REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560100130671 Dhanraj - S/O ಕಾಶೀನಾಥ್ ಶ್ರಿಗಿರೆ ಔರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100130672 Mallamma - W/O: ಸಿದ್ದರಾಮಪ್ಪ ಡಿಗ್ಗಿNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100130673 Vidyavati - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಗುಣವಂತ ರಾವ ಡಿNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100130686 Madhavrao - S/O ಕಾಶೀನಾಥರಾವ ಜಾಧವ #84 . ಡNPHH(NK) / NCS------50000000-
560100130742 Laxmibai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಕುಂಬಾರಗೀರೆNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100130765 Kantabai - W/O: ವೈಜೀನಾಥ ಮಾರ್ತಂಡ 126NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100130872 Shivananda - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸೋಮನಾಥ ರಾಮಪೂರೆ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100131069 Pancha Sheela - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವಾಜಿ ಶಿಂNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100131096 Pratibha - W/O ಬಾಬುರಾವ ರಂಡಾಳೆ . . ಡಿಗ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100131140 Sangeeta - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಉಮಾಕಾಂತ ಪಾಟಿಲ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100131203 Kaveri - W/O: ಶರಣಪ್ಪಾ ಡಿಗ್ಗಿ ತಾ ಔರNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100131296 Supriya - W/O: ಸೂರ್ಯಕಾಂತ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100131328 ಫೈಮುನಿಸಾ - S/O ಅಬ್ದುಲ್‌ಸಾಬ್ 2/103 ರೇಲ್‌PHH(NK) / NCS------120000000-
560100131329 Ashwini - S/O: ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಗಾಯಕವಾಡ ಅಟ ಪPHH(NK) / NCS------60000000-
560100131330 Sheshabai - W/O: ಮಸ್ಣ ತಾ ಔರಾದ(ಬೀ) PHH(NK) / NCS------60000000-
560100131331 Bharath Bai - W/O: ಶ್ರೀಮಂತ ಅಟ ಪೋಸ್ಟ ಕಾಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560100131332 Viramma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ 33 PHH(NK) / NCS------30000000-
560100131335 Shivananda - S/O: ವೈಜೀನಾಥ ಮೆತ್ರೆ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100131338 Indirabai - S/O ಮಾಧವರಾವ ಅಟ್ ಪೊಸ್ಟ ಕಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560100131340 Shobha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಭರತ ಕಾಳಗಾಪುರ,PHH(NK) / NCS------60000000-
560100131342 Gayatri - S/O: ನೀಲಕಂಠ ಮೆಹತ್ರೆ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100131343 Shilpa - S/O: ಮಣಿಕ ಶಿ0ದೆ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100131344 Indrabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಹಣಮಂತ ಕಾಳಗಾಪುPHH(NK) / NCS------30000000-
560100131345 Anusaya - S/O: ಮಾರುತಿ ರಾವ ಕಾಶಿವಲೇ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100131347 Mangala Bai - W/O: ವೆಂಕಟ ರಾವ ರಾಮಜಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100131348 Rajabai - W/O: ನಾಗುರಾವ್ ತಾ ಔರಾದ PHH(NK) / NCS------30000000-
560100131350 Shridevi - S/O: ಖಂಡು 57 PHH(NK) / NCS------90000000-
560100131364 Sampata Bai - W/O: ತನಾಜಿ ಬಿರಾದಾರ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100131702 Vijay Laxmi - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಭರತ ಡPHH(NK) / NCS------120000000-
560100131703 Bharathi Bai - W/O ತುಳಸಿರಾಮ ಔರಾದ್ ಬಿ PHH(NK) / NCS------30000000-
560100131705 Avantika - W/O ಮಹಾದು ಡಿಗ್ಗಿ ತಾ. ಔರಾದPHH(NK) / NCS------30000000-
560100131833 Narsa Bai - W/O ಶಿವಾಜಿ ಔರಾದ್ ಬಿ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100132024 Ashwini - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪ್ರದೀಪ ಡಿಗ್ಗಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560100132566 Anita - W/O ಮನೋಹರ್ ತ್ಕಾ ಔರಾದ ಬಿ PHH(NK) / NCS------150000000-
560100132587 Suman - W/O: ಅಂತೇಶ್ವರ ಡಿಗ್ಗಿ ದಿಗPHH(NK) / NCS------120000000-
560100132769 Kavita - S/O: ಮಹಾದೇವ ಕಸಬೆ ಡಿಗ್ಗಿ PHH(NK) / NCS------150000000-
560100132816 Manisha - W/O: ಗುಣಜಿ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100132820 Komal - W/O ಗುಣವಂತ ಔರಾದ್ ಬಿ ೨೧೧PHH(NK) / NCS------120000000-
560100132837 ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕಿಶೋರ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100133291 Laximi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಜನಿಕಾಂತ ಡಿಗ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560100133465 ಶಿಮ - W/O ಸಂಭಾಜಿ ಕಾಂಬಳೆ ತ್ಕಾಔರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100133467 ಆಶಾ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಡಿಗPHH(NK) / NCS------120000000-
