REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560100130710 Mahadevi - W/O: ಸಂತೋಷ ಡೊಂನಗಾವ(ಎಮ್) ತNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100130758 Kastur Bai - S/O ರಾಮಯ್ಯ ಇಂದ್ರನಗರ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100130845 Nirmala - S/O ಶಂಕೆರೆಪಾ ೨೬ ಚಂಮಲೆಶ್ವರ್ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100130870 Laxmi Bai - W/O ಬಲವಂತ್ ರಾವ್ ಡೋಣಗಾಂವNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100131044 Nagamma - S/O ಮಾಹಾಳಪ್ಪಾ ಹೊಂಡಾಳೆ 70 . NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100131201 Mallikarjun - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮಸ್ಣ ಮೇತ್ರNPHH(NK) / NCS------50000000-
560100131207 Jugdevi - W/O: ಪ್ರಭೂರಾವ ರಂಡಯಾಳ ರಮ್ದNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100131227 Ratikabai - W/O ವೀರಶೆಟ್ಟಿ ನೀಲಂಗೆ ಡೋಣಗNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100131253 Ravindra Suryawanshi - S/O ರಮೇಶ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ೧೨೪/ಎ PHH(NK) / NCS------30000000-
560100131321 Laxmi Bai - S/O: ಮಣೀಕರಾವ ಕೋಟಗ್ಯಾಳ PHH(NK) / NCSBiometric****690224/05/2022FPS****690224/05/20229006000024/05/2022
560100131542 Chandramma - S/O ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ ಔರಾದ್ ಬಿ PHH(NK) / NCS------150000000-
560100131569 Shobavathi - S/O ಮಾಣಿಕ್ ರಾವ್ ಔರಾದ್ PHH(NK) / NCS------90000000-
560100131788 Archana - W/O ವಿಠಲ್ ಔರಾದ ಬಾ PHH(NK) / NCS------90000000-
560100131800 Archan - S/O: ಮಾಣೀಕರಾವ ಡೊಂಗಾವನ್(ಎಮPHH(NK) / NCS------150000000-
560100131802 Rama Bai - S/O ಈರಪ್ಪ ಔರಾದ್ PHH(NK) / NCS------90000000-
560100131933 Shakuntala Bai - S/O ಇರಪ್ಪ ಔರಾದ್ ಬಿ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100131992 Rekha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಲಾಜಿ ಡೊಣಗಾಂPHH(NK) / NCS------120000000-
560100131993 Pooja - W/O ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ #144 . ಡೊಂಗಾವನPHH(NK) / NCS------60000000-
560100132026 Meena - D/O ಸಂಜೀವ್ ಡೋಣಗಾಂವ ಎಮ್ PHH(NK) / NCS------90000000-
560100132138 Priyanka - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಧನರಾಜ 136 ಡೊಣಗಾಂPHH(NK) / NCS------60000000-
560100132150 Sonamma - W/O ಶಿವಾಜಿ ಅಟ ಪೊಸ್ಟ ಡೊಣಗಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100132180 ರೇಖಾ - W/O ಬಾಲಾಜಿ PHH(NK) / NCS------90000000-
560100132204 Varsha - W/O ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಡೋಣಗಾಂವ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100132229 ರತ್ನ ಬಾಯಿ - W/O ನರಸಿಂಗ್ ಔರಾದ್ ಬಾ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100132231 Chitra Bai - W/O ಹನ್ಮಂತ್ ಔರಾದ ಬಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100132234 Chitra Kala - W/O ನಾಮದೇವ್ PHH(NK) / NCSBiometric****509722/05/2022FPS****509722/05/20226004000022/05/2022
560100132239 Janabai - W/O ಸುಭಾಷ್ ಔರಾದ ಬೀ ಡೋಣಗPHH(NK) / NCSBiometric****509722/05/2022FPS****509722/05/20229006000022/05/2022
