REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560100130788 Subhabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸೂರ್ಯಕಾಂತNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100131063 Kushal - W/O ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕರಕ್ಯಾಳ ತಾ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100131198 Reeta - S/O: ರಾಜೇಂದ್ರಕುಮಾರ್ # 40 ಕNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100132403 Shahubai - W/O: ಶೇಶೆರಾವ ಮಾಳಗಾವ ತಂಡಾ PHH(NK) / NCS------250000000-
560100132435 Shobha Bai - S/O: ಸೋಪಾನರಾವ PHH(NK) / NCS------100000000-
560100132451 Laximibai - W/O: ನಾರಾಯಣ ಕುರಬೂರವಾಡಿ PHH(NK) / NCS------350000000-
560100132460 Lalitabai - W/O: ಬಲವಂತ ಮಾಲೆಗಾವ ತಾಂಡಾ PHH(NK) / NCS------200000000-
560100132557 Jaya Bai - W/O: ಸುಭಾಶ PHH(NK) / NCS------250000000-
560100132633 Sangeeta - W/O: ಬಾಲಾಜಿ ಮಾಳಗಾವ ತಂಡಾ PHH(NK) / NCS------200000000-
560100132649 Paimaji - W/O: ಮೆಹಬೂಬಸಾಬ PHH(NK) / NCS------150000000-
560100132651 Sapna - W/O ರಾಹುಲ - - PHH(NK) / NCS------100000000-
560100132722 Sangeeta - W/O: ಜಲಿಂದರ ಮಾಳಗಾವ ತಂಡಾ PHH(NK) / NCS------100000000-
560100133052 Saguna - W/O ಬಾಲಾಜಿ ಮಳೆಗಾವ ತಾಂಡಾ ತPHH(NK) / NCS------100000000-
560100133067 Sangeeta - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ನರಸಿಂಗ PHH(NK) / NCS------100000000-
560100133068 Anita - W/O: ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕುರಬೂರವಾಡPHH(NK) / NCS------200000000-
560100133133 Kavita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಆಂಕೋಶ ಚಿಮೆಗಾವPHH(NK) / NCS------100000000-
560100133142 Savita - W/O: ನಂದಕುಮಾರ PHH(NK) / NCS------100000000-
560100133217 Anita - W/O: ಅಂಬಾದಾಸ್ PHH(NK) / NCS------200000000-
560100133426 Mangalabai - S/O: ರಾಮ ಸಿಂಗ್ ಮಾಳೆಗಾಂವ ತPHH(NK) / NCS------200000000-
560100133592 ವಿಮಲ ಬಾಯಿ - W/O: ರಮೇಶ ಮಾಳಗಾವ ತಂಡಾ PHH(NK) / NCS------200000000-
560100133597 Surekha - W/O: ಸಂಗಮೇಶ PHH(NK) / NCS------200000000-
560100133695 Manjushri - W/O: ದೀಲಿಪ ಕೋರುಬುರ್ ವಾಡಿ PHH(NK) / NCS------250000000-
560100133718 ಅನುರಾಧ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಬು ರಾವ PHH(NK) / NCS------150000000-
560100133867 Lata - W/O: ಸಂಜು ಮಾಳಗಾವ ತಂಡಾ PHH(NK) / NCS------100000000-
560100134001 Ayodya - W/O: ತುಕಾರಾಮ 37 PHH(NK) / NCS------100000000-
560100134021 Gangabai - W/O ಶೇಷರಾವ PHH(NK) / NCS------200000000-
560100134032 Shalu Bai - S/O: ನಾಮದೇವ ಮಾಳೆಗಾಂವ ತಂಡ PHH(NK) / NCS------200000000-
560100134081 Nannubai - S/O: ನಂದು ಮಾಲೆಗಾವ ತಾಂಡ PHH(NK) / NCS------250000000-
560100134112 ಚಾಂಗುನಾಬಾಯಿ - W/O: ಬಾಬುರಾವ ಮಾಲೆಗಾವ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------250000000-
560100134163 Shahubai - W/O ನೀಲಕಂಠ ಮಾಳೆಗಾವ ತಾಂಡಾ PHH(NK) / NCS------300000000-
560100134164 Lalubai - W/O: ಶಿವಾಜಿ ಮಾಲೆಗಾವ ತಾಂಡ PHH(NK) / NCS------200000000-
560100134165 Shantabai - W/O: ಶಿವಾಜಿ ಮಾಲೆಗಾವ ತಾಂಡ PHH(NK) / NCS------250000000-
560100134181 Anjana - S/O: ವೈಜನಾಥ PHH(NK) / NCS------250000000-
560100134198 Shilpa - W/O: ಅಂಕುಶ ಮಾಳೆಗಾಂವ PHH(NK) / NCS------200000000-
560100134200 Anjana - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಮಾಹಾದೇವ ಕರಕ್ಯಾಳPHH(NK) / NCS------100000000-
560100134208 Kavita - D/O: ವಾಮನ್ ಮಾಳೆಗಾಂವ ತಂಡ PHH(NK) / NCS------150000000-