560100133669 Shamalabai - W/O: ಸಂಜುಕುಮಾರ್ ಮೆಹತ್ರೆ ಡPHH(NK) / NCS------150000000-
560100133674 Usha - W/O ಬಾಬುರಾವ್ ಔರಾದ್ ಬಿ ೧PHH(NK) / NCS------120000000-
560100133797 ಕಲ್ಪನಾ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಜಕುಮಾರ ಡಿಗ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560100133944 ಉಷಾ - S/O: ಶಿವಾಜಿ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 195 ದಿಗPHH(NK) / NCS------60000000-
560100133947 Jyoti - W/O ಭಾನುದಾಸ . . . . ದಿಗ್ಗಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560100133965 Shridevi - W/O ರಾಜಕುಮಾರ ಕಾಂಬಳೆ ಆಟ ಪೊPHH(NK) / NCS------60000000-
560100134882 Sangeeta Hadapada - W/O: ಶರಣಪ್ಪ ಹಡಪದ ಡಿಗ್ಗಿ PHH(NK) / NCS------90000000-
560100135241 ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ - S/O ವ ತಾ ಔರಾದ ಬಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100135915 ಜ್ಯೋತಿ - S/O ವೈಜಿನಾಥ್ ತಾ ಔರಾದ ಬಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100135929 Hema - S/O: ಗುರುಬಸಪ್ಪಾ ಬಿರಾದಾರ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100135977 ರಾಣಿ - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಕಲ್ಲಯ್ಯ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100136166 Eramma - S/O: ಉಮಾಕಾಂತ್ ಆರ್ #166 ಡಿಗPHH(NK) / NCS------150000000-
560100136193 Chaya - W/O: ಅವಿನಾಶ್ 122 PHH(NK) / NCS------90000000-
560100136197 Suchitra - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಗೋತಮ್ ಶಿಂದೆ ಡPHH(NK) / NCS------60000000-
560100136257 Padmawati - W/O ಸಂಗಮೇಶ್ ಔರಾದ್ ಬಿ ೯೯PHH(NK) / NCS------60000000-
560100136355 Vita Bai - S/O ಕಿಶನ ಅಟ ಪೊಸ್ಟ ಕಾಳಗಾಪುPHH(NK) / NCS------60000000-
560100136445 ಸುಮನಬಾಯಿ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವೆಂಕಟ ಶಿಂದೆ ಡPHH(NK) / NCS------90000000-
560100136468 Poornima - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಿಲಿಂದ ಡಿಗ್ಗಿNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100136493 Laxmibai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕಾಶಿನಾಥ ಡಿಗ್ಗNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100136535 Om Sri - S/O: ಶೆಷೇರಾವ್ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100136716 Shreedevi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವರಾಜ ಪೀ.ಡಬ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100136865 Sangamma - W/O: ಗುರುನಾಥ ಡಿಗ್ಗಿ PHH(NK) / NCS------90000000-
560100136872 Kalavati - W/O: ಯುವರಾಜ ಚನ್ದೆಶ್ವರೆ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100136874 Kashibai - W/O: ಮಾರುತಿ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಡಿಗPHH(NK) / NCS------60000000-
560100136876 Sugunavathi - W/O: ಶಿವರಾಜ್ ಚಾಂಡೇಶ್ವರೆ ಡPHH(NK) / NCS------120000000-
560100136892 Suganavati - W/O ಕಾಶೀನಾಥ್ ಔರಾದ್ ಬಿ ೫PHH(NK) / NCS------120000000-
560100136894 Kalavati - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪ್ರಕಾಶ ಡಿಗ್ಗಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560100136962 Konda Bai - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಸೋಪಾನ್ ರಾವ 130 ದಿಗ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100136964 Meenakshi - W/O: ಮಡಿವಾಳಪ್ಪ ಬಿರಾದಾರ ಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560100137011 Madevi - W/O: ನಾಗನಾಥ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100137096 ಚಂದ್ರಕಲ್ - S/O: ನಾಗು ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಡಿಗ್ಗPHH(NK) / NCS------90000000-
560100137277 Swami Ankita - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಶ್ವನಾಥ PHH(NK) / NCS------90000000-
560100137526 Mouja - W/O: ಚಂದ್ರ ಶಿಂದೆ 150 PHH(NK) / NCS------120000000-
560100137544 Sunith - W/O: ಬಸವರಾಜ 252 PHH(NK) / NCS------120000000-
560100137636 Nirmala - W/O: ವೈಜೀನಾಥ್ ರಾಂಪೂರೆ ಡಿಗPHH(NK) / NCS------120000000-
560100137806 Narsabai - W/O: ಮಸಾಜಿ ಶಿಂದೆ ಡಿಗ್ಗಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100138772 Neelamma - W/O: ಮಾಣಿಕ ರಾವ್ ಡಿಗ್ಗಿ PHH(NK) / NCS------30000000-
560100138822 Bandemma - W/O: ಸಂಗಪ್ಪ ಚಾಂಡೇಶ್ವರೆ ಡಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560100139190 Shakuntala - W/O ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ ಔರಾದ್ ಬಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100139199 Sunita - W/O ಮಿಲಿಂದ್ ಚಂದೆಶ್ವರ್ ಔರPHH(NK) / NCSBiometric****343519/05/2022FPS****343519/05/20226004000019/05/2022
560100139274 Jyoti - W/O ಸೋಮನಾಥ್ ಔರಾದ್ ಬಿ ಡಿಗNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100139918 Jyothi - W/O ಮನೋಜ್ ರಾಂಪೂರೆ . . ಡಿಗ್ಗPHH(NK) / NCS------60000000-
560100140126 Savithri - W/O: ಶಿವರಾಜ್ ಶ್ರೀಗಿರೆ ಡಿಗPHH(NK) / NCS------120000000-
