REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560100132372 Laxmi Bai - W/O ವಸಂತ್ 113 ಡೊಂಗರಗಾವ PHH(NK) / NCSBiometric****858623/05/2022FPS****858623/05/202212008000023/05/2022
560100132860 Houshabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಆನಂದ ಡೊಂಗರಗಾಂPHH(NK) / NCSBiometric****858622/05/2022FPS****858622/05/20226004000022/05/2022
560100133259 Anjali - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅನಿಲ ಪವಾರ ಡೊಂPHH(NK) / NCSBiometric****858624/05/2022FPS****858624/05/20226004000024/05/2022
560100133345 Savita - W/O: ಪೂಮಾ ಡೊಂಗರಗಾವ ತಾಂಡಾ PHH(NK) / NCSBiometric****858624/05/2022FPS****858624/05/20226004000024/05/2022
560100133986 Kausalya - W/O: ಉಮಾಕಾಂತ ಡೊಂಗರಗಾವ ತಾ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100133996 Suhashini - W/O: ವಿಶ್ವಂಬರ ಡೊಂಗರಗಾಂವ ತPHH(NK) / NCSBiometric****858622/05/2022FPS****858622/05/202212008000022/05/2022
560100133998 Rekha - W/O: ಬಾಲು ಡೊಂಗರಾಗವನ್ ತಾ ಔPHH(NK) / NCSBiometric****858622/05/2022FPS****858622/05/20226004000022/05/2022
560100134014 Pooja - W/O: ಅಪ್ಪರಾವ ಸಿಂದೆ 106 ಡೊಂPHH(NK) / NCS------60000000-
560100134065 Anita - W/O ಮಧುಕರ ಬಿರಾದಾರ ಡೊಂಗರಗಾPHH(NK) / NCSBiometric****858622/05/2022FPS****858622/05/202212008000022/05/2022
560100134072 Kavita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಜೀವ್ 49 PHH(NK) / NCSBiometric****858621/05/2022FPS****858621/05/2022150010000021/05/2022
560100134075 Mayavati - W/O: ತುಕಾರಾಮ ಡೊಂಗರಗಾವ ತಾ PHH(NK) / NCSBiometric****858622/05/2022FPS****858622/05/20229006000022/05/2022
560100134742 Laximan - S/O: ವೆಂಕಟರಾವ PHH(NK) / NCSBiometric****858622/05/2022FPS****858622/05/20223002000022/05/2022
560100134746 Renuka - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಜೀವ 39 ಡೊಂಗರPHH(NK) / NCSBiometric****858621/05/2022FPS****858621/05/202212008000021/05/2022
560100134795 Amina Shaikh - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಕಬರ ಶೇಖ ಡೊಂಗPHH(NK) / NCSBiometric****858621/05/2022FPS****858621/05/20229006000021/05/2022
560100134890 Babita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾಧವ 00NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100135219 Pratibha - W/O ಗೋಪಾಲ ಡೊಂಗರಗಾಂವ ತಾ. ಔPHH(NK) / NCSBiometric****858621/05/2022FPS****858621/05/20226004000021/05/2022
560100135298 Parvati - S/O: ಧೊಂಡೀಬಾ PHH(NK) / NCSBiometric****858621/05/2022FPS****858621/05/20226004000021/05/2022
560100135476 ಉಮಾ - W/O ಜ್ಞಾನೆಶ್ವರ ಡೊಂಗರಗಾಂವ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100135719 Anuradha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂಜೀವ 00NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100135819 Shashikala - W/O: ವೆಂಕಟರಾವ ಡೊಂಗರ್ಗವನ್ PHH(NK) / NCSBiometric****858621/05/2022FPS****858621/05/202212008000021/05/2022
560100135894 Sojar Bai - S/O ಹಣಮಂತ ರಾವ 00 00 AAY(NK) / NCSBiometric****858622/05/2022FPS****858622/05/2022200015000022/05/2022
560100136014 Tanuja - W/O ಗಣೇಶ . . . . PHH(NK) / NCSBiometric****858621/05/2022FPS****858621/05/20226004000021/05/2022
560100136707 Dnyanoba - S/O: ರಾಮ್ ರಾವ ಡೂಂಗಗೌವ ತಾಲNPHH(NK) / NCS------50000000-
560100136708 Varsha - W/O ಗೋರೋಬಾ ಡೊಂಗರಗಾಂವ ತಾ ಔNPHH(NK) / NCS------50000000-
560100136745 Dipali - W/O ಸಂತೋಷ 80 ನಾರ್ ಹನುಮಾನ್ ಟೆNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100136829 Mangalabai - W/O: ವೆಂಕಟರಾವ PHH(NK) / NCSBiometric****858621/05/2022FPS****858621/05/202212008000021/05/2022
560100136830 Paryagabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಶೋಕ PHH(NK) / NCSBiometric****858621/05/2022FPS****858621/05/202212008000021/05/2022
560100137478 Sujata - W/O: ಖಿಷನ್ ರಾವ್ PHH(NK) / NCSBiometric****858622/05/2022FPS****858622/05/202212008000022/05/2022
560100137838 Sandyarani - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಮರಾವ PHH(NK) / NCSBiometric****858621/05/2022FPS****858621/05/20229006000021/05/2022
560100138316 Sangeeta - W/O: ಶಿವಾಜಿ ಡೊಂಗರಾಗವನ್ ತಂPHH(NK) / NCSBiometric****858624/05/2022FPS****858624/05/20226004000024/05/2022
560100138542 Vanita - W/O: ಹಣಮಂತ ಡೊಂಗರ್ಗವನ್ ತ ಔPHH(NK) / NCSBiometric****858621/05/2022FPS****858621/05/202212008000021/05/2022
560100138950 Sushila Bai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮೋಹನಾರಾವ್ PHH(NK) / NCSBiometric****858621/05/2022FPS****858621/05/20229006000021/05/2022
560100138970 Laximibai - W/O: ಉತ್ತಮ್ ಡೊಂಗರಗಾವ ತಾ ಔNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100139280 ಚಂದ್ರಕಲಾಬಾಯಿ - ವಿಶ್ವನಾಥ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****858622/05/2022FPS****858622/05/20229006000022/05/2022
560100139501 Manjula - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ದಿಲೀಪ ಲಾದೆPHH(NK) / NCSBiometric****858621/05/2022FPS****858621/05/202212008000021/05/2022
560100139502 Jijabai - W/O: ನಾರಾಯಣರಾವ ಡಂಗರಗಾಂವ್ ಕರಕ್ಯPHH(NK) / NCSBiometric****858621/05/2022FPS****858621/05/20226004000021/05/2022
560100139532 Monika - S/O ಮನೋಹರ ಸಗರ ಡೊಂಗರಗಾವ ತಾAAY(NK) / NCSBiometric****858622/05/2022FPS****858622/05/2022200015000022/05/2022
560100139594 Shivaji - S/O: ಶಿವಾಜಿರಾವ ಡಂಗರಗಾಂವ್ ಅಂಚೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100139595 Minakshi - S/O: ತುಳಸೀರಾಮ ಬಿರಾದಾರ ಡಂಗರಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****858621/05/2022FPS****858621/05/202212008000021/05/2022
560100139618 Sarojini - S/O: ಸುದಂ ಕಂಬಳೆ ಉದಗೀರ ರಸ್ತೆPHH(NK) / NCSBiometric****858623/05/2022FPS****858623/05/20226004000023/05/2022