560100134210 ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ - W/O: ವಾಮನ ಮಾಳಗಾವ ತಂಡಾ PHH(NK) / NCS------200000000-
560100134214 Sunita - W/O ಪ್ರೇಮ ಮಾಳೆಗಾವ ತಾಂಡಾ ತPHH(NK) / NCS------100000000-
560100134231 Sunita - S/O: ಚಂದ್ರಶೇಕರ PHH(NK) / NCS------150000000-
560100134243 Sunita - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಮಶೆಟ್ಟಿ PHH(NK) / NCS------250000000-
560100134260 Shobha - W/O: ರಾಮರಾವ ಮಾಳೆಗಾಂವ ತಂಡ PHH(NK) / NCS------250000000-
560100134266 Premala Bai - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಶಿವಾಜಿ ಮಾಳ್ಳೇಗಾPHH(NK) / NCS------250000000-
560100134269 Anita - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಮಾರೋತಿ ರಾಠೋಡ ಮಳPHH(NK) / NCS------100000000-
560100134281 Mahadevi - W/O ಸುನೀಲ 7-ಬಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಸ್PHH(NK) / NCS------50000000-
560100134294 Kashi Bai - W/O: ವಿಶ್ವನಾಥ PHH(NK) / NCS------100000000-
560100134297 Renuka - S/O: ಬಾಬುರಾವ್ ಮಾಳೆಗಾಂವ ತಂPHH(NK) / NCS------100000000-
560100134304 Saraswati - S/O: ವೈಜನಾಥ PHH(NK) / NCS------200000000-
560100134417 Anita - W/O: ರಾಮಕಿಶನ PHH(NK) / NCS------250000000-
560100134480 Meena - W/O: ಪ್ರಕಾಶ ಮಾಳಗಾವ ತಂಡಾ PHH(NK) / NCS------150000000-
560100134514 Laxmi Bai - W/O: ಶೆಟ್ಟಿ ಮಲೆಗವನ್ ತಂಡಾ PHH(NK) / NCS------100000000-
560100134515 Priyanka - W/O ರವೀಂದ್ರ ಮಾಳೆಗಾವ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------100000000-
560100134516 Chimabai - W/O: ತಾನಾಜಿ ಮಾಲೆಗಾವ ತಾಂಡ PHH(NK) / NCS------200000000-
560100134562 Savita Jadhav - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಉದ್ಧವ ಮಳೆಗಾವ PHH(NK) / NCS------100000000-
560100134596 Laxmibai - W/O: ಸೋಪಾನ ಮಾಳೆಗಾಂವ ತಂಡ PHH(NK) / NCS------200000000-
560100134634 Nila Bai - W/O: ವಿಜಯಕುಮಾರ PHH(NK) / NCS------200000000-
560100134651 ಫುಲಾಬಾಯಿ - W/O: ಶೇಶೆರಾವ ಮಾಳಗಾವ ತಂಡಾ PHH(NK) / NCS------200000000-
560100134739 Meerabai - W/O: ಭೀಮರಾವ ಮಾಲೆಗಾವ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560100134769 Babita - S/O: ಜೈಸಿಂಗ ಚಿಮೆಗಾವ ತಂಡಾ PHH(NK) / NCS------100000000-
560100134772 Manoja - W/O ದತ್ತಾತ್ರಿ ಕರಕ್ಯಾಳ ತಾ PHH(NK) / NCS------50000000-
560100134781 ಕವಿತಾ - W/O: ವೀಲಾಸ್ ಮಲೆಗವನ್ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------250000000-
560100134928 Kantabai - S/O: ವಾಚು ಮಾಲೆಗಾವ ತಾಂಡ PHH(NK) / NCS------150000000-
560100134974 Radha - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಹಣಮಂತ PHH(NK) / NCS------250000000-
560100134998 Jaishree - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಹಾದೇವ 94 PHH(NK) / NCS------100000000-
560100135090 Renuka - ಕೇರ್ ಆಫ್: ರಾಮರಾವ ರಾಠೋಡ ಕುPHH(NK) / NCS------150000000-
560100135106 Sangita - W/O ಬಸವರಾಜ್ ದೇಶ್ಮುಖ್ , , ಕರPHH(NK) / NCS------150000000-
560100135164 Laxmi Bai - W/O: ಅರುಣ ಕುಮಾರ PHH(NK) / NCS------100000000-
560100135270 Sunita - W/O: ಜಲಿಂಧರ ಮಾಳಗಾವ ತಂಡಾ PHH(NK) / NCS------200000000-
560100135310 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಿ - W/O: ಶಿವಾಜಿ ಮಾಳಗಾವ ತಂಡಾ PHH(NK) / NCS------250000000-
560100135464 Kamalabai - W/O: ನರಸಿಂಗ ಕುರಬೂರವಾಡಿ PHH(NK) / NCS------50000000-
560100135475 Mangala - W/O: ರಾಜೇಂದ್ರ PHH(NK) / NCS------200000000-
560100135489 Sheshabai - W/O ಫುಲಾರಿ ದತ್ತಾತ್ರಿ 147 . PHH(NK) / NCS------100000000-