560100140140 Mudrika - S/O ಬಾಬುರಾವ ಅಟ್ ಪೋಸ್ಟ ಡಿಗPHH(NK) / NCS------90000000-
560100140144 Sangeeta - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶೀತಾರಾಮ ಡಿಗ್ಗPHH(NK) / NCS------120000000-
560100140145 Kanta - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಶ್ವಂಬರ್ ಡಿಗPHH(NK) / NCS------60000000-
560100140159 Fulabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾಧವ ರಾವ ಡಿಗ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560100140169 Latha - S/O ಮಾರುತಿ ಔರಾದ ಬಿ ಡಿಗ್ಗPHH(NK) / NCS------90000000-
560100140172 Pooja - C/O ಅವಿನಾಶ #20 ಡಿಗ್ಗಿ ದಿಗ್ಗPHH(NK) / NCS------90000000-
560100140178 Mangala - S/O ಉಮಾಕಾಂತ ಮುರ್ಕೆ ಅಟ ವ್ಪPHH(NK) / NCS------120000000-
560100140234 Lalitha - S/O: ಕಾಶೀರಾಮ್ #195 ಡಿಗ್ಗಿ AAY(NK) / NCS------200000000-
560100140247 Laxmibai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮನ್ಮಥ ಆಟ ಪೊಸ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560100140255 Shantamma - W/O ಭಿಮ ರಾವ್ ಔರಾದ್ ಬಿ PHH(NK) / NCS------30000000-
560100140277 Jyoti - W/O: ಸಂಜೀವ ಕುಮಾರ್ #94 ಡಿಗ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560100140281 Kavitha - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಸೂರ್ಯಕಾಂತ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100140485 Laxmi - W/O ವಿಜಯಕುಮಾರ ತಾ ಔರಾದ್ ಬಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560100140531 Subhadrabai - W/O: ಪ್ರಭೂರಾವ್ ಚಾಂಡೇಶ್ವರೆ PHH(NK) / NCS------30000000-
560100140533 Sunitha - W/O ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಔರಾದ ಬPHH(NK) / NCS------120000000-
560100140626 Kavitha - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಲಾಜಿ PHH(NK) / NCS------150000000-
560100140829 Karuna - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂಗಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCS------90000000-
560100141101 Tejamma - W/O ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಡಿಗ್ಗಿ ಔರಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100141301 Sony - W/O ಮುಕೇಶ ಅಟ ವ್ಪೋಸ್ಟ ಡಿಗ್PHH(NK) / NCSBiometric****884115/05/2022FPS****884115/05/20226040000015/05/2022
560100141302 Sunita - W/O: ಗೊರಖ #122 ಡಿಗ್ಗಿ ದಿಗ್PHH(NK) / NCS------90000000-
560100141585 Ramabai - S/O: ನಾಗಣಾಥ ಶಿ0ದೆ ಅಟ ಪೋಸ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560100146348 ಯಾದವ ತಂದೆ ಮಾಧು - ಯಾದು ತಂದೆ ಮಹಾದು ಮಾರ್ಥಂಡ ಅಂಚೆAAY(NK) / NCS------200000000-
560100146349 ಶಾಂತಾಬಾಯಿ - ತಂದೆ: ನರಸಿಂಗ ಡಿಗ್ಗಿ. ತಾ: ಔರಾದAAY(NK) / NCS------200000000-
560100146350 ದ್ರೋಪತಿ ಬಾಯಿ - ಗಂಡ ಗಂಗಾರಾಮ ಡಿಗ್ಗಿ ತಾ ಔರಾದ(ಬಾ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560100146351 ಭಿಮರಾವ್‌ - ತಂದೆ ಅಪ್ಪಾರಾವ ಡಿಗ್ಗಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560100146352 Padminibai - ಡಿಗ್ಗಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560100146353 ಮೌಲಾ ಬಾಯಿ - ಗಂಡ ಕಿಶನ ಡಿಗ್ಗಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560100146354 Sushila - ಗಂಡ ಗುರುಬಸಪ್ಪಾ ಡಿಗ್ಗಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560100146355 vishala - ಗಂ ಶಾಮವೇಲ ಡಿಗ್ಗಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560100146356 Sulabai - ತಂದೆ ಮಲ್ಲಾರಿ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಡಿಗ್ಗಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100146357 Shobha - ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಣ ಡಿಗ್ಗಿ ತಾ ಔರಾದ(ಬAAY(NK) / NCS------200000000-
560100146358 Sangamma - ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಡಿಗ್ಗಿ ತಾ ಔರಾದ(ಬಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100146359 ಕೇರಬಾ - ತಂದೆ ನಾಮದೇವ ಡಿಗ್ಗಿ ತಾ ಔರಾದ(ಬಾ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560100146360 Sundrabai - ಗಂಡ ಚಾಂದು ಡಿಗ್ಗಿ ತಾ ಔರಾದ(ಬಾ) ಬAAY(NK) / NCS------200000000-
560100146361 ಹಾವಗಿ ಸ್ವಾಮಿ - ತಂದೆ ವಿಶ್ವನಾಥ ಮಠಪತಿ ಡಿಗ್ಗಿ ತಾ AAY(NK) / NCS------200000000-
560100146362 Mangala - ಗಂಡ ಸಂಜಿವಕುಮಾರ ಡಿಗ್ಗಿ ತಾ|| ಔರಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100146363 ರಾಜಕುಮಾರ - ತಂದೆ ವಿಶ್ವನಾಥ ಡಿಗ್ಗಿ ತಾ|| ಔರಾದAAY(NK) / NCS------200000000-
560100146364 Vandana - ತಂದೆ ಗಂಗರಾಮ ಡಿಗ್ಗಿ ತಾ ಔರಾದ (ಬಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100146365 ganapathi - ತಂದೆ ಹುಲ್ಲಾ ಡಿಗ್ಗಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560100146367 Sunita - ತಂದೆ ಹರಿಬಾ ಡಿಗ್ಗಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560100146368 shivamma - ಡಿಗ್ಗಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560100146369 ಪಂಚಫುಲಾ - ತಂದೆ ಮಸ್ಣಾ ಡಿಗ್ಗಿ ತಾ ಔರಾದ ಬಾ ಜPHH(NK) / NCS------120000000-