560100139650 Ahilya Bai - W/O: ಸೂಗಿರಿವ ಡಂಗರಗಾಂವ್ ಕರಕ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****858621/05/2022FPS****858621/05/20229006000021/05/2022
560100139948 ಅಂಬಿಕಾ - S/O: ಉಮಾಕಾಂತ ಮಾಳೆಗಾಂವ ಮಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****078728/05/2022FPS****078728/05/20226004000028/05/2022
560100139967 Anuradha - S/O ಗಂಗಾಧರ 80 . ఘోడే కీ ఖాబPHH(NK) / NCS------60000000-
560100139990 Mahadevi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂತೋಷ ಡೊಂಗರಗಾPHH(NK) / NCSBiometric****858622/05/2022FPS****858622/05/20226004000022/05/2022
560100140193 Changuna - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಪರಶುರಾಮ ರಾAAY(NK) / NCSBiometric****858622/05/2022FPS****858622/05/2022200015000022/05/2022
560100140766 Panchansheela - W/O: ವೆಂಕಟರಾವ ಡೊಂಗರ್ಗವನ್ PHH(NK) / NCSBiometric****858621/05/2022FPS****858621/05/20226004000021/05/2022
560100140858 Phulubai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ದಾದಾರಾವ PHH(NK) / NCSBiometric****858621/05/2022FPS****858621/05/20226004000021/05/2022
560100140872 Kesharbai - W/O: ಸಂಜೀವ ಡೊಂಗರಾಗವನ್ ತಾ PHH(NK) / NCSBiometric****858621/05/2022FPS****858621/05/20229006000021/05/2022
560100140960 Sunita - W/O: ಮರೋತಿ ಡೊಂಗರಾಗವನ್ ತಾ PHH(NK) / NCS------90000000-
560100141717 Sarojani - W/O ಅಂಕುಶ ಭೋಸಲೇ ಡಂಗರಗಾಂವ್ ಕರಕ್PHH(NK) / NCSBiometric****858621/05/2022FPS****858621/05/20226004000021/05/2022
560100141849 Sarajabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಈಶ್ವರ ಡೊಂಗರಗಾPHH(NK) / NCSBiometric****858621/05/2022FPS****858621/05/20226004000021/05/2022
560100146771 ಅರುನ - ಡೋಂಗರಗಾಂವAAY(NK) / NCSBiometric****858621/05/2022FPS****858621/05/2022200015000021/05/2022
560100146772 ರುಕ್ಮಣಿ - ಡೋಂಗರಗಾಂವAAY(NK) / NCSBiometric****858623/05/2022FPS****858623/05/2022200015000023/05/2022
560100146773 ಶಂಕರ - ಡೋಂಗರಗಾಂವPHH(NK) / NCS------30000000-
560100146774 ಕೊಂಡಿಬಾ - ಡೊಂಗರಗಾಂವ ತಾ.ಔರಾದ ಜಿಲ್ಲಾ ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****858622/05/2022FPS****858622/05/2022200015000022/05/2022
560100146775 ಶ್ರವಣ - ಡೋಂಗರಗಾಂವAAY(NK) / NCSBiometric****858621/05/2022FPS****858621/05/2022200015000021/05/2022
560100146776 Sulubai - ಡೋಂಗರಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****858621/05/2022FPS****858621/05/202212008000021/05/2022
560100146777 ಪೀರಾಜಿ - ಧೊ0ಗರಗಾವPHH(NK) / NCSBiometric****858623/05/2022FPS****858623/05/20223002000023/05/2022
560100146778 ಮರೆಪ್ಪಾ - ಡೋಂಗರಗಾಂವ ತಾ//ಔರಾದAAY(NK) / NCSBiometric****858621/05/2022FPS****858621/05/2022200015000021/05/2022
560100146779 ಧೊಂಡಿಬಾ - ಡೋಂಗರಗಾಂವAAY(NK) / NCSBiometric****858621/05/2022FPS****858621/05/2022200015000021/05/2022
560100146781 ನಾರಾಯಣ - ಡೋಂಗರಗಾಂವAAY(NK) / NCSBiometric****858622/05/2022FPS****858622/05/2022200015000022/05/2022
560100146782 ಬಸ್ವಂತ - ಡೋಗರಗಾಂವAAY(NK) / NCSBiometric****858623/05/2022FPS****858623/05/2022200015000023/05/2022
560100146783 ನರಸಾ ಬಯಿ - ಡೋಂಗರಗಾಂವPHH(NK) / NCS------60000000-
560100146784 ಗ್ಯಾನೋಬಾ - ಡೋಂಗರಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****858621/05/2022FPS****858621/05/20226004000021/05/2022
560100146785 ವಿಠಲ - ಡೋಂಗರಗಾಂವPHH(NK) / NCS------60000000-
560100146786 ಕಮಲಾ ಬಾಯಿ - ಡೋಂಗರಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****858624/05/2022FPS****858624/05/20226004000024/05/2022
560100146787 ಮಾರುತಿ - ಡೋಂಗರಗಾಂವAAY(NK) / NCSBiometric****858621/05/2022FPS****858621/05/2022200015000021/05/2022
560100146788 ಪಾಂಡು ರಂಗ - ಮು ಡೊಂಗರಗಾಂವPHH(NK) / NCS------30000000-
560100146789 ಕೊಂಡಿಬಾ - ಮು ಡೋಂಗರಗಾಂವAAY(NK) / NCSBiometric****858622/05/2022FPS****858622/05/2022200015000022/05/2022
560100146790 ಬಾಲಾಜಿ - ಡೋಂಗರಗಾಂವAAY(NK) / NCSBiometric****858621/05/2022FPS****858621/05/2022200015000021/05/2022
560100146791 daulath bee - ಡೋಂಗರಗಾಂವPHH(NK) / NCS------30000000-
560100146792 ಬಾಬು ರಾವ - ಡೊಂಗರಗಾಂವ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ. NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100146793 ಬಾಬು ರಾವ - ಡೋಂಗರಗಾಂವAAY(NK) / NCSBiometric****858621/05/2022FPS****858621/05/2022200015000021/05/2022
560100146794 ನಾಗು ರಾವ - ಡೋಂಗರಗಾಂವAAY(NK) / NCSBiometric****858621/05/2022FPS****858621/05/2022200015000021/05/2022
560100146795 ರಾಜು - ಧಂಗರಗಾವAAY(NK) / NCSBiometric****858622/05/2022FPS****858622/05/2022200015000022/05/2022
560100146796 surekha bai - ಡೊಂಗರಗಾಂವPHH(NK) / NCS------30000000-
560100146797 ಧನಾಜಿ - ಡೋಂಗರಗಾಂವAAY(NK) / NCSBiometric****858621/05/2022FPS****858621/05/2022200015000021/05/2022
560100146798 ಜೈಶ್ರೀ - ಡೋಂಗರಗಾಂವAAY(NK) / NCSBiometric****858621/05/2022FPS****858621/05/2022200015000021/05/2022
560100146799 ರಾಮರಾವ - ಡೋಂಗರಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****858622/05/2022FPS****858622/05/20229006000022/05/2022
560100146800 ನರಸಾಬಾಯಿ - ಡೋಂಗರಗಾಂವAAY(NK) / NCSBiometric****858622/05/2022FPS****858622/05/2022200015000022/05/2022
560100146801 ಕಮಳಾಬಾಯಿ - ಮು ಡೊಂಗರಗಾಂವAAY(NK) / NCSBiometric****858622/05/2022FPS****858622/05/2022200015000022/05/2022
560100160841 fula bai - ಡೋಂಗರಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****858623/05/2022FPS****858623/05/20223002000023/05/2022
560100160842 ನಾಮದೇವ ರಾವ - ಡೋಂಗರಗಾಂವAAY(NK) / NCSBiometric****858623/05/2022FPS****858623/05/2022200015000023/05/2022
560100160843 ಸಿವಾಜಿ - ಡೋಂಗರಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****858623/05/2022FPS****858623/05/20223002000023/05/2022