560100135499 Mira Bai - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಯೆಶವಂತ ರಾಠೋಡ ಮಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560100135552 Suresh - S/O: ಮಾಧವ ರಾವ ಮಾಳೆಗಾಂವ PHH(NK) / NCS------100000000-
560100135588 Sangamma - W/O: ವಿಜಯಕುಮಾರ PHH(NK) / NCS------250000000-
560100135635 Sarsavati - W/O ಜಗದೀಶ್ ಕರಕ್ಯಾಳ ತಾ. ಔರPHH(NK) / NCS------200000000-
560100135659 Maya Bai - W/O: ಶಿವಾಜಿ ಮಾಳೆಗಾಂವ ತಂಡ PHH(NK) / NCS------200000000-
560100135721 ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ - W/O: ಶಿವಾಜಿ ರಾವ 162 PHH(NK) / NCS------250000000-
560100135899 Lakshmibai - W/O ದಿಗಂಬರ್ ಮಚಕುರೆ ಕರಕ್ಯಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560100135968 Kashibai - W/O: ಗೋವಿಂದ ಮಾಲೆಗಾವ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560100135998 Savita - S/O: ಹರಿ ಮಾಳಗಾವ ತಂಡಾ ಮಾಳPHH(NK) / NCS------200000000-
560100136023 Bebabai - S/O: ಶಿವಾಜಿ ಮಾಲೆಗಾವ ತಾಂಡ PHH(NK) / NCS------100000000-
560100136037 Sarasvati - W/O: ದಯಾನಂದ PHH(NK) / NCS------200000000-
560100136041 Pooja - W/O ದಿಲೀಪ್ ವಗ್ಮೋರೆ 186 ಕರಕ್ಯPHH(NK) / NCS------100000000-
560100136079 Tanubai - W/O: ದೀಲಿಪ ಮಾಲೆಗಾವ ತಾಂಡಾ PHH(NK) / NCS------250000000-
560100136104 Anjana - S/O: ಗೋಪಾಳ ಮಾಳಗಾವ ತಂಡಾ PHH(NK) / NCS------150000000-
560100136146 Meera - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಶೋಕ ಅಟ್ ಭಿಕಾPHH(NK) / NCS------100000000-
560100136175 Kalubau - W/O: ಬಾಲಾಜಿ ಮಾಲೆಗಾವ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560100136241 Dhondubai - W/O: ಬಾಳಾರಾಮ PHH(NK) / NCS------200000000-
560100136246 Shantamma - W/O: ನಾಮದೇವ ಕುರಬೂರವಾಡಿ PHH(NK) / NCS------100000000-
560100136255 Chaya - W/O: ಮಹಾದೇವ ಮಾಳೆಗಾಂವ PHH(NK) / NCS------250000000-
560100136309 Premala - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಶಿವನಂದ 38 ಮಾಳೆಗಾವ PHH(NK) / NCS------200000000-
560100136371 Shezadi Begum - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಖಾಜಾಸಾಬ 192 PHH(NK) / NCS------100000000-
560100136373 Mastan - S/O: ಮಹತಾಬಸಾಬ PHH(NK) / NCS------100000000-
560100136376 Reezwana - S/O: ಲಾಡಲೇಸಾಬ PHH(NK) / NCS------100000000-
560100136462 Khajabe - W/O: ಜಮೀರಸಾಬ PHH(NK) / NCS------300000000-
560100136937 Rachamma - W/O: ಬಸವರಾಜ PHH(NK) / NCS------150000000-
560100136983 Ghamashabayi - W/O: ಶೆಷೇರಾವ ಮಾಳೆಗಾಂವ ತಾಂPHH(NK) / NCS------300000000-
560100136984 Kalubai - W/O: ತಾನಾಜಿ ಮಾಲೆಗಾವ ತಾಂಡಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100136988 ಮೊಟಾ ಬಾಯಿ - W/O ಜೈಸಿಂಗ್ - - ಮಳೆಗಾವ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------100000000-
560100137043 Sushilabai - ಕೇರ್ ಆಫ್: ವಿಶ್ವನಾಥ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ PHH(NK) / NCS------400000000-
560100137045 Bhagabai - W/O: ಶಂಕರ್ ಮಾಳೆಗಾಂವ ತಂಡ PHH(NK) / NCS------150000000-
560100137061 Uma - W/O: ಪುಂಡಲಿಕರಾವ PHH(NK) / NCS------200000000-
560100137084 Shantabai - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಗಂಗಾರಾಮ ಜಾಧವ ಕುPHH(NK) / NCS------250000000-
560100137085 Anita - W/O: ಗುಣವಂತ ಮಾಳಗಾವ ತಂಡಾ PHH(NK) / NCS------150000000-
560100137086 Kevalabai - S/O: ಮಾನಸಿಂಗ ಮಾಲೆಗಾವ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------250000000-
560100137089 Kambla Bai - W/O: ಮಾರುತಿ ಮಾಳೆಗಾಂವ ತಂಡ PHH(NK) / NCS------200000000-