560100132267 Lalita Bai - W/O ತಾನಾಜೀ ೧೬೨ ಔರಾದ್ ಬಿ PHH(NK) / NCS------180000000-
560100132268 Sheetal - S/O ವೈಜಿನಾಥ್ ಔರಾದ್ PHH(NK) / NCSBiometric****509725/05/2022FPS****509725/05/2022150010000025/05/2022
560100132274 ಸಂಗೀತ - W/O ಬಾಲಾಜಿ ದೋಣಗಾಂವ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100132275 Amrapali - W/O ಸತೀಶ್ ರಾವ್ ಔರಾದ ಬಾ PHH(NK) / NCS------180000000-
560100132305 Mangala Bai - W/O ವೆಂಕಟ್ ಔರಾದ್ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100132307 Anita - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ದೇವಿದಾಸ್ ಜNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100132312 Narasa Bai - W/O ಹಾವಾಗಿ ಔರಾದ್ ಬಿ ಅಂPHH(NK) / NCS------30000000-
560100132392 Ranjana - W/O: ಗೋಪಾಳ ಡೋಣಗಾಂವ ಎಮ್ ತಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100132394 Nirmala Bai - W/O ಮಾರುತಿ ರಾವ್ ಔರಾದ ಬಾ PHH(NK) / NCS------30000000-
560100132526 Rukminibai - S/O ಸಚಿನ ಪಾಟೀಲ ರಂಡ್ಯಾಳ ತಾPHH(NK) / NCSBiometric****509722/05/2022FPS****509722/05/2022150010000022/05/2022
560100132622 Bebi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿರಾಜ ಅಟ ಪೊಸ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560100132748 Devika - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಶಶಿಕಾಂತ 11 PHH(NK) / NCS------90000000-
560100132800 Sridevi - S/O ವೈಜಿನಾಥ್ ಡೋಣಗಾಂವ ಎಂ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100132804 Sangeeta - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಭೀಮಣ್ಣಾ ಹೂPHH(NK) / NCSBiometric****573723/05/2022FPS****573723/05/20229006000023/05/2022
560100132845 Jaishri - W/O: ಬಾಲಾಜಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100132983 Shahin - W/O: ಮುಬಾರಕ ಡೊಂಗಾವನ್ ತಾ ಔPHH(NK) / NCS------120000000-
560100133146 Malan Bee - W/O ಮಹೇಬೂಬ್ ಖಾನ್ ದೋಣಗಾಂವPHH(NK) / NCS------180000000-
560100133195 Vanita - W/O: ಸಂಜೀವ PHH(NK) / NCS------150000000-
560100133323 Minakshi - W/O ಕಾಲಿದಾಸ ಅಟ ಪೋಸ್ಟ ಡೊಣಗPHH(NK) / NCS------60000000-
560100133339 Heena Begum - W/O ಫಯಾಜ ಆಟ ಪೊಸ್ಟ ಡೊಣಗಾಂವPHH(NK) / NCS------60000000-
560100133389 ಮಹಾದೇವಿ - S/O ಭಗವಂತ ರಾವ ಅಟ ಪೊಸ್ಟ ಡೊPHH(NK) / NCS------120000000-
560100133536 Navasin - ಹುಸ್ಸೈನ್ ಸಾಬ್ 159 ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತPHH(NK) / NCS------120000000-
560100133658 Tabbu - D/O: ಇಸ್ಮಾಯಿಲ ಡೊಣಗಾಂವ ತಾ PHH(NK) / NCS------90000000-
560100133720 Salmanbee - S/O: ಚಾಂದ್ ಸಾಬ ಡೋಣಗಾಂವ ಎಮPHH(NK) / NCS------60000000-
560100133771 Nilambika - W/O ಗಜಾನಂದ ಔರಾದ PHH(NK) / NCSBiometric****509723/05/2022FPS****509723/05/20229006000023/05/2022
560100133881 Rahuka - W/O ಹಾವಗಿರಾವ ಡೊಣಗಾವ (ಎಂ) PHH(NK) / NCS------60000000-
560100133895 Yashodha - W/O ಅರವಿಂದ ಲಾಂಡಗೆ #59 . ಡೋಣPHH(NK) / NCSBiometric****509725/05/2022FPS****509725/05/20229006000025/05/2022
