REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560100130688 Anita - W/O ಸಂಜೀವ ಉದ್ಗಿರ್ ರೋಡ ಮೂರ್ಕಿ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100130717 Vilaspure Jyoti - W/O ವಿಲಾಸ್‌ಪೂರೆ ಸುನೀಲ್ . . NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100130748 Sheshikala - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಗ್ಯಾನೋಬಾ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100130756 Sapna - S/O ವೈಜೀನಾತ 113 ಮಹಾದೇವ ಮಂದಿರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100130889 Vanita Balte - W/O ಅಣ್ಣಾರಾವ ಬಳತೆ ಅಟ ಮೂರ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100131058 Dhotre Janabai - W/O ಧೋತ್ರೆ ಕಚರು ೧೫೫ ತಾಲೂಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100131193 Priyanka Chonde - W/O ಸಂಗಮೇಶ ಅಟ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂರ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100131202 Ashabai Mehtre - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕಿಶನ್ ರಾವ ಮೆಹತ್ರೆ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100131701 Vishalakshi - W/O ಅರವಿಂದ ಅಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂರNPHH(NK) / NCS------50000000-
560100131732 Lalita - W/O ವಿಜಯಕುಮಾರ 284 ಮುರ್ಕಿ ಮುNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100132325 Narsa Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಾಮನ್ ರಾವ ಮೂರNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100132520 Saraswathi - W/O ಶಿವಾಜಿ ಮುರ್ಕಿ ತಾ ಔರಾದPHH(NK) / NCS------30000000-
560100132564 Jyoti - W/O ಪ್ರೇಮದಾಸ ಶಿವಪುರ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****802020/05/2022FPS****802020/05/20226004000020/05/2022
560100132670 Ushabai Dayanand Gaikwad - W/O: ದಯಾನಂದ ಗಾಯ್ಕವಾಡ್ ಮುರPHH(NK) / NCSBiometric****802023/05/2022FPS****802023/05/202212008000023/05/2022
560100132677 Pushpa - D/O ಸುಭಾಶ - - ಮುರ್ಕಿ - PHH(NK) / NCSBiometric****802020/05/2022FPS****802020/05/20226004000020/05/2022
560100132823 Shakila Begum - W/O: ಮೌಲ ಸಾಬ್ ಮುರ್ಕಿ PHH(NK) / NCSBiometric****802020/05/2022FPS****802020/05/2022240016000020/05/2022
560100133018 Rekha - W/O ಸಿದ್ರಾಮ್ - - ಮುರ್ಕಿ - PHH(NK) / NCS------60000000-
560100133020 Anita - W/O: ಬಾಲಾಜಿ ರಾಠೋಡ್ ಮುರ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****802020/05/2022FPS****802020/05/20226004000020/05/2022
560100133520 Rohini - W/O: ಸಂಜೀವ ಜಾವಲದಪಕೆ ಅಟ ಶೀPHH(NK) / NCSBiometric****802020/05/2022FPS****802020/05/202212008000020/05/2022
560100133546 ಷಹಜಾದ್ ಬೀ - W/O: ಸೈಯದ್ ದೇವನೆ PHH(NK) / NCSBiometric****802020/05/2022FPS****802020/05/20226004000020/05/2022
560100133874 Shital - W/O ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಬಲುರೆ - - ಮುPHH(NK) / NCS------30000000-
560100133966 Yasmin - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮುಬಾರಕ್ ಮುರ್ಕPHH(NK) / NCSBiometric****802020/05/2022FPS****802020/05/20226004000020/05/2022
560100133967 Kaveri - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಶೋಕ ಅಟ ಪೊಸ್ಟPHH(NK) / NCS------60000000-
560100134039 Shardabai - W/O: ಕಾಲಿದಾಸ ಮಾಲೆಗಾವ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------60000000-
560100134045 ಸಂಗೀತಾ - W/O: ದಿಲೀಪ ದೇವರ್ಶೆ ಮುರ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****802025/05/2022FPS****802025/05/2022150010000025/05/2022
560100134047 Balika - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಚಂದರನಾಥ್ ಮುರPHH(NK) / NCSBiometric****802020/05/2022FPS****802020/05/2022180012000020/05/2022