560100137097 Jijabai - W/O: ಜೈರಾಮ ಮಾಲೆಗಾವ ತಾಂಡಾ PHH(NK) / NCS------250000000-
560100137131 Anusayabai - W/O: ಹಣಮಂತರಾವ PHH(NK) / NCS------150000000-
560100137138 ಕಂಬಳಾ ಬಾಯಿ - S/O: ವಸುರಾಮ ಸೋಮಾ ತಂಡಾ PHH(NK) / NCS------300000000-
560100137244 Radha - S/O: ಹಾವಗಿರಾವ ಕುರಬೂರವಾಡಿ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100137257 Vithabai - W/O ಭಗವಾನ ಕರಕ್ಯಾಳ ತಾ. ಔರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100137275 Muktabai - W/O ಭಿಮರಾವ ಮಾಳೆಗಾವ ತಾ ಔರಾPHH(NK) / NCS------100000000-
560100137341 Kaushabai - W/O ಮಾರುತಿ ಮಳೆಗಾಂವ ತಾಂಡಾ PHH(NK) / NCS------200000000-
560100137360 Phulubai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾನಸಿಂಗ PHH(NK) / NCS------150000000-
560100137415 Sonabai - W/O: ಗೋವಿಂದ ಮಾಲೆಗಾವ ತಾಂಡ PHH(NK) / NCS------150000000-
560100137463 Lalita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕಮಲಾಕರ ಊರು (ಕPHH(NK) / NCS------300000000-
560100137496 Pooja - W/O ಗುಣವಂತರಾವ ಮಾಳೆಗಾಂವ ತಾPHH(NK) / NCS------250000000-
560100137549 Kallubai - W/O: ಅಂಬಾದಾಸ ಮಾಲೆಗಾವ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------100000000-
560100137555 Surekha - W/O: ಸುನೀಲ ಮಾಲೆಗಾವ ತಂಡಾ PHH(NK) / NCS------250000000-
560100137559 Raju Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾರುತಿ 82 ಮಾಳೆPHH(NK) / NCS------200000000-
560100137562 Kamal Bai - W/O: ಬಾಬು ಮಾಳಗಾವ ತಂಡಾ PHH(NK) / NCS------100000000-
560100137593 Renuka - W/O ಬಲಭೀಮ ಮಾಳೆಗಾವ ತಾಂಡಾ ತPHH(NK) / NCS------150000000-
560100137613 ತುಳಸಾಬಾಯಿ - W/O: ಸಂಗ್ರಾಮ ರೂಪ್ಲ ನಾಯಕ ತPHH(NK) / NCS------300000000-
560100137732 Chandu Bai - S/O: ವಾಚು ಮಾಲೆಗಾವ ತಾಂಡ PHH(NK) / NCS------200000000-
560100137756 ಸೊನಾಬಾಯಿ - W/O: ನಂಡು ಮಾಳಗಾವ ತಂಡಾ PHH(NK) / NCS------100000000-
560100137768 Sharda Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವರಾಜ PHH(NK) / NCS------100000000-
560100137784 Phulubai - W/O: ಶಿವಾಜಿ ಮಾಳಗಾವ ತಂಡಾ PHH(NK) / NCS------150000000-
560100137845 Renuka - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಜಕುಮಾರ ಕರಕ್ಯಾಳ ಕPHH(NK) / NCS------150000000-
560100138287 Sundarbai - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಪ್ರಲಾದ ಮಾಳೆಗಾವ PHH(NK) / NCS------250000000-
560100138339 Shivmangala - W/O ರಾಮೇಶ್ವರ ಕರಕ್ಯಾಳ ತಾ ಔPHH(NK) / NCS------200000000-
560100138349 Shivaleela - W/O ಸಂತೋಷ ಮಳಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ್PHH(NK) / NCS------100000000-
560100138823 Padma - W/O ಶಿವಕುಮಾರ್ ದೇಶಮುಖ . . . PHH(NK) / NCS------100000000-
560100139079 Navshin Bee - W/O: ಗೌಸ್ ಕರ್ಕ್ಯಾಳ್ ಔರಾದ್PHH(NK) / NCS------250000000-
560100139592 Ashabai - W/O: ಗಣಪತಿ PHH(NK) / NCS------150000000-
560100139597 Jayshri - W/O: ಸಂಜೀವಕುಮಾರ ಕರಕ್ಯಾಳ ಕರಕ್ಯಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100139648 Shanta Bai - W/O: ಕಿಶನ್ ರಾವ ಬಿರಾದಾರ 6 PHH(NK) / NCS------150000000-
560100139649 Anita - W/O ಸಂಜುರಾವ ಬಿರಾದಾರ ಕರ್ಕ್PHH(NK) / NCS------150000000-
560100139919 Paryagbai - W/O: ವಿಠಲರಾವ PHH(NK) / NCS------50000000-
560100140078 Yamunabai - W/O ದತ್ತಾತ್ರಿ ಕರಕ್ಯಾಳ ತಾ PHH(NK) / NCS------250000000-
560100140093 Shavubai - ಕೇರ್ ಆಫ್: ರಘುನಾಥ 107 ಕರಕ್ಯಾಳ PHH(NK) / NCS------300000000-
560100140128 Madina - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಸಲೀಮಸಾಬ PHH(NK) / NCS------250000000-