560100146370 Shridevi - ಶಿವರಾಜ ತಂದೆ ಪುಂಡಲಿಕ ಮೇತ್ರೆ ಅAAY(NK) / NCS------200000000-
560100146371 Sushila Bai - ಡಿಗ್ಗಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560100146372 ವೈಜಿನಾಥ ನಾಗಪ್ಪ - ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪಾ ಬನವಾಸೆ ಡಿಗ್ಗಿ ತಾ:AAY(NK) / NCS------200000000-
560100148036 ಚಾಪಾ ವತಿ - ಜಗನ್ನಾಥ ತಂದೆ ಮೌನಪ್ಪಾ ಗ್ರಾಮ ಚಟನPHH(NK) / NCS------90000000-
560100159538 GANGAMMA GANGASHATI - ಡಿಗ್ಗಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560100159539 Chandrakala - ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಡಿಗ್ಗಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560100159541 ಕೋಂಡಿಬಾ ತಂದೆ ಹಣಮಂತರಾವ ಕಾಂಬಳೆ - ಕೋಂಡಿಬಾ ತಂದೆ ಹಣಮಂತರಾವ ಕಾಂಬಳೆ PHH(NK) / NCS------90000000-
560100159542 Nilamma - ತಂದೆ ಮಹಾಲಿಂಗಯ್ಯಾ ಘಾಳೆ ಡಿಗ್ಗಿ ತAAY(NK) / NCS------200000000-
560100159543 ಲಕ್ಷಿ ಬಾಯಿ - ಡಿಗ್ಗಿ. ತಾ: ಔರಾದ. ಜಿ: ಬೀದರ.PHH(NK) / NCS------120000000-
560100159544 ಹಣಮುಂತ ತಂದೆ ಮಾರತೆಪ್ಪಾ - ಹಣಮಂತ ತಂದೆ ಮಾರುತೆಪ್ಪಾ ಪಾಂಚಾಳ AAY(NK) / NCS------200000000-
560100159545 Anuradha - ತಂದೆ ಅಪ್ಪಾರಾವ ಡಿಗ್ಗಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560100159546 ಮಾಡೊಳಪ್ಪ - ಮಡಿವಾಳಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಅಪ್ಪಾರಾವ ಚ್ಯಾಂPHH(NK) / NCS------60000000-
560100159547 ವೈಜಿನಾಥ ತಂದೆ ಅಪ್ಪಾರಾವ - ವೈಜಿನಾಥ ತಂದೆ ಅಪ್ಪಾರಾವ ಚ್ಯಾಂಡೇಶPHH(NK) / NCS------120000000-
560100159548 ಚಂದ್ರಕಾಂತ - ಡಿಗ್ಗಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560100159549 bandyamma - ಗಂಡ ಮಡಿವಾಳಪ್ಪಾ ಹರಪಾಳೆ ಡಿಗ್ಗಿ ತPHH(NK) / NCS------120000000-
560100159550 Devika - ರಘುನಾಥ ತಂದೆ ಮಾರುತೆಪ್ಪಾ ಪಾಂಚಾಳ AAY(NK) / NCS------200000000-
560100159551 Surekha - ರಾಜಕುಮಾರ ತಂದೆ ವಿಶ್ವನಾಥ ಬೆಂಬೂಳಗPHH(NK) / NCS------90000000-
560100159552 Lalita - ತಂದೆ ಬಂಡಪ್ಪಾ ರಾಂಪೂರೆ ಡಿಗ್ಗಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560100159553 CHANNAMMA - ಡಿಗ್ಗಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560100159554 Basamma - ತಂದೆ ಸಿದ್ದರಾಮ ಡಿಗ್ಗಿPHH(NK) / NCS------210000000-
560100159555 Balika - ಡಿಗ್ಗಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560100159556 ಯುವರಾಜ - ಡಿಗ್ಗಿ ತಾ ಔರಾದ(ಬಾ) ಜಿ|| ಬೀದರ 5PHH(NK) / NCS------120000000-
560100159557 ವಿಶ್ವನಾಥ ನಾಗಪ್ಪಾ - ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪಾ ಡಿಗ್ಗಿ ತಾ ಔರಾದ(ಬಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100159558 ಲಕ್ಷ್ಮಿ - ಡಿಗ್ಗಿ. ತಾ: ಔರಾದ. ಜಿ: ಬೀದರ.PHH(NK) / NCS------30000000-
560100159559 ಮಹಾನಂದಾ - ಡಿಗ್ಗಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560100159560 ಶ್ರೀಪತಿ - ತಂದೆ ಮಲ್ಲಾರಿ ಡಿಗ್ಗಿ 585417PHH(NK) / NCS------120000000-
560100159561 Suneeta - ತಂದೆ ವಿಶ್ವನಾಥ ಡಿಗ್ಗಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560100159562 VANDANA - ತಂದೆ ಶಂಕರ ಡಿಗ್ಗಿ ತಾ ಔರಾದ(ಬಾ)ಜಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560100159563 Rukmini - ತಂದೆ ತುಳಸಿರಾಮ ಕಾಂಬಳೆ ಡಿಗ್ಗಿ PHH(NK) / NCS------30000000-
560100159564 PREMALA - ತಂದೆ ನಾಗುರಾವ ಡಿಗ್ಗಿ ತಾ ಔರಾದ(ಬಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100159565 SUNDRABAI - ತಂದೆ ಅಪ್ಪಾರಾವ ಡಿಗ್ಗಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560100159566 maruti - ತಂದೆ ಮಾರುತಿ ಡಿಗ್ಗಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560100159567 Bhagarath - ತಂದೆ ಶಂಕರ ಡಿಗ್ಗಿ ತಾ ಔರಾದ(ಬಾ) ಜPHH(NK) / NCS------90000000-
560100159568 mukta bai - ಡಿಗ್ಗಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560100159569 Shalu - ಡಿಗ್ಗಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560100159570 ಶ್ರಾವಣ - ಪೂಂಡಲಿಕ ಡಿಗ್ಗಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560100159571 ಉಮಾಕಾಂತ - ಡಿಗ್ಗಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560100159572 ಸುಭಾಷ - ತಂದೆ ಮಹಾದು ಡಿಗ್ಗಿ ತಾ ಔರಾದ(ಬಾ) PHH(NK) / NCS------90000000-
560100159573 ಶರಣಪ್ಪಾ - ತಂದೆ ಸೋಪಾನ ಡಿಗ್ಗಿ ತಾ ಔರಾದ(ಬಾ) PHH(NK) / NCS------60000000-
560100159574 ನಿರ್ಮಲಾ - ಗಂಡ ನರಸಿಂಗ ಮಾರಥಂಡ ಡಿಗ್ಗಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560100159575 ಬಸವರಾಜ - ತಂದೆ ವಿರಪ್ಪಾ ಡಿಗ್ಗಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560100159576 ರಾಜಕುಮಾರ - ತಂದೆ ವಿರಪ್ಪಾ ಡಿಗ್ಗಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560100159577 Shantabai - ತಂದೆ ತುಳಸಿರಾಮPHH(NK) / NCS------30000000-