560100160844 rukmini bai - ಮು.ಡೊಂಗರಗಾಂವPHH(NK) / NCS------30000000-
560100160845 Suman Bai - ಡೋಂಗರಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****858621/05/2022FPS****858621/05/20226004000021/05/2022
560100160846 ಗೊವಿಂದ - ಡೋಂಗರಗಾಂವAAY(NK) / NCSBiometric****858621/05/2022FPS****858621/05/2022200015000021/05/2022
560100160847 Vithabai - ಡೋಂಗರಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****858621/05/2022FPS****858621/05/202212008000021/05/2022
560100160848 ವಿಶ್ವನಾಥ - ಮು ಡೋಂಗರಗಾಂವPHH(NK) / NCS------60000000-
560100160849 ಮಲಭಾ - ಡೋಂಗರಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****858621/05/2022FPS****858621/05/2022150010000021/05/2022
560100160850 ಭಾವರಾವ - ಡೋಂಗರಗಾಂವAAY(NK) / NCSBiometric****858621/05/2022FPS****858621/05/2022200015000021/05/2022
560100160851 mahanada - ಡೋಂಗರಗಾಂದವAAY(NK) / NCSBiometric****858621/05/2022FPS****858621/05/2022200015000021/05/2022
560100160852 ರಾಜಾ ಬಾಯಿ - ಡೋಂಗರಗಾಂವAAY(NK) / NCSBiometric****858623/05/2022FPS****858623/05/2022200015000023/05/2022
560100160853 Trivenibai - ಡೋಂಗರಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****858621/05/2022FPS****858621/05/20229006000021/05/2022
560100160854 ಚಂಪಾ ಬಾಯಿ - ಡೋಂಗರಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****858621/05/2022FPS****858621/05/202212008000021/05/2022
560100160855 ಭಾರತ ಬಾಯಿ - ಡೋಂಗರಗಾಂವAAY(NK) / NCSBiometric****858623/05/2022FPS****858623/05/2022200015000023/05/2022
560100160856 Kashibai - ಡೋಂಗರಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****858621/05/2022FPS****858621/05/202212008000021/05/2022
560100160857 ಮಾರುತಿ - ಡೋಂಗರಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****858621/05/2022FPS****858621/05/20229006000021/05/2022
560100160858 ನರಸಿಂಗರಾವ - ಡೋಂಗರಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****858621/05/2022FPS****858621/05/20229006000021/05/2022
560100160859 padmini bai - ಡೋಂಗರಗಾಂವPHH(NK) / NCS------30000000-
560100160860 ವಿಶ್ವನಾಥ - ಡೋಂಗರಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****858621/05/2022FPS****858621/05/202212008000021/05/2022
560100160861 ನರಸಿಂಗ - ಡೋಂಗರಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****858621/05/2022FPS****858621/05/20229006000021/05/2022
560100160862 ಅಶೋಕ - ಡೋಂಗರಗಾಂವAAY(NK) / NCSBiometric****858623/05/2022FPS****858623/05/2022200015000023/05/2022
560100160863 ಸುನೀತಾ - ಧೊ0ಗರ ಗಾವPHH(NK) / NCSBiometric****858622/05/2022FPS****858622/05/202212008000022/05/2022
560100160864 lakximi bai - ಡೋಂಗರಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****858622/05/2022FPS****858622/05/202212008000022/05/2022
560100160865 ಜೀಜಾ ಬಾಯಿ - ಧೊ0ಗರಗಾವPHH(NK) / NCSBiometric****858622/05/2022FPS****858622/05/20229006000022/05/2022
560100160866 ಜ್ಞಾನೋಬಾ - ಮು. ಡೊಂಗರಗಾಂವ್PHH(NK) / NCSBiometric****858622/05/2022FPS****858622/05/20229006000022/05/2022
560100160867 Mathura - ಡೋಂಗರಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****858623/05/2022FPS****858623/05/202212008000023/05/2022
560100160868 ರಘುನಾಥ - ಡೋಂಗರಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****858624/05/2022FPS****858624/05/20229006000024/05/2022
560100160869 ರಾಜೆಂದ್ರ - ಡೊಂಗರಗಾಂವ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100160870 ಭೀಮರಾವ - ಡೊಂಗರಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****858624/05/2022FPS****858624/05/20229006000024/05/2022
560100160871 ರಗುನಾತ - ಡೋಂಗರಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****858624/05/2022FPS****858624/05/20229006000024/05/2022
560100160872 ದೋಂಡಿಬಾ - ಡೋಂಗರಗಾಂವAAY(NK) / NCSBiometric****858623/05/2022FPS****858623/05/2022200015000023/05/2022
560100160873 ರಾಮಚಂದ್ರ - ಮು ಡೊಂಗರಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****858621/05/2022FPS****858621/05/2022240016000021/05/2022
560100160874 ರಾವಣ - ಧೊ0ಗರಗಾವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100160875 ಮಾರುತಿ - ಡೋಂಗರಗಾಂವAAY(NK) / NCSBiometric****858621/05/2022FPS****858621/05/2022200015000021/05/2022
560100160876 ಭೀಮರಾವ - ಡೋಂಗರಗಾಂವ ತಾ//ಔರಾದPHH(NK) / NCSBiometric****858622/05/2022FPS****858622/05/20226004000022/05/2022
560100160877 ಬಸ್ವಂತ - ಮು ಡೊಂಗರಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****858621/05/2022FPS****858621/05/20229006000021/05/2022
560100160878 ರಾಮ - ಡೋಂಗರಗಾಂವ ತಾ// ಔರಾದPHH(NK) / NCS------90000000-
560100160879 ದೇವದಾಸ - ಡೋಂಗರಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****858621/05/2022FPS****858621/05/2022150010000021/05/2022
560100160880 ಭೀಮ ರಾವ - ಡೋಂಗರಗಾಂವ ತಾ// ಔರಾದPHH(NK) / NCSBiometric****858623/05/2022FPS****858623/05/20229006000023/05/2022
560100160881 ಮಾರುತಿ - ಡೋಂಗರಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****858621/05/2022FPS****858621/05/20229006000021/05/2022
560100160882 bhagyavati bai - ಡೊಂಗರಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****858621/05/2022FPS****858621/05/2022150010000021/05/2022
560100160883 shata bai - ಡೋಂಗರಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****858621/05/2022FPS****858621/05/20229006000021/05/2022
560100160884 ಲಾಲಬಾ - ಢು0ಗರಗಾವPHH(NK) / NCSBiometric****858621/05/2022FPS****858621/05/20226004000021/05/2022
560100160885 ರಾಮರಾವ್‌ - ಡೊಂಗರಗಾಂವ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ. ಬPHH(NK) / NCSBiometric****858622/05/2022FPS****858622/05/202212008000022/05/2022