560100133903 Sanabegam Nawab - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ರಸೂಲ ಸಾಬ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100134013 Sulochana - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂತೋಷ ಪವಾರ ರಂPHH(NK) / NCS------60000000-
560100134050 Irfana Bee - S/O ಹುಸೈನ್ ಸಾಬ ಔರಾದ್ ಬಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100134102 Laxmibai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ತೇಜೆರಾವ ಪವಾರ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100134174 Mahadevi - W/O: ದಯಾನಂದ ರಂಡ್ಯಾಳ ತಾ ಔರPHH(NK) / NCSBiometric****509722/05/2022FPS****509722/05/20226004000022/05/2022
560100134222 Asha - W/O ಹಣಮಂತ್ ಔರಾದ್ ಬಿ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100134247 Shivananda - S/O ಅಣ್ಣಾರಾವ್ ಔರಾದ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100134289 Fitimabee - S/O: ಮೌಲಾ ಸಾಬ ರಂಡ್ಯಾಳ ತಾ PHH(NK) / NCSBiometric****509722/05/2022FPS****509722/05/20229006000022/05/2022
560100134440 Sumita - W/O: ನಾಗಣಾಥ ಡೊಂಗಾವ(ಎಮ್‌) PHH(NK) / NCS------60000000-
560100134487 Laxmi Bai - S/O ಚಂಮಲಪ್ಪ ಔರಾದ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100134547 Shridevi - W/O: ಧನರಾಜ 59 PHH(NK) / NCS------60000000-
560100134574 Sona Bai - S/O ತಾನಜಿ ಮೇತ್ರೆ ರಂಡ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****509723/05/2022FPS****509723/05/202212008000023/05/2022
560100134638 Sunita - S/O: ನಾಮದೇವ್ ಬಿರಾದಾರ PHH(NK) / NCSBiometric****509723/05/2022FPS****509723/05/202212008000023/05/2022
560100134696 Ashwini - S/O ಲಕ್ಷ್ಮನ ೮೯ ಔರಾದ್ PHH(NK) / NCSBiometric****509725/05/2022FPS****509725/05/20229006000025/05/2022
560100134702 Afreen Bee - W/O: ಜಾವೀದಮಿಯ್ನ್ಯಾ ರಾವಂಕೋಲೆ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100134719 Parvinbi - S/O ನಜೀರ್ ಸಬ ದೋಣಗಾಂವ ಎಮ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560100134802 Kavita - W/O ಮಾಧವ್ ರಾವ್ ಔರಾದ್ ಬಾ PHH(NK) / NCS------150000000-
560100134964 Shridevi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಜೀತೇಂದ್ರ 79 ಡೊಂಗPHH(NK) / NCS------90000000-
560100134975 Kavita - W/O ವಿಠಲ್ ರಾವ್ ಔರಾದ್ ಬಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100135190 Raja Bai - W/O ಸೋಪನ್ ಔರಾದ್ ಡೊಂಣಗಾಂವNPHH(NK) / NCS------50000000-
560100135321 Jyoti - S/O ಸೋಮನಥಪ್ಪಾ ಔರಾದ ಬಿ PHH(NK) / NCS------150000000-
560100135401 Laxmi Bai - W/O ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ೮/ಬ್ ಔರಾದ್PHH(NK) / NCSBiometric****509725/05/2022FPS****509725/05/202212008000025/05/2022
560100135546 Sudharani - S/O ರಾಜೇಂದ್ರ #೪೮ ದೊಂಗೊನ್ ಎಂPHH(NK) / NCS------60000000-
560100135730 Shridevi - W/O: ಶಿವಕುಮಾರ್ ರಂಡ್ಯಾಳ ತಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100135740 Santosh - W/O ಸಂತೋಷ #75 . ರಂಡಿಯಾಳ, ತಾPHH(NK) / NCSBiometric****509722/05/2022FPS****509722/05/20223002000022/05/2022
560100135763 Kasuma Bai - 07 . ಡೊಣಗಾಂವ ಎಮ್, ತಾ.ಔರಾದ ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****509725/05/2022FPS****509725/05/2022150010000025/05/2022