560100159578 ರಾಜಬಾಯಿ - ಗಂಡ ಮಲೆಸಾಬ ಡಿಗ್ಗಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560100159579 ಲಷ್ಮಣ - ಡಿಗ್ಗಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560100159580 ratnamma - ಗಂಡ ಅಪ್ಪರಾವ ಡಿಗ್ಗಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560100159581 ಗಂಗಮ್ಮಾ - ಗಂಡ ಬಾಪೂರಾವ ಡಿಗ್ಗಿ ತಾ ಔರಾದ(ಬಾ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560100159582 ಶೋಭಾ - ತಂದೆ ಮಾಣಿಕರಾವ ಡಿಗ್ಗಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560100159583 rajkumar - ರಾಜಕುಮಾರ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕರಾವ ಶ್ರೀಗಿರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100159584 Kalavati - ಡಿಗ್ಗಿ ತಾ||ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿಲ್ಲ ಬೀದPHH(NK) / NCS------90000000-
560100159585 Parabati - ಮಹಾದಯ್ಯಾ ತಂದೆ ವಿಶ್ವನಾಥ ಮಠಪತಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100159586 paramma - ತಂದೆ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪಾ ಡಿಗ್ಗಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560100159587 ನಾಗನಾತ - ತಂದೆ ಮಹಾದಪ್ಪಾ ಡಿಗ್ಗಿ ತಾ ಔರಾದ(ಬPHH(NK) / NCS------60000000-
560100159588 ಶಂಕುತಲಾ - ಶಕುಂತಲಾ ಗಂಡ ಶಾಲಿವಾನ ಚ್ಯಾಂಡೇಶ್ವPHH(NK) / NCS------60000000-
560100159589 vaijinath - ತಂದೆ ಸಂಗಪ್ಪಾ ಡಿಗ್ಗಿ ತಾ|| ಔರಾದ(PHH(NK) / NCS------30000000-
560100159590 Rathnamma - ಡಿಗ್ಗಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560100159591 ಶಿವರಾಜ - ತಂದೆ ಮಾದಪ್ಪಾ ಡಿಗ್ಗಿ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100159592 lalita W/o Jaikumar - ಗಂಡ ಜಯಕುಮಾರ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅಂಚೆ:ಡPHH(NK) / NCS------30000000-
560100159593 Asha - ಬಾಲಾಜಿ ತಂದೆ ಪಾಂಡು ಮೊತಿರಾವೆ ಅPHH(NK) / NCS------180000000-
560100159594 ಬಾಲಾಜಿ - ಬಾಲಾಜಿ ತಂದೆ ದೇವರಾವ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ PHH(NK) / NCS------30000000-
560100159595 Sagarabai - ಡಿಗ್ಗಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560100159596 ಜಿಜಾ ಬಾಯಿ - ಜಿಜಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಪುಂಡಲಿಕ ಸೂರ್ಯವಂಶಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560100159597 NILA WATI - ತಂದೆ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ ಡಿಗ್ಗಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560100159598 ಪ್ರಭು ತಂದೆ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ - ಡಿಗ್ಗಿ ತಾಲೂಕಾ.ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿಲ್ಲಾ.AAY(NK) / NCS------200000000-
560100159599 ಉತ್ತಮ ತಂದೆ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ - ಡಿಗ್ಗಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560100159600 ಶಿವಾನಂದಾ - ಶಿವನಂದಾ ಗಂಡ ಶಿವಾಜಿ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100159601 Rekha - ಗಂಡ ಧೋಂಡಿಬಾ ಡಿಗ್ಗಿ ತಾ ಔರಾದ(ಬಾ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560100159602 Vimala - ತಂದೆ ಪಾಂಡುರಂಗ ಮೊತಿರಾವೆ ಡಿಗ್ಗಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560100159603 ಪ್ರಕಾಶ - ತಂದ ಗುಂಡಪ್ಪಾ ಡಿಗ್ಗಿ ತಾ|| ಔರಾದ(PHH(NK) / NCS------150000000-
560100159604 Sarubai - ಗಂಡ ಸೊಪಾನ ಡಿಗ್ಗಿ ತಾ ಔರಾದ(ಬಾ) ಜPHH(NK) / NCS------60000000-
560100159605 Savita - ತಂದೆ ಹರಿಬಾ ಡಿಗ್ಗಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560100159606 Bharata - ತಂದೆ ಹರಿಬಾ ಡಿಗ್ಗಿ ತಾ|| ಔರಾದ (ಬPHH(NK) / NCS------150000000-
560100159607 ಮುಸ್ತಾಫಾ - ಮುಸ್ತಾಫಾ ತಂದೆ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾ ಆತಾರ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100159608 ಕೀಶನ - ತಂದೆ ಕಾಳಬಾ ಕಾಂಬಳೆ ಡಿಗ್ಗಿ 58541PHH(NK) / NCS------90000000-
560100159609 dhashara bai - ಡಿಗ್ಗಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560100159610 Laxmibai - ತಂದೆ ಮಹಾದು ಡಿಗ್ಗಿ ತಾ ಔರಾದ (ಬಾ)PHH(NK) / NCS------150000000-
560100159611 Nurjaha - ತಂದೆ ಬಸಿರಸಾಬ ಡಿಗ್ಗಿ ತಾ ಔರಾದ (ಬPHH(NK) / NCS------180000000-
560100159612 laxman - ತಂದೆ ರಾಣೊಬಾ ಡಿಗ್ಗಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560100159613 CHITARA BAI - ತಂದೆ ಗೋವಿಂದ ತಾ|| ಔರಾದ(ಬಾ) ಜಿಲ್PHH(NK) / NCS------30000000-
560100159615 ಕಮಲಾಬಾಯಿ - ತಂದೆ ವಿಶ್ವನಾಥ ಡಿಗ್ಗಿ ತಾ ಔರಾದ(ಬPHH(NK) / NCS------150000000-
560100159616 ರಾಜ ಕುಮಾರ್‌ - ರಾಜಕುಮಾರ ತಂದೆ ಅಪ್ಪಾರಾವ ಚ್ಯಾಂಡೇPHH(NK) / NCS------120000000-
560100159617 Gayabai - ತಂದೆ ಶಂಕರ ಕಾಂಬಳೆ ಡಿಗ್ಗಿ ತಾ ಔರಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100159618 Shantamma - ಶರಣಪ್ಪಾ ತಂಎ ಬಾಪೂರಾವ ಬಿರಾದರ ಅPHH(NK) / NCS------180000000-
560100159619 ಸುಮನ - ಸುಮನ ಗಂಡ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಖರಾಬೆ ಅಂಚPHH(NK) / NCS------150000000-
560100167214 ಮಡಿವಾಳಪ್ಪಾ - ತಂದೆ ಸಂಗಪ್ಪಾ ಡಿಗ್ಗಿ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167216 ಶಿವಶಂಕರ - ತಂದೆ ತುಕಾರಾಮ ಡಿಗ್ಗಿ ತಾ ಔರಾದ(ಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167217 ಮಾಣಿಕರಾವ - ಡಿಗ್ಗಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167222 ದಿಲೀಪ ಎಸ್ ರಾಮಪೂರೆ - ದಿಲೀಪ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪಾ ರಾಂಪೂರೆ ಅಂNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167224 Padmashree - ಧನರಾಜ ತಂದೆ ವಿಶ್ವನಾಥ ರಾಂಪೂರೆ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167236 ಸೋಪಾನ - ಡಿಗ್ಗಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167238 ಭೀಮರಾವ ತಂ. ಮಾರುತಿರಾವ - ಸಾ: ಡಿಗ್ಗಿ. ತಾ: ಔರಾದ (ಬಾ). ಜಿ:NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100171507 Shivaleela - ಸಾ:ಡಿಗ್ಗಿ ತಾ:ಔರಾದ ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------180000000-