560100134062 Megha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂಜು ಮುರ್ಕಿ PHH(NK) / NCSBiometric****802020/05/2022FPS****802020/05/202212008000020/05/2022
560100134071 Rajashree - W/O: ವೈಜೀನಾಥ ಬಿರಾದಾರ PHH(NK) / NCSBiometric****802020/05/2022FPS****802020/05/202212008000020/05/2022
560100134100 Anusaya - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂತೋಷ ದೇವರಶೆ PHH(NK) / NCSBiometric****802019/05/2022FPS****802019/05/202212008000019/05/2022
560100134103 ಸುನೀತಾ - W/O: ಖಂಡು ರಾವ್ PHH(NK) / NCSBiometric****802021/05/2022FPS****802021/05/202212008000021/05/2022
560100134121 Paravati Bai - W/O: ರಮೇಶ್ ವಿಲೆಕರ್ PHH(NK) / NCSBiometric****802021/05/2022FPS****802021/05/202212008000021/05/2022
560100134122 Vidywati - W/O: ಪ್ರಕಾಶ್ ನೆಲಗೆ ಮೂರ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****802021/05/2022FPS****802021/05/202212008000021/05/2022
560100134124 Anita - S/O: ಮಡಿವಾಳಪ್ಪ ತೊಕರೆ PHH(NK) / NCSBiometric****802021/05/2022FPS****802021/05/202212008000021/05/2022
560100134125 ಉಷಾ - S/O: ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಠೋಡ್ ಮುರ್ಕPHH(NK) / NCSBiometric****802020/05/2022FPS****802020/05/202212008000020/05/2022
560100134126 Laxmi Sudhakar Vilaspure - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸುಧಾಕರ ವಿಲಾಸ್‌ಪೂರೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100134143 Sameena Begum - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಅಜಿಜ್ ಸಾಬ PHH(NK) / NCSBiometric****802021/05/2022FPS****802021/05/20226004000021/05/2022
560100134147 Rangu Bai - W/O ರಾಮದಾಸ - - ಶಿವಪುರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100134150 Sunita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂಗಮೇಶ ವಾಸ್ಮಾತೆ PHH(NK) / NCSBiometric****802019/05/2022FPS****802019/05/20226004000019/05/2022
560100134188 Shwetha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಂಬರೇಶ್ವರ ಪಾಟೀಲ PHH(NK) / NCSBiometric****802027/05/2022FPS****802027/05/20226004000027/05/2022
560100134254 Jagdevi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅನಂದ ಮೂರ್ಕಿ ತPHH(NK) / NCSBiometric****802024/05/2022FPS****802024/05/202212008000024/05/2022
560100134333 ಜೈಶ್ರೀ - W/O: ಈಶ್ವರ ದೇವರ್ಶೆ ಮುರ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****802018/05/2022FPS****802018/05/20226004000018/05/2022
560100134377 Vaishali - W/O: ಉಮೇಶ್ ಬೀರಾದಾರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100134401 Kaveri - W/O: ರಾಮಕಿಷನ್ ಲಾಸುನೆ ಮುರ್PHH(NK) / NCSBiometric****802021/05/2022FPS****802021/05/202212008000021/05/2022
560100134423 Gayabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಬುರಾವ್ ಮೂರ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100134434 Chandrakala - W/O: ರಾಮಚಂದ್ರ ಅಡ್ಡೇ PHH(NK) / NCSBiometric****802021/05/2022FPS****802021/05/20229006000021/05/2022
560100134465 Savita - W/O: ಸಂಜಾಯಕುಮಾರ್ PHH(NK) / NCSBiometric****802021/05/2022FPS****802021/05/2022150010000021/05/2022
560100134466 Shobha Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಸವರಾಜ ಮುರ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****802020/05/2022FPS****802020/05/202212008000020/05/2022
560100134549 Narsabai - W/O: ಧೊಂಡೀಬಾ ದೇವರಶೆ ಮೂರ್ಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100134569 Chanchala - W/O: ವಿಲಾಸ ಶಿವಪುರ PHH(NK) / NCSBiometric****802019/05/2022FPS****802019/05/20223002000019/05/2022
560100134583 Farheen Begum - W/O ಮಸ್ತಾನಸಾಬ ಮೂರ್ಕಿ ತಾ ಔPHH(NK) / NCSBiometric****802019/05/2022FPS****802019/05/2022150010000019/05/2022