560100135840 Sunita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಮೇಶ 180/ಸೀ ಡೊPHH(NK) / NCSBiometric****509722/05/2022FPS****509722/05/20229006000022/05/2022
560100135922 Ujwala - S/O: ಹನಮಂತ ರಂಡ್ಯಾಳ ತಾ ಔರಾPHH(NK) / NCSBiometric****509722/05/2022FPS****509722/05/202212008000022/05/2022
560100135924 Sangeeta - S/O ಮಾಣಿಕ್ ರಾವ್ ಔರಾದ್ ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****509725/05/2022FPS****509725/05/20229006000025/05/2022
560100136040 Shilpa - W/O ಧೂಳಪ್ಪಾ ೨೬/ಅ ಔರಾದ್ ಬಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560100136054 Meenabai - W/O ನರಸಿ೦ಗ ೧೫/ಬ್ ಔರಾದ ಬಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100136134 Shobhabai - S/O: ಅರ್ಜುನ ಡೊನಗಾವ ವಾಡಿ PHH(NK) / NCSBiometric****283024/05/2022FPS****283024/05/2022150010000024/05/2022
560100136144 Vijaylaxmi - S/O ಪ್ರಭುರಾವ್ ಔರಾದ್ PHH(NK) / NCSBiometric****509723/05/2022FPS****509723/05/20226004000023/05/2022
560100136153 Shabiya - S/O ಶೈಕಅಹೆಮದ ಔರಾದ್ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100136210 Ranjana - W/O ಬಾಲಾಜಿ ಔರಾದ್ ಬಿ PHH(NK) / NCSBiometric****509725/05/2022FPS****509725/05/20226004000025/05/2022
560100136715 Balika - S/O ಚನ್ನಪ್ಪಾ ೬೫ ಡೋಣಗಾಂವ (NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100136826 Nagamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನಾಗಣಾಥ 105/5 ಡೊಂPHH(NK) / NCS------90000000-
560100136831 Sumanbai - S/O: ಖಂಡು ರಂಡ್ಯಾಳ ತಾ ಔರಾದPHH(NK) / NCSBiometric****509722/05/2022FPS****509722/05/202212008000022/05/2022
560100137001 Zubeda Bee - S/O: ಮೌಲಾಸಾಬ ರಂಡ್ಯಾಳ ತಾ ಔPHH(NK) / NCSBiometric****509722/05/2022FPS****509722/05/202212008000022/05/2022
560100137074 Nirmala Bai - W/O ಮಾಣಿಕ್ ರಾವ್ ಔರಾದ ಬಾ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100137077 Bandemma - W/O ಮನ್ಮಥಪ್ಪ ಡೋಣಗಾಂವ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100137099 Annapurna Bai - W/O ನಾಗನಾಥ್ ಔರಾದ್ ಬಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100137105 Nirmalabai - W/O: ಸುಭಾಷ ರಂಡ್ಯಾಳ ತಾ ಔರಾPHH(NK) / NCSBiometric****509722/05/2022FPS****509722/05/202212008000022/05/2022
560100137106 Vaishalabai - W/O: ವಿಜಯಕುಮಾರ ರಂಡ್ಯಾಳ ತಾPHH(NK) / NCSBiometric****509722/05/2022FPS****509722/05/20229006000022/05/2022
560100137125 Kalavati - W/O ಮಾಹಾಳಪ್ಪಾ ೨-೪೮ ಔರಾದ್ PHH(NK) / NCS------180000000-
560100137127 Laxmi Bai - W/O ನಾಮದೇವ್ ೪೨ ಔರಾದ್ ಬಿ PHH(NK) / NCS------90000000-
560100137375 Nilambika - W/O ಅನುಪ್ ಔರಾದ ಬಿ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100137545 Kamala Bai - W/O ವೈಜಿನಾಥ್ ೮೫ ಔರಾದ ಬಿ PHH(NK) / NCS------90000000-
560100137570 Surekha - W/O ವಿಲಾಸ್ ಡೋಣಗಾಂವ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100137581 Vijay Laxmi - W/O ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಔರಾದ್ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100137598 Kesar Bai - W/O ನರಸಿ೦ಗ ರಾವ ೧೦ ಔರಾದ್ ಬPHH(NK) / NCS------120000000-