560100160886 ವಿಲಾಸ - ಡೊಂಗರಗಾಂವ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ. ಬPHH(NK) / NCSBiometric****858622/05/2022FPS****858622/05/20226004000022/05/2022
560100160887 ನಾಮದೇವ - ಡೋಂಗರಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****858623/05/2022FPS****858623/05/20229006000023/05/2022
560100160888 ಮೋತಿರಾಮ್‌ - ಡೊಂಗರಗಾಂವ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ. ಬPHH(NK) / NCSBiometric****858623/05/2022FPS****858623/05/202212008000023/05/2022
560100160889 ನಾಮದೇವ - ಮು ಡೋಂಗರಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****858622/05/2022FPS****858622/05/202212008000022/05/2022
560100160890 Anusha Bai - ಡೋಂಗರಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****858621/05/2022FPS****858621/05/202212008000021/05/2022
560100160891 ವಿಠಲ - ಡೋಂಗರಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****858621/05/2022FPS****858621/05/202212008000021/05/2022
560100160892 ನಾಮದೇವ - ಡೊಂಗರಗಾಂವ ತಾ.ಔರಾದ ಜಿಲ್ಲಾ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****858622/05/2022FPS****858622/05/2022180012000022/05/2022
560100160893 ಗಂಗಧರ - ಡೋಂಗರಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****858621/05/2022FPS****858621/05/20226004000021/05/2022
560100160894 ರುಕ್ಮಿಣಿ ಬಾಯಿ - ಡೋಂಗರಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****858621/05/2022FPS****858621/05/20226004000021/05/2022
560100160895 ವೆಂಕಟ - ಡೋಂಗರಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****858623/05/2022FPS****858623/05/20229006000023/05/2022
560100160896 ಸರವರ ಸಾಬ - ಡೋಂಗರಗಾಂವAAY(NK) / NCSBiometric****790225/05/2022FPS****790225/05/2022200015000025/05/2022
560100160897 ವಿಠಲ - ಡೋಂಗರಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****858621/05/2022FPS****858621/05/20229006000021/05/2022
560100160898 ಕಾಶಿರಾಮ - ಡೊಂಗರಗಾವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100160899 ವಿಮಲಾ ಬಾಯಿ - ಡೋಂಗರಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****858622/05/2022FPS****858622/05/2022180012000022/05/2022
560100160900 ಲಲುಬಾಯಿ - ಡೋಂಗರಗಾಂವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100160901 ದೇವ ರಾವ - ಧೋ0ಗರಗಾವPHH(NK) / NCSBiometric****858621/05/2022FPS****858621/05/20229006000021/05/2022
560100160902 ನರಸಿಂಗ - ಡೋಂಗರಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****858621/05/2022FPS****858621/05/20229006000021/05/2022
560100160903 ಕಾಶಿನಾಥ - ಡೋಂಗರಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****858621/05/2022FPS****858621/05/202212008000021/05/2022
560100160904 ಶಿವಾಜಿ - ಡೋಂಗರಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****858623/05/2022FPS****858623/05/20226004000023/05/2022
560100160905 ಜ್ಞಾನೋಬಾ - ಡೋಂಗರಗಾಂವAAY(NK) / NCSBiometric****858623/05/2022FPS****858623/05/2022200015000023/05/2022
560100160906 ದೇವದಾಸ - ಡೋಂಗರಗಾಂವAAY(NK) / NCSBiometric****858622/05/2022FPS****858622/05/2022200015000022/05/2022
560100160907 ಬಾಬುರಾವ - ಡೋಂಗರಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****858622/05/2022FPS****858622/05/20226004000022/05/2022
560100160908 ಗಣಪತಿ - ಡೋಂಗರಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****858621/05/2022FPS****858621/05/20226004000021/05/2022
560100160909 ಪುಂಡಲಿಕ ರಾವ - ಡೋಂಗರಗಾಂವPHH(NK) / NCS------90000000-
560100160910 Indira Bai - ಡೋಂಗರಗಾಂವAAY(NK) / NCSBiometric****858621/05/2022FPS****858621/05/2022200015000021/05/2022
560100160911 ವಚಲಾ ಬಾಯಿ - ದೊ0ಗರಗಾವPHH(NK) / NCSBiometric****858623/05/2022FPS****858623/05/20226004000023/05/2022
560100160912 Laximibai - ಡೋಂಗರಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****858621/05/2022FPS****858621/05/20223002000021/05/2022
560100160913 ಗೋವಿಂದ ರಾವ - ಡೋಂಗರಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****858621/05/2022FPS****858621/05/20229006000021/05/2022
560100160914 ನಿವರತಿ ರಾವ - ಡೋಂಗರಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****858621/05/2022FPS****858621/05/20229006000021/05/2022
560100160915 bharat bai - ಡೋಂಗರಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****858621/05/2022FPS****858621/05/20223002000021/05/2022
560100160917 ಕಿಶನ - ಡೋಂಗರಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****858621/05/2022FPS****858621/05/202212008000021/05/2022
560100160918 ರಾಮಗಿರಿ - ಡೋಂಗರಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****858622/05/2022FPS****858622/05/202212008000022/05/2022
560100160919 ಜಗದೀಶ ಗಿರಿ - ಡೊಂಗರಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****858622/05/2022FPS****858622/05/2022150010000022/05/2022
560100160920 ಶಾಹು ಬಾಯಿ - ಡೋಂಗರಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****858622/05/2022FPS****858622/05/20229006000022/05/2022
560100160921 ಶಿವಾಜಿ - ಡೋಂಗರಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****858622/05/2022FPS****858622/05/20229006000022/05/2022
560100160922 ಬಾಲಾಜಿ - ಡೋಂಗರಗಾಂವAAY(NK) / NCSBiometric****858622/05/2022FPS****858622/05/2022200015000022/05/2022
560100160923 ಸಂಗೀತಾ - ಡೋಂಗರಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****858622/05/2022FPS****858622/05/20229006000022/05/2022
560100160924 ಮಿರಾ ಬಾಯಿ - ಡೋಂಗರಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****858621/05/2022FPS****858621/05/20226004000021/05/2022
560100160925 ಹಣಮಂತ - ಡೋಂಗರಗಾಂವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100160926 ಮೊಹನ - ಮು ಡೊಂಗರಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****858621/05/2022FPS****858621/05/20229006000021/05/2022
560100160927 ವೆಂಕಟರಾವ - ಡೋಂಗರಗಾಂವAAY(NK) / NCSBiometric****858621/05/2022FPS****858621/05/2022200015000021/05/2022
560100160928 ಹರಿದೇವ - ಡೋಂಗರಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****858621/05/2022FPS****858621/05/20226004000021/05/2022
560100160929 ಚಂದಾ ಪಾಶ - ಮು. ಡೊಂಗರಗಾವ ತಾ: ಔರಾದ(ಬಾ)PHH(NK) / NCSBiometric****858621/05/2022FPS****858621/05/20223002000021/05/2022
560100160931 ಮಾರುತಿ - ಡೋಂಗರಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****858622/05/2022FPS****858622/05/2022150010000022/05/2022
560100160932 ಕಿಶನ - ಡೋಂಗರಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****858621/05/2022FPS****858621/05/20226004000021/05/2022
560100160933 ಭಾವು ರಾವ - ಡೋಂಗರಗಾಂವPHH(NK) / NCS------30000000-
560100160934 ರಜಾರಾಮ - ಡೋಂಗರಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****858621/05/2022FPS****858621/05/20226004000021/05/2022
560100160935 ವಾಮನ ರಾವ - ಡೋಗರಗಾಂವAAY(NK) / NCSBiometric****858621/05/2022FPS****858621/05/2022200015000021/05/2022
560100160936 ಬಾಬುರಾವ - ಡೋಂಗರಗಾಂವAAY(NK) / NCSBiometric****858622/05/2022FPS****858622/05/2022200015000022/05/2022
560100160937 ಜಾಲಿಂದರ - ಡೋಂಗರಗಾಂವAAY(NK) / NCSBiometric****858621/05/2022FPS****858621/05/2022200015000021/05/2022
560100160938 ಚಂದ್ರಕಾಂತ - ಡೊಂಗರಗಾಂವ ತಾ.ಔರಾದ ಜಿಲ್ಲಾ ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****858622/05/2022FPS****858622/05/2022200015000022/05/2022
560100160939 ನರಸಿಂಗ - ಡೋಂಗರಗಾಂವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100160940 ಭಾಲೂ ರಾವ - ಡೋಂಗರಗಾಂವAAY(NK) / NCSBiometric****858621/05/2022FPS****858621/05/2022200015000021/05/2022
560100160941 ಮಾಧವ - ಡೋಂಗರಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****858623/05/2022FPS****858623/05/202212008000023/05/2022
560100160942 ಲಕ್ಷಿಣ - ಡೋಂಗರಗಾಂವAAY(NK) / NCSBiometric****858621/05/2022FPS****858621/05/2022200015000021/05/2022
560100160943 ಬಾಬು ರಾವ - ಡೊಂಗರಗಾಂವ ಪೋಸ್ಟ್ . ಕರಕ್ಯಾಳ ತಾ.PHH(NK) / NCSBiometric****858622/05/2022FPS****858622/05/20229006000022/05/2022
560100160944 ರಂಗರಾವ - ಡೋಂಗರಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****858621/05/2022FPS****858621/05/20229006000021/05/2022
560100160945 ಶೆಶಿ ರಾವ - ಡೋಂರಗಾಂವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100160946 Lalita - ಡೋಂಗರಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****858622/05/2022FPS****858622/05/20229006000022/05/2022
560100160947 ಯಾದವರಾವ - ಡೋಂಗರಗಾಂವPHH(NK) / NCS------60000000-
560100160948 Muktabai - ಡೋಂಗರಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****858621/05/2022FPS****858621/05/202212008000021/05/2022
560100160949 Indarbai - ಡೋಂಗರಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****858621/05/2022FPS****858621/05/20223002000021/05/2022
560100160950 ಪ್ರಮಲಾ ಬಾಯಿ - ಡೊಂಗರಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****858622/05/2022FPS****858622/05/20226004000022/05/2022
560100160951 ತುಳಸಿ ರಾಮ - ಡೋಂಗರಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****858623/05/2022FPS****858623/05/20226004000023/05/2022
560100160952 ಜನಾರಧನ - ಡೋಂಗರಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****858622/05/2022FPS****858622/05/20226004000022/05/2022
560100160953 ವೆಂಕಟ ರಾವ - ಡೋಂಗರಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****858622/05/2022FPS****858622/05/2022180012000022/05/2022
560100167417 ವೆಂಕಟ ರಾವ - ಡೊಂಗರಗಾವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167418 ಅನಿತಾ - ಡೋಂಗರಗಾಂವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167419 ರುಕಮಿಣಾ ಬಾಯಿ - ಢೂಂಗರ ಗಂವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167420 ಗುಂಡಾ ಬಯಿ - ಡೋಂಗರಗಾಂವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167421 ಮೋತಿ ರಾಮ - ಡೋಂಗರಗಾಂವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167422 ಬಾಜಿರಾವ - ಡೊಂಗರಗಾಂವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167423 ಇಶ್ವರ ರಾವ - ಡೋಂಗರಗಾಂವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167424 ashok - ಡೋಂಗರಗಾಂವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167425 ಧೋಂಡಿಬಾ - ಡೋಂಗರಗಾಂವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167426 ನಂದು ಕುಮಾರ - ಡೋಂಗರಗಾಂವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167427 ವಾಮನ ರಾವ - ಡೋಂಗರಗಾಂವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167428 ಗೋಪಾಲ - ಢೂಂಗರ ಗಂವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167429 ರುಕ್ಮೀಣಿ ಬಾಯಿ - ಡೊಂಗರಗಾಂವ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ. ಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167430 ಸಂಜಿವ - ಡೋಂಗರಗಾಂವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167431 ಕಿಶನ ರಾವ - ಡೋಂಗರಗಾಂವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167432 ಶೀಲಾ ಬಾಯಿ - ಡೋಂಗರಗಾಂವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167433 ವೆಂಕಟ ರಾವ - ಡೋಂಗರಗಾಂವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167434 ಹಣಮಂತ ರಾವ - ಡೋಂಗರಗಾಂವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167435 ನಾರಾಯಣ ರಾವ - ಡೋಣಗರಗಾಂವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167436 ಚಂದ್ರ ರಾವ - ಡೋಂಗರಗಾಂವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167437 ವೆಂಕಟ ರಾವ - ಡೋಂಗರಗಾಂವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169844 Kanchana - ಸಾ:ಡೋಂಗರಗಾಂವ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------150000000-