560100140135 Manisha - S/O ಸೋಮನಾಥ ಕರಕ್ಯಾಳ ತಾ ಔರಾPHH(NK) / NCS------50000000-
560100140186 Lata - W/O ಬಾಲಾಜಿ 213 ಕರಕ್ಯಾಳ ಕರಕ್ಯಾPHH(NK) / NCS------50000000-
560100140200 Savitha - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಸಂತೋಷ ಮಾಳೆಗಾವ ತPHH(NK) / NCS------250000000-
560100140203 Aruna - W/O ಅನಿಲ ರಾಠೋಡ ಮಾಳೆಗಾಂವ ತPHH(NK) / NCS------100000000-
560100140271 Surekha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಲಾಜಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100140300 Janabai - W/O: ಅಂಬಾದಾಸ PHH(NK) / NCS------100000000-
560100140382 Yashoda - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪಿರಾಜಿ ಕುರಬೂರPHH(NK) / NCS------100000000-
560100140416 Kamlabai - W/O: ಉದಯ ಮಾಳಗಾವ ತಂಡಾ ಮಾಳೆPHH(NK) / NCS------150000000-
560100140529 Babita - W/O ಸುಧಾಕರ ಮಾಳೆಗಾಂವ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560100140567 Ghama Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಾಮನ 108 ಮಾಳೆಗಾಂವPHH(NK) / NCS------200000000-
560100140600 Vaishali - ಕೇರ್ ಆಫ್: ತಾನಾಜಿ ಜಾಧವ ಮಾಳPHH(NK) / NCS------250000000-
560100140752 Kalinda - C/O ಮಾರುತಿ ಕರಕ್ಯಾಳ ತಾ. ಔರPHH(NK) / NCS------250000000-
560100140765 Geeta - C/O ಶಿವಾಜಿ ಕರಕ್ಯಾಳ ತಾ. ಔರPHH(NK) / NCS------100000000-
560100140869 Geetabai - W/O: ವೈಜನಾಥ ಕುರಬೂರ್ವಾಡಿ PHH(NK) / NCS------250000000-
560100140894 Surekha - W/O ಮಹಾದೇವ #174 . ಕುರುಬುರ ವPHH(NK) / NCS------100000000-
560100140895 Anusaya - C/O ಉತ್ತಮ್ 06 ಕರಕ್ಯಾಳ, ತಾ ಔರPHH(NK) / NCS------200000000-
560100140961 Rupa Bai - W/O: ಪುಂಡಲಿಕ ಮಾಲೆಗಾವ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------50000000-
560100140970 Phula Bai - S/O: ದೇವರಾವ್ ಮಾಳೆಗಾಂವ ತಂಡPHH(NK) / NCS------200000000-
560100141012 Mauneshvari - S/O: ಹಣಮಂತರಾವ ಮಾಳೆಗಾಂವ ಚಿಮೆಗಾಂPHH(NK) / NCS------200000000-
560100141258 Dharmabai - W/O: ತುಳಸೀರಾಮ ಮಾಲೆಗಾವ ತಾಂPHH(NK) / NCS------50000000-
560100141267 Renuka - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂತೋಷ ಮಾಳೆಗಾವPHH(NK) / NCS------200000000-
560100141269 Nirmala - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನೀಲಕಂಠ 94 ಮಾಳೆಗಾಂPHH(NK) / NCS------100000000-
560100141270 Chandrabayi - C/O ಮೋಹನ ಕರಕ್ಯಾಳ ತಾ ಔರಾದ್PHH(NK) / NCS------300000000-
560100141282 Kalavati - S/O ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಕಲಬುರ್ಕೆ ಕರಕPHH(NK) / NCS------250000000-
560100141313 Gunabai - W/O: ರಾಜಾರಾಮ ಮಾಲೆಗಾವ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------100000000-
560100141345 Jijabai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾನಸಿಂಗ PHH(NK) / NCS------100000000-
560100141450 Kashibai Wo Pandharinath Ratho - C/O ಗಣೇಶ ರಾಠೋಡ ಕರಕ್ಯಾಳ ತಾ ಔರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100141478 Anita - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಸಂಜು ಜಾಧವ ಮಾಳಗಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560100141742 Koushabai - W/O: ಮನೋಹರ ಕರಕ್ಯಾಳ ಕರಕ್ಯಾಳ ಅಂಚPHH(NK) / NCS------150000000-
560100141766 Bismillabee - S/O ಗಫುರಶಾಬ ಕರ್ಕ್ಯಾಳ ತಾ ಔPHH(NK) / NCS------300000000-
560100141822 Kanta Bai - W/O: ನಾರಾಯಣ ಮಾಳೆಗಾಂವ ಮಾಳೆPHH(NK) / NCS------50000000-
560100141892 Rukmin Bai - S/O: ವಿಠಲ ಜಾಧವ ಕರಕ್ಯಾಳ ಅಂಚೆPHH(NK) / NCS------250000000-