560100137648 Gangamma - W/O ಹಣಮಂತ್ ಔರಾದ ಬಿ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100137652 Rukminibai - S/O ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಔರಾದ್ ಡೂPHH(NK) / NCSBiometric****509722/05/2022FPS****509722/05/2022150010000022/05/2022
560100137685 Mahadevi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ ರPHH(NK) / NCS------150000000-
560100137705 Sabiha Bee - W/O ಸಮದ 93 . PHH(NK) / NCS------120000000-
560100137735 Nilawati - W/O ವೀರಭದ್ರ ಡೋಣಗಾಂವ ಎಂ ತಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100137736 Madina Bee - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಲಿ ಸಾಬ್ ರಂಡ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100137830 Shobha - W/O: ವಿಲಾಸರಾವ ಡೊಣಗಾಂವ(ಎಮ್PHH(NK) / NCS------90000000-
560100138114 Chaya - W/O ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಔರಾದ ಬಾ ಡೋಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560100138384 Manisha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂಜುಕುಮಾರ ದPHH(NK) / NCSBiometric****217925/05/2022FPS****217925/05/202212008000025/05/2022
560100138417 Savita - W/O ನಾಗನಾಥ್ ಡೋಣಗಾಂವ ಔರಾದPHH(NK) / NCS------90000000-
560100138418 Jaimala - W/O ಪ್ರಶಾಂತ್ ಔರಾದ್ ಬಿ ಡೋPHH(NK) / NCS------150000000-
560100138463 Sunita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕೃಷ್ಣಾ ಆಟ ಪೊಸPHH(NK) / NCS------90000000-
560100138470 Meena - W/O ರಾಜು ಸೂರ್ಯವಂಶಿ . . ಡೋಣಗPHH(NK) / NCS------90000000-
560100138475 Lalita Bai - W/O ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ #25 . ಡೋಣಗಾಂವ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100138506 Nisha - W/O ಅಜಯಕುಮಾರ #124/ಏ . ಡೊಣಗಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100138507 Janabai - S/O: ನಾರಾಯಣರಾವ ಡೊಂಗಾವನ್ ತPHH(NK) / NCS------120000000-
560100138523 Sattywati - W/O ರಾಜಕುಮಾರ ಪಾಟೀಲ 03 - ಡೋಣಗPHH(NK) / NCS------120000000-
560100138731 Sunita - W/O: ಉತ್ತಮ ಗೊಂಗೆ ಡೊಣಗಾಂವ PHH(NK) / NCSBiometric****455524/05/2022FPS****455524/05/2022180012000024/05/2022
560100138763 Dharma - W/O ಧರ್ಮಾ ಅಟ ಪೋಸ್ಟ್ ಡೊಣಗಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100138765 Panchashil - W/O ಯುವರಾಜ್ ಔರಾದ ಬಿ ಡೋಣಗPHH(NK) / NCS------90000000-
560100138844 Mahadevi - D/O: ಶೇಷ ರಾವ ರಂಡ್ಯಾಳ ಔರಾದPHH(NK) / NCSBiometric****509723/05/2022FPS****509723/05/2022150010000023/05/2022
560100138881 Shanta Bai - W/O ಅಂಗುಲಿಮಾಲ ಔರಾದ ಬಾ PHH(NK) / NCS------150000000-
560100138882 Mahadevi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಗುಂಡೇರಾವ ಅಟ ಪPHH(NK) / NCS------120000000-
560100138909 Renuka - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಮರ ಡೊಣಗಾಂವ ಎPHH(NK) / NCS------60000000-
560100138962 Vijay Laxmi - W/O ಅಶೋಕ #58 . ಡೊಣಗಾಂವ ಎಮ್,PHH(NK) / NCS------90000000-
560100139143 Trivan Bai - W/O ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ಅಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100139152 Namrata - W/O ನಂದಿಕೆಶ್ವರ್ ಔರಾದ್ ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****509725/05/2022FPS****509725/05/2022180012000025/05/2022