560100172118 Gajendra S/o. Gangaram - ಡಿಗ್ಗಿ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****001515/05/2022FPS****001515/05/20229006000015/05/2022
560100172124 Vaijinath s/o. Jhareppa - ಡಿಗ್ಗಿ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100172127 ಮಂಗಳಾ - ಡಿಗ್ಗಿ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100172130 Sanjukumar s/o. Gurubasappa - ಡಿಗ್ಗಿ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560100172173 Rajkumar s/o. Laxman - ಡಿಗ್ಗಿ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100172350 Kaveri w/o. Late: Vivekanand - ಡಿಗ್ಗಿ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ;ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100172526 Laxmibai w/o. Late. Gurulinga - ಡಿಗ್ಗಿ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560100172893 Rajnikant - ಡಿಗ್ಗಿ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಾ) ಜಿ:ಬಿದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100172925 Asha - ಡಿಗ್ಗಿ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಾ) ಜಿ:ಬಿದರPHH(NK) / NCS------150000000-
560100173040 ರೂಪಾವತಿ - ಡಿಗ್ಗಿ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------150000000-
560100173057 Sangeeta Chandrakanth - ಡಿಗ್ಗಿ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100173077 Laxmibai - ಡಿಗ್ಗಿ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------150000000-
560100173084 Radhika - ಡಿಗ್ಗಿ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560100173097 Meenakshi w/o. Late: Balaji - ಡಿಗ್ಗಿ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100173143 Akkamahadevi Amrutappa - ಡಿಗ್ಗಿ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಾ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100173197 Sunita Sanjeevkumar - ಡಿಗ್ಗಿ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಾ) ಜಿ:ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560100173210 Kalavati - ಡಿಗ್ಗಿ ತಾ.ಔರಾದ ಜಿ. ಬೀದರ 585417NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100173267 Ghalemma Digambar - ಡಿಗ್ಗಿ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100173319 Kavita - ಡಿಗ್ಗಿ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100173322 ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ರಾಜಾರಾಮ - ಡಿಗ್ಗಿ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560100173326 Pushpa Tatyarao - ಡಿಗ್ಗಿ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100173360 ಖಂಡೋಬಾ ಮಾಧವ - ಡಿಗ್ಗಿ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100173501 Kashinath Shivlingappa - ಡಿಗ್ಗಿ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100173535 Tulasiram Baburao - ಡಿಗ್ಗಿ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100174252 Kavita D/o. Vaijinath - ದಿಗ್ಗಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560100174306 ನೀಲಾವತಿ - ಡೀಗ್ಗೀPHH(NK) / NCS------90000000-
560100174729 Narasing Mareppa - ಡಿಗ್ಗಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560100174731 Kantabai - ಅಂಚೆ ಡಿಗ್ಗಿ ತಾ// ಔರಾದ ಜಿ// ಬೀದPHH(NK) / NCS------30000000-
560100174735 Shilpa Marthand - ಡಿಗ್ಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****003521/05/2022FPS****003521/05/2022150010000021/05/2022
560100174740 Kavitha - ಡಿಗ್ಗಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560100174913 Sanjivini - ಡಿಗ್ಗಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560100174926 Savita - ದಾಗಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560100174944 Nagnath Kondiba - ಡಿಗ್ಗಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560100174952 Jyothi - ಡಿಗ್ಗಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560100175095 Dhrupatabai Pundalik - ಡಿಗ್ಗಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560100175775 Surekha - ಡಿಗ್ಗಿ ತಾ,ಔರಾದ ಜಿ,ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100180207 ಮಾಡಿವಾಳಪ್ಪ ರಾಮಪುರೆ - ಡಿಗ್ಗಿ ತಾಲೂಕಾ,ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿಲ್ಲಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100180316 ಬಾಬು ರಾವ - ಡಿಗ್ಗಿ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿಲ್ಲಾ:ಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100180336 ಸೂರ್ಯಕಾಂತ - ಡಿಗ್ಗಿ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿಲ್ಲಾ:ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100180353 ಡೇವನ್ಡ್ರಾ ಪಾಟೀಲ - ಡಿಗ್ಗಿ ತಾಲೂಕಾ,ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿಲ್ಲಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100180362 Mallamma - ಡಿಗ್ಗಿ ತಾಲೂಕು,ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿಲ್ಲಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100181894 Shakuntala - ಡಿಗ್ಗಿ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿಲ್ಲಾ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560100181920 ಪ್ರಬುರಾವ್‌ - ಡಿಗ್ಗಿ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿಲ್ಲಾ:ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560100181952 ಧನರಾಜ ರಾಮಪುರೆ - ಡಿಗ್ಗಿ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿಲ್ಲಾ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100182383 Mangala - ಡಿಗ್ಗಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560100182474 ಕಾಸೀನಾಥ - ಡಿಗ್ಗಿ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿಲ್ಲಾ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100182623 ಸುಭಾಷ - ಡಿಗ್ಗಿ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿಲ್ಲಾ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100182641 ಮಹಾದು - ಡಿಗ್ಗಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560100183839 Kalavati - ಡಿಗ್ಗಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560100184403 ವಿರೇಂದ್ರ - ಡಿಗ್ಗಿ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿಲ್ಲಾ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------150000000-
560100184680 ಶಿವಾಜಿ - ಡಿಗ್ಗಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560100184711 Chaya - ಡಿಗ್ಗಿ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿಲ್ಲಾ:ಬೀದPHH(NK) / NCS------150000000-
560100184956 Laxmibai - ಡಿಗ್ಗಿ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿಲ್ಲಾ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560100185515 Mohmad Shafi - ಮಹ್ಮದ ಶೇಫಿ ತಂದೆ ಮಂಜಲೆಸಾಬ ಪರಕೋಟPHH(NK) / NCS------90000000-
560100185516 Madulappa - ಮಡೋಳಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಗುಂಡಪ್ಪಾ ಬರ್ಗೆ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100185517 Revamma - ಶ್ರೀಕಾಂತ ತಂದೆ ವೈಜಿನಾಥ ಚ್ಯಾಂಡೇಶPHH(NK) / NCS------180000000-
560100185600 Kashinath - ಕಾಶಿನಾಥ ತಂದೆ ವೈಜಿನಾಥ ಹಡಪದ ಅಂNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100185605 Ashok - ಅಶೋಕ ತಂದೆ ರಘುನಾಥ ಗಾಯಕವಾಡ ಅಂಚNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100185646 Chandrakant - ಚಂದ್ರಕಾಂತ ತಂದೆ ಅಣ್ಣಾರಾವ ಬಿರಾದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100185649 Rajkumar - ರಾಜಕುಮಾರ ತಂದೆ ಮಲಶೆಟ್ಟಿ ರಾಂಪೂರೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100185739 Shesharao - ಶೇಷಾರಾವ ತಂದೆ ಖಂಡು ಮಾರ್ತಂಡ ಅಂNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100185960 Kalavati - ಗಂಡ ಬಂಡೇಪ್ಪಾ ರಾಮಪೂರೆ ಡಿಗ್ಗಿ 58PHH(NK) / NCS------120000000-
560100186388 ಸಪ್ನಾ - ಸತೀಷ ತಂದೆ ನೀಲಕಂಠಪ್ಪ ರಾಂಪೂರೆ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100186389 Managala - ಮಂಗಲಾ ಗಂಡ ಶಿವಕುಮಾರ ರಾಂಪೂರೆ ಅPHH(NK) / NCS------150000000-
560100186688 Laxmibai - ಶಾಂತಾಯ್ಯಾ 17 ಡಿಗ್ಗಿ ದಿಗ್ಗಿ PHH(NK) / NCS------30000000-
560100186689 Anita - ರವಿಚಂದ್ರ 3 ಡಿಗ್ಗಿ ದಿಗ್ಗಿ ಡPHH(NK) / NCS------150000000-
560100186690 Mahananda - ಪ್ರಶಾಂತ 116 ಡಿಗ್ಗಿ ದಿಗ್ಗಿ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100186691 Lakshmibayi - ಶಿವರಾಜ 115 ಡಿಗ್ಗಿ ಡಿಗ್ಗಿ ಡPHH(NK) / NCS------120000000-
560100186692 Rekha - ನಾಮದೇವ 179 ಡಿಗ್ಗಿ ದಿಗ್ಗಿ ಡPHH(NK) / NCS------150000000-
560100186693 Vimalabai - ಅಶೋಕ 139/ಅ ಡಿಗ್ಗಿ ದಿಗ್ಗಿ ಡPHH(NK) / NCS------120000000-
560100186694 Yashodha - ಯೆಸ್ವಂತ ಕಾಂಬಳೆ 151 ಡಿಗ್ಗಿ ದPHH(NK) / NCS------120000000-
560100186696 Kamalabayi - ಚಂದ್ರಕಾಂತ 5 ಡಿಗ್ಗಿ ದಿಗ್ಗಿ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100187104 Shakuntala - ಕಾಶಿನಾಥ ಪಾಟಿಲ 65 ಡಿಗ್ಗಿ ದಿಗNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100187398 Savita - ಸಂಜುಕುಮಾರ ಬರಗೆ 170 ಡಿಗ್ಗಿ ದPHH(NK) / NCS------120000000-
560100187484 Vaishali - ಮಡಿವಾಳಪ್ಪಾ 26 ಡಿಗ್ಗಿ ದಿಗ್ಗಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100187626 Nilamma - ಗುಂಡಪ್ಪಾ 170 ಡಿಗ್ಗಿ ದಿಗ್ಗಿ PHH(NK) / NCS------90000000-
560100187627 Asha - ಸತಿಷ 56 ಡಿಗ್ಗಿ ದಿಗ್ಗಿ ಡಿಗ್PHH(NK) / NCS------150000000-