560100169857 Raghunathrao S/o. Ramchandra - ಸಾ:ಡೋಂಗರಗಾಂವ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100170215 ಮೋತಿರಾಮ್‌ - ಡೊಂಗರಗಾಂವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100173978 Baburao s/o Havagirao - ಹೊಕರಣಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100174370 Uttamrao Madhavrao - ಡೊಂಗರಗಾಂವ ತಾ: ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ: ಬೀNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100174459 Vithal s/o Maruti - ಭಂಡಾರಕುಮಠಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100174506 Srirang Kashiram - ಡೋಂಗರಗಾಂವ ತಾ: ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ: ಬೀNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100174570 Sangeeta Kishanrao - ಡೋಂಗರಗಾಂವ ತಾ: ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ: ಬೀNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100174613 Prakash Balavanthrao - ಡೋಂಗರಗಾಂವ ತಾ: ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ: ಬೀNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100174617 Kashinath Marutio - ಸಾ:ಡೋಂಗರಗಾವ ಅಂಚೆ ಕರಕ್ಯಾಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100174861 Vamanrao Tulasiram - ಮು|ಡೊಂಗೃಗಾಂವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100175065 Parwatibai - ಎಟ.ದೋಂಗರಗಾಂವ ಪೋಸ್ಟ.ಕರಕ್ಯಳ ತಾ.PHH(NK) / NCSBiometric****858621/05/2022FPS****858621/05/2022180012000021/05/2022
560100175078 Renuka - ಮು|ಡೋಂಗರಗಾಂವ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****858624/05/2022FPS****858624/05/2022150010000024/05/2022
560100175081 Savita - ಮು.ಡೋಂಗರಗಾಂವ ಅಂಚೆ.ಕರಕ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****858622/05/2022FPS****858622/05/202212008000022/05/2022
560100175208 Radhika Pratap - ಡೋಂಗರಗಾಂವPHH(NK) / NCS------90000000-
560100175211 Nagnath Nandkumar - ಮು| ಡೋಂಗರಗಾಂವ ಅಂಚೆ: ಕರಕ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****858622/05/2022FPS****858622/05/20229006000022/05/2022
560100175216 Maroti Nivarthi - ಮು| ಡೋಂಗರಗಾಂವ ಅಂಚೆ: ಕರಕ್ಯಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****858622/05/2022FPS****858622/05/2022200015000022/05/2022
560100175219 Rajive Shivajirao - ಮು.ಡೋಂಗರಗಾಂವ ಅಂಚೆ. ಕರಯಾಲ್PHH(NK) / NCS------90000000-
560100175220 ನರಸಿಂಗ ಬಾಬುರಾವ್ - ಡೊಂಗರಗಾವ್ ಅಂಚೆ.ಕರಕ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****858622/05/2022FPS****858622/05/202212008000022/05/2022
560100175221 Arjun pandurang - ಎಟ.ಡೋಂಗರಗಾವ ಪೋಸ್ಟ ಕರಕ್ಯಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****858622/05/2022FPS****858622/05/20226004000022/05/2022
560100175232 Tulasiram Jalaba - ಎಟ.ಡೋಂಗರಗೋನ ಪೋಸ್ಟ ಕರಕ್ಯಳAAY(NK) / NCSBiometric****858623/05/2022FPS****858623/05/2022200015000023/05/2022
560100175235 Bapurao Narsing - ಡೋಂಗರಗಾಂವ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100175236 Gunvanthrao Madhavrao - ಮು| ಡೋಂಗರಗಾಂವ ಅಂಚೆ: ಕರಕ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****858621/05/2022FPS****858621/05/20229006000021/05/2022
560100175237 Dhanaji Bajirao - ದೊನಗಾಂವ್ ಅಂಚೆ.ಕರಕ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****858621/05/2022FPS****858621/05/20229006000021/05/2022
560100175239 Banarasbai Venkatrao - ಮು| ಡೋಂಗರಗಾಂವ ಅಂಚೆ : ಕರಕ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****858622/05/2022FPS****858622/05/202212008000022/05/2022
560100175240 Laximibai - ದೊಂಡರಗಾಂವ ಅಂಚೆ.ಕರಕ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****858621/05/2022FPS****858621/05/202212008000021/05/2022
560100175244 Pryagbai Namdev - ಎಟ.ದೋಂಗಪುರ ಪೋಸ್ಡ ಕರಕ್ಯಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100175245 Hanmanth Gangaram - ಮು.ಡೋಂಗರಗಾಂವ ಅಂಚೆ.ಕರಯಾಲ್PHH(NK) / NCS------30000000-
560100175281 Subhidra Mukind - ಡೊಂಗರಗಾಂವ್ ಅಂಚೆ.ಕರಕ್ಯಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****858623/05/2022FPS****858623/05/20223002000023/05/2022
560100175325 Uttambai Nilakanth - ಡೊಂಗರಗಾವ ಪೊ ಕರಕ್ಯಾಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560100175326 Uttam Narsingrao - ಡೊಂಗರಗಾವ ಪೊ ಕರಕ್ಯಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****858621/05/2022FPS****858621/05/2022200015000021/05/2022
560100175328 Mangala - ಡೊಂಗರಗಾಂವ ಪೊ ಕರಕ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****858622/05/2022FPS****858622/05/202212008000022/05/2022
560100175329 Anitha - ಡೊಂಗರಗಾವ ಪೊ ಕರಕ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****858623/05/2022FPS****858623/05/2022150010000023/05/2022
560100175333 Pushapa - ಡೊಂಗರಗಾವ ಪೊ ಕರಕ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****858621/05/2022FPS****858621/05/202212008000021/05/2022
560100175335 Pandhav Dhondiba - ಡೊಂಗರಗಾವ ಪೊ ಕರಕ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****858621/05/2022FPS****858621/05/20226004000021/05/2022
560100175338 Bheemrao Pandurang - ಡೊಂಗೆರಗಾವ ಪೊ ಕರಕ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****858622/05/2022FPS****858622/05/2022150010000022/05/2022
560100175342 Vijaymala Tukaram - ಡೊಂಗರಗಾವ ಪೊ ಕರಕ್ಯಾಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100175345 Babita - ಡೊಂಗರಗಾವ ಪೊ ಕರಕ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****858621/05/2022FPS****858621/05/20229006000021/05/2022
560100175360 Ramrao Malaba - ಡೊಂಗರಗಾವ ಪೊ ಕರಕ್ಯಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****858621/05/2022FPS****858621/05/2022200015000021/05/2022
560100175793 ASHA - ಡೊಂಗರಗಾಂವPHH(NK) / NCS------30000000-