560100134584 Suvasani - W/O ಸಂದೀಪ 110 - ಮುರ್ಕಿ - PHH(NK) / NCSBiometric****802021/05/2022FPS****802021/05/20226004000021/05/2022
560100134595 Meena - W/O: ಪುರುಶೋತಮ್ ದೇವರ್ಶೆ ಮೂPHH(NK) / NCSBiometric****802021/05/2022FPS****802021/05/202212008000021/05/2022
560100134611 Mira - W/O: ನಾರಾಯಣ್ ಪವರ್ ಮೂರಕಿವಾPHH(NK) / NCSBiometric****802019/05/2022FPS****802019/05/20229006000019/05/2022
560100134677 Vijayalakshmi - W/O: ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಮುರ್ಕಿ PHH(NK) / NCSBiometric****802019/05/2022FPS****802019/05/20229006000019/05/2022
560100134833 Ujwala - W/O: ಸಂತೋಷ ತೇಲಂಗೇ ಮುರ್ಕಿ ಮುರ್ಕPHH(NK) / NCSBiometric****802018/05/2022FPS****802018/05/202212008000018/05/2022
560100134879 Nilambeeka - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಓಂಕಾರ PHH(NK) / NCSBiometric****802021/05/2022FPS****802021/05/20229006000021/05/2022
560100134884 Rekha - S/O ವಿಷ್ಣುಕಾಂತ್ ಬಕ್ಲೆ ಮುPHH(NK) / NCSBiometric****802021/05/2022FPS****802021/05/202212008000021/05/2022
560100134920 Radha - S/O: ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾವ್ PHH(NK) / NCSBiometric****802019/05/2022FPS****802019/05/202212008000019/05/2022
560100134957 Anita Jawaladabke - W/O ಪಂಡಿತ್ ಜಾವಲದಾಬಕೆ - - ಶಿPHH(NK) / NCSBiometric****802020/05/2022FPS****802020/05/20226004000020/05/2022
560100135011 Saraswati - W/O: ಪ್ರದೀಪ್ ದೇವರ್ಶೆ ಮೂರ್PHH(NK) / NCSBiometric****802024/05/2022FPS****802024/05/20229006000024/05/2022
560100135121 ಸಂಗೀತ - S/O: ವೆಂಕಟರಾವ್ ಅಡ್ಡೇ ಮುರ್PHH(NK) / NCSBiometric****802018/05/2022FPS****802018/05/20229006000018/05/2022
560100135153 Sumana - W/O: ಕಿಶನ್ ಮುರ್ಕ್ ತಾಂಡ PHH(NK) / NCSBiometric****802019/05/2022FPS****802019/05/202212008000019/05/2022
560100135186 Sakshi - W/O ದಿಲೀಪ ಅಟ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂರ್ಕPHH(NK) / NCSBiometric****802027/05/2022FPS****802027/05/20229006000027/05/2022
560100135276 Sangeeta - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದಿನೇಶ ಮುರ್ಕಿ PHH(NK) / NCSBiometric****802019/05/2022FPS****802019/05/202212008000019/05/2022
560100135360 Sangita - W/O: ದತ್ತಾತ್ರಿ ದೇವರಶೆ ಮೂರPHH(NK) / NCSBiometric****802021/05/2022FPS****802021/05/2022150010000021/05/2022
560100135389 Mahadevi - W/O: ಮಹದೇವ ರೆಡ್ಡಿ # ಮುರ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****802018/05/2022FPS****802018/05/202212008000018/05/2022
560100135570 Vanitha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸತೀಶ ಮುರ್ಕಿ ತPHH(NK) / NCSBiometric****802019/05/2022FPS****802019/05/202212008000019/05/2022
560100135674 Sangeeta - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಅಂಚPHH(NK) / NCSBiometric****802019/05/2022FPS****802019/05/2022150010000019/05/2022
560100135708 Sagarbai - W/O ಬಾಪುರಾವ ಬಳತೆ ಅಟ ಮೂರ್ಕPHH(NK) / NCSBiometric****802024/05/2022FPS****802024/05/2022180012000024/05/2022
560100135725 Shalu - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಮೇಶ ಪವಾರ ಶಿವPHH(NK) / NCSBiometric****802021/05/2022FPS****802021/05/20226004000021/05/2022
560100135751 Meena - W/O: ಪ್ರೇಮ್ಸಿಂಗ್ ಟಾಕೂರ್ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100135773 Riyas Bi - W/O: ವಾಹೀದ್ ಮುರ್ಕಿ ಅಂಚೆPHH(NK) / NCSBiometric****802024/05/2022FPS****802024/05/202212008000024/05/2022
560100135787 Bhagyashri - W/O ಪ್ರದೀಪ ಮೊರಗೆ - - ಮುರ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****802021/05/2022FPS****802021/05/202212008000021/05/2022