560100142072 Anita - W/O: ಷಂವೇಲ್ ಮಾಳೆಗಾಂವ ಚಿಮೆಗಾಂವ PHH(NK) / NCS------100000000-
560100142302 Pratibha - W/O ಸಂಗಮೇಶ ದೇಶಮುಖ ಮಾಳೆಗಾಂNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100142324 Jagdevi - W/O ಸಂಗಮೇಶ್ವರ - - ಕರಕ್ಯಾಳ ಅNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100146748 ಪ್ರೇಮಲಾ ಬಾಯಿ - ಮು ಕುರಬುರವಾಡಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560100146749 Pramlabai - ಮಾಳೆಗಾಂವ ಕುರಬುರವಾಡಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560100146750 nirmala - ಮು ಮಾಳೇಗಾಂವ ಕುರಬುರ ವಾಂಡಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560100146751 Sagar Bai - ಕುರಬುರವಾಡಿ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಾ)AAY(NK) / NCS------350000000-
560100146752 goruka - ಮು ಮಾಳೇಗಾಂವ ವಾಡಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560100146753 ಪುಲಾ ಬಾಯಿ - ಮು. ಮಾಳೆಗಾಂವ ತಾಂಡಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560100146754 Shalubai - ಮು ಮಾಳೆಗಾಂವ ತಾಂಡಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560100146755 Jeevna Bai - ಮಾಳೆಗಾಂವ ತಾಂಡಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560100146756 ಗೊವಿಂದ - ಮು. ಮಾಳೆಗಾಂವ ತಾಂಡಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560100146757 Hema Bai - ಮಾಳೇಗಾಂವAAY(NK) / NCS------350000000-
560100146758 ಜೇಸು - ಮಾಳೇಗಾಂವ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------50000000-
560100146759 ರುಕ್ಮಣಿ ಬಾಯಿ - ಮಾಳೆಗಾಂವ ತಾಂಡಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560100146760 ರಾಮು - ಮು ಮಾಳೇಗಾಂವPHH(NK) / NCS------50000000-
560100146761 Vimal Bai - ಮು ಮಾಳೇಗಾಂವ ತಾಂಡಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560100146762 ರೂಪಾಬಾಯಿ - ಮು ಮಾಳೆಗಾಂವ ತಾಂಡಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560100146763 Jijabai - ಮು ಮಾಳೇಗಾಂವAAY(NK) / NCS------350000000-
560100146764 Sangabai - ಮಾಳೆಗಾಂವ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ. ಬAAY(NK) / NCS------350000000-
560100146765 Sundar Bai - ಮಾಳೆಗಾಂವ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಾ)PHH(NK) / NCS------50000000-
560100146766 ಸರು ಬಾಯಿ - ಮು ಮಾಳೆಗಾವ ತಾ ಔರಾದAAY(NK) / NCS------350000000-
560100146767 ನಾಗುರಾವ್‌ - ಮು ಮಾಳೆಗಾಂವAAY(NK) / NCS------350000000-
560100146768 ನಿವರತಿ - ಮು ಮಾಳೆಗಾವ ತಾ:ಔರಾದAAY(NK) / NCS------350000000-
560100146769 ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ಶಾಲಿವಾನ - ಮಾಳೆಗಾಂವAAY(NK) / NCS------350000000-
560100146770 ದೌಲಾತ ರಾವ - ಮು ಮಾಳೆಗಾವ ತಾ ಔರಾದPHH(NK) / NCS------50000000-
560100146816 Sajabai - ಚಿಮೇಗಾವ ತಾ: ಔರಾದ(ಬಾ)AAY(NK) / NCS------350000000-
560100147966 ರತ್ನಾಬಾಯಿ - ಸಾ|| ಕರಕ್ಯಾಳ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560100147967 Gujabai - ಕರಕ್ಯಾಳ ತಾ// ಔರಾದAAY(NK) / NCS------350000000-
560100147968 ಶಕುಬಾಯಿ - ಕರಕ್ಯಾಳ ತಾ ಔರಾದAAY(NK) / NCS------350000000-
560100147969 Kamalabai - ಕರಕ್ಯಾಳ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿ ಜಿ|| ಬೀದರAAY(NK) / NCS------350000000-
560100147970 tamanna - ಕರಕ್ಯಾಳAAY(NK) / NCS------350000000-
560100147971 ರಮಚಂದ್ರ - ಸಾ|ಕರಕ್ಯಾಳ ತಾ|ಔರಾದ ಬಿ ಜಿ|ಬೀದರAAY(NK) / NCS------350000000-
560100147972 Gujabai - ಸಾ|| ಕರಕ್ಯಾಳ ತಾ| ಔರಾದ ಬಿ ಜಿ|| AAY(NK) / NCS------350000000-
560100147973 ಬಸ್ವಂತ - ಸಾ|| ಕರಕ್ಯಾಳ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿPHH(NK) / NCS------50000000-
