾದ ಬಿ ಸಾವNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100194691 Kalavati - W/O: ವೆಂಕಟರಾವ್ ಜೋಗದಂಡೆ ಸಾವಳಿ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100195496 Shobha - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮನೋಹರ್ NPHH(NK) / NCS------50000000-
560100195636 Mangalabai - W/O: ಸುನಿಲಕುಮಾರ ಪಾಟೀಲ ಉದ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100196073 Savita - W/O ರಾಜಕುಮಾರ್ ೪-೩೦೮ ಔರಾದ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560100196082 Ashwini Panchavare - W/O: ಜ್ಞಾನೆಶ್ವರ ಪಂಚವರೆ #2/148NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100196447 Deepali - C/O ದತ್ತಾತ್ರಿ #134 . ಸಾವಲಿ,PHH(NK) / NCS------60000000-
560100196460 Baburao - S/O: ಗೋವೀರವ್ ಬಿರಾದಾರ ಸಾವಳಿ ಅಂNPHH(NK) / NCS------50000000-
560100196478 Janabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದ್ನ್ಯಾನೋಬಾ ಸಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100196505 Latabai - S/O ಪಾಂಡುರಂಗ ಅಟ ಪೊಸ್ಟ ಸಾವPHH(NK) / NCS------120000000-
560100196609 Suman Bai - W/O ಲಹು 165 , ಸಾವಳಿ ಸಾವಳಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560100196671 Shabana - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ರಹೀಂ ಸಾಬ್ PHH(NK) / NCS------180000000-
560100196752 Savita - S/O: ಭಗವಾನರಾವ ಸಾವಳೆ ಸಾವಳಿ ಅಂಚPHH(NK) / NCS------90000000-
560100196761 Ismalbee - W/O: ರಾಜಹಾಮೆಅದ್ 28 ಸಾವಳಿ ಅಂಚPHH(NK) / NCS------60000000-
560100196978 Balikabai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮೂರಹಾರಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100197028 Chyabai - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಅನಂತರಾವ ಸಾವಳ್ಲಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560100197151 Kerabai - ಕೇರ್ ಆಫ್: ದತ್ತು ಸಾವಳ್ಲಿ ತPHH(NK) / NCS------120000000-
560100197297 Ragini - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಲಿರಾಮ ಸಾವಳ್ಲPHH(NK) / NCS------150000000-
560100197300 Kaushalyabai - W/O ಅನಿಲಕುಮಾರ್ ತಾಮಗಾಲೆ #154 PHH(NK) / NCS------60000000-
560100197524 Sunita - C/O ರಾಮ ಕಾಂಬಳೆ 3/76 . ಸಾವಳಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100197527 Husenbi - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಅಬ್ದುಲಸಾಬ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100197609 Anusaya - S/O ನಾಮದೇವ್ ಔರಾದ ೧/೬೩ ಸNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100197712 Vaishali - S/O: ಗೋವಿಂದ ರಾವ್ 87 ಉದ್ಗಿರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100197835 Bhagyashree - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಗೋವಿಂದ PHH(NK) / NCS------150000000-
560100198048 Shantabai - W/O ಚಂದ್ರಪಾಲ ಖೊಂಡೆ . ಸಾವಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560100198186 Vaibhavi - W/O ಗಣೇಶ ಬಿರಾದಾರ #159 . ಸಾವಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560100198280 Shubhangi - C/O ಬಳಿರಾಮ #107 . ಸಾವಳಿ, ತಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100198299 Padmavati - W/O ರಾಮ್ ಔರಾದ್ ಬಿ ೧-೭ ಸNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100198831 Shakunthala - D/O: ಶಿವಾಜಿ ರಾವ್ 1-52 ಸಾವಳಿ PHH(NK) / NCS------210000000-
560100198833 Sushilabai - W/O: ಶಿವಾಜಿರಾವ್ ಬಿರಾದಾರ್ ಸಾವಳಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560100198835 Anusaya - W/O ನಾಗೇಶ್ 91 ಸಾವಲಿ ಸಾವಳಿ ಅPHH(NK) / NCS------60000000-
560100198836 Vidhyavati - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಜಯಕುಮಾರ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100198847 Shamabai - S/O ದಿಲೀಪ ಕುಮಾರ್ ತಾ.ಔರಾದPHH(NK) / NCS------90000000-
560100198856 Jayashree - W/O ವಿಜಯಕುಮಾರ ಅಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ PHH(NK) / NCS------90000000-
560100198871 Shantabai - 121 . ಸಾವಲಿ ತಾ.ಕಮಲನಗರ ಸಾವಳಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100198877 Radhabai - W/O ಬಾಲಾಜಿ #95 . ಸಾವಳ್ಲಿ, ತPHH(NK) / NCS------60000000-
560100199057 Chhabubai - W/O ಶಿವಾಜಿ ಬಾಗದೆ 87 . ಸಾವಳಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100199087 Kalavati - S/O ಗಣಪತ ರಾವ 78 ಸಾವಳಿ ಸಾವಳಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100199101 Dyanoba - S/O: ವಿಠಲರಾವ್ ಬಿರಾದಾರ ಸಾವಳಿ ಅPHH(NK) / NCS------90000000-