560100135923 Namrata - S/O: ಶಿವಾಜಿ ಬಿರಾದಾರ ಮುರ್ಕPHH(NK) / NCSBiometric****802019/05/2022FPS****802019/05/202212008000019/05/2022
560100135927 Shobha - W/O: ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಸ್ವಾಮಿ PHH(NK) / NCS------30000000-
560100135930 Sathyavati - W/O: ರತಿಕಾಂತ ಮುರ್ಕಿ PHH(NK) / NCSBiometric****802023/05/2022FPS****802023/05/202212008000023/05/2022
560100136011 Ranjana - W/O: ಗೋವಿಂದ ರಾವ ಲಸುನೆ 283 PHH(NK) / NCSBiometric****802028/05/2022FPS****802028/05/202212008000028/05/2022
560100136046 Peeramabi - W/O: ಪಿರಪಾಷ # ಮುರ್ಕಿ PHH(NK) / NCSBiometric****802018/05/2022FPS****802018/05/202212008000018/05/2022
560100136075 Sanjivini - W/O: ಸತೀಶ್ ಮುರ್ಕಿ PHH(NK) / NCSBiometric****802020/05/2022FPS****802020/05/20229006000020/05/2022
560100136194 Neha - W/O ರಂಜೀತ ಅಟ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂರ್ಕPHH(NK) / NCSBiometric****802018/05/2022FPS****802018/05/20226004000018/05/2022
560100136251 Mina - W/O: ಅಶೋಕ ಪವರ್ ಅಟ ಶೀವಪುರ PHH(NK) / NCSBiometric****802021/05/2022FPS****802021/05/202212008000021/05/2022
560100136262 Madhumati - W/O: ವೈಜೀನಾತ್ ವಿಲಾಸ್‌ಪೂರೆ 48 PHH(NK) / NCSBiometric****802025/05/2022FPS****802025/05/202212008000025/05/2022
560100136301 ವಿಜಯಾ - W/O ಸಚಿನಕುಮಾರ ಅಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ PHH(NK) / NCSBiometric****802020/05/2022FPS****802020/05/202212008000020/05/2022
560100136319 Savitrabai - W/O: ವೆಂಕಟರಾವ್ PHH(NK) / NCSBiometric****802021/05/2022FPS****802021/05/202212008000021/05/2022
560100136325 Sushila Bai - S/O: ನಾರಾಯಣ್ ಸಿಂಗ್ ಮುರ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****802020/05/2022FPS****802020/05/202212008000020/05/2022
560100136326 Shila Bai - W/O: ಶಿವಾಜಿ PHH(NK) / NCSBiometric****802020/05/2022FPS****802020/05/20229006000020/05/2022
560100136538 Kalavati - W/O: ಗನಪತರಾವ ದೇವರ್ಶೆ ಮುರ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100136815 Shridevi - W/O: ರಾಜೇಂದ್ರ ದೇವರ್ಶೆ ಮೂರNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100136868 Parvathi Jagave - W/O: ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಮುರ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****802019/05/2022FPS****802019/05/20229006000019/05/2022
560100136891 Rekha Dattu - D/O: ದತ್ತು ಮುರ್ಕಿ PHH(NK) / NCSBiometric****802019/05/2022FPS****802019/05/20229006000019/05/2022
560100136905 Malubai - W/O: ಹಣಮಂತ ಮೂರ್ಕೀ ವಾಡಿ ತಾPHH(NK) / NCSBiometric****802021/05/2022FPS****802021/05/2022150010000021/05/2022
560100136906 Shanta Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವಾಜಿ ಮುರ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****802024/05/2022FPS****802024/05/20229006000024/05/2022
560100136907 Rajabai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ತುಕಾರಾಮ ಲಾPHH(NK) / NCSBiometric****802025/05/2022FPS****802025/05/2022150010000025/05/2022
560100136919 Lalitha - W/O: ಶಂಕರ್ # ಮುರ್ಕಿ PHH(NK) / NCSBiometric****802019/05/2022FPS****802019/05/2022150010000019/05/2022
560100136925 Bhagirathi Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಗಿರಿಧರಲಾಲ್ ಮುPHH(NK) / NCSBiometric****802020/05/2022FPS****802020/05/2022150010000020/05/2022
560100136929 Kamalbai - W/O: ಬಲಿರಾಂ ಜಾವಲದಪಕೆ ಅಟ್ PHH(NK) / NCSBiometric****802020/05/2022FPS****802020/05/2022150010000020/05/2022
560100136930 Kasturabai - W/O: ಪಾಂಡುರಂಗ ಜಾವಲದಾಪಕೆ PHH(NK) / NCSBiometric****802020/05/2022FPS****802020/05/2022150010000020/05/2022