560100187628 Anusuya - ಕುಶಾಲ 141 ಡಿಗ್ಗಿ ದಿಗ್ಗಿ ಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560100187630 Putlabai - ಬೀಮರಾವ 19 ಡಿಗ್ಗಿ ದಿಗ್ಗಿ ಡಿNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100187722 Chandrakala - ಬಾಬುರಾವ 200 ಡಿಗ್ಗಿ ದಿಗ್ಗಿ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100189066 Mallamma - ಸಂಗಪ್ಪಾ 74 ಡಿಗ್ಗಿ ದಿಗ್ಗಿ ಡNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100189067 Shakunthala - ಬಸವರಾಜ 68 ಡಿಗ್ಗಿ ದಿಗ್ಗಿ ಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100189069 Mangala - ಕಾಶಿನಾಥ 23 ಡಿಗ್ಗಿ ಡಿಗ್ಗಿ ಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100189332 Kavitha - ಮಚಿಂದ್ರ 42 ಡಿಗ್ಗಿ ದಿಗ್ಗಿ ಡAAY(NK) / NCS------200000000-
560100189754 Vijayamala - ಶಿವರಾಜ ಬಿರಾದಾರ 57 ಡಿಗ್ಗಿ ದಿNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100189756 Usha - ವಿಶ್ವನಾಥ 56 ಡಿಗ್ಗಿ ದಿಗ್ಗಿ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100190490 Lakshmibai - ಗೀರಿರಾಜ 60 ಡಿಗ್ಗಿ ದಿಗ್ಗಿ ಡPHH(NK) / NCS------120000000-
560100190491 Kamalabai - ವಿಶ್ವನಾಥ 20 ಡಿಗ್ಗಿ ಡಿಗ್ಗಿ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100190589 ರೇಖಾ - ಸಾ: ಡಿಗ್ಗಿ. ತಾ: ಔರಾದ (ಬಾ). ಜಿ:PHH(NK) / NCS------120000000-
560100196236 Akkanagamma - C/O ರಾಜಶೇಖರ್ #60 . ಡಿಗ್ಗಿ, PHH(NK) / NCS------60000000-
560100196238 Sonali - C/O ವಿಜಯಕುಮಾರ #47 . ಡಿಗ್ಗಿ,PHH(NK) / NCS------60000000-
560100196398 Paramma - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ನಾಗಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100196576 Anusya - S/O: ಶ್ರಾವಣ ಸೂರಯೇವಂಶಿ ದಪಕPHH(NK) / NCS------120000000-
560100196581 Nilamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾರುತಿ ಡಿಗ್ಗಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560100196584 Lakshimi Bai - W/O ವೈಜೀನಾಥ 74 . ಮು.ಡಿಗ್ಗೀತNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100196649 Usha - W/O ಬಳಿರಾಮ . . ಡಿಗ್ಗಿ, ತಾ.ಔPHH(NK) / NCS------60000000-
560100196837 Prameela - W/O: ಸೈದು ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಡಿಗ್ಗPHH(NK) / NCS------90000000-
560100196838 Laxmi - S/O ಖಂಡು . . ಡಿಗ್ಗಿ, ತಾ.ಕಮಲPHH(NK) / NCS------90000000-
560100196956 Sangeeta Bai - S/O ಧನಾಜಿ 60 . ಕಾಳಗಾಪುರ, ತಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560100197127 Baby - W/O ಶಿವಾನಂದ 104 . ಮು.ಡಿಗ್ಗೀPHH(NK) / NCS------60000000-
560100197476 Shavu Bai - W/O: ನಾರಾಯಣ #ಎ/200 ಡಿಗ್ಗಿ PHH(NK) / NCS------90000000-
560100197478 Sunita - W/O: ಸಂಜಯ ಡಿಗ್ಗಿ ತಾ ಔರಾದ್PHH(NK) / NCS------90000000-
560100197479 Veerabhadrappa - S/O: ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ರಾಂಪೂರೆ ಡPHH(NK) / NCS------30000000-
560100197480 Savita - W/O ಪ್ರದೀಪ್ ಕಾಂಬಳೆ #0 . ಡಿಗPHH(NK) / NCS------60000000-
560100198064 Sunita - W/O ರಾಜಕುಮಾರ್ ತ್ಕಾಔರಾದ ಬPHH(NK) / NCS------90000000-
560100198067 Jyoti - C/O ಭೀಮರಾವ #22 . ದಿಗ್ಗಿ ಅಂಚPHH(NK) / NCS------30000000-
560100198068 Shruti - C/O ಅಶೋಕ #158 . ಡಿಗ್ಗಿ, ತಾ.PHH(NK) / NCS------60000000-
560100198763 Kalavati - W/O: ಜಗನ್ನಾಥ ಕುಂಬಾರಾಗಿರೆ PHH(NK) / NCS------90000000-
560100198765 Kevala Bai - W/O: ಪಾಂಡುರಂಗ ಡಿಗ್ಗಿ ದಿಗ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560100198854 Nandani - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಶಾಲ ಅಟ್ ಪೊಸPHH(NK) / NCS------60000000-
560100198995 Chanchala - W/O: ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ರಾಂಪೂರೆ ದಿಗ್ಗಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100199131 Deepmala - C/O ಕಿರಣಕುಮಾರ #125 . ಡಿಗ್ಗಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560100199700 Shakunthala - W/O ರಮೇಶ ಪಾಟೀಲ 82 . ಮು.ಡಿಗ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100200326 Aruna - W/O ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಔರಾದ್ ಬಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100200738 Punyavati - C/O ಉಮಾಕಾಂತ್ #49 . ಡಿಗ್ಗಿ, PHH(NK) / NCS------90000000-
560100201675 Sanjivani - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಕುಶ್ವಕಾಂತ ಪಾಟಿಲ ಪNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100203281 Mahadevi - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಸತೀಶ #19, ತಾ.ಕಮಲPHH(NK) / NCS------120000000-
560100203353 Aarti - ಕೇರ್ ಆಫ್: ನಾಗನಾಥ . . ಡಿಗ್ಗಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560100203354 Sangita - S/O ಕೇರಬಾ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಔರಾದPHH(NK) / NCS------120000000-
560100203355 Vaishali - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಧನಾಜಿ #150, ತಾ.ಕPHH(NK) / NCS------120000000-
560100203356 Lilavati - W/O: ಕಾಶೀನಾಥ್ ಬೆಂಬಲಗೆ ಡಿಗPHH(NK) / NCS------120000000-
560400250384 Indumati - C/O ಶಿವನಂದ 41 . ದಿಗ್ಗಿPHH(NK) / NCS------120000000-
Top