560100139161 Sujata - W/O ರಾಜಕುಮಾರ್ ಔರಾದ ಡೋಣಗಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100139198 Vijaykumar - S/O ಶೇಷರಾವ್ ಔರಾದ ಡೂಣಗಾಂವPHH(NK) / NCS------30000000-
560100139214 Saraswati - S/O ಬಾಬುರಾವ್ . . ಡೊಂಗಾವನ್ ಎNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100139293 Sushila Bai - S/O ಮಾಣಿಕ್ ರಾವ್ ಔರಾದ ಬಿ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100139332 Mallamma - S/O ವೀರಭದ್ರಯ್ಯಾ ೮೮ ಡೋಣಗಾಂವ(ಎNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100139334 Kamalabai - W/O ಅಪ್ಪಾ ಸಾಬ ಔರಾದ್ ಬಿ ಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100139980 Soluchana - W/O ರಮೇಶ್ ಔರಾದ್ ಡೂಣಗಾಂವ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560100139996 Mayavati - W/O ಸತೀಶ ಡೊಣಗಾಂವ ಎಮ್ ತಾ ಔPHH(NK) / NCSBiometric****509725/05/2022FPS****509725/05/202212008000025/05/2022
560100140191 Mahananda - W/O ಯುವರಾಜ ಔರಾದ ಬಾ ಡೋಣಗಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560100140252 Bhagyashree - W/O ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ದೋಣಗಾಂವPHH(NK) / NCS------60000000-
560100140384 Shantabai - W/O ನೀಲಕಂಠ . . ಡೊಂಗಾವನ್ ಎಮ್PHH(NK) / NCS------90000000-
560100140385 Pratiksha - W/O ಕಿಶೋರ #19 . ಡೊಣಗಾಂವ ಎಮ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560100140476 Chamalabai - ನಾಮದೇವ 180/ಸೀ ತಾಲೂಕ ಔರಾದ (NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100140566 Sunita - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ರಜಿಂದ್ರ 1PHH(NK) / NCS------120000000-
560100140751 Sonam Somure - W/O: ಗೌತಂ ಸೋಮುರೆ 484 ಡೋಣಗಾಂವ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100140904 Shakuntala - W/O ಶಿವಾಜಿ #999 . ರಂಡಿಯಾಳ, PHH(NK) / NCS------60000000-
560100141094 Chitra Bai - W/O ಯಶವಂತ ರಾವ್ ಔರಾದ್ ಬಿ PHH(NK) / NCS------30000000-
560100141096 Kalavati - W/O ಸುರೇಶ ದೋಣಗಾಂವ ಎಮ್ ಔರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100141102 Madhura Bai - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಹಣಮಂತ ರಂಡ್ಯಾಳ ತPHH(NK) / NCSBiometric****509722/05/2022FPS****509722/05/20226004000022/05/2022
560100141138 Sarika - S/O ಕಿಶನರಾವ ಬಿರಾದರ್ ಔರಾದPHH(NK) / NCSBiometric****509722/05/2022FPS****509722/05/202212008000022/05/2022
560100141139 Shobhavati - W/O ಕಿಶನ್ ರಾವ್ ಔರಾದ್ ಬಿ PHH(NK) / NCSBiometric****509723/05/2022FPS****509723/05/20226004000023/05/2022
560100141197 Chitrabai - S/O: ವಿಶ್ವನಾಥ ರಂಡ್ಯಾಳ ರಮ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560100141243 Kamalabai - W/O ವಿಶ್ವನಾಥ ಔರಾದ ಬಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100141263 Sudharani - W/O ಪ್ರಶಾಂತ ನಳಗಿರೆ . . ಡೋಣಗPHH(NK) / NCS------120000000-
560100141383 Mangala - W/O ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಔರಾದ ಬಾ ಡPHH(NK) / NCS------90000000-
560100141404 Jana Bai - W/O ವಿನಾಯಕ್ ರಾವ್ ಔರಾದ್ ಬPHH(NK) / NCS------60000000-