560100175794 ಕೀಶನ್‌ - ಡೊಂಗರಗಾಂವAAY(NK) / NCSBiometric****858622/05/2022FPS****858622/05/2022200015000022/05/2022
560100175798 Shila Bai - ಡೊಂಗರಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****858621/05/2022FPS****858621/05/2022150010000021/05/2022
560100175800 ಬಾಲಾಜಿ - ಡೊಂಗರಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****858621/05/2022FPS****858621/05/20226004000021/05/2022
560100175802 ಗೋವಿಂದ್‌ - ಡೊಂಗರಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****858621/05/2022FPS****858621/05/20229006000021/05/2022
560100175804 ವಿಲಾಸರಾವ - ಡೂಂಗರಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****858621/05/2022FPS****858621/05/20226004000021/05/2022
560100175806 ತಾನಾಜಿ - ಡೊಂಗರಗಾಂವPHH(NK) / NCS------120000000-
560100175821 Nagamma - ಡೊಂಗರಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****858623/05/2022FPS****858623/05/2022150010000023/05/2022
560100175823 ಧನಾಜ - ಡೊಂಗರಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****858621/05/2022FPS****858621/05/20229006000021/05/2022
560100175825 ಮೈಜಿನಾಥ - ಡೊಂಗರಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****858621/05/2022FPS****858621/05/20226004000021/05/2022
560100175827 ಚಂದ್ರಕಲಾ - ಡೊಂಗರಗಾಂವAAY(NK) / NCSBiometric****858623/05/2022FPS****858623/05/2022200015000023/05/2022
560100175832 ಮಹಾದ ರಾವ - ಡೊಂಗರಗಾಂವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100175834 Kalubai - ಡೊಂಗರಗಾಂವAAY(NK) / NCSBiometric****858621/05/2022FPS****858621/05/2022200015000021/05/2022
560100175836 SUSHEELA BAI - ಡೊಂಗರಗಾಂವAAY(NK) / NCSBiometric****858621/05/2022FPS****858621/05/2022200015000021/05/2022
560100175840 ಕಚರ - ಡೊಂಗರಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****858621/05/2022FPS****858621/05/20229006000021/05/2022
560100175841 ನಾರಾಯಣ್‌ - ಡೊಂಗರಗಾಂವAAY(NK) / NCSBiometric****858621/05/2022FPS****858621/05/2022200015000021/05/2022
560100175842 ಬಾಯಿ - ಡೊಂಗರಗಾಂವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100175843 ಮಾಧವ - ಡೊಂಗರಗಾಂವPHH(NK) / NCS------120000000-
560100175844 ನರಸಿಂಗ - ಡೊಂಗರಗಾಂವPHH(NK) / NCS------60000000-
560100175845 ಪ್ರಕಾಶ್ - ಡೊಂಗರಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****858621/05/2022FPS****858621/05/20229006000021/05/2022
560100175846 ರಾಮರಾವ್‌ - ಡೊಂಗರಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****858622/05/2022FPS****858622/05/20226004000022/05/2022
560100175847 Mangalabai - ಡೊಂಗರಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****858621/05/2022FPS****858621/05/2022180012000021/05/2022
560100175848 LAXMIBAI - ಡೊಂಗರಗಾಂವPHH(NK) / NCS------30000000-
560100175849 ಕೀಶನ್‌ - ಡೊಂಗರಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****858621/05/2022FPS****858621/05/20229006000021/05/2022
560100175850 ಶಕುಂತಲಾ - ಡೊಂಗರಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****858621/05/2022FPS****858621/05/202212008000021/05/2022
560100175851 ಕೇವಳ ಬಾಯಿ - ಡೊಂಗರಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****858621/05/2022FPS****858621/05/202212008000021/05/2022
560100175853 ವಿಠಲ - ಡೊಂಗರಗಾಂವ್PHH(NK) / NCSBiometric****858621/05/2022FPS****858621/05/2022150010000021/05/2022
560100175855 Prabhavathi - ಡೊಂಗರಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****858623/05/2022FPS****858623/05/202212008000023/05/2022
560100175856 ಭವರಾವ್‌ - ಡೊಂಗರಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****858621/05/2022FPS****858621/05/2022150010000021/05/2022
560100175859 ತಾನಾಜಿ - ಡೊಂಗರಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****858622/05/2022FPS****858622/05/20229006000022/05/2022
560100175860 ಸುಶಿಲಬಾಯಿ - ಡೊಂಗರಗಾಂವAAY(NK) / NCS------200000000-
560100175862 ಶಿವಾಜಿ - ಡೊಂಗರಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****858621/05/2022FPS****858621/05/20229006000021/05/2022
560100181736 Saleem S/o Chandpasha - ಡೋಂಗರಗಾಂವ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****177717/05/2022FPS****177717/05/20229006000017/05/2022
560100181741 Sangeeta W/o Nagreddy - ಚಿಂತಾಕಿ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಾ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100182756 ಗೋವಿಂದ್‌ - ಡೊಂಗರಗಾಂವAAY(NK) / NCSBiometric****858621/05/2022FPS****858621/05/2022200015000021/05/2022
560100183104 ಉಮಕಾಂತ್‌ - ಡೊಂಗರಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****858621/05/2022FPS****858621/05/202212008000021/05/2022
560100183157 JATUBAI - ಡೊಂಗರಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****858623/05/2022FPS****858623/05/20223002000023/05/2022
560100183243 Janabai - ಡೊಂಗರಗಾಂವAAY(NK) / NCSBiometric****858621/05/2022FPS****858621/05/2022200015000021/05/2022
560100183251 ಭವ್‌ ರಾವ - ಡೊಂಗರಗಾಂವPHH(NK) / NCS------120000000-
560100183410 ಗೋವಿಂದ್‌ - ಡೊಂಗರಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****858621/05/2022FPS****858621/05/202212008000021/05/2022
560100183669 ಬಲೀಕಾ - ಡೊಂಗರಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****858621/05/2022FPS****858621/05/202212008000021/05/2022
560100184285 ಕಾಲು ಬಾಯಿ - ಡೊಂಗರಗಾಂವ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದAAY(NK) / NCSBiometric****858621/05/2022FPS****858621/05/2022200015000021/05/2022
560100184653 ಸಂಜಯ್ - ಡೊಂಗರಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****858624/05/2022FPS****858624/05/202212008000024/05/2022