560100147974 ಗಂಗಾರಾಮ - ಸಾ|| ಕರಕ್ಯಾಳ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿ ಜಿ||PHH(NK) / NCS------100000000-
560100147975 ಕಾಶಿರಾಮ - ಸಾ| ಕರಕ್ಯಾಳ ತಾ| ಔರಾದ ಬಿ ಜಿ|ಬೀದAAY(NK) / NCS------350000000-
560100147976 Kerabai - ಸಾ| ಕರಕ್ಯಾಳ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿ ಜಿ||AAY(NK) / NCS------350000000-
560100147977 ಶೇಷಾ ಬಾಯಿ - ಸಾ|| ಕರಕ್ಯಾಳ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿ ಜಿ||AAY(NK) / NCS------350000000-
560100147978 Surekha - ಕರಕ್ಯಾಳ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿ ಜಿ|| ಬೀದರAAY(NK) / NCS------350000000-
560100147979 ಗೌರಾ ಬಾಯಿ - ಸಾ|| ಕರಕ್ಯಾಳ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿ ಜಿ|ಬAAY(NK) / NCS------350000000-
560100147980 kamalabai - ಕರಕ್ಯಾಳ ತಾ ಔರಾದ ಬಾ ಜಿ ಬೀದರAAY(NK) / NCS------350000000-
560100147981 ಅಬ್ರೀಷ ಪ್ಪಾ - ಸಾ|| ಕರಕ್ಯಾಳ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560100147982 ಮಾರುತಿ - ಸಾ| ಕರಕ್ಯಾಳ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿ ಜಿ||ಬAAY(NK) / NCS------350000000-
560100147983 ಧೋಂಡಿಬಾ - ಸಾ|| ಕರಕ್ಯಾಳ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿ ಜಿ||AAY(NK) / NCS------350000000-
560100147984 ಮಾಣಿಕ - ಸಾ|ಕರಕ್ಯಾಳ ತಾ| ಔರಾದ ಬಿ ಜಿ|ಬೀದರAAY(NK) / NCS------350000000-
560100147985 ಶಮೀನಾಬೀ - ಸಾ| ಕರಕ್ಯಾಳ ತಾ| ಔರಾದ ಬಿ ಜಿ|ಬೀದAAY(NK) / NCS------350000000-
560100147986 ಇಸ್ಮಯಿಲ್‌ಸಾಬ್‌ - ಸಾ|| ಕರಕ್ಯಾಳ ತಾ|| ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560100147987 Subhadra bai - ಕರಕ್ಯಾಳ ತಾ|| ಔರಾದAAY(NK) / NCS------350000000-
560100147988 ಬಸಣಿ - ಕರಕ್ಯಾಳ ತಾ || ಔರಾದ ಬಿ ಜಿ|| ಬೀದAAY(NK) / NCS------350000000-
560100147989 ತ್ರಿವೇಣಿ ಬಾಯಿ - ಸಾ|| ಕರಕ್ಯಾಳ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿ ಜಿ||AAY(NK) / NCS------350000000-
560100147990 ವಿದ್ಯಾವತಿ - ಕರಕ್ಯಾಳ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿ ಜಿ|| ಬೀದರAAY(NK) / NCS------350000000-
560100147991 godu bai - ಕರಕ್ಯಾಳ ತಾ//ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------50000000-
560100147992 Malanabee - ಸಾ|ಕರಕ್ಯಾಳ ತಾ| ಔರಾದ ಬಿ ಜಿ|ಬೀದರPHH(NK) / NCS------250000000-
560100147993 davalat bi - ಮು: ಕರಕ್ಯಾಳ, ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------50000000-
560100147994 ತುಕಾ ಬಾಯಿ - ಸಾ|| ಕರಕ್ಯಾಳ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560100147995 Savitra - ಸಾ|| ಕರಕ್ಯಾಳ ತಾ| ಔರಾದ ಬಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560100147996 ಕೋಂಡಿಬಾ - ಕರಕ್ಯಾಳAAY(NK) / NCS------350000000-
560100147997 ಅಶೂಕ - ಕರಕ್ಯಾಳAAY(NK) / NCS------350000000-
560100147998 ಪಾಪಣ್ಣ - ಸಾ|| ಕರಕ್ಯಾಳ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿ ಜಿ||AAY(NK) / NCS------350000000-
560100147999 ಹಣಮಂತ - ಕರ್ಕಾಸಾಳ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ. ಬೀAAY(NK) / NCS------350000000-
560100148000 ರಘು - ಕರಕ್ಯಾಳ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560100160777 Shantabai - W/O: ಸದಶಿವ ಮಾಳೆಗಾಂವ ಮಾಳೆAAY(NK) / NCS------350000000-
560100160778 Sumitra - ಮು ಮಾಳೆಗಾಂವAAY(NK) / NCS------350000000-
560100160779 Suman Bai - ಮು ಮಾಳೇಗಾಂವAAY(NK) / NCS------350000000-
560100160780 ವಿಶ್ವನಾಥ - ಕುರಬುರವಾಡಿ ತಾ ಔರಾದ ಬಾ ಜಿ ಬೀದರAAY(NK) / NCS------350000000-