560100199464 Shantabai - W/O ವಿನೋದ್ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560100199649 Jubedabee - W/O ಚಾಂದಸಾಬ #47 . ಸಾವಳಿ ಅಂಚPHH(NK) / NCS------60000000-
560100200523 Jijabai - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಪ್ರಭತರಾವ ಸಾವಳ್ಲPHH(NK) / NCS------30000000-
560100201177 Anuja Eknathrao Khonde - C/O ಏಕನಥರಾವ ಖೊಂಡೆ ಸಾವಳಿ ತNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100201193 Manisha - C/O ದಟ್ಟು ಬಿರಾದಾರ 43 . ಸಾವಳಿNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100201332 Sumitrabai - W/O: ಹರಿಪಾಲ್ ಖೊಂಡೆ 5 ಸಾವಳಿ ಅNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100201333 Chabubai - C/O ಮಾರುತಿ #30 . ಸಾವಳಿ, ತಾ.PHH(NK) / NCS------60000000-
560100201334 Varsha - C/O ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಬಿರಾದಾರ #127 ಸPHH(NK) / NCS------90000000-
560100201335 Mandodhari - W/O: ವಾಮನರಾವ ಸಾವಳೆ ಸಾವಳಿ ಅಂಚೆPHH(NK) / NCS------60000000-
560100201336 Radhabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸದಾಶಿವ ಸಾವಲಿ ಕಮಲನPHH(NK) / NCS------60000000-
560100201337 Shilabai - S/O: ಪ್ರಕಾಶ ಕಾಳೆ ಸಾವಳಿ ಅಂಚೆPHH(NK) / NCS------180000000-
560100201343 Renuka - W/O ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಔರಾದ್ ಬಿ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100201658 Ajwita - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಅಂಬಾದಾಸ #73, ತಾ.NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100201696 Savale Pratibha Baliram - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಬಳಿರಾಮ ಸಾವಳೆ 101, NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100201772 Meerabai - W/O ವಿಠಲ ೧/೭೦ ತಾ. ಔರಾದ (ಬNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100202164 Suvarna - W/O: ಉಮಾಕಾಂತ ಮಠಪತಿ ಚಂದೇಶ್ವರ್ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100202437 Laximi Bai - W/O: ಸುಧಾಕರ ಖೊಂಡೆ ಸಾವಳಿ ಅಂಚೆPHH(NK) / NCS------60000000-
560100202438 Pooja - C/O ಹಣಮಂತ #100 . ಸಾವಳಿ, ತಾ.PHH(NK) / NCS------60000000-
560100202439 Geeta Bai - W/O ಮಲ್ಲರಿ ಔರಾದ್ ಬಿ ಸವಾಲPHH(NK) / NCS------120000000-
560100202440 Sangubai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕಿಶನರಾವ್ ಸವಲೆ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100202441 Raziya Bee - W/O: ಗಫೂರ್ ಸಾಬ 1-62 ಸಾವಳಿ ಅಂPHH(NK) / NCS------60000000-
560100202442 Panchafula - W/O: ಕೇಶವ ಕಾಂಬಳೆ ಉದ್ಗಿರ್ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100202452 Savitra - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನಾಮದೇವ ಬಿರಾದಾರ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100202460 Laximibai - S/O: ರಾಮಚಂದರ್ ರಾವ ಬೀರಾದಾರ ಸಾವಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560100202462 Laxmibai - C/O ಉಮಾಕಾಂತ #127 . ಸಾವಳಿ, ತPHH(NK) / NCS------60000000-
560100202463 Vandana Baii - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ವಸಂತರಾವ್ PHH(NK) / NCS------90000000-
560100202464 Rupa - W/O ತಾನಾಜಿ ಔರಾದ್ ಬಿ ಸಾವಲPHH(NK) / NCS------90000000-
560100202465 Shashikala - W/O: ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಸಾವಳಿ PHH(NK) / NCS------90000000-
560100202466 Shobhavati - W/O ತುಳಸೀರಾಮ ಅಟ ಪೋಸ್ಟ್ ಸಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100202467 Kevalabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶೆಷೇರಾವ ಸಾವಳ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560100202468 Kamala Bai - W/O ಧೋಂಡಿರಾಮ ತಾ. ಔರಾದ (ಬPHH(NK) / NCS------60000000-
560100202469 Ujelabai - ಕೇರ್ ಆಫ್: ನಾಮದೇವರಾವ 12, ತಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100202470 Kamalabai - ಕೇರ್ ಆಫ್: ರಾಜಕುಮಾರ ತಾ.ಕಮಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560100202471 Bharatbai - ಕೇರ್ ಆಫ್: ತುಕಾರಾಮ #100, ತಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100202499 Geeta - W/O ದಿಲೀಪ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ತಾ.ಔPHH(NK) / NCS------120000000-
560100202500 Sunita - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಗುಣವಂತರಾವ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100202871 Savita - W/O: ದ್ನ್ಯಾನೆಶ್ವರ ಉದ್ಗಿರೆ 272PHH(NK) / NCS------