560100141419 Pooja - W/O ಮಹೇಶ್ . . ಡೊಣಗಾಂವ ಎಮ್, PHH(NK) / NCS------60000000-
560100141421 Jyoti - W/O ತಾನಾಜಿ ಔರಾದ್ ರಂಡಿಯಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****509722/05/2022FPS****509722/05/20226004000022/05/2022
560100141574 Ayudhya - W/O: ಪುಂಡಲಿಕ ಡೊಣಗಾಂವ ಎಮ್ PHH(NK) / NCS------90000000-
560100141773 Shantabai - W/O ನಿವ್ರತಿ ಡೋಣಗಾಂವ ಎಮ್ PHH(NK) / NCS------150000000-
560100142123 Shobha - W/O ಶೆಷೆರಾವ್ ಔರಾದ್ ಬಿ ಡೋPHH(NK) / NCS------180000000-
560100142141 Vimala Bai - W/O: ಮನೋಹರ್ ರಾವ್ 48 ಡೋಣಗಾಂವ ಮNPHH(NK) / NCS------50000000-
560100142145 Lalita Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವಕುಮಾರ ಡೊಣಗPHH(NK) / NCS------60000000-
560100146580 Sushila Bai - ಡೊಣಗಾಂವ (ಎಮ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560100146581 rahimatha bi - ಡೊಣಗಾಂವ (ಎಮ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560100146582 ಶಮಶೇರ ಖಾ - ಡೊಣಗಾಂವ (ಎಂ) ತಾ: ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ:AAY(NK) / NCS------200000000-
560100146583 halima bi - ಡೋಣಗಾಂವ (ಎಮ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560100146584 Hasina Bee - ಡೊಣಗಾಂವ (ಎಮ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560100146585 jahira bi - ಡೊಣಗಾಂವ (ಎಮ) ತಾ.ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ.ಬAAY(NK) / NCS------200000000-
560100146586 ರಜೀಯಾ ಬಿ - ಡೊಣಗಾಂವ (ಎಮ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560100146587 ಗಂಗಾ ರಾಮ - ಡೊಣಗಾಂವ (ಎಮ)AAY(NK) / NCSBiometric****509725/05/2022FPS****509725/05/2022200015000025/05/2022
560100146588 ಜಮನಾ ಬಾಯಿ - ಡೊಣಗಾಂವ (ಎಮ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560100146589 ಗಫೋರಸಾಬ - ಡೊಣಗಾಂವ (ಎಮ)AAY(NK) / NCSBiometric****509725/05/2022FPS****509725/05/2022200015000025/05/2022
560100146590 ಜಾಹಾಂಗಿರ ಸಾಬ - ಡೊಣಗಾಂವ (ಎಮ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560100146591 ಚಾಂದ ಸಾಬ - ಡೊಣಗಾಂವ (ಎಮ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560100146592 ದಸ್ತಾಗಿರ - ಡೊಣಗಾಂವ (ಎಂ) ತಾ: ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ:AAY(NK) / NCS------200000000-
560100146593 ಶಿವಾಜಿ - ಡೊಣಗಾಂವ (ಎಮ)AAY(NK) / NCSBiometric****509725/05/2022FPS****509725/05/2022200015000025/05/2022
560100146594 ಬಂಡು - ಡೋಣಗಾಂವ (ಎಮ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560100146595 ರಾಜು - ಡೊಣಗಾಂವ (ಎಮ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560100146596 ರಮೇಶ - ಡೊಣಗಾಂವ (ಎಂ) ತಾ: ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ:AAY(NK) / NCS------200000000-
560100146597 ಹುಸೆನ ಸಾಬ - ಡೊಣಗಾಂವ (ಂ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560100146598 ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ - ರಂಡ್ಯಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560100146599 ನರ ಸಿಂಗ - ಡೊಣಗಾಂವ (ಎಮ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560100146600 ಶೇಷ ರಾವ - ಡೋಣಗಾಂವ (ಎಮ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560100146601 ಪ್ರಭು ದಾಸ - ಡೊಣಗಾಂವ (ಎಮ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560100146602 Varsha Bai - ಡೊಣಗಾಂವ (ಎಂ) ತಾ: ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ:AAY(NK) / NCSBiometric****509725/05/2022FPS****509725/05/2022200015000025/05/2022