560100160781 Shantabai - ಮು ಮಾಳೇಗಾಂವ ಕುರಬುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560100160782 ಶಾಂತಾಬಾಯಿ - ಕುರಬುರವಾಡಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560100160783 ಗಣಪತಿ - ಮು ಕುರಬುರ ವಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560100160784 ಕಾಶಿಬಾಯಿ - ಕುರಬುರವಾಡಿ ತಾ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560100160785 Sakubai - ಕುರಬುರವಾಡಿ ತಾ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560100160786 usha bai - ಮಾಳೆಗಾಂವ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560100160787 Meera Bai - ಮಾಲೆಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ(ಬಾ)AAY(NK) / NCS------350000000-
560100160788 ರಾಮ ರಾವ - ಮಾಳೆಗಾಂವ ತಾಂಡಾ (ಕುರುಬುರವಾಡಿ)AAY(NK) / NCS------350000000-
560100160789 ಬಾಬು - ಮು ಮಾಖೇಗಾಂವ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------100000000-
560100160790 ಬಾಬು - ಮು ಮಾಳೇಗಾಂವPHH(NK) / NCS------200000000-
560100160791 Laximbai - ಮು. ಮಾಳೆಗಾಂವ ತಾಂಡಾ ತಾ: ಔರಾದ(ಬಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560100160792 ವೆಂಕಟ - ಮಾಳೆಗಾಂವ ತಾಂಡಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560100160793 Devkabai - ಮು ಮಾಳೆಗಾಂವ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------100000000-
560100160794 ಫುಲುಬಾಯಿ - ಮು ಮಾಳೇಗಾವ ತಾ ಔರಾದ ಬಿ ಜಿ ಬಿದರPHH(NK) / NCS------150000000-
560100160795 ಲಾಲು ಬಾಯಿ - ಮು.ಮಾಳೇಗಾವ ತಾದಾ ತಾ ಔರಾದ ಜಿ ಬಿದPHH(NK) / NCS------250000000-
560100160796 Kamlabai - ಮಾಳೆಗಾಂವ ತಾಂಡಾ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಾ)PHH(NK) / NCS------350000000-
560100160797 ಪ್ರಕಾಶ ತಂದೆ ನಾಮದೆವ - ಮು.ಮಾಳೆಗಾಂವ ತಾಂಡಾ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಾ)PHH(NK) / NCS------200000000-
560100160798 ಭಾರತ ಬಾಯಿ - ಮು. ಮಾಳೆಗಾಂವ ತಾ: ಔರಾದ(ಬಾ)PHH(NK) / NCS------250000000-
560100160799 Guja Bai - W/O: ಸೀತಾರಾಮ ಮಾಳೆಗಾಂವ ತಾಂPHH(NK) / NCS------200000000-
560100160800 ಕೀಶನ - ಮು ಮಾಳೆಗಾಂವ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560100160801 ರಜಾರಾಮ - ಮು ಮಾಳೇಗಾಂವPHH(NK) / NCS------150000000-
560100160802 ಲಕ್ಷ್ಮಣ - ಮಾಳೆಗಾಂವ ತಾಂಡಾ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಾ) ಜಿ:PHH(NK) / NCS------200000000-
560100160803 ಗೋವಿಂದ - ಮು ಮಾಳೇಗಾಂವPHH(NK) / NCS------100000000-
560100160804 Anushabai - ಮಾಳೆಗಾಂವ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------250000000-
560100160805 ಶಿವಾಜಿ - ಮಾಳೆಗಾಂವ ತಾಂಡಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560100160806 Shantabai w/o Dhondiba - ಮು. ಮಾಳೆಗಾಂವ ತಾಂಡಾ ತಾ: ಔರಾದ(ಬಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560100160807 ಗೋವಿಂದ - ಮಾಳೆಗಾಂವ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------100000000-
560100160808 valla bai - ಮು. ಮಾಳೆಗಾಂವ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಾ)PHH(NK) / NCS------150000000-
560100160809 ರಾವಣ - ಮು. ಮಾಳೆಗಾಂವ ತಾಂಡಾ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಾ)PHH(NK) / NCS------250000000-
560100160810 ಗೋಪಾಲ - ಮು ಮಾಳೇಗಾಂವ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560100160811 meera bai - ಮು ಮಾಳೇಗಾಂವ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560100160812 nagappa - ಮಾಳೆಗಾಂವ ತಾ||ಔರಾದ.ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCS------50000000-
560100160813 ಭೀಮ ರಾವ - ಮಾಳೆಗಾಂವ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಾ)PHH(NK) / NCS------