560100184983 ರಾಮ ರಾವ - ಡೊಂಗರಗಾಂವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100184984 ಪುಂದಲೀಕ್‌ - ಡೊಂಗರಗಾಂವAAY(NK) / NCSBiometric****858623/05/2022FPS****858623/05/2022200015000023/05/2022
560100184985 ನಿವ್ರತಿ - ಡೊಂಗರಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****858621/05/2022FPS****858621/05/2022150010000021/05/2022
560100186677 Anita - ರಾಜಕುಮಾರ 1 17 ಮಹಾದೇವ ಮಂದಿರ ಹPHH(NK) / NCSBiometric****858622/05/2022FPS****858622/05/202212008000022/05/2022
560100186798 Usha - ಸಚೀನ್ 113 ಡೊಂಗರಗಾಂವ ಡೊಂಗರಗಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100186841 ನಂದಾ - ಸುಭಾಷ 37 ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮಂದಿರ ಹತ್ತಿPHH(NK) / NCSBiometric****858622/05/2022FPS****858622/05/202212008000022/05/2022
560100186950 Rangubai - ಪ್ರಕಾಶ 50 ಹನುಮಾನ ಮಂದಿರ ಹತ್ತಿPHH(NK) / NCSBiometric****858621/05/2022FPS****858621/05/20226004000021/05/2022
560100186953 Sarubai S/o Tukaram - ತುಳಸಿರಾಮ 28 ರೋಡ ಹತ್ತಿರ ಡಂಗರPHH(NK) / NCSBiometric****858621/05/2022FPS****858621/05/20226004000021/05/2022
560100186979 Vidyavathi - ಹಣಮಂತ 72 ಮೇನ್ ರೋಡ ಹತ್ತಿರ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100187019 Jana - ಗಣಪತರಾವ 99 ಮಹಾದೇವ ಮಂದಿರ ಹತ್ತPHH(NK) / NCSBiometric****858621/05/2022FPS****858621/05/2022150010000021/05/2022
560100187635 ಸಮ್ರದ್ಧಿ ಗಂಡ ಗೀರಿಧರ ಮುದಾಳೆ - ಗೀರಿಧರ ಮುದಾಳೆ 86 ಹನಮಾನ ಮಂದಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560100187636 Phulubai - ನರಸಿಂಗ 98 ಮಹಾದೇವ ಮಂದಿರ ಹತ್ತಿPHH(NK) / NCSBiometric****858621/05/2022FPS****858621/05/20226004000021/05/2022
560100187637 sangeeta - ಕಿಶನರಾವ 64 ಡೊಂಗರಗಾಂವ ಡಂಗರಗಾPHH(NK) / NCSBiometric****858621/05/2022FPS****858621/05/20223002000021/05/2022
560100188198 Tukaram - ಬಾಬುರಾವ 15 ಡೊಂಗರಗಾಂವ ಡೊಂಗರಗNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100188200 Vidyavati - ನೀಲೇಶ 258 ಡೊಂಗರಗಾಂವ ಡೊಂಗರಗಾPHH(NK) / NCSBiometric****858621/05/2022FPS****858621/05/20229006000021/05/2022
560100188201 Panchaphula - ಬಾಬುರಾವ 15 ಗೋರೋಬಾ ಮಂದಿರ ಹತ್ತPHH(NK) / NCSBiometric****858621/05/2022FPS****858621/05/20229006000021/05/2022
560100188202 Shevantabai - ವೆಂಕಟರಾವ 101 ಮಹಾದೇವ ಮಂದಿರ ಹತNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100188213 Subhidrabayi - ಮಾರುತಿರಾವ 17 ಸಿ ಸಿ ರೋಡ ಹತ್ತPHH(NK) / NCSBiometric****858621/05/2022FPS****858621/05/20226004000021/05/2022
560100188214 Laxmibai - ನರಸಿಂಗ 86 ಮಾರುತಿ ಮಂದಿರ ಹತ್ತಿAAY(NK) / NCSBiometric****858622/05/2022FPS****858622/05/2022200015000022/05/2022
560100188215 Laxmibai - ಪ್ರಲಾದ 95 ಮಾಹಾದೇವ ಮಂದಿರ ಹತ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100188216 Rukminibai - ನಾಗಮೂರ್ತಿ 64 ಡೊಂಗರಗಾಂವ ಡೊಂಗNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100188217 Devubai - ನಾಮದೇವ 20 ಮೇನ ರೋಡ ಹತ್ತಿರ ಡಂNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100188218 Suchitha - ಜ್ಞಾನೋಬಾ 27 ಡೊಂಗರಗಾಂವ ಡೊಂಗರPHH(NK) / NCS------90000000-
560100188219 Prayagbai W/o Kerba - ಅಶೋಕ 104 ಮಹಾದೇವ ಮಂದಿರ ಹತ್ತಿರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100188220 Kesharabai - ಕಾಶಿನಾಥ 57 ಮೇನ ರೋಡ ಹತ್ತಿರ ಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100188221 Mira - ಗೋವಿಂದ 99 ಮಹಾದೇವ ಮಂದಿರ ಹತ್ತಿPHH(NK) / NCSBiometric****858621/05/2022FPS****858621/05/2022150010000021/05/2022
560100188222 Shamakabai - ರಾಮ 138 ಡೋಂಗರಗಾಂವ ತಾಂಡಾ ಡಂಗPHH(NK) / NCSBiometric****858622/05/2022FPS****858622/05/20226004000022/05/2022
560100188223 Bhagyashri - ಪಲ್ಲವಿ 127 ಡೊಂಗರಗಾಂವ ಡೊಂಗರಗPHH(NK) / NCSBiometric****858622/05/2022FPS****858622/05/2022150010000022/05/2022
560100190583 Radha - ಮಹೇಶ 31 ಡೊಂಗರಗಾಂವ ಡೊಂಗರಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****858621/05/2022FPS****858621/05/2022180012000021/05/2022
560100190584 Alka - ಸೋಪಾನರಾವ ಡೋಂಗರಗಾಂವ ಡೋಂಗರಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****858621/05/2022FPS****858621/05/2022150010000021/05/2022
560100193338 Lata - W/O ಪ್ರಕಾಶ ಡೊಂಗರಗಾಂವ ತಾ ಔPHH(NK) / NCS------90000000-
560100193342 B Saguna - W/O ತುಕಾರಾಮ ಡಂಗರಗಾಂವ ತಾ ಔPHH(NK) / NCS------60000000-
560100194352 Rajabai - W/O ವಾಮನರಾವ ಬಿರಾದಾರ 36 . ಡೊNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100197112 Varsha - C/O ಗ್ಯಾನೋಬಾ ಬಿರಾದಾರ ಡೊಂಗPHH(NK) / NCSBiometric****858621/05/2022FPS****858621/05/202212008000021/05/2022
560100197370 Vimalabai - C/O ಭಾನುದಾಸ ಡೊಂಗರಗಾಂವ ತಾ.NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100198018 Anjali - C/O ಸುಧಾಮ ಡೊಂಗರಗಾಂವ ತಾ ಔರPHH(NK) / NCSBiometric****858621/05/2022FPS****858621/05/20226004000021/05/2022
560100198295 Sushilabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಘುನಾಥರಾವ್ ಡೊNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100198888 Pradnya - W/O ಅಮರ #128 . ಡೊಂಗರಗಾಂವ, ತPHH(NK) / NCS------60000000-
560100199605 Sheshabai - W/O: ಅಶೋಕ ಡೊಂಗರಗಾವ ತಾ ಔರಾPHH(NK) / NCSBiometric****858621/05/2022FPS****858621/05/20229006000021/05/2022
560100199757 Phulubai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಬೌವರಾವ ಬಿರPHH(NK) / NCSBiometric****858621/05/2022FPS****858621/05/20226004000021/05/2022
560100201062 Biradar Kalpana - C/O ಅರವಿಂದ ಡೊಂಗರಗಾಂವ ತಾ. NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100201199 Mamata - ಕೇರ್ ಆಫ್: ನೇತಾಜಿ ಡೊಂಗರಗಾಂNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100202147 Siddamma - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಸೋಮನಾಥ #1/22 ಏನಗNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100203542 Radhabai - W/O: ಧೊಂಡೀಬಾ ಡೊಂಗರ್ಗವನ್ ತPHH(NK) / NCSBiometric****858621/05/2022FPS****858621/05/202212008000021/05/2022
Top