560100146604 ರೇಣುಕಾ - ಡೊಣಗಾಂವ ತಾ: ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ: ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560100146605 ಬಾಬು - ಡೊಣಗಾಂವ (ಎಂ)ತಾ: ಔರಾದ (ಬಾ)ಜಿ: ಬAAY(NK) / NCS------200000000-
560100146606 narasing - ಡೊಣಗಾಂವ (ಎಮ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560100146607 ಗುಂಡಾ - ಡೊಣಗಾಂವ (ಎಂ) ತಾ: ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ:AAY(NK) / NCS------200000000-
560100146608 rukumini bai - ಡೊಣಗಾಂವ (ಎಂ) ತಾ: ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ:PHH(NK) / NCS------30000000-
560100146609 ಮಾರುತಿ - ಡೊಣಗಾಂವ (ಎಂ) ತಾ: ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ:AAY(NK) / NCS------200000000-
560100146610 ಶೋಭಾ - ಡೊಣಗಾಂವ (ಎಮ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560100146611 ಬಾಬು - ಡೊಣಗಾಂವ ತಾ: ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ: ಬಿದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560100146612 ಯಾಸಿನ ಸಾಬ - ಡೊಣಗಾಂವ (ಎಮ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560100146613 ಮಸ್ತನಾ ಸಾಬ - ಡೊಣಗಾಂವ (ಎಮ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560100146614 ಶಂಕರ - ಡೊಣಗಾಂವ (ಎಂ) ತಾ: ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ:AAY(NK) / NCS------200000000-
560100146615 ಅರವಿಂದ - ಡೊಣಗಾಂವ (ಎಮ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560100146616 ಸೊನಾ ಬಾಯಿ - ಡೊಣಗಾಂವ ತಾ: ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ: ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****509725/05/2022FPS****509725/05/2022200015000025/05/2022
560100146617 ಗೊರಿ ಬಿ - ಡೊಣಗಾಂವ ತಾ: ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ: ಬಿದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560100146618 ಕುಲಸುಮಬಿ - ಡೊಣಗಾಂವ (ಎಮ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560100146619 ಹಬೀಬ ಸಾಬ - ಡೊಣಗಾಂವ (ಎಮ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560100146620 ಗುಂಡಾ - ಡೊಣಗಾಂವ (ಎಮ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560100146621 Meena - ಸಾ: ಡೊಣಗಾಂವ (ಎಂ) ತಾ: ಔರಾದ (ಬಾ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560100146622 ಕಲಾವತಿ - ಡೊಣಗಾಂವ (ಎಮ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560100146623 Pooja - ಡೊಣಗಾಂವ (ಎಮ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560100146624 narayan - ಡೊಣಗಾಂವ (ಎಂ) ತಾ: ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ:AAY(NK) / NCS------200000000-
560100146625 Kalavati Bai - ಡೊಣಗಾಂವ (ಎಮ)AAY(NK) / NCSBiometric****509722/05/2022FPS****509722/05/2022200015000022/05/2022
560100146626 ಧನಾಜಿ - ಡೊಣಗಾಂವ (ಎಮ) ವಾಡಿAAY(NK) / NCS------200000