560100136932 Parvati - W/O: ಮಹಾದೇವ ಜಮ್ಶಟ್ಟೆ PHH(NK) / NCSBiometric****802018/05/2022FPS****802018/05/20229006000018/05/2022
560100136956 Shivkanta - W/O: ಶಿವದಾಸ್ ದೇವರ್ಶೆ ಮೂರಕPHH(NK) / NCSBiometric****802024/05/2022FPS****802024/05/20229006000024/05/2022
560100136960 Sojar Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಲಹು ಶಿವಪುರ PHH(NK) / NCSBiometric****802020/05/2022FPS****802020/05/20226004000020/05/2022
560100137034 Balika - S/O: ವಾಮನರಾವ ಶಿವಪುರ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100137035 Choutra Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕಿಶನ್ ರಾವ ಶಿವPHH(NK) / NCSBiometric****802021/05/2022FPS****802021/05/20226004000021/05/2022
560100137161 Laxmi Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಗೋವಿಂದ ಮೂರ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****802025/05/2022FPS****802025/05/202212008000025/05/2022
560100137264 Usha Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಜ್ಞಾನೋಬಾ ಮೂರ್PHH(NK) / NCSBiometric****802019/05/2022FPS****802019/05/2022210014000019/05/2022
560100137308 Mangala - W/O: ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ವಾಸಮಾತೆ ಅಟPHH(NK) / NCSBiometric****802018/05/2022FPS****802018/05/20229006000018/05/2022
560100137363 Sagarbai - S/O: ಸಂಬಾಜಿ ಲಸುನೆ ಮೂರಕಿವಾPHH(NK) / NCSBiometric****802024/05/2022FPS****802024/05/20229006000024/05/2022
560100137397 Banubai - W/O: ಭಾರತ್ ದೇವರ್ಶೆ ಮೂರಕಿವPHH(NK) / NCSBiometric****802024/05/2022FPS****802024/05/202212008000024/05/2022
560100137398 Saroja Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಾಮನ ರಾವ ಮುರ್PHH(NK) / NCSBiometric****802020/05/2022FPS****802020/05/2022150010000020/05/2022
560100137488 Kamalabai - W/O: ಭೀಮರಾವ್ ಕಾಡೋಲೆ ಮುರ್ಕPHH(NK) / NCSBiometric****802019/05/2022FPS****802019/05/20229006000019/05/2022
560100137582 Teja Bai - W/O: ಧೊಂಡೀಬಾ ದೇವರ್ಶೆ ಮೂರ್PHH(NK) / NCSBiometric****802024/05/2022FPS****802024/05/20226004000024/05/2022
560100137583 Mangal Devarshe - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂಜೀವ ದೇವರಶೇ PHH(NK) / NCSBiometric****802023/05/2022FPS****802023/05/20229006000023/05/2022
560100137594 Mallamma - S/O ಮಾರುತೆಪ್ಪ ೯೮/೧ ಮುರ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****802019/05/2022FPS****802019/05/20229006000019/05/2022
560100137610 Ratthu Bai Rathod - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಜೇಂದ್ರ ರಾಠೋಡ PHH(NK) / NCSBiometric****802020/05/2022FPS****802020/05/20226004000020/05/2022
560100137742 Narsa Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕಿಶನ್ ರಾವ ಮೂರPHH(NK) / NCSBiometric****802020/05/2022FPS****802020/05/2022150010000020/05/2022
560100137753 Shavu Bai - W/O: ಶಿವಾಜಿ ಮುರ್ಕಿ PHH(NK) / NCSBiometric****802019/05/2022FPS****802019/05/2022150010000019/05/2022
560100137844 Kavita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವೆಂಕಟರಾವ ಜಾಧವ 243PHH(NK) / NCSBiometric****802027/05/2022FPS****802027/05/2022180012000027/05/2022
560100138063 Priyanka - W/O ರವಿ . . . . ಮುರ್ಕಿ ಮುರNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100138075 Gode Kaveri - D/O ಗಿರಿಧರ ಮುರ್ಕಿವಾಡಿ ತಾ.NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100138098 Jagadevi - W/O: ನಾಗನಾಥ ಪಾಟಿಲ್ ಮುರ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100138104 Jyoti - W/O ಹನಮಂತ ಅಟ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂರ್ಕNPHH(NK) / NCS------100000000-